Boodschap van Nicolas Boël _ p. 16. Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu _ p. 18. Uitvoerend Comité _ p. 21. Leadership Council _ p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boodschap van Nicolas Boël _ p. 16. Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu _ p. 18. Uitvoerend Comité _ p. 21. Leadership Council _ p."

Transcriptie

1 solvay.com Jaarverslag 2014 De levenskwaliteit van de volgende generaties zal deels afhangen van de strategische keuzes die in de chemie worden gemaakt. Solvay is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en wil absoluut een voorbeeldfunctie vervullen. Solvay richt zijn portefeuille tot producten met een hoge toegevoegde waarde, een lage conjonctuurgevoeligheid en die minder energieverbruiken. Solvay is georiënteerd op zijn groeiplatformen, is flexibel doordat we dicht bij de afzetmarkt staan, en stevig dankzij zijn aandeelhouders en zijn bestuur. De Groep beschikt dan ook over de nodige middelen om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verantwoordelijke ontwikkeling van de sector, het ambitieuze pad dat in 2012 uitgestippeld werd indachtig. Boodschap van Nicolas Boël _ p. 16 Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu _ p. 18 Uitvoerend Comité _ p. 21 Leadership Council _ p. 22 Om verder te gaan Surf naar solvay.com/2014annualreport en ontdek de inzet die Solvay levert 15

2 solvay.com Boodschap van Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur DE AMBITIE VAN SOLVAY IS HET CREËREN VAN WAARDE OP VERANTWOORDE WIJZE EN VOOR DE LANGE DUUR. Een ambitieuze strategie in een wereld die verandert Onze sector maakt deel uit van een steeds sneller evoluerende wereld, gedreven door onderliggende tendensen die onze levensstijl en ons consumptiepatroon op lange termijn zullen beïnvloeden. Tegelijkertijd doen er zich op het geopolitieke niveau plotse en drastische wijzigingen voor waarop de economische en industriële spelers snel moeten kunnen reageren. In deze onzekere context levert Solvay degelijke resultaten die de deugdelijkheid van zijn strategie, naar voren brengen even als zijn capaciteit om die strategie snel en doeltreffend toe te passen. Er werd aanzienlijk werk verricht op alle niveaus: de transformatie wordt al twee jaar lang vastberaden doorgevoerd en de samenhang van de Groep werd hechter dankzij een nieuwe organisatie die verantwoordelijkheid, initiatief en een gemeenschappelijke cultuur op basis van uitwisselingen en uitmuntendheid bevordert. Tegelijkertijd blijven de fundamentele waarden en de langetermijnvisie van de Groep een duidelijke houvast. De inzet van onze teams op alle vlakken heeft opnieuw geleid tot uitzonderlijke prestaties, die in lijn liggen met onze groeidoelstellingen. Ik wil alle medewerkers van 16

3 solvay.com Jaarverslag 2014 Wij verbinden ons ertoe om de samenstelling van de Raad van Bestuur regelmatig aan te passen opdat zij de diverse populatie, nationaliteiten en activiteiten van de Groep zo goed mogelijk zou weerspiegelen. harte bedanken voor hun inspanningen, want het is dankzij hen dat Solvay op koers kan blijven en zijn transformatie tot een goed einde kan brengen. De degelijkheid van de Groep is onze kracht. Die steunt op drie pijlers: de relevantie van het Solvay-project, het degelijk bestuur en de stabiele aandeelhoudersstructuur. De waarden die ons motiveren/ waarvoor wij ons engageren Solvay streeft ernaar op een verantwoordelijke manier waarde te creëren voor de verre toekomst. Dat is niet louter een economisch doel, maar ook een wetenschappelijk en maatschappelijk streven, dat aansluit op een langetermijnvisie en gebaseerd is op dezelfde humanistische waarden die al meer dan 150 jaar aan de basis liggen van onze Groep. Onze oprichters waren ervan overtuigd dat het de opdracht van de wetenschap was om bij te dragen tot de vooruitgang van de mensheid en de verbetering van de levensomstandigheden. Of het nu over de Solvay-Raden gaat of over de Solvay-Prijs voor de Chemie van de Toekomst, Solvay houdt vast aan zijn benadering om wetenschappelijk onderzoek te blijven stimuleren. De oprichters van Solvay waren er eveneens van overtuigd dat de onderneming de beste manier was om dat doel te bereiken. Door zijn industriële ervaring, vakkennis, zijn talenten en productportefeuille te combineren, zet Solvay dit project resoluut voort. De integriteit, het streven naar uitmuntendheid en de duurzaamheid die als leidraad gelden voor de ontwikkelingen binnen de Groep, blijven deze visie ondersteunen. Dat we al van in het prille begin samenwerken met het zonnevliegtuig Solar Impulse, toont eveneens aan dat wij met wetenschappelijke innovatie willen bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de planeet. Onze aandeelhouders en het bestuur vormen een geheel Het bijzondere is aan Solvay, is dat het bedrijf reeds generaties lang, samen met zijn financiële investeerders, beschikt over een degelijke familiale aandeelhoudersstructuur, met aandeelhouders die vertrouwen hebben in de toekomst van de Groep en mee zijn richting bepalen. Zij vormen een sterke kracht die het bedrijf de middelen verschaft om kansen te grijpen die aansluiten bij de verwezenlijking van zijn plannen en om nieuwe markten aan te boren. De kracht van een Groep hangt eveneens af van zijn bestuur. De Raad van Bestuur van Solvay bepaalt de koers van de activiteiten van de Groep op de lange termijn; hij waarborgt de naleving van de ethische voorschriften en ziet toe op de voortdurende verbetering van de praktijken en de resultaten. In deze Raad zetelen mensen met op elkaar afgestemde vaardigheden en profielen, die waken over het langetermijnproject van de Groep. Wij verbinden ons ertoe om de samenstelling van de Raad van Bestuur regelmatig te wijzigen opdat zij de diverse populatie, nationaliteiten en activiteiten van de Groep zo goed mogelijk zou weerspiegelen. De economische vooruitzichten voor 2015 zijn opnieuw bijzonder onzeker, maar zoals we al vaak hebben aangetoond, biedt Solvay elke uitdaging strijdvaardig het hoofd. De resultaten van 2014 sterken ons in deze overtuiging en we zien het nieuwe boekjaar vol vertrouwen tegemoet. Vertrouwen in onze versterkte fundamentele positie, vertrouwen in de door de Comex toegepaste degelijke strategie en vertrouwen in deze motivatie van onze medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor het succes van Solvay. 17

4 solvay.com Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van het Uitvoerend Comité SOLVAY VERSNELT ZIJN TRANSFORMATIE NAAR ACTIVITEITEN MET EEN GROTERE TOEGEVOEGDE WAARDE. Kunt u de balans opmaken van het jaar 2014? Jean-Pierre Clamadieu: We plukken de vruchten van onze transformatiestrategie, en daar zijn we uiterst tevreden mee. Onze activiteitenportefeuille wordt steeds sterker en daardoor ook onze capaciteit om oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van onze klanten. Het streven naar uitmuntendheid werpt zijn vruchten af zoals blijkt uit onze operationele prestaties: de REBITDA van de Groep is met 11% gestegen dankzij de groei in al onze operationele segmenten, en in het bijzonder in de segmenten die we beschouwen als onze groeimotoren. Dat we zulke prestaties hebben kunnen neerzetten in een toch weinig rooskleurige context toont dat ons managementmodel werkt: dankzij onze sterk gedecentraliseerde organisatie kan iedereen bijdragen tot het creëren van waarde voor de Groep. Hoe ver is Solvay met de transformatie van zijn activiteitenportefeuille? Jean-Pierre Clamadieu: In 2014 hebben we de structuur van onze portefeuille grondig veranderd door bepaalde activiteiten af te stoten en onze middelen te verschuiven naar activiteiten die overeenkomen met onze strategie. De inganggezette projecten om onze chlorovinylactiviteiten te verminderen in Europa en Latijns-Amerika, gaan door. Bovendien hebben we tegen uitstekende voorwaarden Eco Services (zwavelzuurregeneratie) verkocht in de Verenigde Staten. Op het gebied van overnames hebben we het Amerikaanse bedrijf Chemlogics vlot kunnen integreren, en de positieve gevolgen voor de resultaten 2014 overstegen onze verwachtingen. We hebben verder in de Verenigde Staten een overname afgerond als aanvulling op onze reeds indrukwekkende portefeuille van speciale polymeren. In Brazilië tenslotte versterken de ondernemingen Erca Química en Dhaymers onze marktpositie in oppervlakteactieve stoffen voor de bijzonder dynamische sectoren van de cosmetica en reinigingsmiddelen. Is de transformatie van Solvay nu rond? Jean-Pierre Clamadieu: We gaan verder op hetzelfde elan en zullen onze transformatie zelfs versnellen naarmate er zich nieuwe kansen aandienen in de chemische sector wereldwijd. We beschikken over een duidelijke strategie die we vastberaden toepassen. Solvay is actief op duurzame leidende markten die inspelen op de grote uitdagingen voor de planeet en genereert bijna de helft van zijn omzet in sterk groeiende regio s. In elke van onze businesses leveren innovatie en operationele uitmuntendheid een belangrijke bijdrage tot het creëren van waarde. We blijven bovendien investeren: in 2015 starten we wereldwijd negen nieuwe productie-eenheden. 18

5 solvay.com Jaarverslag 2014 Vanuit ons sterke organisatiemodel werken wij aan een cultuur van uitstekende prestaties en gemeenschappelijke waarden. De betrokkenheid en kwaliteiten van onze medewerkers zijn daarbij van essentieel belang; zij hebben nog maar eens bevestigd dat de kracht van een onderneming schuilt in haar mensen. Dankzij hen is Solvay goed op weg om zijn ambities waar te maken in Hoe verklaart u de stijgende verkoopcijfers van nieuwe producten dit jaar? Jean-Pierre Clamadieu: Een van de opvallendste feiten van 2014 was inderdaad het innovatiesucces in een aantal van onze businesses. Dit is het resultaat van onze keuze om de klanten van de GBU s zo nauw mogelijk bij de innovaties te betrekken. En dit versnelt dan weer de ontwikkeling en industrialisatie van onze innovaties. Dat is met name van belang voor dynamische markten, zoals de elektronicamarkt waar Specialty Polymers heeft weten door te breken. Om onze slagkracht op strategische domeinen zoals batterijen of schermen te vergroten, bundelen we onze middelen voor onderzoek en innovatie om ze ter beschikking te stellen van meerdere GBU s. medewerkers van de Groep wereldwijd dankzij ons performance sharing plan in de verwezenlijking van de doelstellingen voor Solvay Way, ons veeleisende initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt met succes toegepast op het terrein. Dit initiatief maakt het mogelijk om een gemeenschappelijke taal en doelstellingen te ontwikkelen die helpen om onze teams dichter bij elkaar te brengen en te mobiliseren. Solvay volgt de veranderingen in de wereld van op de eerste rij, maar hoe pakt u de nieuwe uitdagingen aan? Jean-Pierre Clamadieu: De chemie speelt een belangrijke rol in talrijke waardeketens en is dan ook perfect geplaatst om in te spelen op de grote maatschappelijke trends of het nu gaat om demografische evoluties, Hoe denkt u de mobilisatie van de teams op de lange termijn te waarborgen? Jean-Pierre Clamadieu: De Groep is zichzelf doorheen zijn 150-jarige geschiedenis blijven heruitvinden. De nieuwe fase van de transformatie die in 2012 werd ingezet, gaat gepaard met de ontwikkeling van een nieuwe cultuur waarin autonomie en verantwoordelijkheid de belangrijkste prioriteiten zijn. Het people model en het management model die ondertussen overal in de Groep worden toegepast, hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van deze gemeenschappelijke cultuur. Met ons beloningsstelsel willen we de prestaties van de managers erkennen en bovendien delen alle 19

6 solvay.com Een van de opvallendste feiten van 2014 was het innovatiesucces. de schaarste van natuurlijke hulpbronnen of de steeds snellere innovatiecycli die onze wereld ingrijpend veranderen. Bij Solvay zijn we ervan overtuigd dat de chemie een deel van het antwoord kan bieden op de uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. We zijn gaan onderzoeken hoe we er nog beter in kunnen slagen om een nieuw model voor een duurzame chemie uit te werken, zowel via de oplossingen die wij aandragen als via onze processen, om zo de effecten van onze activiteiten op het milieu en de samenleving beter te beheersen. Zo zullen we met onze oplossingen die perfect zijn aangepast aan de duurzaamheidsbehoeften van onze klanten, hun leverancier bij uitstek kunnen worden. Dat is ook precies waar het om draait bij Solvay Way. Dit initiatief wordt al goed toegepast in de vestigingen van de Groep, maar het zal nog meer effect hebben indien we onze verantwoordelijkheidsdoelstellingen verduidelijken en ze beter weten om te zetten in onze strategie Op welke manier zet u zich in voor brandend actuele vraagstukken zoals de energietransitie of de strijd tegen de klimaatverandering? Jean-Pierre Clamadieu: De energietransitie is absoluut noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de klimaatverandering en de eindige voorraden fossiele energie ons stellen. We zullen verschillende oplossingen moeten combineren om onze planeet in stand te houden voor de volgende generaties. Dit is een thema dat me na aan het hart ligt. Ik heb er daarom voor gekozen om persoonlijk mee te werken aan de WBCSD (1) en de voorbereiding van de COP 2015 (2) over klimaatverandering, die in december in Parijs zal worden gehouden. Bij Solvay willen we oplossingen bieden voor de energietransitie: dat is het doel van het energie-efficiëntieprogramma SOLWATT, van onze investeringen in alternatieve energie (getorreficeerde biomassa, fotovoltaïsche cellen) en van onze oplossingen voor energieopslag, elektrische voertuigen en een concurrentiële, duurzame winning van niet-conventionele aardolie en aardgas. Solvay is vanaf het begin partner van Solar Impulse. Wat symboliseert dit vliegtuig voor de Groep? Jean-Pierre Clamadieu: Solvay heeft het Solar Impulse-project van in het prille begin gesteund, omdat het helemaal aansluit bij onze overtuiging dat chemie het onmogelijke mogelijk kan maken. Solar Impulse is veel meer dan een vliegtuig, het is een zonnebode die de mens uitdaagt en zijn dapperheid en pioniersgeest prikkelt. (1) World Business Council for Sustainable Development. (2) Conference of the Parties: United Nations Climate Change Conference. Om verder te gaan Ga naar solvay.com/2014annualreport voor Jean-Pierre Clamadieu s kijk op de strategische keuzes van de Groep 20

7 solvay.com Jaarverslag 2014 UITVOEREND COMITÉ Het Uitvoerend Comité (Comex) is verantwoordelijk voor de strategie van de Groep en vergewist zich van het behalen van de doelstellingen en het maximaal inzetten van de middelen bij de verschillende Global Business Units. Het is, op een collegiale manier, collectief verantwoordelijk voor de globale prestatie en de bescherming van de belangen van de Groep. Op 31 december 2014 telde het Uitvoerend Comité vijf leden; elk van hen is verantwoordelijk voor een aantal GBU s, functies of gebieden. JEAN-PIERRE CLAMADIEU VOORZITTER VAN HET UITVOEREND COMITÉ EN CEO KARIM HAJJAR CHIEF FINANCIAL OFFICER VINCENT DE CUYPER ROGER KEARNS PASCAL JUÉRY 21

8 LEADERSHIP COUNCIL* Het Uitvoerend Comité steunt op de Leadership Council, waarvan de leden instaan voor de tenuitvoerlegging van de strategie van de Groep. De Leadership Council verzamelt en deelt de informatie die uitgewisseld moet worden voor de onderlinge afstemming tussen de Comex, de Voorzitters van de GBU s, de Algemene Functionele Directeuren, de Regionale Voorzitters en de Algemeen Directeur van Business Services. De Leadership Council komt elke vier maanden samen met een formele agenda. Naast de Comex-leden, bestaat het uit de volgende personen: B. WILKES SPECIAL CHEMICALS E. BUTSTRAEN NOVECARE C. CLEMENTE SODA ASH & DERIVATIVES G. CRAUSER PEROXIDES B. VAN DER WIELEN EMERGING BIOCHEMICALS P. ROSIER ENERGY SERVICES A. DI DONFRANCESCO SPECIALTY POLYMERS D. RAGE AROMA PERFORMANCE GBU DIRECTIE H. DU RARE EARTH SYSTEMS A. NUYTTENS SILICA F. HINCKER ENGINEERING PLASTICS F. FERRAROLI FIBRAS J. MATIAS COATIS * Op 31/12/2014. V. KAMEL POLYAMIDE & INTERMEDIATES O. FERRARY ACETOW 22

9 S. DESORMIÈRE MARKETING & SALES J. KHELIFF SUSTAINABLE DEVELOPMENT J.-P. LABROUE GENERAL COUNSEL M. DEFOURNY CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION X. LANCKSWEIRT BUSINESS SERVICES L. NELTNER RESEARCH & INNOVATION G. COLLETTE INDUSTRIAL FUNCTIONELE DIRECTIE M. CHOLLET STRATEGY K. SAKSIDA PURCHASING & SUPPLY CHAIN EXCELLENCE G. BUCCO MULTI BUSINESS UNIT COMMERCIAL NETWORK J.-F. SERRIER INTELLECTUAL ASSETS C. TANDEAU DE MARSAC HUMAN RESOURCES A. BROUHNS PUBLIC AFFAIRS/EUROPE M. LACEY NORTH AMERICA REGIONALE DIRECTIE D. PORCELLI LATIN AMERICA M. LAUDENBACH ASIA PACIFIC 23

10 solvay.com SOLAR IMPULSE 2 Solvay is al meer dan 10 jaar de eerste en de belangrijkste technologische partner van het Solar Impulse-project. Met het zonnevliegtuig als vliegend laboratorium kan de Groep vanuit zijn expertise en innovaties een bijdrage leveren aan de vooruitgang in duurzame mobiliteit. In 2015 gaat Solar Impulse 2 een buitengewone uitdaging aan: het vertrekt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor een reis rond de wereld zonder één druppel brandstof. In 2013 maakte Solar Impulse 1 vlekkeloze oversteek vanuit Amerika, louter op zonne-energie. Voor meer informatie Volg de Solar Impulse 2 op solvay.com AFMETINGEN 72 m voor 2,34 t (het gewicht van een jeep) en het vermogen van een scooter. DE UITDAGING Een vliegtuig bouwen dat dag en nacht kan vliegen, enkel op zonne-energie fotovoltaïsche cellen en 630 kg batterijen aan boord. DE BIJDRAGE VAN SOLVAY Zonne-energie winnen en opslaan, de structuur en de uitrusting aan boord lichter maken. 13 producten werden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen. ONZE PRODUCTEN ZIJN AANWEZIG OP TALRIJKE zoals: zonnepanelen, batterijen voor computers en mobiele telefoons, lichtere voertuigen, warmte-isolatie. 24

Op weg naar een nieuw model van duurzame chemie. VFB-Happening 2014 Karim Hajjar Financieel Directeur

Op weg naar een nieuw model van duurzame chemie. VFB-Happening 2014 Karim Hajjar Financieel Directeur Op weg naar een nieuw model van duurzame chemie VFB-Happening 2014 Karim Hajjar Financieel Directeur Solvay in een oogopslag Versnelling van Solvay s transformatie Resultaat in een uitdagende economische

Nadere informatie

DUURZAME WAARDECREATIE

DUURZAME WAARDECREATIE PROFIEL DUURZAME WAARDECREATIE Onze strategie is een deugdzame cirkel waarin positieve acties op elkaar inwerken om verrijkende bijdragen te creëren rond één doelstelling: een toekomst met meer potentieel

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 Achtergrondinformatie Onze vestigingen Onze resultaten en investeringen Onze markten 15 Perspectieven

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Solvay in het kort 2014 Foto: Solvay s Centrum voor Onderzoek en Innovatie in Singapore. 10 213 miljoen euro omzet 26 000 medewerkers 119 industriële

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Van harte welkom op deze algemene

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p.

Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p. solvay.com Jaarverslag 2014 Onze moderne levensstijl en ons consumptiepatroon verstoren het evenwicht op onze planeet. Daarom moeten we met z n allen, samen met alle politieke, economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 1 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Ik wil u allen hartelijk welkom

Nadere informatie

Bouwen aan een nieuw model van duurzame chemie

Bouwen aan een nieuw model van duurzame chemie Bouwen aan een nieuw model van duurzame chemie Solvay in het kort 2013 Meer vragen van de chemie: hiermee kan de Groep meer waarde creëren voor alle betrokken partijen Solvay, asking more from chemistry*

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie We create chemistry Onze bedrijfsstrategie Het verhaal van BASF Al vanaf onze oprichting in 1865 richten wij ons op de evoluerende wereld om ons heen. Wanneer we kijken naar hoe we als bedrijf willen bijdragen

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 Achtergrondinformatie Onze vestigingen Onze resultaten en investeringen Onze markten 15 Perspectieven

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 12 mei 2015 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 12 mei 2015 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 12 mei 2015 om 10 u 30 De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvay, waarvan de zetel gevestigd

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Solvay past de nieuwe IFRS normen voor financiële verslaggeving in 2014 toe en herwerkt de financiële cijfers voor 2013

Solvay past de nieuwe IFRS normen voor financiële verslaggeving in 2014 toe en herwerkt de financiële cijfers voor 2013 Solvay past de nieuwe IFRS normen voor financiële verslaggeving in 2014 toe en herwerkt de financiële cijfers voor 2013 Hoofdpunten: De normen IFRS 10, 11 en 12 zijn van toepassing sinds 1 januari 2014

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie. Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van het uitvoerend comité & CEO

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie. Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van het uitvoerend comité & CEO Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van het uitvoerend comité & CEO Een gecontrasteerde macro-economische omgeving Een wereldeconomie met verschillende

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 Achtergrondinformatie Onze vestigingen Onze resultaten en investeringen Onze markten 15 Perspectieven

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Solvay publiceert bijkomende niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor 2015 na de overname van Cytec

Solvay publiceert bijkomende niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor 2015 na de overname van Cytec Persbericht Solvay publiceert bijkomende niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor 2015 na de overname van Cytec Brussel, 17 maart 2016, 15:00 --- Solvay publiceert vandaag niet-geauditeerde

Nadere informatie

Toespraak van mijnheer Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Algemene Vergadering van de Aandeelhouders 13 mei 2014

Toespraak van mijnheer Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Algemene Vergadering van de Aandeelhouders 13 mei 2014 1 Toespraak van mijnheer Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van de Aandeelhouders 13 mei 2014 Dames en heren, Geachte aandeelhouders, Beste vrienden, Ik heet jullie allen

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2017

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2017 1 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2017 Dames en heren, Beste aandeelhouders en vrienden, Ik heet u allen van harte welkom

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Jean-Pierre Clamadieu Afgevaardigd bestuurder 13 mei 2014

Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Jean-Pierre Clamadieu Afgevaardigd bestuurder 13 mei 2014 Algemene Vergadering van de aandeelhouders Jean-Pierre Clamadieu Afgevaardigd bestuurder 13 mei 2014 Onze troeven in de wereld van de Chemie 2 Algemene Vergadering 13/05/2014 De wereldvraag in de chemiesector

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie 09-2013

Bedrijfspresentatie 09-2013 Bedrijfspresentatie 09-2013 Mohawk Over Mohawk Mohawk Industries, Inc. is wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productieeenheden in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. De groep is genoteerd

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

15396/14 dau/jel/sv 1 DG G C 3

15396/14 dau/jel/sv 1 DG G C 3 Raad van de Europese Unie Brussel, 14 november 2014 (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EMPL 158 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

High Performance Organisaties: de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie. High Performance Organisaties

High Performance Organisaties: de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie. High Performance Organisaties : de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie Huidige trends in maatschappij & organisatie Vergrijzing en langer doorwerken Medewerker en klant meer macht Persoonlijk

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Beste medewerksters en medewerkers, Albert M. Baehny Chief Executive Officer

Beste medewerksters en medewerkers, Albert M. Baehny Chief Executive Officer Het Geberit Kompas Beste medewerksters en medewerkers, Een bedrijf moet weten waar het voor staat en waar het heen wil. Het Geberit Kompas geeft onze belangrijkste principes en basiswaarden weer. Voor

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Impact vereist focus, focus, focus Frank Körver 176 Hoe ontwikkel je een communicatiefunctie die

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia, Speerpuntmanager Onderwijs & Innovatie Utrecht, 9 februari 2012 DAS Docentenconferentie

Nadere informatie

Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net

Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net 2 oktober 2007 Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net. Sinds de lancering van het Renault Contract 2009 in februari 2006 ontwikkelt Renault een wereldwijd

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN JAN BUURMAN HCS COMPANY JAN BUURMAN 06-19299557 JAN.BUURMAN@HCS-COMPANY.NL Klanten helpen met het maken van hun ontdekkingsreis. Niet veranderen

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Presentatie DuPont. Beter goede buur dan verre vriend. 17 september 2009

Presentatie DuPont. Beter goede buur dan verre vriend. 17 september 2009 Presentatie DuPont Beter goede buur dan verre vriend 17 september 2009 2 1802 Veiligheid werknemers is belangrijk sinds de oprichting 3 1815 1818 Explosies onderstrepen belang van veiligheid 4 Onze Missie.

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie