Vóór aanvang van het herexamen dient u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs indien de surveillant hier naar vraagt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vóór aanvang van het herexamen dient u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs indien de surveillant hier naar vraagt."

Transcriptie

1 DATUM : zaterdag 10 januari 2015 OPLEIDING : CCC03 & CCM20 HEREXAMEN : Module 3 Integrale Bedrijfsanalyse voor CM (IBA) DOCENT : Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT TIJD : 10:00 tot 13:00h (180 minuten) Vóór aanvang van het herexamen dient u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs indien de surveillant hier naar vraagt. U dient uw jas, tas en telefoon te deponeren tegen de muur achter de surveillant. Het is verboden om tijdens het herexamen een multimediaapparaat (zoals een telefoon) of laptop bij u te dragen. Herexamen: Dit herexamen bestaat uit 1 opgave, verdeeld over 8 pagina s. Controleer dit! De vragen van dit herexamen zijn gebaseerd op de leerstof uit het boek, de readers, de colleges alsmede de verstrekte handouts. Als bijlage bij dit herexamen treft u een exemplaar van de SBI2008 aan. Toegestane hulpmiddelen: Balpen(nen); het gebruik van potlood en/of vulpen is verboden! Calculator (niet grafisch en/of programmeerbaar); multimediaapparatuur is verboden! Liniaal / tekenliniaal. Uitwerkingen: Formuleer uw antwoorden in correct Nederlands, gebruik géén telegramstijl. Einduitkomsten van berekeningen dient u af te ronden op twee cijfers achter de komma. U dient uw uitwerkingen in te leveren op het uitgereikte uitwerkingenpapier. Beschrijf het uitwerkingenpapier enkel aan de voorkant en voorzie elk blad van uw naam en paginanummer. Begin elke opgave op een nieuw uitwerkingenblad! Na afloop van het herexamen mag u deze vragenset behouden. CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 1 van 8

2 Opgave: ICT Consulting Group BV De ICT Consulting Group is eind jaren 90 opgericht door een drietal ervaren ITconsultants die elkaar ooit hebben ontmoet op een congres over software ontwikkeling. Tijdens de gesprekken op de beurs en de meetings die daarna werden belegd bleek al snel dat de ideeën van dit drietal in elkaars verlengde lagen. Zij voorzagen de opkomst van Cloud computing en de mogelijkheden van Big data Om het zoeken, verzamelen, categoriseren, opslaan en analyseren van data uit de Cloud mogelijk te maken ontwikkelde het drietal het softwarepakket ISS: intelligente software voor bedrijven die aan de slag willen met Big data. De reden waarom de software als intelligent wordt betiteld was van tweeërlei aard: de software is selflearning, dat wil zeggen dat de software de doorlopen processen en verkregen data uit eerdere zoekopdrachten overweegt bij volgende zoekopdrachten, de software is voor alle branches crossfunctional inzetbaar. Vanuit marketing oogpunt bleek het begrip intelligente software een gouden greep. De inzetbaarheid van de software in diverse branches kan echter alleen plaats vinden wanneer de software omgebouwd (geprogrammeerd) wordt naar de specifieke klantwensen. Het programmeer en implementatieproces gaat dan natuurlijk gepaard met veel consultancy uren. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt werden hiertoe in een recent verleden nog externe freelancers aangetrokken, maar sinds de kredietcrisis is de inzet van externen teruggebracht tot nul. De ICT Consulting Group heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. In de nieuwe trend Mobile Computing zagen de drie directeuren aanvankelijk geen brood. Maar sinds de aanleg van 4Gnetwerken en de toegenomen rekenkracht van laptops en tablets is het softwarepakket ISS nu ook mobiel inzetbaar om Big data te slicen & dicen. CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 2 van 8

3 Andere innovatieve trends in de IT branche waar de ICT Consulting Group tijdig op ingesprongen is, zijn: het distilleren van metadata uit Big data, het vergaren van Big data uit social media, realtime verwerking en analyse van data (ook voor mobiele applicaties). Het tijdig aanhaken op potentiële trends is natuurlijk niet altijd zonder risico`s. Zo investeert de ICT Consulting Group aanzienlijke sommen geld in R&D (onderzoek en ontwikkeling). Indien een trend niet omslaat in een mainstream ontwikkeling of wanneer de ontwikkelde software niet naar behoren functioneert, bestaat de mogelijkheid dat de gehele investering in R&D als verloren kan worden afgeboekt. Daarnaast is de softwarebranche moordend; aan de onderkant van de markt zijn er altijd nieuwe startups met smartapplications en aan de bovenkant van de markt drukken software giganten jaarlijks middelgrote partijen uit de markt. Het credo om te overleven luidt dan ook: innovate or die! Na drie moeilijke opstartjaren is het succes echter niet uitgebleven: de afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf een stijgende omzet laten zien. Inmiddels bezoeken de drie oprichters de ITbeurzen niet meer als bezoekers, maar als standhouders. Op de beurs Financial Systems 2013 werd de ISS software opgemerkt door ACMS, een grote Amerikaanse credit management servicer (= credit management dienstverlening voor banken). Deze servicer gaf aan interesse te hebben om ISS in te zetten voor digitale recherche activiteiten. Eind 2013 werd de deal beklonken; de grootste klant in de geschiedenis van de ICT Consulting Group was een feit. De ervaring van de ICT Consulting Group met het pakket ISS ligt echter niet in de Credit Management branche, maar met name in de Retail Marketing en de HRM branche (search engine voor de werving en selectie van kandidaten). Omwille van de ombouwkosten van de ISS software voor ACMS is in het contract bedongen dat een som van , in december 2013 vooruit zal worden gefactureerd. Bijgaand treft u de resultatenrekening en de balans van de ICT Consulting Group BV over de jaren aan. Bestudeer de jaarcijfers en beantwoord de vragen. CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 3 van 8

4 Activa ICT Consulting Group BV: Balans per ultimo ( 1.000) Passiva VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Immateriële vaste activa Aandelenvermogen Materiële vaste activa Winstreserve Financiële vaste activa Te verdelen w inst VOORZIENINGEN EN VREEMD VERMOGEN LANGLOPEND VOORZIENINGEN Voorziening latente belastingen VLOTTENDE ACTIVA VREEMD VERMOGEN LANGLOPEND VOORRADEN Hypothecaire lening Onderhanden w erk VORDERINGEN Handelsdebiteuren VREEMD VERMOGEN KORTLOPEND Vordering Belastingen & Soc.Prem Kortlopend deel VVL Overige vorderingen en overl. activa Handelscrediteuren LM & EFFECTEN Vooruitgefactureerde omzet Effecten Te betalen Belastingen & Soc.Prem LM Overige schulden en overl. passiva TOTAL ASSETS TOTAL EQUITY & LIABILITIES CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 4 van 8

5 ICT Consulting Group BV: V&W ( 1.000) Netto omzet Kostprijs verkopen en uitbesteed werk Bruto winst Salarissen, sociale lasten en pensioenen Overige operationele kosten Operationele k osten (outofpock et) EBITDA Afschrijvingen EBIT (bedrijfsresultaat) Intrestkosten en financiële lasten EBT (winst voor belasting) Belastingen EAT (winst na belasting) Buitengewone resultaten na belasting NE (resultaat na belasting) CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 5 van 8

6 Gevraagd: 1. BEDRIJFSTAKANALYSE a. Wat is/zijn de SBI code(s) van de ICT Consulting Group? b. Waarom is het van belang om de SBI code van een organisatie te kennen? 2. BEDRIJFSTAKANALYSE a. Teken het 5 Krachtenmodel van Porter en benoem de krachten. b. Stel ten behoeve van de ICT Consulting Group een bedrijfstakanalyse op aan de hand van het 5 Krachtenmodel. Doe dit in de juiste volgorde! 3. BEDRIJFSANALYSE: Financiële structuur a. Bereken over de vier jaren de twee ratio`s waarmee u de Gouden Balansregel kunt opstellen. b. Geef uw beargumenteerd oordeel over de financiële structuur van de ICT Consulting Group aan de hand van de Gouden Balansregel. 4. BEDRIJFSANALYSE: Werkkapitaal a. Bereken het Bruto Werkkapitaal over de gegeven jaren. b. Bereken het Netto Werkkapitaal (NWK) over de gegeven jaren. c. Bereken het Geïnduceerd Netto Werkkapitaal (GNWK) over de gegeven jaren. d. Bereken het Autonoom Netto Werkkapitaal (ANWK) over de gegeven jaren. e. Bereken het Financial Cushion over de gegeven jaren. f. Stel de werkkapitaalmatrix (stramien werkkapitaalbeheer) op voor de gegeven jaren. g. Hoe luidt uw oordeel over de onderscheiden werkkapitaalposities en de ontwikkeling hiervan? 5. BEDRIJFSANALYSE: Liquiditeit a. Geef de definitie van het begrip liquiditeit. b. Bereken de liquiditeit van de ICT Consulting Group over de afgelopen jaren op basis van: de Current ratio, de Quick ratio, de Cash ratio, de LoantoDeposit ratio (LTD). CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 6 van 8

7 c. Geef uw geargumenteerd oordeel over de liquiditeit van de ICT Consulting Group aan de hand van de bovenstaande liquiditeitsratio`s. d. Verklaar het verschil in uitkomsten tussen de Gouden Balansregel (GBR) en de Liquiditeitsratio`s bij de ICT Consulting Group. 6. BEDRIJFSANALYSE: Rentabiliteit a. Geef de definitie van het begrip rentabiliteit. b. Bereken de DuPont formule voor de ICT Consulting Group over de jaren c. Geef uw gemotiveerd oordeel over de ontwikkeling van de DuPont formule. 7. BEDRIJFSANALYSE: Solvency en Coverage a. Bereken de solvabiliteit over de jaren aan de hand van een ratio die enkel is gebaseerd op balansposten. b. Bereken de solvabiliteit over de jaren aan de hand van een ratio die enkel gebaseerd is op posten uit de Resultatenrekening. c. Hoe luidt uw oordeel over de solvabiliteit? Motiveer uw antwoord. d. Welke link wordt er doorgaans gelegd tussen de leverage en de solvabiliteit van een bedrijf? Geef de ratio`s die gebruikt worden om deze link aan te geven en verklaar het verband aan de hand van de cijfers bij de ICT Consulting Group. 8. BEDRIJFSANALYSE: Activiteit en CCC a. Bereken de volgende activiteitenratio`s over de jaren : gemiddelde looptijd voorraden, gemiddelde looptijd debiteuren, gemiddelde looptijd crediteuren. b. Geef uw gemotiveerd oordeel over de financial efficiency van de operationele activiteiten van de ICT Consulting Group aan de hand van de hierboven berekende activiteitenratio`s. c. Bereken de CCC in dagen voor elk van de jaren. CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 7 van 8

8 9. ALTMAN ZSCORE a. Geef gemotiveerd aan welk Altman Zscore model van toepassing is op de ICT Consulting Group BV. b. Bereken de Altman Zscore voor het jaar 2013 op basis van uw antwoord onder punt 8a. c. Hoe luidt uw oordeel over de financiële gezondheid van de ICT Consulting Group aan de hand van de uitkomst onder punt 8b? d. Geef een verklaring van de uitkomst van de Zscore en vergelijk deze uitkomst met de uitkomsten van de vragen 3 t/m 8. CCC & CCM Mod3 IBA Herexamen Pagina 8 van 8

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen =

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen = Balans lezen 1. Inleiding Alvorens het balans lezen onder de loep te nemen, is het interessant eerst eens vast te stellen waarom we überhaupt een jaarrekening opstellen. Een ondernemer zal willen weten

Nadere informatie

Examen PC 2 Cash Management

Examen PC 2 Cash Management Examen PC 2 Cash Management Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 8 Vak : Cash Management Datum : 18 december 2014 Tijd : 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw

Nadere informatie

Balans in evenwicht. www.pkfwallast.nl

Balans in evenwicht. www.pkfwallast.nl Balans in evenwicht 1 Doel van deze bijeenkomst Inzicht verschaffen in financiële informatie Omvormen tot een tool of management, gericht op betere prestaties, hogere rendementen en het verbeteren van

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-I

Eindexamen m&o vwo 2003-I Opgave 1 De onderneming Rolvank is een klein uitzendbureau. De werknemers van Rolvank vallen onder de CAO-Uitzendbureaus. Reeds vele jaren is er een hevige discussie bij Rolvank over het beleid ten aanzien

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Nika Osram handelt in het product Rokus. De voorraad Rokus wordt in 2009 geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van 4,- per eenheid. De

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.0, 11 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel Management voor managers

Financieel Management voor managers Financieel Management voor managers Naam: F.C. Wijnberg Docent: de heer H. Bos Studentnummer: 4304570 Datum: 3-12-2013 NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Financieel Management

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie