Boodschap van Nicolas Boël _ p. 16. Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu _ p. 18. Uitvoerend Comité _ p. 21. Leadership Council _ p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boodschap van Nicolas Boël _ p. 16. Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu _ p. 18. Uitvoerend Comité _ p. 21. Leadership Council _ p."

Transcriptie

1 solvay.com Jaarverslag 2014 De levenskwaliteit van de volgende generaties zal deels afhangen van de strategische keuzes die in de chemie worden gemaakt. Solvay is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en wil absoluut een voorbeeldfunctie vervullen. Solvay richt zijn portefeuille tot producten met een hoge toegevoegde waarde, een lage conjonctuurgevoeligheid en die minder energieverbruiken. Solvay is georiënteerd op zijn groeiplatformen, is flexibel doordat we dicht bij de afzetmarkt staan, en stevig dankzij zijn aandeelhouders en zijn bestuur. De Groep beschikt dan ook over de nodige middelen om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verantwoordelijke ontwikkeling van de sector, het ambitieuze pad dat in 2012 uitgestippeld werd indachtig. Boodschap van Nicolas Boël _ p. 16 Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu _ p. 18 Uitvoerend Comité _ p. 21 Leadership Council _ p. 22 Om verder te gaan Surf naar solvay.com/2014annualreport en ontdek de inzet die Solvay levert 15

2 solvay.com Boodschap van Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur DE AMBITIE VAN SOLVAY IS HET CREËREN VAN WAARDE OP VERANTWOORDE WIJZE EN VOOR DE LANGE DUUR. Een ambitieuze strategie in een wereld die verandert Onze sector maakt deel uit van een steeds sneller evoluerende wereld, gedreven door onderliggende tendensen die onze levensstijl en ons consumptiepatroon op lange termijn zullen beïnvloeden. Tegelijkertijd doen er zich op het geopolitieke niveau plotse en drastische wijzigingen voor waarop de economische en industriële spelers snel moeten kunnen reageren. In deze onzekere context levert Solvay degelijke resultaten die de deugdelijkheid van zijn strategie, naar voren brengen even als zijn capaciteit om die strategie snel en doeltreffend toe te passen. Er werd aanzienlijk werk verricht op alle niveaus: de transformatie wordt al twee jaar lang vastberaden doorgevoerd en de samenhang van de Groep werd hechter dankzij een nieuwe organisatie die verantwoordelijkheid, initiatief en een gemeenschappelijke cultuur op basis van uitwisselingen en uitmuntendheid bevordert. Tegelijkertijd blijven de fundamentele waarden en de langetermijnvisie van de Groep een duidelijke houvast. De inzet van onze teams op alle vlakken heeft opnieuw geleid tot uitzonderlijke prestaties, die in lijn liggen met onze groeidoelstellingen. Ik wil alle medewerkers van 16

3 solvay.com Jaarverslag 2014 Wij verbinden ons ertoe om de samenstelling van de Raad van Bestuur regelmatig aan te passen opdat zij de diverse populatie, nationaliteiten en activiteiten van de Groep zo goed mogelijk zou weerspiegelen. harte bedanken voor hun inspanningen, want het is dankzij hen dat Solvay op koers kan blijven en zijn transformatie tot een goed einde kan brengen. De degelijkheid van de Groep is onze kracht. Die steunt op drie pijlers: de relevantie van het Solvay-project, het degelijk bestuur en de stabiele aandeelhoudersstructuur. De waarden die ons motiveren/ waarvoor wij ons engageren Solvay streeft ernaar op een verantwoordelijke manier waarde te creëren voor de verre toekomst. Dat is niet louter een economisch doel, maar ook een wetenschappelijk en maatschappelijk streven, dat aansluit op een langetermijnvisie en gebaseerd is op dezelfde humanistische waarden die al meer dan 150 jaar aan de basis liggen van onze Groep. Onze oprichters waren ervan overtuigd dat het de opdracht van de wetenschap was om bij te dragen tot de vooruitgang van de mensheid en de verbetering van de levensomstandigheden. Of het nu over de Solvay-Raden gaat of over de Solvay-Prijs voor de Chemie van de Toekomst, Solvay houdt vast aan zijn benadering om wetenschappelijk onderzoek te blijven stimuleren. De oprichters van Solvay waren er eveneens van overtuigd dat de onderneming de beste manier was om dat doel te bereiken. Door zijn industriële ervaring, vakkennis, zijn talenten en productportefeuille te combineren, zet Solvay dit project resoluut voort. De integriteit, het streven naar uitmuntendheid en de duurzaamheid die als leidraad gelden voor de ontwikkelingen binnen de Groep, blijven deze visie ondersteunen. Dat we al van in het prille begin samenwerken met het zonnevliegtuig Solar Impulse, toont eveneens aan dat wij met wetenschappelijke innovatie willen bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de planeet. Onze aandeelhouders en het bestuur vormen een geheel Het bijzondere is aan Solvay, is dat het bedrijf reeds generaties lang, samen met zijn financiële investeerders, beschikt over een degelijke familiale aandeelhoudersstructuur, met aandeelhouders die vertrouwen hebben in de toekomst van de Groep en mee zijn richting bepalen. Zij vormen een sterke kracht die het bedrijf de middelen verschaft om kansen te grijpen die aansluiten bij de verwezenlijking van zijn plannen en om nieuwe markten aan te boren. De kracht van een Groep hangt eveneens af van zijn bestuur. De Raad van Bestuur van Solvay bepaalt de koers van de activiteiten van de Groep op de lange termijn; hij waarborgt de naleving van de ethische voorschriften en ziet toe op de voortdurende verbetering van de praktijken en de resultaten. In deze Raad zetelen mensen met op elkaar afgestemde vaardigheden en profielen, die waken over het langetermijnproject van de Groep. Wij verbinden ons ertoe om de samenstelling van de Raad van Bestuur regelmatig te wijzigen opdat zij de diverse populatie, nationaliteiten en activiteiten van de Groep zo goed mogelijk zou weerspiegelen. De economische vooruitzichten voor 2015 zijn opnieuw bijzonder onzeker, maar zoals we al vaak hebben aangetoond, biedt Solvay elke uitdaging strijdvaardig het hoofd. De resultaten van 2014 sterken ons in deze overtuiging en we zien het nieuwe boekjaar vol vertrouwen tegemoet. Vertrouwen in onze versterkte fundamentele positie, vertrouwen in de door de Comex toegepaste degelijke strategie en vertrouwen in deze motivatie van onze medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor het succes van Solvay. 17

4 solvay.com Onderhoud met Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van het Uitvoerend Comité SOLVAY VERSNELT ZIJN TRANSFORMATIE NAAR ACTIVITEITEN MET EEN GROTERE TOEGEVOEGDE WAARDE. Kunt u de balans opmaken van het jaar 2014? Jean-Pierre Clamadieu: We plukken de vruchten van onze transformatiestrategie, en daar zijn we uiterst tevreden mee. Onze activiteitenportefeuille wordt steeds sterker en daardoor ook onze capaciteit om oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van onze klanten. Het streven naar uitmuntendheid werpt zijn vruchten af zoals blijkt uit onze operationele prestaties: de REBITDA van de Groep is met 11% gestegen dankzij de groei in al onze operationele segmenten, en in het bijzonder in de segmenten die we beschouwen als onze groeimotoren. Dat we zulke prestaties hebben kunnen neerzetten in een toch weinig rooskleurige context toont dat ons managementmodel werkt: dankzij onze sterk gedecentraliseerde organisatie kan iedereen bijdragen tot het creëren van waarde voor de Groep. Hoe ver is Solvay met de transformatie van zijn activiteitenportefeuille? Jean-Pierre Clamadieu: In 2014 hebben we de structuur van onze portefeuille grondig veranderd door bepaalde activiteiten af te stoten en onze middelen te verschuiven naar activiteiten die overeenkomen met onze strategie. De inganggezette projecten om onze chlorovinylactiviteiten te verminderen in Europa en Latijns-Amerika, gaan door. Bovendien hebben we tegen uitstekende voorwaarden Eco Services (zwavelzuurregeneratie) verkocht in de Verenigde Staten. Op het gebied van overnames hebben we het Amerikaanse bedrijf Chemlogics vlot kunnen integreren, en de positieve gevolgen voor de resultaten 2014 overstegen onze verwachtingen. We hebben verder in de Verenigde Staten een overname afgerond als aanvulling op onze reeds indrukwekkende portefeuille van speciale polymeren. In Brazilië tenslotte versterken de ondernemingen Erca Química en Dhaymers onze marktpositie in oppervlakteactieve stoffen voor de bijzonder dynamische sectoren van de cosmetica en reinigingsmiddelen. Is de transformatie van Solvay nu rond? Jean-Pierre Clamadieu: We gaan verder op hetzelfde elan en zullen onze transformatie zelfs versnellen naarmate er zich nieuwe kansen aandienen in de chemische sector wereldwijd. We beschikken over een duidelijke strategie die we vastberaden toepassen. Solvay is actief op duurzame leidende markten die inspelen op de grote uitdagingen voor de planeet en genereert bijna de helft van zijn omzet in sterk groeiende regio s. In elke van onze businesses leveren innovatie en operationele uitmuntendheid een belangrijke bijdrage tot het creëren van waarde. We blijven bovendien investeren: in 2015 starten we wereldwijd negen nieuwe productie-eenheden. 18

5 solvay.com Jaarverslag 2014 Vanuit ons sterke organisatiemodel werken wij aan een cultuur van uitstekende prestaties en gemeenschappelijke waarden. De betrokkenheid en kwaliteiten van onze medewerkers zijn daarbij van essentieel belang; zij hebben nog maar eens bevestigd dat de kracht van een onderneming schuilt in haar mensen. Dankzij hen is Solvay goed op weg om zijn ambities waar te maken in Hoe verklaart u de stijgende verkoopcijfers van nieuwe producten dit jaar? Jean-Pierre Clamadieu: Een van de opvallendste feiten van 2014 was inderdaad het innovatiesucces in een aantal van onze businesses. Dit is het resultaat van onze keuze om de klanten van de GBU s zo nauw mogelijk bij de innovaties te betrekken. En dit versnelt dan weer de ontwikkeling en industrialisatie van onze innovaties. Dat is met name van belang voor dynamische markten, zoals de elektronicamarkt waar Specialty Polymers heeft weten door te breken. Om onze slagkracht op strategische domeinen zoals batterijen of schermen te vergroten, bundelen we onze middelen voor onderzoek en innovatie om ze ter beschikking te stellen van meerdere GBU s. medewerkers van de Groep wereldwijd dankzij ons performance sharing plan in de verwezenlijking van de doelstellingen voor Solvay Way, ons veeleisende initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt met succes toegepast op het terrein. Dit initiatief maakt het mogelijk om een gemeenschappelijke taal en doelstellingen te ontwikkelen die helpen om onze teams dichter bij elkaar te brengen en te mobiliseren. Solvay volgt de veranderingen in de wereld van op de eerste rij, maar hoe pakt u de nieuwe uitdagingen aan? Jean-Pierre Clamadieu: De chemie speelt een belangrijke rol in talrijke waardeketens en is dan ook perfect geplaatst om in te spelen op de grote maatschappelijke trends of het nu gaat om demografische evoluties, Hoe denkt u de mobilisatie van de teams op de lange termijn te waarborgen? Jean-Pierre Clamadieu: De Groep is zichzelf doorheen zijn 150-jarige geschiedenis blijven heruitvinden. De nieuwe fase van de transformatie die in 2012 werd ingezet, gaat gepaard met de ontwikkeling van een nieuwe cultuur waarin autonomie en verantwoordelijkheid de belangrijkste prioriteiten zijn. Het people model en het management model die ondertussen overal in de Groep worden toegepast, hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van deze gemeenschappelijke cultuur. Met ons beloningsstelsel willen we de prestaties van de managers erkennen en bovendien delen alle 19

6 solvay.com Een van de opvallendste feiten van 2014 was het innovatiesucces. de schaarste van natuurlijke hulpbronnen of de steeds snellere innovatiecycli die onze wereld ingrijpend veranderen. Bij Solvay zijn we ervan overtuigd dat de chemie een deel van het antwoord kan bieden op de uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. We zijn gaan onderzoeken hoe we er nog beter in kunnen slagen om een nieuw model voor een duurzame chemie uit te werken, zowel via de oplossingen die wij aandragen als via onze processen, om zo de effecten van onze activiteiten op het milieu en de samenleving beter te beheersen. Zo zullen we met onze oplossingen die perfect zijn aangepast aan de duurzaamheidsbehoeften van onze klanten, hun leverancier bij uitstek kunnen worden. Dat is ook precies waar het om draait bij Solvay Way. Dit initiatief wordt al goed toegepast in de vestigingen van de Groep, maar het zal nog meer effect hebben indien we onze verantwoordelijkheidsdoelstellingen verduidelijken en ze beter weten om te zetten in onze strategie Op welke manier zet u zich in voor brandend actuele vraagstukken zoals de energietransitie of de strijd tegen de klimaatverandering? Jean-Pierre Clamadieu: De energietransitie is absoluut noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de klimaatverandering en de eindige voorraden fossiele energie ons stellen. We zullen verschillende oplossingen moeten combineren om onze planeet in stand te houden voor de volgende generaties. Dit is een thema dat me na aan het hart ligt. Ik heb er daarom voor gekozen om persoonlijk mee te werken aan de WBCSD (1) en de voorbereiding van de COP 2015 (2) over klimaatverandering, die in december in Parijs zal worden gehouden. Bij Solvay willen we oplossingen bieden voor de energietransitie: dat is het doel van het energie-efficiëntieprogramma SOLWATT, van onze investeringen in alternatieve energie (getorreficeerde biomassa, fotovoltaïsche cellen) en van onze oplossingen voor energieopslag, elektrische voertuigen en een concurrentiële, duurzame winning van niet-conventionele aardolie en aardgas. Solvay is vanaf het begin partner van Solar Impulse. Wat symboliseert dit vliegtuig voor de Groep? Jean-Pierre Clamadieu: Solvay heeft het Solar Impulse-project van in het prille begin gesteund, omdat het helemaal aansluit bij onze overtuiging dat chemie het onmogelijke mogelijk kan maken. Solar Impulse is veel meer dan een vliegtuig, het is een zonnebode die de mens uitdaagt en zijn dapperheid en pioniersgeest prikkelt. (1) World Business Council for Sustainable Development. (2) Conference of the Parties: United Nations Climate Change Conference. Om verder te gaan Ga naar solvay.com/2014annualreport voor Jean-Pierre Clamadieu s kijk op de strategische keuzes van de Groep 20

7 solvay.com Jaarverslag 2014 UITVOEREND COMITÉ Het Uitvoerend Comité (Comex) is verantwoordelijk voor de strategie van de Groep en vergewist zich van het behalen van de doelstellingen en het maximaal inzetten van de middelen bij de verschillende Global Business Units. Het is, op een collegiale manier, collectief verantwoordelijk voor de globale prestatie en de bescherming van de belangen van de Groep. Op 31 december 2014 telde het Uitvoerend Comité vijf leden; elk van hen is verantwoordelijk voor een aantal GBU s, functies of gebieden. JEAN-PIERRE CLAMADIEU VOORZITTER VAN HET UITVOEREND COMITÉ EN CEO KARIM HAJJAR CHIEF FINANCIAL OFFICER VINCENT DE CUYPER ROGER KEARNS PASCAL JUÉRY 21

8 LEADERSHIP COUNCIL* Het Uitvoerend Comité steunt op de Leadership Council, waarvan de leden instaan voor de tenuitvoerlegging van de strategie van de Groep. De Leadership Council verzamelt en deelt de informatie die uitgewisseld moet worden voor de onderlinge afstemming tussen de Comex, de Voorzitters van de GBU s, de Algemene Functionele Directeuren, de Regionale Voorzitters en de Algemeen Directeur van Business Services. De Leadership Council komt elke vier maanden samen met een formele agenda. Naast de Comex-leden, bestaat het uit de volgende personen: B. WILKES SPECIAL CHEMICALS E. BUTSTRAEN NOVECARE C. CLEMENTE SODA ASH & DERIVATIVES G. CRAUSER PEROXIDES B. VAN DER WIELEN EMERGING BIOCHEMICALS P. ROSIER ENERGY SERVICES A. DI DONFRANCESCO SPECIALTY POLYMERS D. RAGE AROMA PERFORMANCE GBU DIRECTIE H. DU RARE EARTH SYSTEMS A. NUYTTENS SILICA F. HINCKER ENGINEERING PLASTICS F. FERRAROLI FIBRAS J. MATIAS COATIS * Op 31/12/2014. V. KAMEL POLYAMIDE & INTERMEDIATES O. FERRARY ACETOW 22

9 S. DESORMIÈRE MARKETING & SALES J. KHELIFF SUSTAINABLE DEVELOPMENT J.-P. LABROUE GENERAL COUNSEL M. DEFOURNY CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION X. LANCKSWEIRT BUSINESS SERVICES L. NELTNER RESEARCH & INNOVATION G. COLLETTE INDUSTRIAL FUNCTIONELE DIRECTIE M. CHOLLET STRATEGY K. SAKSIDA PURCHASING & SUPPLY CHAIN EXCELLENCE G. BUCCO MULTI BUSINESS UNIT COMMERCIAL NETWORK J.-F. SERRIER INTELLECTUAL ASSETS C. TANDEAU DE MARSAC HUMAN RESOURCES A. BROUHNS PUBLIC AFFAIRS/EUROPE M. LACEY NORTH AMERICA REGIONALE DIRECTIE D. PORCELLI LATIN AMERICA M. LAUDENBACH ASIA PACIFIC 23

10 solvay.com SOLAR IMPULSE 2 Solvay is al meer dan 10 jaar de eerste en de belangrijkste technologische partner van het Solar Impulse-project. Met het zonnevliegtuig als vliegend laboratorium kan de Groep vanuit zijn expertise en innovaties een bijdrage leveren aan de vooruitgang in duurzame mobiliteit. In 2015 gaat Solar Impulse 2 een buitengewone uitdaging aan: het vertrekt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor een reis rond de wereld zonder één druppel brandstof. In 2013 maakte Solar Impulse 1 vlekkeloze oversteek vanuit Amerika, louter op zonne-energie. Voor meer informatie Volg de Solar Impulse 2 op solvay.com AFMETINGEN 72 m voor 2,34 t (het gewicht van een jeep) en het vermogen van een scooter. DE UITDAGING Een vliegtuig bouwen dat dag en nacht kan vliegen, enkel op zonne-energie fotovoltaïsche cellen en 630 kg batterijen aan boord. DE BIJDRAGE VAN SOLVAY Zonne-energie winnen en opslaan, de structuur en de uitrusting aan boord lichter maken. 13 producten werden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen. ONZE PRODUCTEN ZIJN AANWEZIG OP TALRIJKE zoals: zonnepanelen, batterijen voor computers en mobiele telefoons, lichtere voertuigen, warmte-isolatie. 24

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 Achtergrondinformatie Onze vestigingen Onze resultaten en investeringen Onze markten 15 Perspectieven

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Solvay in het kort 2014 Foto: Solvay s Centrum voor Onderzoek en Innovatie in Singapore. 10 213 miljoen euro omzet 26 000 medewerkers 119 industriële

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Van harte welkom op deze algemene

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een centrale rol in de visie van de Groep om een model voor

Nadere informatie

Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p.

Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p. solvay.com Jaarverslag 2014 Onze moderne levensstijl en ons consumptiepatroon verstoren het evenwicht op onze planeet. Daarom moeten we met z n allen, samen met alle politieke, economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Onze toekomst vormgeven. De kracht te veranderen

Onze toekomst vormgeven. De kracht te veranderen Onze toekomst vormgeven De kracht te veranderen Jaarverslag Solvay 2009 SOLVAY Onze milieu-impact verkleinen Onze inspanningen bundelen Onze reikwijdte vergroten Groep Beleid & Financiën deel 1 Activiteiten

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

Forward for you maken

Forward for you maken belgacom 09 Forward for you Uw leven gemakkelijker Respect hebben voor Uw toekomst maken milieu en maatschappij bedenken Vlottere en rijkere communicatie, Een duurzame en veilige wereld, Steeds verder

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Document: DSM Jaarverslag 2010 Date: 15-03-2011 10:41:50 Language: NL DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation:

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar JAARVERSLAG 2014 DELHAIZE GROEP (1) EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities op vlak van voedingsdistributie in onze voornaamste markten. Onze operationele ondernemingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Duurzaamheidsverslag 2

Inhoudsopgave. Duurzaamheidsverslag 2 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2 Samen meer waarde Geachte lezer, Ons vorige duurzaamheidsverslag stond nog in het teken van de economische teruggang. Het document dat voor u ligt, laat zien dat we

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 Deze pdf-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2007 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences Embracing the Future DSM in vogelvlucht De activiteiten van DSM zijn ondergebracht in businessgroepen die samenhangende product/marktcombinaties

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Werken aan een duurzaam leven. Activiteitenverslag 2011 België-Luxemburg. www.siemens.be

Werken aan een duurzaam leven. Activiteitenverslag 2011 België-Luxemburg. www.siemens.be s Werken aan een duurzaam leven Activiteitenverslag 2011 België-Luxemburg www.siemens.be Inhoud 04 Boodschap van het management 06 Management Siemens België-Luxemburg 08 Kerncijfers 14 Megatrends 20 Strategie

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008 Samen sterk Corporate Social Responsibility verslag 2008 Inhoud pagina Samen sterk 1 Onze headlines in 2008 2 Totstandkoming en leeswijzer 3 De scope van dit verslag 4 Onze prestaties en ambities 5 1.

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2014

BASF in Antwerpen Verslag 2014 150 jaar Overleg voor de nieuwe butadieeninstallatie: Stijn Vermeulen, Amy Raeymakers en Kenneth Verschueren Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten voor basischemicaliën en tussenproducten.

Nadere informatie

Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland

Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland Introductie Veel organisaties zijn de gevolgen van de economische crisis volop aan het verwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van kostenbesparingen

Nadere informatie