Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010"

Transcriptie

1

2 Door: Xaviera Ringeling Oktober

3 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring Sociale landschap Lid worden van Twitter Er is een drempel Maar toch overstag Lid zijn Privé of openbaar Techniek Apps en programma s Twitterlijsten Twitteren doe je samen Terugvolgen Inhoud telt Unfollow Ontmoetingen Waar tweet je? Regels en waardering Retweeten Tweeten en de zaak To tweet or not why? Kortom Tot slot Selectie: Waarom Twitter je nog open antwoorden

4 Inleiding Twitter is net als andere sociale media een zeer persoonlijk platform. Persoonlijk in die zin, dat elke gebruiker zelf bepaalt hoe hij het netwerk gebruikt. Alleen zakelijk, alleen persoonlijk, om goedemorgen te roepen of om nieuwe klanten te trekken. De twitterbeleving is voor iedereen anders. Juist dat gegeven maakt het interessant om te ontdekken hoe verschillende tweeps (mensen die tweeten) het medium gebruiken. Wat ze leuk vinden en wat hen op de zenuwen werkt, wat ze eruit willen halen en erin willen stoppen. Wie ze volgen en waarom. En met welke apps en programma s ze hun tweets lezen. Dit onderzoek wil inzicht te verschaffen aan tweeps over tweeps. Oftewel: de Twittergemeenschap een beeld geven van hoe anderen friends, followers en vreemden met het medium omgaan. Met 467 respondenten, die de moeite hebben genomen 50 (!) vragen te beantwoorden, is het een interessante en grondige blik in de keuken van je medetweeps. Hartelijk dank aan iedereen die zich door de vragen heeft heen geworsteld. En veel plezier bij het lezen van de uitkomsten. En dank in het bijzonder aan Jan Kok en Erik Hartman, voor alle hulp, mentale steun en het halen van drinken! 4

5 Over de auteur Mijn naam is Xaviera Ringeling en ik ben o.a. eigenaar Never Ending Web waarmee ik trainingen geef op het gebied van internet, maar ook bedrijven help bij het inzetten van social media en het effectief gebruiken van content. De afgelopen 12 jaar heb ik me beziggehouden met alle facetten van het creëren voor het web: van ontwerp tot bouw, van interactie tot content en van ontwikkeling tot beheer. Naast Never Ending Web, ben ik ook initiatiefnemer van de website Contentgirls.nl, een website die zich richt op vrouwen die met het web werken. En ach, mannen zijn ook welkom! Samen met een wisselende groep bloggers, probeer ik met Contentgirls.nl voor vrouwen die zich professioneel bezighouden met internet een platform te bieden, maar ook een informatiebron te zijn. Twitter gebruik ik graag en veel. Dit twitteronderzoek is dan ook in eerste instantie vooral uit eigen interesse ontstaan. Het feit dat zo n grote groep mensen gehoor heeft gegeven aan mijn oproep om mee te doen aan het onderzoek, bewijst voor mij de kracht van Twitter. Mijn dank is dan ook groot. Wil je me op Twitter volgen? Dan vind je me onder de Tot tweets! Xaviera Ringeling 5

6 Onderzoeksopzet Het twitteronderzoek bestaat uit 50 vragen over het gebruik van Twitter. Het onderzoek bestond uit: - 27 open vragen met de mogelijkheid om zelf een antwoord in te vullen; - 20 meerkeuzevragen waarbij moest worden gekozen uit van tevoren bepaalde opties; - 3 waardebepalingvragen waarbij kon worden gekozen uit waarden van Helemaal niet, tot aan Helemaal wel. Het onderzoek is kwalitatief en bestaat om die reden uit een groot aantal open vragen. Het doel was om zoveel mogelijk te weten te komen over wanneer, waar en hoe Twitter wordt gebruikt. Door respondenten veel ruimte te bieden voor eigen antwoord was de verwachting dat de resultaten waardevoller zouden worden, dan wanneer alle antwoorden waren voorgekauwd. De onderzoeksvragen zijn geheel in de geest van social networking gebaseerd op een vooronderzoek onder tweeps. Voor aanvang van het onderzoek vroegen de onderzoekers namelijk aan de volgers van het (meer dan volgers) welke vragen zij beantwoord zouden willen zien. Een deel van die input is gebruikt om tot de volledige vragenlijst te komen. De vragenlijst is getweet. Meer dan 100 volgers retweet-en de vragenlijst naar hun eigen volgers. Uiteindelijk vulden 467 mensen de volledige vragenlijst in. Dit in een tijdsbestek van ongeveer 6 weken Dit onderzoek geeft inzicht in de manier waarop mensen de mogelijkheden en beperkingen van Twitter gebruiken en inzetten zowel persoonlijk als zakelijk. De verwerking van de resultaten In totaal heeft de verwerking van de resultaten van dit onderzoek ongeveer 100 uur in beslag genomen. Het was dus een behoorlijk arbeidsintensief traject. Dit onderzoek is de eerste in een reeks van jaarlijkse onderzoeken naar het gebruik van Twitter Geleerd uit deze ervaring zullen wij de opzet van de volgende onderzoeken zeker 'verwerkingsvriendelijker' maken zonder in te boeten op het kwalitatieve en rijke karakter. Het type vragen dat we hebben gebruikt is: Open vragen Bij de verwerking van de open vragen bleek dat veel antwoorden onder konden worden gebracht in een beperkt aantal categorieën. Bij elke categorie hebben we geturfd hoeveel antwoorden eronder vielen. Meerkeuze vragen Bij de meerkeuzevragen hebben we het aantal keren dat een specifieke keuze werd gemaakt opgeteld en tegenover het totale aantal antwoorden geplaatst, met als resultaat een percentage per keuze-optie. Waardebepalingsvragen Bij de waardebepalingsvragen hebben we de keren geteld dat er voor een bepaalde waarde is gekozen en dat berekend tot een percentage. 6

7 Over de respondenten Met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar is de groep groep respondenten, 6 jaar ouder dan het twittergemiddelde. Volgens 1 onderzoek van Pew-internet uit oktober 2009 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de twitterbevolking 31 jaar is. Als het gaat om de Nederlandse twittergemeenschap, dan meldt een onderzoek van Twirus 2 uit 2010, een gemiddelde leeftijd van ca. 27. Tweeps zijn niet verplicht om iets over hun leeftijd te zeggen op hun twitterprofiel. Het is dan ook lastig om te constateren hoe oud een tweep is. De gemiddelden lopen in verschillende onderzoeken dan ook sterk uiteen. Maar duidelijk is, dat Twitter geen jong medium is. Ter vergelijking: de grootste gebruikersgroep van Hyves zit qua leeftijd tussen 15 en Als je de leeftijdsopbouw van tweeps wordt vergeleken met de bevolkingsopbouw van Nederland 4 kun je zien of de tweeps uit het onderzoek evenredig vertegenwoordigd zijn over de in Nederland levende leeftijdscategorieën. Leeftijd Nederland Tweeps Rel pop ,41% 12,00% 0, ,10% 29,80% 2, ,27% 38,90% 2, ,63% 15,20% 1, ,73% 4,10% 0,3 1 Twitter and Status Updating, Fall Twirus Twitteronderzoek Social media in Nederland in cijfers juli Prognose bevolking op 1 januari naar leeftijd en geslacht,

8 Hiermee blijft het beeld uit overeind dat Twitter met name wordt gebruikt door de groep van jaar. Zij tweeten relatief gezien twee keer zo vaak, als op basis van hun aantal verwacht zou worden. De groepen van jaar en jaar tweeten zo vaak als op basis van hun aandeel in de Nederlandse bevolking verwacht mag worden. De groep die het duidelijk laat afweten is die van 56 en ouder. Twitter is dus niet het medium van de jongeren, maar juist van de carrièregerichte beroepsbevolking. De opvallende ondervertegenwoordiging van de groep 56+ kan verschillende achtergronden hebben. Zo kan er gedacht worden aan mindere bekendheid met web 2.0 toepassingen bij deze groep. Waar ze wonen Van de respondenten geeft 96,7% aan in Nederland te wonen. Maar een heel klein percentage komt wel van origine uit Nederland, maar woont nu in verschillende buitenlanden. Bijna 2% van de respondenten is Belgisch. Van de mensen die in Nederland wonen, woont de meerderheid in de Randstad. De 4 grote steden leverden 31% van de respondenten op. Het invullen van het beroep was niet verplicht. Toch deden 180 mensen dit. De beroepen liepen sterk uiteen. Als de beroepen onder de loep worden genomen is het opvallend dat er een grote groep ZZP-ers bijzit. Als dat percentage wordt vergeleken met het percentage ZZP- ers in heel Nederland (9% 5 ), valt het op dat zij meer dan dubbel vertegenwoordigd zijn. Een belangrijke reden hiervoor kan natuurlijk zijn dat twitter zich goed leent om te netwerken en te acquireren / online personal branden. 5 Artikel Sterke groei zelfstandigen zonder personeel (CBS) 8

9 Daarnaast is het opvallend dat 22,8% werkzaam is in beroepen die zich rechtstreeks met het web bezighouden. Een andere grote groep vinden we in de communicatie hoek met 16,6%. De oververtegenwoordiging van die groepen komt mogelijk doordat de promotie voor het onderzoek voor een deel via de website Contentgirls.nl is gelopen. Deze website richt zich voornamelijk op vrouwen die met het web werken en dan in het bijzonder vrouwen die voor het web schrijven. Samenvattend kunnen we tweeps dus kenschetsen als ondernemende, webontwikkelende communicators. Qua opleiding heeft men gemiddeld HBO-niveau. Maar ook universitair geschoolden zijn goed vertegenwoordigd. Vergeleken met het landelijk gemiddelde is de groep respondenten hoog opgeleid: 80,1% van de respondenten heeft een opleiding op minimaal HBO-niveau, tegenover een landelijk gemiddelde van 33% 6. 6 Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd (CBS) 9

10 Twitter is dus een medium dat met name door hoger opgeleiden wordt gebruikt. In de onderstaande tabel zetten we het opleidingsniveau van onze respondenten af tegen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland: N Twitter Nederland 7 Relatief Middelbare school 21 4,50% 33,09% 0,14 MBO 56 12,00% 35,58% 0,34 HBO ,30% 20,95% 2,35 WO ,80% 11,94% 2,58 Anders 16 3,40% Het is opvallend om te zien dat HBO- en WO-ers relatief even sterk vertegenwoordigd zijn. Onder personen met een MBO- of middelbare school opleiding wordt verhoudingsgewijs weinig getweet. Per saldo is de kans dat iemand met een HBO of WO-opleiding tweet ruim 7 keer hoger dan voor een MBO-er en 17 keer in vergelijking tot iemand met een middelbare schoolopleiding. Webervaring De gemiddelde gebruiker uit het onderzoek heeft redelijk wat ervaring met het web en ook met sociale netwerken. De tweede grootste groep doet zelfs qua werk iets met internet (programmeur, internetmarketeer, ontwerper etc.). Een hele kleine groep gebruikt het web vooral om te mailen en contact te houden met vrienden en kennissen. Sociale landschap Twitter is bij lange na niet de enige manier waarop de respondenten zich op internet vermaken en manifesteren. Naast twitter zijn LinkedIn, Facebook en Hyves de meest gebruikte netwerken. 7 Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd (CBS) 10

11 Daarnaast gebruikt een groot deel van de tweeps het web niet alleen om te kijken, maar voegt er ook aan toe door te bloggen. Iets meer dan 58% doet dat op een eigen blog en 10,4% blogt op het blog van een ander. Van de respondenten heeft 62,5% zijn twitteraccount aangesloten op een ander sociaal netwerk. De belangrijkste netwerken waaraan twitteraccounts worden gehangen zijn Facebook, LinkedIn en Hyves. Zoals eerder gezegd zijn dit ook de netwerken waar de meesten lid van zijn. 68% van de tweeps blogt. Tweeps zijn dus niet alleen micro-bloggers, maar ook full-size bloggers. Daarnaast zijn ze actief op het socialweb; met gemiddeld net geen 5 accounts buiten twitter dragen zij flink bij aan de online leefgemeenschap. Doordat 62,5% zijn Twitter account aan één of meerdere van deze netwerken heeft gelinkt, komen hun berichten ook bij mensen terecht die Twitter zelf niet gebruiken. Daarmee verhogen deze tweeps hun impact. 11

12 Opvallend is dat LinkedIn het meest gebruikte sociale netwerk is; wederom een aanwijzing voor het professionele karakter van de twittergemeenschap. De top 3 van de social netwerken wordt gevormd door de algemene netwerken; LinkedIn, Facebook en Hyves. Daarna volgen de meer subject / content georiënteerde netwerken zoals: YouTube, Flickr, Google Wave en Foursquare. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat twitteraars met name geïnteresseerd zijn in netwerken pur-sang. Lid worden van Twitter 2009 was hét jaar voor Twitter. Wereldwijde groeide het aantal bezoekers in een jaar met meer dan 1000% 8. Deze stijging in populariteit zie je ook terug in het twitteronderzoek: de meeste mensen werden lid in Een veel kleiner deel was er in 2007 al bij. Ten tijde van het invullen van de vragenlijst was 2010 nog maar half op weg, wat zou kunnen verklaren waarom het aantal accounts dat in 2010 is aangemaakt niet erg groot is. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mensen die nog maar net een account hebben nog niet voldoende mensen volgen en daardoor het onderzoek niet doorgestuurd hebben gekregen. Er is een drempel Hoewel het aantal twittergebruikers dus blijft groeien, blijkt er een redelijke drempel te zijn die mensen moeten nemen voordat ze lid worden. Ongeveer een kwart van de respondenten (25,9%) geeft aan te hebben getwijfeld voordat ze een Twitteraccount aanmaakten. 8 Nielsen By the numbers

13 Met 38,8% dacht het grootste deel van de twijfelaars dat Twitter nutteloos en onzinnig was. Op de tweede plaats staan mensen die zich door het open karakter van Twitter zorgen maakten over het waarborgen van hun privacy. Een ander deel 9,2% was bang dat Twitter hen teveel tijd zou kosten of was al lid van zoveel netwerken (6,6%) en vroeg zich af wat Twitter toevoegt bovenop het al bestaande aanbod. Interessant was ook dat 5,8% het idee had dat Twitter alleen voor ijdeltuiten was en te exhibitionistisch voor hen. Maar toch overstag Toch besloten de meeste respondenten dat Twitter ze wel wat kon brengen. De overgrote meerderheid 43,9% werd toch lid omdat ze dachten dat Twitter gezellig zou zijn. De tweede reden waarom mensen een twitteraccount aanmaakte, was dat 21,1% hoopten dat ze via Twitter hun bedrijf konden promoten. Veel minder mensen gingen tweeten uit pure nieuwsgierigheid, namelijk 7,6%. Voor 5,5% was het feit dat steeds meer beroemde mensen gingen tweeten, aanleiding om een twitteraccount aan te maken. 13

14 Als we kijken naar de redenen waarom mensen lid worden van twitter, zien dat vooral het sociale aspect van belang is (gezelligheid, netwerken). Direct daarna volgt de promotie van het bedrijf. Hieruit komt het beeld van de twitteraar van een sociaal dier, dat werk en privé niet strikt scheidt, maar een overloop tussen beiden accepteert. Van het kwart twijfelaars was één derde niet overtuigd van het nut van twitter en was ongeveer 20% bevreesd voor hun privacy. Wat zeggen deze cijfers nu? Als je een nut van twitter verwacht gebruik je het met een doel. Het is dus aannemelijk dat dit bezwaar met name leefde bij tweeps die het ter promotie wilden gebruiken. Hoe zwaar is het bezwaar van de privacy als je al informatie deelt op meerdere andere sociale netwerken, en dit juist ziet als iets dat waarde toevoegt? Privacy zal met name een onderwerp zijn voor diegenen die nog weinig op andere sociale netwerken delen. Lid zijn De angst dat Twitter redelijk wat tijd in beslag kan nemen blijkt niet helemaal ongegrond. Meer dan 50% van de respondenten besteedt per week tussen 2 en 8 uur aan Twitter. Iets meer dan een vijfde van de respondenten besteedt zelfs tussen de 8 en 24 uur aan Twitter. 14

15 40% van de tweeps produceert wekelijks tussen 20 en 40 tweets. En een respectabele 26+ % voegt zelfs tussen 40 en 100 tweets toe aan de collectieve timelines. De kleinste groep namelijk 17% haalt meer dan 100 tweets per week. Dat is gemiddeld (minimaal) elke 2 uur een tweet. Als we de tijdsbesteding van alle twitteraars middelen komen we op iets meer dan 7 uur per week. Bijna een hele werkdag! De grootste groep tweeters knalt er tussen 20 en 40 tweets per week uit, maar met dank aan de über tweeters kom het gemiddelde toch op 56 tweets per week. Dat is 8 per dag. Of één per uur gedurende een normale werkdag Als we dit aantal tweets combineren met het gemiddeld aantal personen dat gevolgd wordt (363) dan komen we op zo n voorbij zeilende tweets per week. Of 2942 per dag, zo n 122 per uur, 24 uur lang. Dus met elke 30 seconden een tweet, moet je echt wat te melden hebben, wil je opvallen of respons krijgen. 15

16 Al die tweets worden verstuurd aan een timeline die gemiddeld 396,76 volgers bevat. Zelf volgen deze tweeps net iets minder mensen met een gemiddelde van 363,66. Het aantal volgers dat de respondenten hebben, is voor de 79,1% van hen belangrijk. Een groep van 13,5% hecht totaal geen belang aan het aantal volgers. Bijna de helft van de respondenten, 46,9% - heeft meer dan 1 Twitteraccount. Dat is een opvallend hoog aantal. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk of zij op beide accounts bekend maken wie ze zijn of dat ze één of meerdere anonieme accounts hebben. Een andere reden kan zijn, dat veel respondenten ook zakelijk tweeten en daarvoor in een aantal gevallen een aparte zakelijke account hebben. 16

17 Privé of openbaar Meer dan 90% van de respondenten heeft gekozen voor een openbaar Twitter-account. De belangrijkste reden voor hen is dat zij vinden dat het gebruik van een slotje juist voorbij gaat aan het doel van Twitter. Maar ook gewoon omdat zij vinden dat zij niks te verbergen hebben. Van de 8,6% tweeps met een slotje, geldt als belangrijkste reden het feit dat zij controle willen houden over wie, wat leest over hen. Zoals eerder gezegd wordt Twitter vooral gebruikt om mee te netwerken en lopen zakelijk en persoonlijk gebruik vaak door elkaar. Het slotje past niet bij die toepassing van Twitter. Een account dat op slot zit is lastiger benaderbaar en het slot ondergraaft de werking van Twitter: op een gemakkelijke en low-impact manier contact leggen met mensen die je niet persoonlijk kent. Het is dan ook niet verrassend dat maar een klein percentage kiest voor een slotje. Bijna 60% van de respondenten gaf zelfs aan dat ze bij de overweging om iemand wel/niet te volgen het hebben van een slotje in negatieve zin lieten meewegen. 17,98% vond het slotje zelfs een hele belangrijke reden om iemand niet te volgen. Techniek Een verrassend hoog percentage (19,7% ) van de bevraagde tweeps gebruikt Twitter totaal niet op een mobiele telefoon. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk of dit ligt aan het feit dat zij geen geschikte telefoon hiervoor hebben of dat er een andere reden aan ten grondslag ligt: bijvoorbeeld dat zij het onhandig vinden via de mobiele telefoon. Twitter is ooit begonnen als een service waar je vertelde wat je aan het doen was, maar ook waar je dat aan het doen was. Net zoals je 17

18 met Foursquare dat nu automatisch via GPS kunt doen, deed je dat met Twitter handmatig. Inmiddels is Twitter veel meer dan dat, maar het ligt nog steeds voor de hand om te vertellen waar je bent (al kan Twitter dat nu ook met behulp van GPS voor je doen), om te kunnen vertellen wat je doet. Aangezien je mobiel meestal mee is, blijft de mobiele telefoon een voor de hand liggend apparaat om Twitter mee te gebruiken. Apps en programma s Via mobiel tweet 82,3% met behulp van een app. Ook bij gebruik van twitter via de computer wordt vooral gebruik gemaakt van een programma (73,9%). De website twitter.com wordt met 26,1%, veel minder gebruikt om berichten te lezen en versturen. Tweetdeck is een populaire manier om te tweeten. Zowel voor de computer als voor de mobiele telefoon staat Tweetdeck op de eerste plaats van gebruikte apps/programma s. De vraag welke programma s men gebruikt om te tweeten, levert een uiteenlopende lijst van apps/programma s en websites op met een concentratie rondom de meeste bekende namen. Twitterlijsten 57,5% van de respondenten maakt gebruik van Twitterlijsten en dan vooral om hele specifieke mensen en onderwerpen makkelijker te kunnen volgen. Voor 20,2% van de respondenten zijn de twitterlijsten dé manier om orde te houden in de chaos. Maar Twitterlijsten zijn niet voor iedereen aantrekkelijk. 17,6% ziet er de meerwaarde niet van in, 17,1% heeft ze wel eens aangemaakt, maar nooit meer gebruikt. Opvallend genoeg had 16% nog nooit van Twitterlijsten gehoord of 18

19 hadden ze geen idee (3,7%) hoe ze de twitterlijsten dan in hun voordeel konden inzetten. De hoeveelheid tweets en tweeps die elke dag op het web te vinden zijn is enorm. Manieren om de chaos een klein beetje onder controle te houden, worden gretig gebruikt. Of het nu gaat om Twitterlijsten, apps, programma s of sites buiten Twitter die je helpen om je tweets en je tweeps te ordenen, er zijn maar weinig mensen die er geen gebruik van maken. Twitteren doe je samen Twitteren doe je niet alleen. De bedoeling is dat je mensen volgt en zij jou volgen. Maar hoe vind je die volgers dan? De meeste mensen blijken nieuwe volgers te vinden via blogs en websites van andere tweeps. Maar ook FollowFriday blijkt het redelijk goed te doen. Zelf actief op zoek gaan gebeurt vooral via Twittersearch, met behulp van specifieke zoektermen. De beste manier om nieuwe mensen te vinden om te volgen is volgens de respondenten dus niet gewoon maar accounts aanklikken en hopen dat het leuke of interessante mensen zijn. Zelf nieuwe mensen ontdekken via websites en blogs van deze tweeps, betekent een intensiever kijkje in de belevingswereld van een kandidaat. De populariteit van FollowFriday lijkt iets te zeggen over de bereidheid van de respondenten om van de mensen die zij al volgen advies aan te nemen. Mond tot mond reclame werkt op Twitter blijkbaar ook goed. Terugvolgen 97,8% volgt mensen die hen niet terugvolgen. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze de tweets van deze mensen interessant vinden en de keuze om te volgen niet af laten hangen van of deze personen hen wel of niet volgen. Over het algemeen vindt men dat anderen niet verplicht zijn om hen te volgen alleen omdat zij daar wel voor hebben gekozen. 19

20 94,8% volgt mensen niet altijd terug. Meestal omdat ze de tweets van sommige van hun volgers niet interessant vinden(38,8%). Maar ook spam en reclametweets van bedrijven of BN ers worden door 18% in het bijzonder genoemd als reden om mensen niet terug te volgen. 3,7% volgt niet terug als mensen teveel tweeten en 2,44% voelt zich niet geroepen terug te volgen wanneer tweeps alleen maar over zichzelf tweeten. Wanneer de respondenten besluiten om iemand te gaan volgen is voor 29,2% de belangrijkste reden, dat ze de persoon kennen. Voor ongeveer evenveel mensen (29%) zijn de links die gedeeld worden belangrijke bij de afweging om iemand te gaan volgen. Inhoud telt Wanneer de respondenten een kwalitatieve score moeten geven, komt de inhoud van de tweets bij 77,3% van de respondenten terug als heel belangrijk bij de keuze om wel of niet te volgen. De inhoud van de bio van een profiel vindt 44,7% een beetje belangrijk. Heel onbelangrijk wordt het aantal volgers (38,4%) en de politieke kleur (35,1%) van een tweep gevonden bij de overweging. Tweeps zeggen dus veel belang te hechten aan kwaliteit of in elk geval datgene wat zij als kwaliteitstweets ervaren. Of ze het met de inhoud van de tweets eens zijn wordt minder belangrijk 20

21 gevonden. Toch is het profiel van een aanstaande tweep-buddy wel van belang, daar moeten aanknopingspunten te vinden zijn voordat de followknop een klikje krijgt. Unfollow 93,9% van de respondenten ontvolgt wel eens een iemand. Slechts 6,1% laat de unfollow-knop voor wat hij is. Spam-accounts worden met 23% het meest ontvolgd, maar ook mensen die teveel tweeten moeten oppassen voor de 14,3% respondenten die zich daaraan ergeren. Wat teveel is, wordt uit dit onderzoek niet duidelijk. Uit de open antwoorden kan worden opgemaakt dat er een relatie is tussen tweeps die weinig mensen volgen en de irritatie over teveel tweets. Maar deze relatie manifesteert zich niet duidelijk genoeg om er een harde conclusie aan te verbinden en er is in het onderzoek niet expliciet naar gevraagd. Met een slag om de arm kan worden gesteld dat tweeps die weinig mensen volgen meer last zeggen te hebben van een tweeps die veel tweeten. Naast teveel tweeten worden beledigingen en racisme ook niet erg gewaardeerd en kunnen in 15% van de gevallen leiden tot een klik op de unfollow-knop. Opvallend genoeg zijn er bijna evenveel mensen die unfollowen om teveel links (5,8%), als om te weinig links (6,2%). Die laatste uitkomst laat zien hoe lastig het is om goed te twitteren. Er zijn zoveel tweeps, met evenzoveel smaken. Waar de een laaiend enthousiast van wordt, is een doorn in het oog van de ander. Naast unfollowen om van vervelende volgers af te komen, gebruikt 73,9% ook wel eens de optie om te blokkeren. Ook hier zijn spam-accounts de eersten die gaan. Beledigende en aanstootgevende accounts riskeren ook een blokkade. Blokkeren wordt minder vaak ingezet dan unfollowen en wordt in de meeste gevallen ingezet om spammers te lozen. In de open antwoorden wordt maar een enkele keer gesproken over persoonlijke redenen om iemand te blokkeren. Eerder zagen we dat tweeps vooral mensen volgen die ze al kennen, maar bij deze groep van kennissen en vrienden wordt het blokkeren niet toegepast. 21

22 Ontmoetingen 76,6% van de respondenten heeft wel eens andere tweeps in het echt ontmoet. Dat deed 25,8% gewoon voor de gezelligheid en in 16% van de gevallen waren het mensen die men al kende. Maar ook toeval (11%) en aanwezigheid op congressen (8,8%) leidt ertoe dat mensen elkaar eens offline in de ogen kijken. In de open antwoorden komen de woorden extra dimensie geregeld terug. De mensen die ervoor kiezen om ook IRL (in real life) tweeps te leren kennen vinden de ontmoetingen in het echt van meerwaarde boven alleen digitale gesprekken. Van degenen die aangeven dat ze nog nooit iemand van Twitter in het echt hebben ontmoet ziet 44,2% daar gewoon geen aanleiding toe of hebben daar geen behoefte aan (18,9%). Een hele kleine groep van 2,1% vindt het te gevaarlijk en eng om mensen van Twitter in het echt te ontmoeten. Waar tweet je? Tweeten kan vanaf je mobiel, je tablet of lekker thuis achter de computer. Maar dat het kan, betekent niet dat het ook altijd een goed idee is. Waar gebruiken tweeps Twitter? 76% van de respondenten tweet waar anderen bij zijn. Maar er wordt ook getweet vanuit het toilet, vanuit bed en aan tafel en tijdens vergaderingen: 22

23 In de vragenlijst was de optie tweeten op een feestje als volgt geformuleerd: Tweet jij wel eens stiekem op een feestje. Meer dan 30 respondenten hadden grote problemen met die formulering en gaven aan nooit stiekem te tweeten. Maar dat Twitteren overal kan wordt uit deze vraag wel duidelijk. Regels en waardering Twitteren doe je niet zonder er eerst over na te hebben gedacht, blijkt uit de regels die mensen zichzelf opleggen als het om hun eigen tweets gaat. De grootste groep van 24% legt zichzelf op om nooit over privézaken te tweeten. Daarnaast beperkt 21,4% het aantal links dat men verstuurt. 17,6% van de respondenten tweet niet over werk, baas of klanten en 15,6% tweet alleen in het Nederlands. 23

24 Hoewel uit verschillende andere vragen blijkt dat op Twitter zakelijk en privé door elkaar lopen, probeert een kwart van de respondenten zijn privéleven toch het liefst buiten Twitter te houden. De balans tussen privacy enerzijds en het persoonlijke karakter van Twitter anderzijds is voor een deel van de respondenten moeilijk te rijmen. Bij de open vragen geven respondenten aan dat zij juist het een-op-een-contact dat Twitter mogelijk maakt de kracht ervan vinden, terwijl uit de Twitterregels juist de behoefte aan privacy naar voren komt. Retweeten 98% van de respondenten retweet wel eens de tweet van een ander. Grappige tweets hebben dan de grootste kans om te worden doorgezet, gevolgd door tweets met een link en tweets met brekend nieuws. Een link naar een nieuwsitem voorzien van grappig commentaar doet het volgens de respondenten dus het beste. Bijna de helft van de respondenten (46,1%) geeft aan altijd te reageren op (tweet specifiek aan hen gericht) en doet dat voornamelijk uit beleefdheid (35,1). 12,6% zegt het gewoon leuk te vinden om te reageren. Een heel klein percentage van 1% geeft eerlijk toe dat ze het fijn vinden om het laatste woord te hebben. Tweeten en de zaak 63,2% van de respondenten gebruikt Twitter ook voor zakelijke doeleinden. 35,7% daarvan heeft daarvoor een apart zakelijk account aangemaakt. 24

25 De belangrijkste reden om zakelijk te gaan tweeten was voor de meeste het versterken van hun merk en het uitbreiden van hun netwerk. Voor 72% levert het zakelijke gebruik van Twitter op wat ze ervan gehoopt hadden. Met een gemiddelde zakelijke tijdsinvestering van 5,5 uur beoordelen zakelijke tweeps in meerderheid (70,2%) dat de investering die zij doen, voldoende oplevert. Dat is opvallend omdat dezelfde respondenten vervolgens aangeven dat het zakelijk Twitteren geen van de doelstellingen heeft helpen behalen (85% van de mensen die aangaven dat Twitter opleverde waar zij zakelijk op hadden gehoopt). Het leggen van meer contacten is de doelstelling die het meest in de open antwoorden wordt genoemd als het gaat om wel behaalde doelstellingen (14%). Een deel van de respondenten geeft aan dat de tijdsinvestering die zij in Twitter doen te klein is om zakelijk succes te verwachten. 25

26 To tweet or not why? Spamaccounts, olympisch tweeters, onzinboodschappen, waarom doen we het eigenlijk nog. Natuurlijk heeft Twitter heel veel leuke kanten. We vroegen aan de respondenten waarom ze nog tweeten. Natuurlijk leverde dat vooral een hele hoop, hele uiteenlopende antwoorden op. Maar voor dit rapport hebben we geprobeerd om die antwoorden te categoriseren. Een overzicht van de meest interessante antwoorden vind je als bijlage bij dit rapport. Als belangrijkste reden gaven de respondenten aan dat zij Twitter gebruikten als nieuwsbron. Maar ook de entertainmentfactor van Twitter scoort net als het gemak waarmee je contact kunt onderhouden met vrienden, kennissen en twitterbuddies. Een klein percentage 3,2% geeft eerlijk toe dat zij twitter vooral gebruiken om te egotrippen en dus over zichzelf te tweeten. Kortom Als we de resultaten samenpakken zien we een randstedeling van tussen 26 en 45 met een HBO of WO opleiding. Hij of zij is voor zichzelf werkzaam of werkt in communicatie of met het web. Twitter wordt dus met name gebruikt door de carrièregerichte hoger opgeleide beroepsbevolking in de dienstensector. Dit sluit aan bij de beleving van Twitter als netwerk medium en een manier om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Dé manier om te tweeten bestaat niet. Tweeps maken hun eigen regels of helemaal geen regels en richten het medium precies zo in als zij willen. Op Twitter zijn de tweeps op zoek naar meerwaarde ne mensen waar ze een klik mee hebben. Die mensen willen ze in veel gevallen niet alleen online ontmoeten, maar ook in de echte wereld. Naast leuke mensen, zijn er ook ergernissen op Twitter. Spammers en mensen die alleen maar zenden worden als vervelend ervaren. Vooral spammers worden dan ook ontvolgd of zelf geblokkeerd. 26

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

De twaalf provinciehoofdsteden op twitter.

De twaalf provinciehoofdsteden op twitter. De twaalf provinciehoofdsteden op twitter. Een onderzoek naar het gebruik van twitter door de 12 provinciehoofdsteden. 1 Inhoud Inleiding:... 3 12 steden, 12 accounts.... 4 Gemiddeld aantal tweets per

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content David Kok In 2013 deed ik voor het eerst onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsgriffies in Nederland. De helft van de raadsgriffies

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010 Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten september 2010 Achtergrond & onderzoeksopzet Deze presentatie geeft inzicht in het gebruik en het gebruikersprofiel van

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Retweet, privé tweet, hashtag, alert en favorieten?!? Voor wie de termen en het gebruik van twitter abracadabra is, heeft Marika

Nadere informatie

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +...

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... Handleiding Google+ Inhoud V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +..... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... 7 3 F O T O S B E K I J K E N... 14

Nadere informatie

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt:

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: 1 of 5 6/8/2016 13:28 Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: Je stuurt snelle tekstberichten, spraakberichten

Nadere informatie

Twitter voor beginners MEDIAANS. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans. marketing bureau

Twitter voor beginners MEDIAANS. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans. marketing bureau MEDIAANS marketing bureau Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Starten met Twitter 3 2. Een Twitteraccount aanmaken 4 Personaliseren 6 3. Mensen gaan volgen 9 Twittergids 9 Zoeken op Twitter

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet!

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! 30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 Voordat je de tips gaat lezen Dit ebook is een verzameling van tips voor je Facebook

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de SOCIAL MEDIA Wat is Social Media Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de gebruikers om onderling de dialoog aan

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken Waarom Twitter inzetten? Laat je volgers weten waar je molen mee bezig is en waar ze jouw molen voor kunnen inschakelen. Zoek de interactie met je volgers. Vraag ze om raad, ervaringen met jouw bedrijf

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Aan de slag met social media voor jouw praktijk

Aan de slag met social media voor jouw praktijk Aan de slag met social media voor jouw praktijk Social media zijn online platformen, waarbij de gebruikers de inhoud verzorgen. Kenmerken zijn laagdrempelig, interactie en delen. Gebruik het in je bedrijf

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt.

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe$Krijg$Je$Meer$Zichtbaarheid$Via$Social$Media Inhoudsopgave Introductie! 3 Welke Sociale Netwerken?! 6 Twitter! 7 Facebook! 10 Linkedin! 12 Youtube!

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor mediamaker ben jij? November 2015. Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media

Onderzoeksrapport. Wat voor mediamaker ben jij? November 2015. Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media Onderzoeksrapport Wat voor mediamaker ben jij? Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media November 2015 Datum: November 2015 ONDER EBARGO TOT 27-11-2015 06:00 UUR Inhoud 1 Achtergrond

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Henk Jaap Kloosterman & Sonia Drannikova Waarom een enquete? Social Media krijgen een steeds prominentere

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Aan de slag met Twitter Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Twitter Wat is Twitter Waarom Twitter gebruiken Aan de slag met Twitter Aanmaken van een Twitter account Profiel instellen Volgen

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

LinkedIn handleiding voor de Groenteman

LinkedIn handleiding voor de Groenteman LinkedIn handleiding voor de Groenteman In deze speciale LinkedIn handleiding voor de groenteman leest u informatie wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist LinkedIn

Nadere informatie

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur Beginnen met sociale media E-learning Week van de Acupunctuur Inhoudsopgave 1) Over sociale media 2) Waarom sociale media? 3) Beginnen met Facebook en Twitter 4) Inspiratie 5) Sociale mediaplan maken 1)

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken.

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. INHOUD APRIL 2012 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. APRIL 2012 - Facebook advertising heeft impact op offline sales*

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

belang van je personal branding

belang van je personal branding Het efficiënt combineren van social media in het belang van je personal branding 2 Het merk JIJ! getting social Personal branding is een van de nieuwe mogelijkheden van social media en internet. Personal

Nadere informatie

Netwerken via sociale media

Netwerken via sociale media Netwerken via sociale media Inhoudsopgave Even voorstellen 3 Wat is netwerken precies? 4 Twitter 4 Facebook 6 Twitter en Facebook 7 Netwerken via je e-mail 7 Je eigen website 8 Netwerken, is dat veel werk?

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Website hoezitdat.info

Rapportage JongerenPanel Website hoezitdat.info Rapportage JongerenPanel Website hoezitdat.info www.hoezitdat.info is de regionale website voor jongeren tussen de 12 en 23 over studeren, werken, geld en gezondheid, maar ook over opgroeien, seks, drugs

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Digibewust Auteurs: Nicolien Scheerman & Robbert Vermulst (YoungWorks) Datum: 30 januari 2013 co-funded by the European

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

VDMMP Focus op Twitter voor de niet twitteraar en beginners bij VDMMP en voor iedereen die ook wil beginnen met Twitteren!

VDMMP Focus op Twitter voor de niet twitteraar en beginners bij VDMMP en voor iedereen die ook wil beginnen met Twitteren! VDMMP Focus op Twitter voor de niet twitteraar en beginners bij VDMMP en voor iedereen die ook wil beginnen met Twitteren! #durftedelen Wie is de twitteraar? ben je jezelf (privé)? Tweets over spelen met

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie