Sociaal akkoord over AOW-leeftijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal akkoord over AOW-leeftijd"

Transcriptie

1 jaargang 13 nummer 6 juni 2010 De toekomst van de secretaris 4 Bezoek van de fiscus 6 Profiteren van LinkedIn 12 Bestuursverkiezingen 17 Vrijwel ieder bestuur heeft een secre- Als uw organisatie te maken heeft Voor bestuurders van non-profitor- In iedere organisatie is het van tijd taris, maar zijn rol en functie kunnen met belastingheffing, komt de Belas- ganisaties is het belangrijk om te tot tijd nodig om nieuwe bestuurs- per organisatie verschillend zijn. Wat tingdienst om de zo veel tijd langs netwerken. Sinds een aantal jaar ge- leden te kiezen. Bestuur Rendement mag u nu en in de toekomst van voor een controle. Wat zijn dan pre- beurt dit op grote schaal online, zo- geeft een overzicht van de belangrijk- uw secretaris verwachten? cies uw rechten en plichten? als via LinkedIn. Wat heeft u hieraan? ste aandachtspunten hierbij. Spaarrente Sociaal akkoord over AOW-leeftijd Ook nu het in economisch opzicht allemaal wat minder gaat, zijn er toch nog behoorlijk wat organisaties die goed in de slappe was zitten. Vroeger was het dan verstandig om dit geld vast te zetten op een deposito, maar sinds ruim een jaar levert een gewone spaarrekening normaal gesproken meer op. De gewone spaarrente is echter ook geen vetpot, want in vergelijking met een jaar geleden zijn de rentetarieven aanzienlijk lager. Wel kan het zinvol zijn om van spaarbank te veranderen, aangezien de rentetarieven bij de ver- De politiek heeft een definitief besluit over de verhoging van de AOW-leeftijd over de verkiezingen heen getild, maar de sociale partners zijn er al uit. De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens geworden over een verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar. Dit zou dan nog wel even op zich laten wachten, want de verhoging zou pas in 2020 in werking moeten treden. De hoogte van de AOW-uitkering wordt dan afhankelijk van het moment waarop iemand stopt met werken. Wie op 65-jarige leeftijd stopt, wordt gekort op zijn uitkering. Wie langer doorwerkt, krijgt een uitkering die 6,5% hoger is. Vrijwilligers Verder willen de sociale partners de AOW koppelen aan de verdiende lonen en niet meer aan de gemiddelde cao-loonstijging. De sociale partners hebben hun akkoord gesloten om de politiek een stapje voor te zijn. Desondanks is het nog even afwachten of het nieuwe kabinet de uitkomsten van het genoemde akkoord overneemt. Voor veel non-profitorganisaties lijkt de verhoging van de AOW-leeftijd niet gunstig te zijn, aangezien een behoorlijk deel van het vrijwilligersbestand bestaat uit gepensioneerden. Als mensen langer moeten doorwerken, duurt het ook langer voordat zij zich volledig kunnen richten op vrijwilligerswerk. Of dit tot problemen gaat leiden, zal de toekomst moeten uitwijzen. schillende banken nogal uiteenlopen. Wilt u nagaan of het voor uw organisatie zinvol is om over te stappen, dan biedt de website een handig overzicht. in dit nummer Nieuws 2 Secretaris 4 Belastingcontrole 6 Vraag n antwoord 8, 14 Nieuws 9 Bank Rente Decharge 9 SNS 2,4% ABN AMRO 2,1% Fortis 2,1% ING 1,8% Robeco 1,65% Rabobank 1,6% Nieuws 10 Nieuws 11 Online netwerken 12 Nieuws 15 Overstapservice 15 Nieuws 16 Seksuele intimidatie 17 Nieuws 19 Bestuursverkiezing 20 Nieuws 22 Luchtig 23

2 Personeel minimumloon Minimumlonen gaan per 1 juli weer omhoog Per 1 juli 2010 zijn de bruto minimumlonen weer gestegen. De stijging bedraagt 0,6% ten opzichte van de oude minimumbedragen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft niet alleen minimumbedragen per maand, per week en per dag gepubliceerd, maar ook per uur. Hierbij geldt echter wel dat het bruto minimumuurloon afhankelijk is van het aantal uren dat in uw organisatie/sector normaliter wordt gewerkt bij een fulltime werkweek. In de meeste sectoren is dit 36 of 40 uur. Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2010 Leeftijd Fiscaal minimumloon per maand week dag 23 jaar en ouder 1.416,00 326,75 65,35 22 jaar 1.203,60 277,75 55,55 21 jaar 1.026,60 236,90 47,38 20 jaar 870,85 200,95 40,19 19 jaar 743,40 171,55 34,31 Fiscaal betalingsonmacht Betalingsonmacht digitaal melden Als uw organisatie niet in staat is om een verschuldigd belastingbedrag tijdig te betalen, moet u deze betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst. Momenteel kan dit uitsluitend schriftelijk, maar vanaf 4 juli kunt u betalingsonmacht ook digitaal melden. Dit kunt u doen door een digitaal formulier in te vullen dat vanaf de genoemde datum te vinden is op het beveiligde gedeelte van de website van de fiscus. Aansprakelijk U moet de melding van een eventuele betalingsonmacht Personeel WIA doen binnen twee weken nadat u de verschuldigde belasting had moeten betalen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst u en uw medebestuurders persoonlijk aansprakelijk stelt voor de belastingschuld. Uitstellen ontslagaanvraag kan voordelig zijn! Hoewel u de betalingsonmacht na 4 juli ook schriftelijk kunt blijven melden, is het raadzaam om het webformulier te gebruiken. Uw melding is dan namelijk sneller binnen bij de Belastingdienst. Die kan deze dan ook sneller verwerken. 18 jaar 644,30 148,70 29,74 17 jaar 559,30 129,05 25,81 16 jaar 488,50 112,75 22,55 15 jaar 424,80 98,05 19,61 Minimumuurlonen per 1 juli 2010 Leeftijd Fiscaal minimumuurloon bij 36 uur 38 uur 40 uur 23 jaar en ouder 9,08 8,60 8,17 22 jaar 7,72 7,31 6,94 21 jaar 6,58 6,23 5,92 20 jaar 5,58 5,29 5,02 19 jaar 4,77 4,51 4,29 18 jaar 4,13 3,91 3,72 17 jaar 3,58 3,40 3,23 16 jaar 3,13 2,97 2,82 15 jaar 2,72 2,58 2,45 Hoewel u een ontslagvergunning mag aanvragen zodra u het loon van een zieke werknemer twee jaar heeft doorbetaald, kan het soms verstandig zijn om hiermee nog even te wachten. Dit is met name het geval als de medewerker bijna is hersteld of als er binnenkort een functie vrijkomt die hij ondanks zijn ziekte gewoon kan uitoefenen. U kunt er dan samen voor kiezen om de werknemer niet uit dienst te laten treden, maar het re-integratietraject af te maken en de medewerker in dienst te laten blijven. Nog even wachten Door nog geen ontslagaanvraag in te dienen, stroomt de medewerker nog niet in in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Dit is voor hem aantrekkelijk, aangezien hij in de WIA slechts 70% van zijn loon krijgt. En ook voor uw organisatie kan het voordelig zijn om nog even te wachten, met name als u via het UWV bent verzekerd voor de WGA (onderdeel van de WIA), en dus geen eigenrisicodrager bent. Want als een werknemer instroomt in de WGA/WIA, betaalt u meer premie. Dit kunt u voorkomen door de loondoorbetalingsperiode te verlengen. Hierbij geldt een minimale verlenging van 13 weken. Lukt het de medewerker uiteindelijk toch niet om weer helemaal aan het werk te gaan, dan kunt u de verlengde loondoorbetaling stopzetten. De verlengde termijn stopt dan 15 weken na de aanvraagdatum.! U kunt de loondoorbetaling verlengen door het formulier Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden op 2 Bestuur Rendement

3 Fiscaal btw Ook in 2011 per kwartaal btw-aangifte De crisismaatregel die het alle btw-plichtige non-profits toestaat om slechts één keer per kwartaal btw-aangifte te doen, wordt met een jaar verlengd. Aanvankelijk zou deze maatregel eind 2010 komen te vervallen, maar het demissionaire kabinet heeft besloten om deze wegens groot succes ook in 2011 nog te laten gelden. Hierdoor mogen ook organisaties met een btw-afdracht van meer dan per maand die normaliter maandelijks aangifte moeten doen ook volgend jaar nog volstaan met een kwartaalaangifte. Voorfinancieren Heel concreet houdt de maatregel in dat u pas na afloop van een kwartaal btw Personeel privacy Als één van uw medewerkers ziek wordt, kan het nodig zijn om zijn mailbox te checken. Want het is goed mogelijk dat hij tijdens zijn afwezigheid één of meer s heeft ontvangen die op korte termijn moeten worden afgehandeld. Het is dan ook toegestaan om de mailbox van een zieke werknemer te openen, aangezien uw organisatie eigenaar is van alle zakelijke informatie. U mag echter niet onbeperkt in de mailbox van medewerkers rondsnuffelen, want dat is in strijd met de privacywetgeving. Staan er in zo n mailbox ook privémails, dan mag u deze niet openen, mits uit de onderwerpregel is af te leiden dat het om een privébericht Besturen vergunningen Omgevingsloket opent pas op 1 oktober In Bestuur Rendement kon u al lezen dat u in de nabije toekomst nog slechts één vergunning nodig heeft als uw organisatie een eigen pand wil bouwen, slopen of verbouwen. Deze zogeheten Omgevingsvergunning kunt u dan digitaal aanvragen bij één loket, het zogeheten omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Dit hoeft aan te geven en af te dragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat btw die u in april in rekening heeft gebracht, pas in juli hoeft te betalen, in plaats van in mei. Dat is gunstig, omdat u de betaling van de afnemer dan inmiddels wel ontvangen heeft, zodat u de btw niet hoeft te voorfinancieren. Mails van zieke niet zomaar lezen! Als u nog niet eerder bent overgestapt op de kwartaalaangifte, dan kunt u dit alsnog doen. U moet hiervoor contact opnemen met uw belastinginspecteur. Bent u al eerder overgestapt, dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan ook in 2011 één keer per kwartaal een uitnodiging tot het doen van btw-aangifte. gaat. Om discussies te voorkomen, is het raadzaam om een protocol te ontwikkelen waarin u vastlegt wat er precies met de mailbox van een medewerker moet gebeuren als hij ziek wordt. Aparte map Als u in dit protocol opneemt dat een mailbox bij langdurige afwezigheid bijvoorbeeld langer dan een week mag worden geopend, weet de medewerker dat u of een collega in zijn mailbox mag kijken. Hij kan dan eventueel maatregelen nemen om te voorkomen dat u zijn privéberichten onbedoeld opent, bijvoorbeeld door deze in een aparte map te plaatsen. wordt geregeld in de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet zou per 1 juli 2010 in werking treden, maar dit is nu uitgesteld tot 1 oktober. Dit komt doordat de gemeenten nog niet klaar zijn met het aanpassen van hun systemen. Personeel vacatures Verplicht reageren op sollicitatiebrief De kans is groot dat het binnenkort op Europees niveau verplicht wordt gesteld om te reageren op een sollicitatiebrief. Wie zich niet aan deze verplichting houdt, riskeert een boete. Veel lidstaten van de Europese Unie willen een dergelijke regel graag invoeren, aangezien momenteel slechts 30% van de sollicitatiebrieven wordt beantwoord. Sommige lidstaten voeren waarschijnlijk op korte termijn zelf een regeling in die het reageren op sollicitaties verplicht stelt. Zo kunnen Belgische werkgevers waarschijnlijk al deze zomer een boete van 500 krijgen als zij niet op een sollicitatie reageren. Ook Frankrijk en Duitsland willen zo n regel invoeren. Twee weken In Nederland is het nog niet zo ver, maar desondanks is het wel raadzaam om altijd te reageren als iemand bij uw organisatie solliciteert, alleen al omdat het niet goed is voor uw imago als u niets laat horen. De sollicitatiecode van de NVP schrijft bovendien voor dat u reageert. Hierin staat namelijk dat u een sollicitant binnen twee weken na de afwijzing per brief of per moet informeren. U moet dan ook een toelichting geven op uw afwijzing. Bestuur rampenplan Wees voorbereid! Weet iedereen in uw organisatie wat er moet gebeuren bij een ramp? Veel organisaties zijn hier in de praktijk slecht op voorbereid. Vaak beschikken ze niet of nauwelijks over een rampenplan. En alleen een paar bedrijfshulpverleners opleiden is echt niet voldoende. Zorg ervoor dat er een goed doordracht rampenplan is én dat iedereen weet wat hij/zij moet doen. Dit betekent onder meer dat iedereen de vluchtroute moet kennen en dat u een plaats heeft afgesproken waar iedereen zich verzamelt. Bestuur Rendement

4 Besturen De toekomst van de (verenigings)secretaris Penvoerder of manager? Nederland kent duizenden verenigingen (en stichtingen) en daarmee een veelvoud aan bestuurders. Van oudsher zijn de organisaties die zij besturen klassiek vormgegeven. Bedrijven kennen een CEO en een managementteam. En verenigingen werken met een voorzitter, penningmeester en secretaris als dagelijks bestuur. In dit artikel gaan we specifiek in op de positie van de secretaris. Wat zijn de voordelen van het werken met een secretaris? Wat is zijn rol en functie? En hoe toekomstbestendig is de secretaris eigenlijk? In het bestuur van een vereniging of stichting is de functie van secretaris traditioneel gekoppeld aan de persoon die de pen voert, de verslaglegging voor zijn rekening neemt, vergaderingen voorbereidt en bijwoont, etc. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: als dát de scope van de (verenigings)secretaris is, zal zijn functie snel ophouden te bestaan. Modern management Laten we de functie van de secretaris eens in historisch perspectief bekijken en ter vergelijking kijken naar het beeld van dezelfde functie binnen modern (verenigings)management. De secretaris trekt aan heel veel touwtjes De traditionele secretaris De traditionele secretaris is niet alleen degene die de pen voert en/of de vergaderingen voorbereidt. Hij is vooral ook de spin in het web en de rechterhand van de voorzitter. Bekende varianten op de titel zijn scriba, abactis en ambtelijk secretaris. Behalve de voornoemde taken verzorgt de secretaris alle inkomende en uitgaande correspondentie en doet hij de ledenadministratie. Hij zorgt ervoor dat de vereniging aan de wettelijke verplichtingen voldoet en bewaakt de voortgang op acties. Het is wellicht ouderwets omschreven, maar het is een aantrekkelijke rol, die uitsluitend geschikt is voor generalisten met een goede pen en die een spin in het web willen en kunnen zijn. De secretaris besteedt veel tijd aan zijn functie. Want spin in het web zijn, betekent aan veel touwtjes trekken, processen en informatie afstemmen en heel veel overleggen. De verenigingsmanager De tegenhanger van de traditionele secretaris is de verenigingmanager. Veel van bovengenoemde taken worden ook door hem verricht, maar desondanks is zijn rol anders. Het primaat van de functie is namelijk het managen van de vereniging. Daarmee doet hij niets af aan de positie van de voorzitter, want die blijft in charge. De rol van manager betreft twee belangrijke aspecten, namelijk het managen van de organisatie en de uitvoering van alle beleidszaken. Hij bereidt beleidsbesluiten voor, waarna het bestuur besluit. En vervolgens zorgt de verenigingsmanager ervoor dat de besluiten ook worden uitgevoerd. De verenigingsmanager is naar de buitenwereld zichtbaar en geeft leiding aan de organisatie en de mensen die daarin werken. Meest effectief Welke van deze twee functies u het meest aanspreekt, is aan uzelf. Veel relevanter is de vraag wat het meest effectief is. Die vraag is alleen te beantwoorden als u weet waar uw organisatie voor staat (het doel) en welke strategie en structuur de organisatie past. Doel Het doel van een non-profit is vooral het realiseren van de toegevoegde waarde voor leden of het behalen van een bepaald maatschappelijk nut. Vooral bij verenigingen kunnen we het scherp stellen: bedrijven/personen worden hiervan lid uit eigenbelang; zij willen iets halen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een kerk (het ha- 4 Bestuur Rendement

5 Communicatie is van iedereen De traditionele secretaris communiceert voor de organisatie; hij is de informatietrechter, zowel naar buiten als naar binnen. Maar hoe houdbaar is zijn functie met de komst van social media als Twitter en Hyves? Twitterende bestuursleden zijn al ingeburgerd. Niet zelden worden de tweets al verzonden terwijl de vergadering nog bezig is. Hoezo, communicatie controleren en reguleren? Kortom: communicatie is niet meer voorbehouden aan de secretaris. Communicatie is namelijk van iedereen én wordt steeds sneller. len van inspiratie, geloof, contacten, etc.) en een werkgeversvereniging (het halen van efficiëntie en kennis, invloed op de cao, etc.). Nog vóór de vraag: hoe werven we nieuwe leden? moet u antwoord zien te vinden op de vraag: voldoen wij aan de behoefte van onze leden? Of kortweg: Halen we ons doel? Dergelijk doelgericht denken is voor een bestuurder een tweede natuur bij het nemen van besluiten. Als we vanuit deze context kijken naar de twee uitersten van secretaris en verenigingsmanager, zullen beiden hiermee verschillend omgaan. De verenigingsmanager zal dit omarmen, terwijl de secretaris hierover een deugdelijke notitie zal schrijven. Dat is wellicht wat gechargeerd, maar duidelijk is dat beiden een totaal verschillende rol spelen (sturen versus begeleiden). Strategie Een andere context is de strategie laten we zeggen: de kortetermijnacties van de organisatie. Het moge duidelijk zijn dat beide uitersten ook hier anders zullen opereren. Van de manager wordt verwacht dat hij de strategie bepaalt. Het behoort immers tot zijn competenties om beleid te ontwikkelen dat in lijn is met de doelen en visie van de organisatie, én om grip te hebben op het behalen van die doelen. De penvoerder zal zich meer reactief opstellen. Dit is niet uitgesproken goed of fout, maar het is wel zaak om na te denken over de vraag welke rol in uw organisatie het beste past. Een strategiegedreven organisatie (veel veranderingen, roerige markten, veel wisselende maatschappelijke ontwikkelingen) heeft veel meer behoefte aan een manager dan een organisatie die een vaste/stabiele koers vaart. Structuur De derde context is de structuur van de organisatie. Veelal is de traditionele secretaris de linking pin tussen leden, bestuur, commissie en werkgroepen. Hij schuift overal aan en zorgt voor coherent beleid. Vaak is hij ook veel aan het woord. Dit is voor de (commissie)leden van een organisatie een prettig model. Het geeft een vaste structuur; de secretaris is een duidelijk aanspreekpunt en is van alles uitstekend op de hoogte. Er is wel een trend waarneembaar dat organisaties niet Doelgericht denken is voor bestuurder een tweede natuur zozeer kiezen voor uitsluitend een secretaris, maar daarnaast ook graag in zee gaan met specialisten die voor kortere projecten of slechts enkele uren per week worden ingehuurd. Dit vraagt om een extra competentie van de secretaris. Hij zal namelijk beter in staat moeten zijn om op afstand controle te houden op lopende processen. Hier komt het leidinggeven in beeld. Het laatste aandachtspunt met betrekking tot de structuur is de wijze waarop binnen de organisatie wordt gecommuniceerd. Is het traditie dat alle inkomende en uitgaande stukken daadwerkelijk langs de bestuurssecretaris gaan, of communiceren de verantwoordelijken binnen de vereniging zelfstandig? Met de inbedding van social media, maar eigenlijk ook al met de bijna 100% dekkingsgraad van e- mail, zien we een hang naar het laatste. Dit laat zich simpelweg niet tegenhouden, ook al zal de organisatie hier niet bewust naar streven. is nog enigszins te kanaliseren, maar bij social media is dit vrijwel onmogelijk. Meest passend Het is niet mogelijk om een algemeen antwoord te geven op de vraag wat nu beter past in een organisatie: een secretaris of een (verenigings)manager. Hoogstwaarschijnlijk bent u zelf op basis van de voorgaande tekst prima in staat om in te zien welke functie in uw organisatie het meest passend is. Toch kunnen we in algemene zin wel een conclusie trekken, met als uitgangspunten de voortdurende druk op de maatschappij, de veeleisendheid van leden, de gemiddeld kortere zittingstermijnen van bestuurders, de toenemende druk op communicatievraagstukken, het alsmaar stijgende aantal samenwerkingsverbanden, de inbedding van social media, etc. Kortom: de wereld van verenigingen en stichtingen wordt complexer en dynamischer, en vormt dus een enorme uitdaging. Dergelijke uitdagingen kunnen beter worden aangegaan met een verenigingsmanager dan met een secretaris. De rol van secretaris blijft weliswaar bestaan, maar de functie verandert, namelijk van schrijver en spin in het web naar manager. Rob Rommelse, directeur Bestuursadviesgroep ZPG, tel. (0183) , Bestuur of buitenstaander De vraag die ieder bestuur zich zou kunnen stellen, is of de functie van secretaris nog wel een bestuursfunctie is. Als de focus van van bestuurders vooral ligt op besturen en besluiten nemen en minder op de uitvoering, dan lijkt het logischer om de secretarisfunctie aan iemand anders over te laten. Dat kan heel goed een buitenstaander zijn, die door uw organisatie wordt ingehuurd. Bestuur Rendement

6 Fiscaal Uw rechten en plichten bij een belastingcontrole De fiscus op de koffie Vrijwel iedere stichting of vereniging heeft te maken met belastingheffing. Zo krijgt iedere non-profit met personeel te maken met loonheffingen en zijn veel organisaties belastingplichtig voor de omzet- en/of de vennootschapsbelasting. De kans is dan groot dat de Belastingdienst u eens in de zoveel tijd met een bezoekje vereert om te controleren of uw administratie aan de eisen voldoet en voldoende belasting heeft afgedragen. Zo n belastingcontrole, ook wel boekenonderzoek genoemd, kan ingrijpende gevolgen hebben, met name als u uw zaken niet op orde heeft. De controleur van de Belastingdienst gat tijdens zijn onderzoek na of u alle wettelijke bepalingen op de juiste wijze heeft toegepast. Daarnaast probeert hij na te gaan of de administratie wel een betrouwbare weergave is van de werkelijkheid. Hiervoor combineert hij informatie uit de administratie met de door u gegeven antwoorden op door hem gestelde vragen, met wat hij om zich heen ziet gebeuren Uw vereniging of stichting kan belastingplichtig zijn voor diverse soorten belastingen: omzetbelasting (btw); loonbelasting en premies werknemersverzekeringen; vennootschapsbelasting; kansspelbelasting; schenk- en erfbelasting. én met informatie die hij al had verzameld tijdens zijn voorbereiding. Spelregels Belastingplicht non-profitorganisaties Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op een belastingcontrole en u ook tijdens het onderzoek aan de spelregels te houden. Dit is niet alleen verplicht, maar ook erg verstandig; voor alle betrokkenen Voor elk van deze belastingsoorten heeft uw vereniging of stichting een administratieplicht. Daarnaast onderscheiden we ook nog diverse gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting, precariobelasting, baatbelasting, reclamebelasting, etc.), maar die worden niet door de Belastingdienst geïnd, zodat de fiscus hierop ook geen controle uitoefent. is het wel zo prettig als een fiscale controle in een goede sfeer verloopt. Stel bijvoorbeeld dat de belastinginspecteur één of meer fouten ontdekt. Dan zal hij vaak een naheffings- of navorderingsaanslag moeten opleggen en kán hij ervoor kiezen om een boete op te leggen. U zult begrijpen dat hij dan niet snel mild voor u zal zijn als u hem tijdens zijn onderzoek voortdurend heeft dwarsgezeten. Archief Een boekenonderzoek start altijd met een aankondiging hiervan door de controleur. In vrijwel alle gevallen wordt telefonisch een afspraak gemaakt, die daarna schriftelijk wordt bevestigd. In de bevestigingsbrief staan de plaats en tijdstip van het onderzoek en wat er gecontroleerd wordt. Vaak wordt ook aangegeven welke gegevens u beschikbaar moet stellen. Vervolgens kunt u aan de slag gaan met de voorbereidingen. U moet bijvoorbeeld de gevraagde informatie verzamelen. Liggen deze gegevens bij de financiële afdeling, thuis bij een bestuurslid, bij de boekhouder, belastingadviseur of in een archief, dan moet u ervoor zorgen dat u tijdig over de gegevens beschikt. Deelcontrole Welke informatie de controleur nodig heeft, hangt met name af van de belastingsoort waarop de controle betrekking heeft. Vroeger gebeurde het wel dat de fiscus álles kwam controleren, maar tegenwoordig is vrijwel altijd sprake van een deelcontrole. Komt de inspecteur voor 6 Bestuur Rendement

7 Omkering van de bewijslast U bent verplicht om de inspecteur alle gegevens te verstrekken die hij voor zijn controle nodig heeft. Als u dit weigert, kan dit ertoe leiden dat de controleur een naheffings- of navorderingsaanslag oplegt en de bewijslast omkeert. een looncontrole, dan zal hij met name inzicht willen hebben in de loonadministratie en de aansluitingen met de financiële administratie. Gaat het om een btwcontrole, dan zal hij met name inzicht willen hebben in uw in- en verkoopadministratie, etc. Jan en alleman Als de controleur zich op de afgesproken datum heeft gemeld, voert hij eerst een zogeheten openingsgesprek met u. Hierin geeft hij nauwkeurig aan welke stukken hij in het bijzonder wil inzien. Ook maakt hij tijdens dat gesprek Inspecteur niet op eigen houtje vragen laten stellen procedureafspraken met u. Dit is voor u een belangrijk moment, omdat u bij het maken van deze afspraken enige invloed kunt uitoefenen op het verloop van het onderzoek. Zo moet u duidelijk afspreken wie binnen uw organisatie het aanspreekpunt is tijdens de controle. Wijs hiervoor één contactpersoon aan. In kleine organisaties kan dit een penningmeester zijn, maar vaak is het hoofd van de financiële afdeling het aanspreekpunt. Deze kan de meeste vragen van de inspecteur wel beantwoorden en hem anders doorverwijzen naar degene die wel een antwoord heeft op de gestelde vraag, zoals één van de bestuurders of de accountant. Wat heel belangrijk is, is dat u voorkomt dat de inspecteur op eigen houtje vragen Dit betekent dat niet de inspecteur maar ú vervolgens moet bewijzen dat de opgelegde aanslag te hoog is. Kortom: de bewijsvoering ligt bij u, wat tot grote problemen kan leiden. Probeer dit te allen tijde te voorkomen. gaat stellen aan jan en alleman binnen uw organisatie. Stel al uw medewerkers op de hoogte van de controle en laat hen duidelijk weten dat ze geen vragen hoeven te beantwoorden, tenzij het aanspreekpunt hiervoor toestemming geeft. Verse koffie U bent verplicht om de inspecteur toegang te verlenen tot alle gebouwen waarin uw organisatie is gevestigd. De controleur kan zich dan namelijk een beeld vormen van de dagelijkse gang van zaken, het aantal werknemers, etc. Overigens is het raadzaam om de controleur een goede werkplek ter beschikking te stellen, bij voorkeur in een aparte kamer met één of meer afsluitbare kasten. Zorg er ook voor dat hij kan beschikken over een kopieerapparaat. En natuurlijk voorziet u hem regelmatig van verse koffie. Want zoals gezegd, kan het nooit kwaad om voor een prettige verstandhouding te zorgen. Argumenten Na afloop van de controle vindt een eindgesprek plaats, waarin de inspecteur u zal vertellen wat zijn bevindingen zijn. Zo vertelt hij of er volgens hem nog één of meer correcties moeten plaatsvinden en zo ja, waarom. Ook kan hij in dit gesprek nog vragen stellen, die u op dat moment kunt beantwoorden. Zo n eindgesprek kan erg belangrijk zijn, aangezien dit hét moment is waarop u een onjuist standpunt van de inspecteur kunt weerleggen met feiten en argumenten. Ook kunt u zelf nog vragen stellen en eventueel afspraken maken voor de toekomst over onvolkomenheden in uw administratie. Overigens is het meestal verstandig om uw belastingadviseur of accountant bij het eindgesprek aanwezig te laten zijn. Verrassingen Uiteindelijk legt de controleur zijn bevindingen vast in een controlerapport. Dit rapport leidt normaal gesproken niet meer tot verrassingen, aangezien in het eindgesprek al aan de orde is geweest welke correcties de inspecteur eventueel doorvoert. Is daadwerkelijk sprake van Laat uw accountant aanwezig zijn bij het eindgesprek één of meer correcties, dan legt de Belastingdienst vaak een navorderings- of naheffingsaanslag op. In dat geval brengt de fiscus ook heffingsrente in rekening en legt soms ook nog een boete op. Bent u het niet eens met de naheffing/navordering en/of de boete, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wordt uw bezwaar vervolgens afgewezen, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. Fiscale boetes Constateert de Belastingdienst bij een boekenonderzoek één of meer tekortkomingen, dan kan zij u een boete opleggen. Hierbij maken we onderscheid in twee soorten boetes: verzuimboetes; dit zijn relatief lichte boetes, die worden opgelegd bij vrij eenvoudig te constateren, lichte overtredingen, zoals een te late aangifte of een te late betaling; vergrijpboetes; deze zijn gericht op het bestraffen van handelingen (of het nalaten hiervan) waarbij sprake is van grove schuld of opzet. De bewijsplicht hiervoor ligt bij de inspecteur. Vergrijpboetes kunnen oplopen tot 100% van het nagevorderde bedrag. Bestuur Rendement

8 Welke kledingvoorschriften mogen wij binnen onze organisatie opstellen? Onze organisatie is een welzijnsinstelling, die zowel met betaalde krachten als met vrijwilligers werkt. Tot op heden hebben wij ons nooit uitgesproken over de kleding die onze medewerkers dragen, maar de laatste tijd hebben we van enkele bezoekers klachten gehad over de wat frivole kleding van sommige personeelsleden én over de piercings en tatoeages van enkelen van hen. Om één en ander binnen de perken te houden, willen we nu kledingvoorschriften opstellen. Maar hoever mogen wij hierbij gaan? Ieder mens heeft bepaalde grondrechten. Voor de manier waarop iemand zich kleedt, zijn haar draagt of zich versiert met bijvoorbeeld piercings of tatoeages, zijn de volgende vier grondrechten van belang: het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy); vrijheid van meningsuiting (of expressie); gelijke behandeling (non-discriminatie); vrijheid van godsdienst. Met al deze grondrechten zult u tot op zekere hoogte rekening moeten houden. Hygiëne In de eerste plaats moeten uw kleding- en andere voorschriften (haardracht, versierselen) een gerechtvaardigd doel hebben. In dit kader wordt ook wel gesproken over een zwaarwegend bedrijfsbelang. Ook moet u kunnen aantonen dat uw voorschriften in verband staan met dit belang. Doelen die het stellen van (kleding)voorschriften kunnen rechtvaardigen, zijn: veiligheid, gezondheid en hygiëne; functionaliteit: herkenbaarheid, identificatie, verduidelijking rolpatronen; imago van uw organisatie; professionaliteit van uw medewerkers; publieke opinie. Afplakken Ook moeten de voorschriften in evenredige verhouding staan tot het doel dat u hiermee heeft, met name als er sprake is van inmenging in het privéleven van medewerkers. Met kleding en juwelen is dit niet zo n probleem: deze kunnen worden omgewisseld voordat men naar huis gaat. Maar met haardracht, piercings en tatoeages is dit niet mogelijk. Dus als u deze verbiedt, heeft dit verbod gevolgen voor het privéleven van medewerkers. Concreet betekent dit onder meer dat u mannelijke medewerkers niet zomaar mag verbieden om een baard te dragen, want dat staat al snel niet meer in verhouding tot het doel. Als daadwerkelijk sprake is van inmenging in het privéleven van medewerkers, moet u zo veel mogelijk volstaan met middelen die niet ingrijpend zijn. Dit betekent dat u in plaats van tatoeages of piercings te verbieden, ook kan vragen om deze te bedekken of af te plakken met pleisters. En in plaats van lang haar te verbieden, kunt u ook vragen om dit te bedekken of in een staart te dragen. Godsdienstig Heel belangrijk is dat er geen sprake mag zijn van discriminatie van bepaalde groepen werknemers. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kledingvoorschrift niet uitsluitend of voornamelijk mensen met een bepaalde godsdienstige overtuiging mag raken. Ook mag u geen verboden onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als: vrouwen geen lange broek mogen dragen; mannen geen korte broek mogen dragen (terwijl vrouwen dit wel mogen); mannen geen oorbel mogen dragen; mannen geen lang haar mogen hebben. Willekeur Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar hij aan toe is, moet u zorgen voor duidelijke regels, waarbij geen sprake is van willekeur. Ook moeten de regels op schrift staan. Tot slot moet u ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers vooraf op de hoogte worden gebracht van de (kleding)voorschriften. In de praktijk betekent dit dat de voorschriften voor iedereen ter inzage moeten liggen, zijn opgenomen zijn in het personeelsreglement en/of gepubliceerd zijn op het intranet. Realiseert u zich verder dat, áls uw organisatie een ondernemingsraad heeft, u de kledingvoorschriften alleen mag invoeren als de OR hiermee instemt. 8 Bestuur Rendement

9 Personeel burn-out Burn-out is nu aan te tonen Als een medewerker met een burn-out thuis komt te zitten, is het soms lastig om vast te stellen of hij daadwerkelijk een burn-out heeft. In sommige landen wordt de burn-out zelfs niet erkend als officiële aandoening; in de Verenigde Staten bestaat de burn-out officieel niet. Wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn er echter in geslaagd om een burn-out zichtbaar te maken in de hersenen van patiënten. Zij blijken namelijk vlakker te reageren en minder hersenactiviteit te laten zien. Dit betekent dat deze aandoening nu objectief is aan te tonen. Roofbouw Dit kan met zich meebrengen dat werkgevers vaker aansprakelijk worden gesteld als medewerkers met een burn-out thuis komen te zitten. De werknemer zal dan echter wel moeten bewijzen dat de klachten werkgerelateerd zijn. Zo eiste een werknemer onlangs een schadevergoeding vanwege een burn-out, maar oordeelde de rechter dat het meer aan haar zelf lag dat ze was afgebrand. Een deskundige had namelijk vastgesteld dat de werknemer was uitgevallen, nadat ze zelf jarenlang roofbouw op haar lichaam had gepleegd, wat mede het gevolg was van haar eigen perfectionistische, dwangmatige en veel van zichzelf eisende karakter. Daarom werd haar eis tot schadevergoeding afgewezen. Kortom: een zieke medewerker moet bewijzen dat zijn klachten grotendeels door het werk zijn veroorzaakt.! Hoewel een burn-out lang niet altijd volledig veroorzaakt wordt door de werksituatie, kunt u wel degelijk maatregelen nemen om een burn-out bij medewerkers zo veel mogelijk te vermijden. Hierbij geldt dat u voornamelijk aandacht zult moeten besteden aan stresspreventie, aangezien een burn-out feitelijk altijd het gevolg is van een (jaren)lange periode van voortdurende stress. Besturen aansprakelijkheid Decharge is van groot belang In de meeste non-profitorganisaties zijn de jaarstukken over 2009 inmiddels opgesteld. Voor u als bestuurder is het voorgaande jaar dan nog geen gesloten boek, want in veel gevallen moet aan u nog decharge worden verleend. Dit houdt in dat het beleid dat u in het afgelopen (boek)jaar heeft gevoerd, door de leden of toezichthouders van uw organisatie wordt goedgekeurd. Dit is voor u zeer belangrijk. Want nadat dit is gebeurd, kan uw organisatie u in principe niet meer persoonlijk aansprakelijk stellen voor eventuele schade die zij lijdt naar aanleiding van uw handelingen (of nalatigheid) in het betreffende jaar. Na decharge kunt u dus met een schone lei verdergaan. In verenigingen moet decharge ieder jaar plaatsvinden; dit is wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt voor stichtingen in beginsel niet, maar in de statuten van een stichting kan zijn opgenomen dat decharge moet worden verleend. De stichting moet dan echter wel een toezichthoudend orgaan hebben. Interne werking Zoals gezegd, is decharge voor u van belang vanuit het oogpunt van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat houdt in dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schade die door uw handelingen, of juist door het nalaten hiervan, is veroorzaakt. Decharge heeft uitsluitend betrekking op de interne aansprakelijkheid. Dat betekent dat een besluit tot decharge uitsluitend een interne werking heeft. Derden, zoals de Belastingdienst en andere schuldeisers, hoeven zich hiervan niets aan te trekken. Als decharge is verleend, kunnen zij een bestuurder op grond van de externe bestuurdersaansprakelijkheid gewoon aansprakelijk stellen voor schade die door diens onbehoorlijk handelen is Interne bestuurdersaansprakelijkheid Als nog geen decharge is verleend, kunt u niet zomaar intern aansprakelijk worden gesteld. Dit is namelijk uitsluitend mogelijk als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De organisatie in de persoon van de leden of toezichthouders kan u een ernstig verwijt maken. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een ernstige tekortkoming. Alle relevante omstandigheden zijn afgewogen en pleiten u niet vrij van aansprakelijkheid. U heeft niet gehandeld zoals een redelijk handelend en ervaren bestuurder dat zou hebben gedaan. U heeft geen of onvoldoende maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van uw handelen te voorkomen. Uw organisatie had beter van u mogen verwachten. Uw organisatie lijdt schade, die is ontstaan door uw onbehoorlijke bestuur. Bestuur Rendement

10 Financieel energiekosten veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een faillissement en bij een openstaande belastingschuld. Lijken uit de kast In een vereniging moet het bestuur na afloop van een boekjaar aan de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. De ALV kan dit beleid goed- of afkeuren. Keuren de leden het gevoerde beleid goed, dan zullen zij het bestuur vaak gelijktijdig decharge verlenen. In feite zegt de ALV dan: Geacht bestuur, u heeft uw taak over het afgelopen jaar behoorlijk vervuld en wij ontheffen u van verdere verantwoording over dat jaar. Let op: het besluit tot decharge moet wel schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de notulen van de gehouden ledenvergadering. Realiseert u zich dat een dechargebesluit uitsluitend betrekking kan hebben op feiten waarover het bestuur verantwoording heeft afgelegd. Feiten die niet of onjuist zijn vermeld, vallen niet onder het dechargebesluit. Dus als na verloop van tijd nog één of meer lijken uit de kast komen, kan de organisatie haar bestuurders ondanks de verleende decharge toch nog aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Raad van Toezicht Aangezien een stichting geen leden heeft en dus ook geen ledenvergadering hoeft een stichtingsbestuur in beginsel geen verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid. Zij kan dan dus ook geen decharge krijgen, tenzij de statuten een overeenkomstige regeling bevatten. Zoals gezegd, moet de stichting dan wel een toezichthoudend orgaan hebben, zoals een Raad van Toezicht. Als uw organisatie zo n orgaan heeft, kunnen de statuten de bepaling bevatten dat u na afloop van ieder boekjaar verantwoording moet afleggen aan de Raad van Toezicht. De toezichthouders kunnen vervolgens instemmen met uw gevoerde beleid en decharge verlenen. Wat in de praktijk ook steeds vaker gebeurt, is dat stichtingen hun werknemers en vrijwilligers jaarlijks informeren over de gang van zaken. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld in de vorm van een zogeheten algemene medewerkersvergadering (AMEV). Een dergelijke vergadering kan dan worden gehouden vooruitlopend op de decharge die het toezichthoudende orgaan verleent. Vernietiging dechargebesluit Op verzoek van een derde kan de rechter een genomen dechargebesluit vernietigen als dit onredelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een meerderheid van de leden van het dechargeverlenend orgaan (persoonlijk) voordeel heeft gehad van de goedgekeurde handelingen van het bestuur. Na een vernietiging van het dechargebesluit kan de organisatie het bestuur weer aansprakelijk stellen. Snel besparen op energiekosten Betaalt uw organisatie een variabel tarief voor energie, dan moet u er rekening mee houden dat uw energierekening vanaf 1 juli stijgt. Door betere economische vooruitzichten en een stijging van de vraag naar energie, gaan de tarieven namelijk vrijwel zeker omhoog. Door uw energietarief nog even snel vast te zetten - vóór 1 juli kan uw organisatie in de komende tijd blijven profiteren van het huidige tarief, dat relatief laag is. Nieuwe klant Afhankelijk van het energieverbruik van uw organisatie, is het interessant om eens goed naar Besturen onderwijs Vanaf volgend jaar krijgen talentvolle leraren uit het primair, voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs de kans om te promoveren en doctor te worden. Jaarlijks zullen tien bevoegde leraren de mogelijkheid krijgen om te profiteren van de zogeheten Promotiebeurs. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs bekendgemaakt. deze kostenpost te kijken. Door het tarief vast te zetten, worden de energiekosten beheersbaar. Verder kunt u veel geld besparen door uw energiecontract telkens weer bij een andere leverancier af te sluiten, aangezien u dan kunt profiteren van de actietarieven die u als nieuwe klant krijgt. Deze kortingen kunnen oplopen tot 15%. Zorg er wel voor dat u bij overstappen uw oude energiecontact op tijd opzegt.! Op kunt u snel en eenvoudig uitrekenen bij welke energieleverancier u het goedkoopst uit bent. Promotiebeurs voor leraren Universiteit Het doel van de Promotiebeurs is om leraren de kans te geven om hun doctorsgraad te halen en zo het onderwijs te verbeteren. Docenten worden hierdoor gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen. Leraren die voor de beurs in aanmerking willen komen, moeten een promotor zoeken. Vervolgens moeten zij een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het onderzoek mag over een onderwerp naar keuze gaan en moet bij een universiteit worden uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is een proefschrift. De NWO kiest de tien beste voorstellen uit. De docenten die mogen deelnemen, worden vier jaar lang twee dagen per week vrijgesteld van werk, met behoud van hun volledige salaris. Aantrekkelijker Dit initiatief is één van de maatregelen die voortvloeit uit het Actieplan Leraren. Het doel van dit plan is om het onderwijs aantrekkelijker te maken, zodat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Ook moet het actieplan ervoor zorgen dat minder mensen uit het onderwijs stappen. 10 Bestuur Rendement

11 Personeel loonstroken Loonstroken zijn binnenkort digitaal te versturen Binnenkort is het toegestaan om de loonstroken van werknemers digitaal te versturen. De Eerste Kamer heeft onlangs namelijk ingestemd met een wetswijziging die dit mogelijk maakt. Dit betekent dat u een kostenbesparing kunt realiseren, aangezien het niet meer noodzakelijk is om loonstroken op papier te versturen. Dit scheelt niet alleen in de printkosten, maar ook in de verzendkosten. Besturen WK-pool Toestemming Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging van kracht wordt. Als dit eenmaal is gebeurd, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om de loonstroken digitaal te verzenden. In de eerste plaats moet een medewerker hiervoor toestemming geven. Doet hij dit niet, dan zult u de loonstrook op papier moeten blijven verstrekken. Ten tweede moet de werknemer de mogelijkheid hebben om zijn digitale loonstrook op te slaan.! De goedkoopste oplossing is om loonstroken per te verzenden. Maar u kunt er ook voor kiezen om de stroken via een portal beschikbaar te stellen. De werknemer moet hierop dan inloggen. Deze methode is een stuk duurder. Prijs WK-pool soms belast Nu het WK voetbal in volle gang is, is de kans groot dat ook in uw organisatie een WK-pool is georganiseerd. Dit is immers leuk, gezellig en spannend en het komt de teamspirit ten goede. Realiseert u zich echter wel dat een WK-pool formeel een kansspel is. De klos Dit betekent dat de prijswinnaars in principe kansspelbelasting moeten betalen. Dit is het geval zodra een prijs hoger is dan 454. In dat geval moet hierover 29% kansspelbelasting worden betaald. In principe moet de organisator deze belasting inhouden en afdragen. Doet u dit niet, dan zadelt u de prijswinnaar(s) op met de belasting. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de fiscus daadwerkelijk bij zo n winnaar aanklopt en dat diegene de klos is! In natura Het is daarom verstandig om als de totale prijzenpot relatief hoog is de hoofdprijs niet hoger te laten zijn dan 454. Op deze manier voorkomt u dat u kansspelbelasting moet inhouden. Wat niet helpt, is om een prijs is natura uit te reiken, zoals een flatscreen of andere dure apparatuur. De kansspelbelasting geldt namelijk niet alleen bij geldprijzen, maar ook bij prijzen in natura. Personeel social media Jongeren willen kunnen Hyven Non-profits die jonge werknemers en vrijwilligers aan hun organisatie willen binden, ontkomen er niet aan om social media toe te staan. Uit internationaal onderzoek van het Britse IT-magazine Computing blijkt namelijk dat de meeste werkende jongeren op hun werk vrij willen kunnen surfen. Sterker nog: velen vinden het mogen Hyven en Twitteren zelfs belangrijker dan de hoogte van hun salaris! Ook stelt ruim een vijfde van de ondervraagden dat een verbod op het bezoek van sociale netwerksites een reden zou zijn om ontslag te nemen. Let wel: het gaat hierbij niet alleen om medewerkers met Besturen zorgsector Kwaliteitsinstituut voor zorgsector op komst Om de kwaliteit van de zorg te vergroten en daarmee onnodige kosten te vermijden, wordt een Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg opgericht. De ministerraad heeft hiertoe ingestemd met een wetsvoorstel van demissionair minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kwaliteitsinstituut moet alle expertise over bijvoorbeeld veilige en doelmatige zorg samenkomen. Dit moet ertoe leiden dat de kwaliteitsverschillen tussen de diverse ziekenhuizen en andere zorgaanbieders kleiner worden. Ook moet de patiënt meer inzicht krijgen in die kwaliteit. Sterftecijfers Het kwaliteitsinstituut gaat zich bezighouden met: een kantoorfunctie. Want ook werknemers die niet met een computer werken, kunnen onder werktijd Twitteren en Hyven met hun eigen mobiele telefoon. Het is logisch dat u dit liever niet heeft; er moet immers gewoon worden gewerkt. Grijs Maar aangezien dit met name voor jongeren tussen 25 en 35 jaar reden kan zijn om voor een andere werkgever te kiezen, moet u rekening houden met de consequenties van een eventueel verbod. Dit kan er namelijk toe leiden dat u met een relatief grijs medewerkersbestand komt te zitten. het bevorderen van de ontwikkeling van richtlijnen; het openbaar maken van kwaliteitscijfers, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties; het beoordelen van de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van uitgevoerde behandelingen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Momenteel worden deze taken nog uitgevoerd door verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College van Zorgverenigingen en de Nederlandse Zorgautoriteit. Het wetsvoorstel van minister Klink moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Bestuur Rendement

12 Communicatie Online netwerken: veel kansen, maar ook bedreigingen Lang leve het virtuele netwerk! Voor bestuurders van non-profitorganisaties is het belangrijk om een goed netwerk te hebben. Want het is altijd handig als u (veel) goede contacten heeft met plaatselijke en regionale ondernemers, banken, beslissers bij de overheid (zowel lokaal als provinciaal en landelijk) en bestuurders van andere nonprofits. U weet immers maar nooit in welke situaties deze contacten nog eens van pas kunnen komen, bijvoorbeeld als u sponsor- of subsidiegelden zoekt of behoefte heeft aan een bepaalde expertise. Netwerken is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. Zakelijk versus privé Als u online netwerkt, is het raadzaam om privé en zakelijk zo veel mogelijk te scheiden: gebruik LinkedIn voor uw zakelijke relaties en bijvoorbeeld Facebook uitsluitend voor uw privécontacten. En scherm uw privéprofiel af voor onbekenden, zodat de teksten en foto s die u op Hyves en Facebook plaatst uitsluitend kunnen worden gelezen/bekeken door mensen die u als vriend heeft geaccepteerd. Netwerken gebeurde tot enkele jaren geleden voornamelijk op recepties, feestjes, netwerkbijeenkomsten, etc. Sinds een jaar of vijf is echter ook het online netwerken zeer populair, via websites als LinkedIn, Hyves en Facebook. En ook Twitter wordt gebruikt om online te netwerken. Wat kunt u nu precies met al deze toepassingen? En zijn hieraan ook nadelen verbonden? Reputatieschade Online netwerken heeft wel degelijk voordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld via LinkedIn eenvoudig contact leggen en onderhouden met relaties die u verder misschien niet zo vaak spreekt. En wie weet wat u ooit nog eens aan hen heeft! Ook kunt u via één algemeen bericht een informatie- of ander verzoek aan meerdere mensen tegelijk sturen, wat erg effectief kan zijn. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan online netwerken. Want als het tegenzit, kunnen u én uw organisatie dankzij het wereldwijde web ook tegen een enorme reputatieschade oplopen. Want bent u wel eens nagegaan op welke websites informatie over u te vinden is? En is dat allemaal even positief? Internetgames Als mensen voor het eerst met u in contact komen, is de kans groot dat ze u even googelen : via Google kan men vaak snel een en ander over u te weten komen. Want uw naam kan bijvoorbeeld voorkomen op/in: de website van uw organisatie; uw persoonlijke website of weblog; profielen op netwerksites, zoals LinkedIn, Hyves en Facebook; uw online cv en/of profiel in vacaturebanken; uw Twitterpagina; forums en gastenboeken op websites; een digitaal fotoalbum; een portfolio van uw studie; uw profiel in internetgames; artikelen in (lokale) kranten of tijdschriften, die vervolgens op de website van het betreffende medium zijn geplaatst; ledenlijsten van verenigingen waarvan u lid bent; uitslagen van sportwedstrijden waaraan u heeft deelgenomen; blogs (van anderen) waarin uw naam wordt genoemd. Leugens Het is daarom goed om eens na te gaan wat er over u op internet staat. Bent u hiermee niet gelukkig, ga dan na of het mogelijk is om bepaalde informatie te verwijderen. Hierbij gelden de volgende actiepunten: Verwijder eventuele teksten en foto s waarmee u achteraf toch niet zo gelukkig bent. Wees u er wel van bewust 12 Bestuur Rendement

13 dat deze in Google vaak nog enige tijd zichtbaar blijven. Gaat het om teksten waar u niet zomaar bij kunt, vraag dan aan de betreffende webmaster of hij de informatie wil verwijderen. Stuit u op teksten die niet door uzelf zijn geschreven, maar waarin u of uw organisatie wel op negatieve wijze in de schijnwerper wordt gezet, ga dan na welke acties u hiertegen kunt ondernemen. Hierbij kunt u denken aan blogberichten waarin leugens over u staan. Let wel: het is niet altijd eenvoudig om informatie op websites gewist te krijgen. Niet voor niets wordt over internet gezegd: eens geschreven, altijd gebleven. Uithangbord Er zijn verschillende manieren om online te netwerken. Om te beginnen kunt u uiteraard aandacht voor uw organisatie vragen via de eigen website. Hierop kunt u leden, donateurs, subsidieverstrekkers, banken en andere belanghebbenden informeren over het wel en wee van uw organisatie. Ook kunt u hen via Twitter op de hoogte houden en/of een weblog bijhouden. Daarnaast kunt u online netwerken via netwerksites als LinkedIn, Hyves en Facebook. In tegenstelling tot websites en blogs zijn dit normaliter geen sites waarop u als organisatie actief bent, maar meer als individu. Hier is niks mis mee; u bent immers het uithangbord van uw organisatie. En als u goede contacten Investeer in uw contacten op LinkedIn heeft, kan uw organisatie hiervan profiteren. Professioneel De meest gebruikte, zakelijke netwerksite is LinkedIn. Hierop kunt u, net als op Hyves en Facebook, een profiel aanmaken. In tegenstelling tot de andere twee websites heeft LinkedIn vooral een professioneel karakter. Een profiel op LinkedIn bevat onder meer informatie over uw huidige en vorige activiteiten, gevolgde opleidingen, opgedane ervaring, specialismen, etc. Onder activiteiten kunt u uitgebreide informatie opnemen over uw organisatie en verwijzen naar websites en andere uitingen. Al deze informatie is vindbaar voor Google, dus zorg ervoor dat u zichzelf én uw organisatie goed profileert. Door de juiste kernwoorden te gebruiken, zorgt u ervoor dat u zo veel mogelijk wordt gevonden. Zorg ook voor een compleet profiel, inclusief foto en aanbevelingen (referenties). Wiel uitvinden U kunt op verschillende manieren profiteren van LinkedIn, zeker ook ten behoeve van uw organisatie. Want stel dat u als bestuurder worstelt met een lastig vraagstuk, bijvoorbeeld met betrekking tot de structuur van uw organisatie, een subsidieaanvraag, een conflict met een sponsor, een aanvraag voor een banklening, etc. Dan kan dit u heel wat hoofdbrekens kosten, terwijl iemand binnen uw netwerk die bij een andere organisatie actief is misschien wel een soortgelijk probleem voor zijn Als u gebruikmaakt van LinkedIn, investeer hier dan ook in. Dit betekent in de eerste plaats dat u actief aan de slag moet met het leggen van links. Doe dit niet lukraak, u moet wel iets aan de betreffende mensen hebben (en zij aan u). En als u een uitnodiging stuurt om te worden gelinkt, stuur dan altijd een persoonlijk berichtje mee en niet de standaard Engelstalige uitnodigingstekst. Verder is het van belang om actief deel te nemen aan groepen en u te mengen in discussies binnen deze groepen. Wellicht kunt u iemand een waardevolle tip geven, en wie weet wat die ander in de toekomst nog eens voor u (en uw organisatie) kan doen! kiezen heeft gehad én dit heeft opgelost. Dan kunt u wel proberen om het wiel opnieuw uit te vinden, maar beter is het om gebruik te maken van de kennis van anderen. Kennisnetwerk Dit kunt u bijvoorbeeld doen door lid te worden van één of meer groepen. Stel Voor internet geldt: eens geschreven, altijd gebleven dat u bestuurslid bent van een sportvereniging. Dan kunt u zich aansluiten bij een groep van gelijksoortige verenigingen, zowel landelijk als in uw eigen regio. Voor welzijnsorganisaties, schoolbesturen en alle andere soorten non-profitorganisaties geldt hetzelfde. Binnen deze groepen kunt u mededelingen versturen en discussies aanzwengelen, en zo kan een kennisnetwerk ontstaan waarvan alle organisaties binnen de groep kunnen profiteren. Daarnaast zijn er vaak groepen voor bestuurders in een bepaalde regio, los van de branche waarin zij actief zijn. Via deze groepen kunt u in contact komen met ondernemers, banken, juristen, etc. Sommige van deze groepen organiseren zelfs real-life LinkedInnetwerkbijeenkomsten, waarop u elkaar persoonlijk kunt ontmoeten. Op zulke bijeenkomsten kunt u zeer waardevolle contacten leggen! Bestuur Rendement

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Let op werknemers met schulden!

Let op werknemers met schulden! Scholieren aan de slag 6 Overnemen of verzuipen 12 Leren re-integreren 18 Weggooien is verboden 24 Als uw werknemers in de schoolva- Reorganisaties zijn nu aan de orde U moet werken aan de terugkeer van

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw jaargang 21 nummer 6 juni 2010 Koste wat het kost 4 Kapitaal in beheer 16 In de aap gelogeerd 19 Ontevreden klant 26 Het systeem voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gaat op de schop. U kunt

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Straks geen GBIO en WOR-heffing meer

Straks geen GBIO en WOR-heffing meer JAARGANG 7 > NUMMER 7/8 > JULI/AUGUSTUS 2010 Ga terug naar start 5 Ontslag? Wacht even! 7 Vlinders in de buik 10 Er is meer dan de WOR 16 Vanuit gewoon lid opeens verkozen worden tot voorzitter kan wat

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Ouderschapsverlof als alternatief

Ouderschapsverlof als alternatief JAARGANG > NUMMER > FEBRUARI Slim besparen op de auto 4 Ken de verschillen! 10 Korting pakken 16 Stuwmeren van vakantiedagen 28 Het is een gevoelig onderwerp: be In principe moet u werknemers met Het kost

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Mobiliteit in een sneltreinvaart

Mobiliteit in een sneltreinvaart nummer 06, juni 2012, jaargang 25 - voor meer salarisinfo ga naar www.salarisnet.nl Mobiliteitsspecial: Twee verklaringen verklaard BTW en mobiliteit Mobiliteit in een sneltreinvaart Op HR-gebied is er

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine september 2010 Voor al uw beroepstrainingen, o.a. RTGB (boa s, arrestantenzorg, handhavers enz.) Weerbaarheidstraining (agressietraining) Groepsdynamica

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie