culturele broedplaats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "culturele broedplaats"

Transcriptie

1 D O R P E N K R A N T N U M M E R 2 JA A R G A N G 2 A P R I L P R I M O N H, H E T K E N N I S C E N T R U M VA N D E S O C I A L E P R A K T I J K Toekomst kerk Zuidermeer Eierlandsche huis krijgt nieuw dak 2 3 Dorpsraad Abbekerk en de Wmo Nieuwsbrief en advertentie 4/5 6 Het werd begin zestiger jaren opgericht in een leegstaande lagere school. Dorpelingen staken de handen uit de mouwen en braken drie klaslokalen door. Zo ontstond een gemeenschapsvoorziening die geschikt was voor toneeluitvoeringen. Dat voorzag in een behoefte, al was het maar omdat vlak daarvoor de dorpskroeg was afgebrand. De plaatselijke toneelvereniging, vrouwen van nu, de biljartclub, de kaartclub, de historische vereniging, het basisonderwijs met een jeugdmusical en de dorpsfeestcommissie hebben daar tot volle tevredenheid hun stekkie gevonden. De beentjes gaan er ook regelmatig van de vloer. Recentelijk kwam er ruimte bij, omdat de vrijwillige brandweer ergens anders zijn intrek nam. Het bestuur is druk doende om het dorpshuis een face-lift te geven. De ingang en de toiletgroep worden Dorpshuis als culturele broedplaats We gaan naar Oost-Knollendam. Het is even zoeken langs de oostelijke Zaanoever tussen Wormerveer en Spijkerboor, maar uiteindelijk vinden we het dorp. Ooit waren Oost- en West-Knollendam verbonden via een dam en een sluis. Daar is niets van over. Terwijl West-Knollendam vrijwel is opgeslokt door een groot bedrijventerrein, heerst aan de andere oever nog de rust van het Wormer- en Jisperveld. e beeldbepalende kerk en de lokale kroeg hebben de tand des tijds niet doorstaan. Er heerst een serene rust, maar schijn bedriegt. Er wonen slechts vijfhonderd mensen, toch is er een bloeiend gemeenschapsleven. Het dorpshuis is hét kruispunt van veel sociaal verkeer, zowel van de geboren dorpelingen als de import. D gemoderniseerd, het gebouw wordt ook van buiten opgeknapt en er zijn plannen om het oorspronkelijke aanzicht met zijn karakteristieke luifel weer in ere te herstellen. Daarbij zal ook een beroep gedaan worden op het fonds groot onderhoud dorpshuizen van de provincie Noord-Holland. (zie elders in dit nummer) Nationaal PlattelandsParlement Het PlattelandsParlement is geen formeel parlement maar een direct PlattelandsParlement is een beweging op gang te brengen. Een bewe- gesprek van plattelanders met parlementariërs. Het is het antwoord ging gericht op het vergroten van de betrokkenheid en invloed van de op de hindernissen die u als plattelander tegenkomt wanneer u actief circa 6 miljoen plattelandsbewoners op de plattelandsontwikkeling in bezig bent op lokaal niveau. Die hindernissen worden vaak opgeworpen Nederland. Op zaterdag 6 oktober 2007 zal voor de tweede keer het door beleid, wet- en regelgeving, opgelegd door Den Haag of Brussel. Nationale PlattelandsParlement worden georganiseerd. Het zal plaats- Met het PlattelandsParlement is er eindelijk een middel om direct vinden in Lunteren. Zet de datum alvast in uw agenda! Kijk voor meer met de verantwoordelijken, namelijk de Tweede Kamerleden, in informatie op bij Nationaal Plattelands- gesprek te treden en te werken aan oplossingen. Het doel van het Parlement U kunt daar zelf ook onderwerpen aandragen. Buurtsuper haalbaar 7 Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe naam, liefst een waar de geschiedenis van het dorp in doorklinkt. Freek de Jonge Noord-Holland kent bijzondere plekken op het platteland met een cultureel aanbod dat je daar niet zou verwachten. Het dorpshuis van Westwoud is zo n populaire accommodatie, de kerk in Wadway eveneens. In dat rijtje hoort de theaterzaal van Oost-Knollendam, dat een belangrijke functie heeft voor aanstormend talent. Jonge cabaretiers weten de intimiteit, de typisch dorpse sfeer en het enthousiaste publiek zeer te waarderen. Het geheel staat vanaf 2001 onder de bezielende leiding van de stichting Podium OostKnollendam (POOK). De mensen van POOK zijn theaterliefhebbers, die met een enorme inzet alle festivals aflopen op zoek naar oud en nieuw talent. Menig bekend artiest heeft er zijn nieuwe programma uitgetest: Lebbis&Jansen, Youp van t Hek, Hans Teeuwen en Freek de Jonge. De laatste is in de Zaanstreek opgegroeid. Ook jongere artiesten uit de school van de comedy-train van Raoul Heertje, Najib Amhali, Jan Jaap van der Wal weten de weg naar het sfeervolle theaterzaaltje met zijn 140 zitplaatsen te vinden. Er is ook vaak sprake van wachtlijsten, omdat de kaartjes de deur uitvliegen. De mond-tot-mond reclame in artiestenland is groot, dus velen melden zichzelf aan voor een try-out. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers kan voor een professionele belichting en geluidsversterking zorgen. De kleedkamers zijn onlangs sterk gemoderniseerd. Liefhebbers kunnen historische foto s van dit lieflijke oord en meer informatie over het dorpshuis en Pook vinden op

2 2 D O R P E N K R A N T Zuidermeer als voorbeeld voor de nood van vele kerken. Dat stond 1 maart als kop boven een artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Mevrouw Kruisinga, gedeputeerde van Noord-Holland was op werkbezoek in het dorpshuis van Zuidermeer. Haar bezoek markeerde een belangrijke stap in de voortgang van het plan om een wijksteunpunt te realiseren in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Zuidermeer. Alle aanwezigen hadden lof voor de plannen om het kerkgebouw opnieuw in te richten. Het wordt een voorbeeld genoemd hoe kerkgebouwen opnieuw een belangrijke rol kunnen spelen in de vitalisering van het platteland. De provincie onderschrijft dit. Mevrouw Kruisinga overhandigde aan wethouder Jan Vriend van de gemeente Koggenland waarvan Zuidermeer een kern vormt, een cheque van e ,-. Dit bedrag komt uit de regeling van de provincie over wijksteunpunten. Nieuwe toekomst kerk Zuidermeer De overhandiging vond plaats tijdens een feestelijke lunch in de rooms-katholieke kerk, waarvan een deel al enkele jaren op provisorische wijze in gebruik is als dorpshuis. Het bisdom was er, de gemeente uiteraard, wooncorporatie Intermaris-Hoeksteen, maar ook een ruime delegatie van inwoners uit Zuidermeer gaven acte de présence. Wethouder Vriend memoreerde aan het leefbaarheidplan van Zuidermeer dat in 2001 was vastgesteld, als resultaat van het pilot-project vaststelling leefbaarheidsplannen kleine kernen. Vanwege de sluiting van het enige dorpscafé was in dat plan een prominente plaats ingeruimd voor een onderzoek naar een multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw. Na veel overleg met alle betrokken partijen hebben de plannen rond de herinrichting van het kerkgebouw in de afgelopen jaren gestalte gekregen. Ook de huidige raad van de nieuwe gemeente Koggenland hecht groot belang aan dit project. jeugd kan er sporten. Een deel van het gebouw wordt bestemd voor een zogeheten WonenPlus loket. Inwoners kunnen hier terecht met vragen rond de wet maatschappelijke ondersteuning. Het architectenbureau Sander Douma uit Stompetoren gaat de verbouw en de herinrichting uitvoeren. Tijdens de feestelijke lunch hingen tekeningen Uitreiking aan de wand van hoe het cheque er straks uit gaat zien. Het bisdom Noord-Holland was aanvankelijke sceptisch, maar gaandeweg de plannen sloeg de stemming om. De bisschop werd enthousiast. Dit kan zelfs een voorbeeld worden voor het gebruik van kerkgebouwen op het platteland in de huidige tijd, zei een Onze lieve Vrouw van Lourdeskerk Daarom maakte wethouder Vriend woordvoerder van het bisdom. bekend dat Koggenland een bedrag van e ,- op de begroting Het parochiebestuur is met de heeft vrijgemaakt voor de realisatie ontwikkeling meegegaan. Toen het van het project. plaatselijke café sloot dreigden De inwoners dragen zelf naar veel indoor activiteiten van de schatting e bij middels verenigingen weg te vallen. zelfwerkzaamheid en de schenking Enkele jaren later werd besloten, van een perceel grond. Daarop kan na raadpleging van de parochiegemeenschap, de kerk alsnog in woningcorporatie Intermaris- Hoeksteen woningbouw ontwikkelen. Hiermee is de financiële eredienst en te herbestemmen als zijn geheel te onttrekken aan de haalbaarheid van het project veiliggesteld en kunnen de plannen Het parochiebestuur is erg blij dorpshuis. doorgaan. dat in de nieuwe plannen de mogelijkheid voor de uitbreiding BISDOM van de huidige sacristie tot AANVANKELIJK kapel/gebedsruimte alsnog is SCEPTISCH opgenomen. Woningcorporatie Het kerkgebouw wordt voor een IntermarisHoeksteen, de nieuwe deel gesloopt. Het achterste deel eigenaar van het gebouw, roemt blijft staan en wordt ingericht als de goede samenwerking met alle multifunctioneel gebouw. Het gaat partners: het gemeentebestuur, plaats bieden aan alle verenigingen het parochiebestuur, de stichting uit het dorp. Er wordt een ontmoetingsruimte ingericht. In het het perceel grond, en Stichting Bejaardenzorg, de schenker van gebouw wordt een verdiepingsvloer aangebracht waar sport- en van het wijksteunpunt. Dorpshuis, de toekomstige huurder fitnessactiviteiten zullen gaan plaatsvinden. Ook de basisschool- Luc Overman / Peter Naber Van de redactie December 2006 heeft PRIMO een dorpenkrant uitgebracht. Dat was iets nieuws. We probeerden de nieuwsbrieven voor dorpshuizen en dorpsraden te integreren in een nieuwe formule. Dat is ons goed bevallen. Maar wat belangrijker is: van het lezerspubliek kregen wij positieve geluiden. Mag ik ook op de verzendlijst, kregen wij regelmatig te horen. We gaan door met de krant. We zullen er per jaar drie uitbrengen. Twee voor de zomer en een in het najaar. Op de middenpagina s treft u het nieuws en de berichten voor de dorpshuizen en de dorpsraden. Maar zoals gezegd, de krant heeft een bredere formule. Hij is bestemd voor alle actieve bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties op het platteland, bestuurders en wie zich verder allemaal druk maakt om de leefbaarheid van woonkernen op het platteland. Op de andere pagina s treft u interviews aan, portretten van dorpen, onderzoek, publicaties. Laatste kans opzetten eigen website Zoals bekend biedt het PDNH de dorpshuizen die bij het platform zijn aangesloten de mogelijkheid om een eigen website op te zetten. Er wordt telkens voor drie dorpshuizen tegelijk een instructieavond belegd. Hierbij is geen bijzondere kennis vooraf noodzakelijk. De website is afgeleid van die van het PDNH (www.pdnh.nl). Het heeft een content management systeem waardoor er snel en eenvoudig mee gewerkt kan worden. De resultaten van eerder gerealiseerde sites kunt u bekijken op de volgende adressen: en In verband met de financiële ondersteuning door het Oranje Fonds is het project gebonden aan een tijdslimiet. Indien u wilt deelnemen aan dit project dan dient u zich vóór 1 juni 2007 op te geven bij het PDNH. De introductiekosten en het eerste jaar hosting zijn voor rekening van het PDNH. Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Aanmeldingen na 1 juni 2007 kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Na deze datum blijft het mogelijk om over de site te beschikken, alleen de kosten zullen dan door het dorpshuis zelf gedragen moeten worden. De jaarkosten voor hosting bedragen e179,40. Inschrijven kan per Schermerhorn! Reserveer 22 september Thema: Grote provinciale dorpendag Datum: Zaterdag 22 september 2007 Locatie: De Blinkerd in Schoorl Inhoud: Workshops, wandelgangen, lezingen, marktkramen Weer: Stralend

3 D O R P E N K R A N T 3 Fiscus op bezoek De belastingdienst heeft onlangs een dorpshuis in Noord-Holland gecontroleerd. De dienst heeft zonder waarschuwing boetes opgelegd. De fiscus wil het PDNH niet vertellen waar zij bij controle op let en ook niet of er meer dorpshuizen gecontroleerd gaan worden. De ambtenaar die het onderzoek bij het dorpshuis deed sprak van een landelijke controle, maar tot nu toe heeft het PDNH maar van één geval gehoord. Mocht u zich willen voorbereiden op een bezoek van de belastingdienst, kijk dan in elk geval ook naar de volgende zaken: Identiteit Van personen die werkzaam zijn in het dorpshuis, inclusief vrijwilligers, moet een kopie van een goedgekeurd identiteitsbewijs aanwezig zijn, zoals een paspoort of een identiteitskaart (géén rijbewijs). Hoewel een landelijke vrijwilligersorganisatie deze eis van de belastingdienst voor vrijwilligers aanvechtbaar vindt, raadt zij toch aan er wel aan te voldoen. Bedrijfskleding Op bedrijfskleding moet een logo van het dorpshuis zitten van minimaal 70 vierkante centimeter. Als de kleding uit meerdere delen bestaat, bijvoorbeeld een broek en een shirt, moet het op beide zitten. Bedrijfskleding die hier niet aan voldoet wordt aangemerkt als loon in natura. Voor meer informatie over identiteitspapieren en bedrijfskleding zie Trefwoorden voor het zoekvenster zijn identiteit en logo. Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Deze vergoeding is gebonden aan diverse voorwaarden, waaronder maximumbedragen. Overschrijding van die bedragen doet het belastingvoordeel teniet. Attenties, personeelsdag en dergelijke De bedragen die belastingvrij mogen worden besteed aan attenties, kosten voor een personeelsdag en persoonlijke feestdagen zijn aan maxima gebonden. Over vergoedingen en attenties vindt u meer informatie in de Vraagbaak op Trefwoorden voor het zoekvenster zijn Waardering (voor de vrijwilligersvergoeding), attenties, personeelsdag en feestdagen. U kunt natuurlijk ook de belastingtel. bellen, , kies in het keuzemenu voor Ondernemingen. Vrijwilligers leggen nieuwe vloer aan Er zijn veel gemeenschapsvoorzieningen voor de eigen bevolking, zoals dorpshuizen. De provinciale subsidieregeling voor groot onderhoud van dorpshuizen is ook op Texel goed ontvangen. Het heeft geleid tot grote inspanningen bij de vrijwilligers. Op de werkvloeren en in de bestuurskamers zijn veel nieuwe ideeën geboren en plannen gemaakt. Het overgrote deel van de vrijwillige besturen op Texel is op één of andere manier mee bezig met opknappen, soms in combinatie met uitbreiding van activiteiten. Het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp was een van de eerste dorpshuizen, dat met succes een beroep deed op de nieuwe regeling. De Cocksdorp is het meest noordelijke dorp op Texel, in de nabijheid van de vuurtoren. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd op basis van een experiment een multifunctioneel centrum gebouwd met daarin een dorpshuis, een school en een sportzaal. Hieraan is later nog een overdekt zwembad toegevoegd. De school en het zwembad zijn inmiddels omgebouwd tot een zalencomplex. De toneelclub, de sport- en spelverenigingen, vrouwen van nu, de peuterspeelzaal, de paramedische organisaties; allen weten ze de weg naar het dorpshuis te vinden. Door het wegvallen van de inkomsten uit het onderwijs wordt voortdurend gezocht naar aanvullende inkomstenbronnen. Grote opknapbeurt Grondige verbouwing Eierlandsche Huis op Texel Texel krijgt jaarlijks tienduizenden toeristen op bezoek. Op hoogtijdagen telt het eiland meer bezoekers dan de inwoners.toch heeft dat de sociale infrastructuur en het verenigingsleven in de dorpen niet aangetast. Rond de eeuwwisseling is van binnen veel gemoderniseerd. Het gebouw kreeg een meer eigentijdse uitstraling. Toch bleven er nog problemen over. Het dak en de vloer van de sportzaal waren dringend aan vervanging toe. Dat zijn geen geringe investeringen voor een kleine vrijwilligersorganisatie. Verder waren er problemen met de geluidsisolatie van de barruimte. De gemeente draagt de dorpshuizen een warm hart toe, maar beschikt door tal van oorzaken niet over voldoende middelen om de zes dorpshuizen, die het eiland rijk is, verregaand te helpen. Om deze elementaire gemeenschapsvoorzieningen op te knappen was het geld uit de provinciale regeling, aangevuld met andere fondsen dan ook zeer welkom. Zelfwerkzaamheid werd daarbij niet geschuwd. Er zijn vele honderden uren van vrijwilligers gaan zitten in deze grote operatie. Bij de vervanging van de dakbedekking is gebruik gemaakt van een nieuw procédé. De oude bedekking is blijven liggen. Het dak is uitgevlakt met afschotmortel en de daken zijn voorzien van 5 cm dikke isolatieplaten waarover een zogenaamd EDPM membraam is aangebracht.voor de toepassing van dit procédé moet de dakconstructie wel in orde zijn. Bij het Eierlandsche Huis bleek het zeer arbeidbesparend. Het dak is nu voor 40 jaar gegarandeerd waterdicht. Ook het verwijderen van de oude vloer van de sportzaal heeft vele hoofdbrekens en de nodige zweetdruppels gekost. De hele vloer was verzeept en moest handmatig met plamuurmessen verwijderd worden. Ploegen vrijwilligers hebben alleen al aan dit onderdeel ruim veertien dagen gewerkt, maar het resultaat liegt er niet om. Ook de isolatieproblemen rond het horecagedeelte zijn met succes aangepakt. Bij een verbreding van activiteiten wordt gedacht aan tentoonstellingen, ouderenvoorzieningen en de ontwikkeling van een dorpssteunpunt. Voor het dorpssteunpunt kon in het kader van de regeling groot onderhoud tevens een spreek- en behandelkamer met wachtruimte worden gerealiseerd. Het bestuur ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Waar de juiste combinatie van goede ideeën, zelfwerkzaamheid en de beschikbaarheid van de juiste financiële potjes niet toe kunnen leiden!

4 D O R P E N K R A N T COLOFON PDNH Voorzitter Nieuwsbrief PDNH Ger Praamstra, Secretaris Van de bestuurstafel Gerard de Nooy, Jaarvergadering PDNH Vereniging van Kleine Kernen 17 april 2007 Noord-Holland Dorpshuis De Moriaan Voorzitter Dorpsduinen 4 Trudy Steenbergen, Wijk aan Zee secretariaat De jaarvergadering van Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland wordt gehouden op 17 april 2007, aanvang uur en vindt plaats in dorpshuis De Moriaan aan de Dorpsduinen 4 te Wijk aan Zee. Postcode 1949 EG, telefoonnummer Voor de pauze het huishoudelijk gedeelte. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen en verzonden stukken 4. Verslag jaarvergadering 2006 Website PDNH 5. Jaarverslag Bestuurders van dorpshuizen, kijk ook eens op onze website voor belangrijke 6. Financieel verslag berichten en actueel nieuws. U vindt er bijvoorbeeld informatie over 7. Plannen 2007 controle van de belastingdienst lagere energietarieven 8. Rondvraag vervallen van de gebruiksvergunning collectieve verzekeringen vrijwilligersvergoedingen en nog veel meer Dorpshuizen, horeca-exploitatie en paracommercie: bron van inkomsten of bron van conflict? Na de pauze zal aandacht worden besteed aan dit thema. Even voorstellen Via onze leden en andere kanalen bereiken ons veel berichten over onduidelijkheden en discussies met de gemeente en de commerciële horeca over het te voeren beleid. Dat beleid is per gemeente verschillend. Wat in de ene gemeente niet mag, wordt in een andere gemeente toegestaan of gedoogd. In sommige gevallen komt het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) en zelfs de rechter er aan te pas. En dat in een tijd waarin van een groot aantal dorpshuizen wordt verwacht dat zij financieel zelfstandig hun dorpshuis exploiteren. Centale thema Hoe hier mee om te gaan luidt het centrale thema van deze avond voor de besturen van de dorpshuizen. Als sprekers zijn uitgenodigd Tom Vellinga van onze Friese zusterorganisatie Doarpswurk en Frans Braspenning, beheerder/ horeca-exploitant van dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee. Na een inleiding van beide heren kunnen we aan de hand van uw vragen voortborduren op dit wel zeer actuele thema gezien een aantal recente gerechtelijke uitspraken! De jaarvergadering is niet alleen het moment waarop het bestuur verantwoordelijkheid aflegt, maar bij uitstek ook de gelegenheid voor u om uw wensen kenbaar te maken, uw bemerkingen te maken over hoe u denkt over ons functioneren en mee te discussiëren over de toekomstige ontwikkelingen van de dorpshuizen in onze provincie. Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. Nog niet aangesloten? Mocht u zich, als dorpshuisbestuurder, aangesproken voelen op de inhoud en is uw dorpshuis nog niet aangesloten bij het Platform, ook dan bent u van harte welkom. Wij hopen u in dat geval te kunnen overtuigen van het belang van onze stichting voor uw dorpshuis en alle dorpshuizen in onze provincie. Mocht u zich nog aansluiten voor het begin van de vergadering, dan kunt u direct meebeslissen over onze toekomst en kunt u direct profiteren van onze voordelen. Wij hopen veel dorpshuisbestuurders te mogen begroeten. Gerard de Nooy, secretaris. Binnenkort zal ik voor de tweede keer de jaarvergadering voorzitten van het Platform Dorpshuizen Noord-Holland (PDNH). Ik besef dat velen nog geen kennis met mij hebben kunnen maken. Het PDNH houdt haar bestuursvergaderingen telkens in een ander dorpshuis. Tijdens deze gelegenheden heb ik al met een aantal dorpshuisbesturen nader kennis kunnen maken. Het lijkt mij echter goed om mij aan u allen voor te stellen. In 1942 ben ik geboren in de stad Groningen. Na een werk- en studietijd in Amsterdam ben ik medio de jaren zestig als gymnastiekleraar op het eiland Texel beland. Begin zeventiger jaren ben ik medewerker geworden bij de gemeente Texel. In 2000 heb ik als hoofd van de sector Welzijn bij de gemeente afscheid genomen. Na ruim 41 jaar arbeid ben ik met vervroegd pensioen gegaan. In mijn functie bij de gemeente ben ik vele jaren betrokken geweest bij het dorpshuiswerk. Texel heeft 6 actieve dorpshuizen die de weg naar het gemeentelijke apparaat altijd goed hebben weten te vinden. Vanuit deze contacten ben ik als ambteloos burger al snel in het dorpshuiswerk beland. Zo ben ik secretaris-penningmeester geworden van het dorpshuis het Eierlandsche Huis. Dezelfde functie vervul ik voor de dorpscommissie van De Cocksdorp. Het is goed om ook eens aan de andere kant te staan. In de eerste jaren als bestuurder in het vrijwilligerswerk heb ik mij naar de lokale overheid terughoudend opgesteld. Echter, de laatste jaren neem ik volop deel aan de contacten met de overheid. Het is een leuke ervaring om nu aan de andere kant van de tafel te zitten. In 2001 is het dorpshuis het Eierlandsche Huis begonnen met een grondige renovatie. Elders in deze krant leest u er meer over. Het ging in twee fases. In 2006 kon de verbouwing worden afgerond. Als secretaris-penningmeester ben je nauw betrokken bij de voorbereiding, de uitvoering en afronding van zo n project. Om de eerste fase rond te krijgen waren de vele vrijwilligers hard nodig, maar daarnaast zijn ook bijdragen verkregen van de gemeente Texel, het Oranjefonds, het ministerie van Economische zaken en de Rabobank. Voor de financiering van de tweede fase heeft het Eierlandsche Huis bijdragen ontvangen van de gemeente en van de provincie, uit de subsidieregeling voor groot onderhoud van dorpshuizen. Op basis van de ervaringen met dit project is mij heel duidelijk geworden hoeveel tijd en inspanning het kost om zaken voor elkaar te krijgen en de benodigde financiële middelen bijeen te garen. Toen het bestuur van het PDNH mij in 2005 vroeg of ik bestuurslid wilde worden van het platform dorpshuizen heb ik graag ja gezegd. Ik draag de doelstelling van het platform een warm hart toe. De ervaringen van de afgelopen periode hebben geleerd dat er nog veel te doen is voor het wel en wee van de dorpshuizen. Graag ben ik bereid om hieraan mijn steentje bij te dragen. Dat al zo snel het voorzitterschap zou volgen was niet voorzien, maar ik hoop mij in deze functie ook nuttig te kunnen maken voor de dorpshuizen in Noord Holland. Graag tot ziens op de jaarvergadering van het PDNH dinsdag 17 april aanstaande. Ger Praamstra, voorzitter.

5 Wetgeving Arbokrant Als vrijwilligersorganisatie bent u vanwege de wettelijke aansprakelijkheid verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Doordat de Arbowet voor vrijwilligers flink is versoepeld, hoort u in het vervolg zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Bent u bestuurslid van een dorpshuis en wilt u meer weten? Vraag een gratis krant over de nieuwe regels aan bij PRIMO nh. Vereenvoudiging vergunningenstelsel horeca Het kabinet wil het vergunningenstelsel voor de horeca vereenvoudigen door de Drank- en Horecawet aan te passen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de dorpshuizen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan komt de Drank- en Horecavergunning voortaan op naam van het bedrijf of de eigenaar te staan. Als er een nieuwe leidinggevende is (iemand met het certificaat Sociale Hygiëne) dan hoeft dit alleen nog maar te worden gemeld. Andere wijzigingen zijn dat de burgemeester de vergunningen gaat verlenen, maar deze ook kan intrekken; en dat de wet de alcoholverstrekking in sportkantines gaat regelen. Het wetsvoorstel is voor advies ingediend bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer dit plaatsvindt. Meldingsplicht vervangt gebruiksvergunning Duidelijke eisen aan brandveiligheid die overal in het land gelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe concept-gebruiksbesluit. Bovendien vervalt de gebruiksvergunning voor gebruikers van gebouwen die bestemd zijn om meer dan vijftig mensen te herbergen. Hiervoor in de plaats komt een meldingsplicht. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en daarmee de brandveiligheid van het gebouw blijft bij de gebruiker; de controle op het brandveilig gebruik blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het ministerie van VROM heeft de afgelopen jaren de regelgeving voor gebruiksvergunningen tegen het licht gehouden. Doorn in het oog waren de verschillende aanvullende eisen op het gebied van brandveiligheid die gemeenten hanteren. Daarbij kwam het dringende verzoek vanuit het bedrijfsleven om de regeldruk te verminderen. Op voorwaarde dat de brandveiligheid niet inboet, heeft het ministerie naar nieuwe mogelijkheden gekeken. Hieruit is een nieuw concept-gebruiksbesluit voortgekomen, dat voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. Het streven is om het nieuwe besluit per 1 augustus 2007 in werking te laten treden. Samengevat leidt het nieuwe Gebruiksbesluit tot het volgende: eenheid in gemeentelijke voorschriften die landelijk gaan gelden door deze eenheid zijn minder aanvullende eisen nodig; indien in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden H D O R P E N K R A N T 5 ligheidseisen voor het gebruik van dat gebouw opleggen. Meer informatie Op kunt u in het artikel Meldingsplicht vervang gebruiksvergunning diverse besluiten downloaden. Geluidsnormen versoepeld voor muziekverenigingen Goed nieuws voor dorpshuisbesturen en vooral voor brass- gehuisvest, blijft het noodzakelijk een gebruiksvergunning meer nodig; bands, harmoniebands en gebruiksvergunning is niet aan te vragen. Het gaat hier gemeenten toetsen een melding fanfares. De geluidsnormen om bijvoorbeeld ziekenhuizen, en bepalen zelf wanneer controle die zijn vastgelegd in het verpleeg- en verzorghuizen en ter plekke plaatsvindt; een Activiteitenbesluit worden gevangenissen; gebouw dat onder de meldingsplicht valt, kan na melding in uitvoeringen in het dorpshuis aangepast. Bij repetities en voor gebouwen waarin meer dan vijftig mensen verblijven gebruik worden genomen; hoeven deze muziekgroepen geldt een meldingsplicht bij wanneer de gemeente constateert dat het gemelde gebouw houden aan de geluidsbeper- zich binnenkort niet meer te de gemeente over het gebruik en de brandveiligheidsmaatregelen; het aanvragen van een kan zij aanvullende brandvei- gelden voor een dorpshuis. onvoldoende brandveilig is, kende eisen die normaal Waarschijnlijk treedt het besluit halverwege 2007 in A D V E R T E N T I E werking. Daarna mogen de colleges van B&W de geluidsnormen soepel hanteren voor amateur-muziekverenigingen. Veel dorpshuizen kunnen waarschijnlijk besparen op de kosten voor geluidsisolatie. Betaal Sena niet teveel Sena behartigt de belangen van makers en producenten van muziek. Namens hen incasseert Sena de vergoedingen bij de gebruikers van de muziek. Tot deze gebruikers horen ook dorpshuizen. Tot voor kort inde Sena de bedragen met 20% korting via Gamma Dienstverlening. In 2005 heeft Sena het contract met Gamma opgezegd en stuurt nu zelf de facturen. Sena heeft sommige dorpshuizen een te hoge factuur gestuurd. Dorpshuizen horen een nota te krijgen volgens het tarief jeugd-, club- en buurthuizen. Bij de dorpshuizen in kwestie heeft Sena het veel hogere horecatarief in rekening gebracht. Het jaartarief 2007 is volgens de categorie jeugd-, club- en buurthuizen de volgende: als de ruimte waar muziek ten gehore wordt gebracht niet groter is dan 100 Bestuur PDNH zoekt versterking De Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland, PDNH, wil een organisatie zijn ter bevordering van de onderlinge samenwerking, het verlenen van ondersteuning, belangenbehartiging en pleitbezorging van en voor dorpshuizen in Noord-Holland. De stichting wordt hierbij ondersteund door adviseurs van het provinciale kenniscentrum voor sociaal beleid PRIMO nh. De stichting is in 2003 opgericht en heeft tot doel zich te ontwikkelen tot een goed functionerende organisatie met professionele uitstraling en een duidelijke identiteit. Een actieve opstelling in relatie tot het opbouwen van netwerken op provinciaal en landelijk niveau en het openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en de ondersteuning hiervan zijn belangrijke randvoorwaarden om deze doelstelling te realiseren. In haar korte bestaan heeft de stichting al veel voor de dorpshuizen in Noord-Holland betekend. Onder meer kunnen worden genoemd: belangenbehartiging informatievoorziening via Nieuwsbrief en website advisering in het algemeen en op maat per dorpshuis collectieve kortingen deskundigheidsbevordering 60 dorpshuizen zijn inmiddels aangesloten. Teneinde het bestuur te complementeren en verder te professionaliseren zijn wij op zoek naar een drietal nieuwe bestuursleden voor de taakvelden informatietechnologie, bedrijfskunde en juridische zaken. De kandidaten dienen bij voorkeur enige ervaring met deze taakvelden te hebben of bereid te zijn zich in deze materie te verdiepen. Afkomstig uit of actief betrokken bij het dorphuiswerk is wenselijk. De gemiddeld bestede tijd aan dit vrijwilligerswerk bedraagt ca. 10 tot 20 uur per maand. Alle onkosten worden vergoed. Ook wenst de stichting een weerspiegeling te zijn van de besturen van de afzonderlijke aangesloten dorpshuizen. Wij stellen het op prijs als vrouwelijke bestuursleden reageren. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Ger Praamstra, voorzitter telefoon: of Gerard de Nooy, secretaris, telefoon: of via vierkante meter betaalt u e130,53 per jaar. Van 101 tot 300 m 2 betaalt u e202,21 en boven de 300m 2 bent u e280,98 kwijt. Meer informatie op

6 6 D O R P E N K R A N T Provinciale subsidie groot onderhoud dorpshuizen voorziet in behoefte Ruim 25 dorpshuizen hebben een aanvraag ingediend voor de nieuwe subsidieregeling groot onderhoud dorpshuizen. Deze regeling, die vorig jaar door de provincie Noord-Holland in het leven is geroepen slaat duidelijk aan. Het heeft veel energie opgewekt en nieuwe ideeën opgeleverd in de diverse Noord-Hollandse dorpen. De regeling dient als medefinanciering voor zowel groot onderhoud of verbouwing voor nieuwe activiteiten als het bestaande dorpshuiswerk, maar is niet bestemd voor volledige nieuwbouw. De andere middelen moeten via de gemeente, eigen vermogen, leningen of fondsen en eigen werkzaamheid vergaard worden. Diverse dorpshuizen hebben het maximale subsidiebedrag aangevraagd, omdat ze de komende jaren maar één keer in aanmerking komen. Het prachtige nieuwe dorpshuis met theaterzaal in het centrum van Oostzaan kreeg, net als Ilpendam, Waarland, Kudelstaart, Warder en de Cocksdorp op Texel het maximale bedrag van euro. Ook voor het historische kerkgebouw Pancratius in Oosterblokker zijn de perspectieven goed. Dorpshuizen die lagere bedragen nodig hadden, omdat een deel van het onderhoud al had plaatsgevonden gingen naar Warmenhuizen, Niedorp, Anna Paulowna, het Broekerhuis in Broek in Waterland en de Bolder in Monnickendam. Nieuwe ronde, nieuwe kansen Nieuwe initiatieven en aanvragen zijn onderweg. Dorpshuizen kunnen tot en met 2009 subsidie aanvragen. Daarvoor is per jaar euro beschikbaar. Het is belangrijk, dat de gewenste gegevens goed aangeleverd worden, dat het financieringsplan rond is met alle partners en dat er niet begonnen wordt met de verbouwing voordat toestemming is gegeven. Aanvragers moeten erop letten dat zij inzichtelijk maken hoeveel uren van vrijwilligers worden ingezet. De provincie heeft net als in 2006 extra uren van Primo-nh ter beschikking gesteld om de aanvragers te adviseren en te helpen. Voor informatie kunt contact opnemen met Jaap de Knegt of. Telefoon: Dorpsraad Abbekerk wil rol in de Wmo Abbekerk ligt in het noorden van West-Friesland, niet ver van de Omringdijk die het land vroeger tegen de Zuiderzee moest beschermen. Het lint Lambert- De dorpsraad van Abbekerk-Lambertschaag bestond afgelopen maart vijfentwintig jaar. De aanleiding voor de oprichting in 1982 was een geschil met de toen pas schaag verbindt het dorp en de dijk. Door de drooglegging van de Wieringermeer is er nog amper een voorstelling te maken van drie jaar oude gemeente Noorder-Koggenland. De gemeente wilde dat de bewoners rioolrecht gingen betalen nog voordat de riolering was aangelegd. De hoe het er vroeger heeft uitgezien. Dat Abbekerk ooit bijna aan zee heeft gelegen is helemaal niet meer voorstelbaar. Wel zichtbaar is dat kersverse dorpsraad verzette zich hier tegen. En met succes. Vijfentwintig jaar later liggen Abbekerk en Lambertschaag alweer in een nieuwe gemeente: zwembad zijn opgelost. De provincie werd gevraagd iets te doen aan een gevaarlijke situatie bij de N239. negen taakvelden van de Wmo, waarvan de meeste met zorg te maken hebben. Maar het eerste Abbekerk samen met Twisk, Midwoud en Lambertschaag stadsrechten heeft gehad. Medemblik. Hoewel de verwachting is dat deze gemeente een actief dorpen en kernenbeleid zal voeren De lichtoverlast van het Agricentrum aan de A7 en geluidsoverlast van motorcrossers in de Wieringer- taakveld is het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en Het staat vermeld op het Regthuis middenin het dorp. De 2100 inwoners van nu hebben een behoorlijk pakket aan voorzienin- is het toch weer spannend hoe dat uitpakt. Doordat drie gemeenten zijn samengevoegd (Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum) zijn de lijnen tussen meer zijn aangekaart. Zwerfvuil werd samen met de schooljeugd te lijf gegaan en hangjongeren werden uitgenodigd voor een overleg. buurten. Dat is een taak voor ons, concludeerde de dorpsraad, daarin gesteund door een aantal mantelzorgers in het dorp. Trudy meldde gen tot hun beschikking, van winkel tot dorpshuis, school, openluchtzwembad en medische zorg. burger en overheid langer geworden. Dit heeft de aandacht van de dorpsraadsleden. De jongeren maakten er geen gebruik van. Een aantal kwam op een voorlichtingsavond over alcohol en zich bij de wethouder en werd lid van de adviesraad. In maandelijkse vergaderingen passeerden alle voor- drugs die in samenwerking met de stellen voor de raad op het gebied De dorpsraad telt zes bestuursleden. een aftredend jong bestuurslid een land en eens per jaar met de gemeente en de GGD was georga- van de Wmo eerst de klanten- Jan Vader is vijftien jaar voorzitter, andere jonge kadidaat te vinden. gemeenteraad. Dat leverde recht- niseerd. De problemen met de jeugd adviesraad. Trudy Steenbergen is twee jaar lid en vervangend voorzitter. Beiden vertellen met enthousiasme Want de dorpsraad hecht aan variëteit in het bestuur. De vergaderingen zijn uiteraard openbaar en daar streeks informatie op en netwerkcontacten, beide van groot belang voor een dorpsraad. Hoe de nieuwe zijn overigens kleiner dan elders, onder andere door een jeugdhonk in het dorpshuis. Maar een geschikte EEN DORPSRAAD IS EEN BEETJE OPVOEDEN. over hun werk in de dorpsraad. wordt ook gebruik van gemaakt. gemeente Medemblik de contacten hangplek is nog niet gevonden. Trudy: het bleek nuttig daar als Jan Vader ziet het breed, hij waagt Van de 316 leden schuift geregeld met de dorpsraden gaat organiseren dorpsraadslid bij te zijn. Je weet zich zelfs aan de uitspraak dat een een aantal aan om ideeën of wensen is nog niet duidelijk. In het voorjaar van 2006 bezocht dan wat er speelt en kunt het dorpsraad ook een beetje opvoeden te verduidelijken. Ook de politiek Trudy voorlichtingsbijeenkomsten doorgeven aan de dorpsbewoners. is. Hij doelt op de statenleden die heeft interesse. De wethouder van De projecten waarvoor de dorps- van PRIMO nh over de Wmo (Wet Bovendien ben je een beetje onlangs in verband met de provin- Noorder-Koggenland (de oude raad zich het afgelopen jaar heeft maatschappelijke ondersteuning). waakhond. De Wmo heeft de ciale verkiezingen op de jaarver- gemeente) en raadsleden woonden ingezet zijn divers. Er zijn mooie Daar bleek dat iedere gemeente neiging zich helemaal op de zorg gadering waren uitgenodigd om de de vergaderingen vaak bij. nieuwe toestellen voor een speel- per 1 januari 2007 verplicht is om te richten, terwijl het ook om provincie wat dichterbij de dorps- Daarnaast was er twee maal per jaar tuin aangeschaft en er zijn banken een klantenadviesraad te hebben. welzijn gaat. Als dorpsraad ligt bewoners te brengen. overleg tussen het college en alle geplaatst langs de wandelroute. In die adviesraad hebben personen hier een belangrijke taak. Trudy is blij dat het is gelukt voor dorpsraden van Noorder-Koggen- Parkeerproblemen bij het openlucht- zitting die relaties hebben met de Jaap de Knegt

7 D O R P E N K R A N T 7 Middenbeemster In de regionale pers verschijnen regelmatig alarmerende berichten over het vertrek van de laatste dorpswinkel. Naast het nuchtere feit dat een plaatselijke middenstander ermee ophoudt valt de emotionele toon op in dit soort berichten. De buurtsuper, maar ook de kroeg, de kerk en de bushalte hebben een symboolfunctie gekregen. Dorpsbewoners ervaren het vertrek van deze voorzieningen als een groot verlies. Het wordt vaak als bewijs gezien voor de achteruitgang van de leefbaarheid. Bij 2000 inwoners buurtsuper haalbaar Daar zit wat in. Een winkel heeft ook een ontmoetingsfunctie. Het praatje bij de bakker gaat zelden over brood. Bovendien zijn de plaatselijke winkels onvervangbaar voor mensen die slecht ter been zijn of die geen auto hebben. Maar de nuchtere feiten wijzen uit dat steeds meer bewoners van kleine kernen hun boodschappen doen in verder weg gelegen winkelcentra. Die ontwikkeling is niet te stoppen. Deelverordening dorpswinkels Daarom is het waardevol dat mensen in kleine kernen proberen om bestaande voorzieningen te houden of er iets nieuws voor terug te krijgen. In Noord-Holland zijn de afgelopen jaren pogingen gedaan om nieuwe dorpswinkels op te zetten. Na een lange aanloop komen de eerste initiatieven nu langzaam van de grond. Een aantal gemeenten is aan de slag gegaan om het voorzieningenniveau te verbeteren. Met name voorzienin- Gemeenten in het landelijk gebied van Noord-Holland met kernen van maximaal 5000 inwoners kunnen subsidie aanvragen voor het realiseren van een dorpswinkel. Daaronder wordt een voorziening verstaan waarin zowel particuliere als openbare functies zijn ondergebracht. Voorbeelden zijn een pinautomaat in een bibliotheek of een balie van een woningbouwvereniging in een kleine supermarkt. Maar ook een dorpshuis met een dienstbalie voor dorpsvoorzieningen valt onder de noemer dorpswinkel. De gemeente Heerhugowaard opent dit jaar de eerste Noord-Hollandse dorpswinkel. De voorwaarden voor subsidie zijn vastgelegd in de deelverordening Dorpswinkels Noord-Holland 2007, die provinciale Staten op 19 februari hebben vastgesteld. In totaal is 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor financiële ondersteuning. De provincie heeft daarnaast onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende concepten van dorpswinkels die in Noord-Holland haalbaar zijn. De provincie heeft ook veel informatie beschikbaar over de verspreiding van voorzieningen op het platteland. Bovendien heeft de provincie uren van PRIMO nh beschikbaar gesteld om als adviseur mee te denken met de gemeenten om de eerste stappen te kunnen zetten op weg naar een dorpswinkel. Vragen over de subsidieregeling of over de verschenen rapporten kunnen gesteld worden aan de provincie Noord-Holland, Mira Heesakkers, Vragen over de mogelijkheden van ondersteuning door PRIMO nh kunnen gericht worden aan Jaap de Knegt, De tekst van de subsidieregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op: gen voor mensen die niet meer zo mobiel zijn en die voor hun dagelijkse boodschappen en zorgdiensten, maar ook voor hun sociale contacten aangewezen zijn op hun eigen dorp. De provincie Noord-Holland ondersteunt de gemeenten met geld en met deskundigheid. De eerste gemeente die een dorpswinkel zal openen is Heerhugowaard. In het lintdorp de Noord wordt de bibliotheek uitgebreid met een balie van de wooncorporatie Woonwaard, de Rabobank en de gemeente. Daar komen in de toekomst wellicht nog functies bij. De samenstelling van een dorpswinkel zal van kern tot kern verschillen, omdat het toegespitst wordt op de wensen vanuit de bevolking. Om de gemeenten te laten zien welk soort dorpswinkels mogelijk zijn heeft de provincie onlangs een studie laten doen naar dit onderwerp. Het bureau Tracé organisatieadvies heeft de mogelijkheden verkend van verschillende concepten voor Noord-Holland. Gerard Tamminga van Tracé: Onze belangrijkste conclusie is dat een reguliere commerciële dorpssuper pas haalbaar wordt bij een omvang van inwoners. In kernen onder de inwoners is een dorpswinkel commercieel niet haalbaar. Boven de inwoners is een winkel voor de dagelijkse levensmiddelen zeker haalbaar als er binnen een straal van zes kilometer niet een grote supermarkt zit. Dan is er ook nog ruimte voor een speciaalzaak, zoals een bakker, slager of groenteboer. Steeds meer koopkracht vloeit weg uit de kleine kernen. Mensen zijn mobieler geworden en doen ook hun dagelijkse boodschappen in grotere kernen. Het gevolg is dat de commerciële winkels in de kleine kernen verdwijnen. Wat kan er vanuit een dorp nog gedaan worden om toch middenstand in de kern te behouden? Tamminga: op verschillende plaatsen in Nederland zie je nieuwe winkelconcepten ontstaan. Zo nemen instellingen voor gehandicapten soms een dorpswinkel over en maken daarvan ook een werkproject voor hun cliënten. Dit heet de buurtsuper speciaal. Daarvan zijn er nu zes in Nederland. Er wordt door grote zorginstellingen zoals Esdégé Reigersdaal wel over nagedacht maar men vindt het nog te riskant. Onlangs is een speciale buurtsuper geopend in Naarden. NIET TREKKEN AAN EEN DOOD PAARD. Winkeltjes die door vrijwilligers worden gerund (bijvoorbeeld in verzorgingshuizen) zijn commercieel gezien geen realistisch alternatief. Maar het is toch de moeite van het proberen waard, omdat een kleine groep mensen aangewezen is op het dorp. Belangrijk daarbij is het ondervangen van de nadelen, zoals beperkte openingstijden en een beperkte keus in verse producten. Voor de heel kleine kernen is ook het dorpsservicepunt een mogelijkheid. In en vanuit een dorpshuis kunnen diensten worden georganiseerd zoals een boodschappenservice, fietsreparatie, stomerij, of bijvoorbeeld het spreekuur van een dokter. Deze diensten zijn goed te combineren met de ontmoetingsfunctie en andere welzijnsfuncties van dorpshuizen. De behoefte om in het dorp een winkelvoorziening te houden is zo groot dat in de praktijk allerlei combinaties worden beproefd. Geen van de formules heeft zichzelf al gedurende een langere periode bewezen. De grootste verdienste van de studie van Tracé is dat het verschillende concepten nuchter op een rijtje zet. Tamminga: Voor zes beschreven winkelconcepten hebben we een mogelijke exploitatieopzet gegeven. In alle gevallen is het belangrijk een goede binding met de kern te hebben. Om een dorpswinkel en daarmee de vitaliteit in de kern te behouden, moet je bereid zijn 10 tot 20% meer te betalen voor je boodschappen. Een vrijwilligerswinkel of een dorpsservicepunt kan alleen bestaan als er voldoende vrijwilligers zijn. Er zijn genoeg voorbeelden van vrijwillige inzet in kleine kernen waardoor het lukt om een voorziening open te houden. Maar als de binding tussen bewoners van de kern en de winkelvoorziening er onvoldoende is, dan trek je aan een dood paard. Luc Overman Het rapport van Tracé organisatieadvies is zowel in printvorm als digitaal beschikbaar. Het kan per worden opgevraagd bij de provincie via:

8 D O R P E N K R A N T 8 Werk in het dorp Wilt u in uw eigen dorp een onderzoek doen naar werkgelegenheid, bijvoorbeeld om de nu nog wegtrekkende jeugd een toekomst in eigen dorp te bieden? Cultural Village of Europe gaat hier de komende twee jaar in de twaalf bij het netwerk aangesloten dorpen een project van maken onder de naam Work in the Village. De dorpen van Cultural Village of Europe bevinden zich in: Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Spanje en Tsjechië. Wijk aan Zee is deelnemer voor Nederland. De dorpen van Cultural Village willen niet wachten op werkgelegenheidsplannen die overheden ontwikkelen. Veel beleid is er al mislukt. De dorpen gaan nu hun eigen ideeën en ervaringen verzamelen en het op hun eigen manier aanpakken. Bert Kisjes nodigt namens Wijk aan Zee andere dorpen in Nederland uit om mee te doen. Voorwaarde is dat een deelnemend dorp een zekere eenheid vormt en de handen uit de mouwen wil steken. Want Cultural Village kan adviseren en richting geven, maar het onderzoek moet door het dorp zelf worden uitgevoerd. Nieuwsgierig geworden? Kijk op of voor algemene informatie over het fenomeen Cultural Village of Europe, en mail voor meer informatie over Work in the Village naar Bert Kisjes: Kern met Pit Iedere stads- of dorpsbewoner die de komende anderhalf jaar samen met buurtgenoten de eigen woonkern wil verbeteren komt in aanmerking voor een prijs. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) stelt euro beschikbaar. Iedere groep bewoners die vóór 31 augustus 2008 een zelf verzonnen project tot een goed einde brengt kan rekenen op duizend euro. De deelnemers stellen zelf de inhoud vast en de manier waarop het gerealiseerd kan worden.tien projecten die opvallen door originaliteit of moeilijkheidsgraad kunnen daar nog eens euro bovenop verdienen. Het is de elfde keer dat de KNHM deze Kern met Pit wedstrijd organiseert. Regionale jury's bezoeken alle ingediende projecten en brengen advies uit aan de landelijke hoofdjury. Inschrijven kan tot 1 mei 2007 bij de KNHM, telefoon , De handleiding en het inschrijfformulier kunnen worden gedownload via de website van de KNHM, Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Holland Na de informatieavonden in oktober vorig jaar heeft de initiatiefgroep besloten om als kwartiermakers te gaan werken aan de oprichting van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, kortweg VVKKNH. Uit de twee informatieavonden waren voldoende positieve reacties gekomen om als initiatiefgroep de schouders er onder te gaan zetten. Het oprichtingsbestuur van de VVKKNH komt op dit moment ongeveer eens per maand bijeen en houdt zich vooral bezig met beleidsmatige oprichtingszaken. Activiteiten Op dit moment werkt het oprichtingsbestuur aan een beleidsnotitie waarin de doelstellingen van de VVKKNH worden verwoord. Verder gaat dit jaar gewerkt worden aan fondsenwerving, het opbouwen van de eigen organisatie, het opstellen van een werkplan, een communicatieplan en het in de lucht brengen van een website. Het ligt in de bedoeling om op de Noord-Hollandse Dorpendag van 22 september 2007 de vereniging officiëel van start te laten gaan. Voor het oprichten van de vereniging is geld nodig, hoe bescheiden de start ook is. Simpele zaken als statuten, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een website zijn niet mogelijk met een lege portemonnee. Getracht wordt om een notaris de statuten te laten sponsoren, zodat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld kan worden. Pas als dat rond is kunnen we een bankrekening openen. Wanneer het zover is laten wij u dat weten. Digitale nieuwsbrief Het is onze bedoeling om van tijd tot tijd een nieuwsbrief via de te verzenden. Met die nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het oprichten van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Iedereen die actief is in een dorpsraad of een wijkvereniging kan de nieuwsbrief gratis toegezonden krijgen door even een mailtje te sturen naar: planet.nl. Ook met andere vragen kunt u op dit adres terecht. U kunt ook bellen met secretaris Tineke Schilder op Met vriendelijke groet, namens het oprichtingsbestuur, Trudy Steenbergen, voorzitter Piet Verberne Vraagbaak bestuur en beheer Bent u als bestuurder op zoek naar een voorbeeld van een arbeidscontract of een gebruikersreglement? Wilt u informatie over de wetgeving die op uw dorpshuis van toepassing is? Nieuwsgierig of er een draaiboek bestaat voor ver- en nieuwbouw? Kijk voor deze - en nog veel meer - vragen in de Vraagbaak op Ook interessant voor dorpsraden! COLOFON DORPENKRANT Uitgever PRIMO nh Luc Overman Anita Blijdorp Jaap de Knegt Redactie Anita Blijdorp Jaap de Knegt Eindredactie Luc Overman Nieuws platform dorpshuizen Gerard de Nooy Ger Praamstra Foto s Jaap de Knegt Luc Overman Yvonne Jonkman Piet Verberne (tekening) Redactieadres PRIMO nh, Postbus 106, 1440 AC Purmerend, Tel: Bezoekadres PRIMO nh, Emmakade 4, 1441 ET Purmerend Vormgeving Studio Stevens, De Rijp Oplage 1500 exemplaren Copyright overname of nadrukken van artikelen, of van delen daarvan, is uitsluitend toegestaan na overleg met en toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding.

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen Koninklijke en Nieuwegeinse onderscheidingen Nieuwegein kent vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, mensen die veel betekenen voor de samenleving. Deze mensen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013 Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder.

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Is er gegarandeerd een schoonmaakondersteuner voor mij? Zodra u een aanvraag heeft gedaan, gaat het systeem op zoek naar een schoonmaakondersteuner voor

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Lauwershof

Stichting Vrienden van Lauwershof Stichting Vrienden van Lauwershof Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2014. In dit jaar heeft de stichting Vrienden van Lauwershof weer diverse aanvragen financieel ondersteund

Nadere informatie

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans.

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Notulen vergadering 1 oktober 2008 Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Afwezig: Theo van Gasteren, Leonie Willemssen. 1. Opening

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Vitaliteit in De Noord

Vitaliteit in De Noord Vitaliteit in De Noord 12 december 2013 Zaal Bleeker Programma vanavond Toelichting vitaliteitsonderzoek Toelichting bibliotheek Kennemerwaard Wat is er nodig voor de toekomst? 1 Aanleiding Provinciaal

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Onderzoek naar een dorpscoöperatie..in Nieuw-Dordrecht?

Onderzoek naar een dorpscoöperatie..in Nieuw-Dordrecht? Onderzoek naar een dorpscoöperatie..in Nieuw-Dordrecht? Doel: Vaststellen in welke mate de bewoners van Nieuw Dordrecht eigen regie willen en zo ja op welke thema s/werkterreinen. 1. Voorstellen van de

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Helenaveen

Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Helenaveen Inleiding Bij het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De gemeenteraad Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302 32383 20 januari 2015 onderzoek Airbnb Naar aanleiding van een toezegging

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Gemaakt door: Suzanne Haarhuis Anne Hartman Laurien Maas Klas: 3H3 Vak: Aardrijkskunde en geschiedenis Project: Kulturhus

Gemaakt door: Suzanne Haarhuis Anne Hartman Laurien Maas Klas: 3H3 Vak: Aardrijkskunde en geschiedenis Project: Kulturhus Gemaakt door: Suzanne Haarhuis Anne Hartman Laurien Maas Klas: 3H3 Vak: Aardrijkskunde en geschiedenis Project: Kulturhus - Voorkant - Inhoud - Voorzieningen vragen 1 t/m 7 - Tekening plattegrond beneden

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Openbare dorpsraadvergadering op 24 juni 2015. Aanwezig: wethouder

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Toekomstplan. pastorie St. Johannes de Doper Oosteind

Toekomstplan. pastorie St. Johannes de Doper Oosteind Toekomstplan pastorie St. Johannes de Doper Oosteind Oosteind, augustus 2014 Inleiding In 2013 maakte de Catharinaparochie bekend dat verschillende kerkgebouwen in de gemeente Oosterhout de komende jaren

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

U Dienstverlening

U Dienstverlening Zuídplas Brasserie Geen Idee V.O^F^ T.a.v, de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 2911 BR NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL lil li III lil verzenddatum afdeling 9 FEB 2016 U16.001245 Dienstverlening

Nadere informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18 Tabakswet 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18.1 Wat u moet weten. Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Wie is Crescendo Sassenheim? Crescendo Sassenheim is een harmonieverenging van inmiddels

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie