Stichting T R U E B L U E D E L F T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting T R U E B L U E D E L F T"

Transcriptie

1 Stichting TRUE BLUE DELFT Stichting T R U E B L U E D E L F T Een Toeristische Conceptstore TBD, the ultimate experience, not just another event but a lifetime memory. B U S I N E S S P L A N

2 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Pag Persoonlijke motieven om te ondernemen Pag Waarom de toeristische branche Pag Achtergrond van het bedrijfsidee Pag Wat wil True Blue bereiken? Pag. 4 2 Samenvatting 2.1 Bedrijfsidee een toeristische conceptstore Pag Bedrijfsformule Pag De marketing instrumenten Pag Investeringen en financiering Pag Realisatieen toetsing Pag. 8 3 Persoonlijk 3.1Personalia vervallen 3.2 Ondernemerskwaliteiten vervallen 4 Technische punten 4.1 Vergunningen, diploma s, administratie en verzekeringen Pag Netwerkpartners Pag Advies en deskundigheid Pag. 9 5 De marketing 5.1 De markt Pag SWOT analyse Pag Marketinginstrumenten Pag Het aanbod Pag De voorraad en inkoop Pag De prijzen Pag De locatie Pag Indeling bedrijfsruimte Pag Bereikbaarheid Pag Toekomstverwachting omgeving Pag Openingstijden Pag Presentatie Pag Interieur Pag Distributie 7.1 Levering producten Pag Promotie Pag Personeel 9.1 Organogram Pag Functieomschrijving Pag Personele inzet Pag Concurrentiepositie Pag EVA Pag Financiën 11.1 Investeringsbegroting Pag Exploitatiebegroting Pag Dekkingsplan Pag Omzetspecificatie Pag Inkoopwaarde Pag Begrotingsspecificatie kostuums Pag Begrotingsspecificatie personeel Pag Liquiditeitsbegroting Pag Specificatie liquiditeitsbegroting Pag Plan van aanpak Pag Bijlagen 13.1 CV Sietsma vervallen 13.2 CV Mesu vervallen 13.3 Concept functieomschrijvingen Pag Resultaten kwantitatief en kwalitatief Pag Toelichting: vraag en antwoord Pag. 33

3 3 1.Inleiding Direct investeren in mensen is onze winst Stichting True Blue Delft 1 is een sociale onderneming toeristische conceptstore 2 - die naast sociaal-maatschappelijke doelen ook winst nastreeft om deze doelen te kunnen financieren. Het financiële doel is voor TBD slechts een middel om haar sociale missie te verwezenlijken. TBDzet zich zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke- en/of overheidssubsidie in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. TBD dient het algemeen belang in de (lokale) samenleving door de kwetsbare doelgroep, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 3, een werkervaringsplek te bieden in het kader van arbeidsparticipatie of dagbesteding. Deze kwetsbare doelgroep kenmerkt zich door onvoldoende zelfredzaamheid waardoor men niet in staat is te participeren in de samenleving. Middels verschillende werkplekken bij TBD leren de deelnemers algemene werknemers- en vakvaardigheden te ontwikkelen en staan ze weer midden in de maatschappij. Ze horen er bij! Sociaal ondernemerschap 4 is een vernieuwende manier om op krachtige en innovatieve wijze maatschappelijke problemen aan te pakken via een financieel duurzaam bedrijfsmodel. Sociale ondernemingen hebben de nadruk op sociale doelen en een primaire activiteit die handel in goederen of diensten bevat. Zij zijn private organisaties die opereren in de context van arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een economische en sociale doelstelling. De sociale doelstelling gaat over de expliciete missie van de onderneming om werk of tijdelijke leerwerkplekken te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De economische doelstelling betreft het op een commerciële basis goederen en/of diensten aan de markt leveren.voor de operationalisering van het begrip sociale onderneming is het van belang dat de onderneming na de opstartfase voor het voortbestaan niet (meer) afhankelijk is van donaties of subsidies (anders dan loonkostensubsidies, e.d.). 1.1 Persoonlijke motieven om te ondernemen Bewijzen dat sociaal-maatschappelijke projecten kunnen bestaan zonder afhankelijk te zijn van subsidies Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sociaal kwetsbaredoelgroep Het vervullen van een pilotfunctie op het gebied van sociaal ondernemerschap Product in de markt zetten waarin je gelooft Het creëren van een eigen baan, logische volgende stap in carrière Ondernemen werkt stimulerend en geeft energie Weten waarvoor en voor wie je het doet Direct resultaat zien Ondernemerskwaliteiten zijn aanwezig Goed ingespeeld team en kennis van elkaars kwaliteiten Heel groot netwerk 1.2 Waarom de toeristische branche? Groeiende markt in Delft De toeristensector is een onderdeel van de Delftse economie. De gemeente Delft investeert in en stimuleert deze branche 5 Delft heeft een aantal toeristenwinkels, maar nog niet met dit specifieke concept. Hierdoor is TBD een gat in de markt Het TBD concept is nieuw in Nederland en vervult een pilot functie. Het concept is landelijk (andere toeristische trekpleisters) uitrolbaar De kwetsbare doelgroep kan zich op de voorgrond profileren maar toch werkzaam zijn in een beschutte omgeving. Er zijn verschillende en afwisselende werkzaamhedenaanwezig met doorgroeimogelijkheden Toeristen geven geld uit, commercieel goede kans van slagen Vrolijke branche Aanvulling op alle bestaande toeristisch activiteiten die reeds in Delft aanwezig zijn waardoor er goede verbanden gelegd kunnen worden, zonder concurrerend te zijn 1 In het vervolg wordt Stichting True Blue Delft afgekort tot TBD. De stichting is in het bezit van een ANBI status. 2 Een concept store is een winkel die zich karakteriseert door een speciale mix van merken en producten. Het is een moderne belevenis van winkelen, altijd in beweging en geconcentreerd op de productbeleving. 3 GGZ Delfland, Middin:Wajong, Koetsveldschool:voortgezet speciaal onderwijs, voortijdig schoolverlaters 4 TNO rapport sociale onderneming Bron: nota stadsmarketing (bijlage)

4 4 1.3 Achtergrondvan het bedrijfsidee Ervaring in het opzetten van projecten (zie CV) Onderneming geëxploiteerd: winkel Het Kindermagazijn- in de binnenstad van Delft: hierdoor goede contacten met ondernemers uit de binnenstad Stichting School s Cool 6 : bestuurslid sinds 2009 Initiatiefnemers beiden werkzaam geweest bij een grote stichting in Den Haag alsmanager metintegrale verantwoordelijkheid en projectleider Ruime ervaring met de doelgroep Ruime ervaring in toeristenbranche (NBBS reizen) Dertig jaar woonachtig in Delft Groot netwerk bij ketenpartners doelgroepen en commerciële partners Ruime ervaring met het aanvragen van fondsen 1.4 Wat wil TBD bereiken? Zakelijke doelstellingen 1. Minimaal 75% van de medewerkers in TBD is afkomstig vanuit de doelgroep 2. TBD genereert (binnen 3 jaar na de start) een omzet die zorg draagt voor een dekkende exploitatie (naast eventuele loonkostensubsidies en dergelijke) 3. TBD is een conceptstore voor sociaal maatschappelijke lokale en regionale initiatieven en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de netwerkpartners van andere maatschappelijke organisaties in Delft en de regio 4. TBD draagt zorg voor een kleinschalige, commerciële omgeving met kansen voor groei van mensen. Hiertoe zijn er verschillende werkplekken voor de specifieke doelgroep in de bedrijfspoten; fotostudio, winkel en horeca 5. De Fotostudio Klederdracht Delft is de commerciële basis van True Blue Delft die een hoofdomzet genereert waardoor deze zich na drie jaar financieel bedruipt 6. TBD koopt haar winkelassortiment en horecaproducten in bij partners uit de sociale sector die ook werken met gelijke doelgroep. Tevens biedt True Blue Delft de mogelijkheid producten in consignatie te verkopen 7. TBD legt hiertoe binnen de gemeente Delft en de regio verbanden met andere toeristische aanbieders voor wederzijdse verwijzing en samenwerking Persoonlijke doelstellingen 1. Kansen creëren voor de kwetsbaren in de samenleving 2. Een creatieve en originele bijdrage leveren aan de stad Delft 3. Het voortouw nemen in de gemeente Delft als sociaal ondernemer 7 4. Een bijdrage leveren aan het proces maatschappelijk aanbesteden 8 5. Bewijzen dat sociaal ondernemen - dus werken met een kwetsbare doelgroep- en commercie goed samen gaan 6. Interessante verantwoordelijke baan met mogelijkheid tot verdere ontwikkeling en ontplooiing 7. Voorzien in levensonderhoud 8. Omzetten van een goed idee tot een commercieel succes 6 7 TNO rapport sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking 8

5 5 2. Samenvatting 2.1 Het bedrijfsidee een toeristische conceptstore Wie zijn wij? Stichting True Blue Delft is een onderneming toeristische conceptstore - die naast sociaalmaatschappelijke doelen ook winst nastreeft om deze doelen te kunnen financieren. Het financiële doel is voor TBD slechts een middel om haar sociale missie te verwezenlijken. TBD zet zich zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke- en/of overheidssubsidie in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. TBD dient het algemeen belang in de (lokale) samenleving door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden in het kader van arbeidsparticipatie of dagbesteding.ze horen er bij! Voor wie is TBD? TBD richt zich op mensen met een beperking waardoor deelname aan arbeidsgerelateerde activiteiten of scholing bemoeilijkt wordt of ontbreekt. Deze kwetsbare doelgroep kenmerkt zich door onvoldoende zelfredzaamheid waardoor men niet in staat is te participeren in de samenleving. Middels verschillende werkplekken bij TBD leren de deelnemers algemene werknemers- en vakvaardigheden te ontwikkelen en staan ze weer midden in de maatschappij. Voor de plaatsing op de werkervaringplekken zal een richtlijn van 6 maanden worden gehanteerd. De termijn voor dagbesteding kan in overleg met de aanmelder elke half jaar worden verlengd. De aanmelders zijn zelf verantwoordelijk voor het (uit)plaatsen naar scholing en/of een reguliere of gesubsidieerde baan. In de meeste gevallen ontvangen de ketenpartners hier overheidssubsidies voor, TBD niet. Wat doet TBD? TBD is een attractie die de bezoeker een unieke belevenis bezorgt.tbd is de eerste toeristische conceptstorein Nederland, gevestigd in het centrum van Delft. Bij het binnengaan van TBDwordt de bezoeker ondergedompeld in Delftse sferen.zo kan men zich laten fotograferen voor molen de Roos, een taartje eten onder de Delftse Venetiaanse brug, koffie drinken in de nieuwe kerk of afrekenen in het straatje van Vermeer. Men ervaart zo daadwerkelijk de typische en unieke kenmerken van Delft. Het feit dat de medewerkers van TBD gekleed zijn in Delftse historische kostuums maakt TBD een experience. De conceptstore bevat drie unieke mogelijkheden: 1. Een fotoshoot in Delftse klederdracht, een compositie van een Johannes Vermeer schilderij of een Willem van Oranje kostuum. Ook is een fotoshoot mogelijk in de conceptstore voor een Delfts tafereel (met/zonder kostuum) 2. Souvenirs: verkoop van ambachtelijke en originele souvenirs 3. Horeca: Tea Biscuits and Drinks Met wieen hoe werkt TBD? De doelgroep zal onder begeleiding van reguliere TBD medewerkers, vrijwilligers en medewerkers vanuit de ketenpartners verschillende werkzaamheden in de conceptstore uitvoeren. De werkzaamheden van de doelgroep worden afgestemd op de mogelijkheden en vaardigheden van deze medewerkers. TBD gaat ervan uit dat door het opdoen van ervaring en het al lerend werken de medewerkers optimaal worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. TBD verkoopt en gebruikt daarnaast zoveel mogelijk producten (waaronder souvenirs, taart en kostuums) die vervaardigd worden in de dagactiviteitencentra en sociale werkvoorziening waar een gelijke doelgroep werkzaam is. Fondsen - Giften- Crowd Funding

6 6 Stichting True Blue Delft Omzet /winst Kwetsbare Doelgroep Toeristische conceptstore De missie en de visie De missie True Blue Delft is een sociale onderneming die arbeidsparticipatie biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen verder te ontwikkelen en waar mogelijk door te laten stromen naar school en/of werk ofwel een stabiele plek te bieden voor dagbesteding. De visie True Blue Delft exploiteert een conceptstore gericht op de toeristensector (zowel binnen- als buitenland) waarbij tijdelijke leerwerkplekken en plekken voor dagbesteding worden aangeboden. De verhouding reguliere medewerkers - doelgroep is respectievelijk in het hoogseizoen 25% - 75%. De dagelijkse werkzaamheden in de conceptstore worden uitgevoerd door de doelgroep onder begeleiding van vrijwilligers en reguliere medewerkers. True Blue Delft genereert (binnen 3 jaar na de opstart 9 ) een omzet die zorg draagt voor een dekkende exploitatie (naast eventuele loonkostensubsidies en dergelijke). De startfinanciering wordt door middel van fondsenwerving bijeengebracht. True Blue Delft is een conceptstore voor sociaal maatschappelijke lokale en regionale initiatieven en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de netwerkpartners van andere maatschappelijke organisaties in Delft en de regio. True Blue Delft draagt zorg voor een kleinschalige, commerciële omgeving met kansen voor groei van mensen. Hiertoe zijn er verschillende werkplekken voor de specifieke doelgroep in de bedrijfspoten: fotostudio, winkel en horeca. True Blue Delft genereert vanuit de fotostudio de hoofdomzet. De eventuele winst die de stichting maakt zal volledig worden gebruikt om de stichting verder te ontwikkelen om nog meer kansen en mogelijkheden te creëren voor de doelgroep. True Blue Delft koopt haar winkelassortiment en horecaproducten in bij partners uit de sociale sector die werken met een gelijke doelgroep. Tevens biedt True Blue Delft de mogelijkheid producten in consignatie te verkopen. True Blue Delft onderhoudt binnen de gemeente Delft en de regio nauw contact met andere toeristische aanbieders voor wederzijdse verwijzing en samenwerking. 9 Pag. 11 TNO rapport 2011 in de literatuur over Social Enterprises wordt veelal gerefereerd aan een aanlooptijd van drie jaar die deze bedrijven nodig hebben om op eigen benen te staan.

7 7 2.2 De bedrijfsformule Klanten Regionaal Nationaal Internationaal Inwoner Toerist Bedrijven Scholen Cadeau, horeca, fotostudio en kinderfeestjes Cadeau, fotostudio, mobiele fotostudio voor congressen en bedrijfsevenementen Fotostudio en mobiele fotostudio Cadeau, souvenir, horeca en fotostudio Cadeau, souvenir, horeca en fotostudio 10 Cadeau, souvenir, horeca en fotostudio Cadeau, souvenir en fotostudio De concurrenten In de binnenstad van Delft zijn zeven souvenirwinkels gevestigd te weten zes op de Markt en één aan de Oude Lange Dijk. Deze souvenirwinkels zijn in te delen in twee categorieën. Het hogere segment verkoopt kunst, authentiek Delfts Blauw en sieraden. Deze producten zijn van hoge kwaliteit, de winkels hebben een chique uitstraling en de prijsstelling is hoog. Hiervan zijn twee winkels gevestigd aan de Markt. De overige vijf winkels verkopen een gelijk assortiment ingekocht bij dezelfde groothandels. De presentatie van drie van deze winkels is onoverzichtelijk en het aanbod is goedkoop. Omdat alle winkels gegroepeerd zijn aan de Markt onderscheiden ze zich niet van elkaar. Voor de consument is elke winkel inwisselbaar. De exclusieve verkoopargumenten van TBD zijn 11 : 1. TBD is een attractie 2. De variëteit van aanbod: fotostudio, horeca en souvenirs 3. De snelle en goede kwaliteit foto s en bedrukt textiel 4. De kwalitatief goede ambachtelijke/biologische/duurzame horecaproducten 5. Het persoonlijke en bijzondere contact verkoopmedewerker/klant 2.3De marketing instrumenten Product Prijs Plaats Promotie Personeel Pag.12Fotoshoot Pag.12 Verkoop souvenirs Pag.12 Horeca Pag.15 Pag.19 Burgwal 27 te Delft Pag.21 Binnen en buiten Pag.24Externe PR Pag. 24 Organogram Pag.25 Functieomschrijving Pag.26 Personele inzet 2.4 Investeringen en financiering DEKKINGSPLAN TRUE BLUE DELFT Expats en uitwisselingsstudenten 11 Dat waar het bedrijf anders in is, waarin het zich onderscheidt van andere.

8 8 Begroting True Blue Delft Dekkingsplan 1 Investeringsbegroting 1 Fondsen 1.1 Vlottende activa Fonds Vaste activa Start Foundation Exploitatie 1.3 VSB Fonds Exploitatie Stichting Doen Exploitatie Stichting Boschuysen Stichting Haëlla Sponsoring 2.1 Crowd funding Het Kindermagazijn: donatie souvenirs De heer Klomp: oude kerkbanken en kandelaars 400 TOTAAL TOTAAL Overige schenkingen Donaties aanloopkosten 1 Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn: oprichting stichting Stoetzer Ontwerpen: ten bekostiging van accountant Mesu en Sietsma: Delfts blauw servies, potten, etc Mevr. Van der Zee paspop Kapitalisering van uren 5 Directie vrijwillige inzet 2014: totaal 16 uur per week onbezoldigd TOTAAL Realisatie toetsing 1. Financiering - hoofdstuk 11- pagina Plan van aanpak hoofdstuk 12 pagina Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten - bijlage 13.4 pagina Persoonlijk Vervallen 4.Technische punten

9 9 4.1 Vergunningen en dipoma s, administratie en verzekeringen Vergunningen en diploma s Administratie Verzekeringen Horecavergunning: verlofalcohol Kasbeheer WA: bestuur en werknemers vrije dranken Voorraadbeheer Ziekengeld en arbocontract Terrasvergunning en precario Inkoop Inboedel: diefstal en brand Ontheffing laden en lossen BTW aangifte Bedrijfsschade binnenstad Jaarrekening Rechtsbijstand HACCP Salarisadministratie BHV/EHBO 4.2Netwerkpartners Doelgroeppartners Leveranciers producten Fondsen GGZ Delfland & OGGZ Matroesjka stichting Dr. Fonds 1818 perspectief/doel Schroeder van der Kolk St. Boschuysen Firma van Buiten bedrijven St. Doen Ipse de Bruggen Firma van Buiten Start foundation Kunst onder Dac Combiwerk VSB Koetsveldschool Stunt Levi Lassen De speelgoedfabriek GGZ Delfland/DOEL Stichting Haëlla Stunt Middin Meisjeshuis Middin Praktijkscholen Lions Delft Locatie de Ruimte Diverse particulieren Rabo Zuid-Holland Herman Broere school: speciaal onderwijs Diverse groothandels Midden Werkleer bedrijf Combiwerk VSV, Humanitas Straatconsulaat Bedrijf & Samenleving 4.3Advies en deskundigheid Onderdeel Wie Wat Toerisme Wilja Siebe Sytske van der Zee Ky Yokojima Anna Tognini Sanne Bakker Horeca Joost Verhoef Rob Bouwer Commercieel & Fred Klomp strategie Jos Huntelaar- Slot Edwin Roos Ineke Dicker Caron v/d den Brink Gert- Jan de Haas Doelgroepenbeleid Anja van Driel Josee Spaas Anne Westerhout Mieke Neijzen Iris Gillissen Karen Weeda Vakkennis Tijmen Hillan Anja Cinjee Jinne Sietsma Manon Hekman Vice president at World Federation of Tourist Guide Associations Vestigingsmanager NBBS reizen woonachtig in Delft Japan specialist China specialist & collectioneur Marketing en travel trade Ondernemers horeca Eigenaar horeca gelegenheid Oud ondernemer en kunstverzamelaar Oud ondernemer Vastgoedondernemer, eigenaar strandtent en B& B Ondernemer Ondernemer Ondernemer Manager GGZ Delfland Accountmanager HCO speciaal onderwijs Manager trajectbegeleiding bijzondere doelgroepen Gemeente Delft zorg en inkomen Werkplaats 12 praktijkschool Grotius College Midin Koninklijke academie voor beeldende kunsten Teamleider Grafimedia bij Gemeente Den Haag JKD - design Meubelmaker

10 10 Meike Stoetzer Binnenhuisarchitect Financiën Remko Sietsma Ondernemer: Outing Holland Ineke Giezeman Strateeg, netwerker, politica Marketing & promotie Renate Hilberink Marketing manager Europeesche Verzekeringen Britt Vervloet Grafisch vormgever/stylist Personeelsbeleid Annemieke Kerstens P&O advies 5. Marketing 5.1 De Markt Wat maakt Delft een populaire bestemming voor toeristen? Delfts Blauw, Oranje en Vermeer zijn belangrijke toeristische trekkers van Delft. De promotie van Delft is op deze drie waarden gericht. Voor de buitenlandse toerist gelden vooral Delfts Blauw en Vermeer als populaire trekkers.de historische sfeervolle binnenstad met grachten en bruggetjes maken de Prinsenstad een geliefde stad voor een bezoek. Daarnaast biedt Delft een gevarieerd aanbod aan musea en monumenten. Bovendien is Delft in december 2008 door de Consumentenbond verkozen als tweede winkelstad van Nederland voor wat betreft sfeer en uitstraling en kwaliteit van de horeca in het gebied.ook de gemoedelijkheid en de prettige omgeving trekken veel bezoekers aan. Het feit dat Delft een universiteit- en kennisstad is verhoogt ook de populariteit. Waarom komen mensen naar Delft? Amsterdam en Den Haag zijn een stuk groter dan Delft, maar juist de kleinschaligheid van Delft spreekt de buitenlandse toeristen aan. In de historische binnenstad vinden de meeste activiteiten plaats. Door de autoluwe en rustige binnenstad is het gemakkelijk en comfortabel om van de ene attractie naar de andere attractie te gaan. De historische binnenstadvan Delft is gezellig, sfeervol en overzichtelijk. Daarnaast is de gunstige ligging tussen Rotterdam en Den Haag ideaal voor een meerdaags bezoek aan Delft. Omvang toerisme in Delft? Hoeveel Nederlandse toeristen bezoeken jaarlijks Delft? NIPO Research heeft in opdracht van het NBTC een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er in unieke Nederlandse bezoekers Delft hebben bezocht. De gemiddelde frequentie van deze bezoeken was 2,1 waarmee het totaal aantal toeristische bezoeken aan Delft in 2010 op uitkwam. Omvang toerisme in Delft? Hoeveel buitenlandse toeristen bezoeken jaarlijks Delft? Van de buitenlandse bezoekers zijn geen kwantitatieve gegevens bekend. Volgens Michiel Visser (Adviseur Stadsmarketing Delft)is een onderzoek van het NIPO een kostbare aangelegenheid waardoor dit één keer in de drie tot vijf jaar wordt uitgevoerd. Wel is het volgende onderzocht, vastgesteld door TIP 12 : Het aantal overnachtingen is in 2011 met 29% toegenomen in vergelijking met 2010 Het aantal bezoekers aan de Delftse attracties is toegenomen met 6,3% in vergelijking met 2010 Profiel, wat zijn de kenmerken van de toerist die Delft bezoekt 2010? De grootste groep mensen die Delft bezoeken met een toeristisch motief zijn mensen van 50 jaar of ouder (40%).Samen met volwassenen tussen de 25 en 49 jaar (33%) zijn zij verantwoordelijk voor driekwart van de toeristische bezoeken aan de stad. 12 Bron: Delft Marketing/TIP

11 11 Bestedingen toeristisch bezoek 2010: wat is de gemiddelde besteding van een toeristische bezoeker? Tijdens een toeristisch bezoek aan de stad Delft wordt er gemiddeld 39,- uitgegeven. Dit bedrag ligt onder het landelijke gemiddelde van 43,70. De uitgaven in Delft worden vaak als volgt verdeeld: 46% van het bedrag wordt uitgegeven in winkels, ongeveer 40% in de horeca. Activiteiten: wat zijn de meest ondernomen activiteiten door toeristen ? Winkelen voor plezier (64%) Bezoek horeca gelegenheid (40%) Maken van een stadswandeling (20%) Bezoek museum (13%) De inzet van de gemeente Delft ter bevordering van het toerisme 14 : Door in te zetten op stadmarketing wordt bijgedragen aan de ambitie van de gemeente Delft om nationaal en internationaal erkend te worden als het hart van de Europese innovatie regio. Het toerisme in Delft levert een onmiskenbare bijdrage aan de aantrekkelijke binnenstad met bijbehorende voorzieningen. Delft heeft hiermee een sterke troef in handen ten opzichte van andere kennissteden. Sinds 2008 voert de gemeente de regie op stadsmarketing. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeentelijke organisatie de meeste invloed heeft op het product zelf; is de stad. Daarnaast is het bij uitstek een gemeentelijk taak om de uiteenlopende partners met elkaar te verbinden en samenwerking te faciliteren. Op deze manier wordt door promotie en productverbetering gewerkt aan een sterk merk Delft. Uiteraard is de economische spin-off van toerisme van groot belang. Om dit te maximaliseren wordt ingezet op het vergroten van de bezoekersaantallen van evenementen en culturele attracties, het aantal hotelovernachtingen en daarmee de omzet van horeca en detailhandel. Stichting Delft Marketing zal, naast de toeristendoelgroepen die zij tot nu toe al bedienen, extra aandacht gaan besteden aan een aantal specifieke doelgroepen; congrestoerisme, watertoerisme en bezoekers aan de Makro en Ikea. Via het bedienen van deze doelgroepen kan met een geringe investering veel economische spin-off gegenereerd worden. De gemeente stimuleert de drie historische kernwaarden; Delfts blauw, Oranje en Vermeer. De zichtbaarheid in Delfts Blauw verdient hierbij extra aandacht. Deze kernwaarden staan weliswaar wereldwijd bekend, maar zijn voor inwoners en bezoekers nog marginaal zichtbaar in de binnenstad. TBD sluit naadloos aan op deze stadsmarketingstrategie en zal zich inzetten op een nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. Delft en Tussen de geveltjes 15 : In 2013 is de ondernemersvereniging Tussen de Geveltjes opgericht met als doel: in het kernwinkelgebied van de Delftse binnenstad te zorgen dat de economische, promotionele en algemene belangen van alle ondernemers zo goed mogelijk worden behartigd. Ook wil Tussen de Geveltjes de samenhang bevorderen tussen de diverse straten, pleinen en sfeergebieden op ondernemers- en gebruikersniveau. Binnen drie jaar moet Delft in de top vijf met shoppinggebieden met karakter komen te staan! Bron: Delft Marketing 14 Bron: Nota stadsmarketing bijlage 15 Bron: 16 Bron: AD maart

12 SWOT- analyse Kansen (extern): Bezoekerspotentieel: toeristenaantallen Stimulering ontwikkeling binnenstad door gemeente Delft; o.a. door Tussen de Geveltjes Samenwerkingsverbanden Geen concurrentie fotostudio Stijging verkoop van Delfts Blauwe producten Sterk (intern): Diversiteit Centrale ligging Lage huurprijzen Ervaring en expertise vanuit de organisatie Bijzondere doelgroep genereert traffic Bedreigingen (extern): Economische crisis Vergunningtoekenning horeca en terras Zwak (intern): Startfinanciering Social Media Financiële analyse 5.3 Marketinginstrumenten 5.3.1Het aanbod TBD,theultimate experience, not just another event but a lifetime memory. TBD is een attractie die de bezoeker een unieke belevenis bezorgt.tbd is de eerste toeristische conceptstorein Nederland, gevestigd in het centrum van Delft. Bij het binnengaan van TBD wordt de bezoeker ondergedompeld in Delftse sferen. Zo kan men zich laten fotograferen voor molen de Roos, een taartje eten onder de Delftse Venetiaanse brug, koffie drinken in de nieuwe kerk of afrekenen in het straatje van Vermeer. Men ervaart zo daadwerkelijk de typische en unieke kenmerken van Delft. Het feit dat de medewerkers van TBD gekleed zijn in Delftse historische kostuums maakt TBD een echte themastudio. De conceptstore bevat drie unieke mogelijkheden: 1. Een fotoshoot in Delftse klederdracht, een compositie van een Johannes Vermeer schilderij of een Willem van Oranje kostuum. Ook is een fotoshoot mogelijk in de conceptstore voor een Delfts tafereel (met/zonder kostuum) 2. Souvenirs: verkoop van ambachtelijke en originele souvenirs 3. Horeca: Tea Biscuits anddrinks Ad. 1 Fotostudio TBD heeft een professionele fotograaf en fotostudio waar bezoekers zich gekleed in verschillende Delftse kostuums kunnen laten fotograferen. TBD beschikt over voldoende kostuums, klompen - alle maten- en passende accessoires. Mobiele fotostudio De mogelijkheid bestaat om op locatie een mobiele fotostudio te plaatsen. Congressen, bedrijfsfeesten, kinderfeesten, scholen, hotels, etc. kunnen gebruik maken van de fotostudio en de verschillende kostuums. Tijdens de fotosessie op locatie zijn de volgende attributen aanwezig: kledingrek kostuums, klompen, kist met attributen, vloerkleed, camera inclusief statief, belichting, scherm en wand met voorbeeldachtergronden. Prijs is op aanvraag (offerte): Huurprijs studio: inclusief fotostudio/fotograaf/ attributen/kostuums Kilometers en reistijd Foto s Per uur 115,- ex BTW. Minimale afname is één uur. Tot een straal van 20 km vrij, daarna 0,19 per km Reistijd is half tarief werktijd Zie prijslijst/offerte na aanvraag

13 13 Afhuren Themastudio De conceptstore is in de avonduren af te huren als speciale locatie (offerte): Huurprijs studio: inclusief fotostudio/fotograaf/ attributen/kostuums Foto s Catering Per uur 95 ex BTW. Minimale afname is één uur. Zie prijslijst/offerte na aanvraag Volgens offerte De foto s worden op verschillende manieren aangeboden: 1. Afgedrukt op fotopapier 2. Afgedrukt als ansichtkaart 3. Bedrukt op textiel:t-shirt, romper, schort, slab, etc. 4. Afgedrukt op een tegel in epoxy: alleen in grote oplages (bedrijfsactiviteit) De klantgroepen 1. Toeristen nationaal en internationaal 2. Groepen: Vrijgezellendag, congres, bedrijfsuitje, scholen (buitenland) vriendenfeest of op stap met de club of de vereniging? Een foto maken in de fotostudio van TBD is altijd een feest! Bovendien hebben de deelnemers een origineel, tastbaar en blijvend aandenken aan hun dagje uit. Deze groep zal het hele jaar door gebruik maken van de fotoshoot. 3. Kinderen en families: bij TBD is het voor kinderen maar ook voor de familie een leuke gezinsactiviteit en belevenis. Niet alleen voor de ouders maar ook voor de grootouders is het een bijzonder aandenken. Deze groep zal het hele jaar door gebruik maken van de fotoshoot. Ad. 2 Verkoop van souvenirs TBD verkoopt unieke en bijzondere souvenirs gemaakt door de verschillende samenwerkingspartners die met gelijke bijzondere doelgroep werken als True Blue Delft. Er zullen zowel producten worden ingekocht alsook in consignatie worden genomen. De producten die verkocht worden zijn duurzaam, creatief, bijzonder en uniek. Voorbeelden van deze ambachtelijke producten zijn: Sieraden, ansichtkaarten, kinderproducten, kaarsen, tassen, etc. Voorbeelden van originele souvenirs die nieuw worden ingekocht bij diverse groothandels. Sieraden, paraplus, kerstversieringen, telefoonaccessoires, etc.

14 14 Ad. 3 Tea Biscuits and Drinks Bij TBD kan iedereen een lekker kopje thee/koffie drinken met een heerlijk stukje taart, stroopwafel, boterkoek of bonbon vervaardigd door projecten waar ook kwetsbare doelgroepen werkzaam zijn. Een goed voorbeeld is de Firma van Buiten, 17 een cateringbedrijf en samenwerkingspartner die met een gelijke doelgroep werkt De voorraad en inkoop Fotostudio Het textiel, het fotopapier, de ansichtkaarten worden ingekocht bij de groothandel.tijdens het eerste kwartaal zal er een basisvoorraad aanwezig zijn. Er wordt gekeken naar de omloopsnelheid die mede afhankelijk van het seizoen is. De materialen kunnen allemaal online worden besteld bij de diverse groothandels. Souvenirs De ambachtelijke souvenirs die van de ketenpartners betrokken worden zullen op bestelling worden gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met seizoensproducten en de omloopsnelheid. De souvenirs op consignatiebasis worden elke drie maanden gescreend door TBD om vast te stellen of deze producten in de verkoop blijven. De nieuw in te kopen souvenirs zullen zoveel mogelijk bij diverse groothandels (Cash &Carry)worden ingekocht. TBD is hierdoor niet verplicht om grote hoeveelheden af te nemen. Om te voldoen aan de specifieke vraag van Japanse en Chinese toeristen heeft TBD uitvoerig gesproken met specialisten op dit gebied, Ky Yokojima en Anna Tognini. Horeca Om geen derving te hebben van de versproducten worden afspraken gemaakt met Firma van Buiten over dagelijkse levering van producten. Koffie en thee zullen worden ingekocht bij de gespecialiseerde leveranciers. Fris en overigen worden ingekocht bij de Sligro/groothandel De prijzen Fotostudio Alle prijzen zijn inclusief BTW Aantal Type Prijs Extra personen 1 2 foto s 13/18 cm of 1 foto 20/30 cm 14,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 2 2 foto s 13/18 cm of 1 foto 20/30 cm 17,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 3 foto s 13/18 cm of 1 foto 20/30 cm + 1 foto 13/18 cm 20,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 4 4 foto s 13/18 cm of 2 foto s 20/30 cm 23,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 5 5 foto s 13/18 cm of 2 foto s 20/30 cm + 1 foto 13/18 cm 26,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 6 6 foto s 13/18 cm of 3 foto s 20/30 cm 30,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 7 7 foto s 13/18 cm of 3 foto s 20/30 cm + 1 foto 13/18 cm 35,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 8 8 foto s 13/18 cm of 4 foto s 20/30 cm 40,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 9 9 foto s 13/18 cm of 4 foto s 20/30cm + foto 13/18 cm 45,- Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- 10+ Iedereen ontvangt een afdruk van de groepsfoto van 13/18 cm of de helft Vaste prijs van 6,50 per persoon Extra foto 13/18 cm 2,50 Extra foto 20/30 cm 5,- van het aantal deelnemers een 20/30 cm. (kinderen dezelfde prijs) CD 7,50 17

15 15 De berekening is gebaseerd op prijzen die gehanteerd worden in de fotostudio s te Volendam. TBD heeft 7 fotostudio s bezocht en heeft zich bij twee studio s Zwarthoed en de Boer laten portretteren (zie foto s hieronder). Fotostudio Zwarthoed Fotostudio de Boer De drukkerij Product stuks Prijs Verkoop incl. btw T- shirt wit of kleur Volwassenen Volwassen Lange mouw V en ronde hals 19,- 4,59 per 50 stuks Korte mouw V hals 17,- 2,25 per 50 stuks Korte mouw -ronde hals per 50 stuks Kinderen Kinderen Lange mouw wit 2,29 17,50 Lange mouw kleur 2,99 17,95 Korte mouw wit/kleur 1,29 15,95 Poloshirt wit/kleur 3,75 18,50 Keukenschort Volwassenen Volwassenen Gekleurd 3,95 16,50 Kinderen Kinderen Gekleurd 2,42 14,95 Romper wit of kleur Kinderen Kinderen Korte mouw Wit 10,95 2,35 per stuks Kleur 12,95 2,20 per stuks 2,20 per stuks Lange mouw wit en kleur Wit 15,95 3,50 Kleur 17,95 Theedoek Wit 2,65 5,- Ansichtkaart 51,- per 1250 stuks (0,05 p.s) 1,95 Per 10 stuks 15,- Poster in koker A3 Koker p.s. 0,31 5,-

16 16 A3 fotopapier 1,25 per vel Vaststellen inkoopprijs: Aanvraag drietal offertes bij verschillende groothandels/leveranciers waarna prijsvergelijking heeft plaatsgevonden Advies en deskundigheid AnjaSinje en Jinne Sietsma 18 Vaststellen verkoopprijs: Marktconform prijzen na prijsvergelijking leveranciers met soortgelijke producten. (b.v. HEMA, Cotton Trends, BBshirts, Souvenirs De inkoopprijs van alle artikelen worden vermenigvuldigd met 2,5. Dit wordt vervolgens de verkoopprijs die de consument betaalt. Horeca Producten Inkoopprijs Verkoopprijs Kop thee smaak naar keuze Kop thee verse munt Pot thee: - 6 koppen - 4 koppen - 2 koppen Thee & bites 2 koppen thee &bitesp.p. Koffie Koffie & bites Koffie verkeerd Koffie verkeerd & bites Cappuccino Cappuccino & bites Espresso Espresso & bites 1,90 2,75 8,- 5,50 3,- 4,50 2,10 3,60 2,30 3,80 2,30 3,80 2,10 3,60 Fris 2,- Kinderranja of appelsap met lange vinger Warme chocolademelk slagroom Warme chocolademelk & bites Bites Bonbon Taart Cake Koek: speculaas, stroopwafel, boterkoek en rozekoek 0,50 2,50 0,50 4,50 0,50 2,50 1,- 1,- *Bites= met lekkers 18

17 17 6.De locatie Onderstaande locatie is door TBD als optie geselecteerd. Er wordt pas een huurcontract afgesloten als de financiering rond is. Mocht Burgwal 27 reeds verhuurd zijn dan zijn er voldoende andere gelijkwaardig mogelijkheden aanwezig. De indeling en inrichting van de conceptstore is eenvoudig te kopiëren naar een andere locatie in de Delftse binnenstad. Burgwal 27 - Delft Burgwal 27 is gelegen in de autovrije binnenstad van Delft op een A1- locatie te midden van overige winkeliers en horeca bedrijven. In de straat gevestigd zijn Dille & Kamille, Trompper optiek, Textilus, een kapper, jeans zaak, topkapper Sjenkels & Sjenkels en Art fashion. Daarnaast zijn er nog een flink aantal gezellige horecabedrijven. Het is een historische plek met fraaie bomen voor de deur en bezienswaardigheden op loopafstand.op zaterdag is hier een gezellig warenmarkt met vijftig kramen waar mensen vanuit Delft en de regio hun boodschappen komen doen. Voor toeristen uit binnen- en buitland is deze markt en alle terrasjes er omheen een aantrekkelijk plek om te bezoeken. Hierdoor wordt veel traffic gegenereerd wat de Burgwal een uitstekende locatie voor TBD maakt.

18 18 Voor de sociaal kwetsbare doelgroep die werkzaam is bij TBD is de Burgwal een sfeervolle, laagdrempelige en warme locatie. TBD is van mening dat deze doelgroep niet alleen thuishoort op de gebruikelijk industrieterreinen maar midden in de maatschappij dus ook op een A1 locatie 19. Een stukje geschiedenis De gehele oostelijke stadsgracht uit de vroege 14 e eeuw werd in die tijd Burchwal genoemd. De Noordzijde van de huidige Burgwal stond in de 15 e en 16 e eeuw bekend als Nieuwpoort. Nieuwpoort is een oude term voor stadsuitbreiding. In de 16 e kwam de naam Burgwal weer in gebruik. De zuidzijde heeft altijd een andere naam gehad namelijk Broerhuislaan. Toen in 1860 de gracht gedempt werd werkten verschillende namen voor twee kanten van de straat verwarrend, zodat de Raad op 14 januari 1887 besloot het geheel Burgwal te noemen. 6.1 Indeling bedrijfsruimte Plattegrond Burgwal 27 Delft 20 Het pand zal worden ingedeeld: zie bijlage Stoetzer Ontwerpen.Het pand zal door de verhuurder als volgt worden opgeleverd: Muren: wit Vloer: hout WC en keuken nieuw Bron: retailwiki: De A1 locatie is de locatie in het winkelcentrum van een stad, die het beste ligt op de routing. Op deze plaats komen de meeste passanten voorbij en is de huur van de panden het hoogst. De beste locaties liggen in de buurt van een grote warenhuisketen, welke veel klanten trekt.

19 Bereikbaarheid Burgwal 127 is gelegen in de autoluwe binnenstad van Delft waar alleen voetgangers en fietsers welkom zijn. Op 100 meter afstand is er een gratis fietsenstalling aanwezig, rondom mogen fietsen geparkeerd worden. Bus: een bushalte is op 3 minuten loopafstand Tram: een tramhalte is op 5 minuten loopafstand Trein: station Delft ligt op 8 minuten loopafstand Parkeergarages: er zijn drie parkeergarages in de omgeving: 1. Garage Zuidpoort: 2,20 per uur, dagtarief 14,- / 810 plaatsen/ loopafstand 4 minuten 2. Garage Phoenix: 2,20 per uur, dagtarief 14,- / 202 plaatsen/ loopafstand 5 minuten 3. Marktgarage: 2,20 per uur, dagtarief 7,- / 332 plaatsen/ loopafstand 4 minuten Geconcludeerd kan worden dat TBD op een goed bereikbare centrale plek gesitueerd is. 6.3 Toekomstverwachting omgeving Er zal geen verandering in de huidige binnenstad inclusief de Burgwal plaats vinden. Wel zal in de directe omgeving de spoorzone Delft- 1- ontwikkeld worden. Het nieuwe ondergrondse spoor, stationshal, stadskantoor, woningen, parkeergelegenheid en kantoren zullen economisch en maatschappelijk een boost geven aan de stad Delft. De westrand wordt aantrekkelijker ingericht en water wordt teruggebracht. Hier zal TBD ook vanprofiteren gezien de verwachting dat meer bezoekers naar Delft zullen komen Openingstijden Winterseizoen 1 oktober 31 maart Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag: Op de overige dagen en in de avonduren is het op afspraak mogelijk om gebruik te maken van de fotostudio. Dit dient men van tevoren te reserveren. Zomerseizoen 1 april 30 september Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag: Het is mogelijk om tijdens avonduren gebruik te maken van de fotostudio. Dit dient men van tevoren te reserveren. 6.5 Presentatie 21

20 20 De Burgwal bestaat uit oude karakteristieke stadspanden met een katholieke kerk de Maria van Jesse kerk 1875 als middelpunt. In het midden van de Burgwal bevinden zich bomen die afkomstig zijn uit de spoorzone die moesten wijken voor de bouw van de spoortunnel. Rondom deze bomen zijn diverse terrassen gevestigd. TBD ligt tegenover de Maria van Jesse kerk. Deze kerk wordt veel bezocht door toeristen uit binnen- en buitenland. Omdat de Burgwal een brede straat is met goed overzicht zal TBD de mensen vanuit de omliggende straten (Brabantse Turfmarkt, Beestenmarkt, Jacob Gerritstraat) visueel verleiden door middel van reclame en promotie. Het is voor TBD van groot belang om al op ruime afstand herkenbaar te zijn. De promotie/reclame vindt buiten plaats door: Herkenbaar terras: meubels, vlaggen en accessoires in de kleuren blauw/wit met Delfts blauwe tekeningen/illustraties (rood/oranje accenten) Op de etalageruiten worden Delftse taferelen geschilderd zodat bezoekers achter deze ruiten (in de winkel aan een tafel) onderdeel worden van de etalage buiten Vlaggen en folders: vermelding sociaal project Bedienend personeel (sociaal kwetsbaren) gekleed in Delfts blauw kostuum Gevel: witte geglazuurde bakstenen, houtwerk bovenkant gevel: beschilderingen DB, markies DB beschilderingen Fotoframe borden: herkenbaarheid conceptstore (vermelding binnen fotostudio) 6.6 Interieur Omdat TBD zich als concept store wil onderscheiden van alle andere souvenirwinkels in Delft staat TBD voor: bijzondere werknemers, themastudio, duurzaamheid, vernieuwing, trendy, originaliteit, creativiteit en herkenbaarheid. TBD als hotspot voor toeristisch Delft! Het interieur is opgebouwd als een decor waardoor de bezoeker zich in de historische binnenstad van Delft waant. Zo kan men iets gebruiken onder de Delftse Venetiaanse brug, koffie drinken in de nieuwe kerk of afrekenen in het straatje van Vermeer. Hierdoor wordt de bezoeker zelf onderdeel van een Delfts tafereel. In het kader van duurzaamheid bestaat de inrichting voornamelijk uit hergebruikte meubels, materialen, serviezen (blauw/wit) en accessoires.

21 21 7. Distributie 7.1 Levering producten 1. Fotostudio: de producten worden via internet besteld en geleverd. 2. Souvenirs (ambachtelijk): worden op locatie van de ketenpartner geselecteerd en opdrachten worden daar tevens verstrekt (dagactiviteitencentra). Souvenirs consignatie: producten worden bij TBD op eigen locatie aangeboden en geselecteerd. Souvenirs nieuw: producten worden zoveel mogelijk bij de groothandel zelf geselecteerd en ingekocht. De producten met een grote omloopsnelheid zullen later via internet worden besteld (afname hoeveelheid is dan groter). 3. Horeca: de lekkernijen worden bezorgd door Firma van Buiten. De overige productenzoals koffie, thee en fris worden ingekocht bij diverse groothandels (bezorging is ook mogelijk). TBD levert geen producten aan huis. De producten worden direct in de winkel gekocht en meegenomen door de klant. De enige uitzondering hierop is de Delfts blauwe epoxy tegel die wordt vervaardigd door JKD Design (slechts in grote oplagen voor bedrijven). Dit product wordt bij TBD besteld en wordt door JKD design binnen vier werkdagen via de post naar de klant gestuurd. 8. Promotie Middel Inzet Koopmotieven 22 Mond tot mond: via het netwerk (de sociaal kwetsbare werknemers), de reguliere werknemers, de consignatie aanbieders, de ketenpartners, het bestuur, de fondsen en de klanten Mond tot mond reclame is een continue doorlopend proces. Deze vorm van PR zorgt voor binding en het aantrekken van vrijwilligers, fondsen financiële middelen - en klanten. Emotionele waarde Symbolische waarde Persoonlijk contact Betrouwbaarheid Prijs Comfort Digitaal:website (eigen, ketenpartners, fondsen, toeristen informatie punt Het digitale aanbod is altijd toegankelijk en wordt continue up to Emotionele waarde Symbolische waarde 22 De reden waarom de klant iets koopt.

22 22 Delft), Google+, Google Global, Facebook pagina, Linkedin en Twitter. Via website: downloaden coupon voor extra foto, gekoppeld aan nieuwsbrief date gehouden. De nieuwsbrief verschijnt één keer per maand. Prijs Folders en flyers: via toeristen informatiepunt, via horecagelegenheden, andere toeristische attracties/musea, standplaats touringcars toeristen De folders en flyers worden continue bevoorraad. Emotionele waarde Symbolische waarde Prijs Media: Delftse post (interview, advertorial, advertentie), AD, Radio Delft, TV West Frequent gebruik overige media: advertentie eerste jaar elke maand, advertorial twee keer per jaar, radio/tv op aanvraag. Emotionele waarde Symbolische waarde Prijs Overig: flyeren in klederdracht op straat lopend of met de bakfiets (met kortingscoupon kostuum foto), decoratie buiten (Delfts blauwe poppen, fotobord, terras, vlaggen) TV presentatie Voor het raam: één tv met fotoshoot, één tv met portretten Flyeren op straat van april tot oktober Emotionele waarde tijdens weekenden, presentatie terras Symbolische waarde zomerseizoen, overige reclame Persoonlijk contact uitingen op straat het hele jaar door. Betrouwbaarheid Prijs Comfort Doorlopend 24 uur Emotionele waarde Symbolische waarde Persoonlijk contact Betrouwbaarheid 9.Personeel 9.1 Organogram stichting 23 TBD Raad van toezicht Directeurbestuurder Filiaalmanager Medewerker fotograaf/winkel regulier Vrijwilligers & begeleiders vanuit ketenpartners Medewerker vanuit doelgroep Medewerker vanuit doelgroep Medewerker vanuit doelgroep 9.2 Functieomschrijving Raad van toezicht 24 De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting TBD. Daartoe houdt de raad toezicht op het bestuur, adviseert het bestuur, stelt begroting en jaarrekening vast en geeft goedkeuring aan belangrijke strategische besluiten. De raad legt verantwoording af in een eigen jaarverslag dat wordt toegevoegd bij het jaarverslag van het bestuur. 23 De Stichting TBD is 11 oktober 2013 opgericht door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Gezien het maatschappelijk karakter van de Stichting heeft dit kantoor besloten geen kosten te berekenen voor het opstellen van de notariële akte. 24 Zie statuten oprichting stichting

23 23 Directeur-bestuurder 25 Is belast met het besturen van de stichting TBD. Tot de taken behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Controleert of het doel van stichting TBD wordt bereikt en voert daartoe controle en toetsing uit. Legt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. Is belast met ontwikkelen, vaststellen en realiseren van de strategie, visie en beleid, waaronder begrepen het zakelijke beleid Verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering op de werkvloer, fondsenwerving en subsidies. Verantwoordelijkheid voor de algemene financiële bedrijfsvoering (salarisadministratie, accountant, BTW, financieel jaarverslag etc.). Verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag. Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en aansturing van het reguliere personeel. Onderhandelt en sluit contracten met ketenpartners en leveranciers. Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. sociaal en maatschappelijk ondernemerschap. Stelt het PR/marketingplan vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Zet de mobiele fotostudio en verhuur locatie in de markt. Filiaalmanager Verantwoordelijk voor aansturen en begeleiden van de medewerkers doelgroep: aanleren van werknemers- en vakvaardigheden. Tevens medeverantwoordelijk voor inrichting winkel volgens concept. Uitvoering van dagelijkse winkelwerkzaamheden als klantcontact, verkoop, voorraadbeheer, etc. Verantwoordelijk voor lichte horeca inclusief terras. Begeleider fotostudio / winkel Verantwoordelijk voor aansturen en begeleiden van de medewerkers doelgroep; aanleren van werknemers- en vakvaardigheden Verantwoordelijk voor inrichting fotostudio volgens concept, kostuums en maken van foto s Verantwoordelijk voor afdrukapparatuur en afdrukken foto s en printen op textiel Draagt zorg voor voorraadbeheer fotostudio Assisteert bij uitvoering van dagelijkse winkelwerkzaamheden Vrijwilligers en begeleiders vanuit ketenpartners De vrijwilliger moet affiniteit hebben met de doelgroep en specifieke vakkennis kunnen overdragen. De vakkennis kan bestaan uit: horecavaardigheden, detailhandel, fotografie en grafische kennis De begeleider vanuit de ketenpartner onderhoudt contact met de reguliere medewerker TBD over de voortgang van de medewerker doelgroep Medewerkers doelgroep Assistent winkel: assisteert de filiaalmedewerker winkel in alle voorkomende taken; kassa, helpen van klanten, schoonmaakwerkzaamheden, inrichting en etalage, promotieactiviteiten 25 Zie bijlage concept functieomschrijving

24 24 Assistent horeca - Tea, Biscuits en Drinks: assisteert de filiaalmedewerker winkel in alle voorkomende taken bij de horeca; opnemen bestellingen, klaarmaken bestellingen, kassa, schoonmaakwerkzaamheden (waaronder afwassen) Assistent fotostudio: assisteert de begeleider met de voorkomende werkzaamheden in de fotostudio; wassen en strijken kostuums, helpen omkleden klanten, schoonmaken van de studio, afdrukken foto s en printen op textiel 9.3 Personele inzet Winterseizoen 1 oktober 31 maart Functie FTE Opleidingsniveau Salariëring 26 Directie 1,2 FTE (= 2x 0,6) WO/HBO Schaal 11 Filiaalmanager 1 FTE HBO Schaal 8 Begeleider fotostudio / winkel regulier 1 FTE MBO - 4 Schaal 6 Vrijwilligers 1FTE/6 pers Affiniteit met de doelgroep, vakkennis en representatief en VOG 3,25 per dagdeel Begeleiders vanuit ketenpartners Medewerkers doelgroep Afhankelijk van de doelgroep en afspraken N.V.T N.V.T. Assistent winkel 2 FTE/ 6 pers 27 N.V.T Dagdeelvergoeding 2,25 Assistent horeca Assistent fotostudio 2 FTE/ 6pers 2 FTE/ 6pers N.V.T. N.V.T. Verhouding aantal medewerkers regulier= 6 en medewerkers doelgroep= 18: verhouding 33%- 67% Zomerseizoen 1 april 30 september Functie FTE Opleidingsniveau Salariëring Directie 1,2 FTE (= 2x 0,6) WO/HBO Schaal 11 Filiaalmanager 1,5 FTE HBO Schaal 8 Begeleider fotostudio / winkel regulier 1,5 FTE MBO - 4 Schaal 6 Vrijwilligers 1FTE/6 pers Affiniteit met de doelgroep, vakkennis en representatief en VOG 3,25 per dagdeel Begeleiders vanuit ketenpartners Medewerkers doelgroep Afhankelijk van de doelgroep en afspraken N.V.T N.V.T. Assistent winkel/overig Assistent horeca Assistent fotostudio 3 FTE/ 9 pers 28 3 FTE/ 9 pers 2 FTE/ 6pers N.V.T N.V.T. N.V.T. Dagdeelvergoeding 2,25 Verhouding aantal medewerkers regulier= 6 en medewerkers doelgroep= 24: verhouding 25%- 75% 26 Uitgaande van CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening 27 Uitgaande van gemiddelde aanwezigheid van drie dagdelen, 1 FTE is negen dagdelen, 6 personen bezetten 2FTE 28 9 personen bezetten drie FTE

De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241

De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Vrijblijvende informatie Gelieve discreet met deze informatie om te gaan De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

COCKTAILBAR MAMBOO Grotestraat 17 Nijmegen Redo5530

COCKTAILBAR MAMBOO Grotestraat 17 Nijmegen Redo5530 COCKTAILBAR MAMBOO Grotestraat 17 Nijmegen Redo5530 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbenden kunnen geen rechten

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 1 Restaurant La Tasca Aan één van de mooiste grachten van Delft, de Voldersgracht, vindt u Restaurant La Tasca. Al sinds de opening in 1998 staan Robin en Bert hier in de keuken om met veel liefde, zorg

Nadere informatie

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Vrijblijvende informatie Gelieve discreet met deze informatie om te gaan De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544

EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544 EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: Remo van Doorn e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

aas Vrijblijvende aanbieding

aas Vrijblijvende aanbieding aas Vrijblijvende aanbieding Ter overname aangeboden: MAXX Hilversum MAXX Coffee & Wine Bar gelegen midden in een drukke winkelstraat is bij uitstek de locatie voor lunch diner en een borrel. Op elk moment

Nadere informatie

De kracht zit in onze mensen

De kracht zit in onze mensen De kracht zit in onze mensen BliXem Eetcafé In BliXem Eetcafé geniet u van een bijzonder ontbijt, lunch of diner, of van een heerlijk kopje koffie met de krant. Bij BliXem draait het om de gasten. De medewerkers

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Resultaten, conclusie en aanbevelingen obv interviews april 2017 onderzoek in opdracht van Onderzoeksopzet Twee verschillende groepen geïnterviewd: Vaste

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

VUUR & VLAM VOOR KEUKENS GARANT

VUUR & VLAM VOOR KEUKENS GARANT VUUR & VLAM VOOR KEUKENS GARANT GARANT Keukens een doel voor iedereen Met GARANT Keukens heeft u een sterke partner aan uw kant die u met genoegen ondersteunt en u ook een echte keukenspecialist in uw

Nadere informatie

RESTAURANT LE BEAU GOES

RESTAURANT LE BEAU GOES RESTAURANT LE BEAU GOES Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief.

Nadere informatie

Catalogus. Jaargang 2014. Lijsterbesstraat 75 7581XV Losser 06 535 94 303 06 423 35 086. www.fotovriend.nl info@fotovriend.nl

Catalogus. Jaargang 2014. Lijsterbesstraat 75 7581XV Losser 06 535 94 303 06 423 35 086. www.fotovriend.nl info@fotovriend.nl Catalogus www.fotovriend.nl info@fotovriend.nl Lijsterbesstraat 75 7581XV Losser 06 535 94 303 06 423 35 086 Jaargang 2014 De mooiste dag van het leven zegt men. Zoiets unieks moet natuurlijk op de mooist

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres

Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres Wilt u meer weten over over branches? Kijk op www.goudseupdate.nl Hier hebben wij interessante én leuke informatie voor u verzameld! 1. Welke soort groothandels

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Vrijblijvende aanbieding

Vrijblijvende aanbieding Vrijblijvende aanbieding Gasterij Als Toen Nijmegen Gasterij Als Toen is gelegen in een rustige wijk niet ver van het centrum, op de hoek van één van de mooiste straten van Nijmegen, de Kerkstraat. Het

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

!!! Marktonderzoek startende ondernemer!

!!! Marktonderzoek startende ondernemer! Marktonderzoek startende ondernemer Inhoud 1. Vooronderzoek 2. Doelgroep onderzoek 3. SWOT analyse 4. Concurrentie analyse Vooronderzoek Rechtsvormen Twee soorten rechtsvormen: 1. Natuurlijke persoon:

Nadere informatie

RESTAURANT QUE PASA DORPSTRAAT 17 VELDHOVEN REDO5557

RESTAURANT QUE PASA DORPSTRAAT 17 VELDHOVEN REDO5557 RESTAURANT QUE PASA DORPSTRAAT 17 VELDHOVEN REDO5557 De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbende kunnen geen rechten aan de inhoud van deze presentatie of genoemde

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

CAFETARIA "BLOEMENBUURT"

CAFETARIA BLOEMENBUURT CAFETARIA "BLOEMENBUURT" Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door

Nadere informatie

Vrijblijvende aanbieding

Vrijblijvende aanbieding Vrijblijvende aanbieding Dit sfeervolle restaurant is gelegen in een rustige wijk niet ver van het centrum, op de hoek van één van de mooiste straten van Nijmegen. Het pand is karakteristiek te noemen

Nadere informatie

CAFE t STRAOTJE Kerkstraat AH St. Oedenrode MIKL3860

CAFE t STRAOTJE Kerkstraat AH St. Oedenrode MIKL3860 CAFE t STRAOTJE Kerkstraat 18 5492 AH St. Oedenrode MIKL3860 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbenden kunnen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma Februari 2017

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma Februari 2017 www.tomindebuurt.nl Nieuwsbrief Tom-bus Programma Februari 2017 De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Catalogus T: 06 535 94 303 T: 06 423 35 086. Najaar 2012

Catalogus T: 06 535 94 303 T: 06 423 35 086. Najaar 2012 Catalogus I: www.fotovriend.nl A: Lijsterbesstraat 75 M: info@fotovriend.nl P: 7581 XV Losser T: 06 535 94 303 T: 06 423 35 086 Najaar 2012 De mooiste dag van het leven zegt men. Zoiets unieks moet natuurlijk

Nadere informatie

Vacature: Spoelkeukenmedewerker

Vacature: Spoelkeukenmedewerker Vacature: Spoelkeukenmedewerker Functienaam Spoelkeukenmedewerker Soort Permanent Afwasser gezocht voor het bedrijfsrestaurant van ASML in Veldhoven. Fysiek inspannend werk (kratten met borden) waardoor

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Winkelruimte TE HUUR. Vriesestraat NN Dordrecht.

Winkelruimte TE HUUR. Vriesestraat NN Dordrecht. Winkelruimte TE HUUR Vriesestraat 3 3311 NN Dordrecht OMSCHRIJVING Algemeen: Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Ristorante Bellagio Kruisstraat 37 's-hertogenbosch

Ristorante Bellagio Kruisstraat 37 's-hertogenbosch Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Fax: 073 522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Michael Klaassen Telefoon:

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

INHOUD. 1. El Rio Blanco actueel. 2. El Rio Blanco Franchise. 3. El Rio Blanco en zijn franchisers. 4. El Rio Blanco zoek-optimalisatie van het pand

INHOUD. 1. El Rio Blanco actueel. 2. El Rio Blanco Franchise. 3. El Rio Blanco en zijn franchisers. 4. El Rio Blanco zoek-optimalisatie van het pand FRANCHISE DOSSIER INHOUD 1. El Rio Blanco actueel 1.1. De waarde van El Rio Blanco 2. El Rio Blanco Franchise 2.1. De wereld van mode en accessoires 2.2. Een bedrijf met voordelen, gericht op de hedendaagse

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

RESTAURANT-IJSSALON-TAPAS "PARKFRONT"

RESTAURANT-IJSSALON-TAPAS PARKFRONT RESTAURANT-IJSSALON-TAPAS "PARKFRONT" Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen

Nadere informatie

IJSSALON/CHOCOLATERIE LILLY S THORBECKEPLEIN 8 BEUNINGEN REDO5561

IJSSALON/CHOCOLATERIE LILLY S THORBECKEPLEIN 8 BEUNINGEN REDO5561 IJSSALON/CHOCOLATERIE LILLY S THORBECKEPLEIN 8 BEUNINGEN REDO5561 De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbende kunnen geen rechten aan de inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Tips voor Vrijetijders. Vrijetijders uw doelgroep? Webwinkel + +

Tips voor Vrijetijders. Vrijetijders uw doelgroep? Webwinkel + + Tips voor Vrijetijders Vrijetijders uw doelgroep? + + Webwinkel + + + Vrijetijders Tips voor Vrijetijders organisatie De Vrijetijders organisatie is een zelfstandig bedrijf met als doel het proactief zoeken

Nadere informatie

Paleistuin. nieuwe ontmoetingsplaats?

Paleistuin. nieuwe ontmoetingsplaats? Paleistuin nieuwe ontmoetingsplaats? Inleiding De paleistuin is een oase van rust in de steeds drukkere en verdichtende Haagse binnenstad. Toch wordt de potentie van de paleistuinen niet ten volle benut.

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

55 daagse DÉ BEURS VOOR DE 55-PLUSSERS IN OOST-NEDERLAND HANZEHAL ZUTPHEN OKTOBER 2017 BROCHURE

55 daagse DÉ BEURS VOOR DE 55-PLUSSERS IN OOST-NEDERLAND HANZEHAL ZUTPHEN OKTOBER 2017 BROCHURE 55 daagse DÉ BEURS VOOR DE 55-PLUSSERS IN OOST-NEDERLAND HANZEHAL ZUTPHEN 18-21 OKTOBER 2017 BROCHURE 55 PLUS 4 DAAGSE DÉ BEURS VOOR DE 55-PLUSSERS IN OOST-NEDERLAND Afgelopen jaar was het zo ver, de

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

Paviljoen Vlijmen Vlijmen, Code: MIKL 3905

Paviljoen Vlijmen Vlijmen, Code: MIKL 3905 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Fax: 073 522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Michael Klaassen Telefoon:

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting BuytenDelft

Beleidsplan Stichting BuytenDelft Beleidsplan Stichting BuytenDelft Januari 2016 Versie 6 januari 2016 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Statutaire doelstelling... 3 2.2 Afwezigheid winstoogmerk... 3 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Vrijblijvende aanbieding

Vrijblijvende aanbieding Vrijblijvende aanbieding Smooq bar & grill te Leiden Gelegen bij station Leiden Centraal, direct tegenover de bussen op het Stationsplein (momenteel 60.000 reizigers per dag). In de toekomst wordt het

Nadere informatie

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Doel Een grotere diversiteit aan groepen binnen halen in het COC Café (jongeren, zakenmensen, expats, studenten, multi-culti, vrouwen) Het bieden

Nadere informatie

Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Huurprijs: 2.950,16. Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.

Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Huurprijs: 2.950,16. Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd. Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft Huurprijs: 2.950,16 Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft Papsouwselaan

Nadere informatie

Winkels & Horeca ALKMAAR

Winkels & Horeca ALKMAAR Winkels & Horeca ALKMAAR Juni 2016 Het winkelcentrum Noorder Arcade Voorwoord Beste lezer, In deze brochure vindt u informatie over beschikbare winkel- en horecaruimte in winkelcentrum de Noorder Arcade

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BROCHURE. Horeca bedrijfsruimte in centrum Hoorn. Te huur aangeboden: Veemarkt 18, Hoorn Huurprijs: 2500,- excl. btw per maand

BROCHURE. Horeca bedrijfsruimte in centrum Hoorn. Te huur aangeboden: Veemarkt 18, Hoorn Huurprijs: 2500,- excl. btw per maand BROCHURE Horeca bedrijfsruimte in centrum Hoorn Te huur aangeboden: Veemarkt 18, Hoorn Huurprijs: 2500,- excl. btw per maand OBJECTGEGEVENS Type : Horeca bedrijfsruimte Adres : Veemarkt 18 Postcode & Plaats

Nadere informatie

Podiumzaal Trendy Kaffee t Stuupke Kerkstraat BC BOEKEL Redo5521

Podiumzaal Trendy Kaffee t Stuupke Kerkstraat BC BOEKEL Redo5521 Podiumzaal Trendy Kaffee t Stuupke Kerkstraat 24 5427 BC BOEKEL Redo5521 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbenden

Nadere informatie

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur Pompgebouw de Esch Catering & Events Bedrijfsevenementen Vergaderzalen Kantoorruimte Meetingpoint Sportzaal presentaties,vergaderen, congres, lunch, buffet, diner, receptie & feest Bedrijfsevenementen

Nadere informatie

BUURTMARKT BREEDEWEG VAN VELE MARKTEN THUIS. Appeltje van Oranje is een initiatief van het

BUURTMARKT BREEDEWEG VAN VELE MARKTEN THUIS. Appeltje van Oranje is een initiatief van het BUURTMARKT BREEDEWEG VAN VELE MARKTEN THUIS Appeltje van Oranje is een initiatief van het WELKOM BIJ BUURTMARKT BREEDEWEG Op een markt is altijd van alles te doen. Daarom is het dé plek waar mensen uit

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stap in een fluisterboot van de Social Boat Club. Word franchisenemer van de Social Boat Club

Stap in een fluisterboot van de Social Boat Club. Word franchisenemer van de Social Boat Club Word franchisenemer van de Social Boat Club Stap in een fluisterboot van de Social Boat Club ons vaartuig als uw voertuig voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen www.socialboatclub.nl DE SOCIAL BOAT

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord

Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord OBJECT PRESENTATIE Restaurant - Eetcafé De Kom - Eet Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord Objectpresentatie HB2195 Klaassen Horecamakelaardij restaurant De Kom - Eet 1 Omschrijving: Bij binnenkomst

Nadere informatie

Vrijblijvende aanbieding

Vrijblijvende aanbieding Vrijblijvende aanbieding Ter overname aangeboden: De Zoete Inval Waalwijk Klaassen Horecamakelaardij biedt ter overname aan: Café/zaal de Zoete Inval te Waalwijk. De Zoete Inval is een café/zaal bedrijf

Nadere informatie

Eiland 4 6107 CA Stevensweert

Eiland 4 6107 CA Stevensweert Eiland 4 6107 CA Stevensweert Gelieve discreet met deze informatie om te gaan. Vrijblijvende informatie (conceptversie 26-02- 2014). De adviseur: Corné Poirters. e-mail: c.poirters@klaassenbv.nl mobiel:

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

De Schranshoeve: huurvoorwaarden

De Schranshoeve: huurvoorwaarden De Schranshoeve: huurvoorwaarden Deze tarifering kent een duidelijke opsplitsing: - optie 1 is van toepassing voor particulieren, bedrijven en verenigingen of groepen allerhande van buiten Vorselaar -

Nadere informatie

Het project in het kort

Het project in het kort BOUWAANDEEL INFORMATIE PROJECT Projectnummer PF0020 Totale financiering 300.000 Omschrijving Gildehof Zekerheid 1 e hypotheek Financiering Lineaire lening Looptijd 5 jaar Object Gildehof Risico classificatie!cp

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleunwoningen Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleiding Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Markus & Markus. Kado-wafels, een ambachtelijk relatiegeschenk in uw eigen stijl!

Achtergrondinformatie Markus & Markus. Kado-wafels, een ambachtelijk relatiegeschenk in uw eigen stijl! Achtergrondinformatie Markus & Markus Sinds de oprichting van het familiebedrijf Markus & Markus in 1978, is de doelstelling onveranderd gebleven. Een echte, verse, ambachtelijk bereide stroopwafel bakken

Nadere informatie

Actief Nieuws -Lansingerland Actiefpas Editie december 2016

Actief Nieuws -Lansingerland Actiefpas Editie december 2016 Lansingerland Actief Pas 16/ 17 Sponsors Actiefpas De Actiefpas wordt dit seizoen 2016-2017 gesponsord door tien partijen. In elke nieuwsbrief wordt er een sponsor uitgelicht. In de maand december zal

Nadere informatie