Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen. BV Nieuws. Kennisinfrastructuur. jaargang 2015 februari, nummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen. BV Nieuws. Kennisinfrastructuur. jaargang 2015 februari, nummer 1"

Transcriptie

1 Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen 1 BV Nieuws Kennisinfrastructuur jaargang 2015 februari, nummer 1 1

2 INHOUD 7 20 Agenda 2 Concreet 5 Studiedagen 6 22 Cursussen 10 Mededelingen 20 Aangesloten organisaties 23 Nationale agenda Avondcollege Schadeanalyse aan beton; forensic engineering Het Oude Station Houten Avondcollege Restlevensduur ALV 27 mei 2015 datum o.v.v. Constructeursdag Dag van de Betontechnologie MBO/HBO/TU docentendag Enschede 2 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

3 BV-NIEUWS 2014 Kennisinfrastructuur betonbouw in de steigers De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van de Betonvereniging stond dit keer in het teken van de (haperende) ontwikkelagenda van de betonsector. De hardnekkige recessie die onze sector inmiddels zo n 6 jaar steeds steviger in zijn greep houdt, heeft diepe sporen nagelaten. Honderden bedrijven gingen de afgelopen periode failliet, vele duizenden banen gingen verloren. Wie vandaag voor een studie Bouwkunde of Civiele techniek kiest, moet welhaast een rasoptimist zijn! Toch gloort ook aan deze tunnel licht aan de einder. Orderportefeuilles van architectenbureaus raken al wat voller en ook in de woningverkoop zit wat schot. En als roadmap is daar alvast het eindrapport over de Ontwikkelagenda voor de Betonsector. Jack de Leeuw, algemeen directeur van SBRCURnet, kreeg aan het eind van een boeiende voorstelling het eerste exemplaar uitgereikt. Die voorstelling werd verzorgd door zes sprekers uit de driehoek onderwijs onderzoek praktijk. Voor de uitvoering was gekozen voor een Pecha Kucha, een vorm waarbij deelnemers hun verhaal houden rondom een diavoorstelling van 20 afbeeldingen, waarbij elke afbeelding precies 20 seconden wordt getoond. Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en to the point te zijn. Jacco Buisman, Movares en bestuurslid van de Betonvereniging, gaf als middagvoorzitter de bühne vrij. Kennisinfrastructuur: Nederland en België De eerste spreker, wetenschapper Raphaël Steenbergen (TNO, UGent), vergeleek de situatie van de universitaire opleidingen in Nederland en België. Daarbij vroeg hij zich af of we in Nederland wel voldoende ingenieurs voor het berekenen van constructies opleiden. In wiskundig onderbouwde stellingen, waarin hij de zogenoemde grenstoestandfunctie aanhaalde, stelde hij dat we onze doelen niet zullen halen als we niets doen om de toekomstige studenten voor een constructieve studie te verleiden. Bovendien moet het aantal uitvallers na het eerste jaar drastisch naar beneden. Daarvoor moeten we het onderwijs verbeteren en de studenten enthousiast maken voor het vak. Ook het aantal HBO ers dat met succes doorstroomt, moet hoger en dat kan onder meer door het (her)invoeren van een schakelprogramma. Verder kunnen we de studie interessanter maken als we de maatschappelijke waardering voor het vak weten te vergroten. 3

4 Tussen droom en daad Vervolgens liet Theo Salet, academicus en praktiserend constructeur (TUe, Witteveen+Bos), zien dat de koppeling van onderwijs en onderzoek meerwaarde heeft voor studenten. Aan de hand van het onderzoeksproject Warmbeton, dat de TUe samen met het Cement&BetonCentrum uitvoert, werd duidelijk dat studenten juist enthousiaster worden als ze met nieuwe materialen en technieken mogen experimenteren. Theo heeft sinds kort een levensgrote 3D-printer tot zijn beschikking, en met deze nieuwe bouwmethode hoopt hij zijn dromen spelenderwijs tot realiteit te wekken. En ook al gaan zijn studenten pas in hun laatste studiejaar met de 3D-printer spelen, door al in het begin van de studie een doorkijkje te geven naar wat ze aan het eind kunnen verwachten, worden ze al wel enthousiast om hun studie door te zetten. Onderzoek is interessant als het geld oplevert Toine van Casteren, onderzoeker en ondernemer (B A S bv), staat op de voorste rij als er een brug moet worden geslagen tussen ontwerp en uitvoering. Te vaak nog is er een mismatch tussen beide disciplines, omdat de ontwerper op kantoor aan een andere oplossing denkt dan de uitvoerder op de bouwplaats. Als we het bouwproces vanaf het ontwerp met intelligente technologie vastleggen, kunnen we daarna, ook gedurende de levensfase van een bouwwerk, continu inspelen op een alsmaar veranderende vraag. Als bouwsector moeten we dan wel de klant en zijn behoefte kennen. Revolutionair en tegelijk controversieel was zijn pleidooi voor een Deltaplan voor Groningen, dat zowel overheid én bewoners tevreden kan stellen. Stop met het miljoenen stoppen in het versterken van bestaande woningen. Pak het groots aan en focus! Bouw voor 100 miljoen een wijk met 1000 aardbevingsbestendige woningen, laat de ergst getroffen 1000 gezinnen daar naartoe verhuizen en sloop de vrijgekomen panden. Ondertussen kunnen we gewoon doorgaan met aardgas oppompen! Nieuwe rol bouwers, ook wat betreft onderzoek Aannemer Jan de Jong (TBI) herinnerde ons aan ons grootse verleden. Grote projecten waarmee Nederland over de gehele wereld naam en faam heeft opgebouwd: Oosterscheldekering, Ekofisk boorplatform, Maeslantkering, HSL en Betuweroute. Vanuit de tegeltjeswijsheid Kennis is macht, stelde hij al snel maar kennis delen is kracht. Want telkens bouwden we voort op eerder opgedane kennis. Kortom, we hebben grote projecten nodig om weer nieuwe kennis te kunnen ontwikkelen. Vandaag de dag komen daar nog eens de nieuwe contractvormen bij, die maken dat we ook creatief moeten nadenken over financiering, onderhoud en beheer. De markt tenzij, geldt ook voor onderzoek Colette O Prinsen vertelde dat haar werkgever Rijkswaterstaat zich momenteel aan het bezinnen is op de kennis die men minimaal moet bezitten om een goede opdrachtgever te blijven. Onderzoek is nodig, niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande constructies. Samen met de markt wil men op zoek naar oplossingen die slimmer, sneller en veiliger zijn en met minder hinder gepaard gaan, maar ook minder euro s kosten. We staan in de infrastructuur aan de vooravond van een grootschalige vervangingsvraag. Rijkswaterstaat gaat meer en meer strategische allianties aan, om te beginnen met ProRail, Amsterdam en Rotterdam. Ze adviseerde ook eens over de schutting (andere disciplines) en over de landsgrenzen te durven kijken, naar de grote wereld van het kennis delen. Kennisinfrastructuur met pit Jack de Leeuw van SBRCURnet voelde zich als laatste spreker wel aangesproken door de voorzet van Rijkswaterstaat. Het realiseren van de Bouwcampus is zijn belangrijkste opdracht. Nu de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn veranderd en de uitstroom uit de bouw groter is dan de instroom, is het tijd voor een verandering. In navolging van duurzaamheidsprofessor Jan Rotmans stelde hij dat veranderingen sneller gaan als we de moed opbrengen om van elkaar te willen leren. Innoveren doe je door elkaar te ontmoeten, en het beantwoorden van de vragen waarom, hoe en wat vormen daarbij de kern van het verhaal. Samenwerken is de basis om de kennisinfrastructuur te verbeteren. Discussie In de discussie die volgde, haalde Van Casteren de introductie van zelfverdichtend beton in Nederland aan als hét voorbeeld dat kennis delen uiteindelijk voor iedereen resultaat oplevert. Door samen het traject in te gaan hebben de prefab-betonbedrijven zelfverdichtend beton nu tot gemeengoed gemaakt, terwijl het aanvankelijk juist de betonmortelsector was die de eerste schreden op dit traject had ingezet. Vanuit het publiek vulde ENCI-medewerker Peter de Vries aan dat de ontwikkeling van zelfverdichtend beton een spin off was van de onderzoeken naar hogesterktebeton, waarvoor branchevereniging VOBN speciaal het SPOB had opgezet. Maar wat gebeurde er vervolgens? De deelnemende bedrijven hielden alle de kaarten voor de borst, waardoor de ontwikkeling stagneerde en de prefabbetonsector dankbaar met de resultaten aan de haal ging. Arthur de Backker, Ballast Nedam en bestuurslid van de Betonvereniging, stelde dat competitie bij grote PPS-projecten wel innovatieve ideeën oplevert, maar dat het harnas (het uiteindelijke contract) waarin vervolgens moet worden uitgevoerd het onmogelijk maakt deze ook in de praktijk op hun merites te testen. Van Casteren antwoordde daarop dat PPS per definitie projectgebonden is, terwijl innovaties juist projectoverstijgend zouden moeten zijn. Volgens Jack de Leeuw zou dit alles juist met cultuur te maken hebben. Vernieuwing in organisaties zit op beleidsmatig niveau, maar omdat dit vervolgens niet op het niveau daaronder terechtkomt, voeren projectorganisaties een opdracht voor de zekerheid liever op de vertrouwde manier uit. Daarop antwoordde Colette O Prinsen dat die innovaties dan wel allemaal in de contracten moeten worden verwoord. André Burger ging in op het verhaal van Jan de Jong. Hij herinnerde de zaal eraan dat de genoemde grote projecten vroeger allemaal in regie werden ontworpen en gebouwd. Daardoor was de opdrachtgever altijd erg betrokken. De innovatief genoemde contracten van vandaag de dag zijn steeds vaker juridisch dichtgetimmerd, waardoor je meer hebt aan een studie Rechten dan aan een studie Civiele Techniek. Jack de Leeuw antwoordde daarop dat veel van de door De Jong genoemde projecten in Bouwteam werden ontworpen. De uitvoering verliep vervolgens met vast omlijnde contracten. De Leeuw hield vervolgens een pleidooi voor een Deltaplan om onze kennis vast te houden. De komende jaren verdwijnt veel personeel met pensioen. De Jong antwoordde dat SE en BIM ons kunnen helpen seniore kennis vast te houden, alhoewel de meest relevante kennis toch tussen de oren zit. Toehoorder Nynke ter Heide (Heijmans) vond Wikipedia de moderne vorm van kennis delen. De bouw is op dit platform echter nog zeer mager vertegenwoordigd. Tijd voor een inhaalslag. aanhaken? Jacco Buisman sloot de bijeenkomst af met de conclusie dat we deze middag in elk geval toch met elkaar de kennis over het probleem van de kennisinfrastructuur hebben vergaard. 4 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

5 BV-NIEUWS 2015 Concreet Kop Tekst Frens Pries, Directeur Betonvereniging 5

6 Studiedagen 3 maart 2015 Avondcollege Schadeanalyse aan beton; forensic engineering dinsdag 3 maart uur Ontvangst met boemellunch uur uur college Locatie: Het Oude Station Houten (waardering t.b.v. Constructeursregister: 1 KE/PE pnt) Wegens groot succes nogmaals herhaald. Scheuren in beton zijn vaak aanleiding tot heftige discussies. De ene keer hebben ze consequenties voor de constructieve veiligheid, een andere keer doen ze afbreuk aan de esthetische kwaliteit. Maar als ze beperkt blijven in grootte en aantal, hebben ze over het algemeen geen nadelige gevolgen. Meestal benaderden we scheurvorming vanuit de ontstaansoorzaak: welk mechanisme resulteert in welk type scheurvorming? Maar wat doen we als we de oorzaak van scheurvorming nog niet weten? Gaan we dan uit van een voor ons voor de hand liggende oorzaak ('tunnelvisie')? Of gaan we verder op zoek naar andere ontstaansoorzaken? Hoe weten we of er misschien ook nog andere oorzaken een rol kunnen spelen? In dit avondcollege leren we scheurvorming van een geheel andere kant te benaderen. We nemen de aanwezige scheurvorming als uitgangspunt en vervolgens reconstrueren we de historie van de constructie en de scheurvorming op een gestructureerde wijze. Deze vorm van schadeanalyse vereist een ander denkproces dan gebruikelijk en kunnen we het best typeren met "forensic engineering in de bouw". Naast de schadeanalyse zelf besteden we in dit avondcollege ook uitgebreid aandacht aan de valkuilen die we in de praktijk tegen kunnen komen. Dat zijn valkuilen bij de inspectie, bij het denkproces (analyse en interpretatie) en bij de rapportage. Op een confronterende manier zullen we daarbij duidelijk maken dat we veel minder perfect zijn in onze denkprocessen dan wij zelf denken. Het avondcollege is bestemd voor Iedereen die te maken heeft met scheurvorming in beton en/of met algemene schadeanalyse aan betonconstructies. Cursusleiders zijn Huibert Borsje en Quirijn van Zon beiden van TNO Technical Sciences. 15 april 2015 Docentendag in Enschede De jaarlijkse MBO/HBO/TU-docentendag gaat dit keer naar Enschede. We zijn te gast bij de aannemerscombinatie Haafkes/Plegt-Vos en bezoeken de nieuwbouw van de Saxion Hogeschool. Daarnaast zijn er weer de nodige bouwtechnische en onderwijskundige lezingen. En tot slot sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. Plaats van handeling is het Wilminktheater, tegenover het station van Enschede. > 6 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

7 Studiedagen BV-NIEUWS 2015 > Saxion Hogeschool breidt momenteel uit met een gebouw van 8000 m 2. De opdrachtgever wilde een duurzaam gebouw, waarbij ook kritisch zou worden gekeken naar de toe te passen materialen. Voor het ontwerp is een hoog percentage beton in de draagconstructie en de buitengevel aanwezig. Veel van het zichtwerk is als schoon beton ontworpen. Het hele bouwteam (betontechnologen, uitvoering, directievoering en constructeur) is vervolgens op een intensieve manier bezig gegaan met het vergroenen van het beton. In dat proces is de carbon footprint leidend. Daarnaast is op dit project de nieuwe CUR-Aanbeveling 100 toegepast en voor de klimatisering volop gebruik gemaakt van thermische betonactivering in de betonnen vloeren. In samenwerking proberen de bouwpartners het maximale resultaat te behalen voor de reductie van de CO2 uit de verschillende betonmengsels. In eerste aanleg is de wens uitgesproken 100% hoogovencement toe te passen. Dit bleek zeker niet mogelijk voor het prefab beton en was ook niet haalbaar voor in het werk gestort beton. Voor dit laatste werd gestreefd naar een verhouding in het bindmiddel van 80% hoogovenslak en 20% portlandcement. Het hele project is door de architect, aannemer en installateur in BIM gezet en voorbereid. Er is alvast strak gemonitord. Daarnaast hadden de winterse omstandigheden en een lean planning hun invloed. Ook van de uitvoering werd de nodige creativiteit verwacht. Door de bekisting of onderstempeling langer te laten staan, kreeg het beton meer tijd om een veilige ontkistingssterkte te bereiken. Voor de organisatie werkt de Betonvereniging vanaf dit jaar weer samen met de betonpartners BFBN, Cement&BetonCentrum en VOBN. Docenten krijgen een uitnodiging toegezonden. Programma: uur Ontvangst uur Terugkoppeling enquête inventarisatie behoeften Minor Betonbouw, roadshow voor MBO s CB1, nieuwe uitgave Handboek Uitvoering Betonwerken online uur Saxion Hogeschool, technische toelichtingen door Ronald Wenting en Theo van Wolfswinkel, ABT Gerrit Olimulder, Plegt-Vos uur Rondleiding bouwplaats uur Trending Topics Green Deal Concreet 2.0 ENCI Studieprijs D-printen, door Cor de Bruijn, TUe uur Borrel + diner uur Sluiting 19 november 2015 Aankondiging Betondag 2015 Thema De Betondag is naast een netwerkdag, ook dé dag voor kennisoverdracht in de (beton) Bouwwereld. De Betondag van vorig jaar is nog maar net achter de rug, maar we zijn al weer druk bezig met de voorbereiding van de Betondag van dit jaar. Deze is op 19 november 2015 in de en te Rotterdam en krijgt als thema Beton voor morgen. Jong talent Belangrijk tijdens deze Betondag zijn de carrières van jonge mensen. Wat zijn eigenlijk de carrièreperspectieven in de wereld van de Betonbouw, wat moeten jonge mensen kennen en kunnen, wat zijn eigenlijk de wensen van young professionals? We zullen zorgdragen voor een gedegen onderzoek over carrières en tijdens de Betondag zullen we ook standhouders ruimschoots in de gelegenheid stellen om in aanraking te komen met jong talent. Programma Verder zullen we zorgdragen voor een hoogwaardig kennisoverdrachtprogramma, waarin het leren van elkaar centraal staat en natuurlijk zijn er weer de projectplaces met daarin een aantal van onze actuele topprojecten. Naast nieuwbouw is er toenemend plek voor het beheer en renovatie van onze bestaande infrastructuur en vastgoed. > 7

8 Studiedagen > En uiteraard is er aandacht voor het onderwijs en de Studieprijs, en ook internationale projecten krijgen een prominente plek op de Betondag. Topdag De Betondag 2015 wordt dus zeker weer een topdag. Natuurlijk omdat u in 1 dag meer relaties spreekt dan wanneer u 3 maanden door Nederland rijdt, maar ook omdat het een dag is waarin we als betonsector verdieping zoeken en laten zien dat bouwen echt een feest van techniek kan zijn. Expositie De exposanten leveren een grote bijdrage aan het succes van de Betondag. We zijn er trots op dat de meeste exposanten al jarenlang op de Betondag staan. Op de Betondag 2014 stonden ruim 160 stands van meer dan 130 exposanten, hiermee waren alle beschikbare stands uitverkocht. Op onze website vindt u de folder voor exposanten, met hierin alle informatie over de stands op de Betondag Heeft u nog vragen, dan helpen wij u graag. Uw contactpersoon is Marjolein Humme, zij is te bereiken via of via Laatste nieuws Het laatste nieuws over de Betondag vindt u op onze website: of via LinkedIn: Ons Beton Netwerk, Facebook: Betonvereniging en Betondag of of #Betondag. Reint Sagel geridderd Reint Sagel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Die onderscheiding kreeg hij uit handen van burgemeester Gregor Rensen van de gemeente Brielle tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Betonvereniging op 21 januari. Belangrijkste aanleiding was zijn indrukwekkende bijdrage aan de kennisontwikkeling in de bouwsector. Sagel, die tot zijn pensionering werkzaam was bij de Gemeente Rotterdam, werd geroemd om zijn actieve rol in de kennisoverdracht in de bouw. Befaamd is de uitgave Constructief Ontwerpen in beton, beter bekend als Vis & Sagel. Dit boek uit 1977 is de basis van het huidige CB2 Constructieleer Gewapend Beton dat in het HBOonderwijs nog altijd op grote schaal wordt toegepast. Vanaf 1988 was hij betrokken bij het tot stand komen en actueel houden van de GTB, het tabellenboek dat door vele constructeurs als standaardwerk wordt toegepast. Hij heeft ook diverse Cementpublicaties op zijn naam staan, waaronder De tikkende tijdbom onder de bouw (deel 1, deel 2 en deel 3). Met deze artikelenserie werd de bouw zich bewust van het fenomeen constructieve veiligheid en de gevaren bij afwezigheid daarvan.. Twaalf jaar was Sagel lid van het bestuur van de Betonvereniging en recent nog, in 2013 en 2014, organiseerde hij de drukbezochte studiebijeenkomst Praktisch wapenen. Hij gaf inhoud aan opleidingen voor (gemeentelijke) toezichthouders. Hij was jarenlang lid van het College van Deskundigen Wapeningsstaal van KIWA/Betonvereniging en was lid van diverse studieverenigingen op het gebied van prefabricage en voorspanning. Ook zijn inzet op het gebied van normen, regelgeving, certificering en kwaliteitsborging was voor de bouw bijzonder waardevol. Het is slechts een greep uit al zijn activiteiten die hij uitvoerde op een onbaatzuchtige, professionele en niet-aflatende manier. Niet vreemd dus dat hij al in 1992 de Erepenning van de Betonvereniging ontving. En sinds kort mag hij zich dus Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. 8 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

9 BV-NIEUWS 2015 Inschrijving Betonprijs 2015 geopend Elke twee jaar organiseert de Betonvereniging de Betonprijs. Met de Betonprijs worden projecten bekroond die een voorbeeld zijn van een creatieve, opvallende, zinvolle toepassing van het materiaal beton. De projecten die meedingen naar de Betonprijs worden ingedeeld in categorieën, dit zijn: - Bruggen en viaducten - Natte waterbouw - Woningbouw - Utiliteitsbouw Er zijn ook thematische prijzen, deze zijn op het gebied van: - Restauratie/reparatie - Uitvoering - Betontechnologie - Constructief ontwerp De aspecten waarmee een project zich kan onderscheiden, zijn niet aan beperkingen gebonden. Het kunnen uiteraard de meer technische aspecten zijn, maar u kunt ook denken aan de wijze van uitvoeren, een bijzondere wijze van samenwerking, een innovatief ontwerp, of de wijze waarop is ingespeeld op wensen van de opdrachtgever of de samenleving. Ook projecten uit het buitenland komen in aanmerking, mits er een herkenbare Nederlandse betrokkenheid is. Ook projecten die door buitenlandse bouwers in Nederland zijn gerealiseerd, kunnen meedoen. Alle deelnemende projecten worden beoordeeld door een brede, deskundige jury. De juryleden zijn: Het aanmelden van projecten voor de Betonprijs kan tot 1 september 2015, meer informatie hierover en het inschrijfformulier vindt u op onze website onder de kop Betonprijs. De nominaties voor de Betonprijs worden medio oktober bekend gemaakt. De winnende projecten worden op 18 november 2015 bekend gemaakt. Tijdens het feestelijke Betonprijsdiner aan de vooravond van de jaarlijkse Betondag. U kunt hierbij aanwezig zijn. 9

10 Cursussen Nieuw!!! Cursus Wapenen in de praktijk; start 4 maart Cursus voor tekenaars bij ingenieursbureaus, aannemers, overheid en prefab-betonindustrie. Bij het wapeningsproces zijn verschillende partijen betrokken: ingenieursbureau, aannemer, wapeningscentrale en vlechtbedrijf. Ook toeleveranciers van o.a. prefab onderdelen en instortvoorzieningen spelen een rol. Elke partij heeft zijn eigen ideeën en invulling van praktisch wapenen. In deze cursus brengen we deze ideeën bij elkaar en laten we met praktijkvoorbeelden zien wat echt praktisch wapenen inhoudt. Bovendien wordt er door de cursisten veel geoefend. 2D of 3D: het resultaat moet 100% passend zijn! Achtereenvolgens is er aandacht voor het tekening kunnen lezen, detailleren van wapening, de achtergrond van dekking en milieuklassen, nieuwe betonstaalcoderingen, Eurocode 2 en in te storten voegprofielen. Ook wordt kennis aangereikt van tekening naar buigstaat, passing van de wapening in de betonvorm, denken in 3D (signaleren en oplossen van conflicten). Heel actueel zijn het toepassen van prefab wapening en het respecteren van arbo-eisen. Tot slot staan we stil bij de belangrijke positie die de tekenaar/modelleur in het huidige bouwproces inneemt. huiswerkopdracht. Deze opdracht wordt uiteraard de eerstvolgende les tot in detail behandeld. Interactie tussen docenten en cursisten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd! Halverwege de cursus wordt een bezoek gebracht aan een wapeningscentrale. De cursus wordt afgesloten met een examenopdracht. Bij voldoende resultaat wordt een diploma verstrekt. Cursuscurriculum Het curriculum van de cursus is mede tot stand gekomen in een brainstormsessie die samen met Stumico werd georganiseerd. Aan deze brainstormsessie werd deelgenomen door experts van ingenieursbureaus, aannemers, prefab-betonfabrikanten en wapeningscentrales. Duidelijk werd dat een tekenaar/modelleur minimaal een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde of Civiele techniek nodig heeft om de communicatie met de constructeur te kunnen voeren en met de 2D- dan wel 3D-software om te kunnen gaan. Ook duidelijk werd dat waar voorheen 1 constructeur verschillende tekenaars bezighield, vandaag de dag 1 tekenaar verschillende constructeurs aanstuurt! De cursus is bedoeld voor tekenaars bij ingenieursbureaus, aannemers, overheid en prefab-betonproducenten en bestaat uit 9 middag/avonden van zes lesuren. De lessen zijn tweewekelijks op woensdag en worden telkens afgesloten met een 10 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

11 Cursussen BV-NIEUWS 2015 Nieuw!!! Cursus Nascholing Metselmortellaborant Eenmalige nascholingscursus over Metselmortel In de bouw worden allerlei mortels gebruikt: metselmortels, voegmortels, lijmmortels en betonreparatie mortels. En binnen die mortels bestaan er ook nog eens verschillende typen. Al is het toepassen van deze mortels inmiddels gemeengoed, toch bestaat er in de uitvoering nog heel veel onwetendheid. Welke mortels horen bij welke toepassing en wat is de invloed op de te gebruiken stenen en spouwankers? Wat zijn de veranderingen in BRL 1905 en hoe moet CUR-Aanbeveling 61 worden gebruikt? De Betonvereniging organiseert vanaf 8 april 2015 een nascholingscursus van 3 dagen waarin alle belangrijke aspecten nog eens langskomen. De cursus is geschikt voor architecten, uitvoerders en metselaars. De eerste twee dagen, 8 en 22 april, wordt uitsluitend kennis overgebracht. Aan het eind van de tweede dag krijgen de cursisten een paar praktijkopdrachten mee, die zij in hun werksituatie kunnen uitvoeren. Op de derde dag, 25 mei, staat het laatste theorieblok op het programma en kunnen de cursisten verslag doen van hun praktijkopdracht. De resultaten worden tot slot plenair besproken. DEEL 1 : Welke typen metsel en lijmmortels zijn er? Oorsprong en evolutie van stapelbouw. waaruit bestaan de diverse metselmortels? Welke hulpstoffen worden gebruikt en waarom? Welke bindmiddelen bevatten metselmortels? inleiding metselwerk; bindmiddelen voor metselmortels; toeslagmaterialen voor metselmortels; hulpstoffen voor metselmortels. DEEL 2 : welke bepalingsmethodes van metselspecie en verharde metselmortels bestaan er? Anders gezegd: wat en hoe kun je meten aan mortels en mortel-steencombinaties en wat betekenen de uitkomsten? bepalen van droge-morteleigenschappen; bepalen van metselspecie-eigenschappen; bepalen van verharde-morteleigenschappen. DEEL 3 : hoe zit de regelgeving rond metselmortels in elkaar? Wat is CE en waaraan moet men voldoen? Hoe zit de aanvullende regelgeving in elkaar (BRL, CUR-Aanbeveling)? regelgeving rond metselmortels: CE en BRL 1905; CUR-Aanbeveling 61 voor voegmortels. DEEL 4 : kenmerken van metselwerk (-verbanden) en metselpraktijk. Stenen en blokken. Verwerking van mortels in de praktijk (vakkennis metselen). Praktijkvoorbeelden van metselwerk bespreken (toepassen van geleerde info naar de praktijk). eigenschappen van stenen en blokken; metselmortel + steen = metselwerk; uitvoeringsaspecten van metselwerk; eenvoudige mechanica van gestapelde constructies; eenvoudige bouwfysica van gemetselde constructies; onderhoud en herstel van metselwerk en mogelijke veel voorkomende problemen met metselwerk (bijv. welke typen zoutuitbloei komen voor en hoe zijn deze te verminderen?); praktijkcasussen metselwerk. Praktische informatie De cursus wordt gehouden in Apeldoorn. Lesdata: 8 april, 22 april en 25 mei. Uw docent is Erik Hermkens (Saint Gobain Weber Beamix). De kosten voor deze cursus bedragen 1395 voor BV-leden en 1615 voor niet-leden. Lesmateriaal en lunch zijn inbegrepen. Aanmelden via > Opleidingen 11

12 Cursussen BV-NIEUWS 2015 Cursussen van de Betonvereniging mrt -mei 2015 Technisch Praktisch Toepasbaar Maak een volgende stap in uw carrière en meldt u aan voor één van onderstaande cursussen. Cursussen en opleidingen mrt-mei 2015 Startdatum Basiskennis Betonconstructieleer [bbc] Wapenen in de praktijk Inspectie en Beheer Kunstwerken niveau 3 Instandhoudings-inspectie & Advieswerk Voorgespannen Beton Bouwkuipen en kelders Betontechnologie in de uitvoering Betonconstructeur BSEng module Schoonbeton voor Ontwerpers Nascholing Betonlaborant BV Bijzondere constructies met de EC Kathodische Bescherming van betonconstructies Inspectie en Beheer Kunstwerken niveau 1 Schouwen Nascholing Betontechnoloog BV Verhardingsbeheersing en betontechnologische uitvoeringsaspecten [vbu] Kijk op opleidingen» actueel voor meer informatie. Of bel ons voor een opleidingsadvies op maat Technologie Werkvoorbereiding en Uitvoering Betonreparatie Ontwerp Betonreparatie Werkvoorbereiding en Uitvoering Ontwerp Technologie 19

13 Cursussen Basiskennis Betonconstructieleer [bbc] De cursist krijgt inzicht in de krachtswerking van (beton)constructies en hoe een constructie zich gedraagt als het belast wordt. Tevens kan hij een constructief onveilig situatie onderbouwen, met toegepaste mechanica en betonconstructieleer op het niveau van 2e jaar HTS CiT of B, zonder dat daarbij berekeningen worden uitgevoerd. Programma Deel A. Algemene Constructieleer Schematisering en belastingen Oplegreacties en krachtswerking Inwendige spanningen Wapenen van betonconstructies Deel B. Betonconstructieleer Materiaaleigenschappen beton en staal Zuivere buiging dwarskracht wringing - pons Scheurvorming Verankeren en lassen betonstaal Balken platen - wanden kolommen voorspannen Lezen van wapeningstekening Utrecht 3 maart 2015 Examenplaats Examendatum Utrecht 2 juni 2015 Cursusgeld 1.095, ,- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Wapenen in de praktijk Bij het wapeningsproces zijn verschillende partijen betrokken: ingenieursbureau, aannemer, wapeningscentrale en vlechtbedrijf. Ook toeleveranciers van o.a. prefab onderdelen en instortvoorzieningen spelen een rol. Elke partij heeft zijn eigen ideeën en invulling van praktisch wapenen. In deze cursus brengen we deze ideeën bij elkaar en laten we met praktijkvoorbeelden zien wat echt praktisch wapenen inhoudt. Bovendien wordt er door de cursisten veel geoefend. Achtereenvolgens is er aandacht voor het tekening kunnen lezen, detailleren van wapening, de achtergrond van dekking en milieuklasses, nieuwe betonstaalcoderingen, Eurocode 2 en in te storten voegprofielen. Ook wordt kennis aangereikt van tekening naar buigstaat, passing van de wapening in de betonvorm, denken in 3D (signaleren en oplossen van conflicten). Heel actueel zijn het toepassen van prefab wapening en het respecteren van arbo-eisen. Tot slot staan we stil bij de belangrijke positie die de tekenaar/modelleur in het huidige bouwproces inneemt. De cursus, die nauwgezet is afgestemd met Stumico, is bedoeld voor tekenaars bij ingenieursbureaus, aannemers, overheid en prefab-betonproducenten. De cursus bestaat uit negen middag/avonden van zes lesuren. De lessen zijn tweewekelijks op dinsdag. De behandelde lesstof wordt afgesloten met een examenopdracht. Bij voldoende resultaat wordt een diploma Betontekenaar BV verstrekt. Voor de cursus is een HBO-diploma Bouwkunde of Civiele techniek of relevante werkervaring vereist. Cursisten met een MBO-diploma Bouwkunde of Infratechniek kunnen worden toegelaten als zij het deelcertificaat hebben behaald voor het eerste semester van de opleiding Betonconstructeur ASEng. Utrecht 4 maart 2015 Cursusgeld NIEUW 2.085, ,- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. 20 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

14 Cursussen Inspectie en Beheer Kunstwerken Nivo lll Instandhoudingsinspectie/Advies & rapportage Cursussen BV-NIEUWS 2015 Inspectie is geen nieuwe tak van sport in de realisatie en instandhouding van bouw - & infrastructurele werken. Elk object in het (net)-werk heeft zorg nodig om te borgen dat op korte en lange termijn de functies en prestaties worden vervuld. Inspectie is een hulpmiddel om dit functioneren van objecten te toetsen en om te bepalen wat nodig is om dit in de toekomst te kunnen garanderen. Het belang van inspecties is in de afgelopen jaren in Nederland sterk toegenomen. Risico s zijn toegenomen ten gevolge van veranderende wet- en regelgeving en de veroudering van de bouw- & kunstwerken. De ontwikkeling van een beheerder naar een netwerkregisseur die betrouwbare partner is voor de omgeving en daarbij optimaal de markt inschakelt, maken de noodzaak tot een efficiënt, doeltreffend en betrouwbaar stelsel van inspecties temeer duidelijk. In deze cursus is het centrale onderwerp de keten van onderhoud van kunstwerken. het opstellen van het advies en de vertaling naar de programmering, waarbij ALLE risico s in beeld zijn en waarbij bekend is welke onderhoudsbudgetten er gereserveerd moeten worden, zodat bij schaarste prioritering kan plaatsvinden. Nivo III inspectie, Instandhoudingsinspectie: Het is een combinatie van desk-studie en inspectie ten behoeve van het tijdig onderkennen van risico s en het vertalen daarvan in beheersmaatregelen voor het borgen van het langere termijn functioneren en presteren; Het begrip Inspectie is dus niet alleen kijken (visuele waarnemingen), maar omvat alle activiteiten die nodig zijn om een actueel, betrouwbaar en compleet beeld op risico s, en de beheersing daarvan, te krijgen. De diepgang van analyses, inspecties en onderzoek, en daarmee ook de kosten gaan verder dan de andere nivo s inspecties. Voor de nivo III inspecties worden de frequentie van uitvoering en actualisatie van gegevens bepaald op grond van het risicoprofiel. Proces totstandkoming instandhoudingsadvies De Cursist dient het volgende proces (zie figuur 2) toe te passen op een zelf te kiezen object, om te komen tot een instandhoudingsadvies waarin de volgende processtappen zijn doorlopen. Onderstaand zijn per processtap de doelstelling omschreven. Informatieoverdracht stelling: Het verkrijgen van alle informatie die nodig is voor een volledige Objectrisicoanalyse, de uitvoering van inspectiewerkzaamheden en het opstellen van een instandhoudingsadvies. Initieel risico & inspectiestrategie (Risicoanalyses RAMS/ CRIAM/FMECA) stelling: Het verkrijgen van een volledig risicobeeld van het Object als basis voor de uitvoering van de inspectie en het geven van het instandhoudingsadvies. Inspectie & verificatie (Inspectieplan inspectie en uitvoering) stelling: Het vaststellen van de actuele situatie van het Object ten aanzien van functioneren, presteren en toestand waarbij alle risico s ten aanzien van variabel onderhoud in beeld gebracht zijn. Risico Analyse/Maatregelen (Analyse) stelling: Het bieden van de basis voor de meerjarige onderhoudsprogrammering van Objecten. Initieel en gevalideerde IHA s (Advies en Rapportage) stelling: Het eenduidig aanleveren van outputinformatie van het gekozen Object van het Instandhoudings adviseringproces. Rapportage Dossiergegevens. Een rapportage dossiergegevens is een opleverrapportage van het Object. Na elke processtap dient de cursist een opdracht, die bij de ontvangen leerstof hoort, te maken en vóór de volgende cursusdag in te leveren. Aan het einde van de cursus maakt de cursist één volledig Instandhoudingsadvies van de gemaakte opdrachten en presenteert dit voor de gehele groep. Het cijfer wordt samengesteld uit alle onderdelen. Na deze cursus kunt u op basis van risicogestuurd denken een gedegen onderbouwd instandhoudingsadvies opstellen, waarbij ALLE risico s in beeld zijn en waarbij ook de onderhoudsbudgetten voor de toekomst bekend zijn. Utrecht 10 maart 2015 Cursusgeld 1.825, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en maaltijd inbegrepen. Betonreparatie Werkvoorbereiding en Uitvoering Ontwerp Technologie 21

15 Cursussen Voorgespannen Beton Weten op welke wijze voorspanning kan worden toegepast en welke aspecten daarbij van belang zijn. Gefundeerde afwegingen kunnen maken t.a.v. het toe te passen voorspanniveau. Vakomschrijving Inleiding; voorspantechnologie Centrisch voorgespannen constructies Voorspannen van op buiging belaste constructies Statisch onbepaalde voorgespannen constructies Bezwijkveiligheid Krimp, kruip, relaxatie en herverdeling door kruip Afschuiving Scheurwijdte bepaling Gedeeltelijk voorgespannen beton Detailleren Voorspanning zonder aanhechting en uitwendige voorspanning Cursussen Utrecht 10 maart 2015 Cursusgeld 1.865, ,- Bouwkuipen en kelders De deelnemer inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen, van alle betrokken partijen, om te komen tot het gewenste resultaat. Hierbij rekening houdend met bodem- en grondwatergesteldheid. De onderwaterbetonvloer op basis van de herziene CUR-Aanbeveling 77 is een cruciaal onderdeel van deze cursus. Programma Lesdag 1 Inleiding Bouwput in breed perspectief Trends voor de toekomst Ontwerpkeuzen Risicosystematiek Risicomanagement Monitoring/observational methode; contracten en verantwoordelijkheden Wanden Duurzaamheid en kosten Invloed op omgeving Omgevingsbeïnvloeding Onderzoek en programma van eisen Utrecht 11 maart 2015 Cursusgeld eerste jaar In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden inbegrepen , ,- Lesdag 2 Stempels & Gordingen Ontwerp, detaillering, uitvoering Trekelementen Onderwaterbetonvloeren Dimensionering Werkvloeren Lesdag 3 Vloeren Interactie met onderwaterbeton en paalsystemen Grondonderzoek Parameterbepaling Grondwater-aspecten Case 22 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

16 Cursussen Betontechnologie Betononderhoudskundige in uitvoering BV-NIEUWS 2015 De deelnemer kan op het werk tijdens en na het betonstorten problemen voorkomen of herkennen waardoor hij de juiste maatregelen kan treffen. Programma Het materiaal beton eigenschappen van betonspecie en beton verwerkbaarheid dichtheid, duurzaamheid, milieuklassen sterkte omgaan met eisen vanuit het ontwerp omgaan met eisen vanuit de uitvoering nieuwe ontwikkelingen hogesterktebeton arbeidsvriendelijk beton Betontechnologische aspecten de beheersing van het verhardingsproces scheurvorming ontkisten ontkistingssterkte en -tijdstip methode gewogen rijpheid zomerwerk winterwerk keuring en controle oppervlaktebeoordeling prefab Utrecht 12 maart 2015 Cursusgeld Betonconstructeur BSEng module van de opleiding is theoretische en praktische kennis bij te brengen die vereist is om zelfstandig de meest voorkomende constructie berekeningen te maken en te beoordelen en sturing te kunnen geven aan tekenaars. Programma Het betonprogramma omvat de volgende vakken: toegepaste mechanica construeren beton (specialisatie) materiaalkunde en uitvoering beton (specialisatie) praktijkopdracht beton 610,- 745,- In het cursusgeld zijn een cursusdictaat en een lunch inbegrepen. Utrecht 17 maart 2015 Cursusgeld incl. examen 2.090, ,- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Daarnaast dient de cursist zelf een aantal studieboeken aan te schaffen, ter waarde van ca. 250,- tot 500,- * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. Betonreparatie Werkvoorbereiding en Uitvoering Ontwerp Technologie 23

17 Schoonbeton voor Ontwerpers Cursussen Het doel van de cursus is om de deelnemer inzicht te geven in de creatieve mogelijkheden van Schoonbeton en hoe men kan komen tot het gewenste resultaat in kwaliteit en uiterlijk. Schoonbeton is beton waarbij bijzondere eisen worden gesteld aan het uiterlijk. Essentieel bij schoonbeton is een goede communicatie tussen opdrachtgever, architect en uitvoerend bedrijf. Daarmee worden conflicten en misverstanden voorkomen. Programma De creatieve gedachte achter het ontwerp moet worden omgezet in een projectspecificatie / bestek. Dit is een taak van de ontwerper c.q. bestekschrijver. Welke systematiek kan worden gevolgd en hierbij stelt De CUR-Aanbeveling 100 de betrokkenen in staat goede en tijdige afspraken te maken over het uiterlijk van het beton Utrecht 2 april 2015 Cursusgeld 350,- 395,- In het cursusgeld zijn de cursusmap met handout en maaltijd inbegrepen. Nascholing Betonlaborant Nascholing voor gediplomeerde betonlaboranten, waarmee wordt voldaan aan de nascholingsverplichting zoals is omschreven in art van de BRL 1801 Betonmortel. Programma In de cursus staan uiteraard de wijzigingen als gevolg van de nieuwe Europese norm NEN-EN 206 en bijbehorende herziene NEN 8005 centraal. Verder is er dit jaar extra aandacht aan het gebruik van granulaten in beton en absorptie van water in granulaat. Utrecht 7 april 2015 Cursusgeld Tot slot komen ook zelfverdichtend beton en de meetmethodes weer uitgebreid aan de orde. Bijzondere constructies met de EC2 Het behandelen van onderwerpen die nog niet bekend zijn bij de constructeurs. Het gaat om inzicht en niet om de rekenvaardigheid. Het streven is om de lacunes en onduidelijkheden te dekken in de EC2 bij enkele onderwerpen ( zie programma). Programma Vakwerkanalogie/ schematisering/ relatie tot eurocodes/ voorbeelden Verhinderde vervorming / scheurvorming / vloeistofdichtheid / combinatiebelastingen Strokenvloer Onderwaterbeton/ waterdichtheid / scheurwijdte Progressive Collapse Diepwanden Utrecht 8 april 2015 Cursusgeld 985, , , ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden inbegrepen. 24 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

18 Cursussen Inspectie en Beheer Kunstwerken Nivo l Schouwen BV-NIEUWS 2015 Subdoel is het weten voor alle niveaus wanneer de specialist moet worden ingeschakeld. Utrecht 12 mei 2015 Programma Inleiding Beheer en Onderhoud Materiaalkennis Herkennen constructies Veiligheid Omgevingsfactoren Risicovolle schades Uitvoermethoden Kathodische Bescherming van betonconstructies Kathodische bescherming beoordelen als mogelijke alternatief ter voorkoming van corrosieproblemen. Programma De cursus is als volgt opgebouwd: Blok 1 Betonschade t.g.v. wapeningscorrosie Grondslagen KB Vooronderzoek Componenten en begrippen Reparatiemethode Blok 2 Ontwerp KB-installatie Regelgeving Anodetypen Opbouw Knelpunten Cases Blok 3 Uitvoering Aanbestedingsaspecten Controle & toetsing Onderhoudovereenkomst Praktijk cases Monitoring Cursusgeld In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en maaltijd inbegrepen. Utrecht 9 april 2015 Cursusgeld Herkennen van constructies en inspectietypen. Objectief benoemen en vastleggen van visuele afwijkingen en bijzonderheden. 595,- 635,- 975, ,- In het cursusgeld zijn een cursusmap, documentatie en maaltijd inbegrepen. Betonreparatie Werkvoorbereiding en Uitvoering Ontwerp Technologie 25

19 Nascholing betontechnoloog BV Cursussen De cursus is samengesteld met het doel betontechnologen aan hun nascholingsverplichting te laten voldoen als omschreven in art van de BRL 1801 en in art. 3.4 van de KIWA-criteria 73/06. Programma In 2015 staan de volgende actuele onderwerpen op de agenda: 1 Specificatie - veranderingen in de nieuwe EN 206 / NEN Materiaalkeuze - veranderingen in de nieuwe EN 206 / NEN inzet van hulpstoffen - inzet van vezels 3 Mengselsamenstelling - ultra-hogesterktebeton 4 Uitvoering - schoon beton (CUR-Aanbeveling 100) - gekleurd beton 5 Kwaliteit - stand van zaken certificatie (CE, KOMO, overig) - conformiteit volgens nieuwe EN 206 Utrecht 21 mei 2015 Cursusgeld eerste jaar In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden inbegrepen , ,- Bij voldoende animo vanuit Noord- en Oost-Nederland wordt een parallelle cursus in Meppel overwogen. Verhardingsbeheersing en betontechnologische uitvoeringsaspecten [vbu] De deelnemer kan na afloop van de cursus: het fenomeen temperatuurbeheersing beschrijven, inclusief aspecten als historie, oorzaken en gevolgen van scheurvorming, parameters die hierop van invloed zijn en de wijze waarop de gevolgen kunnen worden voorkomen; uitleggen waarom gewapend beton, in strijd met het basisprincipe, onder bepaalde omstandigheden niet of slechts in beperkte mate gescheurd mag zijn en deze nieuwe eisen vertalen in en lezen uit een prestatiebestek; uiteenzetten hoe scheurvorming in verhardend beton kan worden voorkomen of beperkt in achtereenvolgens het ontwerpstadium, bij het samenstellen van de betonspecie en tijdens de uitvoering; de invoer voor temperatuur- en spanningsanalyses beschrijven, de gevoelige parameters aangeven en de volledigheid van de invoergegevens beoordelen; de uitkomsten van temperatuur- en spanningsanalyses interpreteren en vertalen in een werkplan Utrecht 21 mei 2015 Cursusgeld (voorbereidende cursus) 1.190, ,- Deelnemers met het deelcertificaat [bvn] krijgen vrijstelling en korting voor de eerste dag. In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden inbegrepen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Programma betontechnologische uitvoeringsaspecten historisch overzicht scheurvorming in beton temperatuurbeheersing betontemperaturen en betoneigenschappen temperatuur- en spanningsanalyses cases methoden ter bepaling van betonsterkte op dag j 26 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

20 Mededelingen Donderdag 19 maart 2015 bij RWS in Utrecht Bruggendag De Nederlandse Bruggenstichting organiseert op 19 maart 2015 de Bruggendag met dit jaar als thema: Hollandse meesters in de Bruggenbouw -Ervaringen van Nederlanders in het buitenland- Locatie: RWS-Westraven, Auditorium, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht Tijd: tot uur Het programma uur: ontvangst uur: Bruggendag 2015 met als thema Hollandse meesters in de Bruggenbouw -Ervaringen van Nederlanders in het buitenland door de dagvoorzitter Edo Vonk, Bridge engineer, ARUP Amsterdam Tegen welke cultuurverschillen loop je aan als je als Nederlander in het buitenland werkt? Hij zal zijn ervaringen in het (verre) buitenland nader toelichten uur: Carolinebrug in Suriname door Niels Kuijpers, Hoofd Engineering, Janson Bridging BV, Hank De brug bestaat uit 2 (deel)overspanningen van elk 102m, waarbij de constructie op één oever is samengesteld en d.m.v. skidden is gelanceerd en geplaatst op haar definitieve opleggingen uur: Bereden Sluisdeuren in het nieuwe Panama sluizencomplex door Jeremy Augustijn, Senior project manager, Iv-Infra bv, Sliedrecht De bouw van de 3e set sluizen van het Panama kanaal is inmiddels voor meer dan 80% gevorderd. Naast het keren van water hebben de sluisdeuren een brugfunctie voor het landverkeer tussen Noord- en Zuid Amerika uur: pauze uur: Bouwen in het (verre) buitenland, ervaringen door Thijs Verburg, architect, Verburg Hoogendijk Architects, Amsterdam Sinds 2000 maakt het bureau deel uit van een internationaal ontwerpteam voor het bouwen van bruggen in China. Tientallen ontwerpsessies over bruggen in Shanghai, enz. geven een diepere kijk in de wereld van de infrastructuur in China uur: Bouw van een hangbrug door vrijwilligers in Panama door Edwin Thie, Senior bridge engineer, ARUP Amsterdam Een team van negen Arup vrijwilligers reisde in September 14 samen met Bridges to Prosperity (B2P) naar Panama om een brug te bouwen over een lokale rivier die de dorpen van Arriba, Teria Nacimiento en El Caracoral zal verbinden uur Bouw en installatie Dalsfjordbrug, Noorwegen door Koos Krispijn, Marketing manager, HSM Steel Structures, Schiedam In 2011 werd de opdracht ontvangen van de Noorse overheid voor de bouw van de hangbrug over het Dalsfjord. Fabricage en installatie van de 2013 gerealiseerde brug worden nader toegelicht uur: conclusies en afsluiting door de dagvoorzitter Edo Vonk uur: borrel Toegangsprijs: begunstigers van de Bruggenstichting à 45,- (incl. btw), leden van IABSE, Bouwen met Staal en Betonvereniging à 80,- (incl. btw), overige belangstellenden à 105,- (incl. btw), studenten/docenten à 10,- (incl. btw). Constructeurs krijgen bij deelname aan de middag 1 kennispunt voor het Constructeurregister. De dag wordt (mede) mogelijk gemaakt door RWS, Betonvereniging, Bouwen met Staal en IABSE. Bouw en installatie Dalsfjord hangbrug in Noorwegen Aanmelden via 20 BV-Nieuws jaargang 2015 februari, nummer 1

21 Mededelingen BV-NIEUWS August 2015, Muziekgebouw t IJ, Amsterdam IASS2015 Annual International Conference on future Visions Abstract deadline extended unil February 28, 2015 Due to the substantial number of abstracts and many requests for extension we have received, the Organising Committee of the IASS2015 has decided to extend the deadline for abstracts until February 28, However if you want to apply for the Hangai prize the abstracts deadline has been extended to February 15, 2015 so that they will receive abstract acceptance in time for the paper deadline. The registration system for abstracts for the IASS 2015 symposium on Future Visions can be found together with instructions on our website: We welcome submissions from industry and academia related to the theme of the conference or any of the sub-themes mentioned in the Call for Papers. We would like to invite anyone with novel ideas in these areas. Please note that special sessions will be organised related to Digital Technology and BIM, Lightweight Structures, Expo structures, Dutch Special Structures and to the various working groups of the IASS. Important dates Abstract submission Extended to February 28, 2015 For Hangai prize extended tot February 15, 2015 Notification of acceptance Between February 28 and March 31, 2015 Full paper submission April 30, 2015 Notification of acceptance May 31, 2015 ISOFF Workshops August 17-18, 2015 IOSFF Conference August 16, 2015 IASS Workshops August 15-16, 2015 IASS Conference August 17-20, 2015 SAIL Amsterdam August 19-23, 2015 Handboek Uitvoering Betonwerken binnenkort online! Medio april 2015 gaat het vernieuwde Handboek Uitvoering Betonwerken online. De inhoud van dit standaardwerk kan vanaf dan overal en altijd worden geraadpleegd, op zowel laptop, tablet als smartphone. Daartoe wordt een nieuw onlinepublicatieplatform geïntroduceerd: Op aanvraag is ook nog een papieren versie beschikbaar. In het handboek zijn niet alleen zijn de nieuwste uitvoeringstechnieken opgenomen, ook de jongste versies van de Eurocodes en EN206 zijn erin verwerkt. De eerste oplage van het Handboek Uitvoering Betonwerken verscheen in Sindsdien is het handboek voor velen hét naslagwerk voor menig vraagstuk op het gebied van de uitvoering van betonconstructies. Daarmee is het een belangrijke kennisdrager voor de Nederlandse betonbouw. Sinds 2005 is er veel veranderd in de bouwwereld. Nieuwe materialen en uitvoeringstechnieken werden geïntroduceerd. Ook normen en regelgeving zijn een volgende fase ingegaan. Zo zagen de verschillende Eurocodes het licht en zijn afgelopen jaar geheel vernieuwde versies van EN 206 en NEN 8005 verschenen. Daarom hebben de uitgevers, STUBECO (STudievereniging Uitvoering BEtonCOnstructies) en Betonvereniging, besloten een geactualiseerde versie uit te brengen. Deze herziene versie zal een digitale, mediumneutrale uitgave zijn, gebaseerd op XML. Het nieuwe, digitale handboek kent de volgende inhoudsopgave: 1. Berekeningsaspecten van hulpconstructies 2. Bekisting en ondersteuning 3. Bijzondere uitvoeringsmethoden 4. Uitvoeringsaspecten bij prefab-betonconstructies 5. Wapening 6. Voorspanning 7. Dilataties, voegovergangen, in te storten voorzieningen 8. Beton als bouwmateriaal 9. Beknopte betontechnologie 10. Voorbereiding en uitvoering van betonwerken Vanaf de verschijningsdatum verplichten Stubeco en Betonvereniging zich ertoe de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Door voor een digitale uitgave te kiezen, is dat uitstekend mogelijk. Meer informative over abonnementen- en advertentietarieven: 21

Studiegids najaar 2015

Studiegids najaar 2015 Studiegids najaar 2015 www.betonvereniging.nl BV Nieuws Jaargang 2015 Special Edition woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor carrières Onze economie krabbelt langzaam uit een diep dal.

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag.

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Beton Vakdagen 9-11 December [Zie pag. 3] Richtlijn Steigers een feit [zie pag. 9] Vooruitblik Bouwbeurs

Nadere informatie

20 november. BV Nieuws. Jaargang 2014 Special Edition. Betondag 2014. de derde donderdag in november. Beton bindt! Ontmoeten en leren

20 november. BV Nieuws. Jaargang 2014 Special Edition. Betondag 2014. de derde donderdag in november. Beton bindt! Ontmoeten en leren BV Nieuws Jaargang 2014 Special Edition 20 november Betondag 2014 de derde donderdag in november Beton bindt! Ontmoeten en leren Bereikbaarheid De Doelen ligt op 2 minuten wandelen vanaf Rotterdam CS!

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

De bouwprocesmanager in een sector in beweging

De bouwprocesmanager in een sector in beweging De bouwprocesmanager in een sector in beweging It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin Een publicatie van: Johan Wastenecker

Nadere informatie

ConSensor 2.0 Slimmer bouwen. ConSensor 2.0. met beton

ConSensor 2.0 Slimmer bouwen. ConSensor 2.0. met beton ConSensor 2.0 Slimmer bouwen ConSensor 2.0 Slimmer met beton bouwen met beton Inhoud Voorwoord Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Ontwikkelingen op het gebied van beton...6 Productie van gekromde betonelementen...9

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Bijlagenrapport Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 augustus 2011 tot 19 december 2011 in opdracht

Nadere informatie

Toekomst als totaalleverancier of als specialist?

Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 6 14 18 20 Inhoudsopgave 3. Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 5. Project services, investeren in projectbeheersing 6. Virtueel Bouwen bij Strukton: Niet meer weg te denken 8. Business scans:

Nadere informatie

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard stabulletin jaargang 28 nummer 02 juni 2013» pagina 8» pagina 29» pagina 31 Cursusaanbod STABU 2013 Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken in ISO Standaard STABU jaarverslag 2012 Lancering BWBRD op 27

Nadere informatie

stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking Inhoud Voorwoord 3 Van bestek naar specificeren 4 Bouwbreed, de I in BIM 7 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional 10 Roadmap: op weg naar een

Nadere informatie

E R N U M M SSK IN KORT O BESTEK RENDEMENT EN RISICO COST ENGINEER GEEFT MEERWAARDE BIJ INTEGRALE BENADERING VAN BIM

E R N U M M SSK IN KORT O BESTEK RENDEMENT EN RISICO COST ENGINEER GEEFT MEERWAARDE BIJ INTEGRALE BENADERING VAN BIM VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 1 NUMMER 1 APRIL 2012 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 1 NUMBER 1 APRIL 2012 1 EERSTE E R N U M M SSK IN KORT O BESTEK INVESTERINGSANALYSE: V ER

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inhoudsopgave Voorwoord 2. 1. Inleiding 3. 2. Verantwoording 7. 3. Toekomstige situatie 8. 4. Haalbaarheid 9. 5. Actieplan 10. 6. Inzet van mensen en middelen 11. 7. Conclusie 12. Bijlage 1 Overzicht van

Nadere informatie

Vooruitblik GBIdag 2015

Vooruitblik GBIdag 2015 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap

Nadere informatie

3.0. Projectmanagement. Impulsen voor de nieuwe generatie projectmanagers in de bouw KENNISCENTRUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE HOGESCHOOL UTRECHT

3.0. Projectmanagement. Impulsen voor de nieuwe generatie projectmanagers in de bouw KENNISCENTRUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE HOGESCHOOL UTRECHT Projectmanagement 3.0 Impulsen voor de nieuwe generatie projectmanagers in de bouw KENNISCENTRUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE HOGESCHOOL UTRECHT RESEARCH CENTRE TECHNOLOGY & INNOVATI HOGESCHOOL UTRECHT Projectmanagement

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

De kracht van samenwerken. Niels Scholten: Out of the box denken brengt bouw verder

De kracht van samenwerken. Niels Scholten: Out of the box denken brengt bouw verder p L A T F O R M V O O R H E T O N T W E R p E N, F A B R I C E R E N, B O u W E N E N G E B R u I K E N V A N p R E F A B B E T O N p R O D u C T E N Niels Scholten: Out of the box denken brengt bouw verder

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

De samenhang centraal

De samenhang centraal voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Versie 3 De samenhang centraal Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector De samenhang centraal Versie 3 Patrick Buck ProRail Jan Hendrik Dronkers

Nadere informatie

Uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen. Fluwelen bolster, blanke pit

Uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen. Fluwelen bolster, blanke pit Platform voor het ontwerpen, fabriceren, bouwen en gebruiken van PREFAB betonproducten Uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen Fluwelen bolster, blanke

Nadere informatie

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie