5. Inhoud, structuur en opmaak met HTML en CSS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Inhoud, structuur en opmaak met HTML en CSS"

Transcriptie

1 5. Inhoud, structuur en opmaak met HTML en CSS Het oorspronkelijke doel van HTML was tekstinformatie via het "internet" uitwisselbaar maken onafhankelijk van het computersysteem of het besturingssysteem. HTMLmarkeringen moesten het mogelijk maken om informatie zo te structureren dat een PARSER annex BROWSER die informatie zou kunnen weergeven. Al snel zag ook de bedrijfswereld en de hobby'ist de mogelijkheden van HTML in om zichzelf via het internet (lees: www) voor te stellen. Daarom ontstond al snel de vraag om naast structuurmarkeringen ook stijl- en opmaakmarkeringen aan HTML toe te voegen en werd het oorspronkelijke doel van HTML wat over het hoofd gezien. Met de volgende HTML-code kon u bijvoorbeeld de grootte en de kleur van een bepaald tekstdeel instellen: <font size= 10 color= blue >een stuk tekst</font> Hierdoor ging het oorspronkelijke doel van HTML een beetje verloren. In XHTML ( de nieuwste versie van HTML) mag u om die reden enkel HTML-markeringen gebruiken die iets te maken hebben met de structuur van de pagina. HTML dient voor structuur een inhoud Lijst van alle markup in XHTML 1.1 Markering (tag) beschrijving <! > Een commentaarregel van de webmaster <!DOCTYPE> <a> <abbr> <acronym> <address> <area> <b> <base> <bdo> <big> <blockquote> Het documenttype anker (link) samenvatting acroniem adres Definieert een bepaalde aanklikbare zone in een image map Vetgedrukte tekst Definieert een basis-url voor alle links in de pagina. Definieert de schrijfrichting van de tekst. grote tekst Een lang citaat. Het body-element van de webpagina. Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 39

2 <br> <button> <caption> <cite> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dfn> <dl> <dt> <em> <fieldset> <form> <frame> <frameset> line break, lijneinde drukknop table caption citaat weergave van computercode Definieert attributen van tabelkolommen Een groep tabelkolommen. Omschrijving van een definitie Verwijderde tekst Een onderdeel van een document Een begrip uit een definitie Een definitielijst Een definitieterm Beklemtoonde tekst Een verzameling formulierelementen (meestal weergeven als een lijn rond een formulier) Formulier. Een onderliggend venster: HTML kan diverse pagina's in één venster weergeven. Een verzameling van frames <h1> to <h6> Titels van niveau 1 tot 6 <head> <hr> <html> <i> <iframe> <img> <input> <ins> <kbd> <label> <legend> <li> <link> <map> <meta> De HEAD-sectie van een webpagina een regel of lijn HTML-document schuingedrukte tekst Een frame in een ander frame Een afbeelding Een invoerelement in een formulier. Ingevoerde tekst Toetsenbordtekst Een label voor een formulierelement De titel van een frameset. Een onderdeel of element van een lijst. Het 'adres' van een bronbestand (css, javascript...) Een image map Meta-informatie over de pagina Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 40

3 <noframes> <noscript> <object> <ol> <optgroup> <option> <p> <param> <pre> <q> <samp> <script> <select> <small> <span> <strong> <style> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <textarea> <tfoot> <th> <thead> <title> <tr> <tt> <ul> <var> Een noframes-onderdeel voor webbrowsers die frames niet kunnen weergeven. Een noscript-gedeelte voor webbrowsers die geen scriptingtalen ondersteunen. Een ingesloten object (vb. een Flashbestand) Een genummerde lijst Een groep opties in een formulier. Een optie uit een vervolgkeuzelijst. Een alinea Een parameter voor een object. Vooraf opgemaakte tekst. Een kort citaat. Een voorbeeld van computercode. Een ingevoegd (uitvoerbaar) script. Een vervolgkeuzelijst. Smalle tekst Een bepaald onderdeel in een tekst. Vette tekst Een stijldefinitie (CSS) Kleine tekst onder de regel. Kleine tekst boven de regel (zoals bij vierkante meter) een tabel het 'body'-element van de tabel. Een tabelcel Een groot invoerveld voor tekst in een formulier. De voet van een tabel. De kop van een tabel De kop van een tabel Titel van het HTML-document. Een tabelrij teletype text Niet-genummerde lijst Een variabele Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 41

4 Tabellen voor opmaak? Dan zit u grondig fout... De bedoeling van een (HTML-)tabel is elementen met elkaar vergelijken. Appelen Peren kleur groen groen vorm rond met kleine inzakking bovenaan boom appelaar perelaar rond met langwerpige afgeronde uitstulping bovenaan Webdesigners gingen al snel tabellen gebruiken als een middel om afbeeldingen exact te positioneren op een pagina. Programma's als Adobe Photoshop maken het zelfs mogelijk om een ontwerp van een afbeelding in stukken te snijden: onderdelen zoals knoppen, banners enz. komen op die manier in verschillende tabelcellen te staan. In heel wat websites (en vaak niet op de minste) worden tabellen gebruikt voor de vormgeving van de webpagina. Het is immers de makkelijkste manier om snel een layout van een webpagina te maken. Ook in Dreamweaver zitten een massa kant-en-klare sjablonen voor webpagina's waarbij wordt uitgegaan van tabellen. Het gaat inderdaad snel om op die manier een layout te bouwen... Maar bij elke aanpassing van de stijl of vormgeving in de toekomst, moet u van nul af aan opnieuw beginnen. De inhouden zitten immers in tabellen en moeten opnieuw worden ingegeven. Tabellen maken het ook behoorlijk moeilijk om webpagina's on-the-fly weer te geven op andere andere platformen (zoals gsm's enz.). Inhoud, structuur en opmaak gescheiden houden We moeten trachten zoveel mogelijk inhoud, structuur en opmaak te scheiden. Tekstverwerkers zoals Microsoft Word gooien alles op een hoopje: een gebruiker tikt een tekst in zonder dat hij hoeft na te denken over enige vorm van structuur en kan meteen ook de tekst opmaken met lettertypes, kleuren enz. Het (correcte) aanmaken van een webpagina kan je best vergelijken met het opstellen van een krantenartikel. De redacteur bepaalt de structuur van alle artikels 1. een kop of titel 2. een korte inleiding of beschrijving 3. een tekst onderverdeeld in alinea's 4. de naam van de auteur 5. een quote Een journalist schrijft een artikel en houdt daarbij rekening met de opgegeven structuur Redacteurs, marketeers en layoutmensen leggen een stijl en opmaak voor de gehele krant vast. Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 42

5 De layoutafdeling geeft alle structurele elementen een vooraf bepaalde opmaak of stijl. De krant wordt gepubliceerd. Webdesigners nemen al deze taken vaak in hun ééntje voor hun rekening waardoor het gevaar bestaat de verschillende stappen op een hoopje te gooien. Probeer echter steeds rekening te houden met de verschillende fasen in het ontwerp: 1. structuur 2. inhoud 3. opmaak 4. publicatie Ruwweg kunnen we het als volgt stellen: De inhoud van uw webpagina bestaat uit platte tekst zonder opmaak waarbij u echter een structuur vooropstelt. U legt de structuur vast met behulp van HTML 1. een kop of titel: H1, H een korte inleiding of beschrijving: metagegevens in de head (description), een p-markering een tekst onderverdeeld in alinea's: een tekst gemarkeerd door diverse p- tags 4. de naam van de auteur: een label-markering 5. een quote: een blockquote-markering De layout voor de verschillende HTML-elementen (h1, h2, p, label, blockquote...) legt u vast met CSS. Tekstonderdelen insluiten in HTML-markeringen Stop elke tekstonderdeel van uw webpagina in een structurele markering. Schrijf tekst dus steeds in een alinea, quote of titel. Plak tekst nooit los in de body zonder de tekst tussen een markering te plaatsen. Het onderstaande voorbeeld leidt tot een verkeerd gebruik van HTML: </body> Dit is mijn tekst. Correct gebruik: <p> </body> Dit is mijn tekst. Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 43

6 U kan uiteraard net zoals in een geschreven of gedrukte tekst meerdere alinea's aan een webpagina toevoegen: <p> <p> </body> Dit is een alinea. Dit is nog een alinea. In de BODY-sectie van de webpagina plaatst u dus alle tekstonderdelen tussen "structuur"markeringen. Uw browser parst de structuur-markeringen en geeft ze in de weergave een standaardopmaak: <h>-markeringen staan op afzonderlijke regels en worden groter weergegeven <p>-markeringen starten op een nieuwe regel <ul>- en <li>-markeringen worden als een lijst met "bullets" weergegeven... CSS zorgt voor opmaak en stijl (Cascading Style Sheets) Inhoud en structuur van opmaak scheiden U kan ook markeringen opnemen om de tekst meteen vorm te geven. Zoals hogerop reeds gezegd, is dit een verouderde en achterhaalde techniek van webdesign. Wilt u toekomstgericht denken en werken en vooral tijd besparen op langere termijn, neemt u voor de opmaak uw toevlucht tot CSS of Cascading Style Sheets. HTML-markeringen structureren de diverse onderdelen van de tekstuele inhoud, CSS zorgt voor de opmaak van de diverse onderdelen. De vorm van CSS CSS bepaalt de opmaak of de stijl van de diverse tekstonderdelen: u past een sjabloon toe! U kan dit sjabloon op 2 manieren toekennen: Een sjabloon zorgt voor een eenduidige vorm en layout! In de head tussen <style> en </style> Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 44

7 In een gekoppeld extern bestand: <link href="stijl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> U kan op heel eenvoudige wijze een stijl toekennen aan elke structuurmatige HTMLmarkering: HTML-markering{ eigenschap:waarde; andere eigenschap:waarde; De op die manier door CSS geselecteerde HTML-markering heten we een SELECTOR. Bijvoorbeeld: p{ text-align:center; width:300px; background-color:#cccccc; color:red; Het bovenstaande voorbeeld maakt alle alinea's op dezelfde manier op: tekst van de alinea's wordt gecentreerd de alinea's krijgen een breedte van 300 pixels de alinea's krijgen een lichtgrijze achtergrondkleur tekstkleur van de alinea's is rood Stijlen groeperen Als u voor diverse elementen dezelfde eigenschappen wil instellen, kan u eenvoudig stijlen groeperen. Bijvoorbeeld: aan alle soorten koppen dezelfde kleur toekennen: <html> </html> <head> </head> </body> <style> h1,h2,h3{color:red; </style> <h1>kop 1</h1> <h2>kop 2</h2> <h3>kop 3</h3> Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 45

8 U kan daarnaast voor elk element afzonderlijk nog aparte eigenschappen vormgeven: <html> <head> <style> h1,h2,h3{ color:red; padding:10px; h1 { border:3px solid black; h2 { border:2px solid blue; h3 { border:1px solid yellow; </style> </head> <h1>kop 1</h1> <h2>kop 2</h2> <h3>kop 3</h3> </body> </html> Stijlklassen: een verschillende opmaak voor dezelfde elementen In het bovenstaande voorbeeld worden alle door CSS geselecteerde HTML-elementen op dezelfde manier opgemaakt. In de praktijk betekent dit dat alle <p>-markeringen, alle <h1>-markeringen enz. op dezelfde manier worden weergegeven. Alhoevel dit voor eenvormigheid in stijl zorgt, is dit ook niet altijd wat u wenst. Een inleiding van een tekst wordt bijvoorbeeld anders weergegeven dan de rest van de alinea's. We nemen een krantenartikel als voorbeeld. De tekst van het artikel bestaat uit een schuingedrukte inleiding. De rest van de tekst wordt normaal weergegeven. Toch staat zowel de inleiding als de rest van de tekst gemarkeerd tussen <p>-tags. In het onderstaande voorbeeld worden alle alinea's inclusief de inleiding uitgevuld en van een blauwe tekst voorzien. <html> <head> <style> p{ text-align:justify; color: blue; Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 46

9 </head> </style> <h1>schrijven op een foton</h1> <p>amerikaanse natuurkundigen hebben het logo van hun universiteit op één enkel lichtdeeltje getekend. Hoogleraar John Howell van de universiteit van Rochester publiceerde het resultaat van zijn team in de gerenommeerde Physical Review Letters. <p>het klinkt onmogelijk, maar we slaan geen nullen en énen op, maar het hele plaatje, in lichtvorm, aldus project John Howell. Inderdaad onmogelijk, want we geloven er dan ook geen barst van. <p>het sprookje gaat zo: er werd precies één foton door een raster gestuurd waarin een patroon was gemaakt, in dit geval de letters UR. Door de ingewikkelde kwantumeigenschappen van licht, immers deeltje én golf tegelijkertijd, nam het foton het patroon over. Mooi. <p>vervolgens werd het foton afgeremd in een magisch doosje vol cesiumgas van 100 graden celsius, waarin de lichtdeeltjes blijkbaar gecomprimeerd en bewaard kunnen worden. Later kan de foton weer tevoorschijn worden getoverd, en uit de foton het letterpatroon worden gedistilleerd. </html> </body> We willen de inleiding echter schuingedrukt weergeven: de inleiding hoort tot een aparte klasse (een geval apart ;-)). Aan de betrokken alinea kennen we een class-attribuut toe met de naam "inleiding". <p class="inleiding"> vervolgens maken we de klasse aan in het stijlsjabloon: p.inleiding{ font-style: italic; Een klasse moet zelfs niet toegekend worden aan een welbepaald HTML-element. U kan ook een losstaande klasse definiëren en die aan meerdere HTML-elementen toekennen. Het voorbeeld p.inleiding{ font-style:italic; maakt alle <p>-tags met de klasse "inleiding" schuingedrukt. Het voorbeeld.inleiding{ font-style:italic; Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 47

10 maakt ALLE elementen (dus niet alleen de <p>-tags) met de klasse "inleiding" schuingedrukt. Stijlen en klassen combineren U kan meerdere klassen definieren en ze aan een en hetzelfde element toekennen. Bijvoorbeeld:.inleiding{.opmerking{ font-style:italic; border:1px solid red; Alle elementen met de klasse "inleiding" worden schuingedrukt. Alle elementen met de klasse "opmerking" krijgen een rode rand van 1 pixel. U kan de beide klassen nu aan een element toekennen door de benamingen voor de klassen in het attribuut CLASS op te nemen, gescheiden door een spatie. <p class="opmerking inleiding">tekst De volgorde waarin u de klassen opneemt, speelt geen rol voor de weergave. U mag dus even goed <p class="inleiding opmerking">tekst schrijven. Ook in het stijlschema kan u klassen combineren. Bijvoorbeeld:.inleiding{ background-color:#cccccc;.opmerking{ color:red;.opmerking.inleiding{ border:1px solid black; Het bovenstaande stijlsjabloon heeft het volgende resultaat: Alle elementen met de klasse "inleiding" krijgen een grijze achtergrondkleur. In alle elementen met de klasse "opmerking" wordt de tekst rood weergegeven. Alle elementen met beide klassen krijgen een zwarte boord van 1 pixel. Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 48

11 ID-selectoren: doelgericht stijlen toekennen Het gebruik van klassen wordt momenteel ondersteund in HTML en XML-gebaseerde formaten als SVG en MathML, maar niet zo goed in XML zelf. U kan echter doelgericht een welbepaald element selecteren door aan het element waaraan u een bepaalde stijl wil toekennen, een ID toe te kennen. Bijvoorbeeld: <p id="inleiding">tekst In het stijlsjabloon gebruikt u in dit geval niet meer de puntnotatie (.inleiding), maar de #- notatie (#inleiding). p#inleiding{font-style:italic; of #inleiding{font-style:italic; Hou er rekening mee dat CSS hoofdlettergevoelig (case-sensitive) is. Als u voor de benamingen van uw selectoren in het stijlschema hoofdletters gebruikt, moet u die hoofdletters ook in de attribuutwaarden gebruiken. Bijvoorbeeld: De CSS-notatie: #Inleiding{ De HTML-notatie: <p id="inleiding">tekst Fout zou zijn: <p id="inleiding">tekst zou tot een foutieve weergave leiden. Een klasse gebruikt u dus best als u aan meerdere elementen dezelfde stijl wil toekennen. ID-selectoren gebruikt u in het geval u aan een welbepaald element een stijl wil toekennen. Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 49

12 Attribuutselectoren: een krachtig instrument U kan ook alle elementen die een bepaald attribuut bevatten, van een specifieke stijl voorzien. Bijvoorbeeld: Alle afbeeldingen met een TITLE-attribuut een groene boord geven. De HTML-code: <img src="afbeelding.jpg" title="mijn foto"> <img src="afbeelding.jpg"> De CSS-notatie: img[title]{ border:1px solid green; Alle afbeeldingen met het attribuut TITLE krijgen een groene boord, alle afbeeldingen zonder het attribuut TITLE krijgen geen boord. Niet alleen kan u stijlen toekennen aan HTML-elementen met een welbepaald attribuut, u kan zelfs stijlen toekennen aan elementen met een bepaalde attribuutwaarde. Praktische voorbeelden: 1. Links naar welbepaalde websites een andere kleur geven 2. JPG-afbeeldingen een groene rand geven, PNG-afbeeldingen een blauwe rand geven Kris Merckx Webontwikkeling Copyright: Creative Commons License 50

Bonus hoofdstukken. 1 HTML, CSS en JavaScript. 2 Een website bouwen

Bonus hoofdstukken. 1 HTML, CSS en JavaScript. 2 Een website bouwen Bonus hoofdstukken 1 HTML, CSS en JavaScript 2 Een website bouwen 1 HTML, CSS en JavaScript De belangrijkste punten van bonushoofdstuk 1 XX HTML is een taal waarmee u de inhoud en structuur van een webpagina

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 2 HTML. Introductie 31. Leerkern 32. Zelftoets 55. Terugkoppeling 56

Inhoud leereenheid 2 HTML. Introductie 31. Leerkern 32. Zelftoets 55. Terugkoppeling 56 Inhoud leereenheid 2 HTML Introductie 31 Leerkern 32 1 HTML 32 1.1 Het doctype 32 1.2 De syntaxis van HTML 32 1.3 Semantiek 34 1.4 Validatie 34 2 Tags: betekenis en structuur 35 2.1 Elementen voor de head

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 3 CSS. Introductie 65. Leerkern 66. Terugkoppeling 91. Uitwerking van de opgaven 91

Inhoud leereenheid 3 CSS. Introductie 65. Leerkern 66. Terugkoppeling 91. Uitwerking van de opgaven 91 Inhoud leereenheid 3 CSS Introductie 65 Leerkern 66 1 HTML zonder CSS 66 1.1 Default styling 66 1.2 Block, inline, table 66 1.3 Reset CSS 67 2 Planning op papier 68 2.1 Responsive design 68 2.1.1 Eenheden

Nadere informatie

Gildebroeders/ gildezusters. Domeinnaam. Webhosting.

Gildebroeders/ gildezusters. Domeinnaam. Webhosting. Gildebroeders/ gildezusters Graag willen wij enkele aspecten belichten voor het opzetten van een Website. De volgende aandachtspunten komen ter sprake: - Domeinnaam, moet u een domeinnaam claimen ja of

Nadere informatie

Internet_html.doc 1/6

Internet_html.doc 1/6 Internet_html.doc 1/6 Internet html. HTML syntax en regels Een HTML-element is opgebouwd uit een startmarkering en een eindemarkering (behalve enkele speciale markeringen zoals bvb. , , ).

Nadere informatie

WEBAPPLICATIES. Toegankelijke gebruikersinterfaces bouwen voor het web KRIS MERCKX

WEBAPPLICATIES. Toegankelijke gebruikersinterfaces bouwen voor het web KRIS MERCKX WEBAPPLICATIES Toegankelijke gebruikersinterfaces bouwen voor het web KRIS MERCKX Webapplicaties Kris Merckx Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Basiscursus HTML5 en CSS tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Applicatie Ontwikkelaar leerjaar 1 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Een website gaan bouwen is niet alleen een leuke hobby. Je kunt er ook je werk van maken. Webdesigners zijn gewild, goede webdesigners hebben altijd werk. Elk

Nadere informatie

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16 123Homepage.rtf 1-2-3 Homepage Help Page 1 of 97 Contents INTRODUCTIE 4 Kennismaking 5 Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9 Bewerken - Menu 11 Beeld - Menu 12 OPMAAK 14 Pagina eigenschappen 15 Pagina eigenschappen

Nadere informatie

http://www.ardeco.be/cursus/materiaal/webdesign/dynamisc...

http://www.ardeco.be/cursus/materiaal/webdesign/dynamisc... Kris Merckx voor http://www.ardeco.be en http://www.computerkit.be Voor meer info over software: COMPUTERKIT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Algemene inleiding + 1. Internetprotocollen + 2. Websites, FTP en Browsers

Nadere informatie

Handleiding 1-2- 3 Homepage 2

Handleiding 1-2- 3 Homepage 2 Handleiding 1-2- 3 Homepage 2 Introductie 1-2-3 Homepage 2 is een WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) applicatie (oftewel Wat-U- Ziet- Is-Wat-U-Krijgt) voor het maken van complete web sites. Dit betekent

Nadere informatie

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke Dreamweaver Een handleiding Linda Pieke Inhoud Mappen structuur Het aanmaken van een website Rondleiding Dreamweaver Pagina Eigenschappen (opmaken van de pagina) Titel van de pagina & pagina opslaan Titel

Nadere informatie

1 Maak uw eigen website

1 Maak uw eigen website uitgebreide cursus 1 Maak uw eigen website Het is gemakkelijker dan ooit om een eigen website op internet te beginnen. Er is zoveel keus dat u niet meer met ingewikkelde code aan de slag hoeft te gaan.

Nadere informatie

Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document

Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/tr/1999/wai-webcontent-19990505). Deze vertaling is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheit van het Nederlands

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

Advanced. Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be. Ontwikkeld en verzorgd door Carabas 2009 www.carabas.be

Advanced. Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be. Ontwikkeld en verzorgd door Carabas 2009 www.carabas.be Advanced Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be Ontwikkeld en verzorgd door Carabas 2009 www.carabas.be 2 Adobe Dreamweaver CS6 Advanced 2009 Carabas.be Cevora U bent bediende in een ANPCB-bedrijf?

Nadere informatie

ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER

ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER 2006 Auteur en Copyright Freek Pol. Dit document mag worden gekopieerd en / of verspreid worden zonder toestemming van de auteur mits de bron / auteur wordt vermeld en daarvan

Nadere informatie

EEN WORDPRESS HANDBOEK

EEN WORDPRESS HANDBOEK EEN WORDPRESS HANDBOEK COLOFON Algemeen drukwerk: Auteur : Vormgeving: Video tutorials: Angela Diks Ellen Gaasbeek Opname programma: Screenflow 5 Scriptschrijver : Angela Diks Voice over : Angela Diks

Nadere informatie

WYSIWYG editor. De knoppen worden besproken beginnend bovenaan van links naar rechts.

WYSIWYG editor. De knoppen worden besproken beginnend bovenaan van links naar rechts. WYSIWYG editor Handleiding Mimar CMS Website De knoppenbalk van de editor lijkt in grote mate op die van Microsoft Word en zal er dus vertrouwd uitzien. De functies van de knoppen kunnen enigszins afwijken

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 1 -Inloggen-... 4. Hoofdstuk 2 -My content-... 5. 2.1 My files... 5. 2.1.1 Folders... 5. 2.1.2 Bestanden...

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 1 -Inloggen-... 4. Hoofdstuk 2 -My content-... 5. 2.1 My files... 5. 2.1.1 Folders... 5. 2.1.2 Bestanden... Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 -Inloggen-... 4 Hoofdstuk 2 -My content-... 5 2.1 My files... 5 2.1.1 Folders... 5 2.1.2 Bestanden... 6 2.2 My Publications... 7 2.2.1 Publicaties... 7 I. Een pagina

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING BUES CMS INHOUDSOPGAVE. Versie: 1.0 Laatste wijziging: 03-02-2009

BEKNOPTE HANDLEIDING BUES CMS INHOUDSOPGAVE. Versie: 1.0 Laatste wijziging: 03-02-2009 BEKNOPTE HANDLEIDING BUES CMS Soort CMS: STANDAARD CMS Versie: 1.0 Laatste wijziging: 03-02-2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Inloggen 3. Control Panel 4. Pagina Administratie 5. WYSIWYG-Editor 6. Tips

Nadere informatie

Training voor Redacteuren

Training voor Redacteuren Training voor Redacteuren Bewerkt door Ing. Hans A. Olthoff, Meer informatie: Ing. Hans A. Olthoff alternet Internet B.V. Langesteijn 124 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht T (078) 635 1200

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Niets uit deze cursus mag worden overgenomen zonder toestemming van de auteur. Datum van deze versie: 12/11/2004

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie