Top 25 van. vergrijsde buurten. Zelfverkozen afzondering /01 S+RO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top 25 van. vergrijsde buurten. Zelfverkozen afzondering 20 2014/01 S+RO"

Transcriptie

1 2 214/1 S+RO De Grijze Stad In donkergrijs: alle stedelijke buurten (OAD > 15 adressen per vierkante kilometer) In geel: stedelijke buurten met meer ouderen dan gemiddeld (aandeel 65-plussers > 16,2 procent) Top 25 van vergrijsde buurten

2 Rick ten Doeschate en Gerjan Streng The Cloud Collective De beelden bij dit artikel zijn van The Cloud Collective Grafiek afstand/aantal voorzieningen S+RO 214/1 21 Hoe ziet de grijze stad er eigenlijk uit op buurtniveau? The Cloud Collective ging op onderzoek en belandde in Vlaardingen, dat drie buurten in de top 25 heeft. Ook hier probeert de gemeente wanhopig jonge bewoners aan te trekken. Maar waarom eigenlijk? Juist de vergrijzing zelf biedt potentie. data maakt het stedenbouwkundigen mogelijk zelf quick-and-dirty statistisch onderzoek te doen, zodat je weet waar je moet gaan kijken. Data-analyse krijgt een menselijke maat, veldwerk overstijgt de anekdote en ruimtelijke opgaven worden in een breder perspectief geplaatst. aantal Een verlaten zandbak, geen kleuter te bekennen. De schommel beweegt alleen omdat de wind dat wil. Grijs is niet alleen de meest voorkomende haarkleur, ook de gebouwen zijn volledig in RAL 7 tinten opgetrokken.1 Maasboulevard in Vlaardingen lijkt het betongeworden cliché van de grijze stad. Met 73 procent 65-plussers staat de buurt op de dertiende plaats van de ranglijst van grijze stadsbuurten die we voor dit artikel samenstelden. De wijk waarin Maasboulevard ligt de Vettenoordse Polder staat zelfs op plek drie van de lijst van meest vergrijsde wijken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) biedt de vergrijzing een nieuw perspectief voor de woningmarkt, de mobiliteit en de regionale economie, en voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen. 2 Het PBL belicht de situatie op landelijk niveau, maar hoe de grijze stad eruitziet en wat het nieuwe perspectief op dat niveau betekent, blijft onduidelijk. Daarom gaan we in dit artikel op onderzoek uit. Waar liggen de grijze steden eigenlijk en welke eigenschappen delen ze? Wat kunnen we leren van de allergrijste stedelijke buurten van Nederland en welke opgaven en oplossingen spelen hier nu en in de toekomst? Quick and dirty Tot voor kort moest je voor antwoorden op dit soort vragen wachten op een vervolgonderzoek van het PBL. Dat ligt nu anders: met een laptop onder de arm, een fototoestel om de nek en een onderzoekende houding kom je een heel eind. De openbare beschikbaarheid van Zo is de CBS-lijst van gemeenten met leeftijdsopbouw eenvoudig om te zetten in een kaart.3 Dat levert een bekend beeld op: de randen van Nederland zijn vergrijsd, de steden lijken jonger en in de Biblebelt worden volop kinderen geboren. Ook zal het niemand verbazen dat Bloemendaal, Wassenaar en Laren vol met gepensioneerden zitten. Als we inzoomen op de drieduizend stedelijke buurten zien we iets interessants.4 Ouderen wonen niet alleen landelijk perifeer, ook op gemeentelijk niveau bevinden ze zich voornamelijk rondom de stadscentra (zie de kaart op pagina 2). Vooral de wederopbouwbuurten van de jaren 195 en 196 zijn vergrijsd. Een groot deel van de oorspronkelijke bewoners is hier samen met de bebouwing oud geworden, en gezamenlijk zullen ze nog verder vergrijzen. Nieuw perspectief Hoe zit het met dat nieuwe perspectief op voorzieningen, is dat al merkbaar? Voorlopig nog niet: hoe ouder de buurt, hoe lager het aantal voorzieningen. Deze liggen overigens gemiddeld wel op kortere afstand dan in jonge buurten (zie de grafieken hiernaast).5 Bejaarden wonen immers vaak geclusterd, in hoogbouw of bejaardenhuizen bijvoorbeeld. Een daarmee samenhangende eigenschap van grijze buurten: ze zijn klein. Dat zou een reden kunnen zijn om de extreme gevallen waarin een buurt uit niet veel meer dan een bejaardenhuis of een aantal zorgflats bestaat uit de selectie weg te laten. Maar dat hebben we niet gedaan: de schaal van de buurt blijkt juist kenmerkend voor de grijsheid ervan (zie de grafiek op pagina 23). >> afstand (km) aantal huisartsen binnen 3km aantal aantal supermarkten binnen 3km afstand (km) afstand tot een huisarts 2,5 2 1,5 1, afstand tot een supermarkt

3 22 214/1 S+RO Tabel top 25 Buurtnaam Gemeente Percentage 65 en ouder Omgevingsadressendichtheid Aantal inwoners Centrum West Houten Rijnoord Alphen aan den Rijn De Hoven - Ziekenhuis Lelystad Paardenveld IJsselstein Stadshart-Zuid Hoogezand-Sappemeer Weizigtpark Dordrecht Heyhoef Tilburg Overvoorde Rijswijk Swinhove - De Lus Zwijndrecht Winkelcentrum Walburg Zwijndrecht Stationsbuurt Purmerend Eem- en Zonnestein Zwijndrecht Maasboulevard Vlaardingen Vaart Zuid Vlaardingen Klarenbeek Arnhem Omgeving Watersley Sittard-Geleen Koutenveld Brunssum Amaliapark Baarn Schooten-Centrum Den Helder Veerplein - De Werf Zwijndrecht Vijverpark Brunssum Park Holy Noord Vlaardingen Zuiderpark 's-gravenhage Boulevard Spuikom en Vredehof Zuid Vlissingen De Clomp Zeist Van de tweehonderd grijste stedelijke buurten hebben er slechts tien meer inwoners dan gemiddeld.6 Verder blijken de steden in de Zuidvleugel sterker vergrijsd dan die in de Noordvleugel van de Randstad: hier liggen maar liefst 11 van de 25 grijste stedelijke buurten.7 Vlaardingen springt er met drie bovenuit: Maasboulevard, Vaart Zuid en Park Holy Noord staan respectievelijk op plek 13, 14 en 22 (zie de tabel hierboven).8 Samen vormen ze een mooie staalkaart van grijze stedelijkheid. Deze drie buurten delen een aantal eigenschappen, maar wijken op een aantal ruimtelijke en sociaaleconomische punten ook duidelijk van elkaar af: Maasboulevard is een wederopbouwbuurt met een gemiddeld inkomen, Vaart Zuid een rijke villawijk uit de jaren 197 met een strook seniorenvoorzieningen en Park Holy Noord een kleine semi-gated community met drie nieuwe seniorentorens bovenop een parkeergarage. Net zo goed als ouderen geen homogene groep vormen, blijkt ook dé grijze stad niet te bestaan. Het is daarom interessant om te verkennen hoe de opgaven die de vergrijzing met zich meebrengt in deze verschillende buurten uitpakken. Maasboulevard Maasboulevard is een typische stedelijke buurt uit de jaren 195, direct aan de naam zegt het al de Nieuwe Maas. Op het eerste gezicht springen vooral de grote, grijze flatgebouwen en het vele ongebruikte groen in het oog. Pas als je goed kijkt, verraden de gehaakte gordijntjes de leeftijd van de bewoners. Dat verklaart ook de rust. Omdat vrijwel niemand op de begane grond woont een combinatie van een modernistisch stedenbouwkundig principe en het feit dat Maasboulevard buitendijks ligt zijn de straten leeg en stil.

4 Grafiek inwonerstal en ouderen per buurt S+RO 214/1 23 aantal inwoners De buurt is geleidelijk vergrijsd. De bewoners waaronder de voor de auteurs van dit stuk wereldberoemde Adriaan de Acrobaat zijn ouder geworden, en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Misschien is de stedenbouwkundige structuur van Maasboulevard voor hedendaagse woningzoekers weinig aantrekkelijk: de hoogbouw schermt het zicht op de Maas en de haven af. En aan de noordkant snijdt het grote braakliggende terrein aan de Galgkade, waar vroeger geëxecuteerde misdadigers hingen, de buurt af van de nabij gelegen binnenstad en het station. Isolatie Deze isolatie is een eigenschap die Maasboulevard met de twee andere buurten deelt. Het sterkste geldt dat voor Park Holy Noord, dat is ontstaan uit een privaat initiatief van vier mannen op leeftijd. Het is een fort met een gracht eromheen, camera s erop en overal borden met eigen terrein. Waar Maasboulevard in de loop der jaren door infrastructuur van het centrum is afgesneden, daar is de afstand in het nieuwe Park Holy Noord bewust vergroot: alleen een ophaalbrug verbindt het terrein met de rest van de stad. De ruimtelijke afzondering, de rust en overzichtelijkheid staat dus los van de sociaaleconomische eigenschappen van een gebied; je ziet het in zowel de arme als de rijke buurten.9 De vraag is natuurlijk of dit eigenlijk een probleem is. Als ouderen rust en veiligheid zoeken, dan is het toch prima dat er buurten zijn die dit bieden? Dit argument gaat zeker voor welgestelde ouderen op: in zelfverkozen afzondering hebben zij het, geholpen door tuinman en privéverzorger, prima voor elkaar. Voor minder kapitaalkrachtige en minder mobiele ouderen ligt dat anders, zij hebben veel minder keuzevrijheid. Door de publieke bezuinigingen op de zorg is er voor hen straks nauwelijks meer plaats in verzorgingshuizen.1 Deze ouderen moeten zichzelf met behulp van mantelzorg en zorgvoorzieningen in de buurt zien te redden. Maar wat nu als je geen familie in de buurt hebt, of als je ergens woont waar maar weinig voorzieningen te vinden zijn? Dan ben je aangewezen op andere ouderen. En juist de hoogopgeleide en vitale ouderen, die volgens de overheid in staat zijn tot hulp aan generatiegenoten, blijken in de praktijk liever voluntary prisoner of architecture in hun eigen buurt. Kortom: hoe groot is de kans dat er vanuit Park Holy Noord hulp komt voor Maasboulevard? Of is dat een foute inschatting van de kansen en risico s van dit soort wijken? Park Holy Noord oogt als een Amerikaanse reclame: welgestelde, fitte ouderen die in luxe leven, alsof ziekte en dood niet aan de orde zijn. Maar misschien lopen juist deze buurten op termijn wel gevaar. Het gazon van kunstgras rondom de torens ziet er nu prachtig uit, maar over tien jaar is dat wellicht anders. Dan zijn op andere plekken waarschijnlijk nieuwere en nog luxere appartementen gebouwd, waardoor rijke ouderen Park Holy Noord links zullen laten liggen. Het is de vraag of de kosten van private verzorging van lichaam èn gebouw tegen die tijd nog zijn op te brengen voor de bewoners die niet konden of wilden verhuizen. De ontworpen afzondering kan dan snel beklemmend worden, juist omdat het met nog geen tweehonderd woningen om een heel klein wijkje gaat. Aantrekkelijk woongebied Maasboulevard oogt nu al afgeleefd, alsof het dringend behoefte heeft aan een ingreep. Maar daar staat tegenover dat de potentie duidelijk is: de binnenstad, het station en de snelweg liggen allemaal binnen bereik. De gemeente wil Maasboulevard daarom ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied met een stadspark, markant erfgoed en zicht op het water. Dit moet het gebied uit zijn isolement halen en ook een jongere doelgroep verleiden. Veel geld is daarvoor niet beschikbaar: in plaats van zelf te ontwikkelen zoekt de gemeente sinds 211 een risicodragende partner. En die zal in deze tijd nog wel even op zich laten wachten. Maar waarom dat eeuwige mikken op jonge bewoners? Waarom niet de potentie benutten van de huidige >>

5 24 214/1 S+RO Links: Ligging van de drie buurten in Vlaardingen Rechts: 1: Park Holy Noord 2: Vaart Zuid 3: Maasboulevard Park Holy Noord: 63% Vaart Zuid: 73% Maasboulevard: 73% bewoners, te meer daar zij ook nog eens over een fatsoenlijk inkomen beschikken?11 Het is merkwaardig dat zorginstellingen ondanks de vrij specifieke zorgvraag nauwelijks een rol spelen in de ontwikkeling van een wijk als Maasboulevard. Er wordt zorg op afroep aangeboden bewoners kunnen een woon-zorgabonnement afsluiten en de apotheker bezorgt aan de deur maar er wordt niet gekeken naar het versterken van het draagvlak voor de voorzieningen, want zelfs in deze grijze buurt met bijna achthonderd inwoners is die smal. In Vaart Zuid zijn zorginstellingen die ook buiten hun eigen muren zorg aanbieden wel prominent aanwezig. Dit aanbod trekt thuiswonende ouderen uit de wijdere omgeving aan die voor onderhoud naar Vaart Zuid komen. Als dat niet meer lukt, ruilen ze hun woning voor een zorgappartement in één van de acht torens die binnenkort worden gebouwd. Hier ontstaat een nieuw idee over de wooncarrière. voor de buurt én de zorgaanbieders. Zo ontstaat een buurt waar ouderen in alle Omarmen fasen van gezondheid terecht kunnen: een echte levensloopbestendige buurt Ook Maasboulevard is in potentie een aantrekkelijke ouderenbuurt, maar dan met voorzieningen binnen bereik, waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis dient ze haar grijze karakter wel te wonen, eventueel met zorg op afroep, omarmen. Juist in de concentratie van en pas naar een verpleeghuis gaan als ouderen liggen zeker op de korte en middellange termijn specifieke moge- het niet anders kan. Dat is niet alleen de lijkheden. De gemeente moet daarvoor wens van veel ouderen, maar ook een financiële noodzaak. actief op zoek gaan naar partners die Grijs staat vaak synoniem voor lenieuwe ouderenwoningen met zorgvenloos, homogeen en saai, zeker in voorzieningen realiseren. En als dat nieuwe aanbod net als in Vaart Zuid een stedenbouwkundig debat dat zich ook anderen bereikt, biedt dit voordelen toespitst op bottom-up initiatieven,

6 Speeltuintje Vlaardingen S+RO 214/1 25 kunstenaars en startups. Maar door te kijken naar wat de grijze stad allemaal niet is, mis je de rijke schakering die de grijze stad wel te bieden heeft.12 Het heeft geen zin om grijze stedelijke buurten te vergelijken met jonge buurten in de binnenstad, vast te stellen dat voorzieningen en dynamiek missen en hier oplossingen voor te bieden. Door zo te kijken worden de verkeerde opgaven gedefinieerd en de verkeerde strategieën gekozen. De rust die we vaak associëren met saaiheid is voor veel ouderen een bewuste keuze. De ruimtelijke isolatie en het gebrek aan voorzieningen zijn dat niet. De oplossing ligt meestal niet in het aantrekken van een jongere bevolking: drukke gezinnen en creatievelingen zijn niet geïnteresseerd in grijze buurten, en bovendien zijn zij niet de mantelzorgers van de participatie- maatschappij. Juist de gezonde opa s en oma s achter de geraniums nemen een groot deel van de ouderenzorg op zich. Door het grijze karakter van deze buurten te versterken, worden ze aantrekkelijker voor alle ouderen. Het draagvlak voor voorzieningen groeit en buurtbewoners blijven langer thuis wonen als de zorgverleners ook buiten de muren van hun instelling actief zijn. Een grijze bevolking in een zilveren stad. Noten 1 Grijs dus. 2 Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte; Gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie, De lijst van gemeenten met de leeftijdsopbouw van de inwoners wordt vrijgegeven als een shape file. Met open source GIS-software bijvoorbeeld met een combinatie van OpenJUMP en SkyJUMP is dit eenvoudig om te zetten in een kaart. 4 Om stedelijkheid te vinden gebruiken we de omgevingsadressendichtheid (OAD): Het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer. Boven de 1.5 per vierkante kilometer geldt als sterk stedelijk; boven de 2.5 is zeer sterk stedelijk. 5 Onderzocht zijn: supermarkten, restaurants, ziekenhuizen en huisartsen. Het aantal voorzieningen wordt bekeken in een straal van drie of tien kilometer rondom de inwoners. Het is dus niet zo dat een kleine buurt ook per se minder voorzieningen heeft. 6 Het percentage ouderen per buurt volgt netjes een normaalverdeling: hoe grijzer de buurt, hoe kleiner. 7 Het percentage 65-plussers bepaalt de positie op de ranglijst. 8 Zwijndrecht staat met maar liefst vier, kleinere buurten in de top Een snelle check van de andere grijze buurten uit de top 25 bevestigt dit beeld. 1 De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 4 procent afnemen. Door de extramuralisering van zzp s 1 t/m 4 dreigt sluiting voor ruim 8 van de ongeveer 2 ouderenzorglocaties. Het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen is in de periode 198 tot 21 gedaald van 196. naar 158. plaatsen. In dezelfde periode verdubbelde het aandeel 8-plussers. Was er in 198 nog 1,6 8-plusser per verpleeg- en verzorgingshuisplaats, in 21 waren er 4,2 8-plussers voor één plaats, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. 11 Het inkomen per ontvanger ligt precies op het niveau dat je afgezet tegen het percentage 65-plussers zou verwachten: Eenzelfde analyse maakt Reijndorp e.a. in hun analyse van de groeikernen. Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio, Atlas nieuwe steden, 213. Rick ten Doeschate (1984) en Gerjan Streng (1984) zijn beide architect en medeoprichter van The Cloud Collective, een interdisciplinair ontwerpatelier voor architectuur, stedenbouw, onderzoek, interieur, installaties, onderwijs, theorie en tekst.

(G)oud wonen. Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen

(G)oud wonen. Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen (G)oud wonen Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek,

Nadere informatie

Amersfoort met een missie

Amersfoort met een missie Hanze hogeschool Groningen Amersfoort met een missie Prachtig woongebied voor 55-plussers in Amersfoort Anne Piek Ermand Oussoren Lenneke Oostingh Rixt Zijlstra 27-01-2011 Amersfoort met een missie Prachtig

Nadere informatie

VERGRIJZING EN WONINGMARKT

VERGRIJZING EN WONINGMARKT VERGRIJZING EN WONINGMARKT BELEIDSSTUDIES Vergrijzing en woningmarkt Carola de Groot, Frank van Dam, Femke Daalhuizen Vergrijzing en woningmarkt PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Den Haag, 2013 ISBN:

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? Definitief Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? CONCEPT Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc dr.

Nadere informatie

VERGRIJZING EN RUIMTE

VERGRIJZING EN RUIMTE PBL Postadres Postbus 30314 2500 GH Den Haag Bezoekadres Oranjebuitensingel 6 2511 VE Den Haag T +31 (0)70 3288700 www.pbl.nl Juli 2013 VERGRIJZING EN RUIMTE Gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding,

Nadere informatie

Met dossier Appartementenmarkt

Met dossier Appartementenmarkt adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres

Nadere informatie

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Monitor selectieve woningtoewijzing 2010-2012

Monitor selectieve woningtoewijzing 2010-2012 Monitor selectieve woningtoewijzing 2010-2012 O&S mei 2013 Samenvatting In 2 wijken van s-hertogenbosch wordt het instrument selectieve woningtoewijzing ingezet. In Barten- Zuid wordt het instrument sinds

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede woningen, kans voor krimpgebieden?

Tweede woningen, kans voor krimpgebieden? Verkenning Verkenning Colofon Kenniscentrum Recreatie, juli 2010 Auteur: Suzanne van de Laar Met subsidie van: Ministerie van LNV Uitgever: Kenniscentrum Recreatie Raamweg 19 2596 HL Den Haag Telefoon:

Nadere informatie

Woongedrag en woonwensen jongeren

Woongedrag en woonwensen jongeren Woongedrag en woonwensen jongeren 2014 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken van grote

Nadere informatie

vergrijzing biedt kansen

vergrijzing biedt kansen vergrijzing biedt kansen voor de bouw vergrijzing biedt kansen voor de bouw Inleiding 1. De cijfers: vergrijzend Nederland zoekt huisvesting De huidige demografische situatie. Invloed van sterke vergrijzing

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/101041

Nadere informatie

Patrick Pop Wine te Meerman

Patrick Pop Wine te Meerman Patrick Pop Wine te Meerman Beschut wonen tussen wal en schip Obstakels bij het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg Patrick Pop Wine te Meerman 22 september 2014 49213/Onderzoek naar beschut wonen

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Value capturing van groene investeringen door gemeenten in stedelijke gebiedsontwikkeling

Value capturing van groene investeringen door gemeenten in stedelijke gebiedsontwikkeling Investeren in het groen van nu door te rekenen op het groen van de toekomst Value capturing van groene investeringen door gemeenten in stedelijke gebiedsontwikkeling Arno Goossens Master city Developer

Nadere informatie

Woningstichting Sint Antonius van Padua Gemeente Noordwijkerhout

Woningstichting Sint Antonius van Padua Gemeente Noordwijkerhout Woningstichting Sint Antonius van Padua Gemeente Noordwijkerhout Woonvoorkeuren en verhuisgedrag van senioren in Noordwijkerhout en De Zilk Eindrapportage 23 juni 2015 DATUM 23 juni 2015 TITEL Woonvoorkeuren

Nadere informatie

Ook oude bomen moeten soms worden verplant. Een onderzoek onder ouderen naar gedwongen verhuizingen als gevolg van herstructurering

Ook oude bomen moeten soms worden verplant. Een onderzoek onder ouderen naar gedwongen verhuizingen als gevolg van herstructurering Ook oude bomen moeten soms worden verplant Een onderzoek onder ouderen naar gedwongen verhuizingen als gevolg van herstructurering Anke de Bruijn Studentnummer: 3115348 Masterscriptie Stadsgeografie /

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

Zorgen voor morgen. Hoe voorkomen we een tekort aan hoger opgeleid personeel in de zorg in Noordoost-Groningen?

Zorgen voor morgen. Hoe voorkomen we een tekort aan hoger opgeleid personeel in de zorg in Noordoost-Groningen? Zorgen voor morgen Hoe voorkomen we een tekort aan hoger opgeleid personeel in de zorg in Noordoost-Groningen? ZorgpleinNoord Femke Nijdam Haren, juli 2011 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Wetenschapswinkel Wageningen UR Marjolein Elings & Laura van de Groep Oktober 2014 1 Inleiding Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers onder de werkgroep Dörpszörger

Nadere informatie

V I S I E O V E R W O N E N V O O R O U D E R E N

V I S I E O V E R W O N E N V O O R O U D E R E N B E W O N E R S V E R E N I G I N G R I J S W I J K V I S I E O V E R W O N E N V O O R O U D E R E N Visie over Wonen, eventueel met zorg, voor ouderen in Rijswijk in relatie tot de positie van de huurders

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie