Indienen declaraties EVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indienen declaraties EVD"

Transcriptie

1 Nummer 367 januari / februari 2013, jaargang 40 Pagina 1 Indienen declaraties EVD per 1 juli 2013 uitsluitend elektronisch Pagina 2 BpfBOUW versobert pensioen opbouw over 2013 Pagina 3 Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid, 1 e kwartaal 2013 Pagina 4 Tweede incassopartner sector Bouw Toeslagpercentages 1 e halfjaar 2013 Pagina 5 Nieuw in 2013: Pensioenopleidingen voor de sector Bouwnijverheid informatieblad over pensioenen en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid Indienen declaraties EVD per 1 juli 2013 uitsluitend elektronisch In 2012 is Cordares (onderdeel van APG) gestart de papieren declaratieprocedure geleidelijk aan te vervangen door een elektronische versie via internet. Via de Cordares Post (nummer 361) en een brief is de bedrijfstak destijds geïnformeerd over de mogelijk heden van het elektronisch indienen van declaraties extra verlofdagen (EVD). Het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid (SAB) heeft onlangs (december 2012) besloten per 1 juli 2013 de handmatige aanlevering van declaraties EVD te vervangen door een elektronische aanlevering. Alle werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen hebben een inlogcode en wachtwoord ontvangen. Hiermee kunnen ze via de website https://mijnbter-bouw.nl of via de button SF/EVD op de homepage van rechtstreeks inloggen op het declaratiedeel om op die manier hun declaraties elektronisch in te dienen. Op de site staat ook de handleiding voor het elektronisch declareren en is het mogelijk een wachtwoord en inlogcode aan te vragen als men die niet meer heeft. Steeds meer werkgevers maken inmiddels gebruik van deze wijze van declareren. Overgangsfase Het is in het 1 e halfjaar van 2013 nog mogelijk om op twee manieren declaraties in te dienen (via de post of elektronisch). Vanaf 1 juli 2013 kan dit echter uitsluitend nog elektronisch. Besteedt een werkgever zijn administratie uit aan een administratie kantoor, is het aan te bevelen ook het kantoor over de gewijzigde declaratieprocedure in te lichten. Beëindigen van papieren declaraties EVD levert de volgende voordelen op: Kostenbesparing; Snellere verwerking en uitbetaling van declaraties; Directe foutherkenning bij invoer declaratie in de portal; Direct overzicht van de declaratiehistorie. T. Borst, lid bestuur SAB: Ga met elkaar en vandaag nog over tot elektronisch declareren. Het levert voor alle betrokkenen aanzienlijke kostenbesparing op die nu harder nodig is dan ooit! Lees verder op pagina 2

2 2 Grote aanleveringen Cordares onderzoekt de mogelijkheden om grote aanleveringen via een XML bestand elektronisch aan te laten leveren. De meeste loonpakketten hebben de functionaliteit om gegevens in een XMLbestand te plaatsen. Het aanleveren van gegevens in een XML-bestand wordt bijvoorbeeld reeds gebruikt voor aangiftes aan de Belastingdienst. Aanleveren van declaraties via een digitaal bestand levert de volgende voordelen op: Kostenbesparing Lagere foutgevoeligheid Als werkgevers van plan zijn declaraties voortaan via een XML bestand aan te gaan leveren dan willen wij dat graag weten. Dat kan door het sturen van een naar: met vermelding van het ledennummer. Zodra aanlevering via XML mogelijk is publiceren we dat in de Cordares Post en op Mocht u nog vragen hebben over het elektronisch declareren dan kunt u contact opnemen met de Informatielijn Indienen deelnamelijsten Scholingsfonds Opleidingsinstituten kunnen nu nog op twee manieren deelnamelijsten Scholingsfonds insturen (via de post of elektronisch). Aan de hand van de deelnamelijst wordt de hoogte van de vergoeding voor de werkgever bepaald. Ook voor de opleidingsinstituten geldt dat vanaf 1 juli 2013 uitsluitend nog elektronische aanleveringen worden geaccepteerd. Raadpleegfunctie werkgever Met dezelfde inloggegevens als voor het indienen declaraties EVD is het voor de werkgever ook mogelijk de status afhandeling declaraties Scholingsfonds te raadplegen. Zo kan een werkgever onder andere controleren of het opleidingsinstituut de deelnamelijst tijdig heeft ingezonden en of de gegevens correct zijn ingevoerd. BpfBOUW versobert pensioen opbouw over 2013; pensioenen worden niet gekort, maar ook niet verhoogd Eind 2012 hebben cao partijen in de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie, afbouw en natuursteenbedrijf en het bestuur van bpfbouw maatregelen getroffen om de pensioenregeling voor de bouwnijverheid financieel gezond te houden. Besloten is om de pensioenopbouw in 2013 te verlagen van 2,25 procent naar 1,8 procent. De bijbehorende premie voor de middelloonregeling wordt 22,6 procent. De voorwaardelijke rechten uit de aanvullings regelingen voor werknemers geboren na 1954 (bouwbedrijf, afbouw en natuursteenbedrijf) resp. geboren na 1952 (bouwbedrijf-uta en timmerindustrie) worden verlaagd met 10 procent. Daarentegen hoeft bpfbouw in 2013 de pensioenen niet te verlagen. Dat komt mede doordat het fonds goede beleggingsresultaten heeft behaald. Voor een verhoging van de pensioenen is de dekkingsgraad echter te laag. De maatregelen zijn nodig vanwege de lage rente, de sterk toegenomen levensverwachting en de krimp van het werknemersbestand in de sector. Deze omstandigheden maken de financiële positie van bpfbouw minder sterk. Volgens de wettelijke regels van De Nederlandsche Bank (DNB) moet bpfbouw die positie verbeteren, door de premies voor werkgevers en werknemers vanaf 2013 aanzienlijk te verhogen. Lees verder op pagina 3

3 3 Onder de huidige zware economische omstandigheden in de bouwnijverheid vinden cao-partijen een dergelijke forse kostenstijging van de pensioenen niet verantwoord. Alleen al voor het ouderdomspensioen zouden de kosten dan met bijna 7 procentpunt toenemen. Om deze kostenstijging te beperken, hebben cao-partijen besloten de pensioenregeling te versoberen. Door de versobering wordt er minder pensioen opgebouwd. Volgens de regels van DNB kan bpfbouw dan volstaan met een minder grote verhoging van de pensioenpremie. Op of omstreeks zaterdag 22 december 2012 heeft bpfbouw de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden met een persoonlijke brief geïnformeerd. Meer over deze maatregelen vindt u op de website van bpfbouw, onder Nieuws. Daar kunt u ook de brieven inzien die bpfbouw heeft verstuurd. Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid, 1 e kwartaal 2013 Sinds 2 januari 2013 is de nieuwste editie van de Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid op internet beschikbaar. De inhoud van het nieuwe cursusaanbod vervangt de versie van het 4 e kwartaal Het nieuwe cursusaanbod geldt tot 1 april Bent u van plan om uw werknemers in die periode een cursus te laten volgen, raadpleeg dan de nieuwe editie van de catalogus. In de catalogus bieden 100 opleiders ruim 1400 cursussen aan op de volgende terreinen: Vaktechniek; Organisatie, planning en automatisering; Communicatie en samenwerking; Kwaliteitszorg en milieu. Zomervakantie 2013 (definitieve planning) Regio Noord Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 9 augustus Regio Midden Van maandag 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus Regio Zuid Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 2 augustus Vergoedingsregeling De vergoedingsregeling van het Scholingsfonds geldt alleen voor de gepubliceerde cursussen en wanneer deze cursussen zijn gevolgd door bouwplaatsmedewerkers die onder de werkingssfeer van de CAO voor de Bouwnijverheid vallen. De vergoedingsregeling is niet van toepassing op uitvoerend technisch en administratief personeel (UTA). Per thema geldt een cursusvergoeding per dag per deelnemer. Zie voor de hoogte van de cursusvergoeding en de hoogte van de bijdragen in de verlet- en reiskosten de website van het Scholingsfonds onder de rubriek Vergoedingsregeling. Arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid De vergoedingsregeling geldt alleen voor gepubliceerde cursussen in de catalogus, toch krijgt het Scholingsfonds nog regelmatig vragen of er recht op vergoeding bestaat voor het volgen van cursussen op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Het antwoord luidt nee. Sinds juli 2006 worden geen bijdragen meer verstrekt voor: Bedrijfshulpverlening, Arbo, Eerste hulp (EHBO) en reanimatie, Basisveiligheid VCA en VOL-VCA, Toolboxmeeting, Veilig werken aan/langs de weg en Werken op hoogte.

4 4 Maximering vergoedingen Scholingsfonds Het Scholingsfonds kent een maximering van het aantal te vergoeden cursusdagen. De regel luidt als volgt: Per werkgever wordt per kalenderjaar maximaal vergoed aan cursusdagen: het aantal bouwplaatswerknemers dat in dienst is maal twee. Voor werkgevers die slechts 1 of 2 werknemers in dienst hebben, bedraagt het aantal te vergoeden cursusdagen 6 dagen per kalenderjaar. Per werknemer bedraagt de vergoeding per kalenderjaar maximaal 6 cursusdagen. Niet benutte scholingsdagen in een kalenderjaar vervallen en gaan niet over naar een volgend kalenderjaar. Werkgeversbijdrage 2013 Werkgevers betalen een bijdrage aan het Scholingsfonds. De werkgeversbijdrage wordt jaarlijks na advies van het bestuur Scholingsfonds door partijen bij de CAO voor de Bouw nijverheid vastgesteld. Voor 2013 draagt de werkgever 1,0613 procent af aan het Scholingsfonds. Het werknemersdeel bedraagt 0,2 procent. Scholingsfonds naar Internationale Bouwbeurs Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 februari 2013 is het Scholingsfonds met een stand aanwezig op de Internationale Bouwbeurs te Utrecht. U vindt ons in Hal 10 onder standnummer 10. A 048 Tweede incassopartner sector Bouw Cordares (onderdeel van APG) int pensioenpremies en premies voortvloeiend uit cao s. Het is in het belang van alle aan gesloten werkgevers dat de premies op tijd worden betaald. Als werkgevers niet of niet op tijd betalen, maakt Cordares gebruik van incassobureaus. Vanaf februari 2013 draagt Cordares nota s van de sector Bouw, die niet op tijd zijn betaald, over aan Vesting Finance Incasso B.V. of aan Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). Wanneer schakelt Cordares een incassobureau in? Natuurlijk betaalt u de (pensioen)premies op tijd. Toch komt het voor dat een aangesloten werkgever niet in staat is om de bijdragen op tijd te voldoen. Cordares stuurt dan twee keer een schriftelijke herinnering. Als betaling uitblijft, schakelt Cordares één van de externe incassopartners in om de premies alsnog te innen. Cordares zorgt ervoor dat u bij te late betaling maar van één incassobureau een brief ontvangt. Meer informatie Hebt u nog vragen over het inschakelen van incassobureaus, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Werkgeversdiensten op telefoonnummer Ook kunt u een bericht sturen naar Informatie over het incassotraject vindt u ook op de sites van Vesting Finance (www.vestingfinance.nl) en van GGN (www.ggn.nl). Toeslagpercentages 1 e halfjaar 2013 Onderstaand vindt u de toeslagpercentages voor de regelingen zoals die gelden voor het 1 e halfjaar van Declaraties extra verlofdagen oudere werknemers (EVD) - CAO voor de Bouwnijverheid 54,0% (bouwplaats-/werkplaatswerknemers) - CAO voor het Natuursteenbedrijf 36,0% Declaraties verlof voor stervensbegeleiding en rouwverlof (S&R) - CAO voor de Bitumineuze en 34,5% Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

5 5 Nieuw in 2013; pensioenopleidingen voor de sector Bouwnijverheid De vele veranderingen die er de komende jaren gaan komen op pensioengebied en de toenemende complexiteit van de pensioenuitvoering, maken effectief communiceren over de arbeidsvoorwaarde pensioen steeds belangrijker. Recent onderzoek laat zien dat werknemers zich voor een pensioengesprek steeds vaker wenden tot hun werkgever. Om als werkgever een deskundige gesprekspartner te kunnen zijn, is een goede basiskennis van de pensioen wet- en regelgeving dan ook een vereiste. Waarbij het natuurlijk belangrijk is dat deze kennis direct wordt gekoppeld aan de pensioenregeling waarin de werknemer deelnemer is. Het opleiden van de werkgever om een deskundige gesprekspartner te kunnen zijn, wordt veelal echter niet beschouwd als een taak van het pensioenfonds zelf. Hiervoor dient de werkgever zich te wenden tot andere partijen in de markt. Cordares (onderdeel APG) is als pensioenuitvoeringsorganisatie zo n andere partij. Als deskundige partner op het gebied van pensioen, wil zij werkgevers in de Bouwnijverheid graag van dienst zijn en biedt zij vanaf 2013 de mogelijkheid om deel te nemen aan een tweetal nieuw ontwikkelde pensioenopleidingen speciaal voor de sector Bouw nijverheid. Doelstelling van de nieuwe Pensioenopleidingen Om u als HR-medewerker optimaal te kunnen helpen, heeft Cordares speciaal voor u twee pensioenopleidingen ontwikkeld die optimaal zijn afgestemd op de pensioenopleidingen waarmee ook haar eigen medewerkers zijn opgeleid, waardoor een optimale kennismatch ontstaat tussen u en de Cordares medewerkers. Voor het borgen van de kwaliteit van onze pensioenopleidingen hebben wij een interne opleidingscommissie samengesteld bestaande uit een pensioenjurist, pensioenspecialist en een opleidingsadviseur. Na afronding van de pensioenopleiding ontvangt u als deelnemer - na met een voldoende resultaat beoordeeld te zijn - een officieel certificaat. Met dit certificaat kunt u aantonen dat u over minimaal de vereiste kennis en het vereiste inzicht (op het basis- respectievelijk verdiepingsniveau) beschikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen in de sector Bouwnijverheid. Het Opleidingsmodel Het nieuwe pensioenopleidingsmodel van Cordares heeft als uitgangspunt bouwen aan pensioenkennis en bestaat uit een modulair opgebouwde pensioenopleiding genaamd PIRAMIDE, met de volgende opleidingsonderdelen: PensioenActueel (PA) Verdieping Pensioenopleiding Bouwnijverheid (VPB) Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid (BPB) 1. De Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid (BPB) De BasisPensioenopleiding Bouwnijverheid behandelt de belangrijkste wettelijke bepalingen van de arbeidsvoorwaarde pensioen en koppelt deze direct aan de geldende pensioenregeling in de sector Bouwnijverheid. Het doel van deze opleiding is om de deelnemer kennis te laten nemen van de belangrijkste wettelijke bepalingen over pensioen en vertrouwt te maken met de geldende pensioenregeling in de sector Bouwnijverheid. Hierdoor is de deelnemer in staat de meest voorkomende vragen over de pensioenregeling Bouwnijverheid te beantwoorden. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Pensioen en sociale zekerheid; Pensioenopbouw bij bpfbouw; Verandering werk (nieuwe werknemer, verlof, werkloos, arbeidsongeschikt); Met pensioen gaan (AOW en pensioen); Veranderingen privé (trouwen/samenwonen, uit elkaar gaan); Pensioen en partner; Waardeoverdracht. De duur van deze opleiding is 1 dag. De prijs voor 2013 is vastgesteld op 495,- excl. btw. Hierin zijn alle kosten van de opleiding inbegrepen.

6 6 NB de kortingsregeling i.v.m. lidmaatschap van een werkgeversorganisatie zoals deze geldt voor deelname aan workshop PensioenActueel, is niet van toepassing op deze opleiding. 2. Verdieping Pensioenopleiding Bouwnijverheid (VPB) Het doel van deze opleiding is om de deelnemer een verdieping van zijn/haar basispensioenkennis en -inzicht te laten opdoen met betrekking tot in de basisopleiding behandelde onderwerpen. De opleiding is modulair opgebouwd. De onderwerpen die aan de orde komen zijn (per module): Pensioen in de bouw (samenvatting van de basisopleiding); Arbeidsongeschiktheid of werkloos; Andere werkgever of eigen baas worden; Met pensioen of overlijden; Scheiden/uit elkaar; Trouwen/samenwonen en kinderen. De duur van deze opleiding is 3 dagen. Deze opleiding gaat van start vanaf september Vanaf 1 juli 2013 is het mogelijk om in te schrijven. De prijs voor 2013 is vastgesteld op 1.095,- excl. btw. Hierin zijn alle kosten van de opleiding inbegrepen. NB de kortingsregeling i.v.m. lidmaatschap van een werkgeversorganisatie zoals deze geldt voor deelname aan workshop PensioenActueel, is niet van toepassing op deze opleiding. 3. Workshops PensioenActueel (PA) Het doel van de workshop PensioenActueel is de deelnemer bij te praten over actuele ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen hiervan voor de pensioenregelingen in de sector Bouw. Daarnaast zorgt periodieke deelname aan deze workshop ervoor dat het certificaat van de basis- en verdiepingsopleiding geldig blijft. De prijs voor 2013 is vastgesteld op 195,- In company mogelijkheden Met betrekking tot het hiervoor genoemde opleidingsaanbod kunnen werkgevers ook afspraken maken voor maatwerkoplossingen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de maatwerkafspraak die Koninklijke BAM Groep N.V. en Cordares gemaakt hebben. BAM heeft als toonaangevende werkgever in de Bouwnijverheid haar eigen BAM Business School met een compleet opleidingsaanbod voor haar personeel. Onderdeel van dit opleidingsaanbod zijn ook de nieuwe Bouwpensioenopleidingen van Cordares, maar dan aangevuld met specifiek voor BAM personeel geldende, aanvullende pensioenregelingen. Door deze combinatie te maken, kan de HR-medewerker van BAM zich dus certificeren voor de pensioenopleidingen van APG/Cordares en tegelijkertijd leren hoe de eigen aanvullende pensioenregelingen aansluiten op de pensioenregeling Bouwnijverheid. Interesse om deel te nemen aan de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid? Wanneer u zich wilt inschrijven voor de eerste serie van de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid, dan kunt u dit doen via onze site Er is een beperkte deelname mogelijkheid. Data, tijden en locaties van de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid: Dinsdag 19 maart 2013 van 9.00 tot uur, Novotel Brainpark Rotterdam Woensdag 20 maart 2013 van 9.00 tot uur, Novotel Eindhoven Dinsdag 26 maart 2013 van 9.00 tot uur, Hotel Mercure Utrecht/Nieuwegein Woensdag 27 maart 2013 van 9.00 tot uur, Hotel Mercure Zwolle De zaal is vanaf 8.30 uur - een half uur voor aanvang - geopend. Overige informatie Prijs op locatie: 495,- per persoon (excl. BTW) NB De kortingsregeling van Bouwend Nederland en de NVBT zoals deze geldt voor deelname aan PensioenActueelworkshops, is niet van toepassing op deze opleiding. In-company mogelijk vanaf ca. 10 personen: prijs in overleg. Wij hopen u dit voorjaar graag te ontmoeten tijdens de eerste serie van de Basis Pensioenopleiding Bouwnijverheid. Cordares Post wordt uitgegeven door Cordares Pensioenen Eindredactie Fondscommunicatie Cordares Pensioenen Ontwerp en Vormgeving Ontwerp: DeLeeuwOntwerper(s), Den Haag Opmaak: TenL Premedia en Productions, Amsterdam Druk SDA Print+Media Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. De inhoud van Cordares Post vindt u ook op: Redactieadres Cordares Pensioenen Basisweg AP Amsterdam Postbus AS Amsterdam Voor aanvullende vragen over de nieuwe pensioenopleidingen of over de in-company mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Andries Hoeksma. Hij is telefonisch bereikbaar op of via mail:

Pagina 3 Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid, versie april 2013

Pagina 3 Catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid, versie april 2013 Nummer 368 april 2013, jaargang 40 Pagina 1 Elektronisch aanleveren declaraties EVD Pagina 2 Informatie werknemer Declaratieoverzicht extra verlofdagen. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Pagina 3 Catalogus

Nadere informatie

Fusie tussen Cordares en APG Groep

Fusie tussen Cordares en APG Groep Nummer 342 juni 2008, jaargang 35 Pagina 1 Fusie tussen Cordares en APG Groep Pagina 2 Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf versie juli 2008 Pagina 3 Premie-inning en Controle Opgave loon en

Nadere informatie

Pensioenopbouw bij ontslag in de Afbouwen

Pensioenopbouw bij ontslag in de Afbouwen Nummer 355 september 2010, jaargang 37 Pagina 1 Pensioenopbouw bij ontslag in de Afbouw- en Natuursteensector Pagina 3 Opleiding Loon- en Salarisadministratie, nu modulair Pagina 4 Catalogus Scholingsfonds

Nadere informatie

Uniformering websites BTER-fondsen

Uniformering websites BTER-fondsen Nummer 341 april 2008, jaargang 35 Pagina 1 Uniformering websites BTERfondsen Pagina 2 Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Pagina 3 Incassokosten en Rente Pagina 4 Rente bij te late aanlevering Pagina 5 BPF

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 12.4 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Scholing voor uta-personeel 130 Declaratieregeling stervensbegeleiding

Nadere informatie

Meer weten over het vervallen van Caobepalingen over de UTA-excedent regeling? Meer weten over de verhoogde pensioenopbouw bij BPF Bouw?

Meer weten over het vervallen van Caobepalingen over de UTA-excedent regeling? Meer weten over de verhoogde pensioenopbouw bij BPF Bouw? Nummer 352 februari 2010, jaargang 37 BPF Bouw verruimt pensioenopbouw Pagina 2 BPF Bouw brengt grootste deel vastgoed onder in vastgoedfondsen Verzending Uniform Pensioenoverzicht 2010 Toeslagpercentages

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Declaratieregeling stervensbegeleiding en rouwverlof 130 Wintersluiting

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011

Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011 Nummer 358 april 2011, jaargang 38 Pagina 1 Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011 Pagina 2 BpfBOUW Uniform Pensioenoverzicht 2011 (UPO) Pagina 3 Nieuwe code soort regel op Opgave

Nadere informatie

Toeslagenlabel laat verwachte koopkracht van het pensioen zien

Toeslagenlabel laat verwachte koopkracht van het pensioen zien Nummer 345 december 2008, jaargang 35 Pagina 1 Toeslagenlabel laat verwachte koopkracht van het pensioen zien Pagina 2 Fusie tussen pensioenuitvoerders, niet tussen pensioenfondsen Pagina 3 Opname onbetaald

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Deelnamelijsten Scholingsfonds (SFO)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 4.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 4.2

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Werkgever

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Werkgever Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Werkgever Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. SFO... 6 3.1 Raadplegen voor de werkgever... 6 3.2 Status aangehouden...

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. SFO... 6 3.1 Opvoeren deelnamelijsten... 6 3.1.1 Toevoegen

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw)

Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) Vrijwillige aansluiting Het is mogelijk dat uw onderneming niet onder de Bouwnijverheid valt, maar dat u zich toch

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Trefwoordenregister. Jaarboek 2008

Trefwoordenregister. Jaarboek 2008 15 Trefwoordenregister 163 Jaarboek 2008 A Aan- en afmelding bij Cordares 3.1.1 18 Aanleveren van uw olp 3.2.1 20 Aanmeldingsprocedure cursussen Scholingsfonds 9.4.14 105 Aansluiting en inschrijving bij

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 De geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de bouwplaatswerknemers.

Nadere informatie

Vrijwillige aansluiting. bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw)

Vrijwillige aansluiting. bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) 2 Vrijwillige aansluiting Het is mogelijk dat uw onderneming niet onder de Bouwnijverheid valt, maar dat u zich

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 1 Cordares 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 10 1.4 Opdrachtgevers 11 1.5 Premies en uitkeringen 11 1.6 Cordares op het internet 12

Nadere informatie

Pagina 3 Klanttevredenheid Werkgeversdiensten

Pagina 3 Klanttevredenheid Werkgeversdiensten Nummer 343 Augustus 2008, jaargang 35 Pagina 1 Wijziging aanvullingsregeling 55+ Pagina 3 BPF Bouw start 1 september 2008 met de verzending van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 08 Pagina 3 Klanttevredenheid

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Pensioenbarometer Pensioenfonds Albemarle april 2010

Pensioenbarometer Pensioenfonds Albemarle april 2010 Pensioenbarometer Pensioenfonds Albemarle april 2010 Gepubliceerd van 20.04.2010 tot 30.04.2010 204 antwoorden 1 Maak ik altijd direct open en lees ik helemaal. 30,9 % 63 2 Maak ik altijd direct open en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen?

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 Wat u meteen moet doen als u van baan verandert. 3 2 Is waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt van verschillende factoren af. 4 4 Wat gebeurt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 is specialist in pensioenbeheer en inkomensverzekering voor meer dan één miljoen Nederlanders. Met 25 miljard euro vermogen onder beheer, een uitstekend track record en vakkennis opgebouwd sinds 1952,

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Als u bent geboren voor 1950. Met pensioen

Als u bent geboren voor 1950. Met pensioen Als u bent geboren voor 1950 Met pensioen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 2. Wanneer kunt u met pensioen? 4 3. Zo vraagt u vervroegd pensioen aan 5 4. Vervroegd pensioen: opbouw van

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

UTA-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

UTA-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor UTA-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde CAO. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Hallo! Meer weten?

Hallo! Meer weten? Hallo! We willen je graag iets vertellen over een mooie arbeidsvoorwaarde. Omdat je in de vervoerssector werkt, heb je recht op een pensioenpakket. In dit boekje lees je meer hierover. Meer weten? www.pfvervoer.nl

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Samen sterker de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Pensioen voor uw werknemers 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen: inkomen voor later 6 Zo levert u de loongegevens aan 8

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2014 De circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP. Deze circulaire bevat in het kort de

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van de pensioen- en bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Veranderingen. in de pensioenregeling

Veranderingen. in de pensioenregeling Veranderingen in de pensioenregeling De pensioenregeling van StiPP is op een aantal punten aangepast. We leggen alle veranderingen één voor één uit. Ook geven we u inzicht in wat de veranderingen betekenen

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen 4 Verzekeringen 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij 30 4.2 De verzuimverzekeringen van Cordares 30 4.3 De inkomensverzekeringen van Cordares 31 4.4 Distributie 32 Verzekeringen 29 Jaarboek 2008 Verzekeringen

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Handleiding. Mobility Expenses. Zakelijk reizen met uw privé-auto.

Handleiding. Mobility Expenses. Zakelijk reizen met uw privé-auto. Handleiding Mobility Expenses Zakelijk reizen met uw privé-auto. Inhoudsopgave Snel en gemakkelijk kilometers declareren 3 Een reis declareren 4 Reiskostendeclaraties en de fiscus 7 Meer vragen? 8 Op de

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 De geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de bouwplaatswerknemers.

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen?

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen? Pensioen blad voor werknemers februari 2014 ONZE PENSIOEN- REGELING IS GEWIJZIGD 2 NIEUWE PENSIOENPLANNER wat kan je ermee? 4 JE WORDT ARBEIDS- ONGESCHIKT...wat nu? 6 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Vraag en antwoord. V: Wat is een middelloonregeling? A: Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling.

Vraag en antwoord. V: Wat is een middelloonregeling? A: Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling. 1 Vraag en antwoord V: Wat is een middelloonregeling? A: Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling. Uw pensioen wordt berekend op basis van uw jaarlijkse bezoldiging. U bouwt elk jaar een

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 00 84 004 Onderwerp Datum uw voorwaardelijk pensioen 14 juni 2016

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft.

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft. 29 december 2016 Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN Marktanalyse Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN AWVN Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93050 2509 AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn: Telefoon 070 850 86 00 E-mail werkgeverslijn@awvn.nl Internet www.awvn.nl

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie