Vertrekkersgids. Academiejaar TAAL & LETTEREN VLEKHO-HONIM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrekkersgids. Academiejaar 2010-2011 TAAL & LETTEREN VLEKHO-HONIM"

Transcriptie

1 Vertrekkersgids ACADEMISCHE OPLEIDINGEN ECONOMIE & MANAGEMENT TAAL & LETTEREN Academiejaar VLEKHO-HONIM

2 2 NOTITIES

3 NOTITIES INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING FORMALITEITEN VÓÓR HET VERTREK NAAR HET BUITENLAND (Her)Inschrijving aan HUBrussel, toegang tot HUBRUSSEL.net en je elektronische dossier Aanvraag bij je gastinstelling (in samenwerking met C.I.P.) Erasmusbeurs en mobiliteitsovereenkomst: documenten mbt Erasmus Studieovereenkomst en academische erkenning Afreizen Reisdocumenten Reizen en tickets Gezond op reis Inentingen Medicatie Reizen naar ontwikkelingslanden Verzekeringsformaliteiten Ongevallenverzekering (HUBrussel-Onderwijspolis) Ziekteverzekering FORMALITEITEN TIJDENS HET VERBLIJF IN HET BUITENLAND Verblijfsvergunning en registratie verplichtingen Veiligheid Plaatselijke wetten, normen en zeden Veiligheidstips Uitwisselingsstudenten en meesterproef Examenresultaten EVALUATIES NA JE STUDIES IN HET BUITENLAND OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS C.I.P VOORBEELDEN DOCUMENTEN Learning agreement CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT GEGEVENS VOOR NOODSITUATIE DECLARATION EQUIVALENTIEDOSSIER CHECKLIST DOCUMENTEN

4 Checklist documenten 7 CHECKLIST DOCUMENTEN Uitwisseling tijdens het eerste semester O 15 juni 2010 Mobiliteitsovereenkomst O 30 juni 2010 Learning Agreement O 30 augustus Gegevens voor Noodsituatie O 15 oktober Gegevens voor Noodsituatie (update) O 15 oktober 2010 Changes to original Learning Agreement (uitzondering voor Duitsland) O januari 2011 Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap O januari 2011 Verklaring van de gastinstelling O februari 2011 Transcripts of records Uitwisseling tijdens het tweede semester O 15 november 2010 Mobiliteitsovereenkomst O 15 november 2010 Learning Agreement O 10 januari 2011 Gegevens voor Noodsituatie O 15 februari 2011 Gegevens voor Noodsituatie (update) O 15 maart 2011 Changes to original Learning Agreement (uitzondering voor Duitsland) O mei/juni 2011 Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap O mei/juni 2011 Verklaring van de gastinstelling O juli 2011 Transcripts of records Uitwisseling gedurende een academiejaar O 15 juni 2010 Mobiliteitsovereenkomst O 30 juni 2010 Learning Agreement O 30 augustus Gegevens voor Noodsituatie 2010 O 15 oktober 2010 Gegevens voor Noodsituatie (update) O 15 oktober 2010 Changes to original Learning Agreement (uitzondering voor Duitsland) O mei/juni 2011 Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap O mei/juni 2011 Verklaring van de gastinstelling O juli 2011 Transcript of records 4 25

5 Voorbeelden documenten Inleiding 6.5 EQUIVALENTIEDOSSIER 1 INLEIDING Proficiat! Je bent nu geselecteerd om als uitwisselingsstudent een jaartje of een semester in het buitenland of in andere regio te studeren! Studeren in het buitenland is duidelijk geen vakantie. Vooraleer je kunt vertrekken en tijdens en na je verblijf, moet je een aantal formaliteiten vervullen die beschreven staan in deze brochure. Vergeet niet dat je in het buitenland als het ware ambassadeur wordt van onze instelling. Je studie inzet, je houding ten opzichte van de coördinatoren van de partnerinstelling en de wijze waarop je omgaat met de studenten ter plaatse, zijn belangrijk voor het imago van HUBrussel en voor de toekomstige studenten. 24 5

6 Inleiding Voorbeelden documenten Overzicht van deadlines voor verplichte documenten: 6.4 DECLARATION We verwachten dat je volgende documenten aan het Centrum Internationalisering & Projecten (C.I.P.) bezorgt. Mogen we je met aandrang verzoeken de deadlines steeds stipt te respecteren? Opgelet: de eerste deadline/datum is voor studenten die voor een academiejaar of voor het eerste semester op uitwisseling gaan. De tweede deadline/datum is voor studenten die in het tweede semester in het buitenland studeren. 1. Learning Agreement deadline voor een jaar: afhankelijk van de deadline van de partnerinstelling, maar uiterlijk 30 juni 2010 deadline 2de semester: afhankelijk van de deadline van de partnerinstelling, maar uiterlijk 15 november Mobiliteitsovereenkomst deadline voor een jaar: 15 juni 2010 deadline 2de semester: 15 november Gegevens voor Noodsituaties deadline voor een jaar: 30 augustus 2010 (1e versie) en 15 oktober 2010 (geactualiseerde versie) deadline 2de semester: 10 januari 2011 (1e versie) en 15 februari 2011 (geactualiseerde versie) 4. Changes to the original Learning Agreement deadline voor een jaar: 15 oktober 2010 (behalve voor Duitsland) deadline 2de semester: 15 maart 2011 (behalve voor Duitsland) 5. Online evaluatie en Enquête Vlaamse Gemeenschap deadline 1e semester: januari 2011 deadline 2de semester/jaar: mei/juni Verklaring van de gastinstelling met bevestiging Erasmusverblijf (uitbetaling beurs) deadline 1e semester: januari 2011 deadline 2de semester/jaar: mei/juni Transcript of records (resultaten van de vakken in het buitenland) deadline 1e semester: februari 2011 deadline 2de semester/jaar: juli

7 Voorbeelden documenten 6.3 GEGEVENS VOOR NOODSITUATIE Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 2 FORMALITEITEN VÓÓR HET VERTREK NAAR HET BUITENLAND 2.1 (Her)Inschrijving aan HUBrussel, toegang tot HUBRUSSEL.net en je elektronische dossier Je studieverblijf in het buitenland als uitwisselingsstudent is een integraal onderdeel van je studies aan HUBrussel. Daarom moet je in elk geval (her)inschrijven als HUBrussel-student. Het is immers je thuisinstelling die uiteindelijk je diploma zal uitreiken. Je betaalt je inschrijvingsgeld aan HUBrussel. De gastinstelling mag je geen inschrijvingsgeld laten betalen (cursusgeld ed. kan wel door de gastinstelling gevraagd worden). De Studentenadministratie zorgt ervoor dat de studentenkaart en je attest van inschrijving opgestuurd worden naar je thuisadres. Je kan in het buitenland gebruik maken van HUBRUSSEL.net. Voorwaarde is dat je ingeschreven bent in HUBrussel om toegang te hebben. We raden je aan om in het buitenland regelmatig het HUBRUSSEL.net te raadplegen. Je zal dit onder andere moeten doen om je jaarprogramma online te registreren (tegen 15 oktober 2010), je creditdossier te controleren vanaf 1 december 2010 en eveneens om je in te schrijven voor de examens in juni (Dit is ondanks je verblijf in het buitenland ook verplicht in maart). Ook je resultaten kun je raadplegen via HUBRUSSEL.net. Je login en paswoord van het academiejaar blijven gewoon geldig. Deze gids zal samen met een paar andere documenten steeds ter beschikking staan op het HUBRUSSEL.net. Controleer regelmatig het net en zeker elke week je . De meeste communicatie zal elektronisch verlopen. Een paar tips ivm het gebruik van je - Maak je mailbox tijdig leeg - Check ook je junk-mail - Gebruik een adres met voldoende geheugen 22 7

8 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 2.2 Aanvraag bij je gastinstelling (in samenwerking met C.I.P.) Voor je vertrek naar je gastinstelling dien je te zorgen dat alle nodige formulieren (o.m. je Application form, eventueel Learning Agreement, een kopie van je identiteitskaart, een kopie van je verzekeringsdocumenten en je Transcripts of Records) tijdig worden opgestuurd naar je gastinstelling. C.I.P. zal samen met jou de nodige documenten verzamelen en versturen. Soms is de deadline voor de buitenlandse partner vroeg (bv. 01 mei). Niet tijdig aanvragen kan leiden tot een weigering van je uitwisseling door de gastinstelling. Hou ook rekening met het feit dat voor sommige landen een visum en paspoort noodzakelijk kunnen zijn. Informeer je tijdig (zie verder meer)! Het vinden van huisvesting is één van de moeilijke praktische problemen waarmee studenten tijdens hun verblijf in het buitenland worden geconfronteerd. Vaak wordt de huisvesting voor buitenlandse gaststudenten georganiseerd door een centrale universitaire dienst, maar nog vaker is er weinig of geen hulp van de instelling. Meer informatie vind je eveneens terug op de website of krijg je toegestuurd door de gastinstelling of kan je bij het C.I.P. krijgen. Uiteraard zijn de inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van het vorige academiejaar de aangewezen personen om je advies te geven voor je studie in het buitenland. Je kan ze contacteren via het C.I.P. 6.2 CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) Voorbeelden documenten Van zodra je huisvesting definitief geregeld is vragen wij je om ons je adres, adres, tel, fax mee te delen. Op die manier is een goede communicatie tussen jou en het C.I.P. verzekerd. Je moet hiervoor het formulier Gegevens voor noodsituatie gebruiken en alles via doorsturen. Dit document MOET je elektronisch doorsturen (eveneens bij een wijziging van het adres). De gegevens van dit document zijn vertrouwelijk en worden als dusdanig behandeld. Na het einde van je uitwisseling, worden deze gegevens vernietigd. De eerste versie van het document Gegevens voor noodsituaties moet je als uitwisselingsstudent voor een volledig academiejaar of voor het eerste semester bezorgen tegen 30 augustus 2010, een geactualiseerde versie tegen 15 oktober Studenten die in het tweede semester naar een buitenlandse instelling vertrekken, bezorgen een 1e versie tegen 10 januari 2011 en een geactualiseerde versie tegen 15 februari

9 Voorbeelden documenten 6 VOORBEELDEN DOCUMENTEN 6.1 Learning agreement Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 2.3 Erasmusbeurs en mobiliteitsovereenkomst: documenten mbt Erasmus Vóór 15 juni 2010 (of voor 15 november 2010 indien je op uitwisseling gaat in het tweede semester) zal je de Mobiliteitsovereenkomst moeten komen ondertekenen op het C.I.P. De mobiliteitsovereenkomst is een overeenkomst tussen HUBrussel en de student, die de rechten en plichten van de student en van de instelling formuleert. Dit document wordt door de institutionele mobiliteitscoördinator en de student ondertekend. De student ontvangt een kopie van dit document. Het eerste deel van je Erasmusbeurs (90%) wordt uitbetaald bij de aanvang van je Erasmusuitwisseling (oktober of februari). Je dient daarvoor de volgende formulieren aan het CIP te bezorgen: het formulier Gegevens voor beursberekening en een Aanslagbiljet van de belastingen. De resterende 10% wordt na je terugkeer uitbetaald, enkel indien we de Verklaring van de gastinstelling met de bevestiging dat je de overeengekomen periode aan de betreffende instelling gestudeerd hebt en de ingevulde online evaluaties ontvangen hebben. Het document voor de verklaring en de link naar de online evaluaties worden je in de loop van het academiejaar opgestuurd via . Een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap is cumuleerbaar met een ERASMUS-beurs. 2.4 Studieovereenkomst en academische erkenning Volledige academische erkenning is een noodzakelijke voorwaarde voor studentenmobiliteit in het kader van het Erasmusprogramma. Volledige academische erkenning houdt in dat de buitenlandse studieperiode (inclusief examens en andere beoordelingsvormen) een vergelijkbare studieperiode aan de thuisuniversiteit vervangt, ondanks het feit dat de inhoud van het overeengekomen equivalentiedossier misschien anders is. Om deze volledige academische erkenning na te streven, lanceerde de Europese Commissie een systeem van ECTS (European Credit Transfer System) studiebelastingspunten. ECTS studiebelastingspunten geven een numerieke waarde weer (tussen 1 en 60) die de opleidingslast meet van een opleidingsonderdeel. In ECTS staan 60 studiebelastingspunten voor de werkbelasting van één jaar studie. Studenten die voor een semester op Erasmus gaan hebben 30 studiepunten nodig. 20 9

10 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland Vóór je vertrek naar het buitenland dien je een afspraak met een medewerker van het C.I.P. (E&M) te maken om je equivalentiedossier vast te leggen (op basis van het programma dat je voor de selecties maakte). Hij/zij zal tijdens je verblijf je contactpersoon zijn. Studenten van de faculteit Taal en Letteren nemen voor het opstellen van hun equivalentiedossier contact op met de betrokken ankerpersoon. De contactgegevens van de ankerpersonen vind je terug op het studentenportaal HUBRUSSEL.net onder de rubriek Veelgestelde vragen > Internationaal > Ankerpersonen internationalisering (voor inhoudelijke info). Vóór je vertrek moet je een getekend exemplaar van het Equivalentiedossier (ondertekend door de decaan voor de studenten E&M en door de ankerpersoon voor de studenten T&L) en het Learning agreement ontvangen hebben. Je zal merken dat vele buitenlandse instellingen dit ook vooraf vragen. Het Learning Agreement wordt door de student, door de departementale mobiliteitscoördinator, de institutionele coördinator en de partnerinstelling ondertekend. De eerste weken aan je gastinstelling kan je op basis van een gegronde reden - nog vakken wijzigen met goedkeuring van je thuisinstelling. Onder wijziging op basis van een gegronde reden wordt verstaan: - omwille van de lokale organisatie en - de inhoud van een vak is verschillend van de oorspronkelijke informatie. Je equivalentiedossier dient tegen 15 oktober definitief vast te liggen. Enkel voor opleidingsonderdelen van het tweede semester kan er op basis van een gegronde reden nog een wijziging doorgevoerd worden tijdens het academiejaar en dit vóór 15 maart Voor studenten die naar een Duitse gastinstelling gaan, kan er omwille van de latere start van het academiejaar hierop een uitzondering gemaakt worden. Let op: de opleidingsonderdelen van HUBrussel moeten wel al tegen 15 oktober geregistreerd zijn! Wijzigingen worden enkel vastgelegd en definitief na het invullen en bezorgen van het ondertekende document Changes to the original learning agreement. De wijziging van opleidingsonderdelen kan alleen met de goedkeuring van C.I.P. (E&M) of de betrokken ankerpersoon (T&L) doorgevoerd worden. 5 OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS C.I.P. Hogeschool-Universiteit Brussel Centrum Internationalisering en Projecten (C.I.P.) Campus Brussel T Serclaesgebouw Lokaal B3 Stormstraat Brussel Tel. +32(0) Fax. +32(0) Openingsuren en contactgegevens C.I.P. Contactpersonen: Dirk Van Waelderen Departementale Mobiliteitscoördinator Margo Clerckx (T&L) Rebecca Rampelberg (E&M) Iris Rateau (T&L) Suzanne Steijleman (E&M) Contacturen: Alle dagen van 9u tot 16u. Gesloten op maandag van 10u tot 13u en tijdens vergaderingen. C.I.P. is gesloten tijdens alle HUBrussel verlofdagen en vakanties. Contactgegevens ankerpersonen Taal en Letteren: De contactgegevens van de ankerpersonen vind je terug op HUBRUSSEL.net onder de rubriek Veelgestelde vragen > Internationaal > Ankerpersonen internationalisering (voor inhoudelijke info)

11 Evaluaties na je studies in het buitenland Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland 4 EVALUATIES NA JE STUDIES IN HET BUITENLAND Als uitwisselingsstudent krijg je een link naar de online evaluaties via toegestuurd. Deze evaluaties dien je zo snel mogelijk in te vullen. Er moet dus een (online) enquête van het EPOS en van HUBrussel ingevuld worden. Hierin zal je verslag moeten uitbrengen over je studies, begeleiding en integratie aan de gast- en thuisinstelling. Indien je een Erasmusbeurs toegewezen kreeg, zal de laatste 10% van het beursbedrag slechts uitbetaald worden na invulling van deze online evaluaties. 2.5 Afreizen Reisdocumenten Om naar het buitenland te reizen zijn bepaalde officiële documenten nodig. Controleer vooraf welke reisdocumenten voor jou van toepassing zijn en breng het nodige tijdig in orde. Identiteitskaart: voor de lidstaten van de Europese Unie volstaat de identiteitskaart als reisdocument. Ook voor sommige landen die aan de EU grenzen en een beperkt aantal toeristische bestemmingen is een identiteitskaart voldoende om het land te betreden. Paspoort: voor alle andere bestemmingen is een geldig paspoort verplicht. Een paspoort kan aangevraagd worden bij de gemeente. Ga na welke afgiftetermijn van toepassing is en dien je aanvraag tijdig in. Indien je reeds over een paspoort beschikt, controleer dan of de geldigheidsduur voldoet aan de voorschriften van je bestemming. Visum: bepaalde landen vragen naast een geldig paspoort ook een visum, dat kan aangevraagd worden bij de ambassade of het consulaat van het land. Informeer je over de documenten die je moet kunnen voorleggen om een visum te bekomen en over de afgiftetermijn. Als student dien je zelf alle reisdocumenten in orde te brengen, maar je kan steeds de departementale mobiliteitscoördinator contacteren indien tussenkomst van HUBrussel noodzakelijk is of wanneer HUBrussel bepaalde documenten moet verstrekken. Voor alle informatie over reisdocumenten per bestemming, kan je terecht op Reizen en tickets De reis naar je gastinstelling moet je zelf organiseren. Informeer je goed vooraleer je tickets boekt over de reismogelijkheden, tarieven en voordelige afreisdata. Opteer ook steeds voor een annulatieverzekering. Belangrijk is om voor je vertrek ook het contactadres van je vliegtuigmaatschappij in het land van bestemming op te vragen, zodat je ter plekke je retourvlucht kan bevestigen; dit dient 72u voor de retourvlucht te gebeuren. Boek je reis niet vooraleer je een definitieve bevestiging van je uitwisseling verkregen hebt! De relevante mobiliteitscoördinator controleert de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot op het moment van de ondertekening van het 18 11

12 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland mobiliteitscontract. Hou er ook rekening mee dat, indien je bestemming een negatief reisadvies zou krijgen, de uitwisseling alsnog geannuleerd kan worden. 2.6 Gezond op reis Inentingen Voor sommige bestemmingen zijn inentingen verplicht. Om na te gaan of en welke inentingen nodig zijn voor jouw bestemming, kan je contact opnemen met het Instituut Tropische Geneeskunde, dat 24u op 24u beschikbaar is op het nummer 0900/ Doe dit ruim op voorhand, zodat je tijdig met de inentingen kan beginnen! Medicatie Medicijnen die in België veelgebruikt worden, zijn niet noodzakelijk ook in andere landen beschikbaar, of worden er verkocht onder een andere naam. Voorzie daarom een eigen reisapotheek met de meest courante medicijnen (pijnstillers, koortswerende middelen, medicijnen tegen diarree, buikkrampen en maagklachten, anticonceptiva, ) Reizen naar ontwikkelingslanden De brochure Gezond op reis is basislectuur voor studenten die naar een ontwikkelingsland vertrekken. Je vindt deze brochure terug op de website van het Instituut Tropische Geneeskunde: Voor deze studenten is bovendien deelname aan de Voorbereiding Reisbeursstudenten van de associatie K.U.Leuven verplicht. Informeer je bij je mobiliteitscoördinator over datum en plaats van deze informatiesessie. Formaliteiten tijdens het verblijf in het buitenland equivalentiedossier. Zorg er voor dat niet alleen jijzelf maar ook HUBrussel een document krijgt van de resultaten die je ginds behaalt. Dit document heet Transcript of Records. Wanneer jouw resultaten in HUBrussel toekomen, worden deze volgens de volgende ECTS tabel omgezet in HUBrussel-resultaten. Indien de instelling je ter plaatse de ECTS grade bezorgt, weet je onmiddellijk wat je resultaat aan HUBrussel is. Voor de behaalde cijfers zijn momenteel Art. 18: Examenresultaten en beraadslaging en Art. 19: Vervanging door een evaluatie van equivalent opleidingsonderdeel van het examenreglement van toepassing. Lees dit reglement goed door. Voor de omrekening van de behaalde resultaten aan de gastinstelling wordt de volgende omrekeningstabel gebruikt: ECTS-grade A B C D E FX F HUBrussel -score Belangrijk: Dring er bij de internationale coördinator van je gastinstelling op aan dat je examenresultaten zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan C.I.P. via een Transcript of Records. Om de vinger aan de pols te houden van je individuele situatie en studievoortgang, volg je best je creditdossier op en consulteer je regelmatig HUBRUSSEL.net

13 Formaliteiten tijdens het verblijf in het buitenland - Draag steeds een veiligheidsgordel. - Als buitenlander vermijd je best betogingen, manifestaties en politieke meetings. - Berg je vliegtuigticket, paspoort en andere officiële documenten veilig op en draag ze niet steeds op zak. Neem ook kopieën van je belangrijke documenten en bewaar steeds een exemplaar in België en een kopie apart van je originele documenten Noodsituaties In geval van een ernstige noodsituatie, kan je afhankelijk van de aard en de ernst van de situatie contact opnemen met: - Het internationale noodnummer: De plaatselijke politie - Je lokale contactpersoon - De Belgische ambassade - Het noodnummer van je verzekering - Je familie - HUBrussel, Diensthoofd C.I.P. op het nummer HUBrussel, Decaan Economie en Management, Greet Raspoet (GSM: ) - HUBrussel, Decaan Taal en Letteren, Ludo Teeuwen (GSM: ) Voor meer richtlijnen over wat te doen in geval van een noodsituatie verwijzen we naar het document Wat te doen in noodsituaties dat je ontvangt op de informatiesessie voor vertrekkende studenten. 3.3 Uitwisselingsstudenten en meesterproef Studenten die tijdens hun verblijf in het buitenland al enige aandacht willen besteden aan hun bachelor- of masterproef, kunnen op het studentenportaal de beschikbare informatie hierover raadplegen, via HUBRUSSEL.net onder de rubriek Je studie > Afstudeerwerken. 3.4 Examenresultaten In de gastinstelling zal per OOD het examenresultaat uitgedrukt worden in een ECTS graad. Indien er geen omzetting naar een ECTS graad is en er enkel een local grade ter beschikking is, wordt de omzetting vooraf opgenomen in het Verzekeringsformaliteiten Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland Ongevallenverzekering (HUBrussel-Onderwijspolis) Als HUBrussel-student ben je sowieso gewaarborgd door de HUBrusselonderwijspolis. Deze polis blijft gelden tijdens jouw verblijf in het buitenland. Meer informatie over de gewaarborgde risico s, bijhorende bedragen en wie je moet contacteren bij een ongeval, kan je terugvinden op het studentenportaal in het hoofdstuk Je studie > Uitwissselingsprogramma s > Verzekeringen. De burgerlijke aansprakelijkheid van de verplichte verzekering auto als bestuurder of passagier is NIET gedekt door de HUBrussel-verzekering. Kortom, wanneer je een wagen in het buitenland in gebruik neemt, vraag steeds na of de wagen geldig verzekerd is en controleer zeker de geldigheidsduur. Zorg ervoor de gegevens (maatschappij, polisnummer) met betrekking tot de familiale verzekering van je ouders mee te nemen want in eerste instantie zal deze verzekering worden aangesproken Ziekteverzekering In de HUBrussel-onderwijspolis is geen enkele waarborg voor ziekte voorzien, enkel voor ongevallen! Dit houdt in dat je zelf de nodige maatregelen voor een ziekteverzekering moet voorzien. Meld op voorhand aan het ziekenfonds dat je voor een tijdje in het buitenland zal studeren of stage zal lopen van bepaalde duur, zo blijf je in orde met de ziekteverzekering. Soms vraagt de ziekenfondsadministratie een verklaring van HUBrussel als bewijs. Dit kan je krijgen bij de C.I.P.-medewerkers. Via je ziekenfonds vraag je een gratis Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan. Bij sommige ziekenfondsen kan je bijkomstig ook een World Assistance Card (Christelijke mutualiteit) aanvragen met telefoonnummers die je moet bellen indien je een medische behandeling nodig hebt of gehospitaliseerd moet worden. Met deze kaarten kan je (een deel van) je ziektekosten laten terugbetalen door een ziekenfonds in het gastland indien dit een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte is. Bij medische verzorging verwittig je zo snel mogelijk jouw ziekenfonds zodanig dat zij de nodige acties kunnen ondernemen. Is het te moeilijk om ter plaatse de terugbetaling te organiseren, kan je nog steeds de gedetailleerde medische kosten in België via het ziekenfonds afhandelen. 13

14 Formaliteiten vóór het vertrek naar het buitenland Indien je in een land buiten de Europese Economische Ruimte zal verblijven, vraag je best na of het ziekenfonds hier al dan niet dekking biedt. Indien dit niet het geval is, raadt HUBrussel ten sterkste aan om een bijkomende reisverzekering voor studenten (Student Insurance Programme of SIP-polis) af te sluiten. Je kan deze verzekering afsluiten voor de duur van je verblijf in het buitenland en de premie wordt berekend per dag. Ofwel kies je voor terugbetaling vanaf de 1ste euro (in gevallen waar het ziekenfonds geen of gebrekkige dekking biedt) ofwel kies je voor een terugbetaling aanvullend op de dekking van het ziekenfonds. Meer informatie hierover kan je eveneens nalezen op het studentenportaal of kan je navragen bij Marieke Steurs bij het Centrum voor Studentenbegeleiding en voorzieningen (CSB&V). Vraag in eerste instantie duidelijk na bij het ziekenfonds waarvoor je nu al of niet verzekerd bent: wat is de terugbetalingsprocedure? Wat indien je opgenomen wordt in het ziekenhuis? Vaak zal je een bijkomende bijstandsverzekering nodig hebben. Ga na of er nog speciale formaliteiten voor je ziekteverzekering ter plaatse moeten vervuld worden. Noteer goed de telefoonnummers van de alarmcentrale voor de aangifte van medische interventies. Contacteer: Marieke Steurs, Integration Officer tel.: TIP: Een reisverzekering die uitermate geschikt is voor studenten in het buitenland en die door HUBrussel sterk wordt aangeraden (zeker voor studenten die naar een land buiten de EER gaan) is het Student Insurance Programme (SIP). De details hierover verneem je tijdens de infosessie voor de vertrekkers. Formaliteiten tijdens het verblijf in het buitenland 3 FORMALITEITEN TIJDENS HET VERBLIJF IN HET BUITENLAND 3.1 Verblijfsvergunning en registratie verplichtingen Algemene informatie over verblijfsvergunningen en registratieverplichtingen kan je als uitwisselingsstudent steeds verkrijgen op de consulaire dienst van de betreffende ambassade in Brussel. De adressen van de ambassades kan je terugvinden op Als gevolg van het principe van het vrije verkeer van personen tussen de EUlidstaten, is het bezit van de identiteitskaart normaliter de enige formaliteit die bij een grensoverschrijding binnen de Europese Unie gesteld wordt. Tot voor kort moest je als EU-burger ook een verblijfsvergunning aangaan omdat je verblijf langer dan 3 maanden duurde. Binnen de EU is dit voor een EU-burger echter niet meer nodig. Je moet je wel nog aanmelden bij de stedelijke bevolkingsdienst van je tijdelijke verblijfplaats voor de registratie in het vreemdelingenregister. Voor uitwisselingsstudenten die een bestemming hebben buiten de EU, blijft de regel gelden dat ze een verblijfsvergunning moeten aanvragen. In elk geval is het aan te raden om de volgende documenten bij de hand te hebben: - Kopie van bewijs van inschrijving aan HUBrussel (studentenkaart) - Kopie van bewijs van registratie aan de gastuniversiteit - Kopie van bewijs van ziekteverzekering - Pasfoto s (je hebt er meerdere nodig) 3.2 Veiligheid Plaatselijke wetten, normen en zeden Net zoals de inwoners van het land waar je verblijft, moet je de wetten naleven en de plaatselijke normen en zeden respecteren. Informeer je vooraf over wat kan en niet kan Veiligheidstips 14 In principe gelden voor de meeste bestemmingen de meeste, vanzelfsprekende, veiligheidstips als in België: - Draag nooit te veel geld op zak, en geef bij een overval zonder tegenstribbelen je geld af. - Verplaats je s avonds of s nachts zo weinig mogelijk alleen. 15

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 GEEF KLEUR AAN JE DIPLOMA Facebook, skype en andere media maken het je heel gemakkelijk om in contact te komen

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken Voorwoord Reis Wijs! is opnieuw geactualiseerd en richt zich tot landgenoten die op reis gaan naar het buitenland, op vakantie, beroepshalve, of om nog andere redenen. Met deze brochure willen we antwoorden

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Learn and discover the world!

Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland ORIËNTATIEHANDLEIDING voor de student en zijn ouders INHOUDSTAFEL Enkele nuttige nota s 4 Inleiding

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

OP REIS IN EUROPA ALLES OVER JE RECHTEN VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS

OP REIS IN EUROPA ALLES OVER JE RECHTEN VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS OP REIS IN EUROPA ALLES OVER JE RECHTEN VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS 1 2 3 4 DE REIS RESERVEREN 3 1. Zelf organiseren of een pakketreis kopen? 3 2. Met een pakketreis ben je beter beschermd 4 3. Koop je

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS INLEIDING Het is niet altijd even eenvoudig om te weten volgens welke regeling de medische kosten van niet-eu-burgers, ook derdelanders genoemd,

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Een gids voor studenten en hun ouders

Een gids voor studenten en hun ouders EPOS vzw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Info@epos-vlaanderen.be Tel: 02/ 553 97 31 Redactie en samenstelling: Eva Morre en Jan Ceulemans Verantwoordelijke uitgever: Carl Callewaert Een gids voor

Nadere informatie

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2 KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2.1 DE OVEREENKOMST... 3 2.2 STARTDATUM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Welkom in Italië! PRAKTISCHE GIDS VOOR DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR WIE ZICH IN ITALIË VESTIGT

Welkom in Italië! PRAKTISCHE GIDS VOOR DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR WIE ZICH IN ITALIË VESTIGT Welkom in Italië! PRAKTISCHE GIDS VOOR DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR WIE ZICH IN ITALIË VESTIGT * Ambasciata del Belgio Via dei Monti Parioli 49 00197 ROMA +39 06 360 9511 +39 335 234 157 Noodnummer

Nadere informatie

zakboekje Reis wijs NO STRESS! TOKIO CAÏRO 3216 km New York 3662 miles Ouagadougou 4317 km New Delhi 6517 km MOSKOU 2262 km BUENOS AIRES 10752 km

zakboekje Reis wijs NO STRESS! TOKIO CAÏRO 3216 km New York 3662 miles Ouagadougou 4317 km New Delhi 6517 km MOSKOU 2262 km BUENOS AIRES 10752 km Reis wijs zakboekje NO STRESS! New York 3662 miles TOKIO 9361 miles CAÏRO 3216 km Ouagadougou 4317 km New Delhi 6517 km MOSKOU 2262 km BUENOS AIRES 10752 km 2 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,

Nadere informatie

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR 2014-2015 Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg &

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG

Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG 8e Editie - November 2011 Het Gezelschap "Practische Studie" en International Office CiTG Challenge the future VoorkantNov11.indd 1 11/4/2011 3:10:24 PM De studentervaringen

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa

internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa Een publicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be > Redactie:

Nadere informatie