Behandeling Volgens protocol*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling Volgens protocol*"

Transcriptie

1 Doel 1. Gestandaardiseerde opvang en behandeling van alle polytraumapatiënten en patiënten met een hoog energetische trauma, die voor de behandeling naar het Laurentius ziekenhuis gebracht worden. 2. Vastleggen werkafspraken tussen de disciplines die betrokken zijn bij de opvang van meervoudig ernstig gewonde patiënten. Werkwijze Vooraanmelding 1. Melding van ambulanceteam via CPA 2. Bij polytrauma geeft ambulanceverpleegkundige de onderstaande informatie door: o Categorie (1 = patiënt met bedreiging vitale functies alsmede kans op ernstige invaliditeit ) o Traumamechanisme o Voorlopige diagnose o Pols, bloeddruk, saturatie en GCS o Ingestelde behandeling (relevant) o Rijtijd Overige patiënten worden door de CPA aangekondigd. Voorbereiding opvang Oproepen traumateam door verpleegkundig coördinator SEH De samenstelling van het traumateam is afhankelijk van de vitale parameters van de patiënt zoals doorgegeven door de CPA. HET vlgs. criteria* Normale pols, bloeddruk, GCS en saturatie Behandeling Volgens protocol* Oproepen SEH-arts Evt arts-assistent Overleg met dienstdoende chirurg Röntgenlaborant Trauma met afwijkende waarde in één of meer van de vitale parameters óf op beargumenteerd verzoek ambulance Behandeling Volgens protocol* Oproepen SEH-arts Evt. arts-assistent Chirurg Intensivist Anesthesioloog Neuroloog Radioloog Röntgenlaborant 1 e dienst en CT-dienst Laborant chemie en hematologie Zie: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden! Zie: Toelichting glasgow coma rating scale! Traumakamer gereed maken door personeel SEH 1. Traumatras klaarleggen met speedblocks

2 2. Klaarzetten ABC-kar, noodrugzak, beademingsapparaat 3. Thoraxdrainageset klaarzetten 4. Monitor aanzetten 5. Infuusmateriaal en bloedbuizen, infuusverwarmer klaarzetten 6. T-pod klaarleggen 7. Echo-apparaat klaar laten zetten en aan zetten 8. Verwarmingsdeken klaarzetten 9. Zsm. patiëntstickers klaarleggen Opvang 1. De patiënt dient op de SEH naar de traumakamer gebracht te worden en op de röntgentafel gelegd te worden. 2. Opvang familie door verpleegkundige; familie wordt begeleid naar wachtkamer of aparte vrije kamer 3. De eerste beoordeling geschiedt door: o SEH-arts of arts-assistent bij ongestoorde vitale parameters o SEH-arts of dienstdoend chirurg bij afwijkingen in pols, bloeddruk, saturatie en/of GCS 4. De beoordeling en opvang geschiedt volgens het ATLS-principe (Advanced Trauma Life Support). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Triage op de plaats van het ongeval is bepalend. Airway A Airway Controle en vrij maken van de ademweg met inachtneming van mogelijk wervelletsel Onderzoek 1. Vrije ademweg (Look, Listen, Feel) 2. Bewustzijn Ò snelle inschatting GCS 3. Onderzoek naar luchtwegobstructie Behandeling 1. Chin lift of Jaw thrust, géén head tilt 2. Verwijderen corpora aliena en uitzuigen 3. Plaatsen van orale Mayo tube Cave: Wurgreflex 4. Zorg voor definitieve ademweg/intubatie Aandachtspunten 1. Intubatie dient direct plaats te vinden. Wanneer er bij beoordeling A al een indicatie bestaat voor intubatie niet wachten tot aan einde ABCD, bij enkel GCS 8 als indicatie evt. uit te stellen doch zsm. intuberen. 2. Let op immobilisatie CWK! 3. Bij verdenking pneumothorax na (of indien mogelijk; vóór) start beademing meteen thoraxdrain plaatsen.

3 Zie: Schematische weergave! Wervelkolom Manuele fixatie van de cervicale wervelkolom in de neutrale positie. Als in B de hals beoordeeld is, de halskraag vastmaken; niet wachten tot gehele ABCD doorlopen is. Breathing B Breathing Ventilatie en oxygenatie Onderzoek 1. Borst ontbloten/manuele fixatie CWK garanderen 2. Ademhalingsfrequentie en diepte 3. Inspecteer de hals en thorax, hierbij lettend op: o palpeer CWK o deviatie van de trachea o gebruik hulpademhalingsspieren o verwondingen o symmetrische adembewegingen o gestuwde halsvenen 4. Auscultatie longen 5. Percussie van de thorax, zoek naar demping of hypersonore percussie Behandeling 1. Zuurstoftoediening 2. Ventilatie met masker en ballon 3. Ontlasten spanningspneumothorax 4. Plak open borstwond ¾ af Aandachtspunten 1. Intubatie dient direct plaats te vinden Wanneer er bij beoordeling A al een indicatie bestaat voor intubatie niet wachten tot aan einde ABCD. 2. Als in B de hals beoordeeld is, de halskraag vastmaken tot die tijd manuele fixatie van de cervicale wervelkolom in de neutrale positie. Niet wachten tot gehele ABCD doorlopen is. 3. Bij verdenking pneumothorax na (of indien mogelijk: vóór) start beademing meteen thoraxdrain plaatsen. Zie: Schematische weergave! Circulation C Circulation Circulatie en stelpen van bloedingen Onderzoek 1. Hoofdwonden

4 2. Uitwendige bloedingen 3. Inwendige bloedingen en bron bloeding (Borst, Buik, Bekken, Bovenbeen) 4. Obstructie / tamponade 5. Hypovolaemische shock Let daarbij op 1. Pols; kwaliteit, frequentie, regelmaat 2. Kleur van de huid 3. Bloeddruk 4. Bewustzijn 5. Urineproductie Behandeling 1. Bloedingen stelpen; directe druk 2. Plaatsen twee grote perifere infusen, minimaal 16 gauge: grijs (eventueel venasectie) 3. ECG-bewaking 4. Let op hypothermie 5. Bekkenfractuur open boek: T-pod Volumetherapie (tabel) Gradatie Pols / Tensie Volumetherapie (1) Klasse ml. pols < 100 / RR 100 mm Hg Infuus ml NaCl 0,9% Klasse ml. pols > 100 / RR 100 mm Hg 2 e infuus (2) Bolus totaal 2000 ml 1 e keus NaCl 0,9% 2 e keus Ringerlactaat Dosering Volwassenen: bolus 1 2 liter kristalloïd 3 ml / ml bloedverlies Kinderen: bolus 20 ml / kg lichaamsgewicht Klasse 3 (3) pols > 120 / RR mm Hg idem klasse ml. Klasse 4 (3) > 2000 ml. ad (1) ad (2) (indien nodig) erytrocytenconcentraat, verwarmd pols > 140 / RR < 60 mm HG idem klasse 2 erytrocytenconcentraat O neg!, verwarmd Gebruik verwarmde vloeistof (39 C / 40 C) Bij geen / onvoldoende reactie: Start 2 e volumebolus 500 ml tot 1000 ml Ringerlanctaat; beoordeel effect! Zeer waarschijnlijk is bloedtransfusie noodzakelijk. ad (3) Bestel bloed volgens protocol massaal bloedverlies! Verdere behandeling afhankelijk van de reactie op de volumetherapie: Herstel circulatie Bloedgroep en kruisproef Tijdelijk herstel circulatie Gekruist bloed Hoeveelheid afhankelijk van bloedverlies Geen herstel circulatie Handel volgens protocol "Massaal Bloedverlies"! Zie: Bloedtransfusie! Zie: Schematische weergave! Disability

5 D Disability Disfunctie centraal zenuwstelsel, kort neurologisch onderzoek Het niveau van bewustzijn checken door: E:ogen openen M :motorische reactie V:verbale reactie Pupilgrootte en pupilreactie Glucose controle Zie: Checklist: Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel! Zie: Schematische weergave! Exposure E Exposure Onderzoek gehele patiënt Ontkleed het slachtoffer: voorkom onderkoeling denk aan eventueel wervelletsel inspecteer de patiënt op aanwezigheid van uitwendig waarneembaar letsel. Voer een logroll uit om ook de achterzijde van de patiënt te kunnen inspecteren a. Anamnese: Als leidraad in de anamnese dient de AMPLE: A = Allergie M = Medicatie P = Past illness (ziektebeeld) / Pregnancy L = Laatste maaltijd / tijdstip maaltijd E = Event (ongevalsmechanisme) b. Secondary survey (= top tot teen onderzoek/compleet lichamelijk onderzoek): De exposure leidt via anamnese (a) en top tot teen onderzoek (b) tot een werkdiagnose. 1. EMV 2. Hoofd en gelaat 3. Nek / hals / CWK 4. Thorax 5. Abdomen 6. Bekken 7. Schouder / alle extremiteiten 8. Neurologisch onderzoek o Dwarslaesie of instabiele wervelfractuur: Consult neuroloog en orthopeed 9. Rugonderzoek c. Algemene maatregelen 1. Tetanusprofylaxe! 2. AB profylaxe 3. Sedatie o sedatieprotocol! o bewakingslijst voor onderzoek onder sedatie bij kinderen! 4. Pijnstilling o pijnbestrijding kinderen van 0 t/m 16 jaar, bij acute pijnbehandeling, bepaalde ziektebeelden en diagnostische ingrepen! 5. Voorkom afkoeling

6 Eventueel: 1. Maagsonde 2. Katheter (Cave urethraruptuur bij bekkenò eerst RT) d. Specifieke maatregelen Open fractuur steriel afdekken spalken consult orthopeed Tetanus antibiotica (2g Kefzol) Fracturen spalken consult orthopeed Vaatletsel doppler eventueel angiografie consult vaatchirurg Zenuwletsel consult neurochirurg consult plastisch chirurg Invaliderende letsels specifieke spoedconsulten Zie: Schematische weergave! Re-assessment: herbeoordeel ABCDE Aanvullend onderzoek Aanvullend onderzoek vindt in principe plaats tussen primary en secundary survey. Wanneer de toestand van de patiënt daarom vraagt danwel dit toelaat, kan op aangeven van de leider van het traumateam de aanvullende diagnostiek eerder resp. later worden uitgevoerd. Het is dan ook aangewezen dat alle leden van het traumateam die niet bij de patiënt weg kunnen een loodschort dragen, zodat wanneer de leider hierom vraagt, op elk moment tijdens de opvang röntgenfoto's kunnen worden gemaakt zonder dat de werkzaamheden aan de patiënt hiervoor hoeven te worden onderbroken. Complicaties Direct schedel-/hersenletsel Zie: Schedel-hersenletsel (licht) bij kinderen! Zie: Checklist: Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel! Zie: Flowchart CT-indicatie bij volwassenen! Evaluatie Om afspraken, protocollen en werkwijze goed op elkaar af te stemmen, wordt zsm. na een traumaopvang door de administratief ondersteuner van de traumacommissie een evaluatieformulier rondg d. Dit evaluatieformulier dient door alle deelnemers (en evt. waarnemers) van de trauma-opvang te worden ingevuld en zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd. De administratief ondersteuner van de traumacommissie wordt door de SEHarts die lid is van de traumacommissie ingelicht over het trauma en de betrokkenen. Deze evaluatieformulieren worden tweemaandelijks door de traumacommissie besproken. Toepassingsgebied 1. Afdeling Spoedeisende hulp/acute opname 2. Medische staf 3. Arts-assistenten SEH Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Traumateam formatie Algemeen chirurg Medisch leider of ondersteunend aan leider SEH-arts

7 SEH-ARTS Medisch leider of ondersteunend aan leider chirurg Verpleegkundige SEH 2x Medisch en verpleegkundig handelen en bewaken vitale functie Anesthesioloog In samenwerking met intensivist luchtwegmanagement, beademing, evt. ondersteuning circulatie Intensivist In samenwerking met anesthesioloog luchtwegmanagement, beademing, evt. ondersteuning circulatie Radioloog Echo abdomen, beoordeling foto's, coördinatie benodigde CT Neuroloog Neurologische beoordeling, bij neurotrauma overleg neurochirurg Röntgenlaborant Vervaardigen foto's, CT's etc. Bijlagen Toelichting GCS E (ogen open) M (motoriek) V (verbale reactie) 4 Spontaan 6 opdrachten uitvoeren 5 georiënteerd 3 op aanspreken 5 lokaliseren pijn 4 verward 2 bij pijn 4 terugtrekken 3 inadequaat 1 geen 3 buigen 2 onverstaanbaar 2 strekken 1 geen 1 geen Verwijzingen Bloedtransfusie! Pijnbestrijding kinderen van 0 t/m 16 jaar,! bij acute pijnbehandeling, bepaalde ziektebeelden en diagnostische ingrepen Tetanusprofylaxe! Sedatieprotocol! Bewakingslijst voor onderzoek onder sedatie bij kinderen! Checklist:! Acute opvang patiënten met licht schedel-/hersenletsel Inleiding Achtergrond Wij gaan er vanuit dat iedere patiënt, die het slachtoffer is geworden van extern fysiek geweld, in principe letsels kan hebben van alle orgaansystemen. Niet altijd zal het letsel dat uiteindelijk de prognose van de patiënt bepaalt het meest in het oog lopend zijn. Het is daarom noodzakelijk dat steeds opnieuw een traumapatiënt volledig wordt onderzocht door een arts die hierin vaardig is. Bij dit onderzoek kan men stuiten op specifieke orgaanletsels waarvoor specialistische hulp (zowel in diagnostiek als therapie) noodzakelijk is. Op grond van deze bevinding worden dan een of meerdere specialisten geconsulteerd. Primair blijft de chirurg die de eerste opvang doet hoofdbehandelaar. Primair is de chirurg hoofdbehandelaar tot de patiënt wordt overgedragen. Indien een volledig overzicht is verkregen van de aard en de ernst van de letsels, zal een behandelplan worden opgesteld. Dit wordt gecoördineerd door de chirurg. In overleg met alle betrokkenen wordt een eventuele operatieve sessie gepland, waarbij afspraken worden gemaakt over de volgorde van operatieve behandelingen. De patiënt wordt pas vervoerd naar de O.K. of Intensive Care als het onderzoek compleet is of als de conditie van de patiënt geen oponthoud kan verdragen. Een niet afgerond onderzoek moet na eventuele spoedoperaties alsnog worden gecompleteerd. Definities Wat is polytrauma Er is sprake van een polytrauma wanner voldaan is aan één/meer van de onderstaande punten:

8 1. Hoog energetisch letsel o verkeersongeval auto - auto of auto - stilstaand voorwerp >50 km/hr. o vervorming voertuig: bumper > 20 cm ingedrukt; o auto - voetganger of auto - (brom)fietser >30 km/hr. o val van > vijf meter hoogte; o verkeersongeval met dodelijke slachtoffers; o slachtoffer dat beklemd zit; o slachtoffer is bedolven onder puin. 2. Penetrerend letsel; uitgezonderd penetrerend letsel van extremiteiten. 3. Vitale bedreiging bij de eerste triage 4. Uitwendig bloedverlies > 500 ml 5. Specifieke letsels o fractuur > 2 pijpbeenderen; o 2 e en 3 e graads open fracturen o femurschachtfractuur; o (instabiele) bekkenfractuur type B en C; o dwarslaesie; o wijde lichtstijve pupil(len); o pneumothorax; o verdenking stomp buikletsel.

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG Airway en CWK-immbolisatie, Breathing, Circulation, Disability en Exposure (5 protocollen) Wervelkolom indicaties fixatie en bevrijding (2 protocollen) Triage en keuze

Nadere informatie

De gestructureerde benadering van de trauma patiënt

De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Trauma Opvang Volwassene De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Primary en secondary assessment ABCDE (primary assessment) A airway en cervicale wervelkolom B breathing en ventilatie C circulation

Nadere informatie

De gestructureerde benadering van de

De gestructureerde benadering van de Trauma Opvang Volwassene De gestructureerde benadering van de trauma patiënt Primary en secondary assessment ABCDE (primary assessment) Immobilisatie traumapatiënt A airway en cervicale wervelkolom B breathing

Nadere informatie

Uitvoering van de ABCDE methode

Uitvoering van de ABCDE methode Uitvoering van de ABCDE methode Deze pagina beschrijft de uitvoering van de ABCDE methodiek. Om deze pagina goed te kunnen gebruiken, lees eerst de andere pagina's over het protocol, te beginnen bij de

Nadere informatie

Kinderen met acute neurologische problematiek

Kinderen met acute neurologische problematiek Kinderen met acute neurologische problematiek Thomas van Veen, Kinderarts 06-07-2015 Anne, 9 jaar aangereden door een auto Zij is aangereden door een auto voor het ziekenhuis Vader draagt haar de SEH op

Nadere informatie

WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH

WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH LEREN VAN ELKAAR Op SEH grijs gebied in opvang, diagnostiek en behandeling Praktijkvariatie Ga naar govote.at Gebruik code 73

Nadere informatie

OVBK: Initial assessment

OVBK: Initial assessment OVBK: Initial assessment -1- Initial assessment. Herkennen van levensbedreigingen Determineren overig letsel Bepalen zorgprioriteit SEH opleiding UMCN 2-1- Initial assessment. -1- Initial assessment. Bestaat

Nadere informatie

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer Indien een stoornis in de vitale functie wordt waargenomen direct handelen (Treat as you go) A AIRWAY AND C-SPINE (= vrije

Nadere informatie

GEVORDERDE EERSTE HULP

GEVORDERDE EERSTE HULP GEVORDERDE EERSTE HULP Eerste Hulp op evenementen en in specifieke bedrijfsomgevingen Pim de Ruijter Wie? Pim de Ruijter Instructeur Eerste Hulp en (P)BLS Intensive Care arts Oprichter Eerste Hulp Wiki

Nadere informatie

ZO STIJF ALS EEN PLANK

ZO STIJF ALS EEN PLANK ZO STIJF ALS EEN PLANK Een casus vanuit de ambulancewereld 28 november 2010 C. Barendsen M. de le Lijs B. Huybrechts Ambulanceverpleegkundigen GGD Amsterdam 28 november 2010 2 ACHTERGROND INHOUD ABCDE

Nadere informatie

SCORELIJST TRAUMATOLOGIE

SCORELIJST TRAUMATOLOGIE 1 SCORELIJST TRAUMATOLOGIE Eigen veiligheid en groot ongeval c.q. ramp: + vraagt naar risico s eigen veiligheid + draagt handschoenen + neemt noodzakelijke materialen mee + geeft zo spoedig mogelijk ETHA

Nadere informatie

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Basisreanimatie volwassenen CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Overlevingsketen is de basis voor Advanced Life Support en een goede en snel begonnen is doorslaggevend voor het succes van de ALS en

Nadere informatie

Stomp buiktrauma bij kinderen

Stomp buiktrauma bij kinderen Stomp buiktrauma bij kinderen In overleg met de behandelend specialist is besloten tot opname van uw kind op afdeling Kinderchirurgie van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Op deze afdeling wordt

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 Eerste deel van de cursus: HANDLEIDING OM LETSELS T.G.V. VALPARTIJEN TE HERKENNEN EN EVT. TE HANDELEN Tweede deel van de cursus: KUNNEN HANDELEN BIJ ONWELWORDING/

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE HET VITAAL BEDREIGDE KIND Doel van de bijeenkomst Kennis en inzicht in de specifieke zorgbehoefte van een kind met een acute aandoening / trauma op de SEH en de bijbehorende interventies. Programma 09.00

Nadere informatie

DRINGENDE HULPVERLENING

DRINGENDE HULPVERLENING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING STAGEBOEK ZIEKENWAGENPERSONEEL PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDINGEN NAAM STAGIAIR: ADRES: STAGE-INSTELLING: ADRES:

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV Vooropleiding Cursusduur : Geen, of beperkt (BHV / LEH) : Tenminste 24 uur : 8 12 personen : Praktijk examen met casuïstieken Basis : Basis : Praktisch leren omgaan

Nadere informatie

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld.

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld. BLS/Assisteren ALS module 1 Volgens de laatste richtlijnen van de ERC en NRR 2010 Leerdoelen Belang van vroegtijdige herkenning verslechterende patiënt/ ABCDE benadering Het ALS algo Belang van goed uitgevoerde

Nadere informatie

GEVORDERDE. EERSTE HULP. ABCDE-methodiek. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13

GEVORDERDE. EERSTE HULP. ABCDE-methodiek. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13 GEVORDERDE. EERSTE HULP ABCDE-methodiek Pim de Ruijter Wie? Wie? Pim de Ruijter Instructeur Eerste Hulp en (P)BLS IC-arts Oprichter Eerste Hulp Wiki Auteur Gevorderde Eerste Hulp Programma Programma Introductie

Nadere informatie

Klinisch redeneren D. Michel van Megen

Klinisch redeneren D. Michel van Megen Klinisch redeneren D Michel van Megen SEH/IC vpk CWZ Begrippen: Intracraniële infecties» meningitis» encefalitis Ruimte innemende processen» hersenabces» hersentumoren brughoektumor astrocytomen hypofysetumor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorginstellingen. (her)erkenningsaanvraag. Opleiding tot. spoedeisendehulpverpleegkundige

Aanvraagformulier Zorginstellingen. (her)erkenningsaanvraag. Opleiding tot. spoedeisendehulpverpleegkundige Aanvraagformulier Zorginstellingen (her)erkenningsaanvraag Opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige Algemene gegevens van de zorginstelling U vult dit deel voor alle opleidingen eenmalig per zorginstelling

Nadere informatie

Traumatologie en Psychiatrie, een uitdagende combinatie

Traumatologie en Psychiatrie, een uitdagende combinatie Traumatologie en Psychiatrie, een uitdagende combinatie Programma 19:00 uur 19:05 uur 19:15 uur 20:00 uur 20:15 uur 21:15 uur 21:30 uur Welkom en Inleiding; Mw. M. vd Meulen, SEH vpk MCL Omschrijving casus;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: SAMENWERKING MET HET SEH-TEAM. 1 Wie is het SEH-team? 2 Voordat de arts in beeld komt

HOOFDSTUK 15: SAMENWERKING MET HET SEH-TEAM. 1 Wie is het SEH-team? 2 Voordat de arts in beeld komt HOOFDSTUK 15: SAMENWERKING MET HET SEH-TEAM 1 Wie is het SEH-team? Voor een deel is dit afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis en de grootte van de SEH. Over het algemeen: hoe groter de SEH, hoe

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Reanimatie van de pasgeborene

Reanimatie van de pasgeborene Reanimatie van de pasgeborene Anne Debeer, neonatale intensieve zorgen, UZ Leuven Katleen Plaskie, neonatale intensieve zorgen, St Augustinus Wilrijk Luc Cornette, neonatale intensieve zorgen, AZ St-Jan

Nadere informatie

Anesthesie Gelrebreed

Anesthesie Gelrebreed Trefwoord Pijnbestrijding Epidurale pijnbestrijding PCA (Patiënt Controlled Analgesia) PCA pomp (Numeric Rating Scale) Sedatiescore Bestemd voor Verpleegkundigen van de verpleegafdelingen waar patiënten

Nadere informatie

EERSTE HULP. Georganiseerde. Wie? Inhoud. De eerstehulpverlener. Pim de Ruijter. Pim de Ruijter

EERSTE HULP. Georganiseerde. Wie? Inhoud. De eerstehulpverlener. Pim de Ruijter. Pim de Ruijter Georganiseerde EERSTE HULP De eerstehulpverlener Pim de Ruijter Wie? Instructeur Eerste Hulp en BLS/PBLS Arts, in opleiding tot anesthesioloog Oprichter Eerste Hulp Wiki Auteur Gevorderde Eerste Hulp Evenementenhulp

Nadere informatie

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006)

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) 1. Definities Wie is het slachtoffer? Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet

Nadere informatie

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen Marcel Bontje BHV Plus Simpel(er) Noodzakelijke handelingen Hogere retentie Verbeteren uitkomst Evidence Based Niveau van bewijsvoering:

Nadere informatie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie DiaCamschaal 24 Nederlandse Reanimatie Competitie Venticare 24 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015

SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015 SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015 ZIROP SBAR I-GEL CPAP- FLOWSAFE T-POD VACUUM MATRAS LUNGULTRASOUND (CAT) TOURNIQUETTE (CAT) ZiROP Afspraken (convenant) tussen OLVG (en andere ketenpartners)

Nadere informatie

voldaan Datum: Handtekening Datum: Handtekening

voldaan Datum: Handtekening Datum: Handtekening Thema : ABCDE Aansluiten volwassen patiënt bewakingsapparatuur i.e. ECG, RR en SaO2 in laagcomplexe situatie Oktober 2013 - Controleert of bewakingsapparatuur bedrijfsklaar is en kan bewakingsapparatuur

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 BLS en ALS bij kinderen Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 ILCOR RICHTLIJNEN 2005 DOELSTELLINGEN Kort en eenvoudig Voor kinderen en volwassenen meer uniformiteit BLS (basic life support) AED (automated external

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in de 9 e editie van het ATLS Manual 18/12/12. Hoofdstuk 1 Overview. - teamwork is een nieuw onderwerp

Overzicht van veranderingen in de 9 e editie van het ATLS Manual 18/12/12. Hoofdstuk 1 Overview. - teamwork is een nieuw onderwerp Overzicht van veranderingen in de 9 e editie van het ATLS Manual 18/12/12 Hoofdstuk 1 Overview - teamwork is een nieuw onderwerp - zuurstof wordt genoemd bij Breathing; niet bij Airway - CWK X-ray vervaardigen

Nadere informatie

Een$kind$ontwaakt. Adam%Tompkins% Anesthesieverpleegkundige/docent. Sunday, 23 March 14

Een$kind$ontwaakt. Adam%Tompkins% Anesthesieverpleegkundige/docent. Sunday, 23 March 14 Een$kind$ontwaakt Adam%Tompkins% Anesthesieverpleegkundige/docent U$ook? Adam%Tompkins% Anesthesieverpleegkundige/docent Leukste kinderziekenhuis;) Leukste kinderziekenhuis;) www.pollev.com/acamedic Opvang

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 In dit document vind u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Reanimatie van pasgeboren baby s

Reanimatie van pasgeboren baby s Reanimatie van pasgeboren baby s Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen reanimatie van pasgeboren baby's. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation Council, gepubliceerd

Nadere informatie

ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt

ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt A.J. Alkemade, SEH arts KNMG 2010 A.J. Alkemade Cover:

Nadere informatie

het kind in acute nood 11

het kind in acute nood 11 bsl - ongevallen bij kinderen 02-03-2007 12:56 Pagina 11 1 Het kind in acute nood Definitie en etiologie Incidentie Acuut overlijden bij kinderen is meestal het gevolg van hypoxie door (a) luchtwegobstructie,

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Elementaire oefening Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Opdracht A t/m E Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Het Spoed Interventie Team

Het Spoed Interventie Team Het Spoed Interventie Team Peter Tangkau, internist - intensivist Mariska van Scheijndel, IC-verpleegkundige Harriët van Dijk, IC-verpleegkundige/kwaliteitsfunctionaris Werkgroep Educatieve Symposia Het

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

Inventarisatie traumaopvang, vragenlijst ziekenhuizen Traumacentrum Limburg 2009 1

Inventarisatie traumaopvang, vragenlijst ziekenhuizen Traumacentrum Limburg 2009 1 Bijlage 3 Inventarisatie trauma opvang 2009 ALGEMEEN SPOEDEISENDE HULP Atrium Medisch Locatie Heerlen Maastricht Sittard Roermond Weert Venlo Beschikbaarheid : Uur / dag 24 24 24 24 24 24 Dgn / week 7

Nadere informatie

Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts verplaatst. Dit kan wijzen op.

Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts verplaatst. Dit kan wijzen op. Meerkeuzevraag 4.1 Subcutaan emfyseem kan optreden bij? A. Bekkenfractuur B. Schedeltrauma C. Hartinfarct D. Pneumothorax Meerkeuzevraag 4.2 Een slachtoffer van een verkeersongeval opent zijn ogen bij

Nadere informatie

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden.

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Document ID 042325 Versie 2 Titel Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Status Definitief Autorisator Hoeven, JG van der Auteur

Nadere informatie

Percutane vertebroplastiek

Percutane vertebroplastiek Percutane vertebroplastiek Inleiding Patiënten die wervelbreuken hebben ten gevolge van osteoporose, hebben vaak veel last van rugpijn. In enkele gevallen is er ook sprake van neurologische uitval. Vroeger

Nadere informatie

Handboek voor SIGMA leden

Handboek voor SIGMA leden Handboek voor SIGMA leden info@sigmahandboek.nl Versie 1.41 28 november 2008 Daan Weerheijm Inhoud - Voorwoord p. 3 Deel 1: ATLS en de ABCDE methode p. 5 - Inleiding in de ATLS - Inleiding in de ABCDE

Nadere informatie

ER WORDT IN DIT KADER MET NADRUK OP GEWEZEN DAT HET ATLS MANUAL GEEN PROTOCOL IS, MAAR EEN RICHTLIJN.

ER WORDT IN DIT KADER MET NADRUK OP GEWEZEN DAT HET ATLS MANUAL GEEN PROTOCOL IS, MAAR EEN RICHTLIJN. ADDENDUM bij de 9 e druk van het ATLS MANUAL ATLS is een in grote delen van de wereld toegepaste methode. Het strenge toezicht op trainingsformat en toetsing van kennis en vaardigheid (uitgaande van de

Nadere informatie

Een handvat geven aan IC verpleegkundige (i.o.) met betrekking tot de eerste 24 uurs opname van volwassen brandwondpatiënten op de intensive care.

Een handvat geven aan IC verpleegkundige (i.o.) met betrekking tot de eerste 24 uurs opname van volwassen brandwondpatiënten op de intensive care. Doel Een handvat geven aan IC verpleegkundige (i.o.) met betrekking tot de eerste 24 uurs opname van volwassen brandwondpatiënten op de intensive care. Toepassingsgebied Intensive care volwassenen voor

Nadere informatie

Intensive Care / High Care

Intensive Care / High Care Patiëntenfolder Intensive Care Deze folder geeft informatie over de gang van zaken bij opname op de IC, de Intensive Care afdeling. De IC heeft tien bedden. De informatie is voor (toekomstige) patiënten,

Nadere informatie

Presentatie Casus 1b. Victoria Janes & Yvonne Poel

Presentatie Casus 1b. Victoria Janes & Yvonne Poel Presentatie Casus 1b Victoria Janes & Yvonne Poel Casusbeschrijving Vrouw: 55 jaar wordt door de ambulance naar de SEH gebracht, waar u als arts-assistent assistent werkzaam bent. Dezelfde ochtend heeft

Nadere informatie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie september 2013 pavo 0323 Inleiding In het menselijk lichaam zitten zeer veel verschillende botten, die op verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie in de traumatologie. Prof. dr. Michiel H.J. Verhofstad, traumachirurg

Kwaliteitsregistratie in de traumatologie. Prof. dr. Michiel H.J. Verhofstad, traumachirurg Kwaliteitsregistratie in de traumatologie Prof. dr. Michiel H.J. Verhofstad, traumachirurg Kwaliteitsregistraties wat moet je er mee Kwaliteitsregistraties wat moet je er mee Kwaliteitsregistraties wat

Nadere informatie

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL TRAUMATISCH PANCREASLETSEL Frank Oort Gutclub 29 oktober 2014 1 2 Opbouw Casus Achtergrond Traumatisch pancreas letsel bij kinderen Vervolg casus Leerpunten casus 3 Casus Mw. C. 13 jaar Overplaatsing vanuit

Nadere informatie

Specifieke facetten van fysiotherapie op de intensive care

Specifieke facetten van fysiotherapie op de intensive care Specifieke facetten van fysiotherapie op de intensive care Is één druppeltje olie echt voldoende..? CW Casteleijn, fysiotherapeut op de Intensive Care 1 INHOUD verleden, heden, toekomst overwegingen op

Nadere informatie

EINDTERMEN EERSTEHULPVERLENER LPEV

EINDTERMEN EERSTEHULPVERLENER LPEV =========================================== EINDTERMEN EERSTEHULPVERLENER LPEV =========================================== Vastgesteld : 01-03-2015 * DEEL 1 : DEEL 2 : DEEL 3 : Eindtermen Basis Eerstehulpverlener

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

RAAMWERK BEOORDELINGSCRITERIA 2007-2008. SOSA PRAKTIJKTENTAMENS en PROFCHECKS AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

RAAMWERK BEOORDELINGSCRITERIA 2007-2008. SOSA PRAKTIJKTENTAMENS en PROFCHECKS AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE RAAMWERK BEOORDELINGSCRITERIA 2007-2008 SOSA PRAKTIJKTENTAMENS en PROFCHECKS AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE SOSA Raamwerk Beoordelingscriteria Praktijktentamens en Profchecks Ambulanceverpleegkundige 1 1.Eigen

Nadere informatie

Improviseren of organiseren?

Improviseren of organiseren? Surviving wachttijden op de SEH Improviseren of organiseren? Venticare congres, 28 mei 2010 J.S.K. Luitse en R.W. Rosmulder SEH Grote Stad: Improviseren of Organiseren! 60-70% zelfverwijzer 15-20% verwezen

Nadere informatie

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Informatie voor patiënten F1087-3510 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E Opdracht A t/m D Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Zorgpad Hartinfarct. Cardiologie

Zorgpad Hartinfarct. Cardiologie Cardiologie Zorgpad Hartinfarct U bent opgenomen vanwege een hartinfarct. Door middel van deze informatiemap willen wij u informeren over wat u te wachten staat gedurende de eerste dagen van uw ziekenhuisopname.

Nadere informatie

Inhoud. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten 21-3-2013. Intoxicatie en onthouding in het algemeen ziekenhuis.

Inhoud. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten 21-3-2013. Intoxicatie en onthouding in het algemeen ziekenhuis. Inhoud Intoxicatie en onthouding in het algemeen ziekenhuis Dr. Martijn van Noorden Psychiater Leids Universitair Medisch Centrum GHB Monitor 2013 Practice-based richtlijn algemeen ziekenhuis GHB bindt

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl Plastische chirurgie Bovenbeenlift www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PLA004 / Bovenbeenlift / 13-11-2015 2 Bovenbeenlift U hebt met de plastisch

Nadere informatie

Optimaliseren van het intraklinische. instabiele SEH patiënt Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Optimaliseren van het intraklinische. instabiele SEH patiënt Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede Optimaliseren van het intraklinische transport voor een instabiele SEH patiënt Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede van A naar Beter Student: Charissa Stoelwinder, F132634, NJ2013 Begeleider: Conny Alewijnse-Spierings

Nadere informatie

INHOUD Dit protocol is gebaseerd op de NVN richtlijn 2011 Prognose van post-anoxisch coma. 1 september 2012

INHOUD Dit protocol is gebaseerd op de NVN richtlijn 2011 Prognose van post-anoxisch coma. 1 september 2012 INHOUD Dit protocol is gebaseerd op de NVN richtlijn 2011 Prognose van post-anoxisch coma. 1 september 2012 Inleiding: Een post-anoxisch coma wordt veroorzaakt door globale anoxie of ischemie van de hersenen,

Nadere informatie

Voor- en Nadelen van Propofol Sedatie voor Kindertandheelkunde. Catherine de Jong Anesthesioloog

Voor- en Nadelen van Propofol Sedatie voor Kindertandheelkunde. Catherine de Jong Anesthesioloog Voor- en Nadelen van Propofol Sedatie voor Kindertandheelkunde Catherine de Jong Anesthesioloog Introductie Uitgebreide tandheelkundige behandeling bij jonge, angstige kinderen is soms nodig en lukt niet

Nadere informatie

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam Welkom op zorgeenheid Acute adviezen Zorg na een afdeling hernia-operatie Intensive Care ZorgSaam 1 2 Welkom op de afdeling Intensive Care. De Intensive Care afdeling is bedoeld voor patiënten die vanwege

Nadere informatie

University Medical Center Groningen Traumatology

University Medical Center Groningen Traumatology Benn Beuker traumachirurg epidemiologie hoewel schotwonden minder vaak voorkomen dan steekwonden, is de inwerking op het weefsel vele malen ernstiger tgv holtevorming en energieoverdracht. Abdominaal letsel

Nadere informatie

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Roelie de Vlas meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Aline Westenberg Aline Westenberg ambulanceverpleegkundige UMCG Ambulancezorg & Timo Roosa ambulancechauffeur UMCG Ambulancezorg &

Nadere informatie

Uitgezakte navelstreng

Uitgezakte navelstreng Uitgezakte navelstreng Gynaecoloog Ambulance Verloskundige/huisarts 2. Dienstdoende gynaecoloog Overdracht volgens SPAR-methodiek: Nadat de patiënt is gesitueerd op de begane grond retrograad blaas vullen

Nadere informatie

Lesfiche: EHBO en reanimatie:

Lesfiche: EHBO en reanimatie: Lesfiche: EHBO en reanimatie: Niveau: 2 (praktijk: 2 lesuren) AED: Wat? De defibrillator of Defib is de enige manier om een hart terug te doen pompen. Paramedici hebben een professionele defib inde ambulance.

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Implementatie TRM na training. Intensive Care RDGG, Delft. S.J. Sleeswijk Visser, intensivist TRM kerngroep.

Implementatie TRM na training. Intensive Care RDGG, Delft. S.J. Sleeswijk Visser, intensivist TRM kerngroep. Implementatie TRM na training. Intensive Care RDGG, Delft. S.J. Sleeswijk Visser, intensivist TRM kerngroep. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Systeem waarmee ziekenhuizen: Continue risico s signaleren

Nadere informatie

Welke stelling in het geval van brandwonden is juist?

Welke stelling in het geval van brandwonden is juist? Meerkeuzevraag 8.1 Meerkeuzevraag 8.2 Meerkeuzevraag 8.3 Meerkeuzevraag 8.4 Meerkeuzevraag 8.5 Meerkeuzevraag 8.6 Meerkeuzevraag 8.7 Welke stelling in het geval van brandwonden is juist? A. De gevormde

Nadere informatie

Anatomie. Anatomie. Bloedtoevoer. Cerebrum Cerebellum Hersenstam. Schedel Hersenvliezen. Liquor cerebrospinalis Bloedvoorziening

Anatomie. Anatomie. Bloedtoevoer. Cerebrum Cerebellum Hersenstam. Schedel Hersenvliezen. Liquor cerebrospinalis Bloedvoorziening Anatomie Anatomie Cerebrum Cerebellum Hersenstam Schedel Hersenvliezen Liquor cerebrospinalis Bloedvoorziening Bloedtoevoer 1 Bewustzijnsdaling Verandering van: Bewust waarnemen van de omgeving Reactie

Nadere informatie

1 Primary assessment

1 Primary assessment 1 Primary assessment 11 ABCDE-methodiek In de spoedeisende geskunde presenteren patiënten zich over het algemeen met een symptoom, niet met een diagnose Opvang van een patiënt op de spoedeisende hulp moet

Nadere informatie

Reanimatie van pasgeborenen

Reanimatie van pasgeborenen Reanimatie van pasgeborenen 88 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie De richtlijn voor reanimatie van pasgeborenen is bedoeld voor het kind direct na de geboorte, ook wel omschreven

Nadere informatie

Protocol Parallelle Acties In de acute verloskundige zorg, vanuit de eerstelijns obstetrische thuissituatie

Protocol Parallelle Acties In de acute verloskundige zorg, vanuit de eerstelijns obstetrische thuissituatie Protocol Parallelle Acties In de acute verloskundige zorg, vanuit de eerstelijns obstetrische thuis Afspraken tussen verloskundigen die lid zijn van het VSV Zwolle en de maatschap vrouwenartsen Zwolle

Nadere informatie

perinatologie Perinatologie is de derde lijns zorg rondom zwangerschap en bevalling naast de neonatale zorg voor de pasgeborene

perinatologie Perinatologie is de derde lijns zorg rondom zwangerschap en bevalling naast de neonatale zorg voor de pasgeborene OHC+ Waarom OHC en OHC+ Uit onderzoek van de gezondheidraad is gebleken dat de zorg aangepast moest worden op de toegenomen complexe zorg Ieder perinatologisch centrum dient een OHC en OHC+ unit te hebben.

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

AG eerste hulp opleidingen 47 vragen met antwoorden.

AG eerste hulp opleidingen 47 vragen met antwoorden. AG eerste hulp opleidingen 47 vragen met antwoorden. 1 Noem de 5 punten van de EHBO 1 let op gevaar 2 ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert 3 stel het slachtoffer gerust 4 zorg voor professionele

Nadere informatie

KINDERMISHANDELING EN

KINDERMISHANDELING EN DE TAAK VAN HET ZIEKENHUIS BIJ VERDENKING VAN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Laurentius Ziekenhuis, Roermond S. Potgieter (kinderarts) V. Janssen (Kindermishandelingsfunctionaris) Veldnorm 1 2

Nadere informatie

Artroscopisch herstel van de schouderstabiliteit

Artroscopisch herstel van de schouderstabiliteit Artroscopisch herstel van de schouderstabiliteit Informatie voor patiënten F0184-1011 februari 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling Centrumlocatie De anesthesioloog heeft met u besproken dat de oorzaak van uw pijnklachten beoordeeld en mogelijk ook behandeld gaan worden middels een epiduroscopie. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Pijncentrum. Nucleoplastiek

Pijncentrum. Nucleoplastiek Pijncentrum Nucleoplastiek Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een nucleoplastiek. In deze folder willen wij u graag informeren over

Nadere informatie

Fundamentals e-learningbibliotheek Met gratis 10.000 tegoed voor themaspecifieke en specialistische e-learning!*

Fundamentals e-learningbibliotheek Met gratis 10.000 tegoed voor themaspecifieke en specialistische e-learning!* Fundamentals e-learningbibliotheek Met gratis 10.000 tegoed voor themaspecifieke en specialistische e-learning!* www.expertcollege.com Zie voor de actievoorwaarden de binnenkant van deze brochure. * Uw

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie