Top 25 van. vergrijsde buurten. Zelfverkozen afzondering /01 S+RO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top 25 van. vergrijsde buurten. Zelfverkozen afzondering 20 2014/01 S+RO"

Transcriptie

1 2 214/1 S+RO De Grijze Stad In donkergrijs: alle stedelijke buurten (OAD > 15 adressen per vierkante kilometer) In geel: stedelijke buurten met meer ouderen dan gemiddeld (aandeel 65-plussers > 16,2 procent) Top 25 van vergrijsde buurten

2 Rick ten Doeschate en Gerjan Streng The Cloud Collective De beelden bij dit artikel zijn van The Cloud Collective Grafiek afstand/aantal voorzieningen S+RO 214/1 21 Hoe ziet de grijze stad er eigenlijk uit op buurtniveau? The Cloud Collective ging op onderzoek en belandde in Vlaardingen, dat drie buurten in de top 25 heeft. Ook hier probeert de gemeente wanhopig jonge bewoners aan te trekken. Maar waarom eigenlijk? Juist de vergrijzing zelf biedt potentie. data maakt het stedenbouwkundigen mogelijk zelf quick-and-dirty statistisch onderzoek te doen, zodat je weet waar je moet gaan kijken. Data-analyse krijgt een menselijke maat, veldwerk overstijgt de anekdote en ruimtelijke opgaven worden in een breder perspectief geplaatst. aantal Een verlaten zandbak, geen kleuter te bekennen. De schommel beweegt alleen omdat de wind dat wil. Grijs is niet alleen de meest voorkomende haarkleur, ook de gebouwen zijn volledig in RAL 7 tinten opgetrokken.1 Maasboulevard in Vlaardingen lijkt het betongeworden cliché van de grijze stad. Met 73 procent 65-plussers staat de buurt op de dertiende plaats van de ranglijst van grijze stadsbuurten die we voor dit artikel samenstelden. De wijk waarin Maasboulevard ligt de Vettenoordse Polder staat zelfs op plek drie van de lijst van meest vergrijsde wijken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) biedt de vergrijzing een nieuw perspectief voor de woningmarkt, de mobiliteit en de regionale economie, en voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen. 2 Het PBL belicht de situatie op landelijk niveau, maar hoe de grijze stad eruitziet en wat het nieuwe perspectief op dat niveau betekent, blijft onduidelijk. Daarom gaan we in dit artikel op onderzoek uit. Waar liggen de grijze steden eigenlijk en welke eigenschappen delen ze? Wat kunnen we leren van de allergrijste stedelijke buurten van Nederland en welke opgaven en oplossingen spelen hier nu en in de toekomst? Quick and dirty Tot voor kort moest je voor antwoorden op dit soort vragen wachten op een vervolgonderzoek van het PBL. Dat ligt nu anders: met een laptop onder de arm, een fototoestel om de nek en een onderzoekende houding kom je een heel eind. De openbare beschikbaarheid van Zo is de CBS-lijst van gemeenten met leeftijdsopbouw eenvoudig om te zetten in een kaart.3 Dat levert een bekend beeld op: de randen van Nederland zijn vergrijsd, de steden lijken jonger en in de Biblebelt worden volop kinderen geboren. Ook zal het niemand verbazen dat Bloemendaal, Wassenaar en Laren vol met gepensioneerden zitten. Als we inzoomen op de drieduizend stedelijke buurten zien we iets interessants.4 Ouderen wonen niet alleen landelijk perifeer, ook op gemeentelijk niveau bevinden ze zich voornamelijk rondom de stadscentra (zie de kaart op pagina 2). Vooral de wederopbouwbuurten van de jaren 195 en 196 zijn vergrijsd. Een groot deel van de oorspronkelijke bewoners is hier samen met de bebouwing oud geworden, en gezamenlijk zullen ze nog verder vergrijzen. Nieuw perspectief Hoe zit het met dat nieuwe perspectief op voorzieningen, is dat al merkbaar? Voorlopig nog niet: hoe ouder de buurt, hoe lager het aantal voorzieningen. Deze liggen overigens gemiddeld wel op kortere afstand dan in jonge buurten (zie de grafieken hiernaast).5 Bejaarden wonen immers vaak geclusterd, in hoogbouw of bejaardenhuizen bijvoorbeeld. Een daarmee samenhangende eigenschap van grijze buurten: ze zijn klein. Dat zou een reden kunnen zijn om de extreme gevallen waarin een buurt uit niet veel meer dan een bejaardenhuis of een aantal zorgflats bestaat uit de selectie weg te laten. Maar dat hebben we niet gedaan: de schaal van de buurt blijkt juist kenmerkend voor de grijsheid ervan (zie de grafiek op pagina 23). >> afstand (km) aantal huisartsen binnen 3km aantal aantal supermarkten binnen 3km afstand (km) afstand tot een huisarts 2,5 2 1,5 1, afstand tot een supermarkt

3 22 214/1 S+RO Tabel top 25 Buurtnaam Gemeente Percentage 65 en ouder Omgevingsadressendichtheid Aantal inwoners Centrum West Houten Rijnoord Alphen aan den Rijn De Hoven - Ziekenhuis Lelystad Paardenveld IJsselstein Stadshart-Zuid Hoogezand-Sappemeer Weizigtpark Dordrecht Heyhoef Tilburg Overvoorde Rijswijk Swinhove - De Lus Zwijndrecht Winkelcentrum Walburg Zwijndrecht Stationsbuurt Purmerend Eem- en Zonnestein Zwijndrecht Maasboulevard Vlaardingen Vaart Zuid Vlaardingen Klarenbeek Arnhem Omgeving Watersley Sittard-Geleen Koutenveld Brunssum Amaliapark Baarn Schooten-Centrum Den Helder Veerplein - De Werf Zwijndrecht Vijverpark Brunssum Park Holy Noord Vlaardingen Zuiderpark 's-gravenhage Boulevard Spuikom en Vredehof Zuid Vlissingen De Clomp Zeist Van de tweehonderd grijste stedelijke buurten hebben er slechts tien meer inwoners dan gemiddeld.6 Verder blijken de steden in de Zuidvleugel sterker vergrijsd dan die in de Noordvleugel van de Randstad: hier liggen maar liefst 11 van de 25 grijste stedelijke buurten.7 Vlaardingen springt er met drie bovenuit: Maasboulevard, Vaart Zuid en Park Holy Noord staan respectievelijk op plek 13, 14 en 22 (zie de tabel hierboven).8 Samen vormen ze een mooie staalkaart van grijze stedelijkheid. Deze drie buurten delen een aantal eigenschappen, maar wijken op een aantal ruimtelijke en sociaaleconomische punten ook duidelijk van elkaar af: Maasboulevard is een wederopbouwbuurt met een gemiddeld inkomen, Vaart Zuid een rijke villawijk uit de jaren 197 met een strook seniorenvoorzieningen en Park Holy Noord een kleine semi-gated community met drie nieuwe seniorentorens bovenop een parkeergarage. Net zo goed als ouderen geen homogene groep vormen, blijkt ook dé grijze stad niet te bestaan. Het is daarom interessant om te verkennen hoe de opgaven die de vergrijzing met zich meebrengt in deze verschillende buurten uitpakken. Maasboulevard Maasboulevard is een typische stedelijke buurt uit de jaren 195, direct aan de naam zegt het al de Nieuwe Maas. Op het eerste gezicht springen vooral de grote, grijze flatgebouwen en het vele ongebruikte groen in het oog. Pas als je goed kijkt, verraden de gehaakte gordijntjes de leeftijd van de bewoners. Dat verklaart ook de rust. Omdat vrijwel niemand op de begane grond woont een combinatie van een modernistisch stedenbouwkundig principe en het feit dat Maasboulevard buitendijks ligt zijn de straten leeg en stil.

4 Grafiek inwonerstal en ouderen per buurt S+RO 214/1 23 aantal inwoners De buurt is geleidelijk vergrijsd. De bewoners waaronder de voor de auteurs van dit stuk wereldberoemde Adriaan de Acrobaat zijn ouder geworden, en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Misschien is de stedenbouwkundige structuur van Maasboulevard voor hedendaagse woningzoekers weinig aantrekkelijk: de hoogbouw schermt het zicht op de Maas en de haven af. En aan de noordkant snijdt het grote braakliggende terrein aan de Galgkade, waar vroeger geëxecuteerde misdadigers hingen, de buurt af van de nabij gelegen binnenstad en het station. Isolatie Deze isolatie is een eigenschap die Maasboulevard met de twee andere buurten deelt. Het sterkste geldt dat voor Park Holy Noord, dat is ontstaan uit een privaat initiatief van vier mannen op leeftijd. Het is een fort met een gracht eromheen, camera s erop en overal borden met eigen terrein. Waar Maasboulevard in de loop der jaren door infrastructuur van het centrum is afgesneden, daar is de afstand in het nieuwe Park Holy Noord bewust vergroot: alleen een ophaalbrug verbindt het terrein met de rest van de stad. De ruimtelijke afzondering, de rust en overzichtelijkheid staat dus los van de sociaaleconomische eigenschappen van een gebied; je ziet het in zowel de arme als de rijke buurten.9 De vraag is natuurlijk of dit eigenlijk een probleem is. Als ouderen rust en veiligheid zoeken, dan is het toch prima dat er buurten zijn die dit bieden? Dit argument gaat zeker voor welgestelde ouderen op: in zelfverkozen afzondering hebben zij het, geholpen door tuinman en privéverzorger, prima voor elkaar. Voor minder kapitaalkrachtige en minder mobiele ouderen ligt dat anders, zij hebben veel minder keuzevrijheid. Door de publieke bezuinigingen op de zorg is er voor hen straks nauwelijks meer plaats in verzorgingshuizen.1 Deze ouderen moeten zichzelf met behulp van mantelzorg en zorgvoorzieningen in de buurt zien te redden. Maar wat nu als je geen familie in de buurt hebt, of als je ergens woont waar maar weinig voorzieningen te vinden zijn? Dan ben je aangewezen op andere ouderen. En juist de hoogopgeleide en vitale ouderen, die volgens de overheid in staat zijn tot hulp aan generatiegenoten, blijken in de praktijk liever voluntary prisoner of architecture in hun eigen buurt. Kortom: hoe groot is de kans dat er vanuit Park Holy Noord hulp komt voor Maasboulevard? Of is dat een foute inschatting van de kansen en risico s van dit soort wijken? Park Holy Noord oogt als een Amerikaanse reclame: welgestelde, fitte ouderen die in luxe leven, alsof ziekte en dood niet aan de orde zijn. Maar misschien lopen juist deze buurten op termijn wel gevaar. Het gazon van kunstgras rondom de torens ziet er nu prachtig uit, maar over tien jaar is dat wellicht anders. Dan zijn op andere plekken waarschijnlijk nieuwere en nog luxere appartementen gebouwd, waardoor rijke ouderen Park Holy Noord links zullen laten liggen. Het is de vraag of de kosten van private verzorging van lichaam èn gebouw tegen die tijd nog zijn op te brengen voor de bewoners die niet konden of wilden verhuizen. De ontworpen afzondering kan dan snel beklemmend worden, juist omdat het met nog geen tweehonderd woningen om een heel klein wijkje gaat. Aantrekkelijk woongebied Maasboulevard oogt nu al afgeleefd, alsof het dringend behoefte heeft aan een ingreep. Maar daar staat tegenover dat de potentie duidelijk is: de binnenstad, het station en de snelweg liggen allemaal binnen bereik. De gemeente wil Maasboulevard daarom ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied met een stadspark, markant erfgoed en zicht op het water. Dit moet het gebied uit zijn isolement halen en ook een jongere doelgroep verleiden. Veel geld is daarvoor niet beschikbaar: in plaats van zelf te ontwikkelen zoekt de gemeente sinds 211 een risicodragende partner. En die zal in deze tijd nog wel even op zich laten wachten. Maar waarom dat eeuwige mikken op jonge bewoners? Waarom niet de potentie benutten van de huidige >>

5 24 214/1 S+RO Links: Ligging van de drie buurten in Vlaardingen Rechts: 1: Park Holy Noord 2: Vaart Zuid 3: Maasboulevard Park Holy Noord: 63% Vaart Zuid: 73% Maasboulevard: 73% bewoners, te meer daar zij ook nog eens over een fatsoenlijk inkomen beschikken?11 Het is merkwaardig dat zorginstellingen ondanks de vrij specifieke zorgvraag nauwelijks een rol spelen in de ontwikkeling van een wijk als Maasboulevard. Er wordt zorg op afroep aangeboden bewoners kunnen een woon-zorgabonnement afsluiten en de apotheker bezorgt aan de deur maar er wordt niet gekeken naar het versterken van het draagvlak voor de voorzieningen, want zelfs in deze grijze buurt met bijna achthonderd inwoners is die smal. In Vaart Zuid zijn zorginstellingen die ook buiten hun eigen muren zorg aanbieden wel prominent aanwezig. Dit aanbod trekt thuiswonende ouderen uit de wijdere omgeving aan die voor onderhoud naar Vaart Zuid komen. Als dat niet meer lukt, ruilen ze hun woning voor een zorgappartement in één van de acht torens die binnenkort worden gebouwd. Hier ontstaat een nieuw idee over de wooncarrière. voor de buurt én de zorgaanbieders. Zo ontstaat een buurt waar ouderen in alle Omarmen fasen van gezondheid terecht kunnen: een echte levensloopbestendige buurt Ook Maasboulevard is in potentie een aantrekkelijke ouderenbuurt, maar dan met voorzieningen binnen bereik, waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis dient ze haar grijze karakter wel te wonen, eventueel met zorg op afroep, omarmen. Juist in de concentratie van en pas naar een verpleeghuis gaan als ouderen liggen zeker op de korte en middellange termijn specifieke moge- het niet anders kan. Dat is niet alleen de lijkheden. De gemeente moet daarvoor wens van veel ouderen, maar ook een financiële noodzaak. actief op zoek gaan naar partners die Grijs staat vaak synoniem voor lenieuwe ouderenwoningen met zorgvenloos, homogeen en saai, zeker in voorzieningen realiseren. En als dat nieuwe aanbod net als in Vaart Zuid een stedenbouwkundig debat dat zich ook anderen bereikt, biedt dit voordelen toespitst op bottom-up initiatieven,

6 Speeltuintje Vlaardingen S+RO 214/1 25 kunstenaars en startups. Maar door te kijken naar wat de grijze stad allemaal niet is, mis je de rijke schakering die de grijze stad wel te bieden heeft.12 Het heeft geen zin om grijze stedelijke buurten te vergelijken met jonge buurten in de binnenstad, vast te stellen dat voorzieningen en dynamiek missen en hier oplossingen voor te bieden. Door zo te kijken worden de verkeerde opgaven gedefinieerd en de verkeerde strategieën gekozen. De rust die we vaak associëren met saaiheid is voor veel ouderen een bewuste keuze. De ruimtelijke isolatie en het gebrek aan voorzieningen zijn dat niet. De oplossing ligt meestal niet in het aantrekken van een jongere bevolking: drukke gezinnen en creatievelingen zijn niet geïnteresseerd in grijze buurten, en bovendien zijn zij niet de mantelzorgers van de participatie- maatschappij. Juist de gezonde opa s en oma s achter de geraniums nemen een groot deel van de ouderenzorg op zich. Door het grijze karakter van deze buurten te versterken, worden ze aantrekkelijker voor alle ouderen. Het draagvlak voor voorzieningen groeit en buurtbewoners blijven langer thuis wonen als de zorgverleners ook buiten de muren van hun instelling actief zijn. Een grijze bevolking in een zilveren stad. Noten 1 Grijs dus. 2 Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte; Gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie, De lijst van gemeenten met de leeftijdsopbouw van de inwoners wordt vrijgegeven als een shape file. Met open source GIS-software bijvoorbeeld met een combinatie van OpenJUMP en SkyJUMP is dit eenvoudig om te zetten in een kaart. 4 Om stedelijkheid te vinden gebruiken we de omgevingsadressendichtheid (OAD): Het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer. Boven de 1.5 per vierkante kilometer geldt als sterk stedelijk; boven de 2.5 is zeer sterk stedelijk. 5 Onderzocht zijn: supermarkten, restaurants, ziekenhuizen en huisartsen. Het aantal voorzieningen wordt bekeken in een straal van drie of tien kilometer rondom de inwoners. Het is dus niet zo dat een kleine buurt ook per se minder voorzieningen heeft. 6 Het percentage ouderen per buurt volgt netjes een normaalverdeling: hoe grijzer de buurt, hoe kleiner. 7 Het percentage 65-plussers bepaalt de positie op de ranglijst. 8 Zwijndrecht staat met maar liefst vier, kleinere buurten in de top Een snelle check van de andere grijze buurten uit de top 25 bevestigt dit beeld. 1 De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 4 procent afnemen. Door de extramuralisering van zzp s 1 t/m 4 dreigt sluiting voor ruim 8 van de ongeveer 2 ouderenzorglocaties. Het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen is in de periode 198 tot 21 gedaald van 196. naar 158. plaatsen. In dezelfde periode verdubbelde het aandeel 8-plussers. Was er in 198 nog 1,6 8-plusser per verpleeg- en verzorgingshuisplaats, in 21 waren er 4,2 8-plussers voor één plaats, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. 11 Het inkomen per ontvanger ligt precies op het niveau dat je afgezet tegen het percentage 65-plussers zou verwachten: Eenzelfde analyse maakt Reijndorp e.a. in hun analyse van de groeikernen. Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio, Atlas nieuwe steden, 213. Rick ten Doeschate (1984) en Gerjan Streng (1984) zijn beide architect en medeoprichter van The Cloud Collective, een interdisciplinair ontwerpatelier voor architectuur, stedenbouw, onderzoek, interieur, installaties, onderwijs, theorie en tekst.

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting 4.1 Analyse Meer mensen met vraag naar zorg en ondersteuning De komende jaren zal de groep mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom toenemen. Dit heeft

Nadere informatie

Bereikbaarheid van winkelvoorzieningen voor senioren op het platteland onder druk

Bereikbaarheid van winkelvoorzieningen voor senioren op het platteland onder druk 23 augustus 2010 Bereikbaarheid van winkelvoorzieningen voor senioren op het platteland onder druk Nederland vergrijst. Winkelvoorzieningen concentreren zich steeds meer in grotere winkelgebieden en locaties

Nadere informatie

Open Source City. Thecloudcollective

Open Source City. Thecloudcollective Open Source City HOGE INKOMENS, GEEN ARCHITECTEN HOGE INKOMENS, GEEN ARCHITECTEN Open Source City RICK TEN DOESCHATE rick@thecloudcollective.org GERJAN STRENG gerjan@thecloudcollective.org 2.500.000.000.000.000.000

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT

SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

TINTEN IN DE TUSSENMAAT

TINTEN IN DE TUSSENMAAT grijs tinten IN DE TUSSENMAAT grijstinten in de tussenmaat maart 2014 Samenvatting De Nederlandse samenleving transformeert momenteel van een verzorgingsstaat naar een maatschappij waarin participatie

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

De senior cities van Nederland in 2015.

De senior cities van Nederland in 2015. De senior cities van Nederland in 2015. Ooit woonden er vooral jonge gezinnen. Maar veel van hun kinderen zijn vertrokken en de ouders zijn oud geworden. Die vergrijzing biedt kansen, zeggen sommigen.

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Analyse en stedenbouw. Borgvliet, Bergen op Zoom

Analyse en stedenbouw. Borgvliet, Bergen op Zoom 5 De gemeente Bergen op Zoom is voorstander van het herstructureren van wijken in nauw overleg met marktpartijen. Zij heeft een wijkontwikkelingsplan opgesteld op grond waarvan ontwikkelaars in concurrentie

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-0131-a-14-1-b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-0131-a-14-1-b Bijlage HAVO 2014 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje HA-0131-a-14-1-b Wereld Opgave 1 De millenniumdoelen Percentage van de bevolking dat minder dan $ 1,25 per dag te besteden heeft (in 2011) Legenda:

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 INHOUD PRESENTATIE Leidsche Rijn Centrum 1) Algemene toelichting aandeel ASR/Vesteda programma positionering/ambities palet aan functies (wonen/winkelen/werken/horeca/recreëren

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Zorg Vast Goed NEPROM 15 mei 2014. Ad de Bont TU/e Urhahn Urban Design

Zorg Vast Goed NEPROM 15 mei 2014. Ad de Bont TU/e Urhahn Urban Design Zorg Vast Goed NEPROM 15 mei 2014 Ad de Bont TU/e Urhahn Urban Design Platform Gezond Ontwerp Gezonde steden Gezond leven in de stad Gezond ouder worden en leven in de stad Gezondheidsrisico s minimaliseren

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Volgt wonen het werken; lessen voor Brainport en focus op B5. dr. Cees-Jan Pen Lector Vastgoed/lectoraat Brainport (Lectorale rede 10-09-2013)

Volgt wonen het werken; lessen voor Brainport en focus op B5. dr. Cees-Jan Pen Lector Vastgoed/lectoraat Brainport (Lectorale rede 10-09-2013) Volgt wonen het werken; lessen voor Brainport en focus op B5 dr. Cees-Jan Pen Lector Vastgoed/lectoraat Brainport (Lectorale rede 10-09-2013) I Drijfveer - Bijdragen aan cultuuromslag vastgoedsector en

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Gelukkig kunnen we nog alles zelf

Gelukkig kunnen we nog alles zelf Gelukkig kunnen we nog alles zelf 1. Inleiding Senioren willen vooral prettig wonen. Met zorg op maat als dat nodig is. De ouderen van nu hebben een zeer uitgesproken voorkeur om zelfstandig te blijven.

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

De U10-regio - enkele kenmerken

De U10-regio - enkele kenmerken De U10-regio - enkele kenmerken 1. De U10-regio binnen Nederland 2. De U10-regio binnen de provincie 3. Samenhang binnen de U10-regio De U10-regio: de gemeenten,,,,,,,, en 1 De U10-regio binnen Nederland

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval Huizen vanhendriks Karperstraat 121, 6833 EB Arnhem Uitgebouwde hoekwoning met garage Jaren 30 Zonnige achtertuin met privacy Kindvriendelijke wijk Prettige lichtinval H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

De stad Alkmaar door de jaren heen

De stad Alkmaar door de jaren heen De stad Alkmaar door de jaren heen Alkmaar is een stad met veel historie. Vroeger was Alkmaar kleiner en had het veel minder inwoners. Door de jaren heen zijn er steeds meer mensen komen te wonen. Hierdoor

Nadere informatie

Veldwerk Haarlem Aardrijkskunde. Naam:.

Veldwerk Haarlem Aardrijkskunde. Naam:. Veldwerk Haarlem Aardrijkskunde Naam:. Klas:... De opzet: Op 11 juni gaan wij voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde naar Haarlem. De aardrijkskunde opdracht gaan jullie voor een deel in de klas/thuis

Nadere informatie

12 2014/01 S+RO. Illustratie: Max Kisman. Thema Grijze Stad Grijze stad met kleurspoeling MK2014

12 2014/01 S+RO. Illustratie: Max Kisman. Thema Grijze Stad Grijze stad met kleurspoeling MK2014 12 2014/01 S+RO Illustratie: Max Kisman MK2014 MK2013 Frank van Dam Planbureau voor de Leefomgeving frank.vandam@pbl.nl S+RO 2014/01 13 Grijze stad met De stad vergrijst, met alle gevolgen voor de woningmarkt,

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Actief ouder worden. Oma en opa. 50 kaarsjes op de taart! daarbij hulp nodig. Hoe is het bij. Gudrun Peperstraete. jullie?

Actief ouder worden. Oma en opa. 50 kaarsjes op de taart! daarbij hulp nodig. Hoe is het bij. Gudrun Peperstraete. jullie? Gudrun Peperstraete Oma en opa daarbij hulp nodig. Hoe is het bij jullie? 50 kaarsjes op de taart! Wie zijn je grootouders? Ken je misschien ook één van je overgrootouders? Weet je hoe oud ze zijn? Zoek

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Dordrecht e.o.

STEDENBAAN Station Dordrecht e.o. STEDENBAAN Station Dordrecht e.o. Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / februari 2006 Dordrecht west Op de kaart van ca 1850 zijn nog de resten van slenken

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Management Summary. Woonmilieu en consument. Amersfoort, 30 mei 2013 MANAGEMENT SUMMARY

Management Summary. Woonmilieu en consument. Amersfoort, 30 mei 2013 MANAGEMENT SUMMARY Management Summary Woonmilieu en consument Een onderzoek naar de vraag- en aanbodbalans van consumenten en woonmilieus in Tilburg Amersfoort, 30 mei 2013 Een van de resultaten: Een kaart met de woonwensen

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012. 30 Mei 2012

Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012. 30 Mei 2012 Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012 30 Mei 2012 2 Onderzoek 600 vragenlijsten hardcopy verstuurd + een link naar de online versie 65 respondenten: Django: 13 Luminuz: 10 New Amsterdam: 9 Eurocenter:

Nadere informatie

VERSCHIL ZAL ER ZIJN AARDRIJKSKUNDE VMBO BOVENBOUW. tussen buurten, wijken en regio s in Nederland

VERSCHIL ZAL ER ZIJN AARDRIJKSKUNDE VMBO BOVENBOUW. tussen buurten, wijken en regio s in Nederland AARDRIJKSKUNDE VMBO BOVENBOUW VERSCHIL ZAL ER ZIJN tussen buurten, wijken en regio s in Nederland 1. Inleiding... 1 2. Verschillen lokaal... 2 3. Verschillen regionaal... 5 Limburg loopt leeg... 5 Verandering

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten

Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 450 Exploderende

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Een echt familie huis. Niet verbouwen, gelijk wonen! Centrale ligging in een kindvriendelijke buurt.

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Een echt familie huis. Niet verbouwen, gelijk wonen! Centrale ligging in een kindvriendelijke buurt. Huizen van Hoekstra & van Eck Port Saidweg 3, 1448 MS Purmerend Niet verbouwen, gelijk wonen! Ruim en licht Centrale ligging in een kindvriendelijke buurt Een echt familie huis Prachtige, gezellige tuin

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

...wonen tussen stad en duin

...wonen tussen stad en duin ...wonen tussen stad en duin duinpoort DUINPOORT ALMERE POORT, WONEN TUSSEN STAD EN DUIN Duinpoort, een stijlvol appartementengebouw in het nieuwste stadsdeel van Almere, wordt gerealiseerd aan de rand

Nadere informatie

Buurtscan publieke ruimte: op naar een levensloopbestendige openbare ruimte

Buurtscan publieke ruimte: op naar een levensloopbestendige openbare ruimte Buurtscan publieke ruimte: op naar een levensloopbestendige openbare ruimte Hoe zorgvriendelijk en levensloopbestendig zijn de wijken en buurten in uw gemeente? In hoeverre zijn de voorzieningen en de

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Statistische gegevens Meppel

Statistische gegevens Meppel Memorandum Meppel Memorandum april 2013 NED-GROUP B.V. Statistische gegevens Meppel De Kampen INHOUDSOPGAVE DEEL 1. SAMENVATTING 3 DEEL 2. MEPPEL IN CIJFERS 6 2.1 Bevolkingsopbouw 2.2 Leeftijdsopbouw naar

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Voorlopig Programma Kansen grijpen Excursie stadsregio Amsterdam 22 maart 2012

Voorlopig Programma Kansen grijpen Excursie stadsregio Amsterdam 22 maart 2012 Voorlopig Programma Kansen grijpen Excursie stadsregio Amsterdam 22 maart 2012 08.00 uur Aanwezig op Arnhem CS (Sonsbeekzijde) 08.15 uur Vertrek bus 10.15 uur Bezoek aan noordelijke IJ-oevers, Amsterdam

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Stad en Land hv onderbouw WERKBLAD

Stad en Land hv onderbouw WERKBLAD kenmerken Stad en Land hv onderbouw WERKBLAD Opdracht 1 Bekijk de foto. Wat zie je? Schrijf je eerste indruk op: Streep nu door wat NIET van toepassing is op deze foto: platteland stad nieuw oud centrum

Nadere informatie

Datum 17 maart 2014 Betreft Commissiebrieven over verhuizingen bij ouderenzorginstellingen

Datum 17 maart 2014 Betreft Commissiebrieven over verhuizingen bij ouderenzorginstellingen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Europoint torens Rotterdam Studie

Europoint torens Rotterdam Studie Europoint torens Rotterdam Studie Maria Haag architectuur Ir. Maria Haag Laan op Zuid 73 3072 DB Rotterdam tel. 010 4738030 info@mariahaag.nl www.mariahaag.nl Met dank aan: Ir. Yannick Boidin, architect

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Deel III Ranglijsten

Deel III Ranglijsten Deel III Ranglijsten Atlas voor gemeenten 00 Ranglijsten Woonaantrekkelijkheidsindex Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex (00) 0 0 0 0 mermeer 0 Sociaal-economische index Sociaal-economische positie

Nadere informatie

Drie keer Raam. november 2005. s t e d e b o u w k u n d i g e

Drie keer Raam. november 2005. s t e d e b o u w k u n d i g e Drie keer Raam november 2005 E L S B E T s t e d e b o u w k u n d i g e Drie keer Raam november 2005 in opdracht van de gemeente Gouda E L S B E T s t e d e b o u w k u n d i g e in samenwerking met

Nadere informatie

Stijl aan de Hoefbladstraat Heinkenszand. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica.

Stijl aan de Hoefbladstraat Heinkenszand. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica. Stijl aan de Hoefbladstraat Heinkenszand Grijpskerke Onderscheidend wonen! Eengezins hoekwoning Egelantier Egelantier Wonen in hartje Zeeland: ruim, groen en levendig Aan de rand van Heinkenszand in de

Nadere informatie

Huizen. Leuke woonkamer. Ruime kamers. Leuke buurt. Geisoleerde zolder met vaste trap. Ruime badkamer. Valkstraat 22, 6822 KT Arnhem H49

Huizen. Leuke woonkamer. Ruime kamers. Leuke buurt. Geisoleerde zolder met vaste trap. Ruime badkamer. Valkstraat 22, 6822 KT Arnhem H49 Huizen vanhendriks Valkstraat 22, 6822 KT Arnhem Ruime kamers Geisoleerde zolder met vaste trap Leuke buurt Leuke woonkamer Ruime badkamer H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Doel, resultaat & uitgangspunten Inhoudelijke visie m.b.t. zorg(leefbaarheid)

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie