HET VERKEER GOOIT HET ROER OM MARCO POLO WIJST DE WEG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET VERKEER GOOIT HET ROER OM MARCO POLO WIJST DE WEG"

Transcriptie

1 HT VK GOOIT HT O OM MCO POLO WIJST D WG

2

3 HT VK GOOIT HT O OM MCO POLO WIJST D WG INHOUD > Inleiding Marco Polo maakt het verschil 2 > Klanten overtuigen is het moeilijkste eefer xpress 4 > Windenergie neemt de trein NCON Tri-Modal 5 > Grote klanten stellen hogere eisen Via Danube 6 > Minder papierwerk = minder kosten Short Sea XML 7 > Meer ruimte op ferries voor grotere vrachtwagens CGTK 8 > Goederentreinen vol flessenwater Sirius 1 9 > Tangiers komt dichterbij Marocco Seaways 10 > Marco Polo was onmisbaar T-X 11 > Het spoor bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit L.O.G.I.S.T.I.C. 12 > Weekendveerdienst alleen voor goederen Gulf Stream 13 > Goederenleveringen via vaste verbinding Scandinavian Shuttle 14 > e-learning vult vaardigheidstekort aan WIT 15 > en one-stop shop voor het noord-zuidvervoer Italoxpress 16 > Baltische shuttle herovert marktaandeel BaSS 17 > Innovatieve containers vergemakkelijken modal shift FGI System 18 > Iedereen mee aan boord voor een cursus intermodaal vervoer GLD 19 > en garantie voor kwaliteit The WestMed Bridge 20 > bsoluut de moeite waard DZS 21 uropees Uitvoerend gentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie Het verkeer gooit het roer om Marco Polo wijst de weg Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties van de uropese Gemeenschappen pp cm x 29,71 cm ISBN DOI /16350 Foto s: Omslag CI; Bladzijde 2 C, Dan Barnes/iStockphoto.com; Bladzijde 3 dward Todd/ istockphoto.com, Digital Vision/Getty images; Bladzijde 7 afael amirez Lee/iStoclphoto.com; Bladzijde 10 Darren Deans/iStockphoto.com; Bladzijde 14 DG GIO/C; Bladzijde 15 Johannes Norpoth/iStockphoto.com; Bladzijde 21 Duisport/heinhold De kaarten in deze brochure zijn louter bestemd voor illustratieve doeleinden. > Steun van de U vergroot de geloofwaardigheid o-o Past France 22 > Milieubewuste klanten willen modal shift uro eefer ail Net 23 > Met boot en vrachtwagen de rivier op TS lbe 24 Voor meer informatie online, zie: Deze brochure is een uitgave van het Uitvoerend gentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie van de uropese Commissie. uropese Gemeenschappen, 2009 Ontwerp en vormgeving: Tipik NV/Chili Con Carne De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie berust bij de auteurs. De informatie in dit document geeft niet noodzakelijk de mening van de uropese Gemeenschap weer. De beweringen van de Marco Polo-projectcoördinatoren in deze brochure weerspiegelen hun eigen mening en niet noodzakelijk die van het CI of de uropese Commissie. Het CI is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van deze informatie gemaakt wordt. Deze brochure is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en de verstrekte informatie is niet juridisch bindend voor de betrokken partijen.

4 MCO POLO MKT HT VSCHIL V O O H T T N S P O T V N G O D N G N I T H T W G V V O V K D VOOKU, M D T O N M N D V O L U M S Z O G N V O O M V K S O P S T O P P I N G N, M V V U I L I N G N HOG KOSTN. 1. tonkilometer : het vervoer van één ton lading of het volumetrische equivalent daarvan over een afstand van één kilometer. fficiënt vervoer is de levensader van de uropese economie. en snelle en goedkope levering van fabrikant naar consument door heel uropa wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Voor het transport van goederen geniet het wegvervoer vaak de voorkeur, maar de toenemende volumes zorgen voor meer verkeersopstoppingen, meer vervuiling en hogere kosten. Het Marco Polo-programma van de uropese Unie pakt deze problemen krachtig aan. Het draagt bij tot een vermindering van de verkeersstremmingen op de overbelaste uropese wegen en bevordert milieuvriendelijke vervoerswijzen. De strategie is eenvoudig: zoveel mogelijk vrachtverkeer van de weg overhevelen naar andere vervoerswijzen. Want de wegen mogen dan overbezet zijn, het spoor en de zee- en binnenvaart hebben vaak nog reservecapaciteit. Bovendien zijn ze minder vervuilend. en Marco Polo-subsidie kan de doorslag geven bij de vraag of een modal shift-project al dan niet wordt opgestart. Het Marco Polo-programma beoogt het verbeteren van de milieuprestaties van het uropese vrachtvervoerssysteem door het goederenvervoer over de weg met 20 miljard tonkilometer 1 te verminderen, het equivalent van meer dan vrachtwagenritten per jaar over een afstand van Parijs tot Berlijn. Dit vertaalt zich in aanzienlijke maatschappelijke, economische en milieuvoordelen. Deelnemers vertellen hun verhaal Deze brochure bevat een representatieve greep uit de vele en uiteenlopende Marco Polo-projecten. De informatie komt van de deelnemers zelf. Managers die bij de verschillende projecten betrokken zijn, vertellen in hun eigen woorden over de voordelen die aan Marco Polo verbonden zijn. Velen brengen de verwachte en onverwachte moeilijkheden naar voren waarmee ze te kampen hadden en die ze in de meeste gevallen ook overwonnen hebben. De projecten die op de volgende pagina s beschreven worden, komen uit alle regio s van uropa. Nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen doorkruisen de U van noord naar zuid en van oost naar west. De snelwegen-op-zee omzeilen natuurlijke landbarrières en overbelaste wegcorridors, en bieden capaciteit langs de tlantische, mediterrane en Baltische kustgebieden. De zaak bepleiten Vele projecten erkennen dat de zaak voor modal shift nog lang niet beslecht is, ondanks het feit dat het spoor, de korte vaart en de binnenvaart een groener alternatief vormen en commercieel gezien de concurrentie met de vrachtwagen aankunnen. De business-as-usual -mentaliteit van exploitanten is moeilijk te veranderen. Sommige expediteurs die met het wegvervoer vertrouwd zijn, vrezen dat een modal shift een onnodig risico inhoudt. Dynamische marketing, een dienstverlening van hoge kwaliteit en een goede klantenservice blijken essentiële hulpmiddelen voor Marco Polo-projecten te zijn. De deelnemers leggen heel wat creativiteit aan de dag voor het welslagen van hun projecten. nkelen passen innovatieve technologieën toe om een concurrentievoordeel te behalen of de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van gemeenschappelijke IT-systemen, GPS voor het volgen en opsporen van ladingen, en nieuwe containermodellen voor een betere intermodale vrachtbehandeling. Sommigen maken gebruik van grote uropese infrastructuurprojecten, zoals de brug- en tunnelverbinding over de Sont tussen Denemarken en Zweden, om internationale vervoersdiensten van deur tot deur aan te bieden. nderen profiteren van het zondagrijverbod in een aantal U-landen om tijdens het weekend goederenvervoersdiensten per spoor of over zee aan te bieden. 2 BLDZIJD

5 N M C O P O L O - S U B S I D I K N D D O O S L G G V N OM L DN NIT MT N MODL SHIFT T STTN. nkele deelnemers erkennen dat ze een commercieel risico nemen met hun project. Ook al verleent het Marco Polo-programma alleen subsidiëring in de startperiode, toch helpt het volgens hen op twee manieren. an de ene kant draagt hun project het goedkeuringsstempel van de U en verbetert het hun groene geloofsbrieven, en aan de andere kant hadden zonder financiële bijstand van het Marco Polo-programma vele van de hier beschreven projecten nooit het levenslicht gezien of hadden ze teruggeschroefd moeten worden. Naast directe modal shift -projecten financiert het Marco Polo-programma ook projecten die ondersteunende diensten bieden, waaronder beheersystemen, geïntegreerde vrachtcontrole of gemeenschappelijke IT-platforms, die gericht zijn op het bevorderen van de interoperabiliteit tussen de partners en tussen de vervoersmodi. Opleidingsprojecten op het gebied van intermodaal vervoer en logistiek komen eveneens in aanmerking voor subsidies. n voor het wegvervoer geldt dat de schoonste rit diegene is die nooit heeft plaatsgevonden. Marco Polo bevordert dan ook actief verkeersvermijding en kent subsidies toe aan wegvervoerders en fabrikanten die nieuwe praktijken bedenken die er in de eerste plaats op gericht zijn, de behoefte aan wegtransport te verminderen (zoals het vermijden van lege ritten of het gebruik van efficiëntere verpakkingen). Marco Polo is uw programma Startfinanciering Marco Polo is marktgestuurd. Heeft uw bedrijf een project ontwikkeld om goederenvervoer van de weg over te hevelen naar het spoor, de korte vaart of de binnenvaart, dan kan het in aanmerking komen voor een Marco Polo-subsidie. ls algemene voorwaarde geldt dat het project een grensoverschrijdende route volgt. De subsidie is prestatiegerelateerd. In sommige gevallen krijgt u het totaalbedrag slechts indien u de doelstelling realiseert voor het vrachtvolume dat van het wegvervoer naar milieuvriendelijker vervoerswijzen wordt overgeheveld. U hoeft niet al uw verkeer van de weg te halen. Intermodale projecten met een combinatie van wegvervoer, spoorvervoer en zee- of binnenvaart komen ook in aanmerking. Belangrijk is dat het vervoer als een deur-tot-deurservice wordt opgevat. Begin en einddistributie kunnen over de weg verlopen, maar de wegtrajecten moeten tot een minimum worden beperkt. Marco Polo wordt beheerd door het Uitvoerend gentschap voor concurrentievermogen en innovatie (CI) namens het directoraat-generaal nergie en Vervoer van de uropese Commissie. De subsidies bestaan uit financiële steun in de cruciale startfase van een modal shift -project vooraleer dit levensvatbaar is. Ze dekken een periode van twee tot vijf jaar. De projecten moeten commercieel levensvatbaar zijn wanneer de looptijd van de Marco Polo-financiering is verstreken. Succesvolle deelname aan een Marco Polo-project versterkt de milieukwalificaties van een bedrijf. Tot nu toe hebben al meer dan 400 bedrijven financiële steun ontvangen. Het huidige programma loopt tot 2013 en beschikt over een jaarlijks subsidiebudget van ongeveer 60 miljoen. Oproepen voor het indienen van aanvragen worden bij het begin van elk jaar gepubliceerd op de website Ondernemers die aan de voorwaarden denken te voldoen, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Inspelend op de markt werden de procedures vereenvoudigd en de drempels voor het verkrijgen van Marco Polo-financiering verlaagd, dit als deel van een reeks marktgerelateerde verbeteringen. N JLIJKS S U B S I D I B D G V N 6 0 M I L J O N U O T O T BLDZIJD

6 T L C LT I C Cardiff K I N G D O M N G L I S H C H N N L ennes Caen London Calais ouen Paris msterdam N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Hannover Hamburg Bremen D U T S C H L N D Düsseldorf rfurt Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne Magdeburg Schwerin Potsdam Dresden Berlin Szczecin Praha Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Č S K Á P U B L I K Bydgoszcz P O L S K Łódż Katowice Kraków Kielce Olsztyn warszawa Lublin zeszów Białystok B L U S Kyïv U K Ï N Santiago de Compostela Oviedo Orléans Stuttgart Nantes S L O V N S K Á B Y P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Dijon Bratislava poitier Salzburg isenstadt F N C Bregenz O F Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest Limoges S U I S S GrazModal M G Y shift O S Z Á G B I S C Y Klagenfurt Clermont-Ferrand Lyon Bordeaux osta-oste Trento S L O V N I J Ljubjana Milano Trieste Zagreb Santander Torino Casale Padova Bilbao Venezia H V T S K San Sebastián O M Â N I Chişinău rto Coimbra T U G L Tanger Mérida Sevilla Valladolid S P Ñ Toledo G I B LT C U T Vitoria-Gasteiz Madrid lmería Logroño Murcia Toulouse Genova B O S N I Beograd Bucureşti Pamplona-Iruña Bologna Montpellier B L C K Monaco S B I J H C G O V I N Firenze Sarajevo NDO G U L F ncona Zaragora O F L I O N S Perugia I T L I Sofija B Â L G I J C O S Barcelona jaccio L quilla Skopje Campobasso Tiranë Komotini Valencia Bari Napoli NK Thessaloniki Palma de Mallorca S D G N Potenza Kozani T Ü K I Y ISLS BLS T Y K H LN I NN T N O V Cagliari Kerkyra Ioannina Larisa G NT U I G N Mytulini Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Catanzaro Lamia IS HT MOILIJKST Palermo Patrai Αθήναι lger thinai Tripolis rmoupolis M D I T D I T I C S S K T V L H L M G H B L D J Z Â I Tunis T O U N I S N eefer Valletta xpress M L T N S Irakleion Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia Κ Υ Ρ O S S O U I Y L I B N N Beyrouth Dimashq eefer xpress juli 2007 tot juli 2010 Macndrews & Company, Londen (Verenigd Koninkrijk) ndere partner: B Terminales Maritima S (Spanje) goederenvolume: 857 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 22 miljoen (over drie jaar) en groot voordeel van de uropese interne markt zonder grenzen is de snelle levering van vaak bederfelijke waren van producent naar consument over het hele continent. eefer xpress levert het bewijs dat het zeevervoer op deze markt kan concurreren. eefer xpress is een korte vaartdienst voor containers tussen de havens van Bilbao in het noorden van Spanje, Sheerness in ngeland en otterdam in Nederland. Tot de belangrijkste klanten behoren groenten- en fruitproducenten in het zuiden van Spanje, die de Britse en de Nederlandse retailmarkten bevoorraden. Voordat de dienst werd opgezet, verliep dit vervoer volledig per vrachtwagen door de Pyreneeën en Frankrijk naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk (in het laatste geval via de ferrydienst Calais-Dover). Gekoelde producten uit het zuiden van Spanje worden naar Bilbao vervoerd waar ze worden overgeladen in koelcontainers en op een schip gezet naar Sheerness en otterdam. De dienst, die een vaste wekelijkse afvaart heeft, startte in juli 2007 met één schip. Twaalf maanden later kwam er een tweede verbinding voor het vervoer van stukgoederen, waaronder banden, tegels, levensmiddelen, hygiënische artikelen, elektronica en huishoudelijke apparaten. Van noord naar zuid bestaat de lading vooral uit papier, bier, levensmiddelen, metalen en chemische stoffen. De overslaginstallaties in Bilbao werden uitgebreid en verbeterd om nog meer koelladingen te kunnen afhandelen. Geoffrey Smith, algemeen directeur van hoofdpartner Macndrews: Dankzij de financiering van Marco Polo kon Mac- ndrews zich lanceren op een markt die voordien gedomineerd werd door vrachtwagens, en tevens bewijzen dat het zeevervoer een haalbaar alternatief vormt voor het wegvervoer zonder financiële steun van buitenaf. We hebben met weg- en spoorwegtransporteurs in Spanje samengewerkt om de vervoerstijden van deur tot deur te verbeteren door de levertijden en de afvaarttijden Dankzij de financiering van Marco Polo kon Macndrews zich lanceren op een markt die voordien gedomineerd werd door vrachtwagens, en tevens bewijzen dat het zeevervoer een haalbaar alternatief vormt voor het wegvervoer zonder financiële steun van buitenaf. GOFFY SMITH, LGMN DICTU VN MCNDWS van de schepen te coördineren. Tijdsplanning is van essentieel belang, vooral bij just-in-time-leveringen. Ondanks groeiende klantenondersteuning en steeds groter wordende volumes was en blijft hun grootste obstakel volgens Smith de traditionele gebruiker van vrachtvervoer over de weg ervan overtuigen dat een zeeroute een reëel alternatief kan zijn, zowel vanuit commercieel als economisch en ecologisch oogpunt. 4 BLDZIJD

7 D N M K K I C dinburgh N O T H S K G N T I L N D É I Belfast Dublin Baile Átha Cliath U N I T D Københ Kiel Modal shift T L C LT I C K I N G D O M Hamburg Schw Cardiff Bremen msterdam London N D L N D Hannover Pots Magdeburg Calais B L G I Ë Bruxelles D U T S C H L N D Lille Brussel Düsseldorf B L G I Q U rfurt Namur miens ouen Caen Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Paris Châlons-en-Champagne ennes N G L I S H C H N N L Santiago de Compostela Stuttgart Orléans Nantes B Y München Dijon poitier F N C Bregenz O F Worg Innsbruck Limoges S U I S S B I S C Y Clermont-Ferrand Lyon Bordeaux osta-oste Trento Oviedo Milano Santander T Torino Bilbao Casale Padova Venez San Sebastián W I N D N G I NMT D TIN NCON Tri-Modal Vitoria-Gasteiz Porto Logroño Valladolid Coimbra P O T U G L S P Ñ Madrid Lisboa Toledo Évora Mérida Faro Sevilla Murcia G I B LT lmería Tanger C U T abat L M G H B Toulouse Genova Pamplona-Iruña Bologna Montpellier Monaco Firenze NDO G U L F ncon Zaragora O F L I O N S Perugia I T L I C O S Barcelona jaccio Ca Valencia Palma de Mallorca S D G N ISLS BLS T Y H N Cagliari M lger D I T L D J Z Â I T O U N I S M Tunis N Pa Marco Polo kan dingen tot stand brengen. Dat is tenminste de ervaring van NCON, een Duitse fabrikant van windturbines. De aankondiging dat we financiële ondersteuning van het Marco Polo-programma kregen, had onmiddellijk een positief effect op onze partners, zegt Ursula Vogt, assistente van de algemeen directeur van NCON. In Portugal bijvoorbeeld, begon de lokale overheid aan te dringen op de aanleg van een nieuwe spoorlijn naar onze Portugese productievestiging. ndere partners en overheden leren onze activiteiten beter kennen, en onze doelstelling om vracht over te hevelen van de weg naar het spoor en schip wordt overal positief ontvangen. Het project behelst het vervoer van onderdelen, via spoor en schip, van Duitsland naar Viana do Castelo in Portugal, en naar andere plaatsen in uropa waar deze geïnstalleerd moeten worden. Kleinere delen gaan in containers. De nieuwigheid is dat NCON gebruik maakt van het spoor voor het vervoer van volumineuze ladingen zoals rotorbladen, modules voor elektrische toestellen en windturbinetorens. Sommigen hadden bedenkingen bij het gebruik van het spoor hiervoor, maar ls hightechbedrijf op het gebied van hernieuwbare energie vindt NCON het logisch dat zij het voortouw nemen bij het bevorderen van duurzaam vervoer, maar het project wordt ook gedreven door praktische aspecten. Het vervoer van uitzonderlijke ladingen over de weg stuit steeds vaker op verzet van lokale, regionale en nationale overheden. Dit vertaalt zich in langere levertijden en hogere administratieve kosten, bemerkt Vogt. NCON is er echter van overtuigd dat zijn modal shift zijn nut bewezen heeft. Het uropese energiebeleid en de huidige debatten rond oplossingen voor de laatste klimaatveranderingscenario s kunnen de tendens naar meer modal shift alleen maar doen toenemen. Wij zijn dan ook overtuigd van de economische voordelen op lange termijn, luidt de conclusie van Vogt. Het uropese energiebeleid en de huidige debatten rond oplossingen voor de laatste klimaatveranderingscenario s kunnen de tendens naar meer modal shift alleen maar versterken. Wij zijn dan ook overtuigd van de economische voordelen op lange termijn. door deelneming aan het U S U L V O G T, Marco Polo-programma S S I S T N T V N D L G M N D I C T U werden de voordelen ervan ingezien. Marco Polo VN NCON geeft status aan onze plannen en maakt het voor ons gemakkelijker om onze partners te overtuigen om met ons samen te werken. NCON Tri-Modal juli 2009 juni 2012 NCON, urich (Duitsland) ndere partner: NOP 3 Desenvolvimento de Projecto Industrial (Portugal) goederenvolume: 663 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 13,6 miljoen (over drie jaar) 5 BLDZIJD

8 S L T V I J K N O T H S K G Göteborg Jönköping Växjö Visby I C Ventspils īga Moskva Halmstd Kalmar L T D N M K København Karlskrona Malmö B Telšiai Šiauliai Panevėžys Klaipėda L I T U V Utena Kiel ostock Gdańsk Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė Vilnius F D C I J lytus Minsk Hamburg Schwerin Olsztyn Bremen Szczecin Białystok msterdam Bydgoszcz N D L N D Hannover Berlin Potsdam Poznań Magdeburg P O L S K warszawa B L G I Ë Zielona Góra Bruxelles D U T S C H L N D Łódż Lille Brussel Düsseldorf Lublin B L G I Q U rfurt Namur Dresden Wrocław miens Kielce Opole Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Katowice Worms Praha Kraków zeszów Châlons-en-Champagne Č S K Á P U B L I K Stuttgart ns S L O V N S K Á P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Bratislava Dijon Salzburg isenstadt Bregenz Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest S U I S S Graz M G Y O S Z Á G B L U S Kyïv U K Ï N Chişinău Modal shift rrand Lyon osta-oste Trento Klagenfurt S L O V N I J O M Â N I Torino Milano Casale Padova Ljubjana Trieste Venezia Zagreb H V T S K Genova Bologna Montpellier Monaco Firenze U L F ncona L I O N S Perugia I T L I C O S jaccio I T Tunis T O U N I S L quilla Campobasso Bari Napoli S D G N Potenza D I Valletta M L T T I B O S N I H C G O V I N Sarajevo C S Beograd Bucureşti S B I J Sofija B Â L G I J Skopje Tiranë Komotini Thessaloniki Kozani T Y H N I N Cagliari Kerkyra Ioannina Larisa G N Mytulini Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Catanzaro Lamia N Palermo Patrai Tripolis N S Αθήναι thinai rmoupolis Irakleion S K T V L O B L C K H Ï S T N Yerevan I N G O T K L N T N S T L L N NK T Ü K I Y HOG ISN S O U I Y Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia I Q Κ Υ Ρ O S L I B N N Beyrouth Dimashq Via Danube Via Danube juni 2008 tot mei 2011 Intershipping Ltd, Burgas (Bulgarije) ndere partner: Intershipping nia SL (oemenië) goederenvolume: 518 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 13,4 miljoen (over drie jaar) Wij beheren met succes een goederenvervoerdienst over rivieren die het vertrouwen van onze klanten geniet en als een kwaliteitsalternatief voor het wegvervoer in heel uropa gezien wordt. Zo beschrijft Dimitar Ivanov, beheerder van het project bij Intershipping Bulgarije, Via Danube (Via Donau) na het eerste exploitatiejaar. Het project beoogt het bevorderen van de Donau als goederencorridor door het hart van uropa: van Noord-Frankrijk via Duitsland naar de Zwarte Zee. De bedoeling is om de huidige wegroute van Maubeuge (Frankrijk) en Waghäusel (Duitsland) naar Bulgarije en oemenië intermodaal te maken via de Donau. De lading vertrekt over de weg vanuit Maubeuge en Waghäusel naar Passau in Beieren waar ze wordt overgeladen op een binnenschip naar Vidin in Bulgarije. Hier wordt ze gelost en dan over de weg verder vervoerd naar Sofia en Boekarest. Sommige retourvaarten vertrekken vanuit usse omdat dit een betere vertrekhaven is voor de oemeense autofabrikanten die al van de Via Danube-dienst gebruikmaken, aldus Ivanov. De riviervloot van Intershipping, die oorspronkelijk uit vier roll-on roll-off schepen bestond, werd uitgebreid met vier lichters aangedreven door twee duwboten. Wij werken met grotere klanten, zegt Ivanov, en die stellen hogere eisen aan ons. en groot voordeel van onze dienst is de regelmaat. Hierdoor zijn onze klanten altijd zeker van de exacte vertrekdatum en kunnen ze de aankomsttijd van de lading op de plaats van bestemming goed inschatten. Wij beheren met succes een goederenvervoerdienst via rivieren die het vertrouwen van onze klanten geniet en als een kwaliteitsalternatief voor het wegvervoer in heel uropa gezien wordt. D I M I T I V N O V, INTSHIPPING BULGIJ en geregelde dienst betekent echter vaste kosten, zodat een schip altijd volgeladen moet varen. Dit was een uitdaging voor ons, met name vanwege de wereldwijde economische recessie sinds 2008 en de daarmee gepaard gaande daling van de vraag. Ivanov concludeert: Wij hebben deze en vele andere problemen overwonnen en succes geboekt. n we hebben richtlijnen vastgesteld voor een succesvol beheer van het project in de volgende twee jaar. 6 BLDZIJD

9 Common learning MIND PPIWK = MIND KOSTN Short Sea XML rild Haraldsen, CO van de NorStella Foundation, over de voordelen van een betere gegevensuitwisseling voor de korte vaart XML STT VOO XTNSIBL MKUP LNGUG IN COMPUTPOGMM S. WT IS HT VBND MT D KOT VT? Omdat administratief werk 20 tot 30% van de kosten van de korte vaart uitmaakt, is het ontwikkelen van elektronische oplossingen een logische manier om deze kosten te drukken. Maar het is niet alleen een kwestie van kostenbesparing. Het is ook een middel om een doel te bereiken: het goederenvervoer over de weg verleggen naar de zeevaart door de concurrentiepositie van de korte vaart te versterken. WI HD D LIDING OV HT POJCT? De leiding over het Short Sea XML project was in handen van NorStella, een non-profit stichting voor e-business en handelsprocedures. NorStella is het officiële Noorse contactpunt voor alle internationale standaardiseringsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen en handelsbevordering. Noorwegen is weliswaar geen lid van de U, maar we hadden het voordeel dat we uit een buurland kwamen dat bijzondere betrekkingen met de U onderhoudt. Wij zijn een van de vele landen die op deze manier van de Marco Polofinanciering kunnen profiteren. WT W N D S U LTT N Tegen het einde van het project maakte al een veertigtal bedrijven gebruik van XML voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in een gemeenschappelijk standaardformaat voor de hele logistieke keten van de binnenvaart. Kristiansand in Noorwegen was de eerste uropese haven die Short Sea XML invoerde. N D VOODLN? Zonder Marco Polo-financiering hadden wij het project niet kunnen realiseren. Maar er waren niet alleen financiële voordelen. Door de publiciteit die we kregen, werden we beter bekend en konden we Short Sea XML als merk profileren. We hebben ook synergieën gevonden met door de U gefinancierde onderzoeksprogramma s en andere Marco Polo-projecten ter bevordering van intermodaal vervoer die we anders misschien niet hadden gevonden. ZOU U HT MCO POLO-POGMM NBVLN N NDN? bsoluut, in eerste instantie vanwege de praktische benadering en (in het geval van projecten als Short Sea XML) de looptijd van twee jaar. Dit houdt in dat er concrete resultaten behaald moeten worden in een kort tijdsbestek, waardoor het aansluit bij onderzoeksgerichte projecten. We hebben ook synergieën gevonden met door de U gefinancierde onderzoeksprogramma s en andere Marco Polo-projecten ter bevordering van intermodaal vervoer die we anders misschien niet hadden gevonden. I L D H L D S N, CO NOSTLL FOUNDTION Short Sea XML september 2006 tot september 2008 NorStella Foundation, Oslo (Noorwegen) ndere partners: 27 uit acht landen - scheepvaartmaatschappijen en verladers, instanties voor de bevordering van de korte vaart, havenautoriteiten, normalisatie-instellingen, technologiebedrijven 7 BLDZIJD

10 ovaniemi S Luleå S V I G Oulu Uleåborg Falun Nyköping inköping Jönköping januari 2004 tot december 2006 Poznań P O L S K warszawa Zielona Góra Łódż G Line, Vaasa (Finland) Lublin Wrocław ndere partner: Kielce Umea Opole Hamn b (Zweden) Van de Katowice weg overgeheveld raha Kraków zeszów goederenvolume: 330 miljoen P U B L I K tonkilometer (raming over drie jaar) Verwachte S Lmilieuvoordelen: O V N S K Á 7,3 miljoen P(over U B Ldrie I K jaar) nkt Pölten Wien Bratislava isenstadt I C Budapest az M G Y O S Z Á G N I J Östersund Zagreb H V T S K Visby B O S N I H C G O V I N Sarajevo Bari Potenza Härnösand Sundsvall Västerås rebro I T I C Gävle G U L F Uppsala Umeå Stockholm B O F B O T H N I L T Turku Åbo Maarianhamina Mariehamn S I C S B I J Tiranë Vassa Ventspils Beograd Kozani Skopje S U O M I F I N L N D Hämeenlinna Travastehus Helsinki Helsingfors S T I Sofija Tallinn O M Â N I O S S I J S K J F D C I J en groot probleem Kyïv was dat de schepen op deze verbinding te klein waren. Dankzij de subsidie van Marco Polo konden we het schip kopen U K dat Ï Nwe nodig hadden om meer en grotere vrachtwagens te vervoeren, aldus Börje Lassfolk, CO bij G Line. Zonder deze subsidie zou het een kleiner vaartuig geweest zijn. Chişinău Het nieuwe schip beschikte over langere Bucureşti vakken voor vrachtwagens en de afmetingen B L C K van poort en vrachtdekken maakten meer en grotere ladingen mogelijk. In de loop van het project hebben we het laadvolume verdubbeld, zoals we in het projectvoorstel hadden aangegeven, aldus Lass- B Â L G I J folk. Met de bijkomende capaciteit konden we de dienstverlening beter commercialiseren dan voorheen. Komotini Thessaloniki Mikkeli Sýt Michel Modal shift M U I M T O P F I S V O O G O T VCHTWGNS CGTK Växjö īga Moskva L T V I J Kalmar rlskrona Telšiai Šiauliai Panevėžys Klaipėda L I T U V Utena Dit project voorziet in een complete goederenvervoersdienst tussen Vaasa in Finland Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė Vilnius en Umea in Zweden via de kortste afstand CGTK Consolidation of Goods F D C I J lytus over zee. Voordat de dienst in 2004 werd opgezet, verliep het goederenvervoer tussen Transport Gdańsk over the Kvarken Straits Minsk Bedrag van de Marco Olsztyn Polo-subsidie: de twee landen met grote vrachtwagens die B L U S Szczecin Białystok meestal de landweg rond het noordelijke Bydgoszcz uiteinde van de Botnische Golf namen. Dit was een afstand van 820 kilometer, tegenover 90 kilometer en een vier uur durende overtocht via de Straat van Kvarken. ls problemen waarmee ze tijdens het project te kampen hadden, vermeldt Lassfolk een staking van de administratie die een daling van het vrachtvolume tot gevolg had, en de stijgende brandstofprijzen. Lassfolk vindt de voorschriften inzake administratie en rapportering bij projecten zoals het zijne soms uitvoerig en tijdrovend, maar voor het beleid en de doelstellingen van het Marco Polo-programma heeft hij niets dan lof. Dankzij de subsidie van Marco Polo konden we het schip kopen dat we nodig hadden om meer en grotere vrachtwagens te vervoeren. BÖJ LSSFOLK, CO G LIN NK T Ü K I Y S Catanzaro Kerkyra Ioannina Larisa Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Lamia G N Mytulini 8 BLDZIJD

11 N É I Baile Átha Cliath U N I T D Kiel Modal shift T L CLTIC S K I N G D O M Cardiff London N G L I S H C H N N L Caen ennes Calais ouen Paris msterdam NDLND B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Hannover Hamburg Bremen Magdeburg D U T S C H L N D Düsseldorf Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne rfurt Schwerin Potsdam Dresden ostock Berlin Szczecin Praha Po Zielo Wr Č S K Á P U GODNTINN VOL FLSSNWT Sirius 1 B Y Orléans Stuttgart Nantes München Linz Sankt Pölten Dijon poitier Salzburg isenstad F N C Bregenz O F Worgl Ö S T I C H Innsbruck Limoges S U I S S Graz B I S C Y Klagenfurt Clermont-Ferrand Lyon Santiago de Compostela Bordeaux osta-oste Trento S L O V N I J Oviedo Ljubjana Milano Trieste Za Santander Torino Casale Padova Bilbao Venezia H San Sebastián Vitoria-Gasteiz Toulouse Genova Bologna Porto Pamplona-Iruña Montpellier Logroño Monaco Valladolid H Firenze NDO GULF Coimbra ncona Zaragora OF LIONS Perugia P O T U G L S P Ñ I T L I Madrid C O S Lisboa Barcelona jaccio L quilla Toledo Évora Mérida Campobasso D I T I Het spoor is perfect in staat om specifieke producten zoals grote hoeveelheden flessenwater te vervoeren. Met het Sirius 1 project maakt de Franse mineraalwaterproducent S des aux Minérales d vian de overstap naar het spoor voor het vervoer van water vanuit de Volvic-bron in Midden- Frankrijk naar zijn Duitse distributiecentrum in Hockenheim bij Frankfurt, een afstand van 711 kilometer. Van daaruit wordt het over de weg naar de eindafnemers in Duitsland vervoerd. De treinen keren uit Hockenheim terug met lege kratten. Voordien gebeurde het vervoer in de twee richtingen volledig over de weg. Met deze modal shift neemt het spoor nu 70% van de gemiddelde afstand tussen Volvic en de eindbestemmingen in Duitsland voor zijn rekening. Over een volledig jaar betekent deze omschakeling volgens het bedrijf het equivalent van vrachtwagens minder op de weg. De energie die hierdoor bespaard wordt, is voldoende om een stad van inwoners te verlichten. Faro abat Sevilla Murcia Valencia spoor te doen via Hockenheim en via een ISLS BLS M tweede distributiecentrum GIBLT lmería in Duisburg voor Tanger CUT het noorden van het land. De overstap naar het spoor tijdens Sirius 1 heeft niets veranderd aan onze goede dienstverlening op het vlak van stiptheid L M G H B en capaciteit. In dit proces fungeerde Marco Polo als een katalysator zowel voor ons eigen team als voor dat van onze partners. Ondanks de complexiteit van de invoering van het nieuwe netwerk en een commerciële context die nog steeds het wegennet boven het spoor verkiest, blijft het spoorvervoer centraal staan in de strategie van vian en Volvic voor duurzame ontwikkeling, aldus Dumas. L D J Z Â I De overstap naar het spoor tijdens Sirius 1 heeft niets veranderd aan onze goede dienst-verlening op het vlak van stiptheid Volgens Jean-Marc Dumas, en capaciteit. projectdirecteur voor de toeleveringsketen bij vian, J N - M C D U M S, wordt de capaciteit in P O J C T D I C T U V O O het project verhoogd van D TOLVINGSKTN, VIN twee treinen per week eind 2008 tot vier per week in lke trein vervoert ton water. Sirius 1 is de eerste fase in een ambitieus project voor wijziging van de toeleveringsketen. We zijn van plan om tussen 2010 en 2014 alle vervoer van Volvic- en vian-water naar Duitsland per Palma de Mallorca lger D I T S D G N Cagliari Sirius 1 Tunis Palermo Napoli T Y H N I N N Looptijd van T Ode U Nprojectsubsidie: I S Valletta M L T januari 2008 tot december 2010 S des aux Minérales d vian (Frankrijk) ndere partner: Danone Waters Deutschland GmbH (Duitsland) goederenvolume: 341 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 6,9 miljoen (over drie jaar) N Ba Poten Cata 9 BLDZIJD

12 T Cardiff N G L I S H C H N N L Caen ennes London Calais ouen Paris msterdam N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Hannover Bremen D U T S C H L N D Düsseldorf rfurt Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne Magdeburg Potsdam Dresden Berlin Szczecin Praha Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Č S K Á P U B L I K Bydgoszcz P O L S K Łódż Katowice Kraków Kielce Białystok warszawa Lublin zeszów Kyïv U K Ï N Orléans Stuttgart Nantes S L O V N S K Á B Y P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Dijon Bratislava poitier Salzburg isenstadt F N C Bregenz O F Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest Limoges S U I S S Graz M G Y O S Z Á G B I S C Y Klagenfurt Clermont-Ferrand Lyon Santiago de Compostela Bordeaux osta-oste Trento S L O V N I J Oviedo Ljubjana Milano Trieste Zagreb Santander Torino Casale Padova Bilbao Venezia H V T S K San Sebastián Vitoria-Gasteiz Toulouse B O S N I S K T V L O Genova Beograd Bologna Bucureşti orto Pamplona-Iruña Montpellier B L C K Logroño Monaco S B I J Valladolid H C G O V I N Firenze Sarajevo NDO G U L F H Ï S T N Coimbra ncona Zaragora Yerevan O F L I O N S Perugia T U G L S P Ñ I T L I Sofija B Â L G I J Madrid C O S Barcelona jaccio L quilla I N Toledo Skopje ra Mérida Campobasso Tiranë Komotini Valencia Bari Napoli NK Thessaloniki Palma de Mallorca S D G N Potenza Kozani T Ü K I Y Sevilla ISLS BLS Murcia T Y H N I N Cagliari Kerkyra Ioannina Larisa G N Mytulini Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Catanzaro Lamia G I B LT lmería Tanger C U T TNGIS KOMT DICHTBIJ Palermo Patrai Αθήναι lger thinai Tripolis rmoupolis S O U I Y Tunis Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia I Q L M G H B L D J Z Â I T O U N I S Valletta Κ Υ Ρ O S M L T L I B N N Irakleion Beyrouth Dimashq M D I T N D I T I C S N S Modal shift O M Â N I Marocco Seaways Chişinău Marocco Seaways december 2006 tot december 2009 Grandi Navi Veloci s.p.a., Genua (Italië) ndere partners: gencia Marítima Condeminas (Spanje), F..I. Service S.C (Italïë) goederenvolume: 921 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 28,8 miljoen (over drie jaar) Voordat de Italiaanse rederij Grandi Navi Veloci (GNV) haar ro/pax-dienst lanceerde van Genua via Barcelona naar Tangiers in Marokko, namen de goederen die nu over zee vervoerd worden, een langere route over land. Van Italië gingen ze over de weg naar lgeciras in het uiterste zuiden van Spanje, vanwaar ze de Middellandse Zee overstaken. De nieuwe route is het resultaat van een analyse van het commerciële verkeer tussen Italië en Marokko en tussen Spanje en Marokko, en van een studie van vervoerders, aldus Franco Fabrizio van GNV. Hieruit bleek dat er een duidelijke mogelijkheid was voor een goedkoper en sneller alternatief. De dienst vervoert goederen vanuit het hinterland van beide uropese havens - dat zich in het geval van Italië zelfs uitstrekt tot het gebied rond Milaan. Meestal gaat het om consumptiegoederen, maar soms ook om machines. n we vervoeren ook grondstoffen naar fabrieken in Marokko, die hun afgewerkte producten langs dezelfde weg terug verschepen, voegt Fabrizio toe. Het project kende een moeilijke start. GNV had gehoopt om de dienst in september 2006 te kunnen starten, maar had de moeilijkheden onderschat om de nodige vergunningen van de Marokkaanse autoriteiten te verkrijgen. Het was namelijk bij dergelijke trajecten niet gebruikelijk dat nog een andere uropese haven werd aangedaan alvorens men de Middellandse Zee overstak, men voer rechtstreeks naar Marokko en terug. Fabrizio wijst erop dat ze hierover echt geen controle hadden. Ze hadden alle nodige aanvragen gedaan en de hulp van de Italiaanse en Spaanse autoriteiten ingeroepen, maar alles duurde veel langer dan nodig leek. De financiële steun die we van het Marco Polo-programma kregen, maakte een groot verschil met de oorspronkelijke middelen van het project. FNCO FBIZIO, GNV Zoals met elk nieuw product, heeft het ook hier tijd gevergd om klanten te overtuigen dat er een goedkoper en beter alternatief was voor de manier waaraan ze gewend waren, zelfs al konden ze daardoor hun kosten tot de helft reduceren. De financiële steun die we van het Marco Polo-programma kregen, maakte een groot verschil met de oorspronkelijke middelen van het project, aldus Fabrizio. Maar in mei 2009 overtroffen we de verwachtingen en werd er vroeger dan gepland een tweede schip op de route gezet. 10 BLDZIJD

13 K Modal shift N T T L I C I L N D É I C LT I C dinburgh Belfast Dublin Baile Átha Cliath U N I T D K I N G D O M Cardiff London N G L I S H C H N N L Caen ennes Calais ouen Paris N O T H msterdam N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens S K G D N M K Hannover Hamburg D U T S C H L N D Düsseldorf rfurt Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne Bremen Kiel Magdeburg København Schwerin Potsdam Göteborg Dresden Växjö Halmstd Kalmar Malmö ostock Berlin Jönköping Karlskrona Szczecin Praha Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Č S K Á P U B L I K Gdańsk Visby B L T Bydgoszcz P O L S K Łódż Katowice Kraków S I C Telšiai Šiauliai P Klaipėda L I T U V Tauragė Kau O S S I J S K Marijamp F D C I J ly Kielce Olsztyn Ventspils Lublin zeszów Białystok warszawa īga L M C O P O L O Porto WS ONMISB Coimbra P O T U G L Lisboa T-X Faro Évora Tanger Santiago de Compostela Mérida Sevilla Valladolid S P Ñ Toledo G I B LT C U T Oviedo Vitoria-Gasteiz Madrid B Y O F B I S C Y lmería Nantes poitier Bordeaux Limoges NDO ISLS BLS F N C S U I S S osta-oste Milano Santander Trieste Torino Bilbao Casale Padova Venezia San Sebastián Logroño Murcia Pamplona-Iruña Zaragora Valencia M Toulouse Barcelona Orléans Clermont-Ferrand Palma de Mallorca lger Dijon Lyon Montpellier Monaco G U L F O F L I O N S D I T jaccio C O S S D G N Cagliari Genova Stuttgart Bregenz Firenze Trento Bologna Perugia München Worgl Innsbruck ncona I T L I Linz Salzburg isenstadt Ö S T I C H Klagenfurt S L O V N I J L quilla Campobasso T Y H N I N N Palermo Ljubjana D Napoli Sankt Pölten Graz I Zagreb H V T S K T I M G Y O S Z Á G B O S N I S L O V N S K Á P U B L I K H C G O V I N Bari Potenza Wien Catanzaro C S Bratislava Sarajevo Budapest S B I J Tiranë Beograd Kozani Skopje Sofija Kerkyra Ioannina Lar Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L Lamia Patrai Tripolis In moeilijke tijden kan een Marco Polo-subsidie het verschil maken. De vrachttreinen van T-X (Trans-nian xpress) tussen België en oemenië zijn hiervan een voorbeeld. Zonder het Marco Polo-programma hadden we de dienst waarschijnlijk ook wel opgezet, maar in beperktere mate: één retourrit voor één klant tegen een overeengekomen prijs, en met het risico van stopzetting als de concurrentiesituatie drastisch zou wijzigen, aldus Tony Struyf, manager internationale bedrijfsontwikkeling bij IFB in België. Dankzij Marco Polo kunnen we niet alleen onze belangrijkste klanten op deze route, maar ook de markt als geheel een verbinding met vaste dienstregeling aanbieden, en die ook in moeilijke tijden in stand houden. De nieuwe dienst is sneller dan het goederenvervoer over de weg (42 uur tegenover 48 uur), de dienstregelingen zijn betrouwbaarder en de service is ook beschikbaar in het weekend als de Oostenrijkse en Duitse wegen gesloten zijn voor vrachtwagens. Goederen die op vrijdagavond in Genk, in het hinterland van ntwerpen, op de trein geladen worden, komen maandagochtend in Boekarest/Sofia aan. Over de weg is dit een mission impossible, aldus Struyf. Volgens een schatting van IFB haalt deze goederentreinverbinding jaarlijks vrachtauto s van de weg of een 225 kilometer lange rij vrachtwagens die bumper aan bumper staan. abat Niet alles verliep volgens plan. IFB had gehoopt tegen L M G H september B 2008 vier L retourrit- D J Z Â I ten per week te kunnen maken, maar het bleef bij drie toen de economische wereldcrisis een (hopelijk tijdelijk) einde maakte aan onze ambities voor deze route en voor de uitbouw van een veel ruimer intermodaal netwerk tussen de Benelux en oemenië. Dankzij Marco Polo kunnen we niet alleen onze belangrijkste klanten op deze route, maar ook de markt als geheel een verbinding met vaste dienstregeling aanbieden, en die ook in moeilijke tijden in stand houden. T O N Y S T U Y F, M N G I N T N T I O N L BDIJFSONTWIKKLING, IFB BLGIË IFB geeft toe dat ze de reacties van de concurrentie in het goederenvervoer over de weg onderschat hebben waardoor we in het eerste jaar eigenlijk slechts 84%, en in het tweede jaar 59% van onze volumedoelstellingen op het vlak van modal shift gerealiseerd hebben, aldus Struyf. Toch vinden we een gemiddelde van 65% van onze doelstellingen over de twee jaren van exploitatie een heel goed cijfer. Tunis T O U N I S Valletta M L T N S T-X september 2006 tot september 2009 IFB sa/nv, Brussel (België) ndere partner: Intercontainer ustria GesmbH (Oostenrijk) goederenvolume: 642 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 12,7 miljoen (over drie jaar) 11 BLDZIJD

14 Kiel ostock Gdańsk Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė F D C I J lytus Vilnius Minsk Hamburg Schwerin Olsztyn Bremen Szczecin Białystok Bydgoszcz ND Hannover Berlin Potsdam Poznań Magdeburg P O L S K warszawa Zielona Góra D U T S C H L N D Łódż Düsseldorf Lublin rfurt Dresden Wrocław Kielce Opole Wiesbaden Frankfurt a. M. UG Mainz Katowice Worms Praha Kraków zeszów Č S K Á P U B L I K B L U S Kyïv Modal shift U K Ï N urg U I S S Stuttgart Bregenz München Worgl Innsbruck Linz Sankt Pölten Salzburg isenstadt Ö S T I C H Graz Wien S L O V N S K Á P U B L I K Bratislava Budapest M G Y O S Z Á G Chişinău Klagenfurt osta-oste cio C O S D G N iari N I S Casale Tunis Milano Genova Firenze Padova Trento Bologna Perugia Trieste Venezia ncona I T L I S L O V N I J L quilla Campobasso T Y H N I N Ljubjana D Napoli Zagreb H V T S K B O S N I H C G O V I N Sarajevo Potenza Naam van het Palermo project: Logistic N Valletta Bedrag van Mde L TMarco Polo-subsidie: I T I Bari Catanzaro C S N S S B I J Tiranë Operational network for Gas Innovative Supply and Transport between Italy and Central urope - L.O.G.I.S.T.I.C januari 2006 tot januari 2009 FS Logistica s.p.a. (ex-cargo Chemical), Milaan (Italië) ndere partners: Montana Gas GmbH (Duitsland), Primagaz Central urope Beograd Kozani Skopje Sofija Kerkyra Ioannina Larisa GmbH (Oostenrijk), Trenitalia s.p.a. (Italië) goederenvolume: 269 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 5,2 miljoen (over drie jaar) O M Â N I Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Lamia Patrai Tripolis S K T V L O HT SPOO Bucureşti BBSPT L C K TIJD H Ï S T N N VHOOGT D KWLITIT Yerevan B Â L G I J L.O.G.I.S.T.I.C. Thessaloniki Komotini G N Mytulini NK T Ü K I Y Bent u S een kleine maar slimme ondernemer? Dan is Marco Polo misschien iets komsttijden en vertragingen of problemen. om in realtime informatie te geven over aan- Αθήναι thinai voor u. Het Marco Polo-programma biedt Onze klanten kunnen hun human resources rmoupolis kleine maar slimme transportondernemers en economische S Omiddelen U I Y optimaliseren, en de mogelijkheid om deel te nemen aan een Κ Υ Π Ρ Οhun Σ klanten kunnen hun zaken plannen volgens het principe van just-in-time. Λευκσίσ - Lefkosia I Q ambitieus project, aldus Furio Bombardi, Κ Υ Ρ O S L I B N N verkoopleider Irakleion bij FS Logistica in Milaan. Beyrouth Dimashq Zonder Marco Polo zouden de partners in ons Het Marco Polo-programma biedt kleine project elkaar wellicht niet gevonden hebben. maar slimme transportondernemers de mogelijkheid om deel te nemen Het project had nog twee andere belangrijke voordelen: Het break-even- aan een ambitieus project. point werd sneller bereikt FUIO BOMBDI, VKOOPLID BIJ FS LOGISTIC, MILN en het was een gelegenheid om nieuwe technologieën in te voeren in de logistieke sector. Dat laatste betreft het ontwikkelen en testen van een nieuw tracking- en tracingsysteem via GPS om het transport van gevaarlijke stoffen over een groot geografisch gebied permanent te kunnen volgen. Het project profiteerde van de stijgende vraag naar LPG (vloeibaar petroleumgas) in Midden- en Oost-uropa en de dalende consumptie in Italië toen de productie ervan toenam als gevolg van de stijgende dieselen benzineproductie waarvan LPG een bijproduct is. r bestond een spoordienst, maar deze was niet competitief omdat het hierbij om specifieke, eenmalige transporten ging. LOGISTIC startte een speciale bloktreindienst met 12 tot 14 wagons tegelijk. We zijn er niet alleen in geslaagd om de transporttijden vanuit Italië naar hubs in Tsjechië en Kroatië te verkorten, maar ook I N Maar niet alles liep van een leien dakje. In 2007 en 2008 veranderde de marktsituatie op een manier die LOGISTIC niet had kunnen voorzien, en de doelstellingen van het project werden niet gehaald. Ondanks de moeilijkheden werden de contracten voor het vervoer van LPG verlengd, zelfs nadat het project was afgelopen. Ik heb dan ook veel hoop dat de dienst in de komende jaren niet alleen zal blijven bestaan, maar ook dat het concept in de toekomst nog kan worden uitgebreid naar andere gevaarlijke goederen, aldus Bombardi. 12 BLDZIJD

15 N É I Dublin Baile Átha Cliath U N I T D Modal shift T L Santiago de Compostela C LT I C Oviedo B Y O F B I S C Y Santander Bilbao San Sebastián Cardiff K I N G D O M N G L I S H C H N N L ennes Nantes Caen poitier Bordeaux Limoges London Calais ouen Paris Orléans F N C Clermont-Ferrand N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Châlons-en-Champagne Dijon msterdam Lyon D Düsseldorf Wiesbaden LUXMBOUG Torino S U I S S osta-oste M Casale Porto Coimbra P O T U G L Valladolid S P Ñ Vitoria-Gasteiz Logroño Pamplona-Iruña Zaragora Toulouse NDO Montpellier Monaco G U L F O F L I O N S Gen WKNDVDINST LLN VOO GODN Gulf Stream Lisboa Évora Faro Tanger abat Mérida Sevilla Toledo G I B LT C U T Madrid lmería Murcia Valencia Barcelona Palma de Mallorca ISLS BLS M lger D I T C O S jaccio S D G N Cagliari Tunis L M G H B L D J Z Â I T O U N I S Gulf Stream is een Marco Polo-project dat een snelweg-op-zee-alternatief biedt voor het goederenvervoer tussen Noord-Spanje en Zuid-ngeland. De twee hoofdkenmerken van het project zijn: > Het gaat om een ro/ro veerdienst alleen voor goederenvervoer. Dit betekent dat vrachtwagens en opleggers geen strijd moeten leveren met voertuigen van toeristen tijdens vakantieperiodes om een plaats te bemachtigen. > De dienst organiseert elk weekend één heen- en terugvaart tussen de Spaanse haven Santander en Poole aan de ngelse zuidkust en profiteert hierbij van het weekendrijverbod voor zware vrachtwagens op het Franse wegennet. is met het business plan. De economische toestand dwingt ons om attent te zijn op de behoeften van de gebruikers en te zorgen voor innovatieve voorstellen die hun rentabiliteit verhogen en hun groene imago versterken, aldus François Potier. Ingebakken gewoontes zijn soms moeilijk af te leren. We moeten de klant overhalen om zelf de voordelen van de nieuwe dienst uit te testen, zegt Potier. We tonen hen onze commerciële activiteiten op het terrein en spannen ons hard in om transporteurs en logistieke ondernemingen sterker bewust te maken van de kostenverschillen en productiviteitswinst die een directe zeeverbinding kan opleveren. Volgens Brittany Ferries, De economische toestand dwingt die deze dienst exploiteert, zijn de kosten van ons om attent te zijn op de behoeften deur tot deur lager en van de gebruikers en te zorgen is de duur korter dan bij vervoer over de weg via Frankrijk. De belangrijkste gebruikers van de dienst voor innovatieve voorstellen die hun rentabiliteit verhogen en hun groene imago versterken. zijn transportfirma s in Spanje en Portugal voor het zuiden, en vervoerders FNç O I S P O T I, &D-MNG, BITTNY FIS in het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan ngelse zijde. De dienst vermindert de stremmingen aan de Frans- Spaanse grens en in de Kanaalhavens. Gulf Stream maart 2008 tot maart 2011 Brittany Ferries, oscoff (Frankrijk) ndere partners: Puerto de Santander (Spanje), Poole Harbour (UK), Brittany Ferries (UK) & Brittany Ferries (Spanje) goederenvolume: 435 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 12,1 miljoen (over drie jaar) François Potier, &D-manager bij Brittany Ferries, noemt de resultaten van de eerste projectfase bemoedigend: een benutte capaciteit van 75% wat in overeenstemming 13 BLDZIJD

16 N O T H S K G N O G D N M K Kiel K Oslo København Karlstad Göteborg Växjö Halmstd Kalmar Malmö ostock Falun Västerås Örebro Nyköping Linköping Jönköping Karlskrona Gävle Gdańsk G U L F Uppsala Stockholm Visby B L T Turku Åbo Maarianhamina Mariehamn S I C Ventspils īga Hämeenlinna Travastehus Helsinki Helsingfors Tallinn S T I L T V I J Telšiai Šiauliai Panevėžys Klaipėda L I T U V Utena Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė Vilnius F D C I J lytus Catalyst action Minsk O S S I J S K J F D C I J Moskva Hamburg Schwerin Olsztyn B L U S Bremen Szczecin Białystok msterdam Bydgoszcz NDLND Hannover Berlin Potsdam Poznań Magdeburg P O L S K warszawa L G I Ë Zielona Góra Bruxelles D U T S C H L N D Łódż Brussel Düsseldorf Lublin B L G I Q U rfurt Namur Dresden Wrocław G O D N L Kyïv V I N G N Kielce Opole Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Katowice Worms Praha Kraków zeszów -en-champagne VI VST VBINDING Č S K Á P U B L I K U K Ï N ijon Lyon Torino S U I S S osta-oste C O S jaccio S D G N T O U N I S Casale Milano Stuttgart Bregenz S L O V N S K Á P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Bratislava Salzburg isenstadt Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest Nieuwe Graz weg M G Y O S Z Á G Klagenfurt Trento Trieste Venezia I T L I S L O V N I J Ljubjana Valletta M L T Zagreb H V T S K Genova B O S N I Bologna r Scandinavian Shuttle Monaco H C G O V I N Firenze Sarajevo ncona T Perugia Cagliari (Nederland) & NGIL, L quilla Campobasso Palermo Napoli ndere partners: Van Dieren T Y H N I N öresund Logistic (Zweden) Padova N tonkilometer Tunis (raming over vier jaar) D juni 2006 tot mei 2010 UBQ B of Malmö, Zweden goederenvolume: 923 miljoen 27,5 miljoen (over vier jaar) I T I Bari Potenza Catanzaro C S N S O M Â N I B Â L G I J Chişinău De pendeldienst Scandinavian Shuttle gebruikt de brug over de Sont, een van u- Beograd ropa s grootste infrastructuurprojecten, Bucureşti S B I J Sofija Skopje uropa en Scandinavië. De dienst is gericht op Tiranë het centrale gedeelte Komotini van de corridor: Thessaloniki Duitsland Kozani tot het zuiden Kerkyra Ioannina Larisa Scandinavian Shuttle gedeeltelijk gefinancieerd door de U, en levert hiermee zijn bijdrage tot het creëren van een levensvatbare corridor voor goederenvervoer per spoor tussen continentaal van het uhrgebied in en centrum van Zweden via Ε ΛDenemarken. Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Lamia Mytulini B L C K NK T Ü K I Y Het project heeft onze profilering in de G N Het Scandinavian Patrai Shuttleproject betreft de exploi- Αθήναι thinai Tripolis rmoupolis tatie van een dagelijkse spoorverbinding met vaste reistijden en biedt just-in-time-leveringen in Irakleion beide richtingen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de Sont-tunnel en -brug tussen Kopenhagen en Malmö. Voordat dit project het levenslicht zag, kon de klant alleen kiezen voor een combinatie van vrachtwagenvervoer en veerdiensten tussen Duitsland en Zweden. Met het project wil men de vervoersdienst per spoor hetzelfde kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau als het wegvervoer geven. lke container of oplegger heeft een gsmmodule met gps-kaart waarmee zijn positie vrijwel in realtime naar een eliability Control Centre wordt doorgezonden, waardoor de lading gemakkelijk te volgen en traceren is. De treinlocomotief is uitgerust om in het midden van de Sontverbinding de omschakeling te kunnen maken tussen de Deense en Zweedse elektriciteit- en utomatic Train Control - systemen (TC). Het project staat open voor alle spoorwegondernemingen die er gebruik van willen maken. Volgens UBQ-directeur Sven-rik ndersson waren de verschillende regels en voorschriften van de nationale spoorwegoverheden in uropa een groot obstakel. Ondanks toenemende verkeersvolumes en markt als milieuvriendelijke onderneming verbeterd en het milieubewustzijn van het personeel versterkt. S V N - I K N D S S O N, DICTU UBQ Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia Κ Υ Ρ O S L I B N N S O U I Y Beyrouth Dimashq een steeds betere kwaliteit van de dienstverlening stellen we vast dat het vervoer per spoor veel moeilijker af te handelen is dan het meer conventionele wegvervoer. Gevraagd naar de voordelen voor UBQ antwoordt hij dat het project hun profilering in de markt als milieuvriendelijke onderneming verbeterd heeft en het milieubewustzijn van het personeel versterkt heeft. S K T 14 BLDZIJD

Landen van Europa. IJSLAND Reykjavik NOORWEGEN DENE- MARKEN VERENIGD KONINKRIJK IERLAND POLEN DUITSLAND BELGIË TSJECHIË OOSTEN- RIJK FRANKRIJK ITALIË

Landen van Europa. IJSLAND Reykjavik NOORWEGEN DENE- MARKEN VERENIGD KONINKRIJK IERLAND POLEN DUITSLAND BELGIË TSJECHIË OOSTEN- RIJK FRANKRIJK ITALIË 1 met namen Landen van Europa IJSLAND Reykjavik ZWEDEN FINLAND NOORWEGEN Oslo Helsinki Stockholm IERLAND Dublin VERENIGD KONINKRIJK DENE- MARKEN Kopenhagen Londen Parijs NEDERLAND Brussel BELGIË Luxemburg

Nadere informatie

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud Transittijden en tarieven Day Definite-services 2014 DHL Express 2 Welkom in de wereld van DHL DHL Express geeft u direct inzicht in de standaardtarieven en doorlooptijden die van toepassing zijn op uw

Nadere informatie

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart?

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart? N O P Thuistopo. Noem de letter en zeg welk land, welke zee of welke plaats het is. A = IJsland, B = Noorwegen, = Zweden, = inland, E = Rusland, = enemarken, G = Oslo, H = Stockholm, I = Helsinki, J =

Nadere informatie

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people!

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people! Our driving force is people! Logistic services, international road haulage, groupage & full loads, intermodal transport road & rail, warehousing & distribution in Europe, costum clearance & export documents.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Europe By Satellite. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Pagina 1 van 19

Installatiehandleiding Europe By Satellite. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Pagina 1 van 19 Europe by Satellite Installatiehandleiding SES ASTRA Europe By Satellite Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Omloopbanen...3 2.1 Ku banddienst op 4,8 oost...3 2.2 C banddienst op 319,5 oost...3

Nadere informatie

Wim Bosman Nederland

Wim Bosman Nederland Wim Bosman Nederland Europese Distributie Logistic Services Zee- en Luchtvracht Dagelijks vertrek Vertrek 3 keer per week Vertrek 2 keer per week Wekelijks vertrek Porto Portugal Lisbon Belfast Ierland

Nadere informatie

Fact sheet. Urban Audit: Amsterdam in Europees perspectief

Fact sheet. Urban Audit: Amsterdam in Europees perspectief Fact sheet nummer 4 oktober 24 Urban Audit: in Europees perspectief In het Europa van stedelijke regio s is internationale vergelijking voor in toenemende mate relevant, naast de landelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

DE BINNENVAART EUROPESE COMMISSIE

DE BINNENVAART EUROPESE COMMISSIE DE BINNENVAART E e n v e r v o e r s w i j z e d i e w e r k t S inds geruime tijd onderkent de Europese Unie het grote potentieel van de binnenvaart voor het vervoer van goederen en passagiers. Het vervoer

Nadere informatie

Corneel Geerts Transportgroup heeft 12 kantoren en depots in de Benelux en verder ook filialen in Roemenië, Bulgarije, en Slovakije.

Corneel Geerts Transportgroup heeft 12 kantoren en depots in de Benelux en verder ook filialen in Roemenië, Bulgarije, en Slovakije. Corneel Geerts Transportgroup staat voor betrouwbaarheid, zekerheid en flexibiliteit. Wij zijn als Corneel Geerts Transportgroup een van de leidinggevende logistieke dienstverleners in België. Reeds meer

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic Network. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nordic-Baltic Network

Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic Network. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nordic-Baltic Network emarken Estland Finland Letland Litouwen Noorwegen IJsland Zweden Denemarken Estland Finland Letland Litouwen Noorwegen IJsland Zweden France Netherlansds Frankrijk Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic

Nadere informatie

Verleng de zomer aan de Middellandse Zee. 11 Nachten aan boord van MSC Splendida. Vertrek 28 oktober!

Verleng de zomer aan de Middellandse Zee. 11 Nachten aan boord van MSC Splendida. Vertrek 28 oktober! Verleng de zomer aan de Middellandse Zee. 11 Nachten aan boord van MSC Splendida. Vertrek 28 oktober! MSC Splendida Middellandse Zee 12d/11n Vertrek: 28 oktober 2015 Dag 1: Vlucht van Brussel naar Barcelona.

Nadere informatie

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Hyundai Verlengde Garantie Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Onbezorgd op weg in binnen- en buitenland Uw Hyundai blinkt uit door zijn uitstekende rijeigenschappen en betrouwbaarheid. Niet voor

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens 1 Voor wie is de nüvi 465T bedoeld? Vrachtwagenchauffeurs Buschauffeurs Campereigenaars Fleetmanagement 2 Welke kenmerken heeft de

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

107.883 EUROPA - PUZZEL. Stuklijst. Aantal Afmetingen (mm)

107.883 EUROPA - PUZZEL. Stuklijst. Aantal Afmetingen (mm) 0.88 ROPA - PUZZEL Stuklijst Aantal Afmetingen (mm) MDF-plaat 0x0x, MDF-plaat bedrukt 0x0x, Houten bal met gat 0 Ø 0 Beuken rondhout Ø X 00 N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs.

Nadere informatie

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014 ALBANIË Sneeuwkettingen voor de aandrijfas dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt BELGIË Geen plicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of BOSNIË HERZEGOVINA Winterbandenplicht van

Nadere informatie

Marco Polo II New ways to a green horizon. Patrick Vankerckhoven, Head of Unit Marco Polo - EACI

Marco Polo II New ways to a green horizon. Patrick Vankerckhoven, Head of Unit Marco Polo - EACI Marco Polo II New ways to a green horizon Patrick Vankerckhoven, Head of Unit Marco Polo - EACI Geschiedenis van het programma Marco Polo II is de opvolger van Marco Polo I, met een bredere opzet en bereik

Nadere informatie

PAASVAKANTIE: PROGNOSE VERKEERSDRUKTE EN TIPS VAN EUROP ASSISTANCE VOOR EEN ZORGELOZE REIS EN EEN AANGENAAM VERBLIJF

PAASVAKANTIE: PROGNOSE VERKEERSDRUKTE EN TIPS VAN EUROP ASSISTANCE VOOR EEN ZORGELOZE REIS EN EEN AANGENAAM VERBLIJF PAASVAKANTIE: PROGNOSE VERKEERSDRUKTE EN TIPS VAN EUROP ASSISTANCE VOOR EEN ZORGELOZE REIS EN EEN AANGENAAM VERBLIJF Voor heel wat Belgen is de paasvakantie een gelegenheid om een laatste keer de sneeuwpistes

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

AANBOD VAN GROEPSTARIEVEN

AANBOD VAN GROEPSTARIEVEN AANBOD VAN GROEPSTARIEVEN GROEP KINDEREN GROEP JONGEREN GROEP VOLWASSENEN TOT 75% KORTING 4 TOT 15 JAAR TOT 60% KORTING 15 TOT 26 JAAR TOT 65% KORTING + 26 JAAR INHOUD Fiche 1 Algemene informatie FAQ Extra

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Easy Install Satellite System. Handleiding. www.eiss.info

Easy Install Satellite System. Handleiding. www.eiss.info Easy Install Satellite System Handleiding www.eiss.info 1 Controleer of alles in de doos zit 43 cm aluminium offset schotelantenne of 51 cm vlakke schotelantenne Schotelbevestiging met LNB-arm, elevatie-instelsysteem

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

[ ] ***** Aangaan van internationale samenwerkingsverbanden

[ ] ***** Aangaan van internationale samenwerkingsverbanden [ ] ***** DOOR TRENITALIA INGEDIENDE TOEZEGGINGEN 1. TOEZEGGING TEN AANZIEN VAN GVG Deze toezegging heeft betrekking op de door GVG ingediende verzoeken voor het aangaan van een internationaal samenwerkingsverband

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

C 126 E/354 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.5.2002

C 126 E/354 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.5.2002 C 126 E/354 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.5.2002 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toekenning van communautaire financiële bijstand om

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2004 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2004 - II TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR tekst 3 De A12 De A12 is een belangrijke autosnelweg voor de doorvoer van goederen tussen de Randstad en Duitsland. Van de 25.000 voertuigen, die per etmaal de grens passeren,

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten.

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten. 0 1 Werkblad: Geografie van Europa. Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. -a-geef de landen van Europa allemaal een eigen kleurtje. (je mag dezelfde kleur vaker gebruiken) -b-zet

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

Week 1. Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links.

Week 1. Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links. Week 1 Info: Europa Er zijn zeven werelddelen: Noord-Amerika, Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië en Antarctica. Europa bestaat uit 45 landen. Nederland hoort bij Europa. Het noorden van een

Nadere informatie

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT Voor de activiteiten in het uitzonderlijk vervoer investeerde de Van Moer Groep in zware Volvo trekkers. 10 SERVICES Jo Van Moer is de stichter van de succesvolle onderneming

Nadere informatie

S t e r k in. L o g i s t i e k

S t e r k in. L o g i s t i e k S t e r k in L o g i s t i e k LOGISTICS TRANSPORT CONTAINERS INTERMODAAL DE SCHAVEMAKER GROEP Henk Schavemaker begon in 1967 met één vrachtwagen zijn bedrijf, Schavemaker Transport. Dit bedrijf is inmiddels

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

SEAT MOBILITEITSSERVICE

SEAT MOBILITEITSSERVICE SEAT SERVICE SEAT MOBILITEITSSERVICE Hulp bij pech onderweg Bel gratis 0800-0242500 24 uur per dag, 7 dagen per week Buiten Nederland: bel +31 70 3145375 (gratis) SEAT MOBILITEITS SERVICE WAT IS SEAT MOBILITEITSSERVICE?

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie

Ik ben een Europees burger. Ik kan het laten zien.

Ik ben een Europees burger. Ik kan het laten zien. Ik ben een Europees burger. Ik kan het laten zien. Ik heet Ik ben jaar. Ik woon.. Mijn school. @ELICIT AEDE-NL 03 Ik ken Europa. Ik ken Europa @ELICIT AEDE-NL 03 Ik ken Europa. De landen met hun hoofdsteden.

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

hfst. groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 4 Rondom de stad Aan het werk Het oosten van Europa Grote verschillen in Afrika

hfst. groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 4 Rondom de stad Aan het werk Het oosten van Europa Grote verschillen in Afrika Algemene inleiding 1 Leerstof groep 5 t/m 8 1.1 Aardrijkskundige inhoud De inhoud van Wijzer door de wereld is gebaseerd op de kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld uit het domein

Nadere informatie

nederlands Accelereer uw laad proces

nederlands Accelereer uw laad proces Accelereer uw laad proces NEDERLANDS Accelereer uw laad proces Ancra Systems is DE specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen: van standaard Wat zijn automatische laad- en

Nadere informatie

SCHADELOOSSTELLING VAN SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN ITALIË

SCHADELOOSSTELLING VAN SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN ITALIË 1 SCHADELOOSSTELLING VAN SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN ITALIË 1. Nationale wetgeving... 2 1.1. Omzetting [artikel 18]... 2 1.2. Nationale schadeloosstellingsregelingen [artikel 12, lid 2]... 2 2. Bevoegde

Nadere informatie

International trade needs international. Brussels Paris Moscow St-Petersburg Boedapest Sofia Prague

International trade needs international. Brussels Paris Moscow St-Petersburg Boedapest Sofia Prague International trade needs international transport ISO 9001 QUALITY 2 0 0 0 Brussels Paris Moscow St-Petersburg Boedapest Sofia Prague Transport naar Oost - Europa, het GOS en de Balkan Wegtransport, Zeetransport

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Wat kun je kopen voor 10? Wat dacht je van twee cd-singles, of misschien een maandabonnement op je favoriete blad?

Nadere informatie

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal V.U. : Michel Jadot NMBS Europe Hallepoortlaan 40 1060 Brussel Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal Ierland Grootbrittannië Spanje belgië frankrijk turkije van 01.01.2010 t/m 31.12.2010

Nadere informatie

DE WERKVORM IN HET KORT

DE WERKVORM IN HET KORT EUROPESE UNIE MEI 2014 - POLITIEK IN PRAKTIJK #3 WAT HEB JE NODIG? Werkbladen met landomschrijvingen Kaart van Europa DE WERKVORM IN HET KORT Er zijn 28 landen lid van de Europese Unie. In deze opdracht

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

A1-Nederlandin. A37-Nederlandin

A1-Nederlandin. A37-Nederlandin Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0146900 13 november 2014 332566 Betreft Onderzoek E233 Green Corridor 1 Aanleiding De Nederlandse gemeenten Emmen en Coevorden zijn betrokken bij het Europese

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

100% dienstverlening in Europa

100% dienstverlening in Europa Ministerie van Economische Zaken 100% dienstverlening in Europa Wat ondernemers moeten weten over de Dienstenrichtlijn December 2009 Vanaf 28 december 2009 * Betere toegang tot 30 Europese landen * Formaliteiten

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Verwelkoming Stefaan Matton Algemeen directeur POM West-Vlaanderen 2 Alexander Demon Afdelingshoofd Transport & Logistiek POM West-Vlaanderen 3 Mission

Nadere informatie

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk.

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Vanaf 2010 is de nieuwe Dienstenrichtlijn van kracht binnen de hele Europese Unie. Dit is goed nieuws voor onze exportgerichte

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

Buon giorno Segafredo Zanetti

Buon giorno Segafredo Zanetti Buon giorno Segafredo Zanetti Internationale Segafredo Zanetti Group Wereldwijd opererend Italiaans familiebedrijf (Bologna) Opgericht in 1973 door de heer Massimo Zanetti 2.000 medewerkers Internationale

Nadere informatie

De Belgische vervoersector in de Europese context

De Belgische vervoersector in de Europese context De Belgische vervoersector in de Europese context De Europese vervoersinfrastructuur bestaat uit een open en zeer uitgestrekt netwerk dat van fundamenteel belang is voor de goede werking van de interne

Nadere informatie

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen Juni 2005 Onderwerp: De EU uitbreiding en shortsea shipping Shortsea Shipping omvat het transport van goederen en passagiers waarbij gebruik wordt gemaakt van de Europese kustwateren en oceanen, zonder

Nadere informatie

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

PRECENICCO Basis Informatie

PRECENICCO Basis Informatie PRECENICCO Basis Informatie U kunt nu de Noordelijke Venetiaanse lagune ontdekken richting Trieste en ontdek het echte Italië vanaf onze basis in Precenicco. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een plek is

Nadere informatie

Ondanks dat er op sommige landen geen rijverbod van toepassing is op feestdagen kunnen deze wel invloed hebben op de looptijden van een zending.

Ondanks dat er op sommige landen geen rijverbod van toepassing is op feestdagen kunnen deze wel invloed hebben op de looptijden van een zending. RIJVERBODEN & RIJVERBODEN Europese feestdagen en rijverboden 2014 Onderstaande feestdagen / rijverboden zijn van toepassing voor het jaar 2014. Eventuele wijzigingen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland GreenRail II Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland 7 december 2011 Centrale vraagstelling GreenRail II Ontwikkelen duurzame logistieke railverbinding tussen Nederland en Polen Is een werkbare

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer.

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Wij houden u mobiel. 30 jaar lang. Met uw Citan, Sprinter of Vito blijft u altijd mobiel dankzij de standaard mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz

Nadere informatie

REHAU KLANTENPORTAAL SERVICE MET EEN MUISKLIK MET NIEUWE MOGELIJKHEDEN. www.rehau.be www.rehau.nl. Bouw Automotive Industrie

REHAU KLANTENPORTAAL SERVICE MET EEN MUISKLIK MET NIEUWE MOGELIJKHEDEN. www.rehau.be www.rehau.nl. Bouw Automotive Industrie SERVICE MET EEN MUISKLIK MET NIEUWE MOGELIJKHEDEN www.rehau.be www.rehau.nl Bouw Automotive Industrie SERVICE MET EEN MUISKLIK MET NIEUWE MOGELIJKHEDEN Als A-merk in polymeeroplossingen, is REHAU internationaal

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

1 HET VERHAAL VAN OPEN DATA NRC, 3 maart 2014 2 CONTEXT VOOR ONDERZOEK Wat betekent open data voor de Nederlandse beleidspraktijk? Hoe moet je als individuele publieke organisatie omgaan met ontwikkelingen

Nadere informatie

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Archiefnummer 0273 Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992 Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Den Haag 2000 / 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Onder

Nadere informatie

kan een gebied krimpen?

kan een gebied krimpen? 1Hoe kan een gebied krimpen? Hoofdstuk4 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je dat je in Europa steeds sneller van de ene naar de andere plek kunt komen. Je leert ook dat er in een gebied met goede

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Wat wil Greenpeace dat Volkswagen doet?

Wat wil Greenpeace dat Volkswagen doet? Wat wil Greenpeace dat Volkswagen doet? Volkswagen (VW) mag niet langer zijn lobbykracht gebruiken om belangrijke klimaatwetten tegen te houden. Het moet ook zijn retoriek omzetten in daden door standaard

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

Nieuwsblad Transport Standaard advertentietarieven 2012

Nieuwsblad Transport Standaard advertentietarieven 2012 Nieuwsblad Transport Standaard advertentietarieven 2012 1/1 pagina 260x380 mm full color 5.670 zwart/wit 4.200 junior page 207x276 mm full color 4.020 zwart/wit 3.030 1/2 pag. liggend 260x190 mm full color

Nadere informatie

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Een simpel en robuust spoorsysteem Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Grote groei transport verwacht in de hele Europese Unie Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van transport:

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Het TNT-netwerk in China en Zuidoost-Azië

Het TNT-netwerk in China en Zuidoost-Azië Het TNT-netwerk in China en Zuidoost-Azië Focus op het Oosten Europa heeft zich altijd al graag op het Oosten georiënteerd. Dat was de afgelopen decennia niet anders. Na de val van het IJzeren Gordijn

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie