Indienen declaraties EVD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indienen declaraties EVD"

Transcriptie

1 Nummer 367 januari / februari 2013, jaargang 40 Pagina 1 Indienen declaraties EVD per 1 juli 2013 uitsluitend elektronisch Pagina 2 BpfBOUW versobert pensioen opbouw over 2013 Pagina 3 Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid, 1 e kwartaal 2013 Pagina 4 Tweede incassopartner sector Bouw Toeslagpercentages 1 e halfjaar 2013 Pagina 5 Nieuw in 2013: Pensioenopleidingen voor de sector Bouwnijverheid informatieblad over pensioenen en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid Indienen declaraties EVD per 1 juli 2013 uitsluitend elektronisch In 2012 is Cordares (onderdeel van APG) gestart de papieren declaratieprocedure geleidelijk aan te vervangen door een elektronische versie via internet. Via de Cordares Post (nummer 361) en een brief is de bedrijfstak destijds geïnformeerd over de mogelijk heden van het elektronisch indienen van declaraties extra verlofdagen (EVD). Het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid (SAB) heeft onlangs (december 2012) besloten per 1 juli 2013 de handmatige aanlevering van declaraties EVD te vervangen door een elektronische aanlevering. Alle werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen hebben een inlogcode en wachtwoord ontvangen. Hiermee kunnen ze via de website https://mijnbter-bouw.nl of via de button SF/EVD op de homepage van rechtstreeks inloggen op het declaratiedeel om op die manier hun declaraties elektronisch in te dienen. Op de site staat ook de handleiding voor het elektronisch declareren en is het mogelijk een wachtwoord en inlogcode aan te vragen als men die niet meer heeft. Steeds meer werkgevers maken inmiddels gebruik van deze wijze van declareren. Overgangsfase Het is in het 1 e halfjaar van 2013 nog mogelijk om op twee manieren declaraties in te dienen (via de post of elektronisch). Vanaf 1 juli 2013 kan dit echter uitsluitend nog elektronisch. Besteedt een werkgever zijn administratie uit aan een administratie kantoor, is het aan te bevelen ook het kantoor over de gewijzigde declaratieprocedure in te lichten. Beëindigen van papieren declaraties EVD levert de volgende voordelen op: Kostenbesparing; Snellere verwerking en uitbetaling van declaraties; Directe foutherkenning bij invoer declaratie in de portal; Direct overzicht van de declaratiehistorie. T. Borst, lid bestuur SAB: Ga met elkaar en vandaag nog over tot elektronisch declareren. Het levert voor alle betrokkenen aanzienlijke kostenbesparing op die nu harder nodig is dan ooit! Lees verder op pagina 2

2 2 Grote aanleveringen Cordares onderzoekt de mogelijkheden om grote aanleveringen via een XML bestand elektronisch aan te laten leveren. De meeste loonpakketten hebben de functionaliteit om gegevens in een XMLbestand te plaatsen. Het aanleveren van gegevens in een XML-bestand wordt bijvoorbeeld reeds gebruikt voor aangiftes aan de Belastingdienst. Aanleveren van declaraties via een digitaal bestand levert de volgende voordelen op: Kostenbesparing Lagere foutgevoeligheid Als werkgevers van plan zijn declaraties voortaan via een XML bestand aan te gaan leveren dan willen wij dat graag weten. Dat kan door het sturen van een naar: met vermelding van het ledennummer. Zodra aanlevering via XML mogelijk is publiceren we dat in de Cordares Post en op Mocht u nog vragen hebben over het elektronisch declareren dan kunt u contact opnemen met de Informatielijn Indienen deelnamelijsten Scholingsfonds Opleidingsinstituten kunnen nu nog op twee manieren deelnamelijsten Scholingsfonds insturen (via de post of elektronisch). Aan de hand van de deelnamelijst wordt de hoogte van de vergoeding voor de werkgever bepaald. Ook voor de opleidingsinstituten geldt dat vanaf 1 juli 2013 uitsluitend nog elektronische aanleveringen worden geaccepteerd. Raadpleegfunctie werkgever Met dezelfde inloggegevens als voor het indienen declaraties EVD is het voor de werkgever ook mogelijk de status afhandeling declaraties Scholingsfonds te raadplegen. Zo kan een werkgever onder andere controleren of het opleidingsinstituut de deelnamelijst tijdig heeft ingezonden en of de gegevens correct zijn ingevoerd. BpfBOUW versobert pensioen opbouw over 2013; pensioenen worden niet gekort, maar ook niet verhoogd Eind 2012 hebben cao partijen in de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie, afbouw en natuursteenbedrijf en het bestuur van bpfbouw maatregelen getroffen om de pensioenregeling voor de bouwnijverheid financieel gezond te houden. Besloten is om de pensioenopbouw in 2013 te verlagen van 2,25 procent naar 1,8 procent. De bijbehorende premie voor de middelloonregeling wordt 22,6 procent. De voorwaardelijke rechten uit de aanvullings regelingen voor werknemers geboren na 1954 (bouwbedrijf, afbouw en natuursteenbedrijf) resp. geboren na 1952 (bouwbedrijf-uta en timmerindustrie) worden verlaagd met 10 procent. Daarentegen hoeft bpfbouw in 2013 de pensioenen niet te verlagen. Dat komt mede doordat het fonds goede beleggingsresultaten heeft behaald. Voor een verhoging van de pensioenen is de dekkingsgraad echter te laag. De maatregelen zijn nodig vanwege de lage rente, de sterk toegenomen levensverwachting en de krimp van het werknemersbestand in de sector. Deze omstandigheden maken de financiële positie van bpfbouw minder sterk. Volgens de wettelijke regels van De Nederlandsche Bank (DNB) moet bpfbouw die positie verbeteren, door de premies voor werkgevers en werknemers vanaf 2013 aanzienlijk te verhogen. Lees verder op pagina 3

3 3 Onder de huidige zware economische omstandigheden in de bouwnijverheid vinden cao-partijen een dergelijke forse kostenstijging van de pensioenen niet verantwoord. Alleen al voor het ouderdomspensioen zouden de kosten dan met bijna 7 procentpunt toenemen. Om deze kostenstijging te beperken, hebben cao-partijen besloten de pensioenregeling te versoberen. Door de versobering wordt er minder pensioen opgebouwd. Volgens de regels van DNB kan bpfbouw dan volstaan met een minder grote verhoging van de pensioenpremie. Op of omstreeks zaterdag 22 december 2012 heeft bpfbouw de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden met een persoonlijke brief geïnformeerd. Meer over deze maatregelen vindt u op de website van bpfbouw, onder Nieuws. Daar kunt u ook de brieven inzien die bpfbouw heeft verstuurd. Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid, 1 e kwartaal 2013 Sinds 2 januari 2013 is de nieuwste editie van de Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid op internet beschikbaar. De inhoud van het nieuwe cursusaanbod vervangt de versie van het 4 e kwartaal Het nieuwe cursusaanbod geldt tot 1 april Bent u van plan om uw werknemers in die periode een cursus te laten volgen, raadpleeg dan de nieuwe editie van de catalogus. In de catalogus bieden 100 opleiders ruim 1400 cursussen aan op de volgende terreinen: Vaktechniek; Organisatie, planning en automatisering; Communicatie en samenwerking; Kwaliteitszorg en milieu. Zomervakantie 2013 (definitieve planning) Regio Noord Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 9 augustus Regio Midden Van maandag 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus Regio Zuid Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 2 augustus Vergoedingsregeling De vergoedingsregeling van het Scholingsfonds geldt alleen voor de gepubliceerde cursussen en wanneer deze cursussen zijn gevolgd door bouwplaatsmedewerkers die onder de werkingssfeer van de CAO voor de Bouwnijverheid vallen. De vergoedingsregeling is niet van toepassing op uitvoerend technisch en administratief personeel (UTA). Per thema geldt een cursusvergoeding per dag per deelnemer. Zie voor de hoogte van de cursusvergoeding en de hoogte van de bijdragen in de verlet- en reiskosten de website van het Scholingsfonds onder de rubriek Vergoedingsregeling. Arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid De vergoedingsregeling geldt alleen voor gepubliceerde cursussen in de catalogus, toch krijgt het Scholingsfonds nog regelmatig vragen of er recht op vergoeding bestaat voor het volgen van cursussen op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Het antwoord luidt nee. Sinds juli 2006 worden geen bijdragen meer verstrekt voor: Bedrijfshulpverlening, Arbo, Eerste hulp (EHBO) en reanimatie, Basisveiligheid VCA en VOL-VCA, Toolboxmeeting, Veilig werken aan/langs de weg en Werken op hoogte.

4 4 Maximering vergoedingen Scholingsfonds Het Scholingsfonds kent een maximering van het aantal te vergoeden cursusdagen. De regel luidt als volgt: Per werkgever wordt per kalenderjaar maximaal vergoed aan cursusdagen: het aantal bouwplaatswerknemers dat in dienst is maal twee. Voor werkgevers die slechts 1 of 2 werknemers in dienst hebben, bedraagt het aantal te vergoeden cursusdagen 6 dagen per kalenderjaar. Per werknemer bedraagt de vergoeding per kalenderjaar maximaal 6 cursusdagen. Niet benutte scholingsdagen in een kalenderjaar vervallen en gaan niet over naar een volgend kalenderjaar. Werkgeversbijdrage 2013 Werkgevers betalen een bijdrage aan het Scholingsfonds. De werkgeversbijdrage wordt jaarlijks na advies van het bestuur Scholingsfonds door partijen bij de CAO voor de Bouw nijverheid vastgesteld. Voor 2013 draagt de werkgever 1,0613 procent af aan het Scholingsfonds. Het werknemersdeel bedraagt 0,2 procent. Scholingsfonds naar Internationale Bouwbeurs Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 februari 2013 is het Scholingsfonds met een stand aanwezig op de Internationale Bouwbeurs te Utrecht. U vindt ons in Hal 10 onder standnummer 10. A 048 Tweede incassopartner sector Bouw Cordares (onderdeel van APG) int pensioenpremies en premies voortvloeiend uit cao s. Het is in het belang van alle aan gesloten werkgevers dat de premies op tijd worden betaald. Als werkgevers niet of niet op tijd betalen, maakt Cordares gebruik van incassobureaus. Vanaf februari 2013 draagt Cordares nota s van de sector Bouw, die niet op tijd zijn betaald, over aan Vesting Finance Incasso B.V. of aan Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). Wanneer schakelt Cordares een incassobureau in? Natuurlijk betaalt u de (pensioen)premies op tijd. Toch komt het voor dat een aangesloten werkgever niet in staat is om de bijdragen op tijd te voldoen. Cordares stuurt dan twee keer een schriftelijke herinnering. Als betaling uitblijft, schakelt Cordares één van de externe incassopartners in om de premies alsnog te innen. Cordares zorgt ervoor dat u bij te late betaling maar van één incassobureau een brief ontvangt. Meer informatie Hebt u nog vragen over het inschakelen van incassobureaus, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Werkgeversdiensten op telefoonnummer Ook kunt u een bericht sturen naar Informatie over het incassotraject vindt u ook op de sites van Vesting Finance (www.vestingfinance.nl) en van GGN (www.ggn.nl). Toeslagpercentages 1 e halfjaar 2013 Onderstaand vindt u de toeslagpercentages voor de regelingen zoals die gelden voor het 1 e halfjaar van Declaraties extra verlofdagen oudere werknemers (EVD) - CAO voor de Bouwnijverheid 54,0% (bouwplaats-/werkplaatswerknemers) - CAO voor het Natuursteenbedrijf 36,0% Declaraties verlof voor stervensbegeleiding en rouwverlof (S&R) - CAO voor de Bitumineuze en 34,5% Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

5 5 Nieuw in 2013; pensioenopleidingen voor de sector Bouwnijverheid De vele veranderingen die er de komende jaren gaan komen op pensioengebied en de toenemende complexiteit van de pensioenuitvoering, maken effectief communiceren over de arbeidsvoorwaarde pensioen steeds belangrijker. Recent onderzoek laat zien dat werknemers zich voor een pensioengesprek steeds vaker wenden tot hun werkgever. Om als werkgever een deskundige gesprekspartner te kunnen zijn, is een goede basiskennis van de pensioen wet- en regelgeving dan ook een vereiste. Waarbij het natuurlijk belangrijk is dat deze kennis direct wordt gekoppeld aan de pensioenregeling waarin de werknemer deelnemer is. Het opleiden van de werkgever om een deskundige gesprekspartner te kunnen zijn, wordt veelal echter niet beschouwd als een taak van het pensioenfonds zelf. Hiervoor dient de werkgever zich te wenden tot andere partijen in de markt. Cordares (onderdeel APG) is als pensioenuitvoeringsorganisatie zo n andere partij. Als deskundige partner op het gebied van pensioen, wil zij werkgevers in de Bouwnijverheid graag van dienst zijn en biedt zij vanaf 2013 de mogelijkheid om deel te nemen aan een tweetal nieuw ontwikkelde pensioenopleidingen speciaal voor de sector Bouw nijverheid. Doelstelling van de nieuwe Pensioenopleidingen Om u als HR-medewerker optimaal te kunnen helpen, heeft Cordares speciaal voor u twee pensioenopleidingen ontwikkeld die optimaal zijn afgestemd op de pensioenopleidingen waarmee ook haar eigen medewerkers zijn opgeleid, waardoor een optimale kennismatch ontstaat tussen u en de Cordares medewerkers. Voor het borgen van de kwaliteit van onze pensioenopleidingen hebben wij een interne opleidingscommissie samengesteld bestaande uit een pensioenjurist, pensioenspecialist en een opleidingsadviseur. Na afronding van de pensioenopleiding ontvangt u als deelnemer - na met een voldoende resultaat beoordeeld te zijn - een officieel certificaat. Met dit certificaat kunt u aantonen dat u over minimaal de vereiste kennis en het vereiste inzicht (op het basis- respectievelijk verdiepingsniveau) beschikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen in de sector Bouwnijverheid. Het Opleidingsmodel Het nieuwe pensioenopleidingsmodel van Cordares heeft als uitgangspunt bouwen aan pensioenkennis en bestaat uit een modulair opgebouwde pensioenopleiding genaamd PIRAMIDE, met de volgende opleidingsonderdelen: PensioenActueel (PA) Verdieping Pensioenopleiding Bouwnijverheid (VPB) Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid (BPB) 1. De Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid (BPB) De BasisPensioenopleiding Bouwnijverheid behandelt de belangrijkste wettelijke bepalingen van de arbeidsvoorwaarde pensioen en koppelt deze direct aan de geldende pensioenregeling in de sector Bouwnijverheid. Het doel van deze opleiding is om de deelnemer kennis te laten nemen van de belangrijkste wettelijke bepalingen over pensioen en vertrouwt te maken met de geldende pensioenregeling in de sector Bouwnijverheid. Hierdoor is de deelnemer in staat de meest voorkomende vragen over de pensioenregeling Bouwnijverheid te beantwoorden. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Pensioen en sociale zekerheid; Pensioenopbouw bij bpfbouw; Verandering werk (nieuwe werknemer, verlof, werkloos, arbeidsongeschikt); Met pensioen gaan (AOW en pensioen); Veranderingen privé (trouwen/samenwonen, uit elkaar gaan); Pensioen en partner; Waardeoverdracht. De duur van deze opleiding is 1 dag. De prijs voor 2013 is vastgesteld op 495,- excl. btw. Hierin zijn alle kosten van de opleiding inbegrepen.

6 6 NB de kortingsregeling i.v.m. lidmaatschap van een werkgeversorganisatie zoals deze geldt voor deelname aan workshop PensioenActueel, is niet van toepassing op deze opleiding. 2. Verdieping Pensioenopleiding Bouwnijverheid (VPB) Het doel van deze opleiding is om de deelnemer een verdieping van zijn/haar basispensioenkennis en -inzicht te laten opdoen met betrekking tot in de basisopleiding behandelde onderwerpen. De opleiding is modulair opgebouwd. De onderwerpen die aan de orde komen zijn (per module): Pensioen in de bouw (samenvatting van de basisopleiding); Arbeidsongeschiktheid of werkloos; Andere werkgever of eigen baas worden; Met pensioen of overlijden; Scheiden/uit elkaar; Trouwen/samenwonen en kinderen. De duur van deze opleiding is 3 dagen. Deze opleiding gaat van start vanaf september Vanaf 1 juli 2013 is het mogelijk om in te schrijven. De prijs voor 2013 is vastgesteld op 1.095,- excl. btw. Hierin zijn alle kosten van de opleiding inbegrepen. NB de kortingsregeling i.v.m. lidmaatschap van een werkgeversorganisatie zoals deze geldt voor deelname aan workshop PensioenActueel, is niet van toepassing op deze opleiding. 3. Workshops PensioenActueel (PA) Het doel van de workshop PensioenActueel is de deelnemer bij te praten over actuele ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen hiervan voor de pensioenregelingen in de sector Bouw. Daarnaast zorgt periodieke deelname aan deze workshop ervoor dat het certificaat van de basis- en verdiepingsopleiding geldig blijft. De prijs voor 2013 is vastgesteld op 195,- In company mogelijkheden Met betrekking tot het hiervoor genoemde opleidingsaanbod kunnen werkgevers ook afspraken maken voor maatwerkoplossingen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de maatwerkafspraak die Koninklijke BAM Groep N.V. en Cordares gemaakt hebben. BAM heeft als toonaangevende werkgever in de Bouwnijverheid haar eigen BAM Business School met een compleet opleidingsaanbod voor haar personeel. Onderdeel van dit opleidingsaanbod zijn ook de nieuwe Bouwpensioenopleidingen van Cordares, maar dan aangevuld met specifiek voor BAM personeel geldende, aanvullende pensioenregelingen. Door deze combinatie te maken, kan de HR-medewerker van BAM zich dus certificeren voor de pensioenopleidingen van APG/Cordares en tegelijkertijd leren hoe de eigen aanvullende pensioenregelingen aansluiten op de pensioenregeling Bouwnijverheid. Interesse om deel te nemen aan de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid? Wanneer u zich wilt inschrijven voor de eerste serie van de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid, dan kunt u dit doen via onze site Er is een beperkte deelname mogelijkheid. Data, tijden en locaties van de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid: Dinsdag 19 maart 2013 van 9.00 tot uur, Novotel Brainpark Rotterdam Woensdag 20 maart 2013 van 9.00 tot uur, Novotel Eindhoven Dinsdag 26 maart 2013 van 9.00 tot uur, Hotel Mercure Utrecht/Nieuwegein Woensdag 27 maart 2013 van 9.00 tot uur, Hotel Mercure Zwolle De zaal is vanaf 8.30 uur - een half uur voor aanvang - geopend. Overige informatie Prijs op locatie: 495,- per persoon (excl. BTW) NB De kortingsregeling van Bouwend Nederland en de NVBT zoals deze geldt voor deelname aan PensioenActueelworkshops, is niet van toepassing op deze opleiding. In-company mogelijk vanaf ca. 10 personen: prijs in overleg. Wij hopen u dit voorjaar graag te ontmoeten tijdens de eerste serie van de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid. Cordares Post wordt uitgegeven door Cordares Pensioenen Eindredactie Fondscommunicatie Cordares Pensioenen Ontwerp en Vormgeving Ontwerp: DeLeeuwOntwerper(s), Den Haag Opmaak: TenL Premedia en Productions, Amsterdam Druk SDA Print+Media Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. De inhoud van Cordares Post vindt u ook op: Redactieadres Cordares Pensioenen Basisweg AP Amsterdam Postbus AS Amsterdam Voor aanvullende vragen over de nieuwe pensioenopleidingen of over de in-company mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Andries Hoeksma. Hij is telefonisch bereikbaar op of via mail:

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner.

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner. Welkom bij Welkom! Als werknemer van ING Verzekeren/IM val je vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. In deze welkomstfolder vind je vier hoofdstukken

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van de pensioen- en bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid CINOP / Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Pensioenregeling. UTA - Bikudak. Voor het UTA-personeel van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven

Pensioenregeling. UTA - Bikudak. Voor het UTA-personeel van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven Pensioenregeling UTA - Bikudak Voor het UTA-personeel van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven Inhoud UTA - Bikudak Voorwoord 2 Voorwoord 3 Algemene vragen 4 Wie betaalt de premie? 4 Uw pensioenopbouw

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

blad Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen?

blad Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen? Pensioen blad voor ondernemers februari 2014 ONZE PENSIOEN- REGELING IS GEWIJZIGD 2 NIEUWE PENSIOENPLANNER wat kan je ermee? 4 JE WORDT ARBEIDS- ONGESCHIKT...wat nu? 6 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Uw pensioen in 2012. nummer 29 februari 2012. Nieuws van de deelnemersraad

Uw pensioen in 2012. nummer 29 februari 2012. Nieuws van de deelnemersraad nummer 29 februari 2012 Uw pensioen in 2012 Waarschijnlijk heeft u er veel over gehoord en gelezen in de media. Door de economische crisis zitten veel pensioenfondsen in zwaar weer. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2012 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg?

Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? nummer 30 september 2012 Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? U werkt bij een woningcorporatie en bent deelnemer van SPW. U en uw werkgever betalen elke maand een behoorlijk bedrag voor

Nadere informatie

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter. A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.com/edmondhalley Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HET NEDERLANDSE PENSIOENSTELSEL

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie