persoonlijke 30/06/2015; Gelet op de aanvraag volgt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "persoonlijke 30/06/2015; Gelet op de aanvraag volgt:"

Transcriptie

1 1/ /11 Sectoraal comité voor de d Federalee Overheid Beraadslaging FO nr 24/2015 van 4 september 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van dee onderneming Klintberg & Way (in naam van General Motors Overseas Distribution) om elektronischh persoonsgegevens te ontvangen o van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna "DIV")" teneinde de eigenaars te identificeren van voertuigen die een fabricagefout vertonen (AF-MA ) Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid; Gelet op de wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; Gelet op het koninklijk besluit van 177 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tott de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de aanvraag van de onderneming Klintberg & Way ontvangen op 30/06/2015; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18/08/2015; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de e Federale Overheidsdienst Fedict op 18/08/2015; Gelet op het verslag van de Voorzitter; ; Beslist op 4 september 2015, na beraadslaging, als volgt:

2 Beraadslaging FO 24 /2015-2/11 I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 1. De onderneming Klintberg & Way (hierna de aanvrager ) vraagt in naam van General Motors Overseas Distribution aan het Comité een machtiging om elektronisch persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen teneinde de eigenaars te identificeren van voertuigen die een fabricagefout vertonen. 2. De onderneming Klintberg & Way AB, is de vertegenwoordiger van General Motors in Europa voor wat de dienst na verkoop betreft bij de in Europa erkende verdelers van officieel geïmporteerde voertuigen zoals Cadillac, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Deze verantwoordelijkheid omvat eveneens de administratie bij veiligheidsterugroepingen van producten. Welnu, meerdere veiligheidsterugroepingen dienen in België uitgevoerd te worden voor verschillende voertuigmodellen (zie hierna). 3. De aanvrager zal een beroep doen op een verwerker, met name Car Service Erkens. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 4. De in de aanvraag beoogde elektronische mededeling van gegevens zal uitgaan van de DIV. Gelet op artikel 36bis van de WVP en artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen is het Comité derhalve bevoegd. B. TEN GRONDE 1. FINALITEITSBEGINSEL 5. De aanvrager is door de onderneming General Motors in Europa belast met de veiligheidsterugroepingen van voertuigen die een veiligheidsprobleem vertonen. De aanvrager wordt momenteel geconfronteerd met 11 veiligheidsproblemen waarvoor hij sommige gegevens van de DIV wenst te verkrijgen om de personen te informeren op naam van wie het voertuig staat ingeschreven, dat mogelijk een probleem vertoont: a) Veiligheidsterugroeping van het product: Airbagverklikkerlampje knippert Bobijn van de stuurairbag vervangen

3 Beraadslaging FO 24 /2015-3/11 Merk/Model = Chevrolet Camaro (Model Bouwjaar) 2012 (Officieel); Chevrolet Cruze & Sonic 2012; Buick Verano Situatie = General Motors heeft beslist dat er zich een probleem stelt met de voertuigveiligheid bij sommige voertuigen Buick Verano, Chevrolet Camaro, Cruze en Sonic van het bouwjaar Sommige van deze voertuigen kunnen een risico vertonen op incidenteel contact tussen de kortsluitingspen in de bestuurdersairbag en de aansluitklemmen van de airbag. Indien dit contact zich voortdoet gaat het waarschuwingslampje van de airbag branden. Indien er ingeval van een ongeval wederzijds contact is tussen de pen en de aansluitklemmen, zal de airbag niet functioneren waardoor het risico op letsels toeneemt. Oplossing = De concessiehouders dienen de bobijn van de stuurairbag te vervangen zodat contact tussen de kortsluitingspen en de aansluitklemmen van de airbag onmogelijk is. Aantal betrokken voertuigen : o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 211 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 2 b) Veiligheidsterugroeping van het product: Niet werkende dimlichten Merk/Model = = Chevrolet Corvette Situatie = Bij deze voertuigen zet de behuizing van de stroomvoorziening ontvanger (UBEC) in het motorcompartiment uit wanneer de motor warm is en veroorzaakt aldus een lichte buiging van de kabel naar het commandocircuit van het relais van de dimlichten. Na herhaaldelijk te zijn gebogen kan de kabel breken waardoor het contact wordt verbroken en de dimlichten niet meer functioneren. Naarmate de UBEC-behuizing afkoelt en opnieuw krimpt kan de werking van de kruislichten zich spontaan herstellen. Dit probleem betreft niet de grootlichten, de pendellampen, de richtingaanwijzers, de dagrijlichten of de mistlichten. Het uitvallen van de dimlichten/koplampen wanneer deze noodzakelijk zijn kan het zicht van de bestuurder verminderen waardoor het risico op ongeval toeneemt. Oplossing = De concessiehouders dienen een overbruggingskabel te plaatsen. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = o Aantal betrokken voertuigen (België) = geen informatie. c) Veiligheidsterugroeping van het product: Blokkeringseffect van de gordelvoorspanners van de heupgordel

4 Beraadslaging FO 24 /2015-4/11 Merk/Model = Cadillac ATS 4 deurs 2013 (Officieel) ; Buick Encore 2013 ; Chevrolet Trax 2013 en voertuigen die werden hersteld met een verdacht wisselstuk: Cadillac ATS 4 deurs , Berline Cadillac CTS 2014 (VIN A) (Officieel) ; Buick Encore Situatie = Sommige van deze voertuigen kunnen een probleem vertonen waarbij de kabels van de externe gordelvoorspanners van de voorste heupgordels bij activering van het systeem, zoals voorzien het gordelslot naar achteren trekken, maar niet blokkeren in die positie en de kabel en het naar achteren getrokken gordelslot onder druk van de inzittende laten terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie. Wanneer dit zich voordoet ontstaat het risico dat de inzittende bij frontale aanrijding of koprol uit de wagen wordt geslingerd, wat het risico op letsels verhoogt. Oplossing = De concessiehouders moeten de beide externe gordelvoorspanners van de voorste heupgordels vervangen. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 137 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 8. d) Veiligheidsterugroeping van het product: 14172, 14299, Onvrijwillig verdraaien van de contactsleutel Merk/Model = Cadillac CTS , Cadillac CTS 2011 (VIN D en gebouwd voor 13 december 2010), Cadillac SRX , Cadillac DTS 2006, Chevrolet Alero (Officieel) ; Buick Allure (Canada) , Buick LaCrosse , Buick Lucerne , Cadillac DeVille , Cadillac DTS , Cadillac SRX 2004, Chevrolet Monte Carlo , Chevrolet Impala , Chevrolet Impala Limitée 2014 (uitsluitend VS vloot), Chevrolet Malibu , Oldsmobile Alero , Oldsmobile Intrigue , Pontiac Grand Am , Pontiac Grand Prix Situatie = Indien de sleutelring met bijkomend gewicht wordt belast en het voertuig zich op ruw terrein voortbeweegt of om andere redenen schokken ondervindt, kan de sleutel onbedoeld uit de RUN positie (bedrijfstand) verdraaid worden. In dat geval worden het motorvermogen, de stuurbekrachtiging en de rembekrachtiging aangetast en neemt het risico op ongeval toe. Indien de startschakelaar zich niet in de bedrijfstand bevindt bestaat de kans dat de airbags niet in werking treden indien het voertuig betrokken is bij een ongeval zodat het risico op letsels of overlijden toeneemt.

5 Beraadslaging FO 24 /2015-5/11 Oplossing = De concessiehouders moeten sleutelringen van 16 mm aanbrengen en een inzetstuk plaatsen in de sleutelgleuf of een deksel plaatsen op het sleutelhoofd van alle startsleutels. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = o Aantal betrokken voertuigen (België) = 616. e) Veiligheidsterugroeping van het product: Ongepaste activatie van de airbag Merk/Model = Cadillac CTS 2011 met vierwielaandrijving (AWD), V6 3.6L of 3.0L, (EFC LLT/LF1) en automatische versnellingsbak. Situatie = Bij sommige van deze voertuigen kan een verlies van smeervet op het niveau van de centrale homokinetische koppeling (CV) na verloop van tijd trillingen veroorzaken van de aandrijfas die doorgegeven worden aan de rollover sensor die zich bevindt op de daarboven liggende vloerplaat. Het signaal dat veroorzaakt wordt door de trillingen van de rollover sensor kan leiden tot de activering van de airbags in de dakstijlen (RRAB). De activering van de RRAB kan aan de inzittenden letsels berokkenen te wijten aan de ontplooiing van een airbag, en het risico op ongeval verhogen. Oplossing = De concessiehouders moeten de volledige achterste aandrijfas vervangen. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 77 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 2. f) Terugroeping wegens niet-gelijkvormigheid : Doven van de voorste standlichten tijdens het rijden Merk/Model = Cadillac ATS met EFC T4F en BTV. Situatie = bij sommige exportvoertuigen met T4F (HID Lampen (Xenon)) en BTV (voertuig vanop afstand starten), s nachts of bij duisternis, veroorzaakt het starten vanop afstand, gevolgd door het openen van de deuren met de handzender, het doven van de voorste standlichten gedurende de werking van het voertuig. Zo ook bij voertuigen bestemd voor de export ECE met T4F, indien de bestuurder het systeem voor automatisch parallel parkeren activeert en vervolgens de deuren afsluit en nadien de wagen ontgrendelt met de handzender, worden de standlichten gedoofd tijdens de werking van het voertuig.

6 Beraadslaging FO 24 /2015-6/11 Oplossing = De concessiehouders moeten de module comfort/gebruiksgemak (BCM) updaten met de laatste software. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 184 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 9. g) Veiligheidsterugroeping van het product: Hoogteregelingsmoer van elektrisch verstelbare zetels Merk/Model = Cadillac SRX , Chevrolet Camaro (Officieel) ; Buick LaCrosse & Regal , Chevrolet Equinox , GMC Terrain met hoogteregelingsmoer van de elektrisch verstelbare bestuurderszetel. Situatie = Bij sommige van deze voertuigen kan de moer waarmee het hoogteregelingsysteem van de elektrisch verstelbare voorzetels is bevestigd loskomen of er af vallen. Indien de moer er af valt, valt de zetel plots terug in zijn laagste verticale stand. Deze plotse beweging kan het vermogen van de bestuurder om zijn voertuig in alle omstandigheden veilig te beheersen nadelig beïnvloeden of ingeval van ongeval het risico op letsels voor de inzittende verhogen. Oplossing = De concessiehouders moeten de ondersteuningsmoer van het hoogteregelingsysteem vervangen. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 318 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 12. h) Veiligheidsterugroeping van het product: Contactsleutel Merk/Model = Chevrolet Camaro Situatie = in bepaalde omstandigheden bestaat het risico dat de bestuurder zijn knie tegen de contactsleutel stoot en zodoende de sleutel onvrijwillig uit zijn startpositie verdraait. In dat geval kunnen het motorvermogen, de stuurbekrachtiging en de rembekrachtiging aangetast worden en neemt het risico op ongeval toe. De synchronisatie van de sleutelbeweging uit de RUN-positie (bedrijfstand) kan, wat de activatie betreft van het algoritme voor ongevaldetectie, ertoe leiden dat de airbags niet geactiveerd worden wat bij bepaalde soorten ongevallen het risico op letsels voor de inzittenden kan verhogen. Oplossing = De concessiehouders moeten de sleutelbaard van alle bij het voertuig geleverde klapsleutels/afstandsbedieningen RKE verwijderen en twee nieuwe sleutels leveren met twee sleutelhangers per sleutel.

7 Beraadslaging FO 24 /2015-7/11 o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = o Aantal betrokken voertuigen (België) = 122. i) Veiligheidsterugroeping van het product: Aanhaalmoment van de contramoer van de regelstang van de achterbrug Merk/Model = Cadillac SRX (Officieel). Situatie = Bij sommige van deze voertuigen is de contramoer van de regelstang van de achterste ophangingsbrug mogelijk niet aangespannen met het juiste aanhaalmoment. Een regelverbinding van de stang met de achterbrug kan leiden tot schommelingen van het voertuig bij hoge snelheid, tot een activatie van het elektronisch stabiliteitsprogramma en tot een overmatige slijtage van de schroefdraad van de regelstang. Bovendien zou de achterophanging sterke metaalgeluiden kunnen produceren, in het bijzonder wanneer het voertuig over bulten of kuilen rijdt. Wanneer de schroefdraden van de regelstang versleten zijn zou deze kunnen loskomen. Indien dit zich voordoet bij een rijdend voertuig zal dit een plotse instabiliteit van het voertuig veroorzaken en het risico op een aanrijding verhogen. Oplossing = De concessiehouders moeten op de stockwagens het aanhaalmoment van de contramoeren van de regelstang van de achterste ophangingsbrug links en rechts verifiëren en zo nodig opnieuw aanspannen. Bij de voertuigen van klanten moeten de concessiehouders de regelstangen van de linker en rechter achterophanging inspecteren en ingeval van schade of losgekomen verbinding de nodige onderdelen vervangen. Indien de regelstangen van de achterste ophanging de inspectie succesvol doorstaan moet de concessiehouder de contramoeren aanspannen tot het voorgeschreven aanhaalmoment. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 448 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 9. j) Veiligheidsterugroeping van het product: Onvrijwillig verdraaien van de contactsleutel Merk/Model = Cadillac CTS (VIN D en gebouwd na 12 december 2010) met start aan de hand van traditionele sleutel. Situatie = Indien de sleutelring met bijkomend gewicht wordt belast en het voertuig zich op ruw terrein voortbeweegt of om andere redenen schokken

8 Beraadslaging FO 24 /2015-8/11 ondervindt, of wanneer de bestuurder ongewild met de knie tegen de sleutelring of de hieraan bevestigde voorwerpen stoot, kan de sleutel onbedoeld uit de RUNpositie (bedrijfstand) verdraaid worden. In dat geval worden het motorvermogen, de stuurbekrachtiging en de rembekrachtiging aangetast en neemt het risico op ongeval toe. De synchronisatie van de sleutelbeweging uit de RUN-positie (bedrijfstand) kan, wat de activatie betreft van het algoritme voor ongevaldetectie, ertoe leiden dat de airbags niet geactiveerd worden wat bij bepaalde soorten ongevallen het risico op letsels voor de inzittenden kan verhogen. Oplossing = De concessiehouders zullen twee ringen toevoegen aan de voertuigsleutels en, indien nodig, de contactsleutels met gleuf vervangen door nieuwe sleutels met een ronde opening. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = 19 o Aantal betrokken voertuigen (België) = 5. k. (Binnenkort/Upcoming Safety Recall) Veiligheidsterugroeping van het product: Blower Motor Resistor Merk/Model = Hummer H , Hummer H3T Situatie = Bij sommige voertuigen zou de verbindingsmodule die de snelheid controleert van de ventilatormotor van het verwarmings-, ventilatie en airconditioningsysteem (CVC) kunnen oververhitten, wanneer deze functioneert gedurende langere periodes aan hoge of gemiddelde snelheid. Wanneer dit zich voordoet kan de kunststof rond de verbindingsmodule door de geproduceerde warmte smelten wat het risico op het uitbreken van brand zou verhogen en letsels of materiële schade veroorzaken (of beide). Oplossing = De concessiehouders zullen de vrouwelijke stekker en de kabelboom moeten vervangen. o (Wereldwijd)= o Aantal betrokken voertuigen (Europa) = o Aantal betrokken voertuigen (België) = informatie momenteel niet beschikbaar. 6. Het Comité stelt vast dat : inzake de doeleinden waarvoor de DIV persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, de KBV-wet bepaalt dat: De Kruispuntbank heeft tot doel om enerzijds de opspoorbaarheid van voertuigen te waarborgen ( ) en anderzijds om op elk

9 Beraadslaging FO 24 /2015-9/11 ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de titularis van hun inschrijving te identificeren, alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring te achterhalen teneinde: ( ) 6 de bescherming van de consument te verbeteren; ( ) 28 het terugroepen van voertuigen mogelijk te maken in geval van risico voor de verkeersveiligheid, de volksgezondheid, het leefmilieu of de gebruikers; ( ). 7. Gelet op wat voorafgaat oordeelt het Comité dat de door de aanvrager beoogde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn en dus conform artikel 4, 1, 2 van de WVP. Het Comité herhaalt dat de gevraagde gegevens slechts voor die doeleinden mogen worden verwerkt. 8. De bedoelde verwerking is toelaatbaar op basis van artikel 5, c) van de WVP. Boek IX van het Wetboek van economisch recht legt immers aan de producenten bepaalde verplichtingen op die, in onderhavig geval, de aanvrager nopen tot het verwerken van de gevraagde gegevens. 2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 2.1. Aard van de gegevens 9. De aanvrager zal aan de DIV het chassisnummer doorgeven van de hierboven onder punt 5 bedoelde voertuigen die in België werden verkocht. De DIV zal vervolgens de naam en het adres meedelen van de persoon op wiens naam het voertuig werd ingeschreven. 10. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de aanvrager om de houder van de kentekenplaat van het voertuig in te lichten over het veiligheidsprobleem met het voertuig en hem uit te nodigen contact op te nemen met een erkende hersteller. 11. In het licht van de onder punt B.1. beschreven doeleinden, besluit het Comité dat de door de aanvrager gevraagde gegevens conform artikel 4, 1, 3 van de WVP zijn Bewaringstermijn voor de gegevens 12. De aanvrager heeft de intentie een eerste aangetekende brief te versturen aan de houders van de kentekenplaat van de bedoelde voertuigen. Diegenen die niet binnen de 3 maanden hebben gereageerd zullen een eerste herinneringsbrief ontvangen. Indien zij niet antwoorden zal 3 maanden later een 2 de herinneringsbrief verstuurd worden. De gegevens

10 Beraadslaging FO 24 / /11 zullen vernietigd worden op het einde van deze herinneringsprocedure, met name 6 maanden na het versturen van het 1 ste schrijven. 13. Het Comité oordeelt bijgevolg dat de voorgestelde bewaringstermijn conform artikel 4, 1, 5 van de WVP is. Het Comité dringt er evenwel op aan door de sector ingelicht te worden wanneer de gegevens effectief vernietigd zullen zijn. 2.3 Frequentie van de toegang een duur van de machtiging 14. De aanvrager vraagt een eenmalige toegang tot de DIV. Het Comité stelt vast dat dit passend is voor het verwezenlijken van het vooropgestelde doeleinde (artikel 4, 1, 3 van de WVP) Bestemmelingen en/of derden aan wie de gegevens worden meegedeeld 15. Volgens de meegedeelde informatie zullen de gegevens uitsluitend verwerkt worden door de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van de onderaannemer van de aanvrager, namelijk Car Service Erkens. 16. Het Comité neemt hiervan akte. 3. TRANSPARANTIEBEGINSEL 17. Het Comité herinnert eraan dat een eerlijke gegevensverwerking een verwerking is die op transparante wijze plaatsvindt. De verplichte kennisgeving in de zin van artikel 9 van de WVP vormt een van de hoekstenen van een transparante verwerking. 18. In dit opzicht vermeldt de aanvrager dat in de brief die zal worden gericht aan de houder van de kentekenplaat van het voertuig, zal worden vermeld dat de persoonsgegevens werden geleverd door de DIV. Het Comité eist dat bij deze mededeling de betrokkenen eveneens zouden gewezen worden op de rechten die hen door de WVP worden verleend, in het bijzonder het recht op verbetering van de gegevens.

11 Beraadslaging FO 24 / /11 4. VEILIGHEID 4.1. Op het niveau van de aanvrager 19. Uit de door de aanvrager meegedeelde documenten blijkt dat hij over een geschreven informatiebeveiligingsbeleid beschik en talrijke andere technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Het Comité heeft hiervan akte genomen Op niveau van de DIV 20. Uit de documenten waarover het Comité beschikt blijkt dat de DIV beschikt over een veiligheidsconsulent alsook over een algemeen beveiligingsbeleid. OM DEZE REDENEN Het Comité machtigt de aanvrager om elektronisch mededeling te krijgen van de in de machtigingsaanvraag bedoelde gegevens onder de in deze machtiging bepaalde voorwaarden en zolang deze worden nageleefd; beslist dat het Comité zich het recht voorbehoudt om, desgevallend op regelmatige tijdstippen, na te gaan of de technische en organisatorische maatregelen daadwerkelijk en duurzaam in werking zijn overeenkomstig de stand van de techniek en of ze erop gericht zijn om op gepaste wijze de bestaande risico s in te dekken gedurende de gehele machtigingsperiode. Daarom gelast het Comité de partijen/aanvrager om het Comité in kennis te stellen van iedere relevante wijziging aan de beveiliging van de gemachtigde verwerkingen. De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, (get.) An Machtens (get.) Stefan Verschuere

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome

Nadere informatie

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Opérationnelle de la Fiscalité (SPW

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ontvangen op 12/04/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ontvangen op 12/04/2011; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2011 van 9 juni 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege de CVBA Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel C van 17 juni 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/10 Advies nr 33/2013 van 17 juli 2013 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 09/2014 van 9 april 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie

Betreft: Voorontwerp van wet betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen (CO-A- 2010-029)

Betreft: Voorontwerp van wet betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen (CO-A- 2010-029) 1/12 Advies nr. 06/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Voorontwerp van wet betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen (CO-A- 2010-029) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 24 / 2004 van 9 augustus 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 24 / 2004 van 9 augustus 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

BETREFT : Voorontwerp van wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

BETREFT : Voorontwerp van wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ADVIES Nr 31 / 2000 van 9 november 2000 O. Ref. : 10 / A / 2000 / 026 BETREFT : Voorontwerp van wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het verzoek van het Intermutualistisch Agentschap van 20 oktober 2006;

Gelet op het verzoek van het Intermutualistisch Agentschap van 20 oktober 2006; SCSZ/06/156 1 BERAADSLAGING NR 06/091 VAN 5 DECEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Nadere informatie