Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen"

Transcriptie

1 Kaping, hechtenis Ontvoering Overlijden Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen Max Burgerlijke Aansprakelijkheid vrijstelling 125 Rechtbijstand vrijstelling 125 WAT MOET ER GEDAAN WORDEN BIJ SCHADEGEVAL? - Altijd makelaar Van Ingelgem verwittigen pe tel,mail of fax - Voor elke herstelling : Alle gegevens die nodig zijn om het schadegeval te rechtvaardigen en te kwantificeren verzamelen. Patrick Beauvois Tel : 02/ Fax : 32 (0) Materiele schade : in België/ groothertogdom Luxemburg en in het buitenland, het ongeval altijd schriftelijk aangeven(pv van de politie in geval van diefstal, aankoopfacturen, omstandigheden van de schade: waar, wanneer, hoe, door wie, bestek van de herstellingen, foto s, aangifte verlies van bagage enz Lichamelijke schade : In België / groothertogdom Luxemburg: altijd een aangifte ingevuld door de medische autoriteit : laat u eerst door de mutualiteit of door een andere verzekeraar terugbetalen. Verzamel een dossier met de niet gerecupereerde bedragen(kopieën van de documenten, originele facturen ) Stuur ons uw dossier op met melding van het district In het buitenland :in geval van hospitalisatie of zware Ongeval altijd beroep doen op ACE Assistance en door de lokale medische autoriteit een aangifte van ongeval laten invullen. Voor de andere onkosten, altijd eerste de mutualiteit doen tussenkomen alvorens een klacht voor betaling van het saldo in te dienen. Rotary /Van Ingelgem Brand Whitlock Boulevard Bruxelles Medische bijstand : ACE Assistance Tel : Fax : USA/Canada tel : De termen van de polis evenals het aangifteformulier voor een lichamelijk ongeval in het buiteland bevinden zich op de site van het district : Zien district verzekeringen Dit document is een informatieve samenvatting van de Rotary verzekeringspolis

2 Bagage en waarden - verlies, diefstal of schade aan bagage - limiet per voorwerp( niet van toepassing op laptops en mobile telefoons) - verlies of diefstal van waarden (baargeld,kredietkaart,tickets) - vertraging van bagages (vrijstelling 8 uur) - reisvertraging (vrijstelling 4 uur) - verlies of diestal van passepoort/identiteitskaart Annulatie of reisonderbreking ( overlijden of zawre ziekte/ongeval van een aanverwante per reis 620 vrijstelling vrijstelling Verlies van voorschot Kaping hechtenis 62 /dag:max 20 dagen Ontvoering per gebeurtenis Tijdelijke ongeschiktheid ingevolge ziekte -eigen risico periode voor personen met statuut van bezoldigde -eigen risico periode voor zelfstandigen 62 per dag.max 2 jaar 30 dagen nihil Leeftijdsgrenzen Waarborg tijdelijke ongeschiktheid is enkel betaalbaar voor zover de verzekerde een verlies van beroepsinkomsten kan bewijzen. Verzekerden jonger dan 12 jaar of ouder dab 75 jaar genieten niet van deze waarborg. HOOFDSTUK C Uitwisselingstudenten van district 1620 en 1630 De studenten die betrokken zijn in de uitwisselingsprogramma s van Rotary (SEP-STEP-HEP- BESA) alsook de leden van de GSE en ROTEX. De dekking is verworven 24u/24u gedurende de reis en het verblijf in het buitenland (Belgische studenten) of in België ( voor studenten uit het buitenland)en geldt vanaf het vertrek van de woonplaats tot de terugkeer naar deze laatste (max 365 dagen) waarborgen Behandelingskosten (ongeval en ziekte) - vrijstelling voor kosten ten gevolge van ziekte - behandelingskosten voor psychische ziekten - behandelingskosten in België of groothertogdom Luxemburg tengevolge van repatriëring - Voorschot op hospitalisatie kosten in het buitenland mits aanvraag aan ACE Assistance) - Voorschot op one day hospitalisatie kosten in het buitenland mits aanvraag aan ACE Assistance) - Kosten voor tandheelkunde (ongeval of noodgeval) Vrijstelling 24 /schadegeval per schade geval Maximum Geval per geval /tand met een max van 750 per schade Reisbijstand Bagage en waarden Annulatie of reisonderbreking Verlies van voorschot

3 HOOFDSTUK B Reisverzekering De leden van de Rotary en Rotaract Clubs van districten 1620 en 1630, hun partners alsook de begeleiders van jongeren in het kader van uitwisselingsprogramma s De dekking is verworven gedurende reizen naar het buitenland ondernomen in het kader van een door Rotary of Rotaract,Interact,Rotex georganiseerde manifestatie of project. De dekking geldt van het vertrek van de woonplaats of plaats van tewerkstelling tot de terugkeer naar één dezer en geldt 24uur op 24. Zij is eveneens verworven voor verlenging van verblijf om persoonlijke redenen, voor zover deze verlenging de 60 dagen niet overschrijft Waarborgen Behandelingskosten (ongeval en ziekte) - vrijstelling voor ambulante kosten - behandelingskosten in België of groothertogdom Luxemburg ingevolge bijstand in het buitenland - Voorschot op hospitalisatie kosten in het buitenland mits aanvraag aan CNA Assistance) Reisbijstand - Ter plaatse sturen van een geneesheer - Transport of repatriëring ingevolge een medisch incident - Transport van een familielid bij hospitalisatie - Verlengd verblijf van de zieke of gewonde(max 10 dagen) - Terugkeren van de anderen verzekerden - Transport/repatriëring van bagage - Repatriëring van het stoffelijke overschot bij overlijden - Kosten voor een lijkkist - Vervroegde terugkeer bij overlijden of hospitalisatie van een verwante,overlijden van een beroepsmedewerker, zware schade aan de woning, aan beroepslokalen - opsporing en reddingskosten - Doorgeven van dringende boodschappen - Juridischebijstand in het buiteland (advokatenkosten) - Voorschot op strafrechterlijke borgtocht in het buitenland - reisinformatie - verlies of diefstal van identiteitspapieren of reis documenten - opsturen van vervangende bagage bij verlies of diefstal - verlies of diefstal van kredietkaart of bankkaart - optsuren van brillen, prothesen - opsturen van geneesliddelen - bijstand tolk - voorschieten van fondsen - psychologische bijstand - staking van de vlieg of treinpersoneel, natuurlijke catastrofe, oorlog of sabotage met een vertraging van 12 uur als gevolg - of logeerkosten (max 2 nachten) - soit vervangwagen /dag kostprijs ksotprijs kostprijs /nacht max :300

4 WAARBORG burgerlijke aansprakelijkheid Zijn ook verzekerd: - De Rotary of Rotarcat clubs van district 1630/1620 opgericht als rechtpersonen en waarvan het maatschappelijke doel exclusief met de activiteiten van de clubs samenhangt - De rechtspersonen gelinkt aan een Rotary of Rotaract club van district 1630/1620, waarvan het maatschappelijke doel exclusief met de activiteiten van de clubs samenhangt en waarvan de leden rotariers van het district zijn. - De ereleden (niet actief en binnen de leeftijdgrenzen van de polis) van district 1630/1620 Burgerlijke aansprakelijkheid Ze waarborgt de Burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden, de leden worden beschouwd als derden onder elkaar, ten gevolge van de organisatie van diverse publicitaire, commerciële, sociale,culturele of recreatieve manifestaties zoals conferenties, filmprojecties,theatervoorstellingen,feesten of bijeenkomsten evenals door de deelname aan beurzen,tentoonstellingen,markten,en diversen manifestaties (inbegrepen voedselvergifting) Ze waarborgt eveneens voor de schade veroorzaakt aan lokalen of andere door de verzekerden betrokken of gehuurde infrastructuren voor een duur van maximum 30 dagen met het oog op de organisatie van recepties of van commerciële, sportieve sociale of culturele manifestaties. Ze waarborgt ook: - Toevertrouwde goederen : de maatschappij waarborgt de verzekerde tegen de geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid wegens schade toegebracht aan goederen toebehorend aan derde of aan cliënten, waarvan een verzekerde in het kader van de hierboven omschreven activiteit houder,huurder of gebruiker is (met uitzondering van alle vervoer middelen) of aan goederen die het voorwerp van zij werkzaamheden uitmaken. - Vestiaire georganiseerd enbewaakt door verzekerde - Parking georganiseerd en bewaakt door verzekerde - Rechtbijstand Max : per gebeurtenis lichamelijke en materiële schade gemengd Vrijstelling 125 per schade Max : per schadegeval en par jaar. vrijstelling 250 per schade Max :750 per schade en per jaar. vrijstelling 125 per schade Max :2.500 per schade en per jaar. vrijstelling 250 per beschadigd voertuig Max : per schade. vrijstelling 125 per schade Bijzondere clausule : vrijwilligers - Het huidige contract dekt per uitbreiding de burgerechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekeringsnemer voor de schade aan derden veroorzaakt tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk, zoals gedefinieerd door de wet van 3 july 2005 en zijn uitvoeringsbesluiten betreffende de vrijwilligerswerken. - De schades aan derden veroorzaken tijdens het uitoefenen van een vrijwilligerswerk, worden vergoed zonder toepassing van de vrijstelling voorzien in de basis polis. - Zin uitgesloten van de dekking vrijwillgers: de schades veroorzaakt aan de organistie zelf

5 ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2011/2012 Polis : Vivium N (D1620) en (D1630) ACE European Group LIMITED N BEBOTA00832 (D1620) en BEBOTA00825 (D1630) Verzekeringsnemer : Rotary Belgium-Luxembourg, de clubs van districts 1630,1620. Verzekeraar: ACE European Group Limited en Vivium s.a. Nerviërslaan 9-13 bus 7 Koningstraat Brussel-Belgium 1020 Brussel Makelaar: Contactpersonen : Van Ingelgem Insurance broker Brand Whitlock boulevard, Brussel Patrick Beauvois : tel : fax : 32 (0) Nadine Haegemans : tel : 02/ Sinistres : Tel : 02/ Fax : 32 (0) Medische reisbijstand : ACE Assistance Tel : Fax : USA/Canada tel : HOOFDSTUK A Ongevallenverzekering en Burgerlijke Aansprakelijkheid De leden en ereleden van de Rotary en Rotaract Clubs van districten 1620 en 1630, de studenten van de uitwisselingsprogramma s (SEP-STEP-HEP-BRESA), de GSE, ROTEX, INTERACT leden, alsook de niet leden die als vrijwilliger optreden tijdens activiteiten georganiseerd door de Verzekeringsnemer.De vrijwilligers dienen meer dan 12 jaar oud te zijn om als verzekerde personen te worden beschouwd. De dekking is verworven tijdens de deelname aan officiële activiteiten georganiseerd door de Rotary en/of Rotaract Clubs alsook op het traject naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt WAARBORGEN Ongeval a) Overlijden b) Blijvende invaliditeit c) Tijdelijke ongeschiktheit 62 per dag van af de eerste dag- max 2 jaar d) Behandelingskosten e) Psychologische bijstand f) Heropleidingskosten g) Begrafeniskosten Leeftijdsgrenzen 1. Waarborg c is enkel betaalbaar voor zover de verzekerde een verlies van beroepsinkomsten kan bewijzen en is niet verworven voor verzekerden tussen 76 en 79 jaar. 2. Voor verzekerden tussen 80 en 90 jaar gelden enkel de waarborgen a en g 3. De verzekring is niet verworven voor personen ouder dan 90 jaar

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR ONGEVALLENVERZEKERING VOOR REIZEN EN VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND GEKOPPELD AAN DE VISA BUSINESS SILVER EN DE MASTERCARD BUSINESS SILVER Een uiterst volledige en GRATIS dekking voor u en uw gezin. VERZEKERINGSCERTIFICAAT

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE De algemene voorwaarden van deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Inleiding De waarborgen

Nadere informatie

VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand

Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58 VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN De VAB-Alarmcentrale is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle problemen die u onderweg kunt tegenkomen. Vergeet niet het telefoonnummer door te geven waar wij

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank World Travel MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekeringsprogramma Beobank World Travel MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN Noodgeval? Contacteer het nummer: + 32(0)2 773 62 92 24u/24, 7d/7 bereikbaar Verzekeringsprogramma Beobank World Travel MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING 2. VERLENGDE GARANTIE 3. REISONGEVALLENVERZEKERING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Expat

Algemene Voorwaarden Expat +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Expat DEFINITIES 1 INTER PARTNER ASSISTANCE Verzekeringsonderneming erkend onder codenr. 0487 om toeristische verzekeringen uit te oefenen (K.B. van 04/07/1979 en van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden

ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden ACE Group Travel & Special Events - GTSE Algemene voorwaarden Art. 1 ALGEMENE DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder : a) MAATSCHAPPIJ : de verzekeringsmaatschappij ACE European

Nadere informatie

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie