Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie"

Transcriptie

1 Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf "Response vraag stamgegevens van de meetinricht" Paragraaf Respons vraag stamgegevens van de meetinricht. Hier mist "ontvanger". Deze staat wel in het bericht en service beschrijv. Paragraaf Respons vraag stamgegevens van de meetricht. In DPM staat "Ja" bij 'Meetricht'. Dit moet "Nee" zijn. Paragraaf Verwijderen "Meter soort". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Meter Type". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Register Position". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Product ID". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Ingangsdatum" (onder aantal telwerken). Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen van Ingangsdatum berichtniveau. Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Meternummer. Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Vermenigvuldigsfactor registerniveau (onder Meetveld/Meetstraat). Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Meetsoort telwerkniveau. Komt voor in het berichtenverkeer. Toevoegen gegevensveld in bericht Respons vraag stamgegevens: "vragende partij EAN", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: JA, 1/N: 1. Wijzigen in gegevensveld "meetinricht" in bericht Stamgegevens meetricht: Gas: Nee Verwijderen gegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Meter soort" Verwijderen gegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Meter Type" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Register Position" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Product ID" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Ingangsdatum" Toevoegen "Ingangsdatum", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N: 1 Toevoegen "Meternummer", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N: 1 Toevoegen "Vermenigvuldigsfactor, GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N:1 Toevoegen "Meetsoort", GV: Optioneel, Gas: Nee, EL: Ja, 1/N:1 Impact De wijzigen zijn reeds doorgevoerd in de systeem en berichtenspecificaties. Goedgekeurd in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 1 van 30

2 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Pagina 13 Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens van het primaire deel van de meetinricht Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht. Hier mist de toevoeg 'tijd' bij 'Ingangsdatum'. Deze staat wel zo in het bericht en service beschrijv genomen. Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht. In DPM staat nu in de merk bij 'Apparaatnummer' (onder spannstrafo): n is een veelvoud van 3. Dit moet zijn "n is maximaal 3". Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht. Hier mistde toevoeg '(tioneel)' in de merk bij Stroomtrafo. Paragraaf 3.5.2: Response vraag gegevens primair deel meetinricht.in DPM staat nu in de merk bij 'Apparaatnummer' (onder stroomtrafo): n is maximaal 3. Dit moet zijn "n is minimaal 2 en maximaal 6" Paragraaf 3.5.2: Verwijderen "Datum/tijd verzend". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Gegevensveld: Ingangsdatum-tijd. Met voor GAS: NVT Tekst bij merk wijzigen in: "n is maximaal 3" Toevoegen in merkveld: Één trafo per meetveld (tioneel). Opmerk bij Apparaatnummer wijzigen in: "n is minimaal 2 en maximaal 6" Verwijderen gegevensveld in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "Datum/tijd verzend" Impact Goedgekeurd in ALV Paragraaf 3.5.2: Verwijderen"Schakeltijd". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Verwijderen gegevensveld in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "Schakeltijd" Complementeren van proces ID: "verwijder, plaats, wijzig, verzoek" Toevoegen van gegevensveld "proces ID" in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "proces ID"; GV:Verplicht ; Gas: Ja ; EL: Ja ; 1/N: 1. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 2 van 30

3 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Gegevensuitwissel, Facturer en Afdracht, Beheer LV- en NB register 1 DPM Gegevensuitwissel DPM Facturer en Afdracht Paragraaf: Pagina 6 Pagina 12 Pagina 14 Pagina 18 Pagina 20 In het functioneel ontwerp van het ADC wordt steeds gesproken van tot-datum (zie bv pagina 13 en 14), terwijl het DPM spreekt over tot en met datum. Beschrijv van alle periodes aanpassen naar consistente beschrijv. Periode van - tot ipv Periode van - tot/met. DPM Gegevensuitwissel: Als algemene procesafspraak toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Meterstanden en verbruik GV in merk bij einddatum verbruiksperiode toevoegen:"voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Response (TMR) in merk bij einddatum verbruiksperiode toevoegen:"voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot Stand en verbruik GV in merk bij verbruiksperiode toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Response (historische meetgegevens) in merk bij verbruiksperiode toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Beschrijv van alle periodes aanpassen naar consistente beschrijv. Periode van - tot ipv Periode van - tot/met. DPM Facturer en Afdracht: pag. 6 bullit 5: "tot en met maand x bijgewerkte Afdrachtstaat" wijzigen in: "tot maand x+1 bijgewerkte Afdrachtstaat" Impact De wijzigen zijn in lijn met bedoelde proces requirements en zijn reeds doorgevoerd in de systeem en berichtendocumentatie. Goedgekeurd in ALV DPM beheer LVen NB register Pagina 8 Dezefde wijzig meerdere plaatsen: - pag. 12 "totaalrecord verplicht" - pag. 14 "totaalrecord Afdrachtspecificatie" - pag. 18 "totaalrecord Afdrachtstaat" - pag. 20 "record aanvullende Afdrachtspecificatie" "laatste dag periode" wijzigen in "Einde periode", toevoeg wijzigen van "Eind maand waarvoor de Verplicht is gesteld (facturatie maand)" naar "Einddatum van de facturatiemaand (let, dit is een 'totdatum', dit is dus de eerste dag van de volgende maand)" Bullit 6 onder Bedrijfsgegevens." Indien het een wijzig van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten dag x-1 (tot en met-datum)" wijzigen in " Indien het een wijzig van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten dag x (tot -datum)" Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 3 van 30

4 # Heeft betrekk MPM Leveranciersmodel 1 MPM Leveranciersmodel Pagina/paragraaf Issue Maatregel par pagina 13 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst De leverancier verzendt de Afdrachtspecificatie over de voorafgaande maand uiterlijk de 15de kalenderdag van de maand. De leverancier heeft de wettelijke plicht de facturen 7 jaar te bewaren. (Hoewel de facturatie door de leverancier niet rechtstreeks de basis is voor de afdracht door de netbeheerder aan de fiscus, kan de fiscus een derden-onderzoek bij de leverancier doen). Daarnaast wordt de netbeheerder geadviseerd de specificatie van de afdracht EAN-niveau 7 jaar te bewaren voor controles van de fiscus, maar hij is daartoe niet verplicht. De netbeheerder cumuleert de van de leveranciers ontvangen BTW en draagt deze één--één af aan de fiscus aan het einde van de maand, conform wet- en regelgev berekent basis van de verplicht de verschuldigde BTW en draagt deze af aan de fiscus. Impact De wijzigen informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV MPM Leveranciersmodel par. 2.2 pagina 16 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst Het moment waar de fiscale verplichten van de netbeheerder ontstaan, valt samen met het moment waar die verplichten bij de leverancier die actief is die kleinverbruikaansluit ontstaan ten gevolge van zijn facturatie. De gedetailleerde omzetadministratie van de netbeheerder (per BTW-nummer van de netbeheerder gezet) ligt bij de leverancier. Elke afzonderlijke leveranciers-ean draagt zelf af aan de netbeheerder. Overige fiscale aspecten De leverancier draagt maandelijks alle aan zijn afnemers gefactureerde periodieke netwerkkosten inclusief BTW af aan de netbeheerder. Daaronder vallen de periodieke netwerkkosten die gefactureerd zijn door middel van voorschotten (acceptgirokaarten en automatische incasso s), jaarafrekenen, eindafrekenen, correctieafrekenen etc. De facturatie is de basis voor de afdracht aan de netbeheerder en de BTW-afdracht van de netbeheerder. De leverancier is verplicht om maandelijks een afdrachtspecificatie voor de netbeheerder te stellen met daar de in die maand gefactureerde netwerkkosten (die dus ook over andere maanden kunnen gaan dan de maand waarin gefactureerd is). De netbeheerder baseert zijn BTW-afdracht aan de fiscus de afdrachtspecificaties van de leveranciers. De netbeheerder is in beginsel pas BTW verschuldigd als de leverancier factureert. verplicht en het door de leverancier in de afdrachtspecificatie gespecificeerde BTW-tarief. De wijzigen informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 4 van 30

5 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Op grond van de BTW-wetgev bestaat de plicht om binnen één maand na de (periode van) dienstverlen tot facturer over te gaan. De periode van dienstverlen kan bij doorlende dienstverlen langer dan één maand worden gesteld. Als de leverancier met de afnemer afspreekt dat hij bijvoorbeeld 1x per 6 maanden factureert, dan zou de BTW-afdrachtplicht voor zowel de netbeheerder als de leverancier tweemaal per jaar ontstaan en niet tussentijds. De afspraak binnen dit MPM is dat de leverancier de door hem in een bepaalde maand gefactureerde periodieke netwerkkosten binnen 28 kalenderdagen na aflo van deze maand inclusief BTW afdraagt aan de netbeheerder. Indien de fiscus een netbeheerder een boete legt die te wijten is aan omstandigheden die een leverancier zijn toe te rekenen of in diens risicosfeer liggen, kan de netbeheerder de enkelvoudige belast, eventueel aangevuld met boete en rente vorderen bij de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om het juiste BTW-percentage in reken te brengen bij zijn afnemers. De netbeheerder draagt de BTW die hij van de leverancier ontvangt aan de fiscus af berekent de aan de fiscus af te dragen BTW basis van de verplicht en het door de leverancier in de afdrachtspecificatie gespecificeerde BTW tarief. De leverancier is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de BTW-afdracht door de netbeheerder en de gefactureerde BTW, maar wel voor de juiste bereken van de BTW de factuur aan de klant. De leverancier moet zorgen dat bij een inhuiz en bij een nieuwe leversovereenkomst inhuiz er een geldige ATO van kracht wordt of blijft. Impact Goedgekeurd in ALV 3 MPM Leveranciersmodel par. 3.2 pagina 22 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. De wijzigen informatieuitwissel MPM Leveranciersmodel par pagina 23 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. 4) Inhuiz/switch in gang zetten De leverancier slaat de (communicatie over de) ATO en bewaart deze tot twee jaar na het beëindigen van het contract met deze afnemer dit adres. Daarnaast dient hij de inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) in bij de netbeheerder. De wijzigen informatieuitwissel ) Inhuiz/switch verwerken De netbeheerder legt de door de leverancier ediende inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) vast in het centraal aansluitenregister en stuurt binnen een werkdag na de mutatie in het centraal aansluitenregister het stambericht naar de leverancier. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 5 van 30

6 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel 6) Bevestigen ATO Na het tot stand komen van de ATO moeten middels een brief door de leverancier aan de afnemer verstuurd en vermeld worden: Uiterlijk 10 werkdagen na aanvang van de lever bij een inhuiz bevestigt en verstrekt de leverancier namens de regionale netbeheerder aan de aangeslotene de tot stand gekomen ATO met de daar van toepass zijnde algemene voorwaarden en informeert hem over: De bevestig van de ATO (incl. naam + gegevens + website desbetreffende netbeheerder). Hij kan deze gegevens zoeken in de door de gezamenlijke netbeheerders beschikbaar gestelde gegevens (zie ook processtap 03). [..] Impact Goedgekeurd in ALV 5 MPM Leveranciersmodel par pagina 30 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst De leverancier moet tot twee jaar na beëindig van het leverscontract met de afnemer dit adres kunnen aantonen dat de ATO tot stand is gebracht hij zijn proces zodanig heeft ericht dat hier aan is voldaan. 9) Afdracht BTW De netbeheerder draagt de BTW die de leverancier namens hem heeft gefactureerd en die hij van de leverancier heeft ontvangen, berekent de BTW basis van de verplicht en het door de leverancier gespecificeerde BTW-tarief en draagt af aan de fiscus, conform de eisen van de fiscus. De netbeheerder baseert dit de Afdrachtspecificaties van de leveranciers. De leverancier draagt de BTW over de door hem gefactureerde leverskosten zelf af aan de fiscus, conform de eisen van de fiscus. De wijzigen informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 6 van 30

7 # Heeft betrekk 6 MPM Leveranciersmodel Pagina/paragraaf Issue Maatregel par pagina 31 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst Procesafspraken: [..] 4. Wanneer de leverancier de Afdrachtspecificatie niet (tijdig) kan leveren, wordt het proces gewoon doorlen, waarbij in de Afdrachtstaat en de afdracht zal blijken dat er alleen maar (bij)gestort wordt de reken van de netbeheerder. De leverancier neemt met de netbeheerder contact om hier bilaterale afspraken over te maken. Als blijkt dat de leverancier in de afgelen maand niet namens de netbeheerder heeft gefactureerd, dan is de netbeheerder in beginsel nog geen BTW verschuldigd. Als blijkt dat de leverancier in de afgelen maand wél namens de netbeheerder heeft gefactureerd, dan is de netbeheerder wél BTW verschuldigd. Hij beschikt echter niet over de juiste informatie om een correcte BTW-aangifte te kunnen doen. Als de leverancier wél een betal verricht aan de netbeheerder, dan gaat de netbeheerder ervan uit dat dit de gefactureerde periodieke netwerkkosten inclusief BTW van de afgelen maand zijn. De netbeheerder voldoet dan de hierin begrepen BTW in zijn BTW-aangifte van de betreffende maand, uitgaande van het algemene BTW-tarief (thans 19%). 8. De gedetailleerde omzetadministratie van de netbeheerder bij de leverancier voldoet niet voor de fiscus. De netbeheerder verhaalt de kosten (enkelvoudige belast, eventueel aangevuld met boete en rente) bij de leverancier. Impact De wijzigen informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV MPM Leveranciersmodel 8 MPM Leveranciersmodel par pagina 44 par pagina 45 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. 2) Het afsluiten van de overeenkomsten met de afnemer (leversovereenkomst en ATO) kan verschillende manieren vastliggen (schriftelijk, voicelog, elektronisch door afsluiten via internet). De leverancier moet kunnen aantonen dat hij een overeenkomst met de afnemer heeft afgesloten tot stand is gekomen door en dat hij bij een normale procesgang alle voor het afsluiten van de ATO benodigde acties heeft zijn uitgevoerd (stukken toesturen en dergelijke). Concreet moet de leverancier kunnen aantonen dat hij processtap 03 en 06 van paragraaf heeft uitgevoerd. Deze bewijsvoer verzendt hij aan de netbeheerder. Procesafspraak: Wanneer een leverancier niet afdoende kan aantonen dat hij de ATO namens de netbeheerder heeft afgesloten heeft voldaan de verplichten van artikel 8.1 van de Informatiecode, dan is hij verantwoordelijk voor de hierdoor voor de netbeheerder ontstane kosten/schade en zal deze aan de netbeheerder moeten vergoeden. De wijzigen informatieuitwissel De wijzigen informatieuitwissel MPM Leveranciersmodel paragraaf 3.2, pagina 22 paragraaf 3.2.1, pagina 23 paragraaf 3.2.2, pagina 23 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. De wijzigen zijn weergegeven in de bijlage: MPM Leveranciersmodel, changes, toelicht punt 9. De wijzigen informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 7 van 30

8 # Heeft betrekk MPM Mutatie- & meetprocessen 1 MPM Mutatie- & Paragraaf 2.2 meetprocessen pagina 21 Pagina/paragraaf Issue Maatregel Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. Fysieke metername door de netbeheerder: De netbeheerder stelt de meterstand van zijn fysieke metername voor de leverancier vast, bepaalt het verbruik, plaatst de fysieke metername en verbruik in het Toegankelijk Meetregister en verstuurt de fysieke name en verbruik naar de verantwoordelijke leverancier. De leverancier gebruikt het dispuutproces om de fysieke name te corrigeren door een alternatieve klantstand in te dienen of een alternatieve fysieke name uit te (laten) voeren. Indien de leverancier binnen de gestelde termijn geen actie onderneemt en een alternatieve fysieke name verstuurt, is de fysieke name vastgesteld. Impact De wijzigen informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV MPM Mutatie- & meetprocessen H2, paragraaf 2.1, pagina 15, sub- bullet 4 Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Verwijderen: In het geval van een handgenomen meter of een slimme meter, die niet afstand schakelbaar is, betaalt de leverancier een standaardtarief voor afsluit, ongeacht of de afsluit dat moment daadwerkelijk is uitgevoerd of niet. De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel DPM Mutatie- & meetprocessen KV 1 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Paragraaf 2.10 pagina 70 Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. De wijzigen zijn weergegeven in de toelicht: DPM Mutatie-& meetprocessen KV, punt 1. De wijzigen informatieuitwissel DPM Mutatie- & meetprocessen KV Bijlage exces verrekenen bij correcties pagina 108 Aan bijlage 'exces verrekenen bij correcties' aanpassen doorvoeren n.a.v. issue IC200. De wijzigen zijn weergegeven in de toelicht: DPM Mutatie-& meetprocessen KV, punt 2. De wijzigen informatieuitwissel DPM Mutatie- & meetprocessen KV H2, paragraaf 2.4.2, pagina 34, 1e bullet Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Verwijderen: Aan het indienen van een meld einde lever zijn kosten verbonden bij een aansluit die niet is voorzien van een meter die afstand schakelbaar is. De netbeheerder zal deze kosten in reken brengen bij de leverancier die de meld einde lever heeft ediend. Deze kosten worden ook in reken gebracht wanneer het proces einde lever door een tussentijdse inhuiz, uithuiz of leverancierswitch wordt geannuleerd. Het tarief voor het indienen van de meld einde lever zal worden vastgelegd in de Tarievencode. De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 8 van 30

9 # Heeft betrekk 4 DPM Mutatie- & meetprocessen KV 5 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Pagina/paragraaf Issue Maatregel H2, paragraaf 2.4.2, pagina 34, 2e bullet H2, paragraaf 2.4.2, pagina 33, 6e bullet (inclusief subbullets) Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Aanpass n.a.v. uniforme paragraaf einde lever KV Verwijderen: De netbeheerders en leveranciers dienen voor een goede afhandel van de eenmalige kosten in het einde lever proces de contactgegevens van het betreffende organisatieonderdeel te publiceren. Verwijderen: Namens de netbeheerder middels een uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de afnemer in deze situatie; Toevoegen: Namens de netbeheerder middels de volgende uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de afnemer in deze situatie: Namens uw netbeheerder maken wij u er attent dat wanneer u geen geldige leversovereenkomst heeft met een energieleverancier, uw netbeheerder wettelijk genoodzaakt is het transport van elektriciteit en/of gas te stpen. Dit betekent dat de energievoorzien wordt afgesloten. Aan deze afsluit en eventuele heraansluit zijn kosten verbonden die door de netbeheerder aan u in reken zullen worden gebracht. Deze kosten kunt u terugvinden de website van uw netbeheerder. U kunt afsluit voorkomen door er tijdig voor te zorgen dat u een leverancier heeft die u levert en zich heeft gemeld bij uw netbeheerder. Impact De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel Goedgekeurd in ALV DPM Mutatie- & meetprocessen KV H2, paragraaf , pagina 33, 1d. Aanpass n.a.v. uniforme paragraaf einde lever KV Verwijderen: De initiërende leverancier informeert de klant namens de netbeheerder middels een uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de klant in deze situatie. Toevoegen: De initiërende leverancier informeert de klant namens de netbeheerder middels de uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de klant in deze situatie. Deze uniforme paragraaf is beschreven in de procesafspraken (2.4.2) van het proces einde lever. De wijzigen centrale systemen en geen impact de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 9 van 30

10 Erratumlijst v7.0 tekstuele wijzigen # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact MPM Mutatie & Meetprocessen Kleinverbruik 1 MPM M&M Inleid In de inleid wordt gesproken over de EDSN website. De functionaliteit van de website is veranderd. Ook verwijzen naar mijnedsn sharepoint. 2 MPM M&M Pagina 18 In de somm toe te voegen gegevens aan het stamgegevensbericht "Normaaluren/Laaguren" (per telwerk). Dit moet in lijn worden gebracht met de Informatiecode waar staat: "In geval van elektriciteit: of dit telwerk normaal of het telwerk laag of een combinatie daarvan betreft". 3 MPM M&M Pagina 21 Bij het actualiseren van het TM staat: "De netbeheerder zal de vastgestelde meterstanden en verbruiken die betrekk hebben de mutatiedatum uiterlijkbinnen één werkdag na ontvangst van de meterstanden, in het Toegankelijk Meetregister ter beschikk stellen". In de informatiecode staat ( ): " De netbeheerder stelt de vastgestelde meterstand en verbruik uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van de vastgestelde meterstand of uiterlijk vijf werkdagen nadat de netbeheerder namens de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, beschikbaar in het toegankelijk meetregister". 4 MPM M&M Gehele documentatie Er wordt in de documentatie nog gesproken over CCP, dit moet gewijzigd worden in CER: - begrippenlijst (p.3) Rollen en verantwoordelijkheden (p.14) Actueel houden CCP (p.15) 5 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC106. " Jaarlijks in november wordt in de ALV NEDU voor het volgende jaar een sectorkalender vastgesteld, waarin wordt genomen welke dagen in het komende jaar als werkdag zijn aangeduid." Veranderen in: (mijnedsn sharepoint) ipv EDSN website In lijn brengen met de Informatiecode. Opsomm in procesafspraak "aanpass stamgegevens" veranderen in: "e. Telwerk normaal, telwerk laag of een combinatie hiervan (per telwerk)" ipv "e. Normaaluren/Laaguren (per telwerk)" In lijn brengen met de Informatiecode. Veranderen in: "De netbeheerder stelt de vastgestelde meterstand en verbruik zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de vastgestelde meterstand of uiterlijk vijf werkdagen nadat de netbeheerder namens de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, beschikbaar in het toegankelijk meetregister" Tekstuele aanpass: CER ipv CCP Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Jaarlijks in november wordt in de ALV NEDU voor het volgende jaar een sectorkalender vastgesteld, waarin wordt genomen welke dagen in het komende jaar als werkdag zijn aangeduid." Verwijz Tekstuele wijzig Tekstuele wijzig Verwijz Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, de termijn is een verruim. Als netbeheerder huidige werkwijze blijft hanteren blijft hij binnen de 5 werkdagen Geen impact, tekstuele wijzig. Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 10 van 30

11 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 6 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC101. "Wegens de invloed van additionele variabelen in de verbruiksbereken, is het mogelijk dat het verbruik niet gelijk is aan het verschil tussen meterstanden basis waarvan het verbruik is bepaald. De verbruiken zijn leidend en de standen informatief." 7 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC038/ICO38A. "Het gebruik en werk van de verblijfsfunctie en complexbepal is in detail beschreven in Bijlage xx van het DPM Mutatie- en Meetprocessen KV" 8 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC035A. "Een kleinverbruikgasaansluit met een G16- meter + EVHI wordt via het capaciteitstarief gefactureerd als een G16-meter zonder EVHI. De netbeheerder is vrij de additionele kosten bij de klant in reken te brengen (periodiek of eenmalig)." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Wegens de invloed van additionele variabelen in de verbruiksbereken, is het mogelijk dat het verbruik niet gelijk is aan het verschil tussen meterstanden basis waarvan het verbruik is bepaald. De verbruiken zijn leidend en de standen informatief." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Het gebruik en werk van de verblijfsfunctie en complexbepal is in detail beschreven in Bijlage Verblijfsfunctie en Complexbepal van het DPM Mutatieen Meetprocessen KV" Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Een kleinverbruikgasaansluit met een G16-meter + EVHI wordt via het capaciteitstarief gefactureerd als een G16-meter zonder EVHI. De netbeheerder is vrij de additionele kosten bij de klant in reken te brengen (periodiek of eenmalig)." Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 11 van 30

12 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 9 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC029. "Voor belgische adressen die zijn aangesloten een Nederlands netwerk gelden de volgende regels: - deze aansluiten betreffen uitsluitend het gastransportnet van Intergas. - lever deze aansluiten vallen onder de vergunnplicht van de NMa. - leveranciers zijn gehouden aan de processen zoals beschrven in de (Nederlandse) Informatiecode. - aan de Belgische postcode (4 cijfers) worden de letters 'XX' toegevoegd in het berichtenverkeer. - er worden geen 'slimme' meters geplaatst Belgische aansluiten het Nederlandse net. - de nethebeerder is gebonden aan de Belgische afspraken betreffende het fysiek afsluiten na een proces 'Einde lever'. - er gelden geen verschillende transporttarieven het Belgische en Nederlandse deel van het transportnet. - de vigerende Belgische BTW regelgev dient te worden toegepast. - REB wordt niet geïnd voor deze aansluiten. 10 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v HD189. "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." 11 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v HD163B. "Een bedrijfs-eancode wordt aan één marktrol (meetverantwoordelijke, netbeheerder, leverancier, programmaverantwoordelijke) toegewezen." Toevoegen procesafspraak in par 2.2: "Voor belgische adressen die zijn aangesloten een Nederlands netwerk gelden de volgende regels: - deze aansluiten betreffen uitsluitend het gastransportnet van Enexis, (voormalig Intergas), in Baarle Hertog. - lever deze aansluiten vallen onder de vergunnplicht van de NMa. - leveranciers zijn gehouden aan de processen zoals beschrven in de (Nederlandse) Informatiecode. - aan de Belgische postcode (4 cijfers) worden de letters 'XX' toegevoegd in het berichtenverkeer. - er worden geen 'slimme' meters geplaatst Belgische aansluiten het Nederlandse net. - de nethebeerder is gebonden aan de Belgische afspraken betreffende het fysiek afsluiten na een proces 'Einde lever'. - er gelden geen verschillende transporttarieven het Belgische en Nederlandse deel van het transportnet. - de vigerende Belgische BTW regelgev dient te worden toegepast. - REB wordt niet geïnd voor deze aansluiten." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EANcode van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Een bedrijfs-eancode wordt aan één marktrol (meetverantwoordelijke, netbeheerder, leverancier, programmaverantwoordelijke) toegewezen." Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 12 van 30

13 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 12 MPM M&M Pagina 29 Onder de somm van KV processen staat "leveren en vragen gegevens primaire deel van de meetinricht. Dit proces moet onder GV worden genomen, en verwijderen onder KV. Verplaatsen proces "leveren en vragen primair deel van de meetinricht" van somm processen KV naarprocessen GV. Het DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik bevat de volgende detailprocessen: - Opleveren en vragen gegevens primaire deel van de meetinricht Verwijz Geen impact, layout wijzig. Goedgekeur d in ALV 13 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. IC056. "De procedure 'Einde lever' bij een faillissement waarbij een curator respectievelijk bewindvoerder is aangesteld, is beschreven in bijlage X" 14 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. HD189. "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." 15 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. IC096."Voor grootverbruikaansluiten met een dagelijks afstand uitleesbare meetinricht en een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 kw, is het mogelijk om een tionele profielcode in de stamgegevens te nemen (niet verplicht)." 16 MPM M&M Bijlage Afkomstig uit enstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: overzichtsplaten van IC088 nemen. Zie hiervoor tabblad 'bijlage punt 17 (MPM)' Het DPM Mutatie- en meetprocessen Grootverbruik bevat de volgende detailprocessen: - Opleveren en vragen gegevens primaire deel van de meetinricht Toevoegen procesafspraak in par. 3.1: "De procedure 'Einde lever' bij een faillissement waarbij een curator respectievelijk bewindvoerder is aangesteld, is beschreven in bijlage BIJLAGE Beëindig lever bij faillissement" Toevoegen procesafspraak in 3.1: "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een andere netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." Toevoegen procesafspraak in 3.1: "Voor grootverbruikaansluiten met een dagelijks afstand uitleesbare meetinricht en een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 kw, is het mogelijk om een tionele profielcode in de stamgegevens te nemen (niet verplicht)." Toevoegen nieuwe bijlage aan MPM: "BIJLAGE Profielcategorie E / Afnamecategorie G" overzichtsplaten zijn separaat toegevoegd Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 13 van 30

14 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact 17 MPM M&M Bijlage Afkomstig uit enstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: losssricht IC056. Zie hiervoor tabblad 'bijlage punt 18 (MPM)' DPM Mutatie & Meetprocessen Kleinverbruik 1 DPM M&M KV 2 DPM M&M KV 3 DPM M&M KV 4 DPM M&M KV 5 DPM M&M KV Inleid paragraaf 2.2 p.16 Paragraaf Pagina 51, paragraaf Pagina 74 (dispuut) In de inleid wordt gesproken over EDSN.nl. De functionaliteit van de website is veranderd. Ook verwijzen naar mijnedsn sharepoint Inleid (p.4) stap 1 (p.10) stap 1 (p.11) stap 1 (p.18) stap 1 (p.19) stap 1 (p.19) Er wordt in de documentatie nog gesproken over CCP, dit moet gewijzigd worden in CER Bij punt 1 toevoegen: (tenzij een fysieke name is uitgevoerd) In de 2e procesafspraak staat "De leverancier biedt geen meterstanden aan met een datum van meer dan 2 maanden in het verleden". De syntactische controle hier is wel aangepast naar "Is er nog dispuut mogelijk?". De termijn van 2 maanden moet worden aangepast. In paragraaf "Vaststellen meterstand na dispuut". In het plaatje staat initiërende leverancier. Dit moet gewijzigd worden in initiërende partij. Toevoegen nieuwe bijlage aan MPM: "BIJLAGE Beëindig lever bij faillissement" Veranderen voorgenoemde plekken in: (mijnedsn sharepoint) ipv (www.edsn.nl) Tekstuele aanpass in par 2.2 (2.2.1 & ): CER Aanpass in stap 1 (p.39): "In geval van een handgenomen meter zal de initiërende leverancier een meterstand collecteren van de klant (tenzij een fysieke name is uitgevoerd) of een fysieke name die is uitgevoerd door de netbeheerder bij het fysiek afsluiten van de aansluit. De vastgestelde meterstand moet de mutatiedatum de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. " 2de procesafspraak in aanpassen: "De leverancier biedt geen meterstanden aan waar geen dispuut meer mogelijk is" ipv De leverancier biedt geen meterstanden aan met een datum van meer dan 2 maanden in het verleden. Veranderen in plaat p.74: initiërende partij Verwijz Verwijz Schrijffout Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, verduidelijk van procesafspraak. Geen impact, tekstuele wijzig. Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 14 van 30

15 # Heeft betrekk 6 DPM M&M KV 7 DPM M&M KV Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact Paragraaf 2.7 Bijlage Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2.7 "SJV en verbruiksbepal" toevoeg van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC039. "In geval dat de leverancier salder toepast verbruiken (afname en teruglever) bij kleinverbruikers geldt het volgende: - onder teruglever wordt verstaan de het net evoerde elektriciteit zoals gemeten de meetinstallatie het netoverdrachtspunt van de betreffende aansluit; - onder teruglever per jaar wordt verstaan de teruglever over een periode van een jaar, zegge 365 kalenderdagen, niet per sé overeenkomend met een kalenderjaar. Het gaat om de onafgebroken meetperiode, welke tijdsevenredig zal worden herleid naar (5000/365)=13,7 kwh per dag; - de salder van de afgenomen en teruggeleverde energie de aansluit geldt voor alleen lever (inclusief BTW). De klant krijgt dus minder terug dan voorheen, toe ook het transportdeel werd gesaldeerd; - de leverancier bepaalt basis van de ontvangen, vastgestelde meetdata zelfstandig het saldo en een eventuele surplus (boven de 5000 kwh); - er kan geen mismatch meer ontstaan tussen gesaldeerde leverskosten en transportkosten, omdat deze laatste een andere tariefdrager hebben (capaciteit); - alleen kleinverbruikers hebben recht salder; - er wordt ALTIJD gesaldeerd, ook al wordt er meer dan 5000 kwh terug geleverd aan het net. Over het meerdere boven de 5000 kwh wordt een redelijke vergoed betaald door de leverncier." Afkomstig uit enstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: - gebruik en werk verblijfsfuncite (IC038) overnemen p.3-4 met aanpassen nieuw - toepass complexbepal Energiebelast met lijst (IC038A): overnemen p.5 en 6 met aanpassen nieuwe " Zie voor de bijlages tabblad "bijlage punt 7 (KV)" Toevoegen procesafspraak in paragraaf 2.7: "In geval dat de leverancier salder toepast verbruiken (afname en teruglever) bij kleinverbruikers geldt het volgende: - onder teruglever wordt verstaan de het net evoerde elektriciteit zoals gemeten de meetinstallatie het netoverdrachtspunt van de betreffende aansluit; - onder teruglever per jaar wordt verstaan de teruglever over een periode van een jaar, zegge 365 kalenderdagen, niet per sé overeenkomend met een kalenderjaar. Het gaat om de onafgebroken meetperiode, welke tijdsevenredig zal worden herleid naar (5000/365)=13,7 kwh per dag; - de salder van de afgenomen en teruggeleverde energie de aansluit geldt voor alleen lever (inclusief BTW). De klant krijgt dus minder terug dan voorheen, toe ook het transportdeel werd gesaldeerd; - de leverancier bepaalt basis van de ontvangen, vastgestelde meetdata zelfstandig het saldo en een eventuele surplus (boven de 5000 kwh); - er kan geen mismatch meer ontstaan tussen gesaldeerde leverskosten en transportkosten, omdat deze laatste een andere tariefdrager hebben (capaciteit); - alleen kleinverbruikers hebben recht salder; - er wordt ALTIJD gesaldeerd, ook al wordt er meer dan 5000 kwh terug geleverd aan het net. Over het meerdere boven de 5000 kwh wordt een redelijke vergoed betaald door de leverancier." Toevoegen nieuwe bijlage aan DPM KV: "BIJLAGE Verblijfsfunctie en Complexbepal" Verwijz Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 15 van 30

16 # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact DPM Mutatie & Meetprocessen Grootverbruik 1 DPM M&M GV Paragraaf 2.6 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2.6 "Periodieke meterstand en verbruik" toevoegen nieuwe procesafspraak n.a.v. IC090. "Voor Artikel 1 lid 2 of 3 aansluiten is het verplicht om meterstanden te communiceren indien een herzien verbruik wordt bepaald" DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM gegevensuit wissel 2 DPM gegevensuit wissel 3 DPM gegevensuit wissel 4 DPM gegevensuit wissel 5 DPM Gegevensui twissel Hoofdstuk 2 Pagina 10 Paragraaf (inhuiz) en (LV switch) pagina 30, paragraaf Pagina 31 Afkomstig uit enstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2 toevoegen nieuwe procesafspraak n.a.v. IC090. " Indien een veld in de gegevensuitwissel, besproken in hoofdstuk 3, de status "A" (Afhankelijk) heeft, wordt deze afhankelijkheid in de kolom 'merken' toegelicht. Bij het uitwisselen van de stamdata staat bij 'aantal telwerken' de waarden 'ja'/ 'nee' verkeerd bij elektra en gas. Er staat nu "Gas- Ja, Elektriciteit-Nee". In is in de LOSS naar de oude PV'er de EAN-oude programaverantwoordelijke verplicht bij zowel KV, GV als A1, in is in de LOSS naar de oude PV'er de EAN-oude PV afhankelijk. In zou deze ook Verplicht moeten zijn. Er is genomen dat het "Transactiedossiernummer" "Afhankelijk" is en met de merk "Niet gevuld bij communicatie van fysieke metername". Dit is niet correct. Het Portaal hangt automatisch een transactiedossiernummer aan de estuurde stand. "Afhankelijk" veranderen in "Verplicht", en merk verwijderen. Moet worden: In de toelicht van het transactiedossiernummer is genomen: "Niet gevuld bij communicatie van fysieke metername". Dit is niet volledig, het Portaal vult namelijk het veld transactiedossiernummer. par 4.7.5: aanpassen segment meterstand: multipliciteit is n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2). Toevoegen procesafspraak in paragraaf 2.6: "Voor Artikel 1 lid 2 of 3 aansluiten is het verplicht om meterstanden te communiceren indien een herzien verbruik wordt bepaald" Toevoegen procesafspraak in h2: "Indien een veld in de gegevensuitwissel, besproken in hoofdstuk 3, de status "A" (Afhankelijk) heeft, wordt deze afhankelijkheid in de kolom 'merken' toegelicht." Aanpassen gegevensvelden bij "aantal telwerken": KV=A; GV=nvt; A1=nvt; Gas=Nee; Elektriciteit=Ja ipv KV=A; GV=nvt; A1=nvt; Gas=Ja; Elektriciteit=Nee Veranderen in "EAN-oude programmaverantwoordelijke - Verplicht voor KV, GV en A1" Wijzigen in gegevensveld toelicht in de rij van het Transactiedossiernummer in bericht Stand en verbruik KV (par ): "Niet gevuld bij communicatie van fysieke metername" Toevoegen: Niet door de netbeheerder, maar door het Portaal gevuld bij communicatie van fysieke name. Aanpassen multipliciteit van gegevensvelden in segment "meterstand" van bericht Stand en verbruik GV (par ): "Stand" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 "Standdatum" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 "Herkomstindicatie" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Geen, is een inconsistentie in de sectordocumentatie. Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Goedgekeur d in ALV Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 16 van 30

17 # Heeft betrekk 6 DPM gegevensuit wissel Pagina/paragraaf Issue Maatregel Impact In paragraaf In het bericht compensatievergoed staat in de toelicht dat het rekennummer vanaf 1 maart 2013 conform sepa dient te zijn. Verwijderen van toelicht: (vanaf 1 maart 2013 conform SEPA) Tekstuele wijzig Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Goedgekeur d in ALV DPM Communicatie gereguleerde periodieke RNB-kosten KV 1 hfdst 2 pagina 5, bullit 8 Uitgangspunten DPM basis van het MPM: 2 hfdst 4 pagina 8 3 hfdst 4 pagina 8 4 par. 5.1 pagina 10 Deelproces: Ontvangen en verwerken tarieven Deelproces: Communiceren te hanteren tarieven Record periodieke netwerkkosten De netbeheerder communiceert de tarieven per EAN-code Netbeheerder Griderator netbeheerders EAN via berichten en stuurt een naar de contactpersoon bij een leverancier, conform het leveranciersregister. Rollen: NMa Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Griderator Rollen: Leverancier (niet) vergunnhouder Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Griderator EAN-netbeheerder (toelicht): Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Griderator Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister 1 par. 5.1 pagina 15 Meld nieuwe / gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder 2 par. 5.1 pagina 15 Meld nieuwe / gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder EAN code Netbeheerder Griderator (toelicht): Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Hoofdbedrijfs-EAN-code (EAN-13) van de fiscale entiteit netbeheerder EAN-code(s) (toelicht): Overzicht van EAN-codes van de netgebieden waarvoor hij de netbeheerder is. Dit is de netbeheerders EAN Alle bedrijfs-ean-codes (EAN-13) zoals in het berichtenverkeer wordt uitgewisseld als zijnde de netbeheerder de aansluit Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk wellicht verkeerde interpretatie Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 17 van 30

18 Toelicht MPM Mutatie- & meetprocessen, tekstuele toelicht, punt 16 Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 18 van 30

19 Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 19 van 30

20 Toelicht MPM Mutatie- & meetprocessen, tekstuele toelicht, punt 17 De wetgever maakt voor de toepasselijkheid van dit artikel, waar strikt genomen uitsluitend sprake is van de aflever van gas water elektriciteit of verwarm, geen onderscheid tussen energieleveranciers en netbeheerders. De Faillissementswet maakt vanwege het moment van vaststellen van artikel 37b/237b Faillissementswet geen onderscheid tussen het (wettelijke) Leveranciersmodel of Netbeheerdersmodel. Curatoren/bewindvoerders zijn over het algemeen geen specialisten in het Energierecht. Het is te verwachten dat curatoren niet volledig zijn evoerd met de problematiek die samenhangt met het gesplitst zijn van de lever van de transportdienst en de lever van elektriciteit en/of gas en/of de meetdiensten die daarbij horen. Oplosssricht: 1. Indien, na de faillissementverklar, de curator resp. bewindvoerder schriftelijk instemt met beëindig van één of meer overeenkomsten (lever, netbeheer en/of meetdienst) kan er een verkorte afsluit procedure worden gestart, zoals deze hierna wordt beschreven. Indien er sprake is van beëindig van de overeenkomst met de netbeheerder is het essentieel dat de aansluit(en) snel administratief en fysiek afgesloten word(t)(en). Voornamelijk bij gasaansluiten zal het uitblijven van de fysieke afsluit van de aansluit leiden tot een voortduren van verbruik ten laste van de gezamenlijke leveranciers/shippers. Wanneer de netbeheerder bij elektriciteit na beëindig van de leversovereenkomst niet over gaat tot afsluiten, zal dat leiden tot netverlies voor de netbeheerder. De handelswijze in dit geval is voor zowel KV (ongeacht welk facturatiemodel van kracht is) als GV gelijk, namelijk: a) De leverancier belt de netbeheerder met het verzoek tot fysieke afsluit van de aansluit(en) van desbetreffende klant (alle betrokken partijen dienen te beschikken over de schriftelijke instemm van de curator resp. bewindvoerder). In onderl overleg wordt de datum van fysieke afsluit bepaald, waarbij de netbeheerder er alles aan doet om de afsluit z.s.m. fysiek tot stand te brengen. De netbeheerder verwerkt vervolgens de fysieke afsluit binnen 1 werkdag na fysieke afsluit in het Aansluitenregister. Als gevolg van deze fysieke afsluit stuurt de netbeheerder binnen 1 werkdag na administratieve verwerk van deze fysieke afsluit een stambericht (conform Informatiecode d.d. 14 februari 2009 artikel ), waarin de status uit bedrijf / in-actief wordt gemeld, naar alle betrokken marktpartijen. De partijen (zoals de leverancier) blijven als verantwoordelijken in het Aansluitenregister geregistreerd staan. en b) Simultaan aan de procedure onder a) kan de leverancier ervoor kiezen om een einde leversbericht te sturen naar de netbeheerder om zich als verantwoordelijke voor de aansluit te laten schrappen. NB. Noch in het Stamdata-, noch in het Einde leversbericht is een specifiek kenmerk gedefinieerd ter herkenn van een faillissement. 2. Indien, na de faillissementverklar, de curator resp. bewindvoerder niet akkoord gaat met de beëindig van de diensten voor lever van energie, doch bevestigt de lende overeenkomsten te willen voortzetten tot nadere aankondig, dan trekken leverancier, netbeheerder (en in geval van GV ook de meetverantwoordelijke) gezamenlijk richt curator om voor alle partijen, binnen een door hen aangegeven termijn, nadere zekerheden ( schrift gesteld) ter nakom van de overeenkomsten NA faillissementsdatum te vragen (bijv. vooruitbetal van toekomstige vorderen). Mocht deze niet binnen gestelde termijn door curator worden gegeven, dan mogen de betrokken partijen alsnog (zelfstandig) besluiten de overeenkomst te schorten c.q. te beëindigen. Initiër daarvan kan door elke marktpartij als volgt worden uitgevoerd: De leverancier kan een eindeleversmeld indienen bij de netbeheerder (Informatiecode 2.9). De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de eindeleversmeld en de geplande eindelever aan de leverancier en communiceert het geplande moment van afsluit schriftelijk aan de aangeslotene. De netbeheerder kan ook eigen initiatief handelen en tot afsluit van de aansluit(en) overgaan waarbij deze de marktpartijen daarover via reguliere kanalen informeert. De meetverantwoordelijke kan besluiten de beheerovereenkomst met de aangeslotene voor de meetinricht te zeggen (Meetcode Elektriciteit 5.1.4; respectievelijk Meetvoorwaarden Gas RNB 6.1.3). De netbeheerder waarschuwt binnen drie werkdagen na ontvangst van de meld van de meetverantwoordelijke deaangeslotene dat de aansluit zal worden gedeactiveerd, indien niet binnen tien werkdagen na beëindig van de beheerovereenkomst een andere erkende meetverantwoordelijke is aangewezen. Invoersstrategie: Invoer middels eerst mogelijke release (i.v.m. aan te passen procedures), te plannen door Sector Plann Commissie. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 20 van 30

21 Toelicht DPM Mutatie- & Meetprocessen KV, tekstuele toelicht, punt 7 Oploss: Toekenn, administratie en communicatie van de verblijfsfunctie 1. Het uitvragen van de verblijfsfunctie en het toekennen van een juiste heffskort basis van de verblijfsfunctie en de eventuele toepass van een complexbepal (zie issue IC038A) is een verantwoordelijkheid van de leverancier; 2. De leverancier kan die uitvraag doen bij de intake van een verhuiz, switch (en met ang nieuw marktmodel de naamswijz); 3. De leverancier hanteert bij de beoordel de uniforme indelslijst, die binnen de sector is overeengekomen en die als bijlage in dit issue is genomen De lijst wordt middels dit issue bijgehouden en gecommuniceerd in de markt; 4. De leverancier: a. geeft via het veld MEP in het bericht Leveranciersswitch dan wel Inhuisbericht (of met ang van het nieuwe marktmodel de naamswijzig) de juiste verblijfsfunctie door aan de netbeheerder; b. heeft de mogelijkheid in het bericht de MEP indicatie leeg te laten. In dat geval wordt de indicatie in het AR van de netbeheerder niet aangepast. 5. De juistheid van de door de klant aan de leverancier gegeven verblijfsfunctie is verantwoordelijkheid van de klant. 6. Het veld MEP wordt gevuld conform de coder zoals beschreven in IC038A; 7. De netbeheerder muteert het veld MEP in het aansluitenregister (AR) aan de hand van het bericht van de leverancier, de netbeheerder neemt de inhoud één één over zoals aangereikt door de leverancier, behalve indien de indicatie LEEG is, dan blijft 4b gelden. Vervolgens communiceert de netbeheerder de (nieuwe) inhoud van dat veld via het berichtenverkeer (stamgegevensberichten) door aan alle betrokken marktpartijen; 8. In het huidige marktmodel is er geen afspraak over de wijze waar buiten de switches en inhuizen om aangegeven kan worden dat de verblijfsfunctie moet wijzigen. Dit wordt aan bilaterale afspraken overgelaten. In het nieuwe marktmodel wordt voorgesteld hiervoor het bericht naamswijzig te gebruiken; 9. Wijzigen in het AR (dus ook MEP/ verblijfsfunctie) worden altijd bevestigd met een stamgegevensbericht; 10. In geval van een nieuwe aansluit (EAN code wordt voor het eerst toegekend bij een aansluit met de Fysieke status = In aanleg ) dan vult de netbeheerder de MEP indicatie in het AR default met de waarde zoals aangegeven in IC038A. Verantwoordelijkheid van een leverancier en netbeheerder De leverancier is verantwoordelijk voor: - Het juist inventariseren (uitvragen en vastleggen) van een door de klant aangegeven verblijfsstatus (de bijgevoegde uniforme indelslijst is een hulpmiddel). Primair bij de processen inhuizen en switchen; - Ook andere relevante (mutatie)momenten moet de leverancier de verblijfsfunctie van de aansluit bij de klant uitvragen. - Bij twijfel kan de leverancier de klant verzoeken een bewijs (verklar) van verblijfsfunctie te overhandigen; - Verplicht communiceren van de verblijfsfunctie via het veld MEP in de berichten aan de netbeheerder; - Bij wijzigen van de verblijfsfunctie anders dan bij switch en inhuiz, de (gewijzigde) verblijfsfunctie communiceren aan de betrokken netbeheerder (via naamswijzigbericht na invoer nieuw marktmodel) De netbeheerder is verantwoordelijk voor: - Het één één overnemen in het AR van de door de leverancier aangeleverde verblijfsfunctie via het veld MEP. Deze (gewijzigde) verblijfsfunctie kan de netbeheerder bereiken dmv de berichten Leveranciersswitch en Inhuisbericht en Naamswijzigsbericht ; - Na mutatie van het veld MEP in het AR dient de netbeheerder via stamberichten terugkpel te geven van de mutatie aan de betrokken leverancier. Erratum sectordocumentatie v7.0.doc Pagina 21 van 30

Erratumlijst v6.0 changes

Erratumlijst v6.0 changes Erratumlijst v6.0 changes # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5323) Bedrijf Jansen Energie B.V. Adres Nieuwe Dijk 12 PC 1619 Plaats PK ANDIJK Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Fremarona B.V. Adres Soestdijkerstraatweg 62 PC 1213 Plaats XE HILVERSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93 Pagina: 1/5! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf A-Point B.V. Adres T.a.v. Crediteuren administratie PC Postbus Plaats12888 1100 AW AMSTERDAM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Den Haag, 31 maart 2010 Energiekamer - 1 / 18 - Datum: 31-03-2010 Projectnaam: Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Projectnummer: 102714 Energiekamer

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/205832, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet,

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SinDs De invoering van De ELeKtriCiteitsWet 1998 en De GasWet Bestaat er

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Dagprijs elektriciteit

Leveringsvoorwaarden Dagprijs elektriciteit Leveringsvoorwaarden Dagprijs elektriciteit Versie 1 januari 2016 Hezelaer Energy BV treedt op als vergunninghoudende energieverlener Leveringsvoorwaarden voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikaansluitingen

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode.

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode. Services Postbus 666, 3000 AR Rotterdam STICHTING GOLFBAAN OCHENBURGH Postbus 13485 2501 EL 'S-GRAVENHAGE 2501EL13485 Eneco Services B.V. Klantendesk Zakelijk Postbus 666 3000 AR Rotterdam T 0800-1555

Nadere informatie

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit AAN- EN AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit Voor een nieuwe gas of elektriciteitsaansluiting zijn twee aanvragen nodig. Eén bij de netbeheerder en één bij de energieleverancier.

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen Pagina: 1/5 Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)! Bedrijf Adres PC Plaats Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg komt u weer terug op de factuur-pagina.

Nadere informatie

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Bijlage A Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat

Nadere informatie

Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom

Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom (Bijlage C) Jouw nota Jouw stroomrekening heeft de volgende kostenspecificatie: Kosten in rekening gebracht door de leverancier:* o Vaste leveringskosten: een vast bedrag

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016 Contractvoorwaarden Variabel tarief Augustus 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk is onttrokken. Geleverde

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie