Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010"

Transcriptie

1

2 Door: Xaviera Ringeling Oktober

3 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring Sociale landschap Lid worden van Twitter Er is een drempel Maar toch overstag Lid zijn Privé of openbaar Techniek Apps en programma s Twitterlijsten Twitteren doe je samen Terugvolgen Inhoud telt Unfollow Ontmoetingen Waar tweet je? Regels en waardering Retweeten Tweeten en de zaak To tweet or not why? Kortom Tot slot Selectie: Waarom Twitter je nog open antwoorden

4 Inleiding Twitter is net als andere sociale media een zeer persoonlijk platform. Persoonlijk in die zin, dat elke gebruiker zelf bepaalt hoe hij het netwerk gebruikt. Alleen zakelijk, alleen persoonlijk, om goedemorgen te roepen of om nieuwe klanten te trekken. De twitterbeleving is voor iedereen anders. Juist dat gegeven maakt het interessant om te ontdekken hoe verschillende tweeps (mensen die tweeten) het medium gebruiken. Wat ze leuk vinden en wat hen op de zenuwen werkt, wat ze eruit willen halen en erin willen stoppen. Wie ze volgen en waarom. En met welke apps en programma s ze hun tweets lezen. Dit onderzoek wil inzicht te verschaffen aan tweeps over tweeps. Oftewel: de Twittergemeenschap een beeld geven van hoe anderen friends, followers en vreemden met het medium omgaan. Met 467 respondenten, die de moeite hebben genomen 50 (!) vragen te beantwoorden, is het een interessante en grondige blik in de keuken van je medetweeps. Hartelijk dank aan iedereen die zich door de vragen heeft heen geworsteld. En veel plezier bij het lezen van de uitkomsten. En dank in het bijzonder aan Jan Kok en Erik Hartman, voor alle hulp, mentale steun en het halen van drinken! 4

5 Over de auteur Mijn naam is Xaviera Ringeling en ik ben o.a. eigenaar Never Ending Web waarmee ik trainingen geef op het gebied van internet, maar ook bedrijven help bij het inzetten van social media en het effectief gebruiken van content. De afgelopen 12 jaar heb ik me beziggehouden met alle facetten van het creëren voor het web: van ontwerp tot bouw, van interactie tot content en van ontwikkeling tot beheer. Naast Never Ending Web, ben ik ook initiatiefnemer van de website Contentgirls.nl, een website die zich richt op vrouwen die met het web werken. En ach, mannen zijn ook welkom! Samen met een wisselende groep bloggers, probeer ik met Contentgirls.nl voor vrouwen die zich professioneel bezighouden met internet een platform te bieden, maar ook een informatiebron te zijn. Twitter gebruik ik graag en veel. Dit twitteronderzoek is dan ook in eerste instantie vooral uit eigen interesse ontstaan. Het feit dat zo n grote groep mensen gehoor heeft gegeven aan mijn oproep om mee te doen aan het onderzoek, bewijst voor mij de kracht van Twitter. Mijn dank is dan ook groot. Wil je me op Twitter volgen? Dan vind je me onder de Tot tweets! Xaviera Ringeling 5

6 Onderzoeksopzet Het twitteronderzoek bestaat uit 50 vragen over het gebruik van Twitter. Het onderzoek bestond uit: - 27 open vragen met de mogelijkheid om zelf een antwoord in te vullen; - 20 meerkeuzevragen waarbij moest worden gekozen uit van tevoren bepaalde opties; - 3 waardebepalingvragen waarbij kon worden gekozen uit waarden van Helemaal niet, tot aan Helemaal wel. Het onderzoek is kwalitatief en bestaat om die reden uit een groot aantal open vragen. Het doel was om zoveel mogelijk te weten te komen over wanneer, waar en hoe Twitter wordt gebruikt. Door respondenten veel ruimte te bieden voor eigen antwoord was de verwachting dat de resultaten waardevoller zouden worden, dan wanneer alle antwoorden waren voorgekauwd. De onderzoeksvragen zijn geheel in de geest van social networking gebaseerd op een vooronderzoek onder tweeps. Voor aanvang van het onderzoek vroegen de onderzoekers namelijk aan de volgers van het (meer dan volgers) welke vragen zij beantwoord zouden willen zien. Een deel van die input is gebruikt om tot de volledige vragenlijst te komen. De vragenlijst is getweet. Meer dan 100 volgers retweet-en de vragenlijst naar hun eigen volgers. Uiteindelijk vulden 467 mensen de volledige vragenlijst in. Dit in een tijdsbestek van ongeveer 6 weken Dit onderzoek geeft inzicht in de manier waarop mensen de mogelijkheden en beperkingen van Twitter gebruiken en inzetten zowel persoonlijk als zakelijk. De verwerking van de resultaten In totaal heeft de verwerking van de resultaten van dit onderzoek ongeveer 100 uur in beslag genomen. Het was dus een behoorlijk arbeidsintensief traject. Dit onderzoek is de eerste in een reeks van jaarlijkse onderzoeken naar het gebruik van Twitter Geleerd uit deze ervaring zullen wij de opzet van de volgende onderzoeken zeker 'verwerkingsvriendelijker' maken zonder in te boeten op het kwalitatieve en rijke karakter. Het type vragen dat we hebben gebruikt is: Open vragen Bij de verwerking van de open vragen bleek dat veel antwoorden onder konden worden gebracht in een beperkt aantal categorieën. Bij elke categorie hebben we geturfd hoeveel antwoorden eronder vielen. Meerkeuze vragen Bij de meerkeuzevragen hebben we het aantal keren dat een specifieke keuze werd gemaakt opgeteld en tegenover het totale aantal antwoorden geplaatst, met als resultaat een percentage per keuze-optie. Waardebepalingsvragen Bij de waardebepalingsvragen hebben we de keren geteld dat er voor een bepaalde waarde is gekozen en dat berekend tot een percentage. 6

7 Over de respondenten Met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar is de groep groep respondenten, 6 jaar ouder dan het twittergemiddelde. Volgens 1 onderzoek van Pew-internet uit oktober 2009 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de twitterbevolking 31 jaar is. Als het gaat om de Nederlandse twittergemeenschap, dan meldt een onderzoek van Twirus 2 uit 2010, een gemiddelde leeftijd van ca. 27. Tweeps zijn niet verplicht om iets over hun leeftijd te zeggen op hun twitterprofiel. Het is dan ook lastig om te constateren hoe oud een tweep is. De gemiddelden lopen in verschillende onderzoeken dan ook sterk uiteen. Maar duidelijk is, dat Twitter geen jong medium is. Ter vergelijking: de grootste gebruikersgroep van Hyves zit qua leeftijd tussen 15 en Als je de leeftijdsopbouw van tweeps wordt vergeleken met de bevolkingsopbouw van Nederland 4 kun je zien of de tweeps uit het onderzoek evenredig vertegenwoordigd zijn over de in Nederland levende leeftijdscategorieën. Leeftijd Nederland Tweeps Rel pop ,41% 12,00% 0, ,10% 29,80% 2, ,27% 38,90% 2, ,63% 15,20% 1, ,73% 4,10% 0,3 1 Twitter and Status Updating, Fall Twirus Twitteronderzoek Social media in Nederland in cijfers juli Prognose bevolking op 1 januari naar leeftijd en geslacht,

8 Hiermee blijft het beeld uit overeind dat Twitter met name wordt gebruikt door de groep van jaar. Zij tweeten relatief gezien twee keer zo vaak, als op basis van hun aantal verwacht zou worden. De groepen van jaar en jaar tweeten zo vaak als op basis van hun aandeel in de Nederlandse bevolking verwacht mag worden. De groep die het duidelijk laat afweten is die van 56 en ouder. Twitter is dus niet het medium van de jongeren, maar juist van de carrièregerichte beroepsbevolking. De opvallende ondervertegenwoordiging van de groep 56+ kan verschillende achtergronden hebben. Zo kan er gedacht worden aan mindere bekendheid met web 2.0 toepassingen bij deze groep. Waar ze wonen Van de respondenten geeft 96,7% aan in Nederland te wonen. Maar een heel klein percentage komt wel van origine uit Nederland, maar woont nu in verschillende buitenlanden. Bijna 2% van de respondenten is Belgisch. Van de mensen die in Nederland wonen, woont de meerderheid in de Randstad. De 4 grote steden leverden 31% van de respondenten op. Het invullen van het beroep was niet verplicht. Toch deden 180 mensen dit. De beroepen liepen sterk uiteen. Als de beroepen onder de loep worden genomen is het opvallend dat er een grote groep ZZP-ers bijzit. Als dat percentage wordt vergeleken met het percentage ZZP- ers in heel Nederland (9% 5 ), valt het op dat zij meer dan dubbel vertegenwoordigd zijn. Een belangrijke reden hiervoor kan natuurlijk zijn dat twitter zich goed leent om te netwerken en te acquireren / online personal branden. 5 Artikel Sterke groei zelfstandigen zonder personeel (CBS) 8

9 Daarnaast is het opvallend dat 22,8% werkzaam is in beroepen die zich rechtstreeks met het web bezighouden. Een andere grote groep vinden we in de communicatie hoek met 16,6%. De oververtegenwoordiging van die groepen komt mogelijk doordat de promotie voor het onderzoek voor een deel via de website Contentgirls.nl is gelopen. Deze website richt zich voornamelijk op vrouwen die met het web werken en dan in het bijzonder vrouwen die voor het web schrijven. Samenvattend kunnen we tweeps dus kenschetsen als ondernemende, webontwikkelende communicators. Qua opleiding heeft men gemiddeld HBO-niveau. Maar ook universitair geschoolden zijn goed vertegenwoordigd. Vergeleken met het landelijk gemiddelde is de groep respondenten hoog opgeleid: 80,1% van de respondenten heeft een opleiding op minimaal HBO-niveau, tegenover een landelijk gemiddelde van 33% 6. 6 Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd (CBS) 9

10 Twitter is dus een medium dat met name door hoger opgeleiden wordt gebruikt. In de onderstaande tabel zetten we het opleidingsniveau van onze respondenten af tegen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland: N Twitter Nederland 7 Relatief Middelbare school 21 4,50% 33,09% 0,14 MBO 56 12,00% 35,58% 0,34 HBO ,30% 20,95% 2,35 WO ,80% 11,94% 2,58 Anders 16 3,40% Het is opvallend om te zien dat HBO- en WO-ers relatief even sterk vertegenwoordigd zijn. Onder personen met een MBO- of middelbare school opleiding wordt verhoudingsgewijs weinig getweet. Per saldo is de kans dat iemand met een HBO of WO-opleiding tweet ruim 7 keer hoger dan voor een MBO-er en 17 keer in vergelijking tot iemand met een middelbare schoolopleiding. Webervaring De gemiddelde gebruiker uit het onderzoek heeft redelijk wat ervaring met het web en ook met sociale netwerken. De tweede grootste groep doet zelfs qua werk iets met internet (programmeur, internetmarketeer, ontwerper etc.). Een hele kleine groep gebruikt het web vooral om te mailen en contact te houden met vrienden en kennissen. Sociale landschap Twitter is bij lange na niet de enige manier waarop de respondenten zich op internet vermaken en manifesteren. Naast twitter zijn LinkedIn, Facebook en Hyves de meest gebruikte netwerken. 7 Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd (CBS) 10

11 Daarnaast gebruikt een groot deel van de tweeps het web niet alleen om te kijken, maar voegt er ook aan toe door te bloggen. Iets meer dan 58% doet dat op een eigen blog en 10,4% blogt op het blog van een ander. Van de respondenten heeft 62,5% zijn twitteraccount aangesloten op een ander sociaal netwerk. De belangrijkste netwerken waaraan twitteraccounts worden gehangen zijn Facebook, LinkedIn en Hyves. Zoals eerder gezegd zijn dit ook de netwerken waar de meesten lid van zijn. 68% van de tweeps blogt. Tweeps zijn dus niet alleen micro-bloggers, maar ook full-size bloggers. Daarnaast zijn ze actief op het socialweb; met gemiddeld net geen 5 accounts buiten twitter dragen zij flink bij aan de online leefgemeenschap. Doordat 62,5% zijn Twitter account aan één of meerdere van deze netwerken heeft gelinkt, komen hun berichten ook bij mensen terecht die Twitter zelf niet gebruiken. Daarmee verhogen deze tweeps hun impact. 11

12 Opvallend is dat LinkedIn het meest gebruikte sociale netwerk is; wederom een aanwijzing voor het professionele karakter van de twittergemeenschap. De top 3 van de social netwerken wordt gevormd door de algemene netwerken; LinkedIn, Facebook en Hyves. Daarna volgen de meer subject / content georiënteerde netwerken zoals: YouTube, Flickr, Google Wave en Foursquare. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat twitteraars met name geïnteresseerd zijn in netwerken pur-sang. Lid worden van Twitter 2009 was hét jaar voor Twitter. Wereldwijde groeide het aantal bezoekers in een jaar met meer dan 1000% 8. Deze stijging in populariteit zie je ook terug in het twitteronderzoek: de meeste mensen werden lid in Een veel kleiner deel was er in 2007 al bij. Ten tijde van het invullen van de vragenlijst was 2010 nog maar half op weg, wat zou kunnen verklaren waarom het aantal accounts dat in 2010 is aangemaakt niet erg groot is. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mensen die nog maar net een account hebben nog niet voldoende mensen volgen en daardoor het onderzoek niet doorgestuurd hebben gekregen. Er is een drempel Hoewel het aantal twittergebruikers dus blijft groeien, blijkt er een redelijke drempel te zijn die mensen moeten nemen voordat ze lid worden. Ongeveer een kwart van de respondenten (25,9%) geeft aan te hebben getwijfeld voordat ze een Twitteraccount aanmaakten. 8 Nielsen By the numbers

13 Met 38,8% dacht het grootste deel van de twijfelaars dat Twitter nutteloos en onzinnig was. Op de tweede plaats staan mensen die zich door het open karakter van Twitter zorgen maakten over het waarborgen van hun privacy. Een ander deel 9,2% was bang dat Twitter hen teveel tijd zou kosten of was al lid van zoveel netwerken (6,6%) en vroeg zich af wat Twitter toevoegt bovenop het al bestaande aanbod. Interessant was ook dat 5,8% het idee had dat Twitter alleen voor ijdeltuiten was en te exhibitionistisch voor hen. Maar toch overstag Toch besloten de meeste respondenten dat Twitter ze wel wat kon brengen. De overgrote meerderheid 43,9% werd toch lid omdat ze dachten dat Twitter gezellig zou zijn. De tweede reden waarom mensen een twitteraccount aanmaakte, was dat 21,1% hoopten dat ze via Twitter hun bedrijf konden promoten. Veel minder mensen gingen tweeten uit pure nieuwsgierigheid, namelijk 7,6%. Voor 5,5% was het feit dat steeds meer beroemde mensen gingen tweeten, aanleiding om een twitteraccount aan te maken. 13

14 Als we kijken naar de redenen waarom mensen lid worden van twitter, zien dat vooral het sociale aspect van belang is (gezelligheid, netwerken). Direct daarna volgt de promotie van het bedrijf. Hieruit komt het beeld van de twitteraar van een sociaal dier, dat werk en privé niet strikt scheidt, maar een overloop tussen beiden accepteert. Van het kwart twijfelaars was één derde niet overtuigd van het nut van twitter en was ongeveer 20% bevreesd voor hun privacy. Wat zeggen deze cijfers nu? Als je een nut van twitter verwacht gebruik je het met een doel. Het is dus aannemelijk dat dit bezwaar met name leefde bij tweeps die het ter promotie wilden gebruiken. Hoe zwaar is het bezwaar van de privacy als je al informatie deelt op meerdere andere sociale netwerken, en dit juist ziet als iets dat waarde toevoegt? Privacy zal met name een onderwerp zijn voor diegenen die nog weinig op andere sociale netwerken delen. Lid zijn De angst dat Twitter redelijk wat tijd in beslag kan nemen blijkt niet helemaal ongegrond. Meer dan 50% van de respondenten besteedt per week tussen 2 en 8 uur aan Twitter. Iets meer dan een vijfde van de respondenten besteedt zelfs tussen de 8 en 24 uur aan Twitter. 14

15 40% van de tweeps produceert wekelijks tussen 20 en 40 tweets. En een respectabele 26+ % voegt zelfs tussen 40 en 100 tweets toe aan de collectieve timelines. De kleinste groep namelijk 17% haalt meer dan 100 tweets per week. Dat is gemiddeld (minimaal) elke 2 uur een tweet. Als we de tijdsbesteding van alle twitteraars middelen komen we op iets meer dan 7 uur per week. Bijna een hele werkdag! De grootste groep tweeters knalt er tussen 20 en 40 tweets per week uit, maar met dank aan de über tweeters kom het gemiddelde toch op 56 tweets per week. Dat is 8 per dag. Of één per uur gedurende een normale werkdag Als we dit aantal tweets combineren met het gemiddeld aantal personen dat gevolgd wordt (363) dan komen we op zo n voorbij zeilende tweets per week. Of 2942 per dag, zo n 122 per uur, 24 uur lang. Dus met elke 30 seconden een tweet, moet je echt wat te melden hebben, wil je opvallen of respons krijgen. 15

16 Al die tweets worden verstuurd aan een timeline die gemiddeld 396,76 volgers bevat. Zelf volgen deze tweeps net iets minder mensen met een gemiddelde van 363,66. Het aantal volgers dat de respondenten hebben, is voor de 79,1% van hen belangrijk. Een groep van 13,5% hecht totaal geen belang aan het aantal volgers. Bijna de helft van de respondenten, 46,9% - heeft meer dan 1 Twitteraccount. Dat is een opvallend hoog aantal. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk of zij op beide accounts bekend maken wie ze zijn of dat ze één of meerdere anonieme accounts hebben. Een andere reden kan zijn, dat veel respondenten ook zakelijk tweeten en daarvoor in een aantal gevallen een aparte zakelijke account hebben. 16

17 Privé of openbaar Meer dan 90% van de respondenten heeft gekozen voor een openbaar Twitter-account. De belangrijkste reden voor hen is dat zij vinden dat het gebruik van een slotje juist voorbij gaat aan het doel van Twitter. Maar ook gewoon omdat zij vinden dat zij niks te verbergen hebben. Van de 8,6% tweeps met een slotje, geldt als belangrijkste reden het feit dat zij controle willen houden over wie, wat leest over hen. Zoals eerder gezegd wordt Twitter vooral gebruikt om mee te netwerken en lopen zakelijk en persoonlijk gebruik vaak door elkaar. Het slotje past niet bij die toepassing van Twitter. Een account dat op slot zit is lastiger benaderbaar en het slot ondergraaft de werking van Twitter: op een gemakkelijke en low-impact manier contact leggen met mensen die je niet persoonlijk kent. Het is dan ook niet verrassend dat maar een klein percentage kiest voor een slotje. Bijna 60% van de respondenten gaf zelfs aan dat ze bij de overweging om iemand wel/niet te volgen het hebben van een slotje in negatieve zin lieten meewegen. 17,98% vond het slotje zelfs een hele belangrijke reden om iemand niet te volgen. Techniek Een verrassend hoog percentage (19,7% ) van de bevraagde tweeps gebruikt Twitter totaal niet op een mobiele telefoon. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk of dit ligt aan het feit dat zij geen geschikte telefoon hiervoor hebben of dat er een andere reden aan ten grondslag ligt: bijvoorbeeld dat zij het onhandig vinden via de mobiele telefoon. Twitter is ooit begonnen als een service waar je vertelde wat je aan het doen was, maar ook waar je dat aan het doen was. Net zoals je 17

18 met Foursquare dat nu automatisch via GPS kunt doen, deed je dat met Twitter handmatig. Inmiddels is Twitter veel meer dan dat, maar het ligt nog steeds voor de hand om te vertellen waar je bent (al kan Twitter dat nu ook met behulp van GPS voor je doen), om te kunnen vertellen wat je doet. Aangezien je mobiel meestal mee is, blijft de mobiele telefoon een voor de hand liggend apparaat om Twitter mee te gebruiken. Apps en programma s Via mobiel tweet 82,3% met behulp van een app. Ook bij gebruik van twitter via de computer wordt vooral gebruik gemaakt van een programma (73,9%). De website twitter.com wordt met 26,1%, veel minder gebruikt om berichten te lezen en versturen. Tweetdeck is een populaire manier om te tweeten. Zowel voor de computer als voor de mobiele telefoon staat Tweetdeck op de eerste plaats van gebruikte apps/programma s. De vraag welke programma s men gebruikt om te tweeten, levert een uiteenlopende lijst van apps/programma s en websites op met een concentratie rondom de meeste bekende namen. Twitterlijsten 57,5% van de respondenten maakt gebruik van Twitterlijsten en dan vooral om hele specifieke mensen en onderwerpen makkelijker te kunnen volgen. Voor 20,2% van de respondenten zijn de twitterlijsten dé manier om orde te houden in de chaos. Maar Twitterlijsten zijn niet voor iedereen aantrekkelijk. 17,6% ziet er de meerwaarde niet van in, 17,1% heeft ze wel eens aangemaakt, maar nooit meer gebruikt. Opvallend genoeg had 16% nog nooit van Twitterlijsten gehoord of 18

19 hadden ze geen idee (3,7%) hoe ze de twitterlijsten dan in hun voordeel konden inzetten. De hoeveelheid tweets en tweeps die elke dag op het web te vinden zijn is enorm. Manieren om de chaos een klein beetje onder controle te houden, worden gretig gebruikt. Of het nu gaat om Twitterlijsten, apps, programma s of sites buiten Twitter die je helpen om je tweets en je tweeps te ordenen, er zijn maar weinig mensen die er geen gebruik van maken. Twitteren doe je samen Twitteren doe je niet alleen. De bedoeling is dat je mensen volgt en zij jou volgen. Maar hoe vind je die volgers dan? De meeste mensen blijken nieuwe volgers te vinden via blogs en websites van andere tweeps. Maar ook FollowFriday blijkt het redelijk goed te doen. Zelf actief op zoek gaan gebeurt vooral via Twittersearch, met behulp van specifieke zoektermen. De beste manier om nieuwe mensen te vinden om te volgen is volgens de respondenten dus niet gewoon maar accounts aanklikken en hopen dat het leuke of interessante mensen zijn. Zelf nieuwe mensen ontdekken via websites en blogs van deze tweeps, betekent een intensiever kijkje in de belevingswereld van een kandidaat. De populariteit van FollowFriday lijkt iets te zeggen over de bereidheid van de respondenten om van de mensen die zij al volgen advies aan te nemen. Mond tot mond reclame werkt op Twitter blijkbaar ook goed. Terugvolgen 97,8% volgt mensen die hen niet terugvolgen. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze de tweets van deze mensen interessant vinden en de keuze om te volgen niet af laten hangen van of deze personen hen wel of niet volgen. Over het algemeen vindt men dat anderen niet verplicht zijn om hen te volgen alleen omdat zij daar wel voor hebben gekozen. 19

20 94,8% volgt mensen niet altijd terug. Meestal omdat ze de tweets van sommige van hun volgers niet interessant vinden(38,8%). Maar ook spam en reclametweets van bedrijven of BN ers worden door 18% in het bijzonder genoemd als reden om mensen niet terug te volgen. 3,7% volgt niet terug als mensen teveel tweeten en 2,44% voelt zich niet geroepen terug te volgen wanneer tweeps alleen maar over zichzelf tweeten. Wanneer de respondenten besluiten om iemand te gaan volgen is voor 29,2% de belangrijkste reden, dat ze de persoon kennen. Voor ongeveer evenveel mensen (29%) zijn de links die gedeeld worden belangrijke bij de afweging om iemand te gaan volgen. Inhoud telt Wanneer de respondenten een kwalitatieve score moeten geven, komt de inhoud van de tweets bij 77,3% van de respondenten terug als heel belangrijk bij de keuze om wel of niet te volgen. De inhoud van de bio van een profiel vindt 44,7% een beetje belangrijk. Heel onbelangrijk wordt het aantal volgers (38,4%) en de politieke kleur (35,1%) van een tweep gevonden bij de overweging. Tweeps zeggen dus veel belang te hechten aan kwaliteit of in elk geval datgene wat zij als kwaliteitstweets ervaren. Of ze het met de inhoud van de tweets eens zijn wordt minder belangrijk 20

21 gevonden. Toch is het profiel van een aanstaande tweep-buddy wel van belang, daar moeten aanknopingspunten te vinden zijn voordat de followknop een klikje krijgt. Unfollow 93,9% van de respondenten ontvolgt wel eens een iemand. Slechts 6,1% laat de unfollow-knop voor wat hij is. Spam-accounts worden met 23% het meest ontvolgd, maar ook mensen die teveel tweeten moeten oppassen voor de 14,3% respondenten die zich daaraan ergeren. Wat teveel is, wordt uit dit onderzoek niet duidelijk. Uit de open antwoorden kan worden opgemaakt dat er een relatie is tussen tweeps die weinig mensen volgen en de irritatie over teveel tweets. Maar deze relatie manifesteert zich niet duidelijk genoeg om er een harde conclusie aan te verbinden en er is in het onderzoek niet expliciet naar gevraagd. Met een slag om de arm kan worden gesteld dat tweeps die weinig mensen volgen meer last zeggen te hebben van een tweeps die veel tweeten. Naast teveel tweeten worden beledigingen en racisme ook niet erg gewaardeerd en kunnen in 15% van de gevallen leiden tot een klik op de unfollow-knop. Opvallend genoeg zijn er bijna evenveel mensen die unfollowen om teveel links (5,8%), als om te weinig links (6,2%). Die laatste uitkomst laat zien hoe lastig het is om goed te twitteren. Er zijn zoveel tweeps, met evenzoveel smaken. Waar de een laaiend enthousiast van wordt, is een doorn in het oog van de ander. Naast unfollowen om van vervelende volgers af te komen, gebruikt 73,9% ook wel eens de optie om te blokkeren. Ook hier zijn spam-accounts de eersten die gaan. Beledigende en aanstootgevende accounts riskeren ook een blokkade. Blokkeren wordt minder vaak ingezet dan unfollowen en wordt in de meeste gevallen ingezet om spammers te lozen. In de open antwoorden wordt maar een enkele keer gesproken over persoonlijke redenen om iemand te blokkeren. Eerder zagen we dat tweeps vooral mensen volgen die ze al kennen, maar bij deze groep van kennissen en vrienden wordt het blokkeren niet toegepast. 21

22 Ontmoetingen 76,6% van de respondenten heeft wel eens andere tweeps in het echt ontmoet. Dat deed 25,8% gewoon voor de gezelligheid en in 16% van de gevallen waren het mensen die men al kende. Maar ook toeval (11%) en aanwezigheid op congressen (8,8%) leidt ertoe dat mensen elkaar eens offline in de ogen kijken. In de open antwoorden komen de woorden extra dimensie geregeld terug. De mensen die ervoor kiezen om ook IRL (in real life) tweeps te leren kennen vinden de ontmoetingen in het echt van meerwaarde boven alleen digitale gesprekken. Van degenen die aangeven dat ze nog nooit iemand van Twitter in het echt hebben ontmoet ziet 44,2% daar gewoon geen aanleiding toe of hebben daar geen behoefte aan (18,9%). Een hele kleine groep van 2,1% vindt het te gevaarlijk en eng om mensen van Twitter in het echt te ontmoeten. Waar tweet je? Tweeten kan vanaf je mobiel, je tablet of lekker thuis achter de computer. Maar dat het kan, betekent niet dat het ook altijd een goed idee is. Waar gebruiken tweeps Twitter? 76% van de respondenten tweet waar anderen bij zijn. Maar er wordt ook getweet vanuit het toilet, vanuit bed en aan tafel en tijdens vergaderingen: 22

23 In de vragenlijst was de optie tweeten op een feestje als volgt geformuleerd: Tweet jij wel eens stiekem op een feestje. Meer dan 30 respondenten hadden grote problemen met die formulering en gaven aan nooit stiekem te tweeten. Maar dat Twitteren overal kan wordt uit deze vraag wel duidelijk. Regels en waardering Twitteren doe je niet zonder er eerst over na te hebben gedacht, blijkt uit de regels die mensen zichzelf opleggen als het om hun eigen tweets gaat. De grootste groep van 24% legt zichzelf op om nooit over privézaken te tweeten. Daarnaast beperkt 21,4% het aantal links dat men verstuurt. 17,6% van de respondenten tweet niet over werk, baas of klanten en 15,6% tweet alleen in het Nederlands. 23

24 Hoewel uit verschillende andere vragen blijkt dat op Twitter zakelijk en privé door elkaar lopen, probeert een kwart van de respondenten zijn privéleven toch het liefst buiten Twitter te houden. De balans tussen privacy enerzijds en het persoonlijke karakter van Twitter anderzijds is voor een deel van de respondenten moeilijk te rijmen. Bij de open vragen geven respondenten aan dat zij juist het een-op-een-contact dat Twitter mogelijk maakt de kracht ervan vinden, terwijl uit de Twitterregels juist de behoefte aan privacy naar voren komt. Retweeten 98% van de respondenten retweet wel eens de tweet van een ander. Grappige tweets hebben dan de grootste kans om te worden doorgezet, gevolgd door tweets met een link en tweets met brekend nieuws. Een link naar een nieuwsitem voorzien van grappig commentaar doet het volgens de respondenten dus het beste. Bijna de helft van de respondenten (46,1%) geeft aan altijd te reageren op (tweet specifiek aan hen gericht) en doet dat voornamelijk uit beleefdheid (35,1). 12,6% zegt het gewoon leuk te vinden om te reageren. Een heel klein percentage van 1% geeft eerlijk toe dat ze het fijn vinden om het laatste woord te hebben. Tweeten en de zaak 63,2% van de respondenten gebruikt Twitter ook voor zakelijke doeleinden. 35,7% daarvan heeft daarvoor een apart zakelijk account aangemaakt. 24

25 De belangrijkste reden om zakelijk te gaan tweeten was voor de meeste het versterken van hun merk en het uitbreiden van hun netwerk. Voor 72% levert het zakelijke gebruik van Twitter op wat ze ervan gehoopt hadden. Met een gemiddelde zakelijke tijdsinvestering van 5,5 uur beoordelen zakelijke tweeps in meerderheid (70,2%) dat de investering die zij doen, voldoende oplevert. Dat is opvallend omdat dezelfde respondenten vervolgens aangeven dat het zakelijk Twitteren geen van de doelstellingen heeft helpen behalen (85% van de mensen die aangaven dat Twitter opleverde waar zij zakelijk op hadden gehoopt). Het leggen van meer contacten is de doelstelling die het meest in de open antwoorden wordt genoemd als het gaat om wel behaalde doelstellingen (14%). Een deel van de respondenten geeft aan dat de tijdsinvestering die zij in Twitter doen te klein is om zakelijk succes te verwachten. 25

26 To tweet or not why? Spamaccounts, olympisch tweeters, onzinboodschappen, waarom doen we het eigenlijk nog. Natuurlijk heeft Twitter heel veel leuke kanten. We vroegen aan de respondenten waarom ze nog tweeten. Natuurlijk leverde dat vooral een hele hoop, hele uiteenlopende antwoorden op. Maar voor dit rapport hebben we geprobeerd om die antwoorden te categoriseren. Een overzicht van de meest interessante antwoorden vind je als bijlage bij dit rapport. Als belangrijkste reden gaven de respondenten aan dat zij Twitter gebruikten als nieuwsbron. Maar ook de entertainmentfactor van Twitter scoort net als het gemak waarmee je contact kunt onderhouden met vrienden, kennissen en twitterbuddies. Een klein percentage 3,2% geeft eerlijk toe dat zij twitter vooral gebruiken om te egotrippen en dus over zichzelf te tweeten. Kortom Als we de resultaten samenpakken zien we een randstedeling van tussen 26 en 45 met een HBO of WO opleiding. Hij of zij is voor zichzelf werkzaam of werkt in communicatie of met het web. Twitter wordt dus met name gebruikt door de carrièregerichte hoger opgeleide beroepsbevolking in de dienstensector. Dit sluit aan bij de beleving van Twitter als netwerk medium en een manier om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Dé manier om te tweeten bestaat niet. Tweeps maken hun eigen regels of helemaal geen regels en richten het medium precies zo in als zij willen. Op Twitter zijn de tweeps op zoek naar meerwaarde ne mensen waar ze een klik mee hebben. Die mensen willen ze in veel gevallen niet alleen online ontmoeten, maar ook in de echte wereld. Naast leuke mensen, zijn er ook ergernissen op Twitter. Spammers en mensen die alleen maar zenden worden als vervelend ervaren. Vooral spammers worden dan ook ontvolgd of zelf geblokkeerd. 26

Netwerken via sociale media

Netwerken via sociale media Netwerken via sociale media Inhoudsopgave Even voorstellen 3 Wat is netwerken precies? 4 Twitter 4 Facebook 6 Twitter en Facebook 7 Netwerken via je e-mail 7 Je eigen website 8 Netwerken, is dat veel werk?

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman)

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman) 339 Colofon Nederlandse editie 4.8, januari 2015. Kijk op http://paulusveltman.nl/handleiding-twitter.html voor de meest recente versie van dit boekje. De Engelse vertaling is te downloaden op http://paulusveltman.com/twitter-guide.html.

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS)

Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS) Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS) Jongeren in de greep van de Sociale Media Onderzoekrapportage door Nationale Academie voor Media & Maatschappij mei 2012 1 Colofon 2012 Het rapport Jongeren

Nadere informatie

1 Hoe je goed gevonden wordt

1 Hoe je goed gevonden wordt 1 Hoe je goed gevonden wordt Hoe komt het dat sommige mensen vaker worden gevraagd dan anderen? En is het zo dat de mensen die vaker gevraagd worden altijd beter zijn dan de mensen die niet voor nieuwe

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie