Advies infrastructuur voor uitwisseling van de generieke overdrachtsgegevens in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies infrastructuur voor uitwisseling van de generieke overdrachtsgegevens in Nederland"

Transcriptie

1 Advies infrastructuur voor uitwisseling van de generieke overdrachtsgegevens in Nederland

2 Inhoud 1. Aanleiding en Samenvatting 2. Uitwerking samenwerkingsvormen en informatieuitwisselingspatronen 3. Geadviseerde vervolgstappen Bijlagen

3 Aanleiding en Samenvatting

4 Aanleiding en opstellen van het advies Vraag van de Stuurgroep van Programmadirecteuren EPD aan de AcZie om: Uw advies en uw standpunt met betrekking tot de gewenste infrastructuur 1 voor de uitwisseling van generieke overdrachtsgegevens tussen ziekenhuizen in Nederland. Ook is er behoefte aan een breedgedragen oplossing bij andere initiatieven In alle initiatieven wordt gezocht naar manieren om patiëntinformatie te delen tussen zorgverleners in verschillende organisaties. Voorbeelden van de verschillende initiatieven: Het project 'Landelijk Doorverwijzen', een initiatief van Alpe D HuZes, beoogt in 2013 tot een implementatieplan te komen voor landelijk verwijzen; Ondersteunen van Oncologisch MDO, pilot projecten vanuit IKNL; Samenwerking tussen het UMC Utrecht met het AvL en het Princes Maxima Centrum; Regionale uitwisseling van informatie vanuit diverse regionale schakelpunten. Voor al deze initiatieven is het nodig dat er een infrastructuur beschikbaar komt om informatie over uit te wisselen. Het is voor alle partijen van belang dat er een oplossing komt waarmee daadwerkelijk informatie is uit te wisselen via een breed gedragen oplossing. Hoe is dit advies tot stand gekomen In mei heeft de SIG PRIMA een eerste advies opgesteld; naar aanleiding van dat advies is een bredere werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de UMC s, Nictiz, EZDA, Sleutelnet en het project Landelijk doorverwijzen (Alp d Huzes, Soulve). Dit advies is tot stand gekomen na een workshop, afstemming met de leden van genoemde werkgroep via mail en bespreking in de SIG PRIMA vergadering van 19 september. 4 1 Onder infrastructuur wordt in dit verband verstaan: aspecten als netwerk connectiviteit, authenticatie/autorisatie/logging, patiëntrechten, adresboeken, versturen of opvragen (push versus pull) en beheer.

5 Bij de totstandkoming van het advies is als volgt te werk gegaan (1/2) Eerst is gekeken welke vormen van communicatie en informatieoverdracht (samenwerkingsmodellen) ondersteund moeten worden. De conclusie is dat er zowel behoefte is aan de mogelijkheid om informatie te verzenden (push-verkeer) als om informatie te kunnen opvragen (pull-verkeer). Er is geen uitwisselingspatroon dat voor alle samenwerkingsmodellen geschikt is, er zullen dus nu en in de toekomst meerdere informatiepatronen ondersteund dienen te worden. Voor directe uitwisseling tussen bekende zorgverleners (overdracht, gerichte consultatie) is push uitwisseling gewenst. Voor samenwerkingsvormen waarbij niet op voorhand bekend is welke zorgverleners en hierbij betrokken zijn en wanneer de informatie gebruikt wordt (inzage/seh, gezamenlijke behandeling) is gewenst dat er informatie beschikbaar is die door de zorgverlener op het gewenste tijdstip opgehaald kan worden. In die situaties is pull gewenst. Vervolgens is nagegaan welke opties voor infrastructuur momenteel beschikbaar zijn. Push: Directe overdracht Secure Secure Push: Indirecte overdracht met notificatie Postbus Postbus Push: Onder beheer van de patiënt Personal Health Record Personal Health Record Personal Health Record Pull: Opvragen uit een repository d.m.v. een registry XDS- Infrastructuur, LSP XDS- Infrastructuur, LSP Overdracht Consultatie Inzage 5

6 Bij de totstandkoming van het advies is als volgt te werk gegaan (2/2) De uitgangspunten waaraan een infrastructuur moet voldoen zijn in kaart gebracht : in een matrix zijn de infrastructuur opties gescoord tegen de uitgangspunten Secure- LSP XDS infra-structuur Postbus (niet IHE) Personal Health Record Kan eisen wet- en regelgeving implementeren en bewaken [2] Ondersteunt richtlijn EGiZ Ondersteunt NEN 7512 Ondersteunt alle typen zorggegevens Leverancier onafhankelijk [3] Schaalbaar [4] Gebaseerd op (inter)nationale standaarden Bewezen oplossingen en technologie Gedeelde informatie blijft binnen verantwoordelijkheidsgrenzen ziekenhuis [5] [5] [5] 6 [1]: Zie de bijlagen voor de volledige lijst met uitgangspunten. [2]: Voor de score op dit uitgangspunt is er van uit gegaan dat de afspraken tussen de communicatiepartners bepalen of wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De score geeft aan of met de infrastructuur deze afspraken ook bewaakt resp. afgedwongen kunnen worden. [3]: Afhankelijk van encryptykey-server van de leverancier. [4]: Koppeling registry s en repository s nog geen schaalbare oplossing [5]: Eisen aan third party die de (tijdelijke) decentrale opslag host Voldoet volledige aan de uitgangspunten Kan aan de uitgangspunten voldoen, vraagt om procedure maatregelen Voldoet niet aan de uitgangspunten

7 Dit leidt tot de volgende adviezen van de werkgroep Advies aan de AcZie 1. Investeer in de (verdere) ontwikkeling van (regionale) netwerken 2. Baseer deze ontwikkeling op IHE-profielen: XDS voor pull, XDR voor push verkeer, XDW voor procesondersteuning van de uitwisseling 3. Laat elk academisch ziekenhuis een nadrukkelijke rol spelen in de voor hen relevante regio 4. Wees actief betrokken als academische ziekenhuizen bij de verdere ontwikkeling naar landelijke opschaling en sluit hiervoor aan bij de bestaande initiatieven van VZVZ, & de RSO s. Laat de RSO s hierin leidend zijn. 5. Implementeer secure op plaatsen waar nog geen op IHE gebaseerde oplossing beschikbaar is, of waar gezien de aard van het uitwisselingsproces, IHE een minder werkbare oplossing biedt 6. Voor het uitwisselen van grote bestanden en beelden kan indirecte overdracht via een postbussysteem een tussenoplossing bieden, zolang er geen XDS infrastructuur beschikbaar is; sluit hiervoor aan bij bestaande initiatieven 7. Eis contractueel van leveranciers van informatie overdrachtsapplicaties dat zij hun applicatie baseren of aanpassen op IHE standaarden. 8. Kijk naast het interoperabiliteits-niveau infrastructuur en techniek ook naar de bovenliggende interoperabiliteits-niveaus; hierbij dient de gebruiker niets te merken van de onderliggende infrastructuur (of systemen en informatie standaarden), maar dient de gebruiker ondersteund te worden bij de uitvoering in de oefening van het zorgproces. 7 interoperabiliteits-niveaus

8 Uitwerking samenwerkingsvormen en informatieuitwisselingspatronen

9 Samenwerkingsvormen* Communicatie richting Tweerichtings communicatie A: Overdracht: Het eenmalig overdragen van patiëntgegevens én behandelrelatie tussen twee zorgverleners B: Consultatie: Patiëntinformatie gaat eenmalig heen en weer B:Consultatie D:Gezamenlijke behandeling C: Inzage: De patiëntgegevens kunnen door meerdere zorgverleners worden geconsulteerd zonder dat de behandel relatie wordt overgedragen Eenrichting Communicatie D: Gezamenlijke behandeling: Meerdere zorgverleners werken samen in een gezamenlijk patiëntendossier A: Overdracht C:Inzage Eenmalig Meermalig 9 Patiënt Zorgverlener Hoe vaak vindt uitwisseling plaats * Dit advies houdt rekening met de volgende samenwerkingsvormen in de zorg: Overdracht, Inzien, Consultatie. Gezamenlijke behandeling wordt niet meegenomen in dit advies.

10 Informatie-uitwisselingspatronen Patiëntgegevens worden rechtstreeks van organisatie A naar organisatie B gestuurd (Push) A: Directe overdracht Patiëntgegevens worden door A in een tijdelijke opslag geplaatst. B ontvangt een notificatie en kan de gegevens aan de hand hiervan uit de opslag halen. (Push) B: Indirecte overdracht met notificatie Patiënt krijgt zijn gegevens mee van organisatie A (papier, PHR) en stelt ze zelf beschikbaar aan organisatie B (Push) C: Onder beheer van de patiënt Organisatie A geeft in een centrale registry aan te beschikken over bepaalde patiëntgegevens en geeft tevens aan waar die zijn te vinden. Organisatie B kan de gegevens a.d.h.v. de registry vinden en ophalen. (Pull) 10 D: Opvragen uit een repository a.d.h.v. een registry

11 Op basis van beheerbaarheid en werkbaarheid is bepaald welk uitwisselingspatroon past bij welke samenwerkingsvorm 1 De beheer- en werkbaarheid is sterk afhankelijk van het toegepaste patroon, die weer afhankelijk is van de use case en de hoeveelheid data Push Voor een snelle correspondentie is uitwisseling van patiëntgegevens via een centrale registory en een lokale repository voor een arts geen werkbare oplossing (te veel handelingen en gedoe ) terwijl een (in)directe overdracht snel en simpel werkt (zeker als dat geïntegreerd vanuit het EPD kan). Echter, een (in)directe overdracht is minder geschikt voor de uitwisseling van patiëntgegevens tussen meerdere zorgverleners Push vergt minder beheerlast voor de zorgverlener dan pull. Pull Voor de uitwisseling van patiëntgegevens tussen meerdere zorgverleners is het patroon met een centrale registry de enige werkbare oplossing, zeker als niet op voorhand bekend is welke zorgverleners betrokken zijn. Bij pull is patiëntconscent een groter vraagstuk. Bij push verkeer, bijvoorbeeld een verwijzing, mag er van worden uit gegaan dat de patiënt impliciet toestemming heeft gegeven. Hij/zij is immers akkoord met het feit die hij verwezen wordt. Het patroon met een centrale registry (Pull-verkeer) vergt meer beheerlast in verband met de privacywetgeving. Waarschijnlijk volstaat het straks niet meer om een vinkje te zetten voor de vraag: Patiënt consent aanwezig, maar moet er echt een (digitale) handtekening van de patiënt zijn; de patiënttoestemming moet aangetoond kunnen worden. Ook het beheer van autorisaties (wie mag waar bij) vraagt extra beheer. 11 Algemeen Het is van belang dat er inzage is in de benodigde en uitgevoerde processtappen. Het vraagt om procesondersteuning, met name in het geval van pull. Er is behoefte aan workflow ondersteuning zodat de betrokkenen weten welke activiteit er van hen verwacht wordt. 1 zie de bijlagen voor een uitgebreide samenvatting van de risicoanalyse per verschillende uitwisselingspatroon

12 Bruikbare informatie-uitwisselingspatronen per samenwerkingsvorm Mogelijke infrastructuur bij uitwisselingspatroon Push: Directe overdracht Push: Indirecte overdracht met notificatie Push: Onder beheer van de patiënt Pull: Opvragen uit een repository d.m.v. een registry Overdracht Consultatie Inzage 12 Legenda: Geschikte infrastructuur Minder geschikte infrastructuur Ongeschikte infrastructuur

13 Informatie-uitwisselingspatronen in relatie met infrastructuren Mogelijke infrastructuur bij uitwisselingspatroon Push: Directe overdracht Secure Secure Push: Indirecte overdracht met notificatie Postbus Postbus Push: Onder beheer van de patiënt Personal Health Record Personal Health Record Personal Health Record Pull: Opvragen uit een repository d.m.v. een registry XDS- Infrastructuur LSP XDSinfrastructuur LSP Overdracht Consultatie Inzage 13

14 Toetsing infrastructuren aan uitgangspunten [1] Secure LSP XDS infra- structuur Postbus (niet IHE) Personal Health Record Kan eisen wet- en regelgeving implementeren en bewaken [2] Ondersteunt richtlijn EGiZ Ondersteunt NEN 7512 Ondersteunt alle typen zorggegevens Leverancier onafhankelijk [3] Schaalbaar [4] Gebaseerd op (inter)nationale standaarden Bewezen oplossingen en technologie Gedeelde informatie blijft binnen verantwoordelijkheidsgrenzen ziekenhuis [5] [5] [5] Opmerkingen: [1]: Zie de bijlagen voor de volledige lijst met uitgangspunten. [2]: Voor de score op dit uitgangspunt is er van uit gegaan dat de afspraken tussen de communicatiepartners bepalen of wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De score geeft aan of met de infrastructuur deze afspraken ook bewaakt resp. afgedwongen kunnen worden. [3]: Afhankelijk van encryptykey-server van de leverancier. [4]: Koppeling registry s en repository s nog geen schaalbare oplossing [5]: 14 Eisen aan third party die de (tijdelijke) decentrale opslag host Legenda: Voldoet volledige aan de uitgangspunten Kan aan de uitgangspunten voldoen, vraagt om procedure maatregelen Voldoet niet aan de uitgangspunten

15 Conclusie op grond van de toetsing Verschillende samenwerkingsvormen in de zorg, vragen verschillende informatie-uitwisselingspatronen (bv: push of pull) en infrastructuren die deze ondersteunen. Ook de eisen die, rekening houdend met de aard van het uitwisselingsproces, gesteld mogen worden aan de werkbaarheid (snel, eenvoudig) hebben invloed op de keuze van het overdrachtsmechanisme. Het infrastructuurprofiel IHE-XDS voldoet aan vrijwel alle uitgangspunten en kan hierdoor worden beschouwt als de meest toekomst vaste oplossing. Daarnaast bestaat er internationaal een prominente ontwikkeling op het gebied van IHE-profielen die (inter)nationaal groot draagvlak geniet. Binnen Nederland, via de regionale samenwerkingsverbanden (RSO s) is XDS de dominante infrastructuur. Naast de tevredenstellende score van het infrastructuurprofiel IHE-XDS bestaan er een aantal aspecten de aandacht verdieneen. Zo ontbreekt het aan een eenduidige invulling van de IHE-profielen Basic Patiënt Privacy Concent (IHE-BPPC) en Cross-Enterprise User Assertion (IHE-XUA). Daarnaast bestaat het vraagstuk hoe verschillende registries aan elkaar gekoppeld dienen te worden. Deze punten hinderen de landelijke opschaling van een XDS-infrastructuur. Verder is de werkbaarheid van XDS (in zijn huidige staat) beperkt, waardoor XDS minder geschikt is voor usecases waarin push de voorkeur heeft. Daarnaast bieden de huidige XDS-infrastructuren geen landelijke dekking zolang de registries (via het XCA-profiel) nog niet onderling gekoppeld zijn.. Een alternatief als secure mail en de indirecte overdracht via een postbus kan een tijdelijke oplossing bieden zolang er geen XDS infrastructuur beschikbaar is waar de betrokken partijen gebruik van kunnen maken. Dit geldt voor de situatie dat er nog geen XDS-infrastructuur operationeel is binnen de regio en de situatie dat de partijen niet tot dezelfde regio behoren. Bovendien verdient het gebruik van secure mail de voorkeur boven het gebruik van de XDSinfrastructuur in sommige use cases, zoals het aanvragen van aanvullend onderzoek. Het LSP biedt geen oplossing op de korte termijn voor de informatie uitwisselingsbehoefte zoals beelden, GOG enz. Echter zijn er vanuit het LSP belangrijke ervaringen opgedaan en concepten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor verdere opschaling van XDS-infrastrcutuur 15 1 zie bijlagen voor toelichting op de verschillende IHE-profielen

16 Geadviseerde vervolgstappen

17 Geadviseerde vervolgstappen Participeer in een of meer initiatieven op het gebied van gegevensuitwissisling op basis van XDS, bijvoorbeeld POC voor Generieke Overdracht Gegevens, Landelijk Doorverwijzen van Alpe D huzes. Doe dit in samenwerking met NICTIZ, VZVZ, Alpe D Huzes en eventueel andere geïnteresseerde partijen. Werk (mee) aan landelijke afstemming op het gebied van de inrichting van de regionale infrastructuren zodat eenduidige werkwijzes ontstaan en regio s op elkaar kunnen aansluiten. Sluit hiervoor aan bij de bestaande initiatieven van VZVZ, en de RSO s. Laat de RSO s hierin leidend zijn. Werk (mee) aan verdere definiering van IHE-profielen welke complementair zijn aan het IHE-XDS infrastructuur profiel, zoals IHE- BPPC en IHE-XUA, zodat de schaalbaarheid binnen een XDS infrastructuur gewaarborgd wordt. Doe een pilot op basis van secure- . Onderzoek op basis van de uitgevoerde pilots wat de rol en impact is van leveranciers op de bestaande infrastructeren en wat de verwachte kosten zijn voor opschalen van een uitwisseling-infrastructuur. 17

18 Daarnaast wordt geadviseerd om tot landelijke afstemming te komen op de volgende punten B: Indirecte overdracht met notificatie Voor push: Beschikbaar komen van een landelijke zorgverlenersgids: Adressen en specialisem/specialisaties van de ontvangende zorgverleners. Die onafhankelijk van een aplicatie beherd en bruikbaar is. Adreslijsten tussenopslag Authenticatie methode aanmelder en opvrager (IHE-XDS-XUA profiel) Voor pull Patiënt concent (IHE-XDS-BPPC profiel) Registry (koppeling meerdere registry s) (IHE-XDS-XCA profiel) Authenticatie methode aanmelder en opvrager (IHE-XDS-XUA profiel) C: Opvragen uit een repository d.m.v. een registory 18

19 E A T E AcZie Soulve Innovations Goeman Borgesiuslaan

20 Bijlagen I. Scope II. Uitwerking uitwisselingspatronen III. IHE integratie profielen IV. IHE profielen in relatie tot de gebruikte uitwisselingspatronen V. Uitgangspunten VI. Eisen voorkomend uit wet- en regelgeving VII. Samenvatting risico analyse

21 I. Om tot een advies te komen is de volgende scoping toegepast Uitwisseling van de volgende gegevenstypen vallen binnen de scope CCR patiëntgegevengs, bijvoorbeeld in de vorm van overdrachtsbrief en samenvatting patiëntdossier Diagnostische beelden De volgende instellingen vallen binnen de scope Alle ziekenhuizen De volgende security en privacy aspecten worden in acht genomen in dit advies Beveiligd transport Toetsen tegen richtlijnen Patiënt consent Identity management (identificatie, authenticatie, autorisatie) Auditing & logging De volgende use-cases vallen binnen de scope Overdracht Inzage Consultatie In dit advies ligt de focus op het interoperabiliteits-niveau infrastructuur en techniek Infrastructuur: Instellingen m.b.t. netwerk / firewalls Opstellen van protocol / software cummunicatieniveau (XDS) Data opslag Techniek: Interface naar infrastructuur Organisat ie (beleid) Zorgproces & Use Cases / Scenario s Informat ie (inhoud) Informat ie (vorm) Syst emen Infrast ruct uur en t echniek 21 Bron: Nictiz (2012) - Interoperabiliteit

22 II. Patiëntgegevens worden van organisatie A naar organisatie B gestuurd (Push) Dossier gegevens Organisatie A Organisatie B Kenmerken A moet weten wie B is A initieert de communicatie A stuurt, B ontvangt B is afhankelijk van A Voordelen Relatief eenvoudig te realiseren Beperkte beveiligingsrisico s Aandachtspunten Autorisatie zorgverleners Volledigheid van patiëntgegevens Minder geschikt voor samenwerking tussen meerdere zorgverleners Logging en auditing 22

23 II. Patiëntgegevens worden door A in een tijdelijke opslag geplaatst. B ontvangt een notificatie en kan de gegevens aan de hand hiervan uit de opslag halen. (Push) Notificatie Organisatie A Organisatie B Dossier gegevens Tijdelijke opslag Dossier gegevens Kenmerken Voordelen Aandachtspunten 23 A moet weten wie B is A initieert de communicatie A stuurt moet B op de hoogte stellen A stuurt, B haalt op B is afhankelijk van A B haalt info alleen op wanneer dat nodig is Logging van acties op de patiëntgegevens Autorisatie van zorgverleners Afhankelijkheid van derden voor tijdelijke opslag patiëntgegevens Minder geschikt voor samenwerking tussen meerdere zorgverleners

24 II. Patiënt krijgt zijn gegevens mee van organisatie A (papier, PHR) en stelt ze zelf beschikbaar aan organisatie B (Push) Dossier gegevens Dossier gegevens Organisatie A Patiënt Organisatie B Kenmerken A stelt patiëntgegevens ter beschikking aan de patiënt Patiënt slaat gegevens op in eigen PHR Patiëntgegevens blijven in PHR Patiënt geeft B toegang tot PHR Voordelen Patiënt houdt zelf regie over degene die toegang heeft tot de gegevens Aandachtspunten Tussenkomst van patiënt Volledigheid/integriteit van patiëntgegevens Accuraatheid van patiëntgegevens Afhankelijkheid van derden voor opslag patiëntgegevens 24

25 II. Organisatie A geeft in een centrale registry aan te beschikken over bepaalde patiëntgegevens en geeft tevens aan waar die zijn te vinden. Organisatie B kan de gegevens a.d.h.v. de registry vinden en ophalen. (Pull) publicatie Centrale Registry (index) opvragen Organisatie A Organisatie B Dossier gegevens Tijd onafhankelijke opslag (repository) Locatie bij organisatie of centraal Dossier gegevens Kenmerken Voordelen Aandachtspunten 25 A hoeft niet te weten wie B is A publiceert bericht (vult index) A plaatst patiëntgegevens in repository (lokaal of centraal) Patiëntgegevens blijven langdurig in repository B vraagt waar info beschikbaar is via index B haalt patiëntgegevens op uit repository B haalt info alleen op wanneer dat nodig is Goed inzetbaar wanneer meerdere (onbekende) hulpverleners toegang moeten hebben tot de gegevens Langdurige opslag van patiëntgegevens Logging van toegang tot patiëntgegevens Autorisatie van zorgverleners Patiënt consent Vaststellen van een behandelrelatie Afhankelijkheid van derden

26 III. IHE integratie profielen Algemeen IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise. IHE is een internationaal samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector. Het is opgericht in de Verenigde Staten en inmiddels actief in andere landen, waaronder Nederland. IHE Nederland is opgericht in Doelstelling van IHE is het oplossen van integratieproblemen bij software en medische apparatuur. IHE heeft als uitgangspunt geen nieuwe standaarden te ontwikkelen, maar beschikbare standaarden bij elkaar te brengen. Het vastleggen van welke standaarden in een specifieke context gebruikt worden, wordt gedaan in IHE integratieprofielen. Relatie met andere standaarden IHE ontwikkelt geen standaarden, maar verwijst in de integratieprofielen naar bestaande, breed geaccepteerde standaarden. Voorbeelden hiervan zijn HL7, SNOMED CT, LOINC en DICOM. Integratieprofielen Een integratieprofiel gaat over de uitwisseling van medische gegevens die nodig is om een specifieke klinische taak te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast zijn er generieke technische integratieprofielen. Een profiel specificeert de informatie die tussen systemen moet worden uitgewisseld en de acties die systemen moeten uitvoeren wanneer ze de informatie sturen of ontvangen. Een integratieprofiel bevat gedetailleerde specificaties en beschrijft hoe de profielen geïmplementeerd kunnen worden. Het doet uitspraken over alle aspecten die een rol spelen, zoals beveiliging, authenticatie, protocollen enz. IHE Document Sharing Models Er wordt onderscheid gemaakt naar verschillende manieren van document uitwisseling. De toepassing is afhankelijk van de gebruikte use case. Hiervoor zijn afzonderlijke integratieprofielen ontwikkeld: XDM: document uitwisseling, zonder eisen aan transport medium XDR: document uitwisseling eisen aan transportmedium en bericht structuur XDS: infrastructuur met opslag en index (zie uitwerking volgende dia) XDS-XCA: infrastructuur om XDS infrastructuren aan elkaar te koppelen 26 Bronnen: Interoperability for dummies. IHE-USA. Samarth, A ICT-Standaarden in de Zorg. Nictiz Health Information Exchange: Enabling Document Sharing Using IHE Profiles. Witting, K.; Moehrke, J.

27 III. IHE integratie profielen XDS XDS XDS staat voor Cross Enterprise Document Sharing. XDS is een van de technische profielen van IHE. Het IHE-XDS profiel bestaat sinds 2003 en heeft als doel om documenten tussen zorginstellingen met elkaar te delen. Zo kunnen CT-onderzoeken, MRI-scans, labuitslagen, overdrachtsdocumenten en verwijsbrieven tussen zorginstellingen gedeeld worden. Werking van XDS-profiel Feitelijk is een XDS-netwerk een generieke oplossing om documenten uit te wisselen. Het IHE-XDS profiel kan veel bestandsformaten uitwisselen zoals PDF, Word, JPG, HL7-CDA en DICOM. Binnen Nederland is het XDS-profiel voornamelijk bekend van digitale beelduitwisseling, Samenwerkende instellingen die afspraken maken over de uitwisseling van medische gegevens via een XDS-netwerk heet een affinity domain. Binnen een affinity domain zijn vier systeemrollen: instellingen die gegevens aanmelden, die heten document sources ; instellingen die gegevens opvragen, die heten document consumers ; een gegevensopslag, dit heet een repository ; een index, dit is een register met daarin de verwijzingen naar de plaats waar gegevens zijn opgeslagen, dit heet een registry. Als een zorgverlener informatie beschikbaar wil stellen slaat hij die op in de repository en meldt deze gegevens aan in de registry. De raadplegende zorgverlener zoekt op de registry naar beschikbare relevante informatie van een patiënt en krijgt van de registry een verwijzing in welke instelling de informatie zich bevindt. De informatie haalt hij vervolgens zelf bij deze repository op. Medische gegevens zijn dus niet centraal opgeslagen maar blijven bij de bron. Om het zoeken op de registry te faciliteren bevat de registry een aantal gegevens over de beschikbare informatie zoals de patiëntidentificatie, type document en instelling. De basisfunctionaliteit van een XDS-profiel kan echter niet toegepast worden zonder gebruik te maken van aanvullende IHE profielen. Een paar van deze profielen zijn: IHE-BPPC: dit profiel heeft als doel om toestemmingsprofielen van de patiënt te definiëren. IHE-CT: om tijdsynchronisatie tussen systemen te borgen. IHE-ATNA: om de logging te implementeren. IHE-XCA: om meerdere affinity domains aan elkaar te koppelen. IHE-XUA: authenticatie van gebruikers Om een XDS-netwerk volledig in te richten zijn dus meerdere IHE-profielen nodig. 27

28 III. IHE integratie profielen XDW Het XDW profiel stelt gebruikers vanuit verschillende zorgverleners organisaties in staat de verschillende stappen in het zorgproces te ondersteunen. Het biedt de mogelijkheid voor workflow ondersteuning. Het bouwt voort op andere IHE profielen rond document uitwisseling zoals het XDS profiel. Het biedt een generieke infrastructuur waar verschillende vormen van workflow ondersteuning op aan kunnen sluiten. 28

29 IV. Het Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR) maakt een directe, point to point, uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk (Push) Dossier gegevens Organisatie A Organisatie B Of Notificatie Organisatie A Organisatie B Dossier gegevens Tijdelijke opslag Dossier gegevens Het IHE-XDR profiel kan gebruikt worden voor het versuren van patient gegevens i.c.m. bestaande diensten zoals secure of een cloud-based oplossing 29 Bron: Health Information Exchange: Enabling Document Sharing Using IHE Profiles. Witting, K.; Moehrke, J.

30 IV. Het Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) profiel maakt een gecentraliseerde uitwissling, via een pull-mechanisme, van patiëntgegevens mogelijk XDS Document (Metadata): Type Patiënt ID Auteur Zorginstelling Datum Etc. Registry 2 3 Organisatie B 4 Organisatie A 1 Repository 1. Organisatie A upload patiëntgegevens naar een tijdonfankelijke opslagplaats (repository) 2. De repository registreert de metadata en een link naar de documentatie in de registory 3. Organisatie B zoekt d.m.v. specifieke informatie naar patiëntgegevens in het registry (patiëntconcent is nodig om zoekresultaten te kunnen vinden) 4. Via de repository wordt organisatie B doorverwezen naar de repository waar de patiëntgegevens worden verkregen 30 Bron: Health Information Exchange: Enabling Document Sharing Using IHE Profiles. Witting, K.; Moehrke, J.

31 IV. Verder moet er invullen worden gegeven aan de volgende profielen om uitwisseling van gegevens via het IHE-XDS profiel mogelijk te maken Afkorting (PIX) Patiënt Identifier Profiel Cross Referencing, Maakt referenties van Beschrijving dezelfde patiënt tussen verschillende systemen mogelijk. PIX Patiënt Identifier Cross Referencing Maakt referenties van dezelfde patiënt tussen verschillende systemen Audit Trail and Node Authentication (ATNA): Waarborgt de vertrouwelijkheid, mogelijk. intergriteit van patiëntgegevens waardborgt via een ATNA gebruikers authenticator Audit Trail en connectie and Node Authentication authenticator. Daarnaast Waarborgt waarborgt de vertrouwelijkheid, het ATNA-profiel intergriteit ook de toerekenbaarheid van patiëntgegevens via een audit trail waardborgt via een gebruikers authenticator en connectie authenticator. Daarnaast waarborgt het ATNA-profiel ook de toerekenbaarheid via een audit trail Notification of Document Availability (NAV). Definieert een mechanisme voor point-to-point notificaties tussen systemen binnenin een, of tussen verschillende, XDS-affnity domeinen. NAV Consistent Time (CT). Notification Waarborgt of synchronisatie Document Availability van tijdstippen Definieert tussen verschillende een mechanisme tijdzones voor point-to-point notificaties tussen systemen binnenin een, of tussen verschillende, XDS-affnity domeinen. Basic Patiënt Privacy Consents (BPPC) CT Consistent Time Waarborgt synchronisatie van tijdstippen tussen verschillende tijdzones (Cross-)Enterprise User Assertion (X/E UA) BPPC Basic Patiënt Privacy Consents Waarborgt de verschillende toestemmingsprofielen van de patiënt XUA of EUA (Cross-)Enterprise User Assertion Waarborgt de autorisatie van een geauthenticeerde zorgverlener XCA Cross-Community Access Overkoepelend profiel om meerdere XDS-affinity domains met elkaar te verbinden 31

32 IV. Het Cross-Enterprise Document Workflow (XDW) profiel stelt zorgverleners in staat om de status van patiëntgegevens te volgen tijdens een order 1 2 Zorgverlener A Organisatie B 4 3 XDS-omgeving 1. Zorgverlener A initieeert een verwijzing en upload de patientgegevens naar een XDS omgeving 2. Organisatie B accepteert de verwijzing en haalt de patiëntgegevens van de XDS omgeving 3. Organisatie B upload de toegevoegde patiëntgegevens in de XDS omgeving 4. Zorgverlener A ontvangt een notificatie dat de patiëntgegevens zijn aangevuld en kan deze inzien 32 Bron: Health Information Exchange: Cross-Enterprise Document Workflow (XDW). Zalunardo, L.; Cocchiglia, A.

33 V. Om tot de gewenste infrastructuur voor de uitwisseling van generieke overdrachtsgegevens tussen ziekenhuizen in Nederland te komen, zijn de volgende 10 uitgangspunten opgesteld 1. De oplossing moet in staat zijn om de eisen die voortkomen uit wet- en regelgeving, te implementeren en te bewaken. 2. De gedragscode EGiZ (Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg) is leidend voor de uitwerking en inrichting van privacy gerelateerde zaken. 3. Met de gekozen infrastructuur kan worden voldaan aan de norm voor vertrouwde gegevensuitwisseling in de zorg, de NEN 7512:2005 uitgaande van het vertrouwelijkheidrisico Hoog. 4. De gekozen infrastructuur is generiek en kan gebruikt worden voor alle uit te wisselen medische gegevens, onafhankelijk van format en omvang (documenten, beelden, multimediabestanden etc.). 5. De gekozen infrastructuur leidt niet tot afhankelijkheid van een leverancier. 6. De gekozen infrastructuur moet schaalbaar zijn, zowel wat betreft het volume van het aantal deelnemers en uit te wisselen gegevens als wat betreft het aantal use cases en het aansluiten van andere gebruikersgroepen (bijvoorbeeld: ook 1 e en 3 e lijn en andere regio s). 7. De gekozen infrastructuur is gebaseerd op (inter-)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg voor zowel de inhoud van de berichten (CDA, DICOM e.a.) als de toegepaste techniek en protocollen (HL7, IHE e.d.), zoals deze momenteel wordt toegepast in Nederland. 8. De gekozen infrastructuur maakt gebruik van bewezen oplossingen en technologie en wordt breed gebruikt binnen Nederland 9. Alle gedeelde informatie blijft in de bronsystemen beschikbaar en het is voor de gegevensuitwisseling niet noodzakelijk deze (redundant) in een centrale repository vast te leggen. Alle gedeelde informatie blijft binnen de verantwoordelijkheidsgrenzen van het ziekenhuis. 10. Vanuit het oogpunt van werkbaarheid, moeten de te nemen (privacy en security) maatregelen- en de door de gebruiker uit te voeren acties, in verhouding staan tot het doel van de communicatie en de daarmee samenhangende risico s. 33

34 VI. Eisen voortkomend uit de weg- en regelgeving Voor de verwerking en uitwisseling van gegevens via Pull-verkeer, is vooraf uitdrukkelijke toestemming van de patiënt (patient consent) vereist. De toestemming van de patiënt moet vastgelegd en geraadpleegd kunnen worden. Raadplegen van patiëntgegevens is alleen toegestaan voor zorgverleners met een behandelrelatie en zonodig na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Toegang tot de infrastructuur is uitsluitend toegestaan voor geauthenticeerde en geautoriseerde personen. Logging op alle (inzage) acties op patiëntgegevens via de infrastuctuur, vindt plaats volgens NEN (Nader uit te werken). Hierbij wordt voor iedere transactie tenminste de volgende gegevens vastgelegd: de uitgevoerde actie, datum en tijd, identiteit van de patiënt, identiteit van de zorgverlener, identiteit van de zorgaanbieder. De patiënt heeft recht op inzage van de loggegevens van wie toegang is verleend tot zijn gegevens en wie daar gebruik van hebben gemaakt. Vertrouwelijke gegevens mogen alleen opgeslagen worden binnen de verantwoordelijkheidsgrenzen van het ziekenhuis. Zie de gedragscode EGiZ voor een definitie van gegevensuitwisseling op basis van Push en Pull verkeer. 34

35 VII Samenvatting risicoanalyse Directe overdracht Indirecte overdracht met notificatie Opvragen uit een repository d.m.v. een registory Onder beheer van de patiënt Vertrouwelijkheid Beveiligde verbinding tussen organisaties vereist Beveiligde verbinding tussen organisaties én tijdelijke opslag vereist Beveiligde verbinding tussen organisaties, index én repository vereist Afhankelijkehid van derden voor oplsag van patiëntgegevens Toerekenbaarheid Procedureel borgen, bijvoorbeeld door het invoeren van een digitale handtekening Procedureel borgen, bijvoorbeeld door het invoeren van een digitale handtekening Heldere afspraken over logging zijn vereist om onweerlegbaarheid veilig te stellen Procedureel borgen, door vast te leggen wanneer patiëntgegevens naar of van de patiënt zijn overgedrgen Authenticiteit Autorisatie Procedureel borgen,door bijvoorbeeld UZI-pas te gebruiken Inrichten autorisatieprocedure aangevuld met jaarlijkse controle of de juiste mensen toegang hebben tot de juiste gegevens Procedureel borgen,door bijvoorbeeld UZI-pas te gebruiken Inrichten autorisatieprocedure in overleg met derden aangevuld met jaarlijkse controle of de juiste mensen toegang hebben Procedureel borgen,door bijvoorbeeld UZI-pas te gebruiken Inrichten autorisatieprocedure in overleg met derden aangevuld met jaarlijkse controle of de juiste mensen toegang hebben Procedureel borgen, bijvoorbeeld door de patiëntgegevens te koppelen aan het BSN van de patiënt Patiënt houdt zelf regie over degene die toegang heeft tot de gegevens Gegevens integriteit Zorg voor voldoende authenticeiten autorisatie maatregelen en waar mogelijk 4-ogen principe hanteren, plus technische maatregelen in de vorm van standaardprotocollen Zorg voor voldoende authenticeiten autorisatie maatregelen en waar mogelijk 4-ogen principe hanteren, plus technische maatregelen in de vorm van standaardprotocollen Zorg voor voldoende authenticeiten autorisatie maatregelen en waar mogelijk 4-ogen principe hanteren, plus technische maatregelen in de vorm van standaardprotocollen Zorg voor voldoende authenticeiten autorisatie maatregelen en waar mogelijk 4-ogen principe hanteren, plus technische maatregelen in de vorm van standaardprotocollen Beschikbaarheid 35 Technische voorzorgsmaateregelen treffen, zoals het gebruik van een virusscanners en firewalls, om een uptime van 99,9% te garanderen Technische voorzorgsmaateregelen treffen, zoals het gebruik van een virusscanners en firewalls, om een uptime van 99,9% te garanderen Technische voorzorgsmaateregelen treffen, zoals het gebruik van een virusscanners en firewalls, om een uptime van 99,9% te garanderen Technische voorzorgsmaateregelen treffen, zoals het gebruik van een virusscanners en firewalls, om een uptime van 99,9% te garanderen

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Hoofdpijn of medicijn?

Hoofdpijn of medicijn? Hoofdpijn of medicijn? Overzicht van en voor het uitwisselen en delen van informatie in de zorg Datum: December 2015 Auteur: Fabien van t Woudt (fabienvw@fenestrae.com) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Om tot een selectie relevante implicaties van wet- en regelgeving op de ICT architecturen te komen, is eerst een inventarisatie en overzicht gemaakt 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Disclaimer Dit document bevat een verkenning voor het project Landelijk Doorverwijzen en wordt gefinancierd vanuit Alpe d HuZes (Zie www.landelijkdoorverwijzen.nl)

Nadere informatie

Overzicht Persoonlijk Gezondheidsdossiers

Overzicht Persoonlijk Gezondheidsdossiers PGD Overzicht Persoonlijk Gezondheidsdossiers Verwijsoplossingen gebaseerd op een PGD Dit onderzoek naar Persoonlijk Gezondheidsdossiers wordt gedaan in het kader van het project Landelijk Doorverwijzen

Nadere informatie

Presentatie UPZUID. T.b.v. Stichting Gerrit. 11 februari 2016 ULCO WOUDSTRA

Presentatie UPZUID. T.b.v. Stichting Gerrit. 11 februari 2016 ULCO WOUDSTRA Presentatie UPZUID T.b.v. Stichting Gerrit 11 februari 2016 ULCO WOUDSTRA Overzicht presentatie UPzuid Doelstelling UPZuid Wat is IHE/XDS Organisatie UPZuid Huidige status en use-cases Techniek Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 14 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Inhoud AORTA 2012 Centrale Opt-In Generieke Berichtenstructuur IHE XDS

Nadere informatie

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, opgericht in 1998 in de V.S.

Nadere informatie

Eventjes iets uitwisselen. Maar dan begint het pas,.

Eventjes iets uitwisselen. Maar dan begint het pas,. Eventjes iets uitwisselen Maar dan begint het pas,. Regionale Uitwisseling Patiëntgegevens Zuid (RUPZ) Tijdens deze presentatie worden de resultaten gepresenteerd van het opzetten van een XDS register

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken IHE Nederland jaarcongres 2016 11 november, Bussum Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken Ger Wierenga security officer Martini Ziekenhuis Groningen IHE helpt! 1 Agenda Voorstellen XDS

Nadere informatie

Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014

Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014 Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014 Voor wie is dit document bedoeld? XDS is een op standaarden gebaseerd profiel dat beheerd wordt door de internationale organisatie

Nadere informatie

Toekomstscenario s Landelijk Doorverwijzen

Toekomstscenario s Landelijk Doorverwijzen Toekomstscenario s Landelijk Doorverwijzen 1. Analyse verwijssituatie 2. Belangrijkste knelpunten 3. Beïnvloedende factoren 4. Scenario s verwijzing uit eerste lijn en aanbevelingen 5. Scenario s verwijzing

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen De business case is voor drie doelgroepen en met vier verwijsoplossingen opgesteld Doelgroepen A. Algemeen geïnteresseerden Inzicht geven in

Nadere informatie

Digitale beelden uitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant. HIMSS Las Vegas

Digitale beelden uitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant. HIMSS Las Vegas Digitale beelden uitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant HIMSS Las Vegas 2016 Inhoud Wat houdt het project in? Implementatie Strategische overwegingen 2 Deelnemers Vier ziekenhuizen Zuidoost Brabant

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Overzicht van beschikbare verwijsoplossingen in de zorg

Overzicht van beschikbare verwijsoplossingen in de zorg Overzicht van beschikbare verwijsoplossingen in de zorg Inhoud Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende verwijsoplossingen voor drie verschillende markten: Eerstelijns- naar tweedelijns

Nadere informatie

Uw partner voor uitwisseling van medische data.

Uw partner voor uitwisseling van medische data. Uw partner voor uitwisseling van medische data. Wie is Meddex? Het ondersteunen van veilige uitwisseling van patiëntdata is het hart van onze dienstverlening. Meddex maakt patiëntdata leesbaar uit alle

Nadere informatie

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beelden Documentenservice Regio Rijnmond

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beelden Documentenservice Regio Rijnmond Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beelden Documentenservice Regio Rijnmond Aanleiding Zorginstellingen in de regio Rijnmond willen medische patiëntgegevens uitwisselen via de Beeld- en

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Perinatal Web Based dossier & ICT Geboortezorg. Informatie- en Q&A bijeenkomst Gouda, vrijdag 16 september 2016

Perinatal Web Based dossier & ICT Geboortezorg. Informatie- en Q&A bijeenkomst Gouda, vrijdag 16 september 2016 Perinatal Web Based dossier & ICT Geboortezorg Informatie- en Q&A bijeenkomst Gouda, vrijdag 16 september 2016 Van EPD Symposium 17 september 2015 naar Status PWD Geboortezorg 16 september 2016 Onderwerpen

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 13 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Actueel - gedragscode EGiZ - wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

IHE XDS NN visievorming. Jan Feenstra Programma Manager

IHE XDS NN visievorming. Jan Feenstra Programma Manager IHE XDS NN visievorming Jan Feenstra Programma Manager Agenda Huidige status XDS programma Hoofdprogramma XDS NN Voordelen / winst voor de zorg XDS visie Van lokaal Naar regio Naar landelijk Cross-Enterprise

Nadere informatie

THINK BIG, START SMALL

THINK BIG, START SMALL Talmor 2017 THINK BIG, START SMALL Projectathons Amsterdam & Hoorn als Small Start Drachten, 9 februari 2017 Onderwerpen o Wie zijn wij? o Wat zijn de kenmerken van integrale geboortezorg? o Wat is de

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA Programma o Inleiding, resumé en de stand van zaken o Laatste ontwikkelingen in de praktijk: BMA/Onatal

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016 Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk Datum: 6 april 2016 Agenda Wat betekent interoperabiliteit voor uw organisatie? Hoe gingen anderen u voor - Praktijk cases Het Meddex Platform 2 Wat

Nadere informatie

CONCENTRATIE & SPREIDING VAN ZORG

CONCENTRATIE & SPREIDING VAN ZORG CONCENTRATIE & SPREIDING VAN ZORG Martijn Bakkers @martijnbakkers Dienstverleningsleverancier Gestart in 2009 op initiatief van een arts Begonnen met dossierinzage vanuit patiënt Uitgebreid naar inzage

Nadere informatie

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager XDW in Twente, workflow ondersteuning via XDS-netwerk ZorgNetOost Introductie IZIT en ZorgNetOost MDO Oncologie

Nadere informatie

DISCUSSIEPUNTEN HANDREIKING INTEROPERABILITEIT TUSSEN AFFINITY DOMAINS

DISCUSSIEPUNTEN HANDREIKING INTEROPERABILITEIT TUSSEN AFFINITY DOMAINS DISCUSSIEPUNTEN HANDREIKING INTEROPERABILITEIT TUSSEN AFFINITY DOMAINS Revisiebeheer Versie Datum Auteur Toelichting Status 0.1 6-6-2014 Vincent van Pelt Eerste concept Concept 0.2-1.0 30-10- Vincent van

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017.

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017. Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017 Wim Hodes Inhoud Achtergrond en start GTS Organisatie en aanpak Globaal ontwerp

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

UPZuid presentatie IHE Nederland 14 november 2014. Ulco Woudstra Manager stichting UPZuid

UPZuid presentatie IHE Nederland 14 november 2014. Ulco Woudstra Manager stichting UPZuid UPZuid presentatie IHE Nederland 14 november 2014 Ulco Woudstra Manager stichting UPZuid Overzicht presentatie Historie Huidige situatie Resultaten en leerpunten Huidige ontwikkelingen bij UPZuid deelnemers

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2)

Nadere informatie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie Informatiestandaard eoverdracht Pim Volkert Coördinator Terminologie 23 september 2014 Inhoud eoverdracht In welke gevallen? Informatiestandaarden wat zijn dat? eoverdracht wat zit erin? ART-DECOR Vragen

Nadere informatie

Walk the Talk. Door PVE met IHE, weg met de DVD. IHE Nederland jaarcongres november, Bussum. Laurens de Groot Petra Rompelberg.

Walk the Talk. Door PVE met IHE, weg met de DVD. IHE Nederland jaarcongres november, Bussum. Laurens de Groot Petra Rompelberg. IHE Nederland jaarcongres 2016 11 november, Bussum Walk the Talk Door PVE met IHE, weg met de DVD Laurens de Groot Petra Rompelberg Radboudumc IHE helpt! 1 Even voorstellen Laurens de Groot als Klinisch

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Analyse en verbetermogelijkheden in het verwijsproces. Titel. Datum

Analyse en verbetermogelijkheden in het verwijsproces. Titel. Datum Analyse en verbetermogelijkheden in het verwijsproces Titel Datum 1. Verwijzingen van eerste- naar tweede lijn Procesbeschrijving en tijdwinst Knelpunten Aanbevelingen 2. Verwijzingen tussen tweedelijns

Nadere informatie

Besluitenlijst Regionale Privacycommissie Actueel

Besluitenlijst Regionale Privacycommissie Actueel Besluitenlijst Regionale Privacycommissie Actueel Privacy convenant tbv SRZ-instellingen 13-2-2015 Basic Patiënt Privacy Consent (BPPC)model Opstellen van een uitwisselingsprotocol voor elektronische medische

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie. Copyright 2015 Capgemini Consulting. All rights reserved.

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie. Copyright 2015 Capgemini Consulting. All rights reserved. 6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie 29 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2) Persoonsgegevens Inhoud informatie Beschikbare bronnen Begrijpelijk

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Audit logging met NEN 7513 en ATNA

Audit logging met NEN 7513 en ATNA Audit logging met NEN 7513 en ATNA Presented by Pim Philipse / Richard Francken 1 Agenda Wat is Audit Logging Waarom doen we Audit Logging Hoe doen we Audit Logging Formaat Inhoud Transport Opslag Bevraging

Nadere informatie

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg Invoering van service oriented architecture voor landelijke informatievoorziening in de zorg Nictiz, Nationaal ICT instituut in de zorg Albert Vlug, manager van de architectuur Computable, maart 2008 Presentatie

Nadere informatie

CMIO Erasmus MC, Rotterdam. j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

CMIO Erasmus MC, Rotterdam. j.a.hazelzet@erasmusmc.nl Opschalen ehealth Toepassingen Jan A. Hazelzet, MD PhD CMIO Erasmus MC, Rotterdam j.a.hazelzet@erasmusmc.nl Science and Value Driven Healthcare Kwaliteit: Effectief Veilig Patiënt gericht Efficiënt Tijdig

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 2.1 Datum 22 september 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden:

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden: Notitie Van Projectleider en beheerder MammoXL regio Datum December 2013 Onderwerp Gebruikershandleiding MammXL Inleiding Verklarende woorden: MammoXL IBOB IMS Beelden Rapporten Systeem voor uitwisselen

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Compliance & Security Solutions ICT is een apart wereldje We geven niet graag geld

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Informatiebeveiliging: de juridische aspecten. Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz

Informatiebeveiliging: de juridische aspecten. Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz Informatiebeveiliging: de juridische aspecten Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz 20 september 2012 Onderwerpen beveiligingsplicht Wbp aandachtspunten implementatie IAM en BYOD wat te doen bij een datalek?

Nadere informatie

Gebruik van standaarden

Gebruik van standaarden Gebruik van standaarden Het lijkt simpel, maar de uitrol is toch complex Bas van Vliet Informatiemanager RIVM-CvB Inhoud 1) Introductie RIVM-CvB Bevolkingsonderzoeken 2) Twee voorbeelden DK/ScreenIT Perinataal

Nadere informatie

Discussiethema Huidige toepassingen

Discussiethema Huidige toepassingen Discussiethema Huidige toepassingen Bij dit onderdeel kunnen een aantal onderwerpen worden besproken over de werking van huidige toepassingen, onderdelen of processen: 1. Actualiteitscontrole - what's

Nadere informatie

Ontwerp autorisatieprotocol

Ontwerp autorisatieprotocol Ontwerp autorisatieprotocol AORTA 2012 (v6 11) Datum: 5 december 2012 Versie: 6.11.0.0 Referentie: [Ontw APT] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk AZ Sint-Lucas Gent 1 december 2016 Anneliese Van Egghen E-health en privacy wetgeving in de praktijk 1. De Next Generation privacy wetgeving

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Dr. André Huisman (MedicalPHIT)

Dr. André Huisman (MedicalPHIT) Disclosure Pathologie 3.0 Van digitalisering tot uitwisseling Dr. André Huisman Ir. Hans Mekenkamp Consultants bij MedicalPHIT - Onafhankelijk Advies Zorg & ICT - Trainingen - Congressen twitter.com/medicalphit

Nadere informatie