Podium t Beest. Beestenmarkt CS Goes. Telefoon: Website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Podium t Beest. Beestenmarkt 3. 4461 CS Goes. Telefoon: 0113-228142. Website: www.tbeest.nl"

Transcriptie

1 1

2 Podium t Beest Beestenmarkt CS Goes Telefoon: Website: 2

3 LEESWIJZER 1. SAMENVATTING 2. INLEIDING 2.1. Fusie 2.2. Nieuwe start 3. ACHTERGRONDEN 3.1. Publiek poppodia 3.2. Publiek filmhuizen 3.3. Doelgroepen t Beest 3.4. Bezoekersaantallen t Beest 4. PROFIEL EN PROGRAMMERING 4.1. Popmuziek Missie en visie Popmuziek: concerten Popmuziek: clubavonden 4.2. Film Missie, visie en doelstellingen 4.3. Educatie en talentontwikkeling 4.4 Theater en overige activiteiten 5. SAMENWERKING 5.1 Sponsoring 6. HORECA 7. MARKETING 7.1. Filosofie 7.2. Citymarketing 8. ORGANSIATIE EN BEDRIJFSVOERING 8.1 Het professionele team 8.2. De vrijwilligers 8.3 Het bestuur 9. MEERJARENBEGROTING 9.1. Toelichting op meerjarenbegroting, lasten 9.2. Toelichting op meerjarenbegroting, baten 10. GEBOUW, APPARATUUR EN FACILITEITEN Kwaliteiten en gebreken huidige accommodatie Korte en lange termijn Apparatuur en faciliteiten concertzaal Apparatuur en faciliteiten filmzaal Diversen 3

4 1. SAMENVATTING Podium t Beest moet weer op de culturele kaart van Zeeland en Nederland komen te staan. Dat is simpel gezegd het doel van dit beleidsplan Op 1 juli 2011 stond t Beest na een fusie met Theater De Mythe en de schouwburg in Middelburg weer op eigen benen. Het nieuwe bestuur en de staf zijn direct enthousiast gaan nadenken over de toekomst. Ter voorbereiding op dit plan hebben zij tijdens een beleidsdag in november 2011 gesproken met de DSP-groep uit Leiden en enkele deskundigen uit het culturele veld. De basis voor dit plan is tijdens die dag gelegd. Een samenvatting: t Beest heeft een rijke geschiedenis, maar de naam van het podium is de laatste jaren door verschillende oorzaken in het slop geraakt. Het aantal activiteiten liep terug, de bezoekersaantallen ook en het gebouw en apparatuur zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Om het podium weer op het niveau te krijgen waar het ons inziens hoort willen de staf, die de laatste jaren flink is ingekrompen, uitbreiden van 3,84 fte naar 4,18 fte. Nieuwe functies zijn een coördinator en (tijdelijk) een medewerker publiciteit. Zij moeten in combinatie met de programmeur gaan doen waar het de laatste jaren aan heeft ontbroken: t Beest bij iedereen op het netvlies krijgen als hét podium waar je als Goese jongere naartoe gaat om kennis te maken met muziek en film en waar je als Zeeuwse liefhebber moet zijn voor kwalitatief goede muziek, films en kleinschalig theater. De toekomstige staf kan zorgen voor een groei van het aantal activiteiten die, door ze op vaste tijden te programmeren, zorgen voor de nu zo gemiste herkenbaarheid. Muziek- en filmliefhebbers moeten straks weten dat er op bepaalde dagen iets voor hen is te doen in t Beest en er blind op kunnen vertrouwen dat het bij hen in de smaak valt. Hierdoor binden we vaste bezoekers en trekken we nieuwe mensen aan. Momenteel heeft t Beest een grote hoeveelheid taken, maar geen sterke identiteit. Focus en keuzes zijn noodzakelijk. Daarom hebben we besloten ons voortaan te richten op drie zuilen: muziek, film en educatie en talentontwikkeling. Van het theater nemen we geen afscheid, maar het wordt kleinschaliger en minder frequent geprogrammeerd. Om onze doelen te bereiken zijn investeringen noodzakelijk, zowel van het bestuur en de staf als de ruim honderd vrijwilligers, maar een financiële injectie van de gemeente Goes is onontbeerlijk. Wij zouden dit plan echter niet hebben gemaakt als we er niet van overtuigd zijn dat een podium zoals t Beest hoort bij een bloeiende centrumgemeente zoals Goes. Dit beleidsplan is geschreven door medewerkers van de DSP-Groep in samenwerking met het bestuur en de staf van Podium t Beest. De fotografie is van Marc Blom, al jarenlang vrijwilliger van t Beest 4

5 2. INLEIDING Podium t Beest is sinds 1980 uitgegroeid tot een toonaangevend podium in en buiten Zeeland. Op het poppodium stonden grote bands zoals de nog altijd in Europa en Amerika bekende Urban Dance Squad, ooit Nederlands grootste belofte Fatal Flowers, de inmiddels wereldvermaarde Amsterdam Klezmer Band, het Roemeense zigeunergezelschap Taraf de Haïdouks en - niet te vergeten - de in t Beest volwassen geworden en later tot landelijke beroemdheden uitgegroeide bands Gorefest en Racoon. Ook op de theatervloer waren tal van artiesten en gezelschappen te zien die later blockbusters zouden worden, zoals Hans Teeuwen en Alex d Eleqtrique en in het filmhuis, het enige op de Bevelanden, draaide de laatste 30 jaar vrijwel elke klassieker op filmhuisgebied. Daarnaast exploiteert t Beest met succes de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ), een opleiding waar jaarlijks tientallen jongeren hun eerste schreden op de planken zetten. Over de rijke geschiedenis van t Beest kun je een boek schrijven, maar om het verleden draait het niet in dit document. In dit beleidsplan doet stichting t Beest: haar toekomstplannen uit de doeken onderbouwt die met argumenten en cijfers waarmee ze t Beest binnen afzienbare tijd weer op de culturele kaart wil zetten De gemeente Goes is in haar cultuurnota enthousiast over t Beest. Ze onderschrijft het belang van het podium en de ruim honderd vrijwilligers die het ondersteunen. In de nota stelt de gemeente onder meer dat t Beest zich nog meer zou moeten inzetten voor jong toptalent en dat het (weer) een ankerpunt moet worden voor een nieuwe lichting Zeeuwse bands en singer-songwriters. Met dit beleidsplan gaat ons dat lukken FUSIE Een blik werpen op de toekomst van t Beest kun je echter niet doen zonder terug te kijken op het nabije verleden. Na een paar magere jaren door opeenvolgende wisselingen op belangrijke posten in de staf, een mager aanbod van acts en films en daardoor dito programma wilde de gemeente een impuls geven aan t Beest door het te laten fuseren met Theater De Mythe. Onder de vlag van Theater Exploitatie Zeeland (TEZ) maakte t Beest de laatste jaren deel uit van het samenwerkingsverband tussen het theater in Goes en de schouwburg in Middelburg. Hoewel de bedoelingen goed waren, pakte de fusie voor het podium aan de Beestenmarkt niet goed uit: het aantal activiteiten en de bezoekersaantallen liepen terug en inkomsten bleven achter. De vertrekkende programmeur en coördinator werden niet vervangen 1 en onderhoud aan het pand en apparatuur werd niet uitgevoerd. Ondanks die moeilijke omstandigheden hield de overgebleven staf zich staande en probeerde ze er het beste van te maken. Toch heeft t Beest de laatste jaren een deel van zijn krediet verspeeld. De band met het publiek en de lokale bandjes is deels verloren gegaan en in de landelijke scene lijkt het podium van de radar te zijn verdwenen NIEUWE START 1 juli 2011 maakte t Beest een nieuwe start. Het podium staat vanaf die datum weer op eigen benen. De nieuwe stichting kan nog steeds bouwen op een grote en trouwe groep vrijwilligers, maar de huidige situatie 1 In de TEZ-periode liep het aantal fte terug van 5,5 naar 3,2. 5

6 trekt een te zware wissel op de staf. Daardoor zijn er grote zorgen over de continuïteit van de organisatie. Het is hoog tijd om de personele organisatie te versterken, het gebouw een opknapbeurt te geven en de apparatuur en faciliteiten weer up to date te brengen. Dan kan het ruim 30 jaar oude t Beest zich weer meten met andere poppodia in Nederland. Dit beleidsplan is daarvoor de basis. Tijdens een beleidsdag in november heeft het bestuur van stichting t Beest 2 en een deel van de staf van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van de gemeente Goes en een aantal externe deskundigen. 2 Het bestuur van stichting t Beest bestaat sinds 1 juli 2011 uit Peter Strating (voorzitter), Eugène de Kok (secretaris), Anton Stam (penningmeester), Roos van Stuijvenberg (lid) en Jeanet Menheere (lid). 6

7 3. ACHTERGRONDEN In tegenstelling tot t Beest zijn de meeste poppodia in Nederland in het laatste decennium gegroeid, zowel qua bezoekersaantallen als omzet. De meeste podia zijn ontstaan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en hebben sindsdien een belangrijke plaats verworven in het cultuur- en uitgaansleven. Bovendien zijn ze een onmisbare schakel in de ontwikkeling van jonge amateurbands tot professionele popmuzikanten. In de loop van de tijd hebben de podia zich geprofessionaliseerd, door de eisen die het publiek aan ze stelt, maar ook door nieuwe wetgeving die een veilige en gezonde omgeving moest creëren voor de medewerkers PUBLIEK POPPODIA Er zijn in Nederland zo n 80 podia die popmuziek tot hun core business rekenen. Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 3 en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) laten zien dat de publieke belangstelling voor populaire muziek in de lift zit. Het SCP ziet een toename van mensen die minstens een keer per jaar naar populaire muziek toe gaan van in 1983 minder dan een vijfde naar ruim een derde van de bevolking in In procenten: 1983: 18 procent 2007: 34 procent De bij de VNPF aangesloten podia hebben tussen 1995 en procent meer bezoekers ontvangen. In 2007 bezochten meer dan drie miljoen mensen een poppodium. Voor een groot deel is dit te danken aan bekende namen zoals Paradiso, Melkweg, Tivoli en 013, maar ook aan kleinere podia. Verder maken steeds meer jongeren actief popmuziek en speelt het genre een cruciale rol in het succes van populaire gadgets zoals de ipod en internetsites zoals YouTube. Uit een rapport van het VNPF 4 blijkt ook dat jongeren geïnteresseerd zijn in maatschappelijke en culturele activiteiten. Poppodia springen daarop in met jongerendebatten, benefietconcerten, buurtactiviteiten en maatschappelijke stages PUBLIEK FILMHUIZEN Het bezoek aan bioscopen en filmtheaters zit in 2011 voor het derde jaar op rij in de plus. De verwachting is dat het de 28 miljoen overstijgt. In dat getal nemen de filmtheaters een bescheiden, maar steeds belangrijker plaats in. In de afgelopen tien jaar is het bezoek gestegen van drie naar meer dan zes procent. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan nieuw- en verbouwprogramma s van de filmhuizen. Momenteel zijn er 105 filmhuizen in Nederland, 31 daarvan hebben een weekprogrammering. De Nederlandse filmhuizen zijn druk bezig zich te vernieuwen en schudden - mede door de nieuw- en verbouwprogramma s - het stoffige imago van zich af. Die beweging wordt vooral veroorzaakt, omdat nieuwe en vooral jongere doelgroepen om betere en andere voorzieningen vragen; voorzieningen die meer zijn geënt op een volwaardige manier van uitgaan. 3 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars, trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Andries van den Broek e.a. Mei, Het grote poppodium onderzoek. Vreeke en Van Dalen

8 3.3. DOELGROEPEN T BEEST Een klein podium zoals t Beest trekt vooral publiek uit de eigen stad en regio, gemiddeld zo n 57 procent, blijkt uit het onderzoek naar poppodia. De veranderende samenstelling van de bevolking zie je echter terug in het publiek. Mensen die zijn opgegroeid met popmuziek blijven hun liefde trouw. Hoewel jongeren de belangrijkste doelgroep blijft voor t Beest verwelkomt ze steeds vaker mensen van tussen de 20 en 30 jaar en ouderen. Het filmhuis heeft een wat ouder publiek: voornamelijk 25-plussers en senioren uit Goes en de omliggende dorpen op de Bevelanden. Jongeren zijn echter ook voor het Goese filmhuis een nieuwe en belangrijke doelgroep. De primaire doelgroep van t Beest is jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar, maar in principe richt het zich op een doelgroep van 10 tot 60 jaar BEZOEKERSAANTALLEN T BEEST Uit bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal jongeren in Goes en omgeving de komende jaren redelijk stabiel blijft. Goes is bovendien een centrumgemeente op de Bevelanden en makkelijk te bereiken voor mensen uit de regio. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat t Beest niet meer publiek kan trekken dan nu het geval is. Hieronder een overzicht van de betalende bezoekersaantallen van de laatste jaren: 2008: betalende bezoekers 2009: betalende bezoekers 2010: betalende bezoekers 2011: betalende bezoekers Vorig jaar kwamen hier nog eens 1865 bezoekers in het kader van educatieve projecten bovenop en bezochten 996 mensen t Beest tijdens onbetaalde activiteiten. Hoewel er in 2011 ten opzichte van 2010 dus sprake is geweest van een opleving blijven de cijfers achter bij de aantallen van vergelijkbare podia. Daar is sprake van een gemiddelde van bezoekers. Voor t Beest is er dan ook nog veel winst te behalen. 8

9 4. PROFIEL EN PROGRAMMERING Basis voor het beleid de komende jaren is een helder en onderscheidend profiel en programma. Dit moet goed aansluiten bij de wensen van het publiek. Onze missie: t Beest wil een podium zijn voor muziek, film en educatie en talentontwikkeling en richt zich daarbij op een breed publiek. In het bijzonder op jongeren uit Goes en omgeving, maar ook op een regionaal publiek van (vaak) wat oudere muziek- en filmliefhebbers. De huidige programmering van t Beest kent vele disciplines, maar sprake van een helder profiel is er niet. Focus en keuzes zijn noodzakelijk. We willen de zuilen popmuziek, film en educatie en talentontwikkeling zelfstandig gaan profileren. Daarom gaan we in werken met de namen Muziekpodium t Beest en Filmhuis t Beest. Hieronder lichten we de drie zuilen toe. De huidige theaterzuil zal door deze keuze niet verdwijnen, maar veranderen. We willen graag kleine theatervoorstellingen blijven programmeren en die laten vallen onder de popprogrammering. Grote theatervoorstellingen, waarvan t Beest er momenteel zo n tien per seizoen plaatst, verdwijnen; voornamelijk vanwege de hoge kosten en (te) geringe opbrengsten. Omdat we beseffen dat dit een ingrijpende keuze is, hebben we in dit beleidsplan toch een paragraaf gewijd aan het theater. Hieronder volgt een overzicht van de soort en frequentie van de activiteiten POPMUZIEK Als Muziekpodium t Beest haar positie wil heroveren moet het aantal activiteiten groeien ten opzichte van nu. Uit een vergelijking van poppodia die qua grootte hetzelfde als t Beest zijn, blijkt dat het gemiddelde aantal concerten 65 per jaar is. In t Beest waren dat er in Door het aantal activiteiten te verhogen, wordt t Beest een plek voor jongeren waar ze op gezette tijden kennis kunnen en willen maken met nieuwe muziek. Liefhebbers weten dat er eens in de maand of om de twee weken iets voor hen op de agenda staat. Door bepaalde genres op bepaalde dagen te programmeren denken we onze herkenbaarheid te vergroten. Een voorbeeld: de zaterdag is voor gevestigde namen, de laatste donderdag van de maand voor regionale talenten en om de twee weken staat er een singer-songwriter op zondagmiddag in het café. Voordeel van een vaste programmering is dat de bezoekers op den duur niet alleen voor de muziek zullen komen, maar ook omdat ze weten dat ze een avond door kunnen brengen met gelijkgestemden. Momenteel is het programma hapsnap: het is niet duidelijk genoeg wanneer en voor wie er iets is te doen MISSIE EN VISIE De missie van Muziekpodium t Beest is: 9

10 Als Muziekpodium t Beest willen wij dé plek zijn voor jongeren in Goes en omgeving die van muziek houden en voor de oudere muziekliefhebbers in de regio. Dit doen we door (pop)muziek in de breedste zin van het woord aan te bieden. In t Beest moeten jonge muzikanten zich bovendien kunnen ontwikkelen tot professionele artiesten, niet alleen door hen oefenruimte aan te bieden, maar hen ook kansen te geven op het podium zelf. De bij deze missie behorende visie is dat Muziekpodium t Beest in 2015 weer duidelijk op de radar staat van muziekminnend Goes en Zeeland en ook landelijk weer de naam heeft die het eind jaren 80 en jaren 90 van de vorige eeuw had. Nederlandse bands die op het punt van doorbreken staan of al naam hebben gemaakt moeten met enige regelmaat op het podium in Goes staan. Ook voor opkomende acts uit het buitenland is t Beest weer een plek om niet over te slaan. In de voorprogramma s treden beginnende bands uit de omgeving op, bij voorkeur groepen die t Beest als oefenhonk gebruiken. De concertavonden worden goed bezocht en de zaal is enkele malen per seizoen uitverkocht. De regelmatig georganiseerde clubavonden zorgen voor extra inkomsten en trekken een jong en gevarieerd publiek aan. Tijdens deze avonden is er qua muziek vooral aandacht voor nieuwe genres, maar grijpen we ook terug op (bijna) vergeten muziekstromingen uit het verleden POPMUZIEK: CONCERTEN In Muziekpodium t Beest streven we naar een aantal van tien activiteiten per maand, dit inclusief zogenaamde clubavonden (zie paragraaf hierna). We gaan hierbij uit van een seizoen van negen maanden, dus het totaal aantal activiteiten op muziekgebied komt uit op ongeveer 90 per seizoen. Hoewel er in principe sprake blijft van een zomerstop schromen we niet de deuren te openen als zich mooie kansen voordoen op concertgebied of als er mogelijkheden zijn aan te haken bij nieuwe of bestaande festivals. Qua muziek is t Beest al sinds het begin in 1980 onderscheidend. Dat willen we blijven, hoewel de culturele doelstellingen nauw moeten samenhangen met de zakelijke. Net als voor Filmhuis t Beest geldt ook hier dat we op zoek moeten naar een goede balans tussen het artistieke aspect en het feit dat we de zaal elke keer zo vol mogelijk willen hebben. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden moet t Beest een muziekpodium zijn waar: (harde) gitaarmuziek staat geprogrammeerd, maar ook veel aandacht is voor blues, jazz en wereldmuziek en pop en rock. Daarnaast is er via speciale avonden aandacht voor dance in al zijn verschijningsvormen, zo lang we ons daarmee maar onderscheiden van de commerciële concurrenten in de omgeving. De concerten vinden voor het leeuwendeel plaats in de grote zaal, maar singer-songwriters willen we ook in de voorste bar neerzetten. We denken dat daar sprake is van een intieme setting die beter past bij de vaak fragiele muziek. Muziekpodium t Beest is een plek voor de gevestigde namen, maar ook voor de lokale en regionale bands. Zoals gezegd willen we hen regelmatig voorprogramma s aanbieden, maar ook speciale avonden voor lokale talenten en jamsessies organiseren. Daardoor krijgt het podium weer een centrale plek in de regionale popscene. Jongeren maken in t Beest kennis met muziek in al zijn verschijningsvormen en pakken daardoor eerder een instrument op. Wie weet doemen er dan opvolgers van Gorefest of Racoon - de succesvolle uithangborden van de Goese muziekscene - op. 10

11 Een logische stap op dit gebied zou zijn om samen te werken met de Zeeuwse Muziekschool. Je kunt dan denken aan bepaalde projecten waarbij je de kans biedt aan schoolbands om zich op een professioneel podium te presenteren. Ook blijven we actief investeren in lopende talentenprojecten zoals Popaanzee. Door de uitbreiding van de muzikale activiteiten kan t Beest weer de hang-out voor jonge en oudere muziekliefhebbers in Goes en omgeving worden. In de meerjarenbegroting verderop in dit beleidsplan gaan we uit van een stapsgewijze groei van concerten van professionele bands van 24 in 2012 naar 36 in Kleinere concerten moeten van 12 in 2012 groeien naar zo n 36 in Bij elkaar komt dat op ongeveer 72 concerten in POPMUZIEK: CLUBAVONDEN Kijk naar het programma van een willekeurig podium in Nederland en je ziet dat er met grote regelmaat clubavonden op de agenda staan. In t Beest zijn deze de laatste jaren vanwege de te kleine staf van de rol verdwenen. De ervaring leert echter dat er wel animo voor is. In 2010 trok t Beest met drie clubavonden gemiddeld 232 bezoekers. Hiermee benadert het Goese podium de landelijke bezoekcijfers. We willen de clubavonden nieuw leven inblazen. Niet alleen vanuit artistiek oogpunt, maar ook vanwege zakelijke belangen. Voor veel poppodia in Nederland zijn dit soort avonden de kurk waar ze op drijven. Doel is om in clubavonden per seizoen te organiseren. In 2012 streven we naar zo n 12 avonden. Elke avond is anders van opzet en genre, maar we proberen ze te allen tijde een vooruitstrevend karakter mee te geven. Dit doen we door ons te onderscheiden van het aanbod in de reguliere horeca. Bijvoorbeeld door snel in te spelen op opkomende genres en avonden te organiseren voor groepen zoals gothics, metalheads of liefhebbers van 11

12 alternatieve dance-genres. Waar de horeca uit commerciële overwegingen vaak zal kiezen voor de gemene deler, willen wij inspelen op de wensen van specifieke doelgroepen. Belangrijk is om als t Beest en horeca niet in elkaars vaarwater te zitten. Wellicht zijn er zelfs mogelijkheden elkaar te versterken. Denk aan combi s tussen t Beest en een discotheek of café. Om een idee te geven van het soort clubavonden volgt hieronder een opsomming: Alternatieve dance-genres, zoals drum and bass en dubstep House and technoavonden, waarop je een podium biedt aan de vele dj s in Goes en omgeving Superstijl-feesten, avonden waar het publiek bepaalt wat de dj s draaien Punk en Metal Karaoke-avonden 80 s en 90 s-avonden Pop- en filmquizzen aan de hand van een thema met aansluitend hierbij passende muziek Speciale thema-avonden waarmee je door middel van aankleding en muziek inspeelt op actuele zaken Het Goese initiatief Beats op Fiets, inmiddels een traditie in t Beest Omdat de clubavonden specifiek van karakter zijn is het belangrijk dat de programmeur zich omringt met specialisten die kennis hebben van de verschillende genres: ambassadeurs. Hetzelfde geldt overigens voor de reguliere concerten. Te denken valt bijvoorbeeld aan ambassadeurs voor genres zoals blues, jazz en wereldmuziek. Zij helpen de programmeur niet alleen met het programma, maar treden ook op als ambassadeur in hun eigen vriendenkring en via social media. Door hun grote netwerk zullen de clubavonden en concerten meer mensen uit een wijdere omtrek aantrekken. Verder kunnen de ambassadeurs als sparringpartner optreden voor de programmeur door hem of haar te wijzen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Goede ambassadeurs zouden bijvoorbeeld scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen zijn. In het verleden is hier al eens mee geëxperimenteerd FILM 't Beest is het enige filmhuis op de Bevelanden. Ze wil dat niet alleen blijven, maar haar positie versterken en meer bezoekers laten genieten van kwaliteitsfilms. Een (nog) aantrekkelijker programma en meer publiciteit, die bovendien beter is afgestemd op de verschillende typen bezoekers, moeten dat bewerkstelligen. We hebben de wind mee. Zoals in hoofdstuk 2 vermeld stijgt het aantal bezoekers voor filmhuizen al een paar jaar. Ook wij merken nu al dat er steeds interesse is voor de films die wij vertonen. Zeker dit seizoen zijn de bezoekerscijfers stijgende. Vooropgesteld: wil het filmhuis haar doelen de komende jaren realiseren, dan is een investering van ten minste euro in digitalisering van de apparatuur noodzakelijk (voor een specificatie zie bijlage 3). Dit moet bovendien snel, omdat de meeste filmhuizen dit jaar overstappen op digitale projectie. Daardoor staken de distributeurs van films binnen nu en een paar jaar de doorgave van 35 mm-films. Als t Beest niet meegaat in digitalisering andere opties zijn er niet - blijven er alleen oude films over en is het gedaan met het filmhuis. In digitalisering zit een keerpunt, schreef Cineville, een verbond van achttien Amsterdamse filmtheaters, onlangs. 'Op het moment dat een groot genoeg aantal bioscopen om is, gaan filmdistributeurs alleen nog digitaal aanleveren. Wanneer je als bioscoop op dat moment nog niet digitaal kunt vertonen, heb je geen product meer. Volgens Cineville is dat keerpunt al bereikt. Met andere woorden: het is voor bioscopen en filmzalen kiezen of ze meegaan of sluiten. De toonaangevende Filmkrant verwoordde het zo: Voor de filmhuisexploitanten is het slikken of stikken. Zonder digitalisering is de positie van het filmhuis onhoudbaar. Liefhebbers van kwaliteitsfilms moeten dan naar Middelburg of Zierikzee. Filmhuis t Beest heeft 65 stoelen. In de tweede helft van het seizoen trok het 1399 bezoekers, verdeeld over 81 voorstellingen. Dat is een gemiddelde van 17 bezoekers per voorstelling. Met een 12

13 aantrekkelijker klimaat zijn er kansen voor groei. Meer vertoningen waaronder ook de steeds populairder wordende documentaires - zijn noodzakelijk om die groei te realiseren en zo de eventuele investeringen in digitalisering terug te verdienen MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN Onze missie: De missie van Filmhuis t Beest is waardevolle en experimentele films, filmhuisklassiekers en documentaires Om vertonen deze missie en daaromheen waar te maken, educatieve hebben we en de thematische volgende visie: activiteiten in 2015 ontwikkelen. is Filmhuis t Bovendien Beest een willen bekende we en gewaardeerde activiteiten stimuleren culturele voorziening op het gebied met van een de hoogwaardig visuele beeldcultuur aanbod aan en een films plek en zijn documentaires. waar mensen Innovatie met een in het voorliefde programma voor en film samenwerking uit Goes omgeving met andere elkaar culturele ontmoeten. instellingen en activiteiten van t Beest zelf zoals Om deze missie waar te maken, hebben we de volgende visie: in 2015 is Filmhuis t Beest een bekende en gewaardeerde culturele voorziening met een hoogwaardig aanbod aan films en documentaires. Innovatie in het programma en samenwerking met andere culturele instellingen en de activiteiten van t Beest zelf, zoals muziek, bieden veel perspectief. Ook spelen we nadrukkelijker in op wat er leeft in de Goese samenleving en anticiperen en reageren we op ontwikkelingen in de omgeving. We doen dit vanuit de overtuiging dat een gemeente zoals Goes zo n culturele voorziening, als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur, nodig heeft en verdient. We moeten de komende jaren van het artistieke product een totaalproduct gaan maken. Bezoekers moeten kunnen genieten van een compleet avondje uit. De service moet zodanig zijn dat bezoekers zich welkom voelen. Het totaalproduct wordt in 2012 op basis van een marketingplan in de markt gezet. In dat plan verwoorden we het streven het bedrijfsleven meer bij het filmhuis te betrekken door middel van sponsoring van evenementen of het t Beest aan te bieden als locatie voor personeelsbijeenkomsten of evenementen met een cultureel karakter. Filmhuis t Beest maakt een onderscheid tussen culturele doelstellingen, daarmee verbonden zakelijke doelen en instrumentele doelen. De eerste categorie vormt de core business van het filmhuis, maar kan niet los worden gezien van het zakelijke deel. De instrumentele doelen zijn de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om te bereiken wat we ons inhoudelijk ten doel hebben gesteld; digitalisering is de belangrijkste. Binnen de culturele doelstellingen maken we onderscheid in: het reguliere filmaanbod een thematisch aanbod en een educatief deel Wat het eerste deel betreft is er sprake van een hoogwaardig aanbod. Het is niet gericht op de Hollywoodproducties, maar op kwaliteitsfilms die uit Amerika, maar net zo goed uit Europa, Azië of Afrika kunnen komen. Belangrijk hierbij op te merken is dat we altijd een goede balans moeten vinden tussen de kwaliteit van het aanbod en het gewenste publieksbereik. We streven immers vanuit zakelijk oogpunt naar een zo hoog 13

14 mogelijke bezettingsgraad. Doel is om de komende vier jaar te groeien van een gemiddelde van 17 nu naar 30 bezoekers per voorstelling. Naast reguliere films wil t Beest meer inzetten op het educatieve aanbod. We gaan op zoek naar films met voor jongeren aansprekende onderwerpen, we gaan meer samenwerken met het onderwijs en organisaties en instellingen die zich bezighouden met de jeugd. We denken daardoor onze doelgroep te verbreden en meer jongeren naar het filmhuis te trekken. Thematische voorstellingen kunnen educatief van aard zijn, maar hoeven dat niet zijn. We willen bijvoorbeeld aan de hand van films inspelen op actuele ontwikkelingen en zaken die meerdere lagen van de bevolking raken. Ook hier is samenwerking met instellingen en organisaties uit de omgeving heel goed mogelijk. Qua themavoorstellingen kun je denken aan Zeeuwse filmavonden, online broadcast-activiteiten, het nu al bekende Movies That Matter, de populaire Ladies Nights en Upload Cinema s, speciale themaweken en wellicht zelfs een bescheiden festival. Ook willen we ruimte bieden aan particuliere filmclubs zoals Alliance Francaise en HZ Cult. Door over te stappen van de huidige 35mm-projectie naar digitale projectie krijg je een veel scherper beeld en veel helderder geluid. Ook kun je als filmhuis een grotere rol spelen in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijker programma s op maat aanbieden voor verenigingen, organisaties en buurtverenigingen en op het witte doek alternatieven zoals opera s en balletvoorstellingen vertonen. Door mee te gaan in de digitalisering is de kans bovendien veel groter dat nieuwe films sneller vertoond worden in t Beest. Nu heeft Filmhuis t Beest een zogenaamde B-status. Daarmee heeft het bij distributeurs een ongunstigere positie ten opzichte van de theaters met een A-status, die over twee zalen beschikken. Deze visie heeft gevolgen voor de organisatie. De bestaande vrijwilligerswerkgroepen moeten intensief worden begeleid en er moet meer afstemming komen tussen de verschillende werkzaamheden. Programmering en 14

15 publiciteit worden strategisch ingezet om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen, maar vooral om meer bezoekers naar het filmhuis te trekken. Het nieuwe marketingplan zal daartoe de eerste aanzet zijn. In 2012 moeten de eerste tekenen van het nieuwe filmhuis zichtbaar worden EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING Hoewel de welzijnsfunctie al lang niet meer in het takenpakket van t Beest zit en we er niet voor pleiten weer de kant van het jongerenwerk op te gaan, kunnen we nog steeds veel betekenen voor de jeugd in Goes en omgeving. Op dit vlak is onze missie: Kansen bieden aan jongeren uit Goes en omgeving om op verschillende manieren kennis te maken met muziek en film door middel van cursussen, projecten en workshops. Ook willen we dat zij zich in t Beest verder kunnen ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met bestaande projecten en/of andere Onze organisaties, visie dat zoals t Beest de Zeeuwse in 2015 Muziekschool. een plek is waar de jeugd uit het voortgezet onderwijs als vanzelfsprekend naartoe gaat om voor het eerst kennis te maken met muziek en film en/of zich op muzikaal en Onze visie is dat t Beest in 2015 een plek is waar de jeugd uit het voortgezet onderwijs als vanzelfsprekend naartoe gaat om voor het eerst kennis te maken met muziek en film en/of zich op muzikaal en cinematografisch vlak (verder) te ontwikkelen. We stimuleren dat bezoek door speciale programma s en projecten te organiseren en haken aan bij regionale en landelijke programma s. De staf en het bestuur gaan actief op zoek naar financiering en/of sponsoring voor verschillende projecten. De JSTZ, een voorbeeld van een succesvol educatieproject, draait momenteel met 26 groepen onder de vlag van t Beest en geeft ten minste één keer per jaar een grote uitvoering. De JTSZ heeft een eigen beleidsplan: Jeugdtheater op wieltjes. Dat wordt dit jaar geactualiseerd. Volgens ons past de JTSZ in de toekomst prima in deze pijler: kinderen maken er immers kennis met theater en leren er de kneepjes van het vak. Dat we minder intensief theater gaan boeken, lijkt ons geen probleem. Voorwaarde is echter dat de subsidie vanuit de provincie op peil blijft. In de begroting van t Beest is geen ruimte grote kortingen op het budget van JTSZ op te vangen: de school mag geen financiële molensteen om de nek van t Beest worden. We denken onze missie op het gebied van educatie en talentontwikkeling op verschillende manieren waar te kunnen maken. Een paar voorbeelden: We bieden oefenruimten aan jonge bands. Vooralsnog is dit alleen mogelijk in de grote zaal, maar wellicht kan t Beest in de toekomst speciale oefenruimten creëren waar de bands vaker en onder betere omstandigheden met hun muziek bezig kunnen zijn Jonge bands zullen hun muziek op een gegeven moment moeten vastleggen, willen ze stappen vooruit zetten. Dat kan als t Beest beschikt over goede studio- en opnamefaciliteiten. Deze kun je combineren met de eventuele oefenruimten Bandcoaching. Dit kun je doen door middel van het bestaande project Popaanzee, maar ook door samen te werken met de Zeeuwse Muziekschool, gerenommeerde docenten of op ad hoc-basis met professionele muzikanten We bieden jonge bands de kans op te treden in voorprogramma s van artiesten en organiseren speciale avonden (open podia) voor schoolbands In Zeeland lopen al een aantal jaar filmprojecten zoals Moviesquad van Film by the Sea en de jaarlijkse wedstrijd van de stichting Cavak. t Beest zou kunnen aanhaken door middel van het bieden van een 15

16 opnameruimte of door de films, vaak van jonge makers, tijdens speciale avonden te vertonen en dan deskundigen uit te nodigen die de rolprenten van commentaar voorzien Los van het bovenstaande willen we ook een plek zijn waar jongeren maatschappelijke stages kunnen lopen en studenten van bijvoorbeeld de opleiding Media en Vormgeving van ROC Zeeland projecten kunnen uitvoeren tijdens een stageperiode Hoe we deze zuil precies gaan invullen gaan wij de komende tijd onderzoeken, maar regionale en landelijke stimulerings- en schoolprojecten zoals het CKV-project Do it!, The Music Zone en Let s work together zijn goede voorbeelden THEATER EN OVERIGE ACTIVITEITEN Zoals eerder gezegd: willen we t Beest weer op de culturele kaart zetten, dan zijn focus en keuzes noodzakelijk. Tijdens de beleidsdag in november kwamen de staf en het bestuur na gesprekken met deskundigen en vertegenwoordigers van de gemeente tot de conclusie dat het onrealistisch is te denken dat je als betrekkelijk klein podium de zuilen muziek, film en theater zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit in stand kunt houden als je tegelijkertijd je activiteiten in je core business popmuziek en film - moet uitbreiden om weer op de radar te verschijnen. Het is niet dat we helemaal afscheid nemen van theater. Voortaan wil t Beest vooral kleinschalig theater programmeren en dit onderbrengen bij de popmuziek. Te denken valt aan: 16

17 Cabaret Standup comedy en poetry slam Eenakters Storytelling Kleinschalig muziektheater Kleinschalig jeugdtheater Voor dit soort voorstellingen zijn betrekkelijk weinig faciliteiten nodig. Een podium en de apparatuur die ook wordt ingezet voor popconcerten is in de meeste gevallen voldoende. Gezien de geschiedenis van t Beest met een pop, film en theatertak willen we niet over één nacht ijs gaan met het (deels) schrappen van het laatste onderdeel. Daarom wil het bestuur en de staf onderzoeken of het haalbaar is het theater, zoals dat altijd is opgevoerd in t Beest, te behouden. Dit al dan niet in samenwerking met de gemeente. Duidelijk is wel dat het sowieso een stuk goedkoper moet dan tot nu toe. Kostenbesparingen zijn te realiseren door de programmering uit te besteden en de zaal alleen te verhuren, maar er zijn meer zaken waarmee je rekening moet houden. Belangrijk is bijvoorbeeld of de uitvoering van theaterstukken nog past in de nieuwe opzet van t Beest, waarin veel meer concerten zullen plaatsvinden. De voor- en nadelen van het behoud van theater en de kosten willen we voor april dit jaar op een rijtje zetten. Naast popmuziek, film, educatie en talentontwikkeling en klein theater kun je t Beest gebruiken voor andere activiteiten. Het gaat dan vooral om zaken die in ons profiel passen. Popmuziek heeft haar sporen achter gelaten in de filmindustrie, mode, dans, reclame, vormgeving, de tijdschriftenbranche, internet, het uitgaansleven, taal, proza en poëzie. Het is dan ook logisch dat je deze sporen gebruikt in je programmering van een podium. Ook t Beest wil hier iets mee doen. Je kunt denken aan schrijversavonden zoals Write Now!, een kleine versie van een festival zoals Crossing Border, een moderne dansvoorstelling of een aflevering van de al eerder genoemde Upload Cinema. De grote zaal van t Beest kan op bescheiden schaal worden verhuurd. Verhuur zoals wij die voorstaan is gangbaar in de meeste poppodia in Nederland. Wij zeggen alleen ja als evenementen een sociaal-cultureel of maatschappelijk karakter hebben en in het profiel passen van t Beest. Ook kunnen we de zaal beschikbaar stellen als organisaties specifiek vragen om een tribunesysteem of een film willen vertonen en daardoor nergens anders in Goes terecht kunnen. In het algemeen wordt de zaal voornamelijk verhuurd voor bijeenkomsten van politieke partijen, scholen of maatschappelijke organisaties. We rekenen hiervoor een passend tarief waarmee we de kosten voor onder meer de techniek en het personeel in ieder geval dekken. Zie hiervoor paragraaf 8.2, punt 9. Een duidelijke grens ligt er voor ons bij particuliere feesten en partijen. Dat doen we niet. We beseffen dat dit onderwerp gevoelig ligt. Door sommige ondernemers zal het worden ervaren als oneerlijke concurrentie. Rapporten over dit onderwerp naar aanleiding van de discussie in andere steden hebben uitgewezen dat er sprake kan zijn van een wisselwerking. Bezoekers van bijvoorbeeld een symposium of bijeenkomst trekken daarna vaak even de stad in om iets te eten of drinken. Een uitspraak van de gemeente op dit gebied zou wenselijk zijn. 17

18 5. SAMENWERKING Op het moment dat dit beleidsplan verschijnt (januari 2012) denkt de gemeente Goes na over de bouw van een cultuurhuis. Volgens de gemeente zouden de voordelen van het samenbrengen van Theater De Mythe, t Beest, de Zeeuwse Muziekschool en eventueel de bibliotheek zijn dat de educatieve, uitvoerende en passieve kant van de muzikale en podiabeleving dichter bij elkaar komen. De disciplines kunnen elkaar dan versterken en gebruik maken van elkaars faciliteiten Zo zou de Zeeuwse Muziekschool gebruik kunnen maken van de podia om te oefenen of om muziekoptredens te verzorgen. De Zeeuwse Muziekschool wil zich daarnaast meer richten op de popmuziek, door de oprichting van een popschool. Op dit gebied zijn er samenwerkingscombinaties met t Beest aanwezig. Wij staan positief tegenover de bouw van een cultuurhuis en zien de voordelen die dat biedt voor de samenwerking tussen de verschillende instellingen: enerzijds op cultureel en educatief gebied, maar ook op het gebied van de bedrijfsvoering. Cruciaal voor ons is dat t Beest in een cultuurhuis haar eigen identiteit behoudt. Los van het wel of niet doorgaan van dit idee wil t Beest in de toekomst in ieder geval meer samenwerken. Je kunt dit verdelen in samenwerking op cultureel en educatief gebied en op het gebied van de bedrijfsvoering. Voorbeeld van samenwerking op cultureel en educatief gebied (zouden kunnen) zijn: bestaande verbanden zoals Popaanzee met de andere poppodia in Zeeland en Poppunt Zeeland. In het kader van Popaanzee vinden jaarlijks vier optredens plaats van veelbelovende Zeeuwse bands die worden gekoppeld aan een landelijk of zelfs internationaal bekende band het jaarlijkse Funfest dat wordt georganiseerd door een enthousiaste groep jongeren uit Goes, die een twaalf uur durend festival op poten zetten met een mix van beeldende kunst, film, video, theater en muziek de Maand van de Vrijheid waarin we samenwerken met Scoop aan een programma van films en muziek rondom herdenkingsmaand mei educatieve activiteiten in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool, de bibliotheek en scholen nieuwe of bestaande festivals waarin Filmhuis t Beest en Muziekpodium t Beest participeren, bijvoorbeeld Beelden aan Water met Theater De Mythe in de zomermaanden. Op het Bleekveld zou je samen activiteiten kunnen organiseren zoals een openluchtbioscoop of een concert in de open lucht. Hierdoor zou het cultuurplein meer karakter krijgen Doel van t Beest is de bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en ze uit te breiden. In dit beleidsplan zijn al een aantal voorbeelden voorbij gekomen. Bij een idee van de provincie om één programmeur voor alle podia in Zeeland aan te stellen, hebben wij echter grote vraagtekens. Wij denken dat zo n centrale programmeur niet goed zou zijn voor de identiteit van de vier podia in Zeeland. Voorbeelden van samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering (zouden kunnen) zijn: met Theater De Mythe in de backoffice. We zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van elkaars kennis op het gebied van techniek, horeca, inkoop, beheer en veiligheid met het voortgezet onderwijs en ROC Zeeland op het gebied van (maatschappelijke) stages. Zie daarvoor de paragraaf over educatie en talentontwikkeling (3.3). samenwerking met de Zeeuwse poppodia op het gebied van de kaartverkoop. Een goed ticketingsysteem is een voorwaarde voor een goed draaiend podium. Op dit gebied sta je met De Spot in Middelburg, De Piek in Vlissingen, Brogum in Zierikzee en De Pit in Terneuzen sterker 18

19 Ook hier geldt dat we blijven nadenken over nieuwe samenwerkingsvormen, in de overtuiging dat we op die manier efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen SPONSORING Samenwerken kan vanzelfsprekend ook met het bedrijfsleven in Goes en omgeving. Graag zelfs. Uit gegevens van vergelijkbare podia in Nederland blijkt dat t Beest meer kan halen uit sponsoring dan nu het geval is. Bedragen zijn in deze tijden van economische malaise lastig te noemen, maar wij denken het bedrijfsleven bijvoorbeeld door middel van speciale voorstellingen en naamsvermeldingen in het gebouw of op onze publiciteitsuitingen veel te kunnen bieden. Sinds het podium weer op eigen benen staat is de coördinator bezig met het leggen van contacten met het Goese bedrijfsleven en is een sponsorplan in de maak. In dat plan komt veel nadruk te liggen op Filmhuis t Beest. Onder meer door middel van speciale voorstellingen en combinaties denken we aantrekkelijk te kunnen zijn voor het bedrijfsleven. Het sponsorplan is bedoeld om meer inkomsten te genereren, maar ook om de band van de Goese bevolking en het bedrijfsleven met het podium te versterken. Wij hopen en verwachten dat de eerste resultaten van deze activiteiten vanaf volgend seizoen ( ) zichtbaar worden. 19

20 6. HORECA Voor de inkomsten is t Beest net zoals andere poppodia in hoge mate afhankelijk van de inkomsten uit de horeca. Goede en sfeervolle horeca is essentieel voor een klein podium zoals t Beest. Om de baten te verhogen moeten we op dit gebied daarom een slag maken: het café moet professioneler worden georganiseerd en aantrekkelijker worden voor bezoekers. De bar aan de voorkant van het gebouw willen we meer gaan inzetten. Niet alleen omdat we denken dat we daarmee meer inkomsten kunnen aanboren, maar ook omdat het ons een goede plek lijkt voor nieuwe activiteiten. We willen in het café bijvoorbeeld singer-songwriters laten optreden en ondersteunende activiteiten organiseren voor Filmhuis t Beest. Voorbeelden van dat laatste zijn het serveren van streekproducten tijdens een Avond van de Zeeuwse Film, een Surinaams diner voor een film over dat land in Zuid-Amerika, een lezing van een documentairemaker voorafgaande aan de vertoning en Q&A s met acteurs of regisseurs van films. Streven is om dit soort activiteiten op regelmatige basis plaats te laten vinden. Hiervoor heb je een goede horecacoördinator nodig. Hij of zij moet hart voor het vak hebben, gedreven zijn en altijd klaar staan voor de gasten. De coördinator moet verantwoordelijk worden voor de exploitatie en in loondienst worden aangesteld, gekoppeld aan een winstdeling. Op die manier hopen we de omzet in het horecadeel van t Beest te vergroten. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van de horeca zijn: meer inkomsten genereren tijdens de activiteiten een vaste bar in de concertzaal. Nu wordt gewerkt met een verrijdbaar systeem. Willen we de inkomsten opkrikken, dan is een vaste bar in de zaal zeer wenselijk een goede verhouding tussen de inkoop en verkoop een aantrekkelijk interieur investeringen in het horeca-interieur zoals een tapcomputer en kassasysteem zijn gewenst een keuze maken tussen muntverkoop en/of geld. Prijzen zullen we in stappen marktconform maken, hoewel de verschillen voor de meeste consumpties nu al minimaal zijn. 20

21 7. MARKETING EN PUBLICITEIT Tijdens de beleidsdag in november is de staf en het bestuur met de neus op de feiten gedrukt. Het heeft t Beest de laatste jaren ontbroken aan doordachte marketing en goede publiciteit was een razendsnel getrokken conclusie van de deskundigen. Overigens valt de stafleden op dit gebied weinig te verwijten: er is nooit iemand geweest die specifiek voor dit werk is aangesteld. De stafleden hebben het er bij moeten doen. Mede door het niet vervangen van de coördinator en programmeur is dit belangrijke onderdeel - dat dus al niet één van de sterkste kanten van t Beest is geweest - de laatste jaren min of meer verwaarloosd. Daardoor konden de namen die op het podium stonden nog zo veelbelovend en de films meer dan het aanzien waard zijn, de bezoekersaantallen bleven meestal achter bij de aantallen die de artiesten of films hadden verdiend. Vanzelfsprekend willen we daar verandering in brengen. We geven hieronder een eerste aanzet voor een nieuw marketing- en publiciteitsbeleid. Belangrijk is om met wat achtergronden te beginnen. Populaire cultuur bereikt anno 2008 meer mensen en meer verschillende soorten mensen. Daarnaast is een enorme toename zichtbaar van actieve deelname aan populaire cultuur. Populaire cultuureducatie onder jongeren beperkt zich niet meer tot het verenigingsverband. Vooral het genre popmuziek wordt in belangrijke mate in losse verbanden beoefend. 5 Het poppubliek is in de loop der jaren dus veel meer divers geworden. Bovendien haalt iedereen zijn informatie tegenwoordig overal vandaan. Films en muziek liggen op het internet binnen handbereik en ook social media spelen een belangrijke rol op dit gebied. Daardoor heeft een podium geen vast publiek meer. Ze hoeven niet per se naar het podium 5 Het grote poppodium onderzoek. Vreeke en Van Dalen

22 toe om kennis te maken met nieuwe muziek of een filmpremière. Ook het publiek van t Beest is een pluriforme groep mensen; sommigen komen wekelijks, anderen laten zich leiden door de programmering en komen sporadisch. Hier moet je als podium op inspelen. Ten eerste blijft het belangrijk t Beest als geheel te marketen, het gaat dan om de corporate identity. Daarnaast moet je je ook meer en directer gaan richten op de vele doelgroepen, die voor een specifiek optreden of bepaald filmgenre naar t Beest zouden kunnen komen. Een voorbeeld: voor de een is t Beest het podium dat elke maand een goede bluesartiest neerzet, voor de ander een podium dat om de twee weken op zondag verrassende singer-songwriters presenteert, voor weer iemand anders de plek om lekker te dansen op verrassende en vernieuwende muziek en voor een vierde is het de plek waar je meerdere malen per week kwaliteitsfilms kunt zien in een gezellige ambiance FILOSOFIE Het is de taak van de coördinator en de (tijdelijk) aan te stellen medewerker publiciteit bovengenoemde groepen weer naar t Beest te halen met een goed programma en doordacht beleid. De coördinator zal in de nieuwe situatie vooral verantwoordelijk zijn voor het uitdragen van de eerder genoemde corporate identity. De medewerker publiciteit houdt zich daar ook mee bezig. Hij of zij is verantwoordelijk voor de promotiecampagnes voor alle programmaonderdelen en die richting specifieke doelgroepen. Centraal in het beleid staan de naamsbekendheid, uitstraling en werving van publiek voor t Beest. Hiervoor zijn enkele belangrijke instrumenten, zoals de digitale communicatie (website, nieuwsbrieven, social media) en het opbouwen van een klantenbestand via customer relationship management (CRM). Dit laatste kun je onder meer doen door een goed ticketingsysteem waarmee je mensen actief kunt benaderen na een eerder bezoek. Daarnaast willen we de vertrouwde middelen in stand houden, zoals het maandelijkse programmaboekje en de posters die we verspreiden in onder meer de Goese horeca en op strategische plekken. Daarnaast moet hij of zij, in nauwe samenwerking met de programmeur, investeren in een netwerk van ambassadeurs in de verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich al jaren beweegt in de bluesscene, een regelmatig in het land optredende dubstep-dj uit Goes of iemand die fan is van en zich verdiept in hiphop en actief is op allerlei fora op internet over die muziekstroming. Deze ambassadeurs moeten de medewerker publiciteit en programmeur van input en feedback voorzien en, als er artiesten staan uit hun genre, dit actief uitdragen aan de mensen in hun brede netwerk. Belangrijk is dat zij intensief worden begeleid door de coördinator en programmeur. De stafleden moeten ervoor waken dat de publiciteitsuitingen van de ambassadeurs passen in de lijn van de marketing van en gewenste uitstraling van t Beest. Zoals in hoofdstuk 3 is gezegd willen we de aparte zuilen sterker gaan profileren. Dat geldt vooral voor de zuilen muziek en film. Je krijgt dus: Muziekpodium t Beest en Filmhuis t Beest Beide zuilen moeten een sterke eigen identiteit krijgen, maar tegelijkertijd moeten we de samenhang tussen de twee nimmer uit het oog verliezen. De naam van t Beest in zijn geheel is net zo belangrijk voor acceptatie en publieksbereik. In de marketing voor de twee zuilen is het publiek de belangrijkste doelgroep, gevolgd door de media en de lokale en regionale ambassadeurs. De marketing voor de derde zuil, educatie en talentontwikkeling, is niet primair gericht op het pubkliek, maar op zakelijke relaties zoals scholen, overheden, organisaties en instellingen. Eventueel kun je er op termijn aan denken de marketing voor deze tak neer te leggen bij een educatief medewerker. 22

23 Het is de taak van de medewerker publiciteit deze aanzet uit te werken tot een gedegen plan dat helpt de naam van t Beest weer op de kaart te zetten. Eventueel kunnen zijn of haar taken op termijn worden overgenomen door de coördinator en programmeur. Eén idee willen we hem of haar alvast meegeven: de herinvoering van de Beestpas, een strippenkaart voor voorstellingen. Tegen een bescheiden korting kunnen mensen deze aanschaffen. Er komt er een voor Muziekpodium t Beest en een voor Filmhuis t Beest. Met deze kaart binden we de Goesenaren aan het podium CITYMARKETING Een goed draaiend poppodium draagt bij aan de leefbaarheid in een stad zoals Goes. Het is in de eerste plaats een essentiële voorziening voor een grote groep jongeren, maar zoals hier eerder is vermeld komen er de laatste jaren steeds vaker ouderen naar de poppodia. Zij genieten van het aanbod dat deels voor hen wordt geprogrammeerd. Het is de taak van poppodia trends en ontwikkelingen in film en muziek snel op te pikken en hierop in te spelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de organisatie van een film- of muziekfestival. Regelmatig zijn dit soort kleine initiatieven uitgegroeid tot grote publiekstrekkers voor mensen binnen en van ver buiten de regio. Door samen te werken met partners zoals Theater De Mythe en de gemeente kunnen we in het kader van de citymarketing proberen zoiets op poten te zetten. 23

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid

handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid Eldorado, Bouli Lanners, 2008 handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Hectare Cultuur Een verkenning van de mogelijkheden

Hectare Cultuur Een verkenning van de mogelijkheden Hectare Cultuur Een verkenning van de mogelijkheden Patrick van Mil Jan-Willem van Giessen (Berenschot) Hectare Cultuur - Een verkenning van de mogelijkheden 1 COLOFON Uitgave mei 2013 Samenstelling Patrick

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN POP MET BELEID HANDREIKING VOOR GEMEENTEN AUTEURS Eric Lagendijk & Rento Zoutman, DSP-groep 2006 POP met beleid, handreiking voor gemeenten HANDREIKING VOOR GEMEENTEN UITGAVE POP MET BELEID HANDREIKING

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN POP MET BELEID HANDREIKING VOOR GEMEENTEN AUTEURS Eric Lagendijk & Rento Zoutman, DSP-groep HANDREIKING VOOR GEMEENTEN UITGAVE 2006 POP met beleid, handreiking voor gemeenten POP MET BELEID HANDREIKING

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Filmhuis Gouda anno 2013 4 3. Trends en ontwikkelingen 2013 2016 7 4. Beleidsaccenten 2013 2016 9 BELEIDSPLAN FILMHUIS GOUDA

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Meerjarenplan Toekomstvisie 2013 2016. podium van de stad

Meerjarenplan Toekomstvisie 2013 2016. podium van de stad Meerjarenplan Toekomstvisie 2013 2016 2013 2016 podium van de stad Ambitie: podium van de stad Theaters Tilburg heeft een heldere ambitie: wij willen het podium van de stad zijn. Daartoe brengen we bewoners

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk postbus: 79, 8400 AB Gorredijk telefoon: 0513 462930 mail: info@museumopsterlan.nl website: www.museumopsterland.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Lieve Vrouw. Al vijfentwintig jaar. and counting.

Jaarverslag 2014 De Lieve Vrouw. Al vijfentwintig jaar. and counting. Jaarverslag 2014 De Lieve Vrouw Al vijfentwintig jaar. and counting. Colofon De Lieve Vrouw Lieve Vrouwestraat 13 te Amersfoort Postadres Postbus 1301 3800 BH Amersfoort Kantoor 033 422 65 50 info@lievevrouw.nl

Nadere informatie

NSWP (2) Meevaart in beweging:stenen in het water Pierre Mehlkopf 2013

NSWP (2) Meevaart in beweging:stenen in het water Pierre Mehlkopf 2013 NSWP (2) Neighbourhood Society Working Papers / Buurtmaatschappij Achtergrondstukken Meevaart in beweging:stenen in het water Pierre Mehlkopf 2013 De Meevaart is open sinds begin 2012 en wordt beheerd

Nadere informatie

Theater Diligentia. Marketingcommunicatieplan

Theater Diligentia. Marketingcommunicatieplan Theater Diligentia Marketingcommunicatieplan Team 4: teamintelligentia 7 april 2010 Voorwoord Voor het derde project van het eerste jaar van de opleiding Communicatie: specialisatie Digitale Media aan

Nadere informatie