Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest"

Transcriptie

1 2Advise bouwadvies Camphuysenlaan 5 Postbus AG Roosendaal T F Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest Berekening ruimten/oppervlakten, daglicht, ventilatie en EPC Projectnummer: 928 Documentnummer: 928.RAP01 Revisie: 0 Datum: 5 juni 2014 Status: Auteur: Definitief Ing. Ronald Stolk adres: Opdrachtgever: AA STUDIO bouwkundig Advies & Architectuur Contactpersoon: Michiel Hansen Boschjesstraat KL Koog aan de Zaan Pagina 1 van 8

2 Inhoudsopgave 1Inleiding...3 2Ruimten en oppervlakten...4 3Daglichttoetreding...5 4Ventilatie Ventilatie Overstroomvoorzieningen...6 5EPC Algemeen Bouwkundig Installatietechnisch Resultaat...8 Pagina 2 van 8

3 1 Inleiding Men is voornemens aan de Stierop 3 te Uitgeest de nieuwbouw van een stolpwoning te realiseren. Door 2Advise bouwadvies uit Roosendaal is een bouwbesluittoetsing uitgevoerd. Deze toetsing is in het voorliggende rapport beschreven. De getoetste onderdelen zijn de volgende: Ruimten en oppervlakten Daglichttoetreding Ventilatie EPC (energieprestatiecoëfficiënt) Deze onderdelen zullen in verschillende hoofdstukken worden behandeld. De uitgangspunten van de toetsing zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en overige gegevens. Pagina 3 van 8

4 2 Ruimten en oppervlakten De woning is opgedeeld in gebruiksfuncties. Dit is gebeurd conform het bouwbesluit en NEN Er is voor de volgende gebruiksfuncties gekozen: Ruimten Functie Begane grond en 1 e verdieping Kelder en 2 e verdieping Woonfunctie Overige gebruiksfunctie In bijlage 1 is een overzicht aanwezig met daarin de berekening van ruimten en oppervlaktes. Uit de bijlage blijkt dat wordt voldaan aan de eisen. Pagina 4 van 8

5 3 Daglichttoetreding Van alle verblijfsgebieden behorend tot de woonfunctie is de equivalente daglichttoetreding berekend. Dit is gebeurd conform het bouwbesluit en NEN Aan de overige gebruiksfunctie worden geen daglichteisen gesteld. In bijlage 2 is een overzicht aanwezig met daarin de berekening van de equivalente daglichttoetreding. Opgemerkt moet worden dat diverse daglichtopeningen niet in de berekeningen zijn opgenomen. Dit omdat ook zonder de betreffende openingen reeds wordt voldaan aan de daglichteisen. Uit de bijlage blijkt dat de woning voldoet aan de eisen. Pagina 5 van 8

6 4 Ventilatie Conform het bouwbesluit en NEN 1087 is een overzicht van de ventilatievoorzieningen en -capaciteiten gemaakt. In bijlage 3 zijn de berekeningen opgenomen. 4.1 Ventilatie Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van natuurlijke toevoer middels zelfregelende ventilatieroosters in combinatie met een mechanische afzuiging van ventilatielucht. De toevoer van ventilatielucht vindt plaats middels zelfregelende Buva streamroosters in de gevels (boven de gevelopeningen), de afvoer van ventilatielucht gebeurt door een gelijkstroom ventilator. In bijlage 3 is in tabellen alsmede visueel aangegeven in welke ruimten ventilatielucht wordt toegevoerd en/of afgevoerd en met welke capaciteiten dit dient te gebeuren. Opgemerkt moet worden dat de aangegeven ventilatie-eisen minimale eisen zijn. Andere capaciteiten zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de ventilatie-eisen uit het bouwbesluit. 4.2 Overstroomvoorzieningen Op diverse plaatsen dient ventilatielucht binnendeuren te passeren. Het op deze manier 'passeren' van lucht wordt 'overstroom' genoemd. Deze overstroom kan plaatsvinden via roosters in de deuren, maar kan ook worden gerealiseerd door onder de betreffende deuren een kier op te nemen. Indien wordt gekozen voor het toepassen van 'overstroom' middels een kier dient middels een formule de grootte van deze kier te worden bepaald: kierhoogte in m. = overstroom in dm 3 /s x (0,0012/kierbreedte in m.) Indien bijvoorbeeld 14 dm 3 /s over moet stromen door een deur met een kierbreedte van 900 mm bedraagt de kierhoogte: 14 dm 3 /s x (0,0012/0,9) = 0,019 m. = 19 mm. Pagina 6 van 8

7 5 EPC Conform het bouwbesluit en NEN 7120 is de energieprestatiecoëfficiënt van de woning berekend. Er wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. In bijlage 4 zijn de uitdraaien van de EPC berekeningen opgenomen. Zie voor een uitgebreide en gedetailleerde omschrijving van de uitgangspunten bijlage 4. Verder is achter de EPC berekeningen relevante technische informatie over de toegepaste biomassaketel opgenomen. Samengevat zijn de uitgangspunten voor de berekeningen als volgt: 5.1 Algemeen De kelder (ruimte -1.1) heeft de functie 'overige gebruiksfunctie' en wordt derhalve niet beschouwd bij de EPC berekening. De kelder is als 'sterk geventileerd' aangehouden in de berekening. Hij is buiten de thermische schil van de woning gelegen. De 2 e verdieping (ruimte 2.1) heeft eveneens de functie 'overige gebruiksfunctie' en wordt derhalve niet beschouwd bij de EPC berekening. De 2 e verdieping is echter wel binnen de thermische schil van de woning gelegen. Daarom is er voor gekozen om deze verdieping mee te nemen voor wat betreft verliesoppervlakken (gevels en daken). Deze benadering wordt beschouwd als de meest reële benadering. Ter plaatse van de linkerzijgevel grenst de nieuwe woning aan een bestaande schuur. Deze schuur is als 'buiten' aangehouden in de berekening. 5.2 Bouwkundig De thermische capaciteit van de woning is 'traditioneel, gemengd zwaar'. De infiltratiewaarde bedraagt 0,98 dm 3 /s m 2. Deze waarde volgt uit NEN 7120 na het invoeren van de gebouwgegevens. Er is van uitgegaan dat er geen open verbrandingstoestellen zoals bijvoorbeeld een open haard aanwezig zijn. De isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt R c = 5,0 m 2 K/W. De isolatiewaarde van de onderzijde van de trap tussen begane grond en 1 e verdieping bedraagt R c = 4,0 m 2 K/W. Hetzelfde geldt voor de wanden langs de trap tussen kelder en begane grond. Voor de gevels is een R c = 4,0 m 2 K/W aangehouden. Voor de schuine daken is een R c = 5,0 m 2 K/W aangehouden. De gevelkozijnen zijn van hout en hebben een U kozijn = 2,4 W/m 2 K. In alle kozijnen zit HR++ glas met U glas = 1,1 W/ m 2 K, dit resulteert in U raam = 1,64 W/m 2 K. De isolatiewaarde van de geheel blinde deuren bedraagt U = 1,65 W/m 2 K (taakstellend conform Bouwbesluit 2012). Hetzelfde geldt voor blinde delen in deuren. De ZTA-waarde van het glas is 60%. De dakramen zijn van het merk en type Velux SK10 en en hebben een U raam = 1,3 W/m 2 K. De ZTA-waarde van het glas in de dakramen is 65%. Er is nergens beweegbare buitenzonwering aanwezig. De lineaire warmteverliezen ('koudebruggen') zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Pagina 7 van 8

8 5.3 Installatietechnisch Er wordt gebruik gemaakt van een Hargassner HV 40 houtvergasser (stukhoutkachel) ten behoeve van de verwarming en de opwekking van het warm tapwater. Het type opwekker is dus een biomassaketel met vaste brandstof. Het betreft lage temperatuur verwarming. In de woonkamer is vloerverwarming aanwezig. Er is een regeling voor de warmteafgifte aanwezig (bijvoorbeeld een thermostaat). Voor de leidinglengtes van het warm tapwater zijn de forfaitaire waardes aangehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer middels Buva streamroosters en afvoer middels een gelijkstroom ventilator. Er is geen koeling aanwezig. Voor het opwekken van zonnestroom dienen, uitgaande van onbelemmerde plaatsing, onder 36º gericht op het zuiden minimaal 17,0 m 2 PV-panelen (fotovoltaïsche panelen) te worden aangebracht. Het watt-piekvermogen dient minimaal 135,0 WP/m 2 te bedragen. Met betrekking tot de houtvergasser moet opgemerkt worden dat de invoer hiervan in nauw overleg is gegaan met de leverancier. 5.4 Resultaat De EPC van de woning dient te voldoen aan de 1 e trap eis van 0,798 (1,33 x 0,60) alsook aan de 2 e trap eis van 0,60. De EPC van de woning middels de 1 e trap berekening bedraagt 0,798. Conform de 2 e trap berekening bedraagt de EPC 0,05. Er wordt dus voldaan aan zowel de 1 e trap eis als aan de 2 e trap eis. Pagina 8 van 8

9 Bijlage 1 Ruimten en oppervlakten

10 Ruimten en oppervlakken Berekening bruto oppervlakte, gebruiksoppervlakte en vereiste verblijfsgebiedoppervlakte Functie: woonfunctie Bruto oppervlakte [m2] Correctie* [m2] GO [m2] Vereist VG [m2] begane grond 188,7 0,0 188,7 1e verdieping 134,7 5,5 129,2 Totaal 317,9 174,8 Functie: overige gebruiksfunctie Bruto oppervlakte [m2] Correctie* [m2] GO [m2] Kelder 32,7 0,0 32,7 2e verdieping 45,7 5,5 40,2 * Hiermee wordt bedoeld de oppervlaktes die volgens NEN 2580 niet tot de gebruiksoppervlakte behoren, zoals 'dragende wanden en trapgaten groter dan 4m2. Ruimtetabel nr. Ruimtenaam Ruimtesoort GO [m²] VR/FR [m²] -1.1 Kelder Onbenoemde ruimte (OR) 30,3 0,0** 0.1 Entree Verkeersruimte (VKR) 7,5 0,0* 0.2 Meterkast Meterruimte (MR) 0,7 0,0* 0.3 Toilet Toiletruimte (TR) 2,7 0,0* 0.4 Hal/Garderobe Onbenoemde ruimte (OR) 26,7 0,0* 0.5 Verblijfsruimte Verblijfsruimte (VR) 19,8 19,8* 0.6 Verkeersruimte Verkeersruimte (VKR) 2,2 0,0* 0.7 Verkeersruimte Verkeersruimte (VKR) 0,3 0,0* 0.8 Keuken Verblijfsruimte (VR) 39,0 39,0* 0.9 Woonkamer Verblijfsruimte (VR) 39,0 37,7* 0.10 Slaapkamer Verblijfsruimte (VR) 34,3 34,1* 1.1 Slaapkamer 1 Verblijfsruimte (VR) 31,2 21,5* 1.2 Bergruimte Onbenoemde ruimte (OR) 17,9 0,0* 1.3 Slaapkamer 2 Verblijfsruimte (VR) 24,2 15,7* 1.4 Badkamer Badruimte (BDR) 13,9 0,0* 1.5 Slaapkamer 3 Verblijfsruimte (VR) 24,7 15,9* 1.6 Hal Verkeersruimte (VKR) 10,8 0,0* 2.1 Zolder Onbenoemde ruimte (OR) 39,4 0,0** * ruimte behoort tot de woonfunctie ** ruimte behoort tot de overige gebruiksfunctie Verblijfsgebieden woonfunctie nr. VG [m2] Ruimten in betreffende verblijfsgebied VG 1 10,8 0.5 Verblijfsruimte VG 2 54,0 0.8 Keuken + deel 0.4 Hal/Garderobe VG 3 37,7 0.9 Woonkamer VG 4 21, Slaapkamer VG 5 21,5 1.1 Slaapkamer 1 VG 6 15,7 1.3 Slaapkamer 2 VG 7 15,9 1.5 Slaapkamer 3 Totaal 177,1 In de oppervlaktes van bovenstaande verblijfsgebieden is waar nodig reeds de beschikbare equivalente daglichtoppervlakte verrekend. Deze daglichtoppervlakte resulteert m.b.v. de krijtstreepmethode in een bepaalde verblijfsgebiedoppervlakte. Controle verblijfsgebiedoppervlakte woonfunctie: Vereist VG: min. 55 % van het gebruiksoppervlak = 174,8 m² Totaal oppervlak verblijfsgebied = 177,1 m² Voldoet! Opgemerkt moet worden dat er aan de functie 'overige gebruiksfunctie' geen verdere relevante eisen worden gesteld in het bouwbesluit. De functie 'overige gebruiksfunctie' wordt derhalve verder niet behandeld. Toetsing aanwezigheid 'woonmatje' Er is ten minste 1 verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van minimaal 11 m 2 met een breedte van minimaal 3 m. Er is minimaal 18 m 2 aan verblijfsgebied aanwezig.

11 Toilet- en badruimten woonfunctie Toiletten Vereist Gerealiseerd aantal toiletten 1 1 stuks breedte bij hoogte 2,3 m 0,9 1,3 m diepte bij hoogte 2,3 m 1,2 2,2 m Badruimte wel samengevoegd met toiletruimte Vereist Gerealiseerd aantal badruimten 1 1 stuks breedte bij hoogte 2,3 m 0,9 3,4 m oppervlakte bij hoogte 2,3 m 2,2 13,9 m2 Bergruimte Er is een afsluitbare buitenberging vereist met een oppervlakte van minimaal 5 m 2, breedte van 1,8 m. en hoogte van 2,3 m. Hier wordt aan voldaan middels de bestaande schuur die naast de woning aanwezig is. Buitenruimte Er is een buitenruimte vereist met een oppervlakte van minimaal 4 m 2 en een breedte van minimaal 1,5 meter. Deze buitenruimte moet rechtstreeks vanuit een verblijfsgebied bereikbaar zijn. Hier wordt aan voldaan.

12

13

14

15 Bijlage 2 Daglichttoetreding

16 Daglichttoetreding Ad [m2] α β Cb Cu Ae [m2] Ae vereist [m2] VG [m2] VG Verblijfsruimte 10,8 voorgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 + 1,08 1,08 Voldoende VG Keuken + deel 0.4 Hal/Garderobe 54,0 achtergevel pui 7, ,78 1,00 6,01 + 6,01 5,40 Voldoende VG Woonkamer 37,7 achtergevel pui 5, ,78 1,00 4,13 + 4,13 3,77 Voldoende VG Slaapkamer 21,6 voorgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 rechterzijgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 + 2,16 2,16 Voldoende VG Slaapkamer 1 21,5 achtergevel pui 5, ,75 1,00 3,83 + 3,83 2,15 Voldoende VG Slaapkamer 2 15,7 voorgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 linkerzijgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 + 1,88 1,57 Voldoende VG Slaapkamer 3 15,9 voorgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 rechterzijgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 + 1,88 1,59 Voldoende

17 Bijlage 3 Ventilatie

18 Ventilatiecapaciteiten en -voorzieningen Overzicht verblijfsgebieden woonfunctie VG VG Eis VG Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer nr. [m2] [dm3/s] van buiten overstroom totaal naar buiten overstroom totaal VG 1 10,8 9,7 17,8 0,0 17,8 17,8 0,0 17,8 VG 2 54,0 48,6 24,3 60,7 85,0 85,0 0,0 85,0 VG 3 37,7 33,9 33,9 0,0 33,9 0,0 33,9 33,9 VG 4 21,6 19,4 30,7 0,0 30,7 30,7 0,0 30,7 VG 5 21,5 19,4 19,4 0,0 19,4 0,0 19,4 19,4 VG 6 15,7 14,1 14,1 0,0 14,1 0,0 14,1 14,1 VG 7 15,9 14,3 14,3 0,0 14,3 0,0 14,3 14,3 Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten woonfunctie Ruimte- Omschrijving B.B. Opp. Eis Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer nr. [m2] [dm3/s] van buiten overstroom naar buiten overstroom 0.3 Toilet TR 2,7 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0.5 Verblijfsruimte VR 19,8 13,9 17,8 0,0 17,8 0,0 0.8 Keuken VR 39,0 27,3 24,3 60,7 85,0 0,0 0.9 Woonkamer VR 37,7 26,4 33,9 0,0 0,0 33, Slaapkamer VR 34,1 23,9 30,7 0,0 30,7 0,0 1.1 Slaapkamer 1 VR 21,5 15,1 19,4 0,0 0,0 19,4 1.3 Slaapkamer 2 VR 15,7 11,0 14,1 0,0 0,0 14,1 1.4 Badkamer BDR 13,9 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 1.5 Slaapkamer 3 VR 15,9 11,1 14,3 0,0 0,0 14,3 Ventilatievoorzieningen woonfunctie capaciteit rooster [dm3/s m-1] = 13,9 Rooster is ter indicatie Buva Fitstream 14, capaciteit 13,9 dm3/s m-1 Ruimte- Omschrijving toevoervoorziening Minimale roos- afvoervoorziening Capaciteit in nr. terlengte in m. [dm3/s] 0.3 Toilet - Mechanische afvoer q= 7,0 0.5 Verblijfsruimte Rooster l= 1,3 Mechanische afvoer q= 17,8 0.8 Keuken Rooster l= 1,7 Mechanische afvoer q= 85,0 0.9 Woonkamer Rooster l= 2, Slaapkamer Rooster l= 2,2 Mechanische afvoer q= 30,7 1.1 Slaapkamer 1 Rooster l= 1,4-1.3 Slaapkamer 2 Rooster l= 1,0-1.4 Badkamer - Mechanische afvoer q= 14,0 1.5 Slaapkamer 3 Rooster l= 1,0 - Luchtverversing overige ruimten (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) nr. Omschrijving B.B. Opp. Eis Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer [m²] [dm3/s] van buiten Overstroom naar buiten Overstroom 0.2 Meterkast MR 0,7 0,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 * Er is geen gasaansluiting aanwezig, derhalve hoeft de meterruimte niet geventileerd te worden. Spuiventilatie woonfunctie Overzicht verblijfsruimten VR Omschrijving Opp. Eis Openingen Netto spui- Gerealiseerde nr. [m²] [dm3/s] meer gevels opp. [m2] Spui capaciteit [dm3/s] 0.5 Verblijfsruimte 19,8 59,4 Nee 1,4 140,0 0.8 Keuken 39,0 117,0 Nee 3,6 360,0 0.9 Woonkamer 37,7 113,1 Ja 1,2 480, Slaapkamer 34,1 102,3 Ja 1,4 560,0 1.1 Slaapkamer 1 21,5 64,5 Nee 1,5 150,0 1.3 Slaapkamer 2 15,7 47,1 Ja 1,5 600,0 1.5 Slaapkamer 3 15,9 47,7 Ja 1,5 600,0 Overzicht verblijfsgebieden VG VG Eis spuicap. Openingen Netto spui- Gerealiseerde nr. [m2] [dm3/s] meer gevels opp. [m2] capaciteit [dm3/s] VG 1 10,8 64,5 Nee 1,4 140,0 VG 2 54,0 324,0 Nee 3,6 360,0 VG 3 37,7 226,2 Ja 1,2 480,0 VG 4 21,6 129,3 Ja 1,4 560,0 VG 5 21,5 129,0 Nee 1,5 150,0 VG 6 15,7 94,2 Ja 1,5 600,0 VG 7 15,9 95,4 Ja 1,5 600,0

19

20

21

22 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies 928, Stolpboerderij - Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap - 0,80 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap variant - adres Stierop 3 postcode / plaats Uitgeest bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling gebouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 317,90 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 14,60 m 14,60 m 12,80 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² Uniec2.0.7 Pagina 1/9 Printdatum: :40

23 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting BG vloer 153,60 5,00 bg vloer boven kelder - sterk geventileerd - 32,7 m² BG vloer 32,70 5,00 minimale belem. onderkant trap bg-1e v. - sterk geventileerd - 3,4 m² Onderzijde trap bg-1e v. 3,40 4,00 minimale belem. wanden langs trap kelder-bg - sterk geventileerd - 7,4 m² Wanden trap bg 7,40 4,00 minimale belem. deur tussen kelder-bg - sterk geventileerd - 2,3 m² deur kelder-bg 2,30 1,65 0,00 nee minimale belem. voorgevel - buitenlucht, ZO - 47,0 m² - 90 Buitengevel 31,20 4,00 minimale belem. 4x raam bg 6,00 1,64 0,60 nee minimale belem. glas deel voordeurpui 3,20 1,64 0,60 nee minimale belem. blind deel voordeurpui 2,60 1,65 0,00 nee minimale belem. pui 1.4 4,00 1,64 0,60 nee minimale belem. achtergevel - buitenlucht, NW - 55,4 m² - 90 Buitengevel 21,20 4,00 minimale belem. pui 0.9 9,40 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m pui ,90 1,64 0,60 nee minimale belem. pui 1.1 9,90 1,64 0,60 nee minimale belem. rechterzijgevel - buitenlucht, NO - 39,9 m² - 90 Buitengevel 28,70 4,00 minimale belem. raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m 2x raam ,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 5,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 2,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan buiten - buitenlucht, ZW - 25,0 m² - 90 Buitengevel 16,00 4,00 meest ongunstig pui 0.8 7,80 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan bestaand deel - buitenlucht, ZW - 18,3 m² - 90 Buitengevel 13,70 4,00 volledige belem. deur naar 0.4 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. deur naar 0.6 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. voorgevel dak - buitenlucht, ZO - 66,8 m² - 50 Dak 63,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig Uniec2.0.7 Pagina 2/9 Printdatum: :40

24 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig achtergevel dak - buitenlucht, NW - 57,9 m² - 50 Dak 56,10 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 87,0 m² - 50 Dak 85,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 87,0 m² - 50 Dak 81,60 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning constructie l [m] toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² forfaitaire perimeter 55,40 vloerrand Verwarming- en warmtapwatersystemen verwarming/warmtapwater 1 Opwekking type opwekker biomassaketel (vaste brandstof) rendement op onderwaarde vlgs NEN-EN 303-5;1999 rendement op onderwaarde 91,8% getrapte eis 1e trap (Bouwbesluit EPC-eis x 1,33) aantal biomassaketels 1 vermogen biomassa ketel 40,0 kw -factor biomassa ketel 1,92 type bijverwarming geen bijverwarming warmtapwaterbereiding indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en) mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar Uniec2.0.7 Pagina 3/9 Printdatum: :40

25 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies opwekkingsrendement verwarming - biomassaketel ( H;gen) 0,850 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 opwekkingsrendement warmtapwater - biomassaketel ( H;gen) 0,750 mate van isolatie warmwatervoorraad Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte (in woonkamer) type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand 8 m 2,5 m²k/w n.v.t. 1,00 regeling warmteafgifte aanwezig ja afgifterendement ( H;em) 1,000 Kenmerken distributiesysteem verwarming onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee distributierendement ( H;dis) 1,000 Kenmerken tapwatersysteem aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1 warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair inwendige diameter leiding naar aanrecht 10 mm afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,742 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig nee aanvullende circulatiepomp aanwezig nee ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4 Aangesloten rekenzones woning Ventilatie ventilatie 1 ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer systeemvariant Buva Streamroosters + gelijkstroom ventilator luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Uniec2.0.7 Pagina 4/9 Printdatum: :40

26 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,83 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Kenmerken ventilatiesysteem werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend warmtepompboiler(s) in gebouw luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen nee nee onbekend Passieve koeling max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja ja Kenmerken ventilatoren totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 150,00 W (1 units) Aangesloten rekenzones woning Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem type zonnestroompaneel geen PVT systeem monokristallijn silicium (135 Wp/m2) Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] ori ntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 17,00 Z 36 minimale belemmering Uniec2.0.7 Pagina 5/9 Printdatum: :40

27 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P MJ hulpenergie MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 317,90 m² totale verliesoppervlakte Als 644,82 m² Biomassa (vaste brandstof) gebruik gebouwgebonden installaties MJ Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties kwh niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) kwh op eigen perceel opgewekte elektriciteit kwh TOTAAL kwh CO2-emissie CO2-emissie mco2 408 kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 407 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatieco ffici nt EPC 0,798 - energieprestatieco ffici nt EPC 0,80 - In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. Het gebouw voldoet aan de 1e trap eis (1,33 x BB eis) inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 2e trap eis. Uniec2.0.7 Pagina 6/9 Printdatum: :40

28 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1. Uniec2.0.7 Pagina 7/9 Printdatum: :40

29 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Verklaringen Uniec2.0.7 Pagina 8/9 Printdatum: :40

30 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 Pagina 9/9 Printdatum: :40

31 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies 928, Stolpboerderij - Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap - 0,05 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap variant - adres Stierop 3 postcode / plaats Uitgeest bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling gebouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 317,90 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 14,60 m 14,60 m 12,80 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² Uniec2.0.7 Pagina 1/9 Printdatum: :43

32 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting BG vloer 153,60 5,00 bg vloer boven kelder - sterk geventileerd - 32,7 m² BG vloer 32,70 5,00 minimale belem. onderkant trap bg-1e v. - sterk geventileerd - 3,4 m² Onderzijde trap bg-1e v. 3,40 4,00 minimale belem. wanden langs trap kelder-bg - sterk geventileerd - 7,4 m² Wanden trap bg 7,40 4,00 minimale belem. deur tussen kelder-bg - sterk geventileerd - 2,3 m² deur kelder-bg 2,30 1,65 0,00 nee minimale belem. voorgevel - buitenlucht, ZO - 47,0 m² - 90 Buitengevel 31,20 4,00 minimale belem. 4x raam bg 6,00 1,64 0,60 nee minimale belem. glas deel voordeurpui 3,20 1,64 0,60 nee minimale belem. blind deel voordeurpui 2,60 1,65 0,00 nee minimale belem. pui 1.4 4,00 1,64 0,60 nee minimale belem. achtergevel - buitenlucht, NW - 55,4 m² - 90 Buitengevel 21,20 4,00 minimale belem. pui 0.9 9,40 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m pui ,90 1,64 0,60 nee minimale belem. pui 1.1 9,90 1,64 0,60 nee minimale belem. rechterzijgevel - buitenlucht, NO - 39,9 m² - 90 Buitengevel 28,70 4,00 minimale belem. raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m 2x raam ,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 5,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 2,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan buiten - buitenlucht, ZW - 25,0 m² - 90 Buitengevel 16,00 4,00 meest ongunstig pui 0.8 7,80 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan bestaand deel - buitenlucht, ZW - 18,3 m² - 90 Buitengevel 13,70 4,00 volledige belem. deur naar 0.4 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. deur naar 0.6 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. voorgevel dak - buitenlucht, ZO - 66,8 m² - 50 Dak 63,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig Uniec2.0.7 Pagina 2/9 Printdatum: :43

33 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig achtergevel dak - buitenlucht, NW - 57,9 m² - 50 Dak 56,10 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 87,0 m² - 50 Dak 85,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 87,0 m² - 50 Dak 81,60 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning constructie l [m] toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² forfaitaire perimeter 55,40 vloerrand Verwarming- en warmtapwatersystemen verwarming/warmtapwater 1 Opwekking type opwekker biomassaketel (vaste brandstof) rendement op onderwaarde vlgs NEN-EN 303-5;1999 rendement op onderwaarde 91,8% getrapte eis 2e trap (Bouwbesluit EPC-eis) aantal biomassaketels 1 vermogen biomassa ketel 40,0 kw -factor biomassa ketel 1,92 type bijverwarming geen bijverwarming warmtapwaterbereiding indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en) mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar Uniec2.0.7 Pagina 3/9 Printdatum: :43

34 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies opwekkingsrendement verwarming - biomassaketel ( H;gen) 0,850 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 opwekkingsrendement warmtapwater - biomassaketel ( H;gen) 0,750 mate van isolatie warmwatervoorraad Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte (in woonkamer) type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand 8 m 2,5 m²k/w n.v.t. 1,00 regeling warmteafgifte aanwezig ja afgifterendement ( H;em) 1,000 Kenmerken distributiesysteem verwarming onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee distributierendement ( H;dis) 1,000 Kenmerken tapwatersysteem aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1 warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair inwendige diameter leiding naar aanrecht 10 mm afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,742 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig nee aanvullende circulatiepomp aanwezig nee ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4 Aangesloten rekenzones woning Ventilatie ventilatie 1 ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer systeemvariant Buva Streamroosters + gelijkstroom ventilator luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Uniec2.0.7 Pagina 4/9 Printdatum: :43

35 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,83 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Kenmerken ventilatiesysteem werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend warmtepompboiler(s) in gebouw luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen nee nee onbekend Passieve koeling max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja ja Kenmerken ventilatoren totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 150,00 W (1 units) Aangesloten rekenzones woning Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem type zonnestroompaneel geen PVT systeem monokristallijn silicium (135 Wp/m2) Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] ori ntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 17,00 Z 36 minimale belemmering Uniec2.0.7 Pagina 5/9 Printdatum: :43

36 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 0 MJ hulpenergie MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 317,90 m² totale verliesoppervlakte Als 644,82 m² Biomassa (vaste brandstof) gebruik gebouwgebonden installaties MJ Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties kwh niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) kwh op eigen perceel opgewekte elektriciteit kwh TOTAAL kwh CO2-emissie CO2-emissie mco2 408 kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 21 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatieco ffici nt EPC 0,042 - energieprestatieco ffici nt EPC 0,05 - In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. Het gebouw voldoet aan de 2e trap eis inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 1e trap eis. Uniec2.0.7 Pagina 6/9 Printdatum: :43

37 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1. Uniec2.0.7 Pagina 7/9 Printdatum: :43

38 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Verklaringen Uniec2.0.7 Pagina 8/9 Printdatum: :43

39 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 Pagina 9/9 Printdatum: :43

40

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Deze brochure geeft u informatie over de infiltratiewaarde (luchtdoorlatendheid) en een overzicht van de belangrijkste installaties zoals

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Adres woning : Pelikaanweg 124 PC woning : 1796NT Plaats woning : De Koog Objectgegevens Straat en huisnummer Pelikaanweg 124 Postcode en Plaats

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Opnamemethode bestaande bouw (EI) gebouw ISSO-publicatie 75 deel 1 Energielabel

Hoofdstuk 7 Opnamemethode bestaande bouw (EI) gebouw ISSO-publicatie 75 deel 1 Energielabel Hoofdstuk 7 Opnamemethode bestaande bouw (EI) gebouw ISSO-publicatie 75 deel 1 Energielabel Methode 2013, wettelijke aanwijzing per 1 Juli 2014 7 7 Opnameprotocol basismethodiek (EI) In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014 ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau Versie 1.4 maart 2014 EMG-opname protocol 2014 versie 1.4 1 Maart 2014 De realisatie van het EMG-opnameprotocol werd verzorgd

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Status definitief Versie 04 Rapport E.2014.0852.00.R001 Datum 27 mei 2015 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Project Betreft

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Versie 1 oktober 2011 2 Basishandleiding zelfstandige woonruimte versie 1 oktober 2011 NADERE TOELICHTING OP HET WAARDERINGSSTELSEL

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de BNA COB IWB LNB ONRI SBR VBWTN VNG VROM VSN G2008-001 29 december 2008 G2008-001 - Gelijkwaardige oplossingen - Beoordeeld door de blz. 2 Auteur: Dr. ir. M.

Nadere informatie

VAKGROEP BOUWEN&WONEN

VAKGROEP BOUWEN&WONEN G 2005-001 VAKGROEP BOUWEN&WONEN Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid opdracht: Ministerie van VROM auteur: Dr. ir. M. van Overveld datum: 2 september 2005 G2005-001

Nadere informatie

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E E P B Datum Dossiernummer Naam Project EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact GHW Studiebureau bvba Opitterpoort 10 3960 Bree Tel: 089

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies (EPA)

Energie Prestatie Advies (EPA) Energie Prestatie Advies (EPA) Opdrachtgever: Heuvelrug Energie Bouwjaar woning: 1950 Straatweg 123 1234 AB Utrechtse Heuvelrug Veenendaal, 3 januari 2014 EnerPro EPA maatwerkrapport Postbus 1152, 3900

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport

Energiebesparingsrapport : 1 van 29 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Adres 1 te Plaats : 2 van 29 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer AA Naam Naam Bospro Adres Adres

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

Handreiking Energie- en comfortcontracten Mei 2014

Handreiking Energie- en comfortcontracten Mei 2014 Handreiking Energie- en comfortcontracten Mei 2014 Voorwoord Deze handreiking is voortgekomen uit de wens van bouwers, installateurs en woningbouwcoöperaties die voornemens zijn om garanties te geven op

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2009-00241

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Ventilatie en schilisolatie, praktijkrichtlijnen voor woningcorporaties

Ventilatie en schilisolatie, praktijkrichtlijnen voor woningcorporaties 1 Ventilatie en schilisolatie, praktijkrichtlijnen voor woningcorporaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Artikel 2 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord-

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Artikel 2 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord- Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2009, nr. 2009-72417 tot bekendmaking van de uitvoeringsregeling duurzame energiepakket 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT

EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT bouwheer: 3-bouw werf: Bouwen van een ééngezinswoning in houtskelet Kruisbaan, 2280 Grobbendonk architect: Tanja Vrolijkx Accent Architecten ebvba 3960 Bree

Nadere informatie