Marc Holvoet - Docent Urban Design NHTV Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marc Holvoet - Docent Urban Design NHTV Breda"

Transcriptie

1 Tijd Thema Facilitator Inhoud uur Het nieuwe stad maken : een kans voor ruimte en mobiliteit Marc Holvoet - Docent Urban Design NHTV Het Nieuwe Stad maken is een ontwikkelde methode voor de transformatie van stad en dorpen, waardoor deze op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, mobiliteit, voorzieningen, woonwensen, etc. Deze benadering past bij de verandering die de ruimtelijke ontwikkeling doormaakt. Geen grootse herstructuringsopgaven (top-down bepaald), maar met gerichte en effectieve ingrepen de wijk mee laten bewegen met kansen en knelpunten (bottom-up). Nu en in de toekomst uur Keten-financiering van Supply Chain Finance Hogeschool Windesheim, lectoraat Supply Chain Finance: Christiaan de Goeij, Dr. Ronald de Boer, Dr. J. van den Hondel Vanuit NHTV: Andre Gijsberts, Jan Verheij Beide docent Logistiek NHTV Staat enerzijds de werkkapitaalpositie van het MKB onder druk door verminderde kredietverstrekking door banken, anderzijds wordt deze druk nog eens opgevoerd doordat grote partijen in de leveranciersketen eenzijdig hun betalingstermijnen verlengen. Dit heeft directe gevolgen voor de liquiditeitspositie van het MKB en remt de economische groei. Ketenfinanciering of Supply Chain Finance kan hier oplossingen bieden. De bekendste verschijningsvorm is reverse factoring, een concept waarbij de inkopende partij haar voordelige credit rating inzet om via de bank van de inkoper of andere platformen goedgekeurde facturen voor te financieren. Supply Chain Finance of Ketenfinanciering is een ontwikkeling op het snijvlak van ketenmanagement en financiering. Het behelst verticale financieringsoplossingen, gericht op meerdere spelers in dezelfde waardeketen. Ketenfinanciering kan een inkopend bedrijf helpen op het gebied van: Risico's (beheersing van leverings- en kwaliteitsrisico's), Rendement (lagere kosten), Relatie (samenwerking met leverancier bestendigen) en Rekenschap (maatschappelijk

2 13.00 uur Cycle Intelligence: nieuwe kijk op het fietsen Joost de Kruijf - Docent Mobiliteit NHTV verantwoord ondernemen). Leveranciers kunnen profiteren van de kredietwaardigheid van een sterkere koper. Door snelle goedkeuring van facturen in combinatie met de mogelijkheid tot snelle betaling door middel van een ketenfinancieringsprogramma is er voordeel te behalen voor zowel koper als toeleverancier. Deze sessie gaat over inzichten die de afgelopen 2 jaar verkregen zijn door de combinaties tussen de NHTV opleidingen built environment, gaming en leisure met de toegepaste technieken van Big Data en Imagineering. Tijdens de presentatie worden de deelnemers van het werkveld uitgedaagd om deze technieken te toetsen op de bestaande markt en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen uur (tot half 5) NHTV onderzoekt: medicijnresten in water en voedselveiligheidsincidenten. Denk jij mee over noodzakelijke oplossingen?? Pauline van Beusekom en Francoise van der Broek - Docenten Logistiek NHTV Workshop deel 1 ( uur) Door de toename van chronische ziekten (zoals COPD, diabetes, hoge bloeddruk en obesitas) en de langere levensverwachting gebruiken mensen steeds meer en langer medicijnen. Een deel van deze medicijnen komt via de urine en/of ontlasting in het riool terecht en is soms moeilijk afbreekbaar, een ander deel wordt weggegooid en onder andere in afvalverbrandingsovens vernietigd. Het maatschappelijk belang van enerzijds het terugdringen van medicijnresten in het water en anderzijds efficiënt medicijngebruik is dus groot. De vraag waarover wij gedurende deze workshop met jullie willen discussiëren is Wat kunnen wij doen om medicijnresten in het water terug te dringen en hoe kunnen wij medicijnverspilling nu en in de toekomst tegen gaan. Workshop deel 2 ( uur) Voedselveiligheidsincidenten - zoals de salmonellabesmetting van zalm en de EHEC-bacterie uitbraak - zijn de laatste jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Ook buiten de voedselindustrie zien we incidenten rond producten die niet aan de kwaliteits- of

3 13.00 uur Aankondiging lancering NewWays: voorheen Multi Modal Smart System Frans van den Boomen Projectleider NewWays NHTV veiligheidseisen voldoen, waarop snel en adequaat gereageerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de recente preventieve terugroepactie van Toyota van ongeveer auto s in verband met een mogelijk defecte airbag. De vraag waarover wij gedurende deze workshop met jullie willen discussiëren is Wat zijn zaken waarmee je te maken krijgt in geval van een incident in jouw keten waarbij het product niet aan de vereiste kwaliteitseisen voldoet. NewWays is een Brabants initiatief dat zich richt op het ontwerpen en grootschalig gebruiken van betrouwbare, duurzame en snelle logistieke verbindingen. Dit gebeurt zowel via de weg maar vooral via water- en spoorverbindingen, met belangrijke Europese marktgebieden. Tijdens de Dutch Design Week 2015 wordt NewWays officieel gelanceerd. Innovatie in marktdistributie en natuurlijke samenwerking tussen toonaangevende verladers vormen de essentie. Naast Europese clusters van verladende bedrijven kan NewWays als platform gebruikt worden voor het toekomstbestendig maken van de logistieke sector alsook voor onderwijs en onderzoek uur (tot half 5) Know how? Know More! Innovatieve kennisontwikkeling voor (ruimtelijk) mobiliteitsmanagement Paul van de Coevering (researcher) Ineke Spapé (lector) NHTV In hoeverre spelen attitudes van mensen een rol bij verandering van het mobiliteitsgedrag? Waarom leiden fysieke aanpassen als knooppuntontwikkeling rondom stations en de verbetering van fietsvoorzieningen soms tot veranderingen in gedrag en soms ook helemaal niet? Wat zijn op dit moment belangrijke kennishiaten op het gebied van mobiliteitsmanagement waar we ons in de komende jaren op moeten richten? En welke innovaties kunnen we vanuit het werkveld benutten om onze studenten toekomstbestendig op te leiden? uur Paul van de Coevering (researcher) Paul deelt met u de laatste actualiteiten en inzichten uit zijn

4 promotieonderzoek aan de TU Delft. Centraal hierbij staat de rol van attitudes (houdingen) bij het veranderen van mobiliteitsgedrag uur Optimalisatie van secundaire zorg in het ziekenhuis Jan Scheffer adviseur in optimalisatie van ziekenhuis Logistiek, Archos uur Ineke Spapé (lector) Ineke Spapé sluit met haar presentatie aan op de inhoud van de eerste sessie. Hierin zal deze lector een eerste tip van de sluier oplichten van het nieuwe lectoraat mobiliteitsmanagement aan NHTV. Het lectoraat is een samenwerking tussen het ministerie van IenM (Beter Benutten). NHTV heeft als doel om innovatieve kennis op het gebied van mobiliteitsmanagement te bundelen en te ontsluiten, te ontwikkelen en toe te passen. In geen enkele andere sector zijn zoveel veranderingen tegelijk. Op alle niveaus en in alle disciplines zijn beleidswijzigingen van organisatie en politiek voelbaar. Maar ook de zorgconsument verandert in hoog tempo. Daar komt nog bij dat toekomstige ontwikkelingen onbekend zijn, maar al wel meegenomen moeten worden in verandertrajecten. Wat betekent dit alles voor de processen in de zorg. Hoe gaan we om met veranderen klantwensen? Welke impact heeft al die bezuinigingen op primaire en secundaire processen? In de laatste decennia lag er een sterke focus op de primaire processen in de zorg, en dat heeft ons aan de top van de wereld gebracht. Maar juist de veranderende klantwens heeft een grote impact op de ondersteunende processen. Beschikbaarheid, flexibiliteit, kostenbeheersing en servicegerichtheid zijn sleutelwoorden die de processen sterk beïnvloeden bij de facilitaire diensten in de zorgsector. Hoe krijgen we primaire en ondersteunende processen dichter bij elkaar, en hoe kunnen we de processen zo inrichten dat toekomstige ontwikkelingen soepel ingepast kunnen worden? Wat betekenen de

5 15.00 uur Supply Chain Academy; een nieuwe manier van kennis delen en vergroten. Op alle niveaus in de organisatie Erik Hopstaken en Bas Holland Supply Chain Academy Fons de Weert, algemeen directeur en medeeigenaar MAVRO International beleids-, politieke- en klantwijzigingen voor de ondersteunende diensten in de zorgsector? Dat is het thema van de zorgtafel bij Meaningfull Meetings van de NHTV. Hoe mooi en simpel kan het zijn: leren terwijl je werkt en werken terwijl je leert. Voor, door en met mensen uit de praktijk. Om alle uitdagingen in onze dynamische en snelgroeiende markt en topsector het hoofd te kunnen bieden. De Supply Chain Academy is voor hen die een stapje verder willen. Voor hen die bij willen blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Logistiek en Supply Chain Management. Maar ook voor hen, die van collega s willen leren hoe je door andere managementtechnieken een beter bedrijfsresultaat kunt bereiken. Die willen investeren in het creëren van een pijplijn van jong talent voor de toekomst. Door, voor en met collega's uit de praktijk, die weten waar ze het over hebben, die het zelf al hebben meegemaakt. En door veelbelovende talenten, die het verdienen om een carrière binnen het uitdagende werkterrein van Supply Chain Management te gaan maken. In een algemene introductie wordt dit nieuwe initiatief gelanceerd en krijgt U de unieke kans om mee te beslissen over de manier, waarop we dit nieuwe medium het beste in de markt kunnen zetten. Daarna zullen we in 2 sessies een tipje van de sluier oplichten over de manier van werken met deze nieuwe manier van lerend werken en werkend leren uur Control Towers in Supply Chains Bram Havekes - Docent Logistiek NHTV In deze sessie over Control Towers in Supply Chains neemt Bram u mee naar de wereld van de Control Towers in de logistiek. Waarom zijn ze er? Wat kun je ermee? Hoe werken ze? En waarom werken ze (soms) niet zoals je wilt? Al met al een (ver)brede(nde) kijk op het fenomeen Control Towers.

6 15.00 uur Hoe conventioneel wegvervoer omgezet wordt naar GreenRail, railvervoer voor versproducten, onder het motto: Shift Happens! uur The fun lane : waarde-creatie op een evenement door logistieke maatregelen uur Haal meer uit uw medewerkers en versterk uw innovatiekracht Michiel van Veen Royal Lemkes Maarten van Rijn - Docent Logistiek NHTV Bas Groot Docent Logistiek NHTV Bij innovatie wordt ingestoken op procesinnovatie en vernieuwing in technieken. Bij de ontwikkelingen op het gebied van Greenrail zijn naast bovengenoemde ontwikkelingen ook het aspect van sociale innovatie, maar dan als mental shift opgenomen. Veranderingen van culturen en open staan voor nieuwe ontwikkelingen is een basis gedachte waarbij transitie processen tot een goed einde worden gebracht. Michiel van Veen gaat in op de wijze waarop Royal Lemkes, service provider en exportbedrijf van sierteeltproducten, dit proces samen met Edwin Wenink van FloraHolland heeft opgezet en geïmplementeerd. Waarde-creatie in logistieke ketens is bij uitstek een item in de evenementenlogistiek. De waarde in de keten voor bezoekers van evenementen, zit in de beleving van de verschillende schakels. Veel organisatoren en gemeenten die evenementen huisvesten, hebben weinig of geen oog voor deze belevingsketen. Een goed vormgegeven fun lane waarin service en veiligheid cruciaal zijn, bepaalt de kwaliteit van het evenement. Maarten neemt u mee in het creëren van een Fun lane voor al uw events! Logistieke bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Hoogopgeleide talenten zijn hard nodig voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld automatisering, procesverbetering en (door- ) ontwikkeling van logistieke concepten. Het vak van planner verandert door het gebruik van nieuwe tools zoals geavanceerde planningssoftware, business intelligence dashboards en continue communicatie met stakeholders. Dit vraagt een andere manier van werken: supply chain denken, sterk wisselende klantvragen en de behoefte om meer gestructureerd te plannen. Het opleiden van uw medewerkers zorgt ervoor dat ze een bredere rol binnen de organisatie kunnen vervullen en dat ze actief bijdragen aan proces- en resultaatverbetering. U stimuleert de betrokkenheid en

7 productiviteit van uw medewerkers en vergroot de aantrekkingskracht en innovatief vermogen van uw bedrijf. Bas Groot laat u ontdekken hoe u het opleiden van medewerkers koppelt aan succesvolle logistieke projecten en het door ontwikkelen van uw planningsafdeling uur 25 jaar NHTV, wat doe je er mee??!! Leo Kemps Academiedirecteur, Academie SLM Tijdens zijn presentatie gaat Leo Kemps in op de ontwikkelingen die de academie SLM in 25 jaar NHTV heeft doorgemaakt. Hij schetst op geheel eigen wijze welke ontwikkelingen hij heeft gezien. Van het volgen van colleges in de schoolbanken tot de huidige trend in E- learning en projectgestuurd onderwijs. Wat waren zijn bijzondere ervaringen, in welk spannings (werk) veld heeft hij moeten acteren en hoe ziet hij de toekomst van het onderwijsmodel.

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

NIEUW THUIS VOOR ZZPer

NIEUW THUIS VOOR ZZPer 0 NIEUW THUIS VOOR ZZPer Gefeliciteerd! Je bent zelfstandig ondernemer geworden! Dat juichen wij toe, wij zijn het immers ook. Als geen ander begrijpen wij wat dat feit met een mens doet. Als zelfstandig

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

Innovatie in agrologistiek: De Lessons Learned uit 15 agrologistieke

Innovatie in agrologistiek: De Lessons Learned uit 15 agrologistieke Innovatie in agrologistiek: De Lessons Learned uit 15 agrologistieke innovatieprojecten Uitgevoerd in opdracht van: Connekt - Platform Agrologistiek Buck Consultants International Nijmegen, 7 december

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Werkplan Futura 2013

Werkplan Futura 2013 Werkplan Futura 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Governance en legitimatie 9 2.1 Bestuurlijk platform 10 2.2 Platform commissarissen 10 2.3 Platform corporaties, gemeenten en maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst?

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Health & Public Service Delivering Public Service For The Future Copyright 2015 Accenture All Rights Reserved. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

:2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE

:2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1 Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE mobiliteitsmanagement STEDELIJKE BEREIKBAARHEID, INDIVIDUELE INFORMATIEDIENSTEN EN GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld In 2020 woont naar verwachting zo'n 70

Nadere informatie

1 R E T AI L A G N E A D

1 R E T AI L A G N E A D 1 R E T I A L A G E N D A 3 Waarom een Retailagenda? De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen in de detailhandel, waaronder veel jongeren die er

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere

Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV 2 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie