DLWO op elke notebook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DLWO op elke notebook"

Transcriptie

1 J a a r g a n g 0 3, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r In dit nummer: DLWO op elke notebook Houtskoolschets en ICT ICT in 2020 Politiek chat -debat Column Software Licentie Nieuws De vier I s voor 2020 ICT in de Wolken Onderwijsapplicaties Na 12 jaar TU/e ICT Governance Board Dienst ICT Goods Ondersteuners Dienst ICT Office 2010 Gek genoeg Mobiel betalen MyOrder Uitje Dienst ICT Notebookuitlevering DLWO on every notebook DLWO op elke notebook Fred Gaasendam D e nieuwe generatie studenten vindt op zijn of haar notebook in Internet Explorer meteen een verwijzing naar DLWO, de Digitale Leer- en Werkomgeving van de TU/e. Geen inloggen meer in allerlei aparte systemen, maar de informatie die je voor je studie nodig hebt meteen binnen handbereik in een en dezelfde omgeving. De afgelopen periode zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden geweest aan DLWO, met als resultaat vooral flinke snelheidswinst, zodat de DLWO nu in de startblokken staat voor een nieuw academisch jaar. De DLWO is nu op de website ook gemakkelijk bereikbaar door middel van een redirect: B ij de uitreiking van de notebooks is dit jaar specifiek aandacht besteed aan het bestaan van de DLWO door middel van grote posters die in het Auditorium aan de balustrade hebben gehangen. De poster liet goed zien hoe de interface van DLWO er uit ziet, zodat die voor studenten meteen herkenbaar is. Als slogan is de zin gebruikt: DLWO, startpunt voor onderwijs bij de TU/e Pay with mobile phone 23 ICT in the Clouds 24 Software License News 25 Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT The four I s for

2 2 Houtskoolschets en ICT Fred Gaasendam Een meer naar buiten gerichte, ondernemende en ambitieuze cultuur is een must. O nlangs publiceerde de Regiegroep Strategie TU/e 2020 het document Houtskoolschets voor Strategie TU/e In dit document kijkt de regiegroep vooruit naar 2020 en vraagt zich af wat er moet gebeuren om de TU/e in 2020 te laten behoren tot de meest vooraanstaande universiteiten in Europa. De regiegroep komt met een aantal oplossingsrichtingen. Allereerst is het van belang dat er een verdere afstemming komt van het onderwijsaanbod op de meer gedifferentieerde vraag van studenten en behoeften van de maatschappij. versterken van het verdienvermogen ten behoeve van duurzame investeringen in de eigen ontwikkeling. De regiegroep vertaalt deze oplossingsrichtingen vervolgens in drie actielijnen: het vergroten van maatschappelijke en economische impact, het vergroten van differentiatie en maatschappelijke profilering in het onderwijs en het versterken van internationalisering. B ij het vergroten van de maatschappelijke en economische impact stelt de regiegroep drie thema s voor bij onderzoek: De regiegroep stelt voor een Engineering College op te richten. Verder moet de TU/e blijven inzetten op excellentie in de disciplines. De ontwikkeling van interdisciplinaire programma s, gericht op thema s die relevant zijn voor samenleving en bedrijfsleven, worden in de toekomst ook heel belangrijk. De aandacht dient ook uit te gaan naar consequent doorvoeren van de chain of knowledge benadering (kennisontwikkeling, -uitwisseling en -valorisatie via de cyclische en interactieve keten onderzoeken ontwikkelen ontwerpen toepassen onderzoeken). De TU/e moet ook strategische allianties aangaan met nationale en internationale kennisinstellingen en bedrijven en versterkt inzetten op internationalisering. Gezien het vorige is het bouwen aan een meer naar buiten gerichte en meer ondernemende en ambitieuze cultuur een must. Een gestage groei in alle kernactiviteiten wordt voorgestaan, evenals het diversifiëren van de inkomstenbronnen en sustainable energy, industrial innovation en health. Smart mobility, human experience & well-being en intelligent lighting gooien ook hoge ogen. Nadere discussies moeten nog tot een definitieve keuze leiden. In ieder geval zullen de thema s een dwarsdoorsnede vormen door de faculteiten heen. V oor de vergroting van de differentiatie en maatschappelijke profilering in het onderwijs stelt de regiegroep voor een Engineering College op te richten, een brede, intensieve en slechts voor geselecteerde studenten toegankelijke Engelstalige bacheloropleiding. Verder komen er onder andere snijvlakopleidingen (opleidingen op het snijvlak van technologische en alfa/gamma domeinen),

3 3 graduate programs (bundeling van masteropleidingen, ontwerpersopleidingen en het onderwijsaanbod aan promovendi) en worden mens- en geesteswetenschappen meer geïntegreerd in de curricula. Voor wat betreft het derde punt, versterken van de internationalisering: het Engels wordt als voertaal planmatig ingevoerd. Het aantal buitenlanders in de wetenschappelijke staf moet fors omhoog. De campus wordt getransformeerd tot een levendige onderzoeks-, studie- en verblijfsomgeving, een Science Park -achtige omgeving met technologie-intensieve ondernemingen. Voor dit alles is het zeer belangrijk dat de universiteit nauw contact onderhoudt met zijn stakeholders bij de verwezenlijking van deze plannen. H oe dienen wij als ICT ers te reageren op deze voorgenomen plannen? Allereerst: het zijn nog voornemens, het gaat hier niet voor niets om een houtskoolschets. Maar als deze plannen werkelijkheid worden, is natuurlijk eerst de business aan bod. Bij de faculteiten en diensten zullen de consequenties van de plannen moeten worden omgezet in plannen voor de afdelingen zelf. Dat geldt ook voor Dienst ICT, maar dan op een paar manieren. De plannen moeten worden gekoppeld aan de autonome ontwikkelingen in de ICT-wereld: cloud-computing bijvoorbeeld, duurzame ICT, grid computing. Dat is een opdracht voor de dienst zelf. Het leeuwendeel zal echter voortkomen uit vragen van de business om voor de bovenstaande plannen een hoogwaardige ICTomgeving te creëren. Daar kan Dienst ICT al van tevoren proactief op reageren door de business te vertellen wat er voor technologische ontwikkelingen zijn, om de creativiteit in de business gaande te maken. computing een belangrijke toekomst tegemoet gaat is wel duidelijk, maar hoe zit het eigenlijk met grid-dienstverlening? Een Sciencepark op de campus betekent extra bedrijven, instituten. Gaan die een ICT-structuur krijgen die op die van de TU/e wordt aangesloten? Gaat de TU/e samenwerken met andere instellingen, zoals de gemeente Eindhoven? Hoe gaan de twee internationale KICs zich ontwikkelen op ICT-gebied? Wordt de TU/e infrastructuur aangesloten op internationale structuren zodat wetenschappers drempelloos met elkaar kunnen samenwerken? Cloudcomputing betekent misschien wel een cloud creëren voor onze eigen wetenschappers, waar ze ook zijn ter wereld, en uiteraard 24 uur per dag beschikbaar, én geserviced. Hoe gaan we dat inrichten? Dit soort vragen kennen alleen antwoorden die domeinoverstijgend zijn, sterker nog: instellingsoverstijgend. Afdelingen zullen in toenemende mate afhankelijk van elkaar worden voor het functioneren van hun domeinoverstijgende producten. Dienst ICT heeft gelukkig al een keer een dergelijke oefening kunnen doen, namelijk de DLWO, een samenwerkingsverband over afdelingen heen, zelfs over instellingen heen, in 3TU-verband. Dergelijke samenwerkingsverbanden zullen in de toekomst meer regel dan uitzondering worden. B ij de DLWO was het al duidelijk: uiteindelijk is het niet de afdeling die zorgt dat dit soort samenwerkingen van de grond komen, maar de medewerker zelf. Die moet gericht zijn op samenwerken, op meedenken en op innovatieve oplossingen. Wanneer de houtskoolschetsen pentekeningen worden, zal er een heleboel duidelijk worden. Het gaat er vooral om daarna ook zelf de pen ter hand te nemen. Wie het rapport van de regiegroep wil lezen, kan het vinden via de volgende link: Houtskoolschets TU/e 2020 Wordt de TU/einfrastructuur aangesloten op internationale structuren? Maar de consequenties voor de ophanden zijnde veranderingen gaan verder. Dat grid Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT

4 4 ICT in 2020 Han Verbiesen D e redactie van de Nieuwsbrief ICT heeft mij gevraagd iets te schrijven met als onderwerp ICT in Met veel genoegen heb ik mijn Glazen Bol uit de mottenballen gehaald, en breng ik verslag uit. We zijn nu bijna 20 jaar verder en ik denk dat deze uitvinding (tegenwoordig noemen we zoiets slate computer met als bekendste voorbeeld de ipad) nu echt op het punt staat om daadwerkelijk door te breken. Hoe revolutionair is de ipad nu eigenlijk? Ik wil beginnen met te stellen dat de toekomst voorspellen nogal gevaarlijk kan zijn. Onderstaande anekdote uit de tijd waarin ik werkzaam was als ICT-er in een ziekenhuis zal dit duidelijk maken. Zijn er overal netwerken? In 1991 had ik de unieke kans om met enkele directeuren, managers en artsen uit de Nederlandse zorgsector een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten. Deze studiereis stond geheel in het teken van ICT in de zorg. In Dallas (Texas) hebben we toen onder andere een soort demonstratieziekenhuis bezocht: The hospital of the future. Dit ziekenhuis stond vol met de allernieuwste ICT speeltjes. Er werd onder andere een geheel nieuw apparaat gedemonstreerd, een platte computer met zwart-wit scherm en zonder toetsenbord die je kon bedienen met een pen en waarmee je ook kon schrijven of een toetsenbord (op het scherm) bedienen. Iedereen was dol enthousiast, dit was het apparaat dat pen en papier voor eeuwig zou verbannen uit de Nederlandse ziekenhuizen. W aarom zo n uitvinding nu pas doorbreekt is moeilijk te zeggen. Een belangrijke factor is natuurlijk de prijs (destijds kostten die apparaten tienduizenden guldens), maar ik denk dat de mogelijkheid die we tegenwoordig hebben om deze apparaten draadloos te koppelen aan het bedrijfsnetwerk / internet de sleutel is waarom dit soort apparatuur nu wel gaat doorbreken. Een ander voorbeeld van oude wijn in nieuwe zakken is de thin client computer. Al jaren wordt geroepen dat de thin client zal doorbreken. Fabrikanten zullen het nooit toegeven maar die thin client is natuurlijk al veel langer geleden uitgevonden. De zogenaamde domme terminals die we in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw aansloten op mainframes en minicomputers waren in wezen de ultieme thin client computers.

5 5 domme terminal, voor de kenners onder ons : de VT-100 Als oude rot in het vak zie ik wel dat de ICT tegenwoordig steeds meer gaat lijken op hoe het vroeger was. De mainframes en mini-computers van destijds noemen we nu blade computers. Steeds meer verwerkingskracht (en opslagcapaciteit) wordt net zoals vroeger geconcentreerd. Deze ontwikkeling gaat gestaag door. Er wordt ook steeds meer geïnvesteerd in centrale ICTvoorzieningen als datacentra. Het aantal vierkante meters ICT-room neemt weer gestaag toe. straks ook op je slate-computer draaien. Zo n virtuele desktop draait samen met andere virtuele desktops, op een blade computer in de centrale ICT-room. De steeds sneller wordende (mobiele) netwerken zorgen er voor dat het beeld van de desktop real-time geprojecteerd wordt op je slate. Zolang er een netwerkconnectie is, functioneert de virtuele desktop overal waar je op dat moment bent; op je werk, thuis of op reis in auto, trein of vliegtuig. Zelf back-ups maken hoeft dan niet meer. De ICT afdeling zorgt er voor dat de data netjes wordt veiliggesteld. Het is heel goed voorstelbaar dat er een moment komt waarbij we alle studenten in plaats van een notebook zo n slate-computer aanbieden in combinatie met een krachtige virtuele desktop. Nu ik dit zo opschrijf merk ik dat ik over die nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden weer even enthousiast ben als 20 jaar geleden Of dat een goede graadmeter is voor mijn voorspellingskracht mag u zelf beoordelen Het aantal m² ICT-room neemt weer toe. Door de introductie van de zogenaamde Virtuele Desktop kun je programma s Eerste politieke chat -debat Steven Fritts Z oals de meeste van jullie inmiddels wel weten is op 2 juni het eerste chat- debat gehouden. Het idee hiervan is dat de lijsttrekkers van de politieke partijen vanaf verschillende locaties binnen Nederland kunnen debatteren via de netwerksite Hyves. Een van de locaties, die de eer had hieraan mee te mogen werken, was de TU/e. Zij mocht een chatplek voor de demissionaire minister president Jan Peter Balkenende inrichten. De Dienst ICT heeft hier ook met alle plezier aan meegewerkt. E en kleine week van te voren is de Dienst ICT hiervan op de hoogte gesteld en is gevraagd om bepaalde voorzieningen voor het debat te regelen. Een van die voorzieningen was een pc welke voorzien was van Windows 7. De pc moest ook uitgerust worden met bepaalde Hyves-componenten, geplaatst worden en vooral uitermate grondig op de locatie getest worden. Bovendien moest er voor gezorgd worden dat het netwerk geschikt was om aan het chat-debat mee te kunnen doen. Op de chat-dag zelf is door de Dienst ICT iemand beschikbaar gesteld om stand-by te blijven in geval van nood. Gelukkig was dit niet nodig en is alles soepel verlopen. N a het debat moest natuurlijk ook alles weer opgeruimd en terug op zijn plaats gezet worden. Daar hadden we, na dit succes, natuurlijk geen moeite mee

6 6 Column Een en Nul U heeft het vast al een keer meegemaakt: u bevindt zich in het kleinste kamertje in de toiletruimte van Laplace. U opent na gedane zaken de deur en staat meteen in het aardedonker. In den blinde loopt u in de richting van de schakelaar. Een collega komt binnen, doet het licht aan, ziet u staan in de zombiestand (armen vooruit: waar is het lichtknopje?), schrikt zich rot en roept: waar ben jij nou mee bezig?! Jaja, collateral damage van een PR-actie om het zuinig aan te doen in de gebouwen. Behulpzame collega s doen overal het licht uit, ook in het toilet, daartoe aangemoedigd door een in een rode steunkleur gevat tekstje bij de lichtknop. Maar, ondanks dit soort ongemakjes, is het goed dat de TU/e zich weer eens bezint op het zuinig omgaan met energie. Ook het ideaal van het papierloze kantoor, al dertig jaar een niet doorbrekende hit, behoeft aandacht (met uitzondering van de kantoortoiletten natuurlijk). Het energieverbruik wereldwijd is immer stijgend, zeker sinds de laatste vijftien jaar een grote slokop zijn intrede deed in het energienet: de computer. We kunnen niet meer zonder, we willen continu verbonden zijn met het internet, de ICT-sector is een enorme energieverslinder geworden. Maar er zijn ook mooie technieken gekomen: virtualisering zorgt ervoor dat energiebesparing allesbehalve virtueel is. De TU/e is er al ver mee en doet overigens mee met een actie van SURF om energiebesparing in de ICT te bewerkstelligen. Ondertussen schrijdt techniek voort en komen er e-readers, ipads en dergelijke die milieuvriendelijk zouden zijn omdat er geen bomen meer geveld worden. Maar ook een e-reader heeft weer energie nodig. Denk niet dat u milieuvriendelijk een pagina omslaat in een e-reader. Er gaat energie in zitten, er draait ergens een centrale extra, op kolen, gas of olie. De pagina s in uw e-reader vatten geen vlam, maar branden langzaam op Colofon Uitgever: Redactie: Hoofdredacteur: Kopij coordinator: Verslaggevers: Vertalingen: Redactiesecretariaat: Ronald Waterham Corine Spoor, Fred Gaasendam Cees du Bois Anki Visscher Alle medewerkers van de TU/e Steven Fritts Marijke Nauta, Ineke van de Laar Laplace 1.97, tel. 4089

7 7 Software Licentie Nieuws Anki Visscher Matlab Simulink PLC Coder Er is weer een nieuw Matlab contract afgesloten. Het contract omvat de standaard configuratie van Matlab, Simulink en alle toolboxen, waaronder 3 nieuwe toolboxen, de Model-Based Calibration Toolbox, de Simulink Design Verifier, de Simulink PLC Coder. Model-Based Calibration Toolbox M odel-based Calibration Toolbox provides design tools for optimally calibratingcomplex powertrain systems using statistical modeling and numeric optimization. You can define test plans, develop statistical models, and generate calibrations and lookup tables for complex high-degree-offreedom engines that would require exhaustive testing using traditional methods. By using the toolbox with MATLAB and Simulink, you can develop a process for systematically identifying the optimal balance of engine performance, emissions, and fuel economy, and reuse statistical models for control design, hardware-in-theloop testing, or powertrain simulation. Simulink Design Verifier Generate tests and prove model properties using formal methods. S imulink Design Verifier software generates tests for your Simulink and Stateflow models that satisfy model coverage and user-defined objectives. It also proves model properties and generates examples of violations. Simulink Design Verifier supports the following model coverage objectives: decision, condition, and modified condition/ decision coverage (MC/DC). You can define custom test objectives directly in your Simulink or Stateflow models by using design verification blocks. With property proving, you can explore your design for flaws, missed requirements, and unwanted states, issues that are difficult to uncover by simulation alone. Generate IEC structured text for PLCs and PACs. S imulink PLC Coder generates hardware-independent IEC structured text from Simulink models, Stateflow charts, and Embedded MATLAB functions. The structured text is generated in PLCopen XML and other file formats supported by widely used integrated development environments (IDEs). As a result, you can compile and deploy your application to numerous programmable logic controller (PLC) and programmable automation controller (PAC) devices. Simulink PLC Coder generates test benches that help you verify the structured text sing PLC and PAC IDEs and simulation tools. Adobe E r is een nieuw contract voor Adobe producten afgesloten. En de nieuwe versie CS5 is beschikbaar. Nieuw in het contract is de Studentenlicentie voor thuisgebruik van de volgende Adobe producten: Adobe Design Premium Suite, Adobe Master Collection Suite, Adobe Digital School Collection en Adobe Acrobat Professional. De studentenlicentie is een 1- jarig abonnement op de producten. De prijs van Adobe CS5 Design premium is 74,75 per computer per jaar en is verkrijgbaar via webwinkel Corel E ind augustus loopt het campuscontract met Corel af. Op moment van schrijven wordt nog bekeken of het contract in de huidige vorm wordt voortgezet nu in het vernieuwde Adobe-contract volop designer-producten opgenomen zijn. Houdt u de website van de dienst ICT in de gaten voor het laatste nieuws over software De nieuwe versie CS5 is beschikbaar.

8 8 De vier I s voor 2020 Cees du Bois Kiezen voor de TU/e moet geen pokerspel zijn. D e TU/e wil in 2020 nog meer Internationaal opereren, meer geinformatiseerd zijn, haar studenten, medewerkers en relaties meer Individueel kunnen bedienen en een Intensievere relatie met hen opbouwen. In deze tijd, waarbij iedereen veel uren doorbrengt achter een beeldscherm, waarop de hele wereld zichtbaar is en alle mensen in principe benaderbaar zijn, leek het ons goed de vraag te stellen aan een groep voornamelijk internationale masterstudenten van het TU/e-college ICT Governance om eens uit te zoeken en bij zich zelf na te gaan hoe de ICT van de TU/e aan deze vier I s een nog betere bijdrage zou kunnen leveren. Zij hebben immers ervaringen met de mogelijkheden van nu. Alhoewel we op het gebied van ICTvoorzieningen door onze studenten hooggewaardeerd worden, blijkt het voor, met name onze internationale studenten, nog niet zo eenvoudig om op onze weg te komen, zich aan te melden, in te schrijven, woonruimte te zoeken, onze natuur, cultuur en religie te leren kennen en hun studie te volgen en af te ronden. De echte doorzetter komt er wel of het toeval heeft een handje geholpen om voor onze universiteit te kiezen, maar ondanks de populariteit van het pokerspel lijkt ons een strijd aangaan met mr Le Chiffre of een Casino Royal te worden toch niet gewenst. Vandaar onze vraag om het eens goed uit te zoeken en met oplossingen te komen op ICT gebied. Doch Nederland oh Nederlands wat zijt gij mooi, maar we verstaan er niets van Zolang niet alle informatie in het Engels en mogelijk ook Spaans beschikbaar is, blijft het zorgelijk. Waar blijven toch die geautomatiseerde vertaalmachines? V ijf groepen zijn onder leiding van hun docenten Rob Kusters en Jos Trienekens (IE&IS) aan de slag gegaan en hebben vele studenten en medewerkers geïnterviewd. Zij kwamen daarbij tot een aantal markante constateringen en eigenlijk met relatief eenvoudige en aanwezige software te realiseren oplossingen, welke in onderstaande figuren gepresenteerd worden. Aan ons de taak -wie grijpt de bal- om daar mee aan de slag te gaan! De rapporten liggen ter inzage bij de auteur van dit artikel Figuur 1: Internationalisering Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT

9 9 Figuur 2: Informatisering Redefine the current scope implemented on the way that the current Web Site interacts with the target group. The current web page has two ways of communication with the target group of prospective international master students. The first one is through the download of a brochure of the master programs, for which the student needs to fill some information (see appendix one) like general information about name, address, age, gender, country, etc. The other way is through , by sending a request for more information. Both ways of communication, presents some failures in their procedure like the following: 1. It is not accessible in a easy and direct way for web visitors 2. Does not bring a channel for registering visitors expectations and detail data as hobbies, future career interests, financial information, religion and cultural aspects. 3. Doesn't give the opportunity to TU/e for addressing each possible student, in a personalized way, with a well structured process for retaining and acquiring new students. Focused on giving, the most appropriate information fast and easy to access. 4. The only way to obtain all the background information of a prospective international student is when she or he decides to apply for TU/e. Figuur 3: Individualisering Existing Systems Implementable to-be features Beneficial to-be features The existing environment, StudyWeb, is now very shallow and doesn t include all the possibilities which are available. Professors use StudyWeb to share documents, to check students assignments, follow their students. Lecturer communicates with both their students and colleagues via . No new software but use existing system Advanced System Support Video\Audio Conference Voice Mail Instant messaging Shared directories Collaborative document management system Discussion groups Shared whiteboards een internet marktplaats voor kamers in Eindhoven. Figuur 4: Intensivering

10 10 ICT in de Wolken Rinus van Weert It s a cloudy day, will it be a clearer day tomorrow? W ie de ontwikkelingen op ICTgebied een beetje volgt, moet wel tot de conclusie komen dat ICTers niets moeten hebben van een onbewolkte hemel. Het is bijna alleen nog maar the Cloud en Cloud Computing wat de klok slaat. Hieronder wil ik kort ingaan op wat het verband is tussen de ICTdienstverlening aan de TU/e en die wolken waar ICT-ers het alsmaar over hebben. Wat is Cloud Computing, wat is het belang voor de ICT-dienstverlening, en wat doen we er op de TU/e aan? Termen als the Cloud en Cloud Computing hebben alles te maken met een andere vorm van ICT-dienstverlening dan die we nu kennen. Wat hieronder dan verstaan moet worden laat zich nog het beste aangeven door het noemen van enkele kenmerken van deze vorm van dienstverlening. Een belangrijk kenmerk van Cloud Computing is dat het niet relevant meer is met welke middelen de gewenste dienst geleverd wordt en waar deze middelen dan staan. De gevraagde dienst wordt ergens vanuit the Cloud geregeld. Dat het gangbare symbool voor het Internet een wolk is, is debet aan de naamgeving. Internet speelt een doorslaggevende rol in het verbergen van de gebruikte hard- en software. Dit blijkt in een aantal gevallen overigens ook een bezwaar, maar hierover later. Een tweede belangrijk kenmerk van Cloud Computing is dat je de aangeboden dienst alleen hoeft af te nemen als en voor zover je hem nodig hebt. Als je bijvoorbeeld tijdelijk extra rekencapaciteit nodig hebt kun je dat in the Cloud snel regelen, terwijl je er ook weer zonder verdere verplichtingen vanaf kunt als je die capaciteit niet meer nodig hebt. Een bedrijf als Amazon zegt bijvoorbeeld zelf over zijn EC2-aanbod: Amazon EC2 reduces the time required to obtain and boot new server instances to minutes, allowing you to quickly scale capacity, both up and down, as your computing requirements change. Amazon EC2 changes the economics of computing by allowing you to pay only for capacity that you actually use. Dit is overigens een vorm van het al veel langer bestaande Utility Computing model, maar nu dus aangeboden in the Cloud. Begin dit jaar is aan de TU/e een werkgroep Cloud Computing aan de slag gegaan onder leiding van Rinus van Weert (fac. EE) met verder als leden Jos Coenen (fac W&I), Henk Boom (fac. ID), Han Verbiesen (fac. ST), Flip de Cock (Dienst ICT) en Henk van de Langenberg (Dienst ICT). De werkgroep heeft tot taak te onderzoeken wat Cloud Computing voor de ICTdienstverlening op de TU/e kan betekenen en hoe we daar op in moeten spelen. B elangrijke ontwikkelingen op het gebied van Cloud Computing die ook impact hebben op de ICTdienstverlening van de Universiteiten in Nederland zijn de Apps omgeving van Google en de en BPOS van Microsoft. Deze omgevingen bieden in the Cloud een aantal tools aan gericht op productiviteit en samenwerken. Als gebruiker krijg je dan de beschikking over een mailbox van een behoorlijke omvang, webversies van (open)office tools zoals word, excel, powerpoint, een genereuze hoeveelheid opslagcapaciteit voor je documenten, en een mogelijkheid tot communiceren met anderen (bijv. msn). En het mooiste is, het kost geen cent. Dit soort Cloud-diensten wordt doorgaans gratis aangeboden. Op dit moment nemen de Open Universiteit, de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Utrecht een of meer van deze Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT

11 11 diensten af of gaan dit op korte termijn doen. Andere universiteiten hebben vergaande plannen. Het zelfde geldt voor de hogescholen in Nederland. Voordat je als instelling zo n besluit tot het uitbesteden van diensten naar the Cloud neemt, moet je nog wel even stilstaan bij de consequenties die dat kan hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld met de veiligheid van de opgeslagen informatie? Zijn er garanties te geven voor de betrouwbaarheid van de te leveren dienst? Maakt het wat uit waar de data wordt opgeslagen? Hoe zit het met de juridische consequenties van wellicht controversiële -wisseling afgehandeld via servers in de USA? Komt dan de CIA of FBI in Eindhoven langs? Voor welk tijdsbestek kun je afspraken maken over de te leveren diensten en de vergoeding daarvoor? En is er nog een weg terug uit the Cloud of ben je met handen en voeten overgeleverd aan je dienstverlener als je eenmaal de stap genomen hebt? Vragen te over, dus. Op dit moment worden veel van dit soort vragen geadresseerd in overeenkomsten die door Surfdiensten namens de Nederlandse universiteiten en hogescholen met de aanbieders afgesloten worden. Voor de TU/e geldt bovendien dat we aan de TU/e een hoog niveau van ICTdienstverlening kennen zowel voor medewerkers als studenten. Dit is onder meer bereikt door een verregaande standaardisatie op één platform (Windows) en een verregaande interactie en samenwerking tussen verschillende applicaties en systemen. Denk bijvoorbeeld aan de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) waarbinnen een koppeling tot stand is gebracht tussen de verschillende informatiesystemen en Sharepoint als gebruikersinterface. Ook Microsoft Outlook en Outlook Web Access als cliënts spelen hierbij een belangrijke rol. Breng je hiervan één onderdeel naar the Cloud, dan moet je wel kunnen garanderen dat dit geen consequenties heeft voor de samenwerking van al die deelsystemen. Want wat telt is uiteindelijk het totale resultaat van de dienstverlening, en die moet goed blijven. V oor ingewijden is het duidelijk dat in de nabije toekomst the Cloud met Cloud Computing en Cloud diensten een duidelijk stempel zal gaan drukken op de ICT-dienstverlening. Daarvoor zijn de voordelen te groot om te negeren. Echter hoe dan de ICT-dienstverlening op de TU/e er in de toekomst precies uit gaat zien, blijft nog even achter de wolken verborgen. Maar The Cloud gaat ongetwijfeld een zonnige toekomst tegemoet Refs: Amazon Google Microsoft Beheer van de onderwijsapplicaties Robert Vogels I n de rubriek bedrijfsinformatiesystemen deze keer een artikel over het beheer van de onderwijsapplicaties. Het beheer van de onderwijsapplicaties wordt uitgevoerd door twee diensten, namelijk het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) en de Dienst ICT. Binnen STU is de groep Studentenadministratie en Onderwijsinformatievoorziening verantwoordelijk voor het functioneel beheer van alle onderwijsapplicaties en binnen de Dienst ICT de groep Information Services voor het technisch beheer. Functioneel beheer Het onderwijsproces is een dynamisch proces. Vanuit verschillende kanten worden wijzigingen geïnitieerd. Soms vanuit de opleidingen zoals bindend studieadvies, harde knip en wijzigingen in de onderwijsen examenregelingen (OER), maar soms ook van buiten, zoals Studielink en bijvoorbeeld het wetsvoorstel Versterking Besturing. Daarnaast is het onderwijsinformatiesysteem (OWIS) het bronsysteem voor allerlei studentengegevens en zijn er diverse interfaces met verschillende

12 12 Een goede samenwerking tussen Dienst ICT en STU is van cruciaal belang. organisaties, zoals IB-groep, Studielink, 3TU. Hierdoor is het een hele opgave om de onderwijsapplicaties optimaal op het onderwijsproces te laten blijven aansluiten. Technisch beheer D oor de dynamiek van het onderwijsproces zijn de onderwijsapplicaties continue aan wijzigingen onderhevig. Vanuit functioneel beheer worden wensen vertaald in wijzigingsverzoeken. De realisatie van deze wijzigingsverzoeken vindt meestal plaats op projectbasis, grotendeels uitgevoerd door externe opdrachtnemers onder de regie van de groep Information Services. De groep Information Services zorgt voor de technische uitvoering en draagt zorg voor een goede borging van de kennis, zodat zij het projectresultaat in technisch beheer kunnen nemen. Naast de realisatie van wijzigingsverzoeken zorgt de groep Information Services ook voor het reguliere technisch beheer. Dit bestaat uit correctief en klein adaptief onderhoud, upgrades van server software (Oracle database, middleware) en de zorg dat de onderwijsapplicaties werken op de standaard werkplekinrichting van de TU/e, c.q. te gebruiken zijn binnen de gangbare web-browsers. Samenwerking met STU Om het beheer van de onderwijsapplicaties gestroomlijnd te laten verlopen, is goede samenwerking tussen Dienst ICT en STU van cruciaal belang. STU zorgt namelijk voor het aanleveren van specificaties (Wat), Information Services zorgt voor de technische realisatie (Hoe) waarna STU acceptatie-tests uitvoert. Om dit geheel goed te stroomlijnen zijn er op verschillende niveaus overlegvormen. Op tactisch niveau is er maandelijks overleg waarin afspraken gemaakt worden m.b.t. de procedures. In twee wekelijkse voortgangs- en project overleggen wordt meestal de voortgang van projecten c.q. releases besproken. Inhoudelijk overleg vindt plaats binnen het project of op andere momenten als het nodig is. Deze overlegstructuur wordt sinds 2008 gehanteerd. In het begin waren er de nodige aanloopproblemen, maar inmiddels begint deze duidelijke structuur zijn vruchten af te werpen. Zowel STU als Dienst ICT zijn goed op de hoogte van de activiteiten van de ander, wat de samenwerking ten zeerste ten goede komt Na 12 jaar TU/e een nieuwe stap: SURFnet Alexander van den Hil T ot nu toe heb ik in elke editie van dichtterbij het NIEUWS een of meerdere artikelen verzorgd. Deze bijdrage zal echt de laatste zijn. Want, zoals jullie weten, heb ik op 15 juni jongstleden afscheid genomen van de TU/e. Ik werk nu bij SURFnet wat jullie allemaal kennen als de internetprovider van de TU/e, maar wat tevens een groot aantal ICT innovatietrajecten doet met en voor de aangesloten instellingen. De beslissing om te stoppen bij de TU/e was geen gemakkelijke. In de afgelopen 12 jaar heb ik met erg veel plezier gewerkt bij de universiteit. Ik kijk even terug: H et was ergens in oktober 1998 dat ik als student Informatica en Informatiekunde aanklopte in het Laplace gebouw. Het was mijn eerste werkdag voor mijn afstudeerstage. Met de opleiding en GeertJaap Scherpenzeel had ik afgesproken dat ik de 20 daaropvolgende weken zou gaan werken aan de SLA rapportages voor de groep Tele- en Datacommunicatie Services. Al vrij snel, voor mijn gevoel althans, werd ik gevraagd of ik de vacature als netwerkbeheerder wilde gaan invullen. Ik heb daar niet lang over na hoeven denken en na mijn afstuderen begon ik op 1 mei 1999 aan mijn eerste echte baan in een toen al vertrouwde

13 13 omgeving. Tenminste, dat dacht ik. Want vanaf dat moment heeft mijn ontwikkeling niet stil gestaan. Al vrij snel werd ik gevraagd om zitting te nemen in de dienstraad. Voor mij was dit een prima manier om de universiteit buiten de Dienst ICT, toen nog ICTS, te leren kennen. Met slimme en minder slimme acties heb ik hiervan inderdaad veel geleerd. M ijn werk als netwerkbeheerder deed ik vooral met een TDS bril op. Tot ik op enig moment een maand lang stage heb gelopen bij Front Office en NSC. Vanaf dat moment begon ik de samenhang pas goed te doorzien in datgene wat in en rondom Dienst ICT gebeurde. Ook werd het toen echt leuk. Met dat wat ik gezien had begon ik samenwerking te zoeken met andere groepen binnen de dienst, met de faculteiten en later ook in 3TU verband. sluiten bij dat wat er in de universiteit gebeurt en ook nog eens met leuke vernieuwingstrajecten bezig te zijn. Vanuit de TU/e was ik ook vaak betrokken bij activiteiten met SURFnet. Natuurlijk bij netwerkzaken, maar ook Unified Communications, video, en Eduroam. Toen ik er achter kwam dat er een vacature was bij SURFnet begon het bij mij te kriebelen en heb na een paar nachtjes slapen besloten de overstap te wagen. Ik werk nu zo n 2 maanden bij SURFnet en het bevalt erg goed. Als product manager voor SURFlichtpaden en Eduroam kan ik de kennis die ik bij de TU/e heb opgedaan heel goed gebruiken. Ook binnen de expertisedomeinen zoeken we de samenwerking op met de bij SURFnet aangesloten instellingen. Ik weet hoe krachtig een goede samenwerking kan zijn. Vol trots vertel ik dan ook regelmatig over mijn ervaringen in Eindhoven. stage lopen verruimt je blik. Samen met Anki, Roland, Corine, Marijke en natuurlijk ook met Ronald hebben we ook de bekende Leren kijken sessies opgezet om ook andere collega s te laten genieten van deze brede blik. En niet zonder succes! Geleidelijk rolde ik ook in de rol van groepsleider van TDS. Ik vond het ontzettend gaaf ook samen met een prima team onze dienstverlening goed aan te laten I k wil iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen 12 jaar. Ik kijk terug op een hele mooie tijd bij de TU/e en ik vond het ook erg mooi om met een zo n goed gevoel afscheid te nemen. Maar, vanuit SURFnet werken we graag samen met de universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Ik verlies de TU/e dus zeker niet uit het oog!

14 14 Plancyclus Governance Board brengt TU/einformatiemanagement in stroomversnelling Fred Gaasendam I n mei heeft het College van Bestuur een plancyclus voor informatiemanagement goedgekeurd. Daarmee is er een flinke versnelling ingetreden in de werkzaamheden, die voor of uit naam van de ICT Governance Board worden gedaan. Bijna alle plannen die bij de TU/e nu gemaakt worden ten aanzien van bedrijfssystemen passeren nu eerst de Governance Board. De Governance Board is in 2009 in het leven geroepen om meer regulering tot stand te brengen in de TU/e-brede ICTplannen voor de bedrijfssystemen. De plancyclus biedt het inzicht in hoe de werkwijze van de Governance Board zal zijn. beheerseenheden hun financiën in beeld gebracht in de begroting voor het volgende jaar. Daarin zullen elk jaar veel ICTplannen voor de bedrijfssystemen zijn opgenomen. Dus uiterlijk in de maand augustus van ieder jaar en van argumentatie voorzien, moeten die voorstellen al aangemeld zijn bij de Governance Board. Die kan dan aan het College van Bestuur een integraal en samenhangend advies geven over de ICT-plannen voor de bedrijfssystemen voor het komende jaar. Maar de Governance Board kijkt verder dan een jaar vooruit. In het advies aan het CvB wordt ook het beleid, geformuleerd in het instellingsplan van de TU/e, betrokken. Voor wat betreft de ICT-plannen bij de TU/e bedient de Board zich hierbij van een aantal criteria, zoals wanneer het project een beheerseenheid overstijgt of wanneer een project boven ,- euro uit komt. Vervolgens zal de Governance Board een advies geven aan het College van Bestuur over het al dan niet laten uitvoeren van het project. Integraal, samenhangend advies In de praktijk zal de Governance Board eenmaal per jaar advies uitbrengen. Dit staat ieder jaar strak gepland voor augustus van het jaar. Dan namelijk hebben de Het instellingsbeleid geeft richting aan de diensten en de faculteiten. In hun streven de doelstellingen van de TU/e te halen maken de beheerseenheden gebruik van ICTmiddelen. Zij formuleren dus hun afdelingsplannen en de rol van ICT daarin. De Governance Board ziet er vervolgens op toe dat al die plannen niet tot versplintering in ICT werken, maar juist tot synergie, afstemming en samenwerking. Ook zal de Board toetsen of de toekomstplannen van een afdeling sporen met de roadmaps van de verschillende bedrijfssystemen: je kunt wel linksaf willen, maar als de leverancier van je software rechtsaf slaat is er

15 15 een probleem. Dan doet de vraag zich al snel voor of er niet een ander systeem moet komen. De afdeling Informatiemanagement van de Dienst ICT voert het secretariaat van de Governance Board. Nieuws van en over de Board, besluiten en adviezen staan binnenkort op de website van Dienst ICT, bij informatiemanagement. Onvermoede combinaties D e afdeling Informatiemanagement helpt diensten en faculteiten om de plancyclus op een goede manier uit te voeren. De afdeling heeft minimaal twee keer in het jaar overleg met degenen die in een dienst of een faculteit verantwoordelijk zijn voor informatiemanagement (op dit moment zijn dat de directeuren van de diensten en de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten). Centraal hierbij staat het werken onder architectuur. Met de succesvolle lancering van een Enterprise Service Bus bij het DLWO-project is het regel dat bedrijfssystemen niet langer met specifieke interfaces met elkaar verbonden zijn (een dure en onderhoudsintensieve oplossing) maar hun informatie in de brievenbus van BizTalk gooien, de centrale applicatie voor de Enterprise Service Bus. Deze standaardisatie is niet alleen goedkoper, maar zorgt er ook nog eens voor dat een heleboel informatie die nu niet beschikbaar is, voor vele systemen bereikbaar wordt, waardoor onvermoede combinaties van data beter mogelijk zijn. Wie meer wil weten over de plancyclus, kan die informatie vinden via de link: Plancyclus Informatiemanagement Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij: DIENST ICT Goods, De Hal 0.18 Collegeblok lijn / ruit 0.41* Notebook slot Kensington 11.52* * prijswijzigingen voorbehouden DVD+R slimline 0.38*

16 16 Waar houden de ondersteuners van de Dienst ICT zich zoal mee bezig? Niek Slabbers/Steven Fritts E lke dag komen er tientallen vragen binnen bij de Servicedesk van de Dienst ICT in het gebouw Laplace. In dit artikel willen we u informeren over enkele opvallende werkzaamheden van de afgelopen tijd. gemaakt waarop alle software is bijgewerkt. Daarnaast is de inlogmethode gebruiksvriendelijker geworden en zijn de rechten van de gebruikers op het systeem aangepast zodat alleen de Service Medewerkers van het Auditorium applicaties kunnen installeren op de Zaal pc s. Bel uw Centrale of Facultaire Servicedesk. Is uw virusscan nog actueel? PC s in zaal Auditorium weer up-to-date voor het nieuwe collegejaar In verband met het nieuwe collegejaar is er in overleg met de Service Medewerkers van het Auditorium en de Dienst ICT besloten om de pc s in de collegezalen bij te werken. Doordat deze systemen voortdurend in gebruik en redelijk onmisbaar zijn, heeft onze dienst in overleg met de Service Medewerkers van het Auditorium ervoor gekozen de applicatie DeepFreeze erop te installeren. Deze applicatie zorgt ervoor dat de systemen zo schoon mogelijk blijven. Het programma maakt gebruik van Reboot to restore technologie wat inhoudt dat wanneer het systeem opnieuw gestart wordt alle instellingen en installaties ongedaan gemaakt worden waardoor het systeem zo schoon mogelijk blijft en er vrijwel geen onderhoud nodig is. Het gebruik van deze applicatie zorgt er echter wel voor dat er geen Windows updates en Antivirus updates mogelijk zijn doordat deze elke keer weer verwijderd worden bij een herstart. Dienst ICT heeft de afgelopen maand in het Auditorium de software van de zaalpc s bijgewerkt naar de meest recente versies. Dit omdat naast de reguliere Windows Updates en antivirus updates de applicaties Maple, Matlab en Mathematica verouderd waren. Er is door de Dienst ICT dan ook een nieuw, bijgewerkt Image Voor McAfee Versie 8.0i komen geen nieuwe updates meer De dienst ICT heeft de afgelopen maanden op verschillenden locaties de McAfee virusscanner versie 8.0i bijgewerkt naar een hogere versie. Dit omdat de versie 8.0i van McAfee end of life is geworden per 31 maart 2010 en daardoor dus geen bescherming meer biedt tegen nieuwe virusvarianten. De reden hiervoor is dat McAfee geen gebruik meer maakt van de zogenaamde V1-DAT Files omdat deze verouderd zijn, McAfee maakt sinds 31 maart 2010 gebruik van de V2-DAT Files welke niet ondersteund worden door de McAfee 8.0i virusscanner. Mocht u twijfelen over de geïnstalleerde versie van McAfee op uw systeem dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de Servicedesk Dienst ICT. Deze zullen vervolgens controleren of u de juiste versie geïnstalleerd heeft staan en waar nodig een nieuwe versie McAfee installeren. Voor de meeste pc s is versie 8.7i nu het meest geschikt, voor andere pc s is versie 8.5i mogelijk de beste keus. Eind december 2011 zal ook voor versie 8.5i geen nieuwe virus DAT File geleverd worden. Service provider repareert alleen laserjet printers Heeft u een inkjet-, officejet- of deskjetprinter van HP, met andere woorden geen laserjet-printer dan is het mogelijk interessant om te weten dat deze printers niet gerepareerd kunnen worden door onze serviceprovider omdat HP geen onderdelen levert voor deze printers. Natuurlijk blijft u niet met een defect systeem zitten, als deze nog onder garantie valt. Alle niet-laserjet-printers die binnen de garantie termijn defect raken worden door de serviceprovider vervangen door een model met dezelfde specificaties

17 17 Komt Office 2010 op de TU/e campus? Jos Coenen I n mei 2010 heeft Microsoft de nieuwe versie van het kantoorpakket Office uitgebracht. De reacties op dit product, die je op internet en in de diverse vakbladen hebt kunnen lezen, komen neer op De verkoopcijfers vallen tegen, Het is een goed product, beter dan zijn voorganger en Moeten we nu alweer over stappen naar een nieuwe versie?. De laatste opmerking, moeten we overgaan naar deze nieuwe versie wordt binnen Dienst ICT onderzocht door een werkgroep bestaande uit medewerkers uit verschillende geledingen. In 2009 is de uitrol van Office 2007 op gang gekomen, en loont het dan de moeite om nu naar Office 2010 over te gaan? Bij de eerste kennismaking met Office 2010 blijkt dat de overgang van Office 2007 naar 2010 veel minder ingrijpend zal zijn dan de overgang van Office 2003 naar De interface blijft ongeveer hetzelfde, er zijn op allerlei plekken handige nieuwigheden. Door de werkgroep zal bekeken worden of deze nieuwigheden van toegevoegde waarde zijn. Een ander punt waar de werkgroep zich over buigt is: Office 2010 is beschikbaar zowel in een 32-bit als in een 64-bit versie. Onderzocht moet worden wanneer de 64-bit versie op de TU/e ingevoerd kan worden, aangezien Microsoft zelf zegt: If users in your organization depend on existing extensions to Office, such as ActiveX controls, third-party add-ins, in-house solutions built on previous versions of Office, or 32-bit versions of programs that interface directly with Office, we recommend that you install 32-bit Office 2010 (the default installation) on computers that are running both 32-bit and 64-bit supported Windows operating systems. Een voorlopige conclusie van de werkgroep is al dat de 64-bits versie alleen onder Windows7 64-bits aangeboden zal worden, en niet onder Windows XP. D e eerste testen geven aan dat er geen problemen zijn bij het gebruik van de verschillende Office pakketten zoals Word, PowerPoint, Excel, Access en Outlook, en ook geen bijzondere eisen aan hardware gesteld worden. Een apparaat waar Windows 7 of Office 2007 op kan draaien, is ook geschikt voor Office Duidelijk is dat sommige applicaties die op de TU/e gebruikt worden niet zonder meer onder Office 2010 werken. Bijvoorbeeld het correspondentiesysteem om documenten in de huisstijl te maken, en de digitale handtekening. De werkgroep zal de komende maanden de werking van Office 2010 met de verschillende corporate systemen testen, en in november 2010 met een advies komen Loont overstappen?

18 18 Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg Anki Visscher E en gesprek met Jaap en Joep, 2 studenten, over ambities van studenten, de veranderende innoverende universiteit, over studeren en ICT in Is het in 2020 de normaalste zaak van de wereld om als student in Nederland ambitieus, de beste te zijn? En past de ICT op de TU/e daarbij? achter je P.C. gaat zitten. Opdrachten worden digitaal ingeleverd, er wordt automatisch gecheckt op plagiaat en beoordelen gebeurt ook meer automatisch. Jaap: Je hebt een scherm, daar haal je je vinger over en hup daar is jouw omgeving. Joep: Afspreken en samenwerken aan opdrachten betekent dat je om 9.00 uur s morgens achter je P.C. gaat zitten. Joep: Ik denk dat in 2020 veel meer automatisch zal gaan, de laptop nog meer gebruikt gaat worden dan nu met andere informatiesystemen. Dat je veel makkelijker aantekeningen kunt maken tijdens college en die gelijk digitaal kunt verwerken. In Amerika heb ik gezien dat een tablet P.C. gebruikt wordt, waarmee je op het scherm kunt schrijven waarna de tekst meteen wordt omgezet in een PDF. Veel meer colleges zijn als videocolleges beschikbaar. Er zijn meer mogelijkheden om te studeren op het tijdstip dat het je als student uitkomt. Jaap: Ik denk dat het klassiek college niet zo snel zal verdwijnen. Juist de mogelijkheid van directe interactie dat je vragen kan stellen tijdens college is daarbij belangrijk. Zelfstudie, alleen vanuit de boeken is moeilijk. Uitleg blijft handig. Thuis werken en via videoconferencing overleggen over opdrachten zal veel meer gebruikt worden. Ook met andere nieuwe communicatiemiddelen, zoals MS Office Communication Service. Afspreken en samenwerken aan opdrachten betekent dat je om 9:00 uur s morgens Jaap: Ik denk wel dat de klassieke laptop zal gaan verdwijnen, dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van online applicaties, zoals bijvoorbeeld Google apps, dat je als student rondloopt met een stick, waarop al je instellingen, programma s, rekenfaciliteiten, bureaublad, etc. staan en die je vervolgens ergens in een scherm inplugt waarna je kan werken. Je neemt je eigen persoonlijke werkomgeving overal mee naar toe en kan werken op een manier zoals jij dat wenst. Overal ter wereld? In ieder geval overal op de campus. Jaap: Je hebt een scherm, daar haal je je vinger over en hup daar is jouw omgeving. Want van al dat gezeul merk je wel dat mensen dat ook een beetje beu worden. T entamens worden digitaal gemaakt, veel meer gecontroleerd. In de tentamenzaal staan de voorzieningen klaar. De opvatting is wel dat nakijken handwerk blijft. Bij open vragen is dat best lastig, antwoorden of manieren van antwoorden kunnen per persoon erg verschillen. Verschillende studenten redeneren op verschillende manieren en dat is niet gemakkelijk in een patroon te vatten. Al met al zal het wel slimmer gaan.

19 19 Balies bevinden zich op een locatie, waardoor communicatielijnen tussen de afzonderlijke balies korter worden. De afzonderlijke balies gaan niet verdwijnen. ICTheek en Bibliotheek kunnen misschien samengevoegd worden, beide bieden nu werkplekken, waar je in stilte kan werken. Als het toegaat naar een scherm waar je met je vinger overheen gaat, dan is een NSC in deze vorm mogelijk niet meer nodig. Omdat mensen persoonlijk contact altijd belangrijk blijven vinden zal er wel behoefte blijven aan balies op de campus. Online vragen stellen en antwoorden krijgen wordt nu wel bemoeilijkt door de hoge informatiedichtheid op het web. Je slaat gemakkelijk een verkeerde weg in, waardoor je als het ware verdwaalt in de informatie. Zoekmachines zijn veel intelligenter, ze kijken dan ook naar de volgorde en combinaties van de woorden en ze houden je zoekhistorie bij, waardoor zinnen beter geïnterpreteerd kunnen worden en antwoorden beter aansluiten op de gevraagde zoektermen. Joep: Dictaten zijn digitaal in PDF beschikbaar. Jaap: Ik hou van bladeren. Ik heb zo vaak dat mijn vingers er op 3 plekken tussen liggen, zodat ik snel verbinding kan maken met eerder gelezen stukken en daardoor overzicht krijg. D uidelijk wordt wel, dat studenten vermoedelijk in 2020 minder tijd zullen hebben om een biertje te kunnen nuttigen en dat technische hulpmiddelen steeds intelligenter worden. Of studenten ambitieuzer worden en beter gaan studeren.. dat zal de toekomst uitwijzen. Wat zal er in 2020 nog over zijn van de Nederlandse volksaard van Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg Omdat mensen persoonlijk contact altijd belangrijk blijven vinden zal er wel behoefte blijven aan balies op de campus. Mobiel betalen voor studenten mogelijk met MyOrder Fred Gaasendam D e TU/e start in september met MyOrder, een systeem waarmee studenten mobiel hun printtegoed kunnen opwaarderen. Dat is een stuk gebruiksvriendelijker dan de huidige methode, waarbij de student met contant geld onder kantooruren bij de faculteit moet opwaarderen. MyOrder werkt samen met Minitix, een online portemonnee voor kleine uitgaven. Minitix is een service van Rabobank. Via internetbankieren vanuit een willekeurige (ook niet-rabo)bankrekening kun je je Minitix-portemonnee steeds van voldoende geld voorzien. MyOrder is een klein programma dat je op je mobieltje kunt installeren. Dat mobieltje moet overigens wel met internet overweg kunnen. Het programma laat je een keuze maken, haalt geld af van je Minitixportemonnee en stort dat op de rekening van de TU/e. Je kunt dit ook met je notebook via een website van MyOrder doen. MyOrder wordt al met succes toegepast in de horeca, onder andere bij een brasserie op het Wilhelminaplein en een café op de Markt in Eindhoven. Als je op een terrasje zit, kun je online bij het café waar je zit een paar biertjes bestellen en meteen afrekenen. Bestellen wanneer je wilt, Bestellen any time any place.

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010 J a a r g a n g 0 4, n u m m e r 0 2 In dit nummer: Exchange 2010 Laatste fase OASE Tips Smartphone Even voorstellen ICT-ers in ontwikkeling Samenwerking gemeente Column 1 2 3 4 5 6 7 Van Exchange server

Nadere informatie

Contouren van een digitale Universiteit

Contouren van een digitale Universiteit n u m m e r 0 3, 2 0 1 2 In dit nummer: igitale Universiteit Bachelor College Software Licentie Nieuws Lync en cijfers Ketenregie in de business Bij ons op de PC Mannelijk of vrouwelijk? Exchange Server

Nadere informatie

De Digitale Leer- WerkOmgeving: één toegang één gezicht

De Digitale Leer- WerkOmgeving: één toegang één gezicht J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 9 In dit nummer: LWO 1 3TU Virtuele colleges 2 Nieuw gezicht 3 Telefoontikken 3 Software nieuws 4 WINS/US de hei op 5 TU/e-zeskamp 2009 6 25-jarig

Nadere informatie

Bring your own device, dilemma of drama

Bring your own device, dilemma of drama J a a r g a n g 0 5, n u m m e r 0 1 In dit nummer: Bring Your Own Device Software licentie nieuws Data-bundels Smartphone Nieuwe functie Marian de Vaan Nieuwe versie Sharepoint Oude techniek ter ziele

Nadere informatie

J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 D e c e m b e r 2 0 0 9. Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van

J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 D e c e m b e r 2 0 0 9. Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 e c e m b e r 2 0 0 9 In dit nummer: Hoe 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 11 Be 12 13 14 14 15 15 E-mail archivering Han Verbiesen Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld

Nadere informatie

Digitale Laan TU/e: Digitaal document onderweg naar E-depot

Digitale Laan TU/e: Digitaal document onderweg naar E-depot J a a r g a n g 0 3, n u m m e r 0 1 A p r i l 2 0 1 0 In dit nummer: Digitale laan TU/e Eerste Laplace borrel Even voorstellen Bellen met toekomst Nieuwe simkaarten Over kippen en ketens Bestanden uitwisselen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

dichterbij het Nieuws

dichterbij het Nieuws dchterbij het Nieuws J a a r g a n g 0 1, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 8 n dit nummer: Ten geleide 1 Phishing mail 2 Mini symposium 3 Dagje Biesbosch 4 10 jaar NSC 5 SURFmedia 6 Nieuw gezicht

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Interview met CIO Alliander

Interview met CIO Alliander Magazine voor Informatiemanagement Interview met CIO Alliander Op bezoek bij Google; het werken bij... Denk niet te moeilijk over mobile security Jaargang 13 - Editie 1 Maart 2014 Vol. 35 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog

viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t Adoptie van High-tech innovatie viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog J a a r g a n

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Het Nieuwe Werken in het MKB Voorwoord In dit boekje staat vertrouwen centraal. Het Nieuwe Werken gaat niet over technologie of een kantoortuin maar over mensen. Hoe stelt u medewerkers instaat het beste

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

xpertise In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 13, 13 juli 2001

xpertise In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 13, 13 juli 2001 xpertise nummer 13, 13 juli 2001 In dit nummer: 1 Kickoff klantteams 3 Een vliegende start 4 MT-aangelegenheden 4 Automatiseringscommissie 6 juni 2001 6 Van flappentap tot financieel adviseur 7 PII naar

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

Test Driven Requirements. Communicatie is de smeerolie. groene software Spelen met CO 2. -uitstoot. testen Het nut van testspecificatietechnieken

Test Driven Requirements. Communicatie is de smeerolie. groene software Spelen met CO 2. -uitstoot. testen Het nut van testspecificatietechnieken Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, maart 2010 3 groene software Spelen met CO 2 -uitstoot testen Het nut van testspecificatietechnieken praktijk

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie