ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE REISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE REISVOORWAARDEN Een boeking is een overeenkomst tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours S.A., een legale reisagent geregistreerd in Costa Rica bij het Registro Nacional (Costa Ricaans Nationaal Register) onder het nummer Trans Costa Rica Tours wordt door de Costa Ricaanse overheid erkend als professioneel reisbureau met Declaratoria Turística (vergunning uitgereikt door het ICT, Instituto Nacional de Turismo, Costa Ricaans Instituut voor Toerisme). Op deze overeenkomst is het Costa Ricaanse recht van toepassing en elke boeking is onderhevig aan de voorwaarden hieronder beschreven. ARTIKEL 1: TOT STANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST Een overeenkomst ontstaat op het moment dat een reservering van de reiziger wordt bevestigd vanwege Trans Costa Rica Tours door middel van een reisbevestiging (factuur, reisbeschrijving en reisvoorwaarden). Trans Costa Rica Tours reserveert overnachtingen, transport en excursies die worden beschreven in de reisbevestiging maar behoudt het recht gebruik te maken van een ander hotel of vervoermiddel in dezelfde prijs- en kwaliteitsklasse in geval van overboeking. Zulke uitzonderlijke wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden gemeld aan de reiziger. ARTIKEL 2: INFORMATIE VANWEGE TRANS COSTA RICA TOURS Trans Costa Rica Tours verbindt zich er toe de reiziger duidelijk te informeren in verband met het geboekte reisprogramma, de noodzakelijke reisdocumenten, en eventuele formaliteiten op gebied van gezondheid. Na betaling van het voorschot ontvangt de reiziger een lijst van de geboekte hotels en hun telefoonnummers alsook een beknopte reisbeschrijving. Bij aankomst in Costa Rica ontvangt de reiziger een infopakket met een uitgebreide reisbeschrijving, praktische informatie, de vouchers voor de geboekte hotels en andere diensten, en de factuur voor het totaal betaalde bedrag. Trans Costa Rica Tours is niet verantwoordelijk voor informatie in foto s, folders, advertenties, websites en andere informatiebronnen die door derden werden opgesteld en uitgegeven. ARTIKEL 3: INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER De reiziger verbindt zich er toe de informatie te verstrekken die Trans Costa Rica Tours nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze informatie omvat adres en telefoonnummer van de reiziger, namen van eventuele medereizigers, geboortedatum, paspoortnummer, verzekeringsgegevens en een contactnummer in het land van herkomst voor eventuele noodgevallen. Het is eveneens de verplichting van de reiziger Trans Costa Rica Tours zo snel mogelijk op de hoogte brengen van vluchtnummers en precieze locatie en tijd van aankomst- en vertrek in Costa Rica. Indien de reiziger verkeerde informatie verstrekt die tot extra kost leidt dan dienen die kosten te worden betaald door de reiziger.

2 ARTIKEL 4: KOSTPRIJS De kostprijs van de overeenkomst tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours staat duidelijk op de factuur en kan niet worden gewijzigd. Door betaling van het voorschot verklaart de klant akkoord te gaan met deze overeenkomst en de kostprijs. Latere klachten over eventuele prijsverschillen met andere touroperators, publicaties of aanbiedingen zijn niet ontvankelijk. Enkel overnachtingen, aktiviteiten en maaltijden die duidelijk in het geboekte programma staan zijn inbegrepen in de kostprijs, evenals basisverzekering bij autoverhuur. Niet inbegrepen zijn overige maaltijden, optionele excursies, luchthaventaxen en kosten die voortvloeien uit bagage overgewicht en het te laat komen voor transfers of excursies. Extra verzekering bij autoverhuur is enkel inclusief indien dat duidelijk in de boeking staat vermeld. De gepubliceerde kostprijs is altijd per persoon, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. De hoogseizoen-prijs geldt van 15 november tot 30 april en van 1 juli tot 31 augustus. Laagseizoen is van 1 mei tot 30 juni en van 1 september tot 14 november. Trans Costa Rica Tours behoudt het recht een gepubliceerde kostprijs aan te passen indien een reis begint op een datum in het laagseizoen maar eindigt op een datum in het hoogseizoen, of omgekeerd. In dat geval wordt de kostprijs berekend op basis van het aantal dagen in elk seizoen. ARTIKEL 5: BETALINGEN Alle tarieven bij Trans Costa Rica Tours worden vermeld in US dollars en moeten ook in die munteenheid worden betaald. - Voorschot: het voorschot bedraagt 10% van de totale reissom en dient te worden betaald uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de reisbevestiging. Die betaling dient te gebeuren via een internationale overschrijving (swift) naar de rekening van Trans Costa Rica Tours in San José. De kosten voor die overschrijving worden gedeeld tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours. Het rekeningnummer en andere informatie die nodig is voor die betaling worden duidelijk vermeld in de reisbevestiging. Na ontvangst van het voorschot stuurt Trans Costa Rica Tours via een ontvangstbewijs voor het betaalde bedrag naar de reiziger en zijn alle reserveringen bevestigd en gegarandeerd. - Saldo: het saldo kan worden gestort vanaf zes weken voor de reis of kan contant worden betaald bij aankomst van de klant in Costa Rica. Bij groepsreizen vanaf zes personen dient het saldo te worden voldaan uiterlijk zes weken voor het begin van de reis. Voor betalingen met credit cards geldt een toeslag van 4,5%. De factuur en vouchers voor de betaalde overnachtingen, transport en excursies worden overhandigd bij aankomst in Costa Rica. Voor reserveringen bij bepaalde exclusieve hotels en voor een verblijf in bepaalde hotels tijdens de paas- en kerstperiode dient de volle reissom in één keer te worden betaald, uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de reisbevestiging. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim en zal daar worden op gewezen door Trans Costa Rica Tours. Indien binnen de drie werkdagen na die waarschuwing nog steeds niet is betaald dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd. In dat geval zijn de regels in artikel 6 van toepassing.

3 ARTIKEL 6: ANNULERING DOOR DE REIZIGER Bij het annuleren van een geboekte reis is het recht op terugbetaling beperkt en vallen eventuele reserveringskosten van de geboekte hotels ten laste van de reiziger. Alle annuleringen moeten schriftelijk (per fax of ) worden gemeld aan Trans Costa Rica Tours.. In geval van annulering is de reiziger gehouden de schade die Trans Costa Rica Tours door deze annulering lijdt te vergoeden. De verschuldigde annuleringsvergoeding hangt af van de datum waarop die schriftelijke annulering wordt ontvangen. Bij annuleren tot 4 weken voor de aanvang van de reis wordt 10% van de totale reissom in rekening gebracht (met een minimum van US$ 100 indien het geboekte bedrag minder dan US$ 1000 bedraagt). Indien minder dan 6 weken voor de reis nog wordt geannuleerd dan gelden de volgende regels: Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de reis is de annuleringsvergoeding gelijk aan 25 % van de reissom Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor de reis is de annuleringsvergoeding gelijk aan 50 % van de reissom Bij annulering minder dan een week voor de reis of tijdens de reis is de annuleringsvergoeding gelijk aan 100 % van de reissom Bij annulering van boekingen voor de eindejaarsperiode (15 dec.- 6 jan.) zijn de kosten afhankelijk van de geboekte hotels maar in veel gevallen wordt 100% in rekening gebracht, ongeacht hoelang vooraf wordt geannuleerd. In dit geval wordt de annuleringsvergoeding door de reiziger verschuldigd aan Trans Costa Rica Tours overeenkomstig aangepast. Het bedrag van de annuleringsvergoeding wordt duidelijk vermeldt op de annuleringsfactuur die Trans Costa Rica Tours via stuurt naar de klant in geval van een annulering. De kosten voor de internationale overschrijving van eventuele terugbetaling zijn voor rekening van de reiziger. Trans Costa Rica Tours raadt de reizigers aan een annuleringsverzekering af te sluiten. ARTIKEL 7: NIET_UITVOERING OF WIJZIGING DOOR TRANS COSTA RICA TOURS Indien voor de aanvang of tijdens een reis blijkt dan één of meerdere van de wezenlijke punten in de overeenkomst niet kunnen worden uitgevoerd dan zal Trans Costa Rica Tours de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en een alternatief bieden in dezelfde prijs- en kwaliteitsklasse. Aan de reiziger zal worden meegedeeld dat hij, indien hij niet akkoord gaat met het alternatief de overeenkomst kan verbreken met recht op terugbetaling van de volledige reissom. De reiziger dient Trans Costa Rica Tours zo spoedig mogelijk en in elk geval voor de afreis van zijn beslissing in kennis te stellen. Indien de reiziger het alternatief aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed ervan op de prijs worden meegedeeld.

4 ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN EN OVERDRACHT DOOR DE REIZIGER Het wijzigen van een bevestigde boeking heeft een administratieve kost van US$ 25, betaalbaar met het saldo van de reissom. Trans Costa Rica Tours behoudt het recht een aanvraag tot wijziging onontvankelijk te verklaren. Een geboekte reis kan tot zeven dagen voor aanvang worden overgedragen aan een derde mits die voldoet aan alle voorwaarden in de overeenkomst tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours. De reiziger heeft de verplichting die overdracht schriftelijk mee te delen aan Trans Costa Rica Tours. In die schriftelijke mededeling moet duidelijk worden vermeld aan wie de reis wordt overgedragen en alle vereiste informatie zoals beschreven in artikel 3. Overdracht van een geboekte reis heeft eveneens een administratieve kost van US$ 25. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. ARTIKEL 9: PROGRAMMA WIJZIGINGEN TIJDENS DE REIS Programma wijzigingen op initiatief van de reiziger als de reis eenmaal is begonnen zijn volledig op eigen verantwoordelijkheid van de reiziger. Eventuele kosten die voortvloeien uit zulke wijzigingen zijn volledig voor rekening van de reiziger. Dat geldt eveneens voor kosten tengevolge van programmawijzigingen door overmacht zoals onderandere vertraging in internationale of binnenlandse vluchten, ongunstige weersomstandigheden of natuurrampen, stakingen of wegblokkades, enz. Indien een onderdeel van het programma door overmacht komt te vervallen dan kan daarvoor geen aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling. Terugbetaling is evenmin mogelijk in geval de reiziger beslist een gedeelte van de reis niet uit te voeren of niet deel te nemen aan een activiteit in het programma. ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID Trans Costa Rica Tours is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst met de reiziger, in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op grond van de reisbeschrijving en de bepalingen in die overeenkomst, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Trans Costa Rica Tours om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. Voor zover Trans Costa Rica Tours niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. Trans Costa Rica Tours is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies, ongeval, letsel, overlijden, onregelmatigheden of vertragingen die kunnen worden veroorzaakt door een defect in om het even welk transportmiddel. Trans Costa Rica Tours aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van bagage of andere bezittingen, noch voor vertragingen, ongemakken, spanning en frustratie of enige andere schade tengevolge van:

5 - Mechanische problemen met om het even welk vervoermiddel. - Overheidsbeslissingen, ongunstige weersomstandigheden en andere factoren die niet zijn te controleren. - Het ontbreken van de juiste geldige documenten zoals paspoort en rijbewijs, wat annuleringskosten tot gevolg kan hebben. - Het niet naleven van richtlijnen zoals onderandere check-in en check-out tijden, bagage gewicht, enz. - Het annuleren of wijzigen van het reisprogramma voor om het even welke reden. - Overmacht zoals gedefinieerd in artikel Gezondheidsproblemen en lichamelijke invaliditeit. Alle activiteiten die de reiziger onderneemt tijdens de reis zijn op eigen risico. Trans Costa Rica Tours is niet verantwoordelijk voor letsel, schadevergoedingen of kosten die het gevolg zijn van een ongeval of overlijden tijdens deelname aan deze activiteiten. Talrijke activiteiten, zoals onder andere lange junglewandelingen, raften of duiken zijn niet geschikt voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen noch voor mensen met lichamelijke of geestelijke handicap. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om, met kennis van de eigen lichamelijke en geestelijke capaciteit, te beoordelen of die aktiviteiten al dan niet geschikt zijn. De reiziger is verplicht Trans Costa Rica Tours in te lichten over alle persoonlijke factoren die het verloop van de reis kunnen beïnvloeden (zolas bijvoorbeeld leeftijd, handicap, chronische ziekte, enz.) ARTIKEL 11: HULP EN BIJSTAND Trans Costa Rica Tours verbindt zich er toe de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst en de reisbeschrijving. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Trans Costa Rica Tours alleen als duidelijk blijkt dat het gebrekkige verloop van de reis werd veroorzaakt door daden of nalatigheden van Trans Costa Rica Tours zelf. Indien het gebrekkig verloop van de reis werd veroorzaakt door de reiziger of door overmacht zoals beschreven in artikel 12 dan zijn de extra kosten ten laste van de reiziger. In dat geval is de hulp en bijstand van Trans Costa Rica Tours beperkt tot wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. ARTIKEL 12: OVERMACHT Het begrip overmacht staat voor buitengewone en onvoorspelbare omstandigheden of gebeurtenissen die helemaal los staan van om het even welke provider of Trans Costa Rica Tours en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door voorzorgsmaatregels. Deze omstandigheden en gebeurtenissen omvatten onder andere stakingen, afgesloten wegen, sociale onrust, oorlog, terreur aanslagen, natuurrampen, gevaarlijke weersomstandigheden, opschorting van vliegverkeer, enz. ARTIKEL 13: DOCUMENTEN EN TOEGANGSVOORWAARDEN Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om in het bezit te zijn van de noodzakelijke documenten zoals geldig paspoort, rijbewijs (indien men een auto huurt), ticket voor terugvlucht, enz. en te voldoen aan de Costa Ricaanse

6 immigratievoorwaarden. Trans Costa Rica Tours aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een gemiste vlucht, geweigerde toegang of gemiste onderdelen van de reis tengevolge van ongeldige of ontbrekende documenten. In zulke gevallen zijn de annuleringsregels in artikel 6 van toepassing. ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis dan moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Trans Costa Rica Tours. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot de vertegenwoordiger van Trans Costa Rica Tours. Werd de kacht ter plaatse niet bevredigd of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na de het einde van de reisovereenkomst per aangetekend schrijven of tegen ontvansgstbewijs een klacht indienen bij Trans Costa Rica Tours. ARTIKEL 15: VERZEKERINGEN Trans Costa Rica Tours heeft een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid met een dekking van US$ (tweehonderdvijftig duizend US dollar). Schadeclaims boven dat bedrag zijn niet ontvankelijk. Trans Costa Rica Tours raadt haar klanten ten sterkste aan een reisverzekering af te sluiten die zowel bagage als medische kosten en repatriëring dekt. Ook een annuleringsverzekering is aan te bevelen. Bij de overeenkomst tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours is noch reisverzekering noch annuleringsverzekering inbegrepen. ARTIKEL 16: AKKOORD Door betaling van het voorschot verklaart de reiziger duidelijk op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de hierboven vermelde voorwaarden. Costa Ricaans Nationaal Register (Registro Nacional) Adres: Apartado Postal 523, 2010 Curridabat, Costa Rica Telefoon: (506) Website: Costa Ricaans Instituut voor Toerisme (Instituto Nacional de Turismo, ICT) Adres: Apartado 777, 1000 San José, Costa Rica Telefoon: (509) Website: Bank: Banco Nacional de Costa Rica / Adress: Avenida 1-3, Calle 2-4, San José, Costa Rica Beneficiary: Trans Costa Rica Tours S.A. / Currency: US dollar Account number: / SWIFT-code: BNCRCRSJ

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

SKIREIZEN. Albrecht & Co. opendeurdagen. Verkoop - ski - verhuur. 11, 12, 13, 14 en 15 november 2009. van 10.00u tot 18.00u

SKIREIZEN. Albrecht & Co. opendeurdagen. Verkoop - ski - verhuur. 11, 12, 13, 14 en 15 november 2009. van 10.00u tot 18.00u Verkoop - ski - verhuur Albrecht & Co SKIREIZEN opendeurdagen 11, 12, 13, 14 en 15 november 2009 van 10.00u tot 18.00u In samenwerking met B.C.F. Reizen Schoolstraat 51 3970 Leopoldsburg LIC A5181 Verkoop

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOREIZEN NIEUW ZEELAND INHOUD: INLEIDING Artikel 1 Begrippen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MTB Xperience

Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden van MTB Xperience Gevestigd en kantoorhoudende CM te Paterswolde Hierna te noemen: MTB Xperience ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Boekingsformulier Sunita Reizen

Boekingsformulier Sunita Reizen Boekingsformulier Sunita Reizen Persoonsgegevens reiziger 1 reiziger 2 Achternaam (zoals in paspoort). m/v.... m/v Voornamen (zoals in paspoort).... Roepnaam / Geboortedatum /. / Adres... Postcode / woonplaats

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE REISVOORWAARDEN Exploring Africa Travels en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd en zijn bedoeld

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3812 HM) Amersfoort aan de Merwedestraat 18, is een eenmanszaak.

1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3812 HM) Amersfoort aan de Merwedestraat 18, is een eenmanszaak. Reis-en Reserveringsvoorwaarden Chalet Beyond 1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3812 HM) Amersfoort aan de Merwedestraat 18, is een eenmanszaak. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

SKILINE bvba, met zetel te 2970 SCHILDE, Wijnegemsteenweg 4 en met ondernemingsnummer 535.979.834.

SKILINE bvba, met zetel te 2970 SCHILDE, Wijnegemsteenweg 4 en met ondernemingsnummer 535.979.834. ALGEMENE VOORWAARDEN Deel 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de Website van SKILINE en Privacybeleid Artikel 1 Definities SKILINE : de Website : De Gebruiker : SKILINE bvba, met zetel te 2970 SCHILDE,

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Rubrik

Algemene reisvoorwaarden Rubrik Rubrik 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst a) Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan

Nadere informatie

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nepaltours.nl gebruik

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging of annulering van uw reis.

U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging of annulering van uw reis. ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN 1. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN a) Wijzigingen en annuleringen - door u U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lifetime Xperience

Algemene voorwaarden Lifetime Xperience Algemene voorwaarden Lifetime Xperience ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. b) Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Balci Reizen

Algemene voorwaarden Balci Reizen Algemene voorwaarden Balci Reizen Onze organisatie is lid van IATA (nr 57-212363) en erkend agent van Turkish Airlines. BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN Balci Reizen kan een reservering voor u maken.wij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden Het deelnemen aan de rondreizen en diensten van het reisbureau Thajsko Travel Thajsko Travel Co.Ltd. (Hierna te noemen het reisbureau of de reisorganisatie)

Nadere informatie

Inschrijfformulier "Cursus BEHANDELPLANNING" - Curacao

Inschrijfformulier Cursus BEHANDELPLANNING - Curacao Inschrijfformulier "Cursus BEHANDELPLANNING" - Curacao Ik schrijf in voor de "Cursus BEHANDELPLANNING" op Gegevens deelnemer: Curacao van 23-31 december 2013. (Achter- en voornaam en voorletters invullen

Nadere informatie

RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend.

RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend. DE BOEKING Je kunt de reis van jouw keuze bij Mambo boeken via www.nmlk.nl. NMLK treedt op als reisagent van Cirkel/Mambo B.V. handelend onder de naam Mambo. Mambo gaat op eigen naam een overeenkomst met

Nadere informatie

Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!

Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie! Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie! Op onze vakanties zijn verschillende voorwaarden en bepalingen van toepassing, die u hieronder overzichtelijk gerangschikt vindt. Op het moment

Nadere informatie