OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2015"

Transcriptie

1 OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE MAART 2015 Betrokken ondernemers Beesd - Culemborg - Leerdam - Tiel - Vianen - IJsselstein - Zaltbommel Het Gesprek Pieter Terlouw & Ben van Roon (Van Roon Rail B.V.): VanNoord verbreedt mijn perspectief en maakt me sterker als ondernemer Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij de bv en hoe voorkomt u het? Past u de WBSO toe? Vergeet dan de innovatiebox niet! Wat wordt het salaris van de dga in 2015? Blogs

2 Het Gesprek bewonderenswaardige groei heeft doorgemaakt terwijl andere bedrijven onder de crisis leden. Je moet gewoon goed werk leveren en je afspraken nakomen, zegt Ben. En je moet lef hebben in deze sector. Zo heeft ProRail nieuwe regelgeving die voorschrijft dat alle spoormachines omgebouwd moeten worden met lastmoment-beveiliging. Dat kost ons per machine zo n ,00, dus je moet jezelf afvragen of de machines die investering nog wel waard zijn. Daarnaast moeten al onze machinisten extra scholing krijgen om met deze maatregel te kunnen omgaan. Sommige bedrijven hebben om deze redenen besloten om de handdoek in de ring te werpen. Samen met VanNoord hebben we berekend dat het toch slim en rendabel is om onze machines geleidelijk om te bouwen. VanNoord toetst mijn ideeën en biedt me nieuwe inzichten Fotografie: Marc van der Kort Aan tafel bij Ben van Roon hebben we een prachtig weids uitzicht over Leerdam. Toch valt ons oog ook op de muurbekleding in het kantoor. Over de volle lengte van de muur zijn heuse treinrails gemonteerd. Ben: Zo ziet iedereen direct in welke markt wij actief zijn: railinfra. Bovendien levert het altijd goede gespreksstof op. Bezoekers uit deze branche vragen bijvoorbeeld of de afstand tussen de rails precies klopt en of de materialen echt zijn. Uiteraard, zeg ik dan. Want alles wat we doen, doen we tot in de puntjes. Een bescheiden Ben vertelt met gepaste trots over het bedrijf dat hij volledig op eigen kracht en naar eigen visie heeft opgebouwd. Van een zzp er met één kraan en één tractor in 2000 tot een goedlopend bedrijf met achttien man en zeventien machines in Voor 2000 werkte ik bij het familiebedrijf van mijn opa, waar vrijwel de hele familie actief was. Na wat wikken en wegen besloot ik om voor mezelf te beginnen en mijn eigen plannen vorm te geven. Van Roon Grond-, Sloop- en Straatwerk was geboren. Van grondwerk naar railinfra De eerste jaren deed ik voornamelijk grond- en straatwerk, maar daarin ben je één van de vele aanbieders. Op een gegeven moment kreeg ik van VolkerRail de vraag of we met onze grondverzetmachine werkzaamheden konden verrichten bij de aanleg van een nieuwe trambaan in Schiedam. Deze klus nam ik aan en daarna werd ik steeds vaker gevraagd. Zo vaak dat ik besloot te investeren in de juiste opleidingen voor het personeel en het juiste spoorgebonden materiaal. Inmiddels hebben we een geweldige expertise opgebouwd in de railinfra en is de verhouding tussen railinfra en grondwerk zo n 80%-20%. In de railinfra zijn er maar weinig bedrijven die dit werk kunnen uitvoeren; je moet niet alleen de juiste expertise in huis hebben, maar ook over speciale vergunningen, goedgekeurd materieel én gecertificeerd personeel beschikken. Maar hoewel er weinig concurrentie is, hebben we werk en succes zelf moeten zien te creëren. Zo hoorde het plaatsen van veiligheidshekwerken langs het spoor aanvankelijk niet bij ons werk, maar dankzij ons innovatieve vermogen kunnen opdrachtgevers nu niet meer om ons heen. Want terwijl andere bedrijven dit handmatig doen, hebben wij zelf een machine ontwikkeld die dit werk veel sneller doet. Opdrachtgevers hebben veel profijt van de snelheid en precisie van deze oplossing. Zodoende maak ik mezelf belangrijk in de markt. Niet alleen praten, maar ook doen! Pieter Terlouw ziet in het innovatieve vermogen van Ben een bijzondere eigenschap. Veel ondernemers roepen dat dingen anders moeten, maar komen niet in actie. Ben doet dat wel. Hij ziet kansen, handelt ernaar en heeft het vermogen om deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. Die eigenschappen hebben er mede voor gezorgd dat Van Roon een Advies op breed terrein Dit voorbeeld is slechts één van de vele financiële afwegingen waar we mee te maken hebben. Want hoe groter je wordt, des te complexer worden de vragen. Om die reden heb ik in 2012 VanNoord in de arm genomen. Daarvoor deed een boekhouder mijn administratie, maar ik had behoefte aan een specialist die optreedt als rechterhand bij veel meer vraagstukken. Op financieel en fiscaal vlak, maar ook qua bedrijfsvoering. En dat is precies wat VanNoord me nu biedt. Pieter is mijn klankbord en schetst de financiële kaders waarbinnen ik mijn plannen kan realiseren. Hij toetst mijn ideeën en biedt me nieuwe inzichten. Dat maakt me sterker als ondernemer, omdat ik veel bewuster onderneem. Pieter is mijn klankbord en schetst de financiële kaders waarbinnen ik mijn plannen kan realiseren Leren van elkaar Pieter: Ben is typisch een ondernemer die je soms moet temperen in zijn enthousiasme. Hij heeft een idee en wil dan het liefst direct al zijn plannen verwezenlijken. Ik doe voor hem het stapje zijwaarts en kijk op basis van bijvoorbeeld voorgaande jaarrekeningen welke plannen haalbaar zijn en op welke wijze. Of ik spar met collega s bij VanNoord die weer thuis zijn in hun specifieke vakgebied. Niemand heeft alle kennis in pacht om op ieder vlak de juiste beslissing te nemen. Ben beaamt dat: Je kunt simpelweg niet alles zelf bedenken. Zeker niet op financieel en fiscaal vlak. Bij sommige vraagstukken gaat het om tonnen, en die leg ik ter controle bij VanNoord neer. Want als je misrekent, dan gaat het direct over heel veel geld. Dankzij al die meningen kijk je met een veel ruimere visie naar een onderwerp, vervolgt Pieter. Ook cliënten dragen bij aan het creëren van een breder perspectief. Want elke cliënt heeft zijn unieke ideeën, vraagstukken en beweegredenen, waarvan je altijd iets opsteekt. Neem nou dat stuk spoorlijn aan de muur. De gedachte erachter inspireert me en verbreedt mijn horizon. En dat neem je toch weer mee naar de volgende cliënt. Promotiefilm Scan de qr-code of ga naar en bekijk de promotiefilm van Van Roon Rail B.V. 2 OnderhandenWerk MAART 2015 OnderhandenWerk MAART

3 VanNoord Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij de bv en hoe voorkomt u het? Als een bv failliet gaat, is in beginsel alleen de bv aansprakelijk en blijven privébezittingen onaangetast. Dit in tegen stelling tot een eenmanszaak of vof, waarbij de ondernemer aansprakelijk is. Toch komt het regelmatig voor dat bestuurders van een bv privé aansprakelijk zijn bij een faillissement. In dat geval is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Hieronder leest u wanneer dit het geval is en hoe bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen kan worden. Aansprakelijkheid bij faillissement Bij een faillissement van een bv is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid als beide onderstaande punten het geval zijn: De bestuurder of het bestuur heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement (zie kader Interne bestuurdersaansprakelijkheid ). Het is aannemelijk dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Kan een bestuurder geen onbehoorlijk gedrag worden verweten en is hij of zij niet nalatig geweest in het afwenden van de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur, dan is de bestuurder niet aansprakelijk. Zorg er dus voor dat u de genoemde zaken in het kader hiernaast goed op orde hebt. De curator en de wet aan zet Bij bestuursaansprakelijkheid kan de curator bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Een verleende decharge staat de aansprakelijk stelling door de curator niet in de weg. Bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kijkt een rechter naar alle omstandigheden. Je kunt daarom niet vooraf zeker weten of een vordering van een curator zal slagen. Uit eerdere rechtspraak blijkt overigens dat er niet heel snel sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator krijgt wel duidelijkheid van een wet die het volgende stelt: Heeft het bestuur in de drie jaar voorafgaande aan het faillissement geen goede administratie bijgehouden of niet tijdig de jaarrekening gepubliceerd? Dan is er onomstotelijk sprake van onbehoorlijk bestuur en is dit in principe een belangrijke oorzaak van het faillissement. In dit geval moet het bestuur aantonen dat de gebrekkige administratie of de niet tijdig gepubliceerde jaarrekening géén belangrijke oorzaak vormde voor het faillissement. Bijvoorbeeld doordat een andere factor aantoonbaar het faillissement veroorzaakte. Sanctiemaatregelen van Rusland zou zo n factor kunnen zijn. Aansprakelijkheid bij dividendbesluit Met de komst van de Flex-bv kent de wet een nieuwe regeling omtrent de bestuursaansprakelijkheid. Die regeling maakt het bestuur verantwoordelijk voor het uitkeren van dividend. Als de algemene vergadering van aandeelhouders besluit dividend uit te keren, dan moet dit besluit worden voorgelegd aan het bestuur en dienen er een balanstest en een uitkeringstoets te worden uitgevoerd. Het bestuur mag het besluit niet goedkeuren als het voorziet dat de bv na de uitkering niet kan voortgaan met de betaling van opeisbare schulden. Gaan de bestuurders toch akkoord met een te hoge dividenduitkering? Dan zijn ze bij een faillissement in beginsel aansprakelijk voor het tekort dat ontstaat door deze uitkering. Ook aandeelhouders die tegen beter weten in een dividenduitkering hebben ontvangen, zijn aansprakelijk. Deze regeling geldt ook bij vermindering van kapitaal van de bv en bij inkoop van eigen aandelen door de bv. Ons advies is om altijd een balanstest en uitkeringstoets uit te voeren en deze goed te onderbouwen. Interne bestuurdersaansprakelijkheid Een bestuurder moet zijn taak naar behoren vervullen. Doet hij dit niet, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die de bv daardoor lijdt. Is de bestuurder een rechtspersoon? Dan rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op de bestuurders van die rechtspersoon. Van een onbehoorlijke taakvervulling kan onder meer sprake zijn als er: geen deugdelijke boekhouding gevoerd is; onnodig grote (financiële) risico s genomen zijn; geld onttrokken is aan de bv terwijl dat eigenlijk niet kan, omdat er al een tekort is; geen verzekering is afgesloten tegen voorzienbare risico s; onevenredig grote zekerheden voor financiers zijn gesteld; geen kredietwaardigheid van contractpartijen is nagegaan; onzakelijk goederen zijn vervreemd; in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen is gehandeld; verplichtingen zijn aangegaan die de bv niet kan nakomen; activa zijn vervreemd of onzakelijke transacties hebben plaatsgevonden in het zicht van het faillissement. Melding betalingsonmacht belastingen Bestuurders kunnen ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor premie- en belastingschulden als de bv in gebreke van betaling blijft. De aansprakelijkheid kan al intreden vóór er sprake is van een faillissement. Kan de bv niet aan de betalingsverplichtingen voldoen? Dan is het verplicht om dit binnen twee weken na de uiterste dag van de betalingsverplichting schriftelijk te melden aan de betreffende instantie en desgevraagd de stukken te overleggen. Als er niet aan deze meldingsplicht wordt voldaan, dan kan iedere bestuurder hoofdelijk worden aangesproken voor deze schulden. Hebt u vragen over deze complexe materie? Neem dan contact op met uw adviseur bij VanNoord. VanNoord twittert regelmatig interessante informatie. Volgt u ons al? Onze berichten vindt u op: https://twitter.com/vannoordbv 4 OnderhandenWerk MAART 2015 OnderhandenWerk MAART

4 VanNoord Past u de WBSO toe? Vergeet dan de innovatiebox niet! De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling van de overheid. Zowel grote als kleine bedrijven die investeren in research en development kunnen dankzij deze regeling hun loonkosten verlagen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van de innovatiebox, maar die wordt vaak vergeten. Laten we beginnen met de drie faciliteiten van de WBSO. Dit zijn: 1. Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de vorm van minder afdracht van de loonheffing. In 2014 en 2015 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 35% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van , Een aftrek voor S&O voor zelfstandige ondernemers. 3. Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen (technostarters-faciliteit). Bedrijven kunnen de WBSO zelf aanvragen en verrekenen via de belastingaangifte. Als de S&O-verklaring is verkregen, kan de regeling worden toegepast. Vaak vergeten: de innovatiebox De S&O-verklaring maakt naast de bovengenoemde faciliteiten ook de innovatiebox mogelijk. Dit is een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Hierin mag u winst onderbrengen waarover u maar 5% in plaats van 25% belasting hoeft te betalen. De innovatiebox mag u alleen toepassen op winst uit innovaties die voortvloeien uit werkzaamheden waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven. Hierbij is het mogelijk dat een deel van de onderzoeks- of ontwikkelingswerkzaamheden is uitbesteed. Informeer bij uw fiscalist van VanNoord om uw mogelijkheden van de innovatiebox te bekijken. Wat wordt het salaris van de dga in 2015? Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u niet vrij in de bepaling van de hoogte van uw salaris. Uw salaris wordt bepaald op basis van de gebruikelijkloonregeling. In het Belastingplan 2015 is aangekondigd dat de gebruikelijkloonregeling wordt uitgebreid. Daarnaast is er nieuwe jurisprudentie met betrekking tot de afroommethode. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten. De gebruikelijkloonregeling anno 2015 Het Belastingplan 2015 schrijft voor dat het loon van de dga ten minste op het hoogste van de volgende drie bedragen wordt gesteld: ,00; 2. het hoogste loon van de overige medewerkers; 3. 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Van soortgelijke naar meest vergelijkbare dienstbetrekking Tot 2015 werd gesteld dat het salaris 75% moest bedragen van het loon dat werd genoten in een soortgelijke dienstbetrekking. Die maatstaf is gewijzigd naar meest vergelijkbare dienstbetrekking, omdat de functies van verschillende dga s soms moeilijk te vergelijken zijn en omdat soortgelijke dienstbetrekkingen soms ontbraken. Naar verwachting zal deze aanpassing in de praktijk niet veel stof doen opwaaien. Het salaris van de dga mag overigens ook niet lager zijn dan dat van de best betaalde medewerker (binnen het concern), tenzij kan worden aangetoond dat die medewerker een hoger loon geniet dankzij specifieke expertise of bijzondere vaardigheden. Een lagere doelmatigheidsmarge Komt het gebruikelijke salaris boven de norm te liggen? Dan ligt de bewijslast bij de Belasting dienst. Van dat salaris mag de doelmatigheidsmarge nog af. Deze marge is verlaagd van 30% naar 25%. Binnen die 25%-marge mag de Belastingdienst het loon niet verhogen. Het onderstaande voorbeeld verduidelijkt dit: Is een gebruikelijk salaris voor de werkzaamheden van de dga in de markt ,00? Dan volstaat een salaris van ,00 (75% van ,00), maar een loon van ,00 niet. De Belastingdienst kan geen salaris van bijvoorbeeld ,00 eisen, want dat valt binnen de 25%-marge. Overgangsregeling 2015 Voor 2015 geldt een overgangsregeling met betrekking tot reeds lopende afspraken tussen dga s en de Belastingdienst. De Belastingdienst zal contact met deze dga s opnemen om tot nieuwe afspraken te komen. De afroommethode: het einde in zicht? Voor het berekenen van loon mag ook gebruikgemaakt worden van de afroommethode. Hierbij moet een dga die door eigen arbeid een inkomen voor zijn bv verwerft, zijn loon stellen op circa 75% van de winst vóór salaris. De Belastingdienst gebruikt deze regeling vaak ten onrechte om meer loonbelasting te kunnen heffen. Regeling voor bedrijven met meer dan één medewerker In 2011 heeft de belastingrechter bepaald dat de afroommethode alleen gebruikt mag worden als ten minste 90% van de verdiensten in de bv aan de dga toe te wijzen zijn. Als de bv andere mede werkers in dienst heeft, wordt aan de 90%-regel niet voldaan en mag de Belastingdienst de af roomregeling niet toepassen. Veel dga s met personeel kunnen een beroep doen op deze uitspraak. Regeling voor zzp-bv s De afroommethode blijft vooralsnog toepasbaar op zzp-bv s, maar recentelijk heeft de rechtbank Noord-Holland ook de afroommethode voor een zzp-bv afgewezen. De dga in kwestie een jurist mocht in zijn bv rekening houden met het salaris van een senior jurist. De rechter vond dit op basis van de vergelijkingsmethode een passend salaris en hoefde geen uitspraak te doen over de afroommethode. Dit lijkt het einde van de afroommethode in te luiden. Wilt u weten wat voor invloed deze aan passingen hebben op uw specifieke situatie? Neem dan contact op met uw adviseur bij VanNoord. 6 OnderhandenWerk MAART 2015 OnderhandenWerk MAART

5 Blogs Rente aftrek lening eigen woning, een gevaarlijk moeras Tot een jaar of tien geleden was het zelden de vraag of de rente, die u betaalde op de lening voor uw eigen woning aftrekbaar was. Het was één van de weinig fiscale regels die overzichtelijk en zonder obstakels was. Het is de overheid echter gelukt om er in tien jaar tijd een regeling van te maken, die nog het best vergelijkbaar is met een oerwoud vol moerassen. Dat betekent oppassen! De Belastingdienst betaalt mee aan uw zonnepanelen Het is hartje winter en de dagen zijn donker en kort. Niet echt het moment om over zonnepanelen na te denken. Maar regeren is vooruitzien, zeggen we bij VanNoord. We nemen u dus graag mee naar de fiscale voordelen van zonnepanelen. Arxx, reclame & marketing 2015 De hele blog lezen? Ga voor de blogs of uitgebreide informatie naar Utrecht IJsselstein Nieuwegein/Houten Culemborg / Vianen Arnhem/Nijmegen Leerdam Rotterdam Beesd Tiel Breda Zaltbommel s-hertogenbosch Beesd Dr. A. Kuyperweg 13 Tel. (0345) Leerdam Pfinztalstraat 32 Tel. (0345) Vianen Tel. (0347) Zaltbommel Hogeweg 135 Tel. (0418) Culemborg Postmastraat 33 Tel. (0345) Tiel Laan van Westroijen 2B Tel. (0344) IJsselstein Kamerlingh Onneslaan 24 Tel. (030) VanNoord - Altijd in de buurt.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2013 Het Gesprek Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Jaap van Kuppeveld & Yvonne de Wit (Marvon) Een accountant die betrokken is bij je hele bedrijf en niet alleen bij je cijfers

OnderhandenWerk. Jaap van Kuppeveld & Yvonne de Wit (Marvon) Een accountant die betrokken is bij je hele bedrijf en niet alleen bij je cijfers OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE NOVEMBER 2013 Betrokken ondernemers Beesd - Culemborg - Gorinchem - Leerdam - Tiel - Vianen - IJsselstein - Zaltbommel Het Gesprek

Nadere informatie

Juridische zaken voor je bedrijf

Juridische zaken voor je bedrijf ondernemen Juridische zaken voor je bedrijf 2 netwerk notarissen 3 Juridische zaken voor je bedrijf Het juridisch goed vormgeven van bedrijf en privé is in alle fasen belangrijk. 5 Bedrijfsvormen De keuzes

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De nieuwsbrief van uw accountant 4e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.steens.nl GEACHTE RELATIE In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld: Forse

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

Benut de korting op uw aanslag

Benut de korting op uw aanslag tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer 12 31 januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Kort + Partners ADMINISTRATEURS EN BELASTINGADVISEURS A.J. Ernststraat 177-179 1083 GV Amsterdam tel: 020-6424641 e-mail: info@kortenpartners.nl

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie