Essentiële beleggersinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essentiële beleggersinformatie"

Transcriptie

1 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in deze FIA wenst te beleggen..aandelencategorie Classic -CamGestion Convertibles Europe (FR ) CamGestion, een beheermaatschappij van de groep BNP Paribas. Doelstellingen en beleggingsbeleid Beheerdoelstelling: Het doel van de SICAV, die is ingedeeld als een Gediversifieerd fonds, is een zo hoog mogelijk rendement te behalen over de aanbevolen minimale beleggingsduur. De portefeuille wordt samengesteld zonder verwijzing naar de referentie-index Exane ECI Europe, die enkel wordt gebruikt om de resultaten te analyseren. Belangrijkste kenmerken van de SICAV: De doelstelling wordt nagestreefd via een discretionair beheer, met beleggingen in renteproducten, aandelen en converteerbare obligaties uit landen van de Europese Unie. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit converteerbare obligaties. Hij wordt samengesteld volgens een proces dat is gebaseerd op vier stappen: de analyse van het onderliggende aandeel van het converteerbare effect, de analyse van de eigenschappen van het converteerbare effect (met inbegrip van de financiële en contractuele elementen), de keuze van de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen en ten slotte de samenstelling van de portefeuille (met inbegrip van risicocontroles). De SICAV kan worden blootgesteld voor een maximum van: - 100% in geldmarktinstrumenten en/of schuldbewijzen die luiden in euro en/of andere valuta's, hoofdzakelijk uitgegeven op een gereglementeerde markt in de OESO door bedrijfs- of overheidsemittenten. De schuldbewijzen in de portefeuille zullen een minimale rating Baa3 (Moody's) en/of BBB- (Standard & Poor's) hebben en de geldmarktinstrumenten een minimale rating P2 (Moody's) en/of A2 (Standard & Poor's). De beheerder maakt gebruik van interne middelen om de kredietrisico's te waarderen. De hierboven vermelde ratings worden niet op exclusieve of systematische manier gebruikt, maar worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren voor de effectenselectie % in aandelen van uiteenlopende kapitalisatiegrootte uit landen van de Europese Unie en voor maximaal 10% rechtstreeks in aandelen uit landen buiten de Europese Unie % in converteerbare obligaties uit de Europese Unie, met inbegrip van synthetische converteerbare obligaties. De beheerder kan gebruikmaken van Franse en/of buitenlandse derivaten voor afdekking of blootstelling die op gereglementeerde termijnmarkten of onderhands worden verhandeld. Door het gebruik van financiële termijninstrumenten kan het GBF een totale blootstelling tot 130% van het nettovermogen hebben, in welk geval er sprake is van een overblootstelling. Beleggers uit de eurozone zijn blootgesteld, binnen de limiet van 50% van het nettovermogen, aan het wisselkoersrisico dat verbonden is met een daling van de beleggingsvaluta's ten opzichte van de referentievaluta van de portefeuille, de euro. De aandeelhouders kunnen dagelijks tot uur (tijd in Parijs) de terugkoop van hun aandeel aanvragen. De terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd door BNP Paribas Securities Services op basis van de netto-inventariswaarde van dag D, berekend op D+1, en ze worden vereffend binnen een termijn van maximaal 5 dagen na de waardering van het deelbewijs. Andere informatie: Bestemming van het nettoresultaat: Kapitalisatie en/of uitkering; bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. De SICAV is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 2 jaar. Meer informatie vindt u in het prospectus van de SICAV. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van de SICAV; De risicocategorie van deze SICAV is niet gegarandeerd en kan evolueren in de loop van de tijd; De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Converteerbare obligaties combineren zowel kenmerken van aandelen als van obligaties, wat de risicocategorie rechtvaardigt. Het risiconiveau ligt dus tussen de risiconiveaus van deze twee soorten activa. Belangrijk(e) risico('s) dat/die niet wordt/worden weerspiegeld in de risico-indicator en dat/die kan/kunnen leiden tot een daling van de nettoinventariswaarde: Kredietrisico: Risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de instrumenten waaraan het GBF is blootgesteld. 1/2

2 -13,7-20,6-9,8-8,7 0,1 5,8 3,6 2,7 4,5 7,8 11,6 14,3 14,8 15,7 13,1 9,2 9,8 7,8 22,8 26,1 Kosten De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van SICAV, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de aandelen, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding Niet verworven door de ICB:3,95% Geen Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd. Kosten die in de loop van één jaar aan de SICAV worden onttrokken Lopende kosten 1,23% (*) Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de SICAV worden onttrokken De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen kunnen deze vergoedingen lager zijn. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. (*) Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de lopende kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten in september 2015.Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.de lopende kosten houden geen rekening met: de prestatievergoedingen; de transactiekosten, met uitzondering van de instap- /uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt bij het kopen of verkopen van deelbewijzen in andere beleggingsinstellingen. Prestatievergoeding Geen In het verleden behaalde resultaten % De in het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor de toekomstige resultaten; De resultaten zijn berekend na aftrek van beheerkosten; De SICAV is opgericht op 29 december 1997 ; De aandelencategorie is geïntroduceerd op 29 december 1997; De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro Aandelencategorie Classic CamGestion Convertibles Europe Referentie-index Praktische informatie Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES De documenten met essentiële beleggersinformatie van andere categorieën van aandelen van de SICAV, het prospectus en de recentste jaarlijkse en periodieke documenten in het Frans worden gratis opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen, op schriftelijk verzoek aan: CAMGESTION- TSA Paris cedex 09, Frankrijk. De netto-inventariswaarde van de SICAV is beschikbaar op: Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit aandelen van deze SICAV onderworpen zijn aan belasting. Wij raden u aan om hierover informatie in te winnen bij een belastingadviseur. CamGestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is. Aan deze SICAV is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. CamGestionis in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari /2

3 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in deze FIA wenst te beleggen..aandelencategorie I -CamGestion Convertibles Europe (FR ) CamGestion, een beheermaatschappij van de groep BNP Paribas. Doelstellingen en beleggingsbeleid Beheerdoelstelling: Het doel van de SICAV, die is ingedeeld als een Gediversifieerd fonds, is een zo hoog mogelijk rendement te behalen over de aanbevolen minimale beleggingsduur. De portefeuille wordt samengesteld zonder verwijzing naar de referentie-index Exane ECI Europe, die enkel wordt gebruikt om de resultaten te analyseren. Belangrijkste kenmerken van de SICAV: De doelstelling wordt nagestreefd via een discretionair beheer, met beleggingen in renteproducten, aandelen en converteerbare obligaties uit landen van de Europese Unie. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit converteerbare obligaties. Hij wordt samengesteld volgens een proces dat is gebaseerd op vier stappen: de analyse van het onderliggende aandeel van het converteerbare effect, de analyse van de eigenschappen van het converteerbare effect (met inbegrip van de financiële en contractuele elementen), de keuze van de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen en ten slotte de samenstelling van de portefeuille (met inbegrip van risicocontroles). De SICAV kan worden blootgesteld voor een maximum van: - 100% in geldmarktinstrumenten en/of schuldbewijzen die luiden in euro en/of andere valuta's, hoofdzakelijk uitgegeven op een gereglementeerde markt in de OESO door bedrijfs- of overheidsemittenten. De schuldbewijzen in de portefeuille zullen een minimale rating Baa3 (Moody's) en/of BBB- (Standard & Poor's) hebben en de geldmarktinstrumenten een minimale rating P2 (Moody's) en/of A2 (Standard & Poor's). De beheerder maakt gebruik van interne middelen om de kredietrisico's te waarderen. De hierboven vermelde ratings worden niet op exclusieve of systematische manier gebruikt, maar worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren voor de effectenselectie % in aandelen van uiteenlopende kapitalisatiegrootte uit landen van de Europese Unie en voor maximaal 10% rechtstreeks in aandelen uit landen buiten de Europese Unie % in converteerbare obligaties uit de Europese Unie, met inbegrip van synthetische converteerbare obligaties. De beheerder kan gebruikmaken van Franse en/of buitenlandse derivaten voor afdekking of blootstelling die op gereglementeerde termijnmarkten of onderhands worden verhandeld. Door het gebruik van financiële termijninstrumenten kan het GBF een totale blootstelling tot 130% van het nettovermogen hebben, in welk geval er sprake is van een overblootstelling. Beleggers uit de eurozone zijn blootgesteld, binnen de limiet van 50% van het nettovermogen, aan het wisselkoersrisico dat verbonden is met een daling van de beleggingsvaluta's ten opzichte van de referentievaluta van de portefeuille, de euro. De aandeelhouders kunnen dagelijks tot uur (tijd in Parijs) de terugkoop van hun aandeel aanvragen. De terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd door BNP Paribas Securities Services op basis van de netto-inventariswaarde van dag D, berekend op D+1, en ze worden vereffend binnen een termijn van maximaal 5 dagen na de waardering van het deelbewijs. Andere informatie: Bestemming van het nettoresultaat: Kapitalisatie en/of uitkering; bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. De SICAV is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 2 jaar. Meer informatie vindt u in het prospectus van de SICAV. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van de SICAV; De risicocategorie van deze SICAV is niet gegarandeerd en kan evolueren in de loop van de tijd; De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Converteerbare obligaties combineren zowel kenmerken van aandelen als van obligaties, wat de risicocategorie rechtvaardigt. Het risiconiveau ligt dus tussen de risiconiveaus van deze twee soorten activa. Belangrijk(e) risico('s) dat/die niet wordt/worden weerspiegeld in de risico-indicator en dat/die kan/kunnen leiden tot een daling van de nettoinventariswaarde: Kredietrisico: Risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de instrumenten waaraan het GBF is blootgesteld. 1/2

4 -13,2-20,6-9,3-8,7 4,2 7,8 3,3 4,5 9,2 10,5 7,8 15,5 15,7 13,8 23,5 26,1 Kosten De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van SICAV, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de aandelen, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding Niet verworven door de ICB:3,95% Geen Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd. Kosten die in de loop van één jaar aan de SICAV worden onttrokken Lopende kosten 0,63% (*) Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de SICAV worden onttrokken De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen kunnen deze vergoedingen lager zijn. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. (*) Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de lopende kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten in december 2015.Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.de lopende kosten houden geen rekening met: de prestatievergoedingen; de transactiekosten, met uitzondering van de instap- /uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt bij het kopen of verkopen van deelbewijzen in andere beleggingsinstellingen. Prestatievergoeding Geen In het verleden behaalde resultaten % De in het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor de toekomstige resultaten; De resultaten zijn berekend na aftrek van beheerkosten; De SICAV is opgericht op 29 december 1997 ; De aandelencategorie is geïntroduceerd op 28 september 2007; De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro Aandelencategorie I CamGestion Convertibles Europe Referentie-index Praktische informatie Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES De documenten met essentiële beleggersinformatie van andere categorieën van aandelen van de SICAV, het prospectus en de recentste jaarlijkse en periodieke documenten in het Frans worden gratis opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen, op schriftelijk verzoek aan: CAMGESTION- TSA Paris cedex 09, Frankrijk. De netto-inventariswaarde van de SICAV is beschikbaar op: Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit aandelen van deze SICAV onderworpen zijn aan belasting. Wij raden u aan om hierover informatie in te winnen bij een belastingadviseur. CamGestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is. Aan deze SICAV is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. CamGestionis in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari /2

5 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in deze FIA wenst te beleggen..aandelencategorie X -CamGestion Convertibles Europe (FR ) CamGestion, een beheermaatschappij van de groep BNP Paribas. Doelstellingen en beleggingsbeleid Beheerdoelstelling: Het doel van de SICAV, die is ingedeeld als een Gediversifieerd fonds, is een zo hoog mogelijk rendement te behalen over de aanbevolen minimale beleggingsduur. De portefeuille wordt samengesteld zonder verwijzing naar de referentie-index Exane ECI Europe, die enkel wordt gebruikt om de resultaten te analyseren. Belangrijkste kenmerken van de SICAV: De doelstelling wordt nagestreefd via een discretionair beheer, met beleggingen in renteproducten, aandelen en converteerbare obligaties uit landen van de Europese Unie. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit converteerbare obligaties. Hij wordt samengesteld volgens een proces dat is gebaseerd op vier stappen: de analyse van het onderliggende aandeel van het converteerbare effect, de analyse van de eigenschappen van het converteerbare effect (met inbegrip van de financiële en contractuele elementen), de keuze van de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen en ten slotte de samenstelling van de portefeuille (met inbegrip van risicocontroles). De SICAV kan worden blootgesteld voor een maximum van: - 100% in geldmarktinstrumenten en/of schuldbewijzen die luiden in euro en/of andere valuta's, hoofdzakelijk uitgegeven op een gereglementeerde markt in de OESO door bedrijfs- of overheidsemittenten. De schuldbewijzen in de portefeuille zullen een minimale rating Baa3 (Moody's) en/of BBB- (Standard & Poor's) hebben en de geldmarktinstrumenten een minimale rating P2 (Moody's) en/of A2 (Standard & Poor's). De beheerder maakt gebruik van interne middelen om de kredietrisico's te waarderen. De hierboven vermelde ratings worden niet op exclusieve of systematische manier gebruikt, maar worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren voor de effectenselectie % in aandelen van uiteenlopende kapitalisatiegrootte uit landen van de Europese Unie en voor maximaal 10% rechtstreeks in aandelen uit landen buiten de Europese Unie % in converteerbare obligaties uit de Europese Unie, met inbegrip van synthetische converteerbare obligaties. De beheerder kan gebruikmaken van Franse en/of buitenlandse derivaten voor afdekking of blootstelling die op gereglementeerde termijnmarkten of onderhands worden verhandeld. Door het gebruik van financiële termijninstrumenten kan het GBF een totale blootstelling tot 130% van het nettovermogen hebben, in welk geval er sprake is van een overblootstelling. Beleggers uit de eurozone zijn blootgesteld, binnen de limiet van 50% van het nettovermogen, aan het wisselkoersrisico dat verbonden is met een daling van de beleggingsvaluta's ten opzichte van de referentievaluta van de portefeuille, de euro. De aandeelhouders kunnen dagelijks tot uur (tijd in Parijs) de terugkoop van hun aandeel aanvragen. De terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd door BNP Paribas Securities Services op basis van de netto-inventariswaarde van dag D, berekend op D+1, en ze worden vereffend binnen een termijn van maximaal 5 dagen na de waardering van het deelbewijs. Andere informatie: Bestemming van het nettoresultaat: Kapitalisatie en/of uitkering; bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. De SICAV is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 2 jaar. Meer informatie vindt u in het prospectus van de SICAV. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van de SICAV; De risicocategorie van deze SICAV is niet gegarandeerd en kan evolueren in de loop van de tijd; De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Converteerbare obligaties combineren zowel kenmerken van aandelen als van obligaties, wat de risicocategorie rechtvaardigt. Het risiconiveau ligt dus tussen de risiconiveaus van deze twee soorten activa. Belangrijk(e) risico('s) dat/die niet wordt/worden weerspiegeld in de risico-indicator en dat/die kan/kunnen leiden tot een daling van de nettoinventariswaarde: Kredietrisico: Risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de instrumenten waaraan het GBF is blootgesteld. 1/2

6 -8,8-8,7 3,8 4,5 9,2 7,8 11,0 16,0 15,7 14,3 Kosten De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van SICAV, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de aandelen, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding Niet verworven door de ICB:3,95% Geen Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd. Kosten die in de loop van één jaar aan de SICAV worden onttrokken Lopende kosten 0,13% (*) Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de SICAV worden onttrokken De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen kunnen deze vergoedingen lager zijn. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. (*) Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de lopende kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten in december 2015.Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.de lopende kosten houden geen rekening met: de prestatievergoedingen; de transactiekosten, met uitzondering van de instap- /uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt bij het kopen of verkopen van deelbewijzen in andere beleggingsinstellingen. Prestatievergoeding Geen In het verleden behaalde resultaten % De in het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor de toekomstige resultaten; De resultaten zijn berekend na aftrek van beheerkosten; De SICAV is opgericht op 29 december 1997 ; De aandelencategorie is geïntroduceerd op 23 augustus 2010; De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro Aandelencategorie X CamGestion Convertibles Europe Referentie-index Praktische informatie Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES De documenten met essentiële beleggersinformatie van andere categorieën van aandelen van de SICAV, het prospectus en de recentste jaarlijkse en periodieke documenten in het Frans worden gratis opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen, op schriftelijk verzoek aan: CAMGESTION- TSA Paris cedex 09, Frankrijk. De netto-inventariswaarde van de SICAV is beschikbaar op: Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit aandelen van deze SICAV onderworpen zijn aan belasting. Wij raden u aan om hierover informatie in te winnen bij een belastingadviseur. CamGestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is. Aan deze SICAV is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. CamGestionis in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari /2

7 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in deze FIA wenst te beleggen..aandelencategorie R -CamGestion Convertibles Europe (FR ) CamGestion, een beheermaatschappij van de groep BNP Paribas. Doelstellingen en beleggingsbeleid Beheerdoelstelling: Het doel van de SICAV, die is ingedeeld als een Gediversifieerd fonds, is een zo hoog mogelijk rendement te behalen over de aanbevolen minimale beleggingsduur. De portefeuille wordt samengesteld zonder verwijzing naar de referentie-index Exane ECI Europe, die enkel wordt gebruikt om de resultaten te analyseren. Belangrijkste kenmerken van de SICAV: De doelstelling wordt nagestreefd via een discretionair beheer, met beleggingen in renteproducten, aandelen en converteerbare obligaties uit landen van de Europese Unie. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit converteerbare obligaties. Hij wordt samengesteld volgens een proces dat is gebaseerd op vier stappen: de analyse van het onderliggende aandeel van het converteerbare effect, de analyse van de eigenschappen van het converteerbare effect (met inbegrip van de financiële en contractuele elementen), de keuze van de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen en ten slotte de samenstelling van de portefeuille (met inbegrip van risicocontroles). De SICAV kan worden blootgesteld voor een maximum van: - 100% in geldmarktinstrumenten en/of schuldbewijzen die luiden in euro en/of andere valuta's, hoofdzakelijk uitgegeven op een gereglementeerde markt in de OESO door bedrijfs- of overheidsemittenten. De schuldbewijzen in de portefeuille zullen een minimale rating Baa3 (Moody's) en/of BBB- (Standard & Poor's) hebben en de geldmarktinstrumenten een minimale rating P2 (Moody's) en/of A2 (Standard & Poor's). De beheerder maakt gebruik van interne middelen om de kredietrisico's te waarderen. De hierboven vermelde ratings worden niet op exclusieve of systematische manier gebruikt, maar worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren voor de effectenselectie % in aandelen van uiteenlopende kapitalisatiegrootte uit landen van de Europese Unie en voor maximaal 10% rechtstreeks in aandelen uit landen buiten de Europese Unie % in converteerbare obligaties uit de Europese Unie, met inbegrip van synthetische converteerbare obligaties. De beheerder kan gebruikmaken van Franse en/of buitenlandse derivaten voor afdekking of blootstelling die op gereglementeerde termijnmarkten of onderhands worden verhandeld. Door het gebruik van financiële termijninstrumenten kan het GBF een totale blootstelling tot 130% van het nettovermogen hebben, in welk geval er sprake is van een overblootstelling. Beleggers uit de eurozone zijn blootgesteld, binnen de limiet van 50% van het nettovermogen, aan het wisselkoersrisico dat verbonden is met een daling van de beleggingsvaluta's ten opzichte van de referentievaluta van de portefeuille, de euro. De aandeelhouders kunnen dagelijks tot uur (tijd in Parijs) de terugkoop van hun aandeel aanvragen. De terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd door BNP Paribas Securities Services op basis van de netto-inventariswaarde van dag D, berekend op D+1, en ze worden vereffend binnen een termijn van maximaal 5 dagen na de waardering van het deelbewijs. Andere informatie: Bestemming van het nettoresultaat: Kapitalisatie en/of uitkering; bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. De SICAV is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 2 jaar. Meer informatie vindt u in het prospectus van de SICAV. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van de SICAV; De risicocategorie van deze SICAV is niet gegarandeerd en kan evolueren in de loop van de tijd; De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Converteerbare obligaties combineren zowel kenmerken van aandelen als van obligaties, wat de risicocategorie rechtvaardigt. Het risiconiveau ligt dus tussen de risiconiveaus van deze twee soorten activa. Belangrijk(e) risico('s) dat/die niet wordt/worden weerspiegeld in de risico-indicator en dat/die kan/kunnen leiden tot een daling van de nettoinventariswaarde: Kredietrisico: Risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de instrumenten waaraan het GBF is blootgesteld. 1/2

8 3,5 4,5 7,8 9,2 10,7 13,9 15,5 15,7 Kosten De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van SICAV, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de aandelen, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding Niet verworven door de ICB:3,00% Geen Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd. Kosten die in de loop van één jaar aan de SICAV worden onttrokken Lopende kosten 0,43% (*) Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de SICAV worden onttrokken De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen kunnen deze vergoedingen lager zijn. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. (*) Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de lopende kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten in december 2015.Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.de lopende kosten houden geen rekening met: de prestatievergoedingen; de transactiekosten, met uitzondering van de instap- /uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt bij het kopen of verkopen van deelbewijzen in andere beleggingsinstellingen. Prestatievergoeding Geen In het verleden behaalde resultaten % De in het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor de toekomstige resultaten; De resultaten zijn berekend na aftrek van beheerkosten; De SICAV is opgericht op 29 december 1997 ; De aandelencategorie is geïntroduceerd op 8 april 2011; De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro Aandelencategorie R CamGestion Convertibles Europe Referentie-index Praktische informatie Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES De documenten met essentiële beleggersinformatie van andere categorieën van aandelen van de SICAV, het prospectus en de recentste jaarlijkse en periodieke documenten in het Frans worden gratis opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen, op schriftelijk verzoek aan: CAMGESTION- TSA Paris cedex 09, Frankrijk. De netto-inventariswaarde van de SICAV is beschikbaar op: Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit aandelen van deze SICAV onderworpen zijn aan belasting. Wij raden u aan om hierover informatie in te winnen bij een belastingadviseur. CamGestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is. Aan deze SICAV is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. CamGestionis in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari /2

9 PROSPECTUS VAN DE SICAV CamGestion Convertibles Europe SICAV CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 1/34

10 I ALGEMENE KENMERKEN I-1 VORM VAN DE SICAV NAAM: CamGestion Convertibles Europe RECHTSVORM EN LIDSTAAT WAARIN DE ICB WERD OPGERICHT: Sicav naar Frans recht OPRICHTINGSDATUM EN VERWACHTE BESTAANSDUUR: Sicav vergund op 19 december 1997 door de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF) en opgericht op 29 december 1997 (datum van inschrijving in het handels- en vennootschapsregister) voor een duur van 99 jaar. SAMENVATTING VAN HET BEHEERAANBOD: Kenmerken van de sicav CamGestion Convertibles Europe Aandelencategorie Classic ISIN-code FR Bestemmin g van de uitkeerbare bedragen Nettoresult aat: Kapitalisati e en/of uitkering Uitdrukkings valuta Euro Betrokken inschrijvers Aandelen die aan alle beleggers worden aangeboden en die meer in het bijzonder bestemd zijn als beleggingsinst rument voor levensverzeker ingscontracten en/of kapitalisatiecontracten in rekeneenheden. Minimaal inschrijvingsbedrag Initiële inschrijving: 1 aandeel Vervolginschrijving: 1 aandeel Aandelencategorie I FR Gerealiseer de nettomeerwaard en: Kapitalisati e Aandelen voorbehouden aan institutionele beleggers die inschrijven voor een minimumbedr ag van 10 miljoen euro in een geheel aantal aandelen. Aandelen voorbehouden Initiële inschrijving: minimumbedrag van 10 miljoen euro in een geheel aantal aandelen Vervolginschrijving: 1 aandeel Initiële inschrijving: 1 aandeel Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 2/34

11 Aandelencategorie X Aandelencategorie R FR FR aan feedericbe's die worden beheerd door CAMGESTIO N Aandelen voorbehouden aan de icbe's en vennootschapp en van de Groep BNP Paribas Vervolginschrijving: 1 aandeel Initiële inschrijving: 1 aandeel Vervolginschrijving: 1 aandeel PLAATS WAAR HET RECENTSTE JAARVERSLAG EN HET LAATSTE PERIODIEKE VERSLAG VERKREGEN KUNNEN WORDEN: De recentste jaarlijkse en periodieke documenten worden opgestuurd binnen acht werkdagen, op eenvoudige schriftelijke aanvraag van de houder aan: CAMGESTION TSA Paris Cedex 09 Indien nodig kan er bijkomende informatie worden verkregen bij het secretariaat van CAMGESTION (telefoonnummer: ). I-2 AGENTEN BEHEERMAATSCHAPPIJ: geen. DEPOTHOUDENDE BANK EN BEWAARDER: De functies van depothouder, bewaring (vermogen van de icbe), centralisatie van de inschrijvingen en terugkopen, het bijhouden van de aandelenregisters (verplichtingen van de icbe) worden verzekerd door: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), S.C.A. met maatschappelijke zetel te PARIS 75002, 3, rue d'antin, handels- en vennootschapsregister Parijs , goedgekeurd door de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Adres van de kantoren: Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère, PANTIN. VERDUIDELIJKINGEN OVER DE BEHEERWIJZE VAN DE VERPLICHTINGEN: In het kader van het beheer van de verplichtingen van de sicav worden de functies van centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders en het bijhouden van de rekening waarop de aandelen worden uitgegeven, bij delegatie uitgevoerd door de bewaarder tenzij anders aangegeven. De sicav is toegelaten tot Euroclear France. BEDRIJFSREVISOR: DELOITTE & ASSOCIES 185, avenue Charles de Gaulle Neuilly-sur-Seine Cedex Vertegenwoordigd door de heer Stéphane COLLAS VERKOPER: CAMGESTION Naamloze vennootschap met een kapitaal van euro, met maatschappelijke zetel te PARIS, 75009, 1 boulevard Haussmann, handels- en vennootschapsregister Parijs , op 26/11/97 goedgekeurd door de AMF onder het nummer GP Postadres: TSA Paris cedex 09 Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 3/34

12 Aangezien de sicav is toegelaten tot Euroclear France, is inschrijving op of terugkoop van haar aandelen mogelijk bij financiële tussenpersonen of verkopers die niet gekend zijn door CamGestion. AFGEVAARDIGDEN: Financiële, administratieve en boekhoudkundige delegatie: CAMGESTION Naamloze vennootschap met een kapitaal van euro, met maatschappelijke zetel te PARIS, 75009, 1 boulevard Haussmann, handels- en vennootschapsregister Parijs , op 26/11/97 goedgekeurd door de AMF onder het nummer GP Postadres: TSA Paris Cedex 09 De financiële, administratieve en boekhoudkundige delegatie heeft betrekking op alle activacategorieën. Administratieve subdelegatie: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Franse vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van euro en maatschappelijke zetel te 1 Boulevard Haussmann PARIS, portefeuillebeheerder goedgekeurd door de AMF onder het nummer GP 96002, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer Postadres: TSA Paris Cedex 09 De administratieve subdelegatie heeft in voorkomend geval betrekking op alle activaklassen. Boekhoudkundige subdelegatie: BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van euro, met maatschappelijke zetel te 3, rue d Antin PARIS, Adres van de kantoren: Petit Moulin de Pantin 9, rue du Débarcadère, PANTIN, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer De boekhoudkundige subdelegatie heeft betrekking op alle activaklassen. VANAF 1 APRIL 2016: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Commanditaire vennootschap op aandelen, maatschappelijke zetel: 3, rue d Antin Paris, adres van de kantoren: Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère Pantin ADVISEURS: geen. IDENTITEIT EN FUNCTIES VAN DE LEDEN VAN DE BESTUURS-, DIRECTIE- EN TOEZICHTSORGANEN: Inschrijvers die de identiteit en functies van de leden van de Raad van Bestuur en de voornaamste functies die zij uitoefenen buiten de sicav willen kennen, wordt verzocht het jaarverslag van de sicav te raadplegen. Deze informatie wordt gepubliceerd op de verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad van Bestuur en wordt jaarlijks bijgewerkt. II WERKINGS- EN BEHEERREGELS II-1 ALGEMENE KENMERKEN: KENMERKEN VAN DE AANDELEN: - AARD VAN HET RECHT DAT AAN DE AANDELENCATEGORIE IS GEKOPPELD: Elk aandeel geeft in de eigendom van het maatschappelijk vermogen en de winstdeling recht op een evenredig deel van de fractie van het kapitaal dat het aandeel vertegenwoordigt. - VERDUIDELIJKINGEN OVER DE BEHEERWIJZE VAN DE VERPLICHTINGEN: In het kader van het beheer van de verplichtingen van de sicav worden de functies van centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders en het bijhouden van de rekening waarop de aandelen worden uitgegeven, bij delegatie uitgevoerd door de bewaarder in samenwerking met de vennootschap Euroclear France, waartoe de sicav is toegelaten. Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 4/34

13 - INSCHRIJVING IN EEN REGISTER OF VOORWAARDEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE VERPLICHTINGEN: De sicav is geregistreerd bij Euroclear France. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES staat in voor het bijhouden van de verplichtingen van de icbe: het centraliseert de inschrijvingen en de terugkopen en houdt bij delegatie de uitgifterekening bij. - STEMRECHT: Elk aandeel geeft in de eigendom van het maatschappelijk vermogen en de winstdeling recht op een evenredig deel van de fractie van het kapitaal dat het aandeel vertegenwoordigt. De rechten en verplichtingen die aan het aandeel zijn gekoppeld, volgen het effect, ongeacht aan wie het wordt overgedragen. - VORM VAN DE AANDELEN: Aandelen op naam of aan toonder. De sicav is toegelaten tot Euroclear France. - FRACTIES: Er worden geen fracties van aandelen van de sicav uitgegeven. SLUITINGSDATUM: de laatste beursdag in Parijs van de maand september. INFORMATIE OVER HET BELASTINGSTELSEL: - De sicav is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Wel worden de aandeelhouders belast op uitkeringen en meerwaarden in overeenstemming met het geldende belastingstelsel. De beleggers worden verzocht hun specifieke situatie te onderzoeken samen met hun belastingadviseur. - Het belastingstelsel dat geldt voor de door de icbe uitgekeerde bedragen en voor de latente of gerealiseerde meerwaarden of minderwaarden van de icbe hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of het rechtsgebied waar de sicav belegt. - De belegger dient in het bijzonder aandacht te besteden aan de elementen met betrekking tot zijn specifieke situatie. In geval van twijfel over zijn fiscale situatie, dient hij zich te richten tot een professionele belastingadviseur. II-2 BIJZONDERE BEPALINGEN ISIN-CODE: Aandelencategorie Classic : FR Aandelencategorie I : FR Aandelencategorie X : FR Aandelencategorie R : FR CLASSIFICATIE: gediversifieerd. BEHEERDOELSTELLING: De doelstelling van de sicav CamGestion Convertibles Europe bestaat erin over de aanbevolen minimale beleggingsduur een maximaal rendement te behalen in het kader van een discretionair beheer, door te beleggen op de rentemarkten (converteerbare obligaties, obligaties ) en aandelenmarkten van de eurozone en buiten de eurozone. REFERENTIE-INDEX: Ter informatie kan er achteraf een vergelijking worden gemaakt tussen de prestaties van de sicav en die van de volgende referentie-indicator: EXANE ECI EUROPE. De index EXANE ECI EUROPE is een index die representatief is voor de samenstelling en de liquiditeit van de markt voor Europese converteerbare obligaties. Hij is samengesteld uit uitgiften van Europese obligaties die converteerbaar zijn in aandelen. De geselecteerde converteerbare obligaties worden in de index gewogen op basis van hun kapitalisatie. Deze index wordt gepubliceerd door EXANE en kan worden geraadpleegd op BELEGGINGSSTRATEGIE: Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 5/34

14 De sicav stelt een portefeuille samen van gediversifieerde activa. Om die reden behoort zij tot de classificatie Gediversifieerd. 1. GEHANTEERDE STRATEGIE OM DE BEHEERDOELSTELLING TE VERWEZENLIJKEN: De aard van de beheerdoelstelling vereist het gebruik van Europese converteerbare obligaties (tot 100% van het nettovermogen) en andere Franse of buitenlandse effecten die door de reglementering zijn toegestaan (geldmarktinstrumenten, schuldbewijzen, aandelen en derivaten, enz.). De geografische regio waarin hoofdzakelijk wordt belegd is Europa. In bijkomende orde zijn beleggingen in opkomende markten toegestaan, voor een bedrag van maximaal 10% van het vermogen van de sicav. In het besluitvormingsproces gaat de voorkeur uit naar een benadering waarbij voor elk effect op basis van een sectorale analyse van de verschillende Europese markten beurskansen worden vastgesteld, en waarbij getracht wordt effecten te selecteren waarvan de prijs tijdelijk niet overeenstemt met deze markten: arbitrage van een converteerbare obligatie voor een andere met interessantere technische kenmerken, selectie van een converteerbare obligatie waarvan het onderliggende actief op middellange termijn in waarde kan stijgen. Bij de keuze van de effecten moet op het niveau van de portefeuille een maximumgrens worden nageleefd voor het risico in verband met de blootstelling aan de markt, uitgedrukt door de volatiliteit. De maximale jaarlijkse volatiliteit van de portefeuille bedraagt circa de helft van de volatiliteit die op de markten wordt vastgesteld. De volatiliteit meet de onzekerheid van de marktspelers ten aanzien van het toekomstige gedrag van de markt. Ook kan de sicav gebruikmaken van synthetische constructies op basis van klassieke obligaties en optietechnieken om het gedrag van een converteerbare obligatie na te bootsen: geïndexeerde EMTN's en derivaten. Deze benadering verloopt volgens het beheerproces van CAMGESTION: specifieke maandelijkse vergadering waarop de conclusies uit het macro-economische scenario dat door de beheermaatschappij is uitgewerkt voor de drie komende maanden worden besproken, aangevuld met een meer tactische wekelijkse vergadering. 2. VOORNAAMSTE GEBRUIKTE ACTIVACATEGORIEËN (ZONDER BESLOTEN DERIVATEN): De portefeuille van de sicav is samengesteld uit de volgende activacategorieën en financiële instrumenten: Aandelen: De sicav kan maximaal 100% van haar nettovermogen beleggen op de markten voor aandelen met een grote, middelgrote en kleine kapitalisatie uit landen van de Europese Unie en kan maximaal 10% van haar vermogen direct beleggen in aandelen uit landen buiten de Europese Unie. Geldmarktinstrumenten of andere schuldbewijzen: De beheerder beschikt over interne waarderingsmodellen voor het kredietrisico om de effecten van de sicav te selecteren en baseert zich niet uitsluitend of systematisch op de beoordelingen van ratingbureaus. Het gebruik van de hierna vermelde ratings wordt opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit van een uitgifte of een uitgevende instelling waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren wat betreft de effectenselectie. De sicav kan ook maximaal 100% van haar nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten uit de eurozone of in schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro en/of in andere valuta's, die hoofdzakelijk zijn uitgegeven op een gereglementeerde markt van de OESO door bedrijfs- of overheidsemittenten. Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 6/34

15 Voor geldmarktinstrumenten wordt een minimale rating P2 (Moody s) en/of A2 (Standard & Poor s) in acht genomen, voor de schuldbewijzen in de portefeuille wordt een minimale rating Baa3 (Moody s) en/of BBB- (Standard & Poor s) in acht genomen. Deelbewijzen of aandelen van icbe's, abi's of beleggingsfondsen naar buitenlands recht: De sicav kan maximaal 10% van haar vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen: - van icbe's naar Frans recht met volgende AMF-classificaties: obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro en/of internationale obligaties en andere schuldbewijzen, aandelen uit Frankrijk, landen van de eurozone, landen van de Europese Unie, geldmarkt-icbe's, gediversifieerde icbe's, op formules gebaseerde fondsen en beursgenoteerde index-icbe's, - en/of van Europese icbe's, - van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) naar Frans recht of van Europese abi's of van beleggingsfondsen naar buitenlands recht die voldoen aan de vier criteria vastgelegd in artikel R van de Franse Code Monétaire et Financier. De icbe's, abi's of beleggingsfondsen naar buitenlands recht waarin de sicav belegt, worden al dan niet beheerd door CAMGESTION en de beheervennootschappen van de Groep BNP Paribas. 3. DERIVATEN: De sicav kan transacties verrichten op Franse en/of buitenlandse (regio Europa) gereglementeerde termijnmarkten of over-the-countermarkten. Op deze markten kan de beheerder beleggen in de volgende derivaten: - Termijncontract op indices van Europese en internationale aandelen en opties op deze contracten (als afdekking en/of voor beleggingsdoeleinden); - Opties op Europese en internationale aandelen (als afdekking en/of voor beleggingsdoeleinden); - Termijncontract op Europese en internationale rentevoeten en opties op deze contracten (als afdekking en/of voor beleggingsdoeleinden); - Valutatermijncontract, opties (als afdekking en/of voor beleggingsdoeleinden); - Valutaswapcontract (als afdekking); - Swap van rente, dividenden en indexschommelingen (als afdekking en/of voor beleggingsdoeleinden); - Caps (als afdekking en/of voor beleggingsdoeleinden). In dit kader kan de beheerder posities nemen om de portefeuille af te dekken en/of om de portefeuille bloot te stellen aan het renterisico, het valutarisico, het risico van aandelen, effecten en gelijkgestelde waarden, het risico van indices en het kredietrisico van de regio Europa om te profiteren van schommelingen op de markt en om de beheerdoelstelling te verwezenlijken. Hiertoe zal de beheerder aankoop- of verkooptransacties van futures of opties verrichten (caps, floors, collars). De beheerder kan door gebruik te maken van derivaten synthetische activa samenstellen. Hij kan met andere woorden gebruikmaken van termijncontracten om de gevoeligheid van de portefeuille te verhogen of te verlagen, door te profiteren van de flexibiliteit en de grote liquiditeit van deze instrumenten. Door het gebruik van financiële termijninstrumenten kan de totale blootstelling van de sicav tot 130% van het nettovermogen oplopen. Deze financiële contracten kunnen worden afgesloten met tegenpartijen die door de gedelegeerd financieel beheerder zijn geselecteerd. Dit kunnen ondernemingen zijn die verbonden zijn met de Groep BNP Paribas. De in aanmerking komende tegenpartij(en) beschik(t)(ken) over geen enkele beslissingsbevoegdheid over de samenstelling of het beheer van de portefeuille van de sicav. Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 7/34

16 4. EFFECTEN MET BESLOTEN DERIVATEN Om de beheerdoelstelling te verwezenlijken kan de sicav ook maximaal 100% van haar nettovermogen beleggen in financiële instrumenten met besloten derivaten (converteerbare obligaties, warrants of equivalente instrumenten, EMTN's en/of certificaten van gewaarborgde waarde die gekoppeld zijn aan aandelen of indices) om de portefeuille af te dekken tegen en bloot te stellen aan het renterisico, het valutarisico, het kredietrisico, het risico van aandelen, effecten en gelijkgestelde waarden en het risico van indices. 5. DEPOSITO'S In het kader van haar kasstroombeheer behoudt de sicav zich de mogelijkheid voor om deposito's te verrichten, al naargelang de situatie van de markten, binnen de limiet van 100% van haar vermogen, in afwachting van beleggingen of marktopportuniteiten. 6. ONTLENING VAN CONTANTEN Om een eventueel tekort te dekken in geval van onvoorziene terugkopen behoudt de sicav zich de mogelijkheid voor om contanten te lenen, tot 10% van het nettovermogen. 7. TIJDELIJKE AANKOPEN EN VERKOPEN VAN EFFECTEN De sicav kan binnen de limiet van 100% van haar vermogen tijdelijke aankopen van effecten (terugkoopovereenkomsten) en binnen de limiet van 100% van haar vermogen tijdelijke verkopen van effecten (omgekeerde terugkoopovereenkomsten, effectenleningen volgens de Franse code monétaire et financier) verrichten. Deze transacties kunnen worden afgesloten met ondernemingen die verbonden zijn met de Groep BNP Paribas. Meer informatie over de vergoeding kan worden geraadpleegd in de rubriek vergoedingen en kosten. 8. INFORMATIE BETREFFENDE DE FINANCIËLE ZEKERHEDEN VAN DE ICBE: Om zich te beveiligen tegen het in gebreke blijven van een tegenpartij, kunnen de transacties voor de tijdelijke aankopen en verkopen van effecten en de transacties met over-the-counterderivaten gepaard gaan met de overdracht van financiële zekerheden in de vorm van effecten en/of contanten. De ontvangen financiële zekerheden zullen de kenmerken hebben zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel. De geschiktheid van deze effecten wordt vastgesteld in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen en volgens een haircutprocedure zoals bepaald door de risicoafdeling van de gedelegeerd financieel beheerder. Activa Contanten (EUR, USD en GBP) Renteproducten Effecten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door in aanmerking komende OESOlidstaten De sicav kan als zekerheden voor meer dan 20% van haar nettovermogen effecten ontvangen die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een in aanmerking komende OESO-lidstaat. Zo kan de sicav volledig gedekt zijn door effecten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door één in aanmerking komende OESO-lidstaat. Supranationale effecten en effecten uitgegeven door overheidsinstellingen Effecten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door andere in aanmerking komende landen Prospectus SICAV CamGestion Convertibles Europe 8/34

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 ICBE overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Gemeenschappelijk beleggingsfonds 1. Algemene kenmerken 1.1 Vorm van de icbe Naam: LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Rechtsvorm en

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

Informatie over de beleggingen en het beheer:

Informatie over de beleggingen en het beheer: HOOFDSTUK II VEREENVOUDIGD PROSPECTUS: VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen EasyETF GLOBAL TITANS 50 DEEL A - STATUTAIR GEDEELTE Beknopte presentatie: ISIN-code: FR0000973596 EasyETF Global

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie