Treed in de wereld van de vrijetijd!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treed in de wereld van de vrijetijd!"

Transcriptie

1 Studiehandleiding periode Treed in de wereld van de vrijetijd! Thema: Verkennen van de vrijetijdssector 1

2 Opleiding: Leisure Management Auteurs: Martijn Mesman Projectcoördinator: Martijn Mesman Deze studiehandleiding is met de inzet van vele collega s, uiterst zorgvuldig samengesteld. Dit kan echter niet voorkomen dat er in de uitvoering kleine wijzigingen en/of aanpassingen plaatsvinden. De student kan dus op geen enkele wijze rechten aan deze studiehandleiding ontlenen. Voor de meest actuele versie verwijzen wij u naar Blackboard van Inholland. Hogeschool Inholland, augustus 2015, Diemen 2

3 Inhoudsopgave 1 Achtergrondinformatie jaar Beroepsbeeld Curriculum jaar Projectonderwijs Project De opdrachtgever Werkgebied Wapenfeiten Verdienmodel... 9 De projectopdracht Projectgroep Opdracht Beroepsproducten Marktonderzoek Trends in het vrijetijdsaanbod in Nederland Analyse vrijetijdsaanbieders in Amsterdam Trends in vrijetijdsgedrag van Nederlandse consument in één deelsector Conclusie Aanbevelingen Beurspresentatie Beursstand Presentatie Beoordeling presentatie Procesproducten Convenant Plan van Aanpak Projectarchief Begeleiding Onderwijs in periode Werkwijze en planning De consultant De docent Teammanagement Planning Beoordelingsformulieren Convenant Plan van aanpak Projectarchief Productformulier Procesformulier Studiehandleidingen Project 1.1: Introductie in de Leisure sector

4 4

5 1 Achtergrondinformatie jaar 1 Welkom bij de opleiding Vrijetijdsmanagement (VTM) van de Hogeschool Inholland te Diemen! Tijdens deze vierjarige HBO-opleiding word je klaargestoomd om een volwaardige professional in de vrijetijdssector te worden. Vele studenten zijn je voorgegaan. Zij zijn tegenwoordig werkzaam in de vrijetijdssector als onder andere evenementorganisator, projectmanager, brand designer, imagineer en marketeer. Allerlei beroepen die zeer specifieke kennis, vaardigheden en een professionele houding vereisen. Om dezelfde ontwikkeling door te gaan, ga je tijdens deze studie allerlei verschillende onderwijsvormen meekrijgen, die jou er toe in staat stellen je deze kennis, vaardigheden en houding eigen te maken. Zo ga je onder andere hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en workshops volgen. Daarnaast moet je je zelfstandig en in samenwerking met medestudenten verdiepen in studieboeken en artikelen. Het doel hiervan is jou kennis te laten vergaren over vrijetijdsgedrag en de vrijetijdssector, om je vaardigheden aan te leren hoe je moet handelen in de verschillende beroepscontexten van de Vrijetijdsmanager en om je een attitude (houding) aan te leren die past bij een beginnend professional in de vrijetijdssector. 1.1 Beroepsbeeld Binnen de opleiding Vrijetijdsmanagement word je opgeleid voor het creëren, vermarkten en organiseren van belevenissen en het aansturen van managementprocessen in de beleveniseconomie. In onderstaand beroepsbeeld worden de vijf rollen, kerncompetenties en deelcompetenties voor de vrijetijdsmanager benoemd, die ook allemaal terugkomen in de competentiekaart van de opleiding. Een functie in de vrijetijdsbranche is doorgaans een combinatie van meerdere of alle onderstaande rollen en kerncompetenties. Zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding, komt deze periode alleen de rol van de organisator/regisseur en de bijbehorende kerncompetentie (organiseert/regisseert (vrijetijds)belevenissen) niet aan bod. De deelcompetenties die deze periode aan bod komen, staan in een wit kader. Figuur 1: VTM kerncompetenties en rollen in project 1.1 (2015/2016) 5

6 1.2 Curriculum jaar 1 In het eerste jaar wordt in iedere periode aandacht besteed aan één of meer competenties die een toekomstige Leisure Manager zich eigen moet maken. In periode 1.2 ligt de nadruk op het creëren van belevenissen, periode 3 staat in het teken van het managen en vermarkten van een (vrijetijds)belevenis. In periode 4 wordt voornamelijk aandacht besteed aan het organiseren en managen van een (vrijetijds)belevenis. In het onderstaande overzicht is op gestructureerde wijze te zien hoe het onderwijsprogramma er in het eerste jaar uitziet. Er wordt uitgegaan van het projectonderwijs waaraan vakken ondersteunend zijn. Om de projecten goed te kunnen uitvoeren is het dan ook essentieel dat je alle vakken en trainingen volgt. 1.3 Projectonderwijs Iedere periode in jaar 1 beslaat tien weken. Je hebt zeven weken colleges en trainingen en tijdens deze zeven weken werk je zelfstandig in de projectgroep. Daarna zijn er drie weken voor de afronding van je project en tentamens ter afronding van de cursussen. Het project vormt het hart van het onderwijs. De cursussen verschaffen je informatie die je nodig hebt om je project succesvol uit te voeren. Door het project goed uit te voeren leer je dus tegelijkertijd hoe je de kennis, die je opdoet in de cursussen, toe kunt passen. Je werkt in het projectteam aan de beroeps- en de procesproducten. De ondersteuning bij het uitwerken van de beroepsproducten wordt gegeven door de consultant. Hij/zij geeft jullie advies en beantwoordt jullie vragen over de inhoudelijke uitwerking van het project. De docent teammanagement begeleidt het samenwerkingsproces van het projectteam en de individuele ontwikkeling van de projectleden. 1.4 Onderwijs in periode 1.1 In de introductieweek maak je al kennis met de vrijetijdsbranche van Amsterdam. Hiervoor ga je het veld in met je medestudenten zodat je jezelf kunt onderdompelen in het geweldige vrijetijdsaanbod van Amsterdam In de cursus Introducing Leisure worden de aanbod- en de vraagzijde uitvoerig toegelicht. Voor de vraagkant ga je onderzoek doen naar consumentengedrag in de vrijetijdssector. Waarom maken consumenten welke keuzes in hun vrije tijd? Bij de verkenning van de aanbodzijde wordt uitgebreid ingegaan op de vervlechting van de verschillende deelsectoren binnen de vrijetijdssector. Vrijetijdsmanagers gebruiken elementen vanuit verschillende vrijetijdssectoren om nieuwe belevenissen te kunnen creëren in de zeer competitieve vrijetijdssector. 6

7 Naast de cursus Introducing Leisure volg je ook generalistische cursussen. In de eerste periode wordt bij Management 1 een basis gelegd in het ontwikkelen van beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij Management 1 wordt ook ingegaan op projectmatig werken. Deze bijzondere manier van werken wordt vaak toegepast in het vrijetijdswerkveld, met name in de evenementenbranche. Wij vinden het dan ook belangrijk dat je hier zo spoedig mogelijk in een project mee leert werken. Bij Onderzoek 1 wordt ingegaan op het doen van deskresearch en het hanteren van de correcte bronvermelding. In de verslaglegging in project 1.1 kun je deze kennis heel goed gebruiken. Groepsdynamiek is een Teammanagementtraining gericht op het samenwerken in een projectgroep. Hier start je direct mee vanaf periode 1 van jouw studie dus het is van essentieel belang dat je leert werken in verschillende groepssamenstellingen. Ook krijg je in deze periode een cursus Engels zodat je je ook in een internationale en cultureel diverse context kan redden. Verder leg je het eerste contact met je studieloopbaanbegeleider (SLB er). Je SLB er leert je deze periode hoe je je weg kunt vinden binnen de school en de opleiding en hij/zij is je eerste aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden. Hieronder vind je het overzicht van de periode met daarin ook de werkvormen, contacttijd en toetsen vermeld. De EC staan voor European Credits en vertegenwoordigen de tijd die je dient te besteden aan een bepaald onderwijsonderdeel. 1 EC staat voor 28 uur. - Introducing Leisure 3 EC Schriftelijk meerkeuzevragen - Management 1 3 EC Schriftelijk meerkeuzevragen - Onderzoek 1 1 EC Schriftelijk open en meerkeuzevragen - Engels 1 0 EC Onderwijs wordt in periode 2 getoetst - Communicatie 1 1 EC Schriftelijk open vragen - Teammanagement 1 0 EC Onderwijs wordt in periode 3 getoetst - Studieloopbaanbegeleiding 1 0 EC Onderwijs wordt in periode 2 getoetst In de beschrijving van het project zijn tips opgenomen die tot doel hebben jullie te helpen zo goed mogelijk aan de slag te gaan met een bepaalde opdracht. Deze tips staan in een blauw kader in de tekst en zijn voorzien van het hiernaast weergegeven teken. 7

8 2 Project 1.1 In jaar 1 van de opleiding Vrijetijdsmanagement word jij, met jouw projectgroep, iedere periode geconfronteerd met een bepaalde uitdaging in de vorm van een project. Vanuit een fictieve (periode 1, 2 en 3) of echte opdrachtgever (periode 4) wordt een bepaald praktijkprobleem geschetst. Het is aan jullie om voor dit praktijkprobleem een oplossing te vinden. Het vinden van een oplossing begint doorgaans met gedegen onderzoek. Op basis van de, met het onderzoek, opgedane kennis kun je vervolgens aanbevelingen doen waarmee je hopelijk het praktijkprobleem van de opdrachtgever (in ieder geval ten dele) op kan lossen. Om te begrijpen waar het probleem in project 1.1 vandaan komt, zal in de volgende subparagraaf achtergrondinformatie gegeven worden over de opdrachtgever. 2.1 De opdrachtgever De opdrachtgever is het in 2011 gelanceerde bedrijf Leisure L!fe. De oprichters van dit bedrijf zijn vijf oud-vrijetijdsmanagementstudenten. Eigenaren Laura, Dave, Michael, Rae en Jaap zijn destijds het bedrijf gestart om zelf vrijetijdsbelevenissen te gaan organiseren in de regio Amsterdam. De missie die zij hierbij hanteren is de volgende: Leisure L!fe wil voorloper zijn in het leveren van hoogwaardige kwaliteit en het realiseren van continue innovatie op het gebied van vrijetijdsbelevenissen voor Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Figuur 2: Leisure L!fe De hier aan gekoppelde visie: Leisure L!fe wijdt zich aan het creëren, vermarkten en organiseren van de meest betekenisvolle vrijetijdsbelevenissen met als ambitie marktleider te worden in de alsmaar groeiende Nederlandse vrijetijdssector. Leisure L!fe hanteert de differentiatiestrategie om hun missie en visie te verwezenlijken. Hierover zegt Dave (27): Wij zijn uniek en onderscheidend in de vrijetijdsmarkt door een betere kwaliteit en vernieuwendere vrijetijdsbelevenissen te bieden dan onze concurrenten Werkgebied Ondanks het feit dat Leisure L!fe op de langere termijn ambities heeft om op de nationale markt succesvol te worden, hebben zij zich in eerste instantie alleen gericht op de Amsterdamse markt. De jongeren komen zelf uit Amsterdam en zij beschouwen deze stad als de bakermat van de Nederlandse vrijetijdsindustrie. De gemeente Amsterdam is opgedeeld in acht stadsdelen. Dit is het werkterrein van Leisure L!fe. Deze stadsdelen zijn door de gemeente Amsterdam opgedeeld in specifieke gebieden. Meer informatie over de afbakening van de stadsdelen is te vinden via de volgende link: Stadsdelen gemeente Amsterdam. Het werkgebied van Leisure L!ife is hieronder weergegeven in de plattegrond. Deze geografische indeling is van belang bij de keuze van de vrijetijdsaanbieders die jullie gaan analyseren (zie paragraaf 3.1.2). Figuur 3: Werkgebied Gemeente Amsterdam Stadsdelen van de gemeente Amsterdam Centrum Noord Oost Zuidoost Zuid West Nieuw-West Westpoort 8

9 2.1.2 Wapenfeiten Hun gedrevenheid en passie voor het creëren van vrijetijdsbelevenissen heeft ertoe geleid dat Leisure L!fe een aantal mooie vrijetijdsbelevenissen gerealiseerd heeft in hun relatief jonge bestaan: - De opening van Italiaans restaurant Bellissima in de vorm van een operavoorstelling - Een dancefeest in de Pathé Arena met live-beelden van een optreden van Armin van Buuren in Los Angeles - Een kickboksgala in de ontvangsthal van het Scheepvaartmuseum - Een reeks theatervoorstellingen in de Jimmy Woo - Een kledingruilmarkt in de Hallen De ervaring die zij opgedaan hebben heeft er toe geleid dat Leisure L!ife inmiddels een belangrijke speler is in de vrijetijdssector in Amsterdam. De aanvragen om vrijetijdsbelevenissen te organiseren bij nieuwe opdrachtgevers nemen dan ook met de week toe. Hun strategie heeft hen dus geen windeieren gelegd. Nu zij succesvol zijn in het creëren, vermarkten en organiseren van belevenissen willen de jonge professionals van Leisure L!fe ook hun kennis en kunde delen met andere toekomstige professionals. Dit hebben zij onder andere al gedaan door - Brainstormsessies met startups te organiseren op verschillende locaties in Amsterdam. Een startup is een (tijdelijk) bedrijf dat op zoek gaat naar een succesvol en schaalbaar businessmodel. - Een online vraagbaak te creëren waar jonge ondernemers terecht kunnen met prangende vragen - Workshops te geven aan verschillende startups over succesvol ondernemen. Daarnaast houden zij altijd hun ogen open voor mogelijk interessante samenwerkingen tussen startups en mogelijk geïnteresseerde investeerders. Leisure L!fe zet zich dus in voor concurrerende start-ups die zich op hun markt begeven. Dit klinkt eigenlijk tegenstrijdig. Co-owner Laura (26) zegt hierover: Wij hebben vanaf onze oprichting continu moeten opboksen tegen grote concurrenten. Volgens mij hebben wij, als bedrijven in de vrijetijdssector, allemaal een gedeelde ambitie en dat is het verhogen van de kwaliteit van de vrijetijdsbesteding. Als we daarin samen kunnen optrekken is dat toch alleen maar mooi? Verdienmodel De vrijetijdsbelevenissen leveren de ondernemers van Leisure L!fe veel geld op. Een belangrijke inkomstenbron is het verkopen van toegangsbewijzen tot de belevenissen. Waar zij ook veel geld aan verdienen is het aannemen van opdrachten vanuit externe opdrachtgevers. Om inkomsten te genereren uit alle activiteiten die zij ondernemen om startups te helpen heeft Leisure L!fe besloten te werken met aandelen. Afhankelijk van de mate en vorm van ondersteuning van de startup krijgt Leisure L!fe een bepaald aandeel in het bedrijf. Veel startups ontstijgen na verloop van tijd het niveau van startup helaas niet. Dit betekent dat de (tijds)investering vanuit Leisure L!fe hen uiteindelijk niets oplevert. In sommige gevallen laten startups hun potentie al in een vroeg stadium zien. Dit leidt in eerste instantie tot een stijging van de waarde van de aandelen van Leisure L!fe. In een beperkt aantal gevallen hebben de ondernemers van Leisure L!fe meer geïnvesteerd in een startup in de hoop dat dit hen in de toekomst nog meer zal gaan opleveren. 9

10 2.2 De projectopdracht In de beschrijving van de opdrachtgever in paragraaf 2.1 is een beeld geschetst van de herkomst van de projectopdracht. Om een duidelijk beeld te schetsen van de opdracht die de opdrachtgever voor jullie heeft is onderstaand een uitgebreide toelichting gegeven Projectgroep In de hedendaagse vrijetijdssector is het belangrijk om een ondernemende houding te hebben. Er zijn steeds minder grote bedrijven waar jullie voor kunnen gaan werken. Dit heeft er mede toe geleid dat mensen steeds meer voor zichzelf gaan beginnen als freelancer of in sommige gevallen met anderen hun eigen bedrijf beginnen (startup). In dit project zijn jullie als projectgroep een startup met de ambitie succesvol te worden in de vrijetijdssector. Het is dus zaak jezelf te onderscheiden door assertief te zijn en kansen te creëren of, indien nodig, te grijpen als deze zich aandienen. In dit eerste project krijgen jullie dan ook de mogelijkheid hier een aanzet tot te doen Opdracht Het ontbreekt veel startups aan (vooral financiële) mogelijkheden om een rol te kunnen spelen op de competitieve vrijetijdsmarkt. Zoals in 2.1 aangegeven initieert Leisure L!fe allerlei mogelijkheden om startups door middel van advies te ondersteunen bij het uitbouwen van hun bedrijf. Het is voor hen echter niet mogelijk financieel in alle startups te investeren. Tegelijkertijd spreken de leden van Leisure L!fe wel verscheidene investeerders die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden in de aldoor groeiende vrijetijdsmarkt. Dat heeft Leisure L!fe doen besluiten eind 2015 de eerste The Future of Amsterdam Leisure-fair te organiseren. Tijdens deze beurs, die zal plaatsvinden in de centrale hal van de Hogeschool in Diemen zullen eerstejaars studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement te Inholland de mogelijkheid krijgen hun potentie en investeringsmogelijkheden te pitchen bij mogelijke investeerders. Zoals co-owner David (30) aangeeft: Connect, Convince and Collaborate zullen de sleutelwoorden zijn tijdens deze ontmoeting tussen de grote namen uit de vrijetijdssector en de toekomstige leisure professionals van de opleiding Vrijetijdsmanagement van Inholland. Het doel is dat je met jouw projectgroep als startup startkapitaal genereren tijdens deze beurs. Dit doen jullie door op overtuigende en professionele wijze jullie stand te bemannen. Alle aanwezige investeerders die bereid zijn te investeren in jullie bedrijf kunnen jullie een stap dichter bij het verwezenlijken van jullie droom brengen: een succesvol bedrijf te hebben in de vrijetijdssector. Hiervoor zullen jullie wel in zeer korte tijd grote kennis van het werkveld, een groot oplossingsvermogen moeten ontwikkelen en al deze aspecten overtuigend moeten kunnen presenteren. Hoe jullie dat kunnen doen kunnen jullie in paragraaf 3 lezen. Leisure L!fe verwacht kwaliteit en professionaliteit tijdens het evenement omdat zij niet alleen hun nek uitsteken voor de startups maar ook hun eigen naam verbinden aan het evenement. In ruil voor de deelname aan het evenement krijgt Leisure L!fe daarnaast een symbolisch aandeel van 1% in jullie startups. 10

11 3 Beroepsproducten 3.1 Marktonderzoek Om succesvol te zijn in een markt is het allereerst belangrijk te weten wat er in de markt waarop je je begeeft gebeurt. Dit betekent zowel inzicht in de aanbod- als in de vraagkant van de vrijetijdsmarkt. Jullie zullen als startup dus eerst de benodigde kennis moeten verwerven over de vrijetijdsmarkt. In onderstaande subparagrafen staat een verdere toelichting op waar jullie jezelf in zullen moeten verdiepen Trends in het vrijetijdsaanbod in Nederland Analyseer aan de hand van de deelsectoren van Mommaas (2000) welke trends er plaatsvinden onder de aanbieders van vrijetijdsactiviteiten in de vrijetijdssector. In het eerste college van Introducing Leisure wordt dit model behandeld. Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn - Wat werd er tien, twintig of dertig jaar geleden aangeboden op het gebied van vrijetijdsactiviteiten? - Wat zijn de trends op het gebied van vrijetijdsaanbod in Nederland? - Welke vormen van vrijetijdsbesteding worden op dit moment veel aangeboden en welke vormen zijn in opkomst? - Met wat voor maatschappelijke ontwikkelingen houden vrijetijdsaanbieders rekening in hun aanbod? - Hoe worden vrijetijdsactiviteiten aangeboden en aangeprezen? - Op wat voor doelgroep richten de verschillende vrijetijdsaanbieders zich? - Wat doen aanbieders om de doelgroep te bereiken? Zorg dat je zo concreet mogelijk beschrijft wat in jullie ogen de belangrijkste trends zijn in het aanbod van vrijetijdsactiviteiten in Nederland. Kijk ook verder dan de hierboven beschreven vragen! Beperk je deskresearch niet tot de zoekterm vrijetijd maar zoek ook per deelsector Analyse vrijetijdsaanbieders in Amsterdam De trends geven jullie een algemeen beeld van wat er speelt in de aanbodkant van de vrijetijdssector. Maar hoe maak je de markt nog beter inzichtelijk? Een goede manier is om in te zoomen op vrijetijdsaanbieders. Wie zijn dat, wat doen zij in deze markt en hoe zorgen zij dat ze onderscheidend zijn en blijven? Er worden op verschillende niveaus vrijetijdsactiviteiten gecreëerd. Jullie zullen dus moeten gaan kijken naar in het oog springende grote maar ook vernieuwende kleine vrijetijdsaanbieders. Door dit inzicht kunnen jullie profiteren van de kwaliteiten die jullie ontdekken bij concurrenten en innoveren op gebieden waar de concurrentie nog niet goed presteert. Om hier inzicht in te bereiken dienen jullie één vrijetijdsaanbieder uit alle acht de deelsectoren te kiezen. Het is van belang een vrijetijdsaanbieder te kiezen die de deelsector goed vertegenwoordigt. Jullie hebben dus uiteindelijk in totaal acht verschillende vrijetijdsaanbieders gekozen. Deze keuze dienen jullie goed te onderbouwen aan de hand van de volgende selectiecriteria: - De vrijetijdsaanbieder is duidelijk actief in de specifieke deelsector. - Elke deelsector, volgens de indeling van Mommaas, is vertegenwoordigd. - De vrijetijdsaanbieder bevindt zich in de gemeente Amsterdam. - Er mogen maximaal twee vrijetijdsaanbieders per stadsdeel uitgekozen worden. Dit betekent dus dat jullie minimaal vier stadsdelen beslaan met jullie onderzoek (zie werkgebied opdrachtgever 2.2.1). 11

12 - Er moet sprake zijn van een goede mix tussen gevestigde en nieuwe innovatieve vrijetijdsaanbieders. - De acht vrijetijdsaanbieders dienen een zo divers mogelijk beeld te geven van het vrijetijdsaanbod in de regio Amsterdam; - de aanbieders mogen niet allemaal op dezelfde doelgroep gericht zijn (dus niet alleen organisaties gericht op jongeren of op toeristen, e.d.) In je zoektocht naar vrijetijdsaanbieders zal je ontdekken dat velen van hen zich op het snijvlak van twee en soms zelfs meer vrijetijdssectoren bevinden. Dit is een ontwikkeling genaamd transsectoraliteit die plaatsvindt in de vrijetijdssector en bij het zoeken naar aanbieders hoef je je er dan ook niet van te laten weerhouden om voor een dergelijke aanbieder te kiezen. Tijdens Introducing Leisure zal ingegaan worden op deze ontwikkeling. Onderdelen die per aanbieder in ieder geval aan bod dienen te komen zijn onder andere - Inleiding (o.a. waarom deze aanbieder, beschrijving, korte geschiedenis, missie en visie van het bedrijf) - Aangeboden product (o.a. wat, hoeveel, waarom, voor welke behoefte, wanneer en hoe) - Concurrentie (o.a. wie, waarom zij, op welk vlak concurrentie?) - Klantenkring (o.a. wie of wat en hoe wordt de doelgroep bereikt) - Multidisciplinaire analyse van het vrijetijdsaanbod (o.a. psychologisch, sociologisch, economisch en geografisch) De bovenstaande items zijn richtinggevend. Je kunt de invulling van specifieke items vervangen door andere theoretische concepten of eigen inzichten. Het doel is uiteindelijk om een manier te vinden om zo volledig mogelijk inzichtelijk te maken wat het productaanbod is van de gekozen vrijetijdsaanbieders Trends in vrijetijdsgedrag van Nederlandse consument in één deelsector Nu je inzicht gekregen hebt in de trends in de vrijetijdssectoren en het vrijetijdsaanbod in Amsterdam is het tijd om naar de andere kant van de markt te kijken, wetende de vrijetijdsconsument. Voor het analyseren van de consument kies je één deelsector uit het model van Mommaas. Door middel van de algemene analyse en het inzicht in één vrijetijdsaanbieder heb je al een aardig beeld gekregen van de deelsector. Jullie verdere analyses zullen zich dus beperken tot slechts één in plaats van alle acht deelsectoren (bijvoorbeeld de sport-, media-, retail- of de cultuursector). Kies de vrijetijdssector die jullie als projectgroep het meest interessant vinden! In deze paragraaf ga je de vraag naar vrijetijdsbelevenissen in de door jullie gekozen deelsector vanuit de Nederlandse consument bekijken: - Wat voor vrijetijdsactiviteiten zoeken consumenten op in hun vrije tijd? - Waarom kiezen consumenten eigenlijk voor vrijetijdsactiviteiten in deze deelsector? - Wat zijn voor de Nederlandse consument de belangrijkste motieven om een vrijetijdsactiviteit te kiezen en welke behoefte willen zij precies bevredigen met deze activiteit? Voor de analyse van de Nederlandse consument is het aan te raden dezelfde aspecten te gebruiken als in paragraaf3.1.2 bij de multidisciplinaire analyse (e.g. psychologisch, sociologisch, economisch en geografisch). Gebruik zo actueel mogelijke bronnen 12

13 3.2 Conclusie In de voorgaande paragrafen heb je op gestructureerde wijze informatie ingewonnen over: - Trends in het vrijetijdsaanbod in Nederland en het aanbod van vrijetijdsactiviteiten in Amsterdam - De vrijetijdsvraag van de Nederlandse consument in één specifieke deelsector In onderzoekstermen worden deze gegevens ook wel de resultaten genoemd. In het schrijven van je conclusie ga je de verschillende gegevens met elkaar in verband brengen. Hiervoor dien je de belangrijkste vraag te beantwoorden die de basis vormde voor het onderzoek: In hoeverre sluit het vrijetijdsaanbod in Amsterdam aan op de vraag naar vrijetijdsactiviteiten in de door jullie gekozen deelsector van de Nederlandse consument? Zijn er bepaalde ontwikkelingen in het aanbod van vrijetijdsactiviteiten die niet aansluiten bij de vraag onder consumenten in de door jullie gekozen vrijetijdssector? Het uiteindelijke doel van het conclusiehoofdstuk is te ontdekken waar overeenkomsten en verschillen te vinden zijn in datgene wat de consument wil en datgene wat hij aangeboden krijgt in de deelsector. Het gaat in dit hoofdstuk in je verslaglegging dus niet om beschrijven maar om analyseren. Breng je verschillende resultaten vanuit een kritische blik en gedegen analyses met elkaar in verband en zorg vervolgens voor een helder geformuleerde verslaglegging. Een conclusie is geen samenvatting! 3.3 Aanbevelingen In de conclusie komen jullie tot nieuwe inzichten. Deze inzichten hebben al een zekere waarde voor potentiële investeerders. Zij kunnen aan deze inzichten namelijk zien hoe professioneel jullie te werk gaan en hoeveel diepgang jullie kunnen creëren. Dit kan veel zeggen over hoe jullie toekomstige vraagstukken aan zullen pakken. Wat mogelijk nog meer waarde heeft zijn echter de aanbevelingen die jullie op deze inzichten baseren. Weten dat er bepaalde verschillen zijn tussen datgene wat vrijetijdsaanbieders aanbieden, wat de trends zijn en wat consumenten willen is interessant. Maar welke oplossingen hebben jullie voor ogen om dit gat te dichten? Hiervoor moeten jullie dus op basis van alle inzichten die jullie opgedaan hebben een vernieuwende vrijetijdsbelevenis bedenken voor de Amsterdamse consument in de door jullie gekozen deelsector. Creëer tijd en ruimte om na te denken over jullie vrijetijdsbelevenis De volgende aspecten moeten jullie meenemen tijdens het uitwerken van jullie aanbevelingen: De vrijetijdsbelevenis moet - onderbouwd zijn met jullie conclusies - haalbaar zijn - vernieuwend zijn - klantgericht zijn - wat op gaan leveren zodat het de moeite waard is voor de potentiële investeerder om er geld aan uit te geven. 13

14 3.4 Beurspresentatie Beursstand Tijdens de beurspresentatie is het aan jullie de taak om de beursstand zo in te richten dat potentiële investeerders er naartoe getrokken zullen worden. Het is allereerst belangrijk om de goede uitstraling te creëren. Hierbij richten jullie je stand zo in dat het past bij de vrijetijdsbelevenis die je wilt ontwikkelen. In de inrichting van jullie stand mogen jullie zelf kiezen welke middelen in jullie ogen het meest overtuigend zijn naar de investeerders toe. Zorg in ieder geval dat het duidelijk is - Welke deelsector je vertegenwoordigt - Wat je productinnovatie is Mogelijk leidt dit er toe dat de investeerders in zee met jullie willen gaan door geld te investeren in jullie startup. Om dat geld in ontvangst te nemen is het dus ook slim om een mooie spaarpot te maken voor mogelijke donaties van investeerders. De creativiteit in de door jullie gekozen middelen kan van grote invloed zijn op de beoordeling door de potentiële investeerders. Denk dus goed na over je promotiemateriaal op de beurs en ben je bewust van de uitstraling van jullie groep (dress to impress)! Wees creatief, denk in beelden en bovenal: Overtuig! Presentatie De verschillende investeerders komen, nadat jullie hun aandacht hebben getrokken, bij jullie langs met vragen over jullie onderzoek en de daar uit voortgekomen inzichten en aanbevelingen. Het is aan jullie om deze investeerders te woord te staan en te overtuigen van jullie gedegen onderzoek en professionaliteit. Daarna dienen jullie de investeerders er van te overtuigen dat de door jullie bedachte vrijetijdsbelevenis een oplossing gaat bieden voor het door jullie ontdekte gat in de markt. Waarom zouden zij eigenlijk moeten investeren in deze vrijetijdsbelevenis? En als ze dat al doen, wat zouden jullie dan nodig hebben aan middelen om deze belevenis te kunnen realiseren? Ook in deze presentatie zullen jullie de kenmerken uit 3.3 mee moeten nemen in de beschouwing. Wees voorbereid op deze vragen en zorg dat je overtuigend uit de hoek komt. Zorg ook dat ieder lid individueel kennis van zaken heeft zodat je als sterk team naar voren komt Beoordeling presentatie Tijdens de beurs zullen potentiële investeerders rondlopen over de beurs om te bepalen welke stands zij in het oog vinden springen. Welke startup heeft zichzelf écht laten zien door middel van een professionele uitstraling en een creatieve uitwerking van hun beursstand? Daarnaast zullen de potentiële investeerders jullie als startups vragen gaan stellen over jullie startup. Hier hebben jullie de mogelijkheid jullie kennis en kunde zo goed mogelijk over te brengen. Overtuig hen en zie jullie startkapitaal groeien. Wie zijn dan die potentiële investeerders en hoe kunnen zij dan investeren? Leisure L!fe Allereerst is er vanuit Leisure L!fe een groep medewerkers aanwezig. Leisure L!fe heeft besloten voor de startups hun stimuleringsfonds aan te spreken. Zij zullen in totaal 4 briefjes van 100 euro investeren in wat zij de bedrijven/ideeën met de grootste slagingskans achten. 14

15 Potentiële investeerders De consultants zullen de rol van potentiële investeerder aannemen en zullen ook interesse tonen om aandelen te kopen in de verschillende bedrijven. In totaal zullen zij 150 euro te besteden hebben bestaande uit 3 briefjes van 50 euro. Studenten Tevens kunnen jullie, als deelnemers aan project 1.1 zelf ook in staat gesteld worden om aandelen te kopen in één van de startups. Elke student krijgt 1 briefje van 10 euro. Deze kan hij geven aan het project dat in zijn ogen de beste presentatie en het beste idee heeft. *Let op: Dit briefje mag niet aan een startup gegeven worden uit de eigen klas! Bezoekers Jullie mogen ook bezoekers uitnodigen op de beurs. Iedere bezoeker krijgt 1 briefje van 10 euro die ook geïnvesteerd kan worden in een willekeurige startup. Het helpt dus om mensen uit te nodigen. Aan het einde van de beurs zullen de verschillende spaarpotten ingeleverd dienen te worden bij de beursorganisatie (Leisure L!fe). Uiteindelijk zal, op basis van de grootte van het startkapitaal dat gegenereerd is tijdens de beurs, bepaald worden welke startup zichzelf Leisure Startup of the Year mag noemen. Hiervoor zal een uitreiking georganiseerd worden aan het begin van periode 2. 15

16 4 Procesproducten 4.1 Convenant Het convenant is het document waarin je omschrijft hoe je als projectgroep met elkaar zult werken tijdens dit project. Het betreft regels en afspraken die jullie samen afstemmen en waar eenieder zich aan dient te houden. Hoe zo een convenant er uit ziet lees je bij de beoordelingsformulieren en oefen je bij het vak teammanagement. 4.2 Plan van Aanpak Het plan van aanpak is het document waarin je omschrijft wat je precies gaat opleveren en hoe je dat gaat opleveren. Waar de convenant zich meer op het proces richt, richt de plan van aanpak zich meer op de inhoud. Wat daar allemaal in moet lees je bij de beoordelingsformulieren. 4.3 Projectarchief Het projectarchief bevat dat alle informatie ten behoeve van de opdracht, alle verslagen van projectgroepsvergaderingen, alle gespreksverslagen van bijeenkomsten met de consultant en alle communicatie met de opdrachtgever en derden. 5 Begeleiding 5.1 Werkwijze en planning Tijdens het project wordt jouw projectgroep begeleid door een consultant, een docent Teammanagement en wordt je voorzien van feedback door je medestudenten De consultant De consultant houdt zich bezig met de inhoudelijke begeleiding van het project en zal dienen als sparring partner voor de projectgroepen. Hij vertegenwoordigt de potentiële investeerders die op de beurs de stands zullen bezoeken en hij weet dan ook wat er van de projectgroepen verwacht wordt De docent Teammanagement De docent Teammanagement richt zich op het begeleiden van het proces van de projectgroep aan de hand van theorieën en modellen uit projectmatig werken.. Belangrijke procesmatige aspecten zijn onder andere de omgang tussen projectgroepsleden, de samenwerking binnen de projectgroep, het maken en nakomen van afspraken en de individuele inbreng Parallelle projectgroep Tijdens het project zal je de mogelijkheid krijgen de kennis van je medestudenten te benutten. Hiervoor krijgt iedere groep een parallelle projectgroep die hen van feedback kan voorzien tijdens Consultancy-bijeenkomsten. De consultant bepaalt de verdeling van de projectgroepen. Bijvoorbeeld: - Projectgroep 2 kijkt de documenten van projectgroep 1 na - Projectgroep 3 kijkt de documenten van projectgroep 2 na - Projectgroep 4 kijkt de documenten van projectgroep 3 na - Projectgroep 1 kijkt de documenten van projectgroep 4 na Planning In het onderstaande overzicht vind je de deadlines, welke inhoudelijke onderwerpen aan bod zullen komen en welke aanpak gehanteerd zal worden tijdens consultancy. 16

17 Fase W Beroeps- of procesproducten Inhoud Werkwijze consultancy (in lokaal) Deadline 1.Oriëntatie 1 Kick-off project: kennismaken met het project Inleveren convenant Per mail sturen naar docent Teammanagement Convenant Geen klassikale bijeenkomst met de consultant Omdat deze week het uitwerken van het convenant centraal staat is er op vrijdag wel een moment gepland met de docent Teammanagement om vragen te stellen over de uitwerking van het convenant. Hiervoor moeten studenten zich al ingelezen hebben over de vereiste inhoud van het convenant voor uur 2 Inleveren Plan van aanpak * Plan van aanpak KIassikaal en in projectgroepen Per mail sturen naar consultant Studenten lezen de studiehandleiding van tevoren helemaal door. De docent deelt de parallelle groepen in. Hij zal vervolgens indien nodig nog een algemene toelichting geven op het project. Daarna zal hij vragen beantwoorden over de inhoud van het project. Tevens spreekt hij met iedere projectgroep afzonderlijk. 2.Definitie 3 Inleveren analyse trends vrijetijdsaanbod en analyse van één vrijetijdsaanbieder Per mail sturen naar consultant en projectleider van de parallelle groep Analyse trends vrijetijdsaanbod (NL) Klassikaal en op expertise Docent beantwoordt algemene vragen klassikaal. Iedere groep gebruikt de tijd van Consultancy om schriftelijke feedback te geven op de stukken van parallelle projectgroepen. Deze wordt daarna uitgewisseld per mail of hardcopy. Dag voor consulta ncy vóór 16:00 uur 3.Realisatie 4 Analyse trends vrijetijdsaanbod (NL) KIassikaal en in projectgroepen + andere projectleider Docent beantwoordt algemene vragen klassikaal en loopt vervolgens langs de verschillende projectgroepen. Projectgroepen gaan bij elkaar zitten samen met een projectleider uit een andere groep. Door de goede vragen te stellen kan de projectleider kennis opdoen over het project Deze zou hij mogelijk kunnen gebruiken voor zijn eigen projectgroep. 17

18 5 Analyse vrijetijdsvraag KIassikaal en in projectgroepen Docent beantwoordt algemene vragen klassikaal. Vervolgens loopt hij langs de verschillende projectgroepen en helpt waar nodig. 6 Conclusie KIassikaal en in projectgroepen + andere projectleider Docent beantwoordt algemene vragen klassikaal. Projectgroepen gaan bij elkaar zitten samen met een projectleider uit een andere groep. Door de goede vragen te stellen kan de projectleider kennis opdoen over het project Deze zou hij mogelijk kunnen gebruiken voor zijn eigen projectgroep. 7 Eén bestand inleveren met daarin Beschrijving vrijetijdsaanbod Beschrijving vrijetijdsgedrag Conclusie** Aanbevelingen voor marktanalyse Voeg in de mail ook de link naar het projectarchief toe. Aanbevelingen voor marktanalyse KIassikaal en in projectgroepen: Docent beantwoordt algemene vragen klassikaal. Vervolgens loopt hij langs de verschillende projectgroepen voor uur Per mail sturen naar consultant en uploaden in Ephorus 8 Herfstvakantie Voorbereiden beurs 9 Beurspresentatie Docent bezoekt The Future of Amsterdam Leisure-beurs en gaat langs al zijn eigen projectgroepen. Woensda g 28 oktober 4.Afronding sfase 10 Beoordeling met docent Teammanagement en consultant De docenten plannen zelf de eindevaluaties in. In overleg met beide docenten 18

19 6 Beoordelingsformulieren 6.1 Convenant Vormgeving en structuur Inhoud Titel document Gegevens projectgroep Titel project Projectorganisatie Vergaderingen 4 tot 6 pagina's (A4 formaat), overzichtelijke lay-out en met 11 pt lettertype (Arial of Calibri) Het document krijgt een titel en datum Opleiding, klas en projectgroepsnummer binnen deze klas Voornaam, achternaam, (mobiele) telefoonnummer, adres bij Inholland van alle projectgroepsleden Naam van de docent Teammanagement Naam van de consultant/opdrachtgever Komt later op de kaft van het (schriftelijke) projectresultaat: één korte slagzin of een paar trefwoorden eventueel met ondertitel. Beschrijving teamrollen, verdeling en argumenten voor die verdeling. Afspraken m.b.t. samenwerking: - Aanpak en frequentie van vergaderingen, wie wanneer notuleert, wat het ambitieniveau van het team is (uitgedrukt in een cijfer 1-10) en wat het team doet als er binnen het team meningsverschillen ontstaan over - Communicatie / Reageren op s, whats app etc. - Kwaliteit van stukken - Aanwezigheid (ook bij colleges) - Omgangsregels, etc. etc. Het team geeft aan hoe ze ervoor zorgt dat: - de werkzaamheden op tijd verlopen; - de informatie goed wordt uitgewisseld; - welke sancties gelden bij niet-nakomen van afspraken* - de leden elkaar op constructieve wijze feedback geven (wanneer en hoe)? Vergaderschema van de projectgroep in tabelvorm: begin- en eindtijd en plaats van de twee projectgroepsvergaderingen per week. Overzicht van gemaakte afspraken t.a.v. vergaderingen: - hoe en wanneer wordt agenda, notulen en besluitenlijsten opgesteld? - hoe komen deze bij de leden van de projectgroep? - Wie is er verantwoordelijk voor het projectarchief? - Toepassing sancties: Afspraak is afspraak. Wie een afspraak onverhoopt niet na kan komen, is daarmee nog niet van de verantwoording af. - Eén keer niet of onvoldoende nakomen van een afspraak kan gebeuren; een waarschuwing volgt; deze waarschuwing moet worden genotuleerd/binnen twee werkdagen worden gecommuniceerd naar alle groepsleden en betrokken docenten. Dit laatste is heel belangrijk!!!! - Twee keer niet of onvoldoende nakomen van een afspraak betekent een gele kaart, door de overige teamleden toe te kennen. Ook een gele kaar moet worden genotuleerd / binnen twee werkdagen worden gecommuniceerd naar alle groepsleden en betrokken docenten. Dit laatste is heel belangrijk!!!! Een gele kaart bevat een omschrijving van het incident, een omschrijving van wat gewenst wordt, voorzien van een deadline; - Drie keer niet of onvoldoende nakomen van afspraken betekent een rode kaart, toe te kennen in overleg met de docent Teammanagement. Het betreffende teamlid krijgt dan een onvoldoende op zijn Procesformulier, en kan dan zijn project niet met een voldoende afmaken. Het heeft dan geen zin meer om nog deel te nemen aan het project. 19

20 6.2 Plan van aanpak Titel document Gegevens projectgroep Titel van het project Inhoudsopgave Achtergrond project Doelstelling project Het document wordt een titel en datum meegegeven. Gegevens van de projectgroep Titel overnemen van convenant Hoofdstukken, onderverdeeld in paragrafen Korte beschrijving van de context van het project en waarom het project moet worden uitgevoerd (wat is de aanleiding voor het project?). Beschrijving van wat met het project bereikt moet worden. Let op: een doelstelling is niet hetzelfde als een resultaat! Opdrachtanalyse - Wie is de opdrachtgever (wat is de positie van de opdrachtgever)? - Waarom wil de opdrachtgever dat de opdracht wordt uitgevoerd? - Wat is de context van de opdracht? - Wat is de opdracht precies? M.a.w.: wat is het probleem dat opgelost moet worden? Afbakening project Beschrijving van de grenzen van het project; wat gaat de projectgroep wel doen en wat gaat de projectgroep vooral niet doen in het kader van het project. Projectresultaten Wat wordt concreet opgeleverd? (welke producten/ inhoud van het rapport) Risicoanalyse - Waar kun je tegenaan lopen? - Hoe voorkom je dit? - Wat doe je om tot een succesvol resultaat te komen Projectkwaliteitsplan Beschrijving van hoe de projectgroep de projectvoortgang gaat monitoren en hoe de projectgroep (periodiek) gaat controleren of de producten en resultaten voldoen aan de eisen en aan de verwachting van de opdrachtgever. Communicatieplan Beschrijving van wie allemaal geïnformeerd moet worden door de projectgroep, waarover, wanneer en op welke wijze. Planning In deze paragraaf stelt de projectgroep op basis van een grondige analyse van de projectopdracht vast welke activiteiten verricht moeten worden om tot het gewenste projectresultaat te komen: - Hoofdactiviteiten; - Deelvragen (bij de hoofdactiviteiten); - Deelactiviteiten; - Timing activiteiten / personele invulling / taakverdeling; - Aanpassing planning en terugkoppeling 20

21 6.3 Projectarchief Vormgeving en structuur Digitaal archief (Blackboard) met een duidelijke mappenstructuur. Er wordt per map duidelijk aangegeven wat de lezer in de map kan vinden. Heldere benaming van het archief waaruit blijkt: - Om welke project het gaat; - Om welke projectgroep het gaat (klas en projectgroepsnummer). Inhoud MAP: Agenda s MAP: Notulen MAP: Gebruikte bronnen Agenda s van projectgroep-vergaderingen waarin duidelijk staat aangegeven: - Om welke vergadering het gaat (datum, begin- en eindtijdstip van de vergadering); - Genummerde agendapunten in voorgenomen behandelingsvolgorde. - ie de agenda heeft gemaakt Notulen van projectgroepsvergaderingen waarin tenminste is opgenomen: - Namen van de aanwezigen (en indien er iemand afwezig is, naam van de afwezige en reden van afwezigheid; bij gedeeltelijke afwezigheid de tijd van binnenkomst en/of vertrek); - Naam voorzitter en notulist; - Per behandeld agendapunt een verslag van de bespreking: wat is er besproken, welke aspecten zijn aan de orde gekomen, wie heeft wat ingebracht, welke afwegingen zijn er gemaakt, welke conclusies zijn er getrokken en in hoeverre werden deze unaniem ondersteund? Gebruikte bronnen (literatuur, onderzoeken, tijdschriften, websites, interviews met deskundigen etc). Noteer de bronnen zodanig dat de informatie die je er vandaan hebt weer makkelijk te vinden is, dus: Titel boek Titel tijdschrift Naam geïnterviewde Auteur Uitgave datum Telefoonnummer geïnterviewde Uitgever Uitgever geïnterviewde MAP: Correspondentie Datum van uitgifte Naam artikel Onderwerp interview inclusief druk) Auteur(s) artikel Datum interview ISBN nummer Pagina Pagina Belangrijke correspondentie (met opdrachtgever, met consultant, met Docent Teammanagement indien van toepassing). 21

22 6.4 Projectgroep Consultant Beoordeling Productformulier VTM 1.. Groep.. Max. Onderdeel en criteria ++/+/+- /-/-- Resultaten: Het vrijetijdsaanbod in Amsterdam en heel Nederland 40 - Er is, op basis van verschillende bronnen, een gedegen analyse gemaakt van de belangrijkste trends die momenteel spelen in het vrijetijdsaanbod in Nederland. - Er is een gedegen analyse gemaakt van acht vrijetijdsaanbieders in Amsterdam. Hierbij heeft de projectgroep een multidisciplinaire analyse gemaakt en is zij ingegaan op onderwerpen als het aangeboden product, de concurrentie en de klantenkring. Resultaten: Het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse consument in één deelsector 20 Er is een gedegen analyse gemaakt van het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse consument in één door de projectgroepen gekozen deelsector. Hierbij zijn in ieder geval motieven, wensen en behoeften meegenomen. Conclusie: Aansluiting vrijetijdsaanbod op vrijetijdsgedrag consument in één deelsector in Nederland 10 De conclusie laat een kritische beschouwing zien waarin het vrijetijdsaanbod afgezet wordt tegen het gedrag, de motieven en de behoeften van de Nederlandse consument met betrekking tot de aangeboden activiteiten in één van de acht (vrijetijds)deelsectoren Aanbeveling: Vrijetijdsbelevenis in gekozen deelsector 10 - De belangrijkste gaten in de markt in de door de projectgroep gekozen deelsector - Een innovatieve en creatieve vrijetijdsbelevenis uitgewerkt die invulling geeft aan één van de, in de conclusie vastgestelde, gaten tussen het vrijetijdsaanbod en het vrijetijdsgedrag. Beurspresentatie: Overtuigen van potentiële investeerders 10 - Een aansprekende en opvallende stand op de Future of Amsterdam Leisure-beurs - Duidelijke weergave van de marktanalyse en de daar aan gekoppelde innovatieve vrijetijdsbelevenis - Professionele uitstraling van het projectgroepsteam met een duidelijke taakverdeling tijdens de beurspresentatie - Overtuigende presentatie vanuit de projectgroepsleden naar de potentiële investeerder toe waarin zij de mate van haalbaarheid, vernieuwing, klantgerichtheid en de succeskans toegelicht wordt. Taalgebruik/ Vormgeving / Bronvermelding 10 - Is sprake van een goed gestructureerd overzicht van een breed spectrum aan secundaire bronnen - Wordt gebruik gemaakt van actuele en betrouwbare bronnen - Wordt gebruik gemaakt van meerdere soorten bronnen - Wordt gebruik gemaakt van werk van erkende experts of organisaties - Wordt correct refererend geschreven (Hoofd- en bijzaken onderscheiden, betekenis eigen woorden) - Staan correcte en volledige verwijzingen naar de bronnen (zie extra document op Blackboard) - Is gesteld in foutloos Nederlands - Is sprake van een verzorgde en overzichtelijke vormgeving Totaalscore 100 Criterium die voorwaardelijk zijn voor een voldoende beoordeling JA NEE De projectgroep is op een professionele wijze met de opdrachtgever omgegaan. +/+/+-/-/-- Ephoruscheck Paraaf consultant Totaal score Punt 22

23 6.5 Procesformulier PROCESFORMULIER van: (deze zijde uitgebreid invullen en meenemen naar evaluatie) ATTITUDE Ik was behulpzaam en hield mij aan afspraken. Ik was respectvol naar iedereen Ik was verantwoordelijk voor het resultaat. Ik heb taken overgenomen als dat nodig was. MOTIVATIE Ik heb een positieve bijdrage geleverd aan de sfeer. Ik nam voldoende initiatief. Ik heb mijn rol goed uitgevoerd. COMMUNICATIE Ik heb teamgenoten (op een correcte wijze) feedback gegeven. Ik heb regelmatig en op tijd adequaat gereageerd op vragen via /whatsapp etc. LEERVERMOGEN Ik heb, n.a.v. feedback van medestudenten en docenten, aantoonbaar gewerkt aan mijn verbeterpunten. BIJDRAGE AAN HET EINDPRODUCT Ik ben voldoende aanwezig geweest bij de projectbijeenkomsten. Ik heb een constructieve bijdrage geleverd. Ik heb werk geleverd op HBO niveau. PROCES Wij hebben ons aan het convenant gehouden. Wij hebben knelpunten (groeps-functioneren/ communicatie/ leiderschap etc.) op tijd gesignaleerd, besproken en bijgesteld. WERKSFEER Wij hebben elkaar in de uitvoering van ons werk en in onze persoonlijke ontwikkeling ondersteund. Wij hebben elkaar gestimuleerd. Wij hebben op professionele wijze samengewerkt. PROJECTARCHIEF Het archief is volledig (zie bladzijde 16 handleiding projectmatig werken) GEMIDDELD CIJFER Cijfer van student zelf Onderbouwing en reflectie 23

24 Mening van anderen Projectlid 1 Projectlid 2 Projectlid 3 Projectlid 4 Projectlid 5 Projectlid 6 Projectlid 7 Eindcijfer (in te vullen door de docent) Cijfer Onderbouwing - Ieder projectlid vult het cijfer(1-10) in voor betreffende student over het IK-deel (eerste 5 punten voorkant formulier) - Ieder projectlid geeft een korte toelichting bij het cijfer dat gegeven is en geeft het aan de docent. - De input en de (zeggingskracht van de) cijfers worden besproken in de evaluatie. Wat zegt het over de student? - De docent leest en luistert om tot een oordeel te komen en bepaalt het eindcijfer. Paraaf docent 24

25 7 Studiehandleidingen 7.1 Project 1.1: Introductie in de Leisure sector Algemene informatie Algemeen Aanwezigheidsplicht Studiebelasting Werkvorm Inhoud onderwijseenheid Toelichting Ja, bij het vak teammanagement en consultancy. Bij de eerstgenoemde wordt het proces beoordeeld. Je zult minimaal 6 van de 7 bijeenkomsten moeten bijwonen om voldoende beoordeeld te kunnen worden. Dit geldt ook voor de consultancy bijeenkomsten waarbij de consultant, naast de opgeleverde producten, ook de individuele bijdrage aan het eindproduct beoordeeld. 5 EC 140 uur Consultancy Teammanagement In dit project gaat de student in een projectgroep voor Leisure L!fe (fictieve opdrachtgever) kennis vergaren over de Nederlandse en meer specifiek de Amsterdamse vrijetijdsmarkt. Op basis hiervan dient de projectgroep tevens een nieuwe vrijetijdsbelevenis te bedenken. Opdrachtgever Probleem opdrachtgever Projectopdracht Kerncompetenties en beroepshandelingen Leisure L!fe (fictief) Leisure L!fe organiseert de Future of Amsterdam Leisure-beurs. Deze beurs heeft tot doel jonge startups in de vrijetijdssector in contact te brengen met potentiële investeerders. Zie beschrijving boven Kerncompetentie A: creëert (vrijetijds)belevenissen A1: onderzoekt en analyseert interne en externe omgeving - H2: signaleert en analyseert laatste ontwikkelingen en trends in relatie tot de aanleiding - H5: brengt waarden en behoeften van de doelgroep in kaart - H6: observeert en analyseert het bestaande aanbod op de markt Kerncompetentie B: vermarkt (vrijetijds)belevenissen B1: onderzoekt en analyseert de markt - H3: signaleert en analyseert de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van marketing(communicatie) Kerncompetentie E: functioneert als HBO-professional in de VT-sector E1: heeft persoonlijk leiderschap - H1: reflecteert op eigen kwaliteiten en functioneren E2: werkt in teamverband - H1: overlegt en vergadert op gestructureerde en effectieve wijze - H2: herkent en bespreekt conflictsituaties in een (project)team - H3: herkent en bespreekt leiderschapsstijlen in een (project)team - H4: onderhandelt binnen een (project)team of netwerk - H5: communiceert binnen een (project)team of netwerk - H6: beheerst de gangbare omgangsvormen in het werkveld en kan deze effectief inzetten E3: communiceert mondeling en schriftelijk - H1: schrijft heldere, goed gestructureerde teksten in correct Nederlands, passend bij het doel en de doelgroep van de tekst - H3: leest en begrijpt teksten en filtert ze op de benodigde informatie - H4: onderbouwt in gesprekken persoonlijke mening met argumenten - H5: geeft duidelijke presentaties, passend bij het doel en de doelgroep van de presentatie 25

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Creative content writing

Plan van aanpak. Creative content writing Plan van aanpak Creative content writing Team Purmerend Plaats, datum: Opgesteld door: Rotterdam, Juni 2012 Team Purmerend Frank Olsen 0848022 FrankOlsen7@gmail.com Bart Venema 0848849 bartrvenema@gmail.com

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inhoudsopgave Voorwoord 2. 1. Inleiding 3. 2. Verantwoording 7. 3. Toekomstige situatie 8. 4. Haalbaarheid 9. 5. Actieplan 10. 6. Inzet van mensen en middelen 11. 7. Conclusie 12. Bijlage 1 Overzicht van

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Manual. V1 Kernproject en Projectmanagement. IAM 07/08 - V1 kern Blok 3

Manual. V1 Kernproject en Projectmanagement. IAM 07/08 - V1 kern Blok 3 Manual V1 Kernproject en Projectmanagement IAM 07/08 - V1 kern Blok 3 V1 Kernproject, projectmanagement en concepting 2007-08 Instituut voor Interactieve Media Hogeschool van Amsterdam Blok 3 Naam > Klas

Nadere informatie

Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs Pabo Breda 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs Avans Hogeschool PABO Breda Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Academisch jaar 2013 2014 Deze Opleidingswijzer geeft informatie over het

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Slimmer leren. Small Business Point de toepassers

Slimmer leren. Small Business Point de toepassers Slimmer leren Small Business Point de toepassers Dit document mag alleen voor eigen gebruik geprint worden Copiëren en doorzenden naar derden is bij wet verboden Slimmer leren 0. Voorwoord 1. Inleiding

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handboek bij de implementatie van de richtlijn Salode De 10 meest gestelde vragen. Drs. A.C.M. Winters - van der Meer Drs. J.H.C.M.

Handboek bij de implementatie van de richtlijn Salode De 10 meest gestelde vragen. Drs. A.C.M. Winters - van der Meer Drs. J.H.C.M. Handboek bij de implementatie van de richtlijn Salode De 10 meest gestelde vragen Drs. A.C.M. Winters - van der Meer Drs. J.H.C.M. Meerveld Utrecht, januari 2003 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom moeten

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave sopgave 1. Inleiding... 3 Contact... 3 2. Doelen... 4 3. Opzet en programma... 4 Overzicht modules... 5 Event... 5 4. modules en project... 5 Sponsoring en financiering... 5 Publieksevenementen... 6 Event

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie