DLWO op elke notebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DLWO op elke notebook"

Transcriptie

1 J a a r g a n g 0 3, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r In dit nummer: DLWO op elke notebook Houtskoolschets en ICT ICT in 2020 Politiek chat -debat Column Software Licentie Nieuws De vier I s voor 2020 ICT in de Wolken Onderwijsapplicaties Na 12 jaar TU/e ICT Governance Board Dienst ICT Goods Ondersteuners Dienst ICT Office 2010 Gek genoeg Mobiel betalen MyOrder Uitje Dienst ICT Notebookuitlevering DLWO on every notebook DLWO op elke notebook Fred Gaasendam D e nieuwe generatie studenten vindt op zijn of haar notebook in Internet Explorer meteen een verwijzing naar DLWO, de Digitale Leer- en Werkomgeving van de TU/e. Geen inloggen meer in allerlei aparte systemen, maar de informatie die je voor je studie nodig hebt meteen binnen handbereik in een en dezelfde omgeving. De afgelopen periode zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden geweest aan DLWO, met als resultaat vooral flinke snelheidswinst, zodat de DLWO nu in de startblokken staat voor een nieuw academisch jaar. De DLWO is nu op de website ook gemakkelijk bereikbaar door middel van een redirect: B ij de uitreiking van de notebooks is dit jaar specifiek aandacht besteed aan het bestaan van de DLWO door middel van grote posters die in het Auditorium aan de balustrade hebben gehangen. De poster liet goed zien hoe de interface van DLWO er uit ziet, zodat die voor studenten meteen herkenbaar is. Als slogan is de zin gebruikt: DLWO, startpunt voor onderwijs bij de TU/e Pay with mobile phone 23 ICT in the Clouds 24 Software License News 25 Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT The four I s for

2 2 Houtskoolschets en ICT Fred Gaasendam Een meer naar buiten gerichte, ondernemende en ambitieuze cultuur is een must. O nlangs publiceerde de Regiegroep Strategie TU/e 2020 het document Houtskoolschets voor Strategie TU/e In dit document kijkt de regiegroep vooruit naar 2020 en vraagt zich af wat er moet gebeuren om de TU/e in 2020 te laten behoren tot de meest vooraanstaande universiteiten in Europa. De regiegroep komt met een aantal oplossingsrichtingen. Allereerst is het van belang dat er een verdere afstemming komt van het onderwijsaanbod op de meer gedifferentieerde vraag van studenten en behoeften van de maatschappij. versterken van het verdienvermogen ten behoeve van duurzame investeringen in de eigen ontwikkeling. De regiegroep vertaalt deze oplossingsrichtingen vervolgens in drie actielijnen: het vergroten van maatschappelijke en economische impact, het vergroten van differentiatie en maatschappelijke profilering in het onderwijs en het versterken van internationalisering. B ij het vergroten van de maatschappelijke en economische impact stelt de regiegroep drie thema s voor bij onderzoek: De regiegroep stelt voor een Engineering College op te richten. Verder moet de TU/e blijven inzetten op excellentie in de disciplines. De ontwikkeling van interdisciplinaire programma s, gericht op thema s die relevant zijn voor samenleving en bedrijfsleven, worden in de toekomst ook heel belangrijk. De aandacht dient ook uit te gaan naar consequent doorvoeren van de chain of knowledge benadering (kennisontwikkeling, -uitwisseling en -valorisatie via de cyclische en interactieve keten onderzoeken ontwikkelen ontwerpen toepassen onderzoeken). De TU/e moet ook strategische allianties aangaan met nationale en internationale kennisinstellingen en bedrijven en versterkt inzetten op internationalisering. Gezien het vorige is het bouwen aan een meer naar buiten gerichte en meer ondernemende en ambitieuze cultuur een must. Een gestage groei in alle kernactiviteiten wordt voorgestaan, evenals het diversifiëren van de inkomstenbronnen en sustainable energy, industrial innovation en health. Smart mobility, human experience & well-being en intelligent lighting gooien ook hoge ogen. Nadere discussies moeten nog tot een definitieve keuze leiden. In ieder geval zullen de thema s een dwarsdoorsnede vormen door de faculteiten heen. V oor de vergroting van de differentiatie en maatschappelijke profilering in het onderwijs stelt de regiegroep voor een Engineering College op te richten, een brede, intensieve en slechts voor geselecteerde studenten toegankelijke Engelstalige bacheloropleiding. Verder komen er onder andere snijvlakopleidingen (opleidingen op het snijvlak van technologische en alfa/gamma domeinen),

3 3 graduate programs (bundeling van masteropleidingen, ontwerpersopleidingen en het onderwijsaanbod aan promovendi) en worden mens- en geesteswetenschappen meer geïntegreerd in de curricula. Voor wat betreft het derde punt, versterken van de internationalisering: het Engels wordt als voertaal planmatig ingevoerd. Het aantal buitenlanders in de wetenschappelijke staf moet fors omhoog. De campus wordt getransformeerd tot een levendige onderzoeks-, studie- en verblijfsomgeving, een Science Park -achtige omgeving met technologie-intensieve ondernemingen. Voor dit alles is het zeer belangrijk dat de universiteit nauw contact onderhoudt met zijn stakeholders bij de verwezenlijking van deze plannen. H oe dienen wij als ICT ers te reageren op deze voorgenomen plannen? Allereerst: het zijn nog voornemens, het gaat hier niet voor niets om een houtskoolschets. Maar als deze plannen werkelijkheid worden, is natuurlijk eerst de business aan bod. Bij de faculteiten en diensten zullen de consequenties van de plannen moeten worden omgezet in plannen voor de afdelingen zelf. Dat geldt ook voor Dienst ICT, maar dan op een paar manieren. De plannen moeten worden gekoppeld aan de autonome ontwikkelingen in de ICT-wereld: cloud-computing bijvoorbeeld, duurzame ICT, grid computing. Dat is een opdracht voor de dienst zelf. Het leeuwendeel zal echter voortkomen uit vragen van de business om voor de bovenstaande plannen een hoogwaardige ICTomgeving te creëren. Daar kan Dienst ICT al van tevoren proactief op reageren door de business te vertellen wat er voor technologische ontwikkelingen zijn, om de creativiteit in de business gaande te maken. computing een belangrijke toekomst tegemoet gaat is wel duidelijk, maar hoe zit het eigenlijk met grid-dienstverlening? Een Sciencepark op de campus betekent extra bedrijven, instituten. Gaan die een ICT-structuur krijgen die op die van de TU/e wordt aangesloten? Gaat de TU/e samenwerken met andere instellingen, zoals de gemeente Eindhoven? Hoe gaan de twee internationale KICs zich ontwikkelen op ICT-gebied? Wordt de TU/e infrastructuur aangesloten op internationale structuren zodat wetenschappers drempelloos met elkaar kunnen samenwerken? Cloudcomputing betekent misschien wel een cloud creëren voor onze eigen wetenschappers, waar ze ook zijn ter wereld, en uiteraard 24 uur per dag beschikbaar, én geserviced. Hoe gaan we dat inrichten? Dit soort vragen kennen alleen antwoorden die domeinoverstijgend zijn, sterker nog: instellingsoverstijgend. Afdelingen zullen in toenemende mate afhankelijk van elkaar worden voor het functioneren van hun domeinoverstijgende producten. Dienst ICT heeft gelukkig al een keer een dergelijke oefening kunnen doen, namelijk de DLWO, een samenwerkingsverband over afdelingen heen, zelfs over instellingen heen, in 3TU-verband. Dergelijke samenwerkingsverbanden zullen in de toekomst meer regel dan uitzondering worden. B ij de DLWO was het al duidelijk: uiteindelijk is het niet de afdeling die zorgt dat dit soort samenwerkingen van de grond komen, maar de medewerker zelf. Die moet gericht zijn op samenwerken, op meedenken en op innovatieve oplossingen. Wanneer de houtskoolschetsen pentekeningen worden, zal er een heleboel duidelijk worden. Het gaat er vooral om daarna ook zelf de pen ter hand te nemen. Wie het rapport van de regiegroep wil lezen, kan het vinden via de volgende link: Houtskoolschets TU/e 2020 Wordt de TU/einfrastructuur aangesloten op internationale structuren? Maar de consequenties voor de ophanden zijnde veranderingen gaan verder. Dat grid Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT

4 4 ICT in 2020 Han Verbiesen D e redactie van de Nieuwsbrief ICT heeft mij gevraagd iets te schrijven met als onderwerp ICT in Met veel genoegen heb ik mijn Glazen Bol uit de mottenballen gehaald, en breng ik verslag uit. We zijn nu bijna 20 jaar verder en ik denk dat deze uitvinding (tegenwoordig noemen we zoiets slate computer met als bekendste voorbeeld de ipad) nu echt op het punt staat om daadwerkelijk door te breken. Hoe revolutionair is de ipad nu eigenlijk? Ik wil beginnen met te stellen dat de toekomst voorspellen nogal gevaarlijk kan zijn. Onderstaande anekdote uit de tijd waarin ik werkzaam was als ICT-er in een ziekenhuis zal dit duidelijk maken. Zijn er overal netwerken? In 1991 had ik de unieke kans om met enkele directeuren, managers en artsen uit de Nederlandse zorgsector een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten. Deze studiereis stond geheel in het teken van ICT in de zorg. In Dallas (Texas) hebben we toen onder andere een soort demonstratieziekenhuis bezocht: The hospital of the future. Dit ziekenhuis stond vol met de allernieuwste ICT speeltjes. Er werd onder andere een geheel nieuw apparaat gedemonstreerd, een platte computer met zwart-wit scherm en zonder toetsenbord die je kon bedienen met een pen en waarmee je ook kon schrijven of een toetsenbord (op het scherm) bedienen. Iedereen was dol enthousiast, dit was het apparaat dat pen en papier voor eeuwig zou verbannen uit de Nederlandse ziekenhuizen. W aarom zo n uitvinding nu pas doorbreekt is moeilijk te zeggen. Een belangrijke factor is natuurlijk de prijs (destijds kostten die apparaten tienduizenden guldens), maar ik denk dat de mogelijkheid die we tegenwoordig hebben om deze apparaten draadloos te koppelen aan het bedrijfsnetwerk / internet de sleutel is waarom dit soort apparatuur nu wel gaat doorbreken. Een ander voorbeeld van oude wijn in nieuwe zakken is de thin client computer. Al jaren wordt geroepen dat de thin client zal doorbreken. Fabrikanten zullen het nooit toegeven maar die thin client is natuurlijk al veel langer geleden uitgevonden. De zogenaamde domme terminals die we in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw aansloten op mainframes en minicomputers waren in wezen de ultieme thin client computers.

5 5 domme terminal, voor de kenners onder ons : de VT-100 Als oude rot in het vak zie ik wel dat de ICT tegenwoordig steeds meer gaat lijken op hoe het vroeger was. De mainframes en mini-computers van destijds noemen we nu blade computers. Steeds meer verwerkingskracht (en opslagcapaciteit) wordt net zoals vroeger geconcentreerd. Deze ontwikkeling gaat gestaag door. Er wordt ook steeds meer geïnvesteerd in centrale ICTvoorzieningen als datacentra. Het aantal vierkante meters ICT-room neemt weer gestaag toe. straks ook op je slate-computer draaien. Zo n virtuele desktop draait samen met andere virtuele desktops, op een blade computer in de centrale ICT-room. De steeds sneller wordende (mobiele) netwerken zorgen er voor dat het beeld van de desktop real-time geprojecteerd wordt op je slate. Zolang er een netwerkconnectie is, functioneert de virtuele desktop overal waar je op dat moment bent; op je werk, thuis of op reis in auto, trein of vliegtuig. Zelf back-ups maken hoeft dan niet meer. De ICT afdeling zorgt er voor dat de data netjes wordt veiliggesteld. Het is heel goed voorstelbaar dat er een moment komt waarbij we alle studenten in plaats van een notebook zo n slate-computer aanbieden in combinatie met een krachtige virtuele desktop. Nu ik dit zo opschrijf merk ik dat ik over die nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden weer even enthousiast ben als 20 jaar geleden Of dat een goede graadmeter is voor mijn voorspellingskracht mag u zelf beoordelen Het aantal m² ICT-room neemt weer toe. Door de introductie van de zogenaamde Virtuele Desktop kun je programma s Eerste politieke chat -debat Steven Fritts Z oals de meeste van jullie inmiddels wel weten is op 2 juni het eerste chat- debat gehouden. Het idee hiervan is dat de lijsttrekkers van de politieke partijen vanaf verschillende locaties binnen Nederland kunnen debatteren via de netwerksite Hyves. Een van de locaties, die de eer had hieraan mee te mogen werken, was de TU/e. Zij mocht een chatplek voor de demissionaire minister president Jan Peter Balkenende inrichten. De Dienst ICT heeft hier ook met alle plezier aan meegewerkt. E en kleine week van te voren is de Dienst ICT hiervan op de hoogte gesteld en is gevraagd om bepaalde voorzieningen voor het debat te regelen. Een van die voorzieningen was een pc welke voorzien was van Windows 7. De pc moest ook uitgerust worden met bepaalde Hyves-componenten, geplaatst worden en vooral uitermate grondig op de locatie getest worden. Bovendien moest er voor gezorgd worden dat het netwerk geschikt was om aan het chat-debat mee te kunnen doen. Op de chat-dag zelf is door de Dienst ICT iemand beschikbaar gesteld om stand-by te blijven in geval van nood. Gelukkig was dit niet nodig en is alles soepel verlopen. N a het debat moest natuurlijk ook alles weer opgeruimd en terug op zijn plaats gezet worden. Daar hadden we, na dit succes, natuurlijk geen moeite mee

6 6 Column Een en Nul U heeft het vast al een keer meegemaakt: u bevindt zich in het kleinste kamertje in de toiletruimte van Laplace. U opent na gedane zaken de deur en staat meteen in het aardedonker. In den blinde loopt u in de richting van de schakelaar. Een collega komt binnen, doet het licht aan, ziet u staan in de zombiestand (armen vooruit: waar is het lichtknopje?), schrikt zich rot en roept: waar ben jij nou mee bezig?! Jaja, collateral damage van een PR-actie om het zuinig aan te doen in de gebouwen. Behulpzame collega s doen overal het licht uit, ook in het toilet, daartoe aangemoedigd door een in een rode steunkleur gevat tekstje bij de lichtknop. Maar, ondanks dit soort ongemakjes, is het goed dat de TU/e zich weer eens bezint op het zuinig omgaan met energie. Ook het ideaal van het papierloze kantoor, al dertig jaar een niet doorbrekende hit, behoeft aandacht (met uitzondering van de kantoortoiletten natuurlijk). Het energieverbruik wereldwijd is immer stijgend, zeker sinds de laatste vijftien jaar een grote slokop zijn intrede deed in het energienet: de computer. We kunnen niet meer zonder, we willen continu verbonden zijn met het internet, de ICT-sector is een enorme energieverslinder geworden. Maar er zijn ook mooie technieken gekomen: virtualisering zorgt ervoor dat energiebesparing allesbehalve virtueel is. De TU/e is er al ver mee en doet overigens mee met een actie van SURF om energiebesparing in de ICT te bewerkstelligen. Ondertussen schrijdt techniek voort en komen er e-readers, ipads en dergelijke die milieuvriendelijk zouden zijn omdat er geen bomen meer geveld worden. Maar ook een e-reader heeft weer energie nodig. Denk niet dat u milieuvriendelijk een pagina omslaat in een e-reader. Er gaat energie in zitten, er draait ergens een centrale extra, op kolen, gas of olie. De pagina s in uw e-reader vatten geen vlam, maar branden langzaam op Colofon Uitgever: Redactie: Hoofdredacteur: Kopij coordinator: Verslaggevers: Vertalingen: Redactiesecretariaat: Ronald Waterham Corine Spoor, Fred Gaasendam Cees du Bois Anki Visscher Alle medewerkers van de TU/e Steven Fritts Marijke Nauta, Ineke van de Laar Laplace 1.97, tel. 4089

7 7 Software Licentie Nieuws Anki Visscher Matlab Simulink PLC Coder Er is weer een nieuw Matlab contract afgesloten. Het contract omvat de standaard configuratie van Matlab, Simulink en alle toolboxen, waaronder 3 nieuwe toolboxen, de Model-Based Calibration Toolbox, de Simulink Design Verifier, de Simulink PLC Coder. Model-Based Calibration Toolbox M odel-based Calibration Toolbox provides design tools for optimally calibratingcomplex powertrain systems using statistical modeling and numeric optimization. You can define test plans, develop statistical models, and generate calibrations and lookup tables for complex high-degree-offreedom engines that would require exhaustive testing using traditional methods. By using the toolbox with MATLAB and Simulink, you can develop a process for systematically identifying the optimal balance of engine performance, emissions, and fuel economy, and reuse statistical models for control design, hardware-in-theloop testing, or powertrain simulation. Simulink Design Verifier Generate tests and prove model properties using formal methods. S imulink Design Verifier software generates tests for your Simulink and Stateflow models that satisfy model coverage and user-defined objectives. It also proves model properties and generates examples of violations. Simulink Design Verifier supports the following model coverage objectives: decision, condition, and modified condition/ decision coverage (MC/DC). You can define custom test objectives directly in your Simulink or Stateflow models by using design verification blocks. With property proving, you can explore your design for flaws, missed requirements, and unwanted states, issues that are difficult to uncover by simulation alone. Generate IEC structured text for PLCs and PACs. S imulink PLC Coder generates hardware-independent IEC structured text from Simulink models, Stateflow charts, and Embedded MATLAB functions. The structured text is generated in PLCopen XML and other file formats supported by widely used integrated development environments (IDEs). As a result, you can compile and deploy your application to numerous programmable logic controller (PLC) and programmable automation controller (PAC) devices. Simulink PLC Coder generates test benches that help you verify the structured text sing PLC and PAC IDEs and simulation tools. Adobe E r is een nieuw contract voor Adobe producten afgesloten. En de nieuwe versie CS5 is beschikbaar. Nieuw in het contract is de Studentenlicentie voor thuisgebruik van de volgende Adobe producten: Adobe Design Premium Suite, Adobe Master Collection Suite, Adobe Digital School Collection en Adobe Acrobat Professional. De studentenlicentie is een 1- jarig abonnement op de producten. De prijs van Adobe CS5 Design premium is 74,75 per computer per jaar en is verkrijgbaar via webwinkel Corel E ind augustus loopt het campuscontract met Corel af. Op moment van schrijven wordt nog bekeken of het contract in de huidige vorm wordt voortgezet nu in het vernieuwde Adobe-contract volop designer-producten opgenomen zijn. Houdt u de website van de dienst ICT in de gaten voor het laatste nieuws over software De nieuwe versie CS5 is beschikbaar.

8 8 De vier I s voor 2020 Cees du Bois Kiezen voor de TU/e moet geen pokerspel zijn. D e TU/e wil in 2020 nog meer Internationaal opereren, meer geinformatiseerd zijn, haar studenten, medewerkers en relaties meer Individueel kunnen bedienen en een Intensievere relatie met hen opbouwen. In deze tijd, waarbij iedereen veel uren doorbrengt achter een beeldscherm, waarop de hele wereld zichtbaar is en alle mensen in principe benaderbaar zijn, leek het ons goed de vraag te stellen aan een groep voornamelijk internationale masterstudenten van het TU/e-college ICT Governance om eens uit te zoeken en bij zich zelf na te gaan hoe de ICT van de TU/e aan deze vier I s een nog betere bijdrage zou kunnen leveren. Zij hebben immers ervaringen met de mogelijkheden van nu. Alhoewel we op het gebied van ICTvoorzieningen door onze studenten hooggewaardeerd worden, blijkt het voor, met name onze internationale studenten, nog niet zo eenvoudig om op onze weg te komen, zich aan te melden, in te schrijven, woonruimte te zoeken, onze natuur, cultuur en religie te leren kennen en hun studie te volgen en af te ronden. De echte doorzetter komt er wel of het toeval heeft een handje geholpen om voor onze universiteit te kiezen, maar ondanks de populariteit van het pokerspel lijkt ons een strijd aangaan met mr Le Chiffre of een Casino Royal te worden toch niet gewenst. Vandaar onze vraag om het eens goed uit te zoeken en met oplossingen te komen op ICT gebied. Doch Nederland oh Nederlands wat zijt gij mooi, maar we verstaan er niets van Zolang niet alle informatie in het Engels en mogelijk ook Spaans beschikbaar is, blijft het zorgelijk. Waar blijven toch die geautomatiseerde vertaalmachines? V ijf groepen zijn onder leiding van hun docenten Rob Kusters en Jos Trienekens (IE&IS) aan de slag gegaan en hebben vele studenten en medewerkers geïnterviewd. Zij kwamen daarbij tot een aantal markante constateringen en eigenlijk met relatief eenvoudige en aanwezige software te realiseren oplossingen, welke in onderstaande figuren gepresenteerd worden. Aan ons de taak -wie grijpt de bal- om daar mee aan de slag te gaan! De rapporten liggen ter inzage bij de auteur van dit artikel Figuur 1: Internationalisering Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT

9 9 Figuur 2: Informatisering Redefine the current scope implemented on the way that the current Web Site interacts with the target group. The current web page has two ways of communication with the target group of prospective international master students. The first one is through the download of a brochure of the master programs, for which the student needs to fill some information (see appendix one) like general information about name, address, age, gender, country, etc. The other way is through , by sending a request for more information. Both ways of communication, presents some failures in their procedure like the following: 1. It is not accessible in a easy and direct way for web visitors 2. Does not bring a channel for registering visitors expectations and detail data as hobbies, future career interests, financial information, religion and cultural aspects. 3. Doesn't give the opportunity to TU/e for addressing each possible student, in a personalized way, with a well structured process for retaining and acquiring new students. Focused on giving, the most appropriate information fast and easy to access. 4. The only way to obtain all the background information of a prospective international student is when she or he decides to apply for TU/e. Figuur 3: Individualisering Existing Systems Implementable to-be features Beneficial to-be features The existing environment, StudyWeb, is now very shallow and doesn t include all the possibilities which are available. Professors use StudyWeb to share documents, to check students assignments, follow their students. Lecturer communicates with both their students and colleagues via . No new software but use existing system Advanced System Support Video\Audio Conference Voice Mail Instant messaging Shared directories Collaborative document management system Discussion groups Shared whiteboards een internet marktplaats voor kamers in Eindhoven. Figuur 4: Intensivering

10 10 ICT in de Wolken Rinus van Weert It s a cloudy day, will it be a clearer day tomorrow? W ie de ontwikkelingen op ICTgebied een beetje volgt, moet wel tot de conclusie komen dat ICTers niets moeten hebben van een onbewolkte hemel. Het is bijna alleen nog maar the Cloud en Cloud Computing wat de klok slaat. Hieronder wil ik kort ingaan op wat het verband is tussen de ICTdienstverlening aan de TU/e en die wolken waar ICT-ers het alsmaar over hebben. Wat is Cloud Computing, wat is het belang voor de ICT-dienstverlening, en wat doen we er op de TU/e aan? Termen als the Cloud en Cloud Computing hebben alles te maken met een andere vorm van ICT-dienstverlening dan die we nu kennen. Wat hieronder dan verstaan moet worden laat zich nog het beste aangeven door het noemen van enkele kenmerken van deze vorm van dienstverlening. Een belangrijk kenmerk van Cloud Computing is dat het niet relevant meer is met welke middelen de gewenste dienst geleverd wordt en waar deze middelen dan staan. De gevraagde dienst wordt ergens vanuit the Cloud geregeld. Dat het gangbare symbool voor het Internet een wolk is, is debet aan de naamgeving. Internet speelt een doorslaggevende rol in het verbergen van de gebruikte hard- en software. Dit blijkt in een aantal gevallen overigens ook een bezwaar, maar hierover later. Een tweede belangrijk kenmerk van Cloud Computing is dat je de aangeboden dienst alleen hoeft af te nemen als en voor zover je hem nodig hebt. Als je bijvoorbeeld tijdelijk extra rekencapaciteit nodig hebt kun je dat in the Cloud snel regelen, terwijl je er ook weer zonder verdere verplichtingen vanaf kunt als je die capaciteit niet meer nodig hebt. Een bedrijf als Amazon zegt bijvoorbeeld zelf over zijn EC2-aanbod: Amazon EC2 reduces the time required to obtain and boot new server instances to minutes, allowing you to quickly scale capacity, both up and down, as your computing requirements change. Amazon EC2 changes the economics of computing by allowing you to pay only for capacity that you actually use. Dit is overigens een vorm van het al veel langer bestaande Utility Computing model, maar nu dus aangeboden in the Cloud. Begin dit jaar is aan de TU/e een werkgroep Cloud Computing aan de slag gegaan onder leiding van Rinus van Weert (fac. EE) met verder als leden Jos Coenen (fac W&I), Henk Boom (fac. ID), Han Verbiesen (fac. ST), Flip de Cock (Dienst ICT) en Henk van de Langenberg (Dienst ICT). De werkgroep heeft tot taak te onderzoeken wat Cloud Computing voor de ICTdienstverlening op de TU/e kan betekenen en hoe we daar op in moeten spelen. B elangrijke ontwikkelingen op het gebied van Cloud Computing die ook impact hebben op de ICTdienstverlening van de Universiteiten in Nederland zijn de Apps omgeving van Google en de en BPOS van Microsoft. Deze omgevingen bieden in the Cloud een aantal tools aan gericht op productiviteit en samenwerken. Als gebruiker krijg je dan de beschikking over een mailbox van een behoorlijke omvang, webversies van (open)office tools zoals word, excel, powerpoint, een genereuze hoeveelheid opslagcapaciteit voor je documenten, en een mogelijkheid tot communiceren met anderen (bijv. msn). En het mooiste is, het kost geen cent. Dit soort Cloud-diensten wordt doorgaans gratis aangeboden. Op dit moment nemen de Open Universiteit, de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Utrecht een of meer van deze Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e Dienst ICT

11 11 diensten af of gaan dit op korte termijn doen. Andere universiteiten hebben vergaande plannen. Het zelfde geldt voor de hogescholen in Nederland. Voordat je als instelling zo n besluit tot het uitbesteden van diensten naar the Cloud neemt, moet je nog wel even stilstaan bij de consequenties die dat kan hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld met de veiligheid van de opgeslagen informatie? Zijn er garanties te geven voor de betrouwbaarheid van de te leveren dienst? Maakt het wat uit waar de data wordt opgeslagen? Hoe zit het met de juridische consequenties van wellicht controversiële -wisseling afgehandeld via servers in de USA? Komt dan de CIA of FBI in Eindhoven langs? Voor welk tijdsbestek kun je afspraken maken over de te leveren diensten en de vergoeding daarvoor? En is er nog een weg terug uit the Cloud of ben je met handen en voeten overgeleverd aan je dienstverlener als je eenmaal de stap genomen hebt? Vragen te over, dus. Op dit moment worden veel van dit soort vragen geadresseerd in overeenkomsten die door Surfdiensten namens de Nederlandse universiteiten en hogescholen met de aanbieders afgesloten worden. Voor de TU/e geldt bovendien dat we aan de TU/e een hoog niveau van ICTdienstverlening kennen zowel voor medewerkers als studenten. Dit is onder meer bereikt door een verregaande standaardisatie op één platform (Windows) en een verregaande interactie en samenwerking tussen verschillende applicaties en systemen. Denk bijvoorbeeld aan de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) waarbinnen een koppeling tot stand is gebracht tussen de verschillende informatiesystemen en Sharepoint als gebruikersinterface. Ook Microsoft Outlook en Outlook Web Access als cliënts spelen hierbij een belangrijke rol. Breng je hiervan één onderdeel naar the Cloud, dan moet je wel kunnen garanderen dat dit geen consequenties heeft voor de samenwerking van al die deelsystemen. Want wat telt is uiteindelijk het totale resultaat van de dienstverlening, en die moet goed blijven. V oor ingewijden is het duidelijk dat in de nabije toekomst the Cloud met Cloud Computing en Cloud diensten een duidelijk stempel zal gaan drukken op de ICT-dienstverlening. Daarvoor zijn de voordelen te groot om te negeren. Echter hoe dan de ICT-dienstverlening op de TU/e er in de toekomst precies uit gaat zien, blijft nog even achter de wolken verborgen. Maar The Cloud gaat ongetwijfeld een zonnige toekomst tegemoet Refs: Amazon Google Microsoft Beheer van de onderwijsapplicaties Robert Vogels I n de rubriek bedrijfsinformatiesystemen deze keer een artikel over het beheer van de onderwijsapplicaties. Het beheer van de onderwijsapplicaties wordt uitgevoerd door twee diensten, namelijk het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) en de Dienst ICT. Binnen STU is de groep Studentenadministratie en Onderwijsinformatievoorziening verantwoordelijk voor het functioneel beheer van alle onderwijsapplicaties en binnen de Dienst ICT de groep Information Services voor het technisch beheer. Functioneel beheer Het onderwijsproces is een dynamisch proces. Vanuit verschillende kanten worden wijzigingen geïnitieerd. Soms vanuit de opleidingen zoals bindend studieadvies, harde knip en wijzigingen in de onderwijsen examenregelingen (OER), maar soms ook van buiten, zoals Studielink en bijvoorbeeld het wetsvoorstel Versterking Besturing. Daarnaast is het onderwijsinformatiesysteem (OWIS) het bronsysteem voor allerlei studentengegevens en zijn er diverse interfaces met verschillende

12 12 Een goede samenwerking tussen Dienst ICT en STU is van cruciaal belang. organisaties, zoals IB-groep, Studielink, 3TU. Hierdoor is het een hele opgave om de onderwijsapplicaties optimaal op het onderwijsproces te laten blijven aansluiten. Technisch beheer D oor de dynamiek van het onderwijsproces zijn de onderwijsapplicaties continue aan wijzigingen onderhevig. Vanuit functioneel beheer worden wensen vertaald in wijzigingsverzoeken. De realisatie van deze wijzigingsverzoeken vindt meestal plaats op projectbasis, grotendeels uitgevoerd door externe opdrachtnemers onder de regie van de groep Information Services. De groep Information Services zorgt voor de technische uitvoering en draagt zorg voor een goede borging van de kennis, zodat zij het projectresultaat in technisch beheer kunnen nemen. Naast de realisatie van wijzigingsverzoeken zorgt de groep Information Services ook voor het reguliere technisch beheer. Dit bestaat uit correctief en klein adaptief onderhoud, upgrades van server software (Oracle database, middleware) en de zorg dat de onderwijsapplicaties werken op de standaard werkplekinrichting van de TU/e, c.q. te gebruiken zijn binnen de gangbare web-browsers. Samenwerking met STU Om het beheer van de onderwijsapplicaties gestroomlijnd te laten verlopen, is goede samenwerking tussen Dienst ICT en STU van cruciaal belang. STU zorgt namelijk voor het aanleveren van specificaties (Wat), Information Services zorgt voor de technische realisatie (Hoe) waarna STU acceptatie-tests uitvoert. Om dit geheel goed te stroomlijnen zijn er op verschillende niveaus overlegvormen. Op tactisch niveau is er maandelijks overleg waarin afspraken gemaakt worden m.b.t. de procedures. In twee wekelijkse voortgangs- en project overleggen wordt meestal de voortgang van projecten c.q. releases besproken. Inhoudelijk overleg vindt plaats binnen het project of op andere momenten als het nodig is. Deze overlegstructuur wordt sinds 2008 gehanteerd. In het begin waren er de nodige aanloopproblemen, maar inmiddels begint deze duidelijke structuur zijn vruchten af te werpen. Zowel STU als Dienst ICT zijn goed op de hoogte van de activiteiten van de ander, wat de samenwerking ten zeerste ten goede komt Na 12 jaar TU/e een nieuwe stap: SURFnet Alexander van den Hil T ot nu toe heb ik in elke editie van dichtterbij het NIEUWS een of meerdere artikelen verzorgd. Deze bijdrage zal echt de laatste zijn. Want, zoals jullie weten, heb ik op 15 juni jongstleden afscheid genomen van de TU/e. Ik werk nu bij SURFnet wat jullie allemaal kennen als de internetprovider van de TU/e, maar wat tevens een groot aantal ICT innovatietrajecten doet met en voor de aangesloten instellingen. De beslissing om te stoppen bij de TU/e was geen gemakkelijke. In de afgelopen 12 jaar heb ik met erg veel plezier gewerkt bij de universiteit. Ik kijk even terug: H et was ergens in oktober 1998 dat ik als student Informatica en Informatiekunde aanklopte in het Laplace gebouw. Het was mijn eerste werkdag voor mijn afstudeerstage. Met de opleiding en GeertJaap Scherpenzeel had ik afgesproken dat ik de 20 daaropvolgende weken zou gaan werken aan de SLA rapportages voor de groep Tele- en Datacommunicatie Services. Al vrij snel, voor mijn gevoel althans, werd ik gevraagd of ik de vacature als netwerkbeheerder wilde gaan invullen. Ik heb daar niet lang over na hoeven denken en na mijn afstuderen begon ik op 1 mei 1999 aan mijn eerste echte baan in een toen al vertrouwde

13 13 omgeving. Tenminste, dat dacht ik. Want vanaf dat moment heeft mijn ontwikkeling niet stil gestaan. Al vrij snel werd ik gevraagd om zitting te nemen in de dienstraad. Voor mij was dit een prima manier om de universiteit buiten de Dienst ICT, toen nog ICTS, te leren kennen. Met slimme en minder slimme acties heb ik hiervan inderdaad veel geleerd. M ijn werk als netwerkbeheerder deed ik vooral met een TDS bril op. Tot ik op enig moment een maand lang stage heb gelopen bij Front Office en NSC. Vanaf dat moment begon ik de samenhang pas goed te doorzien in datgene wat in en rondom Dienst ICT gebeurde. Ook werd het toen echt leuk. Met dat wat ik gezien had begon ik samenwerking te zoeken met andere groepen binnen de dienst, met de faculteiten en later ook in 3TU verband. sluiten bij dat wat er in de universiteit gebeurt en ook nog eens met leuke vernieuwingstrajecten bezig te zijn. Vanuit de TU/e was ik ook vaak betrokken bij activiteiten met SURFnet. Natuurlijk bij netwerkzaken, maar ook Unified Communications, video, en Eduroam. Toen ik er achter kwam dat er een vacature was bij SURFnet begon het bij mij te kriebelen en heb na een paar nachtjes slapen besloten de overstap te wagen. Ik werk nu zo n 2 maanden bij SURFnet en het bevalt erg goed. Als product manager voor SURFlichtpaden en Eduroam kan ik de kennis die ik bij de TU/e heb opgedaan heel goed gebruiken. Ook binnen de expertisedomeinen zoeken we de samenwerking op met de bij SURFnet aangesloten instellingen. Ik weet hoe krachtig een goede samenwerking kan zijn. Vol trots vertel ik dan ook regelmatig over mijn ervaringen in Eindhoven. stage lopen verruimt je blik. Samen met Anki, Roland, Corine, Marijke en natuurlijk ook met Ronald hebben we ook de bekende Leren kijken sessies opgezet om ook andere collega s te laten genieten van deze brede blik. En niet zonder succes! Geleidelijk rolde ik ook in de rol van groepsleider van TDS. Ik vond het ontzettend gaaf ook samen met een prima team onze dienstverlening goed aan te laten I k wil iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen 12 jaar. Ik kijk terug op een hele mooie tijd bij de TU/e en ik vond het ook erg mooi om met een zo n goed gevoel afscheid te nemen. Maar, vanuit SURFnet werken we graag samen met de universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Ik verlies de TU/e dus zeker niet uit het oog!

14 14 Plancyclus Governance Board brengt TU/einformatiemanagement in stroomversnelling Fred Gaasendam I n mei heeft het College van Bestuur een plancyclus voor informatiemanagement goedgekeurd. Daarmee is er een flinke versnelling ingetreden in de werkzaamheden, die voor of uit naam van de ICT Governance Board worden gedaan. Bijna alle plannen die bij de TU/e nu gemaakt worden ten aanzien van bedrijfssystemen passeren nu eerst de Governance Board. De Governance Board is in 2009 in het leven geroepen om meer regulering tot stand te brengen in de TU/e-brede ICTplannen voor de bedrijfssystemen. De plancyclus biedt het inzicht in hoe de werkwijze van de Governance Board zal zijn. beheerseenheden hun financiën in beeld gebracht in de begroting voor het volgende jaar. Daarin zullen elk jaar veel ICTplannen voor de bedrijfssystemen zijn opgenomen. Dus uiterlijk in de maand augustus van ieder jaar en van argumentatie voorzien, moeten die voorstellen al aangemeld zijn bij de Governance Board. Die kan dan aan het College van Bestuur een integraal en samenhangend advies geven over de ICT-plannen voor de bedrijfssystemen voor het komende jaar. Maar de Governance Board kijkt verder dan een jaar vooruit. In het advies aan het CvB wordt ook het beleid, geformuleerd in het instellingsplan van de TU/e, betrokken. Voor wat betreft de ICT-plannen bij de TU/e bedient de Board zich hierbij van een aantal criteria, zoals wanneer het project een beheerseenheid overstijgt of wanneer een project boven ,- euro uit komt. Vervolgens zal de Governance Board een advies geven aan het College van Bestuur over het al dan niet laten uitvoeren van het project. Integraal, samenhangend advies In de praktijk zal de Governance Board eenmaal per jaar advies uitbrengen. Dit staat ieder jaar strak gepland voor augustus van het jaar. Dan namelijk hebben de Het instellingsbeleid geeft richting aan de diensten en de faculteiten. In hun streven de doelstellingen van de TU/e te halen maken de beheerseenheden gebruik van ICTmiddelen. Zij formuleren dus hun afdelingsplannen en de rol van ICT daarin. De Governance Board ziet er vervolgens op toe dat al die plannen niet tot versplintering in ICT werken, maar juist tot synergie, afstemming en samenwerking. Ook zal de Board toetsen of de toekomstplannen van een afdeling sporen met de roadmaps van de verschillende bedrijfssystemen: je kunt wel linksaf willen, maar als de leverancier van je software rechtsaf slaat is er

15 15 een probleem. Dan doet de vraag zich al snel voor of er niet een ander systeem moet komen. De afdeling Informatiemanagement van de Dienst ICT voert het secretariaat van de Governance Board. Nieuws van en over de Board, besluiten en adviezen staan binnenkort op de website van Dienst ICT, bij informatiemanagement. Onvermoede combinaties D e afdeling Informatiemanagement helpt diensten en faculteiten om de plancyclus op een goede manier uit te voeren. De afdeling heeft minimaal twee keer in het jaar overleg met degenen die in een dienst of een faculteit verantwoordelijk zijn voor informatiemanagement (op dit moment zijn dat de directeuren van de diensten en de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten). Centraal hierbij staat het werken onder architectuur. Met de succesvolle lancering van een Enterprise Service Bus bij het DLWO-project is het regel dat bedrijfssystemen niet langer met specifieke interfaces met elkaar verbonden zijn (een dure en onderhoudsintensieve oplossing) maar hun informatie in de brievenbus van BizTalk gooien, de centrale applicatie voor de Enterprise Service Bus. Deze standaardisatie is niet alleen goedkoper, maar zorgt er ook nog eens voor dat een heleboel informatie die nu niet beschikbaar is, voor vele systemen bereikbaar wordt, waardoor onvermoede combinaties van data beter mogelijk zijn. Wie meer wil weten over de plancyclus, kan die informatie vinden via de link: Plancyclus Informatiemanagement Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij: DIENST ICT Goods, De Hal 0.18 Collegeblok lijn / ruit 0.41* Notebook slot Kensington 11.52* * prijswijzigingen voorbehouden DVD+R slimline 0.38*

16 16 Waar houden de ondersteuners van de Dienst ICT zich zoal mee bezig? Niek Slabbers/Steven Fritts E lke dag komen er tientallen vragen binnen bij de Servicedesk van de Dienst ICT in het gebouw Laplace. In dit artikel willen we u informeren over enkele opvallende werkzaamheden van de afgelopen tijd. gemaakt waarop alle software is bijgewerkt. Daarnaast is de inlogmethode gebruiksvriendelijker geworden en zijn de rechten van de gebruikers op het systeem aangepast zodat alleen de Service Medewerkers van het Auditorium applicaties kunnen installeren op de Zaal pc s. Bel uw Centrale of Facultaire Servicedesk. Is uw virusscan nog actueel? PC s in zaal Auditorium weer up-to-date voor het nieuwe collegejaar In verband met het nieuwe collegejaar is er in overleg met de Service Medewerkers van het Auditorium en de Dienst ICT besloten om de pc s in de collegezalen bij te werken. Doordat deze systemen voortdurend in gebruik en redelijk onmisbaar zijn, heeft onze dienst in overleg met de Service Medewerkers van het Auditorium ervoor gekozen de applicatie DeepFreeze erop te installeren. Deze applicatie zorgt ervoor dat de systemen zo schoon mogelijk blijven. Het programma maakt gebruik van Reboot to restore technologie wat inhoudt dat wanneer het systeem opnieuw gestart wordt alle instellingen en installaties ongedaan gemaakt worden waardoor het systeem zo schoon mogelijk blijft en er vrijwel geen onderhoud nodig is. Het gebruik van deze applicatie zorgt er echter wel voor dat er geen Windows updates en Antivirus updates mogelijk zijn doordat deze elke keer weer verwijderd worden bij een herstart. Dienst ICT heeft de afgelopen maand in het Auditorium de software van de zaalpc s bijgewerkt naar de meest recente versies. Dit omdat naast de reguliere Windows Updates en antivirus updates de applicaties Maple, Matlab en Mathematica verouderd waren. Er is door de Dienst ICT dan ook een nieuw, bijgewerkt Image Voor McAfee Versie 8.0i komen geen nieuwe updates meer De dienst ICT heeft de afgelopen maanden op verschillenden locaties de McAfee virusscanner versie 8.0i bijgewerkt naar een hogere versie. Dit omdat de versie 8.0i van McAfee end of life is geworden per 31 maart 2010 en daardoor dus geen bescherming meer biedt tegen nieuwe virusvarianten. De reden hiervoor is dat McAfee geen gebruik meer maakt van de zogenaamde V1-DAT Files omdat deze verouderd zijn, McAfee maakt sinds 31 maart 2010 gebruik van de V2-DAT Files welke niet ondersteund worden door de McAfee 8.0i virusscanner. Mocht u twijfelen over de geïnstalleerde versie van McAfee op uw systeem dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de Servicedesk Dienst ICT. Deze zullen vervolgens controleren of u de juiste versie geïnstalleerd heeft staan en waar nodig een nieuwe versie McAfee installeren. Voor de meeste pc s is versie 8.7i nu het meest geschikt, voor andere pc s is versie 8.5i mogelijk de beste keus. Eind december 2011 zal ook voor versie 8.5i geen nieuwe virus DAT File geleverd worden. Service provider repareert alleen laserjet printers Heeft u een inkjet-, officejet- of deskjetprinter van HP, met andere woorden geen laserjet-printer dan is het mogelijk interessant om te weten dat deze printers niet gerepareerd kunnen worden door onze serviceprovider omdat HP geen onderdelen levert voor deze printers. Natuurlijk blijft u niet met een defect systeem zitten, als deze nog onder garantie valt. Alle niet-laserjet-printers die binnen de garantie termijn defect raken worden door de serviceprovider vervangen door een model met dezelfde specificaties

17 17 Komt Office 2010 op de TU/e campus? Jos Coenen I n mei 2010 heeft Microsoft de nieuwe versie van het kantoorpakket Office uitgebracht. De reacties op dit product, die je op internet en in de diverse vakbladen hebt kunnen lezen, komen neer op De verkoopcijfers vallen tegen, Het is een goed product, beter dan zijn voorganger en Moeten we nu alweer over stappen naar een nieuwe versie?. De laatste opmerking, moeten we overgaan naar deze nieuwe versie wordt binnen Dienst ICT onderzocht door een werkgroep bestaande uit medewerkers uit verschillende geledingen. In 2009 is de uitrol van Office 2007 op gang gekomen, en loont het dan de moeite om nu naar Office 2010 over te gaan? Bij de eerste kennismaking met Office 2010 blijkt dat de overgang van Office 2007 naar 2010 veel minder ingrijpend zal zijn dan de overgang van Office 2003 naar De interface blijft ongeveer hetzelfde, er zijn op allerlei plekken handige nieuwigheden. Door de werkgroep zal bekeken worden of deze nieuwigheden van toegevoegde waarde zijn. Een ander punt waar de werkgroep zich over buigt is: Office 2010 is beschikbaar zowel in een 32-bit als in een 64-bit versie. Onderzocht moet worden wanneer de 64-bit versie op de TU/e ingevoerd kan worden, aangezien Microsoft zelf zegt: If users in your organization depend on existing extensions to Office, such as ActiveX controls, third-party add-ins, in-house solutions built on previous versions of Office, or 32-bit versions of programs that interface directly with Office, we recommend that you install 32-bit Office 2010 (the default installation) on computers that are running both 32-bit and 64-bit supported Windows operating systems. Een voorlopige conclusie van de werkgroep is al dat de 64-bits versie alleen onder Windows7 64-bits aangeboden zal worden, en niet onder Windows XP. D e eerste testen geven aan dat er geen problemen zijn bij het gebruik van de verschillende Office pakketten zoals Word, PowerPoint, Excel, Access en Outlook, en ook geen bijzondere eisen aan hardware gesteld worden. Een apparaat waar Windows 7 of Office 2007 op kan draaien, is ook geschikt voor Office Duidelijk is dat sommige applicaties die op de TU/e gebruikt worden niet zonder meer onder Office 2010 werken. Bijvoorbeeld het correspondentiesysteem om documenten in de huisstijl te maken, en de digitale handtekening. De werkgroep zal de komende maanden de werking van Office 2010 met de verschillende corporate systemen testen, en in november 2010 met een advies komen Loont overstappen?

18 18 Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg Anki Visscher E en gesprek met Jaap en Joep, 2 studenten, over ambities van studenten, de veranderende innoverende universiteit, over studeren en ICT in Is het in 2020 de normaalste zaak van de wereld om als student in Nederland ambitieus, de beste te zijn? En past de ICT op de TU/e daarbij? achter je P.C. gaat zitten. Opdrachten worden digitaal ingeleverd, er wordt automatisch gecheckt op plagiaat en beoordelen gebeurt ook meer automatisch. Jaap: Je hebt een scherm, daar haal je je vinger over en hup daar is jouw omgeving. Joep: Afspreken en samenwerken aan opdrachten betekent dat je om 9.00 uur s morgens achter je P.C. gaat zitten. Joep: Ik denk dat in 2020 veel meer automatisch zal gaan, de laptop nog meer gebruikt gaat worden dan nu met andere informatiesystemen. Dat je veel makkelijker aantekeningen kunt maken tijdens college en die gelijk digitaal kunt verwerken. In Amerika heb ik gezien dat een tablet P.C. gebruikt wordt, waarmee je op het scherm kunt schrijven waarna de tekst meteen wordt omgezet in een PDF. Veel meer colleges zijn als videocolleges beschikbaar. Er zijn meer mogelijkheden om te studeren op het tijdstip dat het je als student uitkomt. Jaap: Ik denk dat het klassiek college niet zo snel zal verdwijnen. Juist de mogelijkheid van directe interactie dat je vragen kan stellen tijdens college is daarbij belangrijk. Zelfstudie, alleen vanuit de boeken is moeilijk. Uitleg blijft handig. Thuis werken en via videoconferencing overleggen over opdrachten zal veel meer gebruikt worden. Ook met andere nieuwe communicatiemiddelen, zoals MS Office Communication Service. Afspreken en samenwerken aan opdrachten betekent dat je om 9:00 uur s morgens Jaap: Ik denk wel dat de klassieke laptop zal gaan verdwijnen, dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van online applicaties, zoals bijvoorbeeld Google apps, dat je als student rondloopt met een stick, waarop al je instellingen, programma s, rekenfaciliteiten, bureaublad, etc. staan en die je vervolgens ergens in een scherm inplugt waarna je kan werken. Je neemt je eigen persoonlijke werkomgeving overal mee naar toe en kan werken op een manier zoals jij dat wenst. Overal ter wereld? In ieder geval overal op de campus. Jaap: Je hebt een scherm, daar haal je je vinger over en hup daar is jouw omgeving. Want van al dat gezeul merk je wel dat mensen dat ook een beetje beu worden. T entamens worden digitaal gemaakt, veel meer gecontroleerd. In de tentamenzaal staan de voorzieningen klaar. De opvatting is wel dat nakijken handwerk blijft. Bij open vragen is dat best lastig, antwoorden of manieren van antwoorden kunnen per persoon erg verschillen. Verschillende studenten redeneren op verschillende manieren en dat is niet gemakkelijk in een patroon te vatten. Al met al zal het wel slimmer gaan.

19 19 Balies bevinden zich op een locatie, waardoor communicatielijnen tussen de afzonderlijke balies korter worden. De afzonderlijke balies gaan niet verdwijnen. ICTheek en Bibliotheek kunnen misschien samengevoegd worden, beide bieden nu werkplekken, waar je in stilte kan werken. Als het toegaat naar een scherm waar je met je vinger overheen gaat, dan is een NSC in deze vorm mogelijk niet meer nodig. Omdat mensen persoonlijk contact altijd belangrijk blijven vinden zal er wel behoefte blijven aan balies op de campus. Online vragen stellen en antwoorden krijgen wordt nu wel bemoeilijkt door de hoge informatiedichtheid op het web. Je slaat gemakkelijk een verkeerde weg in, waardoor je als het ware verdwaalt in de informatie. Zoekmachines zijn veel intelligenter, ze kijken dan ook naar de volgorde en combinaties van de woorden en ze houden je zoekhistorie bij, waardoor zinnen beter geïnterpreteerd kunnen worden en antwoorden beter aansluiten op de gevraagde zoektermen. Joep: Dictaten zijn digitaal in PDF beschikbaar. Jaap: Ik hou van bladeren. Ik heb zo vaak dat mijn vingers er op 3 plekken tussen liggen, zodat ik snel verbinding kan maken met eerder gelezen stukken en daardoor overzicht krijg. D uidelijk wordt wel, dat studenten vermoedelijk in 2020 minder tijd zullen hebben om een biertje te kunnen nuttigen en dat technische hulpmiddelen steeds intelligenter worden. Of studenten ambitieuzer worden en beter gaan studeren.. dat zal de toekomst uitwijzen. Wat zal er in 2020 nog over zijn van de Nederlandse volksaard van Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg Omdat mensen persoonlijk contact altijd belangrijk blijven vinden zal er wel behoefte blijven aan balies op de campus. Mobiel betalen voor studenten mogelijk met MyOrder Fred Gaasendam D e TU/e start in september met MyOrder, een systeem waarmee studenten mobiel hun printtegoed kunnen opwaarderen. Dat is een stuk gebruiksvriendelijker dan de huidige methode, waarbij de student met contant geld onder kantooruren bij de faculteit moet opwaarderen. MyOrder werkt samen met Minitix, een online portemonnee voor kleine uitgaven. Minitix is een service van Rabobank. Via internetbankieren vanuit een willekeurige (ook niet-rabo)bankrekening kun je je Minitix-portemonnee steeds van voldoende geld voorzien. MyOrder is een klein programma dat je op je mobieltje kunt installeren. Dat mobieltje moet overigens wel met internet overweg kunnen. Het programma laat je een keuze maken, haalt geld af van je Minitixportemonnee en stort dat op de rekening van de TU/e. Je kunt dit ook met je notebook via een website van MyOrder doen. MyOrder wordt al met succes toegepast in de horeca, onder andere bij een brasserie op het Wilhelminaplein en een café op de Markt in Eindhoven. Als je op een terrasje zit, kun je online bij het café waar je zit een paar biertjes bestellen en meteen afrekenen. Bestellen wanneer je wilt, Bestellen any time any place.

20 20 geen gedoe met contant geld en je bestelling is er sneller. D e TU/e heeft MyOrder gekoppeld aan PAS, het Print en Kopieer Accounting Systeem van de TU/e. Als een student ziet dat zijn PASkrediet bedenkelijk laag wordt, dan kan hij of zij via MyOrder een betaalopdracht naar PAS sturen. De opwaardering via MyOrder wordt geregistreerd door PAS, waarna een student weer genoeg tegoed heeft om te kunnen printen. De TU/e ziet de koppeling van MyOrder met PAS als een pilotproject. Wanneer een en ander succesvol verloopt, kan deze wijze van betalen wellicht op nog veel meer plaatsen bij de universiteit worden toegepast, bijvoorbeeld bij dictatenverkoop, de Zwarte Doos en het Sportcentrum. Rinus van Weert en Erik te Nijenhuis hebben het project op poten gezet. Beiden denken dat betaalmethoden als MyOrder meer en meer toegepast zullen worden, vanwege hun gebruiksgemak Zie ook: voor betalen via de webapplicatie Uitje Dienst ICT 2010 Uitgaanstip: Kolonisten van Utrecht. Marijke Nauta V ol goede moed vertrekken we op 8 juni met de bus richting?? Zwolle??. Al gauw wordt duidelijk dat er gestopt zal worden in Utrecht, mijn stadsie. We lopen naar de Oudegracht alwaar we in een werfkelder worden ontvangen door een spannende dame in middeleeuwse kleding. We krijgen koffie en gebak (gelukkig was dit niet uit de middeleeuwen). De middeleeuwse dame legt uit dat we een spel gaan spelen dat Kolonisten van Utrecht heet. We krijgen een boek mee met daarin allerlei vragen over de stad Utrecht. Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door plekken in de stad op te zoeken. De groep wordt in groepjes verdeeld en gaat op pad. Na zoveel mogelijk vragen te hebben beantwoord kunnen er producten, zoals graan, tarwe, bouwmateriaal e.d. gekocht worden in de werfkelder. F anatiek zijn we aan het lopen gegaan door een door zon overgoten Utrecht. Ik ben in de overtuiging dat mijn groep als winnaar uit de bus zal komen, per slot van rekening heb ik toch bijna 20 jaar in deze stad rondgedoold voordat ik in Eindhoven strandde. Maar helaas, weer terug in de werfkelder begint het te regenen en blijkt dat mijn groep 2 de is geworden, hoe kan dat nou??? Oh ja, de iphone, in het bezit van bepaalde collega s, waarmee je kunt bellen naar.. had ik even over het hoofd gezien, hoe kan dat nou, zou je zeggen. M aar goed, De Batavieren, hebben echt gewonnen en ik kan niks anders doen dan mijn verlies te aanvaarden. Gelukkig komt er al snel maagvulling op tafel en vloeit de drank rijkelijk, waarna we weer met een goed en vrolijk gevoel richting het zuiden afreizen. Het was een erg leuke ervaring om op deze manier de stad Utrecht te bekijken. Kortom een zeer geslaagd uitje

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit.

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit. De basics: wat is die hele Cloud nu écht? U stelt zich de Cloud best voor als een soort centrale serverruimte. Iedereen kan er beveiligd op inloggen vanop zijn eigen laptop, zijn smartphone,... In die

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap With a little Help from Wennen aan Office 2010 John Spronk Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap naar Office 2010 omdat het er zo anders uitziet dan het vertrouwde Office 97. Degenen die

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk en figuurlijk rust. - Maarten Reuchlin, Managing Partner bij Vroom & Van

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO Inhoud Historie DLWO Randvoorwaarden sourcing Ontwikkelingen DLWO Grensoverstijgende ICT uitdagingen Conclusies

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform Michiel Coox Solution Advisor Productivity Uitdagingen en Vragen Doelstelling Burgers en medewerkers willen toegang tot betere informatie, tools, apps

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

BackupPartner installatie van de Client software.

BackupPartner installatie van de Client software. BackupPartner installatie van de Client software. Cloud Products, 2012 BackupPartner[Installatie handleiding] - Nederlands Page 1 Beste klant, Gefeliciteerd met de huur van uw BackupPartner product! U

Nadere informatie

Qliq Primair Onderwijs en MDOP

Qliq Primair Onderwijs en MDOP Qliq Primair Onderwijs en MDOP Even voorstellen: Ger Dirks: Na 30 jaar leerkracht nu ruim 7 jaar bovenschool ICT- Coördinator met een breed takenpakket. Implementatie van digitale (leer)middelen in het

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt.

Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt. Office 365, Office 2016 op al uw apparaten Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt. Eenvoudiger samenwerken Bewaar,

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

15-10-2015. Breng werelden bij elkaar met Windows 10

15-10-2015. Breng werelden bij elkaar met Windows 10 Breng werelden bij elkaar met Windows 10 1 Innoveren met slimme ICT in de digitale Strategie wereld Projecten Managed services Apparatuur Werken niet langer alleen op kantoor Maar ook thuis Bij een klant/

Nadere informatie

Macrium Reflect V4.2 Handleiding

Macrium Reflect V4.2 Handleiding Macrium Reflect V4.2 Handleiding Met Macrium Reflect kunt u een Image (kopie) maken van de C: schijf, waarmee, u na computerproblemen binnen tien minuten weer een goed werkende PC kunt hebben. Ga naar:

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk1

Samenvatting Hoofdstuk1 Samenvatting Hoofdstuk1 Software kun je sorteren in allerlei manieren zoals: - De geschreven taal van de software of de taak waarvoor de software geschreven is. - Het platform waarop de software moet draaien.

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Storage infrastructuur TU/e. Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT

Storage infrastructuur TU/e. Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT Storage infrastructuur TU/e Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT Agenda 2 De Universiteit Dienst ICT Centrale backup Notebook project Storage infrastructuur Toekomst De Universiteit 3 Feiten en

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Backup Connect installatie van de Client software.

Backup Connect installatie van de Client software. Backup Connect installatie van de Client software. Let s Connect, 2011 Backup Connect [Installatie handleiding] - Nederlands Page 1 Beste klant, gefeliciteert met de huur van uw Backup Connect Cloud product!

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie