Behandeling Volgens protocol*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling Volgens protocol*"

Transcriptie

1 Doel 1. Gestandaardiseerde opvang en behandeling van alle polytraumapatiënten en patiënten met een hoog energetische trauma, die voor de behandeling naar het Laurentius ziekenhuis gebracht worden. 2. Vastleggen werkafspraken tussen de disciplines die betrokken zijn bij de opvang van meervoudig ernstig gewonde patiënten. Werkwijze Vooraanmelding 1. Melding van ambulanceteam via CPA 2. Bij polytrauma geeft ambulanceverpleegkundige de onderstaande informatie door: o Categorie (1 = patiënt met bedreiging vitale functies alsmede kans op ernstige invaliditeit ) o Traumamechanisme o Voorlopige diagnose o Pols, bloeddruk, saturatie en GCS o Ingestelde behandeling (relevant) o Rijtijd Overige patiënten worden door de CPA aangekondigd. Voorbereiding opvang Oproepen traumateam door verpleegkundig coördinator SEH De samenstelling van het traumateam is afhankelijk van de vitale parameters van de patiënt zoals doorgegeven door de CPA. HET vlgs. criteria* Normale pols, bloeddruk, GCS en saturatie Behandeling Volgens protocol* Oproepen SEH-arts Evt arts-assistent Overleg met dienstdoende chirurg Röntgenlaborant Trauma met afwijkende waarde in één of meer van de vitale parameters óf op beargumenteerd verzoek ambulance Behandeling Volgens protocol* Oproepen SEH-arts Evt. arts-assistent Chirurg Intensivist Anesthesioloog Neuroloog Radioloog Röntgenlaborant 1 e dienst en CT-dienst Laborant chemie en hematologie Zie: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden! Zie: Toelichting glasgow coma rating scale! Traumakamer gereed maken door personeel SEH 1. Traumatras klaarleggen met speedblocks

2 2. Klaarzetten ABC-kar, noodrugzak, beademingsapparaat 3. Thoraxdrainageset klaarzetten 4. Monitor aanzetten 5. Infuusmateriaal en bloedbuizen, infuusverwarmer klaarzetten 6. T-pod klaarleggen 7. Echo-apparaat klaar laten zetten en aan zetten 8. Verwarmingsdeken klaarzetten 9. Zsm. patiëntstickers klaarleggen Opvang 1. De patiënt dient op de SEH naar de traumakamer gebracht te worden en op de röntgentafel gelegd te worden. 2. Opvang familie door verpleegkundige; familie wordt begeleid naar wachtkamer of aparte vrije kamer 3. De eerste beoordeling geschiedt door: o SEH-arts of arts-assistent bij ongestoorde vitale parameters o SEH-arts of dienstdoend chirurg bij afwijkingen in pols, bloeddruk, saturatie en/of GCS 4. De beoordeling en opvang geschiedt volgens het ATLS-principe (Advanced Trauma Life Support). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Triage op de plaats van het ongeval is bepalend. Airway A Airway Controle en vrij maken van de ademweg met inachtneming van mogelijk wervelletsel Onderzoek 1. Vrije ademweg (Look, Listen, Feel) 2. Bewustzijn Ò snelle inschatting GCS 3. Onderzoek naar luchtwegobstructie Behandeling 1. Chin lift of Jaw thrust, géén head tilt 2. Verwijderen corpora aliena en uitzuigen 3. Plaatsen van orale Mayo tube Cave: Wurgreflex 4. Zorg voor definitieve ademweg/intubatie Aandachtspunten 1. Intubatie dient direct plaats te vinden. Wanneer er bij beoordeling A al een indicatie bestaat voor intubatie niet wachten tot aan einde ABCD, bij enkel GCS 8 als indicatie evt. uit te stellen doch zsm. intuberen. 2. Let op immobilisatie CWK! 3. Bij verdenking pneumothorax na (of indien mogelijk; vóór) start beademing meteen thoraxdrain plaatsen.

3 Zie: Schematische weergave! Wervelkolom Manuele fixatie van de cervicale wervelkolom in de neutrale positie. Als in B de hals beoordeeld is, de halskraag vastmaken; niet wachten tot gehele ABCD doorlopen is. Breathing B Breathing Ventilatie en oxygenatie Onderzoek 1. Borst ontbloten/manuele fixatie CWK garanderen 2. Ademhalingsfrequentie en diepte 3. Inspecteer de hals en thorax, hierbij lettend op: o palpeer CWK o deviatie van de trachea o gebruik hulpademhalingsspieren o verwondingen o symmetrische adembewegingen o gestuwde halsvenen 4. Auscultatie longen 5. Percussie van de thorax, zoek naar demping of hypersonore percussie Behandeling 1. Zuurstoftoediening 2. Ventilatie met masker en ballon 3. Ontlasten spanningspneumothorax 4. Plak open borstwond ¾ af Aandachtspunten 1. Intubatie dient direct plaats te vinden Wanneer er bij beoordeling A al een indicatie bestaat voor intubatie niet wachten tot aan einde ABCD. 2. Als in B de hals beoordeeld is, de halskraag vastmaken tot die tijd manuele fixatie van de cervicale wervelkolom in de neutrale positie. Niet wachten tot gehele ABCD doorlopen is. 3. Bij verdenking pneumothorax na (of indien mogelijk: vóór) start beademing meteen thoraxdrain plaatsen. Zie: Schematische weergave! Circulation C Circulation Circulatie en stelpen van bloedingen Onderzoek 1. Hoofdwonden

4 2. Uitwendige bloedingen 3. Inwendige bloedingen en bron bloeding (Borst, Buik, Bekken, Bovenbeen) 4. Obstructie / tamponade 5. Hypovolaemische shock Let daarbij op 1. Pols; kwaliteit, frequentie, regelmaat 2. Kleur van de huid 3. Bloeddruk 4. Bewustzijn 5. Urineproductie Behandeling 1. Bloedingen stelpen; directe druk 2. Plaatsen twee grote perifere infusen, minimaal 16 gauge: grijs (eventueel venasectie) 3. ECG-bewaking 4. Let op hypothermie 5. Bekkenfractuur open boek: T-pod Volumetherapie (tabel) Gradatie Pols / Tensie Volumetherapie (1) Klasse ml. pols < 100 / RR 100 mm Hg Infuus ml NaCl 0,9% Klasse ml. pols > 100 / RR 100 mm Hg 2 e infuus (2) Bolus totaal 2000 ml 1 e keus NaCl 0,9% 2 e keus Ringerlactaat Dosering Volwassenen: bolus 1 2 liter kristalloïd 3 ml / ml bloedverlies Kinderen: bolus 20 ml / kg lichaamsgewicht Klasse 3 (3) pols > 120 / RR mm Hg idem klasse ml. Klasse 4 (3) > 2000 ml. ad (1) ad (2) (indien nodig) erytrocytenconcentraat, verwarmd pols > 140 / RR < 60 mm HG idem klasse 2 erytrocytenconcentraat O neg!, verwarmd Gebruik verwarmde vloeistof (39 C / 40 C) Bij geen / onvoldoende reactie: Start 2 e volumebolus 500 ml tot 1000 ml Ringerlanctaat; beoordeel effect! Zeer waarschijnlijk is bloedtransfusie noodzakelijk. ad (3) Bestel bloed volgens protocol massaal bloedverlies! Verdere behandeling afhankelijk van de reactie op de volumetherapie: Herstel circulatie Bloedgroep en kruisproef Tijdelijk herstel circulatie Gekruist bloed Hoeveelheid afhankelijk van bloedverlies Geen herstel circulatie Handel volgens protocol "Massaal Bloedverlies"! Zie: Bloedtransfusie! Zie: Schematische weergave! Disability

5 D Disability Disfunctie centraal zenuwstelsel, kort neurologisch onderzoek Het niveau van bewustzijn checken door: E:ogen openen M :motorische reactie V:verbale reactie Pupilgrootte en pupilreactie Glucose controle Zie: Checklist: Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel! Zie: Schematische weergave! Exposure E Exposure Onderzoek gehele patiënt Ontkleed het slachtoffer: voorkom onderkoeling denk aan eventueel wervelletsel inspecteer de patiënt op aanwezigheid van uitwendig waarneembaar letsel. Voer een logroll uit om ook de achterzijde van de patiënt te kunnen inspecteren a. Anamnese: Als leidraad in de anamnese dient de AMPLE: A = Allergie M = Medicatie P = Past illness (ziektebeeld) / Pregnancy L = Laatste maaltijd / tijdstip maaltijd E = Event (ongevalsmechanisme) b. Secondary survey (= top tot teen onderzoek/compleet lichamelijk onderzoek): De exposure leidt via anamnese (a) en top tot teen onderzoek (b) tot een werkdiagnose. 1. EMV 2. Hoofd en gelaat 3. Nek / hals / CWK 4. Thorax 5. Abdomen 6. Bekken 7. Schouder / alle extremiteiten 8. Neurologisch onderzoek o Dwarslaesie of instabiele wervelfractuur: Consult neuroloog en orthopeed 9. Rugonderzoek c. Algemene maatregelen 1. Tetanusprofylaxe! 2. AB profylaxe 3. Sedatie o sedatieprotocol! o bewakingslijst voor onderzoek onder sedatie bij kinderen! 4. Pijnstilling o pijnbestrijding kinderen van 0 t/m 16 jaar, bij acute pijnbehandeling, bepaalde ziektebeelden en diagnostische ingrepen! 5. Voorkom afkoeling

6 Eventueel: 1. Maagsonde 2. Katheter (Cave urethraruptuur bij bekkenò eerst RT) d. Specifieke maatregelen Open fractuur steriel afdekken spalken consult orthopeed Tetanus antibiotica (2g Kefzol) Fracturen spalken consult orthopeed Vaatletsel doppler eventueel angiografie consult vaatchirurg Zenuwletsel consult neurochirurg consult plastisch chirurg Invaliderende letsels specifieke spoedconsulten Zie: Schematische weergave! Re-assessment: herbeoordeel ABCDE Aanvullend onderzoek Aanvullend onderzoek vindt in principe plaats tussen primary en secundary survey. Wanneer de toestand van de patiënt daarom vraagt danwel dit toelaat, kan op aangeven van de leider van het traumateam de aanvullende diagnostiek eerder resp. later worden uitgevoerd. Het is dan ook aangewezen dat alle leden van het traumateam die niet bij de patiënt weg kunnen een loodschort dragen, zodat wanneer de leider hierom vraagt, op elk moment tijdens de opvang röntgenfoto's kunnen worden gemaakt zonder dat de werkzaamheden aan de patiënt hiervoor hoeven te worden onderbroken. Complicaties Direct schedel-/hersenletsel Zie: Schedel-hersenletsel (licht) bij kinderen! Zie: Checklist: Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel! Zie: Flowchart CT-indicatie bij volwassenen! Evaluatie Om afspraken, protocollen en werkwijze goed op elkaar af te stemmen, wordt zsm. na een traumaopvang door de administratief ondersteuner van de traumacommissie een evaluatieformulier rondg d. Dit evaluatieformulier dient door alle deelnemers (en evt. waarnemers) van de trauma-opvang te worden ingevuld en zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd. De administratief ondersteuner van de traumacommissie wordt door de SEHarts die lid is van de traumacommissie ingelicht over het trauma en de betrokkenen. Deze evaluatieformulieren worden tweemaandelijks door de traumacommissie besproken. Toepassingsgebied 1. Afdeling Spoedeisende hulp/acute opname 2. Medische staf 3. Arts-assistenten SEH Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Traumateam formatie Algemeen chirurg Medisch leider of ondersteunend aan leider SEH-arts

7 SEH-ARTS Medisch leider of ondersteunend aan leider chirurg Verpleegkundige SEH 2x Medisch en verpleegkundig handelen en bewaken vitale functie Anesthesioloog In samenwerking met intensivist luchtwegmanagement, beademing, evt. ondersteuning circulatie Intensivist In samenwerking met anesthesioloog luchtwegmanagement, beademing, evt. ondersteuning circulatie Radioloog Echo abdomen, beoordeling foto's, coördinatie benodigde CT Neuroloog Neurologische beoordeling, bij neurotrauma overleg neurochirurg Röntgenlaborant Vervaardigen foto's, CT's etc. Bijlagen Toelichting GCS E (ogen open) M (motoriek) V (verbale reactie) 4 Spontaan 6 opdrachten uitvoeren 5 georiënteerd 3 op aanspreken 5 lokaliseren pijn 4 verward 2 bij pijn 4 terugtrekken 3 inadequaat 1 geen 3 buigen 2 onverstaanbaar 2 strekken 1 geen 1 geen Verwijzingen Bloedtransfusie! Pijnbestrijding kinderen van 0 t/m 16 jaar,! bij acute pijnbehandeling, bepaalde ziektebeelden en diagnostische ingrepen Tetanusprofylaxe! Sedatieprotocol! Bewakingslijst voor onderzoek onder sedatie bij kinderen! Checklist:! Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel Inleiding Achtergrond Wij gaan er vanuit dat iedere patiënt, die het slachtoffer is geworden van extern fysiek geweld, in principe letsels kan hebben van alle orgaansystemen. Niet altijd zal het letsel dat uiteindelijk de prognose van de patiënt bepaalt het meest in het oog lopend zijn. Het is daarom noodzakelijk dat steeds opnieuw een traumapatiënt volledig wordt onderzocht door een arts die hierin vaardig is. Bij dit onderzoek kan men stuiten op specifieke orgaanletsels waarvoor specialistische hulp (zowel in diagnostiek als therapie) noodzakelijk is. Op grond van deze bevinding worden dan een of meerdere specialisten geconsulteerd. Primair blijft de chirurg die de eerste opvang doet hoofdbehandelaar. Primair is de chirurg hoofdbehandelaar tot de patiënt wordt overgedragen. Indien een volledig overzicht is verkregen van de aard en de ernst van de letsels, zal een behandelplan worden opgesteld. Dit wordt gecoördineerd door de chirurg. In overleg met alle betrokkenen wordt een eventuele operatieve sessie gepland, waarbij afspraken worden gemaakt over de volgorde van operatieve behandelingen. De patiënt wordt pas vervoerd naar de O.K. of Intensive Care als het onderzoek compleet is of als de conditie van de patiënt geen oponthoud kan verdragen. Een niet afgerond onderzoek moet na eventuele spoedoperaties alsnog worden gecompleteerd. Definities Wat is polytrauma Er is sprake van een polytrauma wanner voldaan is aan één/meer van de onderstaande punten:

8 1. Hoog energetisch letsel o verkeersongeval auto - auto of auto - stilstaand voorwerp >50 km/hr. o vervorming voertuig: bumper > 20 cm ingedrukt; o auto - voetganger of auto - (brom)fietser >30 km/hr. o val van > vijf meter hoogte; o verkeersongeval met dodelijke slachtoffers; o slachtoffer dat beklemd zit; o slachtoffer is bedolven onder puin. 2. Penetrerend letsel; uitgezonderd penetrerend letsel van extremiteiten. 3. Vitale bedreiging bij de eerste triage 4. Uitwendig bloedverlies > 500 ml 5. Specifieke letsels o fractuur > 2 pijpbeenderen; o 2 e en 3 e graads open fracturen o femurschachtfractuur; o (instabiele) bekkenfractuur type B en C; o dwarslaesie; o wijde lichtstijve pupil(len); o pneumothorax; o verdenking stomp buikletsel.

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG Airway en CWK-immbolisatie, Breathing, Circulation, Disability en Exposure (5 protocollen) Wervelkolom indicaties fixatie en bevrijding (2 protocollen) Triage en keuze

Nadere informatie

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Doel Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Definities Het protocol begint met hetgeen de patiënt het meest bedreigd (treat first what kills first). Treft men tijdens de opvang een

Nadere informatie

OPVANG. De Zwaar Gekwetste Patiënt TRAUMA. Soorten Traumata

OPVANG. De Zwaar Gekwetste Patiënt TRAUMA. Soorten Traumata OPVANG De Zwaar Gekwetste Patiënt Prof Dr Marc Sabbe Dienst Urgentiegeneeskunde UZ Gasthuisberg - KU Leuven TRAUMA Soorten Mortaliteit-morbiditeit Benadering patiënt Prehospitaal traumazorg In-hospitaal

Nadere informatie

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen (Ambulance) Thema : Primary Survey Opvang van de laag complexe patiënt Januari 2014 - Het controleren van de vitale functies ( bloeddruk, saturatie, hartritme) - Het toedienen van O2 opgeleide van gegevens

Nadere informatie

Verpleegkundig onderzoek van het kind

Verpleegkundig onderzoek van het kind Verpleegkundig onderzoek van het kind April 2016 Conny Alewijnse Kindertijd Periode van veranderingen Verschillen ontwikkelingsstadium Andere en anders verlopende ziektebeelden Reactie op ziekte en trauma

Nadere informatie

De gestructureerde benadering van de trauma patiënt

De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Trauma Opvang Volwassene De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Primary en secondary assessment ABCDE (primary assessment) A airway en cervicale wervelkolom B breathing en ventilatie C circulation

Nadere informatie

De gestructureerde benadering van de

De gestructureerde benadering van de Trauma Opvang Volwassene De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Primary en secondary assessment ABCDE (primary assessment) Immobilisatie traumapatiënt A airway en cervicale wervelkolom B breathing

Nadere informatie

Uitvoering van de ABCDE methode

Uitvoering van de ABCDE methode Uitvoering van de ABCDE methode Deze pagina beschrijft de uitvoering van de ABCDE methodiek. Om deze pagina goed te kunnen gebruiken, lees eerst de andere pagina's over het protocol, te beginnen bij de

Nadere informatie

Als het mis gaat. Stoornissen bewustzijn. Frans Rutten Anesthesioloog/spoedarts

Als het mis gaat. Stoornissen bewustzijn. Frans Rutten Anesthesioloog/spoedarts Als het mis gaat. Stoornissen bewustzijn Frans Rutten Anesthesioloog/spoedarts Casus 1 Vrouw, 74 jaar diep bewusteloos gevonden in de tuin Bekend met diabetes type II Langzame snurkende ademhaling Langzame

Nadere informatie

Besluit/afspraken over transport/definitieve behandeling

Besluit/afspraken over transport/definitieve behandeling SECONDARY ASSESSMENT = gericht op diagnose Anamnese - AMPLE - A: Allergie - M: Medicatie/intoxicaties - P: Voorgeschiedenis - L: Laatst gebruikte maaltijd - E: Context Volledig/gericht lichamelijk onderzoek

Nadere informatie

Kinderen met acute neurologische problematiek

Kinderen met acute neurologische problematiek Kinderen met acute neurologische problematiek Thomas van Veen, Kinderarts 06-07-2015 Anne, 9 jaar aangereden door een auto Zij is aangereden door een auto voor het ziekenhuis Vader draagt haar de SEH op

Nadere informatie

WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH

WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH LEREN VAN ELKAAR Op SEH grijs gebied in opvang, diagnostiek en behandeling Praktijkvariatie Ga naar govote.at Gebruik code 73

Nadere informatie

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer Indien een stoornis in de vitale functie wordt waargenomen direct handelen (Treat as you go) A AIRWAY AND C-SPINE (= vrije

Nadere informatie

Wat is M.I.S.T.? Overdrachtsmethode 2/15/2013. a) De patiënt wordt binnengebracht. Belangrijke informatie wordt. binnen de hele keten op dezelfde

Wat is M.I.S.T.? Overdrachtsmethode 2/15/2013. a) De patiënt wordt binnengebracht. Belangrijke informatie wordt. binnen de hele keten op dezelfde Opvang van polytrauma instructiecyclus spoedgevallen: Dr. Jan Stroobants Diensthoofd Spoedgevallen 18/12/2012 a) De patiënt wordt binnengebracht 1 Wat is M.I.S.T.? Overdrachtsmethode Belangrijke informatie

Nadere informatie

Ballistiek en schotwonden

Ballistiek en schotwonden Wij kunnen te maken krijgen met schotwonden. De aard van het wapen en de kogel kunnen een invloed hebben op de aard van de wonde. Wat moet een arts weten over wapens en ballistiek? 1. Ballistiek 2. Schotwonden

Nadere informatie

ATLS vs APLS: maar één letter verschil?

ATLS vs APLS: maar één letter verschil? ATLS vs APLS: maar één letter verschil? Traumaopvang bij kinderen; niet eng, (soms) wel anders Roel Bakx Kinderchirurg, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam Leerdoelen Leerdoelen Specifieke aandachtspunten

Nadere informatie

OVBK: Initial assessment

OVBK: Initial assessment OVBK: Initial assessment -1- Initial assessment. Herkennen van levensbedreigingen Determineren overig letsel Bepalen zorgprioriteit SEH opleiding UMCN 2-1- Initial assessment. -1- Initial assessment. Bestaat

Nadere informatie

Erratum Manschap a Levensreddend handelen. Versie: 1.0, 31 december 2015

Erratum Manschap a Levensreddend handelen. Versie: 1.0, 31 december 2015 Erratum Manschap a Levensreddend handelen Versie: 1.0, 31 december 2015 Inleiding Op 1 januari 2016 is versie 3 van het Landelijke protocol levensreddend handelen door de brandweer (LPLHB 3.0) gepubliceerd.

Nadere informatie

2010 A.J. Alkemade. Drukwerk:

2010 A.J. Alkemade. Drukwerk: 2010 A.J. Alkemade Drukwerk: www.pumba.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

SCORELIJST TRAUMATOLOGIE

SCORELIJST TRAUMATOLOGIE 1 SCORELIJST TRAUMATOLOGIE Eigen veiligheid en groot ongeval c.q. ramp: + vraagt naar risico s eigen veiligheid + draagt handschoenen + neemt noodzakelijke materialen mee + geeft zo spoedig mogelijk ETHA

Nadere informatie

GEVORDERDE EERSTE HULP

GEVORDERDE EERSTE HULP GEVORDERDE EERSTE HULP Eerste Hulp op evenementen en in specifieke bedrijfsomgevingen Pim de Ruijter Wie? Pim de Ruijter Instructeur Eerste Hulp en (P)BLS Intensive Care arts Oprichter Eerste Hulp Wiki

Nadere informatie

ZO STIJF ALS EEN PLANK

ZO STIJF ALS EEN PLANK ZO STIJF ALS EEN PLANK Een casus vanuit de ambulancewereld 28 november 2010 C. Barendsen M. de le Lijs B. Huybrechts Ambulanceverpleegkundigen GGD Amsterdam 28 november 2010 2 ACHTERGROND INHOUD ABCDE

Nadere informatie

Overzicht van skill station Demonstratie

Overzicht van skill station Demonstratie Overzicht van skill station Demonstratie Doelstellingen 1. Identificeer de indicaties voor intubatie van de traumapatiënt. 2. Voer een assessment uit van het hoofd en de hals, identificeer mogelijke letsels.

Nadere informatie

Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd.

Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd. Documentgebied: Document: Status: Titel: Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt 2016 Autorisator: Beheerder Auteur: Beheerder Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd. En

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Basisreanimatie volwassenen CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Overlevingsketen is de basis voor Advanced Life Support en een goede en snel begonnen is doorslaggevend voor het succes van de ALS en

Nadere informatie

Oppervlakteredding. Enkele medische aspecten. Programma. door Dennie Wulterkens. Medische aspecten: 1.Probleemstelling 2.

Oppervlakteredding. Enkele medische aspecten. Programma. door Dennie Wulterkens. Medische aspecten: 1.Probleemstelling 2. Oppervlakteredding Enkele medische aspecten door Dennie Wulterkens Programma Medische aspecten: 1.Probleemstelling 2.Handelend optreden 2 1 Probleemstelling Normale werking van het lichaam Abnormale omstandigheden:

Nadere informatie

A, B, C of run away? LVIZ symposium 17 april 2015 Drs. Monique Engel - Kinderarts-intensivist

A, B, C of run away? LVIZ symposium 17 april 2015 Drs. Monique Engel - Kinderarts-intensivist A, B, C of run away? LVIZ symposium 17 april 2015 Drs. Monique Engel - Kinderarts-intensivist Circulatiestilstand bij kinderen Etiologie/Pathofysiologie Vochtverlies Redistributie Toegenomen ademarbeid

Nadere informatie

Stomp buiktrauma bij kinderen

Stomp buiktrauma bij kinderen Stomp buiktrauma bij kinderen In overleg met de behandelend specialist is besloten tot opname van uw kind op afdeling Kinderchirurgie van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Op deze afdeling wordt

Nadere informatie

Manschap A Levensreddende handelingen

Manschap A Levensreddende handelingen Manschap A Levensreddende handelingen Het IFV bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van dit tekstboek Levensreddende handelingen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Reanimatie bij hypothermie / verdrinking Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Hypothermie Na expositie aan kou! Wanneer hypothermie? lichaamstemperatuur < 35 gr. C. Classificatie: Lichte hypothermie

Nadere informatie

LPA Triage keuze van ziekenhuis

LPA Triage keuze van ziekenhuis Plaats ongeval Casuïstiekbespreking: Sprong van hoogte 25 november 2013 Dr. Teun Peter Saltzherr, assistent chirurgie Locatie: Lelystad Val van hoogte (3 verdiepingen) A,B goed C: p120 RR 90/60 D: EMV

Nadere informatie

Opvang van patienten met licht traumatisch hoofd hersenletsel. Korné Jellema,neuroloog 8 februari 2016 Stichting MCHaaglanden en Bronvov Nebo

Opvang van patienten met licht traumatisch hoofd hersenletsel. Korné Jellema,neuroloog 8 februari 2016 Stichting MCHaaglanden en Bronvov Nebo Opvang van patienten met licht traumatisch hoofd hersenletsel Korné Jellema,neuroloog 8 februari 2016 Stichting MCHaaglanden en Bronvov Nebo Opdracht aan uw presentator Vertel iets over de acute opvang

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling

(potentiële) belangenverstrengeling (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn Traumatisch hersenletsel 17 mei 2016 Ella Fonteyn Inhoud Definities traumatisch hersenletsel Protocol SEH Gevolgen en behandeling Niet in deze presentatie: letsel wervelkolom, myelum of zenuwen Definities

Nadere informatie

Beleid na een whiplashletsel. Informatie voor hulpverleners

Beleid na een whiplashletsel. Informatie voor hulpverleners Beleid na een whiplashletsel Informatie voor hulpverleners Inleiding Hierbij treft u een samenvatting aan van de regionale richtlijn met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van patiënten met een

Nadere informatie

16 februari Voertuignummer Log In

16 februari Voertuignummer Log In 16 februari 2015 Verificatie avp nummer ach nummer Voertuignummer 09-110 Log In 16 februari 2015 Verificatie avp nummer ach nummer Voertuignummer 09-110 Voertuignummer 09-111 Voertuignummer 09-113 Log

Nadere informatie

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 Eerste deel van de cursus: HANDLEIDING OM LETSELS T.G.V. VALPARTIJEN TE HERKENNEN EN EVT. TE HANDELEN Tweede deel van de cursus: KUNNEN HANDELEN BIJ ONWELWORDING/

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De eerste minuten. Ronald Ackermans - Pascale Buytaert Verpleegkundige spoedgevallen/ M.U.G Lesgever P.I.BA.

Hoofdstuk 2: De eerste minuten. Ronald Ackermans - Pascale Buytaert Verpleegkundige spoedgevallen/ M.U.G Lesgever P.I.BA. Hoofdstuk 2: De eerste minuten Ronald Ackermans - Pascale Buytaert Verpleegkundige spoedgevallen/ M.U.G Lesgever P.I.BA. Inhoud voordracht. Aankomst ter plaatse Beoordeling slachtoffer Onderzoek van het

Nadere informatie

Competenties Eerste Hulp

Competenties Eerste Hulp Onderdeel 01. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp de vijf belangrijke punten toepassen. maatregelen te nemen om de veiligheid van zichzelf, medehulpverleners, omstanders en slachtoffer(s)

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE HET VITAAL BEDREIGDE KIND Doel van de bijeenkomst Kennis en inzicht in de specifieke zorgbehoefte van een kind met een acute aandoening / trauma op de SEH en de bijbehorende interventies. Programma 09.00

Nadere informatie

Vooraanmelding. Toediening tranexaminezuur bij verbloeding Kirsten Balvers, Arts-onderzoeker Trauma-unit/ Intensive Care.

Vooraanmelding. Toediening tranexaminezuur bij verbloeding Kirsten Balvers, Arts-onderzoeker Trauma-unit/ Intensive Care. Toediening tranexaminezuur bij verbloeding 17-09-2014 Kirsten Balvers, Arts-onderzoeker Trauma-unit/ Intensive Care Vooraanmelding Schietincident, 34 jaar Scoop & run 1 Traumakamer, 34 jaar A: Vrij, aanspreekbaar

Nadere informatie

4.1 Polytrauma. Specifieke anamnese. Specifiek lichamelijk onderzoek. Polytrauma Lichamelijk onderzoek. A.B. van Vugt

4.1 Polytrauma. Specifieke anamnese. Specifiek lichamelijk onderzoek. Polytrauma Lichamelijk onderzoek. A.B. van Vugt 06-Chirurgie 4.1 01-06-2005 09:54 Pagina 35 35 4.1 Polytrauma A.B. van Vugt Een 18-jarige jongeman wordt per ambulance in comateuze toestand op de afdeling spoedeisende hulp gepresenteerd. Wat zou u nog

Nadere informatie

Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 102D handelen 2 Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Verkennen en redden bij brand Algemeen doel De manschappen verrichten levensreddende

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV Vooropleiding Cursusduur : Geen, of beperkt (BHV / LEH) : Tenminste 24 uur : 8 12 personen : Praktijk examen met casuïstieken Basis : Basis : Praktisch leren omgaan

Nadere informatie

Standpunt NVSHA ten aanzien van Inwerkprogramma en acute cursus voor artsen werkzaam op de spoedeisende hulp.

Standpunt NVSHA ten aanzien van Inwerkprogramma en acute cursus voor artsen werkzaam op de spoedeisende hulp. Standpunt NVSHA ten aanzien van Inwerkprogramma en acute cursus voor artsen werkzaam op de spoedeisende hulp. N. van Dijk, S. Baas, M. Spekschoor, C.Vernooij, C. Deelstra, D Hassell, (commissie O & O)

Nadere informatie

MAAR OOK ABCDE ELDERS

MAAR OOK ABCDE ELDERS VANDAAG CIRCULATIE SHOCK Stukje herhaling ABCDE Shock Bewaking hemodynamiek Jan Hoefnagel IC-verpleegkundige Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 1 Monique Bonn (IC-verpleegkundige UMCN) Jeroen Verwiel (Intensivist

Nadere informatie

Primaire benadering van een polytrauma

Primaire benadering van een polytrauma Published on Medics4medics.com (https://www.medics4medics.com) Home > Traumatologie > Primaire benadering van een polytrauma Primaire benadering van een polytrauma PRIMAIRE BENADERING POLYTRAUMA Indien

Nadere informatie

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld.

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld. BLS/Assisteren ALS module 1 Volgens de laatste richtlijnen van de ERC en NRR 2010 Leerdoelen Belang van vroegtijdige herkenning verslechterende patiënt/ ABCDE benadering Het ALS algo Belang van goed uitgevoerde

Nadere informatie

Ketencasusbespreking. Schotverwonding rug

Ketencasusbespreking. Schotverwonding rug Ketencasusbespreking Schotverwonding rug Roderick Wouters, Jorrit Harbers Afdeling Traumachirurgie Universitair Medisch Centrum Groningen Introductie Incidentie schotverwondingen UMCG 1.2% per jaar 1 13

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: SAMENWERKING MET HET SEH-TEAM. 1 Wie is het SEH-team? 2 Voordat de arts in beeld komt

HOOFDSTUK 15: SAMENWERKING MET HET SEH-TEAM. 1 Wie is het SEH-team? 2 Voordat de arts in beeld komt HOOFDSTUK 15: SAMENWERKING MET HET SEH-TEAM 1 Wie is het SEH-team? Voor een deel is dit afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis en de grootte van de SEH. Over het algemeen: hoe groter de SEH, hoe

Nadere informatie

DRINGENDE HULPVERLENING

DRINGENDE HULPVERLENING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING STAGEBOEK ZIEKENWAGENPERSONEEL PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDINGEN NAAM STAGIAIR: ADRES: STAGE-INSTELLING: ADRES:

Nadere informatie

Klinisch redeneren D. Michel van Megen

Klinisch redeneren D. Michel van Megen Klinisch redeneren D Michel van Megen SEH/IC vpk CWZ Begrippen: Intracraniële infecties» meningitis» encefalitis Ruimte innemende processen» hersenabces» hersentumoren brughoektumor astrocytomen hypofysetumor

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Gespecialiseerd Ambulancevervoer Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Juni 1892 Pilot gespecialiseerd vervoer 2 jaar voorbereiding

Nadere informatie

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Sepsis in de huisartsenpraktijk Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal

Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal Vakgroep spoedeisende geneeskunde Bravis ziekenhuis 10-11-2015 Programma De SEH-arts in het Bravis ziekenhuis Aletha Evegaars Patiënten statistieken Sjoerd

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 1 juli 2008 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e r, tegen

Nadere informatie

NRC-kinderen Beoordelingsschaal 2016

NRC-kinderen Beoordelingsschaal 2016 NRC-kinderen Beoordelingsschaal 016 Nederlandse Reanimatie Competitie Kinderen Venticare Experience 4-11-016 Werkplekmanagement punten behaalde 1 Werksituatie veiligheid Er moet expliciet danwel impliciet

Nadere informatie

Casuïstiek. stiek ROIG Intensive Care 27 mei Afdeling Intensive Care Volwassenen

Casuïstiek. stiek ROIG Intensive Care 27 mei Afdeling Intensive Care Volwassenen Casuïstiek stiek ROIG Intensive Care 27 mei 2015 Afdeling Intensive Care Volwassenen Casus 1 U wordt geroepen als onderdeel van het spoedinterventieteam bij een 73 jarige patiënte die ruim tien jaar geleden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorginstellingen. (her)erkenningsaanvraag. Opleiding tot. spoedeisendehulpverpleegkundige

Aanvraagformulier Zorginstellingen. (her)erkenningsaanvraag. Opleiding tot. spoedeisendehulpverpleegkundige Aanvraagformulier Zorginstellingen (her)erkenningsaanvraag Opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige Algemene gegevens van de zorginstelling U vult dit deel voor alle opleidingen eenmalig per zorginstelling

Nadere informatie

GEVORDERDE. EERSTE HULP. ABCDE-methodiek. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13

GEVORDERDE. EERSTE HULP. ABCDE-methodiek. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13 GEVORDERDE. EERSTE HULP ABCDE-methodiek Pim de Ruijter Wie? Wie? Pim de Ruijter Instructeur Eerste Hulp en (P)BLS IC-arts Oprichter Eerste Hulp Wiki Auteur Gevorderde Eerste Hulp Programma Programma Introductie

Nadere informatie

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006)

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) 1. Definities Wie is het slachtoffer? Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet

Nadere informatie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie DiaCamschaal 24 Nederlandse Reanimatie Competitie Venticare 24 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in

Nadere informatie

Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten

Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3 Profcheck HOC oefencasus 2010 1/9 Materiaallijst: (Per kandidaat) Materialen uit GNK-C (per station) 1x Draagbaar Raam de Mooy 2x Schraag tbv

Nadere informatie

Shockroom management SEH. Vooraanmelding ja of nee? Evalueren en leren. Arie B. van Vugt

Shockroom management SEH. Vooraanmelding ja of nee? Evalueren en leren. Arie B. van Vugt Shockroom management SEH Vooraanmelding ja of nee? Evalueren en leren. Arie B. van Vugt December2016 Themabijeenkomst Inleiding Vooraanmelding Voorbereiding Primary survey Teamwork Training Diagnostiek

Nadere informatie

Reanimatie van de pasgeborene

Reanimatie van de pasgeborene Reanimatie van de pasgeborene Anne Debeer, neonatale intensieve zorgen, UZ Leuven Katleen Plaskie, neonatale intensieve zorgen, St Augustinus Wilrijk Luc Cornette, neonatale intensieve zorgen, AZ St-Jan

Nadere informatie

Traumatologie en Psychiatrie, een uitdagende combinatie

Traumatologie en Psychiatrie, een uitdagende combinatie Traumatologie en Psychiatrie, een uitdagende combinatie Programma 19:00 uur 19:05 uur 19:15 uur 20:00 uur 20:15 uur 21:15 uur 21:30 uur Welkom en Inleiding; Mw. M. vd Meulen, SEH vpk MCL Omschrijving casus;

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

Ademweg en ademhaling

Ademweg en ademhaling Ademweg en ademhaling Module acute zorg Hans ter Haar voor UMCU 2009 (A)irway Controle en zo nodig vrijmaken van de ademweg met inachtneming van bescherming cervicale wervelkolom (CWK) Praat de patiënt?

Nadere informatie

voldaan Datum: Handtekening Datum: Handtekening

voldaan Datum: Handtekening Datum: Handtekening Thema : ABCDE Aansluiten volwassen patiënt bewakingsapparatuur i.e. ECG, RR en SaO2 in laagcomplexe situatie Oktober 2013 - Controleert of bewakingsapparatuur bedrijfsklaar is en kan bewakingsapparatuur

Nadere informatie

Casus 5. Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens

Casus 5. Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens Casus 5 Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens Inleiding casus 5 U gaat als co-assistent mee met de ambulance die gewaarschuwd is door de buren (die een sleutel hebben) van een 70-jarige man, die zij

Nadere informatie

Gestructureerde benadering van het zieke kind door de huisarts

Gestructureerde benadering van het zieke kind door de huisarts Gestructureerde benadering van het zieke kind 15 mei 2013 Elkerliek ziekenhuis - Helmond Eric Brouwer, kinderarts HUISARTS & WETENSCHAP 2011 Wat is anders Nummer 1 Maart 2011 Obstructie ademweg Ademdepressie

Nadere informatie

EINDTERMEN EHBBO TRAUMATOLOGIE NKBV OUTDOOR KADER

EINDTERMEN EHBBO TRAUMATOLOGIE NKBV OUTDOOR KADER EINDTERMEN EHBBO TRAUMATOLOGIE NKBV OUTDOOR KADER EHBBO SCHOLING EN BIJSCHOLING EHBBO (Eerste Hulp Bij Bergsport Ongevallen ) bestaat uit 2 delen. Deel 1 is een erkende opleiding voor EHBO. Dit kan zijn

Nadere informatie

EERSTE HULP. Georganiseerde. Wie? Inhoud. De eerstehulpverlener. Pim de Ruijter. Pim de Ruijter

EERSTE HULP. Georganiseerde. Wie? Inhoud. De eerstehulpverlener. Pim de Ruijter. Pim de Ruijter Georganiseerde EERSTE HULP De eerstehulpverlener Pim de Ruijter Wie? Instructeur Eerste Hulp en BLS/PBLS Arts, in opleiding tot anesthesioloog Oprichter Eerste Hulp Wiki Auteur Gevorderde Eerste Hulp Evenementenhulp

Nadere informatie

Sepsis of bloedvergiftiging

Sepsis of bloedvergiftiging Sepsis of bloedvergiftiging Inleiding De arts heeft u vertelt dat uw familielid of naaste een sepsis doormaakt. Sepsis wordt in de volksmond ook wel bloedvergiftiging genoemd. Bloedvergiftiging is een

Nadere informatie

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen Marcel Bontje BHV Plus Simpel(er) Noodzakelijke handelingen Hogere retentie Verbeteren uitkomst Evidence Based Niveau van bewijsvoering:

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015

SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015 SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015 ZIROP SBAR I-GEL CPAP- FLOWSAFE T-POD VACUUM MATRAS LUNGULTRASOUND (CAT) TOURNIQUETTE (CAT) ZiROP Afspraken (convenant) tussen OLVG (en andere ketenpartners)

Nadere informatie

Levelcriteria Traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

Levelcriteria Traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Levelcriteria Traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Onderstaande criteria betreffen minimumnormen en zijn vastgesteld voor de periode 2012-2017 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 1. Algemeen

Nadere informatie

Klinisch redeneren in acute situaties. Ijbelien Jungen

Klinisch redeneren in acute situaties. Ijbelien Jungen Klinisch redeneren in acute situaties Ijbelien Jungen Alarm criteria Ø Acute verandering in: Fysiologie Ø Airway -bedreigde luchtwegen (b.v. Bij stridor, zwelling van de hals, sputumretentie) Ø Breathing

Nadere informatie

Anesthesie Gelrebreed

Anesthesie Gelrebreed Trefwoord Pijnbestrijding Epidurale pijnbestrijding PCA (Patiënt Controlled Analgesia) PCA pomp (Numeric Rating Scale) Sedatiescore Bestemd voor Verpleegkundigen van de verpleegafdelingen waar patiënten

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016

DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016 DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in beginsel

Nadere informatie

Aangepast Programma scholingsavond

Aangepast Programma scholingsavond Aangepast Programma scholingsavond 19.00 19.05 Opening en inleiding door de avondvoorzitter Dr. Nico Hoogerwerf, anesthesioloog Radboudumc, medisch leider MMT 19.05 19.15 Casus ter introductie Drs. Joost

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in de 9 e editie van het ATLS Manual 18/12/12. Hoofdstuk 1 Overview. - teamwork is een nieuw onderwerp

Overzicht van veranderingen in de 9 e editie van het ATLS Manual 18/12/12. Hoofdstuk 1 Overview. - teamwork is een nieuw onderwerp Overzicht van veranderingen in de 9 e editie van het ATLS Manual 18/12/12 Hoofdstuk 1 Overview - teamwork is een nieuw onderwerp - zuurstof wordt genoemd bij Breathing; niet bij Airway - CWK X-ray vervaardigen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3

Beoordelingsformulier Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3 Beoordelingsformulier Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3 Naam Cursist Registratienummer Geneeskundige eenheid Nr. diploma eerste hulp Geldig tot: Datum Begintijd Eindtijd Behaalde

Nadere informatie

Protocol massale bloedtransfusie op de SEH

Protocol massale bloedtransfusie op de SEH Spoedeisende hulp Protocol massale bloedtransfusie op de SEH J.Rebel, 9/9/2013 OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg.nl Doel: Beschrijving

Nadere informatie

Traumatisch schedelhersenletsel

Traumatisch schedelhersenletsel Traumatisch schedelhersenletsel Arjen Slooter neuroloog intensivist Symposium Intensive Care, UMC Utrecht, 1 april 2011 Traumatisch schedelhersenletsel -Meestal combinatie van extra- en intracraniëel letsel

Nadere informatie

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 BLS en ALS bij kinderen Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 ILCOR RICHTLIJNEN 2005 DOELSTELLINGEN Kort en eenvoudig Voor kinderen en volwassenen meer uniformiteit BLS (basic life support) AED (automated external

Nadere informatie

Casus. Traumachirurgie en psychiatrie. Casus. Acute fase. Traumaopvang. Traumaopvang. Voorgeschiedenis

Casus. Traumachirurgie en psychiatrie. Casus. Acute fase. Traumaopvang. Traumaopvang. Voorgeschiedenis Casus Dhr. G. (56jr) Val van 6 meter hoogte Mogelijk TS Samen werken of samenwerken? 25-11-2013 Olivier Wijers, Zaalarts Chirurgie Elise Nelis, AIOS Consultatieve Dienst Casus Acute fase Opvang op SEH

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Herstelplan gebroken heup

Herstelplan gebroken heup Herstelplan gebroken heup orthopedie alle aandacht Inleiding De arts stelt voor een operatie aan uw heup uit te voeren omdat deze is gebroken. In deze folder geven wij hierover informatie. Uw arts bespreekt

Nadere informatie

Spoedeisende hulp. Werkafspraken. OLVG Oosterpark AC Amsterdam T (020) F (020)

Spoedeisende hulp. Werkafspraken. OLVG Oosterpark AC Amsterdam T (020) F (020) Spoedeisende hulp Werkafspraken OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg.nl Werkafspraken, afdeling SEH Ter inleiding Dit is een levend document.

Nadere informatie

Handboek voor SIGMA leden

Handboek voor SIGMA leden Handboek voor SIGMA leden info@sigmahandboek.nl Versie 1.41 28 november 2008 Daan Weerheijm Inhoud - Voorwoord p. 3 Deel 1: ATLS en de ABCDE methode p. 5 - Inleiding in de ATLS - Inleiding in de ABCDE

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie