GemeenteBelangen Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeenteBelangen Breda"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Breda

2 pagina Inleiding 3 1 Bestuur en organisatie.4 2 Dienstverlening 5 3 Veiligheid en openbare orde 5 4 Verkeer en vervoer.6 5 Buitengebied..7 6 Winkelen, recreatie en toerisme 7 7 Onderwijs..8 8 Cultuur.9 9 Zorg en welzij.9 10 Milieu Wonen Werken en ondernemen 11 Kieslijst.12 2.

3 Inleiding Stem lokaal en houd Haagse partijen buiten de deur! Dit is het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Breda voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Hierin staan onze plannen voor de bestuursperiode van Tegelijk benoemen we een flink aantal zaken die de afgelopen vier jaar zijn gerealiseerd, of nog met onze bijzondere aandacht in ontwikkeling zijn. GemeenteBelangen Breda is een lokale partij die vrij, zonder druk van landelijke partijprincipes kan opereren. Dat doen we dan ook! Door middel van kritische vragen en scherpe ideeën, waarbij direct contact met de burger de hoofdlijn vormt. U bent dus en vórmt de gemeente. Kernpunten zijn: realistische oplossingen en pragmatische uitvoeringen. Dat is de kracht van de korte lijn tussen burger en lokale politiek. Daarmee zijn we goed bereikbaar voor iedere kwestie. Zo bereiken we doelstellingen die het leven in onze bijzondere stad (en de aan ons verbonden gemeenten) waardevol houden, en waar we nodig het samen uitwerken. Burgerbetrokkenheid is het centrale thema in ons verkiezingsprogramma. Actueel heet dit landelijk participatiemaatschappij. Wij zien liever dat de talenten van iedere inwoner uit eigen beweging de beste kansen en wegen krijgen. Dat vergt aandacht en support. Door in de directe omgeving die aandacht, inzet en aanmoediging te geven, ontstaat het verschil tussen lokale wensen en werkelijk resultaat. Met toegankelijk contact op dit directe niveau komen de burgers dichterbij de bestuurders en andersom. Dat is waar GemeenteBelangen Breda voor staat. Een degelijk en lokaal goed bewust bestuur dat zich bemoeit met de zaken en ontwikkelingen die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, in onze nabije levenssfeer raken, Dat vertaalt zich in een kieslijst met mensen uit onze samenleving die zich volhartig willen inzetten voor onze speciale gemeente en omgeving. Programmacommissie GemeenteBelangen Breda 3.

4 1. Bestuur en organisatie Wat hebben we gerealiseerd? Er is een grote groep mensen die niet werkeloos thuis met een uitkering thuis wil blijven zitten, maar als ZZP-er aan de slag gaat. Deze werkwillige mensen, die er soms ook nog financieel op achteruit gaan, schrikken zich kapot als de Aanslag Gemeentelijke Belastingen op de deurmat valt. Honderden euro s en omdat ze zich zoals het hoort, bij de Kvk hebben ingeschreven. Door die zakelijke status konden ze tot 2014 geen kwijtschelding op van deze aanslag op privéadres toegekend krijgen. Iets wat mensen met een uitkering nagenoeg automatisch wel ten deel valt. GemeenteBelangen Breda is er onder hun vorige partijnaam in geslaagd, dat ZZP-ers vanaf 2014, als hun inkomen op het minimumnorm ligt, kwijtschelding van Gemeentelijke Belastingen aanvragen en te krijgen. De zogenaamde Motie Stubenitsky. Over moties gesproken. Van mijn laatste 9 ingediende moties zijn er 7 aangenomen waarvan 6 unaniem!!!!!! Er moeten heldere keuzes gemaakt worden over de inspraak van onze burgers. Bestuurders en ambtenaren moeten zich écht interesseren voor de burgerinbreng. Belangrijk is het om burgers voortdurend en volledig informeren tijdens het participatieproces. Een van de grootste twistpunten in de Bredaase politiek is de plaats van 2 pensions voor verslaafde daklozen. Één voor dakloze drankverslaafden en één voor dakloze drugsverslaafden. Volgens het Stedelijk Kompas is het gewenst dat deze pensions in woongebieden staan, zodat de bewoners van die pensions in de samenleving kunnen integreren Let wel, we spreken over verslaafde daklozen die niet af willen kicken!!! Voor GemeenteBelangen Breda is het onaanvaardbaar dat deze pensions voor dakloze verslaafden in welke woonwijk van Breda dan ook komen te staan. Het woongenot van onze burgers en de veiligheid staat voor GemeenteBelangen Breda voorop. Bovendien zouden wij die ongeveer die de opvang jaarlijks kost, liever gebruiken om gehandicapten en ouderen betere zorg en aandacht te geven. Een andere oplossing voor dit (verslaafde) daklozenprobleem zou in Denemarken gevonden kunnen worden, waar het project Skaeve huse, kijk op een groot succes is en aanzienlijk minder kost dan de oplossingen van het Stedelijk Kompas. 4.

5 2. Dienstverlening We hebben in Breda een goed werkende website, al mag dat ook wel, want die website heeft een vermogen gekost vier en een halve ton. Eigenlijk wilde de lokale overheid helemaal digitaal gaan opereren,, onder meer door ons kan het de burger toch nog steeds mondeling of schriftelijk geholpen worden. De burgerloketten in Ulvenhout en Bavel zijn gesloten, evenals diverse wijkbibliotheken en meer dan de helft van de buurthuizen. GemeenteBelangen is daar op z n zachtst gezegd ongelukkig mee. Van een aantal van de buurhuizen was sluiting legitiem, gezien ons (te) brede aanbod en de verantwoordelijkheid van houdbare overheidsfinanciën. Deze ontwikkeling biedt ook nieuwe kansen om het huidige voorzieningenniveau te behouden, maar we moeten wel streven naar evenwicht in de gemeente. Maar de huidige coalitie heeft blind voor de sociale gevolgen de sluitingen en vervolgens verkoop van dit maatschappelijk vastgoed te radicaal doorgezet. Lang niet iedereen heeft een computer of kan met internet overweg. Door het vermagerde aanbod van burgerloketten en bibliotheken is de dienstverlening voor deze mensen, met name de wat oudere, de mogelijkheid om aan te haken bij de vele digitale regelingen zoals de overheid ze zo modern wil behandelen, alleen maar kleiner geworden. GemeenteBelangen Breda blijft zich hard maken voor persoonlijk contact, ook met de overheid. Wij pleiten voor behoud van gemeenschapshuizen waar men terecht kan om elkaar te vinden, ook via de digitale spoorlijn. Voor de jongere categorie? Er komen steeds meer Brede Scholen die naast het reguliere lesprogramma in de minstens zo leerzame buitenschoolse activiteiten voorzien. Zoals sporten, knutselen, schaken of extra lessen in rekenen of taal waar het regulier nog niet helemaal lukt. Ook sociale vaardigheden, empathie voor anderen aanwakkeren, is naar onze mening een relevant onderwerp. Onbegrip voor hoe we met elkaar omgaan, soms steeds agressiever, is een bron die extra aandacht verdient. We doelen op een oplossing door een programma te ontwikkelen waarbij leerlingen, als onderdeel van hun lesprogramma, op bepaalde dagen ouderen en andere mensen die computeronbekwaam zijn te helpen gebruik te maken van de digitale diensten van gemeente Breda. Dat vergt nog heel wat denkwerk, maar het is volgens GemeenteBelangen Breda de moeite waard. Wij zetten daartoe in op de volgende coalitie om weer te onderhandelen voor de terugkomst van de burgerloketten en zelfvoorzienende gemeenschapshuizen in de gemeente en omliggende dorpen. 3. Veiligheid en openbare orde. De gemeente Breda, toch de 9 e gemeente van Nederland is een relatief veilige gemeente waar het 5.

6 goed toeven is. Door regelmatig overleg tussen justitie, politie en onze burgemeester met o.a. de coffeeshops hebben we in Breda een goed controleerbaar soft drugs beleid. Bijna gooide de wietpas roet in het eten, want daardoor floreerde de straathandel waar we als gemeente geen enkele controle op hebben en op die van alles gedeald wordt, ook goedjes die als harddrugs te boek staan. Al tijden wordt men in coffeeshops juist voorgelicht dat dergelijke middelen schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, nog los van het verbod op handel hierin ( wat duidelijk aangegeven niet gdoogd wordt in deze zaken). Verder is door afschaffing van de happy hours de uitnodiging tot overmatig alcoholgebruik onder jongeren getemperd. Het is genoeglijk bekend dat deze vorm van drugs, wat het feitelijk ook is, gezien ze impact heeft op brein en gedrag, in bescheiden genoten dosis een veel betere algemene ontwikkeling ondersteunt dan drink till you drop. Ook de stadsmariniers doen evenals de Buurtpreventieteams in goede samenwerking met de wijkagenten prima werk Onze politie besteedt heel veel tijd aan het opsporen en vernietigen van wietplantages. Dat wordt steeds meer dweilen met de kraan open. Deze tijd en inzet zouden ze veel beter kunnen gebruiken voor het oplossen van onder andere woninginbraken en ernstige vormen van overlast die in sommige buurten steeds erger worden. Als de wietteelt gelegaliseerd zou worden, hebben we ook grip op de achterdeur van de coffeeshops en zou het op straat veiliger worden. Nog los van minder brandgevaar door illegale kweek met vaak afgetapte energie, die als het ontdekt wordt of misgaat, veelal waterschade oplevert waardoor het pand onbruikbaar wordt of ten minste in waarde daalt. Wij zien liever legalisering van zowel de voor- als achterdeur. Net als horecazaken die hun boekhouding én klandizie zelf onder vriendelijke controle moeten houden. 4. Verkeer en vervoer Wat is er gebeurd? Het autoverkeer in Breda is explosief toegenomen. Als je nu van de ene kant van de stad naar de andere wil, moet je al een kwartier vertraging incalculeren. Dat komt heden alleen al door de grootscheepse verbouwing van ons Centraal Station en de te verhogen Trambrug. Ook als we over Park & Pendel praten, wordt er gelijk gezegd, dat dan de parkeergarages leeg blijven. Onze motie bij de Structuurvisie om tot 2030 geen parkeervoorzieningen binnen de singels extra te maken, kreeg helaas net geen meerderheid. Zodoende wordt er onder Achter de Lange Stallen wéér een parkeergarage gebouwd van 900 plaatsen. De aanvoerroute daarvan gaat dan via de verkeersluw gemaakte Generaal Maczekstraat waar een maximum snelheid van 30 kilometer geldt. Iedereen moet gewoon met de auto overal kunnen komen en parkeren, al dan niet in de eigen 6.

7 straat. Toch zullen we maatregelen moeten nemen, want veel meer auto s kan Breda niet verwerken. Voor een gedeelte van de bezoekers aan Breda zal toch een alternatief gevonden moeten worden in de vorm van parkeerterreinen buiten de stad met liefst alternatief vervoer van en naar de binnenstad. GemeenteBelangen Breda heeft een idee ingebracht om de toekomstige winkels die in het gebied Achter de Lange Stallen komen postadres Oude Vest te geven, want navigatieapparatuur geeft dan de brede Claudius Prinsenlaan als aanrijroute aan in plaats van de Generaal Maczekstraat. 5. Buitengebied We hebben onlangs het bestemmingsplan Buitengebied Breda Noord vastgesteld. Een punt waar wij moeite mee hadden, was de planning van 3 windmolens van 95 meter hoog. Windmolens leveren aangetoond minder groene energie op dan verondersteld. Zeker bij windstilte, wat we, gelukkig in ons lage land ook kennen. Bovendien verstoren ze het natuurlijk vliegverkeer van de fauna. In vliegtuigmotoren draait menig vogel al tot oneerbaar gehakt, deze turbines dragen daar extra aan bij. GemeenteBelangen Breda pretendeert noch pró of anti natuur te zijn; wij willen geschikte oplossingen voor alles en iedereen in onze omgeving. Daarom konden wij wel instemmen met een evenwichtig bestemmingsplan waarbij goed rekening was gehouden met een verantwoorde mix van natuur en agrarische activiteiten. Het buitengebied moet niet teveel veranderen. De evenwichtige mix van goed leven voor de agrariër en fijn leven voor de mensen die er wonen en recreëren is er al prima. Mensen die kiezen om er te komen wonen, in de omgeving van agrarische levendigheid als varkensboerderijen, hebben zich in onze optiek te schikken naar de mogelijke effecten van geur en geluid daarvan. Natuur en landschap bepalen voor een groot deel de aantrekkelijkheid van het buitengebied van Breda voor de inwoners en de geliefde toeristen, GemeenteBelangen Breda vindt dat meerdere belangen tegelijk kunnen worden gediend. Bijvoorbeeld een bedrijf vestigen in een voormalige boerderij, waarbij pand en erf opknappen veelal de voorwaarde is: daarin zien wij hele mooie mogelijkheden om de groei van onze stad en aangroeiende gemeenten te verbinden. 7.

8 6. Winkelen, recreatie en toerisme. Eigenlijk gaat het in Breda, net als in vele andere gemeenten helemaal niet goed met onze binnenstad. Buiten het centrum worden heel grote ketens neergezet en de winkeliers in het centrum en de kleinere winkelcentra hebben honger. Dit heeft met de financiële crisis op meerdere niveaus te maken. En met de verkoop via internet, voor wie dit ook per computer kan en doet. Of het afgenomen stadsbezoek door de ingevoerde toeristenbelasting of verhoogde parkeergelden te maken heeft, is de vraag. Ons antwoord? Ja! En ook heeft Local-Payed-Bike-Parking, zoals we het nu hip noemen, geen beste vruchten afgeworpen. Hier fietsen? Hier rijden en blijven Duidelijk dat actie noodzakelijk is. Ondanks dat de motie van de hele oppositie om het fietsparkeren weer gratis te maken het niet heeft gehaald. Het blijft een van onze speerpunten. Er is al heel veel leegstand in Breda. Nu uit onderzoeken blijkt dat we in Breda een aantal aantrekkelijke winkels (zoals de Primark) missen, zou het zo maar kunnen dat het binnenhalen van dergelijke investeerders het hele winkelgebied ten goede gaat komen Na 19 maart 2014 krijgen we weer een nieuwe coalitie en zullen dan opnieuw de moties over gratis fiets-parkeren (met een passende financiële dekking) en een betere bereikbaarheid van het centrum op poetsen. Hierbij blijven transferia met een snelle verbinding naar de binnenstad een optie. 7. Onderwijs De doordecentralisatie (verzelfstandiging) van het Primair en Speciaal onderwijs is in Breda een feit. Op 30 januari 2014 heeft de raad het goedgekeurd. De inrichting van deze nieuwe bestuursvorm, welke wij van harte ondersteunen is klaar. Er zijn in Breda al een paar brede scholen die tevens een buurtfunctie hebben en er komen er meer bij. Ook GemeenteBelangen Breda is het enthousiast over deze beide nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. 8.

9 Wat zijn de plannen? Wij vinden het als lokale partij net zo belangrijk, dat naast de brede scholen, de kleine scholen behouden blijven. Nu de schoolgebouwen niet meer in het bezit van de gemeente zijn maar van een coöperatie van schoolbesturen kunnen deze schoolbesturen zelfstandiger werken. GemeenteBelangen Breda volgt dit op de voet. Studentenhuisvesting. Door de toename van studenten zal er op een goede manier huisvesting moeten worden aangeboden door nieuwbouw en indien mogelijk omvorming van leegstaande kantoorgebouwen. Zowel voor Bredase leerlingen als van verderaf verdient het de aandacht om hun een zelfstandig te runnen huisvesting te bieden. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van iedere jongeling studerend, op stage, al volledig werkend om deze stap te kunnen maken naar eigen wasdom. 8. Cultuur Zonder cultuur is er geen beschaving. Culturele Hoofdstad 2018 gaat voor de 5 grote Brabantse steden niet door. De aanloop ernaar toe is vooral zinvol geweest als leerproces voor de samenwerking van die 5 steden. En die samenwerking is niet opgehouden te bestaan. We hebben in Breda een flink aantal culturele instellingen, waarvan bijvoorbeeld kinderdanstheater De Stilte wereldwijde bekendheid heeft. Tijdens de race naar Culturele Hoofdstad 2018 zijn er veel leuke plannen opgedoken. Sommige van die plannen kunnen toch wel doorgaan, maar omdat nu de tijdsdruk van 2018 eraf is, kunnen we die plannen in ons eigen tempo en met ons eigen budget verwezenlijken en vrijere keuzes maken. Er zijn bv. in het gebouw van de voormalige Sociale Dienst aan de Vlaszak ateliers van plaatselijke kunstenaars komen te vervallen. Op zoek naar alternatieven viel ons oog op het Gerechtsgebouw dat door nieuwbouw bij het station leeg komt. De gemeente Breda heeft al jaren geleden met Justitie een te dure koopovereenkomst gesloten om die locatie voor woningen te bestemmen. Maar er worden daar voorlopig geen woningen gebouwd. GemeenteBelangen Breda zal zich hard maken om daar tijdelijke huisvesting voor kunstenaars te maken. Het gebouw is er door de grote verscheidenheid in ruimtes uitstekend geschikt voor. 9. Zorg en welzijn 9.

10 Er is in Breda flink gezuinigd op de zorg. Dat is niet iets om trots op te zijn, maar euro s die er niet zijn, kun je ook niet uitgeven. Het blijft natuurlijk een vreemde zaak dat de gemeente aan zorginstellingen zo n 25 per uur moet betalen en de handen aan het bed of stofdoek maar ongeveer 11 ontvangen. Er is de laatste jaren terecht veel aandacht besteedt aan Geschikt Wonen voor Iedereen, waardoor onze inwoners langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, jeugdreclassering, Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze overdracht van rijk naar gemeente gaat gepaard met forse bezuinigingen. GemeenteBelangen Breda ziet hierin ook nieuwe kansen; er komen meer mogelijkheden om instellingen voor jeugdzorg aan te sturen en in samenwerking met onderwijs en welzijn problemen integraal aan te pakken en aan preventie te werken. De gemeente levert maatwerk bij gezinnen die met jeugdzorg te maken krijgen. Samen met de betrokken hulpverleners wordt een plan van aanpak gemaakt. We willen dat de gezinnen en hun jongeren zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven. 10. Milieu We hebben in Breda een prima afvalstoffen beleid. Een Milieustraat waar bewoners van Breda gratis hun privé grof afval gescheiden in kunnen leveren. Omdat de bewoners hun grof afval gratis kunnen storten, is er weinig zwerfafval. Afvalwachten controleren op illegale dump. Een bron van ergernis blijft, vooral in de buurt van scholen, zwerfvuil. Veel leerlingen gooien gewoon hun lege boterham zakjes en blikjes op straat. Wij hebben vorig jaar een motie ingediend (unaniem gesteund) om de BOA s (Bijzonder Opsporingsambtenaren) elkaars bevoegdheden uit te kunnen laten voeren. Dus dat bijvoorbeeld een Parkeerwachter iemand die zijn asbak op straat leeggooit, niet de Afvalwacht hoeft op de roepen, maar zelf ook mag verbaliseren. Van bovengenoemde motie hebben we nog maar weinig uitvoering gezien. We weten dat de overheid uiterst traag werkt, maar komend jaar maar eens dringend vragen aan het nieuwe college wat de stand zaken is en aandringen op opschieten. Zou veel zwerfvuil op straat schelen. Ook moeten we via de scholen aandacht voor het weggooien van afval te gaan besteden. 10.

11 11. Wonen De 3 wooncorporaties van Breda moeten de komende 5 jaar verhuurdersheffing aan het rijk betalen en om de verliezen bij o.a. Vestia te compenseren. Daardoor houden ze maar heel weinig geld over voor de nieuwbouw van woningen en onderhoud van de bestaande woningvoorraad. Overbodig te zeggen dat de huizenverkopen van de projectontwikkelaars ook tot een minimum gedaald zijn. Een paar jaar geleden hoopten we nog ongeveer 2000 nieuwe woningen in Breda te bouwen, toen heeft Provinciale Staten dat teruggebracht tot 700, maar het laat zich aanzien dat we dat niet eens halen, terwijl er wel een duidelijke huurdersinteresse is. Er zijn gemeenten die zelf woningbouwplannen ontwikkelen, omdat gemeenten tegen een veel lagere rente geld kunnen lenen dan de corporaties. Dat scheelt al gauw de helft in rentekosten. Dat is een mogelijkheid die GemeenteBelangen Breda zeker wil onderzoeken, want dat zou een flinkeoppepper in de hoeveelheid beschikbare woningen kunnen betekenen. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid in de bouw. Ook willen wij ons de komende jaren inzetten om welstandvrij bouwen mogelijk te maken. Wij willen er overigens in het algemeen naar streven de regeldruk te verminderen. Bijvoorbeeld door het makkelijker maken van (bouw-)vergunningen. 12. Werken en ondernemen. Wat is er bereikt? Er is in Breda een ondernemersloket en dankzij onze motie, inmiddels bekend als Motie Stubenitsky, die vorig jaar is aangenomen kunnen ZZP-ers vanaf 2014 als hun inkomen op het minimum niveau ligt, kwijtschelding van Gemeentelijke belastingen aanvragen en krijgen. Bovendien is er een ondernemersloket gekomen. Bovendien is vorig najaar met onze volledige en enthousiaste medewerking het Project plan Via Breda Havengebied gestart. Een proeftuin om te experimenteren in dat gebied om te experimenteren met ontslakken d.w.z. in eenvoudige woorden het eenvoudiger en gemakkelijker maken voor ondernemers om zich hier te vestigen. De proeftuin die vorig jaar als pilot gestart is in het Havengebied nauwkeurig volgen en bezien of deze deregulerende aanpak navolging verdient in andere gebieden in Breda. Ook willen wij leegstand van o.a. het kernwinkelgebied tegengaan door nieuwe bestemmingen of tijdelijke window-dressing. Beurs voor starters met weinig werkervaring of ouderen met een slacht arbeidsperspectief, initiëren van netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden, overheid, 11.

12 ondernemers en onderwijsinstellingen (meet and match). Een idee zou ook kunnen zijn een prijs uitroepen u weet ons motto, samen met jou voor het meest lumineuze idee om de werkeloosheid aan te pakken, (startende) ondernemers beter bekend maken met de aanbestedingsprocedures enz. Wie staan er op de Kieslijst?: 1 John Stubenitsky 2 Paul de Jong 3 Marjo Stubenitsky-Buth 4 Erwin Hoek 5 Celine Vaes 6 Whitney Boeckx 7 Angeline Grosfeld 8 Corné Dekkers 9 Ineke van der Meer 10 Ton Taks 11 Henk Nihot 12 Steven Boeckx 12.

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Aantekeningen thema Maatschappelijk Vastgoed Functie kerk: Belangrijk: Trouw en rouw blijven behouden Beperkte functie nu zijn

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Beste Texelaars, Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Dames en heren...het gaat op veel punten

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Belangenvereniging " Oud Emmen

Belangenvereniging  Oud Emmen AC Belangenvereniging " Oud Emmen Partner EOP "het centrum' " 1 5. 0 4. 5 2 5 0 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7800RA Emmen Emmen, 16

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31 Programmabegroting 10 1 Bestuur en dienstverlening 39.079-10.327 38.801-11.471 39.561-11.551 39.612-11.560 39.139-11.290 28.751 27.329 28.009 28.051 27.848-2.999-24 28.725

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Woonlocatie voor 12 14 jonge mensen van 18 tot 25 jaar. Binnen deze locatie zal 24 uurs zorg op maat gegeven worden.

Woonlocatie voor 12 14 jonge mensen van 18 tot 25 jaar. Binnen deze locatie zal 24 uurs zorg op maat gegeven worden. Project Stichting Voorschot Resumé project. Realisatie van een kleinschalig woon-en werkhuis op de Wagnerlaan 28, locatie gymzaal Adegeest te Voorschoten. Het betreft een woon - werk locatie voor jongvolwassenen

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Rizoem mijmert over Groningen

Rizoem mijmert over Groningen Rizoem mijmert over Groningen Visie op een onverdeelde stad Wie eenmaal in Groningen is geweest, gunt deze stad een plekje in zijn hart. Een stad die bol staat van nationale en internationale evenementen,

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over:

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over: Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Op 31 maart hebben de externe partijen Centrummanagement onderstaande brief naar de gemeenteraadsleden gestuurd.

Op 31 maart hebben de externe partijen Centrummanagement onderstaande brief naar de gemeenteraadsleden gestuurd. In dit weekbericht Transferia Ultrakortparkeren, uw mening telt Koningsdag Ledennieuws Nieuwe site Gastvrij 's-hertogenbosch Koopavond Veiligheid Herhaalde mededelingen Nieuwsarchief (onder andere rapport

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer 1. Samengaan gemeente De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente. Om te beginnen zou het al goed zijn om al de samenwerking

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2016

Algemene Beschouwingen 2016 Algemene Beschouwingen 2016 Fractievoorzitter Hans Rutten 28 oktober 2016 Inleiding Voorzitter, de wereld om ons heen is snel aan het veranderen. Gelukkig zien we dat de economie in Europa en in Nederland

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie