Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland uur locatie: gemeentehuis Ballum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum"

Transcriptie

1 Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2014 AANWEZIG: C. Plagge (voorzitter) S. de Haan (vice voorzitter) J.N. Schoustra (secretaris) D. van Dillen (penningmeester) O. Wouters (directeur openbaar basisonderwijs) J.J. Werkman (medewerker cluster Samenleving) uur locatie: gemeentehuis Ballum 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 2. Vaststellen agenda. De agenda wordt als volgt gewijzigd: Het onderwerp van agendapunt 16 wordt rechtspositie personeelslid De volgende punten worden aan de agenda toegevoegd: 13a Ziekteverzuimbeleidsplan 20a gesprekken teams bestuurscommissie 20b afscheid penningmeester 21 voorbereiding overleg GMR. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. Ingekomen stukken: Brief Dienst Uitvoering Onderwijs d.d. 13 december 2013 m.b.t. afwikkeling jaarverslag 2012 voor kennisgeving aangenomen. Brief OPO Ameland d.d. 20 december 2013 m.b.t. reactie op inspectiebezoek OBS t Ienster, inclusief reactie voor kennisgeving aangenomen + tekst bestuursverslag 2013 aanvullen i.v.m. toezicht. Financiële marap 3, 2013 en uitputtingsoverzichten tot en met december 2013 betrekken bij agendapunt 7. Afwijzing gemeente Ameland kapvergunning OBS t Ienster voor kennisgeving aangenomen. Geen bezwaar indienen. Mail PO raad m.b.t. aanbod ondersteuning afspraak maken. Mededelingen: Besluitenlijst bestuurscommissie OPO Ameland d.d. 23 januari 2014 Pagina 1

2 Voorzitter: overleg met voorzitter Koningin Wilhelminaschool Piter Jelles (de heer A. Bos) bezoekt deze school in het kader van het ICT beleid. 4. Afzender: cluster samenleving Datum: 7 november 2013 Onderwerp: besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2013 de besluitenlijst vaststellen conform advies besloten term brede school ontwikkeling vervangen in bestuurlijke samenwerking 5. Afzender bestuur Datum: 2 januari 2014 Onderwerp: scholingsbeleid bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen conform advies besloten 6. Afzender: Samenleving Onderwerp: verzekeringen OPO Ameland 1. de volgende verzekeringen per 1/1/2014 afsluiten via AON: aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en collectieve ongevallen 2. Onderzoeken / vaststellen of het gewenst is een verkeersverzekering, reisverzekering, annuleringsverzekering, verzekering voor geneeskundige kosten, rechtsbijstandverzekering of fraude/geldverzekering af te sluiten. 3. Voor zover nog niet van toepassing in de schoolgidsen een tekst op te nemen over verzekeringen en aansprakelijkheid. Aanhouden 1.vragen beantwoorden ten aanzien van verantwoordelijkheid bestuurdersaansprakelijkheid (gemeente of BC) alsmede het verschil tussen reis, verkeer en collectieve ongevallenverzekering. 2. Geen annuleringsverzekering en verzekering voor geneeskundige kosten afsluiten. 7. Afzender: Samenleving Datum: 3 januari 2014 Onderwerp: meerjarenbegroting De meerjarenbegroting OPO Ameland bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen. 2. Dit document op grond van artikel 11, lid b van de WMS ter instemming voorleggen aan de GMR. 1. conform advies besloten, kolom 2013 is nog niet definitief. 2. Digitale stukken naar secretaris. 3. Stukken om advies doorsturen naar mevrouw G. van Lexmond. 8. Afzender: directie Onderwerp: Voortgang ICT plan Toelichting 1. Projectplan ontwikkelen. 2. Mogelijke deelname overige besturen nader onderzoeken / uitwerken. 9 Afzender: directie Onderwerp: Voortgang brede school ontwikkeling 1. Uitnodiging gemeente m.b.t. vervolgbijeenkomst afwachten. 2. Bijeenkomst bestuurscommissie en bestuur Koningin Wilhelmina School initiëren. Besluitenlijst bestuurscommissie OPO Ameland d.d. 23 januari 2014 Pagina 2

3 Toelichting 10. Afzender: directie Onderwerp: meerjarenbestuursformatieplan /2018 het meerjarenbestuursformatieplan bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 1. Jaartallen aanpassen en paginanummering aanbrengen. 2. met inachtname van het gestelde onder 1 conform advies besloten. 11. Afzender: directie Onderwerp: strategisch meerjarenbeleidsplan het strategisch meerjarenbeleidsplan bij wijze van definitief besluit vaststellen. 1. conform advies besloten 2. Vastgestelde plan op ondertekenen. (instemming GMR na aanpassing) 12. Afzender: directie Onderwerp: mobiliteitsbeleid het mobiliteitsbeleid bij wijze van definitief besluit vaststellen 1. Conform advies besloten. 2. Vastgestelde plan op ondertekenen (instemming GMR na aanpassing 13. Afzender: bestuur Onderwerp: beleid werving en selectie het gewijzigde beleid bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 1. Aanpassingen doorvoeren 13aAfzender: bestuur Onderwerp: ziekteverzuimbeleidsplan het gewijzigde beleid bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 1. Aanpassingen doorvoeren 3 Contract Arbo Unie heroverwegen. 14. Afzender: bestuur Onderwerp: vervanging OPO Ameland het vervangingsbeleid bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 1. Aanpassingen doorvoeren. 15. Afzender: bestuur Onderwerp: toelating, schorsing en verwijderingsbeleid het toelating, schorsing en verwijderingsbeleid bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen conform advies besloten Besluitenlijst bestuurscommissie OPO Ameland d.d. 23 januari 2014 Pagina 3

4 16. Afzender: bestuur Onderwerp: rechtspositie personeelslid gesprek portefeuillehouder, directie en betrokkene arrangeren- 17. Afzender: bestuur Datum: 12 januari 2014 Onderwerp: deeltijdbanen 1. de notitie deeltijdbanen bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 2. Aanbieden aan GMR conform advies besloten 18. Afzender: bestuur Datum: 12 januari 2014 Onderwerp: bestuursprofiel OPO Ameland het bestuursprofiel OPO Ameland bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 1. Aanpassingen doorvoeren. 19. Afzender: bestuur Datum: 13 januari 2014 Onderwerp: functieboek OPO Ameland 1. Voor kennisgeving aangenomen 2. Managementstatuut aanpassen. 20a.Afzender: Onderwerp: gesprekken teams / bestuurscommissie 1. Op Vice voorzitter verzorgt presentatie over o.a. financiële situatie. 20b.Afzender: Onderwerp: afscheid penningmeester contact opnemen met betrokkene, wensen. 20c.Afzender: Datum: Onderwerp: rondvraag Directie: 1. Inschrijving gerealiseerd in schoolleidersregister voor 1 persoon. 2. Inloting OPO Ameland voor taalverbeteringstrajecgt via School aan zet. Besluitenlijst bestuurscommissie OPO Ameland d.d. 23 januari 2014 Pagina 4

5 21 Datum: Onderwerp: voorbereiding overleg GMR 1 Akkoord met agendapunten. 2.Voor kennisgeving aangenomen. Besloten deel Stukken ter kennisname: Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van de Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland ingekomen stukken en behandelde onderwerpen, is vastgesteld door de bestuurscommissie in de vergadering van 13 maart De Bestuurscommissie,,voorzitter, secretaris Besluitenlijst bestuurscommissie OPO Ameland d.d. 23 januari 2014 Pagina 5

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 30-10-2014 OBS- Atalanta. Aanwezig:

Notulen MR vergadering 30-10-2014 OBS- Atalanta. Aanwezig: Notulen MR vergadering 30-10-2014 OBS- Atalanta Aanwezig: Afwezig: Maico Sneijders.(OG, GMR en VZ) Machteld Kaptein (PG, Secretaris) Dave Moors (OG penningmeester) Ans van Trierum (bevoegd gezag) Karina

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

Besluitenlijst MR OBS De Voorpoort Schooljaar 2012-2013

Besluitenlijst MR OBS De Voorpoort Schooljaar 2012-2013 Besluitenlijst MR OBS De Voorpoort Schooljaar 2012-2013 Nr Datum Besluit Besloten door: Ingang Bijzonderheden 19 18 17-01-13 Voorgenomen besluit: 17 17-01-13 Voorgenomen besluit: Acties voortvloeiend vanuit

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. Aanwezig zijn: de heer De Beaufort (Natuurterreinen); de heer Beugelink (hoogheemraad); mevr. Hiemstra (AWP); de heer G. Jansen (WN); de heer Ketting (W@I);

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Afspraken en procedures. bij de invulling van. vacatures

Afspraken en procedures. bij de invulling van. vacatures Reglement behorende bij de vastgestelde nota in beweging. Afspraken en procedures bij de invulling van vacatures (uitvoering van het werkgelegenheids- en mobiliteitsbeleid) d.d. 14 december vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 6 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2010. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2011

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2011 f ^f th Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; A. van den Berg, mr. A.W. Bom - Lemstra, P. van der Ende, A.G. Wiegman, I.J.A. ter Woorst,

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten

5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten pagina 1 Datum: Plaats : Tijd: Maandag 23 januari. Stadhuis 20.00 uur Actief kritisch en betrokken Agenda Tijd Agendapunt -1 19.30 Dorpsvereniging Nijeveen Praten over 3 e ontsluiting (Casper 30 Veen)

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquĂȘteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie