Nieuwe cyberrisico s vereisen een innovatieve aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe cyberrisico s vereisen een innovatieve aanpak"

Transcriptie

1 Nieuwe cyberrisico s vereisen een innovatieve aanpak Door de steeds verdergaande digitalisering begeeft de beheersing van cyberrisico s zich steeds verder buiten de grenzen van een organisatie. Cybersecurity is niet langer een uitdaging voor de IT-afdeling, maar vormt een strategisch speerpunt en zou gericht moeten zijn op de kroonjuwelen van elke organisatie. Erwin de Horde - IT Technology and Security, Risk Assurance Bram van Tiel - IT Technology and Security, Risk Assurance Jim Krezmien - IT Technology and Security, Risk Assurance 1. Inschatten van cyberrisico s blijft een uitdaging Door diverse incidenten groeit de aandacht voor de beveiliging van bedrijfsmiddelen gestaag. Organisaties erkennen het belang van een solide aanpak, maar hebben moeite om de omvang van cyberdreigingen te overzien. Hierdoor blijft het lastig om de juiste investeringen te doen om cyberrisico s te mitigeren. Marktanalisten trekken analogieën tussen de huidige situatie en het sentiment voor de financiële crisis. Complexiteit ligt ten grondslag aan het feit dat risico s destijds niet accuraat geïdentificeerd en beoordeeld zijn. Gaat dit nu weer gebeuren? 2. Organisaties moeten zich bewust zijn van kansen en risico s in hun ecosysteem In de afgelopen twee decennia heeft de digitalisering de manier waarop organisaties met elkaar zaken doen drastisch veranderd. Traditionele grenzen bestaan niet meer, fysieke afscherming is vervangen door online toegang. Organisaties opereren in dynamische omgevingen, die steeds verder geïntegreerd raken. De omgeving waarin een organisatie opereert, het ecosysteem, omvat niet alleen werknemers, partners en klanten, maar ook andere partijen, zoals advocatenkantoren, investeringsbanken, dienstverleners, overheidsinstellingen, toezichthouders en zelfs concurrenten. In de praktijk werken organisaties vaak met elkaar samen op basis van vertrouwen. In toenemende mate buiten kwaadwillenden juist de zwakheden in een ecosysteem uit om hun doel te bereiken. Risico s in het ecosysteem zijn de risico s voor een organisatie Succesvolle samenwerking binnen het ecosysteem van een organisatie valt of staat met een goede uitwisseling van informatie. Organisaties delen gegevens actief, waarbij het moeilijk te overzien is of alle betrokken partijen de veiligheid van de informatie op dezelfde manier waarborgen. De integriteit en stabiliteit van een organisatie is daardoor afhankelijk van de partijen in haar ecosysteem. Tegenstanders richten zich actief op de zwakke plekken in het hele ecosysteem. Uiteindelijk is de beveiliging van een Voorbeeld: digitale diefstal van 33 miljoen euro start bij een leverancier van een bank In het voorjaar van 2013 bleek dat een bank uit het Midden-Oosten beroofd was van 33 miljoen euro. De diefstal is veroorzaakt door verwijderde limieten op debet-kaarten. Deze kaarten zijn door een wereldwijd opererend netwerk van fraudeurs gebruikt om het geld binnen 12 uur op verschillende locaties op te nemen. Uiteindelijk bleek dat een georganiseerde bende een beveiligingslek bij een Indiase leverancier uitbuitte om de diefstal mogelijk te maken. 46 Spotlight Special Jaargang uitgave 2

2 Wetgeving Figuur 1. Een typisch ecosysteem van een organisatie Milieu Wereldwijde trends Geo-Politiek Klanten Partners Economisch Concurrentie Organisatie Joint ventures Technologie Leverancier Service Providers Regelgeving Socio-Cultureel Samenvatting Terwijl de digitale wereld in een rap tempo verandert, blijven veel organisaties vasthouden aan een traditionele beveiligingsaanpak. De vraag is in hoeverre deze organisaties daarmee hun belangrijkste bedrijfsmiddelen kunnen blijven veiligstellen. Het delen van gevoelige informatie binnen het ecosysteem van een organisatie introduceert nieuwe risico s, terwijl organisaties niet altijd een volledig beeld van hun meest waardevolle bedrijfsmiddelen hebben. De beweegredenen van kwaadwillenden variëren sterk en hun methodes worden steeds geraffineerder, waardoor een beveiligingsaanpak alleen effectief is als deze zich continu door ontwikkelt. De traditionele aanpak is niet langer toereikend om strategische bedrijfsmiddelen blijvend te beschermen. Een nieuwe benadering is nodig om continu de belangrijkste cyberrisico s te adresseren. organisatie dus zo sterk als de zwakste schakel in het ecosysteem. Oude securitymodellen zijn niet toereikend in het huidige ecosysteem Terwijl de cyberdreigingen drastisch geëvolueerd zijn, lijkt de door veel organisaties gebruikte aanpak om de risico s te beheersen geen gelijke tred te kunnen houden. Het traditionele informatiebeveiligingsmodel is gebaseerd op compliance, het beschermen van de fysieke en logische grenzen van de organisatie en het veiligstellen van informatiestromen in de eigen backoffice. Deze aanpak past echter niet meer in deze tijd. Om voldoende inzicht te verkrijgen in de belangrijkste risico s in het ecosysteem, moet een organisatie haar prioriteiten met betrekking tot cybersecurity opnieuw evalueren, inzicht krijgen in de belangrijkste dreigingen en op basis daarvan gerichte investeringen doen. Het beheersen van cybersecurityrisico s in het ecosysteem van een onderneming is een complexe uitdaging. Belangrijkste randvoorwaarden om deze complexiteit te blijven doorgronden zijn de betrokkenheid van het management in combinatie met toegang tot geavanceerde technologische kennis. Effectief anticiperen op bedreigingen in een ecosysteem Aangezien cyberdreigingen in een razend tempo ontstaan en zich ontwikkelen, moeten organisaties een continue informatiestroom inrichten om goed inzicht te houden in de relevante dreigingen voor hun ecosysteem. Gewapend met dit inzicht kan het management anticiperen op veranderingen in het risicoprofiel. De constante dreiging van cyberaanvallen en de groeiende complexiteit van het ecosysteem leiden tot nieuwe beeldvorming binnen organisaties. Ze realiseren zich steeds meer dat beperking van de kans op schade als gevolg van aanvallen het echte doel is in plaats van volledige eliminatie van het risico. Door nieuwe bedreigingen tijdig in kaart te brengen, kunnen de organisaties negatieve effecten beperken. Voorbeelden van deze negatieve effecten zijn derving van inkomsten, concurrentienadeel, reputatieschade en het eroderen van de goodwill van klanten. 3. Cyberdreigingen zijn reële ondernemingsrisico s Organisaties die risk management geborgd hebben binnen de dagelijkse processen, voeren regelmatig analyses uit op de meest actuele dreigingen vanuit een operationeel, financieel en reputatie perspectief. Hierbij worden cyberdreigingen echter niet altijd als kritisch ingeschat. Is deze houding nog wel terecht? In vergelijking met een aantal jaren terug zijn er twee oorzaken aan te wijzen die bijdragen aan een sterk Spotlight Special Jaargang uitgave 2 47

3 vergrote kans op cyberaanvallen. In de eerste plaats is de omvang van beschikbare en waardevolle gegevens aanzienlijk toegenomen. Daarnaast zijn deze gegevens aanwezig bij diverse partijen verspreid over de gehele wereld (het ecosysteem van een organisatie). Gezien de waarde van deze gegevens is de beloning van een succesvolle aanval groot, terwijl de investering en de pakkans laag zijn. Voorbeeld: Stuxnet bedreigt de infrastructuur van nutsbedrijven Stuxnet is een worm die is gericht op industriële controlesystemen (zogenaamde SCADAsystemen). Deze systemen zijn gebouwd om industriële processen te beheersen. Het is een publiek geheim dat deze worm ontwikkeld is in een samenwerking tussen de overheden van de Verenigde Staten en Israël om de Iraanse nucleaire ontwikkelingen te vertragen. Sinds de ontdekking van deze worm in de zomer van 2010 heeft Stuxnet inmiddels ook schade aangebracht in Azië, de Verenigde Staten en Europa. Recent werd nog gemeld dat de worm is doorgedrongen tot een Russische nucleaire faciliteit en het Internationale Space Station. Motieven, doelen en impact van tegenstanders Georganiseerde misdaad, hacktivisten en terroristen, maar ook nationale overheden en zelfs medewerkers zijn sprekende voorbeelden van kwaadwillende partijen. Deze tegenstanders zijn vastberaden en geduldig en hun aanpak is vaak verfijnd. Zij zullen zich richten op individuen, organisaties of zelfs hele industrieën. Hun motieven variëren van economische spionage en het snel te gelde maken van informatie tot het bevorderen van politieke agenda s. Geografische, culturele en juridische grenzen bemoeilijken een eenduidige aanpak. Kwaadwillende organisaties ontvangen vaak financiën en informatie om hun aanvallen te ondersteunen. Wereldwijd zijn we bij verschillende organisaties getuige geweest van een enorme variëteit aan ingenieuze methoden en technieken waarmee onopgemerkt toegang is verschaft tot kritische informatie. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die op een onschuldig ogende link in een klikt, met als uiteindelijk gevolg dat hackers de systemen van een organisatie konden binnendringen en overnemen. Een nieuwe aanpak in een nieuwe wereld Het management van een organisatie kan zich niet langer veroorloven om cybersecurity uitsluitend te zien als een technologische uitdaging. De waarschijnlijkheid van een cyberaanval is geëvolueerd naar een volwaardig risico voor een organisatie. De vraag is niet óf je gehackt wordt, maar wannéér. Bestuurders die cybersecurity als een Figuur 2. Classificatie van potentiële tegenstanders Tegenstander Motieven Doelen Impact Nationale overheden Economisch, politiek en/of militair voordeel Economisch, Handelsgeheimen politiek en/of militair Gevoelige voordeel strategische informatie Opkomende technologieën Kritische infrastructuur Verlies van strategisch business voordeel Ontwrichting van kritische infrastructuur $ Georganiseerde misdaad Direct financieel gewin Verzamelen van informatie voor toekomstig financieel gewin Direct Financiële financieel / betalingsystemen gewin Verzamelen Persoonsgegevens van informatie voor Betalingskaart toekomstig informatie financieel gewin Medische gegevens Rechtzaken door aandeelhouders en consumenten Verlies van consumentenvertrouwen Hacktivisten De invloed van politiek en/of sociale veranderingen Onderneming onder druk zetten om hun handelswijze te veranderen De Strategische invloed van documenten politiek en/of sociale Gevoelige veranderingen informatie Onderneming gerelateerd aanonder druk zetten leidinggevenden, om hun handelswijze werknemers, klanten veranderen en partners Ontwrichting van ondernemingsactiviteiten Reputatieschade Verlies van consumentenvertrouwen Cyber Terroristen Politieke en ideologische veranderingen Creëeren van angst, onzekerheid en twijfel Kritische infrastructuur Operationele technologieën Zichtbare, publieke locaties Destabiliseren, onderbreken en vernietigen van fysieke en logische assets 48 Spotlight Special Jaargang uitgave 2

4 integraal onderdeel van hun strategie en risicobeheersing zien, kunnen hun organisatie beter laten profiteren van de kansen die hun ecosysteem daadwerkelijk te bieden heeft. Inzicht verkrijgen in de kwetsbaarheden van en bedreigingen binnen een ecosysteem helpt om te anticiperen op de belangrijkste risico s. 4. Een effectieve beheersing op basis van de waarde van bedrijfsmiddelen Organisaties genereren steeds grotere hoeveelheden data. Een gedeelte van deze data heeft beperkte waarde. Er is echter veel kritische en waardevolle data voorhanden en het uitlekken van deze informatie kan de organisatie schade toebrengen. Het stellen van dezelfde eisen aan beheersing en bescherming van alle typen data is onpraktisch, onnodig en niet kosteneffectief. Wat zijn de kroonjuwelen van de organisatie? Organisaties moeten hun meest waardevolle bedrijfsmiddelen identificeren. Deze kroonjuwelen zijn de meest vitale informatiebronnen of -processen van een organisatie. Aanvallers proberen organisaties juist significante schade toe te brengen door zich op deze kroonjuwelen te richten. Voorbeelden zijn het stelen en gebruiken van klantgegevens of productontwerpen. Voor deze kroonjuwelen is het noodzakelijk om vast te stellen waar de informatie zich op welk moment bevindt en wie toegang heeft tot deze informatie. In de praktijk is het voor veel organisaties lastig om onderscheid te maken tussen de verschillende informatiebronnen en -processen op basis van hun belang en waarde. Het gevolg is dat alle bedrijfsmiddelen gelijkwaardig worden behandeld. Om deze benodigde prioritering op gang te brengen is het van belang dat leidinggevenden het initiatief nemen bij het identificeren en beschermen van de kroonjuwelen. Figuur 3. Potentiële kroonjuwelen van een organisatie Informatie- en communicatietechnologieën Militaire technologieën Informatie over business deals Gezondheidszorg, compositie van geneesmiddelen en aanverwante technologieën Informatie over energie en andere natuurlijke bronnen Het effect van gelekte informatie is vaak later pas merkbaar Na het uitlekken van intellectuele eigendommen, klantgegevens of andere waardevolle informatie is de impact op de organisatie vaak pas later merkbaar. Het kan maanden of zelfs jaren duren voordat een organisatie het volledige negatieve effect ondervindt. In enkele gevallen heeft de diefstal van kritische informatie geleid tot het faillissement van organisaties. Na het faillissement werd pas duidelijk dat Groene technologieën $ Geavanceerde materiaalen fabricage technieken Agriculturele technologieën Macro-economische informatie deze organisaties slachtoffer waren van langdurige aanvallen van hackers. Tegenstanders ontwikkelen zich continu, dus organisaties mogen niet achterblijven Het hoofddoel van cyberaanvallen is vaak het behalen van een (economisch) voordeel. Aanvallers ontwikkelen zich voortdurend om kwetsbaarheden binnen wereldwijde zakelijke ecosystemen te benutten. Organisaties investeren nog steeds miljarden in beveiligingsproducten Voorbeeld: Gestolen blauwdrukken leiden tot faillissement van energiebedrijf Een Britse organisatie bewees recentelijk dat slechte netwerkbeveiliging kan leiden tot een faillissement. Het bedrijf richtte zich op het ontwikkelen van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie. Eind 2011 heeft de organisatie haar deuren gesloten, omdat hun meest waardevolle intellectuele eigendom in handen kwam van hackers. Het betrof een ontwerp voor een nieuwe windturbine. Deze blauwdrukken zijn gebruikt om de nieuwe turbines tegen een significant lagere kostprijs te vervaardigen in China. Spotlight Special Jaargang uitgave 2 49

5 en -diensten gebaseerd op verouderde beveiligingsmodellen die onvoldoende gericht zijn op de echte kroonjuwelen. Het cybersecurity vraagstuk moet beantwoord worden op basis van een nieuwe benadering: begin met het identificeren van je kroonjuwelen om deze nu en in de toekomst optimaal te kunnen beschermen. Het in kaart hebben van je kroonjuwelen is een randvoorwaarde om gericht te kunnen investeren. 5. Conclusie Digitalisering heeft de manier van zaken doen veranderd. Veel organisaties weten steeds beter gebruik te maken van de kansen die hun ecosysteem biedt. Toch blijft de vraag hoe de meest waardevolle bedrijfsmiddelen beschermd kunnen worden, een lastige om te beantwoorden. Veel organisaties Cybersecurity en de rol van de (IT-)auditor Bij veel organisaties is cybersecurity integraal onderdeel (of zou dit moeten zijn) van het risicomanagementsysteem en de interne beheersing. Vanuit zijn natuurlijke adviesrol is het logisch dat de (IT-)auditor zijn klanten wijst op de kansen en risico s in de digitale en verbonden wereld. We verwachten dat de (IT-)auditor bij organisaties aandacht besteedt aan de wijze waarop deze organisaties omgaan met cybersecurity. Bijvoorbeeld: Wat zijn de primaire dienstverlening en operatie van de organisatie en in welke mate zijn deze afhankelijk van technologie en beveiliging (bijvoorbeeld webshops, banken, ziekenhuizen)? Wat zijn de kroonjuwelen van de organisatie, op welke wijze zouden deze beveiligd moeten zijn en hoe is dit in de praktijk geregeld? Wie is verantwoordelijk voor cybersecurity binnen de organisatie en wie maakt de afweging welke maatregelen getroffen moeten worden? Welke maatregelen zijn aanwezig rondom het beheersen van cybersecurity en het handelen bij een cyberaanval/-crisis? Hoe wordt omgegaan met zaken die zijn uitbesteed aan bijvoorbeeld ITserviceproviders, softwareleveranciers, cloudleveranciers en netwerkleveranciers? Op welke wijze worden medewerkers (ook die van leveranciers) bewust gemaakt van het feit dat zij een belangrijk onderdeel zijn van de beveiliging van de kroonjuwelen van de organisatie? Figuur 4. In één oogopslag: het traditionele securityperspectief versus actuele cybersecurity-inzichten Cyberaanvallen versnellen in een ongekend tempo en de benadering van een organisatie met betrekking tot cybersecurity moet een gelijke tred houden. Organisaties moeten zich op basis van de nieuwe, leidende cybersecurity inzichten aanpassen aan de nieuwe realiteit: Historisch IT-securityperspectief Nieuwe, leidende cybersecurity-inzichten Omvang van de uitdaging Verantwoordelijkheid Kenmerken van tegenstanders Bescherming van informatie Karakter van verdediging (Delen van) veiligheidsinformatie Gelimiteerd tot het beveiligen van de fysieke en logische grenzen van de organisatie Geleid en beheerd door de IT-afdeling Eenmalig en opportunistisch. Gemotiveerd door het verkrijgen van bekendheid, de technische uitdaging en individueel gewin Gelijkwaardige behandeling van verschillende informatiebronnen en -processen Reactieve handelswijze wanneer er een aanval heeft plaatsgevonden Binnen de organisatie Reikt tot het wereldwijde ecosysteem van een organisatie In lijn met doelstelling van de organisatie en onder verantwoordelijkheid van het management van een organisatie Georganiseerd, gefinancierd en gericht. Gemotiveerd door economisch, monetair en politiek gewin Identificeren en prioriteren van de kroonjuwelen van de organisatie Proactieve planning van respons op diverse aanvalscenario s, actieve monitoring van incidenten en snelle reactie Publieke en private partnerships. Samenwerking met werkgroepen binnen een industrie 50 Spotlight Special Jaargang uitgave 2

6 zien het neerzetten van een effectieve cybersecuritystrategie als een uitdaging. Voor het aanpakken van deze uitdaging is het van belang dat cybersecurity als een integraal onderdeel van strategie en risicobeheersing wordt meegenomen en dat organisaties zich bewust zijn van de wijzigende afhankelijkheden in hun ecosysteem. Daarnaast moet een organisatie de strategische waarde van waardevolle informatie onderkennen en de verantwoordelijkheid daarvoor in eerste instantie beleggen bij het management. Het is hierbij mede aan de (IT-)auditor om organisaties te wijzen op de impact van het ondernemen in de cyberwereld en wat dit betekent voor beheersing en beveiliging. Spotlight Special Jaargang uitgave 2 51

Virtuele veiligheid. De cyberbewuste bestuurder: omgaan met toenemende cyberdreigingen. http://www.pwc.nl/veiligheid

Virtuele veiligheid. De cyberbewuste bestuurder: omgaan met toenemende cyberdreigingen. http://www.pwc.nl/veiligheid http://www.pwc.nl/veiligheid Virtuele veiligheid De cyberbewuste bestuurder: omgaan met toenemende cyberdreigingen Veilige informatie voor de publieke en private sector november 2011 Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel

Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel Ing. John Hermans RE Cyber security, een onderwerp dat de laatste jaren volop in de schijnwerpers staat. Met name door het aantal en de ernst van

Nadere informatie

Technologische innovatie van mobile devices zorgt voor continue uitdagingen

Technologische innovatie van mobile devices zorgt voor continue uitdagingen Technologische innovatie van mobile devices zorgt voor continue uitdagingen Mobile devices zoals tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken uit de zakelijke markt. Deze trend zorgt voor innovatie

Nadere informatie

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Op naar continuous assurance

Op naar continuous assurance Op naar continuous assurance In het streven naar verbeterde procesbeheersing kunnen continuous monitoring en continuous audit een organisatie helpen meer transparantie en zekerheid te verschaffen over

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

WIE BESPIONEERT U? SPECIAAL RAPPORT. Cyberspionage vormt een bedreiging voor elk bedrijf. With Kaspersky, now you can. kaspersky.

WIE BESPIONEERT U? SPECIAAL RAPPORT. Cyberspionage vormt een bedreiging voor elk bedrijf. With Kaspersky, now you can. kaspersky. SPECIAAL RAPPORT WIE BESPIONEERT U? Cyberspionage vormt een bedreiging voor elk bedrijf With Kaspersky, now you can. kaspersky.nl/business Be Ready for What's Next INHOUD Cyberspionage: Waarom zou u zich

Nadere informatie

Geen digitalisering zonder digitale veiligheid

Geen digitalisering zonder digitale veiligheid Client Logo Geen digitalisering zonder digitale veiligheid Digitale transformatie van samenleving en economie De digitale transformatie van onze maatschappij biedt enorme perspectieven voor de toekomst

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070-888 75 55 F 070-888 75 50 E info@ncsc.nl I www.ncsc.nl

Nadere informatie

duizend woorden Een beeld zegt meer dan Cyber security De totstandkoming van het Cyber Security Beeld Nederland

duizend woorden Een beeld zegt meer dan Cyber security De totstandkoming van het Cyber Security Beeld Nederland Een beeld zegt meer dan duizend woorden De totstandkoming van het Cyber Security Beeld Nederland Koen Sandbrink, Nationaal Cyber Security Centrum, NCTV Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werkt

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-4 Cybersecuritybeeld Nederland Nationaal Cyber Security Centrum Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten

Nadere informatie

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-4 Cybersecuritybeeld Nederland 1 2 Nationaal Cyber Security Centrum Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen KPN Informatiebeveiliging in de zorg Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen Onderzoek 2 Inhoud Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de

Nadere informatie

Bescherming tegen bekende en onbekende bedreigingen. Cyber Threat Management platform

Bescherming tegen bekende en onbekende bedreigingen. Cyber Threat Management platform Bescherming tegen bekende en onbekende bedreigingen Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015 Cybersecurity is meer dan technologie Wat hebben Sony, JP Morgan Chase, ASML en AT&T

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Cyberrisico s. Whitepaper. De actuele stand van zaken en ons advies voor een effectieve aanpak. Januari 2015. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Cyberrisico s. Whitepaper. De actuele stand van zaken en ons advies voor een effectieve aanpak. Januari 2015. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Cyberrisico s De actuele stand van zaken en ons advies voor een effectieve aanpak Whitepaper Januari 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 Formuleer

Nadere informatie

Hoe u cybersecurity binnen uw organisatie de hoogste prioriteit geeft. Cyber Protection & Resilience Solutions van CGI

Hoe u cybersecurity binnen uw organisatie de hoogste prioriteit geeft. Cyber Protection & Resilience Solutions van CGI Hoe u cybersecurity binnen uw organisatie de hoogste prioriteit geeft. Cyber Protection & Resilience Solutions van CGI CGI Cyber Protection & Resilience Solutions Optimale risicobeheersing en bescherming

Nadere informatie

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst?

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Health & Public Service Delivering Public Service For The Future Copyright 2015 Accenture All Rights Reserved. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Meer winst uit internal governance

Meer winst uit internal governance www.pwc.nl Meer winst uit internal governance Commissarissen en bestuurders over de rol van internal audit Jan Driessen en Bas Wakkerman November 2014 2 PwC Meer winst uit internal governance Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 6 december 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Cyber security Veiligheid en de Grondwet Mondiale strategie voor terrorismebestrijding onmogelijk Wie heeft de

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

Beveiliging en continuïteit van bedrijfsprocessen

Beveiliging en continuïteit van bedrijfsprocessen Beveiliging en continuïteit van bedrijfsprocessen de visie van Getronics 2008 Getronics Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Verkenning naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten in Nederland

Verkenning naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten in Nederland www.pwc.nl September 2014 Verkenning naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten in Nederland 2014-1319/OV/ww/mp Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1. Aanleiding van het maatschappelijk debat rond gescheiden

Nadere informatie

1 Mind grenades 2013 KPMG Advisory N.V. ADVISORY. Mind grenades. 10 gedachten over de verre toekomst van forensisch onderzoek. kpmg.

1 Mind grenades 2013 KPMG Advisory N.V. ADVISORY. Mind grenades. 10 gedachten over de verre toekomst van forensisch onderzoek. kpmg. 1 Mind grenades 2013 ADVISORY Mind grenades 10 gedachten over de verre toekomst van forensisch onderzoek kpmg.nl 2 Mind grenades 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Groeistuipen naar volwassenheid 4 De omgeving

Nadere informatie