FOTO-ONDERZOEK VERTELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOTO-ONDERZOEK VERTELT"

Transcriptie

1 FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering

2 2 Foto-onderzoek vertelt

3 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD INLEIDING DE ONDERZOEKSAANPAK De respondenten de Camera s en de eerste resultaten De interviews Analysefase HET VERHAAL ACHTER DE FOTO S Inleiding Reacties van respondenten Het verhaal per categorie Parken en pleinen Sociaal leefklimaat Gebouwde omgeving Verloedering Opfleuren Fiets Veiligheid Multicultureel Voorzieningen Parkeren Top CONCLUSIES Inleiding Inhoudelijke conlusies Methodische conclusies Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van dit soort onderzoek? Aandachtspunten Bijlage 1: Brief aan de deelnemers Bijlage 2: Interview checklist Colofon

4 4 Foto-onderzoek vertelt

5 5 Foto-onderzoek vertelt Voorwoord Dit rapport vertelt het verhaal van een foto-onderzoek als onderzoeksexperiment. Het vertelt het verhaal van de methode: haar kansen en haar beperkingen. En het vertelt het verhaal van hoe een groep betrokken en actieve bewoners van de wijk Regentes-Valkenbos hun wijk beleven. Een verhaal in beeld en tekst, waarin de bewoners letterlijk laten zien hoe ze naar hun wijk kijken. Het foto-onderzoek is op eigen initiatief van OIV tot stand gekomen. Het kwam voort uit een fotowedstrijd en groeide uit tot een idee om het gebruik van door respondenten gemaakte foto s binnen beleidsonderzoek te verkennen. Als aanvulling op de bestaande enquêtes en burgerpanels of als een mogelijkheid om burgerparticipatie in onderzoek vorm te geven. Voor ons is dit onderzoek heel verrassend, leuk en leerzaam geweest. Wij hopen dat u na lezing van dit rapport tot dezelfde conclusie zal komen. Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van de wijkagent Fred Staal en de medewerkers van bewonersorganisatie ReVa. In het bijzonder willen we Netty Baak en Karin Nanninga van de bewonersorganisatie bedanken, die ons organisatorisch contactpunt in de wijk waren en zorgden dat de camera s opgehaald en ingeleverd werden. Het enthousiasme en de toewijding waarmee zij ons ter zijde stonden was voor ons een extra stimulans het experiment tot een succes te maken. En natuurlijk willen we de zestien fotografen van Regentes-Valkenbos hartelijk bedanken voor hun tijd en enthousiasme die ze in het onderzoek hebben gestoken. Marco Wijers, Ada Moree, Anne Scheinberg, Nel Schrama, Carla Calia, Mandy Bierens, Cor Haanstra-de Haan, Mirjam Matthijssen, Mies van Bommel, Perry Lehmann, Arend van de Boom, Geraldine Goeloe, Leo van Velzen en Ed Dusschoten hartelijk dank voor jullie inzet! We hebben eventjes door jullie bril de wijk mogen bekijken en hebben genoten van alle mooie, boeiende, verrassende en kritische verhalen.

6 6 Foto-onderzoek vertelt 1 Inleiding Aanleiding en doel van het onderzoek De gemeente Den Haag gebruikt al jaren verschillende onderzoeksmethoden om de mening van de burger te peilen: burgerconsultaties, stadsenquête, leefbaarheids- en veiligheidsenquête, panelonderzoek etc. Waardevolle instrumenten om op grote of minder grote schaal de Haagse inwoner te raadplegen over onderwerpen die de gemeente van belang acht. Deze onderzoeken hebben hun waarde, maar ook hun beperkingen. Voor nuances of achterliggende verhalen is vaak geen plaats en er zijn ook geluiden dat mensen enquête-moe beginnen te raken. De directe aanleiding voor voorliggend onderzoek is een fotoprijsvraag georganiseerd door de fractie van de Socialistische Partij in Schiedam. Het initiatief fascineert ons. In deze prijsvraag roepen zij de bevolking op om met foto s te laten zien wat de kwaliteiten of verbeterpunten zijn van Schiedam. Onze interesse is gewekt. Is dit niet een prachtige manier om letterlijk en figuurlijk de mening van de burger in beeld te krijgen zonder een te grote sturende invloed vanuit het stadhuis? De deelnemer is vrij om te bepalen wat hij belangrijk vindt om te laten zien. Het is niet de onderzoeker die de respondent leeg trekt maar de respondent die naar eigen inzicht materiaal aanbiedt. Tijd dus om binnen de gemeente deze methode uit te proberen, die door anderen ook wel de visuele prikkelmethode 1 wordt genoemd. We besluiten de fotoprijsvraag om te bouwen tot een experimentele onderzoeksmethode. Het doel is een groep burgers een camera te geven en hen te vragen hun woon- en leefomgeving te fotograferen. Daarna willen we de deelnemers interviewen over de onderwerpen die op de foto s staan. Ons belangrijkste doel is de waarde van deze bijzondere vorm van kwalitatief onderzoek te achterhalen. In eerste instantie in methodologische zin en in tweede instantie ook inhoudelijk. Wat zijn de kansen en beperkingen van dit soort onderzoek? Kan het een aanvulling zijn op de grootschalige enquêtes? En welke andere mogelijkheden biedt het binnen beleidsonderzoek. We besluiten het foto-onderzoek uit te voeren naar de beleving van een groep betrokken en actieve bewoners in de wijk Regentes-Valkenbos, onderdeel van het stadsdeel Segbroek. Het onderzoek heeft twee doelstellingen met de nadruk op de eerste: Een inventarisatie van de toepassingsmogelijkheden van deze onderzoeksmethode binnen beleidsonderzoek; Een beeld verschaffen van hoe een groep betrokken en actieve bewoners in Regentes- Valkenbos hun wijk beleven. Het onderzoeksgebied Het foto-onderzoek vindt plaats in de wijk Regentes-Valkenbos. Deze wijk, die uit het Regentessekwartier en het Valkenboskwartier bestaat, is onderdeel van het stadsdeel Segbroek. De keuze voor deze wijk is tweeledig. We willen het onderzoek graag in een achterstandswijk (GSB-wijk) doen. De bekende achterstandswijken in Den Haag, Transvaal en Schilderswijk, blijken de laatste tijd overvraagd met enquêtes en burgeronderzoeken. Dit lijkt ons geen goede basis om een nieuwe onderzoeksmethode uit te testen. Daarom kiezen we voor Regentes-Valkenbos. Dit is een gemengde wijk, met achterstandskenmerken en actieve bewoners en bewonersorganisatie. Een prima wijk om het foto-onderzoek uit te proberen. 1 Royers, T en L. de Ree 2003) De visuele prikkelmethode, in Tijdschrijft KWALON, nr. 23, jrg. 8. SISWO.

7 7 Foto-onderzoek vertelt Het Regentesse- en Valkenboskwartier werd rond 1900 gebouwd. Achter brede wegen met statige herenhuizen liggen smalle straten met meer eenvoudige woningen. Het monumentale karakter en de menging van wonen en werken maakt het voor veel Hagenaars een aantrekkelijke wijk om te wonen. De wijk wordt doorkruist door de Weimarstraat, een belangrijke winkelstraat. Ten noorden van de Weimarstraat zijn de woningen over het algemeen van betere kwaliteit. In het zuidelijk deel heeft de afgelopen jaren op grote schaal stadsvernieuwing plaatsgevonden. Nieuwbouw en gerenoveerde oudbouw wisselen elkaar hier af. Op het enorme terrein van de vroegere gemeentereiniging is het wijkpark De Verademing aangelegd. Met sportvoorzieningen, paardenbak en speeltuin is dit een multifunctioneel hart van de wijk. Rond het park zijn nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Opvallende kenmerken van het Regentesse- en Valkenboskwartier t.o.v. Segbroek: relatief dicht bebouwd; relatief veel inwoners met een niet-nederlandse afkomst; een hoger percentage werkzoekenden; laag inkomen per huishouden; relatief weinig binnen- en buitensportfaciliteiten. Bron: Stadsdeelanalyse Segbroek, Gemeente Den Haag, Dienst OCW, maart 2006.

8 8 Foto-onderzoek vertelt 2 De onderzoeksaanpak Dit hoofdstuk volgt stapsgewijs, als een soort van handleiding, de fases die we doorlopen hebben bij de aanpak van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de selectie van de respondenten, de foto-opdracht, de interviews, de analyse van het foto-en interviewmateriaal. 2.1 DE RESPONDENTEN Via de beleidsmedewerker deconcentratie van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn in dit stadsdeel boren we een netwerk aan om potentiële respondenten te vinden. Omdat we vooral onderzoek doen naar de onderzoeksmethode zelf, is de representativiteit van de deelnemers voor ons niet zo belangrijk. Uit verschillende contacten (bewonersorganisatie, politie, welzijnsorganisatie) stellen we een lijst samen met 29 personen die we kunnen benaderen. Uiteindelijk selecteren we 20 bewoners (10 mannen en 10 vrouwen) aan wie we een camera uitdelen. Een gemeenschappelijk kenmerk van de respondenten is dat ze allemaal op één of andere manier betrokken en actief zijn in hun wijk. 2.2 DE CAMERA S EN DE EERSTE RESULTATEN De twintig bewoners ontvangen van ons, na telefonisch overleg, een brief waarmee zij een wegwerpcamera bij de wijkwinkel kunnen ophalen. We geven hen de open vraag mee: We willen graag van u weten wat u vindt van uw eigen woonomgeving? Waar bent u trots op, of juist niet? Wat kan er verbeterd worden, of wat wilt u juist graag zo houden? In dezelfde brief vragen we de camera uiterlijk na 4 weken weer in te leveren bij de wijkwinkel. Uiteindelijk ontvangen we 15 camera s terug en één filmrolletje (een respondent gebruikt liever haar eigen camera met het oog op het milieu). Dit is ruim 75% van de benaderde deelnemers; een vrij hoge respons. Vooral de goede bekendheid van de deelnemers met de (dames van de) wijkwinkel lijkt hier erg belangrijk bij te zijn. Deze persoonlijke band maakt dat mensen trouw zijn in het ophalen en terugbrengen van de camera s. Voor ons zijn de medewerkers van de wijkwinkel ook onmisbaar. Zij nemen een heel belangrijk deel van de logistieke werkzaamheden voor hun rekening. We laten de foto s afdrukken en op CD-rom zetten. In eerste instantie om enkele foto s eenvoudig digitaal in de eindrapportage te kunnen gebruiken. Maar de digitale opslag van de foto s blijkt ook heel handig bij de analyse. Je kunt makkelijk tussen bestanden switchen en verhaal en foto s aan elkaar koppelen. De foto s gebruiken voor een mooie fotorapportage is minder haalbaar. De kwaliteit van de foto s valt in sommige gevallen tegen. Vooral de foto s die in het donker of schemer gemaakt zijn, zijn zonder uitleg van de respondent moeilijk te herkennen. In een excel-sheet nummeren we de foto s per respondent en noteren we wat wij (denken te) zien. Onwillekeurig krijg je dan een beeld bij wat de respondent bedoelt met de foto. Dat we ons hier soms heel erg in vergissen, merken we pas later bij de interviews. Maar de eerste gang langs de foto s geeft ons wel een grove indruk over waar de respondenten foto s van hebben gemaakt. Het feit dat we in de beginfase van het onderzoek een wijkwandeling gemaakt hebben met de wijkagent komt ons nu goed van pas. Voor buitenstaanders onbekende plekjes of aandachtsgebieden in de wijk herkennen we nu op de foto s.

9 9 Foto-onderzoek vertelt 2.3 DE INTERVIEWS Met de foto s gaan we terug naar de fotograaf voor een interview. Het interview vormt een essentieel interactief onderdeel van dit onderzoek. Bijna alle gesprekken vinden bij mensen thuis, in de wijkwinkel of op de werkplek plaats. Een prettige bijkomstigheid is dat wij als onderzoekers weer eens achter het bureau vandaan komen en de dagelijkse praktijk van onze Haagse burger kunnen zien en ervaren. De respondenten reageren vaak heel enthousiast en vinden het leuk om de foto s terug te zien en erover te vertellen. Zij hebben veel werk gestopt in de foto s en hebben heel doelbewust en gedurende enkele weken rondgekeken en foto s gemaakt. De ruimte van de open vraag is goed benut. De tijd die wij als onderzoekers steken in het luisteren en noteren van de verhalen wordt zeer gewaardeerd. Tijdens de interviews bekijken we alle foto s en horen zo het verhaal en de gedachten achter het gefotografeerde. Verassend is soms te horen dat er achter een foto een heel ander verhaal schuil gaat, dan dat wij in eerste instantie dachten. De aanvullende waarde van het interview wordt heel duidelijk. Het maakt duidelijk wat de fotograaf belangrijk vindt en waarom. Vooral de keuze van een top drie van belangrijkste foto s dwingt de respondent tot het stellen van prioriteiten en is onderzoeksmatig zeer informatief. Het is niet alleen het verhaal achter de foto, maar ook het verhaal achter de cijfers in bijvoorbeeld de leefbaarheids- of stadsenquête dat steeds meer kleur krijgt. De foto s leveren informatie op die beleidsmakers misschien wel meer zeggen, dan de kale cijfers uit de enquêtes. Waarom verzetten mensen zich bijvoorbeeld tegen sloop en nieuwbouw of hoe reageren ze op het opknappen van pleinen en straten bij hen in de wijk? Of wat doen huizenhoge hekken rondom een gloednieuw wijkpark met het gevoel van eigenwaarde van mensen? En hoe reageren mensen op particulier initiatief om het stoepje voor de deur of de straat op te vrolijken met plantenbakken? Welk onderwerp zien we vaak terug en in hoeverre verklaart dit een cijfer uit een enquête? Wat in ieder geval opvalt, is dat mensen spontaan ook veel positieve aspecten van hun leefomgeving laten zien. Geluiden die ambtenaren misschien minder vaak horen, omdat ze vaak alleen iets van de burgers horen als er dingen niet goed gaan en er geklaagd wordt over het beleid of de uitvoering ervan. 2.4 ANALYSEFASE Het materiaal van bijna 400 foto s en de achterliggende verhalen is de bron waar uit we putten om de vraag te kunnen beantwoorden hoe betrokken en actieve bewoners hun wijk beleven. Om grip te krijgen op de hoeveelheid informatie brengen we de foto s en bijbehorende verhalen onder in categorieën. Zo krijgen we een werkbare structuur. De categorieën zijn achteraf vastgesteld aan de hand van overeenkomsten in de betekenis die aan de gefotografeerde onderwerpen werd gegeven. In totaal zijn tien categorieën gedefinieerd: 1 parken en pleinen; 2 sociaal leefklimaat; 3 gebouwde omgeving; 4 verloedering; 5 opfleuren; 6 fiets; 7 veiligheid; 8 multicultureel; 9 voorzieningen; 10 parkeren. Daarnaast hebben we iedere foto een waardering van de respondent meegegeven. Dit kon zijn: positief, negatief, beide of neutraal. De foto s zijn zo veel mogelijk in één categorie ondergebracht. In enkele gevallen komen de foto s in meerdere categorieën voor, omdat het verhaal van de respondent bij de foto op meerdere aspecten betrekking had.

10 10 Foto-onderzoek vertelt Tabel 2.1 Kenmerken van respondenten Leeftijd Aantal < 20 jaar jaar jaar jaar 2 > 60 jaar 4 Geslacht Man 7 Vrouw 9 Woonduur in de wijk 0-10 jaar jaar jaar jaar 3 41 jaar of langer 2 Tabel 2.2 Onderwerpen en waardering van respondenten bij foto s Onderwerp Positief Negatief Positief en negatief Neutraal Genoemd totaal Parken en Pleinen Sociaal leefklimaat Gebouwde omgeving Verloedering Opfleuren Fiets Veiligheid Multiculti Voorzieningen Parkeren

11 11 Foto-onderzoek vertelt 3 Het verhaal achter de foto s 3.1 INLEIDING In dit hoofdstuk wordt per categorie een beeld gegeven van wat mensen erover te vertellen hebben. De nadruk van de analyse ligt niet op het kwantificeren, maar op het verhaal. Wat vinden de mensen storend en waarom? Of wat waarderen ze juist? Een indruk van hoe vaak een onderwerp door een respondent is vastgelegd of door hoeveel respondenten een onderwerp is gefotografeerd geeft je wel een gevoel van verhoudingen. Maar de tekst in het rapport is zoveel mogelijk verhalend en beschrijvend geschreven om recht te doen aan de opzet de mensen hun eigen verhaal te laten vertellen. 3.2 REACTIES VAN RESPONDENTEN In hoofdstuk twee gaven we al even aan dat de deelnemers aan het onderzoek allemaal zeer positief reageerden op het initiatief. De aanpak werd als nieuw en verfrissend ervaren en mensen gaven soms aan dat ze bewuster of met andere ogen naar hun wijk zijn gaan kijken. Ook reageerden zij zeer positief op de interviews, waarin ze hun verhaal konden vertellen bij de foto s. Soms kwamen hele verhalen los naar aanleiding van één foto. En soms bleek er achter een foto een heel ander verhaal schuil te gaan dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Hieronder staan wat reacties van deelnemers ter illustratie. Dit zijn de feiten Toen ik de uitnodiging kreeg had ik meteen een beeld van wat ik wilde fotograferen. Het was een gevoel van: hè, hè, nu kan ik al mijn opmerkingen en dingen eindelijk eens kwijt bij iemand van de gemeente. Veel van geleerd. Dat er toch nog best dingen in de wijk zijn die nog verbeterd kunnen worden. We hebben doelgericht foto s gemaakt. We hebben ons echt gericht op het uiterlijk van de wijk en op de veiligheid. Leuke manier om naar je eigen buurt te kijken. Met andere ogen gaan kijken en meer gaan opletten. Het positieve beeld is door de foto s bevestigd. Je moet het niet één keertje doen, maar meer keer herhalen. Met een camera ga je gerichter fotograferen, anders dan een gesprek. En indrukwekkend de followup met de interviews. Als je door de wijk fietst zie je de mooiste dingen terug. Zaken waar je trots op bent. Trots omdat je onderdeel bent van deze wijk. Het is leuk om te merken dat er vanuit de gemeente aandacht is voor het stukje wijk waar je woont.

12 12 Foto-onderzoek vertelt 3.3 HET VERHAAL PER CATEGORIE Onderstaande tabellen geven een beeld van hoeveel respondenten een onderwerp hebben gefotografeerd en hoeveel foto s per categorie zijn gemaakt. Categorie aantal respondenten Sociaal leefklimaat 16 Parken en Pleinen 13 Verloedering 13 Gebouwde omgeving 12 Opfleuren 9 Veiligheid 9 Voorzieningen 7 Parkeren 7 Multiculti 6 Fiets 6 Categorie aantal foto's Parken en Pleinen 64 Sociaal leefklimaat 63 Gebouwde omgeving 58 Verloedering 57 Opfleuren 31 Fiets 31 Veiligheid 20 Multiculti 15 Voorzieningen 14 Parkeren 9 De meest gefotografeerde onderwerpen zijn parken en pleinen, sociaal leefklimaat. Relatief weinig foto s zijn gemaakt over het onderwerp parkeren, de voorzieningen in de wijk en het multiculturele karakter van de wijk. Op de volgende pagina s worden de tien categorieën nader uitgewerkt Parken en pleinen Onder parken en pleinen verstaan we openbare en onbebouwde terreinen met (in geval van park) grasperken, bomen, struiken e.d. Tweederde van de respondenten heeft een foto gemaakt van een park of een plein; Parken en pleinen: mooie plekjes in de wijk waar je lekker buiten kan zijn; Over het nieuwe wijkpark De Verademing lopen de meningen sterk uiteen. Tweederde van de respondenten heeft in totaal één of meer foto s gemaakt van pleinen en parken in Regentes-Valkenbos. In totaal zijn er dertien verschillende plekken gefotografeerd. Een absolute topper is het nieuwe wijkpark De Verademing, dat door de helft van de respondenten werd gefotografeerd. Andere parken en pleinen die door meerdere respondenten zijn vastgelegd zijn het Koningsplein, het Regentesseplein, het Newtonplein en het speelveldje aan de Copernicuslaan. Het Madam Curieplein en de Kraijeck playground zijn elk door twee verschillende respondenten gefotografeerd. De andere parken of pleinen die nog zijn gefotografeerd zijn bij de Karel de Roosstraat, het sportveldje bij de oude bibliotheek, het Kraijeck Plaza, het schoolplein in de Kepplerstraat en het Kepplerplein aan de Franklinstraat. De parken en pleinen die op de foto s staan afgebeeld zijn door respondenten vooral gefotografeerd als de mooie plekjes in de wijk. In de verwoording over de parken worden termen gebruikt als, mooi, groen, lekker buiten zitten, fleurig, fijn rustpunt in de wijk, heerlijke speelplek, mooi opgeknapt, fijne ontmoetingsplek of echt een plek om trots op te zijn. Het Kamerlingh-Onnesplein: specifiek voor jongeren

13 13 Foto-onderzoek vertelt Fantastisch speelpark (Newtonplein). Bomen relatief netjes verzorgt. Mensen gaan er barbecuen. Fantastisch moet zeker zo blijven. Met Jonker Franshuis (ouderen) en jeugd. Ook noemen sommige bewoners de pleinen of de parken als plekken die helpen contact te leggen tussen bewoners. Niet alleen omdat men elkaar er zomers tegenkomt. Maar ook omdat verschillende bewoners zich actief inspannen om een plein mooi te krijgen of mooi te houden. Zo staat het plein voor betrokkenheid bij de buurt en sociale kwaliteit. Een voorbeeld van buurtbetrokkenheid is het Kamerlingh Onnesplein. Dit plein is mede door inzet van de bewoners specifiek ingericht voor de jongeren. Hier kunnen ze voetballen en op banken hangen. De speeltoestellen voor de kleine kinderen zijn bewust weggehaald, zodat de kleintjes geen last hebben van de jongeren en andersom. Een andere deelnemer vertelde over De Verademing en de voetbalclub Remo. Hoewel de voetbalclub de laatste jaren misschien een bedenkelijke roem heeft gekregen, heeft een clubje ouders besloten hun kinderen daar in de eigen wijk op voetbal te doen. Door een actieve rol in het bestuur van de club te zoeken, hopen deze ouders een positieve impuls te geven aan de club en indirect aan de wijk. De Verademing neemt een beetje een bijzondere positie in. Zoals we al zagen is de Verademing oververtegenwoordigd in al het beeldmateriaal. In de meeste gevallen fotograferen de respondenten een positief punt van dit park. Speeltuin De Verademing. Verschrikkelijk leuk met (speel)apparaten. Bij warm weer is er ook een waterspeeltoestel. Speeltuin in De Verademing De Verademing, fantastisch!. Moet allemaal nog groeien, maar hartstikke mooi. Hier zijn we aan het jeu de boulen. Ik wilde ook iets doen in het park. Er is dus ook iets voor ouderen. Heel leuk om te doen. Maar er is ook veel kritiek op De Verademing of de directe omgeving. De toegankelijkheid of juist het gebrek daar aan noemt men. Hekken zijn afgesloten, je moet weten bij wie je moet zijn om te organiseren dat je er s avonds gebruik van kunt maken en sommige delen zijn voor mensen die slecht ter been zijn niet goed te bereiken. De hekken die rond de sportvelden staan in De Verademing geven een beeld van een gesloten penitentiaire inrichting. Heel erg jammer. De Verademing kan beter aangekleed worden. We moeten het ermee doen, maar het had beter gekund. Het ziet eruit als een concentratiekamp. De boodschap is nu eigenlijk: dit is een gevaarlijke buurt, we moeten onze eigendommen beschermen! Hekken eromheen want de mensen hier zijn een beetje sjofel schorriemorrie. Maak er dan iets leuks van, vooral met meer groen. Sportvelden in De Verademing

14 14 Foto-onderzoek vertelt Ook noemen meerdere respondenten het jammer dat De Verademing nu vooral bepaald wordt door de sportvelden en voetbalvereniging (Voetbalclub Remo). Hierdoor is het park maar beperkt toegankelijk voor publiek en is het niet een buurtpark à la Zuiderpark geworden, zoals sommigen voor ogen hadden. Hierdoor mist het een verankering in de buurt. Dan heb je iets achter de hekken waar mensen niet naartoe gaan Een ander kritiekpunt dat vaker gehoord is, is de groenvoorziening rond De Verademing. Men heeft begrip voor het feit dat alles nog een beetje moet groeien en dat het met de tijd mooier zal worden, maar het zou allemaal wat sneller kunnen verlopen en er zou wat meer en mooier groen geplaatst kunnen worden. Tot slot zijn bewoners kritisch over de verzorging en onderhoud en vooral die van de directe omgeving. Dat kan toch niet, ruim dit soort troep nu op. In De Verademing komen zomers groepjes jongelui met een kratje bier om gezellig een beetje te praten. De verkeerde gasten gaan met de rotzooi die er omheen ligt lopen spelen en verzieken het dan weer voor die anderen. Als de verkeerden herrie gaan maken mogen de goeden niet meer in het park komen Je moet het blijven bijhouden want vuil trekt ander vuil aan. Als er toch al rotzooi ligt dan kan ik mijn rotzooi er nog wel bij gooien dat valt dan niet op Sociaal leefklimaat Sociaal leefklimaat is een behoorlijk breed begrip. In de context van dit onderzoek verstaan we er hier onder: - gezamenlijk (bewoners en gemeente) bewoonbaar (schoon, groen) houden van straat, buurt, wijk; - gezamenlijk veilig houden van straat, buurt, wijk; - contact onderhouden met buurtbewoners via informeel contact of vergaderingen etc.; - diversiteit in woningaanbod en bevolkingssamenstelling. Door iedereen gekiekt; Positieve verhalen over kleine en grote initiatieven om de straat, buurt of wijk leefbaar te houden; Investeren in sociaal contact tussen (buurt)bewoners houdt de wijk leefbaar. Alle respondenten hebben één of meer foto s gemaakt over het onderwerp sociaal leefklimaat. Opvallend is dat het overgrote deel van de foto s een positieve betekenis heeft. Slechts enkele foto s tonen zaken waar mensen ontevreden over zijn. Veel respondenten zijn zich bewust van het feit dat klagen alleen niet helpt en dat je ook zelf de handen uit de mouwen kan steken of met alternatieve voorstellen kan komen: De Hondiusstraatgroep Makkelijk om als bewoner op een troon te gaan zitten en te zeggen wat allemaal niet deugt. En burgemeester doe er eens wat aan. Je moet ook met alternatieven komen. Laten zien dat je bereidt bent met oplossingen te komen De meeste foto s zijn gemaakt over het gezamenlijk bewoonbaar maken of houden van de omgeving. Dit varieert van kleine initiatieven als de vuilniszakken op één gezamenlijke plek bij elkaar zetten, een bankje voor de deur zetten, samen voor plantenbakken of perken

15 15 Foto-onderzoek vertelt zorgen tot grotere initiatieven als het aanstellen van straatvertegenwoordigers, die de oren en ogen in een wijk kunnen zijn. Of het gezamenlijk schoonhouden van een speeltuintje. Aan de Karel de Roostraat houden ze regelmatig schoonmaakacties in het speeltuintje met de omwonenden. Behalve de schoonmaak stimuleert het ook het onderlinge contact. Een illustratief voorbeeld van gezamenlijke inzet voor de verbetering van de leefbaarheid is de Straatgroep Hondius. Enkele actieve bewoners hebben de straat geur en kleur gegeven door plantenbakken en bankjes neer te zetten. Voor hun initiatief hebben ze niet alleen de gemeenteprijs De Gulden Klinker ontvangen, maar ook het SBS-6 programma is langsgekomen om het initiatief een extra impuls te geven. Naar aanleiding van het ontstaan van straatgroepen constateert een andere bewoner dat het niveau waarop mensen actief betrokken zijn verschuift van buurtniveau naar de eigen straat of nog dichter bij huis. Ook het feit dat mensen tegenwoordig minder tijd hebben doordat ze overdag drukke banen hebben en s avonds met de kinderen bezig zijn lijkt daarbij een rol te spelen. Een aantal mensen noemt in positieve zin de inzet van de gemeente om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Voorbeelden ervan zijn het ondersteunen van initiatieven als de straatvertegenwoordigers, het opknappen van straten en pleinen (Weimarstraat en Regentesseplein). Ook bewonersparticipatie is een belangrijk aspect van sociale leefbaarheid. Uit een aantal bijdragen van de respondenten komt naar voren dat men ontevreden is over wat de gemeente doet De vrijwilligers van de nachtpreventie met de reacties en voorstellen van de bewoners. Voorbeelden zijn de sloop van sociale woningbouw en de inrichting van het wijkpark De Verademing: Mensen zijn gelukkig daar tegen geringe kosten te kunnen wonen. Aantal sociale huurwoningen neemt alleen maar af in Den Haag. Waar moeten mensen naartoe met een beperkt inkomen? De sociale functie, opvang van zwakkeren, telt kennelijk nu niet meer. De hekken om de sportvelden geven een beeld van een gesloten penitentiaire inrichting. Het gevoel dat bij mensen leeft is: we hebben het opgedrongen gekregen". Er is een vreemde voetbalclub, die is niet van ons. Wat moeten we ermee. Onder sociaal leefklimaat verstaan we ook het gezamenlijk zorgen voor een veilige leefomgeving. Het nachtpreventieteam in Regentes-Valkenbos is zo n voorbeeld van een gezamenlijke aanpak van politie, bewoners en gemeente. Drie respondenten zijn zelf actief in de nachtpreventie en zeer enthousiast over deze vorm van betrokkenheid bij hun eigen wijk. Het volgende citaat illustreert goed wat mensen beweegt om mee te doen: Ik ben een doener. Je kunt vergaderen en zeggen dat de politie meer moet doen in de wijk. Maar de politie kan ook niet alles en ziet niet alles. Je leeft hier met z n allen. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid..en leuk om allerlei soorten mensen uit de wijk te leren kennen. Er is respect naar elkaar. Doordat je s Burenhulp: grote schoonmaak bij een buurvrouw in de problemen

16 16 Foto-onderzoek vertelt nachts loopt ga je overdag ook meer opletten. Je weet meer dingen, je ziet meer dingen. Je kunt andere buurtbewoners ook inlichten Veel foto s zijn ook gemaakt over het belang van sociaal contact tussen buurtbewoners. Bij deze foto s draait het om zaken als het gezamenlijk organiseren van een braderie, met de buren kletsen, het elkaar vriendelijk begroeten, bankje als ontmoetingsplek, buurvrouw uit de penarie helpen of in bewonersoverleggen oplossingen bedenken voor buurtproblemen. De kerk aan de Beeklaan (naast Heilighart School) is door bewoners ingebracht als een mooi fenomeen dat gelukkig van sloop is behoed. mooie ontmoetingsplek voor veel mensen in de wijk, men denkt erover een interreligieus centrum van te maken. Een aantal foto s gaan over enkele specifieke bevolkingsgroepen in de wijk, waarmee men samenleeft: jonge inwoners (verjonging), sociaal zwakkeren (Parnassia) en intimiderende jongeren. De verjonging wordt als positief ervaren. De aanwezigheid van het centrum van Parnassia wordt geaccepteerd, maar wat betreft de plannen voor uitbreiding zijn er twijfels over de draagkracht van de directe omgeving. De hangende jongeren op het Copernicusplein worden voor de spelende kleinere kinderen als intimiderend ervaren Gebouwde omgeving Onder categorie gebouwde omgeving zijn alle onderwerpen ondergebracht die op enigerlei wijze te maken hebben met de fysieke omgeving, die door de mens is gebouwd. Hieronder vallen foto s over gebouwen, straten, kades en beeldbepalende objecten als fabrieken, lantaarnpalen, lichtreclames etc. het historische karakter van de wijk boeit en bindt; het onderhoud van straten, pleinen en kades in de wijk wordt gezien en gewaardeerd; Minder enthousiasme is er over de afwijkende nieuwbouw tussen de historische herenhuizen. In totaal heeft driekwart van de respondenten foto s over dit onderwerp gemaakt. De meeste foto s (75%) hebben een positieve betekenis. De meeste foto s zijn gemaakt over de renovatie en het behoud van het historische panden in de wijk. Deze foto s zijn vooral gemaakt in het Regentessekwartier. Deze wijk werd rond 1900 gebouwd en wordt gekenmerkt door een afwisseling van brede wegen en lanen met statige herenhuizen en daadachterliggende smalle straten met meer eenvoudige woningen. Uit de foto s en de verhalen van de respondenten blijkt dat het historische en monumentale karakter van deze wijk erg gewaardeerd wordt en dat men huiverig is voor sloop en nieuwbouw. Ook de plaatsing van mooie authentieke lantaarnpalen wordt door een aantal mensen genoemd als een positief Mooie herenhuizen en authentieke lantaarnpaal aspect. Naast de gebouwen en straten in de wijk zijn ook een aantal foto s gemaakt van dakterrassen en (binnen)tuinen. De mensen blijken in een stedelijke omgeving ook veel waarde te hechten aan groen en verzorgde terrassen en tuinen. Zoals ook blijkt bij het thema opfleuren, dat later in dit hoofdstuk wordt beschreven.

17 17 Foto-onderzoek vertelt Een bewoner vertelde een leuke anekdote over een twist over de kleur van een brug over het verversingskanaal (Suezkade): Gemeente had vroeger de eigenschap om alles (o.a. hekwerken) groen te verven. In jaren 70 was er een kunstenaar die wilde alles geel verven. s nachts verfde hij geel wat de gemeente net groen had geverfd. Zo ging dat een paar keer op en neer. Uiteindelijk is de man opgepakt. Maar nu zie je nog steeds dat een deel van de brug groen en een deel geel is. Stukje geschiedenis. En zo n prachtige lantaarnpaal. Die brandt toch maar weer. Regentes-Valkenbos kent ook een aantal gebouwen die opvallen doordat ze in positieve zin afwijken van hun directe omgeving. Eén respondent heeft een aantal van deze gebouwen gefotografeerd: de moskee (Gaslaan) tussen de kleine arbeiderswoningen, de gasfabriek, en Bijzondere nieuwbouw en..historische lanen de nieuwbouwflat aan de Loosduinseweg met de grote beelden van een man en een vrouw voor de deur. Ze representeren voor hem het gevarieerde karakter van de wijk: multicultureel, rijke en arme mensen, oude en jonge mensen etc. Een wereldje op zich waar ook een industrieel complex als de gasfabriek tussen de woningen en de winkels in past. Verder wordt over het algemeen het gemeentelijk onderhoud dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden aan straten en kades in de wijk zeer gewaardeerd. De renovatie van de Weimarstraat en het onderhoud van de Conradkade zijn voorbeelden die genoemd worden. Verrassend is ook het verhaal van een respondent bij twee foto s van een mooie witte muur met enkele graffititeksten: hij wil hiermee juist laten zien dat er eigenlijk nauwelijks graffiti voorkomt in deze wijk. Een aantal bewoners heeft foto s gemaakt van onderwerpen waar ze zich aan storen of die ze liever anders zouden hebben. Het meest gefotografeerd is de nieuwbouw in de wijk die de oude historische panden heeft vervangen of gaat vervangen. Deze nieuwbouw wordt door de fotografen over het algemeen gezien als een verstoring van het historische karakter van de straat. Of in het geval van sloop van de hele straat als het verloren gaan van karakteristieke panden. Overigens is men over de nieuwbouw rondom het park De Verademing over het algemeen wel positief. Andere storende elementen die genoemd zijn: lelijke moderne lantaarnpalen, de gasfabriek en de sterke verlichting van het uithangbord Stadsdeelkantoor Segbroek. Er zijn ook een aantal onderwerpen waar men zowel goede als minder goede kanten aan ziet. Of waar men een neutraal oordeel over heeft. Deze foto s gaan onder andere over de architectuur van het park De Verademing, het niet helemaal afmaken van een renovatie van een straat, het dilemma van investeren in of afbreken van karakteristieke woningen.

18 18 Foto-onderzoek vertelt Verloedering Onder de categorie verloedering zijn alle foto s ondergebracht die gaan over het verval en de verslonzing van de buurt in fysieke zin. Vooral bekende verloederingsthema s als leegstand, verval, zwerfvuil, achtergelaten grofvuil en graffiti; Ook positieve foto s over de afwezigheid of succesvolle bestrijding van verloedering; De ergernis over hondenpoep valt mee. Tweederde van de deelnemers heeft foto s over dit onderwerp gemaakt. Een paar bewoners hebben foto s gemaakt van straten en pleinen met het doel te laten zien hoe mooi een straat of plein eruit ziet als het opgeknapt is. Of hoe relatief weinig graffiti er in de wijk voorkomt. Of hoe schoon de straten blijven als bewoners de beschikking hebben over vuilcontainers, waarin ze hun vuilnis kunnen opslaan. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe wijkbewoners het onderhoud en het schoonhouden van hun buurt door gemeentelijke diensten waarderen. Maar het overgrote deel van de foto s is gemaakt van plekken en situaties waar mensen zich storen aan de vuilnis, leegstand, verval, graffiti, hondenpoep etc. Veel foto s zijn genomen van huizen, etages of winkels die leegstaan of achterstallig onderhoud vertonen. Een bewoner heeft ruime aandacht besteed aan de huizen die op de nominatie staan gesloopt te worden aan de Constant Rebecquestraat. Dit is het ergste stukje. Als je hier langsfietst zou je inderdaad denken gooi de boel maar plat. Het is gekraakt geweest en zo nu en dan liggen de ruiten eruit.de corporatie wil er nieuwbouwwoningen neerzetten..het is een stukje historie in de stad en het hoort er echt bij.ik vind dat het hele wijkje gewoon moet blijven staan. Je zou het zelfs nog in oorspronkelijke staat kunnen terugbrengen. Een ander onderwerp waar meerdere mensen tegen te hoop lopen is de rondslingerende vuilnis of het grofvuil dat gewoon op straat wordt achtergelaten na het verlaten van de woning. Eén bewoner stoort zich aan het verkeerd aangeboden grofvuil, maar ook aan de manier waarop de gemeente daarop reageert: Hier staat een hele huisraad op straat. Komen er vervolgens mensen die stickeren met verkeerd aangeboden. Waanzin ten top. Ruim het dan op! Voor mensen die niet weten hoe het werkt is het nu net alsof het niets uitmaakt. Sticker dan tenminste ook in alle vreemde talen. Dit is van een huisjesmelker, die iemand eruit zet en alles op straat flikkert. Die (huisjesmelkers) moeten sowieso aangepakt worden, omdat ze het niet fatsoenlijk doen. In de Weimarstraat constateert een bewoner dat het aanbod van (bedrijfs)afval enorm is. Hele bergen afval staan wekelijks bij hem voor de deur. Vooral het losse afval dat blijft liggen nadat de vuilnismannen zijn langsgekomen is het meest storend. vuilnismannen nemen alleen mee wat ze in een paar grepen kunnen pakken. Regelmatig blijven dingen liggen (o.a. losse pizzadozen) Ik stop restanten vaak in een vuilnisbak. De jongens van de horecagelegenheid hier beneden doen het inmiddels ook. Bergen met bedrijfsafval Goed voorbeeld doet goed volgen. Zo is het nu eenmaal! Een extra ophaaldag zou volgens hem geen overbodige luxe zijn.

19 19 Foto-onderzoek vertelt Graffitivervuiling is door relatief weinig mensen (3) gefotografeerd. Toch wordt het ervaren als een lelijk en als een verschijnsel dat andere rommel en troep aantrekt. Graffiti is verschrikkelijk lelijk. Is er altijd. Soms wordt het overgeschilderd. Dit was laatst weer nieuw Een andere ergernis is dat sommige renovatieprojecten of opknapbeurten niet goed worden afgemaakt. Een braakliggende omheind terrein naast prachtige nieuwbouwwoningen of een rommelige middenberm met veel onkruid of graffiti in een straat met prachtig gerenoveerde panden. Ook het contrast tussen de prachtig opgeknapte Weimarstraat en de vervallen panden in het stukje Beeklaan (tussen Weimarstraat en Loosduinsekade) is twee bewoners opgevallen. Ze doen beide een oproep aan de gemeente vooral de Beeklaan niet te vergeten. Opmerkelijk is dat slechts twee mensen foto s hebben gemaakt van hondenpoep op de stoep. Dit is opvallend omdat hondenpoep vaak ergernis nummer 1 is. Ook in de leefbaarheidsenquête 2004 wordt de ergernis van zwerfvuil en hondenpoep nog door respectievelijk 20 en 27% van de mensen in Regentes en Valkenbos genoemd Opfleuren Onder opfleuren verstaan we alle initiatieven, vanuit de gemeente of de bewoners zelf, die bijdragen aan een plezierige woonomgeving. Deze categorie vertoont een zekere overlap met de categorie sociaal leefklimaat. Onder opfleuren zijn zoveel mogelijk onderwerpen samengebracht die gaan over een fysieke opfleuring van de wijk, bijvoorbeeld bloembakken en groen. De onderwerpen onder sociaal leefklimaat hebben meer te maken met het sociale aspect van leefbaarheid. Gemeentelijke zorg voor groen op straten en pleinen heeft blijvende aandacht nodig; Je eigen straat, huis of plein opfleuren met plantenbakken of zo is goed alternatief; Opvallend vaak zijn in positieve zin plantenbakken of geveltuintjes gefotografeerd, die door mensen zelf zijn neergezet. Ook zijn veel foto s gemaakt van groenvoorzieningen die door de gemeente verzorgd worden: narcissen in de berm, groene perkjes, aanplant en onderhoud van bomen (in gerenoveerde straten), onderhoud van kades. Uit de verhalen bij de foto s wordt duidelijk dat mensen het eigen initiatief van bewoners die de straat opfleuren zeer waarderen, maar ook heel blij zijn als de gemeente investeert in het groen en fleurig houden van de wijk. Hier hebben bewoners gewoon twee oude vuilnisbakken gebruikt. Ze hebben ze een leuk kleurtje gegeven en hortensia s erin gestopt. Wauw dit is leuk. Een stuk creativiteit in de wijk en kost niet veel. Weet niet of ze vastgekit zijn. Ik geniet van de narcissen in de berm van de Loosduinseweg. Heel klein stukje met heel veel groen. Dat moeten ze (de gemeente) vaker doen. Gewoon veel meer groen in de wijk. Nog een paar boompjes erbij!

20 20 Foto-onderzoek vertelt Toch kan je het opfleuren van de stoep met plantenbakken voor het huis ook heel anders beleven: Wijk zeurt heel erg dat ze groen in de straat wil, maar als je deze straat in komt dan is er te veel groen. We lopen krantjes daarzo. En dan moet je van deur tot deur helemaal omlopen voor je bij de volgende kan. En hoe ze het allemaal neergezet hebben, met potjes en plantjes geeft een heel rommelig gezicht. Er staan plantenbakken in de weg. De foto s waar mensen iets laten zien waar ze niet tevreden mee zijn gaan vooral over het gebrek aan gemeentelijke zorg voor het groen in de wijk. Vooral bij werkzaamheden in straten worden vaak bomen verwijderd, die vervolgens niet, of pas na lange tijd, weer terugkomen. Eén respondent heeft in de buurt van de Gaslaan veel omgekapte bomen en kale straten gefotografeerd. Zij koppelt het gebrek aan inzet van de gemeente heel duidelijk aan een gevoel van eigenwaarde: Er is te weinig groen in de wijk. De gemeente gaat daar (bv. het wieden van onkruid) te nonchalant mee om. Het onverzorgde geeft mij een gevoel van het niet waard zijn. Hetzelfde met de hekken bij het park De Verademing. Deze geven mij het gevoel van jullie zijn niet goed, jullie zijn het niet waard, jullie zijn gevaarlijk, jullie slopen alles. Dit brengt niet het beste in de wijk naar boven. Opfleuren kan ook begrepen worden als creativiteit en kunsten in de wijk brengen. Eén iemand maakte foto s van bewoners die op straat zaten te musiceren. De muziekklanken fleurden de straat op Leuk dat mensen zo buiten gaan zitten. De muziekklanken fleurden de hele straat op. Leuk dat we dat in onze wijk hebben. Er wonen veel artiesten en kunstenaars in de wijk. Geeft meerwaarde. Een ander is heel blij met het kunstwerk dat in het water voor de gasfabriek staat. En ook de toegenomen ruimte en aandacht voor kunstenaars in de Weimarstraat is door een respondent vastgelegd. Het artistieke en creatieve karakter van de wijk wordt door meerdere mensen als een positieve kant van Regentes-Valkenbos ervaren. Een beeld dat overeenkomt met de waardering van het multiculturele karakter van de wijk, dat ook uit veel bijdragen blijkt Fiets Onder de categorie fiets verstaan we alles wat betrekking heeft op het gebruik, het stallen en afdanken van fietsen. Het ontbreekt aan voldoende stallingsmogelijkheden voor de fiets; Afgedankte fietswrakken zorgen voor ergernis; Over het onderwerp fiets zijn relatief veel foto s per respondent gemaakt. Ruim éénderde van de respondenten heeft de fiets als onderwerp gefotografeerd. De meeste foto s gingen over onderwerpen waar mensen zich aan storen. Het merendeel van de foto s uit deze categorie hebben betrekking op het gebrek aan stallingvoorzieningen voor fietsen en in het bijzonder fietsbeugels om de fietsen tegenaan te zetten. Meerdere mensen geven aan dat het huidige aantal fietsenbeugels en

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Referentieonderzoek Oude Noorden

Referentieonderzoek Oude Noorden Referentieonderzoek Oude Noorden Positie van de wijk. Het Oude Noorden ligt ten noorden van Rotterdam Centraal. Het is ongeveer 15 minuten lopen of je kan de tram pakken die via de druk bereden straat

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid

Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier KLANT IS KONING Resultaten Om een beter beeld te krijgen over de meningen omtrent de nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier in Weert

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Werkboek Maatschappelijke stage. Stichting Oude Groninger Kerken

Werkboek Maatschappelijke stage. Stichting Oude Groninger Kerken Werkboek Maatschappelijke stage Stichting Oude Groninger Kerken 2011 Inhoud: Inleiding Wat is de SOGK? Wat ga je doen? Voorbereiding Uitvoering Verwerking Evaluatie Bijlagen p3 p X p X p X p X p X p x

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Inrichting omgeving van metrostations

Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Oordeel over inrichting van de omgeving van metrostations drs. M.M. Heessels en drs. M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt Evy Raes. Beeld uit de ILIV- Thuis in beeld -fotoreportage 2013 De THUIS-wijk Belgen voelen zich thuis in hun buurt De buurt is belangrijk voor de Belg. Hoe men zich voelt in zijn buurt heeft een impact

Nadere informatie

Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008:

Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008: Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008: Inleiding: Eind mei 2008 heeft de SP in Arnhem een groot buurtonderzoek gehouden over woon- en leefkwaliteit in de wijk Sint Marten. De belangrijkste aanleiding voor

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie