Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie"

Transcriptie

1 Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf "Response vraag stamgegevens van de meetinricht" Paragraaf Respons vraag stamgegevens van de meetinricht. Hier mist "ontvanger". Deze staat wel in het bericht en service beschrijv. Paragraaf Respons vraag stamgegevens van de meetricht. In DPM staat "Ja" bij 'Meetricht'. Dit moet "Nee" zijn. Paragraaf Verwijderen "Meter soort". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Meter Type". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Register Position". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Product ID". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Ingangsdatum" (onder aantal telwerken). Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen van Ingangsdatum berichtniveau. Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Meternummer. Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Vermenigvuldigsfactor registerniveau (onder Meetveld/Meetstraat). Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Meetsoort telwerkniveau. Komt voor in het berichtenverkeer. Toevoegen gegevensveld in bericht Respons vraag stamgegevens: "vragende partij EAN", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: JA, 1/N: 1. Wijzigen in gegevensveld "meetinricht" in bericht Stamgegevens meetricht: Gas: Nee Verwijderen gegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Meter soort" Verwijderen gegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Meter Type" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Register Position" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Product ID" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Ingangsdatum" Toevoegen "Ingangsdatum", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N: 1 Toevoegen "Meternummer", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N: 1 Toevoegen "Vermenigvuldigsfactor, GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N:1 Toevoegen "Meetsoort", GV: Optioneel, Gas: Nee, EL: Ja, 1/N:1 Impact De wijzigen zijn reeds doorgevoerd in de systeem en berichtenspecificaties. Goedgekeurd in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 1 van 30

2 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Pagina 13 Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens van het primaire deel van de meetinricht Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht. Hier mist de toevoeg 'tijd' bij 'Ingangsdatum'. Deze staat wel zo in het bericht en service beschrijv genomen. Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht. In DPM staat nu in de merk bij 'Apparaatnummer' (onder spannstrafo): n is een veelvoud van 3. Dit moet zijn "n is maximaal 3". Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht. Hier mistde toevoeg '(tioneel)' in de merk bij Stroomtrafo. Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht.in DPM staat nu in de merk bij 'Apparaatnummer' (onder stroomtrafo): n is maximaal 3. Dit moet zijn "n is minimaal 2 en maximaal 6" Paragraaf 3.5.2: Verwijderen "Datum/tijd verzend". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Gegevensveld: Ingangsdatum-tijd. Met voor GAS: NVT Tekst bij merk wijzigen in: "n is maximaal 3" Toevoegen in merkveld: Één trafo per meetveld (tioneel). Opmerk bij Apparaatnummer wijzigen in: "n is minimaal 2 en maximaal 6" Verwijderen gegevensveld in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "Datum/tijd verzend" Impact Goedgekeurd in ALV Paragraaf 3.5.2: Verwijderen"Schakeltijd". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Verwijderen gegevensveld in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "Schakeltijd" Complementeren van proces ID: "verwijder, plaats, wijzig, verzoek" Toevoegen van gegevensveld "proces ID" in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "proces ID"; GV:Verplicht ; Gas: Ja ; EL: Ja ; 1/N: 1. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 2 van 30

3 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Gegevensuitwissel, Facturer en Afdracht, Beheer LV- en NB register 1 DPM Gegevensuitwissel DPM Facturer en Afdracht Paragraaf: Pagina 6 Pagina 12 Pagina 14 Pagina 18 Pagina 20 In het functioneel ontwerp van het ADC wordt steeds gesproken van tot-datum (zie bv pagina 13 en 14), terwijl het DPM spreekt over tot en met datum. Beschrijv van alle periodes aanpassen naar consistente beschrijv. Periode van - tot ipv Periode van - tot/met. DPM Gegevensuitwissel: Als algemene procesafspraak toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Meterstanden en verbruik GV in merk bij einddatum verbruiksperiode toevoegen:"voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Response (TMR) in merk bij einddatum verbruiksperiode toevoegen:"voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot Stand en verbruik GV in merk bij verbruiksperiode toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Response (historische meetgegevens) in merk bij verbruiksperiode toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Beschrijv van alle periodes aanpassen naar consistente beschrijv. Periode van - tot ipv Periode van - tot/met. DPM Facturer en Afdracht: pag. 6 bullit 5: "tot en met maand x bijgewerkte Afdrachtstaat" wijzigen in: "tot maand x+1 bijgewerkte Afdrachtstaat" Impact De wijzigen zijn in lijn met bedoelde proces requirements en zijn reeds doorgevoerd in de systeem en berichtendocumentatie. Goedgekeurd in ALV DPM beheer LVen NB register Pagina 8 Dezefde wijzig meerdere plaatsen: - pag. 12 "totaalrecord verplicht" - pag. 14 "totaalrecord Afdrachtspecificatie" - pag. 18 "totaalrecord Afdrachtstaat" - pag. 20 "record aanvullende Afdrachtspecificatie" "laatste dag periode" wijzigen in "Einde periode", toevoeg wijzigen van "Eind maand waarvoor de Verplicht is gesteld (facturatie maand)" naar "Einddatum van de facturatiemaand (let, dit is een 'totdatum', dit is dus de eerste dag van de volgende maand)" Bullit 6 onder Bedrijfsgegevens." Indien het een wijzig van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten dag x-1 (tot en met-datum)" wijzigen in " Indien het een wijzig van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten dag x (tot -datum)" Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 3 van 30

4 # Heeft betrekk MPM Leveranciersmodel 1 MPM Leveranciersmodel Pagina/paragraaf Issue Maatregel par pagina 13 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst De leverancier verzendt de Afdrachtspecificatie over de voorafgaande maand uiterlijk de 15de kalenderdag van de maand. De leverancier heeft de wettelijke plicht de facturen 7 jaar te bewaren. (Hoewel de facturatie door de leverancier niet rechtstreeks de basis is voor de afdracht door de netbeheerder aan de fiscus, kan de fiscus een derden-onderzoek bij de leverancier doen). Daarnaast wordt de netbeheerder geadviseerd de specificatie van de afdracht EAN-niveau 7 jaar te bewaren voor controles van de fiscus, maar hij is daartoe niet verplicht. De netbeheerder cumuleert de van de leveranciers ontvangen BTW en draagt deze één--één af aan de fiscus aan het einde van de maand, conform wet- en regelgev berekent basis van de verplicht de verschuldigde BTW en draagt deze af aan de fiscus. Impact De wijzigen informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV MPM Leveranciersmodel par. 2.2 pagina 16 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst Het moment waar de fiscale verplichten van de netbeheerder ontstaan, valt samen met het moment waar die verplichten bij de leverancier die actief is die kleinverbruikaansluit ontstaan ten gevolge van zijn facturatie. De gedetailleerde omzetadministratie van de netbeheerder (per BTW-nummer van de netbeheerder gezet) ligt bij de leverancier. Elke afzonderlijke leveranciers-ean draagt zelf af aan de netbeheerder. Overige fiscale aspecten De leverancier draagt maandelijks alle aan zijn afnemers gefactureerde periodieke netwerkkosten inclusief BTW af aan de netbeheerder. Daaronder vallen de periodieke netwerkkosten die gefactureerd zijn door middel van voorschotten (acceptgirokaarten en automatische incasso s), jaarafrekenen, eindafrekenen, correctieafrekenen etc. De facturatie is de basis voor de afdracht aan de netbeheerder en de BTW-afdracht van de netbeheerder. De leverancier is verplicht om maandelijks een afdrachtspecificatie voor de netbeheerder te stellen met daar de in die maand gefactureerde netwerkkosten (die dus ook over andere maanden kunnen gaan dan de maand waarin gefactureerd is). De netbeheerder baseert zijn BTW-afdracht aan de fiscus de afdrachtspecificaties van de leveranciers. De netbeheerder is in beginsel pas BTW verschuldigd als de leverancier factureert. verplicht en het door de leverancier in de afdrachtspecificatie gespecificeerde BTW-tarief. De wijzigen informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 4 van 30

5 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Op grond van de BTW-wetgev bestaat de plicht om binnen één maand na de (periode van) dienstverlen tot facturer over te gaan. De periode van dienstverlen kan bij doorlende dienstverlen langer dan één maand worden gesteld. Als de leverancier met de afnemer afspreekt dat hij bijvoorbeeld 1x per 6 maanden factureert, dan zou de BTW-afdrachtplicht voor zowel de netbeheerder als de leverancier tweemaal per jaar ontstaan en niet tussentijds. De afspraak binnen dit MPM is dat de leverancier de door hem in een bepaalde maand gefactureerde periodieke netwerkkosten binnen 28 kalenderdagen na aflo van deze maand inclusief BTW afdraagt aan de netbeheerder. Indien de fiscus een netbeheerder een boete legt die te wijten is aan omstandigheden die een leverancier zijn toe te rekenen of in diens risicosfeer liggen, kan de netbeheerder de enkelvoudige belast, eventueel aangevuld met boete en rente vorderen bij de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om het juiste BTW-percentage in reken te brengen bij zijn afnemers. De netbeheerder draagt de BTW die hij van de leverancier ontvangt aan de fiscus af berekent de aan de fiscus af te dragen BTW basis van de verplicht en het door de leverancier in de afdrachtspecificatie gespecificeerde BTW tarief. De leverancier is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de BTW-afdracht door de netbeheerder en de gefactureerde BTW, maar wel voor de juiste bereken van de BTW de factuur aan de klant. De leverancier moet zorgen dat bij een inhuiz en bij een nieuwe leversovereenkomst inhuiz er een geldige ATO van kracht wordt of blijft. Impact Goedgekeurd in ALV 3 MPM Leveranciersmodel par. 3.2 pagina 22 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. De wijzigen informatieuitwissel MPM Leveranciersmodel par pagina 23 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. 4) Inhuiz/switch in gang zetten De leverancier slaat de (communicatie over de) ATO en bewaart deze tot twee jaar na het beëindigen van het contract met deze afnemer dit adres. Daarnaast dient hij de inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) in bij de netbeheerder. De wijzigen informatieuitwissel ) Inhuiz/switch verwerken De netbeheerder legt de door de leverancier ediende inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) vast in het centraal aansluitenregister en stuurt binnen een werkdag na de mutatie in het centraal aansluitenregister het stambericht naar de leverancier. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 5 van 30

6 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel 6) Bevestigen ATO Na het tot stand komen van de ATO moeten middels een brief door de leverancier aan de afnemer verstuurd en vermeld worden: Uiterlijk 10 werkdagen na aanvang van de lever bij een inhuiz bevestigt en verstrekt de leverancier namens de regionale netbeheerder aan de aangeslotene de tot stand gekomen ATO met de daar van toepass zijnde algemene voorwaarden en informeert hem over: De bevestig van de ATO (incl. naam + gegevens + website desbetreffende netbeheerder). Hij kan deze gegevens zoeken in de door de gezamenlijke netbeheerders beschikbaar gestelde gegevens (zie ook processtap 03). [..] Impact Goedgekeurd in ALV 5 MPM Leveranciersmodel par pagina 30 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst De leverancier moet tot twee jaar na beëindig van het leverscontract met de afnemer dit adres kunnen aantonen dat de ATO tot stand is gebracht hij zijn proces zodanig heeft ericht dat hier aan is voldaan. 9) Afdracht BTW De netbeheerder draagt de BTW die de leverancier namens hem heeft gefactureerd en die hij van de leverancier heeft ontvangen, berekent de BTW basis van de verplicht en het door de leverancier gespecificeerde BTW-tarief en draagt af aan de fiscus, conform de eisen van de fiscus. De netbeheerder baseert dit de Afdrachtspecificaties van de leveranciers. De leverancier draagt de BTW over de door hem gefactureerde leverskosten zelf af aan de fiscus, conform de eisen van de fiscus. De wijzigen informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 6 van 30

7 # Heeft betrekk 6 MPM Leveranciersmodel Pagina/paragraaf Issue Maatregel par pagina 31 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst Procesafspraken: [..] 4. Wanneer de leverancier de Afdrachtspecificatie niet (tijdig) kan leveren, wordt het proces gewoon doorlen, waarbij in de Afdrachtstaat en de afdracht zal blijken dat er alleen maar (bij)gestort wordt de reken van de netbeheerder. De leverancier neemt met de netbeheerder contact om hier bilaterale afspraken over te maken. Als blijkt dat de leverancier in de afgelen maand niet namens de netbeheerder heeft gefactureerd, dan is de netbeheerder in beginsel nog geen BTW verschuldigd. Als blijkt dat de leverancier in de afgelen maand wél namens de netbeheerder heeft gefactureerd, dan is de netbeheerder wél BTW verschuldigd. Hij beschikt echter niet over de juiste informatie om een correcte BTW-aangifte te kunnen doen. Als de leverancier wél een betal verricht aan de netbeheerder, dan gaat de netbeheerder ervan uit dat dit de gefactureerde periodieke netwerkkosten inclusief BTW van de afgelen maand zijn. De netbeheerder voldoet dan de hierin begrepen BTW in zijn BTW-aangifte van de betreffende maand, uitgaande van het algemene BTW-tarief (thans 19%). 8. De gedetailleerde omzetadministratie van de netbeheerder bij de leverancier voldoet niet voor de fiscus. De netbeheerder verhaalt de kosten (enkelvoudige belast, eventueel aangevuld met boete en rente) bij de leverancier. Impact De wijzigen informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV MPM Leveranciersmodel 8 MPM Leveranciersmodel par pagina 44 par pagina 45 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. 2) Het afsluiten van de overeenkomsten met de afnemer (leversovereenkomst en ATO) kan verschillende manieren vastliggen (schriftelijk, voicelog, elektronisch door afsluiten via internet). De leverancier moet kunnen aantonen dat hij een overeenkomst met de afnemer heeft afgesloten tot stand is gekomen door en dat hij bij een normale procesgang alle voor het afsluiten van de ATO benodigde acties heeft zijn uitgevoerd (stukken toesturen en dergelijke). Concreet moet de leverancier kunnen aantonen dat hij processtap 03 en 06 van paragraaf heeft uitgevoerd. Deze bewijsvoer verzendt hij aan de netbeheerder. Procesafspraak: Wanneer een leverancier niet afdoende kan aantonen dat hij de ATO namens de netbeheerder heeft afgesloten heeft voldaan de verplichten van artikel 8.1 van de Informatiecode, dan is hij verantwoordelijk voor de hierdoor voor de netbeheerder ontstane kosten/schade en zal deze aan de netbeheerder moeten vergoeden. De wijzigen informatieuitwissel De wijzigen informatieuitwissel MPM Leveranciersmodel paragraaf 3.2, pagina 22 paragraaf 3.2.1, pagina 23 paragraaf 3.2.2, pagina 23 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. De wijzigen zijn weergegeven in de bijlage: MPM Leveranciersmodel, changes, toelicht punt 9. De wijzigen informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 7 van 30

8 # Heeft betrekk MPM Mutatie- & meetprocessen 1 MPM Mutatie- & Paragraaf 2.2 meetprocessen pagina 21 Pagina/paragraaf Issue Maatregel Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. Fysieke metername door de netbeheerder: De netbeheerder stelt de meterstand van zijn fysieke metername voor de leverancier vast, bepaalt het verbruik, plaatst de fysieke metername en verbruik in het Toegankelijk Meetregister en verstuurt de fysieke name en verbruik naar de verantwoordelijke leverancier. De leverancier gebruikt het dispuutproces om de fysieke name te corrigeren door een alternatieve klantstand in te dienen of een alternatieve fysieke name uit te (laten) voeren. Indien de leverancier binnen de gestelde termijn geen actie onderneemt en een alternatieve fysieke name verstuurt, is de fysieke name vastgesteld. Impact De wijzigen informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV MPM Mutatie- & meetprocessen H2, paragraaf 2.1, pagina 15, sub- bullet 4 Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Verwijderen: In het geval van een handgenomen meter of een slimme meter, die niet afstand schakelbaar is, betaalt de leverancier een standaardtarief voor afsluit, ongeacht of de afsluit dat moment daadwerkelijk is uitgevoerd of niet. De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel DPM Mutatie- & meetprocessen KV 1 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Paragraaf 2.10 pagina 70 Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. De wijzigen zijn weergegeven in de toelicht: DPM Mutatie-& meetprocessen KV, punt 1. De wijzigen informatieuitwissel DPM Mutatie- & meetprocessen KV Bijlage exces verrekenen bij correcties pagina 108 Aan bijlage 'exces verrekenen bij correcties' aanpassen doorvoeren n.a.v. issue IC200. De wijzigen zijn weergegeven in de toelicht: DPM Mutatie-& meetprocessen KV, punt 2. De wijzigen informatieuitwissel DPM Mutatie- & meetprocessen KV H2, paragraaf 2.4.2, pagina 34, 1e bullet Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Verwijderen: Aan het indienen van een meld einde lever zijn kosten verbonden bij een aansluit die niet is voorzien van een meter die afstand schakelbaar is. De netbeheerder zal deze kosten in reken brengen bij de leverancier die de meld einde lever heeft ediend. Deze kosten worden ook in reken gebracht wanneer het proces einde lever door een tussentijdse inhuiz, uithuiz of leverancierswitch wordt geannuleerd. Het tarief voor het indienen van de meld einde lever zal worden vastgelegd in de Tarievencode. De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 8 van 30

9 # Heeft betrekk 4 DPM Mutatie- & meetprocessen KV 5 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Pagina/paragraaf Issue Maatregel H2, paragraaf 2.4.2, pagina 34, 2e bullet H2, paragraaf 2.4.2, pagina 33, 6e bullet (inclusief subbullets) Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Aanpass n.a.v. uniforme paragraaf einde lever KV Verwijderen: De netbeheerders en leveranciers dienen voor een goede afhandel van de eenmalige kosten in het einde lever proces de contactgegevens van het betreffende organisatieonderdeel te publiceren. Verwijderen: Namens de netbeheerder middels een uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de afnemer in deze situatie; Toevoegen: Namens de netbeheerder middels de volgende uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de afnemer in deze situatie: Namens uw netbeheerder maken wij u er attent dat wanneer u geen geldige leversovereenkomst heeft met een energieleverancier, uw netbeheerder wettelijk genoodzaakt is het transport van elektriciteit en/of gas te stpen. Dit betekent dat de energievoorzien wordt afgesloten. Aan deze afsluit en eventuele heraansluit zijn kosten verbonden die door de netbeheerder aan u in reken zullen worden gebracht. Deze kosten kunt u terugvinden de website van uw netbeheerder. U kunt afsluit voorkomen door er tijdig voor te zorgen dat u een leverancier heeft die u levert en zich heeft gemeld bij uw netbeheerder. Impact De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV DPM Mutatie- & meetprocessen KV H2, paragraaf , pagina 33, 1d. Aanpass n.a.v. uniforme paragraaf einde lever KV Verwijderen: De initiërende leverancier informeert de klant namens de netbeheerder middels een uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de klant in deze situatie. Toevoegen: De initiërende leverancier informeert de klant namens de netbeheerder middels de uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de klant in deze situatie. Deze uniforme paragraaf is beschreven in de procesafspraken (2.4.2) van het proces einde lever. De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 9 van 30

10 Erratumlijst v7.0 tekstuele wijzigen # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact MPM Mutatie & Meetprocessen Kleinverbruik 1 MPM M&M Inleid In de inleid wordt gesproken over de EDSN website. De functionaliteit van de website is veranderd. Ook verwijzen naar mijnedsn sharepoint. 2 MPM M&M Pagina 18 In de somm toe te voegen gegevens aan het stamgegevensbericht "Normaaluren/Laaguren" (per telwerk). Dit moet in lijn worden gebracht met de Informatiecode waar staat: "In geval van elektriciteit: of dit telwerk normaal of het telwerk laag of een combinatie daarvan betreft". 3 MPM M&M Pagina 21 Bij het actualiseren van het TM staat: "De netbeheerder zal de vastgestelde meterstanden en verbruiken die betrekk hebben de mutatiedatum uiterlijkbinnen één werkdag na ontvangst van de meterstanden, in het Toegankelijk Meetregister ter beschikk stellen". In de informatiecode staat ( ): " De netbeheerder stelt de vastgestelde meterstand en verbruik uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van de vastgestelde meterstand of uiterlijk vijf werkdagen nadat de netbeheerder namens de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, beschikbaar in het toegankelijk meetregister". 4 MPM M&M Gehele documentatie Er wordt in de documentatie nog gesproken over CCP, dit moet gewijzigd worden in CER: - begrippenlijst (p.3) Rollen en verantwoordelijkheden (p.14) Actueel houden CCP (p.15) 5 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC106. " Jaarlijks in november wordt in de ALV NEDU voor het volgende jaar een sectorkalender vastgesteld, waarin wordt genomen welke dagen in het komende jaar als werkdag zijn aangeduid." Veranderen in: (mijnedsn sharepoint) ipv EDSN website In lijn brengen met de Informatiecode. Opsomm in procesafspraak "aanpass stamgegevens" veranderen in: "e. Telwerk normaal, telwerk laag of een combinatie hiervan (per telwerk)" ipv "e. Normaaluren/Laaguren (per telwerk)" In lijn brengen met de Informatiecode. Veranderen in: "De netbeheerder stelt de vastgestelde meterstand en verbruik zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de vastgestelde meterstand of uiterlijk vijf werkdagen nadat de netbeheerder namens de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, beschikbaar in het toegankelijk meetregister" Tekstuele aanpass: CER ipv CCP Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Jaarlijks in november wordt in de ALV NEDU voor het volgende jaar een sectorkalender vastgesteld, waarin wordt genomen welke dagen in het komende jaar als werkdag zijn aangeduid." Verwijz Tekstuele wijzig Tekstuele wijzig Verwijz Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, de termijn is een verruim. Als netbeheerder huidige werkwijze blijft hanteren blijft hij binnen de 5 werkdagen Geen impact, tekstuele wijzig. Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 10 van 30

11 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 6 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC101. "Wegens de invloed van additionele variabelen in de verbruiksbereken, is het mogelijk dat het verbruik niet gelijk is aan het verschil tussen meterstanden basis waarvan het verbruik is bepaald. De verbruiken zijn leidend en de standen informatief." 7 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC038/ICO38A. "Het gebruik en werk van de verblijfsfunctie en complexbepal is in detail beschreven in Bijlage xx van het DPM Mutatie- en Meetprocessen KV" 8 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC035A. "Een kleinverbruikgasaansluit met een G16- meter + EVHI wordt via het capaciteitstarief gefactureerd als een G16-meter zonder EVHI. De netbeheerder is vrij de additionele kosten bij de klant in reken te brengen (periodiek of eenmalig)." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Wegens de invloed van additionele variabelen in de verbruiksbereken, is het mogelijk dat het verbruik niet gelijk is aan het verschil tussen meterstanden basis waarvan het verbruik is bepaald. De verbruiken zijn leidend en de standen informatief." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Het gebruik en werk van de verblijfsfunctie en complexbepal is in detail beschreven in Bijlage Verblijfsfunctie en Complexbepal van het DPM Mutatieen Meetprocessen KV" Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Een kleinverbruikgasaansluit met een G16-meter + EVHI wordt via het capaciteitstarief gefactureerd als een G16-meter zonder EVHI. De netbeheerder is vrij de additionele kosten bij de klant in reken te brengen (periodiek of eenmalig)." Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 11 van 30

12 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 9 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC029. "Voor belgische adressen die zijn aangesloten een Nederlands netwerk gelden de volgende regels: - deze aansluiten betreffen uitsluitend het gastransportnet van Intergas. - lever deze aansluiten vallen onder de vergunnplicht van de NMa. - leveranciers zijn gehouden aan de processen zoals beschrven in de (Nederlandse) Informatiecode. - aan de Belgische postcode (4 cijfers) worden de letters 'XX' toegevoegd in het berichtenverkeer. - er worden geen 'slimme' meters geplaatst Belgische aansluiten het Nederlandse net. - de nethebeerder is gebonden aan de Belgische afspraken betreffende het fysiek afsluiten na een proces 'Einde lever'. - er gelden geen verschillende transporttarieven het Belgische en Nederlandse deel van het transportnet. - de vigerende Belgische BTW regelgev dient te worden toegepast. - REB wordt niet geïnd voor deze aansluiten. 10 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v HD189. "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." 11 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v HD163B. "Een bedrijfs-eancode wordt aan één marktrol (meetverantwoordelijke, netbeheerder, leverancier, programmaverantwoordelijke) toegewezen." Toevoegen procesafspraak in par 2.2: "Voor belgische adressen die zijn aangesloten een Nederlands netwerk gelden de volgende regels: - deze aansluiten betreffen uitsluitend het gastransportnet van Enexis, (voormalig Intergas), in Baarle Hertog. - lever deze aansluiten vallen onder de vergunnplicht van de NMa. - leveranciers zijn gehouden aan de processen zoals beschrven in de (Nederlandse) Informatiecode. - aan de Belgische postcode (4 cijfers) worden de letters 'XX' toegevoegd in het berichtenverkeer. - er worden geen 'slimme' meters geplaatst Belgische aansluiten het Nederlandse net. - de nethebeerder is gebonden aan de Belgische afspraken betreffende het fysiek afsluiten na een proces 'Einde lever'. - er gelden geen verschillende transporttarieven het Belgische en Nederlandse deel van het transportnet. - de vigerende Belgische BTW regelgev dient te worden toegepast. - REB wordt niet geïnd voor deze aansluiten." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EANcode van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Een bedrijfs-eancode wordt aan één marktrol (meetverantwoordelijke, netbeheerder, leverancier, programmaverantwoordelijke) toegewezen." Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 12 van 30

13 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 12 MPM M&M Pagina 29 Onder de somm van KV processen staat "leveren en vragen gegevens primaire deel van de meetinricht. Dit proces moet onder GV worden genomen, en verwijderen onder KV. Verplaatsen proces "leveren en vragen primair deel van de meetinricht" van somm processen KV naarprocessen GV. Het DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik bevat de volgende detailprocessen: - Opleveren en vragen gegevens primaire deel van de meetinricht Verwijz Geen impact, layout wijzig. Goedgekeur d in ALV 13 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. IC056. "De procedure 'Einde lever' bij een faillissement waarbij een curator respectievelijk bewindvoerder is aangesteld, is beschreven in bijlage X" 14 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. HD189. "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." 15 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. IC096."Voor grootverbruikaansluiten met een dagelijks afstand uitleesbare meetinricht en een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 kw, is het mogelijk om een tionele profielcode in de stamgegevens te nemen (niet verplicht)." 16 MPM M&M Bijlage Afkomstig uit enstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: overzichtsplaten van IC088 nemen. Zie hiervoor tabblad 'bijlage punt 17 (MPM)' Het DPM Mutatie- en meetprocessen Grootverbruik bevat de volgende detailprocessen: - Opleveren en vragen gegevens primaire deel van de meetinricht Toevoegen procesafspraak in par. 3.1: "De procedure 'Einde lever' bij een faillissement waarbij een curator respectievelijk bewindvoerder is aangesteld, is beschreven in bijlage BIJLAGE Beëindig lever bij faillissement" Toevoegen procesafspraak in 3.1: "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een andere netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." Toevoegen procesafspraak in 3.1: "Voor grootverbruikaansluiten met een dagelijks afstand uitleesbare meetinricht en een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 kw, is het mogelijk om een tionele profielcode in de stamgegevens te nemen (niet verplicht)." Toevoegen nieuwe bijlage aan MPM: "BIJLAGE Profielcategorie E / Afnamecategorie G" overzichtsplaten zijn separaat toegevoegd Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 13 van 30

14 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 17 MPM M&M Bijlage Afkomstig uit enstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: losssricht IC056. Zie hiervoor tabblad 'bijlage punt 18 (MPM)' DPM Mutatie & Meetprocessen Kleinverbruik 1 DPM M&M KV 2 DPM M&M KV 3 DPM M&M KV 4 DPM M&M KV 5 DPM M&M KV Inleid paragraaf 2.2 p.16 Paragraaf Pagina 51, paragraaf Pagina 74 (dispuut) In de inleid wordt gesproken over EDSN.nl. De functionaliteit van de website is veranderd. Ook verwijzen naar mijnedsn sharepoint Inleid (p.4) stap 1 (p.10) stap 1 (p.11) stap 1 (p.18) stap 1 (p.19) stap 1 (p.19) Er wordt in de documentatie nog gesproken over CCP, dit moet gewijzigd worden in CER Bij punt 1 toevoegen: (tenzij een fysieke name is uitgevoerd) In de 2e procesafspraak staat "De leverancier biedt geen meterstanden aan met een datum van meer dan 2 maanden in het verleden". De syntactische controle hier is wel aangepast naar "Is er nog dispuut mogelijk?". De termijn van 2 maanden moet worden aangepast. In paragraaf "Vaststellen meterstand na dispuut". In het plaatje staat initiërende leverancier. Dit moet gewijzigd worden in initiërende partij. Toevoegen nieuwe bijlage aan MPM: "BIJLAGE Beëindig lever bij faillissement" Veranderen voorgenoemde plekken in: (mijnedsn sharepoint) ipv (www.edsn.nl) Tekstuele aanpass in par 2.2 (2.2.1 & ): CER Aanpass in stap 1 (p.39): "In geval van een handgenomen meter zal de initiërende leverancier een meterstand collecteren van de klant (tenzij een fysieke name is uitgevoerd) of een fysieke name die is uitgevoerd door de netbeheerder bij het fysiek afsluiten van de aansluit. De vastgestelde meterstand moet de mutatiedatum de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. " 2de procesafspraak in aanpassen: "De leverancier biedt geen meterstanden aan waar geen dispuut meer mogelijk is" ipv De leverancier biedt geen meterstanden aan met een datum van meer dan 2 maanden in het verleden. Veranderen in plaat p.74: initiërende partij Verwijz Verwijz Schrijffout Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, verduidelijk van procesafspraak. Geen impact, tekstuele wijzig. Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 14 van 30

15 # Heeft betrekk 6 DPM M&M KV 7 DPM M&M KV Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact Paragraaf 2.7 Bijlage Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2.7 "SJV en verbruiksbepal" toevoeg van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC039. "In geval dat de leverancier salder toepast verbruiken (afname en teruglever) bij kleinverbruikers geldt het volgende: - onder teruglever wordt verstaan de het net evoerde elektriciteit zoals gemeten de meetinstallatie het netoverdrachtspunt van de betreffende aansluit; - onder teruglever per jaar wordt verstaan de teruglever over een periode van een jaar, zegge 365 kalenderdagen, niet per sé overeenkomend met een kalenderjaar. Het gaat om de onafgebroken meetperiode, welke tijdsevenredig zal worden herleid naar (5000/365)=13,7 kwh per dag; - de salder van de afgenomen en teruggeleverde energie de aansluit geldt voor alleen lever (inclusief BTW). De klant krijgt dus minder terug dan voorheen, toe ook het transportdeel werd gesaldeerd; - de leverancier bepaalt basis van de ontvangen, vastgestelde meetdata zelfstandig het saldo en een eventuele surplus (boven de 5000 kwh); - er kan geen mismatch meer ontstaan tussen gesaldeerde leverskosten en transportkosten, omdat deze laatste een andere tariefdrager hebben (capaciteit); - alleen kleinverbruikers hebben recht salder; - er wordt ALTIJD gesaldeerd, ook al wordt er meer dan 5000 kwh terug geleverd aan het net. Over het meerdere boven de 5000 kwh wordt een redelijke vergoed betaald door de leverncier." Afkomstig uit enstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: - gebruik en werk verblijfsfuncite (IC038) overnemen p.3-4 met aanpassen nieuw - toepass complexbepal Energiebelast met lijst (IC038A): overnemen p.5 en 6 met aanpassen nieuwe " Zie voor de bijlages tabblad "bijlage punt 7 (KV)" Toevoegen procesafspraak in paragraaf 2.7: "In geval dat de leverancier salder toepast verbruiken (afname en teruglever) bij kleinverbruikers geldt het volgende: - onder teruglever wordt verstaan de het net evoerde elektriciteit zoals gemeten de meetinstallatie het netoverdrachtspunt van de betreffende aansluit; - onder teruglever per jaar wordt verstaan de teruglever over een periode van een jaar, zegge 365 kalenderdagen, niet per sé overeenkomend met een kalenderjaar. Het gaat om de onafgebroken meetperiode, welke tijdsevenredig zal worden herleid naar (5000/365)=13,7 kwh per dag; - de salder van de afgenomen en teruggeleverde energie de aansluit geldt voor alleen lever (inclusief BTW). De klant krijgt dus minder terug dan voorheen, toe ook het transportdeel werd gesaldeerd; - de leverancier bepaalt basis van de ontvangen, vastgestelde meetdata zelfstandig het saldo en een eventuele surplus (boven de 5000 kwh); - er kan geen mismatch meer ontstaan tussen gesaldeerde leverskosten en transportkosten, omdat deze laatste een andere tariefdrager hebben (capaciteit); - alleen kleinverbruikers hebben recht salder; - er wordt ALTIJD gesaldeerd, ook al wordt er meer dan 5000 kwh terug geleverd aan het net. Over het meerdere boven de 5000 kwh wordt een redelijke vergoed betaald door de leverancier." Toevoegen nieuwe bijlage aan DPM KV: "BIJLAGE Verblijfsfunctie en Complexbepal" Verwijz Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 15 van 30

16 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact DPM Mutatie & Meetprocessen Grootverbruik 1 DPM M&M GV Paragraaf 2.6 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2.6 "Periodieke meterstand en verbruik" toevoegen nieuwe procesafspraak n.a.v. IC090. "Voor Artikel 1 lid 2 of 3 aansluiten is het verplicht om meterstanden te communiceren indien een herzien verbruik wordt bepaald" DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM gegevensuit wissel 2 DPM gegevensuit wissel 3 DPM gegevensuit wissel 4 DPM gegevensuit wissel 5 DPM Gegevensui twissel Hoofdstuk 2 Pagina 10 Paragraaf (inhuiz) en (LV switch) pagina 30, paragraaf Pagina 31 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2 toevoegen nieuwe procesafspraak n.a.v. IC090. " Indien een veld in de gegevensuitwissel, besproken in hoofdstuk 3, de status "A" (Afhankelijk) heeft, wordt deze afhankelijkheid in de kolom 'merken' toegelicht. Bij het uitwisselen van de stamdata staat bij 'aantal telwerken' de waarden 'ja'/ 'nee' verkeerd bij elektra en gas. Er staat nu "Gas- Ja, Elektriciteit-Nee". In is in de LOSS naar de oude PV'er de EAN-oude programaverantwoordelijke verplicht bij zowel KV, GV als A1, in is in de LOSS naar de oude PV'er de EAN-oude PV afhankelijk. In zou deze ook Verplicht moeten zijn. Er is genomen dat het "Transactiedossiernummer" "Afhankelijk" is en met de merk "Niet gevuld bij communicatie van fysieke metername". Dit is niet correct. Het Portaal hangt automatisch een transactiedossiernummer aan de estuurde stand. "Afhankelijk" veranderen in "Verplicht", en merk verwijderen. Moet worden: In de toelicht van het transactiedossiernummer is genomen: "Niet gevuld bij communicatie van fysieke metername". Dit is niet volledig, het Portaal vult namelijk het veld transactiedossiernummer. par 4.7.5: aanpassen segment meterstand: multipliciteit is n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2). Toevoegen procesafspraak in paragraaf 2.6: "Voor Artikel 1 lid 2 of 3 aansluiten is het verplicht om meterstanden te communiceren indien een herzien verbruik wordt bepaald" Toevoegen procesafspraak in h2: "Indien een veld in de gegevensuitwissel, besproken in hoofdstuk 3, de status "A" (Afhankelijk) heeft, wordt deze afhankelijkheid in de kolom 'merken' toegelicht." Aanpassen gegevensvelden bij "aantal telwerken": KV=A; GV=nvt; A1=nvt; Gas=Nee; Elektriciteit=Ja ipv KV=A; GV=nvt; A1=nvt; Gas=Ja; Elektriciteit=Nee Veranderen in "EAN-oude programmaverantwoordelijke - Verplicht voor KV, GV en A1" Wijzigen in gegevensveld toelicht in de rij van het Transactiedossiernummer in bericht Stand en verbruik KV (par ): "Niet gevuld bij communicatie van fysieke metername" Toevoegen: Niet door de netbeheerder, maar door het Portaal gevuld bij communicatie van fysieke name. Aanpassen multipliciteit van gegevensvelden in segment "meterstand" van bericht Stand en verbruik GV (par ): "Stand" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 "Standdatum" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 "Herkomstindicatie" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Geen, is een inconsistentie in de sectordocumentatie. Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 16 van 30

17 # Heeft betrekk 6 DPM gegevensuit wissel Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact In paragraaf In het bericht compensatievergoed staat in de toelicht dat het rekennummer vanaf 1 maart 2013 conform sepa dient te zijn. Verwijderen van toelicht: (vanaf 1 maart 2013 conform SEPA) Tekstuele wijzig Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Goedgekeur d in ALV DPM Communicatie gereguleerde periodieke RNB-kosten KV 1 hfdst 2 pagina 5, bullit 8 Uitgangspunten DPM basis van het MPM: 2 hfdst 4 pagina 8 3 hfdst 4 pagina 8 4 par. 5.1 pagina 10 Deelproces: Ontvangen en verwerken tarieven Deelproces: Communiceren te hanteren tarieven Record periodieke netwerkkosten De netbeheerder communiceert de tarieven per EAN-code Netbeheerder Griderator netbeheerders EAN via berichten en stuurt een naar de contactpersoon bij een leverancier, conform het leveranciersregister. Rollen: NMa Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Griderator Rollen: Leverancier (niet) vergunnhouder Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Griderator EAN-netbeheerder (toelicht): Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Griderator Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister 1 par. 5.1 pagina 15 Meld nieuwe / gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder 2 par. 5.1 pagina 15 Meld nieuwe / gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder EAN code Netbeheerder Griderator (toelicht): Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Hoofdbedrijfs-EAN-code (EAN-13) van de fiscale entiteit netbeheerder EAN-code(s) (toelicht): Overzicht van EAN-codes van de netgebieden waarvoor hij de netbeheerder is. Dit is de netbeheerders EAN Alle bedrijfs-ean-codes (EAN-13) zoals in het berichtenverkeer wordt uitgewisseld als zijnde de netbeheerder de aansluit Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 17 van 30

18 Toelicht MPM Mutatie- & meetprocessen, tekstuele toelicht, punt 16 Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 18 van 30

19 Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 19 van 30

20 Toelicht MPM Mutatie- & meetprocessen, tekstuele toelicht, punt 17 De wetgever maakt voor de toepasselijkheid van dit artikel, waar strikt genomen uitsluitend sprake is van de aflever van gas water elektriciteit of verwarm, geen onderscheid tussen energieleveranciers en netbeheerders. De Faillissementswet maakt vanwege het moment van vaststellen van artikel 37b/237b Faillissementswet geen onderscheid tussen het (wettelijke) Leveranciersmodel of Netbeheerdersmodel. Curatoren/bewindvoerders zijn over het algemeen geen specialisten in het Energierecht. Het is te verwachten dat curatoren niet volledig zijn evoerd met de problematiek die samenhangt met het gesplitst zijn van de lever van de transportdienst en de lever van elektriciteit en/of gas en/of de meetdiensten die daarbij horen. Oplosssricht: 1. Indien, na de faillissementverklar, de curator resp. bewindvoerder schriftelijk instemt met beëindig van één of meer overeenkomsten (lever, netbeheer en/of meetdienst) kan er een verkorte afsluit procedure worden gestart, zoals deze hierna wordt beschreven. Indien er sprake is van beëindig van de overeenkomst met de netbeheerder is het essentieel dat de aansluit(en) snel administratief en fysiek afgesloten word(t)(en). Voornamelijk bij gasaansluiten zal het uitblijven van de fysieke afsluit van de aansluit leiden tot een voortduren van verbruik ten laste van de gezamenlijke leveranciers/shippers. Wanneer de netbeheerder bij elektriciteit na beëindig van de leversovereenkomst niet over gaat tot afsluiten, zal dat leiden tot netverlies voor de netbeheerder. De handelswijze in dit geval is voor zowel KV (ongeacht welk facturatiemodel van kracht is) als GV gelijk, namelijk: a) De leverancier belt de netbeheerder met het verzoek tot fysieke afsluit van de aansluit(en) van desbetreffende klant (alle betrokken partijen dienen te beschikken over de schriftelijke instemm van de curator resp. bewindvoerder). In onderl overleg wordt de datum van fysieke afsluit bepaald, waarbij de netbeheerder er alles aan doet om de afsluit z.s.m. fysiek tot stand te brengen. De netbeheerder verwerkt vervolgens de fysieke afsluit binnen 1 werkdag na fysieke afsluit in het Aansluitenregister. Als gevolg van deze fysieke afsluit stuurt de netbeheerder binnen 1 werkdag na administratieve verwerk van deze fysieke afsluit een stambericht (conform Informatiecode d.d. 14 februari 2009 artikel ), waarin de status uit bedrijf / in-actief wordt gemeld, naar alle betrokken marktpartijen. De partijen (zoals de leverancier) blijven als verantwoordelijken in het Aansluitenregister geregistreerd staan. en b) Simultaan aan de procedure onder a) kan de leverancier ervoor kiezen om een einde leversbericht te sturen naar de netbeheerder om zich als verantwoordelijke voor de aansluit te laten schrappen. NB. Noch in het Stamdata-, noch in het Einde leversbericht is een specifiek kenmerk gedefinieerd ter herkenn van een faillissement. 2. Indien, na de faillissementverklar, de curator resp. bewindvoerder niet akkoord gaat met de beëindig van de diensten voor lever van energie, doch bevestigt de lende overeenkomsten te willen voortzetten tot nadere aankondig, dan trekken leverancier, netbeheerder (en in geval van GV ook de meetverantwoordelijke) gezamenlijk richt curator om voor alle partijen, binnen een door hen aangegeven termijn, nadere zekerheden ( schrift gesteld) ter nakom van de overeenkomsten NA faillissementsdatum te vragen (bijv. vooruitbetal van toekomstige vorderen). Mocht deze niet binnen gestelde termijn door curator worden gegeven, dan mogen de betrokken partijen alsnog (zelfstandig) besluiten de overeenkomst te schorten c.q. te beëindigen. Initiër daarvan kan door elke marktpartij als volgt worden uitgevoerd: De leverancier kan een eindeleversmeld indienen bij de netbeheerder (Informatiecode 2.9). De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de eindeleversmeld en de geplande eindelever aan de leverancier en communiceert het geplande moment van afsluit schriftelijk aan de aangeslotene. De netbeheerder kan ook eigen initiatief handelen en tot afsluit van de aansluit(en) overgaan waarbij deze de marktpartijen daarover via reguliere kanalen informeert. De meetverantwoordelijke kan besluiten de beheerovereenkomst met de aangeslotene voor de meetinricht te zeggen (Meetcode Elektriciteit 5.1.4; respectievelijk Meetvoorwaarden Gas RNB 6.1.3). De netbeheerder waarschuwt binnen drie werkdagen na ontvangst van de meld van de meetverantwoordelijke deaangeslotene dat de aansluit zal worden gedeactiveerd, indien niet binnen tien werkdagen na beëindig van de beheerovereenkomst een andere erkende meetverantwoordelijke is aangewezen. Invoersstrategie: Invoer middels eerst mogelijke release (i.v.m. aan te passen procedures), te plannen door Sector Plann Commissie. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 20 van 30

21 Toelicht DPM Mutatie- & Meetprocessen KV, tekstuele toelicht, punt 7 Oploss: Toekenn, administratie en communicatie van de verblijfsfunctie 1. Het uitvragen van de verblijfsfunctie en het toekennen van een juiste heffskort basis van de verblijfsfunctie en de eventuele toepass van een complexbepal (zie issue IC038A) is een verantwoordelijkheid van de leverancier; 2. De leverancier kan die uitvraag doen bij de intake van een verhuiz, switch (en met ang nieuw marktmodel de naamswijz); 3. De leverancier hanteert bij de beoordel de uniforme indelslijst, die binnen de sector is overeengekomen en die als bijlage in dit issue is genomen De lijst wordt middels dit issue bijgehouden en gecommuniceerd in de markt; 4. De leverancier: a. geeft via het veld MEP in het bericht Leveranciersswitch dan wel Inhuisbericht (of met ang van het nieuwe marktmodel de naamswijzig) de juiste verblijfsfunctie door aan de netbeheerder; b. heeft de mogelijkheid in het bericht de MEP indicatie leeg te laten. In dat geval wordt de indicatie in het AR van de netbeheerder niet aangepast. 5. De juistheid van de door de klant aan de leverancier gegeven verblijfsfunctie is verantwoordelijkheid van de klant. 6. Het veld MEP wordt gevuld conform de coder zoals beschreven in IC038A; 7. De netbeheerder muteert het veld MEP in het aansluitenregister (AR) aan de hand van het bericht van de leverancier, de netbeheerder neemt de inhoud één één over zoals aangereikt door de leverancier, behalve indien de indicatie LEEG is, dan blijft 4b gelden. Vervolgens communiceert de netbeheerder de (nieuwe) inhoud van dat veld via het berichtenverkeer (stamgegevensberichten) door aan alle betrokken marktpartijen; 8. In het huidige marktmodel is er geen afspraak over de wijze waar buiten de switches en inhuizen om aangegeven kan worden dat de verblijfsfunctie moet wijzigen. Dit wordt aan bilaterale afspraken overgelaten. In het nieuwe marktmodel wordt voorgesteld hiervoor het bericht naamswijzig te gebruiken; 9. Wijzigen in het AR (dus ook MEP/ verblijfsfunctie) worden altijd bevestigd met een stamgegevensbericht; 10. In geval van een nieuwe aansluit (EAN code wordt voor het eerst toegekend bij een aansluit met de Fysieke status = In aanleg ) dan vult de netbeheerder de MEP indicatie in het AR default met de waarde zoals aangegeven in IC038A. Verantwoordelijkheid van een leverancier en netbeheerder De leverancier is verantwoordelijk voor: - Het juist inventariseren (uitvragen en vastleggen) van een door de klant aangegeven verblijfsstatus (de bijgevoegde uniforme indelslijst is een hulpmiddel). Primair bij de processen inhuizen en switchen; - Ook andere relevante (mutatie)momenten moet de leverancier de verblijfsfunctie van de aansluit bij de klant uitvragen. - Bij twijfel kan de leverancier de klant verzoeken een bewijs (verklar) van verblijfsfunctie te overhandigen; - Verplicht communiceren van de verblijfsfunctie via het veld MEP in de berichten aan de netbeheerder; - Bij wijzigen van de verblijfsfunctie anders dan bij switch en inhuiz, de (gewijzigde) verblijfsfunctie communiceren aan de betrokken netbeheerder (via naamswijzigbericht na invoer nieuw marktmodel) De netbeheerder is verantwoordelijk voor: - Het één één overnemen in het AR van de door de leverancier aangeleverde verblijfsfunctie via het veld MEP. Deze (gewijzigde) verblijfsfunctie kan de netbeheerder bereiken dmv de berichten Leveranciersswitch en Inhuisbericht en Naamswijzigsbericht ; - Na mutatie van het veld MEP in het AR dient de netbeheerder via stamberichten terugkpel te geven van de mutatie aan de betrokken leverancier. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 21 van 30

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. In werking tredende per 1 april 2014 2 Eneco LEESWIJZER I Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot-

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux januari 2012 Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en op elke overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een

Nadere informatie

tarievenblad 2015-01

tarievenblad 2015-01 tarievenblad 2015-01 met modelcontractvoorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria Tarievenblad modelcontract Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuwe

Nadere informatie

Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector Bijlage 1: Leveranciersmodel en BTW Bijlage 2: Toepassing capaciteitstarief voor verschillende afnemersgroepen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode. Want met ons team willen wij graag dat u voor kwaliteit

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 29 augustus 2012, 10.00 13.20 uur Zaaknrs: 103834 en 103900 Inzake: Codewijzigingsvoorstel InformatieCode Elektriciteit en Gas en andere Codes en voorstel ter optimalisatie

Nadere informatie

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren.

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren. Memorie van toelichting I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding wetsvoorstel 1.1 Algemeen Sinds 1 juli 2004 is de markt voor levering van elektriciteit en gas volledig geliberaliseerd. Sinds die datum hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie