Statements van de leden van het Comité van Aanbeveling van de Social Trade Organisation (STRO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statements van de leden van het Comité van Aanbeveling van de Social Trade Organisation (STRO)"

Transcriptie

1 Statements van de leden van het Comité van Aanbeveling van de Social Trade Organisation (STRO) Elke orde heeft op enig moment behoefte aan een antithese. Om zichtbaar te maken dat er ook andere wegen denkbaar en begaanbaar zijn naar een menswaardig bestaan. En om de weg vrij te maken naar een mogelijke synthese die ons weer enkele stappen verder kan brengen. Het vorm geven van een antithese, van een alternatief voor de steeds dominanter wordende geldeconomie, dat is wat STRO doet. Zij vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Dr. Herman Wijffels, ex-bewindvoerder Wereldbank en initiatiefnemer Sustainable Finance Lab Al jarenlang houdt STRO in onze samenleving de hoop gaande dat concrete en zinvolle veranderingen mogelijk zijn. Zij geeft daar met handen en voeten uitdrukking aan, tot in het buitenland toe. STRO mag daarom geen strobreed in de weg worden gelegd. Als één organisatie effectief de leugen aantoont van de slogan TINA, there is no alternative, dan is het wel STRO. Professor Bob Goudzwaard, emeritushoogleraar aan de VU in Amsterdam Ik ben geen econoom en ik kan dus niet zeggen dat deze activiteiten zonder meer tot een betere leefbaarheids verdeling in de wereld leiden. Wat mij echter zeer aanspreekt is de constante verdieping in het probleem.wat ik in hun aanpak zo waardeer is dat STRO gewoon doorgaat met haar activiteiten; steeds zoekend naar een weg en een methode die met vallen en opstaan wel tot dat doel leidt, die eerlijkere en duurzamere samenleving. Margreeth de Boer, ex-minister VROM Om de klimaatverandering effectief tegen te gaan, zijn diepe ingrepen nodig op het gebied van investeringen. De huidige eco - nomische en financiële structuur in de wereld maakt dat vrijwel onmogelijk. Het gevolg kan zijn dat natuurrampen het beleid gaan bepalen. Onder andere daarom is het van groot belang dat STRO zoekt naar nieuwe structuren, die minder belemmerend zijn voor het voeren van beleid voor de langere termijn. Dr. Jan Terlouw, ex-minister van Economische Zaken en schrijver

2 Aanbevelingen bij het boek Gewoon geld conditioneert het denken en handelen op groei en reclame voor behoeften die we eerst nog niet geld zet de sluizen open naar ideeën over duurzaamheid, levensvervulling en een toekomst voor je kinderen. Het is puur eigenbelang om te gaan meedoen aan een Social Trade Credit Circuit. Prof. Bernard Lietaer, auteur van Geld en duurzaamheid, voormalig Centraal Bankier, fondsbeheerder en adviseur van overheden, multinationale ondernemingen en organisaties. Kern(probleem) van het huidige systeem is rente. Rente die over alle schulden moet worden betaald aan bankiers die dit geld uit het niets mogen creëren. Rente die in de vorm van bonussen onder diezelfde bankiers mag worden verdeeld. Zij zullen dit monopolie op geldcreatie nooit vrijwillig uit handen geven. Juist daarom is het van essentieel belang dat er wordt doorgegaan met de het uitwerken van een parallel renteloos geldsysteem. Willem Middelkoop, auteur en oprichter Commodity Discovery Fund Bij Helen Toxopeus wil je doorlezen om te weten hoe het zit. Ze opent een wonderbaarlijke wereld voor wie hem betreden wil, een wereld waarin een echt alternatief van bloei voor groei besloten ligt. Marjan Minnesma, Urgenda Helen Toxopeus neemt de lezer op meeslepende wijze mee in haar zoektocht naar een andere wereld en de vraag of een ander soort geld daarvoor een vereiste is. Rens van Tilburg, lid van het Sustainable Finance Lab De zogenaamde financiële crisis heeft veel onvrede over het reilen en zeilen van onze economie aan het licht gebracht. Een financieel stelsel dat zich heeft losgezongen van de reële economie van goederen en diensten wordt niet meer begrepen, en blijkt perverse prikkels en onvoorstelbare risico s te kennen. Op allerlei terreinen worden alternatieven ontwikkeld: voor de energievoorziening, verzekeringen, voedselproductie, noem maar op. Het ligt voor de hand dat hierbij ook nieuwe vormen voor financiering, en voor geld, worden gezocht. stro, Social Trade Organisation, plaveit de weg. Dit boek is dan ook de moeite waard voor pioniers in de nieuwe economie. Jan Paul van Soest, entrepreneur en adviseur, partner De Gemeynt coöperatie en mede-oprichter De Groene Zaak

3 Een heldere voorjaarzon scheen laat in de middag naar binnen toen ik in het voorjaar van 2010 met een collega van Marketing in een overlegruimte van een ing gebouw zat. Het was op een steenworp afstand van de werkplek van Helen Toxopeus, maar een andere bank. Ons overleg ging over de winst, die moest dat jaar weer boven de 10% uitkomen. En plotseling bedacht ik hoe een grafiek van een 10% winststijging er jaar na jaar gaat uitzien over 26 jaar zal men de totale huidige omvang per jaar moeten groeien We keken elkaar aan en moesten er eigenlijk vooral om lachen. Dat kon natuurlijk nooit, ook al konden we best nog wel wat efficiënter werken, of wat kosten besparen. De weken erna bleef het knagen. Ik stelde mezelf vragen over winst, over marge en over rente. Van de ene vraag viel ik in de andere. Want wat is geld? Collega s binnen de bank konden die vragen niet precies beantwoorden. Wilde ik nog wel meewerken aan dit systeem? Ik besloot mijn baan op te zeggen en op zoek te gaan naar werk dat in mijn ogen waardevoller was. Het is dan ook een feest van herkenning om dit boek te lezen. Ik weet dat ook veel mensen binnen de financiële wereld graag echte verandering zouden willen. Dat sommige mensen zoals Helen of ik hun baan kunnen opzeggen, is een luxe. Veel collega s zijn als kostwinner met een prettige hypotheekregeling niet in staat om zomaar weg te gaan. En degenen die het systeem willen veranderen lopen binnen de bank tegen veel weerstand aan. Misschien niet van collega s of het management, maar vooral omdat het systeem zo allesomvattend is dat je niet weet waar je moet beginnen. Het is daarom ook zo n prachtige oplossing dat we in staat zijn om naast de Euro een nieuw systeem neer te zetten. Er is geen financiële revolutie nodig. We kunnen bottom-up alternatieve systemen lanceren. Experimenteren en leren; doenken noem ik dat tegenwoordig. Maarten Nijman, Aantrekkelijk alternatief Waar de milieubeweging individueel gedrag wil verbeteren en één onderwerp tegelijk aanpakt, stoot STRO meteen door naar de kern: het geld dat de raderen dol doet draaien. Met een slimme verandering wordt ons gedrag vanzelf beter, bloeit de economie in plaats van dat hij uit zijn voegen groeit, en dient hij de mens weer in plaats van de omgekeerde situatie van vandaag. Echt iets voor Transition Towns. Paul Hendriksen, Transition Towns Nederland Iedereen weet dat het in de financiële sector anders moet. Dit boek laat zien dat ander geld daartoe misschien wel onmisbaar is. Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht Waardevolle ideeën over hoe geld weer in dienst kan komen te staan van de samenleving in plaats van andersom. Bas Eickhout, europarlemtariër voor GroenLinks

4 Een zeer verhelderend gesprek dat de ernstige beperkingen van het huidige monetaire systeem bloot legt en laat zien dat er goede alternatieven zijn, onder meer met geld zonder de verlammende druk van rente en met de juiste prikkels voor sterke lokale economieën en sociale samenhang. Dit boek heeft een hoopvolle boodschap in barre euro tijden. Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit en auteur van De Euro valt, en wat dan? Ik vind dit boek een echte eye-opener. Het heeft me tot tranen toe geroerd. Dette Glashouwer, theatermaakster Pas toen ik me in de rol van geld verdiepte, kreeg ik antwoorden over hoe de economie werkt. In onze vereniging zijn veel leden ervan overtuigd dat met ander geld een basisinkomen mogelijk is. Ad Planken, voorzitter Vereniging Basisinkomen STRO werkt al decennia aan een van de lastigste problemen van deze tijd, de los van de werkelijke economie geraakte rol en macht van geld. In dit boek wordt hiervoor een aansprekende oplossing gedemonstreerd. Idealen sterven echter vaak in schoonheid omdat ze niet in het bestaande systeem zijn te introduceren. De grote verdienste van het voorgestelde nieuwe geldsysteem is dat het ook hiervoor een geloofwaardige oplossing aanreikt waar ieder die duurzaamheid wil bevorderen kennis van moet nemen! Bastiaan Zoeteman, hoogleraar duurzaamheid Telos, Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University Helen Toxopeus neemt de lezer mee op haar zoektocht naar de aard van geld, en hoe we het beter kunnen gebruiken. Prikkelend en praktisch. Dirk Bezemer, hoofddocent economie, Rijksuniversiteit Groningen Wat écht opmerkelijk is aan de crisis, is dat er nauwelijks in brede kring wordt gediscussieerd. Wat is hier nu echt aan de hand? Wat zouden we van de crisis moeten leren? Zijn niet veel fundamenteler vernieuwingen nodig? Dit zeer leesbare boek daagt uit tot nadenken over zulke cruciale vragen. John Grin, hoogleraar systeeminnovaties aan de Universiteit van Amsterdam

5 De voortgaande afbraak van de unieke kwaliteiten van de aarde en de toenemende ongelijkheid in de wereld hebben te maken met ons geldstelsel. Het is de hoogste tijd om dat niet langer als vanzelfsprekend te beschouwen en daar kritisch over te leren denken. De gesprekken van Helen Toxopeus en Henk van Arkel stimuleren dat kritische denken enorm en zijn daarom zeer lezenswaardig. Egbert Tellegen, emeritus hoogleraar milieukunde Een soort geld ontwerpen dat mensen uit eigenbelang duurzaam en verantwoord laat handelen, dat is een manier om de steady state te realiseren die Machiavelli waardig is. Gert Jan Jansen, Hof van Twello/auteur Kleinschaligheid als alternatief Een bank maken voor iedereen, voor de economie, de toekomstige generaties, voor u en mij, en niet voor de bankiers dat is de uitdaging die NewB in België aangaat. Dan komt dit boek langs met een mooi overzicht van mogelijke nieuwe wegen die bewandeld kunnen worden, aan de hand van voorbeelden over heel de wereld globalisering in zijn goede vorm. Marc Bontemps, NewB (www.newb.coop), de andere Vlaamse bank i.o Weet u wat graangeld is? Of goudgeld, Freigeld, en het wondereiland Barataria. Het komt allemaal voorbij in soort geld, samen met het wonder van Wörgl, LETS, barternetwerken en regiogeld. En dan moet STRO s eigen oplossing nog komen. Dit boek maakt heel goed duidelijk waarom rente een onvermoed, veelkoppig monster is dat duurzaamheid in de weg staat. Vervolgens draagt het een reële oplossing aan in de vorm van soort geld. Maranke Spoor, voorzitter Stichting Permacultuur Onderwijs Iedere keer als iemand een krediet (bijvoorbeeld een hypotheek) neemt bij een commerciële bank, wordt nieuw digitaal geld gecreëerd. In moderne economieën is inmiddels ruim 90% van het geld op deze manier in omloop gekomen. Dit betekent dat wij onze geldhoeveelheid huren van commerciële banken tegen het geldende rente tarief. Dit is totaal onnodig. Gelukkig laat STRO zien dat het anders kan. Rentevrij geld is mogelijk! Martijn Jeroen van der Linden, promovendus en onderzoeker aan de TU Delft - Economie van Innovatie en Technologie

6 De banken hebben nog niet door dat zij net als de olie-industrie aan het eind van hun levenscyclus geld staat in de coulissen om een nieuwe rol te vervullen in een nieuwe economie. Zoveel maakt dit boek wel duidelijk. Karel Oosting, grafisch ontwerper Vanuit mijn werk aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik o.a. supply chain management doceerde, heb ik inzicht in het functioneren van branches en supply-netwerken. Volgens mij is het Social Trade Credit Circuit hier zeer bruikbaar. Er is bij supply-netwerken de laatste tijd veel belangstelling voor mogelijkheden de keten een rol te laten spelen in de financiering van de onderlinge transacties (supply chain finance). Het gebruik van termijn-euro s kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het omvat ook mogelijkheden van reverse factoring (confirming). Nu blijven de voordelen van reverse factoring nog teveel beperkt tot de grote leveranciers van de hele grote bedrijven of overheden. Bij gebruik van termijn-euro s kunnen ook MKB-leveranciers profiteren, net als de leveranciers van de leveranciers. Het gebruik van termijn-euro s kan ook gemakkelijk gecombineerd worden met een bredere contracyclische kredietverlening. Ik hoop dat in opkomst zijnde kredietunies inzien dat dit hen een unieke innovatiemogelijkheid biedt. De positieve effecten van het gebruik van termijn-euro s zijn: goedkoper werkkapitaal, bredere kredietverlening en minder afhankelijkheid van banken. Voor zakendoen en business genereren zijn nodig: durf, oog voor de mogelijkheden van samenwerking en een nuchter oordeel. Het zou mooi zijn als clubs van ondernemers regionaal of branchegewijs, en eventueel georganiseerd in kredietunies die kwaliteiten toepassen op het zelf, onderling, organiseren van financiering. Met het softwarepakket Cyclos 4 is het gereedschap beschikbaar om aan de slag te gaan. Jacob Wijngaard, emeritus hoogleraar productiemanagement en betrokken bij de ontwikkeling van een Social Trade Credit Circuit in Nederland Geld moet de relaties tussen alle gebruikers dienen, niet de belangen van instellingen en enkelingen. De digitale revolutie biedt ook op dit gebied de kans voor radicale verandering ten goede. Henk van Arkel laat zien dat een rechtvaardiger toekomst vandaag al realiteit is. Jurriaan Kamp, hoofdredacteur en mede-oprichter The Optimist

Stichting STRO Oudegracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305.

Stichting STRO Oudegracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305. Stichting STRO Oudegracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305 Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 pagina 2. Waar staat STRO voor?

Nadere informatie

Stichting STROhalm Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.strohalm.nl www.socialtrade.org info@strohalm.nl.

Stichting STROhalm Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.strohalm.nl www.socialtrade.org info@strohalm.nl. Stichting STROhalm Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.strohalm.nl www.socialtrade.org info@strohalm.nl Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave: p 1. Voorwoord 3 2. Introductie 4 3. Algemene

Nadere informatie

Stichting STRO Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305.

Stichting STRO Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305. Stichting STRO Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 pagina 2. Waar staat STRO voor?

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

Ecosysteem voor Business

Ecosysteem voor Business Ecosysteem voor Business Van efficiency naar effectiviteit Evert Jan van Hasselt Pauline Romanesco "De auteurs zijn er in geslaagd zowel de redenen waarom als de manier waarop anders organiseren en werken

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De transitiekracht van nieuwe gemeenschappen

De transitiekracht van nieuwe gemeenschappen Stoutenburglezing 2014 De transitiekracht van nieuwe gemeenschappen Van groot naar kleiner, groots! Dr. Martine Vonk* Een maand geleden hebben we met ruim 50 mensen van Time to Turn een feestje gevierd.

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Social TRade Organisation. Beleidsplan 2014-2017

Social TRade Organisation. Beleidsplan 2014-2017 Social TRade Organisation Beleidsplan 2014-2017 Voorwoord bij STRO s beleidsplan 2014-2017 Elke orde heeft op enig moment behoefte aan een antithese. Om zichtbaar te maken dat er ook andere wegen denkbaar

Nadere informatie

versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden.

versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. Auteur: Henk van Arkel GELD DAT STOM IS. EN HET GOEDE NIEUWS IS: BINNENKORT WORDT

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

ALM-MODELLEN ADIEU JEAN FRIJNS. MERCI! OPERATIONELE ISSUES NIEMAND VERANTWOORDELIJK PRIVATISERING

ALM-MODELLEN ADIEU JEAN FRIJNS. MERCI! OPERATIONELE ISSUES NIEMAND VERANTWOORDELIJK PRIVATISERING ADIEU JEAN FRIJNS. MERCI! Prof. dr. J.M.G. Frijns, directeur van ABP Vermogensbeheer en waarnemend directievoorzitter van ABP, treedt per 1 juli 2005 terug uit de Directieraad van ABP. Zijn invloed op

Nadere informatie

De Kredietcrisis & Geld

De Kredietcrisis & Geld De Kredietcrisis & Geld Geld pompen in een crisis, helpt dat? Noch de 700 miljard dollar die Bush eind 2008 in de economie pompte noch de 20 miljard euro van Bos hebben de kredietcrisis beëindigd. Hoe

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Aangezien er echter nog meer interessante en inspirerende uitspraken werden gedaan, leest u op op deze pagina s het volledige verslag.

Aangezien er echter nog meer interessante en inspirerende uitspraken werden gedaan, leest u op op deze pagina s het volledige verslag. Koninklijke Saan is sinds eind 2012 gecertifeerd op nivieau 3 van de CO2- Prestatieladder, een meetinstrument op het gebied van duurzaamheid, dat momenteel veel aandacht geniet. Omdat het delen van kennis

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie

HYBRIDE BANKIEREN. Verslag van een onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen. Jan Jonker (red.)

HYBRIDE BANKIEREN. Verslag van een onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen. Jan Jonker (red.) HYBRIDE BANKIEREN Verslag van een onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen Jan Jonker (red.) Met bijdragen van Moniek van Daal, Tim von der Fuhr, Stefanie Hesseling, Sjoerd Janssen, Chriss

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

schaamteloos delegeren Taco oosterkamp GRATIS SNEAK PREVIEW De belangrijkste geheimen voor groei door je team te professionaliseren

schaamteloos delegeren Taco oosterkamp GRATIS SNEAK PREVIEW De belangrijkste geheimen voor groei door je team te professionaliseren Taco oosterkamp Taco Oosterkamp maakt het leven van elke moderne leider een stuk makkelijker. Dominique Haijtema, hoofdredacteur Management Team Met gratis online training schaamteloos delegeren De belangrijkste

Nadere informatie

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Tabe Jorritsma e.a inhoudsopgave Voorwoord 06 Inleiding Globalisering, kinderarbeid, kappen van 09 regenwouden wat kunt ú doen? Deel 1 De rol

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

Introductie. Dames en heren, goedenavond.

Introductie. Dames en heren, goedenavond. Tijdens het eerste congres van de PO-Raad met als titel: 'Bevlogen Besturen' is Tex Gunning uitgenodigd een lezing te houden op 7 juni 2012. Hieronder zijn betoog Introductie Dames en heren, goedenavond.

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Hoe gaat het met de Makkie in de Indische Buurt?

Hoe gaat het met de Makkie in de Indische Buurt? Hoe gaat het met de Makkie in de Indische Buurt? Lotte Boonstra & Prof dr. Arjo Klamer Erasmus Universiteit Rotterdam 23 maart 2013 Een jaar geleden is de Makkie gelanceerd in de Indische buurt in Amsterdam.

Nadere informatie

Mensen met mogelijkheden

Mensen met mogelijkheden Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid Leeswijzer Wij hebben niet zomaar een boek willen maken,

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie