MARKETING. En nu aan de man brengen. Thomas de Leeuw, Sunuru:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKETING. En nu aan de man brengen. Thomas de Leeuw, Sunuru:"

Transcriptie

1 MARKETING En nu aan de man brengen Pas wanneer je als ondernemer echt weet wat jouw klanten wensen, kun je beginnen met geld verdienen. Daarbij komen andere facetten om de hoek kijken dan het optimaliseren van het product of de dienst die je biedt. Het gaat dan veel meer om de vraag hoe je dat product of die dienst aan de man brengt en hoe je de klantwaarde kunt vergroten. Deze en heel veel andere vraagstukken komen aan bod in de module Marketing. Je maakt uitgebreid kennis met verschillende marketingtheorieën en je leert er tal van praktische vaardigheden. Thomas de Leeuw, Sunuru: Deze module bestaat uit een goede mix van praktijk en theorie. Het is een combinatie van een soort crashcourse marketing en een cursus pragmatische vaardigheden. Je leert anders denken en die andere kijk kun je meteen in de praktijk toepassen. En marketing is nu eenmaal een onderwerp waarmee iedere ondernemer te maken krijgt. Antwoorden én vragen Tijdens de module Marketing krijgen deelnemers antwoord op essentiële marketingvraagstukken. Een aantal andere prangende vragen zal juist bewust onbeantwoord blijven; met die onderwerpen moeten deelnemers zelf aan de slag. Waarin zit mijn toegevoegde waarde? Hoe creëer ik onderscheidend vermogen (blauwe bananen en vierkante meloenen!)? Speel ik wel genoeg in op de behoeften van mijn klant? En zelfs: ben ik wel uit volle overtuiging ondernemer? Door deze en andere onderwerpen op de agenda te zetten, zal de module Marketing nog tot ver na de cursusdagen zijn effect hebben. Vijf intensieve dagdelen De module Marketing bestaat uit vijf intensieve dagdelen, waarin veel aandacht is voor de praktijk. Zo worden de leermomenten uit de verschillende cases direct vertaald naar de eigen situatie van de cursisten en is er ruimte om de websites van de deelnemende ondernemers te beoordelen. Een interessant onderdeel en niet zelden een ware eyeopener is het uitwerken van een concreet en realistisch verdienmodel. Trainers De module Marketing wordt gegeven door twee topdocenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam: Wouter de Vries en Ruud Frambach. Wouter de Vries zal het accent leggen op het entrepreneurschap en deelnemers kritisch laten nadenken over hun eigen ondernemerskwaliteiten. Ruud Frambach, hoogleraar Marketing, legt een hoogwaardige theoretische basis en gaat diep in op verschillende marketingtheorieën en thema s.

2 FINANCE I&II Financieel management voor niet-financiële managers Zonder financieel inzicht geen zakelijk succes. Als ondernemer krijg je in iedere fase van de ondernemerscyclus te maken met financiële vraagstukken. Hoe behaal je meer rendement? Wat is de terugverdientijd van een investering? Hoe krijg je de financiering van zo n investering rond? In de modules Finance I en II ontwikkel je de skills die iedere ondernemer nodig heeft om een goede financiële basis neer te zetten en een volwaardig gesprekspartner te zijn voor financiële adviseurs. Charlotte Goos, SkiSens: "Finance is een belangrijk onderdeel van je bedrijf, dus is het cruciaal om je daar goed in te verdiepen. Het voordeel van deze module vond ik dat de trainer alle onderdelen heel helder wist uit te leggen en ook meteen de vertaalslag maakte naar de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld geleerd op welke financiële punten een bank let bij het verstrekken van een lening. Wanneer je als bedrijf wilt groeien of een goede start wilt maken, is dat precies de informatie waar je wat aan hebt. Finance I De module Finance I legt een stevig fundament door vooral aandacht te besteden aan basiskennis. Je leert gebeurtenissen vertalen naar overzichten en krijgt inzicht in de begrippen kasstroom, winst- en verliesrekening, balans en toelichting. Het accent in deze module ligt op het vertrouwd raken met deze financiële bouwstenen. Finance II De module Finance II is een verdieping van module I. Je gaat nu vooral de opgedane kennis toepassen en gebruiken om analyses te maken. Je leert hoe je een analyse maakt van een onderneming, hoe je investeringen onderbouwt, op welke manier je een kostprijs berekent en hoe je de waarde van een bedrijf bepaalt. Theorie en praktijk In beide modules Finance is er een evenwichtige verdeling tussen hoor- en werkcolleges. Bijzonder is dat je voor de werkcolleges zelf een casus kunt inbrengen. Dat kan bijvoorbeeld de jaarrekening van je eigen bedrijf zijn of een concrete financieringsaanvraag. Door deze aanpak kun je de kennis die je opdoet, onmiddellijk toepassen in de praktijk van alledag. Deze doordachte mix van theorie en praktijk is de succesfactor van de modules Finance. Na afloop ben je vertrouwd met de financiële aspecten van je bedrijf, kun je cijfers analyseren en prognoses onderbouwen. Je bent bovendien een volwaardig gesprekspartner voor bijvoorbeeld je accountant of bankier. Trainer De modules Finance I en II worden gegeven door Richard Take van Bureau Kees Horden. Take doceert aan diverse universiteiten en geeft jaarlijks tientallen financiële trainingen in binnen- en buitenland. Het blad Quote betitelde hem als aanstormend talent in de categorie docenten.

3 ONDERHANDELEN De kunst van het beïnvloeden Onderhandelen is voor ondernemers een cruciale vaardigheid. Als ondernemer heb je een doel voor ogen en om dat te kunnen bereiken, heb je hulp en steun van derden nodig. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers, toeleveranciers, afnemers en overheden. Om die hulp te krijgen, moet je deze partijen kunnen beïnvloeden. Tijdens de module Onderhandelen maak je jezelf de kunst van het beïnvloeden meester. Thomas de Leeuw, Sunuru: De dag na deze module hadden wij een belangrijk onderhandelingsgesprek. Ik kon toen meteen de lessen die ik had geleerd, toepassen. Dus: goed voorbereiden en alvast tegenargumenten bedenken en weerleggen. Het mooie is dat je nu ook de tactiek van de andere partij herkent. Daardoor raak je minder snel onder de indruk. Tactieken en invloedstijlen In de module Onderhandelen leer je een juiste taxatie maken van de belangen van de betrokken partijen en ga je ontdekken wie je bondgenoten en wie je rivalen zijn. Je gaat in op de vraag welke strategische keuzes op korte en lange termijn de minste risico s opleveren. Je maakt jezelf een rijk repertoire aan vaardigheden eigen: je leert verschillende beïnvloedingsstijlen, je ervaart wanneer welke stijl effectief is en je krijgt inzicht in de impact van je eigen gedrag op anderen. Aan het eind van de module kun je onderhandelingssituaties goed inschatten, onderhandelingsprocessen (ook met machtige partijen!) regisseren en de verschillende rollen in zo n proces herkennen. Je bent in staat om effectieve onderhandelingsgesprekken te voeren en andere partijen ertoe te bewegen om jou te steunen. Eigen cases De module Onderhandelen heeft grotendeels het karakter van een interactieve workshop, waar het trainen van vaardigheden voorop staat. Na een gedegen stuk theorie, ligt de focus op het oefenen van onderhandelingsgesprekken. Deelnemers kunnen hiervoor eigen cases aandragen. Dat kunnen bijvoorbeeld oude situaties zijn, waarover zij niet tevreden waren. Maar ook toekomstige scenario s kunnen als leidraad dienen voor een praktische oefening. In alle gevallen worden de deelnemers uitgedaagd om de verworven kennis om te zetten in concrete vaardigheden. Trainers De module Onderhandelen wordt gegeven door Magda Veenendaal en Tim Colijn: twee professionele trainers, die hun sporen in het opleidings- en coachingsvak ruimschoots verdiend hebben.

4 PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Effectiever leren communiceren en invloed uitoefenen is het doel de module Persoonlijke Effectiviteit. Als deelnemer krijg je inzicht in de psychologische aspecten van menselijk handelen en je traint gedragsvaardigheden. Je ontwikkelt sensitieve vaardigheden, leert bepaalde technieken in te zetten om de afstand tot anderen te verkleinen en je maakt kennis met de motivatietheorie voor het beïnvloeden van anderen. Een succesvol team samenstellen en het succes te continueren, komt ook uitgebreid aan bod. Deze module helpt ondernemers een geheel eigen daadkrachtige en effectieve stijl van communiceren te ontwikkelen. Lauwerens Metz, Innovattic: Het belangrijkste dat ik in deze module geleerd heb, is dat het soms goed is om je minder conflictvermijdend op te stellen. Het kan in bepaalde situaties juist belangrijk zijn om het conflict (of de discussie) op te zoeken. In herkenbare cases hebben we geoefend hoe je zo n conflict dan kunt hanteren. Door vooral bij je eigen ervaringen te blijven en niet de ander de schuld te geven, bijvoorbeeld. Een waardevolle les! Starters en ervaren ondernemers De waardevolle module Persoonlijke Effectiviteit levert een essentiële sleutel voor succesvol ondernemerschap. Effectief communiceren is immers een eigenschap die een ondernemer iedere dag en in talloze situaties van pas komt. In het contact met medewerkers en relaties, maar ook aan de onderhandelingstafel met bijvoorbeeld een opdrachtgever of toeleverancier. De module is daarmee een waardevolle verdieping voor zowel startende ondernemers als meer ervaren spelers op dat terrein. Individueel OntwikkelPlan (IOP) Voorafgaand aan de workshop investeer je een dag in een uitgebreide assessment die is toegespitst op ondernemerschap. Dit vormt de basis voor jouw IOP. Tijdens de module Persoonlijke Effectiviteit ga je als deelnemer vervolgens drie dagen lang intensief aan de slag. Kennisoverdracht, oefeningen en een op de praktijk gerichte businessgame zijn de belangrijkste ingrediënten van de module Persoonlijke Effectiviteit. Aan het eind van deze zeer complete workshop koppel je alles wat je hebt geleerd weer terug naar je Individueel OntwikkelPlan. Heb je jouw doelstellingen bereikt, hoe ga je daarmee verder en hoe kun je deze lessen gebruiken om jouw onderneming ook op lange termijn te laten doorgroeien? Trainers De cursus wordt gegeven door Magda Veenendaal en Tim Colijn: twee professionele trainers, die hun sporen in het opleidingsen coachingsvak ruimschoots verdiend hebben. Zij gaan de deelnemers intensief begeleiden tijdens dit bijzondere trainingstraject.

5 SALES Meer rendement door goede verkoopstrategie In de module Sales draait alles om het verkoopproces binnen technisch innovatieve ondernemingen. Je gaat je verdiepen in de vraag hoe de markt voor jouw innovatieve product of dienst eruitziet, wie je als klant wil werven, hoe je contact met die potentiële klant legt en hoe je een verkoopgesprek voert. Vooral voor jonge ondernemingen is het belangrijk dat zij veel aandacht besteden aan hun verkoopproces. Zij kunnen immers nog niet leunen op hun reputatie en moeten vanaf het allereerste klant - contact tonen dat zij geloofwaardig en betrouwbaar zijn. In de module Sales leer je daarvoor de juiste technieken. Chokri Mousaoui, Eternal Sun: De belangrijkste les die ik geleerd heb in de module Sales is dat het er niet om gaat dat je iets verkoopt, maar dat je jouw klant helpt bij zijn inkoop. Deze kennis komt niet alleen van pas wanneer je in gesprek bent met prospects, maar ook weer als je zelf ergens klant bent. 38 tot 62% meer rendement Ten onrechte wordt nogal eens verondersteld dat je als succesvol verkoper geboren wordt. De praktijk wijst echter uit dat verkooptechnieken wel degelijk zijn aan te leren en dat deze absoluut vruchten afwerpen. Een goede verkoopstrategie kan wel 38 tot 62% meer rendement opleveren. En inzicht in verkoopprocessen ligt aan de basis van een goede verkoopstrategie. Aan het slot van de module Sales hebben deelnemers dat inzicht: zij weten hoe je nieuwe klanten werft, hoe een verkoopproces in elkaar zit, welke gespreks- en verkooptechnieken je kunt toepassen en dat luisteren daarbij belangrijker is dan praten. Met deze kennis wordt het uitvoeren van sales-activiteiten leuker en vooral succesvoller. Gastsprekers De deelnemers aan de module Sales leggen een stevig theoretisch fundament voor hun verkoopactiviteiten. Daarnaast is er veel ruimte voor het oefenen van gesprekken: van het maken van een eerste afspraak tot en met het voeren van onderhandelingen. Bij de lessen schuiven verschillende gastsprekers aan. Een ervaren ondernemer en een inkoper vertellen bijvoorbeeld hoe zij in de praktijk omgaan met sales en geven tips en adviezen. De deelnemers krijgen bovendien gelegenheid om uitgebreid te oefenen met voorbeeldsituaties waarmee zij in hun eigen onderneming te maken (kunnen) krijgen. Trainer De module Sales wordt gegeven door ondernemer Jochum Jarigsma, directeur van AccuRaad. Hij omschrijft zichzelf als salesfanaat en geeft jaarlijks tientallen praktijkgerichte verkooptrainingen aan grote en kleinere organisaties.

6 V&SC MANAGEMENT Zo efficiënt mogelijk van input naar output Value & Supply Chain Management is een essentieel onderdeel van het primaire proces van een bedrijf en gaat over de vraag hoe je zo efficiënt en effectief mogelijk van input tot output komt. In de module Value & Supply Chain Management leer je hoe de waarde- en productieketen in elkaar steekt en hoe je deze kennis kunt toepassen op jouw eigen praktijk. Vooral technisch innovatieve ondernemers kunnen een bijzondere rol spelen in de keten: in deze module ontdek je wat die rol is en waar de werkelijke waarde van jouw bedrijf ligt. Primaire proces in kaart De module begint met het in kaart brengen van het primaire proces en geeft antwoord op de vraag welke prestatie-indicator voor jouw bedrijf van belang is. Is dat de kwaliteit van het product of de dienst, de snelheid van leveren, de prijs? Vervolgens ga je in op design/ontwerp en komen strategische beslissingen aan bod: welke producten maak je, op welke afzetmarkt ga je je richten en wie zijn je toeleveranciers? In de volgende fases komen planning & control en verbetertechnieken, zoals kwaliteitsmanagement, aan de orde. Tot slot bekijk je de volledige supply chain en ga je onderzoeken hoe je bijvoorbeeld kunt samenwerken met toeleveranciers en hoe je beter kunt inspelen op wensen van klanten. Een leerzame zoektocht die verrassende resultaten kan opleveren; als innovatieve ondernemer kun jij immers daadwerkelijk invloed uitoefenen op de supply chain. Over muren en grenzen heen In de module Value & Supply Chain Management is er veel aandacht voor de praktijk. De theoretische kennis wordt gekoppeld aan herkenbare cases, actuele nieuwsberichten en concrete opdrachten. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om voorbeelden uit de eigen praktijk in te brengen. Omdat juist de ervaring van andere ondernemingen, sectoren en landen uiterst leerzaam is, ligt de focus echter niet steeds op de eigen onderneming. Over muren en grenzen heen kijken, is een belangrijk leermiddel in deze module. Trainer De module Value & Supply Chain Management wordt gegeven door Jack van der Veen. Hij is hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit en een groot voorstander van ketensamenwerking.

7 AANMELDFORMULIER Bedrijf: Deelnemer(s): mei 2012 Persoonlijke effectiviteit september 2012 Finance I 9-11 oktober 2012 Onderhandelen 6-7 november 2012 Marketing november 2012 Sales 8-9 januari 2013 Finance II 5-7 maart 2013 Value & Supply Chain management april 2013 Leiderschap en P&O beleid juni 2013 Investor readiness Kosten voor tweedaagse trainingen zijn EUR 195,- p.p. voor driedaagse trainingen EUR 245,- p.p. ex cl. BTW. De module Persoonlijke effectiviteit kost EUR 345,- p.p. excl. BTW Handtekening:

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills

KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills Al een aantal jaren wordt door KIVI NIRIA een opleidingstraject aangeboden onder de naam KCE: KIVI NIRIA Center of Excellence. Deze trainingen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com directing you to excellence 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g Preparing f or the

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner van het management Op een meer

Nadere informatie