Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen"

Transcriptie

1 Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen

2 Zorg&Ondersteuning De puberteit is een ontwikkelingsfase die extra aandacht vraagt. In de meeste situaties kan deze extra aandacht geboden worden door het eigen netwerk. Wanneer de draaglast groter is, dan de draagkracht geeft dit extra ontwikkelingstaken. Extra zorg vanuit de school is dan gericht op het versterken van het eigen netwerk en het zo voorspoedig verlopen van de schoolloopbaan. De begeleiding van het team op Charlemagne College Eijkhagen is er op gericht om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Er wordt een beroep gedaan op de persoonlijke kracht en de kracht vanuit het netwerk. Door procesmatig en professioneel te werken leer je leerlingen samen beter om te gaan met tegenslagen. Uiteindelijk maakt dit meer stabiele volwassenen. Met een diploma; want dit is ons gezamenlijk doel! Op onze school kiezen we er voor goed samen te werken met externe deskundigen. De kracht van de zorg binnen school zit in het snel kunnen analyseren, samenwerken met ouders en andere belangrijke betrokkenen en een gezamenlijk plan uit zetten. De coördinator zorg is verantwoordelijk voor het bewaken van dit proces. Inclusief (tussen)evaluaties, vervullen van een regiefunctie, afstemming met derden, netwerkoverleg, het aanvragen van (her)indicaties etc. Onze aanpak is gericht op competenties, draagkracht vergroten; zowel bij het individu als bij het netwerk. Dat houdt in dat het probleem niet altijd oplosbaar is, maar dat de begeleiding gericht is op het beter kunnen omgaan met het probleem. M.a.w. zijn we sterk gericht op ondersteuning zoeken en activeren vanuit de persoon en zijn/haar eigen omgeving. En als dit onvoldoende blijkt, daarbij een gedegen netwerk te kunnen inzetten. Met als belangrijk doel van de school; zoveel mogelijk kinderen op een zo gezond mogelijk manier binnen deze school hun diploma te kunnen laten behalen. Wat kunnen we betekenen? Checkpoint : een kleinschalige time-out voorziening gericht op snelle terugkeer in de les na reflectie van de leerling. De volgende vragen staan hier centraal: - hoe kunnen we na verstoring van de les zo goed mogelijk met de leerling omgaan? - hoe doen we een beroep zijn reflectievermogen? - Hoe kunnen we het leerrendement vergroten? Tegelijkertijd zoeken we naar een manier om leerlingen een rustige plek te bieden om huiswerk te maken, of tijdelijk aan opdrachten te werken. Vanuit het maatschappelijk werk kan individuele, kortdurende, begeleiding geboden worden aan leerling (met hun ouders). Crisisinterventie: omgaan met actuele ingrijpende gebeurtenissen (angst/paniek aanval, sterfgeval, scheiding, opname ouders, ziekte etc.). Casemanagement: regiefunctie waar leerlingen begeleiding bij een externe instantie krijgen, maar hier onderwijs volgen. Gericht op afstemming en samenwerking. Aanvragen en samenwerken met OSO (Ondersteuner Speciale Onderwijsbehoeften, externe deskundigen). Extern Zorg en Adviesteam (ZAT); 3 x per jaar overleg en afstemming met externe partners (GGD, BJZ, Bureau VSV, maatschappelijk werk).

3 Regelmatig overleg met schoolagent. Combinatietraining assertiviteit en faalangstreductie, hier op school aangeboden waarin ouders gevraagd wordt een eigen bijdrage van 75, - euro te leveren. Verwijsindex: wanneer een leerling, met medeweten van ouders, in het ZAT-extern wordt besproken zijn wij als school verplicht hiervan melding te maken in de Verwijsindex. Deze index is een registratiemodel om instanties rondom een gezin met elkaar af te stemmen. Om langs elkaar heen werken, met alle nadelige gevolgen, te voorkomen. Pestprotocol/handelingsplan. Meldcode huiselijk geweld. Omgaan met rouw; handelingsplan. Huiswerkbegeleiding regulier in de schakelklas. Begeleiding bij dyslexie door RT-team. Hoe kunnen we ons verantwoorden? Uiteraard kiezen we vooral het gesprek aan te gaan, met vragen bent u altijd welkom! Het Handboek Zorg, ligt bij Coördinator Zorg ter inzage, zijn de verschillende richtlijnen in de praktijk terug te vinden. Dit om inhoudelijke te verantwoorden hoe we werken, passend bij welke problematiek. Hoe zien de verschillende taken er uit? Docent: vakleerkracht. Verantwoordelijk voor zijn of haar inhoudelijk vakgebied en eigen les. Vanuit deze hoedanigheid door leerling, ouders te bevragen. Mentor: ondersteunende taak richting de leerlingen van haar of zijn mentorklas. Mentor kan rechtstreeks contact opnemen met zorgteam, of andersom; maar in principe altijd in overleg met de ouders en afdelingsleider. Afdelingsleider: deze persoon behoudt het overzicht op het gebied van informatie-uitwisseling als afstemming van de leerlingen op zijn/haar afdeling. De Coördinator Zorg&Ondersteuning heeft tweewekelijks overleg om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en af te stemmen op individueel casusniveau. RT: in ons team werken twee specialisten op het gebied van dyslexie en een specialist op het gebied van dyscalculie. Maatschappelijk werker: problemen op verschillende levensgebieden, brede draagkracht en last analyse op persoons- en maatschappelijk niveau. Op onze locatie is het maatschappelijk werk ook een taak van de Coördinator Zorg. Verschillende stagiaires (maatschappelijk werk of pedagogiek): lopen mee, voeren begeleidingsgesprekken samen uit en doen uiteindelijk begeleidingsgesprekken alleen. Onder begeleiding van de Coördinator Zorg. Wekelijkse begeleiding van de Coördinator Zorg.

4 Trainer: faalangstreductie/assertiviteitstraining. Twee keer per jaar, eigen bijdrage ouders wordt gevraagd. Intake, voorbereidingsgesprek/afstemming en evaluatie; in overleg met de Coördinator Zorg.

5 Coördinator Zorg, op casusniveau: verantwoordelijk voor de afstemming intern en extern, bewaking inhoudelijk proces en het maken van handelingsplannen, verzorgen van aanvragen etc. Wekelijks is er overleg tussen Coördinator Zorg en Eindverantwoordelijke Zorg ( sectordirecteur). Leiding geven aan intern Zorgteam. Er is overleg met alle afdelingscoördinatoren en mentoren op casusniveau. Initiator ZAT 3 x per jaar. Eindverantwoordelijke Zorgcoördinator: voorzitter ZAT, procesbewaker op beleid/kwaliteitsniveau, directielid. Er is wekelijks overleg tussen Coördinator Zorg en Eindverantwoordelijke Zorg (directieniveau). Zorgevaluatie en Zorgplan * De zorgstructuur is opgenomen in de kwaliteitsevaluatie van de zorg * Afspraken vanuit overleg worden vastgelegd in het Zorgplan en controleerbaar uitgevoerd. Komen terug in wekelijks overleg en in de evaluatie * Er ligt in het Zorgplan vast dat het schoolbegeleidingsaanbod in relatie tot het totaal aan ontwikkelingsvragen van leerlingen wordt geëvalueerd en aangevuld/aangepast * De schoolleiding evalueert 1 maal per jaar met de zorgcoördinator de kwaliteit van de expertise van de interne zorgbegeleiders * De zorgcoördinator en directie bespreken jaarlijks het proces van ordenen, verhelderen en bewaken van de begeleidingsroutes (zorgevaluatie) De schoolleiding evalueert, zorgevaluatie, 1 maal per jaar met de zorgcoördinator de aard van de hulpvragen per professioneel moment (vanuit het primaire proces, vanuit het kernteamoverleg, vanuit het intern zorgoverleg, vanuit het ZAT). De evaluatie leidt tot verbeterpunten, aanbevelingen. De verbeterpunten worden vastgelegd in documenten en controleerbaar uitgevoerd. Ons Zorgplan is hiervoor de eerste aanzet.

6 Coördinator Zorg, op casusniveau: verantwoordelijk voor de afstemming intern en extern, bewaking inhoudelijk proces en het maken van handelingsplannen, verzorgen van aanvragen etc. Wekelijks is er overleg tussen Coördinator Zorg en Eindverantwoordelijke Zorg ( sectordirecteur). Leiding geven aan intern Zorgteam. Er is overleg met alle afdelingscoördinatoren en mentoren op casusniveau. Initiator ZAT 3 x per jaar. Eindverantwoordelijke Zorgcoördinator: voorzitter ZAT, procesbewaker op beleid/kwaliteitsniveau, directielid. Er is wekelijks overleg tussen Coördinator Zorg en Eindverantwoordelijke Zorg (directieniveau). Zorgevaluatie en Zorgplan * De zorgstructuur is opgenomen in de kwaliteitsevaluatie van de zorg * Afspraken vanuit overleg worden vastgelegd in het Zorgplan en controleerbaar uitgevoerd. Komen terug in wekelijks overleg en in de evaluatie * Er ligt in het Zorgplan vast dat het schoolbegeleidingsaanbod in relatie tot het totaal aan ontwikkelingsvragen van leerlingen wordt geëvalueerd en aangevuld/aangepast * De schoolleiding evalueert 1 maal per jaar met de zorgcoördinator de kwaliteit van de expertise van de interne zorgbegeleiders * De zorgcoördinator en directie bespreken jaarlijks het proces van ordenen, verhelderen en bewaken van de begeleidingsroutes (zorgevaluatie) De schoolleiding evalueert, zorgevaluatie, 1 maal per jaar met de zorgcoördinator de aard van de hulpvragen per professioneel moment (vanuit het primaire proces, vanuit het kernteamoverleg, vanuit het intern zorgoverleg, vanuit het ZAT). De evaluatie leidt tot verbeterpunten, aanbevelingen. De verbeterpunten worden vastgelegd in documenten en controleerbaar uitgevoerd. Ons Zorgplan is hiervoor de eerste aanzet.

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie