Stage Informatie Schooljaar stage. [Geef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stage Informatie Schooljaar 2014-2015. stage. [Geef"

Transcriptie

1 Stage Informatie Schooljaar stage [Geef

2 Dierverzorging 30 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 4 Stage binnen het MBO 5 Doel van de stage 5 Eisen aan de stagebedrijven 6 Taak van de praktijkopleider 6 De stage 6 De dagstage 6 De blokstage 6 Hoe vind ik een erkend bedrijf? 7 Voorbeeld aanmeldingsformulier 8 Wat moet ik doen voordat ik stage kan doen? 9 Wat gebeurt er als je geen adres hebt? 10 Overzicht stageperiodes / klas 11 Terugkomdagen en excursies klas 1& 2 12 Algemenen afspraken klas 1& 2 12 Persoonlijke aantekeningen 13 Werktijden tijdens de stage 14 Verzuim tijdens de stage 14 Wat te doen bij te laat komen of verzuim 14 Kennismaking 14 Werkzaamheden 15 Handelingenlijst 15 Beoordelingsformulier 15 Stageverslag 15 Stagebegeleiding 15 Stagefonds 16 Bedrijfskosten 16 Trekkerrijbewijs en verzekering 16 Verzekeringen 16 Verantwoording Meeus verzekeringen 17 Verzekering buitenland 19 Ongevallen 19 Aansprakelijkheid 20 Medeverzekerd 19 Uitleg van de verzekering voor de praktijkopleider 20 Aangifte van schade 21 2

3 Tetanus 21 Zorgverzekering 21 Studiefinanciering 21 Identificatie plicht 21 Optimaliseren rendement stage 22 Beoordeling beroepshandelingen

4 VOORWOORD Het Nordwin College is hét onderwijsinstituut dat opleidingen en cursussen verzorgt in dierverzorging, paraveterinair, bloemschikken, groene ruimte, plantenteelt, veehouderij, paardenhouderij, sporeto, design, bloemschikken en loonwerk. Daarnaast verzorgt het Nordwin College een groot aantal cursussen en contractactiviteiten. Deze Beroeps Praktijk Vorming - informatie niveau 3-4 bedoeld voor de dagopleiding MBO- Dierverzorging te Leeuwarden. De gegeven informatie is strikt informatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Als bijlage is toegevoegd de artikelen m.b.t. de stage, die zijn ondertekend wanneer een stageovereenkomst is aangegaan door een bedrijf met een leerling van onze opleiding. Een aantal artikelen wordt nader uitgelegd in dit informatieboekje. De stage neemt een belangrijke plaats in binnen de opleidingen van het Nordwin College. De MBOopleiding Dierverzorging heeft dagstage en blokstage. De betekenis hiervan wordt verderop toegelicht. Indien er na het lezen nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de stage coördinator. AOC Friesland, Leeuwarden Stage coördinator: F. J. Boer Tel: (058)

5 STAGE BINNEN HET MBO Alle leerlingen krijgen competentie gericht onderwijs. Het Nordwin College is een school die onderwijs aanbiedt dat bij de tijd is. Daarom is het onderwijs van jouw opleiding competentie-gericht. Dit wil zeggen dat we je zodanig opleiden dat je later in je werk de juiste dingen op het juiste moment doet. Daarbij gaat het om een combinatie van: de juiste kennis toepassen de juiste vaardigheden toepassen het juiste gedrag vertonen. De beschrijving van wat er van je verwacht wordt als je de opleiding hebt afgerond, is vastgelegd in een officieel document dat landelijk is vastgesteld, het kwalificatiedossier. Je kunt dit vinden op De kwalificatie gerichte competentie structuur ( CKS ) wordt hierin toegelicht Hoe je gaat leren, hangt van de school en jezelf af. Er zijn vele manieren waarop je iets kunt leren. Er zijn lessen, practica, stages, projecten, workshops. Je schoolweek is waarschijnlijk anders ingedeeld dan op je vorige school. Veel minder in aparte lesuren en veel meer in dagen of dagdelen. Er zijn vakdagen. Op die dagen ben je bezig met de theorie en vaardigheden van je vakgebied. Daarnaast heb je 1 lesblok stage in de LDI4.1 en 2 lesblokken stage in de LDI4.2. In de LDI4.3 & 4.4 is het een combinatie van dagstage en blokstage. De volgende klassen uitgezonderd DIS4.3-4 & DIV zie pag. 9. DOEL VAN DE STAGE Op het stagebedrijf leert de stagiair verschillende praktische en sociale vaardigheden door mee te helpen bij alle voorkomende werkzaamheden. Het is van belang dat de praktijkopleider (stagebieder) de stagiair in staat stelt zich in de voorkomende werkzaamheden te bekwamen. Daarnaast is het de bedoeling dat de stagiair op het stagebedrijf waarneming doet aan de hand van praktijkopdrachten. Wil de stagiair de praktijkopdrachten goed kunnen maken, dan is het in sommige gevallen noodzakelijk dat hij/zij gebruik kan maken van een aantal bedrijfsgegevens. Hierbij zullen we de privacy respecteren. De stagiair zal tijdens alle stagedagen moeten ervaren dat de zorg voor het bedrijf niet alleen bestaat uit werkzaamheden, maar ook dat deze werkzaamheden een onderlinge samenhang vertonen. In het eerste leerjaar is de stage gericht op het oriënteren en het aanleren van vaardigheden, terwijl in de latere leerjaren zaken als planning meer aan de orde komen. 5

6 EISEN AAN STAGEBEDRIJVEN In het kader van de opleiding zal de stage moeten worden gedaan in de dierverzorging sector. De bedrijven dienen een Aequor erkend bedrijf te zijn. Aequor is een landelijk overkoepelende organisatie die de stagebedrijven keurt. Hierbij wordt vooral gelet of het bedrijf de stagiair voldoende leermogelijkheden biedt. Een stagebedrijf wordt eerst voorlopig erkend. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website Voor erkende stagebedrijven in de dierverzorging sector geldt dat de stageopdrachten door de stagiair/e moeten kunnen worden gemaakt. Het bedrijf waar men stage gaat doen moet, ter goedkeuring, aan de stagecoördinator worden voorgelegd. Er mag 1x dagstage en 1x blokstage op hetzelfde bedrijf gedaan worden. TAAK VAN DE STAGEBIEDER Wij verwachten van de STAGEBIEDER dat hij/zij: a. de stagiair begeleidt binnen het bedrijf; b. zorgt dat de stagiair inzicht krijgt in de organisatie en de werkmethoden van het bedrijf; c. instructie geeft over de gebruiksmogelijkheden van de aanwezige apparatuur en het gebruik hiervan; d. informatiemateriaal verstrekt t.b.v. het samenstellen van de stageopdrachten; e. een door de school verstrekt (zie bijlagen) beoordelingsformulier samen met de stagiair/e invult. f. een door de school verstrekte handelingenlijst controleert en ondertekent. Deze handelingenlijst wordt voor het gehele school jaar gebruikt. Dit geldt voor zowel de dagstage als de blokstage; g. de stagiair/e in contact brengen met organisaties, instanties of personen, die ook in de dierverzorging werkzaam zijn. h. de stagiair/e in staat stelt om demonstraties, open dagen e.d. te bezoeken. i. werken in onveilige situaties door de stagiair vermijdt. j. zich houdt aan alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn o.a. het arbeidsbesluit jeugdigen en de arbeidsomstandigheden wet. In aanvulling hierop moet ik u in geval van een ongeluk erop wijzen dat u de arbeidsinspectie en de school hiervan op de hoogte stelt. (artikel 9 Arbowet Melding ongevallen ). DE STAGE Dagstage Gedurende het schooljaar gaat de student één dag per week naar een stagebedrijf. Deze dagstage kan in de regio worden uitgevoerd. Geldt alleen voor de klassen: DI3.3. DI4.3-4, en DIV De student krijgt een lijstje met erkende bedrijven. Dit overzicht is ook te verkrijgen bij de stagecoördinator. Daarnaast kan de student op internet (www.aequor.nl) op zoek naar een stagebedrijf. Zie hiervoor bij Hoe vind ik een erkend bedrijf?. Tijdens de stage kunnen stageopdrachten worden verstrekt. 6

7 Blokstage De blokstage wordt gehouden in een periode van doorgaans 10 weken, 4 dagen ( uitzondering zie pag. 9.) per week, op hetzelfde bedrijf als tijdens de dagstage. De blokstage kan, evenals de dagstage, in de regio worden uitgevoerd. Er mag 1x dag- en blokstage op hetzelfde adres gedaan worden. Dus niet 2x de dag- of blokstage op hetzelfde adres. Als je zeer goede motieven hebt om hier van af te kunnen wijken dan kunnen alleen mw. v.d. Heisteeg of dhr. Boer hier toestemming voor verlenen. Ook voor de blokstage kunnen opdrachtenstage worden verstrekt. HOE VIND IK EEN ERKEND BEDRIJF? Op internet naar -> register daarna komen een aantal zoekcriteria. Bij een van de zoekcriteria moet je het niveau invullen. Een leerling in de 4 jarige richting mag uitsluitend op een bedrijf stage lopen die erkend is voor niveau 4. Daarom: een leerling van de 4 jarige richting vult niveau 4 in ongeacht in welke klas die leerling zit. Een leerling van de 3 jarige richting vult niveau 3 in ongeacht in welke klas die leerling zit. Het eenvoudigste is zoeken op postcode en afstand. Aanmelden van het adres ter goedkeuring: Het aanmeldingsformulier geheel invullen en sturen naar Het aanmeldingsformulier staat op Het gaat als volgt: Je kopieert de Aequor pagina in Word en je typt de gevraagde gegevens eronder. De pagina stuur je als bijlage naar mij. Zie het voorbeeld op de volgende pagina. 7

8 student Nordwin College naam: Klas DI Mentor: Schoolnummer NW 1234 ( = zelfde als inlogcode pc) begindatum: dd-mm-jj einddatum: dd-mm-jj aantal weken: aantal dagen per week: aantal uren per dag: totale uren: voorbeeld Nordwin College Praktijkruimte Dier Jansoniusstraat 2a 8901BR LEEUWARDEN Nederland Jansoniusstraat 2a 8901BR LEEUWARDEN Nederland hieronder Aequor gegevens plakken: 8

9 WAT MOET IK DOEN VOORDAT IK STAGE KAN DOEN? Stap 1 Stap 2 Zoek uit bij welk type stagebedrijf je stage moet doen. (Zie overzicht in infoboek stage, hoofdstuk "Type bedrijf per periode".) Kijk op voor een erkend bedrijf. En zoek uit of dit bedrijf plaats heeft. Let op! Je mag niet eerder op dit bedrijf stage hebben gedaan. Minimaal 4 weken voor aanvang van de stage Stap 3 Kopieer de gegevens van het bedrijf naar Word en vul het aan met je eigen gegevens. Zie voorbeeld in infoboek stage, hoofdstuk "Hoe vind ik een erkend bedrijf?". Stap 4 Mail je gegevens naar en naar je mentor. Verstuur je mail met ontvangstbevestiging. Minimaal 2 weken voor aanvang van de stage Stap 5 Stap 6 Na toestemming van F. Boer mag je op dit bedrijf stage gaan doen. Indien je geen toestemming krijgt hoor je dit binnen 5 werkdagen. Bij geen toestemming: ga terug naar stap 1. Binnen 10 werkdagen ontvang je 3 overeenkomsten. Indien er een of meer fouten in staan, reageer je binnen 5 werkdagen. Wanneer alles in orde is laat je alle exemplaren binnen 5 werkdagen ondertekenen door jezelf, het bedrijf en evt. je ouders. 1 exemplaar stuur je binnen 5 werkdagen terug naar school. 1 exemplaar geef je aan het stagebedrijf en 1 exemplaar hou je zelf. Uiterlijk in de 1e stageweek ivm verzekering. De stage begint pas te tellen wanneer de contracten op orde zijn. Stap 7 Download de stageopdracht(en) van de site Bij de 1e stageperiode van het schooljaar moet je ook de handelingenlijst downloaden. Daarna kun je deze lijst ook bij de 2e stageperiode gebruiken. Uiterlijk in de 1e stageweek Stap 8 Stap 9 Tijdens de blokstage word je per 5 week 1 keer bezocht door een docent van school. Bij vragen kun je via de mail contact opnemen met je mentor of met F. Boer. Lever de stageopdracht(en) en de handelingenlijst en je getekende urentabel in bij de receptie van het Nordwin College. Zorg dat je ook een bewijs van ontvangst krijgt. Zie ook de tips voor het maken van een verslag op de site Zie herkansingsbeleid Stap 10 Het streven is om binnen 4 werkweken na de uiterste inleverdatum het cijfer van de stageopdrachten terug te geven. 9

10 WAT GEBEURT ER ALS IK GEEN ADRES HEB? Als je geen adres hebt dan wordt dit wettelijk gezien als spijbelen. De school is verplicht je aan te melden bij de leerplichtambtenaar. Een gevolg van spijbelen is dat je gekort wordt op je studiefinanciering. 10

11 week nr V DI 3.1&4.1 DI3.2&4.2 DI3.3 DI4.3 DI aug intro 1 dg 37 4 dagen dag 2 dgn 38 per week stage incl 39 1 dag dst 40 of 41 3 dgn tm 17 okt okt 47 3-nov 48 5 dagen 4 dgn zie 49 per week of blok A 50 dst dec tm 4 jan 5 24-jan 6 26-jan 1 dg 7 dag- dagstage zie /2 stage blok A E B dgn 18 per 19 30/4-8/ dagen week 21 4 dgn E 307 diploma diploma Grijze horizontale balk is vakantie 11

12 Terugkomdagen deze worden per brief aan je stagebieder bekend gemaakt. Zodra je ze zelf weet ook voor alle zekerheid ook aan je stagebieder melden. Algemene afspraken stageperiode ( klas 1 & 2). Te maken opdrachten: Klas 1: blok B 10 weken 1 dag per week (mag opgesplitst worden in 2 x 5 weken) Melkveehouderij bedrijf verplicht min 5 wk Dierenwinkel (bij voorkeur max. 5 weken) Overig bedrijf: Maak de opdracht Veehouderij Maak de opdracht Dierenwinkel Maak de opdracht Stageproject Nb. Als je voor een tweede keer naar een veehouderijbedrijf of een dierenwinkel gaat, maak je de tweede keer de opdracht Stageproject. Klas 2: periode A & C 4 dagen / week mag opgesplitst worden in 2 x 5 weken / periode. Overig bedrijf: Maak de opdracht Handleiding voor het bedrijf Schapenhouderij bedrijf: Maak de opdracht Schapenhouderij Urenregistratie Wekelijks houd je de gemaakte uren bij en maak je hier van een overzichtje. Dit overzichtje laat je iedere week ondertekenen door je stagebegeleider op het bedrijf. Het totale overzicht voeg je toe bij je gemaakte opdracht, en wanneer je opdracht terug krijgt komt het overzicht in je portfolio-map. Stageovereenkomst Je zorgt dat je stageovereenkomst onmiddellijk na ondertekening naar school gestuurd wordt. Jouw exemplaar van de overeenkomst doe je in je portfolio-map. Handelingenlijst De ingevulde handelingenlijst uit je opdracht doe je, wanneer je je opdracht terug krijgt in je portfolio-map. 12

13 Inleveren opdracht Na je stage lever je de eerste dag dat je weer op school bent je opdracht in bij de receptie. Het is bestemd voor je mentor uit het eerste jaar. Zorg ervoor dat je een inleverbewijs krijgt en bewaar dit goed! PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 13

14 WERKTIJDEN TIJDENS DE STAGE De tijd dat de stagiair op het bedrijf aanwezig is, wordt in onderling overleg tussen stagebieder en stagiair/e vastgesteld, rekening houdend met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften arbeidsbesluit jeugdigen en de Arbowet. De stagiair stelt de praktijkopleider en het Nordwin College zo spoedig mogelijk in kennis van ziekte of andersoortige verhindering. Ook van herstelverklaring na ziekte wordt door de stagiair/e zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de praktijkopleider en het Nordwin College. Tijdens vakanties, officiële feestdagen, PTC-dagen (praktijkschool) en op zaterdag en zondag hoeft de stagiair niet op het stagebedrijf aanwezig te zijn. Als richtlijn voor de werktijden kan worden aangehouden: 8 uur per werkdag. In alle redelijkheid kunnen vooral bij arbeidspieken andere afspraken worden gemaakt. Ook kunnen er voor de blokstage afwijkende afspraken gemaakt worden. Wees heel duidelijk in het maken van afspraken en leg dit schriftelijk vast. Het gebeurt maar al te vaak dat na verloop van tijd de gemaakte afspraak door een van de betrokkenen anders uitgelegd wordt. VERZUIM TIJDENS DE STAGE Bij verzuim/ziekte moeten de gemiste stagedagen worden ingehaald. Dit moet gebeuren op vrije dagen en/of vakantie. Het aantal stagedagen zoals dat in het schoolprogramma staat vermeld moet worden gehaald. Tijdens de inhaalperiode krijgt de leerling geen begeleiding vanuit de opleiding. Wel is er van tevoren contact tussen de opleiding en het stagebedrijf betreffende de invulling van de inhaalperiode. Soms is er sprake van overmacht (bijv. langdurige ziekte). Dan zal worden uitgegaan van het minimale door de overheid vastgestelde aantal stagedagen. WAT TE DOEN BIJ TE LAAT KOMEN OF VERZUIM? Bij het te laat komen of verzuim graag zo spoedig mogelijk de school op de hoogte brengen. Dit bij sterke voorkeur per telefoon (058) of Telefonische melding heeft onze voorkeur omdat in geval van een ongeluk onderweg er sneller gereageerd kan worden. Indien u de stagecoördinator niet kunt bereiken dan aan de receptie doorgeven dat de leerling niet op uw bedrijf gearriveerd is. KENNISMAKING Het is verplicht dat de stagiair zo spoedig mogelijk met de praktijkopleider kennis maakt. In sommige gevallen wordt ook de aanwezigheid van de ouders/verzorgers van de stagiair/e gevraagd bij deze kennismaking. Tijdens dit bezoek aan de praktijkopleider moeten o.a. de volgende zaken besproken worden: Het gehele functioneren van de student, zie hiervoor het bezoek rapporten achterin de handleiding. Werktijden met de bijbehorende afspraken en de vakanties. Van deze kennismaking hangt af of de praktijkplaatsing wordt gerealiseerd. In de stagehandleiding staat hierover op het nodige geschreven. Deze stagehandleiding zal door allen die bij de stage betrokken zijn, moeten worden doorgenomen. 14

15 WERKZAAMHEDEN Tijdens de dag- en blokstage dient de stagiair met zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden op het bedrijf geconfronteerd te worden, waardoor hij/zij met de diverse bedrijfsaspecten kennis maakt. Daarom is het belangrijk dat de stagiair/e geregeld met de praktijkopleider samenwerkt, zodat zij van gedachten kunnen wisselen over de aanpak van de werkzaamheden. HANDELINGENLIJST Tijdens de oriënterende stage maakt de stagiair een verslag waarin de dagen, tijdstippen staan vermeld wanneer er stage is gelopen. In dit verslag wordt ook vermeld welke werkzaamheden de stagiair/e heeft verricht. Tijdens de dag- en blokstage staan de vaardigheden, die we van de leerlingen beoordeeld willen zien, vermeld op een handelingenlijst (stageboekje). Ons verzoek is deze handelingenlijst aan het begin van de stageperiode door te lezen, zodat bekend is welke vaardigheden kunnen worden aangeleerd. De stagiair/e geeft zelf op de handelingenlijst aan welke werkzaamheden zijn verricht. Deze handelingenlijst dient aan het einde van elke dagstage te worden gecontroleerd en afgetekend door de praktijkopleider. BEOORDELINGSFORMULIER Tweemaal per stageperiode verwachten wij van de praktijkopleider dat hij/zij samen met de stagiair/e een beoordelingsformulier invult. We zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd even eenvoudig is. We hopen dat de beoordeling naar beste weten wordt ingevuld. Het is voor de stagiair/e van belang dat hij/zij weet hoe de beoordeling is. De beoordeling wordt ook met de bezoekende docent besproken. De stagiair/e is er zelf verantwoordelijk voor dat de beoordeling en handelingenlijsten op school worden ingeleverd. STAGEBEGELEIDING Eén of meer docenten zijn aangewezen als praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider is de contactpersoon tussen stagiair en het Nordwin College. De praktijkbegeleider zal tijdens de stage van de leerling een afspraak maken voor één of meer bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt, afhankelijk van het opleidingsniveau, aandacht besteed aan het functioneren van de stagiair/e t.a.v.: * Uitvoering werkzaamheden; * Inzicht in bedrijfsvoering; * Sociale vaardigheden. Wanneer er behoefte is aan overleg kunt u zich in verbinding stellen met de stagecoördinator. STAGEVERSLAG Tijdens de stage wordt een verslag gemaakt. De stageopdracht staat op Petear. 15

16 STAGEFONDS De sector Dierverzorging doet niet mee aan de afdracht voor het stagefonds. BEDRIJFSKOSTEN De aantoonbare reële onkostenvergoeding kunnen als bedrijfskosten worden opgevoerd. VERZEKERING EN TREKKERRIJBEWIJS Alleen met een geldig trekkerrijbewijs worden schadeclaims in behandeling genomen. Geen trekkerrijbewijs geen schadeuitkering. VERZEKERINGEN Door de school is collectief voor de leerlingen een verzekering afgesloten, waarvan hieronder een vrijblijvend uittreksel volgt met de belangrijkste voorwaarden. (De polis ligt op school ter inzage, de polisvoorwaarden zijn bindend.) De leerlingen zijn de volle 24 uur per dag gedurende de aaneengesloten schooltijd, ook gedurende alle vrije dagen inclusief vakanties in het binnenland binnen de schooltijd aanvullend voor ongevallen verzekerd. Voor buitenlandse stage ben je op geen enkele manier via het Nordwin College verzekerd. Je dient dit geheel zelf te regelen. Zie hst. Buitenland. Het beste kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Ga na hoe je verzekerd bent en vul dit aan voor de periode die je in het buitenland bent. Neem voor de wettelijke aansprakelijkheid contact op met de maatschappij waar je de WAP verzekering afgesloten hebt. Deze WAP ( wettelijke aansprakelijkheid personen ) heeft hier een clausule voor of biedt mogelijkheden om je aansprakelijkheid in het buitenland te dekken. Aanvullend kun je een extra verzekering afsluiten via Meeus. Het is de IPS studiereis- en stage verzekering. Meeus Den Haag: tel; of zie ook hoofdstuk BUITENLAND. 16

17 Stagiair en verzekeringen Verantwoording Volgens de wet valt een stagiair onder de verantwoording van de stagebieder (art 658 BW 7). Dus behoort u als stage biedend bedrijf te zorgen voor een veilige werkomgeving, goede instructies, zorgplicht, etc. Voorbeeld: indien een stagiair letselschade oploopt waarvoor de stagebieder aansprakelijk kan worden gesteld zal de claim bij de aansprakelijkheids-verzekering (AVB) van de stagebieder moeten worden ingediend. Actie Voor alle stagebieders is het belangrijk om te controleren of de stagiair is meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering(en). Dit is zeer belangrijk voor ZZP ers! Wat regelt de school? 1) Het Nordwin College zorgt voor een ongevallenverzekering t.b.v. de stagiair: - Overlijden ,- - Blijvende invaliditeit ,- - Geneeskundige kosten 5.000,- (aanvullend t.o.v. eigen zorgverzekering) - Tandheelkundige kosten 5.000,- (aanvullend t.o.v. eigen zorgverzekering) Het kenmerk van de ongevallenverzekering is dat deze altijd uitkeert ongeacht de schuldvraag! 2) Het Nordwin College zorgt voor een aanvullende aansprakelijkheidsdekking voor schade welke is veroorzaakt door de stagiair aan/bij: 17

18 - zaken (incl. dieren) van de stagebieder (veelal niet verzekerd op inventaris- en gebouwenverzekering of er is een eigen risico) - zaken (incl. dieren) van derden welke ter behandeling of onder beheer zijn bij de stagebieder (primair op AVB van de stagebieder, maar meestal is er een eigen risico) - personen- en zaakschade aan derden (primair op AVB van de stagebieder, maar wellicht een eigen risico) Let op! de aanvullende aansprakelijkheidsdekking is alleen van kracht mits de veroorzaakte schade verband houdt met de stageopdracht(en). Het besturen van motorrijtuigen blijft altijd uitgesloten tenzij het rijden met motorrijtuigen een wezenlijk onderdeel is van de opleiding (landbouwvoertuigen). Praktijk Preventie en de juiste begeleiding, zowel op school als bij de stagebieder! (NB. het blijven leerlingen en die hebben geen inzicht in alle risico s op de werkvloer.) Mocht er onverhoopt een schade door de stagiair zijn veroorzaakt en de stagebieder wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een eigen risico op de AVB of een niet gedekte inventarisschade dan is het goed om te weten dat er een aanvullende dekking door de school is geregeld. Wellicht ten overvloede een eventueel eigen risico op de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebieder bij letselschade aan de stagiair wordt dus niet vergoedt. Er is immers geen sprake van schade welke is toegebracht door de stagiair. De ongevallenverzekering t.b.v. de stagiair is uiteraard wel van kracht! Indien u nog vragen hierover heeft, kunt u deze mailen naar 18

19 BUITENLAND Voor de buitenlandse stage dien je de volgende extra maatregelen te nemen. Controleer bij je Zorgverzekeraar of je voor die periode in het buitenland verzekerd bent. Vraag een European Health Card aan bij je zorgverzekeraar. Het telefoon nummer staat op het zorgpasje. De zorgverzekeraar dient het gratis en binnen 3 werkdagen bij jou thuis te hebben. Bij ziekte of een ongeluk in de EU heb je aanzienlijk minder problemen om verzorgd of opgenomen te worden. W.A in het buitenland: Je dient via Meeus een ISIS verzekering af te sluiten als je buiten Europa stage loopt. Kijk goed op de site van Meeus welke categorie je neemt. Dubbel verzekeren is een kostbare en zinloze zaak. Vraag bij je apotheek na welke injecties / vaccinaties je voor het betreffende land moet hebben. De site geeft je hier ook informatie over. Raadpleeg ook andere sites die over dit onderwerp gaan. Via de school polis is wel binnen de EU een reisverzekering afgesloten met een max. van 180 stagedagen aaneengesloten. ONGEVALLEN Bij een ongeval met lichamelijk letsel als gevolg, is het volgende van kracht: Verzekerde bedragen: A. 5000, - bij overlijden, als gevolg van een aan verzekerde overkomen ongeval; B ,- Max. bij blijvende invaliditeit of een percentage daarvan bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit; C. 2500,- max. voor kosten van geneeskundige behandeling en heelkundige behandeling alsmede D. 2500,- max. gebitsbeschadiging. De rubriek C als aanvulling op al bestaande voorzieningen, zie je zorgverzekering. Meld aan je eigen ziektekostenverzekering indien je stage gaat doen in het buitenland. Overweeg een aanvullende ziektekostenverzekering / zorgverzekering af te sluiten. MEDEVERZEKERD IS: 19

20 Materiële schade ten gevolge van een ongeval in de zin van de polis tot max. 125, - aan de door verzekerde gedragen kleding resp. bril evenals aan het door verzekerde medegenomen studiemateriaal, zijnde diens persoonlijk eigendom, voor zover een andere voorziening de schade niet vergoedt. Schade als hierboven omschreven zonder dat er sprake is van een ongeval (lichamelijk letsel) blijft uitgesloten, evenals schade met/aan bijv. Fietsen/bromfietsen/motorfietsen/auto s. AANSPRAKELIJKHEID De aanvullende aansprakelijkheidsverzekering omvat de tijd dat verzekerde BPV doet als stagiair/e op het stagebedrijf. Voor buitenlandse stage ben je niet via het Nordwin College. Je dient dit geheel zelf te regelen. Zie buitenland. Neem voor de wettelijke aansprakelijkheid contact op met de maatschappij waar je de WAP verzekering afgesloten hebt. Deze WAP ( wettelijke aansprakelijkheid personen ) heeft hier een clausule voor of biedt mogelijkheden om je aansprakelijkheid in het buitenland te dekken. Er wordt aanbevolen een extra aanvullende verzekering via Lippmann af te sluiten. Het is de IPS studiereis- en stage verzekering. Meeus Den Haag: tel: of Verzekerde bedragen; ,- max. per gebeurtenis; voor aansprakelijkheid jegens derden; max per jaar, met dien verstande dat van deze schade 250,- per geval voor rekening van het stagebedrijf komt (art. 16 punt 4). Het gebruik van motorvoertuigen is te allen tijde uitgesloten van de aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan motorvoertuigen van het stagebedrijf zijn altijd voor rekening van het stagebedrijf; dus niet te verhalen op de stagiaire. Houdt hier rekening mee bij het laten bezorgen door stagiaires. UITLEG VAN DE VERZEKERING VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallen- en stageverzekering afgesloten. Dit is een aanvullende verzekering op uw eigen ongevallen en/of WA verzekering. Eerst geldt de eigen verzekering! De ongevallenverzekering dekt het ongevallenrisico gedurende de volle 24 uur per dag gedurende het gehele schooljaar. Dus ook op de stagedagen. De aansprakelijkheidsverzekering of stageverzekering geldt voor alle leerlingen die op een door de school goedgekeurd bedrijf van derden werken gedurende de stagedagen, vanaf het moment van aankomst tot vertrek. Het W.A.-risico is gedekt ter zaken van schaden: 1. door de stagiair/e aan derden toegebrachte schade tijdens werkzaamheden; 2. door de stagiair/e toegebrachte schade aan eigendommen van het stagebedrijf met een maximum van ,-. 3. door de stagiair/e toegebrachte schade aan goederen onder beheer van het stagebedrijf met een maximum van ,-. 20

21 Uitgesloten zijn ondermeer: * Schade welke opzettelijk veroorzaakt is; * Een ongeval ten gevolge van nalatigheid en/of slechte instructie; * Schades ontstaan door overmacht; * Bestuurders jonger dan 18 jaar, die zonder papieren, instructie en toezicht een tractor besturen; * Schade door vermissing; * Immateriële schade (bijv. wissen van een computer bestand of mengen van diverse plantgoederen); * Schade ontstaan door onvoldoende toezicht; * Schades ontstaan aan alle door een motor aangedreven voertuigen zoals bijvoorbeeld trikes, personen auto s, pick-ups, vrachtwagens e.d. AANGIFTE VAN SCHADE: Schademelding dient binnen 24 uur te worden gedaan bij de administratie van de school. Telefoon nummer: (058) Bij geen gehoor kunt u de Centrale Administratie van het Nordwin College in Leeuwarden tijdens de kantooruren bellen, telefoon Fax Adres: Gardeniersweg 2, Leeuwarden, postbus 675, 8901 BL Leeuwarden. U krijgt daarna een schademeldingsformulier toegestuurd dat door de leerling ingevuld en ondertekend moet worden. Het is in uw eigen belang dat dit formulier zo volledig mogelijk en duidelijk wordt ingevuld. TETANUS We raden je ten zeerste aan om een Tetanus injectie bij de huisarts te halen. Wel even aan de arts vragen hoeveel jaren deze injectie bescherming biedt. De iets diepere en vuile wonden hebben in bepaalde gevallen zeer grote gevolgen. We kunnen het wettelijk gezien niet verplichten vandaar dat er staat we raden je ten zeerste aan. Als je meer over Tetanus wilt weten is de volgende site een mogelijkheid. ZORGVERZEKERING Tijdens de stage in de zorgverzekering van de stagiair blijven doorlopen. Voor buitenlandse stage een European Health Card aanvragen ( gratis ) bij je zorgverzekeraar. STUDIEFINANCIERING Voor een student die gedurende de stage periode intern is kan een mutatie formulier voor uitwonende worden aangevraagd bij de administratie van de school. Als je een interne of een buitenlandse stage doet dan een mutatie formulier invullen. Voor leerlingen die thuis zijn scheelt dit aanzienlijk in de studiefinanciering. IDENTIFICATIE PLICHT 21

22 Wettelijk dient iedere stagiair/e zich te identificeren aan de praktijkopleider. De praktijkopleider moet zelf een fotokopie van het ID bewijs maken en bewaren bij de stageovereenkomst. Het Nordwin College mag in verband met de wet op de privacy geen fotokopie van het ID bewijs verstrekken. Optimaliseren rendement stage Stage is voor studenten een uitstekende en effectieve vorm van leren. In het algemeen gaat het goed, maar misschien kan het nog beter. Enkele tips voor u als praktijkopleider om de begeleiding zo goed mogelijk uit te voeren en het rendement voor de student en uzelf optimaal te maken. Gesprek vooraf: Voer vooraf met de student een gesprek (zonder ouders. Vraag in zo'n kennismakingsgesprek naar: de opleiding (VMBO of MBO): niveau van de opleiding (niveau 2 of 3): op welke dag,data, periode hij/zij op het bedrijf komt; waar zijn/haar belangstelling ligt en wat de ambities zijn; wat hij/zij moet leren tijdens de stage (kan hij dat bij u?); welke ervaring hij/zij heeft; welke vooropleiding hij/zij heeft. U bepaalt zelf of de student bij u kan komen. Duidelijke afspraken Maak duidelijke afspraken. Vertel wat u verwacht van de beroepspraktijkvormingen, wat de huisregels en werktijden zijn. Let op de volgende zaken: de ondertekening van de stageovereenkomst (het formele bewijs voor verzekeringen). de beroepspraktijkvorming gids (of het stageboekje) waarin moet worden opgeschreven welke werkzaamheden zij/hij tijdens zijn/haar stage doet. de begeleiding van de student en hoe en wanneer de resultaten worden besproken de vergoedingen (zie richtlijnen stagevergoeding) de naam van de begeleidende docent Indien u liever niet met de student in zee gaat vertel hem/haar dan ook waarom. Tijdens de stage Tijdens de beroepspraktijkvorming kunt u van alles doen om het goed te laten lopen. Geef duidelijke instructies en controleer, zeker in het begin, of ze goed worden opgevolgd. Ga er niet van uit dat de student alles direct begrijpt, zelfs als hij/zij zegt van wel. Maak een planning met de student waarin staat welke opdrachten/taken wanneer uitgevoerd kunnen worden. Geef tijdig een pluimpje, ook al is de vordering minimaal, dat motiveert. Toon belangstelling voor de opleiding, de school en de student zelf. Problemen Als er toch problemen zijn of als u vragen heeft: Wacht niet te lang af; Bespreek ze eerst met de student zelf; Aarzel niet als u nog vragen heeft zelf de school te bellen. Vraag naar de docent die de student begeleidt. Of bel naar de stagecoördinator. 22

23 Nordwin College, Leeuwarden RAPPORTAGE STAGE BEZOEK Naam Leerling :. Opleiding : LDI BPV- periode :blok A 28/8 tm 8/11/ Studiejaar : Naam docent : Flok Boer Datum bezoek:. BPV bedrijf :.. Plaats: Gesproken met :. Functie:. A. Beoordeling functioneren stagiair (s.v.p. samen met praktijkopleider en leerling in vullen): 1. Houding O M V G Toelichting, actie- en/of verbeterpunten 2. Motivatie / belangst. 3. Initiatief 4. Mond. uitdrukkingvaardigheden 5. Sociale omgang 6. Kennis van het bedrijf 7. Kennis van de achtergronden 8. Kwaliteit werkzaamheden 9. Werktempo 10. Gevoel voor hygiëne 11. Uitvoering van de stageopdrachten 12. Vraagt de stagiair voldoende 13. Stiptheid m.b.t. aanvangsuren 14. Heeft de stagiair het naar de zin? 15. Algemene indruk docent over de stagiair 16. Aanvullende opmerkingen: Rondleiding: 1. is de stageovereenkomst ondertekend en op school ingeleverd? 2. wordt het logboek bijgehouden en afgetekend? O = onvoldoende M = matig V = voldoende G = goed 22 B. september Beoordeling 2014 stage informatie over de school (vragen aan praktijkopleider / contactpersoon) Z.O.Z. 23 Na

24 1a. Heeft u aan het begin van de stageperiode specifieke informatie ontvangen over de stage van deze leerling? (opleiding en niveau, periode, leerdoel stage) J N Opmerkingen / actiepunten: b. Vindt u deze informatie voldoende? 2a. Hoe hebt u dit bezoek ervaren? b. Hebt u verbeterpunten voor de stagebezoeken? C. Indrukken m.b.t. het stagebedrijf 1. Begeleiding van de stagiaire 2. Vakgerichte mogelijkheden O M V G Toelichting: 3. Voldoende werkzaamheden 4. Afwisseling werkzaamheden 5. Niveau werkzaamheden 6. Wordt de stagiaire bij andere activiteiten betrokken 7. Beschikbare tijd voor stage opdrachten / stageverslag 8. Indruk orde en netheid bedrijf 9. Omschrijving van de werkzaamheden 10. Bijzondere aspecten of activiteiten van het bedrijf 11. Geschikt voor welk type leerling c.q. welk studiejaar? 12. Algemene opmerkingen: Indruk van de stagiair over stage-bezoek 1. Is er duidelijk naar jouw mening gevraagd tijdens de bespreking? Wat waren jouw leermomenten tijdens het stage-bezoek?.. 24

25 Wat kan er volgens jou aan het stage-bezoek verbeterd worden?. Na stage-bezoek kopie van dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij de stagecoördinator 25

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

PAKKETPOLIS ONDERWIJS

PAKKETPOLIS ONDERWIJS 085mhyl Verzekeringnemer Dr. Nassau College PAKKETPOLIS ONDERWIJS Soort verzekering Ongevallen Collectief Verzekerde bedragen 1 5. O O O, O O b i j o v e r l i j d e n 100.000,00 bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Oktober 2016 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Leeuwarden

BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Leeuwarden BEROEPSPRAKTIJKVORMING Leeuwarden ALGEMENE STAGE-INFORMATIE MBO NIVEAU 3 en 4 Herkenbare Veehouderij Paardenhouderij / Paardensport Loonwerk / Plantenteelt JUNI 2010 Algemene Stage-informatie MBO GROEN

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Informatie over verzekeringen Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Voorwoord Deze toelichting is bedoeld voor studenten, leerlingen, leerkrachten, stagebieders en ouders. Het doel is uitleg geven welke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Leeuwarden

BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Leeuwarden BEROEPSPRAKTIJKVORMING Leeuwarden ALGEMENE STAGE-INFORMATIE MBO NIVEAU 3 en 4 Herkenbare Melkveehouderij Loonwerk / Plantenteelt 2014 2015 versie 2 Algemene Stage-informatie MBO 3-4 Leeuwarden opleidingen

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 17 mei t/m 20 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Stage in klas 5. In 5vwo lopen leerlingen uit de tweetalige afdeling verplicht een internationale stage. Tot dit schooljaar gold dat niet voor de leerlingen uit de reguliere afdeling. We hebben echter

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage 1 Inhoudsopgave 1 Doen 3 Twee begeleiders 3 De voorbereiding 3 De start 3 De verdieping 3 De afronding 3 2 De spelregels en afspraken 4 De stageovereenkomst 4 Verzekeringen

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 13 december t/m 16 december Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

STAGEWERKBOEK. Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg EG Leeuwarden

STAGEWERKBOEK. Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg EG Leeuwarden STAGEWERKBOEK Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg 4 8931 EG Leeuwarden STAGEWERKBOEK van klas Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg 4 8931 EG Leeuwarden tel 058-8801500 ynsicht@pj.nl Stagewerkboek Piter Jelles

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Profiel intersectoraal Dienstverlening & Producten STAGEBROCHURE

Profiel intersectoraal Dienstverlening & Producten STAGEBROCHURE Profiel intersectoraal Dienstverlening & Producten STAGEBROCHURE Inhoudsopgave 1. Doen Blz. 1 2. De spelregels en afspraken Blz. 2 3. Kennismaking en algemene regels Blz. 3 4. Bijhouden wat jij doet en

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

STAGE WERKBOEK theoretische leerweg LEERJAAR 3

STAGE WERKBOEK theoretische leerweg LEERJAAR 3 STAGE WERKBOEK LEERJAAR 3 Stamgegegevens Leerling Naam : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : School Naam : Bonaventuracollege Adres : Boerhaavelaan 44 Postcode en plaats : 2334

Nadere informatie

Willem van Oranje College Perzikstraat KC WIJK EN AALBURG Tel

Willem van Oranje College Perzikstraat KC WIJK EN AALBURG Tel Willem van Oranje College Perzikstraat 7 4261 KC WIJK EN AALBURG Tel. 0416-691722 Voorwoord Voor u ligt een informatieboekje voor de VMBO stage van het Willem van Oranje College. Deze stage bestaat in

Nadere informatie

Willem van Oranje College Perzikstraat KC Wijk en Aalburg Tel

Willem van Oranje College Perzikstraat KC Wijk en Aalburg Tel Willem van Oranje College Perzikstraat 7 4261 KC Wijk en Aalburg Tel. 0416-691722 Voorwoord Voor u ligt een informatieboekje voor de VMBO stage van het Willem van Oranje College. Deze stage bestaat uit

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage 2015-2016

Maatschappelijke Stage 2015-2016 Maatschappelijke Stage 2015-2016 Samen voor elkaar! Naam leerling: Klas+mentor: Opmerkingen stagebureau: Inhoud: pagina Algemene informatie: Even voorstellen 3 Maatschappelijke Stage op het Pius X College,

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country Tussen voor beroepsopleiding van... Accreditatienr : indien relevant in rechte

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

deze stage tot doel heeft de stagiair praktijkervaring op HBO-niveau te laten opdoen bij een organisatie buiten De Haagse Hogeschool;

deze stage tot doel heeft de stagiair praktijkervaring op HBO-niveau te laten opdoen bij een organisatie buiten De Haagse Hogeschool; STAGEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1) De Haagse Hogeschool Opleiding: HBO-V Contactpersoon : Hierna te noemen: De Haagse Hogeschool 2) 1 Naam instelling: Praktijkopleider: Bezoekadres: Postadres: Postcode

Nadere informatie

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 VMBO Groen Den Bosch Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 Geachte heer, mevrouw, Om ervaringen op te doen in verschillende sectoren en richtingen lopen de leerlingen

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie