Vertrekkersgids. Academiejaar TAAL & LETTEREN VLEKHO-HONIM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrekkersgids. Academiejaar 2010-2011 TAAL & LETTEREN VLEKHO-HONIM"

Transcriptie

1 Vertrekkersgids ACADEMISCHE OPLEIDINGEN ECONOMIE & MANAGEMENT TAAL & LETTEREN Academiejaar VLEKHO-HONIM

2 2 NOTITIES

3 NOTITIES INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING FORMALITEITEN VÓÓR HET VERTREK NAAR HET BUITENLAND (Her)Inschrijving aan HUBrussel, toegang tot HUBRUSSEL.net en je elektronische dossier Aanvraag bij je gastinstelling (in samenwerking met C.I.P.) Erasmusbeurs en mobiliteitsovereenkomst: documenten mbt Erasmus Studieovereenkomst en academische erkenning Afreizen Reisdocumenten Reizen en tickets Gezond op reis Inentingen Medicatie Reizen naar ontwikkelingslanden Verzekeringsformaliteiten Ongevallenverzekering (HUBrussel-Onderwijspolis) Ziekteverzekering FORMALITEITEN TIJDENS HET VERBLIJF IN HET BUITENLAND Verblijfsvergunning en registratie verplichtingen Veiligheid Plaatselijke wetten, normen en zeden Veiligheidstips Uitwisselingsstudenten en meesterproef Examenresultaten EVALUATIES NA JE STUDIES IN HET BUITENLAND OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS C.I.P VOORBEELDEN DOCUMENTEN Learning agreement CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT GEGEVENS VOOR NOODSITUATIE DECLARATION EQUIVALENTIEDOSSIER CHECKLIST DOCUMENTEN

4 Checklist documenten 7 CHECKLIST DOCUMENTEN Uitwisseling tijdens het eerste semester O 15 juni 2010 Mobiliteitsovereenkomst O 30 juni 2010 Learning Agreement O 30 augustus Gegevens voor Noodsituatie O 15 oktober Gegevens voor Noodsituatie (update) O 15 oktober 2010 Changes to original Learning Agreement (uitzondering voor Duitsland) O januari 2011 Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap O januari 2011 Verklaring van de gastinstelling O februari 2011 Transcripts of records Uitwisseling tijdens het tweede semester O 15 november 2010 Mobiliteitsovereenkomst O 15 november 2010 Learning Agreement O 10 januari 2011 Gegevens voor Noodsituatie O 15 februari 2011 Gegevens voor Noodsituatie (update) O 15 maart 2011 Changes to original Learning Agreement (uitzondering voor Duitsland) O mei/juni 2011 Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap O mei/juni 2011 Verklaring van de gastinstelling O juli 2011 Transcripts of records Uitwisseling gedurende een academiejaar O 15 juni 2010 Mobiliteitsovereenkomst O 30 juni 2010 Learning Agreement O 30 augustus Gegevens voor Noodsituatie 2010 O 15 oktober 2010 Gegevens voor Noodsituatie (update) O 15 oktober 2010 Changes to original Learning Agreement (uitzondering voor Duitsland) O mei/juni 2011 Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap O mei/juni 2011 Verklaring van de gastinstelling O juli 2011 Transcript of records 4 25

5 Voorbeelden documenten Inleiding 6.5 EQUIVALENTIEDOSSIER 1 INLEIDING Proficiat! Je bent nu geselecteerd om als uitwisselingsstudent een jaartje of een semester in het buitenland of in andere regio te studeren! Studeren in het buitenland is duidelijk geen vakantie. Vooraleer je kunt vertrekken en tijdens en na je verblijf, moet je een aantal formaliteiten vervullen die beschreven staan in deze brochure. Vergeet niet dat je in het buitenland als het ware ambassadeur wordt van onze instelling. Je studie inzet, je houding ten opzichte van de coördinatoren van de partnerinstelling en de wijze waarop je omgaat met de studenten ter plaatse, zijn belangrijk voor het imago van HUBrussel en voor de toekomstige studenten. 24 5

6 Inleiding Voorbeelden documenten Overzicht van deadlines voor verplichte documenten: 6.4 DECLARATION We verwachten dat je volgende documenten aan het Centrum Internationalisering & Projecten (C.I.P.) bezorgt. Mogen we je met aandrang verzoeken de deadlines steeds stipt te respecteren? Opgelet: de eerste deadline/datum is voor studenten die voor een academiejaar of voor het eerste semester op uitwisseling gaan. De tweede deadline/datum is voor studenten die in het tweede semester in het buitenland studeren. 1. Learning Agreement deadline voor een jaar: afhankelijk van de deadline van de partnerinstelling, maar uiterlijk 30 juni 2010 deadline 2de semester: afhankelijk van de deadline van de partnerinstelling, maar uiterlijk 15 november Mobiliteitsovereenkomst deadline voor een jaar: 15 juni 2010 deadline 2de semester: 15 november Gegevens voor Noodsituaties deadline voor een jaar: 30 augustus 2010 (1e versie) en 15 oktober 2010 (geactualiseerde versie) deadline 2de semester: 10 januari 2011 (1e versie) en 15 februari 2011 (geactualiseerde versie) 4. Changes to the original Learning Agreement deadline voor een jaar: 15 oktober 2010 (behalve voor Duitsland) deadline 2de semester: 15 maart 2011 (behalve voor Duitsland) 5. Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap deadline 1e semester: januari 2011 deadline 2de semester/jaar: mei/juni Verklaring van de gastinstelling met bevestiging Erasmusverblijf (uitbetaling beurs) deadline 1e semester: januari 2011 deadline 2de semester/jaar: mei/juni Transcript of records (resultaten van de vakken in het buitenland) deadline 1e semester: februari 2011 deadline 2de semester/jaar: juli

7 Voorbeelden documenten 6.3 GEGEVENS VOOR NOODSITUATIE Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 2 FORMALITEITEN VÓÓR HET VERTREK NAAR HET BUITENLAND 2.1 (Her)Inschrijving aan HUBrussel, toegang tot HUBRUSSEL.net en je elektronische dossier Je studieverblijf in het buitenland als uitwisselingsstudent is een integraal onderdeel van je studies aan HUBrussel. Daarom moet je in elk geval (her)inschrijven als HUBrussel-student. Het is immers je thuisinstelling die uiteindelijk je diploma zal uitreiken. Je betaalt je inschrijvingsgeld aan HUBrussel. De gastinstelling mag je geen inschrijvingsgeld laten betalen (cursusgeld ed. kan wel door de gastinstelling gevraagd worden). De Studentenadministratie zorgt ervoor dat de studentenkaart en je attest van inschrijving opgestuurd worden naar je thuisadres. Je kan in het buitenland gebruik maken van HUBRUSSEL.net. Voorwaarde is dat je ingeschreven bent in HUBrussel om toegang te hebben. We raden je aan om in het buitenland regelmatig het HUBRUSSEL.net te raadplegen. Je zal dit onder andere moeten doen om je jaarprogramma online te registreren (tegen 15 oktober 2010), je creditdossier te controleren vanaf 1 december 2010 en eveneens om je in te schrijven voor de examens in juni (Dit is ondanks je verblijf in het buitenland ook verplicht in maart). Ook je resultaten kun je raadplegen via HUBRUSSEL.net. Je login en paswoord van het academiejaar blijven gewoon geldig. Deze gids zal samen met een paar andere documenten steeds ter beschikking staan op het HUBRUSSEL.net. Controleer regelmatig het net en zeker elke week je . De meeste communicatie zal elektronisch verlopen. Een paar tips ivm het gebruik van je - Maak je mailbox tijdig leeg - Check ook je junk-mail - Gebruik een adres met voldoende geheugen 22 7

8 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 2.2 Aanvraag bij je gastinstelling (in samenwerking met C.I.P.) Voor je vertrek naar je gastinstelling dien je te zorgen dat alle nodige formulieren (o.m. je Application form, eventueel Learning Agreement, een kopie van je identiteitskaart, een kopie van je verzekeringsdocumenten en je Transcripts of Records) tijdig worden opgestuurd naar je gastinstelling. C.I.P. zal samen met jou de nodige documenten verzamelen en versturen. Soms is de deadline voor de buitenlandse partner vroeg (bv. 01 mei). Niet tijdig aanvragen kan leiden tot een weigering van je uitwisseling door de gastinstelling. Hou ook rekening met het feit dat voor sommige landen een visum en paspoort noodzakelijk kunnen zijn. Informeer je tijdig (zie verder meer)! Het vinden van huisvesting is één van de moeilijke praktische problemen waarmee studenten tijdens hun verblijf in het buitenland worden geconfronteerd. Vaak wordt de huisvesting voor buitenlandse gaststudenten georganiseerd door een centrale universitaire dienst, maar nog vaker is er weinig of geen hulp van de instelling. Meer informatie vind je eveneens terug op de website of krijg je toegestuurd door de gastinstelling of kan je bij het C.I.P. krijgen. Uiteraard zijn de inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van het vorige academiejaar de aangewezen personen om je advies te geven voor je studie in het buitenland. Je kan ze contacteren via het C.I.P. 6.2 CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) Voorbeelden documenten Van zodra je huisvesting definitief geregeld is vragen wij je om ons je adres, adres, tel, fax mee te delen. Op die manier is een goede communicatie tussen jou en het C.I.P. verzekerd. Je moet hiervoor het formulier Gegevens voor noodsituatie gebruiken en alles via doorsturen. Dit document MOET je elektronisch doorsturen (eveneens bij een wijziging van het adres). De gegevens van dit document zijn vertrouwelijk en worden als dusdanig behandeld. Na het einde van je uitwisseling, worden deze gegevens vernietigd. De eerste versie van het document Gegevens voor noodsituaties moet je als uitwisselingsstudent voor een volledig academiejaar of voor het eerste semester bezorgen tegen 30 augustus 2010, een geactualiseerde versie tegen 15 oktober Studenten die in het tweede semester naar een buitenlandse instelling vertrekken, bezorgen een 1e versie tegen 10 januari 2011 en een geactualiseerde versie tegen 15 februari

9 Voorbeelden documenten 6 VOORBEELDEN DOCUMENTEN 6.1 Learning agreement Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 2.3 Erasmusbeurs en mobiliteitsovereenkomst: documenten mbt Erasmus Vóór 15 juni 2010 (of voor 15 november 2010 indien je op uitwisseling gaat in het tweede semester) zal je de Mobiliteitsovereenkomst moeten komen ondertekenen op het C.I.P. De mobiliteitsovereenkomst is een overeenkomst tussen HUBrussel en de student, die de rechten en plichten van de student en van de instelling formuleert. Dit document wordt door de institutionele mobiliteitscoördinator en de student ondertekend. De student ontvangt een kopie van dit document. Het eerste deel van je Erasmusbeurs (90%) wordt uitbetaald bij de aanvang van je Erasmusuitwisseling (oktober of februari). Je dient daarvoor de volgende formulieren aan het CIP te bezorgen: het formulier Gegevens voor beursberekening en een Aanslagbiljet van de belastingen. De resterende 10% wordt na je terugkeer uitbetaald, enkel indien we de Verklaring van de gastinstelling met de bevestiging dat je de overeengekomen periode aan de betreffende instelling gestudeerd hebt en de ingevulde online evaluaties ontvangen hebben. Het document voor de verklaring en de link naar de online evaluaties worden je in de loop van het academiejaar opgestuurd via . Een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap is cumuleerbaar met een ERASMUS-beurs. 2.4 Studieovereenkomst en academische erkenning Volledige academische erkenning is een noodzakelijke voorwaarde voor studentenmobiliteit in het kader van het Erasmusprogramma. Volledige academische erkenning houdt in dat de buitenlandse studieperiode (inclusief examens en andere beoordelingsvormen) een vergelijkbare studieperiode aan de thuisuniversiteit vervangt, ondanks het feit dat de inhoud van het overeengekomen equivalentiedossier misschien anders is. Om deze volledige academische erkenning na te streven, lanceerde de Europese Commissie een systeem van ECTS (European Credit Transfer System) studiebelastingspunten. ECTS studiebelastingspunten geven een numerieke waarde weer (tussen 1 en 60) die de opleidingslast meet van een opleidingsonderdeel. In ECTS staan 60 studiebelastingspunten voor de werkbelasting van één jaar studie. Studenten die voor een semester op Erasmus gaan hebben 30 studiepunten nodig. 20 9

10 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland Vóór je vertrek naar het buitenland dien je een afspraak met een medewerker van het C.I.P. (E&M) te maken om je equivalentiedossier vast te leggen (op basis van het programma dat je voor de selecties maakte). Hij/zij zal tijdens je verblijf je contactpersoon zijn. Studenten van de faculteit Taal en Letteren nemen voor het opstellen van hun equivalentiedossier contact op met de betrokken ankerpersoon. De contactgegevens van de ankerpersonen vind je terug op het studentenportaal HUBRUSSEL.net onder de rubriek Veelgestelde vragen > Internationaal > Ankerpersonen internationalisering (voor inhoudelijke info). Vóór je vertrek moet je een getekend exemplaar van het Equivalentiedossier (ondertekend door de decaan voor de studenten E&M en door de ankerpersoon voor de studenten T&L) en het Learning agreement ontvangen hebben. Je zal merken dat vele buitenlandse instellingen dit ook vooraf vragen. Het Learning Agreement wordt door de student, door de departementale mobiliteitscoördinator, de institutionele coördinator en de partnerinstelling ondertekend. De eerste weken aan je gastinstelling kan je op basis van een gegronde reden - nog vakken wijzigen met goedkeuring van je thuisinstelling. Onder wijziging op basis van een gegronde reden wordt verstaan: - omwille van de lokale organisatie en - de inhoud van een vak is verschillend van de oorspronkelijke informatie. Je equivalentiedossier dient tegen 15 oktober definitief vast te liggen. Enkel voor opleidingsonderdelen van het tweede semester kan er op basis van een gegronde reden nog een wijziging doorgevoerd worden tijdens het academiejaar en dit vóór 15 maart Voor studenten die naar een Duitse gastinstelling gaan, kan er omwille van de latere start van het academiejaar hierop een uitzondering gemaakt worden. Let op: de opleidingsonderdelen van HUBrussel moeten wel al tegen 15 oktober geregistreerd zijn! Wijzigingen worden enkel vastgelegd en definitief na het invullen en bezorgen van het ondertekende document Changes to the original learning agreement. De wijziging van opleidingsonderdelen kan alleen met de goedkeuring van C.I.P. (E&M) of de betrokken ankerpersoon (T&L) doorgevoerd worden. 5 OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS C.I.P. Hogeschool-Universiteit Brussel Centrum Internationalisering en Projecten (C.I.P.) Campus Brussel T Serclaesgebouw Lokaal B3 Stormstraat Brussel Tel. +32(0) Fax. +32(0) Openingsuren en contactgegevens C.I.P. Contactpersonen: Dirk Van Waelderen Departementale Mobiliteitscoördinator Margo Clerckx (T&L) Rebecca Rampelberg (E&M) Iris Rateau (T&L) Suzanne Steijleman (E&M) Contacturen: Alle dagen van 9u tot 16u. Gesloten op maandag van 10u tot 13u en tijdens vergaderingen. C.I.P. is gesloten tijdens alle HUBrussel verlofdagen en vakanties. Contactgegevens ankerpersonen Taal en Letteren: De contactgegevens van de ankerpersonen vind je terug op HUBRUSSEL.net onder de rubriek Veelgestelde vragen > Internationaal > Ankerpersonen internationalisering (voor inhoudelijke info)

11 Evaluaties na je studies in het buitenland Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 4 EVALUATIES NA JE STUDIES IN HET BUITENLAND Als uitwisselingsstudent krijg je een link naar de online evaluaties via toegestuurd. Deze evaluaties dien je zo snel mogelijk in te vullen. Er moet dus een (online) enquête van het EPOS en van HUBrussel ingevuld worden. Hierin zal je verslag moeten uitbrengen over je studies, begeleiding en integratie aan de gast- en thuisinstelling. Indien je een Erasmusbeurs toegewezen kreeg, zal de laatste 10% van het beursbedrag slechts uitbetaald worden na invulling van deze online evaluaties. 2.5 Afreizen Reisdocumenten Om naar het buitenland te reizen zijn bepaalde officiële documenten nodig. Controleer vooraf welke reisdocumenten voor jou van toepassing zijn en breng het nodige tijdig in orde. Identiteitskaart: voor de lidstaten van de Europese Unie volstaat de identiteitskaart als reisdocument. Ook voor sommige landen die aan de EU grenzen en een beperkt aantal toeristische bestemmingen is een identiteitskaart voldoende om het land te betreden. Paspoort: voor alle andere bestemmingen is een geldig paspoort verplicht. Een paspoort kan aangevraagd worden bij de gemeente. Ga na welke afgiftetermijn van toepassing is en dien je aanvraag tijdig in. Indien je reeds over een paspoort beschikt, controleer dan of de geldigheidsduur voldoet aan de voorschriften van je bestemming. Visum: bepaalde landen vragen naast een geldig paspoort ook een visum, dat kan aangevraagd worden bij de ambassade of het consulaat van het land. Informeer je over de documenten die je moet kunnen voorleggen om een visum te bekomen en over de afgiftetermijn. Als student dien je zelf alle reisdocumenten in orde te brengen, maar je kan steeds de departementale mobiliteitscoördinator contacteren indien tussenkomst van HUBrussel noodzakelijk is of wanneer HUBrussel bepaalde documenten moet verstrekken. Voor alle informatie over reisdocumenten per bestemming, kan je terecht op Reizen en tickets De reis naar je gastinstelling moet je zelf organiseren. Informeer je goed vooraleer je tickets boekt over de reismogelijkheden, tarieven en voordelige afreisdata. Opteer ook steeds voor een annulatieverzekering. Belangrijk is om voor je vertrek ook het contactadres van je vliegtuigmaatschappij in het land van bestemming op te vragen, zodat je ter plekke je retourvlucht kan bevestigen; dit dient 72u voor de retourvlucht te gebeuren. Boek je reis niet vooraleer je een definitieve bevestiging van je uitwisseling verkregen hebt! De relevante mobiliteitscoördinator controleert de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot op het moment van de ondertekening van het 18 11

12 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland mobiliteitscontract. Hou er ook rekening mee dat, indien je bestemming een negatief reisadvies zou krijgen, de uitwisseling alsnog geannuleerd kan worden. 2.6 Gezond op reis Inentingen Voor sommige bestemmingen zijn inentingen verplicht. Om na te gaan of en welke inentingen nodig zijn voor jouw bestemming, kan je contact opnemen met het Instituut Tropische Geneeskunde, dat 24u op 24u beschikbaar is op het nummer 0900/ Doe dit ruim op voorhand, zodat je tijdig met de inentingen kan beginnen! Medicatie Medicijnen die in België veelgebruikt worden, zijn niet noodzakelijk ook in andere landen beschikbaar, of worden er verkocht onder een andere naam. Voorzie daarom een eigen reisapotheek met de meest courante medicijnen (pijnstillers, koortswerende middelen, medicijnen tegen diarree, buikkrampen en maagklachten, anticonceptiva, ) Reizen naar ontwikkelingslanden De brochure Gezond op reis is basislectuur voor studenten die naar een ontwikkelingsland vertrekken. Je vindt deze brochure terug op de website van het Instituut Tropische Geneeskunde: Voor deze studenten is bovendien deelname aan de Voorbereiding Reisbeursstudenten van de associatie K.U.Leuven verplicht. Informeer je bij je mobiliteitscoördinator over datum en plaats van deze informatiesessie. Formaliteiten tijdens het verblijf in het buitenland equivalentiedossier. Zorg er voor dat niet alleen jijzelf maar ook HUBrussel een document krijgt van de resultaten die je ginds behaalt. Dit document heet Transcript of Records. Wanneer jouw resultaten in HUBrussel toekomen, worden deze volgens de volgende ECTS tabel omgezet in HUBrussel-resultaten. Indien de instelling je ter plaatse de ECTS grade bezorgt, weet je onmiddellijk wat je resultaat aan HUBrussel is. Voor de behaalde cijfers zijn momenteel Art. 18: Examenresultaten en beraadslaging en Art. 19: Vervanging door een evaluatie van equivalent opleidingsonderdeel van het examenreglement van toepassing. Lees dit reglement goed door. Voor de omrekening van de behaalde resultaten aan de gastinstelling wordt de volgende omrekeningstabel gebruikt: ECTS-grade A B C D E FX F HUBrussel -score Belangrijk: Dring er bij de internationale coördinator van je gastinstelling op aan dat je examenresultaten zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan C.I.P. via een Transcript of Records. Om de vinger aan de pols te houden van je individuele situatie en studievoortgang, volg je best je creditdossier op en consulteer je regelmatig HUBRUSSEL.net

13 Formaliteiten tijdens het verblijf in het buitenland - Draag steeds een veiligheidsgordel. - Als buitenlander vermijd je best betogingen, manifestaties en politieke meetings. - Berg je vliegtuigticket, paspoort en andere officiële documenten veilig op en draag ze niet steeds op zak. Neem ook kopieën van je belangrijke documenten en bewaar steeds een exemplaar in België en een kopie apart van je originele documenten Noodsituaties In geval van een ernstige noodsituatie, kan je afhankelijk van de aard en de ernst van de situatie contact opnemen met: - Het internationale noodnummer: De plaatselijke politie - Je lokale contactpersoon - De Belgische ambassade - Het noodnummer van je verzekering - Je familie - HUBrussel, Diensthoofd C.I.P. op het nummer HUBrussel, Decaan Economie en Management, Greet Raspoet (GSM: ) - HUBrussel, Decaan Taal en Letteren, Ludo Teeuwen (GSM: ) Voor meer richtlijnen over wat te doen in geval van een noodsituatie verwijzen we naar het document Wat te doen in noodsituaties dat je ontvangt op de informatiesessie voor vertrekkende studenten. 3.3 Uitwisselingsstudenten en meesterproef Studenten die tijdens hun verblijf in het buitenland al enige aandacht willen besteden aan hun bachelor- of masterproef, kunnen op het studentenportaal de beschikbare informatie hierover raadplegen, via HUBRUSSEL.net onder de rubriek Je studie > Afstudeerwerken. 3.4 Examenresultaten In de gastinstelling zal per OOD het examenresultaat uitgedrukt worden in een ECTS graad. Indien er geen omzetting naar een ECTS graad is en er enkel een local grade ter beschikking is, wordt de omzetting vooraf opgenomen in het Verzekeringsformaliteiten Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland Ongevallenverzekering (HUBrussel-Onderwijspolis) Als HUBrussel-student ben je sowieso gewaarborgd door de HUBrusselonderwijspolis. Deze polis blijft gelden tijdens jouw verblijf in het buitenland. Meer informatie over de gewaarborgde risico s, bijhorende bedragen en wie je moet contacteren bij een ongeval, kan je terugvinden op het studentenportaal in het hoofdstuk Je studie > Uitwissselingsprogramma s > Verzekeringen. De burgerlijke aansprakelijkheid van de verplichte verzekering auto als bestuurder of passagier is NIET gedekt door de HUBrussel-verzekering. Kortom, wanneer je een wagen in het buitenland in gebruik neemt, vraag steeds na of de wagen geldig verzekerd is en controleer zeker de geldigheidsduur. Zorg ervoor de gegevens (maatschappij, polisnummer) met betrekking tot de familiale verzekering van je ouders mee te nemen want in eerste instantie zal deze verzekering worden aangesproken Ziekteverzekering In de HUBrussel-onderwijspolis is geen enkele waarborg voor ziekte voorzien, enkel voor ongevallen! Dit houdt in dat je zelf de nodige maatregelen voor een ziekteverzekering moet voorzien. Meld op voorhand aan het ziekenfonds dat je voor een tijdje in het buitenland zal studeren of stage zal lopen van bepaalde duur, zo blijf je in orde met de ziekteverzekering. Soms vraagt de ziekenfondsadministratie een verklaring van HUBrussel als bewijs. Dit kan je krijgen bij de C.I.P.-medewerkers. Via je ziekenfonds vraag je een gratis Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan. Bij sommige ziekenfondsen kan je bijkomstig ook een World Assistance Card (Christelijke mutualiteit) aanvragen met telefoonnummers die je moet bellen indien je een medische behandeling nodig hebt of gehospitaliseerd moet worden. Met deze kaarten kan je (een deel van) je ziektekosten laten terugbetalen door een ziekenfonds in het gastland indien dit een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte is. Bij medische verzorging verwittig je zo snel mogelijk jouw ziekenfonds zodanig dat zij de nodige acties kunnen ondernemen. Is het te moeilijk om ter plaatse de terugbetaling te organiseren, kan je nog steeds de gedetailleerde medische kosten in België via het ziekenfonds afhandelen. 13

14 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland Indien je in een land buiten de Europese Economische Ruimte zal verblijven, vraag je best na of het ziekenfonds hier al dan niet dekking biedt. Indien dit niet het geval is, raadt HUBrussel ten sterkste aan om een bijkomende reisverzekering voor studenten (Student Insurance Programme of SIP-polis) af te sluiten. Je kan deze verzekering afsluiten voor de duur van je verblijf in het buitenland en de premie wordt berekend per dag. Ofwel kies je voor terugbetaling vanaf de 1ste euro (in gevallen waar het ziekenfonds geen of gebrekkige dekking biedt) ofwel kies je voor een terugbetaling aanvullend op de dekking van het ziekenfonds. Meer informatie hierover kan je eveneens nalezen op het studentenportaal of kan je navragen bij Marieke Steurs bij het Centrum voor Studentenbegeleiding en voorzieningen (CSB&V). Vraag in eerste instantie duidelijk na bij het ziekenfonds waarvoor je nu al of niet verzekerd bent: wat is de terugbetalingsprocedure? Wat indien je opgenomen wordt in het ziekenhuis? Vaak zal je een bijkomende bijstandsverzekering nodig hebben. Ga na of er nog speciale formaliteiten voor je ziekteverzekering ter plaatse moeten vervuld worden. Noteer goed de telefoonnummers van de alarmcentrale voor de aangifte van medische interventies. Contacteer: Marieke Steurs, Integration Officer tel.: TIP: Een reisverzekering die uitermate geschikt is voor studenten in het buitenland en die door HUBrussel sterk wordt aangeraden (zeker voor studenten die naar een land buiten de EER gaan) is het Student Insurance Programme (SIP). De details hierover verneem je tijdens de infosessie voor de vertrekkers. Formaliteiten tijdens het verblijf in het buitenland 3 FORMALITEITEN TIJDENS HET VERBLIJF IN HET BUITENLAND 3.1 Verblijfsvergunning en registratie verplichtingen Algemene informatie over verblijfsvergunningen en registratieverplichtingen kan je als uitwisselingsstudent steeds verkrijgen op de consulaire dienst van de betreffende ambassade in Brussel. De adressen van de ambassades kan je terugvinden op Als gevolg van het principe van het vrije verkeer van personen tussen de EUlidstaten, is het bezit van de identiteitskaart normaliter de enige formaliteit die bij een grensoverschrijding binnen de Europese Unie gesteld wordt. Tot voor kort moest je als EU-burger ook een verblijfsvergunning aangaan omdat je verblijf langer dan 3 maanden duurde. Binnen de EU is dit voor een EU-burger echter niet meer nodig. Je moet je wel nog aanmelden bij de stedelijke bevolkingsdienst van je tijdelijke verblijfplaats voor de registratie in het vreemdelingenregister. Voor uitwisselingsstudenten die een bestemming hebben buiten de EU, blijft de regel gelden dat ze een verblijfsvergunning moeten aanvragen. In elk geval is het aan te raden om de volgende documenten bij de hand te hebben: - Kopie van bewijs van inschrijving aan HUBrussel (studentenkaart) - Kopie van bewijs van registratie aan de gastuniversiteit - Kopie van bewijs van ziekteverzekering - Pasfoto s (je hebt er meerdere nodig) 3.2 Veiligheid Plaatselijke wetten, normen en zeden Net zoals de inwoners van het land waar je verblijft, moet je de wetten naleven en de plaatselijke normen en zeden respecteren. Informeer je vooraf over wat kan en niet kan Veiligheidstips 14 In principe gelden voor de meeste bestemmingen de meeste, vanzelfsprekende, veiligheidstips als in België: - Draag nooit te veel geld op zak, en geef bij een overval zonder tegenstribbelen je geld af. - Verplaats je s avonds of s nachts zo weinig mogelijk alleen. 15

Instructies voor uitwisselingsstudenten: VOOR VERTREK

Instructies voor uitwisselingsstudenten: VOOR VERTREK VOOR VERTREK 1. Indienen aanvraag bij je gastinstelling In samenwerking met het Mobility Office KU Leuven Campus Brussel dien je er voor je vertrek naar je gastinstelling voor te zorgen dat alle nodige

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

We dringen erop aan dat je daarnaast rekening houdt met de volgende info en adviezen. Verplichtingen worden steeds onderlijnd.

We dringen erop aan dat je daarnaast rekening houdt met de volgende info en adviezen. Verplichtingen worden steeds onderlijnd. Naar het buitenland Beste student Je hebt in overleg met je docent beslist om in het kader van een opleidingsonderdeel dat je volgt aan Odisee naar het buitenland te reizen. Als die reis geen onderdeel

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2014-2015 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Informatiesessie geselecteerde uitgaande uitwisselingsstudenten

Informatiesessie geselecteerde uitgaande uitwisselingsstudenten Informatiesessie geselecteerde uitgaande uitwisselingsstudenten Mobility Office, KULeuven @ HUB Dirk Van Waelderen INFOSESSIE Erasmus+ UITWISSELINGEN Presentatie over verzekeringsfaciliteiten en verplichtingen

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract?

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten. Faculteit Architectuur en kunst

2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten. Faculteit Architectuur en kunst 2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten Faculteit Architectuur en kunst INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE... 4 1 VOOR JE VERTREK... 4 1.1 BEVESTIGING VAN DEELNAME... 4 1.2 LEARNING

Nadere informatie

ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014. Internationale studentenuitwisselingen

ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014. Internationale studentenuitwisselingen ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014 Internationale studentenuitwisselingen INHOUD 1. WAAROM NAAR HET BUITENLAND? 2. MOGELIJKHEDEN 3. VOORWAARDEN 4. HOE AANMELDEN 5. PRAKTISCHE ASPECTEN 6. VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming?

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Aanvraagformulier - 2008

Aanvraagformulier - 2008 Enkel voor studenten met SURINAME als bestemming! Bijlage 1c-Ndl Reisbeurzen voor studenten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs Aanvraagformulier - 2008 I. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017 Milieu en Preventie Management Waarom naar het buitenland? Taal Cultuur Werkgelegenheid Academische vaardigheden Zelfvertrouwen Vriendenkring

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Geldig vanaf academiejaar 2015 2016 1 Uitgaande studentenmobiliteit 1.1 Toepassingsgebied Dit onderdeel van het reglement is van toepassing op uitgaande

Nadere informatie

Richtlijnen Zuidstages : 2011

Richtlijnen Zuidstages : 2011 Richtlijnen Zuidstages : 2011 Een zuidstage lopen is geen eendagsbeslissing. Het is een engagement dat je neemt als student en waarin investeren in een degelijke voorbereiding een must is. Het is ook een

Nadere informatie

LEARNING AGREEMENTS VOOR DUMMIES. Mobility Office KU Leuven @ HUB Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen

LEARNING AGREEMENTS VOOR DUMMIES. Mobility Office KU Leuven @ HUB Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen LEARNING AGREEMENTS VOOR DUMMIES Mobility Office KU Leuven @ HUB Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen Learning Agreements voor dummies Juiste template downloaden Algemene informatie invullen Jaarprogramma

Nadere informatie

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen.

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen. 1. Facultair reglement Opleiding, studiejaar en periode van uitwisseling In de (bachelor) opleidingen sociologie en politieke wetenschappen is mobiliteit voor studenten mogelijk in het derde jaar van de

Nadere informatie

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Dit programma biedt de gelegenheid aan pas afgestudeerden uit het hoger onderwijs om in het kader van hun

Nadere informatie

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres)

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres) Gegevens student Naam * Q.1 Voornaam Familienaam Geslacht * Q.2 Man Vrouw Geboortedatum * Q.3 Dag Maand Jaar Officieel adres (domicilie) * Q.4 Straat Nummer bus Postcode Gemeente Contactadres (enkel als

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten. Faculteit Rechten

2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten. Faculteit Rechten 2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten Faculteit Rechten INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE... 4 1 VOOR JE VERTREK... 4 1.1 BEVESTIGING VAN DEELNAME... 4 1.2 LEARNING AGREEMENT...

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

Handleiding uitwisselingsstudenten

Handleiding uitwisselingsstudenten Handleiding uitwisselingsstudenten Faculteit Wetenschappen 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE... 3 1 Voor je vertrek... 3 1.1 Bevestiging van deelname & beurscontract...

Nadere informatie

IK HEB EEN VLAAMS DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS

IK HEB EEN VLAAMS DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS INTERNATIONAL OFFICE TOELATINGSPROCEDURE Deze brochure gidst jou door onze toelatingsprocedure voor de Nederlandstalige opleidingen. De aanvraagprocedure verschilt op basis van jouw diploma, jouw taalniveau

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een stage moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Infosessie uitzendstudenten 16 mei Trees Deloddere (International Admissions and Mobility) An Francier (Juridische dienst studenten)

Infosessie uitzendstudenten 16 mei Trees Deloddere (International Admissions and Mobility) An Francier (Juridische dienst studenten) Infosessie uitzendstudenten 16 mei 2013 Trees Deloddere (International Admissions and Mobility) An Francier (Juridische dienst studenten) Infosessie uitzendstudenten Visum Inschrijving aan KU Leuven Kinderbijslag

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

traveldocs Beste klant,

traveldocs Beste klant, Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Sneller, goedkoper en flexibeler zijn onze sleutelwaarden en wij zullen dan ook alles in het werk

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

2014-2015 HANDLEIDING UITWISSELINGSSTUDENTEN FACULTEIT RECHTEN

2014-2015 HANDLEIDING UITWISSELINGSSTUDENTEN FACULTEIT RECHTEN 2014-2015 HANDLEIDING UITWISSELINGSSTUDENTEN FACULTEIT RECHTEN INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE... 3 1 Voor je vertrek... 3 1.1 Bevestiging van deelname & beurscontract... 3 1.2

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

CHECKLIST VAKANTIE NZ Vakanties

CHECKLIST VAKANTIE NZ Vakanties F o r m a l i t e i t e n 1 maand voor uw vertrek Vraag uw paspoorten en Kids- ID aan bij uw gemeentebestuur. Vraag een internationaal rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur, indien vereist. Indien een visum

Nadere informatie

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool ZEEGEWENNING VAN MARITIEME STUDENTEN AFDELING DEK EN MACHINE TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2016 (KB 19.12.12) Onder volgende modaliteiten kunnen maritieme studenten worden aangeworven aan boord van zeeschepen

Nadere informatie

Informatie voor uitzendstudenten. 1. Visumaanvraag p.1 China p.1 Japan p.1 Rusland p.2 Taiwan p.2. 2. Inschrijving aan KU Leuven p.

Informatie voor uitzendstudenten. 1. Visumaanvraag p.1 China p.1 Japan p.1 Rusland p.2 Taiwan p.2. 2. Inschrijving aan KU Leuven p. Informatie voor uitzendstudenten Inhoudstafel: 1. Visumaanvraag p.1 China p.1 Japan p.1 Rusland p.2 Taiwan p.2 2. Inschrijving aan KU Leuven p.3 3. Kinderbijslag p.4 4. Domicilie en sociaal statuut p.6

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname

Patiënteninformatie. Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname Patiënteninformatie Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname 2 Inhoud Inleiding... 4 Welke afspraken kan u maken met uw ziekteverzekeraar... 4 EU-onderdanen... 4 Een betalingsgarantie...

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

2014-2015 HANDLEIDING UITWISSELINGSSTUDENTEN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

2014-2015 HANDLEIDING UITWISSELINGSSTUDENTEN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 2014-2015 HANDLEIDING UITWISSELINGSSTUDENTEN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE... 3 1 Voor je vertrek... 3 1.1 Bevestiging van deelname & beurscontract...

Nadere informatie

Uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten Uitwisselingsstudenten Typisch voor uitwisselingsstudenten is dat ze in het buitenland studeren in het kader van een akkoord dat Leuven met de buitenlandse partner heeft afgesloten; dat ze daarvoor geen

Nadere informatie

Keuze bacheloropleiding:

Keuze bacheloropleiding: Aanmeldingsformulier toelating op basis van buitenlands diploma voor Nederlandstalige bacheloropleiding of bachelor na bacheloropleiding AJ 2017 2018 (Niet van toepassing voor Vlaamse studenten met een

Nadere informatie

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN KU LEUVEN NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING UITWISSELING ERASMUS+ VOOR ZIJ-INSTROMERS UITWISSELING OP EIGEN INITIATIEF ACADEMIEJAAR 2017-2018 www.biw.kuleuven.be/internationalisering/

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids 1. Hoe informeer ik me over student exchange? De faculteit organiseert elk jaar een facultaire infosessie rond exchange. Tijdens deze infosessie gaan we in

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Handleiding uitwisselingsstudenten. Mobiliteitswetenschappen

Handleiding uitwisselingsstudenten. Mobiliteitswetenschappen 2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten Mobiliteitswetenschappen INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE... 4 1 VOOR JE VERTREK... 4 1.1 BEVESTIGING VAN DEELNAME... 4 1.2 LEARNING

Nadere informatie

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname patiënteninformatie Op de sociale dienst in Sint-Augustinus en Sint-Vincentius werkt de sociaal administratief bemiddelaar. Zij geeft u informatie over wat

Nadere informatie

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen - 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité Punt 7 a) BUREAU 536 e VERGADERING 29 MEI 2007 Betreft: Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen TER INFORMATIE

Nadere informatie

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 1. Welkom & Introductie FPN/International Relations Office Ms. Merlijne van Overbruggen Head International Relations Office Ms. Ellen Blaauw International Relations

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND. Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens.

STUDEREN IN HET BUITENLAND. Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens. STUDEREN IN HET BUITENLAND Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens. november 2014 Inleiding Voor de één is het een lang gekoesterde wens, voor de ander een strategische stap op weg

Nadere informatie

1-Dagverzekeringen Versie 2012

1-Dagverzekeringen Versie 2012 1-Dagverzekeringen Versie 2012 1. Inleiding Beste lezer, In samenwerking met onze partners FROS (amateursportfederatie) en ARENA (de verzekeringsmaatschappij) kan Airsoft Alliantie België vzw een verzekering

Nadere informatie

Faculty of Geosciences. Pre-departure Meeting. Faculty of Geosciences. Faculty of Geosciences

Faculty of Geosciences. Pre-departure Meeting. Faculty of Geosciences. Faculty of Geosciences Pre-departure Meeting Inhoud Wat doet International Officer (IO) Hoe bereik ik IO Stappen tot nu toe Aanmelding bij gast-universiteit Belangrijke documenten Erasmusbeurs Huisvesting Verzekering Visum Na

Nadere informatie

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Op zoek naar een leerrijke stage in een domein dat past bij je studies? IN EEN BEDRIJF IN FRANKRIJK

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Op zoek naar een leerrijke stage in een domein dat past bij je studies? IN EEN BEDRIJF IN FRANKRIJK Op zoek naar een leerrijke stage in een domein dat past bij je studies? Duur:: 4-16 we(e)k(en) Vanaf: 905 Dit programma is bestemd voor jongeren in het hoger of universitair onderwijs die op zoek zijn

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Studenten die in september 2017willen starten met het schakelprogramma Mental Health dienen vóór 1 april 2017 hun aanmelding

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding Online aanmeldingsapplicatie. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding Online aanmeldingsapplicatie CALI

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding Online aanmeldingsapplicatie. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding Online aanmeldingsapplicatie CALI Vrije Universiteit Brussel Handleiding Online aanmeldingsapplicatie 1 2 Inhoudstabel 1 Welkom!... 4 2 Inschrijven voor de opleiding... 5 2.1 Verschil online aanmeldingsapplicatie en SelfService Studenten?...

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt door SIP gedekt? SIP dekt medische en dringende tandheelkundige kosten, blijvende invaliditeit, burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven, het verlies van bagage, schade aan

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Handboek 2015. Mobiliteit van studenten uit het hoger onderwijs tussen de drie Gemeenschappen van België

Handboek 2015. Mobiliteit van studenten uit het hoger onderwijs tussen de drie Gemeenschappen van België Mobiliteit van studenten uit het hoger onderwijs tussen de drie Gemeenschappen van België Handboek 2015 EPOS vzw Nationaal Agentschap ERASMUS+ Onderwijs en opleiding Versie 10 juni 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

HANDLEIDING UITGAANDE UITWISSELINGSSTUDENTEN FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

HANDLEIDING UITGAANDE UITWISSELINGSSTUDENTEN FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN 2016-2017 HANDLEIDING UITGAANDE UITWISSELINGSSTUDENTEN FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE... 4 1 VOOR JE VERTREK...

Nadere informatie

Oceanië. Voor meer informatie over visa neem contact op met de ambassade of het consulaat.

Oceanië. Voor meer informatie over visa neem contact op met de ambassade of het consulaat. Oceanië Australië Geldig paspoort: ja Visum: ja, als je voor minder dan drie maanden gaat studeren in Australië is een toeristenvisum voldoende, hiermee mag je echter niet werken daar. Verder bestaat er

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

INFORMATIE BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2014-2015

INFORMATIE BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2014-2015 INFORMATIE BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2014-2015 Je denkt eraan om in het buitenland te gaan studeren, of je wil graag op internationale stage gaan? Een fantastisch idee! Je leert er enorm van bij op

Nadere informatie