EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Datum : 1 februari 2010 Naam gefailleerde : Hotheads Holding B.V. Faillissementsnummer : 10/9 F Datum uitspraak : 5 januari 2010 Curator : mr. E.J.G. Beerdsen Rechter-Commissaris : mw. mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming : e-matching tussen zzp-ers en opdrachtgevers Omzetgegevens : omzet 2008: ,- Personeel gemiddeld aantal : 0 Saldo einde verslagperiode : 1.098,63 Verslagperiode : 1 (5 t/m 31 januari 2010) Bestede uren verslagperiode : 24 uren en 42 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 24 uren en 42 minuten Referentie curator : Algemeen In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de in het kader van de afwikkeling van een failliete boedel gebruikelijke werkzaamheden verricht. De curator heeft zich echter in het bijzonder beziggehouden met onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, de boekhouding en mogelijke onrechtmatigheden. Een tussentijds financieel verslag wordt als bijlage 2 aan dit verslag gehecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap is Master Communications BV, van welke vennootschap de heer E.F. Vos enig aandeelhouder en bestuurder is. De aandelen worden gehouden door (de vennootschappen van) de heer M. Mol (20%), de heer J. Kievit (10%), de heer J. Spelbos (20%) en de heer E.F. Vos (50%). 1.2 Winst en verlies De curator beschikt over de jaarrekening Deze vertonen een positief resultaat van ,-. Dit beeld wordt echter vooral veroorzaakt door de kwijtschelding van achtergestelde leningen. 1.3 Balanstotaal Per 31 december 2008: 3.662,-.

2 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Tot eind oktober 2009 werd een kantoorruimte gehuurd aan de Joop Gesinkweg 209 te Amsterdam. Verhuurder MM Ventures / Futuremakers heeft aan de curator bevestigd dat de huurovereenkomst per genoemde datum is beëindigd. 1.7 Oorzaken faillissement De bestuurder heeft hierover, kort samengevat, als volgt verklaard. Hotheads Holding BV (hierna: Hotheads) heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van een website die vraag en aanbod van zzp-ers en mogelijke opdrachtgevers regelt, met als bijzonderheid dat de opdrachtgever werd gezien als vrager en de zzp-er als aanbieder. Hotheads werd op 19 januari 1999 met een vergelijkbaar businessmodel opgericht door Master Communications BV. Enige aandeelhouders waren Master Communications BV en MMVentures BV. In juni 2000 vindt de lancering van de Hotheads website 1.0 plaats. Als gevolg van de internetcrisis kon Hotheads niet de noodzakelijke investering verwerven ten behoeve van verdere groei. De bedrijfsactiviteiten werden tussen 2002 en 2006 stilgelegd. Begin 2008 zag men nieuwe kansen en werd een nieuw bedrijfsconcept ontwikkeld. Eind 2008 werd een licentie aangegaan met Telligent Systems Inc ten behoeve van de aankoop van een communityplatform, waaraan eigen zoektechnologie zou worden toegevoegd. Op 28 april 2009 kochten de heer J. Kievit, die reeds werkzaamheden verrichte voor de technische ontwikkeling, en de heer J. Spelbos via Crimson Rosella BV, aandelen van Master Communications BV waardoor de huidige aandelenverhouding ontstond. De twee toegetreden aandeelhouders verstrekten daarbij eveneens leningen. De heer Kievit was verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de website en de heer Spelbos hield zich bezig met de marketing. De ontwikkeling van zoektechnologie bleek vertraging op te lopen en niet te functioneren op het niveau dat voor een marktintroductie noodzakelijk was. In de periode mei-juni 2009 ontstonden tussen Vos enerzijds en Spelbos en Kievit anderzijds meningsverschillen over de te voeren strategie. De hieruit voortvloeiende schermutselingen leidden ertoe dat de activiteiten van Hotheads werden gestaakt. Wederzijdse voorstellen tot ontbinding van de vennootschap / uittreding van aandeelhouders leidden niet tot overeenstemming. De curator heeft de achtergronden en oorzaken van het faillissement in onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Er werden geen lopende arbeidsovereenkomsten aangetroffen.

3 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzeggingen 3. Activa 3.1 Onroerende zaken 3.2 Bedrijfsmiddelen Er werd geen inventaris / apparatuur aangetroffen. 3.3 Voorraden / onderhanden werk 3.4 Andere activa De curator doet nog onderzoek naar de rechten op ontwikkelde software. Vooralsnog lijkt het erop dat deze op factuurbasis is ontwikkeld vanuit de eenmanszaak van de heer Kievit, en dat overigens niets geregeld is met betrekking tot de rechten. 3.5 Boedelactief De boedelrekening vertoont een saldo van 1.098,63 per verslagdatum. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft geconstateerd dat de echtgenote van de heer Vos gebruik heeft gemaakt van de website van de heer Vos ten behoeve van haar eigen activiteiten. Ook heeft zij, naar de curator heeft vernomen, gebruik gemaakt van vergaderruimte in het gehuurde aan de Joop Gesinkweg 209. De bestuurder en de aandeelhouders zouden reeds eerder hebben gesproken over het in rekening brengen door de vennootschap van een vergoeding voor het gebruik van deze faciliteiten, doch dit heeft nog niet geleid tot vaststelling van deze vergoeding, laat staan betaling. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de echtgenote van de heer Vos alsnog verplicht zal zijn een vergoeding te betalen voor de genoten voorzieningen. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage

4 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten De heer E.F. Vos heeft aan de curator medegedeeld dat hij doende is met de opstart van een onderneming onder de naam Topheads. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de heer Vos een vergoeding dient te betalen voor het gebruik van naam en goodwill. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding wordt onderzocht. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarcijfers 2001 t/m 2007 van Hotheads Holding BV werden volgens inlichtingen van de Kamer van Koophandel op 18 maart 2009 gedeponeerd. Op deze datum werden ook de voorlopige cijfers 2008 gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing (de vennootschap geldt als klein in de zin van artikel 2:396 BW). 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek.

5 7.5 Onbehoorlijk bestuur Aan de bestuurder de heer E.F. Vos werd medegedeeld dat de late registratie van jaarrekeningen leidt tot de aanname dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en tot het vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit vermoeden wordt versterkt door aanvullende omstandigheden die blijken uit de thans beschikbare documentatie en verklaringen van betrokkenen. 7.6 Paulianeus handelen In september december 2009 werden enkele mutaties verricht op de bankrekening van Hotheads waarnaar onderzoek wordt verricht door de curator. Eén van deze mutaties, een betaling d.d. 3 december 2009 van 487,- aan Master Communications BV, werd door begunstigde op eerste verzoek van de curator teruggestort op de faillissementsrekening. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Op dit moment zijn geen boedelvorderingen bekend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus 8.3 Preferente vordering van het UWV 8.4 Andere preferente vorderingen Er werden tot nu toe geen preferente schuldvorderingen ter verificatie aangemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Een overzicht wordt aan dit openbaar verslag gehecht. Tot nu toe hebben drie schuldeisers een vordering ingediend voor een totaalbedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Er werden geen procedures aanhangig gemaakt door of tegen de boedel. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

6 10.2 Plan van aanpak De curator zal zich, naast de gebruikelijke werkzaamheden, nog met name bezighouden met onderzoek naar de boekhouding, incasseren debiteuren, afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid Indiening volgend openbaar verslag Het volgende openbaar verslag wordt over drie maanden ingediend. Amsterdam, 1 februari 2010

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 13 juli 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABSOLUTELY INDEPENDENT B.V. (hierna ook: AI

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie