Behandeling Volgens protocol*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling Volgens protocol*"

Transcriptie

1 Doel 1. Gestandaardiseerde opvang en behandeling van alle polytraumapatiënten en patiënten met een hoog energetische trauma, die voor de behandeling naar het Laurentius ziekenhuis gebracht worden. 2. Vastleggen werkafspraken tussen de disciplines die betrokken zijn bij de opvang van meervoudig ernstig gewonde patiënten. Werkwijze Vooraanmelding 1. Melding van ambulanceteam via CPA 2. Bij polytrauma geeft ambulanceverpleegkundige de onderstaande informatie door: o Categorie (1 = patiënt met bedreiging vitale functies alsmede kans op ernstige invaliditeit ) o Traumamechanisme o Voorlopige diagnose o Pols, bloeddruk, saturatie en GCS o Ingestelde behandeling (relevant) o Rijtijd Overige patiënten worden door de CPA aangekondigd. Voorbereiding opvang Oproepen traumateam door verpleegkundig coördinator SEH De samenstelling van het traumateam is afhankelijk van de vitale parameters van de patiënt zoals doorgegeven door de CPA. HET vlgs. criteria* Normale pols, bloeddruk, GCS en saturatie Behandeling Volgens protocol* Oproepen SEH-arts Evt arts-assistent Overleg met dienstdoende chirurg Röntgenlaborant Trauma met afwijkende waarde in één of meer van de vitale parameters óf op beargumenteerd verzoek ambulance Behandeling Volgens protocol* Oproepen SEH-arts Evt. arts-assistent Chirurg Intensivist Anesthesioloog Neuroloog Radioloog Röntgenlaborant 1 e dienst en CT-dienst Laborant chemie en hematologie Zie: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden! Zie: Toelichting glasgow coma rating scale! Traumakamer gereed maken door personeel SEH 1. Traumatras klaarleggen met speedblocks

2 2. Klaarzetten ABC-kar, noodrugzak, beademingsapparaat 3. Thoraxdrainageset klaarzetten 4. Monitor aanzetten 5. Infuusmateriaal en bloedbuizen, infuusverwarmer klaarzetten 6. T-pod klaarleggen 7. Echo-apparaat klaar laten zetten en aan zetten 8. Verwarmingsdeken klaarzetten 9. Zsm. patiëntstickers klaarleggen Opvang 1. De patiënt dient op de SEH naar de traumakamer gebracht te worden en op de röntgentafel gelegd te worden. 2. Opvang familie door verpleegkundige; familie wordt begeleid naar wachtkamer of aparte vrije kamer 3. De eerste beoordeling geschiedt door: o SEH-arts of arts-assistent bij ongestoorde vitale parameters o SEH-arts of dienstdoend chirurg bij afwijkingen in pols, bloeddruk, saturatie en/of GCS 4. De beoordeling en opvang geschiedt volgens het ATLS-principe (Advanced Trauma Life Support). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Triage op de plaats van het ongeval is bepalend. Airway A Airway Controle en vrij maken van de ademweg met inachtneming van mogelijk wervelletsel Onderzoek 1. Vrije ademweg (Look, Listen, Feel) 2. Bewustzijn Ò snelle inschatting GCS 3. Onderzoek naar luchtwegobstructie Behandeling 1. Chin lift of Jaw thrust, géén head tilt 2. Verwijderen corpora aliena en uitzuigen 3. Plaatsen van orale Mayo tube Cave: Wurgreflex 4. Zorg voor definitieve ademweg/intubatie Aandachtspunten 1. Intubatie dient direct plaats te vinden. Wanneer er bij beoordeling A al een indicatie bestaat voor intubatie niet wachten tot aan einde ABCD, bij enkel GCS 8 als indicatie evt. uit te stellen doch zsm. intuberen. 2. Let op immobilisatie CWK! 3. Bij verdenking pneumothorax na (of indien mogelijk; vóór) start beademing meteen thoraxdrain plaatsen.

3 Zie: Schematische weergave! Wervelkolom Manuele fixatie van de cervicale wervelkolom in de neutrale positie. Als in B de hals beoordeeld is, de halskraag vastmaken; niet wachten tot gehele ABCD doorlopen is. Breathing B Breathing Ventilatie en oxygenatie Onderzoek 1. Borst ontbloten/manuele fixatie CWK garanderen 2. Ademhalingsfrequentie en diepte 3. Inspecteer de hals en thorax, hierbij lettend op: o palpeer CWK o deviatie van de trachea o gebruik hulpademhalingsspieren o verwondingen o symmetrische adembewegingen o gestuwde halsvenen 4. Auscultatie longen 5. Percussie van de thorax, zoek naar demping of hypersonore percussie Behandeling 1. Zuurstoftoediening 2. Ventilatie met masker en ballon 3. Ontlasten spanningspneumothorax 4. Plak open borstwond ¾ af Aandachtspunten 1. Intubatie dient direct plaats te vinden Wanneer er bij beoordeling A al een indicatie bestaat voor intubatie niet wachten tot aan einde ABCD. 2. Als in B de hals beoordeeld is, de halskraag vastmaken tot die tijd manuele fixatie van de cervicale wervelkolom in de neutrale positie. Niet wachten tot gehele ABCD doorlopen is. 3. Bij verdenking pneumothorax na (of indien mogelijk: vóór) start beademing meteen thoraxdrain plaatsen. Zie: Schematische weergave! Circulation C Circulation Circulatie en stelpen van bloedingen Onderzoek 1. Hoofdwonden

4 2. Uitwendige bloedingen 3. Inwendige bloedingen en bron bloeding (Borst, Buik, Bekken, Bovenbeen) 4. Obstructie / tamponade 5. Hypovolaemische shock Let daarbij op 1. Pols; kwaliteit, frequentie, regelmaat 2. Kleur van de huid 3. Bloeddruk 4. Bewustzijn 5. Urineproductie Behandeling 1. Bloedingen stelpen; directe druk 2. Plaatsen twee grote perifere infusen, minimaal 16 gauge: grijs (eventueel venasectie) 3. ECG-bewaking 4. Let op hypothermie 5. Bekkenfractuur open boek: T-pod Volumetherapie (tabel) Gradatie Pols / Tensie Volumetherapie (1) Klasse ml. pols < 100 / RR 100 mm Hg Infuus ml NaCl 0,9% Klasse ml. pols > 100 / RR 100 mm Hg 2 e infuus (2) Bolus totaal 2000 ml 1 e keus NaCl 0,9% 2 e keus Ringerlactaat Dosering Volwassenen: bolus 1 2 liter kristalloïd 3 ml / ml bloedverlies Kinderen: bolus 20 ml / kg lichaamsgewicht Klasse 3 (3) pols > 120 / RR mm Hg idem klasse ml. Klasse 4 (3) > 2000 ml. ad (1) ad (2) (indien nodig) erytrocytenconcentraat, verwarmd pols > 140 / RR < 60 mm HG idem klasse 2 erytrocytenconcentraat O neg!, verwarmd Gebruik verwarmde vloeistof (39 C / 40 C) Bij geen / onvoldoende reactie: Start 2 e volumebolus 500 ml tot 1000 ml Ringerlanctaat; beoordeel effect! Zeer waarschijnlijk is bloedtransfusie noodzakelijk. ad (3) Bestel bloed volgens protocol massaal bloedverlies! Verdere behandeling afhankelijk van de reactie op de volumetherapie: Herstel circulatie Bloedgroep en kruisproef Tijdelijk herstel circulatie Gekruist bloed Hoeveelheid afhankelijk van bloedverlies Geen herstel circulatie Handel volgens protocol "Massaal Bloedverlies"! Zie: Bloedtransfusie! Zie: Schematische weergave! Disability

5 D Disability Disfunctie centraal zenuwstelsel, kort neurologisch onderzoek Het niveau van bewustzijn checken door: E:ogen openen M :motorische reactie V:verbale reactie Pupilgrootte en pupilreactie Glucose controle Zie: Checklist: Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel! Zie: Schematische weergave! Exposure E Exposure Onderzoek gehele patiënt Ontkleed het slachtoffer: voorkom onderkoeling denk aan eventueel wervelletsel inspecteer de patiënt op aanwezigheid van uitwendig waarneembaar letsel. Voer een logroll uit om ook de achterzijde van de patiënt te kunnen inspecteren a. Anamnese: Als leidraad in de anamnese dient de AMPLE: A = Allergie M = Medicatie P = Past illness (ziektebeeld) / Pregnancy L = Laatste maaltijd / tijdstip maaltijd E = Event (ongevalsmechanisme) b. Secondary survey (= top tot teen onderzoek/compleet lichamelijk onderzoek): De exposure leidt via anamnese (a) en top tot teen onderzoek (b) tot een werkdiagnose. 1. EMV 2. Hoofd en gelaat 3. Nek / hals / CWK 4. Thorax 5. Abdomen 6. Bekken 7. Schouder / alle extremiteiten 8. Neurologisch onderzoek o Dwarslaesie of instabiele wervelfractuur: Consult neuroloog en orthopeed 9. Rugonderzoek c. Algemene maatregelen 1. Tetanusprofylaxe! 2. AB profylaxe 3. Sedatie o sedatieprotocol! o bewakingslijst voor onderzoek onder sedatie bij kinderen! 4. Pijnstilling o pijnbestrijding kinderen van 0 t/m 16 jaar, bij acute pijnbehandeling, bepaalde ziektebeelden en diagnostische ingrepen! 5. Voorkom afkoeling

6 Eventueel: 1. Maagsonde 2. Katheter (Cave urethraruptuur bij bekkenò eerst RT) d. Specifieke maatregelen Open fractuur steriel afdekken spalken consult orthopeed Tetanus antibiotica (2g Kefzol) Fracturen spalken consult orthopeed Vaatletsel doppler eventueel angiografie consult vaatchirurg Zenuwletsel consult neurochirurg consult plastisch chirurg Invaliderende letsels specifieke spoedconsulten Zie: Schematische weergave! Re-assessment: herbeoordeel ABCDE Aanvullend onderzoek Aanvullend onderzoek vindt in principe plaats tussen primary en secundary survey. Wanneer de toestand van de patiënt daarom vraagt danwel dit toelaat, kan op aangeven van de leider van het traumateam de aanvullende diagnostiek eerder resp. later worden uitgevoerd. Het is dan ook aangewezen dat alle leden van het traumateam die niet bij de patiënt weg kunnen een loodschort dragen, zodat wanneer de leider hierom vraagt, op elk moment tijdens de opvang röntgenfoto's kunnen worden gemaakt zonder dat de werkzaamheden aan de patiënt hiervoor hoeven te worden onderbroken. Complicaties Direct schedel-/hersenletsel Zie: Schedel-hersenletsel (licht) bij kinderen! Zie: Checklist: Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel! Zie: Flowchart CT-indicatie bij volwassenen! Evaluatie Om afspraken, protocollen en werkwijze goed op elkaar af te stemmen, wordt zsm. na een traumaopvang door de administratief ondersteuner van de traumacommissie een evaluatieformulier rondg d. Dit evaluatieformulier dient door alle deelnemers (en evt. waarnemers) van de trauma-opvang te worden ingevuld en zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd. De administratief ondersteuner van de traumacommissie wordt door de SEHarts die lid is van de traumacommissie ingelicht over het trauma en de betrokkenen. Deze evaluatieformulieren worden tweemaandelijks door de traumacommissie besproken. Toepassingsgebied 1. Afdeling Spoedeisende hulp/acute opname 2. Medische staf 3. Arts-assistenten SEH Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Traumateam formatie Algemeen chirurg Medisch leider of ondersteunend aan leider SEH-arts

7 SEH-ARTS Medisch leider of ondersteunend aan leider chirurg Verpleegkundige SEH 2x Medisch en verpleegkundig handelen en bewaken vitale functie Anesthesioloog In samenwerking met intensivist luchtwegmanagement, beademing, evt. ondersteuning circulatie Intensivist In samenwerking met anesthesioloog luchtwegmanagement, beademing, evt. ondersteuning circulatie Radioloog Echo abdomen, beoordeling foto's, coördinatie benodigde CT Neuroloog Neurologische beoordeling, bij neurotrauma overleg neurochirurg Röntgenlaborant Vervaardigen foto's, CT's etc. Bijlagen Toelichting GCS E (ogen open) M (motoriek) V (verbale reactie) 4 Spontaan 6 opdrachten uitvoeren 5 georiënteerd 3 op aanspreken 5 lokaliseren pijn 4 verward 2 bij pijn 4 terugtrekken 3 inadequaat 1 geen 3 buigen 2 onverstaanbaar 2 strekken 1 geen 1 geen Verwijzingen Bloedtransfusie! Pijnbestrijding kinderen van 0 t/m 16 jaar,! bij acute pijnbehandeling, bepaalde ziektebeelden en diagnostische ingrepen Tetanusprofylaxe! Sedatieprotocol! Bewakingslijst voor onderzoek onder sedatie bij kinderen! Checklist:! Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel Inleiding Achtergrond Wij gaan er vanuit dat iedere patiënt, die het slachtoffer is geworden van extern fysiek geweld, in principe letsels kan hebben van alle orgaansystemen. Niet altijd zal het letsel dat uiteindelijk de prognose van de patiënt bepaalt het meest in het oog lopend zijn. Het is daarom noodzakelijk dat steeds opnieuw een traumapatiënt volledig wordt onderzocht door een arts die hierin vaardig is. Bij dit onderzoek kan men stuiten op specifieke orgaanletsels waarvoor specialistische hulp (zowel in diagnostiek als therapie) noodzakelijk is. Op grond van deze bevinding worden dan een of meerdere specialisten geconsulteerd. Primair blijft de chirurg die de eerste opvang doet hoofdbehandelaar. Primair is de chirurg hoofdbehandelaar tot de patiënt wordt overgedragen. Indien een volledig overzicht is verkregen van de aard en de ernst van de letsels, zal een behandelplan worden opgesteld. Dit wordt gecoördineerd door de chirurg. In overleg met alle betrokkenen wordt een eventuele operatieve sessie gepland, waarbij afspraken worden gemaakt over de volgorde van operatieve behandelingen. De patiënt wordt pas vervoerd naar de O.K. of Intensive Care als het onderzoek compleet is of als de conditie van de patiënt geen oponthoud kan verdragen. Een niet afgerond onderzoek moet na eventuele spoedoperaties alsnog worden gecompleteerd. Definities Wat is polytrauma Er is sprake van een polytrauma wanner voldaan is aan één/meer van de onderstaande punten:

8 1. Hoog energetisch letsel o verkeersongeval auto - auto of auto - stilstaand voorwerp >50 km/hr. o vervorming voertuig: bumper > 20 cm ingedrukt; o auto - voetganger of auto - (brom)fietser >30 km/hr. o val van > vijf meter hoogte; o verkeersongeval met dodelijke slachtoffers; o slachtoffer dat beklemd zit; o slachtoffer is bedolven onder puin. 2. Penetrerend letsel; uitgezonderd penetrerend letsel van extremiteiten. 3. Vitale bedreiging bij de eerste triage 4. Uitwendig bloedverlies > 500 ml 5. Specifieke letsels o fractuur > 2 pijpbeenderen; o 2 e en 3 e graads open fracturen o femurschachtfractuur; o (instabiele) bekkenfractuur type B en C; o dwarslaesie; o wijde lichtstijve pupil(len); o pneumothorax; o verdenking stomp buikletsel.

ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt

ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt A.J. Alkemade, SEH arts KNMG 2010 A.J. Alkemade Cover:

Nadere informatie

SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES. op de Spoedeisende Hulp

SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES. op de Spoedeisende Hulp SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES op de Spoedeisende Hulp W.Vonkeman en M.Oosterloo SEH-artsen KNMG UMC Groningen 2 e druk, november 2011 1 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Voorwoord

Nadere informatie

Netwerkafspraken Traumazorg Regio Zuidwest Nederland

Netwerkafspraken Traumazorg Regio Zuidwest Nederland Netwerkafspraken Traumazorg Regio Zuidwest Nederland Versie 4, februari 2015 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN 1. Inleiding 2. Het ROAZ Netwerk 3. Regio Zuidwest Nederland 4. Netwerkafspraken binnen de Traumazorg:

Nadere informatie

De gestructureerde benadering van de trauma patiënt

De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Trauma Opvang Volwassene De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Primary en secondary assessment ABCDE (primary assessment) A airway en cervicale wervelkolom B breathing en ventilatie C circulation

Nadere informatie

Specialistische Reanimatie

Specialistische Reanimatie Reader Specialistische Reanimatie St. Antonius Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beleid in het ziekenhuis 2.1 Het reanimatiebeleid 4 2.2 Doelgroep reanimatietrainingen 5 2.3 Inschrijving 5

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/19473

Nadere informatie

RICHTLIJN ACUTE TRAUMATISCHE WERVELLETSELS OPVANG, DIAGNOSTIEK, CLASSIFICATIE EN BEHANDELING

RICHTLIJN ACUTE TRAUMATISCHE WERVELLETSELS OPVANG, DIAGNOSTIEK, CLASSIFICATIE EN BEHANDELING RICHTLIJN ACUTE TRAUMATISCHE WERVELLETSELS OPVANG, DIAGNOSTIEK, CLASSIFICATIE EN BEHANDELING Initiatief: Nederlandse Orthopaedische Vereniging MET METHODOLOGISCHE ONDERSTEUNING VAN: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Landelijke werkgroep Intensive Care kinderen. Syllabus Het kind met een traumatische ervaring

Landelijke werkgroep Intensive Care kinderen. Syllabus Het kind met een traumatische ervaring Landelijke werkgroep Intensive Care kinderen Syllabus Het kind met een traumatische ervaring Voorwoord Vol trots presenteert de landelijke werkgroep kinder intensive care haar 4 e richtlijnen: landelijke

Nadere informatie

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurologie Met ondersteuning van: CBO Aan deze richtlijn werd meegewerkt door: Landelijk

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AFDELING INTENSIVE CARE VOLWASSENEN

RICHTLIJNEN AFDELING INTENSIVE CARE VOLWASSENEN RICHTLIJNEN AFDELING INTENSIVE CARE VOLWASSENEN Le mieux est l ennemi du bien (Voltaire) Niet maximaal of optimaal, maar genoeg Do simple things first and do them well Perfect is not good enough Voor ons

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op] 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Nadere informatie

Versie 4. Titel Reanimatie volwassenen. Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren ()

Versie 4. Titel Reanimatie volwassenen. Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren () Versie 4 Titel Reanimatie volwassenen Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren () Beoordelaars Dr. K.M. Akkerhuis, Cardioloog, Medisch Coördinator ICCU Drs. P.C. Gerritsen, anesthesioloog-intensivist IC

Nadere informatie

GEVORDERDE EERSTE HULP

GEVORDERDE EERSTE HULP GEVORDERDE EERSTE HULP Eerste Hulp op evenementen en in specifieke bedrijfsomgevingen Pim de Ruijter Wie? Pim de Ruijter Instructeur Eerste Hulp en (P)BLS Intensive Care arts Oprichter Eerste Hulp Wiki

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Relevante competenties & Medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg

Relevante competenties & Medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg Relevante competenties & Medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg Opdrachtgever: Ambulancezorg Nederland Opsteller: THYMOS training & advies Status: defi nitieve versie

Nadere informatie

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen . Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen Volgens de richtlijnen NRR 2010 Versie september 2012 Voorwoord Deze reader is een samenbundeling van de richtlijnen voor reanimatie

Nadere informatie

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde.

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde. EERSTE HULP DOOR POLITIE Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde Met dank aan: Docenten Politieacademie Foto-omslag: Harro Meijnen Alle

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen. Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen. Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Vierde editie 2009 Colofon Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage 2 Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende

Nadere informatie

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Oktober 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.3 1. Inleiding.4 2. Methodiek opstellen regionale landkaart.7 3. Beschrijving

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 1 Inhoudsopgave Hypodermoclyse...1

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDELINGEN

TECHNISCHE HANDELINGEN TECHNISCHE HANDELINGEN 1 INLEIDING Van de hulpverlener-ambulancier wordt verwacht dat hij/zij snel, doordacht en efficiënt kan handelen op basis van verworven theoretische kennis en ingeoefende praktische

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Inhoudsopgave 1. Introductie...

Nadere informatie

Het kind met ademhalingsproblemen

Het kind met ademhalingsproblemen Hoofdstuk 8 Het kind met ademhalingsproblemen LEERDOELEN In dit hoofdstuk leer je: Waarom zuigelingen en jonge kinderen gevoelig zijn voor respiratoir falen Hoe het kind met ademhalingsproblemen te evalueren

Nadere informatie

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K Rik Bobbink Leerling IC-verpleegkundige April 2012 - september 2013 Afkortingen gebruikt in

Nadere informatie

REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER

REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de reanimatie van volwassenen door de hulpverlener-ambulancier. Deze richtlijn is een integratie

Nadere informatie

K. Trauma. Inhoudsopgave

K. Trauma. Inhoudsopgave K. Trauma nhoudsopgave 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 1 K 11 K 12 K 13 K 14 K 15 K 16 K 17 K 18 K 19 K 2 K 21 K 22 K 23 K 24 K 25 K 26 K 27 K 28 K 29 K 3 K 31 K Hoofdletsel bij kinderen... 1 Neustrauma...

Nadere informatie