Podium t Beest. Beestenmarkt CS Goes. Telefoon: Website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Podium t Beest. Beestenmarkt 3. 4461 CS Goes. Telefoon: 0113-228142. Website: www.tbeest.nl"

Transcriptie

1 1

2 Podium t Beest Beestenmarkt CS Goes Telefoon: Website: 2

3 LEESWIJZER 1. SAMENVATTING 2. INLEIDING 2.1. Fusie 2.2. Nieuwe start 3. ACHTERGRONDEN 3.1. Publiek poppodia 3.2. Publiek filmhuizen 3.3. Doelgroepen t Beest 3.4. Bezoekersaantallen t Beest 4. PROFIEL EN PROGRAMMERING 4.1. Popmuziek Missie en visie Popmuziek: concerten Popmuziek: clubavonden 4.2. Film Missie, visie en doelstellingen 4.3. Educatie en talentontwikkeling 4.4 Theater en overige activiteiten 5. SAMENWERKING 5.1 Sponsoring 6. HORECA 7. MARKETING 7.1. Filosofie 7.2. Citymarketing 8. ORGANSIATIE EN BEDRIJFSVOERING 8.1 Het professionele team 8.2. De vrijwilligers 8.3 Het bestuur 9. MEERJARENBEGROTING 9.1. Toelichting op meerjarenbegroting, lasten 9.2. Toelichting op meerjarenbegroting, baten 10. GEBOUW, APPARATUUR EN FACILITEITEN Kwaliteiten en gebreken huidige accommodatie Korte en lange termijn Apparatuur en faciliteiten concertzaal Apparatuur en faciliteiten filmzaal Diversen 3

4 1. SAMENVATTING Podium t Beest moet weer op de culturele kaart van Zeeland en Nederland komen te staan. Dat is simpel gezegd het doel van dit beleidsplan Op 1 juli 2011 stond t Beest na een fusie met Theater De Mythe en de schouwburg in Middelburg weer op eigen benen. Het nieuwe bestuur en de staf zijn direct enthousiast gaan nadenken over de toekomst. Ter voorbereiding op dit plan hebben zij tijdens een beleidsdag in november 2011 gesproken met de DSP-groep uit Leiden en enkele deskundigen uit het culturele veld. De basis voor dit plan is tijdens die dag gelegd. Een samenvatting: t Beest heeft een rijke geschiedenis, maar de naam van het podium is de laatste jaren door verschillende oorzaken in het slop geraakt. Het aantal activiteiten liep terug, de bezoekersaantallen ook en het gebouw en apparatuur zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Om het podium weer op het niveau te krijgen waar het ons inziens hoort willen de staf, die de laatste jaren flink is ingekrompen, uitbreiden van 3,84 fte naar 4,18 fte. Nieuwe functies zijn een coördinator en (tijdelijk) een medewerker publiciteit. Zij moeten in combinatie met de programmeur gaan doen waar het de laatste jaren aan heeft ontbroken: t Beest bij iedereen op het netvlies krijgen als hét podium waar je als Goese jongere naartoe gaat om kennis te maken met muziek en film en waar je als Zeeuwse liefhebber moet zijn voor kwalitatief goede muziek, films en kleinschalig theater. De toekomstige staf kan zorgen voor een groei van het aantal activiteiten die, door ze op vaste tijden te programmeren, zorgen voor de nu zo gemiste herkenbaarheid. Muziek- en filmliefhebbers moeten straks weten dat er op bepaalde dagen iets voor hen is te doen in t Beest en er blind op kunnen vertrouwen dat het bij hen in de smaak valt. Hierdoor binden we vaste bezoekers en trekken we nieuwe mensen aan. Momenteel heeft t Beest een grote hoeveelheid taken, maar geen sterke identiteit. Focus en keuzes zijn noodzakelijk. Daarom hebben we besloten ons voortaan te richten op drie zuilen: muziek, film en educatie en talentontwikkeling. Van het theater nemen we geen afscheid, maar het wordt kleinschaliger en minder frequent geprogrammeerd. Om onze doelen te bereiken zijn investeringen noodzakelijk, zowel van het bestuur en de staf als de ruim honderd vrijwilligers, maar een financiële injectie van de gemeente Goes is onontbeerlijk. Wij zouden dit plan echter niet hebben gemaakt als we er niet van overtuigd zijn dat een podium zoals t Beest hoort bij een bloeiende centrumgemeente zoals Goes. Dit beleidsplan is geschreven door medewerkers van de DSP-Groep in samenwerking met het bestuur en de staf van Podium t Beest. De fotografie is van Marc Blom, al jarenlang vrijwilliger van t Beest 4

5 2. INLEIDING Podium t Beest is sinds 1980 uitgegroeid tot een toonaangevend podium in en buiten Zeeland. Op het poppodium stonden grote bands zoals de nog altijd in Europa en Amerika bekende Urban Dance Squad, ooit Nederlands grootste belofte Fatal Flowers, de inmiddels wereldvermaarde Amsterdam Klezmer Band, het Roemeense zigeunergezelschap Taraf de Haïdouks en - niet te vergeten - de in t Beest volwassen geworden en later tot landelijke beroemdheden uitgegroeide bands Gorefest en Racoon. Ook op de theatervloer waren tal van artiesten en gezelschappen te zien die later blockbusters zouden worden, zoals Hans Teeuwen en Alex d Eleqtrique en in het filmhuis, het enige op de Bevelanden, draaide de laatste 30 jaar vrijwel elke klassieker op filmhuisgebied. Daarnaast exploiteert t Beest met succes de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ), een opleiding waar jaarlijks tientallen jongeren hun eerste schreden op de planken zetten. Over de rijke geschiedenis van t Beest kun je een boek schrijven, maar om het verleden draait het niet in dit document. In dit beleidsplan doet stichting t Beest: haar toekomstplannen uit de doeken onderbouwt die met argumenten en cijfers waarmee ze t Beest binnen afzienbare tijd weer op de culturele kaart wil zetten De gemeente Goes is in haar cultuurnota enthousiast over t Beest. Ze onderschrijft het belang van het podium en de ruim honderd vrijwilligers die het ondersteunen. In de nota stelt de gemeente onder meer dat t Beest zich nog meer zou moeten inzetten voor jong toptalent en dat het (weer) een ankerpunt moet worden voor een nieuwe lichting Zeeuwse bands en singer-songwriters. Met dit beleidsplan gaat ons dat lukken FUSIE Een blik werpen op de toekomst van t Beest kun je echter niet doen zonder terug te kijken op het nabije verleden. Na een paar magere jaren door opeenvolgende wisselingen op belangrijke posten in de staf, een mager aanbod van acts en films en daardoor dito programma wilde de gemeente een impuls geven aan t Beest door het te laten fuseren met Theater De Mythe. Onder de vlag van Theater Exploitatie Zeeland (TEZ) maakte t Beest de laatste jaren deel uit van het samenwerkingsverband tussen het theater in Goes en de schouwburg in Middelburg. Hoewel de bedoelingen goed waren, pakte de fusie voor het podium aan de Beestenmarkt niet goed uit: het aantal activiteiten en de bezoekersaantallen liepen terug en inkomsten bleven achter. De vertrekkende programmeur en coördinator werden niet vervangen 1 en onderhoud aan het pand en apparatuur werd niet uitgevoerd. Ondanks die moeilijke omstandigheden hield de overgebleven staf zich staande en probeerde ze er het beste van te maken. Toch heeft t Beest de laatste jaren een deel van zijn krediet verspeeld. De band met het publiek en de lokale bandjes is deels verloren gegaan en in de landelijke scene lijkt het podium van de radar te zijn verdwenen NIEUWE START 1 juli 2011 maakte t Beest een nieuwe start. Het podium staat vanaf die datum weer op eigen benen. De nieuwe stichting kan nog steeds bouwen op een grote en trouwe groep vrijwilligers, maar de huidige situatie 1 In de TEZ-periode liep het aantal fte terug van 5,5 naar 3,2. 5

6 trekt een te zware wissel op de staf. Daardoor zijn er grote zorgen over de continuïteit van de organisatie. Het is hoog tijd om de personele organisatie te versterken, het gebouw een opknapbeurt te geven en de apparatuur en faciliteiten weer up to date te brengen. Dan kan het ruim 30 jaar oude t Beest zich weer meten met andere poppodia in Nederland. Dit beleidsplan is daarvoor de basis. Tijdens een beleidsdag in november heeft het bestuur van stichting t Beest 2 en een deel van de staf van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van de gemeente Goes en een aantal externe deskundigen. 2 Het bestuur van stichting t Beest bestaat sinds 1 juli 2011 uit Peter Strating (voorzitter), Eugène de Kok (secretaris), Anton Stam (penningmeester), Roos van Stuijvenberg (lid) en Jeanet Menheere (lid). 6

7 3. ACHTERGRONDEN In tegenstelling tot t Beest zijn de meeste poppodia in Nederland in het laatste decennium gegroeid, zowel qua bezoekersaantallen als omzet. De meeste podia zijn ontstaan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en hebben sindsdien een belangrijke plaats verworven in het cultuur- en uitgaansleven. Bovendien zijn ze een onmisbare schakel in de ontwikkeling van jonge amateurbands tot professionele popmuzikanten. In de loop van de tijd hebben de podia zich geprofessionaliseerd, door de eisen die het publiek aan ze stelt, maar ook door nieuwe wetgeving die een veilige en gezonde omgeving moest creëren voor de medewerkers PUBLIEK POPPODIA Er zijn in Nederland zo n 80 podia die popmuziek tot hun core business rekenen. Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 3 en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) laten zien dat de publieke belangstelling voor populaire muziek in de lift zit. Het SCP ziet een toename van mensen die minstens een keer per jaar naar populaire muziek toe gaan van in 1983 minder dan een vijfde naar ruim een derde van de bevolking in In procenten: 1983: 18 procent 2007: 34 procent De bij de VNPF aangesloten podia hebben tussen 1995 en procent meer bezoekers ontvangen. In 2007 bezochten meer dan drie miljoen mensen een poppodium. Voor een groot deel is dit te danken aan bekende namen zoals Paradiso, Melkweg, Tivoli en 013, maar ook aan kleinere podia. Verder maken steeds meer jongeren actief popmuziek en speelt het genre een cruciale rol in het succes van populaire gadgets zoals de ipod en internetsites zoals YouTube. Uit een rapport van het VNPF 4 blijkt ook dat jongeren geïnteresseerd zijn in maatschappelijke en culturele activiteiten. Poppodia springen daarop in met jongerendebatten, benefietconcerten, buurtactiviteiten en maatschappelijke stages PUBLIEK FILMHUIZEN Het bezoek aan bioscopen en filmtheaters zit in 2011 voor het derde jaar op rij in de plus. De verwachting is dat het de 28 miljoen overstijgt. In dat getal nemen de filmtheaters een bescheiden, maar steeds belangrijker plaats in. In de afgelopen tien jaar is het bezoek gestegen van drie naar meer dan zes procent. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan nieuw- en verbouwprogramma s van de filmhuizen. Momenteel zijn er 105 filmhuizen in Nederland, 31 daarvan hebben een weekprogrammering. De Nederlandse filmhuizen zijn druk bezig zich te vernieuwen en schudden - mede door de nieuw- en verbouwprogramma s - het stoffige imago van zich af. Die beweging wordt vooral veroorzaakt, omdat nieuwe en vooral jongere doelgroepen om betere en andere voorzieningen vragen; voorzieningen die meer zijn geënt op een volwaardige manier van uitgaan. 3 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars, trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Andries van den Broek e.a. Mei, Het grote poppodium onderzoek. Vreeke en Van Dalen

8 3.3. DOELGROEPEN T BEEST Een klein podium zoals t Beest trekt vooral publiek uit de eigen stad en regio, gemiddeld zo n 57 procent, blijkt uit het onderzoek naar poppodia. De veranderende samenstelling van de bevolking zie je echter terug in het publiek. Mensen die zijn opgegroeid met popmuziek blijven hun liefde trouw. Hoewel jongeren de belangrijkste doelgroep blijft voor t Beest verwelkomt ze steeds vaker mensen van tussen de 20 en 30 jaar en ouderen. Het filmhuis heeft een wat ouder publiek: voornamelijk 25-plussers en senioren uit Goes en de omliggende dorpen op de Bevelanden. Jongeren zijn echter ook voor het Goese filmhuis een nieuwe en belangrijke doelgroep. De primaire doelgroep van t Beest is jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar, maar in principe richt het zich op een doelgroep van 10 tot 60 jaar BEZOEKERSAANTALLEN T BEEST Uit bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal jongeren in Goes en omgeving de komende jaren redelijk stabiel blijft. Goes is bovendien een centrumgemeente op de Bevelanden en makkelijk te bereiken voor mensen uit de regio. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat t Beest niet meer publiek kan trekken dan nu het geval is. Hieronder een overzicht van de betalende bezoekersaantallen van de laatste jaren: 2008: betalende bezoekers 2009: betalende bezoekers 2010: betalende bezoekers 2011: betalende bezoekers Vorig jaar kwamen hier nog eens 1865 bezoekers in het kader van educatieve projecten bovenop en bezochten 996 mensen t Beest tijdens onbetaalde activiteiten. Hoewel er in 2011 ten opzichte van 2010 dus sprake is geweest van een opleving blijven de cijfers achter bij de aantallen van vergelijkbare podia. Daar is sprake van een gemiddelde van bezoekers. Voor t Beest is er dan ook nog veel winst te behalen. 8

9 4. PROFIEL EN PROGRAMMERING Basis voor het beleid de komende jaren is een helder en onderscheidend profiel en programma. Dit moet goed aansluiten bij de wensen van het publiek. Onze missie: t Beest wil een podium zijn voor muziek, film en educatie en talentontwikkeling en richt zich daarbij op een breed publiek. In het bijzonder op jongeren uit Goes en omgeving, maar ook op een regionaal publiek van (vaak) wat oudere muziek- en filmliefhebbers. De huidige programmering van t Beest kent vele disciplines, maar sprake van een helder profiel is er niet. Focus en keuzes zijn noodzakelijk. We willen de zuilen popmuziek, film en educatie en talentontwikkeling zelfstandig gaan profileren. Daarom gaan we in werken met de namen Muziekpodium t Beest en Filmhuis t Beest. Hieronder lichten we de drie zuilen toe. De huidige theaterzuil zal door deze keuze niet verdwijnen, maar veranderen. We willen graag kleine theatervoorstellingen blijven programmeren en die laten vallen onder de popprogrammering. Grote theatervoorstellingen, waarvan t Beest er momenteel zo n tien per seizoen plaatst, verdwijnen; voornamelijk vanwege de hoge kosten en (te) geringe opbrengsten. Omdat we beseffen dat dit een ingrijpende keuze is, hebben we in dit beleidsplan toch een paragraaf gewijd aan het theater. Hieronder volgt een overzicht van de soort en frequentie van de activiteiten POPMUZIEK Als Muziekpodium t Beest haar positie wil heroveren moet het aantal activiteiten groeien ten opzichte van nu. Uit een vergelijking van poppodia die qua grootte hetzelfde als t Beest zijn, blijkt dat het gemiddelde aantal concerten 65 per jaar is. In t Beest waren dat er in Door het aantal activiteiten te verhogen, wordt t Beest een plek voor jongeren waar ze op gezette tijden kennis kunnen en willen maken met nieuwe muziek. Liefhebbers weten dat er eens in de maand of om de twee weken iets voor hen op de agenda staat. Door bepaalde genres op bepaalde dagen te programmeren denken we onze herkenbaarheid te vergroten. Een voorbeeld: de zaterdag is voor gevestigde namen, de laatste donderdag van de maand voor regionale talenten en om de twee weken staat er een singer-songwriter op zondagmiddag in het café. Voordeel van een vaste programmering is dat de bezoekers op den duur niet alleen voor de muziek zullen komen, maar ook omdat ze weten dat ze een avond door kunnen brengen met gelijkgestemden. Momenteel is het programma hapsnap: het is niet duidelijk genoeg wanneer en voor wie er iets is te doen MISSIE EN VISIE De missie van Muziekpodium t Beest is: 9

10 Als Muziekpodium t Beest willen wij dé plek zijn voor jongeren in Goes en omgeving die van muziek houden en voor de oudere muziekliefhebbers in de regio. Dit doen we door (pop)muziek in de breedste zin van het woord aan te bieden. In t Beest moeten jonge muzikanten zich bovendien kunnen ontwikkelen tot professionele artiesten, niet alleen door hen oefenruimte aan te bieden, maar hen ook kansen te geven op het podium zelf. De bij deze missie behorende visie is dat Muziekpodium t Beest in 2015 weer duidelijk op de radar staat van muziekminnend Goes en Zeeland en ook landelijk weer de naam heeft die het eind jaren 80 en jaren 90 van de vorige eeuw had. Nederlandse bands die op het punt van doorbreken staan of al naam hebben gemaakt moeten met enige regelmaat op het podium in Goes staan. Ook voor opkomende acts uit het buitenland is t Beest weer een plek om niet over te slaan. In de voorprogramma s treden beginnende bands uit de omgeving op, bij voorkeur groepen die t Beest als oefenhonk gebruiken. De concertavonden worden goed bezocht en de zaal is enkele malen per seizoen uitverkocht. De regelmatig georganiseerde clubavonden zorgen voor extra inkomsten en trekken een jong en gevarieerd publiek aan. Tijdens deze avonden is er qua muziek vooral aandacht voor nieuwe genres, maar grijpen we ook terug op (bijna) vergeten muziekstromingen uit het verleden POPMUZIEK: CONCERTEN In Muziekpodium t Beest streven we naar een aantal van tien activiteiten per maand, dit inclusief zogenaamde clubavonden (zie paragraaf hierna). We gaan hierbij uit van een seizoen van negen maanden, dus het totaal aantal activiteiten op muziekgebied komt uit op ongeveer 90 per seizoen. Hoewel er in principe sprake blijft van een zomerstop schromen we niet de deuren te openen als zich mooie kansen voordoen op concertgebied of als er mogelijkheden zijn aan te haken bij nieuwe of bestaande festivals. Qua muziek is t Beest al sinds het begin in 1980 onderscheidend. Dat willen we blijven, hoewel de culturele doelstellingen nauw moeten samenhangen met de zakelijke. Net als voor Filmhuis t Beest geldt ook hier dat we op zoek moeten naar een goede balans tussen het artistieke aspect en het feit dat we de zaal elke keer zo vol mogelijk willen hebben. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden moet t Beest een muziekpodium zijn waar: (harde) gitaarmuziek staat geprogrammeerd, maar ook veel aandacht is voor blues, jazz en wereldmuziek en pop en rock. Daarnaast is er via speciale avonden aandacht voor dance in al zijn verschijningsvormen, zo lang we ons daarmee maar onderscheiden van de commerciële concurrenten in de omgeving. De concerten vinden voor het leeuwendeel plaats in de grote zaal, maar singer-songwriters willen we ook in de voorste bar neerzetten. We denken dat daar sprake is van een intieme setting die beter past bij de vaak fragiele muziek. Muziekpodium t Beest is een plek voor de gevestigde namen, maar ook voor de lokale en regionale bands. Zoals gezegd willen we hen regelmatig voorprogramma s aanbieden, maar ook speciale avonden voor lokale talenten en jamsessies organiseren. Daardoor krijgt het podium weer een centrale plek in de regionale popscene. Jongeren maken in t Beest kennis met muziek in al zijn verschijningsvormen en pakken daardoor eerder een instrument op. Wie weet doemen er dan opvolgers van Gorefest of Racoon - de succesvolle uithangborden van de Goese muziekscene - op. 10

11 Een logische stap op dit gebied zou zijn om samen te werken met de Zeeuwse Muziekschool. Je kunt dan denken aan bepaalde projecten waarbij je de kans biedt aan schoolbands om zich op een professioneel podium te presenteren. Ook blijven we actief investeren in lopende talentenprojecten zoals Popaanzee. Door de uitbreiding van de muzikale activiteiten kan t Beest weer de hang-out voor jonge en oudere muziekliefhebbers in Goes en omgeving worden. In de meerjarenbegroting verderop in dit beleidsplan gaan we uit van een stapsgewijze groei van concerten van professionele bands van 24 in 2012 naar 36 in Kleinere concerten moeten van 12 in 2012 groeien naar zo n 36 in Bij elkaar komt dat op ongeveer 72 concerten in POPMUZIEK: CLUBAVONDEN Kijk naar het programma van een willekeurig podium in Nederland en je ziet dat er met grote regelmaat clubavonden op de agenda staan. In t Beest zijn deze de laatste jaren vanwege de te kleine staf van de rol verdwenen. De ervaring leert echter dat er wel animo voor is. In 2010 trok t Beest met drie clubavonden gemiddeld 232 bezoekers. Hiermee benadert het Goese podium de landelijke bezoekcijfers. We willen de clubavonden nieuw leven inblazen. Niet alleen vanuit artistiek oogpunt, maar ook vanwege zakelijke belangen. Voor veel poppodia in Nederland zijn dit soort avonden de kurk waar ze op drijven. Doel is om in clubavonden per seizoen te organiseren. In 2012 streven we naar zo n 12 avonden. Elke avond is anders van opzet en genre, maar we proberen ze te allen tijde een vooruitstrevend karakter mee te geven. Dit doen we door ons te onderscheiden van het aanbod in de reguliere horeca. Bijvoorbeeld door snel in te spelen op opkomende genres en avonden te organiseren voor groepen zoals gothics, metalheads of liefhebbers van 11

12 alternatieve dance-genres. Waar de horeca uit commerciële overwegingen vaak zal kiezen voor de gemene deler, willen wij inspelen op de wensen van specifieke doelgroepen. Belangrijk is om als t Beest en horeca niet in elkaars vaarwater te zitten. Wellicht zijn er zelfs mogelijkheden elkaar te versterken. Denk aan combi s tussen t Beest en een discotheek of café. Om een idee te geven van het soort clubavonden volgt hieronder een opsomming: Alternatieve dance-genres, zoals drum and bass en dubstep House and technoavonden, waarop je een podium biedt aan de vele dj s in Goes en omgeving Superstijl-feesten, avonden waar het publiek bepaalt wat de dj s draaien Punk en Metal Karaoke-avonden 80 s en 90 s-avonden Pop- en filmquizzen aan de hand van een thema met aansluitend hierbij passende muziek Speciale thema-avonden waarmee je door middel van aankleding en muziek inspeelt op actuele zaken Het Goese initiatief Beats op Fiets, inmiddels een traditie in t Beest Omdat de clubavonden specifiek van karakter zijn is het belangrijk dat de programmeur zich omringt met specialisten die kennis hebben van de verschillende genres: ambassadeurs. Hetzelfde geldt overigens voor de reguliere concerten. Te denken valt bijvoorbeeld aan ambassadeurs voor genres zoals blues, jazz en wereldmuziek. Zij helpen de programmeur niet alleen met het programma, maar treden ook op als ambassadeur in hun eigen vriendenkring en via social media. Door hun grote netwerk zullen de clubavonden en concerten meer mensen uit een wijdere omtrek aantrekken. Verder kunnen de ambassadeurs als sparringpartner optreden voor de programmeur door hem of haar te wijzen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Goede ambassadeurs zouden bijvoorbeeld scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen zijn. In het verleden is hier al eens mee geëxperimenteerd FILM 't Beest is het enige filmhuis op de Bevelanden. Ze wil dat niet alleen blijven, maar haar positie versterken en meer bezoekers laten genieten van kwaliteitsfilms. Een (nog) aantrekkelijker programma en meer publiciteit, die bovendien beter is afgestemd op de verschillende typen bezoekers, moeten dat bewerkstelligen. We hebben de wind mee. Zoals in hoofdstuk 2 vermeld stijgt het aantal bezoekers voor filmhuizen al een paar jaar. Ook wij merken nu al dat er steeds interesse is voor de films die wij vertonen. Zeker dit seizoen zijn de bezoekerscijfers stijgende. Vooropgesteld: wil het filmhuis haar doelen de komende jaren realiseren, dan is een investering van ten minste euro in digitalisering van de apparatuur noodzakelijk (voor een specificatie zie bijlage 3). Dit moet bovendien snel, omdat de meeste filmhuizen dit jaar overstappen op digitale projectie. Daardoor staken de distributeurs van films binnen nu en een paar jaar de doorgave van 35 mm-films. Als t Beest niet meegaat in digitalisering andere opties zijn er niet - blijven er alleen oude films over en is het gedaan met het filmhuis. In digitalisering zit een keerpunt, schreef Cineville, een verbond van achttien Amsterdamse filmtheaters, onlangs. 'Op het moment dat een groot genoeg aantal bioscopen om is, gaan filmdistributeurs alleen nog digitaal aanleveren. Wanneer je als bioscoop op dat moment nog niet digitaal kunt vertonen, heb je geen product meer. Volgens Cineville is dat keerpunt al bereikt. Met andere woorden: het is voor bioscopen en filmzalen kiezen of ze meegaan of sluiten. De toonaangevende Filmkrant verwoordde het zo: Voor de filmhuisexploitanten is het slikken of stikken. Zonder digitalisering is de positie van het filmhuis onhoudbaar. Liefhebbers van kwaliteitsfilms moeten dan naar Middelburg of Zierikzee. Filmhuis t Beest heeft 65 stoelen. In de tweede helft van het seizoen trok het 1399 bezoekers, verdeeld over 81 voorstellingen. Dat is een gemiddelde van 17 bezoekers per voorstelling. Met een 12

13 aantrekkelijker klimaat zijn er kansen voor groei. Meer vertoningen waaronder ook de steeds populairder wordende documentaires - zijn noodzakelijk om die groei te realiseren en zo de eventuele investeringen in digitalisering terug te verdienen MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN Onze missie: De missie van Filmhuis t Beest is waardevolle en experimentele films, filmhuisklassiekers en documentaires Om vertonen deze missie en daaromheen waar te maken, educatieve hebben we en de thematische volgende visie: activiteiten in 2015 ontwikkelen. is Filmhuis t Bovendien Beest een willen bekende we en gewaardeerde activiteiten stimuleren culturele voorziening op het gebied met van een de hoogwaardig visuele beeldcultuur aanbod aan en een films plek en zijn documentaires. waar mensen Innovatie met een in het voorliefde programma voor en film samenwerking uit Goes omgeving met andere elkaar culturele ontmoeten. instellingen en activiteiten van t Beest zelf zoals Om deze missie waar te maken, hebben we de volgende visie: in 2015 is Filmhuis t Beest een bekende en gewaardeerde culturele voorziening met een hoogwaardig aanbod aan films en documentaires. Innovatie in het programma en samenwerking met andere culturele instellingen en de activiteiten van t Beest zelf, zoals muziek, bieden veel perspectief. Ook spelen we nadrukkelijker in op wat er leeft in de Goese samenleving en anticiperen en reageren we op ontwikkelingen in de omgeving. We doen dit vanuit de overtuiging dat een gemeente zoals Goes zo n culturele voorziening, als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur, nodig heeft en verdient. We moeten de komende jaren van het artistieke product een totaalproduct gaan maken. Bezoekers moeten kunnen genieten van een compleet avondje uit. De service moet zodanig zijn dat bezoekers zich welkom voelen. Het totaalproduct wordt in 2012 op basis van een marketingplan in de markt gezet. In dat plan verwoorden we het streven het bedrijfsleven meer bij het filmhuis te betrekken door middel van sponsoring van evenementen of het t Beest aan te bieden als locatie voor personeelsbijeenkomsten of evenementen met een cultureel karakter. Filmhuis t Beest maakt een onderscheid tussen culturele doelstellingen, daarmee verbonden zakelijke doelen en instrumentele doelen. De eerste categorie vormt de core business van het filmhuis, maar kan niet los worden gezien van het zakelijke deel. De instrumentele doelen zijn de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om te bereiken wat we ons inhoudelijk ten doel hebben gesteld; digitalisering is de belangrijkste. Binnen de culturele doelstellingen maken we onderscheid in: het reguliere filmaanbod een thematisch aanbod en een educatief deel Wat het eerste deel betreft is er sprake van een hoogwaardig aanbod. Het is niet gericht op de Hollywoodproducties, maar op kwaliteitsfilms die uit Amerika, maar net zo goed uit Europa, Azië of Afrika kunnen komen. Belangrijk hierbij op te merken is dat we altijd een goede balans moeten vinden tussen de kwaliteit van het aanbod en het gewenste publieksbereik. We streven immers vanuit zakelijk oogpunt naar een zo hoog 13

14 mogelijke bezettingsgraad. Doel is om de komende vier jaar te groeien van een gemiddelde van 17 nu naar 30 bezoekers per voorstelling. Naast reguliere films wil t Beest meer inzetten op het educatieve aanbod. We gaan op zoek naar films met voor jongeren aansprekende onderwerpen, we gaan meer samenwerken met het onderwijs en organisaties en instellingen die zich bezighouden met de jeugd. We denken daardoor onze doelgroep te verbreden en meer jongeren naar het filmhuis te trekken. Thematische voorstellingen kunnen educatief van aard zijn, maar hoeven dat niet zijn. We willen bijvoorbeeld aan de hand van films inspelen op actuele ontwikkelingen en zaken die meerdere lagen van de bevolking raken. Ook hier is samenwerking met instellingen en organisaties uit de omgeving heel goed mogelijk. Qua themavoorstellingen kun je denken aan Zeeuwse filmavonden, online broadcast-activiteiten, het nu al bekende Movies That Matter, de populaire Ladies Nights en Upload Cinema s, speciale themaweken en wellicht zelfs een bescheiden festival. Ook willen we ruimte bieden aan particuliere filmclubs zoals Alliance Francaise en HZ Cult. Door over te stappen van de huidige 35mm-projectie naar digitale projectie krijg je een veel scherper beeld en veel helderder geluid. Ook kun je als filmhuis een grotere rol spelen in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijker programma s op maat aanbieden voor verenigingen, organisaties en buurtverenigingen en op het witte doek alternatieven zoals opera s en balletvoorstellingen vertonen. Door mee te gaan in de digitalisering is de kans bovendien veel groter dat nieuwe films sneller vertoond worden in t Beest. Nu heeft Filmhuis t Beest een zogenaamde B-status. Daarmee heeft het bij distributeurs een ongunstigere positie ten opzichte van de theaters met een A-status, die over twee zalen beschikken. Deze visie heeft gevolgen voor de organisatie. De bestaande vrijwilligerswerkgroepen moeten intensief worden begeleid en er moet meer afstemming komen tussen de verschillende werkzaamheden. Programmering en 14

15 publiciteit worden strategisch ingezet om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen, maar vooral om meer bezoekers naar het filmhuis te trekken. Het nieuwe marketingplan zal daartoe de eerste aanzet zijn. In 2012 moeten de eerste tekenen van het nieuwe filmhuis zichtbaar worden EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING Hoewel de welzijnsfunctie al lang niet meer in het takenpakket van t Beest zit en we er niet voor pleiten weer de kant van het jongerenwerk op te gaan, kunnen we nog steeds veel betekenen voor de jeugd in Goes en omgeving. Op dit vlak is onze missie: Kansen bieden aan jongeren uit Goes en omgeving om op verschillende manieren kennis te maken met muziek en film door middel van cursussen, projecten en workshops. Ook willen we dat zij zich in t Beest verder kunnen ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met bestaande projecten en/of andere Onze organisaties, visie dat zoals t Beest de Zeeuwse in 2015 Muziekschool. een plek is waar de jeugd uit het voortgezet onderwijs als vanzelfsprekend naartoe gaat om voor het eerst kennis te maken met muziek en film en/of zich op muzikaal en Onze visie is dat t Beest in 2015 een plek is waar de jeugd uit het voortgezet onderwijs als vanzelfsprekend naartoe gaat om voor het eerst kennis te maken met muziek en film en/of zich op muzikaal en cinematografisch vlak (verder) te ontwikkelen. We stimuleren dat bezoek door speciale programma s en projecten te organiseren en haken aan bij regionale en landelijke programma s. De staf en het bestuur gaan actief op zoek naar financiering en/of sponsoring voor verschillende projecten. De JSTZ, een voorbeeld van een succesvol educatieproject, draait momenteel met 26 groepen onder de vlag van t Beest en geeft ten minste één keer per jaar een grote uitvoering. De JTSZ heeft een eigen beleidsplan: Jeugdtheater op wieltjes. Dat wordt dit jaar geactualiseerd. Volgens ons past de JTSZ in de toekomst prima in deze pijler: kinderen maken er immers kennis met theater en leren er de kneepjes van het vak. Dat we minder intensief theater gaan boeken, lijkt ons geen probleem. Voorwaarde is echter dat de subsidie vanuit de provincie op peil blijft. In de begroting van t Beest is geen ruimte grote kortingen op het budget van JTSZ op te vangen: de school mag geen financiële molensteen om de nek van t Beest worden. We denken onze missie op het gebied van educatie en talentontwikkeling op verschillende manieren waar te kunnen maken. Een paar voorbeelden: We bieden oefenruimten aan jonge bands. Vooralsnog is dit alleen mogelijk in de grote zaal, maar wellicht kan t Beest in de toekomst speciale oefenruimten creëren waar de bands vaker en onder betere omstandigheden met hun muziek bezig kunnen zijn Jonge bands zullen hun muziek op een gegeven moment moeten vastleggen, willen ze stappen vooruit zetten. Dat kan als t Beest beschikt over goede studio- en opnamefaciliteiten. Deze kun je combineren met de eventuele oefenruimten Bandcoaching. Dit kun je doen door middel van het bestaande project Popaanzee, maar ook door samen te werken met de Zeeuwse Muziekschool, gerenommeerde docenten of op ad hoc-basis met professionele muzikanten We bieden jonge bands de kans op te treden in voorprogramma s van artiesten en organiseren speciale avonden (open podia) voor schoolbands In Zeeland lopen al een aantal jaar filmprojecten zoals Moviesquad van Film by the Sea en de jaarlijkse wedstrijd van de stichting Cavak. t Beest zou kunnen aanhaken door middel van het bieden van een 15

16 opnameruimte of door de films, vaak van jonge makers, tijdens speciale avonden te vertonen en dan deskundigen uit te nodigen die de rolprenten van commentaar voorzien Los van het bovenstaande willen we ook een plek zijn waar jongeren maatschappelijke stages kunnen lopen en studenten van bijvoorbeeld de opleiding Media en Vormgeving van ROC Zeeland projecten kunnen uitvoeren tijdens een stageperiode Hoe we deze zuil precies gaan invullen gaan wij de komende tijd onderzoeken, maar regionale en landelijke stimulerings- en schoolprojecten zoals het CKV-project Do it!, The Music Zone en Let s work together zijn goede voorbeelden THEATER EN OVERIGE ACTIVITEITEN Zoals eerder gezegd: willen we t Beest weer op de culturele kaart zetten, dan zijn focus en keuzes noodzakelijk. Tijdens de beleidsdag in november kwamen de staf en het bestuur na gesprekken met deskundigen en vertegenwoordigers van de gemeente tot de conclusie dat het onrealistisch is te denken dat je als betrekkelijk klein podium de zuilen muziek, film en theater zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit in stand kunt houden als je tegelijkertijd je activiteiten in je core business popmuziek en film - moet uitbreiden om weer op de radar te verschijnen. Het is niet dat we helemaal afscheid nemen van theater. Voortaan wil t Beest vooral kleinschalig theater programmeren en dit onderbrengen bij de popmuziek. Te denken valt aan: 16

17 Cabaret Standup comedy en poetry slam Eenakters Storytelling Kleinschalig muziektheater Kleinschalig jeugdtheater Voor dit soort voorstellingen zijn betrekkelijk weinig faciliteiten nodig. Een podium en de apparatuur die ook wordt ingezet voor popconcerten is in de meeste gevallen voldoende. Gezien de geschiedenis van t Beest met een pop, film en theatertak willen we niet over één nacht ijs gaan met het (deels) schrappen van het laatste onderdeel. Daarom wil het bestuur en de staf onderzoeken of het haalbaar is het theater, zoals dat altijd is opgevoerd in t Beest, te behouden. Dit al dan niet in samenwerking met de gemeente. Duidelijk is wel dat het sowieso een stuk goedkoper moet dan tot nu toe. Kostenbesparingen zijn te realiseren door de programmering uit te besteden en de zaal alleen te verhuren, maar er zijn meer zaken waarmee je rekening moet houden. Belangrijk is bijvoorbeeld of de uitvoering van theaterstukken nog past in de nieuwe opzet van t Beest, waarin veel meer concerten zullen plaatsvinden. De voor- en nadelen van het behoud van theater en de kosten willen we voor april dit jaar op een rijtje zetten. Naast popmuziek, film, educatie en talentontwikkeling en klein theater kun je t Beest gebruiken voor andere activiteiten. Het gaat dan vooral om zaken die in ons profiel passen. Popmuziek heeft haar sporen achter gelaten in de filmindustrie, mode, dans, reclame, vormgeving, de tijdschriftenbranche, internet, het uitgaansleven, taal, proza en poëzie. Het is dan ook logisch dat je deze sporen gebruikt in je programmering van een podium. Ook t Beest wil hier iets mee doen. Je kunt denken aan schrijversavonden zoals Write Now!, een kleine versie van een festival zoals Crossing Border, een moderne dansvoorstelling of een aflevering van de al eerder genoemde Upload Cinema. De grote zaal van t Beest kan op bescheiden schaal worden verhuurd. Verhuur zoals wij die voorstaan is gangbaar in de meeste poppodia in Nederland. Wij zeggen alleen ja als evenementen een sociaal-cultureel of maatschappelijk karakter hebben en in het profiel passen van t Beest. Ook kunnen we de zaal beschikbaar stellen als organisaties specifiek vragen om een tribunesysteem of een film willen vertonen en daardoor nergens anders in Goes terecht kunnen. In het algemeen wordt de zaal voornamelijk verhuurd voor bijeenkomsten van politieke partijen, scholen of maatschappelijke organisaties. We rekenen hiervoor een passend tarief waarmee we de kosten voor onder meer de techniek en het personeel in ieder geval dekken. Zie hiervoor paragraaf 8.2, punt 9. Een duidelijke grens ligt er voor ons bij particuliere feesten en partijen. Dat doen we niet. We beseffen dat dit onderwerp gevoelig ligt. Door sommige ondernemers zal het worden ervaren als oneerlijke concurrentie. Rapporten over dit onderwerp naar aanleiding van de discussie in andere steden hebben uitgewezen dat er sprake kan zijn van een wisselwerking. Bezoekers van bijvoorbeeld een symposium of bijeenkomst trekken daarna vaak even de stad in om iets te eten of drinken. Een uitspraak van de gemeente op dit gebied zou wenselijk zijn. 17

18 5. SAMENWERKING Op het moment dat dit beleidsplan verschijnt (januari 2012) denkt de gemeente Goes na over de bouw van een cultuurhuis. Volgens de gemeente zouden de voordelen van het samenbrengen van Theater De Mythe, t Beest, de Zeeuwse Muziekschool en eventueel de bibliotheek zijn dat de educatieve, uitvoerende en passieve kant van de muzikale en podiabeleving dichter bij elkaar komen. De disciplines kunnen elkaar dan versterken en gebruik maken van elkaars faciliteiten Zo zou de Zeeuwse Muziekschool gebruik kunnen maken van de podia om te oefenen of om muziekoptredens te verzorgen. De Zeeuwse Muziekschool wil zich daarnaast meer richten op de popmuziek, door de oprichting van een popschool. Op dit gebied zijn er samenwerkingscombinaties met t Beest aanwezig. Wij staan positief tegenover de bouw van een cultuurhuis en zien de voordelen die dat biedt voor de samenwerking tussen de verschillende instellingen: enerzijds op cultureel en educatief gebied, maar ook op het gebied van de bedrijfsvoering. Cruciaal voor ons is dat t Beest in een cultuurhuis haar eigen identiteit behoudt. Los van het wel of niet doorgaan van dit idee wil t Beest in de toekomst in ieder geval meer samenwerken. Je kunt dit verdelen in samenwerking op cultureel en educatief gebied en op het gebied van de bedrijfsvoering. Voorbeeld van samenwerking op cultureel en educatief gebied (zouden kunnen) zijn: bestaande verbanden zoals Popaanzee met de andere poppodia in Zeeland en Poppunt Zeeland. In het kader van Popaanzee vinden jaarlijks vier optredens plaats van veelbelovende Zeeuwse bands die worden gekoppeld aan een landelijk of zelfs internationaal bekende band het jaarlijkse Funfest dat wordt georganiseerd door een enthousiaste groep jongeren uit Goes, die een twaalf uur durend festival op poten zetten met een mix van beeldende kunst, film, video, theater en muziek de Maand van de Vrijheid waarin we samenwerken met Scoop aan een programma van films en muziek rondom herdenkingsmaand mei educatieve activiteiten in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool, de bibliotheek en scholen nieuwe of bestaande festivals waarin Filmhuis t Beest en Muziekpodium t Beest participeren, bijvoorbeeld Beelden aan Water met Theater De Mythe in de zomermaanden. Op het Bleekveld zou je samen activiteiten kunnen organiseren zoals een openluchtbioscoop of een concert in de open lucht. Hierdoor zou het cultuurplein meer karakter krijgen Doel van t Beest is de bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en ze uit te breiden. In dit beleidsplan zijn al een aantal voorbeelden voorbij gekomen. Bij een idee van de provincie om één programmeur voor alle podia in Zeeland aan te stellen, hebben wij echter grote vraagtekens. Wij denken dat zo n centrale programmeur niet goed zou zijn voor de identiteit van de vier podia in Zeeland. Voorbeelden van samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering (zouden kunnen) zijn: met Theater De Mythe in de backoffice. We zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van elkaars kennis op het gebied van techniek, horeca, inkoop, beheer en veiligheid met het voortgezet onderwijs en ROC Zeeland op het gebied van (maatschappelijke) stages. Zie daarvoor de paragraaf over educatie en talentontwikkeling (3.3). samenwerking met de Zeeuwse poppodia op het gebied van de kaartverkoop. Een goed ticketingsysteem is een voorwaarde voor een goed draaiend podium. Op dit gebied sta je met De Spot in Middelburg, De Piek in Vlissingen, Brogum in Zierikzee en De Pit in Terneuzen sterker 18

19 Ook hier geldt dat we blijven nadenken over nieuwe samenwerkingsvormen, in de overtuiging dat we op die manier efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen SPONSORING Samenwerken kan vanzelfsprekend ook met het bedrijfsleven in Goes en omgeving. Graag zelfs. Uit gegevens van vergelijkbare podia in Nederland blijkt dat t Beest meer kan halen uit sponsoring dan nu het geval is. Bedragen zijn in deze tijden van economische malaise lastig te noemen, maar wij denken het bedrijfsleven bijvoorbeeld door middel van speciale voorstellingen en naamsvermeldingen in het gebouw of op onze publiciteitsuitingen veel te kunnen bieden. Sinds het podium weer op eigen benen staat is de coördinator bezig met het leggen van contacten met het Goese bedrijfsleven en is een sponsorplan in de maak. In dat plan komt veel nadruk te liggen op Filmhuis t Beest. Onder meer door middel van speciale voorstellingen en combinaties denken we aantrekkelijk te kunnen zijn voor het bedrijfsleven. Het sponsorplan is bedoeld om meer inkomsten te genereren, maar ook om de band van de Goese bevolking en het bedrijfsleven met het podium te versterken. Wij hopen en verwachten dat de eerste resultaten van deze activiteiten vanaf volgend seizoen ( ) zichtbaar worden. 19

20 6. HORECA Voor de inkomsten is t Beest net zoals andere poppodia in hoge mate afhankelijk van de inkomsten uit de horeca. Goede en sfeervolle horeca is essentieel voor een klein podium zoals t Beest. Om de baten te verhogen moeten we op dit gebied daarom een slag maken: het café moet professioneler worden georganiseerd en aantrekkelijker worden voor bezoekers. De bar aan de voorkant van het gebouw willen we meer gaan inzetten. Niet alleen omdat we denken dat we daarmee meer inkomsten kunnen aanboren, maar ook omdat het ons een goede plek lijkt voor nieuwe activiteiten. We willen in het café bijvoorbeeld singer-songwriters laten optreden en ondersteunende activiteiten organiseren voor Filmhuis t Beest. Voorbeelden van dat laatste zijn het serveren van streekproducten tijdens een Avond van de Zeeuwse Film, een Surinaams diner voor een film over dat land in Zuid-Amerika, een lezing van een documentairemaker voorafgaande aan de vertoning en Q&A s met acteurs of regisseurs van films. Streven is om dit soort activiteiten op regelmatige basis plaats te laten vinden. Hiervoor heb je een goede horecacoördinator nodig. Hij of zij moet hart voor het vak hebben, gedreven zijn en altijd klaar staan voor de gasten. De coördinator moet verantwoordelijk worden voor de exploitatie en in loondienst worden aangesteld, gekoppeld aan een winstdeling. Op die manier hopen we de omzet in het horecadeel van t Beest te vergroten. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van de horeca zijn: meer inkomsten genereren tijdens de activiteiten een vaste bar in de concertzaal. Nu wordt gewerkt met een verrijdbaar systeem. Willen we de inkomsten opkrikken, dan is een vaste bar in de zaal zeer wenselijk een goede verhouding tussen de inkoop en verkoop een aantrekkelijk interieur investeringen in het horeca-interieur zoals een tapcomputer en kassasysteem zijn gewenst een keuze maken tussen muntverkoop en/of geld. Prijzen zullen we in stappen marktconform maken, hoewel de verschillen voor de meeste consumpties nu al minimaal zijn. 20

21 7. MARKETING EN PUBLICITEIT Tijdens de beleidsdag in november is de staf en het bestuur met de neus op de feiten gedrukt. Het heeft t Beest de laatste jaren ontbroken aan doordachte marketing en goede publiciteit was een razendsnel getrokken conclusie van de deskundigen. Overigens valt de stafleden op dit gebied weinig te verwijten: er is nooit iemand geweest die specifiek voor dit werk is aangesteld. De stafleden hebben het er bij moeten doen. Mede door het niet vervangen van de coördinator en programmeur is dit belangrijke onderdeel - dat dus al niet één van de sterkste kanten van t Beest is geweest - de laatste jaren min of meer verwaarloosd. Daardoor konden de namen die op het podium stonden nog zo veelbelovend en de films meer dan het aanzien waard zijn, de bezoekersaantallen bleven meestal achter bij de aantallen die de artiesten of films hadden verdiend. Vanzelfsprekend willen we daar verandering in brengen. We geven hieronder een eerste aanzet voor een nieuw marketing- en publiciteitsbeleid. Belangrijk is om met wat achtergronden te beginnen. Populaire cultuur bereikt anno 2008 meer mensen en meer verschillende soorten mensen. Daarnaast is een enorme toename zichtbaar van actieve deelname aan populaire cultuur. Populaire cultuureducatie onder jongeren beperkt zich niet meer tot het verenigingsverband. Vooral het genre popmuziek wordt in belangrijke mate in losse verbanden beoefend. 5 Het poppubliek is in de loop der jaren dus veel meer divers geworden. Bovendien haalt iedereen zijn informatie tegenwoordig overal vandaan. Films en muziek liggen op het internet binnen handbereik en ook social media spelen een belangrijke rol op dit gebied. Daardoor heeft een podium geen vast publiek meer. Ze hoeven niet per se naar het podium 5 Het grote poppodium onderzoek. Vreeke en Van Dalen

22 toe om kennis te maken met nieuwe muziek of een filmpremière. Ook het publiek van t Beest is een pluriforme groep mensen; sommigen komen wekelijks, anderen laten zich leiden door de programmering en komen sporadisch. Hier moet je als podium op inspelen. Ten eerste blijft het belangrijk t Beest als geheel te marketen, het gaat dan om de corporate identity. Daarnaast moet je je ook meer en directer gaan richten op de vele doelgroepen, die voor een specifiek optreden of bepaald filmgenre naar t Beest zouden kunnen komen. Een voorbeeld: voor de een is t Beest het podium dat elke maand een goede bluesartiest neerzet, voor de ander een podium dat om de twee weken op zondag verrassende singer-songwriters presenteert, voor weer iemand anders de plek om lekker te dansen op verrassende en vernieuwende muziek en voor een vierde is het de plek waar je meerdere malen per week kwaliteitsfilms kunt zien in een gezellige ambiance FILOSOFIE Het is de taak van de coördinator en de (tijdelijk) aan te stellen medewerker publiciteit bovengenoemde groepen weer naar t Beest te halen met een goed programma en doordacht beleid. De coördinator zal in de nieuwe situatie vooral verantwoordelijk zijn voor het uitdragen van de eerder genoemde corporate identity. De medewerker publiciteit houdt zich daar ook mee bezig. Hij of zij is verantwoordelijk voor de promotiecampagnes voor alle programmaonderdelen en die richting specifieke doelgroepen. Centraal in het beleid staan de naamsbekendheid, uitstraling en werving van publiek voor t Beest. Hiervoor zijn enkele belangrijke instrumenten, zoals de digitale communicatie (website, nieuwsbrieven, social media) en het opbouwen van een klantenbestand via customer relationship management (CRM). Dit laatste kun je onder meer doen door een goed ticketingsysteem waarmee je mensen actief kunt benaderen na een eerder bezoek. Daarnaast willen we de vertrouwde middelen in stand houden, zoals het maandelijkse programmaboekje en de posters die we verspreiden in onder meer de Goese horeca en op strategische plekken. Daarnaast moet hij of zij, in nauwe samenwerking met de programmeur, investeren in een netwerk van ambassadeurs in de verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich al jaren beweegt in de bluesscene, een regelmatig in het land optredende dubstep-dj uit Goes of iemand die fan is van en zich verdiept in hiphop en actief is op allerlei fora op internet over die muziekstroming. Deze ambassadeurs moeten de medewerker publiciteit en programmeur van input en feedback voorzien en, als er artiesten staan uit hun genre, dit actief uitdragen aan de mensen in hun brede netwerk. Belangrijk is dat zij intensief worden begeleid door de coördinator en programmeur. De stafleden moeten ervoor waken dat de publiciteitsuitingen van de ambassadeurs passen in de lijn van de marketing van en gewenste uitstraling van t Beest. Zoals in hoofdstuk 3 is gezegd willen we de aparte zuilen sterker gaan profileren. Dat geldt vooral voor de zuilen muziek en film. Je krijgt dus: Muziekpodium t Beest en Filmhuis t Beest Beide zuilen moeten een sterke eigen identiteit krijgen, maar tegelijkertijd moeten we de samenhang tussen de twee nimmer uit het oog verliezen. De naam van t Beest in zijn geheel is net zo belangrijk voor acceptatie en publieksbereik. In de marketing voor de twee zuilen is het publiek de belangrijkste doelgroep, gevolgd door de media en de lokale en regionale ambassadeurs. De marketing voor de derde zuil, educatie en talentontwikkeling, is niet primair gericht op het pubkliek, maar op zakelijke relaties zoals scholen, overheden, organisaties en instellingen. Eventueel kun je er op termijn aan denken de marketing voor deze tak neer te leggen bij een educatief medewerker. 22

23 Het is de taak van de medewerker publiciteit deze aanzet uit te werken tot een gedegen plan dat helpt de naam van t Beest weer op de kaart te zetten. Eventueel kunnen zijn of haar taken op termijn worden overgenomen door de coördinator en programmeur. Eén idee willen we hem of haar alvast meegeven: de herinvoering van de Beestpas, een strippenkaart voor voorstellingen. Tegen een bescheiden korting kunnen mensen deze aanschaffen. Er komt er een voor Muziekpodium t Beest en een voor Filmhuis t Beest. Met deze kaart binden we de Goesenaren aan het podium CITYMARKETING Een goed draaiend poppodium draagt bij aan de leefbaarheid in een stad zoals Goes. Het is in de eerste plaats een essentiële voorziening voor een grote groep jongeren, maar zoals hier eerder is vermeld komen er de laatste jaren steeds vaker ouderen naar de poppodia. Zij genieten van het aanbod dat deels voor hen wordt geprogrammeerd. Het is de taak van poppodia trends en ontwikkelingen in film en muziek snel op te pikken en hierop in te spelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de organisatie van een film- of muziekfestival. Regelmatig zijn dit soort kleine initiatieven uitgegroeid tot grote publiekstrekkers voor mensen binnen en van ver buiten de regio. Door samen te werken met partners zoals Theater De Mythe en de gemeente kunnen we in het kader van de citymarketing proberen zoiets op poten te zetten. 23

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA ONDERWERPEN S Onderzoeksopzet S Leeftijdsverdeling S Aandeel vrouwen S Aandeel allochtonen S Overige sociaal-demografische gegevens S

Nadere informatie

De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren.

De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren. De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren. Jongerenraad Delft Rapport September 2010 Geschreven door: Hanneke Bezemer Joey Derwort Het rapport De Jongerenraad

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN. Bedrijfsplan Plato, september 2009, v1 Behoort bij Raadsvoorstel 14 2009 blz. 1

BEDRIJFSPLAN. Bedrijfsplan Plato, september 2009, v1 Behoort bij Raadsvoorstel 14 2009 blz. 1 BEDRIJFSPLAN 0.0 Inleiding Het is alweer een hele tijd stil (geweest) rondom het Helmondse poppodium Plato. Er vinden al enige tijd geen publieksactiviteiten meer plaats en het pand wordt slechts gebruikt

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

MM1A. Project begeleiding. Lisanne van Steen MM1A

MM1A. Project begeleiding. Lisanne van Steen MM1A m Project begeleiding Naam: IndieSter Slogan: Stralende avond Ticket: 22,50 p.p 1500 (plaatsen Paradiso) x 22,50 = 33.750 budget per avond Muziekstijl: Indie/ Indierock/ Indietronica/ alternatief Doelgroep:

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk Inspiratiecarrousel Creatieve ideeën uit de praktijk Theater- en Congrescentrum Hanzehof - Zutphen Concept: Rendementsverhoging door kostenverlaging. Veel theaters programmeren sowieso in twee zalen, wij

Nadere informatie

Visie IO Festival 2012/2013

Visie IO Festival 2012/2013 Visie IO Festival 2012/2013 Commissie 1. Voorzitter Matthijs van Leeuwen 2. Secretaris Renée Toussaint 3. Penningmeester Roeland Reitsema 4. Commissaris Bands & Acts Niels van Hasselt 5. Commissaris Bands

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad FILMHUIS MECHELEN De betere film in de binnenstad GESCHIEDENIS Waar komen we vandaan? WAAR KOMEN WE VANDAAN? Een korte geschiedenis van het filmhuis Opgericht in 1976 Naar voorbeeld van Nederlandse filmhuizen

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie Groningen, Noorderslag Science 18 januari 2014 Dr. Koos Zwaan Drs. Annelies de Bruine Lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap Hogeschool

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 INHOUD: 1 Oorsprong 2 Uitgangspunten 3 Huidige Situatie 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Zomerterras

Beleidsplan Stichting Zomerterras Beleidsplan Stichting Zomerterras 2016 en toekomst (verkorte versie) Beleidsplan Stichting Zomerterras 2016 en toekomst (verkorte versie) 1 Inleiding In dit beleidsplan is het actuele beleid van Stichting

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Convenant Horeca en activiteiten

Convenant Horeca en activiteiten Convenant Horeca en activiteiten Inleiding Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle, Horeca Evenementen Stichting Zwolle en Stichting Stad en Cultuur

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

EMEG Lijst. Onderdeel: Event

EMEG Lijst. Onderdeel: Event EMEG Lijst Onderdeel: Event Max Kolster CO1F 21 september 2012 Inleiding Afgelopen zomer ben ik op Solar Weekend Festival in Roermond geweest. Ik ben daar vooral als bezoeker geweest, maar heb ook als

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

DE JAMIN FORMULE WINKELS COMMUNICATIE PRODUCT ONDERSTEUNING INNOVATIE CONCLUSIE

DE JAMIN FORMULE WINKELS COMMUNICATIE PRODUCT ONDERSTEUNING INNOVATIE CONCLUSIE INTRODUCTIE JAMIN is de oudste en meest bekende snoepwinkel van ons land. Ooit begonnen in 1870 (!) en mede door het in 2009 verleende predicaat Hofl everancier, mag het bedrijf rustig als iconisch worden

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Colofon Stichting Vriendenconcerten Boerhaaveplein 71, 1091 DN Amsterdam Telefoon 06-19926938 Email info@vriendenconcerten.nl Website www.vriendenconcerten.nl

Nadere informatie

Stichting Dans: podium voor jonge

Stichting Dans: podium voor jonge podium voor jonge dansers Al meer dan dertig jaar krijgen jonge Osse dansers de kans om hun kunsten te tonen op de planken van een groot theater. Eens per twee jaar treden zij namelijk op in theater De

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G 1 STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2016 Deel 1 Activiteitenverslag 2016 Deel 2 Financieel verslag 2016 Secretariaat: Claus Sluterweg 2, 2106 BP Heemstede 2

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Geachte burgemeester, college, gemeenteraad en overige belangstellenden,

Geachte burgemeester, college, gemeenteraad en overige belangstellenden, Notitie inspraakavond 21 mei 2015 Theater De Storm Geachte burgemeester, college, gemeenteraad en overige belangstellenden, Laat ik beginnen om mede namens de medewerkers en het bestuur van Theater De

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00 Tekst: Elsbeth Stoové. Foto s: Ken Wong De Surinaamse Vereniging JPF bestaat al sinds 1941 en is voor vele mensen op het eiland een begrip. JPF staat voor Justitia, Pietas en Fides: gerechtigheid, liefde

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

5 juli 2012, 15.00-23.00 uur VOS & NORTH SEA ROUND TOWN: SFEERHAVEN JAZZ

5 juli 2012, 15.00-23.00 uur VOS & NORTH SEA ROUND TOWN: SFEERHAVEN JAZZ 5 juli 2012, 15.00-23.00 uur VOS & NORTH SEA ROUND TOWN: SFEERHAVEN JAZZ Achtergrond De Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS) hebben het plan op gevat om op 5 juli een jazz-evenement te organiseren

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten BELANGRIJK: Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Inleiding Goes kiest voor een evenementvriendelijk klimaat dat bijdraagt aan een levendige stad, aantrekkelijk voor de eigen inwoners, voor toeristen en voor het

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Groningen Ukulele Society. Stichtingsplan

Groningen Ukulele Society. Stichtingsplan Groningen Ukulele Society Stichtingsplan 2015 1. Inleiding De ukelele is een instrument dat snel in belangstelling groeit over de hele wereld, vooral in Groot-Brittannië, Amerika, Frankrijk, Duitsland

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer

Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer 1 INLEIDING Filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een zo groot

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt *

Aan de gemeenteraad Agendapunt * Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV13.0020 Roden, Onderwerp Eenmalige bijdrage voor Filmhuis De Winsinghhof Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Een eenmalige bijdrage van 47.500

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie