FOTO-ONDERZOEK VERTELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOTO-ONDERZOEK VERTELT"

Transcriptie

1 FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering

2 2 Foto-onderzoek vertelt

3 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD INLEIDING DE ONDERZOEKSAANPAK De respondenten de Camera s en de eerste resultaten De interviews Analysefase HET VERHAAL ACHTER DE FOTO S Inleiding Reacties van respondenten Het verhaal per categorie Parken en pleinen Sociaal leefklimaat Gebouwde omgeving Verloedering Opfleuren Fiets Veiligheid Multicultureel Voorzieningen Parkeren Top CONCLUSIES Inleiding Inhoudelijke conlusies Methodische conclusies Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van dit soort onderzoek? Aandachtspunten Bijlage 1: Brief aan de deelnemers Bijlage 2: Interview checklist Colofon

4 4 Foto-onderzoek vertelt

5 5 Foto-onderzoek vertelt Voorwoord Dit rapport vertelt het verhaal van een foto-onderzoek als onderzoeksexperiment. Het vertelt het verhaal van de methode: haar kansen en haar beperkingen. En het vertelt het verhaal van hoe een groep betrokken en actieve bewoners van de wijk Regentes-Valkenbos hun wijk beleven. Een verhaal in beeld en tekst, waarin de bewoners letterlijk laten zien hoe ze naar hun wijk kijken. Het foto-onderzoek is op eigen initiatief van OIV tot stand gekomen. Het kwam voort uit een fotowedstrijd en groeide uit tot een idee om het gebruik van door respondenten gemaakte foto s binnen beleidsonderzoek te verkennen. Als aanvulling op de bestaande enquêtes en burgerpanels of als een mogelijkheid om burgerparticipatie in onderzoek vorm te geven. Voor ons is dit onderzoek heel verrassend, leuk en leerzaam geweest. Wij hopen dat u na lezing van dit rapport tot dezelfde conclusie zal komen. Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van de wijkagent Fred Staal en de medewerkers van bewonersorganisatie ReVa. In het bijzonder willen we Netty Baak en Karin Nanninga van de bewonersorganisatie bedanken, die ons organisatorisch contactpunt in de wijk waren en zorgden dat de camera s opgehaald en ingeleverd werden. Het enthousiasme en de toewijding waarmee zij ons ter zijde stonden was voor ons een extra stimulans het experiment tot een succes te maken. En natuurlijk willen we de zestien fotografen van Regentes-Valkenbos hartelijk bedanken voor hun tijd en enthousiasme die ze in het onderzoek hebben gestoken. Marco Wijers, Ada Moree, Anne Scheinberg, Nel Schrama, Carla Calia, Mandy Bierens, Cor Haanstra-de Haan, Mirjam Matthijssen, Mies van Bommel, Perry Lehmann, Arend van de Boom, Geraldine Goeloe, Leo van Velzen en Ed Dusschoten hartelijk dank voor jullie inzet! We hebben eventjes door jullie bril de wijk mogen bekijken en hebben genoten van alle mooie, boeiende, verrassende en kritische verhalen.

6 6 Foto-onderzoek vertelt 1 Inleiding Aanleiding en doel van het onderzoek De gemeente Den Haag gebruikt al jaren verschillende onderzoeksmethoden om de mening van de burger te peilen: burgerconsultaties, stadsenquête, leefbaarheids- en veiligheidsenquête, panelonderzoek etc. Waardevolle instrumenten om op grote of minder grote schaal de Haagse inwoner te raadplegen over onderwerpen die de gemeente van belang acht. Deze onderzoeken hebben hun waarde, maar ook hun beperkingen. Voor nuances of achterliggende verhalen is vaak geen plaats en er zijn ook geluiden dat mensen enquête-moe beginnen te raken. De directe aanleiding voor voorliggend onderzoek is een fotoprijsvraag georganiseerd door de fractie van de Socialistische Partij in Schiedam. Het initiatief fascineert ons. In deze prijsvraag roepen zij de bevolking op om met foto s te laten zien wat de kwaliteiten of verbeterpunten zijn van Schiedam. Onze interesse is gewekt. Is dit niet een prachtige manier om letterlijk en figuurlijk de mening van de burger in beeld te krijgen zonder een te grote sturende invloed vanuit het stadhuis? De deelnemer is vrij om te bepalen wat hij belangrijk vindt om te laten zien. Het is niet de onderzoeker die de respondent leeg trekt maar de respondent die naar eigen inzicht materiaal aanbiedt. Tijd dus om binnen de gemeente deze methode uit te proberen, die door anderen ook wel de visuele prikkelmethode 1 wordt genoemd. We besluiten de fotoprijsvraag om te bouwen tot een experimentele onderzoeksmethode. Het doel is een groep burgers een camera te geven en hen te vragen hun woon- en leefomgeving te fotograferen. Daarna willen we de deelnemers interviewen over de onderwerpen die op de foto s staan. Ons belangrijkste doel is de waarde van deze bijzondere vorm van kwalitatief onderzoek te achterhalen. In eerste instantie in methodologische zin en in tweede instantie ook inhoudelijk. Wat zijn de kansen en beperkingen van dit soort onderzoek? Kan het een aanvulling zijn op de grootschalige enquêtes? En welke andere mogelijkheden biedt het binnen beleidsonderzoek. We besluiten het foto-onderzoek uit te voeren naar de beleving van een groep betrokken en actieve bewoners in de wijk Regentes-Valkenbos, onderdeel van het stadsdeel Segbroek. Het onderzoek heeft twee doelstellingen met de nadruk op de eerste: Een inventarisatie van de toepassingsmogelijkheden van deze onderzoeksmethode binnen beleidsonderzoek; Een beeld verschaffen van hoe een groep betrokken en actieve bewoners in Regentes- Valkenbos hun wijk beleven. Het onderzoeksgebied Het foto-onderzoek vindt plaats in de wijk Regentes-Valkenbos. Deze wijk, die uit het Regentessekwartier en het Valkenboskwartier bestaat, is onderdeel van het stadsdeel Segbroek. De keuze voor deze wijk is tweeledig. We willen het onderzoek graag in een achterstandswijk (GSB-wijk) doen. De bekende achterstandswijken in Den Haag, Transvaal en Schilderswijk, blijken de laatste tijd overvraagd met enquêtes en burgeronderzoeken. Dit lijkt ons geen goede basis om een nieuwe onderzoeksmethode uit te testen. Daarom kiezen we voor Regentes-Valkenbos. Dit is een gemengde wijk, met achterstandskenmerken en actieve bewoners en bewonersorganisatie. Een prima wijk om het foto-onderzoek uit te proberen. 1 Royers, T en L. de Ree 2003) De visuele prikkelmethode, in Tijdschrijft KWALON, nr. 23, jrg. 8. SISWO.

7 7 Foto-onderzoek vertelt Het Regentesse- en Valkenboskwartier werd rond 1900 gebouwd. Achter brede wegen met statige herenhuizen liggen smalle straten met meer eenvoudige woningen. Het monumentale karakter en de menging van wonen en werken maakt het voor veel Hagenaars een aantrekkelijke wijk om te wonen. De wijk wordt doorkruist door de Weimarstraat, een belangrijke winkelstraat. Ten noorden van de Weimarstraat zijn de woningen over het algemeen van betere kwaliteit. In het zuidelijk deel heeft de afgelopen jaren op grote schaal stadsvernieuwing plaatsgevonden. Nieuwbouw en gerenoveerde oudbouw wisselen elkaar hier af. Op het enorme terrein van de vroegere gemeentereiniging is het wijkpark De Verademing aangelegd. Met sportvoorzieningen, paardenbak en speeltuin is dit een multifunctioneel hart van de wijk. Rond het park zijn nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Opvallende kenmerken van het Regentesse- en Valkenboskwartier t.o.v. Segbroek: relatief dicht bebouwd; relatief veel inwoners met een niet-nederlandse afkomst; een hoger percentage werkzoekenden; laag inkomen per huishouden; relatief weinig binnen- en buitensportfaciliteiten. Bron: Stadsdeelanalyse Segbroek, Gemeente Den Haag, Dienst OCW, maart 2006.

8 8 Foto-onderzoek vertelt 2 De onderzoeksaanpak Dit hoofdstuk volgt stapsgewijs, als een soort van handleiding, de fases die we doorlopen hebben bij de aanpak van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de selectie van de respondenten, de foto-opdracht, de interviews, de analyse van het foto-en interviewmateriaal. 2.1 DE RESPONDENTEN Via de beleidsmedewerker deconcentratie van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn in dit stadsdeel boren we een netwerk aan om potentiële respondenten te vinden. Omdat we vooral onderzoek doen naar de onderzoeksmethode zelf, is de representativiteit van de deelnemers voor ons niet zo belangrijk. Uit verschillende contacten (bewonersorganisatie, politie, welzijnsorganisatie) stellen we een lijst samen met 29 personen die we kunnen benaderen. Uiteindelijk selecteren we 20 bewoners (10 mannen en 10 vrouwen) aan wie we een camera uitdelen. Een gemeenschappelijk kenmerk van de respondenten is dat ze allemaal op één of andere manier betrokken en actief zijn in hun wijk. 2.2 DE CAMERA S EN DE EERSTE RESULTATEN De twintig bewoners ontvangen van ons, na telefonisch overleg, een brief waarmee zij een wegwerpcamera bij de wijkwinkel kunnen ophalen. We geven hen de open vraag mee: We willen graag van u weten wat u vindt van uw eigen woonomgeving? Waar bent u trots op, of juist niet? Wat kan er verbeterd worden, of wat wilt u juist graag zo houden? In dezelfde brief vragen we de camera uiterlijk na 4 weken weer in te leveren bij de wijkwinkel. Uiteindelijk ontvangen we 15 camera s terug en één filmrolletje (een respondent gebruikt liever haar eigen camera met het oog op het milieu). Dit is ruim 75% van de benaderde deelnemers; een vrij hoge respons. Vooral de goede bekendheid van de deelnemers met de (dames van de) wijkwinkel lijkt hier erg belangrijk bij te zijn. Deze persoonlijke band maakt dat mensen trouw zijn in het ophalen en terugbrengen van de camera s. Voor ons zijn de medewerkers van de wijkwinkel ook onmisbaar. Zij nemen een heel belangrijk deel van de logistieke werkzaamheden voor hun rekening. We laten de foto s afdrukken en op CD-rom zetten. In eerste instantie om enkele foto s eenvoudig digitaal in de eindrapportage te kunnen gebruiken. Maar de digitale opslag van de foto s blijkt ook heel handig bij de analyse. Je kunt makkelijk tussen bestanden switchen en verhaal en foto s aan elkaar koppelen. De foto s gebruiken voor een mooie fotorapportage is minder haalbaar. De kwaliteit van de foto s valt in sommige gevallen tegen. Vooral de foto s die in het donker of schemer gemaakt zijn, zijn zonder uitleg van de respondent moeilijk te herkennen. In een excel-sheet nummeren we de foto s per respondent en noteren we wat wij (denken te) zien. Onwillekeurig krijg je dan een beeld bij wat de respondent bedoelt met de foto. Dat we ons hier soms heel erg in vergissen, merken we pas later bij de interviews. Maar de eerste gang langs de foto s geeft ons wel een grove indruk over waar de respondenten foto s van hebben gemaakt. Het feit dat we in de beginfase van het onderzoek een wijkwandeling gemaakt hebben met de wijkagent komt ons nu goed van pas. Voor buitenstaanders onbekende plekjes of aandachtsgebieden in de wijk herkennen we nu op de foto s.

9 9 Foto-onderzoek vertelt 2.3 DE INTERVIEWS Met de foto s gaan we terug naar de fotograaf voor een interview. Het interview vormt een essentieel interactief onderdeel van dit onderzoek. Bijna alle gesprekken vinden bij mensen thuis, in de wijkwinkel of op de werkplek plaats. Een prettige bijkomstigheid is dat wij als onderzoekers weer eens achter het bureau vandaan komen en de dagelijkse praktijk van onze Haagse burger kunnen zien en ervaren. De respondenten reageren vaak heel enthousiast en vinden het leuk om de foto s terug te zien en erover te vertellen. Zij hebben veel werk gestopt in de foto s en hebben heel doelbewust en gedurende enkele weken rondgekeken en foto s gemaakt. De ruimte van de open vraag is goed benut. De tijd die wij als onderzoekers steken in het luisteren en noteren van de verhalen wordt zeer gewaardeerd. Tijdens de interviews bekijken we alle foto s en horen zo het verhaal en de gedachten achter het gefotografeerde. Verassend is soms te horen dat er achter een foto een heel ander verhaal schuil gaat, dan dat wij in eerste instantie dachten. De aanvullende waarde van het interview wordt heel duidelijk. Het maakt duidelijk wat de fotograaf belangrijk vindt en waarom. Vooral de keuze van een top drie van belangrijkste foto s dwingt de respondent tot het stellen van prioriteiten en is onderzoeksmatig zeer informatief. Het is niet alleen het verhaal achter de foto, maar ook het verhaal achter de cijfers in bijvoorbeeld de leefbaarheids- of stadsenquête dat steeds meer kleur krijgt. De foto s leveren informatie op die beleidsmakers misschien wel meer zeggen, dan de kale cijfers uit de enquêtes. Waarom verzetten mensen zich bijvoorbeeld tegen sloop en nieuwbouw of hoe reageren ze op het opknappen van pleinen en straten bij hen in de wijk? Of wat doen huizenhoge hekken rondom een gloednieuw wijkpark met het gevoel van eigenwaarde van mensen? En hoe reageren mensen op particulier initiatief om het stoepje voor de deur of de straat op te vrolijken met plantenbakken? Welk onderwerp zien we vaak terug en in hoeverre verklaart dit een cijfer uit een enquête? Wat in ieder geval opvalt, is dat mensen spontaan ook veel positieve aspecten van hun leefomgeving laten zien. Geluiden die ambtenaren misschien minder vaak horen, omdat ze vaak alleen iets van de burgers horen als er dingen niet goed gaan en er geklaagd wordt over het beleid of de uitvoering ervan. 2.4 ANALYSEFASE Het materiaal van bijna 400 foto s en de achterliggende verhalen is de bron waar uit we putten om de vraag te kunnen beantwoorden hoe betrokken en actieve bewoners hun wijk beleven. Om grip te krijgen op de hoeveelheid informatie brengen we de foto s en bijbehorende verhalen onder in categorieën. Zo krijgen we een werkbare structuur. De categorieën zijn achteraf vastgesteld aan de hand van overeenkomsten in de betekenis die aan de gefotografeerde onderwerpen werd gegeven. In totaal zijn tien categorieën gedefinieerd: 1 parken en pleinen; 2 sociaal leefklimaat; 3 gebouwde omgeving; 4 verloedering; 5 opfleuren; 6 fiets; 7 veiligheid; 8 multicultureel; 9 voorzieningen; 10 parkeren. Daarnaast hebben we iedere foto een waardering van de respondent meegegeven. Dit kon zijn: positief, negatief, beide of neutraal. De foto s zijn zo veel mogelijk in één categorie ondergebracht. In enkele gevallen komen de foto s in meerdere categorieën voor, omdat het verhaal van de respondent bij de foto op meerdere aspecten betrekking had.

10 10 Foto-onderzoek vertelt Tabel 2.1 Kenmerken van respondenten Leeftijd Aantal < 20 jaar jaar jaar jaar 2 > 60 jaar 4 Geslacht Man 7 Vrouw 9 Woonduur in de wijk 0-10 jaar jaar jaar jaar 3 41 jaar of langer 2 Tabel 2.2 Onderwerpen en waardering van respondenten bij foto s Onderwerp Positief Negatief Positief en negatief Neutraal Genoemd totaal Parken en Pleinen Sociaal leefklimaat Gebouwde omgeving Verloedering Opfleuren Fiets Veiligheid Multiculti Voorzieningen Parkeren

11 11 Foto-onderzoek vertelt 3 Het verhaal achter de foto s 3.1 INLEIDING In dit hoofdstuk wordt per categorie een beeld gegeven van wat mensen erover te vertellen hebben. De nadruk van de analyse ligt niet op het kwantificeren, maar op het verhaal. Wat vinden de mensen storend en waarom? Of wat waarderen ze juist? Een indruk van hoe vaak een onderwerp door een respondent is vastgelegd of door hoeveel respondenten een onderwerp is gefotografeerd geeft je wel een gevoel van verhoudingen. Maar de tekst in het rapport is zoveel mogelijk verhalend en beschrijvend geschreven om recht te doen aan de opzet de mensen hun eigen verhaal te laten vertellen. 3.2 REACTIES VAN RESPONDENTEN In hoofdstuk twee gaven we al even aan dat de deelnemers aan het onderzoek allemaal zeer positief reageerden op het initiatief. De aanpak werd als nieuw en verfrissend ervaren en mensen gaven soms aan dat ze bewuster of met andere ogen naar hun wijk zijn gaan kijken. Ook reageerden zij zeer positief op de interviews, waarin ze hun verhaal konden vertellen bij de foto s. Soms kwamen hele verhalen los naar aanleiding van één foto. En soms bleek er achter een foto een heel ander verhaal schuil te gaan dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Hieronder staan wat reacties van deelnemers ter illustratie. Dit zijn de feiten Toen ik de uitnodiging kreeg had ik meteen een beeld van wat ik wilde fotograferen. Het was een gevoel van: hè, hè, nu kan ik al mijn opmerkingen en dingen eindelijk eens kwijt bij iemand van de gemeente. Veel van geleerd. Dat er toch nog best dingen in de wijk zijn die nog verbeterd kunnen worden. We hebben doelgericht foto s gemaakt. We hebben ons echt gericht op het uiterlijk van de wijk en op de veiligheid. Leuke manier om naar je eigen buurt te kijken. Met andere ogen gaan kijken en meer gaan opletten. Het positieve beeld is door de foto s bevestigd. Je moet het niet één keertje doen, maar meer keer herhalen. Met een camera ga je gerichter fotograferen, anders dan een gesprek. En indrukwekkend de followup met de interviews. Als je door de wijk fietst zie je de mooiste dingen terug. Zaken waar je trots op bent. Trots omdat je onderdeel bent van deze wijk. Het is leuk om te merken dat er vanuit de gemeente aandacht is voor het stukje wijk waar je woont.

12 12 Foto-onderzoek vertelt 3.3 HET VERHAAL PER CATEGORIE Onderstaande tabellen geven een beeld van hoeveel respondenten een onderwerp hebben gefotografeerd en hoeveel foto s per categorie zijn gemaakt. Categorie aantal respondenten Sociaal leefklimaat 16 Parken en Pleinen 13 Verloedering 13 Gebouwde omgeving 12 Opfleuren 9 Veiligheid 9 Voorzieningen 7 Parkeren 7 Multiculti 6 Fiets 6 Categorie aantal foto's Parken en Pleinen 64 Sociaal leefklimaat 63 Gebouwde omgeving 58 Verloedering 57 Opfleuren 31 Fiets 31 Veiligheid 20 Multiculti 15 Voorzieningen 14 Parkeren 9 De meest gefotografeerde onderwerpen zijn parken en pleinen, sociaal leefklimaat. Relatief weinig foto s zijn gemaakt over het onderwerp parkeren, de voorzieningen in de wijk en het multiculturele karakter van de wijk. Op de volgende pagina s worden de tien categorieën nader uitgewerkt Parken en pleinen Onder parken en pleinen verstaan we openbare en onbebouwde terreinen met (in geval van park) grasperken, bomen, struiken e.d. Tweederde van de respondenten heeft een foto gemaakt van een park of een plein; Parken en pleinen: mooie plekjes in de wijk waar je lekker buiten kan zijn; Over het nieuwe wijkpark De Verademing lopen de meningen sterk uiteen. Tweederde van de respondenten heeft in totaal één of meer foto s gemaakt van pleinen en parken in Regentes-Valkenbos. In totaal zijn er dertien verschillende plekken gefotografeerd. Een absolute topper is het nieuwe wijkpark De Verademing, dat door de helft van de respondenten werd gefotografeerd. Andere parken en pleinen die door meerdere respondenten zijn vastgelegd zijn het Koningsplein, het Regentesseplein, het Newtonplein en het speelveldje aan de Copernicuslaan. Het Madam Curieplein en de Kraijeck playground zijn elk door twee verschillende respondenten gefotografeerd. De andere parken of pleinen die nog zijn gefotografeerd zijn bij de Karel de Roosstraat, het sportveldje bij de oude bibliotheek, het Kraijeck Plaza, het schoolplein in de Kepplerstraat en het Kepplerplein aan de Franklinstraat. De parken en pleinen die op de foto s staan afgebeeld zijn door respondenten vooral gefotografeerd als de mooie plekjes in de wijk. In de verwoording over de parken worden termen gebruikt als, mooi, groen, lekker buiten zitten, fleurig, fijn rustpunt in de wijk, heerlijke speelplek, mooi opgeknapt, fijne ontmoetingsplek of echt een plek om trots op te zijn. Het Kamerlingh-Onnesplein: specifiek voor jongeren

13 13 Foto-onderzoek vertelt Fantastisch speelpark (Newtonplein). Bomen relatief netjes verzorgt. Mensen gaan er barbecuen. Fantastisch moet zeker zo blijven. Met Jonker Franshuis (ouderen) en jeugd. Ook noemen sommige bewoners de pleinen of de parken als plekken die helpen contact te leggen tussen bewoners. Niet alleen omdat men elkaar er zomers tegenkomt. Maar ook omdat verschillende bewoners zich actief inspannen om een plein mooi te krijgen of mooi te houden. Zo staat het plein voor betrokkenheid bij de buurt en sociale kwaliteit. Een voorbeeld van buurtbetrokkenheid is het Kamerlingh Onnesplein. Dit plein is mede door inzet van de bewoners specifiek ingericht voor de jongeren. Hier kunnen ze voetballen en op banken hangen. De speeltoestellen voor de kleine kinderen zijn bewust weggehaald, zodat de kleintjes geen last hebben van de jongeren en andersom. Een andere deelnemer vertelde over De Verademing en de voetbalclub Remo. Hoewel de voetbalclub de laatste jaren misschien een bedenkelijke roem heeft gekregen, heeft een clubje ouders besloten hun kinderen daar in de eigen wijk op voetbal te doen. Door een actieve rol in het bestuur van de club te zoeken, hopen deze ouders een positieve impuls te geven aan de club en indirect aan de wijk. De Verademing neemt een beetje een bijzondere positie in. Zoals we al zagen is de Verademing oververtegenwoordigd in al het beeldmateriaal. In de meeste gevallen fotograferen de respondenten een positief punt van dit park. Speeltuin De Verademing. Verschrikkelijk leuk met (speel)apparaten. Bij warm weer is er ook een waterspeeltoestel. Speeltuin in De Verademing De Verademing, fantastisch!. Moet allemaal nog groeien, maar hartstikke mooi. Hier zijn we aan het jeu de boulen. Ik wilde ook iets doen in het park. Er is dus ook iets voor ouderen. Heel leuk om te doen. Maar er is ook veel kritiek op De Verademing of de directe omgeving. De toegankelijkheid of juist het gebrek daar aan noemt men. Hekken zijn afgesloten, je moet weten bij wie je moet zijn om te organiseren dat je er s avonds gebruik van kunt maken en sommige delen zijn voor mensen die slecht ter been zijn niet goed te bereiken. De hekken die rond de sportvelden staan in De Verademing geven een beeld van een gesloten penitentiaire inrichting. Heel erg jammer. De Verademing kan beter aangekleed worden. We moeten het ermee doen, maar het had beter gekund. Het ziet eruit als een concentratiekamp. De boodschap is nu eigenlijk: dit is een gevaarlijke buurt, we moeten onze eigendommen beschermen! Hekken eromheen want de mensen hier zijn een beetje sjofel schorriemorrie. Maak er dan iets leuks van, vooral met meer groen. Sportvelden in De Verademing

14 14 Foto-onderzoek vertelt Ook noemen meerdere respondenten het jammer dat De Verademing nu vooral bepaald wordt door de sportvelden en voetbalvereniging (Voetbalclub Remo). Hierdoor is het park maar beperkt toegankelijk voor publiek en is het niet een buurtpark à la Zuiderpark geworden, zoals sommigen voor ogen hadden. Hierdoor mist het een verankering in de buurt. Dan heb je iets achter de hekken waar mensen niet naartoe gaan Een ander kritiekpunt dat vaker gehoord is, is de groenvoorziening rond De Verademing. Men heeft begrip voor het feit dat alles nog een beetje moet groeien en dat het met de tijd mooier zal worden, maar het zou allemaal wat sneller kunnen verlopen en er zou wat meer en mooier groen geplaatst kunnen worden. Tot slot zijn bewoners kritisch over de verzorging en onderhoud en vooral die van de directe omgeving. Dat kan toch niet, ruim dit soort troep nu op. In De Verademing komen zomers groepjes jongelui met een kratje bier om gezellig een beetje te praten. De verkeerde gasten gaan met de rotzooi die er omheen ligt lopen spelen en verzieken het dan weer voor die anderen. Als de verkeerden herrie gaan maken mogen de goeden niet meer in het park komen Je moet het blijven bijhouden want vuil trekt ander vuil aan. Als er toch al rotzooi ligt dan kan ik mijn rotzooi er nog wel bij gooien dat valt dan niet op Sociaal leefklimaat Sociaal leefklimaat is een behoorlijk breed begrip. In de context van dit onderzoek verstaan we er hier onder: - gezamenlijk (bewoners en gemeente) bewoonbaar (schoon, groen) houden van straat, buurt, wijk; - gezamenlijk veilig houden van straat, buurt, wijk; - contact onderhouden met buurtbewoners via informeel contact of vergaderingen etc.; - diversiteit in woningaanbod en bevolkingssamenstelling. Door iedereen gekiekt; Positieve verhalen over kleine en grote initiatieven om de straat, buurt of wijk leefbaar te houden; Investeren in sociaal contact tussen (buurt)bewoners houdt de wijk leefbaar. Alle respondenten hebben één of meer foto s gemaakt over het onderwerp sociaal leefklimaat. Opvallend is dat het overgrote deel van de foto s een positieve betekenis heeft. Slechts enkele foto s tonen zaken waar mensen ontevreden over zijn. Veel respondenten zijn zich bewust van het feit dat klagen alleen niet helpt en dat je ook zelf de handen uit de mouwen kan steken of met alternatieve voorstellen kan komen: De Hondiusstraatgroep Makkelijk om als bewoner op een troon te gaan zitten en te zeggen wat allemaal niet deugt. En burgemeester doe er eens wat aan. Je moet ook met alternatieven komen. Laten zien dat je bereidt bent met oplossingen te komen De meeste foto s zijn gemaakt over het gezamenlijk bewoonbaar maken of houden van de omgeving. Dit varieert van kleine initiatieven als de vuilniszakken op één gezamenlijke plek bij elkaar zetten, een bankje voor de deur zetten, samen voor plantenbakken of perken

15 15 Foto-onderzoek vertelt zorgen tot grotere initiatieven als het aanstellen van straatvertegenwoordigers, die de oren en ogen in een wijk kunnen zijn. Of het gezamenlijk schoonhouden van een speeltuintje. Aan de Karel de Roostraat houden ze regelmatig schoonmaakacties in het speeltuintje met de omwonenden. Behalve de schoonmaak stimuleert het ook het onderlinge contact. Een illustratief voorbeeld van gezamenlijke inzet voor de verbetering van de leefbaarheid is de Straatgroep Hondius. Enkele actieve bewoners hebben de straat geur en kleur gegeven door plantenbakken en bankjes neer te zetten. Voor hun initiatief hebben ze niet alleen de gemeenteprijs De Gulden Klinker ontvangen, maar ook het SBS-6 programma is langsgekomen om het initiatief een extra impuls te geven. Naar aanleiding van het ontstaan van straatgroepen constateert een andere bewoner dat het niveau waarop mensen actief betrokken zijn verschuift van buurtniveau naar de eigen straat of nog dichter bij huis. Ook het feit dat mensen tegenwoordig minder tijd hebben doordat ze overdag drukke banen hebben en s avonds met de kinderen bezig zijn lijkt daarbij een rol te spelen. Een aantal mensen noemt in positieve zin de inzet van de gemeente om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Voorbeelden ervan zijn het ondersteunen van initiatieven als de straatvertegenwoordigers, het opknappen van straten en pleinen (Weimarstraat en Regentesseplein). Ook bewonersparticipatie is een belangrijk aspect van sociale leefbaarheid. Uit een aantal bijdragen van de respondenten komt naar voren dat men ontevreden is over wat de gemeente doet De vrijwilligers van de nachtpreventie met de reacties en voorstellen van de bewoners. Voorbeelden zijn de sloop van sociale woningbouw en de inrichting van het wijkpark De Verademing: Mensen zijn gelukkig daar tegen geringe kosten te kunnen wonen. Aantal sociale huurwoningen neemt alleen maar af in Den Haag. Waar moeten mensen naartoe met een beperkt inkomen? De sociale functie, opvang van zwakkeren, telt kennelijk nu niet meer. De hekken om de sportvelden geven een beeld van een gesloten penitentiaire inrichting. Het gevoel dat bij mensen leeft is: we hebben het opgedrongen gekregen". Er is een vreemde voetbalclub, die is niet van ons. Wat moeten we ermee. Onder sociaal leefklimaat verstaan we ook het gezamenlijk zorgen voor een veilige leefomgeving. Het nachtpreventieteam in Regentes-Valkenbos is zo n voorbeeld van een gezamenlijke aanpak van politie, bewoners en gemeente. Drie respondenten zijn zelf actief in de nachtpreventie en zeer enthousiast over deze vorm van betrokkenheid bij hun eigen wijk. Het volgende citaat illustreert goed wat mensen beweegt om mee te doen: Ik ben een doener. Je kunt vergaderen en zeggen dat de politie meer moet doen in de wijk. Maar de politie kan ook niet alles en ziet niet alles. Je leeft hier met z n allen. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid..en leuk om allerlei soorten mensen uit de wijk te leren kennen. Er is respect naar elkaar. Doordat je s Burenhulp: grote schoonmaak bij een buurvrouw in de problemen

16 16 Foto-onderzoek vertelt nachts loopt ga je overdag ook meer opletten. Je weet meer dingen, je ziet meer dingen. Je kunt andere buurtbewoners ook inlichten Veel foto s zijn ook gemaakt over het belang van sociaal contact tussen buurtbewoners. Bij deze foto s draait het om zaken als het gezamenlijk organiseren van een braderie, met de buren kletsen, het elkaar vriendelijk begroeten, bankje als ontmoetingsplek, buurvrouw uit de penarie helpen of in bewonersoverleggen oplossingen bedenken voor buurtproblemen. De kerk aan de Beeklaan (naast Heilighart School) is door bewoners ingebracht als een mooi fenomeen dat gelukkig van sloop is behoed. mooie ontmoetingsplek voor veel mensen in de wijk, men denkt erover een interreligieus centrum van te maken. Een aantal foto s gaan over enkele specifieke bevolkingsgroepen in de wijk, waarmee men samenleeft: jonge inwoners (verjonging), sociaal zwakkeren (Parnassia) en intimiderende jongeren. De verjonging wordt als positief ervaren. De aanwezigheid van het centrum van Parnassia wordt geaccepteerd, maar wat betreft de plannen voor uitbreiding zijn er twijfels over de draagkracht van de directe omgeving. De hangende jongeren op het Copernicusplein worden voor de spelende kleinere kinderen als intimiderend ervaren Gebouwde omgeving Onder categorie gebouwde omgeving zijn alle onderwerpen ondergebracht die op enigerlei wijze te maken hebben met de fysieke omgeving, die door de mens is gebouwd. Hieronder vallen foto s over gebouwen, straten, kades en beeldbepalende objecten als fabrieken, lantaarnpalen, lichtreclames etc. het historische karakter van de wijk boeit en bindt; het onderhoud van straten, pleinen en kades in de wijk wordt gezien en gewaardeerd; Minder enthousiasme is er over de afwijkende nieuwbouw tussen de historische herenhuizen. In totaal heeft driekwart van de respondenten foto s over dit onderwerp gemaakt. De meeste foto s (75%) hebben een positieve betekenis. De meeste foto s zijn gemaakt over de renovatie en het behoud van het historische panden in de wijk. Deze foto s zijn vooral gemaakt in het Regentessekwartier. Deze wijk werd rond 1900 gebouwd en wordt gekenmerkt door een afwisseling van brede wegen en lanen met statige herenhuizen en daadachterliggende smalle straten met meer eenvoudige woningen. Uit de foto s en de verhalen van de respondenten blijkt dat het historische en monumentale karakter van deze wijk erg gewaardeerd wordt en dat men huiverig is voor sloop en nieuwbouw. Ook de plaatsing van mooie authentieke lantaarnpalen wordt door een aantal mensen genoemd als een positief Mooie herenhuizen en authentieke lantaarnpaal aspect. Naast de gebouwen en straten in de wijk zijn ook een aantal foto s gemaakt van dakterrassen en (binnen)tuinen. De mensen blijken in een stedelijke omgeving ook veel waarde te hechten aan groen en verzorgde terrassen en tuinen. Zoals ook blijkt bij het thema opfleuren, dat later in dit hoofdstuk wordt beschreven.

17 17 Foto-onderzoek vertelt Een bewoner vertelde een leuke anekdote over een twist over de kleur van een brug over het verversingskanaal (Suezkade): Gemeente had vroeger de eigenschap om alles (o.a. hekwerken) groen te verven. In jaren 70 was er een kunstenaar die wilde alles geel verven. s nachts verfde hij geel wat de gemeente net groen had geverfd. Zo ging dat een paar keer op en neer. Uiteindelijk is de man opgepakt. Maar nu zie je nog steeds dat een deel van de brug groen en een deel geel is. Stukje geschiedenis. En zo n prachtige lantaarnpaal. Die brandt toch maar weer. Regentes-Valkenbos kent ook een aantal gebouwen die opvallen doordat ze in positieve zin afwijken van hun directe omgeving. Eén respondent heeft een aantal van deze gebouwen gefotografeerd: de moskee (Gaslaan) tussen de kleine arbeiderswoningen, de gasfabriek, en Bijzondere nieuwbouw en..historische lanen de nieuwbouwflat aan de Loosduinseweg met de grote beelden van een man en een vrouw voor de deur. Ze representeren voor hem het gevarieerde karakter van de wijk: multicultureel, rijke en arme mensen, oude en jonge mensen etc. Een wereldje op zich waar ook een industrieel complex als de gasfabriek tussen de woningen en de winkels in past. Verder wordt over het algemeen het gemeentelijk onderhoud dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden aan straten en kades in de wijk zeer gewaardeerd. De renovatie van de Weimarstraat en het onderhoud van de Conradkade zijn voorbeelden die genoemd worden. Verrassend is ook het verhaal van een respondent bij twee foto s van een mooie witte muur met enkele graffititeksten: hij wil hiermee juist laten zien dat er eigenlijk nauwelijks graffiti voorkomt in deze wijk. Een aantal bewoners heeft foto s gemaakt van onderwerpen waar ze zich aan storen of die ze liever anders zouden hebben. Het meest gefotografeerd is de nieuwbouw in de wijk die de oude historische panden heeft vervangen of gaat vervangen. Deze nieuwbouw wordt door de fotografen over het algemeen gezien als een verstoring van het historische karakter van de straat. Of in het geval van sloop van de hele straat als het verloren gaan van karakteristieke panden. Overigens is men over de nieuwbouw rondom het park De Verademing over het algemeen wel positief. Andere storende elementen die genoemd zijn: lelijke moderne lantaarnpalen, de gasfabriek en de sterke verlichting van het uithangbord Stadsdeelkantoor Segbroek. Er zijn ook een aantal onderwerpen waar men zowel goede als minder goede kanten aan ziet. Of waar men een neutraal oordeel over heeft. Deze foto s gaan onder andere over de architectuur van het park De Verademing, het niet helemaal afmaken van een renovatie van een straat, het dilemma van investeren in of afbreken van karakteristieke woningen.

18 18 Foto-onderzoek vertelt Verloedering Onder de categorie verloedering zijn alle foto s ondergebracht die gaan over het verval en de verslonzing van de buurt in fysieke zin. Vooral bekende verloederingsthema s als leegstand, verval, zwerfvuil, achtergelaten grofvuil en graffiti; Ook positieve foto s over de afwezigheid of succesvolle bestrijding van verloedering; De ergernis over hondenpoep valt mee. Tweederde van de deelnemers heeft foto s over dit onderwerp gemaakt. Een paar bewoners hebben foto s gemaakt van straten en pleinen met het doel te laten zien hoe mooi een straat of plein eruit ziet als het opgeknapt is. Of hoe relatief weinig graffiti er in de wijk voorkomt. Of hoe schoon de straten blijven als bewoners de beschikking hebben over vuilcontainers, waarin ze hun vuilnis kunnen opslaan. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe wijkbewoners het onderhoud en het schoonhouden van hun buurt door gemeentelijke diensten waarderen. Maar het overgrote deel van de foto s is gemaakt van plekken en situaties waar mensen zich storen aan de vuilnis, leegstand, verval, graffiti, hondenpoep etc. Veel foto s zijn genomen van huizen, etages of winkels die leegstaan of achterstallig onderhoud vertonen. Een bewoner heeft ruime aandacht besteed aan de huizen die op de nominatie staan gesloopt te worden aan de Constant Rebecquestraat. Dit is het ergste stukje. Als je hier langsfietst zou je inderdaad denken gooi de boel maar plat. Het is gekraakt geweest en zo nu en dan liggen de ruiten eruit.de corporatie wil er nieuwbouwwoningen neerzetten..het is een stukje historie in de stad en het hoort er echt bij.ik vind dat het hele wijkje gewoon moet blijven staan. Je zou het zelfs nog in oorspronkelijke staat kunnen terugbrengen. Een ander onderwerp waar meerdere mensen tegen te hoop lopen is de rondslingerende vuilnis of het grofvuil dat gewoon op straat wordt achtergelaten na het verlaten van de woning. Eén bewoner stoort zich aan het verkeerd aangeboden grofvuil, maar ook aan de manier waarop de gemeente daarop reageert: Hier staat een hele huisraad op straat. Komen er vervolgens mensen die stickeren met verkeerd aangeboden. Waanzin ten top. Ruim het dan op! Voor mensen die niet weten hoe het werkt is het nu net alsof het niets uitmaakt. Sticker dan tenminste ook in alle vreemde talen. Dit is van een huisjesmelker, die iemand eruit zet en alles op straat flikkert. Die (huisjesmelkers) moeten sowieso aangepakt worden, omdat ze het niet fatsoenlijk doen. In de Weimarstraat constateert een bewoner dat het aanbod van (bedrijfs)afval enorm is. Hele bergen afval staan wekelijks bij hem voor de deur. Vooral het losse afval dat blijft liggen nadat de vuilnismannen zijn langsgekomen is het meest storend. vuilnismannen nemen alleen mee wat ze in een paar grepen kunnen pakken. Regelmatig blijven dingen liggen (o.a. losse pizzadozen) Ik stop restanten vaak in een vuilnisbak. De jongens van de horecagelegenheid hier beneden doen het inmiddels ook. Bergen met bedrijfsafval Goed voorbeeld doet goed volgen. Zo is het nu eenmaal! Een extra ophaaldag zou volgens hem geen overbodige luxe zijn.

19 19 Foto-onderzoek vertelt Graffitivervuiling is door relatief weinig mensen (3) gefotografeerd. Toch wordt het ervaren als een lelijk en als een verschijnsel dat andere rommel en troep aantrekt. Graffiti is verschrikkelijk lelijk. Is er altijd. Soms wordt het overgeschilderd. Dit was laatst weer nieuw Een andere ergernis is dat sommige renovatieprojecten of opknapbeurten niet goed worden afgemaakt. Een braakliggende omheind terrein naast prachtige nieuwbouwwoningen of een rommelige middenberm met veel onkruid of graffiti in een straat met prachtig gerenoveerde panden. Ook het contrast tussen de prachtig opgeknapte Weimarstraat en de vervallen panden in het stukje Beeklaan (tussen Weimarstraat en Loosduinsekade) is twee bewoners opgevallen. Ze doen beide een oproep aan de gemeente vooral de Beeklaan niet te vergeten. Opmerkelijk is dat slechts twee mensen foto s hebben gemaakt van hondenpoep op de stoep. Dit is opvallend omdat hondenpoep vaak ergernis nummer 1 is. Ook in de leefbaarheidsenquête 2004 wordt de ergernis van zwerfvuil en hondenpoep nog door respectievelijk 20 en 27% van de mensen in Regentes en Valkenbos genoemd Opfleuren Onder opfleuren verstaan we alle initiatieven, vanuit de gemeente of de bewoners zelf, die bijdragen aan een plezierige woonomgeving. Deze categorie vertoont een zekere overlap met de categorie sociaal leefklimaat. Onder opfleuren zijn zoveel mogelijk onderwerpen samengebracht die gaan over een fysieke opfleuring van de wijk, bijvoorbeeld bloembakken en groen. De onderwerpen onder sociaal leefklimaat hebben meer te maken met het sociale aspect van leefbaarheid. Gemeentelijke zorg voor groen op straten en pleinen heeft blijvende aandacht nodig; Je eigen straat, huis of plein opfleuren met plantenbakken of zo is goed alternatief; Opvallend vaak zijn in positieve zin plantenbakken of geveltuintjes gefotografeerd, die door mensen zelf zijn neergezet. Ook zijn veel foto s gemaakt van groenvoorzieningen die door de gemeente verzorgd worden: narcissen in de berm, groene perkjes, aanplant en onderhoud van bomen (in gerenoveerde straten), onderhoud van kades. Uit de verhalen bij de foto s wordt duidelijk dat mensen het eigen initiatief van bewoners die de straat opfleuren zeer waarderen, maar ook heel blij zijn als de gemeente investeert in het groen en fleurig houden van de wijk. Hier hebben bewoners gewoon twee oude vuilnisbakken gebruikt. Ze hebben ze een leuk kleurtje gegeven en hortensia s erin gestopt. Wauw dit is leuk. Een stuk creativiteit in de wijk en kost niet veel. Weet niet of ze vastgekit zijn. Ik geniet van de narcissen in de berm van de Loosduinseweg. Heel klein stukje met heel veel groen. Dat moeten ze (de gemeente) vaker doen. Gewoon veel meer groen in de wijk. Nog een paar boompjes erbij!

20 20 Foto-onderzoek vertelt Toch kan je het opfleuren van de stoep met plantenbakken voor het huis ook heel anders beleven: Wijk zeurt heel erg dat ze groen in de straat wil, maar als je deze straat in komt dan is er te veel groen. We lopen krantjes daarzo. En dan moet je van deur tot deur helemaal omlopen voor je bij de volgende kan. En hoe ze het allemaal neergezet hebben, met potjes en plantjes geeft een heel rommelig gezicht. Er staan plantenbakken in de weg. De foto s waar mensen iets laten zien waar ze niet tevreden mee zijn gaan vooral over het gebrek aan gemeentelijke zorg voor het groen in de wijk. Vooral bij werkzaamheden in straten worden vaak bomen verwijderd, die vervolgens niet, of pas na lange tijd, weer terugkomen. Eén respondent heeft in de buurt van de Gaslaan veel omgekapte bomen en kale straten gefotografeerd. Zij koppelt het gebrek aan inzet van de gemeente heel duidelijk aan een gevoel van eigenwaarde: Er is te weinig groen in de wijk. De gemeente gaat daar (bv. het wieden van onkruid) te nonchalant mee om. Het onverzorgde geeft mij een gevoel van het niet waard zijn. Hetzelfde met de hekken bij het park De Verademing. Deze geven mij het gevoel van jullie zijn niet goed, jullie zijn het niet waard, jullie zijn gevaarlijk, jullie slopen alles. Dit brengt niet het beste in de wijk naar boven. Opfleuren kan ook begrepen worden als creativiteit en kunsten in de wijk brengen. Eén iemand maakte foto s van bewoners die op straat zaten te musiceren. De muziekklanken fleurden de straat op Leuk dat mensen zo buiten gaan zitten. De muziekklanken fleurden de hele straat op. Leuk dat we dat in onze wijk hebben. Er wonen veel artiesten en kunstenaars in de wijk. Geeft meerwaarde. Een ander is heel blij met het kunstwerk dat in het water voor de gasfabriek staat. En ook de toegenomen ruimte en aandacht voor kunstenaars in de Weimarstraat is door een respondent vastgelegd. Het artistieke en creatieve karakter van de wijk wordt door meerdere mensen als een positieve kant van Regentes-Valkenbos ervaren. Een beeld dat overeenkomt met de waardering van het multiculturele karakter van de wijk, dat ook uit veel bijdragen blijkt Fiets Onder de categorie fiets verstaan we alles wat betrekking heeft op het gebruik, het stallen en afdanken van fietsen. Het ontbreekt aan voldoende stallingsmogelijkheden voor de fiets; Afgedankte fietswrakken zorgen voor ergernis; Over het onderwerp fiets zijn relatief veel foto s per respondent gemaakt. Ruim éénderde van de respondenten heeft de fiets als onderwerp gefotografeerd. De meeste foto s gingen over onderwerpen waar mensen zich aan storen. Het merendeel van de foto s uit deze categorie hebben betrekking op het gebrek aan stallingvoorzieningen voor fietsen en in het bijzonder fietsbeugels om de fietsen tegenaan te zetten. Meerdere mensen geven aan dat het huidige aantal fietsenbeugels en

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen COLOFON Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen Mariët Kaptein Proces- en projectadviseur en projectleider Proeftuin Gemeente Vlissingen Marc de Jong Senior

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De s-gravendijkwal onder de loep

De s-gravendijkwal onder de loep De s-gravendijkwal onder de loep Buurtgesprekken, registraties, interviews en observaties rond leefbaarheid en veiligheid in een Rotterdamse straat Dr. Eric Bervoets 21 januari 2015 NHOUDSOPGAVE Bestuurlijke

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk 2014 Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk Marten van der Meulen Dorothée Berensen-Peppink Nynke Sietsma Hoofdauteur: Marten van der Meulen Co-auteur: Dorothée Berensen-Peppink

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie