WOENSDAG 1 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOENSDAG 1 april 2015"

Transcriptie

1 WOENSDAG 1 april :00-10:30 Aankoop terreinen en valkuilen Liesbet Vancauwenberghe, Operationeel Directeur - Immoterrae Ondanks het feit dat op een terrein een bodemsanering werd uitgevoerd moet de potentiële koper er zich van bewust zijn dat er nog belangrijke concentraties aan verontreinigende stoffen aanwezig kunnen zijn. De kostprijs van het geplande grondverzet kan daarom veel hoger zijn dan initieel beraamd. Bovendien kunnen de randvoorwaarden van de initiële bodemsanering in belangrijke mate wijzigen als gevolg van de herontwikkeling van het terrein, bvb, wanneer een voormalige industrieel terrein wordt geconverteerd tot residentiële site. 10:30-10:50 Milieuverzekering van bouwprojecten & stadsontwikkeling/brownfields Koenraad De Stickere, Environmental Practice Leader - Marsh 10:50-11:10 Selectieve sloop & Tracering van bouw- & sloopafval Annelies Vandeneynde, Projectopvolging Tracimat - Vlaamse Confederatie Bouw Selectieve sloop is het middel bij uitstek om de gesloopte materialen na behandeling opnieuw in te zetten als volwaardige grondstoffen, die zoveel mogelijk in hoogwaardige toepassingen kunnen hergebruikt worden. Door de verschillende te slopen materialen met de focus op gevaarlijke afvalstoffen te identificeren en te kwantificeren, kunnen deze aan de bron worden gescheiden. De andere inerte) materialen kunnen dan in veel zuiverdere vorm worden gerecupereerd en verwerkt. Het traceerbaarheidssysteem van Tracimat staat vervolgens in voor de verdere opvolging, tot aan de verwerker. 10:30-10:50 Inleidingsessie icleantech Vlaanderen Bart Vercoutere, directeur - i-cleantech Vlaanderen & Heidi Lenaerts, Algemeen Directeur - Smart Grid Flanders 10:50-11:20 Turnkey solutions for energy recovery from water and waste Willy Gils, VP Sales & Marketing - Waterleau Energy recovery from water and waste can save significantly on power consumption. Municipal wastewater treatment plants are designed to produce biogas from sludge digestion, allowing to save 50% of the plants power needs. In the food and beverage industry, energy from wastewater is one of the cornerstones of sustainable business development. Energy from organic waste has even become its own business model. Private power producers sell green energy to factories and companies taking the lead in a greener economy. Waterleau is a one-stop-shop for the design, construction and operating turn-key plants for energy recovery from wastewater, biosolids as well as for municipal and industrial waste. Our green solutions reach one step further: wastewater is purified for reuse, sludge digested and incinerated for heat, organic waste digested and turned into fertilizer. Treating waste is one step, turning it into a valuable resource requires just a little more imagination. Waterleau. Protecting the four elements.

2 11:10-11:40 11:40-12:30 Stadsontwikkeling & brownfields Dirk Henckens, afgevaardigde Vlaamse regering Brownfieldconvenanten Cases van stadsontwikkeling Bruno Terryn, Bestuurder - Tondelier Development nv & Alexandre Hughe, Project Developer - Re-Vive We geven vervolgens het woord aan 2 project/brownfieldontwikkelaars die u aan de hand van concrete cases tonen hoe verlaten, verontreinigde industriële sites kunnen omgevormd worden tot een aantrekkelijke residentieel woonproject. Hoe van een kwaal een deugd maken. Tondelier-site Gent: samengesteld uit ACLAGRO nv en KORAMIC RE nv From Brown to Bright: Re-Vive 14:00-14:50 De rol van een erkende bodembeheerorganisatie Andy Heurckmans, Afdelingshoofd Exploitatie - Grondbank Bij stadsontwikkelingsprojecten op verontreinigde/ gesaneerde terreinen in stadskernen vraagt het grondverzet een aanpak op maat. De uitgangspunten die voorop gesteld worden in het kader van de bodemsanering kunnen door de bouwplannen in belangrijke mate wijzigen. De Grondbank licht toe hoe zij samen met de bouwheer, de aannemer, de erkende bodemsaneringsdeskundige het project mee in goede banen leidt. 11:20-11:50 Lerend energienetwerk & ESCO oplossingen in de praktijk Robin Bruninx, General Manager - Encon Energie besparen door van elkaar te leren en zo energiebesparende technieken te implementeren in uw organisatie. Het kan met lerende energie netwerken onder deskundige begeleiding. Hoe pakken we dit aan in de praktijk. Aan de hand van praktische case studies worden energiebesparingen in perslucht, koeling, verlichting, stoom en HVAC toegelicht. Hiernaast worden trends in energiebesparingen in combinatie met ESCO-oplossingen in de industrie toegelicht. 11:50-12:20 Power-to-Gas Overtollige groene stroom opslaan dankzij waterelektrolyse Filip Smeets, General Manager On-site Generation - Hydrogenics Europe N.V. & Adwin Martens, Directeur - WaterstofNet Door het toenemende gewicht van wind- en zonneenergie, en hun variabele aard, zullen we met piekoverschotten komen te zitten die niet kunnen worden benut in de vorm van elektrische energie. Zo gaat er steeds meer gratis elektriciteit verloren. Er is dus een methode nodig om een deel daarvan om te zetten naar chemische energie en in te zetten in de transportsector, de industrie en de warmtesector. Filip Smeets van het beursgenoteerde Hydrogenics legt uit hoe dit kan via waterelektrolyse. Adwin Martens van WaterstofNET ligt de reeds gerealiseerde waterstofdemonstratieprojecten toe.

3 14:50-15:20 Verwerking van asbesthoudende gronden Jan Zwaenepoel, Directeur - Grond Recyclage Centrum N.V. Gronden afkomstig van bodemsaneringsprojecten op stadssites bevatten naast de gekende chemische verontreinigingen dikwijls ook asbest in allerlei vormen. Dirk Ponnet licht de beslissingsboom toe op basis waarvan bepaald wordt wat te storten en wat te reinigen is, wat de verwerkingsmogelijkheden zijn en randvoorwaarden. 15:20-16:00 Pilootproject terug in omloop Beatrijs Lambié, Contract Manager Anteagroup De vele uitdagingen waarmee steden vandaag worden geconfronteerd, van migratie tot huisvesting en van ecologische vraagstukken tot de tewerkstellingsproblematiek en toenemende sociale segregatie, kunnen niet langer beantwoord worden vanuit een mainstream denken, maar vernieuwde ideeën en praktijken moeten centraal staan. De herontwikkeling van onderbenutte terreinen kan worden gezien als een opportuniteit om nieuwe en innovatieve vormen van economie en financiering in de spotlight te stellen en hun potentieel aan te tonen. Antea Group, Rebel, 51N4E werken samen met de partners (o.a. OVAM) een call voor pilootprojecten uit waarbij circulaire economie, innovatief stedenbeleid en duurzame sanering elkaar ontmoeten in een stedelijke ontwikkeling. 16:00-16:30 Transport over het water Jan D Haeyer, Co Founder Ship-it Transport over het water biedt ook in stadskernen een heleboel troeven. Ver buiten de hinder van files en te smalle straten voeren schepen bouwmaterialen, gesloopte materialen en grond af en aan. 12:20-12:50 Herwinnen van metalen uit mineraal industrieel afval Stany Pensaert, Head of Department R&D Process Technology & Remediation Design - DEC NV Technische aanpak valorisatie van industriële tailings. 12:50-13:30 Van gloeiend heet tot bibberend koud Marco Van den Brand - WeGroSan/HMVT bvba Tijdens de presentatie en de beurs laten wij u aan de hand van één project zien wat wij kunnen betekenen op beide fronten. Van gloeiend heet : op één van onze saneringslocaties te Anderlecht voeren wij momenteel een complexe in-situ thermische bodemsanering uit. Wij verwarmen het grondwater tot ca. 100 C waardoor de in de bodem aanwezige vluchtige (chloor) koolwaterstoffen bijna volledig uit de bodem verdampen. De verwarmingstechniek die wordt toegepast is Electrical Resitance Heating, ook wel ERH afgekort. Hierbij wordt via een 11kV aansluiting en een Power Control Unit elektriciteit naar in de bodem geplaatste elektroden gevoerd. Naar bibberend koud : de dampen die we op deze saneringslocatie afvangen reinigen wij met een eigen ontwikkelde condensatie unit. Hierbij condenseren we op een geheel veilige wijze de in de dampstroom aanwezige verontreiniging naar vloeistoffase. We condenseren tot ca. -20 oc. De resterende dampen worden gereinigd door te scrubben met een alifatische wasvloeistof. Deze condensatie- en scrubbertechnologie is door ons ontwikkeld in het kader van industriële emissiebeperkende diensten waarbij we tijdens onderhoud een scala van tijdelijke, mobiele dampreinigingsinstallaties kunnen inzetten al naar gelang de specifieke vraag en situatie. Het mooie van de condensatietechniek is dat deze unit ook kan worden ingezet in explosiegevoelige, industriële omgevingen waar bijvoorbeeld verbranding niet is toegestaan. Tijdens de presentatie gaan wij aan de hand van het project te Anderlecht nader in op de details en mogelijkheden van beide systemen.

4 14:00-14:45 Financiering van innovatie hoe pak je dat aan? Kurt Peys & Hans Haagdorens - Innovatiecentrum Antwerpen Innovatie is niet langer een voorrecht van grote industriële bedrijven met een groot budget. Meer en meer startups en kleine ondernemingen nemen het voortouw om in verschillende sectoren door innovatie grenzen te verleggen. Ze doen dat door slim in spelen op concrete noden in de markt en die in te vullen door gebruik te maken van nieuwe technologie. En ze kunnen beroep doen op diverse subsidie- en financieringskanalen om hun projecten te realiseren. In deze sessie, georganiseerd in samenwerking met Innovatiecentrum Antwerpen, krijg je meer inzicht in de manier waarop ze dit (kunnen) aanpakken in verschillende sectoren. 14:45-15:00 Van organisch afval naar grondstoffen dankzij de zwarte wapenvlieg 15:00-15:15 Johan Jacobs - Millibeter Inventarisatie van rioolstelsels dankzij 3D scanning en satelliet navigatie 15:15-15:30 Koen Beyers - Voxdale/SpacePal Beheer van bedrijventerreinen met een drone 15:30-15:45 Stijn Poot & Seppe Koop - Kopterman Automatisatie van materieelbeheer Internet Of Tools Tim Gestels - Viloc

5 DONDERDAG 2 april :30-11:00 Smart Grids en de industriële prosumer Heidi Lenaerts, Algemeen Directeur Smart Grids Flanders 11:00-11:10 I-Cleantech Vlaanderen en energie Bart Vercoutere, Managing Director i-cleantech Vlaanderen 11:10-11:50 Valoriseren van flexibel energieverbruik in de praktijk Luc Dossche, Sourcing & Business Development Manager - REstore 11:50-12:20 Demand response een zoektocht naar flexibiliteit Annelies Delnooz, Researcher Energietechnologie - EnergyVille 12:20-12:30 13:30-15:30 Discussie Update milieuwetgeving Isabelle Larmuseau, Lawyer - LDR Environmental Lawyers Recente wijzigingen milieuvergunningwetgeving Omgevingsvergunning Bodemwetgeving Milieuhandhaving Andere zaken, Varia 10:30-11:15 Spraakmakende Vlaamse businesscases uit de circulaire economie Paul Kriekemans - De Neef Chemical Processing & Dirk Van Mechelen - Recmix Belgium bvba & Dimitri Merlin - CIDES Ontdek hoe recycled content een meerwaarde biedt in de chemie, bouw en kunststofindustrie. 11:15-11:45 De Materialenscan Hoe zicht krijgen op de milieu-impact van een bedrijf en tegelijk productiekosten doen dalen? 11:45-12:15 Meg Scheppers, beleidsmedewerker - OVAM Het potentieel voor de circulaire economie in de Genkse regio stimuleren. Een case uit het Vlaams Materialenprogramma. 12:15-13:00 Veerle Labeeuw, programmamanager Vlaams Materialenprogramma - OVAM Bodem beheren en saneren = ruimte recycleren Verontreinigde sites saneren en herontwikkelen of oude stortplaatsen beheren en ontginnen? Met boeiende praktijkvoorbeelden tonen we aan dat duurzaam bodembeheer rechtstreeks bijdraagt aan de circulaire economie in Vlaanderen.

6 15:45-17:00 CLP: Classification, Labelling and Packaging of dangerous Products Tine Cattoor, Vlarip Projectleader - Essenscia Eind 2008 heeft Europa de belangrijke stap gezet om voor indeling en etikettering van gevaarlijke chemische producten over te schakelen naar het wereldwijd geharmoniseerd system GHS (Globally Harmonised System). GHS werd ontwikkeld in de schoot van de Verenigde Naties, en wijzigt grondig de wijze waarop gecommuniceerd word over de gevaren van de chemische producten. Tot 2017 gelden nog bepaalde overgangsmaatregelen voor chemische producten die op de markt worden gebracht binnen de Europese Unie. Bijkomend op het GHS systeem voorziet CLP ook de verplichting om de classificatie en etikettering (C&L) te melden aan het ECHA. Alle aangemelde indelingen voor alle gevaarlijke stoffen, op zich of aanwezig in een gevaarlijk mengsel, zijn terug te vinden in de C&L inventaris. De invoering van CLP heeft ook als gevolg dat heel wat afgeleide wetgevingen waarin momenteel nog verwezen wordt naar de stoffen- of preparatenrichtlijn dienen aangepast te worden. 13:10-13:50 Duurzame groei bij FrieslandCampina mogelijk door waterhergebruik Michel Danau, Sales Manager - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES Om te kunnen voorzien aan de groeiende vraag van de wereldmarkt is de productie capaciteit van FrieslandCampina te Aalter in de afgelopen jaren fors uitgebreid. FrieslandCampina heeft in zijn strategie Route 2020 doelstellingen uitgezet voor een duurzame groei. Belangrijk hierin is de beperking van het waterverbruik per geproduceerde hoeveelheid eindproduct. Veolia Water heeft drie belangrijke projecten uitgevoerd te Aalter met het oog op maximaal hoogwaardig water hergebruik en product recovery. Het betreft condensaat van de indampers die door middel van een nieuw proces worden opgewerkt tot proceswater met een ultra hoge kwaliteit. Op deze wijze wordt de inname van drinkwater en grondwater beperkt, het warmteverlies evenals de hoeveelheid afvalwater. Een tweede project is het zelf zuiveren van de end-ofpipe afvalwaterstroom met maximaal water hergebruik via MBR technologie en omgekeerde osmose met een hoogwaardig proceswater als resultaat. Een derde project omvat het hergebruik van loogwater zodat minder intake chemialiën worden verbruik en minder zuur nodig is om het afvalwater te neutraliseren. De drie projecten vormen de basis om als best-of-class te eindigen binnen de FrieslandCampina groep. 14:00-14:25 14:25-14:50 Voorstelling Vlario en VLAKWA (Regen) Waterhuishouding van bedrijventerreinen Tom Feyaerts - Hydroscan

7 14:50-15:15 Regenwaterafvoer van grote bedrijfsgebouwen 15:35-16:00 16:00-16:25 Kathleen Vanderstraeten - Infrax Facility management voor riolering op privéterreinen Michael Dossche - Disoma Praktijkvoorbeelden rond waterhergebruik (MBR technologie) Piet Delanghe, Director - Pantarein Wastewater Treatment Systems 16:25-16:50 De wondere wereld van chloordioxide Rik Daneels, Co Owner - AquaEcologic

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief

Nadere informatie

OVAM activiteitenoverzicht

OVAM activiteitenoverzicht OVAM activiteitenoverzicht pagina 4-7 Woord vooraf Interview met administrateur-generaal Henny De Baets De OVAM blaast 30 kaarsen uit pagina 8-17 1. De grondstoffen van morgen beheren we vandaag Historisch

Nadere informatie

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 Daar is het materialenbeleid! Afgedankte zonnepanelen: recycling op komst Grindsubstitutie: kans voor granulaten Recycling zeldzame

Nadere informatie

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009 FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 15 - Juni 2009 Afval is grondstof Werkgroep in de kijker: Glasrecycling Lid in de kijker: TWZ in Evergem Grond met stenen of stenen met grond? Lokale besturen presenteren

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID Maakindustrie Vlaggenschepen voor Fabrieken van de toekomst Agoria Vlaanderen Jos Pinte Chemie Textiel en hout Voeding Industrie/Sectorspecifiek

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

www.indaver.be www.indaver.nl www.indaver.com Sterke dienstverlener in Nederland en België Duurzaam sluiten van kringlopen

www.indaver.be www.indaver.nl www.indaver.com Sterke dienstverlener in Nederland en België Duurzaam sluiten van kringlopen INFO Dijle 17 a BE-2800 MECHELEN april 2013 dertiende jaargang periodiek tijdschrift www.indaver.be www.indaver.nl www.indaver.com Indaver maakt van GFT-afval groen gas Indaver Nederland kleurt groen Ziekenhuizen

Nadere informatie

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Biotechnologie & Life Sciences

Biotechnologie & Life Sciences Deze themabijlage wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De Standaard MEI 2015 WWW.ALLESOVERBIOTECH.BE PHILIPPE MUYTERS Vlaamse regering blijft

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012-2013

ZORGEN VOOR MORGEN Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012-2013 ZORGEN VOOR MORGEN Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012-2013 VOORWOORD WE ZIEN DUURZAAMHEID NIET ALS EEN HYPE, MAAR ALS EEN VOORWAARDE VOOR CONTINUÏTEIT, ZOWEL VOOR ONZE ORGANISATIE, ONZE

Nadere informatie

Ontwerp. KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN Actualisatie 2015-2020. stadsontwikkeling (Klimaatplan kader Versie 1 22 mei 2015)

Ontwerp. KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN Actualisatie 2015-2020. stadsontwikkeling (Klimaatplan kader Versie 1 22 mei 2015) Ontwerp KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN Actualisatie 2015-2020 stadsontwikkeling (Klimaatplan kader Versie 1 22 mei 2015) 2 KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN ACTUALISATIE 2015 2020 Managementsamenvatting... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Innovatiecontract Watertechnologie

Innovatiecontract Watertechnologie Pagina 1 van 60 Innovatiecontract Watertechnologie Voorwoord De sector watertechnologie binnen de Topsector Water richt zich op drink en industriewater, zuivering van afvalwater, riolering, sensoring en

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

OVAM.link. Inhoud. Goede vaart. afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional. 4 Een draaischijf voor

OVAM.link. Inhoud. Goede vaart. afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional. 4 Een draaischijf voor OVAM.link Editie 11 www.ovam.be maart 2013 afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional De OVAM werkt samen met de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Lees er alles over op pagina

Nadere informatie

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw 1 maart 2012 VOORWOORD De bouwsector in ruime zin is voor Vlaanderen bijzonder belangrijk,

Nadere informatie

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie?

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Hoe werk ik in een circulaire

Nadere informatie

vision >> Naar een duurzame transitie Innovatie en samenwerking maken het verschil

vision >> Naar een duurzame transitie Innovatie en samenwerking maken het verschil vision nr. 14 - SEPTEMBER 2013 >> Naar een duurzame transitie Innovatie en samenwerking maken het verschil >> >> >> >> SMART GRIDS GETEST BIJ 250 GEZINNEN VLAAMSE SMART CITIES WORDEN CONCREET WE WILLEN

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Strategie. 3.1 Vijf pijlers om onze visie en missie waar te maken

Strategie. 3.1 Vijf pijlers om onze visie en missie waar te maken 3 Strategie In dit hoofdstuk ziet u eerst hoe wij onze visie en missie waarmaken op basis van de vijf pijlers. Vervolgens leest u over onze strategische focus op integrale projecten en de vier nichemarkten.

Nadere informatie

Nieuwe vezels uit nieuwe bronnen en reststroomvalorisatie

Nieuwe vezels uit nieuwe bronnen en reststroomvalorisatie Nieuwe vezels uit nieuwe bronnen en reststroomvalorisatie KENNISCENTRUM PAPIER EN KARTON IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem - www.kcpk.nl 1 Inleiding... 3 2 Trends... 4 2.1 Sociaal-maatschappelijke trends...

Nadere informatie

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie?

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Wat zijn de principes achter een

Nadere informatie