Internationale reizen en uitwisselingen Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier. Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale reizen en uitwisselingen 2015 2016 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier. Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s)."

Transcriptie

1 Internationale reizen en uitwisselingen Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s). Deventer, 25 september 2015 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Het Etty Hillesum Lyceum heeft een rijke traditie aan internationale uitwisselingen en reizen. In de bovenbouw staan dit schooljaar twee uitwisselingen en zes (cultuur)reizen op het programma. (NB: over de reis naar Rome voor leerlingen van het gymnasium onder leiding van de docenten klassieke talen worden de betreffende leerlingen apart geïnformeerd). Het Etty Hillesum Lyceum hecht grote waarde aan de internationale projecten en streeft ernaar elke leerling één keer in zijn of haar schoolloopbaan aan een internationaal project te laten deelnemen. Deelname aan internationalisering is niet verplicht. De inschrijving is individueel. Om teleurstellingen te voorkomen en onduidelijkheden bij voorbaat weg te nemen, vragen wij jou en u vriendelijk om bijgaand document zorgvuldig door te lezen. Het programma van reizen en uitwisselingen op Het Vlier richt zich in eerste instantie op leerlingen, die in 5 VWO zitten en nog niet eerder met school op reis zijn geweest. Leerlingen uit 4 HAVO, die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een reis of uitwisseling, kunnen zich ook voor de reizen en uitwisselingen aanmelden. Zij kunnen deelnemen, wanneer er plaatsen over zijn. Leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 die al eerder met het Etty Hillesum Lyceum deel hebben genomen aan een reis of uitwisseling kunnen zich wel inschrijven voor één van de projecten, maar worden pas geplaatst als alle andere leerlingen zijn ingedeeld. Leerlingen uit 4 HAVO, die niet eerder met onze school op reis zijn geweest, krijgen bij plaatsing voorrang boven leerlingen uit 5 VWO, die al eerder met onze school naar het buitenland zijn geweest. Het bijgevoegde inschrijfformulier mag dus door alle leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 ingevuld en ingeleverd worden. Maar er wordt geplaatst volgens bovenstaand uitgangspunt. De projecten die dit schooljaar worden aangeboden staan verderop beschreven. De manier, waarop de indeling plaats gaat vinden, wordt hieronder eerst uitgelegd. Bij de indeling wordt op de volgende punten gelet: - Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. Bovendien moet het uiterlijk 7 oktober a.s. bij de administratie (brievenbus) ingeleverd zijn. - Er wordt rekening gehouden met het vakkenpakket; zo is de reis naar Rome met geschiedenis in eerst instantie bedoeld voor leerlingen die les hebben van meneer Franken of met geschiedenis in het pakket. Bij de reis naar Londen hebben leerlingen uit 5 VWO, die de cursus Cambridge Advanced English (CAE) volgen en leerlingen uit 4 HAVO, die de cursus Business English (BEC) gaan doen, voorrang bij plaatsing. En de reis naar Berlijn staat in eerste instantie open voor leerlingen met Duits in hun vakkenpakket. Mochten er bij genoemde reizen plaatsen over zijn, dan kunnen andere 1

2 geïnteresseerden deelnemen. M.a.w. alle leerlingen kunnen zich voor alle reizen en uitwisselingen aanmelden, ook als je een bepaald vak niet in je pakket hebt. - Bij uitwisselingen wordt met de leeftijd rekening gehouden; dit in verband met afstemming op de leeftijden van de leerlingen van de partnerschool - Uiteraard proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de persoonlijke voorkeur van de leerlingen. Een eerste keus kan echter lang niet altijd gehonoreerd worden. Ook een tweede keus behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Je bent verplicht het gevraagde aantal keuzes in te vullen! - Verder wordt bij de indeling ook rekening gehouden met het feit dat e.e.a. rendabel moet zijn. Elke reis heeft een minimum aantal leerlingen nodig om betaalbaar te blijven. En om organisatorische redenen is er ook een maximum aantal leerlingen, dat kan deelnemen aan een reis of uitwisseling. Een uitwisseling is een bijzondere belevenis!! Op Het Vlier hebben we al heel lang ervaring met uitwisselingen. Juist als 16, 17, 18-jarige is het ontzettend leuk om kennis te maken met leeftijdgenoten in het buitenland. En dat kan met een uitwisseling. Veel leerlingen beschrijven een uitwisseling als één van de meest bijzondere ervaringen uit de schoolloopbaan. Een week lang verblijf je in een gastgezin en dat terwijl je misschien voor het eerst alleen in het buitenland bent. Het mooie van een uitwisseling is dat je niet écht alleen bent, want je kunt altijd terugvallen op jouw groep en op de begeleiding. Het verblijf in een gastgezin is in het begin natuurlijk best spannend, maar je zult je waarschijnlijk snel thuis voelen, want de Roemenen en Portugezen zijn erg gastvrij en vinden het belangrijk om het jou naar de zin te maken. Andersom geldt dat hopelijk net zo. De leerling bij wie jij in huis verblijft, is ook degene die als gast bij jou thuis komt. Het leukste aan een uitwisseling is dat je van dichtbij het dagelijks leven van een leeftijdgenoot in een ander land en in een andere cultuur leert kennen. Het vergelijken van onze eigen manieren, onze oer-hollandse gewoonten en eigenaardigheden met die van een andere cultuur is al een bijzondere ervaring op zich. Zo intensief als je dat op een uitwisseling doet, lukt je niet op een camping of in een hotel. Wij proberen je te stimuleren om zoveel mogelijk alledaagse dingen mee te maken in het gezin van je partner en je partner straks ook echt deel te laten nemen aan jouw gezinsleven. Dit betekent dat je je moet aanpassen aan andere eetgewoonten, dat je bijvoorbeeld een sporttraining bijwoont of dat je meegaat op familiebezoek. Daarnaast doe je natuurlijk ook veel activiteiten met de hele groep. Het is verder zeker niet zo dat je hele dagen op school zit. Een (cultuur)reis Ook een reis behoort voor veel leerlingen tot één van de meest indrukwekkende ervaringen uit de schoolcarrière. Een cultuurreis van Het Vlier duurt vijf tot maximaal zeven dagen en heeft als bestemming een interessante stad of een interessant land in Europa. De reizen zijn zoveel mogelijk vakgebonden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je les krijgt over de bezienswaardigheden van de reis of tijdens de reis moet aan een vakgebonden opdracht voldaan worden. Tijdens de voorbereidingslessen krijg je te horen welke opdrachten je moet uitvoeren tijdens, voorafgaand aan of na het bezoek. De reis naar Rome (voor 5 VWO, & 4 HAVO) wordt voorbereid bij geschiedenis. De overige reizen worden voorbereid in K-uren. Verderop in de brochure lees je voor welke specifieke groep leerlingen de reizen bedoeld zijn. 2

3 Voor een goede gang van zaken en om misverstanden te voorkomen vragen wij je onderstaande punten aandachtig door te lezen: 1. Iedere leerling moet VIER projecten in volgorde van zijn of haar voorkeur opgeven. Onvolledig ingevulde lijsten worden pas nadat alle andere formulieren verwerkt zijn in behandeling genomen. Leerlingen die al eerder met het Etty Hillesum Lyceum op reis zijn geweest moeten dit op het inschrijfformulier vermelden. Zij worden pas geplaatst als alle andere formulieren verwerkt zijn. 2. Met betrekking tot de inschrijving & plaatsing geldt het volgende: 1. met persoonlijke wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Het is echter in de praktijk lang niet altijd mogelijk de eerste keuze te honoreren. Maak dus een goede afweging en vul alle keuzemogelijkheden in volgorde van je voorkeur in. 2. Het terugtrekken uit de reis of uitwisseling, waarbij je geplaatst bent, is NIET mogelijk. Plaatsing bij een reis of uitwisseling betekent deelname & betekent dat de bijbehorende kosten verschuldigd zijn. 3. De keuzes kunnen op de achterzijde van het inschrijfformulier gemotiveerd worden. Je kunt maximaal 1 vriend of vriendin noemen bij wie je, indien mogelijk, ingedeeld wilt worden. Aanmelden als groep is niet mogelijk. 4. Alle communicatie m.b.t. plaatsing loopt via mevrouw Vermeulen. Er kan g d worden naar 3. Wil je echt alleen deelnemen aan 1 specifieke reis of uitwisseling, dan vul je 1 bestemming in. Jouw inschrijving komt dan in eerste instantie op de wachtlijst. Mochten er plaatsen over zijn bij die specifieke bestemming, dan kun je, eventueel na loting, alsnog daar geplaatst worden. Het invullen van bestemmingen, waarvan je bij voorbaat al weet dat je daar niet naartoe wil, moet je NIET doen. 4. Deelname aan een reis of uitwisseling is individueel en niet verplicht. 5. De inschrijving voor de reis van gymnasium 4 (met klassieke talen) verloopt via de docenten klassieke talen. Deze leerlingen vullen bijgaand formulier niet in. Deze reis vindt plaats aan het begin van het volgende schooljaar, wanneer de leerlingen dus net in de vijfde klas zitten. 6. De prijsopgaven voor de verschillende projecten zijn nog niet 100% definitief, maar vormen een goede indicatie van de te verwachten kosten. De definitieve prijzen hangen voor een groot deel af van de vervoerskosten. Wanneer een vlieg- of busmaatschappij in een later stadium een toeslag of extra belasting in rekening brengt, worden deze kosten aan de deelnemers van de reis doorberekend. Van het begrote bedrag wordt 7,50 per leerling afgedragen aan het zogenoemde Calamiteitenfonds van het Vlier. Op dit fonds kan aanspraak gemaakt worden wanneer een leerling bijvoorbeeld de reis moet annuleren ten gevolge van ernstige ziekte of ten gevolge van ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de eerste lijn. De schoolleiding beslist of een uitkering uit het Calamiteitenfonds gehonoreerd wordt. 7. Bij annuleren hanteert het Etty Hillesum Lyceum dezelfde richtlijnen die gangbaar zijn bij reguliere annuleringsverzekeringen. 8. Eventuele ziektekosten of andere kosten die ontstaan tijdens een uitwisseling of een reis worden gedeclareerd bij de eigen ziektekosten- of reisverzekering. Wanneer blijkt dat bepaalde kosten niet gedekt worden door de eigen verzekering kan een beroep gedaan worden op de doorlopende collectieve reisverzekering, die De Stichting Carmel voor de (door de school georganiseerde) buitenschoolse activiteiten heeft afgesloten. In deze verzekering zit een maximum vergoeding voor bagage van 1.135,00 met een eigen risico van 113,00 per verzekerde per gebeurtenis. 9. Het verschuldigde bedrag wordt in één termijn in rekening gebracht. Nadat de indeling bekend is gemaakt wordt via de mail een nota gestuurd. Deze kan door middel van een Idealbetaling voldaan worden. Met alle vragen met betrekking tot betaling van de reis of uitwisseling kunt u terecht bij de heer Van den Hoogen, teamleider VWO op Het Vlier. 3

4 10. Leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de volgende regels. a. De leerling neemt deel aan àlle voorbereidingsactiviteiten en aan het volledige programma tijdens de uitwisseling of cultuurreis. b. De leerling voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot de voorbereiding en de verslaglegging. De eisen hiervoor verschillen per project en de leerling wordt hierover door de begeleiding geïnstrueerd. c. De leerling mag tijdens de uitwisseling of cultuurreis nooit alleen op stap. d. De leerling houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn met de begeleiding. Dit betreft onder andere afspraken over tijdstippen, het uitvoeren van opdrachten en de afgesproken gedragsregels. e. De leerling houdt zich bij een (cultuur)reis aan de regels en voorschriften van het hotel, de jeugdherberg of het gastgezin. f. De leerling houdt zich bij een uitwisseling aan de huisregels van het gezin, waar hij of zij verblijft. g. De leerling en zijn ouder/verzorger ondertekenen een formulier met gedragsregels. Het ondertekende formulier dient voor aanvang van de reis in bezit te zijn van de begeleiders. De leerling houdt zich tijdens het verblijf in het buitenland aan de bepalingen van dit formulier. h. Het gebruik of in bezit hebben van drugs is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van de leerling aan de reis of uitwisseling. De leerling wordt, na overleg met de schoolleiding, naar huis gestuurd. i. Tijdens een excursie, reis of uitwisseling onder verantwoordelijkheid van Het Vlier mag geen alcohol genuttigd worden door leerlingen. 11. Indien een leerling zich niet houdt aan het reglement zoals vermeld onder punt 10 kan de directeur, na overleg met de begeleiders, besluiten om de leerling op eigen kosten naar huis te sturen. De leerling moet door (één van) de ouder(s) opgehaald worden. 12. Leerlingen die geen Nederlands paspoort hebben dienen, indien nodig, zelf voor een visumvervangend document te zorgen. Mocht hierbij informatie verstrekt dienen te worden door de school, gelieve contact op te nemen met meneer Van den Hoogen. 13. De school kan in bijzondere omstandigheden een subsidie verlenen. Een aanvraag voor een dergelijke subsidie dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 december aanstaande, schriftelijk bij de heer Van den Hoogen te worden ingediend. Bij de aanvraag moeten naam, adres, klas, bestemming en in het kort de reden voor de aanvraag worden vermeld. 14. Van deelnemende leerlingen wordt verwacht dat zij gemiste lesstof zelfstandig inhalen. Indien er handelingsdelen, praktische opdrachten of ander werk moet worden ingeleverd in de periode van de uitwisseling of cultuurreis dan dient dit voorafgaand aan de uitwisseling of cultuurreis te gebeuren. De leerling neemt zelf contact op met de betreffende docent(en) en zorgt dat er een heldere afspraak wordt gemaakt. 15. Deelname aan een reis of uitwisseling wordt pas definitief wanneer de begeleiders van de reis het te ondertekenen formulier Overeenkomst m.b.t. deelname aan buitenlandse reis of uitwisseling van de Stichting Carmel en het formulier met de gedragsregels ondertekend retour hebben ontvangen. Deze formulieren worden door de begeleiders uitgedeeld nadat de indeling bekend is gemaakt. 16. Deelname aan een reis of uitwisseling kan pas plaatsvinden wanneer de volledige reissom voor de uiterste betaaldatum is overgemaakt. 17. Alle praktische informatie over de reis of uitwisseling wordt gegeven door de begeleidende docenten. De precieze reisdata worden door hen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Houd de aankondigingen (via monitor / Its Learning of anderszins) van bijeenkomsten voor de reis of uitwisseling waarbij je bent ingedeeld goed in de gaten. 18. De indeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De namenlijsten worden opgehangen in de vitrines bij de teamleiders. Op de monitor wordt aangekondigd wanneer het zover is. 4

5 Het aanbod van reizen en uitwisselingen Uitwisseling met Sibiu, (Roemenië): (voor 5 VWO en 4 havo) Al meer dan tien jaar organiseert onze school een uitwisseling met het Lyceu Octavian Goga in Sibiu, Roemenië. Dat is elk jaar een groot succes. Je hebt met deze uitwisseling de kans een land te bezoeken waar je zelf misschien niet zo snel naar toe zou gaan. Sibiu, een mooie oude stad (met leuke uitgaansmogelijkheden!), ligt in het midden van het land. Dit deel van het land wordt Transsylvanië genoemd. Hoewel de Roemenen zich toch altijd wel op het Westen hebben georiënteerd, zijn de oosterse culturele invloeden ook zichtbaar. Sibiu is omgeven door de Karpaten, een imposant gebergte met prachtige, besneeuwde toppen. Het programma in Roemenië bestaat natuurlijk uit het bezichtigen van de school en het volgen van een les. Te voet bekijken we het mooie en recent opgeknapte centrum van Sibiu, een stad met welhaast Italiaanse allure. Per bus worden een paar excursies gemaakt naar andere steden of bijzondere plekken, zoals Bran, Sinaia en Brasov of Sighisoara. Deze steden gelden als de toeristische hoogtepunten van het land. In het kasteel Bran heeft Graaf Vlad, de inspiratiebron voor Graaf Dracula, gewoond. In Sighisoara is hij geboren Mooie kastelen, de ruige natuur in de bergen, misschien een bezoek aan de befaamde heilzame zoutbaden, waar je bijna gewoon blijft drijven, of aan honderden meters diepe zoutmijnen: elk jaar zijn er weer andere dingen gepland. Roemenië ontwikkelt zich in hoog tempo, maar op het platteland gebruiken sommige mensen nog steeds paard en wagen als vervoersmiddel. In veel dorpen zijn Romagemeenschappen, die hun eigen cultuur proberen te handhaven. Je zult merken dat het leven in Roemenië echt anders is, dan het leven in Nederland. Dit maakt dat er wel wat van je wordt gevraagd op het gebied van je aanpassingsvermogen en sociale vaardigheden. Over een paar jaar zal het land waarschijnlijk definitief veranderd zijn, omdat Roemenië op 1 januari 2007 is toegetreden tot de Europese Unie. De meeste Roemeense leerlingen beheersen de Engelse taal en de gastvrijheid van de Roemenen is enorm. Je zult merken dat je gastouders er alles aan doen het je naar de zin te maken. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit het in groepjes voorbereiden van een presentatie. Er wordt tijdens de uitwisseling gewerkt aan een project. Hierover volgt later meer informatie. Het aantal leerlingen dat kan deelnemen ligt rond de 18. De kosten bedragen 500,-. Dit bedrag is afhankelijk van de reismogelijkheden; goedkope vluchten worden duurder. De begeleiding en verdere organisatie is in handen van mevrouw Oostenbrink en een tweede docent. 2. Uitwisseling met Estoril (Portugal): (voor 5 VWO en 4 HAVO) Estoril ligt 30 km ten westen van Lissabon, het is een (kleine) stad, die alle allure van de badplaats van weleer heeft: zee, palmbomen en landinwaarts een prachtig landschap. De rijke cultuurhistorische geschiedenis zal tijdens de vele excursies ruimschoots aan bod komen. Om je daar goed op voor te bereiden, zal er gedurende een aantal K uren gewerkt worden om goed geïnformeerd aan de reis te beginnen. Lissabon staat uiteraard op het programma en er zullen verschillende excursies gemaakt worden naar eeuwenoude kloosters en kastelen in de omgeving. Je bent te gast bij een Portugees gezin en je maakt het leven op school in Estoril mee. Bovendien werk je samen met Portugese leerlingen aan een presentatie. Kortom: een intensieve week, waarin een vol informatief programma (veel lopen!) gecombineerd zal worden met het genieten van het Portugese leven. Bij een uitwisseling ontvang je natuurlijk jouw buitenlandse partner ook bij jouw thuis. Waarschijnlijk komen de Portugezen begin februari 2016 naar Deventer en gaan wij begin mei 2016 naar Portugal. De precieze data worden door de begeleiders uiteraard zo snel mogelijk bekend gemaakt. Er kunnen ongeveer 20 leerlingen deelnemen aan deze uitwisseling. De kosten bedragen 450,-. De begeleiding en organisatie is in handen van meneer Dek en meneer Esders. 5

6 3. Reis naar Londen: (voor leerlingen uit 5-VWO die CAE volgen en uit 4-HAVO die Business English gaan volgen. Indien er plaatsen over zijn kunnen andere leerlingen uit genoemde leerjaren deelnemen) De reis naar London vindt plaats van 7 t/m 11 december Vanuit Deventer nemen we de bus naar Duinkerken. Daar reizen we met de ferry naar Dover. De overtocht duurt ca. 1,5 uur. We hebben gedurende de hele reis de bus met chauffeur tot onze beschikking. Deze brengt ons elke dag vanuit Norbury, een buitenwijk van London, naar het centrum. De leerlingen verblijven in kleine groepjes in erkende gastgezinnen met verschillende achtergronden. Ze hebben allemaal ervaring met het verwelkomen en onderbrengen van studenten uit het buitenland. Dit verblijf is op basis van volpension, dus alle maaltijden zijn inbegrepen (tenzij anders staat aangegeven in het programma). We gaan Londen op zeer verschillende manieren bekijken: te voet tijdens een alternatieve stadswandeling. We maken een gevaarlijke fietstocht langs enkele highlights (Westminster Bridge, Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Trafalgar Square), maar we gaan ook lekker lui een ritje maken in London Eye, om zo de stad van bovenaf te bekijken. We bezoeken ook een museum: the Science Museum. En mocht dit naar meer smaken dan is er tijd tijdens de vrije middag voor een bezoek aan bijvoorbeeld the Natural History Museum of the British Museum. Je kunt natuurlijk ook lekker gaan shoppen in Harrod s, Londons meest bekende warenhuis of het voetbalstadion bezoeken van bijvoorbeeld Chelsea. Op één van de avonden eten we samen in het centrum, waarna we een musical bezoeken. Een van de onbekende highlights houden we nu nog als verrassing even achter: die is voor de informatie bijeenkomst voor de deelnemers in k-tijd. Ten slotte is het leuk om te weten dat Engelsen dol zijn op kerst en London in de periode voor kerst dan ook een echte aanrader is. Leerlingen uit 5-VWO die Cambridge Advanced Certificate-lessen volgen en leerlingen uit 4- HAVO die zich opgeven voor Business English Certificate-lessen, komen in eerste instantie in aanmerking. Als er plaatsen over zijn, worden deze verdeeld onder leerlingen uit 5-VWO en 4-HAVO, die het leuk vinden om kennis te maken met de Engelse cultuur en in een gastgezin te verblijven. Voorbereiding: in een tweetal bijeenkomsten tijdens lunchpauzes of K-uren wordt gewerkt aan de voorbereiding van de reis. Er kunnen ongeveer 40 leerlingen mee. De kosten bedragen 475,-. De begeleiding en verdere organisatie zijn in handen van mevrouw Keijzer, mevrouw Zweers en meneer Zwiers. 4. (Kunstgeschiedenis)reis naar Rome: (leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO, die les hebben van meneer Franken + lln. met geschiedenis hebben bij plaatsing voorrang.) Deze zevendaagse reis naar Rome is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die geschiedenis in hun pakket hebben. In de lessen van meneer Franken wordt dit schooljaar in VWO 5 en Havo 4 in één periode veel aandacht aan kunstgeschiedenis besteed en de Romereis is een logisch vervolg daarop. De cultuurreis naar Rome zal plaats vinden in de eerste week van het volgende schooljaar. De vertrekdag is vaak in het laatste weekend van de zomervakantie!! Rome is een veelzijdige stad met vele overblijfselen uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen, Renaissance, Barok, 19e eeuw en later. Praktisch alle monumenten hebben nog hun aloude functie: eeuwenoude fonteinen geven nog steeds drinkwater en de meeste kerken zijn nog in gebruik; Rome is dus niet zozeer een openluchtmuseum, maar een levende stad, waar vele nationaliteiten wonen en verblijven. Het verblijf in deze metropool is daarom niet alleen een culturele beleving, maar ook op andere gebieden een sensatie. Elke dag zijn er rondleidingen in Rome. De rondleidingen zijn s ochtends en een deel van de middag en worden gegeven door de heren Franken, Leferink en enkele ervaren studenten, die zelf ooit als leerling mee zijn geweest. s Avonds is er genoeg gelegenheid om zelf een restaurantje uit te zoeken en van het Romeinse avondleven te genieten. Houd er rekening mee dat het in Rome altijd wel warm is (27 graden en hoger): kun je daar niet tegen, ga dan niet mee. Ook betekenen de rondleidingen veel loopwerk: wil je dat niet, ga dan niet mee! 6

7 Verder gaan we er van uit de je redelijk geïnteresseerd bent in de rondleidingen. Houd je niet van cultuur: teken dan niet in! We gaan met het vliegtuig. In Rome verblijf je in een schoon hotel in het centrum van de stad. Er kunnen ongeveer 44 leerlingen mee. De kosten (inclusief transfers van en naar het vliegveld, logies, ontbijt, luchthavenbelasting, entreegelden, reisverzekering) bedragen 560,-. Lunch, avondeten en openbaar vervoer zijn voor eigen rekening. De begeleiding en verdere organisatie is in handen van meneer Franken en meneer Leferink. Voor de rondleidingen gaan ook enkele studenten mee. 5. Rondreis door Tsjechië: (voor 5 VWO en 4 HAVO) Dit voorjaar reizen we weer af met de bus richting Tsjechië. De reis vindt plaats van zondag 8 mei tot en met vrijdag 13 mei Onze rondreis start in een prachtig natuurgebied in Bohemen. Na aankomst kan bij mooi weer een duik genomen worden in een rustiek meertje om daarna op te warmen bij het kampvuur. We duiken vroeg het bed in, want de volgende dag volgt een sportief programma: mountainbiken door het heuvellandschap en onze kracht beproeven bij het rotsklimmen en het abseilen. Na weer een heerlijke avond bij het kampvuur hiken we de volgende ochtend door de prachtige rotsformaties van de stenen stad Prachov. Naast deze sportieve onderdelen zijn er natuurlijk ook culturele en historische activiteiten gepland. Onderdeel van de reis is een bezoek aan een glasschool of een school voor de beeldhouwkunst. Een indrukwekkende confrontatie met het verleden volgt bij een bezoek aan Terezín (Theresienstadt), één van de concentratiekampen (voor gevangenen) uit de Tweede Wereldoorlog. Hoogtepunt van de reis is natuurlijk het bezoek aan Praag met haar bruggen, nauwe steegjes, burchten en kerken. We zien sporen van het Habsburgse rijk en het communisme van het voormalige Oostblokland en de Praagse lente. Hier logeren we in een hotel middenin het bruisende centrum. We wandelen aan de hand van een gps door de joodse wijk met het beroemde kerkhof en vele synagogen. Maar voor de verdieping staat ook museumbezoek en een stadswandeling onder leiding van onze zeer goede gids (nederlands sprekend) gepland. (commentaar van leerling: waren onze leraren maar zo ). Natuurlijk gaan we ook genieten van de Hoge Kunsten en bezoeken we het Nationaal Theater, de Staatsopera of een black light theatre. De reis is zeer veelzijdig en geschikt voor sportieve en zelfstandige leerlingen die het interessant vinden om met de geschiedenis en cultuur van een ander land in aanraking te komen. Er kunnen 45 leerlingen mee. De kosten bedragen 360,-. Naast het vervoer, de overnachtingen en activiteiten is hierbij inbegrepen het ontbijt en de helft van het aantal maaltijden (lunch en diner). De begeleiding is in handen van mevrouw Verschut, meneer Derks en meneer De Winder. 6. Reis naar Bologna (Italië): Bologna, de rode, dikke, geleerde stad (voor 5 VWO en 4 havo) Bologna is een stad in Noord-Italië. In het zuidwesten van Bologna ligt Venetië, in het oosten La Spezia. Inwoners: Eén op de vier inwoners van de Italiaanse stad is student. De stad heeft drie bijnamen. De eerste is La Rossa, de rode. Deze bijnaam dankt de stad aan de rode gebouwen en daken. De tweede is La Grasse, de dikke. Deze heeft te maken met de rijke keuken; je eet er de lekkerste pasta s van Italië. En de derde bijnaam is La Dotta, de geleerde. In Bologna namelijk werd in de elfde eeuw de eerste universiteit van Europa gesticht. Het centrum van Bologna bestaat uit twee pleinen die aan elkaar grenzen: het grote Piazza Maggiore en het kleine Piazza del Nuttuno. Op het Piazza Maggiore vind je diverse bezienswaardigheden, zoals de San Petronio (de belangrijkste kerk) en het stadhuis. Op het Piazza del Nuttuno staat de Fontana del Nettuno, een fontein waarop de Griekse god Neptunus staat afgebeeld. Op vijf minuten lopen van de pleinen vind je de middeleeuwse eyecatchers van de stad: De Torens Asinelli en Garisenda (97 en 48 meter hoog). De torens staan hartstikke scheef! Alleen de Asinelli toren kun je beklimmen. Je hebt een fantastisch uitzicht over de rode daken van de stad.bologna is een compacte stad. Binnen de oude stadsmuren een groot deel staat nog overeind vind je vrijwel alle bezienswaardigheden. Deze liggen allemaal op loopafstand van elkaar. Verder vallen de arcaden op. In het oude 7

8 centrum namelijk vind je veertig kilometer aan bogengalerijen! Naast het mooie historische centrum is het vooral de sfeer die Bologna zo bijzonder maakt. Als het mooi weer is, zijn de vele studenten tot laat in de avond op het Piazza Maggiore en het Piazza del Nuttuno te vinden. De reis naar Bologna staat in het teken van kunst, cultuur, lekker wandelen en heerlijk eten. We verblijven in een hotel in het centrum en gaan ter plekke te voet de stad verkennen. Er zal beperkte vrije tijd zijn. De vliegreis, het hotel, de excursies en het ontbijt zitten bij de prijs inbegrepen. De overige maaltijden zijn voor eigen rekening. Het aantal leerlingen dat kan deelnemen is rond de 25. De kosten bedragen tussen de 475,- en 500,-. De begeleiding en verdere organisatie is in handen van mevrouw Groot Koerkamp en mevrouw Mulders. 7. Reis naar Barcelona (Spanje) (voor 5 VWO en 4 HAVO) De stad van de vele wonderbaarlijke gebouwen van Gaudí. De hoofdstad van Catalonië. De meest Europese stad van Spanje. Barcelona! La Rambla, de Sagrada Familia, traditionele tapasbarretjes, grote parken, musea, Camp Nou en... vier kilometer strand aan de Middellandse Zee. Ben je gek op sport, geschiedenis, kunst, design en architectuur? In Barcelona kom je aan je trekken. Natuurlijk ook om 'gewoon' eens kennis te maken met het bruisende leven in deze Spaanse miljoenenstad. Het weldadige klimaat en de palmbomen krijg je er gratis bij. In de week van 9 t/m 13 mei 2016 wordt de reis naar Barcelona georganiseerd. Op het moment van schrijven zitten we nog vol in de ontwikkelfase, maar duidelijk is al wel dat we naar Barcelona reizen met het vliegtuig en verblijven in een Hostel. Aan het programma wordt nog hard gewerkt maar uiteraard zullen de bekende Sagrada Familia basiliek, de La Rambla boulevard, Camp Nou en interessante musea en bezienswaardigheden niet ontbreken. Er kunnen 25 leerlingen mee. De kosten bedragen tussen de 475,- en 500,-. Hierin begrepen zijn in ieder geval de volgende kosten: vliegticket, verblijf in Barcelona inclusief ontbijt, entreegelden. De verdere begeleiding en organisatie zijn in handen van meneer Van Leuteren en meneer Truideman. 8. Reis naar Berlijn (Duitsland) (voor 5 VWO en 4 HAVO, leerlingen met Duits hebben bij plaatsing voorrang) Leerlingen met Duits in hun pakket krijgen dit schooljaar voor het eerst sinds lange tijd weer de mogelijkheid een reis naar Berlijn te maken. Vanuit de vaksectie Duits juichen we het natuurlijk van harte toe dat de leerlingen kennis kunnen maken met de Duitse taal en cultuur in de prachtige Duitse hoofdstad Berlijn. De reis naar Berlijn vindt plaats van maandag 6 t/m vrijdag 10 juni Dit is een mooie tijd om het altijd bruisende Berlijn te bezoeken. We reizen vanaf school per luxe touringcar naar Berlijn. In Berlijn overnachten we in een hotel in het centrum van het voormalige West-Berlijn. Het programma in Berlijn zal een cultureel karakter hebben met o.a. een bezoek aan een aantal musea, de Brandenburger Tor, de Berliner Dom, de Reichstag en Kurfürstendamm met het KaDeWe en de Gedächtniskirche. Uiteraard komt ook de interessante Duitse geschiedenis aan bod met een bezoek aan Checkpoint Charlie, de Mauerreste en het Olympia stadion. Een avondprogramma zal zijn inbegrepen met o.a. een bezoek aan hetfriedrichstadtpalast en een discotheek. Er kunnen ongeveer 30 leerlingen mee. De kosten voor deze vijfdaagse reis bedragen ongeveer 440,-. In dit bedrag zijn veel kosten inbegrepen (busreis, overnachting incl. ontbijt, avondeten, openbaar vervoer in Berlijn en de entreegelden voor het dag- en avondprogramma). De begeleiding en verdere organisatie is in handen van mevrouw Woltersom en meneer Lelifeld. 8

9 REIS NAAR UGANDA, voorjaar 2017 Graag maken wij jou en u ook attent op de bijzondere tweejaarlijkse reis naar Uganda, die in 2017 voor de derde keer wordt georganiseerd. Aanmelding en inschrijving verloopt niet op dezelfde manier als voor de overige reizen. In de tekst hieronder staat de benodigde informatie. Mocht je je willen aanmelden voor de reis naar Uganda, dan kun je je ook aanmelden voor 1 van de overige reizen. Wanneer je niet door de sollicitatieprocedure voor de reis naar Uganda komt, kun je toch met 1 van de andere reizen, als je daarbij bent ingedeeld, mee. Mocht je wel door de sollicitatieprocedure voor de reis naar Uganda komen en je bent ook ingedeeld bij 1 van de andere reizen, geef dit dan direct door aan mevrouw Vermeulen zodat je niet bij twee reizen staat ingedeeld. Schrijf in ieder geval op bijgaand inschrijfformulier of je van plan bent te solliciteren naar een plek bij de Uganda-reis! Wil je een unieke ervaring meemaken en deelnemen aan een bijzonder project? Meld je dan aan voor: VliergoesUganda. Zit je nu in 4havo of 4 of 5vwo? Dan kun je in het voorjaar van 2017 mee op reis naar Uganda. Voor wie? Voor 18 enthousiaste leerlingen die zich actief als ambassadeur van het project willen inzetten. Wat wordt van je verwacht? Als ambassadeur van het project, bedenk en organiseer je acties waarmee we onze partnerscholen ondersteunen. Je gaat actief op zoek naar sponsors. Je geeft voorlichtingen over het project. Je bedenkt en ontwerpt een workshop die jullie zelf geven aan de leerlingen van de lagere school, de Kasozi school. Je resultaten zijn dusdanig goed, dat je tijd vrij kunt maken voor het project en de reis. Hoe meld je je aan? Je schrijft voor 26 okt een sollicitatiebrief met daarin: Je motivatie: waarom wil je mee? Hoe jij kan bijdragen aan het project (vaardigheden, talenten) Wat denk je zelf te kunnen leren van deelname aan het project? Persoonsomschrijving (karaktertrekken, omgang met anderen in een groep, kwaliteiten, aandachtspuntjes) Gezondheid Kosten: 1400,- exclusief reisverzekering, inentingen en malariapillen. Dit is heel veel, maar je hebt anderhalf jaar om te sparen! Deadline aanmelding: 26 oktober via it s learning. (ga naar het vak Uganda ) Voorlichtingsavond voor geïnteresseerde ouders en leerlingen: Dinsdag 6 oktober Locatie: personeelskamer Het Vlier Tijdstip: uur Aanmelden: aantal personen dat komt via 9

10 Bijgaand inschrijfformulier is bedoeld voor leerlingen uit VWO 5 en Havo 4 om zich aan te melden voor deelname aan de reizen /uitwisselingen. Vul het formulier VOLLEDIG in, onderteken het en doe het uiterlijk: woensdag 7 oktober 2015 in de brievenbus bij de administratie! LET OP: er moeten TWEE handtekeningen onder staan; één van de leerling en één van een ouder/verzorger LET OP: je MOET 4 keuzes aangeven. Geplaatst bij 1 van de keuzes, betekent ook deelname aan die reis of uitwisseling. Terugtrekken, omdat je niet op je eerste, tweede of derde keuze bent geplaatst is GEEN geldige reden. Voor vragen etc. kun je terecht bij mevrouw E.J.M. Vermeulen, Alleen volledig ingevulde en op tijd ingeleverde formulieren worden direct in behandeling genomen! Leerlingen, die het formulier te laat inleveren of het onvolledig invullen, komen op de wachtlijst. 10

11 Inschrijfformulier Internationale projecten HET VLIER Let op: alleen een volledig ingevuld formulier wordt direct in behandeling genomen! De ouder / verzorger van : jongen / meisje Klas : Geboortedatum : Nationaliteit : Soort Reisdocument en nr. : Paspoort: ID: Geldigheid Reisdocument : Maand: Jaar: De leerling geeft de volgende voorkeuren aan (er moeten 4 keuzes ingevuld worden): Let op: - wanneer Londen tot de keuzes behoort, vermeld dan of je CAE volgt of BEC gaat volgen. - wanneer Rome tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent GS vermelden. - wanneer Berlijn tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent Duits vermelden Ik heb op het Etty Hillesum Lyceum (in de onder- en/of bovenbouw) al meegedaan aan een reis of uitwisseling: ja / nee* - Zo ja: ik ben in de. klas naar geweest. - Ik ben van plan mij aan te melden voor Uganda in 2017: ja / nee / misschien* (* doorkruisen wat niet van toepassing is) Ondertekening: Zowel één van de ouders/verzorgers als de leerling ondertekenen dit formulier. Hiermee verklaren zij akkoord te gaan met de regels zoals vermeld in deze informatiebrief onder de punten 1 t/m 18. Bovendien verklaren zij kennis te hebben genomen van de begrote kosten en deze na ontvangst van een van de administratie van Het Vlier via Ideal of een overschrijving te voldoen. Eenmaal ingedeeld bij 1 van de keuzes, kan een leerling zich niet meer terugtrekken. Overzicht bestemmingen en begrote kosten (richtlijn): Uitwisselingen met: 1. Sibiu (Roemenië) 500,-; 2. Estoril (Portugal): 450,-; Reizen naar: 3. Londen (CAE en BEC): 475,-; 4. Rome (met gs.): 560,-; 5. Tsjechië: 360,- 6. Bologna: tussen 475,- en 500,- 7. Barcelona: tussen 475,- en 500,- 8. Berlijn (met Duits): 440,- Handtekening ouder/verzorger : Handtekening leerling : S.v.p. dit formulier UITERLIJK woensdag 7 oktober 2015 inleveren in de brievenbus bij de administratie 11

Leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO kunnen zich aanmelden om deel te nemen. Het is niet verplicht en de inschrijving is individueel.

Leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO kunnen zich aanmelden om deel te nemen. Het is niet verplicht en de inschrijving is individueel. Internationale reizen en uitwisselingen 2016 2017 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s). Deventer, 23 september 2016 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2017 buitenschoolse reizen

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2017 buitenschoolse reizen Aan ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College Datum Betreft Bijlage(n) Etten-Leur/Rucphen, november 2017 buitenschoolse reizen 2018 1 Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE Internationale reizen en uitwisselingen Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier

INFORMATIEBROCHURE Internationale reizen en uitwisselingen Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier INFORMATIEBROCHURE Internationale reizen en uitwisselingen 2017 2018 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s). Deventer, 26 september 2017 Beste

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur. Hardenberg, 20 april 2016 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2016-2017, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1 Aan ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College Datum Betreft Bijlage(n) Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1 Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Wilt u bij betaling in termijnen de data zelf goed in de gaten houden en op tijd betalen, dit voorkomt een hoop administratieve handelingen.

Wilt u bij betaling in termijnen de data zelf goed in de gaten houden en op tijd betalen, dit voorkomt een hoop administratieve handelingen. Aan de ouder(s) of verzorger(s) van leerlingen uit het derde leerjaar Krommenie, 21 januari 2016 Betreft: meerdaagse schoolreis Londen, 19 t/m 23 september 2016 Kenmerk: FdK/jb/16-024 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

Als je niet meegaat, zet je een kruisje in de kolom geen deelname. Wie niet deelneemt, krijgt geen vrij, maar volgt een aangepast lesprogramma.

Als je niet meegaat, zet je een kruisje in de kolom geen deelname. Wie niet deelneemt, krijgt geen vrij, maar volgt een aangepast lesprogramma. Brielle, 16 november 2012 Aan de leerlingen in 4-havo en 5-vwo en aan hun ouders of verzorgers. Geachte ouders, beste leerlingen, Het Maerlant organiseert elk schooljaar voor leerlingen van 4-havo en 5-vwo

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur. Hardenberg, 8 mei 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2014-2015, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Overzicht van de diverse reizen - Cultuurreizen naar diverse steden (Berlijn, Londen en Parijs) - Een snowboardreis naar Oostenrijk.

Overzicht van de diverse reizen - Cultuurreizen naar diverse steden (Berlijn, Londen en Parijs) - Een snowboardreis naar Oostenrijk. Overzicht van de diverse reizen Sg Twickel locatie Woolderesweg juli 2014 Het TWICKEL College heeft de afgelopen schooljaren een totaalprogramma kunnen aanbieden voor de leerlingen in Havo-4 en Atheneum-5

Nadere informatie

Studiereizen augustus 2014 toekomstige leerlingen HAVO5 / VWO5. 12 Maart 2014

Studiereizen augustus 2014 toekomstige leerlingen HAVO5 / VWO5. 12 Maart 2014 Studiereizen augustus 2014 toekomstige leerlingen HAVO5 / VWO5 12 Maart 2014 Welkom Idee achter de studiereizen Keuze van de bestemmingen Overige informatie Idee achter de studiereizen Groepsvorming Educatief

Nadere informatie

Uitwisseling met Oekraïne

Uitwisseling met Oekraïne Overzicht van de diverse reizen Twickel College locatie Woolderesweg juli 2013 Uitwisseling met Oekraïne De Oekraïnereis is de enige uitwisseling van het internationaliseringsprogramma. In Oekraïne logeer

Nadere informatie

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl:

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl: Beste ouders/verzorgers 3 e klas, Het schooljaar vordert rap, en inmiddels is het tijd om het leukste onderdeel van de schoolcarrière van uw kind aan te mogen kondigen de buitenland reis! Dit jaar zullen

Nadere informatie

Stanislas College SCR REIZENWEEK 2016

Stanislas College SCR REIZENWEEK 2016 Stanislas College SCR REIZENWEEK 2016 Inleiding Eén van de hoogtepunten van je schoolcarrière is ongetwijfeld de reizenweek in het derde leerjaar. In het schooljaar 2015-2016 vindt deze reizenweek plaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen 2014-2015 Vastgesteld op: 3-7-2014 Inhoud Inschrijving... 3 Betaling... 4 Verzekering... 5 Annulering... 6 Grensdocumenten... 7 Regels tijdens de reizen...

Nadere informatie

Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011

Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011 Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011 studiereizen toekomstige 5Havo en 5VWO leerlingen Ardennen Barcelona Londen Praag Rome Thuisblijf programma Zeilen 12-16 september 2011 Opgave Binnen de ELO

Nadere informatie

25 jaar contact Hazerswoude-Filpisu-Mare.

25 jaar contact Hazerswoude-Filpisu-Mare. 25 jaar contact Hazerswoude-Filpisu-Mare. Bezoek Filpisu-Mare en 4 daagse Rondreis Roemenië Van Donderag 21 Juni 2018 tot Zaterdag 30 juni Dag1 : donderdag 21 juni Deze dag vertrekken per vliegtuig vanaf

Nadere informatie

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo Venlo, 7 november 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Sinds jaar en dag organiseert het Valuascollege jaarlijks een reis naar Berlijn.

Nadere informatie

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni Londen 2015 22 juni t/m 25 juni Algemeen coördinator: De heer D. Brugman Begeleiders: mw. Erdogan, mw. Ringersma, mw. Hobbelt, mw. Dellbrügge, dhr. van Staaveren, dhr. Ceben, dhr. ten Katen, dhr. van Rooijen,

Nadere informatie

1. Andalusië 2. Boedapest 3. Engeland 4. Praag 5. Roemenië 6. Verdon

1. Andalusië 2. Boedapest 3. Engeland 4. Praag 5. Roemenië 6. Verdon Algemene informatie 1. Andalusië 2. Boedapest 3. Engeland 4. Praag 5. Roemenië 6. Verdon Informatie over de reizen Andalusië dhr. M. Cohen Algemene informatie Reisdoel: Malaga, Sevilla, Granada, Cadiz,

Nadere informatie

Kandinsky Travel 2011-2012

Kandinsky Travel 2011-2012 Kandinsky Travel 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 pagina Skiën in Bottrop 4 Gaziantep 5 Suriname 6 Barcelona 7 Efteling of Walibi World 11 Spelregels 12 2 Inleiding Beste reiziger, Het reisprogramma

Nadere informatie

informatieavond reizen Sint-Joriscollege voor leerlingen uit mavo 4, havo 4 en vwo 5

informatieavond reizen Sint-Joriscollege voor leerlingen uit mavo 4, havo 4 en vwo 5 informatieavond reizen Sint-Joriscollege voor leerlingen uit mavo 4, havo 4 en vwo 5 Indeling van de avond korte inleiding informatie over: reis naar Londen 440 euro reis naar Andalusië 500 euro reis naar

Nadere informatie

Добро дошли у Србију! Welkom in Servië!

Добро дошли у Србију! Welkom in Servië! Добро дошли у Србију! Welkom in Servië! Bestemming: Niš, Servië Wanneer? Zondag 29 maart tot en met zaterdag 4 april 2015 Hoe? Met het vliegtuig via Belgrado en Sofia Prijs? 300 euro (excl. reiskosten

Nadere informatie

Studiereis naar Noord-Italië VGVZ KS

Studiereis naar Noord-Italië VGVZ KS Studiereis naar Noord-Italië VGVZ KS Op tocht langs oudchristelijke wortels in Noord-Italië 29 september 6 oktober 2017 Torcello Katholieke Sectorraad Op tocht langs oudchristelijke wortels in Noord-Italië

Nadere informatie

Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits, informatie voor thuisblijvers

Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits, informatie voor thuisblijvers Berlijn 2016 informatie voor thuisblijvers Zwolle, 27 mei 2016 Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits, informatie voor thuisblijvers Geachte ouder(s)/verzorger(s), Vandaag heb ik uw zoon/dochter

Nadere informatie

1 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege. Buitenland Reizen. Romboutscollege

1 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege. Buitenland Reizen. Romboutscollege 1 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege Buitenland Reizen 2016 Romboutscollege 2 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege Beste leerlingen en ouders, De buitenlandreizen voor 2016 komen eraan. De reizen zijn

Nadere informatie

Berlijn/Rotterdam 2018

Berlijn/Rotterdam 2018 Berlijn/Rotterdam 2018 Beste ouders De week van 25 tot en met 29 maart 2018 staat in het teken van Culturele en Kunstzinnige Vorming. In deze week willen we de leerlingen zoveel mogelijk ervaringen laten

Nadere informatie

Praagreis 2015 voor HAVO-4, VWO-4 en VWO-5. Venlo, 30 oktober 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Praagreis 2015 voor HAVO-4, VWO-4 en VWO-5. Venlo, 30 oktober 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Praagreis 2015 voor HAVO-4, VWO-4 en VWO-5 Venlo, 30 oktober 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Praag is een fantastische stad met vele hoogtepunten: de beroemde Karelsbrug vol artiesten, muzikanten

Nadere informatie

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3 Informatieboekje Schoolkampen Klas 3 Inleiding Aan het einde van dit cursusjaar gaat uw zoon/dochter op kamp. Dit vindt plaats van 9 t/m 13 mei 2016. De bedoeling van dit boekje is om u informatie te geven

Nadere informatie

verzamelen: u voor de school, Noormannensingel 50. vertrek bus: u verwachte aankomsttijd in Parijs u

verzamelen: u voor de school, Noormannensingel 50. vertrek bus: u verwachte aankomsttijd in Parijs u Aan : ouders/verzorgers en de leerlingen van ATH 6 in 2017/2018 Van : mevrouw D. Pekelharing Betreft : inschrijving dagexcursie Parijs op 22 september 2017 én belangstellingsinventarisatie meerdaagse excursie

Nadere informatie

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni Londen 2015 22 juni t/m 25 juni Algemene reisleider: De heer D. Brugman Begeleiders: mw. Zwarteveen, dhr. Vreeken, mw. Delcour, mw. de Vries, mw. Bakker, dhr. Hofstede, dhr. Geerdink, mw. Wiersma, dhr.

Nadere informatie

EASY LANGUAGES. Italiaans in Rome. Bestemming. Waarom dit programma?

EASY LANGUAGES. Italiaans in Rome. Bestemming. Waarom dit programma? EASY LANGUAGES Italiaans in Rome Waarom dit programma? Vanaf 16 jaar Vanaf 1 week voor volledige beginners Vanaf 2 weken voor niet beginners In het centrum van Rome Kleine aangename school Cursus Italiaans

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

Spanje. Vlieg met ons mee naar Spanje!

Spanje. Vlieg met ons mee naar Spanje! Spanje Vlieg met ons mee naar Spanje! Vlieg met ons mee naar Spanje! Vlieg met ons mee naar Spanje - Zonnig, bruisend en spectaculair *Spaanse keuken *Heerlijke tapas *Sprankelende Cava *Indrukwekkend

Nadere informatie

SCHOOLREIS LEERJAAR 3. Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018

SCHOOLREIS LEERJAAR 3. Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018 SCHOOLREIS LEERJAAR 3 Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018 TERSCHELLING Woensdag 8.00 uur verzamelen op school. Vertrek met de bus naar Harlingen. Bij aankomst op Terschelling fietsen we

Nadere informatie

Informatie Buitenlandse reis 2014.

Informatie Buitenlandse reis 2014. Informatie Buitenlandse reis 2014. Vandaag ga je samen met je mentor een enquête invullen over de buitenlandse reizen voor 2014. Lees onderstaande verhaaltjes van de verschillende reizen eens goed door,

Nadere informatie

Hola amantes de la danza!

Hola amantes de la danza! Hola amantes de la danza! DanceFlow dansstudio organiseert voor het tiende achtereenvolgende jaar zomerdanskampen! Een halve week of week lang dansen, zingen, theater- en decors maken, op een prachtig

Nadere informatie

Infoavond 6 april 2016 reizen Atheneum

Infoavond 6 april 2016 reizen Atheneum Infoavond 6 april 2016 reizen Atheneum Programma Inleiding Algemene informatie Reizen Vragen? Algemene informatie Reisperiode: De week voor de herfstvakantie Reisverzekering: Begeleiders: Via school GEEN

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 In april 2016 organiseert De Rooi Pannen voor alle tweedejaars leerlingen weer een buitenlandreis naar China. Door ondertekening van dit formulier schrijf ik mijzelf in

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans VB Den Haag tel (070) fax (070)

Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans VB Den Haag tel (070) fax (070) Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3 2496 VB Den Haag tel (070) 413 20 50 fax (070) 413 20 55 info@lyceumypenburg.nl Aan de ouders / verzorgers van leerlingen 3 e klassen Lyceum

Nadere informatie

Taalreizen Engeland, Cambridge

Taalreizen Engeland, Cambridge Taalreizen Engeland, Cambridge HIGHLIGHTS CAMBRIDGE Knusse en vriendelijke stad Alle niveaus van de Cambridge cursus beschikbaar Veel georganiseerde activiteiten Cambridge is beroemd vanwege de prestigieuze

Nadere informatie

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4 atheneum en 4 havo in het schooljaar 2013-2014 en hun dochter/zoon Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg Gymnasium, Atheneum, MAVO, HAVO, VWO Laan van Kans VB Den Haag tel (070) fax (070)

Lyceum Ypenburg Gymnasium, Atheneum, MAVO, HAVO, VWO Laan van Kans VB Den Haag tel (070) fax (070) Lyceum Ypenburg Gymnasium, Atheneum, MAVO, HAVO, VWO Laan van Kans 3 2496 VB Den Haag tel (070) 413 20 50 fax (070) 413 20 55 info@lyceumypenburg.nl Aan de ouders / verzorgers van leerlingen 3 e klassen

Nadere informatie

EASY LANGUAGES. Engels in Melbourne - Lyceum. Bestemming. - Leeftijd: 18+

EASY LANGUAGES. Engels in Melbourne - Lyceum. Bestemming. - Leeftijd: 18+ EASY LANGUAGES Engels in Melbourne - Lyceum - Leeftijd: 18+ Minimaal 2 weken Australië's meest levendige stad Studeren tussen de Australische studenten Standaard Engels & IELTS voorbereiding Warm welkom

Nadere informatie

Barcelonareis Rijswijks Lyceum 2017 Klas 4H, 4V en 5V

Barcelonareis Rijswijks Lyceum 2017 Klas 4H, 4V en 5V Barcelonareis Rijswijks Lyceum 2017 Klas 4H, 4V en 5V - Wanneer: Maandag 13 maart t/m zondag 19 maart - Bestemming: Santa Susanna/ Barcelona - Inclusief: Transfer per luxe touringcar, ontbijt, excursies

Nadere informatie

SG De Rietlanden. Informatiegids 2 e klas kamp. 22 t/m 24 mei 2017

SG De Rietlanden. Informatiegids 2 e klas kamp. 22 t/m 24 mei 2017 Informatiegids 2 e klas kamp 22 t/m 24 mei 2017 1 2 Voorwoord De Rietlanden verzorgt al jaren in de tweede helft van de maand mei voor de tweede-klassers een meerdaagse reis. Dat doen we ook dit schooljaar

Nadere informatie

Victoria is de hoofdstad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada en is zeker de moeite waard om te bezoeken!

Victoria is de hoofdstad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada en is zeker de moeite waard om te bezoeken! EASY LANGUAGES Werken in Canada Samenvatting van het programma: In Toronto en Victoria Vanaf 18 jaar Gemiddeld Engels niveau Maximaal 24 weken stage Stagevergoeding 24 weken intensief Engels Verblijf in

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Algemene informatie. 3. Informatie over de reizen

1. Welkom. 2. Algemene informatie. 3. Informatie over de reizen Programma 1. Welkom 2. Algemene informatie 3. Informatie over de reizen Algemene informatie Reisperiode: week voor de herfstvakantie Reisverzekering: Begeleiders: via school drie-vier per reis Financiën:

Nadere informatie

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo Venlo, 7 november 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Sinds jaar en dag organiseert het Valuascollege jaarlijks een reis naar Berlijn.

Nadere informatie

16-20 jaar - Malta Summer camp Freestyle EC

16-20 jaar - Malta Summer camp Freestyle EC EASY LANGUAGES 16-20 jaar - Malta Summer camp Freestyle EC Waarom dit programma? Zomercursus jongeren van 16 tot 20 jaar Vanaf 1 week 20 lessen Engels per week Compleet programma met sporten en excursies

Nadere informatie

Scheldemond College School voor VWO (Atheneum Gymnasium). HAVO, MAVO en VMBO

Scheldemond College School voor VWO (Atheneum Gymnasium). HAVO, MAVO en VMBO Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3 en 4 locatie Wielingen (@vmbo/m@vo) Vlissingen, 30 september 2016 Betreft: Buitenlandse schoolreizen 2017 Kenmerk: 2016/59/3.1/STG/WST Beste ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3 Informatieboekje Schoolkampen Klas 3 Inleiding Volgend jaar gaat uw zoon/dochter op kamp. Dit gaat van 20 t/m 24 april plaatsvinden. De bedoeling van dit boekje is om u informatie te geven over de verschillende

Nadere informatie

SANTA SUSANNA - FLORIDA PARK HOTEL - 31 MEI T/M 13 JUNI 2010!!

SANTA SUSANNA - FLORIDA PARK HOTEL - 31 MEI T/M 13 JUNI 2010!! Inhoudsopgave INTRODUCTIE... 3 LOCATIE... 3 HOTELS... 3 EVENEMENTEN... 4 REIS... 4 REISKOSTEN & BETALING... 5 MEER INFORMATIE... 6 AANMELDINGSFORMULIER... 7 Introductie THE NIGHTRIDERS gaan op uitnodiging

Nadere informatie

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen London 2015 Begeleiders Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen Voorbereidingen Geldig paspoort of identiteitsbewijs (niet EU-ingezetenen ook een visum!) Enige Britse ponden

Nadere informatie

Londen oktober Begeleiders. Dhr. J. Nauta Dhr. W. Angel Dhr. A. Domhof Mevr. M. Otten Mevr. M. v.d. Bremer Mevr. V.

Londen oktober Begeleiders. Dhr. J. Nauta Dhr. W. Angel Dhr. A. Domhof Mevr. M. Otten Mevr. M. v.d. Bremer Mevr. V. Londen 16-20 oktober 2017 Begeleiders Dhr. J. Nauta Dhr. W. Angel Dhr. A. Domhof Mevr. M. Otten Mevr. M. v.d. Bremer Mevr. V. Hageman 1 Algemene regels Het is een leuke en interessante werkweek Geen voorloper

Nadere informatie

Schoolkamp vierdejaars leerlingen Mariëndael 20 t/m 23 april 2015

Schoolkamp vierdejaars leerlingen Mariëndael 20 t/m 23 april 2015 Schoolkamp vierdejaars leerlingen Mariëndael 20 t/m 23 april 2015 Werkweken Mariëndael We zijn er aanbieden: trots op dat we als school drie verschillende soorten werkweken/kampen kunnen - Survivalkamp

Nadere informatie

Bonhoeffercollege Castricum

Bonhoeffercollege Castricum Bonhoeffercollege Castricum Uitwisseling voor h/v 3 in het kader van internationalisering, 7 november 2016 Beste leerlingen en ouders/verzorgers van havo 3 en vwo 3, Voor jullie ligt informatie over het

Nadere informatie

Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017

Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017 Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017 Als in Nederland de herfst z n intrede doet, vieren wij nog even de Spaanse zomer. Met gemiddeld 23 graden is Andalusië een heerlijke najaarsbestemming. We gaan 8 dagen

Nadere informatie

Taalreizen Nieuw Zeeland, Christchurch

Taalreizen Nieuw Zeeland, Christchurch Taalreizen Nieuw Zeeland, Christchurch HIGHLIGHTS Traditionele Engelse stad op het zuidelijk halfrond Universiteitsstad CHRISTCHURCH Engels leren in de meest Engelse stad van het zuidelijk halfrond. Hier

Nadere informatie

Skikamp 2015 Valuascollege Venlo

Skikamp 2015 Valuascollege Venlo Skikamp 2015 Valuascollege Venlo Ook dit schooljaar organiseert het Valuascollege een wintersportreis naar Oostenrijk rond de carnavalsvakantie, voor leerlingen van bovenbouw HAVO-VWO. We gaan dit jaar

Nadere informatie

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde CONTRACT STUDIEREIS 2009 - Boedapest Algemene informatie Achternaam:... Voornamen (zoals vermeld op je identiteitsbewijs):... Roepnaam:... Adres:... Postcode:...Woonplaats:... Telefoonnummer 1:... Telefoonnummer

Nadere informatie

Londen oktober 2016

Londen oktober 2016 Londen 10-14 oktober 2016 Begeleiders Dhr. J. Nauta Dhr. W. Angel Mevr. M. Otten Mevr. M. v.d. Bremer Mevr. V. Hageman Algemene regels Het is een leuke en interessante werkweek Geen voorloper op de vakantie

Nadere informatie

Bonhoeffercollege - November 2015 Uitwisseling in het kader van Internationalisering

Bonhoeffercollege - November 2015 Uitwisseling in het kader van Internationalisering Bonhoeffercollege - November 2015 Uitwisseling in het kader van Internationalisering Beste leerlingen en ouders/verzorgers van havo 3 en vwo 3, Voor jullie ligt informatie over het aanbod van uitwisselingsprogramma

Nadere informatie

Reisweek 2015-2016. Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Reisweek 2015-2016. Thorbecke Voortgezet Onderwijs Reisweek 2015-2016 Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam, september 2015 Beste ouders, verzorgers en leerlingen, In de week van 29 februari tot en met 5 maart, organiseert Thorbecke VO voor de leerlingen

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skiën -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Survival --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

EASY LANGUAGES. Portugees in Porto - Fast Forward. Bestemming. Programma overzicht:

EASY LANGUAGES. Portugees in Porto - Fast Forward. Bestemming. Programma overzicht: EASY LANGUAGES Portugees in Porto - Fast Forward Programma overzicht: Cursus Portugees vanaf 17 jaar Accommodatie in een gastgezin Sociale en culturele activiteiten Gratis internet en WiFi op de school

Nadere informatie

REISWEEK 2015 PARIJS PRAAG IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN BERLIJN IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN PRAAG PARIJS

REISWEEK 2015 PARIJS PRAAG IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN BERLIJN IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN PRAAG PARIJS REISWEEK 2015 PARIJS PRAAG IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN BERLIJN IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN PRAAG PARIJS Beste leerlingen, Voor jullie ligt het boekje voor de reisweek 2015. Deze week vindt plaats van maandag

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel

Nadere informatie

In dit informatieboekje worden de 3 reizen verder aan u voorgesteld.

In dit informatieboekje worden de 3 reizen verder aan u voorgesteld. Beste leerlingen en ouders, De buitenlandreizen voor 2017 komen eraan. De reizen zijn gepland in de week voor de herfstvakantie. Dit is in week 41. Dus van 8 tot en met 13 oktober 2017. Dit jaar worden

Nadere informatie

Internationalisering op CS Vincent van Gogh. 19, 20 juni 2017

Internationalisering op CS Vincent van Gogh. 19, 20 juni 2017 Internationalisering op CS Vincent van Gogh 19, 20 juni 2017 Programma Informatie van de coördinatoren internationalisering. Ervaringen van een leerling. Vragen. Coördinatoren: I. Knol en J.W. Schonewille

Nadere informatie

Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016

Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016 Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016 Betreft: uitnodiging informatieavond en voorlichting werkweek Londen Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Rome 2013 VWO 5 en 6. Markenhage

Rome 2013 VWO 5 en 6. Markenhage Rome 2013 VWO 5 en 6 Markenhage Begeleiders: Mw Kremers Mw Lucassen Dhr Van den Heuvel Dhr Vos (mentor V5) Dhr Alberts (mentor V6) Uitgangspunten Ter lering ende vermaeck Cultuur snuiven op een Dalton

Nadere informatie

Internationalisering op CS Vincent van Gogh

Internationalisering op CS Vincent van Gogh Internationalisering op CS Vincent van Gogh 8,9 juni 2015 Programma Informatie van de coördinatoren internationalisering. Ervaringen van leerlingen. Vragen. Coördinatoren: I. Knol, J.W. Schonewille, H.

Nadere informatie

Bonhoeffercollege Castricum

Bonhoeffercollege Castricum Uitwisseling voor 3 mavo-havo-vwo Bonhoeffercollege Castricum Beste leerlingen en ouders/verzorgers van 3 mavo, - havo en vwo, Voor jullie ligt informatie over het aanbod van uitwisselingsprogramma s met

Nadere informatie

EASY LANGUAGES jaar - Nice Summer camp. Bestemming. Waarom dit programma?

EASY LANGUAGES jaar - Nice Summer camp. Bestemming. Waarom dit programma? EASY LANGUAGES 10-16 jaar - Nice Summer camp Waarom dit programma? Van 10 tot 16 jaar Vanaf 1 week Residentie bij de school Pakket met cursus en begeleide activiteiten Toezicht 24/7 Verblijf in residentie

Nadere informatie

Internationalisering op CS Vincent van Gogh. 13, 14 juni 2016

Internationalisering op CS Vincent van Gogh. 13, 14 juni 2016 Internationalisering op CS Vincent van Gogh 13, 14 juni 2016 Programma Informatie van de coördinatoren internationalisering. Ervaringen van leerlingen. Vragen. Coördinatoren: I. Knol en J.W. Schonewille

Nadere informatie

LONDEN. Excursie Londen 4 HAVO en 5 VWO 20 t/m 24 april 2015. Bonhoeffer College Van der Waalslaan. Cultuur Geschiedenis Sport Land en Volk Religie

LONDEN. Excursie Londen 4 HAVO en 5 VWO 20 t/m 24 april 2015. Bonhoeffer College Van der Waalslaan. Cultuur Geschiedenis Sport Land en Volk Religie LONDEN Cultuur Geschiedenis Sport Land en Volk Religie Excursie Londen 4 HAVO en 5 VWO 20 t/m 24 april 2015 Bonhoeffer College Van der Waalslaan Londen werkweek aankondiging: Meer dan 200 jaar geleden

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA SPANJE In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA SPANJE

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA SPANJE JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA SPANJE Buenos dias a Catalunya.De familie van de International Marching League (IML) breidt zich steeds verder uit. Sinds 2007 is ook de

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Bestemming: Data: Prijsindicatie: Overnachten: Concept programma: Extra info: Newport: Taal- en cultuurreis:

Bestemming: Data: Prijsindicatie: Overnachten: Concept programma: Extra info: Newport: Taal- en cultuurreis: Bestemming: Data: Prijsindicatie: Overnachten: Concept programma: Extra info: Newport: 1 bezoekt Newport van 27-31 maart Een afwisselend programma van lessen op de JFA Newport en bezoeken aan de hoogtepunten

Nadere informatie

Wanneer: zondag 28 januari t/m donderdag 1 februari (hier komen we donderdag ook weer aan) luxe touringcar o.b.v. 2 chauffeurs (Kupers)

Wanneer: zondag 28 januari t/m donderdag 1 februari (hier komen we donderdag ook weer aan) luxe touringcar o.b.v. 2 chauffeurs (Kupers) Wanneer: zondag 28 januari t/m donderdag 1 februari 2018 Vertrekplaats: Vertrektijd: Vervoer: busbedrijf Kupers (Kampershoek), Weert (hier komen we donderdag ook weer aan) 15:00 uur luxe touringcar o.b.v.

Nadere informatie

Taalreizen Zuid Afrika, Kaapstad

Taalreizen Zuid Afrika, Kaapstad Taalreizen Zuid Afrika, Kaapstad HIGHLIGHTS KAAPSTAD Tafelberg Stranden Trendy clubs en restaurants Kaapstad ligt fantastisch tussen de Atlantische Oceaan, de wijnlanden en de bekende Tafelberg. Het is

Nadere informatie

Ardennen (havo/vwo), Berlijn (havo/vwo), Kent, Parijs (3-vmbo-t) of Nederland.

Ardennen (havo/vwo), Berlijn (havo/vwo), Kent, Parijs (3-vmbo-t) of Nederland. Zeist, 21 november 2016 De ouders / verzorgers en de leerlingen van klas 3-vmbo-T, 4-havo en 4-vwo Betreft: (buitenland)excursies april 2017 Geachte heer/mevrouw, beste leerling, Dit cursusjaar krijgen

Nadere informatie

Organisatie. Attracties en excursies. Transfers. Verblijf. maaltijden

Organisatie. Attracties en excursies. Transfers. Verblijf. maaltijden Organisatie Winning Mood werkt samen met Dream Team Italy om de San Marino Cup te organiseren. De San Marino Cup is een zeer prestigieus toernooi voor jongens en meisjes teams uit heel de Europa. Teams

Nadere informatie

Met de Fotografie op reis naar Londen.

Met de Fotografie op reis naar Londen. Met de Fotografie op reis naar Londen. PROGRAMMA LONDEN 06:30 uur # Bagage inladen. Aan parking bij de Magdalena Zaal in de Magdalenastraat te Brugge. Je kan hier gratis uw wagen parkeren. 11:00 uur (Eng)#

Nadere informatie

Programmaboekje Talenreis Spanje 2015 12 t/m 16 oktober

Programmaboekje Talenreis Spanje 2015 12 t/m 16 oktober Programmaboekje Talenreis Spanje 2015 12 t/m 16 oktober Dit boekje is van: Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis (Spanje). Dit boekje met het gehele programma van activiteiten

Nadere informatie

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel Da Vinci College havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel DE SCHOOL WAAR JE WORDT GEZIEN davinci.psg.nl Da Vinci College Joh. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend Postbus 270 1440 AG Purmerend

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Barcelona. september VWO

Barcelona. september VWO Barcelona september 2016 5VWO Inleiding Barcelona, de elegante hoofdstad van Catalonië, is een zelfverzekerde, welvarende, dynamische, vrolijke stad met passie voor stijl en een obsessie met zijn imago.

Nadere informatie

Duits & activiteiten in Heidelberg, F+U. Heidelberg is een charmante stad, wereldwijd bekend om de goede universiteit.

Duits & activiteiten in Heidelberg, F+U. Heidelberg is een charmante stad, wereldwijd bekend om de goede universiteit. EASY LANGUAGES Duits & activiteiten in Heidelberg, F+U Waarom dit programma? Vanaf 12 jaar Vanaf 1 week Verblijf in juli en augustus Charmante en aangename stad School in het centrum Gevarieerd activiteitenprogramma

Nadere informatie

Internationalisering op CS Vincent van Gogh

Internationalisering op CS Vincent van Gogh Internationalisering op CS Vincent van Gogh 8,9 juni 2015 Programma Informatie van de coördinatoren internationalisering. Ervaringen van leerlingen. Vragen. Coördinatoren: I. Knol, J.W. Schonewille, H.

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA SPANJE In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse

Nadere informatie

Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum. Béziers 20 t/m 25 mei 2012

Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum. Béziers 20 t/m 25 mei 2012 Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum Béziers 20 t/m 25 mei 2012 Zondag 20 mei 2012 Maandag 21 mei 2012 Dinsdag 22 mei 2012 7.30u Verzamelen voor Vertrekhal 2 Schiphol. Wees op tijd!

Nadere informatie

Mandarijn in Shanghai, Hutong School

Mandarijn in Shanghai, Hutong School EASY LANGUAGES Mandarijn in Shanghai, Hutong School Programma overzicht: Intensieve Mandarijnse cursus Vanaf 18 jaar Accommodatie in modern appartement 2 weken tot 1 jaar Alle niveaus Bestemming Taalcursus

Nadere informatie

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015 Procedure instroom vanaf klas 4 (van andere afdelingen dan VMBO-t) voor schooljaar 2014-2015 Tijdpad 24 en 25 januari Open avond/open dag Uiterlijk 1 april Aanmelden door het inleveren van een o motivatiebrief,

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3 Uw kenmerk: Ons kenmerk: schu E-Mail: mschouten02@lentiz.nl Onderwerp: Internationalisering 2015/2016 Naaldwijk: 8 september 2015 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Normandië 7 tot en met 11 april 2015

Normandië 7 tot en met 11 april 2015 Normandië 7 tot en met 11 april 2015 Programma voor vanavond 1) Informatie over de excursie De begeleiders Vertrek- en aankomsttijden De dagprogramma s Programma voor vanavond 2) De relatie tot de schoolvakken

Nadere informatie

Berlijn: een bijzondere ervaring

Berlijn: een bijzondere ervaring Berlijn: een bijzondere ervaring Een bezoek aan de stad Berlijn en omgeving is meer dan de moeite waard. De stad heeft vele bezienswaardigheden, is erg gezellig en bovendien kom je op plaatsen waar je

Nadere informatie

Programmaboekje Talenreis Engeland 2015 12 t/m 16 oktober

Programmaboekje Talenreis Engeland 2015 12 t/m 16 oktober Programmaboekje Talenreis Engeland 2015 12 t/m 16 oktober Dit boekje is van: 1 Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis (Engeland). Dit boekje met het gehele programma van

Nadere informatie