OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2015"

Transcriptie

1 OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2015 Betrokken ondernemers Beesd - Culemborg - Leerdam - Tiel - Vianen - IJsselstein - Zaltbommel Het Gesprek Pieter Terlouw & Ben van Roon (Van Roon Rail B.V.): VanNoord verbreedt mijn perspectief en maakt me sterker als ondernemer Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij de bv en hoe voorkomt u het? Past u de WBSO toe? Vergeet dan de innovatiebox niet! Wat wordt het salaris van de dga in 2015? Blogs

2 Het Gesprek bewonderenswaardige groei heeft doorgemaakt terwijl andere bedrijven onder de crisis leden. Je moet gewoon goed werk leveren en je afspraken nakomen, zegt Ben. En je moet lef hebben in deze sector. Zo heeft ProRail nieuwe regelgeving die voorschrijft dat alle spoormachines omgebouwd moeten worden met lastmoment-beveiliging. Dat kost ons per machine zo n ,00, dus je moet jezelf afvragen of de machines die investering nog wel waard zijn. Daarnaast moeten al onze machinisten extra scholing krijgen om met deze maatregel te kunnen omgaan. Sommige bedrijven hebben om deze redenen besloten om de handdoek in de ring te werpen. Samen met VanNoord hebben we berekend dat het toch slim en rendabel is om onze machines geleidelijk om te bouwen. VanNoord toetst mijn ideeën en biedt me nieuwe inzichten Fotografie: Marc van der Kort Aan tafel bij Ben van Roon hebben we een prachtig weids uitzicht over Leerdam. Toch valt ons oog ook op de muurbekleding in het kantoor. Over de volle lengte van de muur zijn heuse treinrails gemonteerd. Ben: Zo ziet iedereen direct in welke markt wij actief zijn: railinfra. Bovendien levert het altijd goede gespreksstof op. Bezoekers uit deze branche vragen bijvoorbeeld of de afstand tussen de rails precies klopt en of de materialen echt zijn. Uiteraard, zeg ik dan. Want alles wat we doen, doen we tot in de puntjes. Een bescheiden Ben vertelt met gepaste trots over het bedrijf dat hij volledig op eigen kracht en naar eigen visie heeft opgebouwd. Van een zzp er met één kraan en één tractor in 2000 tot een goedlopend bedrijf met achttien man en zeventien machines in Voor 2000 werkte ik bij het familiebedrijf van mijn opa, waar vrijwel de hele familie actief was. Na wat wikken en wegen besloot ik om voor mezelf te beginnen en mijn eigen plannen vorm te geven. Van Roon Grond-, Sloop- en Straatwerk was geboren. Van grondwerk naar railinfra De eerste jaren deed ik voornamelijk grond- en straatwerk, maar daarin ben je één van de vele aanbieders. Op een gegeven moment kreeg ik van VolkerRail de vraag of we met onze grondverzetmachine werkzaamheden konden verrichten bij de aanleg van een nieuwe trambaan in Schiedam. Deze klus nam ik aan en daarna werd ik steeds vaker gevraagd. Zo vaak dat ik besloot te investeren in de juiste opleidingen voor het personeel en het juiste spoorgebonden materiaal. Inmiddels hebben we een geweldige expertise opgebouwd in de railinfra en is de verhouding tussen railinfra en grondwerk zo n 80%-20%. In de railinfra zijn er maar weinig bedrijven die dit werk kunnen uitvoeren; je moet niet alleen de juiste expertise in huis hebben, maar ook over speciale vergunningen, goedgekeurd materieel én gecertificeerd personeel beschikken. Maar hoewel er weinig concurrentie is, hebben we werk en succes zelf moeten zien te creëren. Zo hoorde het plaatsen van veiligheidshekwerken langs het spoor aanvankelijk niet bij ons werk, maar dankzij ons innovatieve vermogen kunnen opdrachtgevers nu niet meer om ons heen. Want terwijl andere bedrijven dit handmatig doen, hebben wij zelf een machine ontwikkeld die dit werk veel sneller doet. Opdrachtgevers hebben veel profijt van de snelheid en precisie van deze oplossing. Zodoende maak ik mezelf belangrijk in de markt. Niet alleen praten, maar ook doen! Pieter Terlouw ziet in het innovatieve vermogen van Ben een bijzondere eigenschap. Veel ondernemers roepen dat dingen anders moeten, maar komen niet in actie. Ben doet dat wel. Hij ziet kansen, handelt ernaar en heeft het vermogen om deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. Die eigenschappen hebben er mede voor gezorgd dat Van Roon een Advies op breed terrein Dit voorbeeld is slechts één van de vele financiële afwegingen waar we mee te maken hebben. Want hoe groter je wordt, des te complexer worden de vragen. Om die reden heb ik in 2012 VanNoord in de arm genomen. Daarvoor deed een boekhouder mijn administratie, maar ik had behoefte aan een specialist die optreedt als rechterhand bij veel meer vraagstukken. Op financieel en fiscaal vlak, maar ook qua bedrijfsvoering. En dat is precies wat VanNoord me nu biedt. Pieter is mijn klankbord en schetst de financiële kaders waarbinnen ik mijn plannen kan realiseren. Hij toetst mijn ideeën en biedt me nieuwe inzichten. Dat maakt me sterker als ondernemer, omdat ik veel bewuster onderneem. Pieter is mijn klankbord en schetst de financiële kaders waarbinnen ik mijn plannen kan realiseren Leren van elkaar Pieter: Ben is typisch een ondernemer die je soms moet temperen in zijn enthousiasme. Hij heeft een idee en wil dan het liefst direct al zijn plannen verwezenlijken. Ik doe voor hem het stapje zijwaarts en kijk op basis van bijvoorbeeld voorgaande jaarrekeningen welke plannen haalbaar zijn en op welke wijze. Of ik spar met collega s bij VanNoord die weer thuis zijn in hun specifieke vakgebied. Niemand heeft alle kennis in pacht om op ieder vlak de juiste beslissing te nemen. Ben beaamt dat: Je kunt simpelweg niet alles zelf bedenken. Zeker niet op financieel en fiscaal vlak. Bij sommige vraagstukken gaat het om tonnen, en die leg ik ter controle bij VanNoord neer. Want als je misrekent, dan gaat het direct over heel veel geld. Dankzij al die meningen kijk je met een veel ruimere visie naar een onderwerp, vervolgt Pieter. Ook cliënten dragen bij aan het creëren van een breder perspectief. Want elke cliënt heeft zijn unieke ideeën, vraagstukken en beweegredenen, waarvan je altijd iets opsteekt. Neem nou dat stuk spoorlijn aan de muur. De gedachte erachter inspireert me en verbreedt mijn horizon. En dat neem je toch weer mee naar de volgende cliënt. Promotiefilm Scan de qr-code of ga naar en bekijk de promotiefilm van Van Roon Rail B.V. 2 OnderhandenWerk MAART 2015 OnderhandenWerk MAART

3 VanNoord Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij de bv en hoe voorkomt u het? Als een bv failliet gaat, is in beginsel alleen de bv aansprakelijk en blijven privébezittingen onaangetast. Dit in tegen stelling tot een eenmanszaak of vof, waarbij de ondernemer aansprakelijk is. Toch komt het regelmatig voor dat bestuurders van een bv privé aansprakelijk zijn bij een faillissement. In dat geval is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Hieronder leest u wanneer dit het geval is en hoe bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen kan worden. Aansprakelijkheid bij faillissement Bij een faillissement van een bv is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid als beide onderstaande punten het geval zijn: De bestuurder of het bestuur heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement (zie kader Interne bestuurdersaansprakelijkheid ). Het is aannemelijk dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Kan een bestuurder geen onbehoorlijk gedrag worden verweten en is hij of zij niet nalatig geweest in het afwenden van de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur, dan is de bestuurder niet aansprakelijk. Zorg er dus voor dat u de genoemde zaken in het kader hiernaast goed op orde hebt. De curator en de wet aan zet Bij bestuursaansprakelijkheid kan de curator bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Een verleende decharge staat de aansprakelijk stelling door de curator niet in de weg. Bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kijkt een rechter naar alle omstandigheden. Je kunt daarom niet vooraf zeker weten of een vordering van een curator zal slagen. Uit eerdere rechtspraak blijkt overigens dat er niet heel snel sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator krijgt wel duidelijkheid van een wet die het volgende stelt: Heeft het bestuur in de drie jaar voorafgaande aan het faillissement geen goede administratie bijgehouden of niet tijdig de jaarrekening gepubliceerd? Dan is er onomstotelijk sprake van onbehoorlijk bestuur en is dit in principe een belangrijke oorzaak van het faillissement. In dit geval moet het bestuur aantonen dat de gebrekkige administratie of de niet tijdig gepubliceerde jaarrekening géén belangrijke oorzaak vormde voor het faillissement. Bijvoorbeeld doordat een andere factor aantoonbaar het faillissement veroorzaakte. Sanctiemaatregelen van Rusland zou zo n factor kunnen zijn. Aansprakelijkheid bij dividendbesluit Met de komst van de Flex-bv kent de wet een nieuwe regeling omtrent de bestuursaansprakelijkheid. Die regeling maakt het bestuur verantwoordelijk voor het uitkeren van dividend. Als de algemene vergadering van aandeelhouders besluit dividend uit te keren, dan moet dit besluit worden voorgelegd aan het bestuur en dienen er een balanstest en een uitkeringstoets te worden uitgevoerd. Het bestuur mag het besluit niet goedkeuren als het voorziet dat de bv na de uitkering niet kan voortgaan met de betaling van opeisbare schulden. Gaan de bestuurders toch akkoord met een te hoge dividenduitkering? Dan zijn ze bij een faillissement in beginsel aansprakelijk voor het tekort dat ontstaat door deze uitkering. Ook aandeelhouders die tegen beter weten in een dividenduitkering hebben ontvangen, zijn aansprakelijk. Deze regeling geldt ook bij vermindering van kapitaal van de bv en bij inkoop van eigen aandelen door de bv. Ons advies is om altijd een balanstest en uitkeringstoets uit te voeren en deze goed te onderbouwen. Interne bestuurdersaansprakelijkheid Een bestuurder moet zijn taak naar behoren vervullen. Doet hij dit niet, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die de bv daardoor lijdt. Is de bestuurder een rechtspersoon? Dan rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op de bestuurders van die rechtspersoon. Van een onbehoorlijke taakvervulling kan onder meer sprake zijn als er: geen deugdelijke boekhouding gevoerd is; onnodig grote (financiële) risico s genomen zijn; geld onttrokken is aan de bv terwijl dat eigenlijk niet kan, omdat er al een tekort is; geen verzekering is afgesloten tegen voorzienbare risico s; onevenredig grote zekerheden voor financiers zijn gesteld; geen kredietwaardigheid van contractpartijen is nagegaan; onzakelijk goederen zijn vervreemd; in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen is gehandeld; verplichtingen zijn aangegaan die de bv niet kan nakomen; activa zijn vervreemd of onzakelijke transacties hebben plaatsgevonden in het zicht van het faillissement. Melding betalingsonmacht belastingen Bestuurders kunnen ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor premie- en belastingschulden als de bv in gebreke van betaling blijft. De aansprakelijkheid kan al intreden vóór er sprake is van een faillissement. Kan de bv niet aan de betalingsverplichtingen voldoen? Dan is het verplicht om dit binnen twee weken na de uiterste dag van de betalingsverplichting schriftelijk te melden aan de betreffende instantie en desgevraagd de stukken te overleggen. Als er niet aan deze meldingsplicht wordt voldaan, dan kan iedere bestuurder hoofdelijk worden aangesproken voor deze schulden. Hebt u vragen over deze complexe materie? Neem dan contact op met uw adviseur bij VanNoord. VanNoord twittert regelmatig interessante informatie. Volgt u ons al? Onze berichten vindt u op: 4 OnderhandenWerk MAART 2015 OnderhandenWerk MAART

4 VanNoord Past u de WBSO toe? Vergeet dan de innovatiebox niet! De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling van de overheid. Zowel grote als kleine bedrijven die investeren in research en development kunnen dankzij deze regeling hun loonkosten verlagen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van de innovatiebox, maar die wordt vaak vergeten. Laten we beginnen met de drie faciliteiten van de WBSO. Dit zijn: 1. Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de vorm van minder afdracht van de loonheffing. In 2014 en 2015 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 35% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van , Een aftrek voor S&O voor zelfstandige ondernemers. 3. Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen (technostarters-faciliteit). Bedrijven kunnen de WBSO zelf aanvragen en verrekenen via de belastingaangifte. Als de S&O-verklaring is verkregen, kan de regeling worden toegepast. Vaak vergeten: de innovatiebox De S&O-verklaring maakt naast de bovengenoemde faciliteiten ook de innovatiebox mogelijk. Dit is een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Hierin mag u winst onderbrengen waarover u maar 5% in plaats van 25% belasting hoeft te betalen. De innovatiebox mag u alleen toepassen op winst uit innovaties die voortvloeien uit werkzaamheden waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven. Hierbij is het mogelijk dat een deel van de onderzoeks- of ontwikkelingswerkzaamheden is uitbesteed. Informeer bij uw fiscalist van VanNoord om uw mogelijkheden van de innovatiebox te bekijken. Wat wordt het salaris van de dga in 2015? Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u niet vrij in de bepaling van de hoogte van uw salaris. Uw salaris wordt bepaald op basis van de gebruikelijkloonregeling. In het Belastingplan 2015 is aangekondigd dat de gebruikelijkloonregeling wordt uitgebreid. Daarnaast is er nieuwe jurisprudentie met betrekking tot de afroommethode. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten. De gebruikelijkloonregeling anno 2015 Het Belastingplan 2015 schrijft voor dat het loon van de dga ten minste op het hoogste van de volgende drie bedragen wordt gesteld: ,00; 2. het hoogste loon van de overige medewerkers; 3. 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Van soortgelijke naar meest vergelijkbare dienstbetrekking Tot 2015 werd gesteld dat het salaris 75% moest bedragen van het loon dat werd genoten in een soortgelijke dienstbetrekking. Die maatstaf is gewijzigd naar meest vergelijkbare dienstbetrekking, omdat de functies van verschillende dga s soms moeilijk te vergelijken zijn en omdat soortgelijke dienstbetrekkingen soms ontbraken. Naar verwachting zal deze aanpassing in de praktijk niet veel stof doen opwaaien. Het salaris van de dga mag overigens ook niet lager zijn dan dat van de best betaalde medewerker (binnen het concern), tenzij kan worden aangetoond dat die medewerker een hoger loon geniet dankzij specifieke expertise of bijzondere vaardigheden. Een lagere doelmatigheidsmarge Komt het gebruikelijke salaris boven de norm te liggen? Dan ligt de bewijslast bij de Belasting dienst. Van dat salaris mag de doelmatigheidsmarge nog af. Deze marge is verlaagd van 30% naar 25%. Binnen die 25%-marge mag de Belastingdienst het loon niet verhogen. Het onderstaande voorbeeld verduidelijkt dit: Is een gebruikelijk salaris voor de werkzaamheden van de dga in de markt ,00? Dan volstaat een salaris van ,00 (75% van ,00), maar een loon van ,00 niet. De Belastingdienst kan geen salaris van bijvoorbeeld ,00 eisen, want dat valt binnen de 25%-marge. Overgangsregeling 2015 Voor 2015 geldt een overgangsregeling met betrekking tot reeds lopende afspraken tussen dga s en de Belastingdienst. De Belastingdienst zal contact met deze dga s opnemen om tot nieuwe afspraken te komen. De afroommethode: het einde in zicht? Voor het berekenen van loon mag ook gebruikgemaakt worden van de afroommethode. Hierbij moet een dga die door eigen arbeid een inkomen voor zijn bv verwerft, zijn loon stellen op circa 75% van de winst vóór salaris. De Belastingdienst gebruikt deze regeling vaak ten onrechte om meer loonbelasting te kunnen heffen. Regeling voor bedrijven met meer dan één medewerker In 2011 heeft de belastingrechter bepaald dat de afroommethode alleen gebruikt mag worden als ten minste 90% van de verdiensten in de bv aan de dga toe te wijzen zijn. Als de bv andere mede werkers in dienst heeft, wordt aan de 90%-regel niet voldaan en mag de Belastingdienst de af roomregeling niet toepassen. Veel dga s met personeel kunnen een beroep doen op deze uitspraak. Regeling voor zzp-bv s De afroommethode blijft vooralsnog toepasbaar op zzp-bv s, maar recentelijk heeft de rechtbank Noord-Holland ook de afroommethode voor een zzp-bv afgewezen. De dga in kwestie een jurist mocht in zijn bv rekening houden met het salaris van een senior jurist. De rechter vond dit op basis van de vergelijkingsmethode een passend salaris en hoefde geen uitspraak te doen over de afroommethode. Dit lijkt het einde van de afroommethode in te luiden. Wilt u weten wat voor invloed deze aan passingen hebben op uw specifieke situatie? Neem dan contact op met uw adviseur bij VanNoord. 6 OnderhandenWerk MAART 2015 OnderhandenWerk MAART

5 Blogs Rente aftrek lening eigen woning, een gevaarlijk moeras Tot een jaar of tien geleden was het zelden de vraag of de rente, die u betaalde op de lening voor uw eigen woning aftrekbaar was. Het was één van de weinig fiscale regels die overzichtelijk en zonder obstakels was. Het is de overheid echter gelukt om er in tien jaar tijd een regeling van te maken, die nog het best vergelijkbaar is met een oerwoud vol moerassen. Dat betekent oppassen! De Belastingdienst betaalt mee aan uw zonnepanelen Het is hartje winter en de dagen zijn donker en kort. Niet echt het moment om over zonnepanelen na te denken. Maar regeren is vooruitzien, zeggen we bij VanNoord. We nemen u dus graag mee naar de fiscale voordelen van zonnepanelen. Arxx, reclame & marketing 2015 De hele blog lezen? Ga voor de blogs of uitgebreide informatie naar Utrecht IJsselstein Nieuwegein/Houten Culemborg / Vianen Arnhem/Nijmegen Leerdam Rotterdam Beesd Tiel Breda Zaltbommel s-hertogenbosch Beesd Dr. A. Kuyperweg 13 Tel. (0345) Leerdam Pfinztalstraat 32 Tel. (0345) Vianen Tel. (0347) Zaltbommel Hogeweg 135 Tel. (0418) Culemborg Postmastraat 33 Tel. (0345) Tiel Laan van Westroijen 2B Tel. (0344) IJsselstein Kamerlingh Onneslaan 24 Tel. (030) VanNoord - Altijd in de buurt.

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid. St. Michielsgestel, 2015

Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid. St. Michielsgestel, 2015 Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid St. Michielsgestel, 2015 Inhoud 1 Korte Introductie 2 Bestuurdersaansprakelijkheid - Het risico voor de ondernemer - Claimende partijen

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.25 juni 2009 Gegevens ondernemingen : Horizon Consultants BV : Horizon Business

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/14/180 NL:TZ:0000001332:F001 29-07-2014 mr. J.J. Reiziger mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake : MKB Transport B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/458 NL:TZ:0000009091:F001 11-08-2015 mr. P.A. Loeff mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Naam onderneming: J. Zwaan Holding

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/722 NL:TZ:0000009411:F001 22-11-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Rodre Distributions BV,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V., statutair

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/722 NL:TZ:0000009411:F001 22-11-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Rodre Distributions BV,

Nadere informatie

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen: eenmanszaak vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat Bestuurdersaansprakelijkheid Jaap van der Meer advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl, partners in public

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: Datum: 17 augustus 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sluijmers Holding B.V., gevestigd te Mijdrecht,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. inzake : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement Welkom progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00

Nadere informatie

Uw innovatieve onderneming

Uw innovatieve onderneming Uw innovatieve onderneming Fiscale faciliteiten voor innovatieve activiteiten Innovatie - driepijlersysteem Pijler 1 Afdrachtsvermindering S&O Pijler 2 Research & Development-aftrek Innovatie pijlers Pijler

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/527 NL:TZ:0000010094:F001 21-12-2016 mr. J.M. Eringa mr. M Koopmans Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TENKAI B.V., gevestigd

Nadere informatie

OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2016

OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2016 OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2016 Betrokken ondernemers Beesd - Culemborg/ Vianen - Leerdam - Tiel - IJsselstein - Zaltbommel Het Gesprek Willem Den

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W.

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake MKB Transport B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : In dit faillissement handelt het om de heer I. AKBABA, die gedurende enige tijd, te weten vanaf 19 september 2005 tot 2 oktober 2006, een cafetaria heeft

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 8 augustus 2014 Gegevens failliet: R. Smalbrugge Holding B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Molenveld 20, 7245 CA Laren. Faillissementsnummer: C/05/14/279

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!!

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Als bestuurder ben je voor veel meer aansprakelijk dan je denkt. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is een noodzaak en ook meer dan betaalbaar

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Het Gesprek. Bert den Haan en Wilmar van Leeuwen: Een sterke samenwerking. Daar pluk je samen de vruchten van. Betrokken ondernemers

OnderhandenWerk. Het Gesprek. Bert den Haan en Wilmar van Leeuwen: Een sterke samenwerking. Daar pluk je samen de vruchten van. Betrokken ondernemers OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2015 Betrokken ondernemers Beesd - Culemborg / Vianen - Leerdam - Tiel - IJsselstein - Zaltbommel Het Gesprek Bert

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 25 september 2013 Gefailleerde Redon Holding B.V. Faillissementsnummer 12/480 F Datum uitspraak 22 augustus 2012 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN SIMPEL PERSONEELSDIENSTEN B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN SIMPEL PERSONEELSDIENSTEN B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN SIMPEL PERSONEELSDIENSTEN B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2016 Gegevens onderneming: De Kloe Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/16/170 F Datum uitspraak: 29 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talamini-Gelato

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 30 september 2015. Gegevens onderneming: CMC Europe B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/235 F Datum uitspraak: 24 maart 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/97 NL:TZ:0000011506:F001 22-02-2017 mr. H.K. Folkerts mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Wheeltrader

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie