the future of Innovatie in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "the future of Innovatie in de zorg"

Transcriptie

1 Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen krijgt ermee te maken. Tijdens TEDxMaastricht 2012 schetsen inspirerende sprekers de nieuwe zorg en de vooruitzichten en uitdagingen die ermee samenhangen. Innovatie staat centraal, in technologie en in werkwijze. Welkom in de toekomst, welkom in de Zorg 2.0. Aangenaam: TED Innovatiekracht gezocht Bezorgde bloggers de sprekers van TedxMAASTRICHT Het wereldwijde fenomeen TED komt naar Maastricht. Veranderen kan alleen met de juiste mensen op de juiste plek. Ook in de digitale wereld staat de zorg centraal. De inspirerende sprekers van 2 april a.s. PAGina 03 PAGina 05 PAGina 06 PAGina 12 Maastricht x = independently organised TED event Zorg & Innovatie is een commerciële bijlage bij NRC Weekend

2 Het UMC St Radboud is een topkenniscentrum voor academische 02 geneeskunde en gezondheidszorg. Kennis verbindt patiëntenzorg, zaterdag 24 maart Zorg & Innovatie Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 03 onderzoek en onderwijs en vormt het hart van de organisatie. Vanuit ambitie en betrokkenheid geven bijna medewerkers en studenten inhoud aan de toekomst van gezondheidszorg en medische wetenschappen. Om deze ambitie te delen nam het UMC St Radboud in 2010 het initiatief tot TEDxMaastricht. Aangenaam: TED Een TEDx over de zorg? Wie is die TED en waar kan ik hem ontmoeten? In deze bijlage laten we u kennismaken met dit wereldwijde fenomeen en geven we u meer informatie over het TEDx-evenement in Maastricht. Ideeën kunnen de wereld veranderen. Tenminste, als het goede ideeën zijn die anderen inspireren tot actie. Deze ideeën verdienen het om gedeeld te worden, zullen Richard Saul Wurman en Harry Marks gedacht hebben toen zij in 1984 TED begonnen. Een bijzondere conferentie waar getalenteerde sprekers hun nieuwe inzichten op het gebied van Technologie, Entertainment en Design (TED) deelden met het publiek. Het werd een groot succes. Sinds 1990 is TED een jaarlijks evenement. De paar uitverkorenen die hiervoor uitgenodigd worden je kunt er namelijk geen kaarten voor kopen moeten alsnog 6000 dollar betalen om naar binnen te mogen. Deze enorme populariteit leidde in 1996 tot het plan om ex-sprekers en -bezoekers van TED de gelegenheid te geven zelf een TED-achtig evenement te organiseren in hun eigen woonplaats. TEDx was geboren In 2009 hield internetondernemer Jim Stolze een presentatie op TED in Longbeach over overleven zonder internet. Het leek hem goed om TEDx naar Nederland te halen en in datzelfde jaar organiseerde hij TEDxAmsterdam, met sprekers als Robbert Dijkgraaf, Mabel van Oranje en Wubbo Ockels, en een spontane en zeer indringende presentatie over compassie van Awraham Soetendorp. Deze gaf voor Lucien Engelen van het UMC St Radboud de doorslag om TEDxMaastricht te organiseren. Een bijeenkomst over de toekomst van de zorg en gezondheid, met presentaties van onder andere e-patient Dave, Wouter Bos, Simon Sinek, Sophie van der Stap en Daniel Kraft. Drie presentaties van TEDxMaastricht 2011 zijn inmiddels gedeeld op het wereldwijde platform van TED.com en al meer dan een miljoen keer bekeken. Iedereen heeft iets met zorg De meeste zorginstellingen en patiënten zijn al lang op zoek naar manieren om voorbereid te zijn op de toekomst van de zorg. Hieruit ontstaan goede ideeën die gedeeld moeten worden. Daarbij gaat het niet alleen over de rol van internet of technologie, het gaat vooral over een andere manier van denken over de herinrichting van de zorg. Ideeën die op TEDxMaastricht het podium krijgen dat ze verdienen. In presentaties over informatie, data, communicatie, compassie, beleid, gevoel, emotie, werk, opleiding en uitdagingen voor de arbeidsmarkt. En daarmee is TEDxMaastricht niet het exclusieve domein van artsen en patiënten. Vroeg of laat krijgt immers iedereen met de zorg te maken. Als patiënt, familielid, professional, mantelzorger, of nabestaande. De toekomst van de zorg is van ons allemaal. x Lucien Engelen op Twitter), initiator en curator van TEDxMaastricht: De gezondheidszorg kan wel wat inspiratie gebruiken. Niet alleen dwingen stijgende kosten en tekorten op de arbeidsmarkt de zorgsector na te denken over de houdbaarheid van het huidige systeem. Ook patiënten en cliënten eisen een andere rol op in de zorg. Mensen beschikken dankzij internet sneller over informatie over ziekte en gezondheid dan vroeger. En met toepassingen als MijnZorgnet is het makkelijker geworden om kennis te delen met anderen. Hierdoor kan en wil de patiënt meer verantwoordelijkheid nemen in zijn of haar eigen zorgproces. Bijvoorbeeld door voorbereid met informatie een gesprek aan te gaan met de huisarts. Of door samen met een specialist op zoek te gaan naar alternatieven. Deze ontwikkeling staat niet stil en waait niet over. Net zoals we ons geen bank meer kunnen voorstellen zonder internetbankieren, zal de zorg onvermijdelijk meegaan in de heersende trend van zelfregie. Deze herinrichting blijft niet beperkt tot Nijmegen, of Nederland. Het is een internationale omslag. Vandaar dat het UMC St Radboud bewust voor Maastricht heeft gekozen als locatie voor de eerste twee edities van The Future of Health, juist vanwege de Europese oriëntatie. In 2013 zullen we de derde editie op een andere locatie houden. Welke dat is, maken we aan het einde van TEDxMaastricht 2012 bekend. x De patiënt kan en wil meer verantwoordelijkheid nemen in zijn of haar eigen zorgproces Lucien Engelen. TEDxMaastricht woordenlijst Colofon Zorg&Innovatie is een commerciële bijlage bij NRC Weekend. Productie: NRC Media Ik zoek een partner Patiënten worden mondiger, gaan actiever op zoek naar informatie en nemen met goed geen genoegen. En dat leidt tot betere zorg. Intensieve communicatie tussen patiënt en zorgverlener is daarin cruciaal. Patiënten onderhouden contact met hun zorgnetwerk in online communities en hebben inzage in hun eigen dossiers en behandelplannen: zij zijn de regisseur van hun eigen zorgproces. Zo zien wij de patiënt als partner. Zorgprofessionals die deel willen uitmaken van dit partnerschap, zijn bij het UMC St Radboud op de juiste plek. De veranderende gezondheidszorg is een wereldwijd fenomeen. Misschien zijn er daarom nog relatief weinig Nederlandse termen voor veel Zorg 2.0 begrippen. Een verklarende woordenlijst. E-health Het gebruiken van ICT-toepassingen ten behoeve van de gezondheidszorg. Gamification Toename van de toepassing van zogenaamde serious games voor de training van vaardigheden in de zorg, zowel voor professionals als patiënten. Serious gaming Het gebruik van computergames voor een serieus (educatief) doeleinde. Patient empowerment Beweging waarbij patiënten alles in het werk stellen om zelf de regie te krijgen over hun ziekte en zorgproces. Participatory healthcare Systeem van gezondheidszorg waarin de patiënt deel uitmaakt van zijn eigen behandelteam. De patiënt als partner van de zorgverlener. Simulcast Lokaal georganiseerd evenement waarbij mensen gezamenlijk naar de live-uitzending van TEDxMaastricht kunnen kijken. Healthcare 2.0 Ofwel zorg 2.0, overkoepelende term voor de veranderende gezondheidszorg waarbij e-health en patient empowerment een steeds grotere rol gaan spelen. Paradigm shift Een ingrijpende verandering van een stelsel of een model. De bijlage is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen NRC Carrière en TEDxMaastricht. De inhoud valt derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC Handelsblad en nrc.next. NRC Carrière is het arbeidsmarkt platform van NRC Media. Het heeft als doel om hoogopgeleide werknemers en werkgevers aan elkaar te verbinden door relevante content en vacatures te bieden. Sales: Martijn Timman, Lucien Engelen Marketing: Laurien Roos of Concept: Wilfred Mons Redactie: Karen Jochems, Karina Meerman, Marcel Wortel Vormgeving: Van Lennep, Amsterdam Correctie: Frank van Geffen Contact voor adverteerders: of Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van NRC Media en/of andere auteursrechthebbenden. NRC Media kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud. 84% van de Nederlandse bevolking checkt Google voordat zij een huisarts bezoekt (REshape)

3 04 zaterdag 24 maart Zorg & Innovatie Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 05 Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met CZ Zorg op maat door e-health Innovatiekracht gezocht Zorgverzekeraar CZ ontwikkelt een digitaal gezondheidsplatform voor ziekenhuizen, huisartsen en patiënten, genaamd Mijn Gezondheidsplatform. Dit platform geeft de patiënt meer vermogen tot zelfmanagement, een ontwikkeling waar volgens CZ veel behoefte aan is, zeker bij chronisch zieken. Het is duidelijk: de komende jaren staat de zorg in het teken van innovatie. Maar innoveren gaat niet vanzelf: het valt of staat met de juiste mensen op de juiste plek. Wie gaan de komende jaren het verschil maken en hoe zorg je ervoor dat juist die mensen bij jouw organisatie willen werken? Lucien Engelen, initiatiefnemer en curator van TEDxMaastricht van het UMC St Radboud en innovatie-expert bij uitstek, geeft zijn mening. De huidige aanpak in de zorg, waarbij een zorgstandaard voor een aandoening wordt vertaald naar een zorgprogramma voor iedereen, past niet bij de uitgangspunten van zorg op maat. Steeds meer patiënten willen meer regie over hun eigen gezondheid en zorgbehoefte, aldus Wim van der Meeren, voorzitter raad van bestuur van CZ. Daarbij groeien de kosten van de zorg, waarop dan weer bezuinigd moet worden, terwijl de behoefte aan zorg in een vergrijzende samenleving steeds groter wordt. De zorgverzekeraar kijkt daarom naar alternatieve ondersteuning in de vorm van e-health-toepassingen, contact en telefonische consulten. Zo kan de kwaliteit van zorg verder groeien, blijven de kosten beperkt en wordt het moment dat de zorgvraag de capaciteit overtreft minder snel bereikt, aldus Van der Meeren. Vooral voor chronisch zieken gaat zelfmanagement een steeds belangrijkere rol spelen. Neem bijvoorbeeld de groeiende groep diabetespatiënten. Het merendeel moet vier keer per jaar voor controle naar een zorggroep, als onderdeel van de zorgstandaard. Hebben zij nog een andere aandoening, bijvoorbeeld COPD, dan wordt naast de eerste ook een tweede zorgstandaard toegepast. Heel gechargeerd gesteld: op maandag ben je diabeet en op dinsdag ben je COPD er. Dat is geen zorg op maat, zegt Van der Meeren. Een deel van de patiënten die nu behandeld worden volgens een zorgstandaard, kan hun zorg met zelfmanagement beter inrichten. We weten dat mensen die zelf sturen, over het algemeen minder gebruikmaken van de zorg en betere resultaten boeken. En ze zijn ook nog eens tevredener. Mijn Gezondheidsplatform Met dat doel heeft CZ een digitaal instrument laten ontwikkelen ter ondersteuning van zelfmanagement: Mijn Gezond heidsplatform (MGP). MGP heeft een aantal onderdelen in zich om op een succesvolle manier te kunnen bijdragen aan zelfmanagement. Joep de Groot, lid raad van bestuur van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ en ontwikkelaar van het platform, licht toe: MGP biedt ondersteuning in de thuissituatie van de patiënt en combineert dat met ondersteuning in het zorgproces. Het is een digitaal gezondheidsdossier, waar zorgverlener en patiënt beiden toegang toe hebben. Zij kunnen op MGP samen een zorgplan op maat opstellen. Daarnaast kan de patiënt er belangrijke meetwaarden in bijhouden en krijgt hij daarop direct feedback. Bovendien biedt het platform interactieve mogelijkheden voor coaching op leefstijl, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, voeding en stoppen met roken. De patiënt logt in, doet een online-intake en ontvangt dan een plan op maat. Hij kan de voortgang bijhouden en zo - met behulp van een levende zorgprofessional die meekijkt en geregeld contact opneemt - zijn doelen bereiken. Gelijkwaardige samenwerking Door gegevens uit te wisselen tussen het platform en de systemen van de zorgverlener, komt meer informatie beschikbaar voor zowel patiënt als zorgverlener. Dit maakt de samenwerking tussen beide partijen ook gelijkwaardiger. De patiënt krijgt meer regie over zijn zorg en gezondheid en de zorgverlener kan gericht ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde voor effectieve ondersteuning van zelfmanagement, is begeleiding en controle door een arts, vervolgt De Groot. Het is daarom zaak dat patiënt en zorgverlener eerst samen kijken naar het zelfmanagementvermogen van de patiënt. Een goede zelfmanager heeft geen behoefte aan vier keer per jaar een consult bij de zorgverlener. Dat kan teruggebracht worden tot één keer per jaar met daarnaast ondersteuning van het MGP. Dit creëert weer ruimte voor patiënten die meer begeleiding nodig hebben. Meetbare kwaliteit Leefstijlverandering en zelfmanagement van chronische aandoeningen als depressie, burn-out en angststoornis zijn bij uitstek geschikt voor online-begeleiding. Internetbehandeling is dan effectief, goedkoper en het bespaart ook arbeidskracht in de zorg, en iedereen weet hoe hard die nodig is. Er zijn mensen nodig op de arbeidsmarkt en daarvan moeten in de zorg, zegt Van der Meeren met een kleine glimlach. Differentiatie is nodig. Zorg waar het moet, zelfmanagement waar het kan. E-health kan een belangrijke rol spelen op diverse vlakken. Door zorgprocessen te verbeteren wordt het zorgsysteem efficiënter, verbetert de kwaliteit van de zorg en krijgen patiënten de mogelijkheid zelfstandiger met hun ziekte om te gaan. x Wim van der Meeren (links) en Joep de Groot: E-health kan uitkomst bieden voor patiënt en zorgverlener. Differentiatie is nodig. Zorg waar het moet, zelfmanagement waar het kan We praten niet over zomaar een verandering, we spreken over de grootste verandering ooit in de zorg. Een paradigm shift. Lucien Engelen laat er meteen geen twijfels over bestaan hoe groot de uitdaging wordt voor de zorg. Artsen, verpleegkundigen, ondersteuners en staf iedereen krijgt er op een of andere manier mee te maken. Wat kan de zorg verwachten? Ten eerste is er sprake van rolwisseling. Waar informatie eerder alleen aan de kant van zorgprofessionals en wetenschappers beschikbaar was, is het nu via onder meer internet voor iedereen toegankelijk. Hierdoor verandert de rol van de patiënt en zal deze actiever betrokken moeten worden bij het zorgproces. Daarnaast is de vraag naar zorg enorm gestegen en, met de vergrijzing aan de horizon, is er nog geen einde in zicht. Inzet van nieuwe technologie moet tijd en arbeid besparen, en daarmee de kosten van de zorg beheersbaar houden. Technologie moet je niet zien als doel maar als tool, stelt Engelen. Het is een middel waarmee je tijd kunt winnen en ruimte kunt scheppen voor andere taken. Dat betekent wel dat het vak van verpleegkundige bijvoorbeeld op den duur technischer wordt. Innovatie biedt kansen De wereld van de zorg verandert dus ingrijpend verandert daarmee ook de vraag naar personeel? Volgens Engelen is dit niet meteen het geval. Door innovatie in de zorg zal de invulling van sommige functies anders worden denk aan de verpleegkundige en de nieuwe techniek. Ook zullen er waarschijnlijk geheel nieuwe functies ontstaan, waar we nu niet direct aan denken. Maar de veranderingen vinden gefaseerd plaats, dus is er voldoende tijd om personeel zonodig bij te scholen of wellicht helemaal om te scholen, mocht dat nodig zijn. Waar het om gaat, benadrukt Engelen, is dat innovatie in de zorg veel kansen zal bieden, zowel voor de huidige zorgprofessionals als voor mensen die nu in andere sectoren werkzaam zijn. Zorgprofessionals willen zorg verlenen, niet eindeloos turven en lijstjes invullen. Technologie kan veel van die bijzaken overnemen, waardoor er meer tijd is voor het echte werk. Tegelijkertijd wordt de zorg door innovatie ook een meer dynamische omgeving. Er komt meer ruimte voor mensen die Zorgbreed moeten we de juiste mensen op de juiste plek krijgen het leuk vinden om te pionieren en nieuwe dingen op te zetten. Kortom: de zorg wordt leuker en daarmee een aantrekkelijker branche! Communiceer met communities Dat is een welkome ontwikkeling in een sector die nog te vaak kampt met een grijs en stoffig imago. Maar zorginstellingen zullen dat wel zelf in hun werving moeten laten doorklinken. Engelen is voorstander van een creatieve benadering: We moeten outside the box denken om nieuwe doelgroepen te bereiken. Met louter traditionele middelen zoals kranten en vakbladen bereik je immers maar een deel van je doelgroep. Cross-mediale combinaties en inzet van social media zijn essentieel voor een maximaal bereik. Met name netwerken of communities bieden waardevolle mogelijkheden om zorgorganisaties een eigen gezicht te geven en daarmee een sterke employer brand op te bouwen en te onderhouden. Zakelijke platforms als LinkedIn worden al langer hiervoor gebruikt maar ook Facebook en Twitter worden steeds belangrijker. Engelen, zelf een enthousiaste Twitteraar, ziet hierin grote kansen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van werknemers - ze zijn je beste ambassadeurs! Maak het makkelijk voor hen om vacatures te posten op hun Facebookpagina of te tweeten. Daarmee vergroot je de kans dat je mensen bereikt die een match hebben met jouw organisatie. Werk aan een sterk merk Een dergelijke aanpak brengt employer branding ook binnen het bereik van kleine organisaties zoals huisartsenpraktijken en andere kleinschalige zorgverleners. Ook zij kunnen immers zonder grote investeringen met social media aan de slag gaan. Dat is belangrijk want employer branding kan veel verder ontwikkeld worden in de zorg. Engelen: Innovatie zal van de zorg een leukere en interessantere sector maken; het is goed als alle organisaties, op alle niveaus, die boodschap uitdragen. Bovendien is het belangrijk om zorgbreed de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. Iedere organisatie kent zijn eigen specifieke cultuur, zijn eigen focus, zijn eigen plussen en minnen. Als je die heel duidelijk communiceert, kunnen zowel werkgever als werknemer veel bewuster kiezen. Bovendien: Hoe beter het proces aan de voorkant is geregeld, hoe beter de collega s die je binnenhaalt, aldus Engelen. En hoe groter de kans dat zij zich thuis voelen binnen de organisatie en willen blijven. In het kader van de grote veranderingen die de zorg te wachten staat, is dat tenslotte ook niet onbelangrijk. x Wat is employer branding? Employer branding is een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Uit: Het Nieuwe Employer Brand, uitgeverij Werf&Media sinds 2001 zijn De zorgkosten met 66% gestegen (CBS) het Aantal werkenden in de zorg is met 30% gestegen sinds 2001 (CBS)

4 06 zaterdag 24 maart Zorg & Innovatie Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 07 bezorgde bloggers De digitale wereld speelt een steeds een grotere rol in de gezondheidszorg. Niet vreemd dus dat steeds meer mensen online hun mening geven of adviezen willen delen. Op deze pagina s stellen we een aantal bloggers die betrokken zijn bij TEDxMaastricht aan u voor. Hugo van der Wedden Is verpleegkundige en medisch socioloog, gespecialiseerd in moderne stervensrituelen. Naast zijn werk aan een boek over dit onderwerp, blogt Hugo regelmatig op nursing.nl over zijn ervaringen in de verpleging. Karin Oost Is hoofd van artsennet.nl, het grootste onafhankelijke medische nieuwsportal voor alle artsen in Nederland. Hiervoor was ze freelance journalist en fotograaf. Marije Elderenbosch Heeft verstand van alles wat van letters is gemaakt. Marije is freelance schrijver, redacteur, vertaler, cateraar en daarnaast professioneel diabeticus en schrijft vanuit haar persoonlijke ervaringen over de toekomst van de gezondheidszorg. Renske Visscher Is orthopedagoog en manager van het project e-health bij Altrecht. Vanuit haar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, is ze gedreven om deze zorg makkelijker en prettiger te maken voor patiënten en behandelaren, bijvoorbeeld door het inzetten van serious gaming. Eveliene Manten-horst Biomedisch wetenschapper van huis uit, maakt zich tegenwoordig sterk voor het organiseren van mensgerichte zorg, onder andere voor jonge mensen met kanker. Daarbij wil ze de onlosmakelijke combinatie van high tech en high touch onder de aandacht brengen onder het codewoord SAMEN, namelijk met de patiënt. Hugo van der Wedden Normaal zijn Sinds een paar maanden ben ik gedetacheerd op de afdeling interne oncologie. Vrijwel alle patiënten die ik verpleeg hebben uitgezaaide kanker, een enkele uitzondering daargelaten. De meesten komen voor chemotherapie om de ziekte te vertragen. Sommigen, voor wie geen reguliere behandeling meer bestaat, doen mee aan een medicijnstudie. Ook zijn er behoorlijk wat mensen die acuut zijn opgenomen in verband met pijn, obstipatie of andere malaise. Er heerst evenwel een goede sfeer op de afdeling. Zeg maar gerust dat het gezellig is. Je zou het wellicht niet verwachten, maar het gebeurt regelmatig dat mensen, wanneer het ontslag in zicht komt, er zeer tegenop zien om de buitenwereld tegemoet te treden. Die houding begrijp ik steeds beter. De afdeling is voor de meeste patiënten een bekende plek. Ze hebben er vaker gelegen. Ze kennen het personeel en weten dat ze in goede handen zijn. Mensen voelen zich er veilig, misschien zelfs wel thuis. Ook omdat de wereld buiten het ziekenhuis niet meer hetzelfde is. Kanker is een ziekte met een stigma. We associëren het met de dood en dat geeft problemen in relaties. Naasten van de patiënt weten zich soms maar moeilijk een houding te geven. Een mevrouw met terminale kanker vertelde dat haar beste vriendin iedere keer in janken uitbarst als ze elkaar zien, en dat ze daar wel een beetje klaar mee is. Ze heeft juist behoefte aan de luchtige gezelligheid van vroeger. Een man met longkanker heeft vrienden die bij binnenkomst altijd zeggen dat hij er zo goed uitziet. Niet slecht bedoeld natuurlijk, maar hij ervaart geen enkele ruimte om te vertellen over de misselijkheid, de benauwdheid en de angst die hij dagelijks ervaart. Hij voelt zich eenzaam tijdens het bezoekuur. Hierin schuilt voor een belangrijk deel de gezelligheid op de afdeling. Bij ons ben je met uitgezaaide kanker geen buitenbeentje. Iedereen is ziek en vrijwel iedereen gaat eerder dood dan eigenlijk de bedoeling is. Op de afdeling kunnen mensen daarom gewoon zichzelf zijn, ondanks hun gestigmatiseerde ziekte. De pruiken gaan af. Met elkaar en met het personeel praten ze over pijn, angst, The Voice of Holland, Ajax en de soms bevreemdende ervaring van het ziek zijn. Ze zijn er normaal onder de normalen. Een rol die in de buitenwereld niet meer vanzelfsprekend is. x Karin oost Pioniers, volgers, afwachters en negatieven Er zijn vier soorten artsen: pioneers, volgers, afwachters en negatieven. De pioniers zijn de dokters die u tegenkomt op initiatieven als E-health. Zij zetten in op innovatie en verbetering van de zorg, al dan niet geholpen door technologie. Dat zijn de mensen die de toekomst scheppen. De volgers zijn de eersten, na de pioniers, die nieuwe ontwikkelingen omarmen. Zij worden ambassadeurs van deze initiatieven. Pioniers kunnen niet zonder volgers en volgers kunnen niet zonder pioniers. Volgers zijn de mensen die de toekomst omarmen. De afwachters zijn uitermate belangrijk. Als zij een nieuwe ontwikkeling omarmen, is de kritische massa bereikt en dat is bepalend voor het normaliseren van een nieuw product of nieuwe dienst in de dagelijks zorgpraktijk. Zij zijn niet zo snel als de volgers in het adapteren van nieuwe initiatieven, maar als zij dat doen, kan er niets meer misgaan. Afwachters zijn de mensen die de toekomst werkelijkheid maken. Met de negatieven is het een langer verhaal. Dit is de groep mensen die denkt: Waarom zou ik mijn dagelijkse praktijk veranderen? Zij implementeren nieuwe technologieën alleen als zij ertoe gedwongen worden. Negatieven zijn de mensen die de toekomst vertragen. Welk soort arts bent u? x Marije Elderenbosch God, appels en internet Als het waar is dat een appel per dag ervoor zorgt dat de dokter wegblijft, moet de appelconsumptie wereldwijd de afgelopen jaren wel enorm gedaald zijn. Gezondheidszorg is booming business en dokters zijn allerminst verdwenen. Er is wel wat veranderd. Vroeger geloofden mensen in kwakzalvers en een almachtige god; vandaag de dag lijkt het erop dat internet het leeuwendeel van de stemmen krijgt. In die enorme zee van informatie zoeken we naar oplossingen voor alles wat ons scheelt voordat we er ook maar aan denken de huisarts te bellen. Ziekte is een teken van zwakte, en wie zwak is is kwetsbaar. En we willen niet kwetsbaar zijn. Je kunt lang zoeken naar een kaartje met Ja, natuurlijk is het vervelend, maar je zult ermee moeten leren leven. Nee. Het is Beterschap! en Hopelijk ben je snel weer de oude! wat de klok slaat. Met elk strengetje DNA dat ontrafeld wordt, wordt er gewerkt aan genezing. Voor veel ziekten komt die genezing in rap tempo dichterbij. Mooi, want wie wil er nou niet dat AIDS genezen kan worden en dat geliefden niet langer doodgaan aan kanker? Alhoewel het natuurlijk nog beter zou zijn als niemand nog kanker kreeg. Willen we niet allemaal een lang, gezond en gelukkig leven? Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die jong en op het hoogtepunt van hun roem willen sterven, maar aangezien die mensen als gezonde bron van vermaak dienen voor mensen die wel gaan voor en ze leefden nog lang en gelukkig is dat eigenlijk geen probleem. Jammer alleen dat er voor elke ziekte die (bijna) genezen kan worden een nieuwe opduikt, en dat die nieuwelingen zich net zo hard verspreiden als een virus op het almachtige internet. Vooralsnog is ziekte een onuitroeibaar fenomeen, maar het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voor ook dat opgelost wordt. Tot het zover is, schrijf ik appels voor. x Renske Visscher E-health is empowerment health, of toch niet? Een tijdje geleden had ik een groep vrienden te eten. Een van hen vroeg op een gegeven moment, Stel dat je met een tijdmachine wordt teruggestuurd naar de Middeleeuwen, wat zou je dan kunnen laten zien van onze vooruitgang? Het was een lange tijd stil. Alleen over onze vooruitgang vertellen leek ons een enkele reis naar een middeleeuwse kerker of erger. We moesten toch iets kunnen verzinnen... Een computer maken lukt niet, internet aanleggen, een auto, een smartphone, een koelkast, wasmachine, elektriciteit maken? Helaas... Het enige wat we konden verzinnen is dat we de middeleeuwers zouden kunnen helpen met het verbeteren van hun hygiëne. Maar dat hadden onze grootouders ze ook al uit kunnen leggen. Dit zette me aan het denken over de vooruitgang in onze hedendaagse maatschappij. Mijn baan is om E-health te ontwikkelen en te implementeren. Het voornaamste doel van E-health is om patiënten te ondersteunen met technologie zodat zij minder afhankelijk worden van zorgverleners. Door middel van E-health krijgen patiënten meer zelf de touwtjes in handen en krijgen zij meer regie over hun ziekte of herstel. Zoals een van de TEDxMaastricht thema s luidt E-health is empowerment-health. Maar is dat wel zo? Na de discussie over de tijdreis naar de middeleeuwen ben ik daar toch wat aan gaan twijfelen. In onze missie om patiënten minder afhankelijk te maken van hulpverleners zou een neveneffect wel eens kunnen zijn, dat we ze te afhankelijk maken van technologie. En het vervelende met technologie is: het gaat weleens stuk. Je zult niet de eerste automobilist zijn die totaal de weg kwijt raakt doordat de TomTom het niet meer doet. x Eveliene manten-horst It is mine! Toch gek eigenlijk. Gek dat andere mensen kijken naar mijn lichaam; mijn bloed, mijn weefsel, mijn activiteiten. Ze kijken en observeren. Ze praten met elkaar en analyseren met elkaar. En dat over mij, maar zonder mij. Ik krijg de uitslag. Alsof ik een examen doe. Een examen waar ik knoerthard voor geleerd hebt en waar ik onverwacht en ongewild toch nog voor kan zakken. En wat nog gekker is: anderen dan ikzelf weten dus eerder, ja véél eerder, wat er met mij aan de hand is. En zeggen dat niet of mogen dat niet zeggen aan mij omdat er regels zijn. En dat snap ik wel. Het is ook correct bedoeld. Ik heb er ook geen verstand van. En nee, ook ik zit niet te wachten op Tulleken-Koelewijn -acties. Maar toch blijft het gek dat ik niet weet wat er gebeurt, wat er gedaan, wat er gezegd wordt over mij en wat van mij is. Dat het mij wordt medegedeeld. En niet meteen maar na een poosje. Dat zou toch anders moeten kunnen? Dat zou toch, als ik dat wil, samen met mij moeten kunnen? In de tijd dat mijn bloed, mijn weefsel, mijn activiteiten onderzocht worden om een diagnose te kunnen stellen, leef ik een vacuüm in de tijd. En in die tijd, die zo eenzaam is, altijd te lang duurt en zo koud dat de Noordpool spontaan een ijslaag erbij krijgt, is er niemand die mij bijstaat. Die bereid is met mij mee te reizen. Die snapt, zonder woorden, wat ik doormaak. Dat zou toch anders moeten kunnen? Als ik dat wil? x Er zijn meer dan zorggerelateerde weblogs in Nederland (REshape) 57% van de Nederlandse patiënten deelt zijn of haar zorgervaringen online (REshape)

5 Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 09 Regel al je zorg online Altijd en overal Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met UMC Utrecht de echte REVOLUTIE IN DE ZORG De nieuwe zorgprofessional werkt midden in het digitale tijdperk en is gewend zelf informatie binnen te halen. Nu is technisch mogelijk waar het UMC Utrecht al jaren van droomt. De echte revolutie is echter de verandering in de relatie tussen arts en patiënt. PAZIO stelt meerdere online diensten beschikbaar waarbij je altijd en overal je zorg kunt regelen: afspraken maken, labuitslagen inzien, recepten aanvragen en na je afspraak nog online een vraag stellen aan je arts. Tegelijkertijd stellen we handige apps beschikbaar die je meer inzicht geven in je eigen gezondheid en waar je actief mee aan de slag kunt! PAZIO maakt dit mogelijk Hiermee leveren we een bijdrage aan de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. PAZIO is een initiatief van het UMC Utrecht samen met andere innovatieve partners. PAZIO zoekt projectmanagers! Wil je als jonge ambitieuze innovator deel uitmaken van ons team? Pas je in een gedreven innovatieve omgeving waarin je direct volledig mee draait? Wij zoeken startende projectmanagers die samen met ons van PAZIO een succes gaan maken. Wil jij samen met ons bijdragen aan de toekomst van de gezondheidszorg? Voor meer informatie: Jos Kuilboer is directeur bij en Innovatieambassadeur van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Hij is een supporter van co-creatie: vernieuwing door samenwerking op een leuke en effectieve manier. Dit doet de medische kennisinstelling met partners uit zowel de farmaceutische en ICT-industrie, als uit de zorg en de overheid. Via het web kunnen we nu informatiesystemen voor elkaar ontsluiten, zegt Kuilboer. Het lastigste aspect was misschien wel de communicatie tussen mensen. Zorg en ICT hebben nu eenmaal een heel andere manier van praten en luisteren. Na twee jaar van voorbereidingen werkt het online communiceren tussen patient en behandelaar nu echt in de dagelijkse praktijk. Alle partners in het PAZIO-project zijn overtuigd van hetzelfde belang: niet technologiegedreven werken, maar op basis van gebruiksgemak en het nut voor de patiënt. Mobiele apps PAZIO is een platform voor online-applicaties voor zorgaanbieders, met het doel de kracht van de patiënt te versterken. De apps werken op tablets en smartphones en de patiënt krijgt toegang tot de functionaliteit door eenmalig veilig in te loggen met DigiD. Met name de chronisch zieke patiënt kan hiermee veel meer zeggenschap krijgen over zijn behandeling dan momenteel het geval is, aldus Kuilboer. Wij hebben patiënten in de kliniek die beter op de hoogte zijn van hun medicijngebruik dan menig arts. Waarom die kennis niet gebruiken? Sterkere eerste lijn Niek de Wit is hoogleraar huisartsengeneeskunde en medisch manager van de Julius Gezondheidscentra in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. In de vier gezondheidscentra worden in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht innovatieve zorgconcepten in de eerste lijn ontwikkeld en geevalueerd. De Wit: Om ook in de toekomst aan de toenemende zorgvraag tegemoet te kunnen komen, moet de eerste lijn worden versterkt. Dat vraagt om een betere organisatie, meer medische mogelijkheden en een betere taakverdeling. Waarom zou een huisarts geen MRI- of CT-scan kunnen aanvragen voor zijn patiënt? Door de expertise van de huisarts te verhogen, kunnen we meer mensen in de eerste lijn houden en dit ontlast de (dure) ziekenhuiszorg. Maar de huisarts heeft ook geen zeeën van tijd en daarom bevat PAZIO applicaties die tijd en kosten moeten besparen. Herhaalrecepten, consult, afspraken maken, online-labuitslagen, online beschikbare patiënteninformatie: de patiënt richt zelf zijn online-omgeving in, door die apps te kiezen die voor hem van belang zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het Inidividueel ZorgPlan beschikbaar, dat de patiënt inzicht geeft in zijn eigen medisch dossier. Het is geen elektronisch patiëntendossier, benadrukt De Wit. Het gaat om voor de patiënt toegankelijke gegevens uit het dossier en om de behandelafspraken met de zorgaanbieder. Zelfmanagement Met eafspraak is de huisartspraktijk 24 uur per dag bereikbaar voor het plannen van een afspraak. econsult maakt de huisarts ook als een dokter bereikbaar. Binnenkort voegt PAZIO ook een zelfmanagementmodule toe voor diabetespatiënten en krijgt de patiënt in Leidsche Rijn toegang tot E-mentalhealth-behandelprogramma s als Kleur je leven. UMC Utrecht biedt al de mogelijkheid voor online-consultatie van de specialist. We krijgen bijna altijd doordachte vragen van patiënten, zegt Kuilboer. De vraag schriftelijk moeten formuleren helpt hem scherp te stellen. De echte revolutie Technisch is nu mogelijk waar het UMC Utrecht jarenlang van droomt, zegt Kuilboer, terwijl hij met enige liefde naar zijn tablet kijkt. Maar de echte revolutie is de andere manier waarop de huisarts en de specialist in contact treden met de patiënt en hem begeleiden. We gaan van zendingsgericht werken naar veel meer gelijkwaardigheid. Eerlijk is eerlijk, patiënten staan nog niet massaal te springen om mee te doen. Sinds de introductie in de herfst van 2011 in het eerste Julius Gezondheidscentrum, heeft 15% van de patienten zich bij PAZIO geregistreerd. Maar het gebruik groeit gestaag. Het lijkt een kwestie van wennen. Kuilboer en de Wit zijn optimistisch. Gebruik zal zich verspreiden als een olievlek. De regio s Groningen en Friesland hebben ook al interesse getoond. Daar zijn de letterlijke afstanden tussen arts en patiënt wat groter. En de grenzen aan de ontwikkeling zijn nog niet bereikt: in de toekomst kan de patient door een combinatie met videochatsoftware als Skype via PAZIO zelfs een online- live -spreekuurbezoek bij bij zijn huisarts of specialist afleggen. x Voor informatie over PAZIO: De echte revolutie is de andere manier waarop de huisarts en de specialist in contact treden met de patiënt Niek de Wit (links) en Jos Kuilboer: UMC Utrecht zet technologie in om de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt te vergroten. Wil je met de toekomst van de zorg mee bepalen? We zijn er al mee begonnen. 30% van de Nederlandse patiënten vergelijkt en kiest een arts online (REshape)

6 10 zaterdag 24 maart Zorg & Innovatie Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 11 NRC carrière mag 5 kaarten verdelen Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met UMC St Radboud toch nog naar TEDxMaastricht? Wie is de partner van de patiënt? Iedereen kon zich op de website van TEDxMaastricht aanmelden voor een van de uitnodigingen, door aan te geven waarom hij of zij niet op TEDxMaastricht mocht ontbreken. Het evenement is inmiddels allang meermaals uitverkocht. Maar voor wie toch graag naar het evenement op 2 april wil, is er nog een allerlaatste kans. NRC Carrière mag namelijk nog vijf lezers gelukkig maken met een plaats. Maak het live mee Ook thuis is het gehele programma van TEDxMaastricht op 2 april a.s. live te volgen. Stuur voor vrijdag 30 maart een naar en leg uit in maximaal 120 woorden wat jouw visie is op de toekomst van gezondheid en waarom TEDxMaastricht niet zonder jouw aanwezigheid kan. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Jouw veilige en sociale netwerk in de zorg MijnZorgnet.nl is er voor patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Om kennis en ervaring te delen, vragen te stellen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom de meest uiteenlopende ziektebeelden. Op momenten waarop het ú uitkomt. Met (mede) patiënten, mantelzorgers en (collega) zorgverleners. Eén op één of in groepsverband. Bent u benieuwd hoe dit kan? Kijk dan op MijnZorgnet.nl voor patiënten Via het YouTube LIVE-kanaal van TEDxMaastricht wordt het gehele programma uitgezonden, inclusief interviews met sprekers, kijkjes achter de schermen en meer. En wie graag samen kijkt, komt naar een van de TEDxMaastricht Cinema Events of simulcast evenementen die door heel Nederland georganiseerd worden. Kijk voor meer informatie op Vragen stellen, overleggen en ervaringen delen Met mensen waarvan ú vindt dat ze bij uw zorgproces betrokken moeten zijn: medepatiënten, familie, vrienden, mantelzorgers, zorgverleners In digitale poli s van uw ziekenhuis, in groepen waarin uw ziektebeeld centraal staat of in uw eigen persoonlijke community Op momenten waarop het ú uitkomt (advertentie) MijnZorgnet.nl voor zorgverleners Weten wat er leeft onder uw patiënten Vragen beantwoorden, kennis en informatie delen o Persoonlijk en individueel met één patiënt of efficiënt in groepsverband o Eenvoudige kennisuitwisseling met collega zorgverleners o In de digitale poli van uw afdeling, in groepen waarin een ziektebeeld centraal staat of in persoonlijke communities van uw patiënten Op momenten waarop het ú uitkomt Een partnerschap kent twee deelnemers. Wie patiënt als partner als motto kiest, geeft aan zelf ook een goede partner te willen zijn voor de patiënt. In de Radboud Manier van Werken staat partnerschap centraal. In het UMC St Radboud werken ongeveer medewerkers in verschillende rollen voor en met de patiënt aan de zorg. Dit jaar zet de organisatie de eerste stappen in de Radboud Manier van Werken, om meer dan ooit een gelijkwaardig partnerschap te creëren tussen de Radboudmedewerkers. Dat gebeurt op verschillende vlakken: onderling, over afdelingen heen en vervolgens met de patiënt. Zo krijgen medewerkers van het UMC St Radboud de mogelijkheid om hun persoonlijk budget naar eigen inzicht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Ook wordt de vrijheid en flexibiliteit geboden om het werk in grote mate zelf in te richten, volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Maar het zit ook in iets eenvoudigs als het online aanmelden en bijhouden van ziekte en verlof. Als medewerkers van het Radboud op deze wijze in staat worden gesteld hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie te voeren over hun werk, kunnen zij op vergelijkbare wijze omgaan met de patiënt en zijn ziekte. Dit is waar het UMC St Radboud zich hard voor wil maken in Digitale communicatie Volgens Lizette Engelen, ambassadeur van het Nieuwe Werken, is directe digitale communicatie een van de middelen om deze nieuwe werkwijze te realiseren. Binnen het UMC St. Radboud lopen al projecten op dit gebied. Annelies Mavinkurve, kinderoncoloog, is betrokken bij een ervan: het REshape-project MijnRadboudThuis. Mavinkurve is erg enthousiast over deze pilot: Ouders kunnen via een tablet die ze gemakkelijk overal mee naartoe kunnen nemen, vragen stellen aan iemand die zij kennen en vertrouwen en op korte termijn antwoorden van hem of haar ontvangen. Dat waarderen zij enorm. Voor de zorgverlener is het fijn dit te kunnen doen op een voor hem of haar geschikt moment. Zowel patiënt als arts houden zo beide meer de regie over hun tijd; er is sprake van een gelijkwaardiger samenwerking. Het Radboudkompas Met de introductie van de Radboud Manier van Werken wordt ook het Radboudkompas ingevoerd. Opleidingsadviseur Dré Kloks vertelt hoe dat past in de nieuwe manier van jaargesprekken voeren, waarbij gelijkwaardigheid op de werkvloer en daardoor uiteindelijk gelijkwaardigheid met de patiënt, het uitgangspunt is: De medewerker en zijn leidinggevende gaan de dialoog met elkaar aan, zowel zakelijk als persoonlijk. Dit gebeurt met een planningsgesprek waarbij de werkzaamheden, ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerker worden besproken. Later volgt er een voortgangsgesprek, om uiteindelijk tijdens de evaluatie de gemaakte afspraken te bespreken en evalueren. Dan volgt ook de feitelijke beoordeling. Het Radboudkompas zal een belangrijke rol gaan spelen in dit proces. Het is een online-instrument waarmee je je voorbereiding en verslaglegging kunt vastleggen. Deze bijzondere tool gaat in april 2012 live. Energieker naar het werk Je krijgt wat je creëert, zegt Valerie Héraud, hoofd Organisatie en Personeelsontwikkeling. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de medewerker en de patiënt. Door de medewerker een training te bieden die precies bij hem past, komt hij dichter bij zijn drijfveren en zal hij energieker naar zijn werk gaan. Daarom zijn wij het aanbod van het persoonsgebonden budget enorm aan het verruimen en wordt de aanvraag efficiënter. Door producten aan te bieden op het gebied van leef- en werkstijl, loopbaan en de balans tussen werk en privé dragen wij bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook positief voor de patiënt. x Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de medewerker en de patiënt 25% van de Amerikanen laat een keuze voor de eerste hulp beïnvloeden door Social Media (REshape)

7 12 zaterdag 24 maart Zorg & Innovatie de sprekers van TEDxMaastricht Meer dan 30 sprekers delen hun ideeën over de toekomst van de zorg tijdens TEDxMaastricht op 2 april. Vanuit hun professie, vanuit hun ervaring of vanuit hun hart. Wat ook de reden is dat ze op het podium van het Theater aan het Vrijthof staan, een ding is zeker: het programma staat garant voor een flinke pil aan inspiratie. Hieronder een selectie. Bart Knols Bart Knols heeft een passie voor muskieten. Bijna verloor hij zijn vrouw aan malaria, en zelf vloerde de ziekte hem negen maal gedurende zijn elfjarige verblijf in Afrika. Net als Fred Soper, die aan het begin van de tweede wereldoorlog voorkwam dat er in Brazilië een plaag van Afrikaanse malariamuggen ontstond door duizenden mensen te laten zoeken naar muskietenlarven en ze te doden, is Bart Knols een groot voorstander van praktische, niet noodzakelijkerwijs hightech-oplossingen om malaria een halt toe te roepen. Tijdens TEDxMaastricht zal hij het hebben over zijn strijd tegen malaria, de pijnlijke waarheid over muskieten, en zal hij het publiek deelgenoot maken van enkele opmerkelijke ontdekkingen. Janneke Wittekoek en Joop Braakhekke Een cardioloog met een hart. Zou zou je Janneke Wittekoek kunnen omschrijven. Ze is een dokter die zich druk maakt over het feit dat ze teveel patiënten in haar spreekkamer ziet die daar niet hadden hoeven te zitten. Zij ziet liever dat je haar mijdt. Maar misschien ben jij ook zo iemand die zich nauwelijks druk maakt om zijn gezondheid? Geen zin in een gezondheidspreek van de dokter? Beetje bang voor de dokter misschien? Wat ook de reden is, dokter Janneke heeft het medicijn gevonden om je wel betrokken te krijgen bij je eigen gezondheid. Maak je borst maar nat voor een stoofpotje van medisch bewustzijn, geserveerd met een toefje knoflook, op een bedje van humor. Anke Tijtsma Heeft de rest van de wereld er iets aan als de Nederlandse gezondheidszorg verbetert? Het is eerder andersom. Ontwikkelingslanden ondervinden doorgaans slechte gevolgen van elke ontwikkeling die Westerse landen maken. Bijvoorbeeld door het onethische testen van medijnen, of het inzetten van onderbetaalde werknemers uit lagelonenlanden. Anke Tijtsma, medisch antropoloog en directeur van Wemos, wil dat dit verandert. Een duurzame en eerlijke gezondheidszorg in Nederland die bijdraagt aan een goede gezondheid wereldwijd. Actie hier, resultaat daar. Hoe dat kan? Anke vertelt het op TEDx- Maastricht. Roni Zeiger Voorheen Chief Health Strategist bij Google en nu medeoprichter en CEO van Impatient Science. Daarnaast werkt Roni als dokter en is hij medeoprichter van mijnzorgverhaal. nl en Seduce Health. Dit alles doet hij vanuit zijn missie om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot kwalitatief goede gezondheidsinformatie. Jelle Barentsz Stel je voor dat je een dokter bent die mensen van kanker moet genezen. Maar je hebt geen idee waar de tumor precies zit. Of wat voor tumor het precies is. Klinkt gek? Het is helaas de dagelijkse realiteit. En de reden waarom Jelle Barentsz, hoogleraar Radiologie en voorzitter van het Prostaat MR Center of Excellence van het UMC St Radboud, zich inzet voor de toepassing van MRI-technologie bij patiënten met (mogelijke) prostaatkanker. Met MRI zou het mogelijk moeten zijn om simpel en snel een goede diagnose te stellen, zonder patiënten lastig te moeten vallen met veel pijnlijke ingrepen. Jelle Barentsz hoopt dat deze methode de standaard zal worden bij het onderzoek aan mannen met een verhoogde kans op prostaatkanker. Yes, we scan! Marco van Beers Kan technologie ons helpen bij het delen van emoties, gedachten en gezondheid? Marco denkt van wel. Door technologie en design te combineren tot intieme communicatietechnologie. Waarbij die technologie hooguit een medium is. Niet het doel. Marco studeert momenteel af aan de faculteit Industrieel Ontwerp van de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn ontwerpen zijn poëtisch, symbolisch en gevoelig en stellen patiënten in staat beter te communiceren met hun omgeving. Peter Nicks De afgelopen twaalf jaar heeft Emmy-Awardwinnaar Peter Nicks vooral besteed aan het vertellen van verhalen, het slechten van conventies en betrokkenheid creëren met nieuwe ideeën. Peter maakt documentaires voor televisie, was producer bij ABC News in New York, de documentaireserie Life 360 en is betrokken bij een aantal social media startups. Momenteel werkt Peter aan het multimediale project The Waiting Room waarmee hij de impact onderzoekt die het Amerikaanse zorgbeleid heeft op een streekziekenhuis en de bijbehorende grotendeels onverzekerde patiëntenpopulatie. Paul Levy Paul Levy was voorzitter van de raad van bestuur van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. Over zijn ervaringen als bestuurder hield hij een weblog bij met de titel Running a Hospital. Hij was daarmee een van de weinige ziekenhuis-ceo s die open en eerlijk zijn gedachten deelde met de rest van de wereld over ziekenhuizen, geneeskunde en issues in de gezondheidszorg. In zijn blogberichten laat Paul Levy zich zien als iemand die een gelijkwaardige relatie met patiënten hoog in het vaandel heeft. Maastricht x = independently organised TED event Zorg & Innovatie is een commerciële bijlage bij NRC Weekend

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie