Internationale reizen en uitwisselingen Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier. Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale reizen en uitwisselingen 2015 2016 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier. Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s)."

Transcriptie

1 Internationale reizen en uitwisselingen Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s). Deventer, 25 september 2015 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Het Etty Hillesum Lyceum heeft een rijke traditie aan internationale uitwisselingen en reizen. In de bovenbouw staan dit schooljaar twee uitwisselingen en zes (cultuur)reizen op het programma. (NB: over de reis naar Rome voor leerlingen van het gymnasium onder leiding van de docenten klassieke talen worden de betreffende leerlingen apart geïnformeerd). Het Etty Hillesum Lyceum hecht grote waarde aan de internationale projecten en streeft ernaar elke leerling één keer in zijn of haar schoolloopbaan aan een internationaal project te laten deelnemen. Deelname aan internationalisering is niet verplicht. De inschrijving is individueel. Om teleurstellingen te voorkomen en onduidelijkheden bij voorbaat weg te nemen, vragen wij jou en u vriendelijk om bijgaand document zorgvuldig door te lezen. Het programma van reizen en uitwisselingen op Het Vlier richt zich in eerste instantie op leerlingen, die in 5 VWO zitten en nog niet eerder met school op reis zijn geweest. Leerlingen uit 4 HAVO, die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een reis of uitwisseling, kunnen zich ook voor de reizen en uitwisselingen aanmelden. Zij kunnen deelnemen, wanneer er plaatsen over zijn. Leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 die al eerder met het Etty Hillesum Lyceum deel hebben genomen aan een reis of uitwisseling kunnen zich wel inschrijven voor één van de projecten, maar worden pas geplaatst als alle andere leerlingen zijn ingedeeld. Leerlingen uit 4 HAVO, die niet eerder met onze school op reis zijn geweest, krijgen bij plaatsing voorrang boven leerlingen uit 5 VWO, die al eerder met onze school naar het buitenland zijn geweest. Het bijgevoegde inschrijfformulier mag dus door alle leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 ingevuld en ingeleverd worden. Maar er wordt geplaatst volgens bovenstaand uitgangspunt. De projecten die dit schooljaar worden aangeboden staan verderop beschreven. De manier, waarop de indeling plaats gaat vinden, wordt hieronder eerst uitgelegd. Bij de indeling wordt op de volgende punten gelet: - Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. Bovendien moet het uiterlijk 7 oktober a.s. bij de administratie (brievenbus) ingeleverd zijn. - Er wordt rekening gehouden met het vakkenpakket; zo is de reis naar Rome met geschiedenis in eerst instantie bedoeld voor leerlingen die les hebben van meneer Franken of met geschiedenis in het pakket. Bij de reis naar Londen hebben leerlingen uit 5 VWO, die de cursus Cambridge Advanced English (CAE) volgen en leerlingen uit 4 HAVO, die de cursus Business English (BEC) gaan doen, voorrang bij plaatsing. En de reis naar Berlijn staat in eerste instantie open voor leerlingen met Duits in hun vakkenpakket. Mochten er bij genoemde reizen plaatsen over zijn, dan kunnen andere 1

2 geïnteresseerden deelnemen. M.a.w. alle leerlingen kunnen zich voor alle reizen en uitwisselingen aanmelden, ook als je een bepaald vak niet in je pakket hebt. - Bij uitwisselingen wordt met de leeftijd rekening gehouden; dit in verband met afstemming op de leeftijden van de leerlingen van de partnerschool - Uiteraard proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de persoonlijke voorkeur van de leerlingen. Een eerste keus kan echter lang niet altijd gehonoreerd worden. Ook een tweede keus behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Je bent verplicht het gevraagde aantal keuzes in te vullen! - Verder wordt bij de indeling ook rekening gehouden met het feit dat e.e.a. rendabel moet zijn. Elke reis heeft een minimum aantal leerlingen nodig om betaalbaar te blijven. En om organisatorische redenen is er ook een maximum aantal leerlingen, dat kan deelnemen aan een reis of uitwisseling. Een uitwisseling is een bijzondere belevenis!! Op Het Vlier hebben we al heel lang ervaring met uitwisselingen. Juist als 16, 17, 18-jarige is het ontzettend leuk om kennis te maken met leeftijdgenoten in het buitenland. En dat kan met een uitwisseling. Veel leerlingen beschrijven een uitwisseling als één van de meest bijzondere ervaringen uit de schoolloopbaan. Een week lang verblijf je in een gastgezin en dat terwijl je misschien voor het eerst alleen in het buitenland bent. Het mooie van een uitwisseling is dat je niet écht alleen bent, want je kunt altijd terugvallen op jouw groep en op de begeleiding. Het verblijf in een gastgezin is in het begin natuurlijk best spannend, maar je zult je waarschijnlijk snel thuis voelen, want de Roemenen en Portugezen zijn erg gastvrij en vinden het belangrijk om het jou naar de zin te maken. Andersom geldt dat hopelijk net zo. De leerling bij wie jij in huis verblijft, is ook degene die als gast bij jou thuis komt. Het leukste aan een uitwisseling is dat je van dichtbij het dagelijks leven van een leeftijdgenoot in een ander land en in een andere cultuur leert kennen. Het vergelijken van onze eigen manieren, onze oer-hollandse gewoonten en eigenaardigheden met die van een andere cultuur is al een bijzondere ervaring op zich. Zo intensief als je dat op een uitwisseling doet, lukt je niet op een camping of in een hotel. Wij proberen je te stimuleren om zoveel mogelijk alledaagse dingen mee te maken in het gezin van je partner en je partner straks ook echt deel te laten nemen aan jouw gezinsleven. Dit betekent dat je je moet aanpassen aan andere eetgewoonten, dat je bijvoorbeeld een sporttraining bijwoont of dat je meegaat op familiebezoek. Daarnaast doe je natuurlijk ook veel activiteiten met de hele groep. Het is verder zeker niet zo dat je hele dagen op school zit. Een (cultuur)reis Ook een reis behoort voor veel leerlingen tot één van de meest indrukwekkende ervaringen uit de schoolcarrière. Een cultuurreis van Het Vlier duurt vijf tot maximaal zeven dagen en heeft als bestemming een interessante stad of een interessant land in Europa. De reizen zijn zoveel mogelijk vakgebonden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je les krijgt over de bezienswaardigheden van de reis of tijdens de reis moet aan een vakgebonden opdracht voldaan worden. Tijdens de voorbereidingslessen krijg je te horen welke opdrachten je moet uitvoeren tijdens, voorafgaand aan of na het bezoek. De reis naar Rome (voor 5 VWO, & 4 HAVO) wordt voorbereid bij geschiedenis. De overige reizen worden voorbereid in K-uren. Verderop in de brochure lees je voor welke specifieke groep leerlingen de reizen bedoeld zijn. 2

3 Voor een goede gang van zaken en om misverstanden te voorkomen vragen wij je onderstaande punten aandachtig door te lezen: 1. Iedere leerling moet VIER projecten in volgorde van zijn of haar voorkeur opgeven. Onvolledig ingevulde lijsten worden pas nadat alle andere formulieren verwerkt zijn in behandeling genomen. Leerlingen die al eerder met het Etty Hillesum Lyceum op reis zijn geweest moeten dit op het inschrijfformulier vermelden. Zij worden pas geplaatst als alle andere formulieren verwerkt zijn. 2. Met betrekking tot de inschrijving & plaatsing geldt het volgende: 1. met persoonlijke wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Het is echter in de praktijk lang niet altijd mogelijk de eerste keuze te honoreren. Maak dus een goede afweging en vul alle keuzemogelijkheden in volgorde van je voorkeur in. 2. Het terugtrekken uit de reis of uitwisseling, waarbij je geplaatst bent, is NIET mogelijk. Plaatsing bij een reis of uitwisseling betekent deelname & betekent dat de bijbehorende kosten verschuldigd zijn. 3. De keuzes kunnen op de achterzijde van het inschrijfformulier gemotiveerd worden. Je kunt maximaal 1 vriend of vriendin noemen bij wie je, indien mogelijk, ingedeeld wilt worden. Aanmelden als groep is niet mogelijk. 4. Alle communicatie m.b.t. plaatsing loopt via mevrouw Vermeulen. Er kan g d worden naar 3. Wil je echt alleen deelnemen aan 1 specifieke reis of uitwisseling, dan vul je 1 bestemming in. Jouw inschrijving komt dan in eerste instantie op de wachtlijst. Mochten er plaatsen over zijn bij die specifieke bestemming, dan kun je, eventueel na loting, alsnog daar geplaatst worden. Het invullen van bestemmingen, waarvan je bij voorbaat al weet dat je daar niet naartoe wil, moet je NIET doen. 4. Deelname aan een reis of uitwisseling is individueel en niet verplicht. 5. De inschrijving voor de reis van gymnasium 4 (met klassieke talen) verloopt via de docenten klassieke talen. Deze leerlingen vullen bijgaand formulier niet in. Deze reis vindt plaats aan het begin van het volgende schooljaar, wanneer de leerlingen dus net in de vijfde klas zitten. 6. De prijsopgaven voor de verschillende projecten zijn nog niet 100% definitief, maar vormen een goede indicatie van de te verwachten kosten. De definitieve prijzen hangen voor een groot deel af van de vervoerskosten. Wanneer een vlieg- of busmaatschappij in een later stadium een toeslag of extra belasting in rekening brengt, worden deze kosten aan de deelnemers van de reis doorberekend. Van het begrote bedrag wordt 7,50 per leerling afgedragen aan het zogenoemde Calamiteitenfonds van het Vlier. Op dit fonds kan aanspraak gemaakt worden wanneer een leerling bijvoorbeeld de reis moet annuleren ten gevolge van ernstige ziekte of ten gevolge van ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de eerste lijn. De schoolleiding beslist of een uitkering uit het Calamiteitenfonds gehonoreerd wordt. 7. Bij annuleren hanteert het Etty Hillesum Lyceum dezelfde richtlijnen die gangbaar zijn bij reguliere annuleringsverzekeringen. 8. Eventuele ziektekosten of andere kosten die ontstaan tijdens een uitwisseling of een reis worden gedeclareerd bij de eigen ziektekosten- of reisverzekering. Wanneer blijkt dat bepaalde kosten niet gedekt worden door de eigen verzekering kan een beroep gedaan worden op de doorlopende collectieve reisverzekering, die De Stichting Carmel voor de (door de school georganiseerde) buitenschoolse activiteiten heeft afgesloten. In deze verzekering zit een maximum vergoeding voor bagage van 1.135,00 met een eigen risico van 113,00 per verzekerde per gebeurtenis. 9. Het verschuldigde bedrag wordt in één termijn in rekening gebracht. Nadat de indeling bekend is gemaakt wordt via de mail een nota gestuurd. Deze kan door middel van een Idealbetaling voldaan worden. Met alle vragen met betrekking tot betaling van de reis of uitwisseling kunt u terecht bij de heer Van den Hoogen, teamleider VWO op Het Vlier. 3

4 10. Leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de volgende regels. a. De leerling neemt deel aan àlle voorbereidingsactiviteiten en aan het volledige programma tijdens de uitwisseling of cultuurreis. b. De leerling voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot de voorbereiding en de verslaglegging. De eisen hiervoor verschillen per project en de leerling wordt hierover door de begeleiding geïnstrueerd. c. De leerling mag tijdens de uitwisseling of cultuurreis nooit alleen op stap. d. De leerling houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn met de begeleiding. Dit betreft onder andere afspraken over tijdstippen, het uitvoeren van opdrachten en de afgesproken gedragsregels. e. De leerling houdt zich bij een (cultuur)reis aan de regels en voorschriften van het hotel, de jeugdherberg of het gastgezin. f. De leerling houdt zich bij een uitwisseling aan de huisregels van het gezin, waar hij of zij verblijft. g. De leerling en zijn ouder/verzorger ondertekenen een formulier met gedragsregels. Het ondertekende formulier dient voor aanvang van de reis in bezit te zijn van de begeleiders. De leerling houdt zich tijdens het verblijf in het buitenland aan de bepalingen van dit formulier. h. Het gebruik of in bezit hebben van drugs is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van de leerling aan de reis of uitwisseling. De leerling wordt, na overleg met de schoolleiding, naar huis gestuurd. i. Tijdens een excursie, reis of uitwisseling onder verantwoordelijkheid van Het Vlier mag geen alcohol genuttigd worden door leerlingen. 11. Indien een leerling zich niet houdt aan het reglement zoals vermeld onder punt 10 kan de directeur, na overleg met de begeleiders, besluiten om de leerling op eigen kosten naar huis te sturen. De leerling moet door (één van) de ouder(s) opgehaald worden. 12. Leerlingen die geen Nederlands paspoort hebben dienen, indien nodig, zelf voor een visumvervangend document te zorgen. Mocht hierbij informatie verstrekt dienen te worden door de school, gelieve contact op te nemen met meneer Van den Hoogen. 13. De school kan in bijzondere omstandigheden een subsidie verlenen. Een aanvraag voor een dergelijke subsidie dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 december aanstaande, schriftelijk bij de heer Van den Hoogen te worden ingediend. Bij de aanvraag moeten naam, adres, klas, bestemming en in het kort de reden voor de aanvraag worden vermeld. 14. Van deelnemende leerlingen wordt verwacht dat zij gemiste lesstof zelfstandig inhalen. Indien er handelingsdelen, praktische opdrachten of ander werk moet worden ingeleverd in de periode van de uitwisseling of cultuurreis dan dient dit voorafgaand aan de uitwisseling of cultuurreis te gebeuren. De leerling neemt zelf contact op met de betreffende docent(en) en zorgt dat er een heldere afspraak wordt gemaakt. 15. Deelname aan een reis of uitwisseling wordt pas definitief wanneer de begeleiders van de reis het te ondertekenen formulier Overeenkomst m.b.t. deelname aan buitenlandse reis of uitwisseling van de Stichting Carmel en het formulier met de gedragsregels ondertekend retour hebben ontvangen. Deze formulieren worden door de begeleiders uitgedeeld nadat de indeling bekend is gemaakt. 16. Deelname aan een reis of uitwisseling kan pas plaatsvinden wanneer de volledige reissom voor de uiterste betaaldatum is overgemaakt. 17. Alle praktische informatie over de reis of uitwisseling wordt gegeven door de begeleidende docenten. De precieze reisdata worden door hen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Houd de aankondigingen (via monitor / Its Learning of anderszins) van bijeenkomsten voor de reis of uitwisseling waarbij je bent ingedeeld goed in de gaten. 18. De indeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De namenlijsten worden opgehangen in de vitrines bij de teamleiders. Op de monitor wordt aangekondigd wanneer het zover is. 4

5 Het aanbod van reizen en uitwisselingen Uitwisseling met Sibiu, (Roemenië): (voor 5 VWO en 4 havo) Al meer dan tien jaar organiseert onze school een uitwisseling met het Lyceu Octavian Goga in Sibiu, Roemenië. Dat is elk jaar een groot succes. Je hebt met deze uitwisseling de kans een land te bezoeken waar je zelf misschien niet zo snel naar toe zou gaan. Sibiu, een mooie oude stad (met leuke uitgaansmogelijkheden!), ligt in het midden van het land. Dit deel van het land wordt Transsylvanië genoemd. Hoewel de Roemenen zich toch altijd wel op het Westen hebben georiënteerd, zijn de oosterse culturele invloeden ook zichtbaar. Sibiu is omgeven door de Karpaten, een imposant gebergte met prachtige, besneeuwde toppen. Het programma in Roemenië bestaat natuurlijk uit het bezichtigen van de school en het volgen van een les. Te voet bekijken we het mooie en recent opgeknapte centrum van Sibiu, een stad met welhaast Italiaanse allure. Per bus worden een paar excursies gemaakt naar andere steden of bijzondere plekken, zoals Bran, Sinaia en Brasov of Sighisoara. Deze steden gelden als de toeristische hoogtepunten van het land. In het kasteel Bran heeft Graaf Vlad, de inspiratiebron voor Graaf Dracula, gewoond. In Sighisoara is hij geboren Mooie kastelen, de ruige natuur in de bergen, misschien een bezoek aan de befaamde heilzame zoutbaden, waar je bijna gewoon blijft drijven, of aan honderden meters diepe zoutmijnen: elk jaar zijn er weer andere dingen gepland. Roemenië ontwikkelt zich in hoog tempo, maar op het platteland gebruiken sommige mensen nog steeds paard en wagen als vervoersmiddel. In veel dorpen zijn Romagemeenschappen, die hun eigen cultuur proberen te handhaven. Je zult merken dat het leven in Roemenië echt anders is, dan het leven in Nederland. Dit maakt dat er wel wat van je wordt gevraagd op het gebied van je aanpassingsvermogen en sociale vaardigheden. Over een paar jaar zal het land waarschijnlijk definitief veranderd zijn, omdat Roemenië op 1 januari 2007 is toegetreden tot de Europese Unie. De meeste Roemeense leerlingen beheersen de Engelse taal en de gastvrijheid van de Roemenen is enorm. Je zult merken dat je gastouders er alles aan doen het je naar de zin te maken. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit het in groepjes voorbereiden van een presentatie. Er wordt tijdens de uitwisseling gewerkt aan een project. Hierover volgt later meer informatie. Het aantal leerlingen dat kan deelnemen ligt rond de 18. De kosten bedragen 500,-. Dit bedrag is afhankelijk van de reismogelijkheden; goedkope vluchten worden duurder. De begeleiding en verdere organisatie is in handen van mevrouw Oostenbrink en een tweede docent. 2. Uitwisseling met Estoril (Portugal): (voor 5 VWO en 4 HAVO) Estoril ligt 30 km ten westen van Lissabon, het is een (kleine) stad, die alle allure van de badplaats van weleer heeft: zee, palmbomen en landinwaarts een prachtig landschap. De rijke cultuurhistorische geschiedenis zal tijdens de vele excursies ruimschoots aan bod komen. Om je daar goed op voor te bereiden, zal er gedurende een aantal K uren gewerkt worden om goed geïnformeerd aan de reis te beginnen. Lissabon staat uiteraard op het programma en er zullen verschillende excursies gemaakt worden naar eeuwenoude kloosters en kastelen in de omgeving. Je bent te gast bij een Portugees gezin en je maakt het leven op school in Estoril mee. Bovendien werk je samen met Portugese leerlingen aan een presentatie. Kortom: een intensieve week, waarin een vol informatief programma (veel lopen!) gecombineerd zal worden met het genieten van het Portugese leven. Bij een uitwisseling ontvang je natuurlijk jouw buitenlandse partner ook bij jouw thuis. Waarschijnlijk komen de Portugezen begin februari 2016 naar Deventer en gaan wij begin mei 2016 naar Portugal. De precieze data worden door de begeleiders uiteraard zo snel mogelijk bekend gemaakt. Er kunnen ongeveer 20 leerlingen deelnemen aan deze uitwisseling. De kosten bedragen 450,-. De begeleiding en organisatie is in handen van meneer Dek en meneer Esders. 5

6 3. Reis naar Londen: (voor leerlingen uit 5-VWO die CAE volgen en uit 4-HAVO die Business English gaan volgen. Indien er plaatsen over zijn kunnen andere leerlingen uit genoemde leerjaren deelnemen) De reis naar London vindt plaats van 7 t/m 11 december Vanuit Deventer nemen we de bus naar Duinkerken. Daar reizen we met de ferry naar Dover. De overtocht duurt ca. 1,5 uur. We hebben gedurende de hele reis de bus met chauffeur tot onze beschikking. Deze brengt ons elke dag vanuit Norbury, een buitenwijk van London, naar het centrum. De leerlingen verblijven in kleine groepjes in erkende gastgezinnen met verschillende achtergronden. Ze hebben allemaal ervaring met het verwelkomen en onderbrengen van studenten uit het buitenland. Dit verblijf is op basis van volpension, dus alle maaltijden zijn inbegrepen (tenzij anders staat aangegeven in het programma). We gaan Londen op zeer verschillende manieren bekijken: te voet tijdens een alternatieve stadswandeling. We maken een gevaarlijke fietstocht langs enkele highlights (Westminster Bridge, Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Trafalgar Square), maar we gaan ook lekker lui een ritje maken in London Eye, om zo de stad van bovenaf te bekijken. We bezoeken ook een museum: the Science Museum. En mocht dit naar meer smaken dan is er tijd tijdens de vrije middag voor een bezoek aan bijvoorbeeld the Natural History Museum of the British Museum. Je kunt natuurlijk ook lekker gaan shoppen in Harrod s, Londons meest bekende warenhuis of het voetbalstadion bezoeken van bijvoorbeeld Chelsea. Op één van de avonden eten we samen in het centrum, waarna we een musical bezoeken. Een van de onbekende highlights houden we nu nog als verrassing even achter: die is voor de informatie bijeenkomst voor de deelnemers in k-tijd. Ten slotte is het leuk om te weten dat Engelsen dol zijn op kerst en London in de periode voor kerst dan ook een echte aanrader is. Leerlingen uit 5-VWO die Cambridge Advanced Certificate-lessen volgen en leerlingen uit 4- HAVO die zich opgeven voor Business English Certificate-lessen, komen in eerste instantie in aanmerking. Als er plaatsen over zijn, worden deze verdeeld onder leerlingen uit 5-VWO en 4-HAVO, die het leuk vinden om kennis te maken met de Engelse cultuur en in een gastgezin te verblijven. Voorbereiding: in een tweetal bijeenkomsten tijdens lunchpauzes of K-uren wordt gewerkt aan de voorbereiding van de reis. Er kunnen ongeveer 40 leerlingen mee. De kosten bedragen 475,-. De begeleiding en verdere organisatie zijn in handen van mevrouw Keijzer, mevrouw Zweers en meneer Zwiers. 4. (Kunstgeschiedenis)reis naar Rome: (leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO, die les hebben van meneer Franken + lln. met geschiedenis hebben bij plaatsing voorrang.) Deze zevendaagse reis naar Rome is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die geschiedenis in hun pakket hebben. In de lessen van meneer Franken wordt dit schooljaar in VWO 5 en Havo 4 in één periode veel aandacht aan kunstgeschiedenis besteed en de Romereis is een logisch vervolg daarop. De cultuurreis naar Rome zal plaats vinden in de eerste week van het volgende schooljaar. De vertrekdag is vaak in het laatste weekend van de zomervakantie!! Rome is een veelzijdige stad met vele overblijfselen uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen, Renaissance, Barok, 19e eeuw en later. Praktisch alle monumenten hebben nog hun aloude functie: eeuwenoude fonteinen geven nog steeds drinkwater en de meeste kerken zijn nog in gebruik; Rome is dus niet zozeer een openluchtmuseum, maar een levende stad, waar vele nationaliteiten wonen en verblijven. Het verblijf in deze metropool is daarom niet alleen een culturele beleving, maar ook op andere gebieden een sensatie. Elke dag zijn er rondleidingen in Rome. De rondleidingen zijn s ochtends en een deel van de middag en worden gegeven door de heren Franken, Leferink en enkele ervaren studenten, die zelf ooit als leerling mee zijn geweest. s Avonds is er genoeg gelegenheid om zelf een restaurantje uit te zoeken en van het Romeinse avondleven te genieten. Houd er rekening mee dat het in Rome altijd wel warm is (27 graden en hoger): kun je daar niet tegen, ga dan niet mee. Ook betekenen de rondleidingen veel loopwerk: wil je dat niet, ga dan niet mee! 6

7 Verder gaan we er van uit de je redelijk geïnteresseerd bent in de rondleidingen. Houd je niet van cultuur: teken dan niet in! We gaan met het vliegtuig. In Rome verblijf je in een schoon hotel in het centrum van de stad. Er kunnen ongeveer 44 leerlingen mee. De kosten (inclusief transfers van en naar het vliegveld, logies, ontbijt, luchthavenbelasting, entreegelden, reisverzekering) bedragen 560,-. Lunch, avondeten en openbaar vervoer zijn voor eigen rekening. De begeleiding en verdere organisatie is in handen van meneer Franken en meneer Leferink. Voor de rondleidingen gaan ook enkele studenten mee. 5. Rondreis door Tsjechië: (voor 5 VWO en 4 HAVO) Dit voorjaar reizen we weer af met de bus richting Tsjechië. De reis vindt plaats van zondag 8 mei tot en met vrijdag 13 mei Onze rondreis start in een prachtig natuurgebied in Bohemen. Na aankomst kan bij mooi weer een duik genomen worden in een rustiek meertje om daarna op te warmen bij het kampvuur. We duiken vroeg het bed in, want de volgende dag volgt een sportief programma: mountainbiken door het heuvellandschap en onze kracht beproeven bij het rotsklimmen en het abseilen. Na weer een heerlijke avond bij het kampvuur hiken we de volgende ochtend door de prachtige rotsformaties van de stenen stad Prachov. Naast deze sportieve onderdelen zijn er natuurlijk ook culturele en historische activiteiten gepland. Onderdeel van de reis is een bezoek aan een glasschool of een school voor de beeldhouwkunst. Een indrukwekkende confrontatie met het verleden volgt bij een bezoek aan Terezín (Theresienstadt), één van de concentratiekampen (voor gevangenen) uit de Tweede Wereldoorlog. Hoogtepunt van de reis is natuurlijk het bezoek aan Praag met haar bruggen, nauwe steegjes, burchten en kerken. We zien sporen van het Habsburgse rijk en het communisme van het voormalige Oostblokland en de Praagse lente. Hier logeren we in een hotel middenin het bruisende centrum. We wandelen aan de hand van een gps door de joodse wijk met het beroemde kerkhof en vele synagogen. Maar voor de verdieping staat ook museumbezoek en een stadswandeling onder leiding van onze zeer goede gids (nederlands sprekend) gepland. (commentaar van leerling: waren onze leraren maar zo ). Natuurlijk gaan we ook genieten van de Hoge Kunsten en bezoeken we het Nationaal Theater, de Staatsopera of een black light theatre. De reis is zeer veelzijdig en geschikt voor sportieve en zelfstandige leerlingen die het interessant vinden om met de geschiedenis en cultuur van een ander land in aanraking te komen. Er kunnen 45 leerlingen mee. De kosten bedragen 360,-. Naast het vervoer, de overnachtingen en activiteiten is hierbij inbegrepen het ontbijt en de helft van het aantal maaltijden (lunch en diner). De begeleiding is in handen van mevrouw Verschut, meneer Derks en meneer De Winder. 6. Reis naar Bologna (Italië): Bologna, de rode, dikke, geleerde stad (voor 5 VWO en 4 havo) Bologna is een stad in Noord-Italië. In het zuidwesten van Bologna ligt Venetië, in het oosten La Spezia. Inwoners: Eén op de vier inwoners van de Italiaanse stad is student. De stad heeft drie bijnamen. De eerste is La Rossa, de rode. Deze bijnaam dankt de stad aan de rode gebouwen en daken. De tweede is La Grasse, de dikke. Deze heeft te maken met de rijke keuken; je eet er de lekkerste pasta s van Italië. En de derde bijnaam is La Dotta, de geleerde. In Bologna namelijk werd in de elfde eeuw de eerste universiteit van Europa gesticht. Het centrum van Bologna bestaat uit twee pleinen die aan elkaar grenzen: het grote Piazza Maggiore en het kleine Piazza del Nuttuno. Op het Piazza Maggiore vind je diverse bezienswaardigheden, zoals de San Petronio (de belangrijkste kerk) en het stadhuis. Op het Piazza del Nuttuno staat de Fontana del Nettuno, een fontein waarop de Griekse god Neptunus staat afgebeeld. Op vijf minuten lopen van de pleinen vind je de middeleeuwse eyecatchers van de stad: De Torens Asinelli en Garisenda (97 en 48 meter hoog). De torens staan hartstikke scheef! Alleen de Asinelli toren kun je beklimmen. Je hebt een fantastisch uitzicht over de rode daken van de stad.bologna is een compacte stad. Binnen de oude stadsmuren een groot deel staat nog overeind vind je vrijwel alle bezienswaardigheden. Deze liggen allemaal op loopafstand van elkaar. Verder vallen de arcaden op. In het oude 7

8 centrum namelijk vind je veertig kilometer aan bogengalerijen! Naast het mooie historische centrum is het vooral de sfeer die Bologna zo bijzonder maakt. Als het mooi weer is, zijn de vele studenten tot laat in de avond op het Piazza Maggiore en het Piazza del Nuttuno te vinden. De reis naar Bologna staat in het teken van kunst, cultuur, lekker wandelen en heerlijk eten. We verblijven in een hotel in het centrum en gaan ter plekke te voet de stad verkennen. Er zal beperkte vrije tijd zijn. De vliegreis, het hotel, de excursies en het ontbijt zitten bij de prijs inbegrepen. De overige maaltijden zijn voor eigen rekening. Het aantal leerlingen dat kan deelnemen is rond de 25. De kosten bedragen tussen de 475,- en 500,-. De begeleiding en verdere organisatie is in handen van mevrouw Groot Koerkamp en mevrouw Mulders. 7. Reis naar Barcelona (Spanje) (voor 5 VWO en 4 HAVO) De stad van de vele wonderbaarlijke gebouwen van Gaudí. De hoofdstad van Catalonië. De meest Europese stad van Spanje. Barcelona! La Rambla, de Sagrada Familia, traditionele tapasbarretjes, grote parken, musea, Camp Nou en... vier kilometer strand aan de Middellandse Zee. Ben je gek op sport, geschiedenis, kunst, design en architectuur? In Barcelona kom je aan je trekken. Natuurlijk ook om 'gewoon' eens kennis te maken met het bruisende leven in deze Spaanse miljoenenstad. Het weldadige klimaat en de palmbomen krijg je er gratis bij. In de week van 9 t/m 13 mei 2016 wordt de reis naar Barcelona georganiseerd. Op het moment van schrijven zitten we nog vol in de ontwikkelfase, maar duidelijk is al wel dat we naar Barcelona reizen met het vliegtuig en verblijven in een Hostel. Aan het programma wordt nog hard gewerkt maar uiteraard zullen de bekende Sagrada Familia basiliek, de La Rambla boulevard, Camp Nou en interessante musea en bezienswaardigheden niet ontbreken. Er kunnen 25 leerlingen mee. De kosten bedragen tussen de 475,- en 500,-. Hierin begrepen zijn in ieder geval de volgende kosten: vliegticket, verblijf in Barcelona inclusief ontbijt, entreegelden. De verdere begeleiding en organisatie zijn in handen van meneer Van Leuteren en meneer Truideman. 8. Reis naar Berlijn (Duitsland) (voor 5 VWO en 4 HAVO, leerlingen met Duits hebben bij plaatsing voorrang) Leerlingen met Duits in hun pakket krijgen dit schooljaar voor het eerst sinds lange tijd weer de mogelijkheid een reis naar Berlijn te maken. Vanuit de vaksectie Duits juichen we het natuurlijk van harte toe dat de leerlingen kennis kunnen maken met de Duitse taal en cultuur in de prachtige Duitse hoofdstad Berlijn. De reis naar Berlijn vindt plaats van maandag 6 t/m vrijdag 10 juni Dit is een mooie tijd om het altijd bruisende Berlijn te bezoeken. We reizen vanaf school per luxe touringcar naar Berlijn. In Berlijn overnachten we in een hotel in het centrum van het voormalige West-Berlijn. Het programma in Berlijn zal een cultureel karakter hebben met o.a. een bezoek aan een aantal musea, de Brandenburger Tor, de Berliner Dom, de Reichstag en Kurfürstendamm met het KaDeWe en de Gedächtniskirche. Uiteraard komt ook de interessante Duitse geschiedenis aan bod met een bezoek aan Checkpoint Charlie, de Mauerreste en het Olympia stadion. Een avondprogramma zal zijn inbegrepen met o.a. een bezoek aan hetfriedrichstadtpalast en een discotheek. Er kunnen ongeveer 30 leerlingen mee. De kosten voor deze vijfdaagse reis bedragen ongeveer 440,-. In dit bedrag zijn veel kosten inbegrepen (busreis, overnachting incl. ontbijt, avondeten, openbaar vervoer in Berlijn en de entreegelden voor het dag- en avondprogramma). De begeleiding en verdere organisatie is in handen van mevrouw Woltersom en meneer Lelifeld. 8

9 REIS NAAR UGANDA, voorjaar 2017 Graag maken wij jou en u ook attent op de bijzondere tweejaarlijkse reis naar Uganda, die in 2017 voor de derde keer wordt georganiseerd. Aanmelding en inschrijving verloopt niet op dezelfde manier als voor de overige reizen. In de tekst hieronder staat de benodigde informatie. Mocht je je willen aanmelden voor de reis naar Uganda, dan kun je je ook aanmelden voor 1 van de overige reizen. Wanneer je niet door de sollicitatieprocedure voor de reis naar Uganda komt, kun je toch met 1 van de andere reizen, als je daarbij bent ingedeeld, mee. Mocht je wel door de sollicitatieprocedure voor de reis naar Uganda komen en je bent ook ingedeeld bij 1 van de andere reizen, geef dit dan direct door aan mevrouw Vermeulen zodat je niet bij twee reizen staat ingedeeld. Schrijf in ieder geval op bijgaand inschrijfformulier of je van plan bent te solliciteren naar een plek bij de Uganda-reis! Wil je een unieke ervaring meemaken en deelnemen aan een bijzonder project? Meld je dan aan voor: VliergoesUganda. Zit je nu in 4havo of 4 of 5vwo? Dan kun je in het voorjaar van 2017 mee op reis naar Uganda. Voor wie? Voor 18 enthousiaste leerlingen die zich actief als ambassadeur van het project willen inzetten. Wat wordt van je verwacht? Als ambassadeur van het project, bedenk en organiseer je acties waarmee we onze partnerscholen ondersteunen. Je gaat actief op zoek naar sponsors. Je geeft voorlichtingen over het project. Je bedenkt en ontwerpt een workshop die jullie zelf geven aan de leerlingen van de lagere school, de Kasozi school. Je resultaten zijn dusdanig goed, dat je tijd vrij kunt maken voor het project en de reis. Hoe meld je je aan? Je schrijft voor 26 okt een sollicitatiebrief met daarin: Je motivatie: waarom wil je mee? Hoe jij kan bijdragen aan het project (vaardigheden, talenten) Wat denk je zelf te kunnen leren van deelname aan het project? Persoonsomschrijving (karaktertrekken, omgang met anderen in een groep, kwaliteiten, aandachtspuntjes) Gezondheid Kosten: 1400,- exclusief reisverzekering, inentingen en malariapillen. Dit is heel veel, maar je hebt anderhalf jaar om te sparen! Deadline aanmelding: 26 oktober via it s learning. (ga naar het vak Uganda ) Voorlichtingsavond voor geïnteresseerde ouders en leerlingen: Dinsdag 6 oktober Locatie: personeelskamer Het Vlier Tijdstip: uur Aanmelden: aantal personen dat komt via 9

10 Bijgaand inschrijfformulier is bedoeld voor leerlingen uit VWO 5 en Havo 4 om zich aan te melden voor deelname aan de reizen /uitwisselingen. Vul het formulier VOLLEDIG in, onderteken het en doe het uiterlijk: woensdag 7 oktober 2015 in de brievenbus bij de administratie! LET OP: er moeten TWEE handtekeningen onder staan; één van de leerling en één van een ouder/verzorger LET OP: je MOET 4 keuzes aangeven. Geplaatst bij 1 van de keuzes, betekent ook deelname aan die reis of uitwisseling. Terugtrekken, omdat je niet op je eerste, tweede of derde keuze bent geplaatst is GEEN geldige reden. Voor vragen etc. kun je terecht bij mevrouw E.J.M. Vermeulen, Alleen volledig ingevulde en op tijd ingeleverde formulieren worden direct in behandeling genomen! Leerlingen, die het formulier te laat inleveren of het onvolledig invullen, komen op de wachtlijst. 10

11 Inschrijfformulier Internationale projecten HET VLIER Let op: alleen een volledig ingevuld formulier wordt direct in behandeling genomen! De ouder / verzorger van : jongen / meisje Klas : Geboortedatum : Nationaliteit : Soort Reisdocument en nr. : Paspoort: ID: Geldigheid Reisdocument : Maand: Jaar: De leerling geeft de volgende voorkeuren aan (er moeten 4 keuzes ingevuld worden): Let op: - wanneer Londen tot de keuzes behoort, vermeld dan of je CAE volgt of BEC gaat volgen. - wanneer Rome tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent GS vermelden. - wanneer Berlijn tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent Duits vermelden Ik heb op het Etty Hillesum Lyceum (in de onder- en/of bovenbouw) al meegedaan aan een reis of uitwisseling: ja / nee* - Zo ja: ik ben in de. klas naar geweest. - Ik ben van plan mij aan te melden voor Uganda in 2017: ja / nee / misschien* (* doorkruisen wat niet van toepassing is) Ondertekening: Zowel één van de ouders/verzorgers als de leerling ondertekenen dit formulier. Hiermee verklaren zij akkoord te gaan met de regels zoals vermeld in deze informatiebrief onder de punten 1 t/m 18. Bovendien verklaren zij kennis te hebben genomen van de begrote kosten en deze na ontvangst van een van de administratie van Het Vlier via Ideal of een overschrijving te voldoen. Eenmaal ingedeeld bij 1 van de keuzes, kan een leerling zich niet meer terugtrekken. Overzicht bestemmingen en begrote kosten (richtlijn): Uitwisselingen met: 1. Sibiu (Roemenië) 500,-; 2. Estoril (Portugal): 450,-; Reizen naar: 3. Londen (CAE en BEC): 475,-; 4. Rome (met gs.): 560,-; 5. Tsjechië: 360,- 6. Bologna: tussen 475,- en 500,- 7. Barcelona: tussen 475,- en 500,- 8. Berlijn (met Duits): 440,- Handtekening ouder/verzorger : Handtekening leerling : S.v.p. dit formulier UITERLIJK woensdag 7 oktober 2015 inleveren in de brievenbus bij de administratie 11

Reizen & Projecten. Schooljaar 2014-2015. 4 havo & 5 vwo

Reizen & Projecten. Schooljaar 2014-2015. 4 havo & 5 vwo Reizen & Projecten Schooljaar 2014-2015 4 havo & 5 vwo VOORWOORD Net als voorgaande jaren worden er ook dit schooljaar weer REIZEN EN PROJECTEN (R&P) georganiseerd voor de leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO.

Nadere informatie

Werkweek 2014 4H / 5V

Werkweek 2014 4H / 5V Werkweek 2014 4H / 5V 1 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4Havo en 5VWO Betreft: werkweek 2014 Schagen, september 2013 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4HAVO en 5VWO,

Nadere informatie

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo Venlo, 7 november 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Sinds jaar en dag organiseert het Valuascollege jaarlijks een reis naar Berlijn.

Nadere informatie

Werkweek 2013 3 TL 1

Werkweek 2013 3 TL 1 Werkweek 2013 3 TL 1 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 3TL Betreft: werkweek 2013 Schagen, oktober 2012 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 3 Theoretische Leerweg,

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een

Nadere informatie

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo Allroundklassen Cultuurklassen Tweetalig vwo Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS 2008-2009 Colofon Tekst: Willy van Bunningen Dick Frantzen Jan

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE MEERDAAGSE REIZEN

INFORMATIE OVER DE MEERDAAGSE REIZEN 0 INFORMATIE OVER DE MEERDAAGSE REIZEN Algemeen Elk jaar nemen de leerlingen van havo-4 en vwo-5 in het voorjaar deel aan een meerdaagse reis. Dit jaar hebben de leerlingen de keuze uit zes reisbestemmingen:

Nadere informatie

& wat neem je (niet) mee?

& wat neem je (niet) mee? 1 Deelnemersinformatie zomerprojecten 2015 +alles over de Financiën & wat neem je (niet) mee? worldservants.nl + Je ontvangt na je bevestiging een mailtje met inloggegevens voor Mijn World Servants. Hier

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

high school & college beleef een avontuurlijk jaar in de USA, Canada, Australië of Engeland

high school & college beleef een avontuurlijk jaar in de USA, Canada, Australië of Engeland high school & college beleef een avontuurlijk jaar in de USA, Canada, Australië of Engeland INTERLANGUAGE Inhoud 3 Welkom 4 INTERLANGUAGE Study Abroad 5 Je persoonlijke uitwisselingsorganisatie High School

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

Voorwoord Welkom in de eerste en meest complete gids van Traject Reizen voor een onbezorgde vakantie voor iedereen met psychische beperkingen.

Voorwoord Welkom in de eerste en meest complete gids van Traject Reizen voor een onbezorgde vakantie voor iedereen met psychische beperkingen. Voorwoord Welkom in de eerste en meest complete gids van Traject Reizen voor een onbezorgde vakantie voor iedereen met psychische beperkingen. Voor wie? Traject Reizen biedt een gevarieerd aanbod vakanties,

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten Nr. 18-NL Augustus 2013 Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten In Nederland biedt een aantal organisaties de mogelijkheid om een jaar naar een Amerikaanse high school te

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

Wegvanhier.nl. ervaar de beleving!

Wegvanhier.nl. ervaar de beleving! Wegvanhier.nl ervaar de beleving! Wegvanhier.nl ervaar de beleving! Beleving speelt een steeds belangrijkere rol bij de invulling van vakanties. Daarbij kiest de reiziger steeds meer voor belevenissen

Nadere informatie

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) DAKOVDA Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2011 / 2012 Geachte ouder(s) / verzorger(s): Dakovda 2011-2012 Als u aankomend schooljaar géén gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang,

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR 2014-2015 Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg &

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2014/2015 havo/atheneum

Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2014/2015 havo/atheneum Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2014/2015 havo/atheneum Colofon Redactie dhr. J.F. Drahmann mw. M. Stolwijk mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt dhr. P Stuart Eindredactie Dhr. J.F. Drahmann

Nadere informatie