HET VERKEER GOOIT HET ROER OM MARCO POLO WIJST DE WEG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET VERKEER GOOIT HET ROER OM MARCO POLO WIJST DE WEG"

Transcriptie

1 HT VK GOOIT HT O OM MCO POLO WIJST D WG

2

3 HT VK GOOIT HT O OM MCO POLO WIJST D WG INHOUD > Inleiding Marco Polo maakt het verschil 2 > Klanten overtuigen is het moeilijkste eefer xpress 4 > Windenergie neemt de trein NCON Tri-Modal 5 > Grote klanten stellen hogere eisen Via Danube 6 > Minder papierwerk = minder kosten Short Sea XML 7 > Meer ruimte op ferries voor grotere vrachtwagens CGTK 8 > Goederentreinen vol flessenwater Sirius 1 9 > Tangiers komt dichterbij Marocco Seaways 10 > Marco Polo was onmisbaar T-X 11 > Het spoor bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit L.O.G.I.S.T.I.C. 12 > Weekendveerdienst alleen voor goederen Gulf Stream 13 > Goederenleveringen via vaste verbinding Scandinavian Shuttle 14 > e-learning vult vaardigheidstekort aan WIT 15 > en one-stop shop voor het noord-zuidvervoer Italoxpress 16 > Baltische shuttle herovert marktaandeel BaSS 17 > Innovatieve containers vergemakkelijken modal shift FGI System 18 > Iedereen mee aan boord voor een cursus intermodaal vervoer GLD 19 > en garantie voor kwaliteit The WestMed Bridge 20 > bsoluut de moeite waard DZS 21 uropees Uitvoerend gentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie Het verkeer gooit het roer om Marco Polo wijst de weg Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties van de uropese Gemeenschappen pp cm x 29,71 cm ISBN DOI /16350 Foto s: Omslag CI; Bladzijde 2 C, Dan Barnes/iStockphoto.com; Bladzijde 3 dward Todd/ istockphoto.com, Digital Vision/Getty images; Bladzijde 7 afael amirez Lee/iStoclphoto.com; Bladzijde 10 Darren Deans/iStockphoto.com; Bladzijde 14 DG GIO/C; Bladzijde 15 Johannes Norpoth/iStockphoto.com; Bladzijde 21 Duisport/heinhold De kaarten in deze brochure zijn louter bestemd voor illustratieve doeleinden. > Steun van de U vergroot de geloofwaardigheid o-o Past France 22 > Milieubewuste klanten willen modal shift uro eefer ail Net 23 > Met boot en vrachtwagen de rivier op TS lbe 24 Voor meer informatie online, zie: Deze brochure is een uitgave van het Uitvoerend gentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie van de uropese Commissie. uropese Gemeenschappen, 2009 Ontwerp en vormgeving: Tipik NV/Chili Con Carne De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie berust bij de auteurs. De informatie in dit document geeft niet noodzakelijk de mening van de uropese Gemeenschap weer. De beweringen van de Marco Polo-projectcoördinatoren in deze brochure weerspiegelen hun eigen mening en niet noodzakelijk die van het CI of de uropese Commissie. Het CI is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van deze informatie gemaakt wordt. Deze brochure is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en de verstrekte informatie is niet juridisch bindend voor de betrokken partijen.

4 MCO POLO MKT HT VSCHIL V O O H T T N S P O T V N G O D N G N I T H T W G V V O V K D VOOKU, M D T O N M N D V O L U M S Z O G N V O O M V K S O P S T O P P I N G N, M V V U I L I N G N HOG KOSTN. 1. tonkilometer : het vervoer van één ton lading of het volumetrische equivalent daarvan over een afstand van één kilometer. fficiënt vervoer is de levensader van de uropese economie. en snelle en goedkope levering van fabrikant naar consument door heel uropa wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Voor het transport van goederen geniet het wegvervoer vaak de voorkeur, maar de toenemende volumes zorgen voor meer verkeersopstoppingen, meer vervuiling en hogere kosten. Het Marco Polo-programma van de uropese Unie pakt deze problemen krachtig aan. Het draagt bij tot een vermindering van de verkeersstremmingen op de overbelaste uropese wegen en bevordert milieuvriendelijke vervoerswijzen. De strategie is eenvoudig: zoveel mogelijk vrachtverkeer van de weg overhevelen naar andere vervoerswijzen. Want de wegen mogen dan overbezet zijn, het spoor en de zee- en binnenvaart hebben vaak nog reservecapaciteit. Bovendien zijn ze minder vervuilend. en Marco Polo-subsidie kan de doorslag geven bij de vraag of een modal shift-project al dan niet wordt opgestart. Het Marco Polo-programma beoogt het verbeteren van de milieuprestaties van het uropese vrachtvervoerssysteem door het goederenvervoer over de weg met 20 miljard tonkilometer 1 te verminderen, het equivalent van meer dan vrachtwagenritten per jaar over een afstand van Parijs tot Berlijn. Dit vertaalt zich in aanzienlijke maatschappelijke, economische en milieuvoordelen. Deelnemers vertellen hun verhaal Deze brochure bevat een representatieve greep uit de vele en uiteenlopende Marco Polo-projecten. De informatie komt van de deelnemers zelf. Managers die bij de verschillende projecten betrokken zijn, vertellen in hun eigen woorden over de voordelen die aan Marco Polo verbonden zijn. Velen brengen de verwachte en onverwachte moeilijkheden naar voren waarmee ze te kampen hadden en die ze in de meeste gevallen ook overwonnen hebben. De projecten die op de volgende pagina s beschreven worden, komen uit alle regio s van uropa. Nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen doorkruisen de U van noord naar zuid en van oost naar west. De snelwegen-op-zee omzeilen natuurlijke landbarrières en overbelaste wegcorridors, en bieden capaciteit langs de tlantische, mediterrane en Baltische kustgebieden. De zaak bepleiten Vele projecten erkennen dat de zaak voor modal shift nog lang niet beslecht is, ondanks het feit dat het spoor, de korte vaart en de binnenvaart een groener alternatief vormen en commercieel gezien de concurrentie met de vrachtwagen aankunnen. De business-as-usual -mentaliteit van exploitanten is moeilijk te veranderen. Sommige expediteurs die met het wegvervoer vertrouwd zijn, vrezen dat een modal shift een onnodig risico inhoudt. Dynamische marketing, een dienstverlening van hoge kwaliteit en een goede klantenservice blijken essentiële hulpmiddelen voor Marco Polo-projecten te zijn. De deelnemers leggen heel wat creativiteit aan de dag voor het welslagen van hun projecten. nkelen passen innovatieve technologieën toe om een concurrentievoordeel te behalen of de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van gemeenschappelijke IT-systemen, GPS voor het volgen en opsporen van ladingen, en nieuwe containermodellen voor een betere intermodale vrachtbehandeling. Sommigen maken gebruik van grote uropese infrastructuurprojecten, zoals de brug- en tunnelverbinding over de Sont tussen Denemarken en Zweden, om internationale vervoersdiensten van deur tot deur aan te bieden. nderen profiteren van het zondagrijverbod in een aantal U-landen om tijdens het weekend goederenvervoersdiensten per spoor of over zee aan te bieden. 2 BLDZIJD

5 N M C O P O L O - S U B S I D I K N D D O O S L G G V N OM L DN NIT MT N MODL SHIFT T STTN. nkele deelnemers erkennen dat ze een commercieel risico nemen met hun project. Ook al verleent het Marco Polo-programma alleen subsidiëring in de startperiode, toch helpt het volgens hen op twee manieren. an de ene kant draagt hun project het goedkeuringsstempel van de U en verbetert het hun groene geloofsbrieven, en aan de andere kant hadden zonder financiële bijstand van het Marco Polo-programma vele van de hier beschreven projecten nooit het levenslicht gezien of hadden ze teruggeschroefd moeten worden. Naast directe modal shift -projecten financiert het Marco Polo-programma ook projecten die ondersteunende diensten bieden, waaronder beheersystemen, geïntegreerde vrachtcontrole of gemeenschappelijke IT-platforms, die gericht zijn op het bevorderen van de interoperabiliteit tussen de partners en tussen de vervoersmodi. Opleidingsprojecten op het gebied van intermodaal vervoer en logistiek komen eveneens in aanmerking voor subsidies. n voor het wegvervoer geldt dat de schoonste rit diegene is die nooit heeft plaatsgevonden. Marco Polo bevordert dan ook actief verkeersvermijding en kent subsidies toe aan wegvervoerders en fabrikanten die nieuwe praktijken bedenken die er in de eerste plaats op gericht zijn, de behoefte aan wegtransport te verminderen (zoals het vermijden van lege ritten of het gebruik van efficiëntere verpakkingen). Marco Polo is uw programma Startfinanciering Marco Polo is marktgestuurd. Heeft uw bedrijf een project ontwikkeld om goederenvervoer van de weg over te hevelen naar het spoor, de korte vaart of de binnenvaart, dan kan het in aanmerking komen voor een Marco Polo-subsidie. ls algemene voorwaarde geldt dat het project een grensoverschrijdende route volgt. De subsidie is prestatiegerelateerd. In sommige gevallen krijgt u het totaalbedrag slechts indien u de doelstelling realiseert voor het vrachtvolume dat van het wegvervoer naar milieuvriendelijker vervoerswijzen wordt overgeheveld. U hoeft niet al uw verkeer van de weg te halen. Intermodale projecten met een combinatie van wegvervoer, spoorvervoer en zee- of binnenvaart komen ook in aanmerking. Belangrijk is dat het vervoer als een deur-tot-deurservice wordt opgevat. Begin en einddistributie kunnen over de weg verlopen, maar de wegtrajecten moeten tot een minimum worden beperkt. Marco Polo wordt beheerd door het Uitvoerend gentschap voor concurrentievermogen en innovatie (CI) namens het directoraat-generaal nergie en Vervoer van de uropese Commissie. De subsidies bestaan uit financiële steun in de cruciale startfase van een modal shift -project vooraleer dit levensvatbaar is. Ze dekken een periode van twee tot vijf jaar. De projecten moeten commercieel levensvatbaar zijn wanneer de looptijd van de Marco Polo-financiering is verstreken. Succesvolle deelname aan een Marco Polo-project versterkt de milieukwalificaties van een bedrijf. Tot nu toe hebben al meer dan 400 bedrijven financiële steun ontvangen. Het huidige programma loopt tot 2013 en beschikt over een jaarlijks subsidiebudget van ongeveer 60 miljoen. Oproepen voor het indienen van aanvragen worden bij het begin van elk jaar gepubliceerd op de website Ondernemers die aan de voorwaarden denken te voldoen, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Inspelend op de markt werden de procedures vereenvoudigd en de drempels voor het verkrijgen van Marco Polo-financiering verlaagd, dit als deel van een reeks marktgerelateerde verbeteringen. N JLIJKS S U B S I D I B D G V N 6 0 M I L J O N U O T O T BLDZIJD

6 T L C LT I C Cardiff K I N G D O M N G L I S H C H N N L ennes Caen London Calais ouen Paris msterdam N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Hannover Hamburg Bremen D U T S C H L N D Düsseldorf rfurt Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne Magdeburg Schwerin Potsdam Dresden Berlin Szczecin Praha Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Č S K Á P U B L I K Bydgoszcz P O L S K Łódż Katowice Kraków Kielce Olsztyn warszawa Lublin zeszów Białystok B L U S Kyïv U K Ï N Santiago de Compostela Oviedo Orléans Stuttgart Nantes S L O V N S K Á B Y P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Dijon Bratislava poitier Salzburg isenstadt F N C Bregenz O F Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest Limoges S U I S S GrazModal M G Y shift O S Z Á G B I S C Y Klagenfurt Clermont-Ferrand Lyon Bordeaux osta-oste Trento S L O V N I J Ljubjana Milano Trieste Zagreb Santander Torino Casale Padova Bilbao Venezia H V T S K San Sebastián O M Â N I Chişinău rto Coimbra T U G L Tanger Mérida Sevilla Valladolid S P Ñ Toledo G I B LT C U T Vitoria-Gasteiz Madrid lmería Logroño Murcia Toulouse Genova B O S N I Beograd Bucureşti Pamplona-Iruña Bologna Montpellier B L C K Monaco S B I J H C G O V I N Firenze Sarajevo NDO G U L F ncona Zaragora O F L I O N S Perugia I T L I Sofija B Â L G I J C O S Barcelona jaccio L quilla Skopje Campobasso Tiranë Komotini Valencia Bari Napoli NK Thessaloniki Palma de Mallorca S D G N Potenza Kozani T Ü K I Y ISLS BLS T Y K H LN I NN T N O V Cagliari Kerkyra Ioannina Larisa G NT U I G N Mytulini Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Catanzaro Lamia IS HT MOILIJKST Palermo Patrai Αθήναι lger thinai Tripolis rmoupolis M D I T D I T I C S S K T V L H L M G H B L D J Z Â I Tunis T O U N I S N eefer Valletta xpress M L T N S Irakleion Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia Κ Υ Ρ O S S O U I Y L I B N N Beyrouth Dimashq eefer xpress juli 2007 tot juli 2010 Macndrews & Company, Londen (Verenigd Koninkrijk) ndere partner: B Terminales Maritima S (Spanje) goederenvolume: 857 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 22 miljoen (over drie jaar) en groot voordeel van de uropese interne markt zonder grenzen is de snelle levering van vaak bederfelijke waren van producent naar consument over het hele continent. eefer xpress levert het bewijs dat het zeevervoer op deze markt kan concurreren. eefer xpress is een korte vaartdienst voor containers tussen de havens van Bilbao in het noorden van Spanje, Sheerness in ngeland en otterdam in Nederland. Tot de belangrijkste klanten behoren groenten- en fruitproducenten in het zuiden van Spanje, die de Britse en de Nederlandse retailmarkten bevoorraden. Voordat de dienst werd opgezet, verliep dit vervoer volledig per vrachtwagen door de Pyreneeën en Frankrijk naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk (in het laatste geval via de ferrydienst Calais-Dover). Gekoelde producten uit het zuiden van Spanje worden naar Bilbao vervoerd waar ze worden overgeladen in koelcontainers en op een schip gezet naar Sheerness en otterdam. De dienst, die een vaste wekelijkse afvaart heeft, startte in juli 2007 met één schip. Twaalf maanden later kwam er een tweede verbinding voor het vervoer van stukgoederen, waaronder banden, tegels, levensmiddelen, hygiënische artikelen, elektronica en huishoudelijke apparaten. Van noord naar zuid bestaat de lading vooral uit papier, bier, levensmiddelen, metalen en chemische stoffen. De overslaginstallaties in Bilbao werden uitgebreid en verbeterd om nog meer koelladingen te kunnen afhandelen. Geoffrey Smith, algemeen directeur van hoofdpartner Macndrews: Dankzij de financiering van Marco Polo kon Mac- ndrews zich lanceren op een markt die voordien gedomineerd werd door vrachtwagens, en tevens bewijzen dat het zeevervoer een haalbaar alternatief vormt voor het wegvervoer zonder financiële steun van buitenaf. We hebben met weg- en spoorwegtransporteurs in Spanje samengewerkt om de vervoerstijden van deur tot deur te verbeteren door de levertijden en de afvaarttijden Dankzij de financiering van Marco Polo kon Macndrews zich lanceren op een markt die voordien gedomineerd werd door vrachtwagens, en tevens bewijzen dat het zeevervoer een haalbaar alternatief vormt voor het wegvervoer zonder financiële steun van buitenaf. GOFFY SMITH, LGMN DICTU VN MCNDWS van de schepen te coördineren. Tijdsplanning is van essentieel belang, vooral bij just-in-time-leveringen. Ondanks groeiende klantenondersteuning en steeds groter wordende volumes was en blijft hun grootste obstakel volgens Smith de traditionele gebruiker van vrachtvervoer over de weg ervan overtuigen dat een zeeroute een reëel alternatief kan zijn, zowel vanuit commercieel als economisch en ecologisch oogpunt. 4 BLDZIJD

7 D N M K K I C dinburgh N O T H S K G N T I L N D É I Belfast Dublin Baile Átha Cliath U N I T D Københ Kiel Modal shift T L C LT I C K I N G D O M Hamburg Schw Cardiff Bremen msterdam London N D L N D Hannover Pots Magdeburg Calais B L G I Ë Bruxelles D U T S C H L N D Lille Brussel Düsseldorf B L G I Q U rfurt Namur miens ouen Caen Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Paris Châlons-en-Champagne ennes N G L I S H C H N N L Santiago de Compostela Stuttgart Orléans Nantes B Y München Dijon poitier F N C Bregenz O F Worg Innsbruck Limoges S U I S S B I S C Y Clermont-Ferrand Lyon Bordeaux osta-oste Trento Oviedo Milano Santander T Torino Bilbao Casale Padova Venez San Sebastián W I N D N G I NMT D TIN NCON Tri-Modal Vitoria-Gasteiz Porto Logroño Valladolid Coimbra P O T U G L S P Ñ Madrid Lisboa Toledo Évora Mérida Faro Sevilla Murcia G I B LT lmería Tanger C U T abat L M G H B Toulouse Genova Pamplona-Iruña Bologna Montpellier Monaco Firenze NDO G U L F ncon Zaragora O F L I O N S Perugia I T L I C O S Barcelona jaccio Ca Valencia Palma de Mallorca S D G N ISLS BLS T Y H N Cagliari M lger D I T L D J Z Â I T O U N I S M Tunis N Pa Marco Polo kan dingen tot stand brengen. Dat is tenminste de ervaring van NCON, een Duitse fabrikant van windturbines. De aankondiging dat we financiële ondersteuning van het Marco Polo-programma kregen, had onmiddellijk een positief effect op onze partners, zegt Ursula Vogt, assistente van de algemeen directeur van NCON. In Portugal bijvoorbeeld, begon de lokale overheid aan te dringen op de aanleg van een nieuwe spoorlijn naar onze Portugese productievestiging. ndere partners en overheden leren onze activiteiten beter kennen, en onze doelstelling om vracht over te hevelen van de weg naar het spoor en schip wordt overal positief ontvangen. Het project behelst het vervoer van onderdelen, via spoor en schip, van Duitsland naar Viana do Castelo in Portugal, en naar andere plaatsen in uropa waar deze geïnstalleerd moeten worden. Kleinere delen gaan in containers. De nieuwigheid is dat NCON gebruik maakt van het spoor voor het vervoer van volumineuze ladingen zoals rotorbladen, modules voor elektrische toestellen en windturbinetorens. Sommigen hadden bedenkingen bij het gebruik van het spoor hiervoor, maar ls hightechbedrijf op het gebied van hernieuwbare energie vindt NCON het logisch dat zij het voortouw nemen bij het bevorderen van duurzaam vervoer, maar het project wordt ook gedreven door praktische aspecten. Het vervoer van uitzonderlijke ladingen over de weg stuit steeds vaker op verzet van lokale, regionale en nationale overheden. Dit vertaalt zich in langere levertijden en hogere administratieve kosten, bemerkt Vogt. NCON is er echter van overtuigd dat zijn modal shift zijn nut bewezen heeft. Het uropese energiebeleid en de huidige debatten rond oplossingen voor de laatste klimaatveranderingscenario s kunnen de tendens naar meer modal shift alleen maar doen toenemen. Wij zijn dan ook overtuigd van de economische voordelen op lange termijn, luidt de conclusie van Vogt. Het uropese energiebeleid en de huidige debatten rond oplossingen voor de laatste klimaatveranderingscenario s kunnen de tendens naar meer modal shift alleen maar versterken. Wij zijn dan ook overtuigd van de economische voordelen op lange termijn. door deelneming aan het U S U L V O G T, Marco Polo-programma S S I S T N T V N D L G M N D I C T U werden de voordelen ervan ingezien. Marco Polo VN NCON geeft status aan onze plannen en maakt het voor ons gemakkelijker om onze partners te overtuigen om met ons samen te werken. NCON Tri-Modal juli 2009 juni 2012 NCON, urich (Duitsland) ndere partner: NOP 3 Desenvolvimento de Projecto Industrial (Portugal) goederenvolume: 663 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 13,6 miljoen (over drie jaar) 5 BLDZIJD

8 S L T V I J K N O T H S K G Göteborg Jönköping Växjö Visby I C Ventspils īga Moskva Halmstd Kalmar L T D N M K København Karlskrona Malmö B Telšiai Šiauliai Panevėžys Klaipėda L I T U V Utena Kiel ostock Gdańsk Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė Vilnius F D C I J lytus Minsk Hamburg Schwerin Olsztyn Bremen Szczecin Białystok msterdam Bydgoszcz N D L N D Hannover Berlin Potsdam Poznań Magdeburg P O L S K warszawa B L G I Ë Zielona Góra Bruxelles D U T S C H L N D Łódż Lille Brussel Düsseldorf Lublin B L G I Q U rfurt Namur Dresden Wrocław miens Kielce Opole Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Katowice Worms Praha Kraków zeszów Châlons-en-Champagne Č S K Á P U B L I K Stuttgart ns S L O V N S K Á P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Bratislava Dijon Salzburg isenstadt Bregenz Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest S U I S S Graz M G Y O S Z Á G B L U S Kyïv U K Ï N Chişinău Modal shift rrand Lyon osta-oste Trento Klagenfurt S L O V N I J O M Â N I Torino Milano Casale Padova Ljubjana Trieste Venezia Zagreb H V T S K Genova Bologna Montpellier Monaco Firenze U L F ncona L I O N S Perugia I T L I C O S jaccio I T Tunis T O U N I S L quilla Campobasso Bari Napoli S D G N Potenza D I Valletta M L T T I B O S N I H C G O V I N Sarajevo C S Beograd Bucureşti S B I J Sofija B Â L G I J Skopje Tiranë Komotini Thessaloniki Kozani T Y H N I N Cagliari Kerkyra Ioannina Larisa G N Mytulini Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Catanzaro Lamia N Palermo Patrai Tripolis N S Αθήναι thinai rmoupolis Irakleion S K T V L O B L C K H Ï S T N Yerevan I N G O T K L N T N S T L L N NK T Ü K I Y HOG ISN S O U I Y Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia I Q Κ Υ Ρ O S L I B N N Beyrouth Dimashq Via Danube Via Danube juni 2008 tot mei 2011 Intershipping Ltd, Burgas (Bulgarije) ndere partner: Intershipping nia SL (oemenië) goederenvolume: 518 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 13,4 miljoen (over drie jaar) Wij beheren met succes een goederenvervoerdienst over rivieren die het vertrouwen van onze klanten geniet en als een kwaliteitsalternatief voor het wegvervoer in heel uropa gezien wordt. Zo beschrijft Dimitar Ivanov, beheerder van het project bij Intershipping Bulgarije, Via Danube (Via Donau) na het eerste exploitatiejaar. Het project beoogt het bevorderen van de Donau als goederencorridor door het hart van uropa: van Noord-Frankrijk via Duitsland naar de Zwarte Zee. De bedoeling is om de huidige wegroute van Maubeuge (Frankrijk) en Waghäusel (Duitsland) naar Bulgarije en oemenië intermodaal te maken via de Donau. De lading vertrekt over de weg vanuit Maubeuge en Waghäusel naar Passau in Beieren waar ze wordt overgeladen op een binnenschip naar Vidin in Bulgarije. Hier wordt ze gelost en dan over de weg verder vervoerd naar Sofia en Boekarest. Sommige retourvaarten vertrekken vanuit usse omdat dit een betere vertrekhaven is voor de oemeense autofabrikanten die al van de Via Danube-dienst gebruikmaken, aldus Ivanov. De riviervloot van Intershipping, die oorspronkelijk uit vier roll-on roll-off schepen bestond, werd uitgebreid met vier lichters aangedreven door twee duwboten. Wij werken met grotere klanten, zegt Ivanov, en die stellen hogere eisen aan ons. en groot voordeel van onze dienst is de regelmaat. Hierdoor zijn onze klanten altijd zeker van de exacte vertrekdatum en kunnen ze de aankomsttijd van de lading op de plaats van bestemming goed inschatten. Wij beheren met succes een goederenvervoerdienst via rivieren die het vertrouwen van onze klanten geniet en als een kwaliteitsalternatief voor het wegvervoer in heel uropa gezien wordt. D I M I T I V N O V, INTSHIPPING BULGIJ en geregelde dienst betekent echter vaste kosten, zodat een schip altijd volgeladen moet varen. Dit was een uitdaging voor ons, met name vanwege de wereldwijde economische recessie sinds 2008 en de daarmee gepaard gaande daling van de vraag. Ivanov concludeert: Wij hebben deze en vele andere problemen overwonnen en succes geboekt. n we hebben richtlijnen vastgesteld voor een succesvol beheer van het project in de volgende twee jaar. 6 BLDZIJD

9 Common learning MIND PPIWK = MIND KOSTN Short Sea XML rild Haraldsen, CO van de NorStella Foundation, over de voordelen van een betere gegevensuitwisseling voor de korte vaart XML STT VOO XTNSIBL MKUP LNGUG IN COMPUTPOGMM S. WT IS HT VBND MT D KOT VT? Omdat administratief werk 20 tot 30% van de kosten van de korte vaart uitmaakt, is het ontwikkelen van elektronische oplossingen een logische manier om deze kosten te drukken. Maar het is niet alleen een kwestie van kostenbesparing. Het is ook een middel om een doel te bereiken: het goederenvervoer over de weg verleggen naar de zeevaart door de concurrentiepositie van de korte vaart te versterken. WI HD D LIDING OV HT POJCT? De leiding over het Short Sea XML project was in handen van NorStella, een non-profit stichting voor e-business en handelsprocedures. NorStella is het officiële Noorse contactpunt voor alle internationale standaardiseringsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen en handelsbevordering. Noorwegen is weliswaar geen lid van de U, maar we hadden het voordeel dat we uit een buurland kwamen dat bijzondere betrekkingen met de U onderhoudt. Wij zijn een van de vele landen die op deze manier van de Marco Polofinanciering kunnen profiteren. WT W N D S U LTT N Tegen het einde van het project maakte al een veertigtal bedrijven gebruik van XML voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in een gemeenschappelijk standaardformaat voor de hele logistieke keten van de binnenvaart. Kristiansand in Noorwegen was de eerste uropese haven die Short Sea XML invoerde. N D VOODLN? Zonder Marco Polo-financiering hadden wij het project niet kunnen realiseren. Maar er waren niet alleen financiële voordelen. Door de publiciteit die we kregen, werden we beter bekend en konden we Short Sea XML als merk profileren. We hebben ook synergieën gevonden met door de U gefinancierde onderzoeksprogramma s en andere Marco Polo-projecten ter bevordering van intermodaal vervoer die we anders misschien niet hadden gevonden. ZOU U HT MCO POLO-POGMM NBVLN N NDN? bsoluut, in eerste instantie vanwege de praktische benadering en (in het geval van projecten als Short Sea XML) de looptijd van twee jaar. Dit houdt in dat er concrete resultaten behaald moeten worden in een kort tijdsbestek, waardoor het aansluit bij onderzoeksgerichte projecten. We hebben ook synergieën gevonden met door de U gefinancierde onderzoeksprogramma s en andere Marco Polo-projecten ter bevordering van intermodaal vervoer die we anders misschien niet hadden gevonden. I L D H L D S N, CO NOSTLL FOUNDTION Short Sea XML september 2006 tot september 2008 NorStella Foundation, Oslo (Noorwegen) ndere partners: 27 uit acht landen - scheepvaartmaatschappijen en verladers, instanties voor de bevordering van de korte vaart, havenautoriteiten, normalisatie-instellingen, technologiebedrijven 7 BLDZIJD

10 ovaniemi S Luleå S V I G Oulu Uleåborg Falun Nyköping inköping Jönköping januari 2004 tot december 2006 Poznań P O L S K warszawa Zielona Góra Łódż G Line, Vaasa (Finland) Lublin Wrocław ndere partner: Kielce Umea Opole Hamn b (Zweden) Van de Katowice weg overgeheveld raha Kraków zeszów goederenvolume: 330 miljoen P U B L I K tonkilometer (raming over drie jaar) Verwachte S Lmilieuvoordelen: O V N S K Á 7,3 miljoen P(over U B Ldrie I K jaar) nkt Pölten Wien Bratislava isenstadt I C Budapest az M G Y O S Z Á G N I J Östersund Zagreb H V T S K Visby B O S N I H C G O V I N Sarajevo Bari Potenza Härnösand Sundsvall Västerås rebro I T I C Gävle G U L F Uppsala Umeå Stockholm B O F B O T H N I L T Turku Åbo Maarianhamina Mariehamn S I C S B I J Tiranë Vassa Ventspils Beograd Kozani Skopje S U O M I F I N L N D Hämeenlinna Travastehus Helsinki Helsingfors S T I Sofija Tallinn O M Â N I O S S I J S K J F D C I J en groot probleem Kyïv was dat de schepen op deze verbinding te klein waren. Dankzij de subsidie van Marco Polo konden we het schip kopen U K dat Ï Nwe nodig hadden om meer en grotere vrachtwagens te vervoeren, aldus Börje Lassfolk, CO bij G Line. Zonder deze subsidie zou het een kleiner vaartuig geweest zijn. Chişinău Het nieuwe schip beschikte over langere Bucureşti vakken voor vrachtwagens en de afmetingen B L C K van poort en vrachtdekken maakten meer en grotere ladingen mogelijk. In de loop van het project hebben we het laadvolume verdubbeld, zoals we in het projectvoorstel hadden aangegeven, aldus Lass- B Â L G I J folk. Met de bijkomende capaciteit konden we de dienstverlening beter commercialiseren dan voorheen. Komotini Thessaloniki Mikkeli Sýt Michel Modal shift M U I M T O P F I S V O O G O T VCHTWGNS CGTK Växjö īga Moskva L T V I J Kalmar rlskrona Telšiai Šiauliai Panevėžys Klaipėda L I T U V Utena Dit project voorziet in een complete goederenvervoersdienst tussen Vaasa in Finland Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė Vilnius en Umea in Zweden via de kortste afstand CGTK Consolidation of Goods F D C I J lytus over zee. Voordat de dienst in 2004 werd opgezet, verliep het goederenvervoer tussen Transport Gdańsk over the Kvarken Straits Minsk Bedrag van de Marco Olsztyn Polo-subsidie: de twee landen met grote vrachtwagens die B L U S Szczecin Białystok meestal de landweg rond het noordelijke Bydgoszcz uiteinde van de Botnische Golf namen. Dit was een afstand van 820 kilometer, tegenover 90 kilometer en een vier uur durende overtocht via de Straat van Kvarken. ls problemen waarmee ze tijdens het project te kampen hadden, vermeldt Lassfolk een staking van de administratie die een daling van het vrachtvolume tot gevolg had, en de stijgende brandstofprijzen. Lassfolk vindt de voorschriften inzake administratie en rapportering bij projecten zoals het zijne soms uitvoerig en tijdrovend, maar voor het beleid en de doelstellingen van het Marco Polo-programma heeft hij niets dan lof. Dankzij de subsidie van Marco Polo konden we het schip kopen dat we nodig hadden om meer en grotere vrachtwagens te vervoeren. BÖJ LSSFOLK, CO G LIN NK T Ü K I Y S Catanzaro Kerkyra Ioannina Larisa Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Lamia G N Mytulini 8 BLDZIJD

11 N É I Baile Átha Cliath U N I T D Kiel Modal shift T L CLTIC S K I N G D O M Cardiff London N G L I S H C H N N L Caen ennes Calais ouen Paris msterdam NDLND B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Hannover Hamburg Bremen Magdeburg D U T S C H L N D Düsseldorf Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne rfurt Schwerin Potsdam Dresden ostock Berlin Szczecin Praha Po Zielo Wr Č S K Á P U GODNTINN VOL FLSSNWT Sirius 1 B Y Orléans Stuttgart Nantes München Linz Sankt Pölten Dijon poitier Salzburg isenstad F N C Bregenz O F Worgl Ö S T I C H Innsbruck Limoges S U I S S Graz B I S C Y Klagenfurt Clermont-Ferrand Lyon Santiago de Compostela Bordeaux osta-oste Trento S L O V N I J Oviedo Ljubjana Milano Trieste Za Santander Torino Casale Padova Bilbao Venezia H San Sebastián Vitoria-Gasteiz Toulouse Genova Bologna Porto Pamplona-Iruña Montpellier Logroño Monaco Valladolid H Firenze NDO GULF Coimbra ncona Zaragora OF LIONS Perugia P O T U G L S P Ñ I T L I Madrid C O S Lisboa Barcelona jaccio L quilla Toledo Évora Mérida Campobasso D I T I Het spoor is perfect in staat om specifieke producten zoals grote hoeveelheden flessenwater te vervoeren. Met het Sirius 1 project maakt de Franse mineraalwaterproducent S des aux Minérales d vian de overstap naar het spoor voor het vervoer van water vanuit de Volvic-bron in Midden- Frankrijk naar zijn Duitse distributiecentrum in Hockenheim bij Frankfurt, een afstand van 711 kilometer. Van daaruit wordt het over de weg naar de eindafnemers in Duitsland vervoerd. De treinen keren uit Hockenheim terug met lege kratten. Voordien gebeurde het vervoer in de twee richtingen volledig over de weg. Met deze modal shift neemt het spoor nu 70% van de gemiddelde afstand tussen Volvic en de eindbestemmingen in Duitsland voor zijn rekening. Over een volledig jaar betekent deze omschakeling volgens het bedrijf het equivalent van vrachtwagens minder op de weg. De energie die hierdoor bespaard wordt, is voldoende om een stad van inwoners te verlichten. Faro abat Sevilla Murcia Valencia spoor te doen via Hockenheim en via een ISLS BLS M tweede distributiecentrum GIBLT lmería in Duisburg voor Tanger CUT het noorden van het land. De overstap naar het spoor tijdens Sirius 1 heeft niets veranderd aan onze goede dienstverlening op het vlak van stiptheid L M G H B en capaciteit. In dit proces fungeerde Marco Polo als een katalysator zowel voor ons eigen team als voor dat van onze partners. Ondanks de complexiteit van de invoering van het nieuwe netwerk en een commerciële context die nog steeds het wegennet boven het spoor verkiest, blijft het spoorvervoer centraal staan in de strategie van vian en Volvic voor duurzame ontwikkeling, aldus Dumas. L D J Z Â I De overstap naar het spoor tijdens Sirius 1 heeft niets veranderd aan onze goede dienst-verlening op het vlak van stiptheid Volgens Jean-Marc Dumas, en capaciteit. projectdirecteur voor de toeleveringsketen bij vian, J N - M C D U M S, wordt de capaciteit in P O J C T D I C T U V O O het project verhoogd van D TOLVINGSKTN, VIN twee treinen per week eind 2008 tot vier per week in lke trein vervoert ton water. Sirius 1 is de eerste fase in een ambitieus project voor wijziging van de toeleveringsketen. We zijn van plan om tussen 2010 en 2014 alle vervoer van Volvic- en vian-water naar Duitsland per Palma de Mallorca lger D I T S D G N Cagliari Sirius 1 Tunis Palermo Napoli T Y H N I N N Looptijd van T Ode U Nprojectsubsidie: I S Valletta M L T januari 2008 tot december 2010 S des aux Minérales d vian (Frankrijk) ndere partner: Danone Waters Deutschland GmbH (Duitsland) goederenvolume: 341 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 6,9 miljoen (over drie jaar) N Ba Poten Cata 9 BLDZIJD

12 T Cardiff N G L I S H C H N N L Caen ennes London Calais ouen Paris msterdam N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Hannover Bremen D U T S C H L N D Düsseldorf rfurt Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne Magdeburg Potsdam Dresden Berlin Szczecin Praha Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Č S K Á P U B L I K Bydgoszcz P O L S K Łódż Katowice Kraków Kielce Białystok warszawa Lublin zeszów Kyïv U K Ï N Orléans Stuttgart Nantes S L O V N S K Á B Y P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Dijon Bratislava poitier Salzburg isenstadt F N C Bregenz O F Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest Limoges S U I S S Graz M G Y O S Z Á G B I S C Y Klagenfurt Clermont-Ferrand Lyon Santiago de Compostela Bordeaux osta-oste Trento S L O V N I J Oviedo Ljubjana Milano Trieste Zagreb Santander Torino Casale Padova Bilbao Venezia H V T S K San Sebastián Vitoria-Gasteiz Toulouse B O S N I S K T V L O Genova Beograd Bologna Bucureşti orto Pamplona-Iruña Montpellier B L C K Logroño Monaco S B I J Valladolid H C G O V I N Firenze Sarajevo NDO G U L F H Ï S T N Coimbra ncona Zaragora Yerevan O F L I O N S Perugia T U G L S P Ñ I T L I Sofija B Â L G I J Madrid C O S Barcelona jaccio L quilla I N Toledo Skopje ra Mérida Campobasso Tiranë Komotini Valencia Bari Napoli NK Thessaloniki Palma de Mallorca S D G N Potenza Kozani T Ü K I Y Sevilla ISLS BLS Murcia T Y H N I N Cagliari Kerkyra Ioannina Larisa G N Mytulini Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Catanzaro Lamia G I B LT lmería Tanger C U T TNGIS KOMT DICHTBIJ Palermo Patrai Αθήναι lger thinai Tripolis rmoupolis S O U I Y Tunis Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia I Q L M G H B L D J Z Â I T O U N I S Valletta Κ Υ Ρ O S M L T L I B N N Irakleion Beyrouth Dimashq M D I T N D I T I C S N S Modal shift O M Â N I Marocco Seaways Chişinău Marocco Seaways december 2006 tot december 2009 Grandi Navi Veloci s.p.a., Genua (Italië) ndere partners: gencia Marítima Condeminas (Spanje), F..I. Service S.C (Italïë) goederenvolume: 921 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 28,8 miljoen (over drie jaar) Voordat de Italiaanse rederij Grandi Navi Veloci (GNV) haar ro/pax-dienst lanceerde van Genua via Barcelona naar Tangiers in Marokko, namen de goederen die nu over zee vervoerd worden, een langere route over land. Van Italië gingen ze over de weg naar lgeciras in het uiterste zuiden van Spanje, vanwaar ze de Middellandse Zee overstaken. De nieuwe route is het resultaat van een analyse van het commerciële verkeer tussen Italië en Marokko en tussen Spanje en Marokko, en van een studie van vervoerders, aldus Franco Fabrizio van GNV. Hieruit bleek dat er een duidelijke mogelijkheid was voor een goedkoper en sneller alternatief. De dienst vervoert goederen vanuit het hinterland van beide uropese havens - dat zich in het geval van Italië zelfs uitstrekt tot het gebied rond Milaan. Meestal gaat het om consumptiegoederen, maar soms ook om machines. n we vervoeren ook grondstoffen naar fabrieken in Marokko, die hun afgewerkte producten langs dezelfde weg terug verschepen, voegt Fabrizio toe. Het project kende een moeilijke start. GNV had gehoopt om de dienst in september 2006 te kunnen starten, maar had de moeilijkheden onderschat om de nodige vergunningen van de Marokkaanse autoriteiten te verkrijgen. Het was namelijk bij dergelijke trajecten niet gebruikelijk dat nog een andere uropese haven werd aangedaan alvorens men de Middellandse Zee overstak, men voer rechtstreeks naar Marokko en terug. Fabrizio wijst erop dat ze hierover echt geen controle hadden. Ze hadden alle nodige aanvragen gedaan en de hulp van de Italiaanse en Spaanse autoriteiten ingeroepen, maar alles duurde veel langer dan nodig leek. De financiële steun die we van het Marco Polo-programma kregen, maakte een groot verschil met de oorspronkelijke middelen van het project. FNCO FBIZIO, GNV Zoals met elk nieuw product, heeft het ook hier tijd gevergd om klanten te overtuigen dat er een goedkoper en beter alternatief was voor de manier waaraan ze gewend waren, zelfs al konden ze daardoor hun kosten tot de helft reduceren. De financiële steun die we van het Marco Polo-programma kregen, maakte een groot verschil met de oorspronkelijke middelen van het project, aldus Fabrizio. Maar in mei 2009 overtroffen we de verwachtingen en werd er vroeger dan gepland een tweede schip op de route gezet. 10 BLDZIJD

13 K Modal shift N T T L I C I L N D É I C LT I C dinburgh Belfast Dublin Baile Átha Cliath U N I T D K I N G D O M Cardiff London N G L I S H C H N N L Caen ennes Calais ouen Paris N O T H msterdam N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens S K G D N M K Hannover Hamburg D U T S C H L N D Düsseldorf rfurt Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Worms Châlons-en-Champagne Bremen Kiel Magdeburg København Schwerin Potsdam Göteborg Dresden Växjö Halmstd Kalmar Malmö ostock Berlin Jönköping Karlskrona Szczecin Praha Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Č S K Á P U B L I K Gdańsk Visby B L T Bydgoszcz P O L S K Łódż Katowice Kraków S I C Telšiai Šiauliai P Klaipėda L I T U V Tauragė Kau O S S I J S K Marijamp F D C I J ly Kielce Olsztyn Ventspils Lublin zeszów Białystok warszawa īga L M C O P O L O Porto WS ONMISB Coimbra P O T U G L Lisboa T-X Faro Évora Tanger Santiago de Compostela Mérida Sevilla Valladolid S P Ñ Toledo G I B LT C U T Oviedo Vitoria-Gasteiz Madrid B Y O F B I S C Y lmería Nantes poitier Bordeaux Limoges NDO ISLS BLS F N C S U I S S osta-oste Milano Santander Trieste Torino Bilbao Casale Padova Venezia San Sebastián Logroño Murcia Pamplona-Iruña Zaragora Valencia M Toulouse Barcelona Orléans Clermont-Ferrand Palma de Mallorca lger Dijon Lyon Montpellier Monaco G U L F O F L I O N S D I T jaccio C O S S D G N Cagliari Genova Stuttgart Bregenz Firenze Trento Bologna Perugia München Worgl Innsbruck ncona I T L I Linz Salzburg isenstadt Ö S T I C H Klagenfurt S L O V N I J L quilla Campobasso T Y H N I N N Palermo Ljubjana D Napoli Sankt Pölten Graz I Zagreb H V T S K T I M G Y O S Z Á G B O S N I S L O V N S K Á P U B L I K H C G O V I N Bari Potenza Wien Catanzaro C S Bratislava Sarajevo Budapest S B I J Tiranë Beograd Kozani Skopje Sofija Kerkyra Ioannina Lar Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L Lamia Patrai Tripolis In moeilijke tijden kan een Marco Polo-subsidie het verschil maken. De vrachttreinen van T-X (Trans-nian xpress) tussen België en oemenië zijn hiervan een voorbeeld. Zonder het Marco Polo-programma hadden we de dienst waarschijnlijk ook wel opgezet, maar in beperktere mate: één retourrit voor één klant tegen een overeengekomen prijs, en met het risico van stopzetting als de concurrentiesituatie drastisch zou wijzigen, aldus Tony Struyf, manager internationale bedrijfsontwikkeling bij IFB in België. Dankzij Marco Polo kunnen we niet alleen onze belangrijkste klanten op deze route, maar ook de markt als geheel een verbinding met vaste dienstregeling aanbieden, en die ook in moeilijke tijden in stand houden. De nieuwe dienst is sneller dan het goederenvervoer over de weg (42 uur tegenover 48 uur), de dienstregelingen zijn betrouwbaarder en de service is ook beschikbaar in het weekend als de Oostenrijkse en Duitse wegen gesloten zijn voor vrachtwagens. Goederen die op vrijdagavond in Genk, in het hinterland van ntwerpen, op de trein geladen worden, komen maandagochtend in Boekarest/Sofia aan. Over de weg is dit een mission impossible, aldus Struyf. Volgens een schatting van IFB haalt deze goederentreinverbinding jaarlijks vrachtauto s van de weg of een 225 kilometer lange rij vrachtwagens die bumper aan bumper staan. abat Niet alles verliep volgens plan. IFB had gehoopt tegen L M G H september B 2008 vier L retourrit- D J Z Â I ten per week te kunnen maken, maar het bleef bij drie toen de economische wereldcrisis een (hopelijk tijdelijk) einde maakte aan onze ambities voor deze route en voor de uitbouw van een veel ruimer intermodaal netwerk tussen de Benelux en oemenië. Dankzij Marco Polo kunnen we niet alleen onze belangrijkste klanten op deze route, maar ook de markt als geheel een verbinding met vaste dienstregeling aanbieden, en die ook in moeilijke tijden in stand houden. T O N Y S T U Y F, M N G I N T N T I O N L BDIJFSONTWIKKLING, IFB BLGIË IFB geeft toe dat ze de reacties van de concurrentie in het goederenvervoer over de weg onderschat hebben waardoor we in het eerste jaar eigenlijk slechts 84%, en in het tweede jaar 59% van onze volumedoelstellingen op het vlak van modal shift gerealiseerd hebben, aldus Struyf. Toch vinden we een gemiddelde van 65% van onze doelstellingen over de twee jaren van exploitatie een heel goed cijfer. Tunis T O U N I S Valletta M L T N S T-X september 2006 tot september 2009 IFB sa/nv, Brussel (België) ndere partner: Intercontainer ustria GesmbH (Oostenrijk) goederenvolume: 642 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 12,7 miljoen (over drie jaar) 11 BLDZIJD

14 Kiel ostock Gdańsk Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė F D C I J lytus Vilnius Minsk Hamburg Schwerin Olsztyn Bremen Szczecin Białystok Bydgoszcz ND Hannover Berlin Potsdam Poznań Magdeburg P O L S K warszawa Zielona Góra D U T S C H L N D Łódż Düsseldorf Lublin rfurt Dresden Wrocław Kielce Opole Wiesbaden Frankfurt a. M. UG Mainz Katowice Worms Praha Kraków zeszów Č S K Á P U B L I K B L U S Kyïv Modal shift U K Ï N urg U I S S Stuttgart Bregenz München Worgl Innsbruck Linz Sankt Pölten Salzburg isenstadt Ö S T I C H Graz Wien S L O V N S K Á P U B L I K Bratislava Budapest M G Y O S Z Á G Chişinău Klagenfurt osta-oste cio C O S D G N iari N I S Casale Tunis Milano Genova Firenze Padova Trento Bologna Perugia Trieste Venezia ncona I T L I S L O V N I J L quilla Campobasso T Y H N I N Ljubjana D Napoli Zagreb H V T S K B O S N I H C G O V I N Sarajevo Potenza Naam van het Palermo project: Logistic N Valletta Bedrag van Mde L TMarco Polo-subsidie: I T I Bari Catanzaro C S N S S B I J Tiranë Operational network for Gas Innovative Supply and Transport between Italy and Central urope - L.O.G.I.S.T.I.C januari 2006 tot januari 2009 FS Logistica s.p.a. (ex-cargo Chemical), Milaan (Italië) ndere partners: Montana Gas GmbH (Duitsland), Primagaz Central urope Beograd Kozani Skopje Sofija Kerkyra Ioannina Larisa GmbH (Oostenrijk), Trenitalia s.p.a. (Italië) goederenvolume: 269 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 5,2 miljoen (over drie jaar) O M Â N I Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Lamia Patrai Tripolis S K T V L O HT SPOO Bucureşti BBSPT L C K TIJD H Ï S T N N VHOOGT D KWLITIT Yerevan B Â L G I J L.O.G.I.S.T.I.C. Thessaloniki Komotini G N Mytulini NK T Ü K I Y Bent u S een kleine maar slimme ondernemer? Dan is Marco Polo misschien iets komsttijden en vertragingen of problemen. om in realtime informatie te geven over aan- Αθήναι thinai voor u. Het Marco Polo-programma biedt Onze klanten kunnen hun human resources rmoupolis kleine maar slimme transportondernemers en economische S Omiddelen U I Y optimaliseren, en de mogelijkheid om deel te nemen aan een Κ Υ Π Ρ Οhun Σ klanten kunnen hun zaken plannen volgens het principe van just-in-time. Λευκσίσ - Lefkosia I Q ambitieus project, aldus Furio Bombardi, Κ Υ Ρ O S L I B N N verkoopleider Irakleion bij FS Logistica in Milaan. Beyrouth Dimashq Zonder Marco Polo zouden de partners in ons Het Marco Polo-programma biedt kleine project elkaar wellicht niet gevonden hebben. maar slimme transportondernemers de mogelijkheid om deel te nemen Het project had nog twee andere belangrijke voordelen: Het break-even- aan een ambitieus project. point werd sneller bereikt FUIO BOMBDI, VKOOPLID BIJ FS LOGISTIC, MILN en het was een gelegenheid om nieuwe technologieën in te voeren in de logistieke sector. Dat laatste betreft het ontwikkelen en testen van een nieuw tracking- en tracingsysteem via GPS om het transport van gevaarlijke stoffen over een groot geografisch gebied permanent te kunnen volgen. Het project profiteerde van de stijgende vraag naar LPG (vloeibaar petroleumgas) in Midden- en Oost-uropa en de dalende consumptie in Italië toen de productie ervan toenam als gevolg van de stijgende dieselen benzineproductie waarvan LPG een bijproduct is. r bestond een spoordienst, maar deze was niet competitief omdat het hierbij om specifieke, eenmalige transporten ging. LOGISTIC startte een speciale bloktreindienst met 12 tot 14 wagons tegelijk. We zijn er niet alleen in geslaagd om de transporttijden vanuit Italië naar hubs in Tsjechië en Kroatië te verkorten, maar ook I N Maar niet alles liep van een leien dakje. In 2007 en 2008 veranderde de marktsituatie op een manier die LOGISTIC niet had kunnen voorzien, en de doelstellingen van het project werden niet gehaald. Ondanks de moeilijkheden werden de contracten voor het vervoer van LPG verlengd, zelfs nadat het project was afgelopen. Ik heb dan ook veel hoop dat de dienst in de komende jaren niet alleen zal blijven bestaan, maar ook dat het concept in de toekomst nog kan worden uitgebreid naar andere gevaarlijke goederen, aldus Bombardi. 12 BLDZIJD

15 N É I Dublin Baile Átha Cliath U N I T D Modal shift T L Santiago de Compostela C LT I C Oviedo B Y O F B I S C Y Santander Bilbao San Sebastián Cardiff K I N G D O M N G L I S H C H N N L ennes Nantes Caen poitier Bordeaux Limoges London Calais ouen Paris Orléans F N C Clermont-Ferrand N D L N D B L G I Ë Bruxelles Lille Brussel B L G I Q U Namur miens Châlons-en-Champagne Dijon msterdam Lyon D Düsseldorf Wiesbaden LUXMBOUG Torino S U I S S osta-oste M Casale Porto Coimbra P O T U G L Valladolid S P Ñ Vitoria-Gasteiz Logroño Pamplona-Iruña Zaragora Toulouse NDO Montpellier Monaco G U L F O F L I O N S Gen WKNDVDINST LLN VOO GODN Gulf Stream Lisboa Évora Faro Tanger abat Mérida Sevilla Toledo G I B LT C U T Madrid lmería Murcia Valencia Barcelona Palma de Mallorca ISLS BLS M lger D I T C O S jaccio S D G N Cagliari Tunis L M G H B L D J Z Â I T O U N I S Gulf Stream is een Marco Polo-project dat een snelweg-op-zee-alternatief biedt voor het goederenvervoer tussen Noord-Spanje en Zuid-ngeland. De twee hoofdkenmerken van het project zijn: > Het gaat om een ro/ro veerdienst alleen voor goederenvervoer. Dit betekent dat vrachtwagens en opleggers geen strijd moeten leveren met voertuigen van toeristen tijdens vakantieperiodes om een plaats te bemachtigen. > De dienst organiseert elk weekend één heen- en terugvaart tussen de Spaanse haven Santander en Poole aan de ngelse zuidkust en profiteert hierbij van het weekendrijverbod voor zware vrachtwagens op het Franse wegennet. is met het business plan. De economische toestand dwingt ons om attent te zijn op de behoeften van de gebruikers en te zorgen voor innovatieve voorstellen die hun rentabiliteit verhogen en hun groene imago versterken, aldus François Potier. Ingebakken gewoontes zijn soms moeilijk af te leren. We moeten de klant overhalen om zelf de voordelen van de nieuwe dienst uit te testen, zegt Potier. We tonen hen onze commerciële activiteiten op het terrein en spannen ons hard in om transporteurs en logistieke ondernemingen sterker bewust te maken van de kostenverschillen en productiviteitswinst die een directe zeeverbinding kan opleveren. Volgens Brittany Ferries, De economische toestand dwingt die deze dienst exploiteert, zijn de kosten van ons om attent te zijn op de behoeften deur tot deur lager en van de gebruikers en te zorgen is de duur korter dan bij vervoer over de weg via Frankrijk. De belangrijkste gebruikers van de dienst voor innovatieve voorstellen die hun rentabiliteit verhogen en hun groene imago versterken. zijn transportfirma s in Spanje en Portugal voor het zuiden, en vervoerders FNç O I S P O T I, &D-MNG, BITTNY FIS in het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan ngelse zijde. De dienst vermindert de stremmingen aan de Frans- Spaanse grens en in de Kanaalhavens. Gulf Stream maart 2008 tot maart 2011 Brittany Ferries, oscoff (Frankrijk) ndere partners: Puerto de Santander (Spanje), Poole Harbour (UK), Brittany Ferries (UK) & Brittany Ferries (Spanje) goederenvolume: 435 miljoen tonkilometer (raming over drie jaar) 12,1 miljoen (over drie jaar) François Potier, &D-manager bij Brittany Ferries, noemt de resultaten van de eerste projectfase bemoedigend: een benutte capaciteit van 75% wat in overeenstemming 13 BLDZIJD

16 N O T H S K G N O G D N M K Kiel K Oslo København Karlstad Göteborg Växjö Halmstd Kalmar Malmö ostock Falun Västerås Örebro Nyköping Linköping Jönköping Karlskrona Gävle Gdańsk G U L F Uppsala Stockholm Visby B L T Turku Åbo Maarianhamina Mariehamn S I C Ventspils īga Hämeenlinna Travastehus Helsinki Helsingfors Tallinn S T I L T V I J Telšiai Šiauliai Panevėžys Klaipėda L I T U V Utena Tauragė Kaunas O S S I J S K Marijampolė Vilnius F D C I J lytus Catalyst action Minsk O S S I J S K J F D C I J Moskva Hamburg Schwerin Olsztyn B L U S Bremen Szczecin Białystok msterdam Bydgoszcz NDLND Hannover Berlin Potsdam Poznań Magdeburg P O L S K warszawa L G I Ë Zielona Góra Bruxelles D U T S C H L N D Łódż Brussel Düsseldorf Lublin B L G I Q U rfurt Namur Dresden Wrocław G O D N L Kyïv V I N G N Kielce Opole Wiesbaden Frankfurt a. M. LUXMBOUG Mainz Katowice Worms Praha Kraków zeszów -en-champagne VI VST VBINDING Č S K Á P U B L I K U K Ï N ijon Lyon Torino S U I S S osta-oste C O S jaccio S D G N T O U N I S Casale Milano Stuttgart Bregenz S L O V N S K Á P U B L I K München Linz Sankt Pölten Wien Bratislava Salzburg isenstadt Worgl Ö S T I C H Innsbruck Budapest Nieuwe Graz weg M G Y O S Z Á G Klagenfurt Trento Trieste Venezia I T L I S L O V N I J Ljubjana Valletta M L T Zagreb H V T S K Genova B O S N I Bologna r Scandinavian Shuttle Monaco H C G O V I N Firenze Sarajevo ncona T Perugia Cagliari (Nederland) & NGIL, L quilla Campobasso Palermo Napoli ndere partners: Van Dieren T Y H N I N öresund Logistic (Zweden) Padova N tonkilometer Tunis (raming over vier jaar) D juni 2006 tot mei 2010 UBQ B of Malmö, Zweden goederenvolume: 923 miljoen 27,5 miljoen (over vier jaar) I T I Bari Potenza Catanzaro C S N S O M Â N I B Â L G I J Chişinău De pendeldienst Scandinavian Shuttle gebruikt de brug over de Sont, een van u- Beograd ropa s grootste infrastructuurprojecten, Bucureşti S B I J Sofija Skopje uropa en Scandinavië. De dienst is gericht op Tiranë het centrale gedeelte Komotini van de corridor: Thessaloniki Duitsland Kozani tot het zuiden Kerkyra Ioannina Larisa Scandinavian Shuttle gedeeltelijk gefinancieerd door de U, en levert hiermee zijn bijdrage tot het creëren van een levensvatbare corridor voor goederenvervoer per spoor tussen continentaal van het uhrgebied in en centrum van Zweden via Ε ΛDenemarken. Λ Α Δ Α - Ε L L Α D Lamia Mytulini B L C K NK T Ü K I Y Het project heeft onze profilering in de G N Het Scandinavian Patrai Shuttleproject betreft de exploi- Αθήναι thinai Tripolis rmoupolis tatie van een dagelijkse spoorverbinding met vaste reistijden en biedt just-in-time-leveringen in Irakleion beide richtingen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de Sont-tunnel en -brug tussen Kopenhagen en Malmö. Voordat dit project het levenslicht zag, kon de klant alleen kiezen voor een combinatie van vrachtwagenvervoer en veerdiensten tussen Duitsland en Zweden. Met het project wil men de vervoersdienst per spoor hetzelfde kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau als het wegvervoer geven. lke container of oplegger heeft een gsmmodule met gps-kaart waarmee zijn positie vrijwel in realtime naar een eliability Control Centre wordt doorgezonden, waardoor de lading gemakkelijk te volgen en traceren is. De treinlocomotief is uitgerust om in het midden van de Sontverbinding de omschakeling te kunnen maken tussen de Deense en Zweedse elektriciteit- en utomatic Train Control - systemen (TC). Het project staat open voor alle spoorwegondernemingen die er gebruik van willen maken. Volgens UBQ-directeur Sven-rik ndersson waren de verschillende regels en voorschriften van de nationale spoorwegoverheden in uropa een groot obstakel. Ondanks toenemende verkeersvolumes en markt als milieuvriendelijke onderneming verbeterd en het milieubewustzijn van het personeel versterkt. S V N - I K N D S S O N, DICTU UBQ Κ Υ Π Ρ Ο Σ Λευκσίσ - Lefkosia Κ Υ Ρ O S L I B N N S O U I Y Beyrouth Dimashq een steeds betere kwaliteit van de dienstverlening stellen we vast dat het vervoer per spoor veel moeilijker af te handelen is dan het meer conventionele wegvervoer. Gevraagd naar de voordelen voor UBQ antwoordt hij dat het project hun profilering in de markt als milieuvriendelijke onderneming verbeterd heeft en het milieubewustzijn van het personeel versterkt heeft. S K T 14 BLDZIJD

Overzicht. Steden voor groei, werk en cohesie. Steden zijn belangrijk voor Europa 3. Getuigenis: Europees Parlement 7

Overzicht. Steden voor groei, werk en cohesie. Steden zijn belangrijk voor Europa 3. Getuigenis: Europees Parlement 7 Overzicht Steden Steden zijn belangrijk voor Europa 3 Steden hebben een enorme capaciteit om de gemeenschapsontwikkeling, sociale integratie en maatschappelijke en culturele identiteit te stimuleren. Getuigenis:

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

visie op transport en logistiek

visie op transport en logistiek visie op transport en logistiek Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op transport en logistiek 1 Geachte relatie, Voor u ligt de Visie op Sectoren 2011 waarin een groot

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS. H&S Transport. Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO

VOLVO TRUCKS. H&S Transport. Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO VOLVO TRUCKS VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. 1 2009 Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO H&S Transport Totaaloplossing

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. De blauwe gordel, naar een scheepvaartruimte zonder grenzen

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. De blauwe gordel, naar een scheepvaartruimte zonder grenzen EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX [ ] [ ](2013) XXX draft MEDEDELING VAN DE COMMISSIE De blauwe gordel, naar een scheepvaartruimte zonder grenzen NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE De blauwe gordel, naar

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor

Gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor Gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor 10 ijzersterke verhalen Wat wordt er per spoor vervoerd en waarom? Desgevraagd zullen velen antwoorden dat vooral bulklading per spoor wordt vervoerd,

Nadere informatie

Beleidsondersteunende afdeling

Beleidsondersteunende afdeling Directoraat-generaal intern beleid Beleidsondersteunende afdeling Structuurbeleid en cohesie Directoraat-generaal intern beleid Beleidsondersteunende afdeling Structuurbeleid en cohesie B De beleidsondersteunende

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Lente 2013. Sprankelende service Moët et Chandon houdt het bruisend dankzij Aprolis.

Lente 2013. Sprankelende service Moët et Chandon houdt het bruisend dankzij Aprolis. eureka Nummer 18 Lente 2013 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Sprankelende service Moët et Chandon houdt het bruisend dankzij Aprolis. Zwarte cijfers Backhauling

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Concurrentie Voor beter functionerende markten Het concurrentiebeleid van de Europese Unie zorgt voor een gelijke en eerlijke concurrentie tussen bedrijven op de Europese interne

Nadere informatie

CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland

CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland Lokaal CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland Short Sea Circle Line Regionaal Nationaal Havengebied Havengebied - Learning by Doing - Samenvatting Circle Lines: Duurzaam goederentransport

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.6.2008. SEC(2008) 2193 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE CODE VAN BEST PRACTICES TER VERGEMAKKELIJKING VAN DE TOEGANG

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Campagne moet graafschade verminderen

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Campagne moet graafschade verminderen ENERGIE Actueel Dinsdag 28 februari 2012, jaargang 15, nummer 3 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 3 15e JAARGANG oktober 2009 Europa en migratie _ Migranten willen zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie vestigen. Hoe ver is Europa met een rechtvaardig migratiebeleid? Wat

Nadere informatie

Vijf drivers voor een succesvol logistiek bedrijf

Vijf drivers voor een succesvol logistiek bedrijf Vijf drivers voor een succesvol logistiek bedrijf Ons dagelijkse bestaan wordt beheerst door technologie. De smartphone is bijna een primaire levensbehoefte. Social media geven ons binnen één seconde een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Opgesteld door: Deltalinqs Gemeente Rotterdam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Provincie Zuid-Holland Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Herfst 2007. Champagnereceptie Hoe heftrucks helpen bij de jaarlijkse champagneoogst

Herfst 2007. Champagnereceptie Hoe heftrucks helpen bij de jaarlijkse champagneoogst eureka Nummer 3 Herfst 2007 HET MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE GOEDERENSTROOM BEHEERSING www.catlifttruck.com Champagnereceptie Hoe heftrucks helpen bij de jaarlijkse champagneoogst Distributieplaatsen De

Nadere informatie

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door: Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum 30-12-2013 Versie Eindrapportage 2 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Postbus 93002, 2509 aa Den Haag. informatie@vno-ncw.nl DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2

Postbus 93002, 2509 aa Den Haag. informatie@vno-ncw.nl DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2 Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 E-mail informatie@vno-ncw.nl Internet www.vno-ncw.nl Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon 015 219 12 12 E-mail bureau@mkb.nl Internet www.mkb.nl

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie