Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest"

Transcriptie

1 2Advise bouwadvies Camphuysenlaan 5 Postbus AG Roosendaal T F Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest Berekening ruimten/oppervlakten, daglicht, ventilatie en EPC Projectnummer: 928 Documentnummer: 928.RAP01 Revisie: 0 Datum: 5 juni 2014 Status: Auteur: Definitief Ing. Ronald Stolk adres: Opdrachtgever: AA STUDIO bouwkundig Advies & Architectuur Contactpersoon: Michiel Hansen Boschjesstraat KL Koog aan de Zaan Pagina 1 van 8

2 Inhoudsopgave 1Inleiding...3 2Ruimten en oppervlakten...4 3Daglichttoetreding...5 4Ventilatie Ventilatie Overstroomvoorzieningen...6 5EPC Algemeen Bouwkundig Installatietechnisch Resultaat...8 Pagina 2 van 8

3 1 Inleiding Men is voornemens aan de Stierop 3 te Uitgeest de nieuwbouw van een stolpwoning te realiseren. Door 2Advise bouwadvies uit Roosendaal is een bouwbesluittoetsing uitgevoerd. Deze toetsing is in het voorliggende rapport beschreven. De getoetste onderdelen zijn de volgende: Ruimten en oppervlakten Daglichttoetreding Ventilatie EPC (energieprestatiecoëfficiënt) Deze onderdelen zullen in verschillende hoofdstukken worden behandeld. De uitgangspunten van de toetsing zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en overige gegevens. Pagina 3 van 8

4 2 Ruimten en oppervlakten De woning is opgedeeld in gebruiksfuncties. Dit is gebeurd conform het bouwbesluit en NEN Er is voor de volgende gebruiksfuncties gekozen: Ruimten Functie Begane grond en 1 e verdieping Kelder en 2 e verdieping Woonfunctie Overige gebruiksfunctie In bijlage 1 is een overzicht aanwezig met daarin de berekening van ruimten en oppervlaktes. Uit de bijlage blijkt dat wordt voldaan aan de eisen. Pagina 4 van 8

5 3 Daglichttoetreding Van alle verblijfsgebieden behorend tot de woonfunctie is de equivalente daglichttoetreding berekend. Dit is gebeurd conform het bouwbesluit en NEN Aan de overige gebruiksfunctie worden geen daglichteisen gesteld. In bijlage 2 is een overzicht aanwezig met daarin de berekening van de equivalente daglichttoetreding. Opgemerkt moet worden dat diverse daglichtopeningen niet in de berekeningen zijn opgenomen. Dit omdat ook zonder de betreffende openingen reeds wordt voldaan aan de daglichteisen. Uit de bijlage blijkt dat de woning voldoet aan de eisen. Pagina 5 van 8

6 4 Ventilatie Conform het bouwbesluit en NEN 1087 is een overzicht van de ventilatievoorzieningen en -capaciteiten gemaakt. In bijlage 3 zijn de berekeningen opgenomen. 4.1 Ventilatie Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van natuurlijke toevoer middels zelfregelende ventilatieroosters in combinatie met een mechanische afzuiging van ventilatielucht. De toevoer van ventilatielucht vindt plaats middels zelfregelende Buva streamroosters in de gevels (boven de gevelopeningen), de afvoer van ventilatielucht gebeurt door een gelijkstroom ventilator. In bijlage 3 is in tabellen alsmede visueel aangegeven in welke ruimten ventilatielucht wordt toegevoerd en/of afgevoerd en met welke capaciteiten dit dient te gebeuren. Opgemerkt moet worden dat de aangegeven ventilatie-eisen minimale eisen zijn. Andere capaciteiten zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de ventilatie-eisen uit het bouwbesluit. 4.2 Overstroomvoorzieningen Op diverse plaatsen dient ventilatielucht binnendeuren te passeren. Het op deze manier 'passeren' van lucht wordt 'overstroom' genoemd. Deze overstroom kan plaatsvinden via roosters in de deuren, maar kan ook worden gerealiseerd door onder de betreffende deuren een kier op te nemen. Indien wordt gekozen voor het toepassen van 'overstroom' middels een kier dient middels een formule de grootte van deze kier te worden bepaald: kierhoogte in m. = overstroom in dm 3 /s x (0,0012/kierbreedte in m.) Indien bijvoorbeeld 14 dm 3 /s over moet stromen door een deur met een kierbreedte van 900 mm bedraagt de kierhoogte: 14 dm 3 /s x (0,0012/0,9) = 0,019 m. = 19 mm. Pagina 6 van 8

7 5 EPC Conform het bouwbesluit en NEN 7120 is de energieprestatiecoëfficiënt van de woning berekend. Er wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. In bijlage 4 zijn de uitdraaien van de EPC berekeningen opgenomen. Zie voor een uitgebreide en gedetailleerde omschrijving van de uitgangspunten bijlage 4. Verder is achter de EPC berekeningen relevante technische informatie over de toegepaste biomassaketel opgenomen. Samengevat zijn de uitgangspunten voor de berekeningen als volgt: 5.1 Algemeen De kelder (ruimte -1.1) heeft de functie 'overige gebruiksfunctie' en wordt derhalve niet beschouwd bij de EPC berekening. De kelder is als 'sterk geventileerd' aangehouden in de berekening. Hij is buiten de thermische schil van de woning gelegen. De 2 e verdieping (ruimte 2.1) heeft eveneens de functie 'overige gebruiksfunctie' en wordt derhalve niet beschouwd bij de EPC berekening. De 2 e verdieping is echter wel binnen de thermische schil van de woning gelegen. Daarom is er voor gekozen om deze verdieping mee te nemen voor wat betreft verliesoppervlakken (gevels en daken). Deze benadering wordt beschouwd als de meest reële benadering. Ter plaatse van de linkerzijgevel grenst de nieuwe woning aan een bestaande schuur. Deze schuur is als 'buiten' aangehouden in de berekening. 5.2 Bouwkundig De thermische capaciteit van de woning is 'traditioneel, gemengd zwaar'. De infiltratiewaarde bedraagt 0,98 dm 3 /s m 2. Deze waarde volgt uit NEN 7120 na het invoeren van de gebouwgegevens. Er is van uitgegaan dat er geen open verbrandingstoestellen zoals bijvoorbeeld een open haard aanwezig zijn. De isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt R c = 5,0 m 2 K/W. De isolatiewaarde van de onderzijde van de trap tussen begane grond en 1 e verdieping bedraagt R c = 4,0 m 2 K/W. Hetzelfde geldt voor de wanden langs de trap tussen kelder en begane grond. Voor de gevels is een R c = 4,0 m 2 K/W aangehouden. Voor de schuine daken is een R c = 5,0 m 2 K/W aangehouden. De gevelkozijnen zijn van hout en hebben een U kozijn = 2,4 W/m 2 K. In alle kozijnen zit HR++ glas met U glas = 1,1 W/ m 2 K, dit resulteert in U raam = 1,64 W/m 2 K. De isolatiewaarde van de geheel blinde deuren bedraagt U = 1,65 W/m 2 K (taakstellend conform Bouwbesluit 2012). Hetzelfde geldt voor blinde delen in deuren. De ZTA-waarde van het glas is 60%. De dakramen zijn van het merk en type Velux SK10 en en hebben een U raam = 1,3 W/m 2 K. De ZTA-waarde van het glas in de dakramen is 65%. Er is nergens beweegbare buitenzonwering aanwezig. De lineaire warmteverliezen ('koudebruggen') zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Pagina 7 van 8

8 5.3 Installatietechnisch Er wordt gebruik gemaakt van een Hargassner HV 40 houtvergasser (stukhoutkachel) ten behoeve van de verwarming en de opwekking van het warm tapwater. Het type opwekker is dus een biomassaketel met vaste brandstof. Het betreft lage temperatuur verwarming. In de woonkamer is vloerverwarming aanwezig. Er is een regeling voor de warmteafgifte aanwezig (bijvoorbeeld een thermostaat). Voor de leidinglengtes van het warm tapwater zijn de forfaitaire waardes aangehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer middels Buva streamroosters en afvoer middels een gelijkstroom ventilator. Er is geen koeling aanwezig. Voor het opwekken van zonnestroom dienen, uitgaande van onbelemmerde plaatsing, onder 36º gericht op het zuiden minimaal 17,0 m 2 PV-panelen (fotovoltaïsche panelen) te worden aangebracht. Het watt-piekvermogen dient minimaal 135,0 WP/m 2 te bedragen. Met betrekking tot de houtvergasser moet opgemerkt worden dat de invoer hiervan in nauw overleg is gegaan met de leverancier. 5.4 Resultaat De EPC van de woning dient te voldoen aan de 1 e trap eis van 0,798 (1,33 x 0,60) alsook aan de 2 e trap eis van 0,60. De EPC van de woning middels de 1 e trap berekening bedraagt 0,798. Conform de 2 e trap berekening bedraagt de EPC 0,05. Er wordt dus voldaan aan zowel de 1 e trap eis als aan de 2 e trap eis. Pagina 8 van 8

9 Bijlage 1 Ruimten en oppervlakten

10 Ruimten en oppervlakken Berekening bruto oppervlakte, gebruiksoppervlakte en vereiste verblijfsgebiedoppervlakte Functie: woonfunctie Bruto oppervlakte [m2] Correctie* [m2] GO [m2] Vereist VG [m2] begane grond 188,7 0,0 188,7 1e verdieping 134,7 5,5 129,2 Totaal 317,9 174,8 Functie: overige gebruiksfunctie Bruto oppervlakte [m2] Correctie* [m2] GO [m2] Kelder 32,7 0,0 32,7 2e verdieping 45,7 5,5 40,2 * Hiermee wordt bedoeld de oppervlaktes die volgens NEN 2580 niet tot de gebruiksoppervlakte behoren, zoals 'dragende wanden en trapgaten groter dan 4m2. Ruimtetabel nr. Ruimtenaam Ruimtesoort GO [m²] VR/FR [m²] -1.1 Kelder Onbenoemde ruimte (OR) 30,3 0,0** 0.1 Entree Verkeersruimte (VKR) 7,5 0,0* 0.2 Meterkast Meterruimte (MR) 0,7 0,0* 0.3 Toilet Toiletruimte (TR) 2,7 0,0* 0.4 Hal/Garderobe Onbenoemde ruimte (OR) 26,7 0,0* 0.5 Verblijfsruimte Verblijfsruimte (VR) 19,8 19,8* 0.6 Verkeersruimte Verkeersruimte (VKR) 2,2 0,0* 0.7 Verkeersruimte Verkeersruimte (VKR) 0,3 0,0* 0.8 Keuken Verblijfsruimte (VR) 39,0 39,0* 0.9 Woonkamer Verblijfsruimte (VR) 39,0 37,7* 0.10 Slaapkamer Verblijfsruimte (VR) 34,3 34,1* 1.1 Slaapkamer 1 Verblijfsruimte (VR) 31,2 21,5* 1.2 Bergruimte Onbenoemde ruimte (OR) 17,9 0,0* 1.3 Slaapkamer 2 Verblijfsruimte (VR) 24,2 15,7* 1.4 Badkamer Badruimte (BDR) 13,9 0,0* 1.5 Slaapkamer 3 Verblijfsruimte (VR) 24,7 15,9* 1.6 Hal Verkeersruimte (VKR) 10,8 0,0* 2.1 Zolder Onbenoemde ruimte (OR) 39,4 0,0** * ruimte behoort tot de woonfunctie ** ruimte behoort tot de overige gebruiksfunctie Verblijfsgebieden woonfunctie nr. VG [m2] Ruimten in betreffende verblijfsgebied VG 1 10,8 0.5 Verblijfsruimte VG 2 54,0 0.8 Keuken + deel 0.4 Hal/Garderobe VG 3 37,7 0.9 Woonkamer VG 4 21, Slaapkamer VG 5 21,5 1.1 Slaapkamer 1 VG 6 15,7 1.3 Slaapkamer 2 VG 7 15,9 1.5 Slaapkamer 3 Totaal 177,1 In de oppervlaktes van bovenstaande verblijfsgebieden is waar nodig reeds de beschikbare equivalente daglichtoppervlakte verrekend. Deze daglichtoppervlakte resulteert m.b.v. de krijtstreepmethode in een bepaalde verblijfsgebiedoppervlakte. Controle verblijfsgebiedoppervlakte woonfunctie: Vereist VG: min. 55 % van het gebruiksoppervlak = 174,8 m² Totaal oppervlak verblijfsgebied = 177,1 m² Voldoet! Opgemerkt moet worden dat er aan de functie 'overige gebruiksfunctie' geen verdere relevante eisen worden gesteld in het bouwbesluit. De functie 'overige gebruiksfunctie' wordt derhalve verder niet behandeld. Toetsing aanwezigheid 'woonmatje' Er is ten minste 1 verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van minimaal 11 m 2 met een breedte van minimaal 3 m. Er is minimaal 18 m 2 aan verblijfsgebied aanwezig.

11 Toilet- en badruimten woonfunctie Toiletten Vereist Gerealiseerd aantal toiletten 1 1 stuks breedte bij hoogte 2,3 m 0,9 1,3 m diepte bij hoogte 2,3 m 1,2 2,2 m Badruimte wel samengevoegd met toiletruimte Vereist Gerealiseerd aantal badruimten 1 1 stuks breedte bij hoogte 2,3 m 0,9 3,4 m oppervlakte bij hoogte 2,3 m 2,2 13,9 m2 Bergruimte Er is een afsluitbare buitenberging vereist met een oppervlakte van minimaal 5 m 2, breedte van 1,8 m. en hoogte van 2,3 m. Hier wordt aan voldaan middels de bestaande schuur die naast de woning aanwezig is. Buitenruimte Er is een buitenruimte vereist met een oppervlakte van minimaal 4 m 2 en een breedte van minimaal 1,5 meter. Deze buitenruimte moet rechtstreeks vanuit een verblijfsgebied bereikbaar zijn. Hier wordt aan voldaan.

12

13

14

15 Bijlage 2 Daglichttoetreding

16 Daglichttoetreding Ad [m2] α β Cb Cu Ae [m2] Ae vereist [m2] VG [m2] VG Verblijfsruimte 10,8 voorgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 + 1,08 1,08 Voldoende VG Keuken + deel 0.4 Hal/Garderobe 54,0 achtergevel pui 7, ,78 1,00 6,01 + 6,01 5,40 Voldoende VG Woonkamer 37,7 achtergevel pui 5, ,78 1,00 4,13 + 4,13 3,77 Voldoende VG Slaapkamer 21,6 voorgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 rechterzijgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 + 2,16 2,16 Voldoende VG Slaapkamer 1 21,5 achtergevel pui 5, ,75 1,00 3,83 + 3,83 2,15 Voldoende VG Slaapkamer 2 15,7 voorgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 linkerzijgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 + 1,88 1,57 Voldoende VG Slaapkamer 3 15,9 voorgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 rechterzijgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 + 1,88 1,59 Voldoende

17 Bijlage 3 Ventilatie

18 Ventilatiecapaciteiten en -voorzieningen Overzicht verblijfsgebieden woonfunctie VG VG Eis VG Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer nr. [m2] [dm3/s] van buiten overstroom totaal naar buiten overstroom totaal VG 1 10,8 9,7 17,8 0,0 17,8 17,8 0,0 17,8 VG 2 54,0 48,6 24,3 60,7 85,0 85,0 0,0 85,0 VG 3 37,7 33,9 33,9 0,0 33,9 0,0 33,9 33,9 VG 4 21,6 19,4 30,7 0,0 30,7 30,7 0,0 30,7 VG 5 21,5 19,4 19,4 0,0 19,4 0,0 19,4 19,4 VG 6 15,7 14,1 14,1 0,0 14,1 0,0 14,1 14,1 VG 7 15,9 14,3 14,3 0,0 14,3 0,0 14,3 14,3 Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten woonfunctie Ruimte- Omschrijving B.B. Opp. Eis Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer nr. [m2] [dm3/s] van buiten overstroom naar buiten overstroom 0.3 Toilet TR 2,7 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0.5 Verblijfsruimte VR 19,8 13,9 17,8 0,0 17,8 0,0 0.8 Keuken VR 39,0 27,3 24,3 60,7 85,0 0,0 0.9 Woonkamer VR 37,7 26,4 33,9 0,0 0,0 33, Slaapkamer VR 34,1 23,9 30,7 0,0 30,7 0,0 1.1 Slaapkamer 1 VR 21,5 15,1 19,4 0,0 0,0 19,4 1.3 Slaapkamer 2 VR 15,7 11,0 14,1 0,0 0,0 14,1 1.4 Badkamer BDR 13,9 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 1.5 Slaapkamer 3 VR 15,9 11,1 14,3 0,0 0,0 14,3 Ventilatievoorzieningen woonfunctie capaciteit rooster [dm3/s m-1] = 13,9 Rooster is ter indicatie Buva Fitstream 14, capaciteit 13,9 dm3/s m-1 Ruimte- Omschrijving toevoervoorziening Minimale roos- afvoervoorziening Capaciteit in nr. terlengte in m. [dm3/s] 0.3 Toilet - Mechanische afvoer q= 7,0 0.5 Verblijfsruimte Rooster l= 1,3 Mechanische afvoer q= 17,8 0.8 Keuken Rooster l= 1,7 Mechanische afvoer q= 85,0 0.9 Woonkamer Rooster l= 2, Slaapkamer Rooster l= 2,2 Mechanische afvoer q= 30,7 1.1 Slaapkamer 1 Rooster l= 1,4-1.3 Slaapkamer 2 Rooster l= 1,0-1.4 Badkamer - Mechanische afvoer q= 14,0 1.5 Slaapkamer 3 Rooster l= 1,0 - Luchtverversing overige ruimten (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) nr. Omschrijving B.B. Opp. Eis Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer [m²] [dm3/s] van buiten Overstroom naar buiten Overstroom 0.2 Meterkast MR 0,7 0,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 * Er is geen gasaansluiting aanwezig, derhalve hoeft de meterruimte niet geventileerd te worden. Spuiventilatie woonfunctie Overzicht verblijfsruimten VR Omschrijving Opp. Eis Openingen Netto spui- Gerealiseerde nr. [m²] [dm3/s] meer gevels opp. [m2] Spui capaciteit [dm3/s] 0.5 Verblijfsruimte 19,8 59,4 Nee 1,4 140,0 0.8 Keuken 39,0 117,0 Nee 3,6 360,0 0.9 Woonkamer 37,7 113,1 Ja 1,2 480, Slaapkamer 34,1 102,3 Ja 1,4 560,0 1.1 Slaapkamer 1 21,5 64,5 Nee 1,5 150,0 1.3 Slaapkamer 2 15,7 47,1 Ja 1,5 600,0 1.5 Slaapkamer 3 15,9 47,7 Ja 1,5 600,0 Overzicht verblijfsgebieden VG VG Eis spuicap. Openingen Netto spui- Gerealiseerde nr. [m2] [dm3/s] meer gevels opp. [m2] capaciteit [dm3/s] VG 1 10,8 64,5 Nee 1,4 140,0 VG 2 54,0 324,0 Nee 3,6 360,0 VG 3 37,7 226,2 Ja 1,2 480,0 VG 4 21,6 129,3 Ja 1,4 560,0 VG 5 21,5 129,0 Nee 1,5 150,0 VG 6 15,7 94,2 Ja 1,5 600,0 VG 7 15,9 95,4 Ja 1,5 600,0

19

20

21

22 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies 928, Stolpboerderij - Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap - 0,80 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap variant - adres Stierop 3 postcode / plaats Uitgeest bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling gebouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 317,90 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 14,60 m 14,60 m 12,80 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² Uniec2.0.7 Pagina 1/9 Printdatum: :40

23 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting BG vloer 153,60 5,00 bg vloer boven kelder - sterk geventileerd - 32,7 m² BG vloer 32,70 5,00 minimale belem. onderkant trap bg-1e v. - sterk geventileerd - 3,4 m² Onderzijde trap bg-1e v. 3,40 4,00 minimale belem. wanden langs trap kelder-bg - sterk geventileerd - 7,4 m² Wanden trap bg 7,40 4,00 minimale belem. deur tussen kelder-bg - sterk geventileerd - 2,3 m² deur kelder-bg 2,30 1,65 0,00 nee minimale belem. voorgevel - buitenlucht, ZO - 47,0 m² - 90 Buitengevel 31,20 4,00 minimale belem. 4x raam bg 6,00 1,64 0,60 nee minimale belem. glas deel voordeurpui 3,20 1,64 0,60 nee minimale belem. blind deel voordeurpui 2,60 1,65 0,00 nee minimale belem. pui 1.4 4,00 1,64 0,60 nee minimale belem. achtergevel - buitenlucht, NW - 55,4 m² - 90 Buitengevel 21,20 4,00 minimale belem. pui 0.9 9,40 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m pui ,90 1,64 0,60 nee minimale belem. pui 1.1 9,90 1,64 0,60 nee minimale belem. rechterzijgevel - buitenlucht, NO - 39,9 m² - 90 Buitengevel 28,70 4,00 minimale belem. raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m 2x raam ,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 5,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 2,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan buiten - buitenlucht, ZW - 25,0 m² - 90 Buitengevel 16,00 4,00 meest ongunstig pui 0.8 7,80 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan bestaand deel - buitenlucht, ZW - 18,3 m² - 90 Buitengevel 13,70 4,00 volledige belem. deur naar 0.4 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. deur naar 0.6 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. voorgevel dak - buitenlucht, ZO - 66,8 m² - 50 Dak 63,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig Uniec2.0.7 Pagina 2/9 Printdatum: :40

24 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig achtergevel dak - buitenlucht, NW - 57,9 m² - 50 Dak 56,10 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 87,0 m² - 50 Dak 85,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 87,0 m² - 50 Dak 81,60 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning constructie l [m] toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² forfaitaire perimeter 55,40 vloerrand Verwarming- en warmtapwatersystemen verwarming/warmtapwater 1 Opwekking type opwekker biomassaketel (vaste brandstof) rendement op onderwaarde vlgs NEN-EN 303-5;1999 rendement op onderwaarde 91,8% getrapte eis 1e trap (Bouwbesluit EPC-eis x 1,33) aantal biomassaketels 1 vermogen biomassa ketel 40,0 kw -factor biomassa ketel 1,92 type bijverwarming geen bijverwarming warmtapwaterbereiding indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en) mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar Uniec2.0.7 Pagina 3/9 Printdatum: :40

25 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies opwekkingsrendement verwarming - biomassaketel ( H;gen) 0,850 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 opwekkingsrendement warmtapwater - biomassaketel ( H;gen) 0,750 mate van isolatie warmwatervoorraad Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte (in woonkamer) type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand 8 m 2,5 m²k/w n.v.t. 1,00 regeling warmteafgifte aanwezig ja afgifterendement ( H;em) 1,000 Kenmerken distributiesysteem verwarming onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee distributierendement ( H;dis) 1,000 Kenmerken tapwatersysteem aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1 warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair inwendige diameter leiding naar aanrecht 10 mm afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,742 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig nee aanvullende circulatiepomp aanwezig nee ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4 Aangesloten rekenzones woning Ventilatie ventilatie 1 ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer systeemvariant Buva Streamroosters + gelijkstroom ventilator luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Uniec2.0.7 Pagina 4/9 Printdatum: :40

26 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,83 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Kenmerken ventilatiesysteem werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend warmtepompboiler(s) in gebouw luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen nee nee onbekend Passieve koeling max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja ja Kenmerken ventilatoren totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 150,00 W (1 units) Aangesloten rekenzones woning Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem type zonnestroompaneel geen PVT systeem monokristallijn silicium (135 Wp/m2) Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] ori ntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 17,00 Z 36 minimale belemmering Uniec2.0.7 Pagina 5/9 Printdatum: :40

27 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P MJ hulpenergie MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 317,90 m² totale verliesoppervlakte Als 644,82 m² Biomassa (vaste brandstof) gebruik gebouwgebonden installaties MJ Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties kwh niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) kwh op eigen perceel opgewekte elektriciteit kwh TOTAAL kwh CO2-emissie CO2-emissie mco2 408 kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 407 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatieco ffici nt EPC 0,798 - energieprestatieco ffici nt EPC 0,80 - In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. Het gebouw voldoet aan de 1e trap eis (1,33 x BB eis) inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 2e trap eis. Uniec2.0.7 Pagina 6/9 Printdatum: :40

28 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1. Uniec2.0.7 Pagina 7/9 Printdatum: :40

29 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Verklaringen Uniec2.0.7 Pagina 8/9 Printdatum: :40

30 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 Pagina 9/9 Printdatum: :40

31 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies 928, Stolpboerderij - Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap - 0,05 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap variant - adres Stierop 3 postcode / plaats Uitgeest bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling gebouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 317,90 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 14,60 m 14,60 m 12,80 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² Uniec2.0.7 Pagina 1/9 Printdatum: :43

32 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting BG vloer 153,60 5,00 bg vloer boven kelder - sterk geventileerd - 32,7 m² BG vloer 32,70 5,00 minimale belem. onderkant trap bg-1e v. - sterk geventileerd - 3,4 m² Onderzijde trap bg-1e v. 3,40 4,00 minimale belem. wanden langs trap kelder-bg - sterk geventileerd - 7,4 m² Wanden trap bg 7,40 4,00 minimale belem. deur tussen kelder-bg - sterk geventileerd - 2,3 m² deur kelder-bg 2,30 1,65 0,00 nee minimale belem. voorgevel - buitenlucht, ZO - 47,0 m² - 90 Buitengevel 31,20 4,00 minimale belem. 4x raam bg 6,00 1,64 0,60 nee minimale belem. glas deel voordeurpui 3,20 1,64 0,60 nee minimale belem. blind deel voordeurpui 2,60 1,65 0,00 nee minimale belem. pui 1.4 4,00 1,64 0,60 nee minimale belem. achtergevel - buitenlucht, NW - 55,4 m² - 90 Buitengevel 21,20 4,00 minimale belem. pui 0.9 9,40 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m pui ,90 1,64 0,60 nee minimale belem. pui 1.1 9,90 1,64 0,60 nee minimale belem. rechterzijgevel - buitenlucht, NO - 39,9 m² - 90 Buitengevel 28,70 4,00 minimale belem. raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m 2x raam ,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 5,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 2,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan buiten - buitenlucht, ZW - 25,0 m² - 90 Buitengevel 16,00 4,00 meest ongunstig pui 0.8 7,80 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan bestaand deel - buitenlucht, ZW - 18,3 m² - 90 Buitengevel 13,70 4,00 volledige belem. deur naar 0.4 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. deur naar 0.6 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. voorgevel dak - buitenlucht, ZO - 66,8 m² - 50 Dak 63,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig Uniec2.0.7 Pagina 2/9 Printdatum: :43

33 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig achtergevel dak - buitenlucht, NW - 57,9 m² - 50 Dak 56,10 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 87,0 m² - 50 Dak 85,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 87,0 m² - 50 Dak 81,60 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning constructie l [m] toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² forfaitaire perimeter 55,40 vloerrand Verwarming- en warmtapwatersystemen verwarming/warmtapwater 1 Opwekking type opwekker biomassaketel (vaste brandstof) rendement op onderwaarde vlgs NEN-EN 303-5;1999 rendement op onderwaarde 91,8% getrapte eis 2e trap (Bouwbesluit EPC-eis) aantal biomassaketels 1 vermogen biomassa ketel 40,0 kw -factor biomassa ketel 1,92 type bijverwarming geen bijverwarming warmtapwaterbereiding indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en) mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar Uniec2.0.7 Pagina 3/9 Printdatum: :43

34 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies opwekkingsrendement verwarming - biomassaketel ( H;gen) 0,850 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 opwekkingsrendement warmtapwater - biomassaketel ( H;gen) 0,750 mate van isolatie warmwatervoorraad Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte (in woonkamer) type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand 8 m 2,5 m²k/w n.v.t. 1,00 regeling warmteafgifte aanwezig ja afgifterendement ( H;em) 1,000 Kenmerken distributiesysteem verwarming onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee distributierendement ( H;dis) 1,000 Kenmerken tapwatersysteem aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1 warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair inwendige diameter leiding naar aanrecht 10 mm afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,742 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig nee aanvullende circulatiepomp aanwezig nee ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4 Aangesloten rekenzones woning Ventilatie ventilatie 1 ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer systeemvariant Buva Streamroosters + gelijkstroom ventilator luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Uniec2.0.7 Pagina 4/9 Printdatum: :43

35 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,83 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Kenmerken ventilatiesysteem werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend warmtepompboiler(s) in gebouw luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen nee nee onbekend Passieve koeling max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja ja Kenmerken ventilatoren totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 150,00 W (1 units) Aangesloten rekenzones woning Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem type zonnestroompaneel geen PVT systeem monokristallijn silicium (135 Wp/m2) Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] ori ntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 17,00 Z 36 minimale belemmering Uniec2.0.7 Pagina 5/9 Printdatum: :43

36 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 0 MJ hulpenergie MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 317,90 m² totale verliesoppervlakte Als 644,82 m² Biomassa (vaste brandstof) gebruik gebouwgebonden installaties MJ Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties kwh niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) kwh op eigen perceel opgewekte elektriciteit kwh TOTAAL kwh CO2-emissie CO2-emissie mco2 408 kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 21 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatieco ffici nt EPC 0,042 - energieprestatieco ffici nt EPC 0,05 - In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. Het gebouw voldoet aan de 2e trap eis inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 1e trap eis. Uniec2.0.7 Pagina 6/9 Printdatum: :43

37 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1. Uniec2.0.7 Pagina 7/9 Printdatum: :43

38 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Verklaringen Uniec2.0.7 Pagina 8/9 Printdatum: :43

39 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 Pagina 9/9 Printdatum: :43

40

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 12-07-331 appartementen Voorthuizen - appartementen basis 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving appartementen variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] - basis 0,11 Algemene gegevens projectomschrijving variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen

Nadere informatie

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt.

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt. Cursus geregeld - Agentschap NL Tussenwoning met fouten 0,57 Algemene gegevens projectomschrijving variant adres postcode / plaats bouwar categorie aantal woonfuncties in berekening 1 gebruiksfunctie Agentschap

Nadere informatie

EPN-berekening. Ventilatieberekening

EPN-berekening. Ventilatieberekening EPN-berekening Ventilatieberekening Inzake het plaatsen van een Recreatieverblijf op een terrein gelegen aan de Noordendolfer 2b-17 te Zoutelande i.o.v. Top Totaal (comm. Koppejan) (rapport 13-13-bf) Werknummer

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (Rooding) - Algemene gegevens projectomschrijving variant adres Molweg 28 postcode / plaats 3784 VC Terschuur bouwar 2014 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 23.Stadstuin Overtoom - Stadstuin Overtoom bouwdeel D, fase 2 0,13 Algemene gegevens projectomschrijving Stadstuin Overtoom variant bouwdeel D, fase 2 adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw

Nadere informatie

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015 Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : EPC Gewijzigd: : 15-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 16 15/09/2015 INHOUD: 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitgangspunten Blz.

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480 2015 - T-kap - 1480 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1480 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Beilen bouwar 2015 categorie Energieprestatie Woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Woonhuis Balingshoek te Hobbitstee bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Woonhuis Balingshoek te Hobbitstee

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl 1420 bedrijfspand - bedrijfspand aan de Maas bouwaanvraag 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving

Nadere informatie

Bouwbesluitberekeningen 2 Stadsappartementen Wijngaardstraat

Bouwbesluitberekeningen 2 Stadsappartementen Wijngaardstraat Behorend bij besluit: OLO1638909 Datum: 05 juni 2015 Namens B&W van de gemeente Oudewater: Bouwbesluitberekeningen 2 Stadsappartementen Wijngaardstraat bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon:

Nadere informatie

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014 Engineering EPC berekeningen en te Rotterdam Datum: 09-09-2014 1 ALGEMEEN Voor het nieuwbouwproject van de 5 woningen aan de te Rotterdam zijn in opdracht van dhr. T. Penders van de Katwijkse Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT

TOETSING BOUWBESLUIT BEM1305830 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 20-01-2014 ZK13001000 Omgevingsmanager Nieuwbouw woning te Welberg Gelegen aan de Hoogstraat Blad 1 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING:......3

Nadere informatie

EPC berekening Glazen huis 3FM Serious Request

EPC berekening Glazen huis 3FM Serious Request EPC berekening Glazen huis 3FM Serious Request uitgevoerd door: Bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-19863932 ir. R. Vollebregt november 2014 projectnr. 149311 EPC Glazen Huis

Nadere informatie

RAPPORT. 2 woningen landbouwschuur Kortewegje Sommelsdijk. 2 woningen landbouwschuur

RAPPORT. 2 woningen landbouwschuur Kortewegje Sommelsdijk. 2 woningen landbouwschuur RAPPORT 2 woningen landbouwschuur Kortewegje Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing & Spuivoorziening Energieprestatie Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 2016 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Energieprestatie berekening

Energieprestatie berekening B B & bouwadvies De Stek 10 info@benbbouwadvies.nl 5684 LV Best www.benbbouwadvies.nl 0499-850415 Bijlage 10 bij besluit 2014/2891-V1 JHOE Energieprestatie berekening Werk : Nieuwbouw 7 grondgebonden woningen

Nadere informatie

Warande kavel 1 Woning te Lelystad

Warande kavel 1 Woning te Lelystad Warande kavel 1 Woning te Lelystad 12.08 13 juli 2012 Definitief AMIC Installation Consultancy B.V. Energieprestatie berekening (EPN) t.b.v. Warande kavel 1 Woning te Lelystad AMIC Installation Consultancy

Nadere informatie

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond 1403 Het Keeten - 1403 Het Keeten - Dagbesteding BA 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving 1403 Het Keeten - Dagbesteding variant BA straat / huisnummer / toevoeging Westerschelde postcode / plaats

Nadere informatie

Bnr 8 = geel Bnr 9 = blauw. Energieprestatie. Uitgevoerd in opdracht van: Weboma Ontwikkeling Postbus 245 2290 AE Wateringen

Bnr 8 = geel Bnr 9 = blauw. Energieprestatie. Uitgevoerd in opdracht van: Weboma Ontwikkeling Postbus 245 2290 AE Wateringen Bouwkundig advies- en tekenburo Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein tel: 030-231 08 04 fax: 084-730 42 39 www.burowalet.nl info@burowalet.nl Energieprestatie Uitgevoerd in opdracht van: Weboma Ontwikkeling

Nadere informatie

EPG berekening. EPC uitkomst = 0,54 0,60 VOLDOET BEM1403084 25-06-2014 ZK14000609. Projectnaam : Projectnummer : Datum :

EPG berekening. EPC uitkomst = 0,54 0,60 VOLDOET BEM1403084 25-06-2014 ZK14000609. Projectnaam : Projectnummer : Datum : BEM1403084 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : Datum : 8 woningen Buiten de Veste te Steenbergen - tussen PR5244 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING. Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong

BOUWBESLUITTOETSING. Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong BOUWBESLUITTOETSING EPG-berekening Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong Yield Engiring Aalsmeerderweg 250 A 1432 CW Aalsmeer info@yield-engiring www.yield-engiring.nl

Nadere informatie

Bouwbesluittoetsen. EPG berekening. Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten. Varsseveld, 07-01-2015. Werknr. : 20566-IKA.

Bouwbesluittoetsen. EPG berekening. Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten. Varsseveld, 07-01-2015. Werknr. : 20566-IKA. Varsseveld, 07-01-2015 Werknr. : 20566-IKA Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten Bouwbesluittoetsen Onderdeel A : EPG berekening Opgesteld door : ing. N. Oonk E-mail: n.oonk@fwiggers.com werknr:

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Nieuwbouw Winkel en bedrijfsruimte te Heemstede bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Nieuwbouw Winkel

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR4931 Datum : TGK NGW 11 december 2013 Tekening: C d.d. 29 oktober 2013 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Nieuwbouw Veerdam 1 te Aalst H. Hardeman B.V. gemaakt door:

Nadere informatie

Woning Marée. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie

Woning Marée. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Woning Marée Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Woning Marée Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders. Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders. Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m 12 mei 2016 r eg.n r. Z-HZ_WABO-2016-00516 b esl u i t Toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Projectgegevens

Nadere informatie

BEM1502156 19-06-2015 ZK15000379. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

BEM1502156 19-06-2015 ZK15000379. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen BEM1502156 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 19-06-2015 ZK15000379 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen 1.Algemeen 01.01 Korte beschrijving Voor het verzorgen

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

3 woningen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld.

3 woningen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld. d.d. 24-03-2015 Werkno. 1424 gew. 16-04-2015 gew. 04-01-2016 EPG berekening voor de bouw van 3 woningen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld. opdrachtgever: ProWonen Postbus 18, 7270AA, Borculo Uitgangspunten/conclusie

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\vrijstaande

Nadere informatie

Berekening Energie Prestatie Normering

Berekening Energie Prestatie Normering BEM1401102 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. 14-04-2014 nr.(s) ZK14000186 Omgevingsmanager Berekening Energie Prestatie Normering Project 2589261 B130539-81 Naam: Nova Lignum Plaats: Dinteloord

Nadere informatie

,,"( &""#$-.501-2 34 &""#&#(#""-.807-2 34 87/4/ *"(($ $$&"-& "- "):%#.-.$.% -);(--<" 2 (( #%&"-&((""..$...#% 28"%%(%(27810 9#.

,,( &#$-.501-2 34 &#&#(#-.807-2 34 87/4/ *(($ $$&-& - ):%#.-.$.% -);(--< 2 (( #%&-&((..$...#% 28%%(%(27810 9#. !""# $#%&%&&""#' ("" )#$#%"(*%+,,"( &""#$(%"-./01-2 34 &""#$-.501-2 34 &""##" -.607-2 34 &""#&#(#""-.807-2 34 $&"-&"-"*&"#.-.$.-&"-*-*""9' 87/4/ *"(($ $$&"-& "- $"#.-.$."%%! $-:)#((-"( "):%#.-.$.% -);(--

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

Indeling van de woning Ventilatieberekening Equivalent daglichtoppervlak Energieprestatie-coëfficiënt

Indeling van de woning Ventilatieberekening Equivalent daglichtoppervlak Energieprestatie-coëfficiënt Project: Nieuwbouw half vrijstaande woning Te Lintelo Onderdeel: Indeling van de woning Ventilatieberekening Equivalent daglichtoppervlak Energieprestatie-coëfficiënt Datum: 17-9-2015 1 Algemene gegevens:

Nadere informatie

MAROKKAANSE VERENIGING MASJID EL-FETH RAPPORTAGE EPG BEREKENING

MAROKKAANSE VERENIGING MASJID EL-FETH RAPPORTAGE EPG BEREKENING D-ins Behoort ta ll bij besluit advies van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 nuari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde Bouwbesluittoets Opdrachtgever: B. Beltman en M. Rommers Project: Woning Leidsche Rijn (Leypark Terwijde) Datum: 21 april 2004 Opgesteld door: DavidVerg ouw B ouw kunde Inhoudsopgave 1. Overzicht oppervlakten...2

Nadere informatie

Bouwbesluitberekeningen Woning

Bouwbesluitberekeningen Woning Bouwbesluitberekeningen Woning familie Merkelenbach te Texel In opdracht van: Architectenbureau Tjaart Hoeksema BNA ir. T.H. Hoeksema Postbus 143 1790 AC Den Burg Earth Kalverdans 31 2771 RR Boskoop 030

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

SCHAAPHOK 7, 9621 TN SLOCHTEREN ONTWERP EN ADVIESBURO TEL. / FAX.: 0598 41 65 07 WWW EMAIL: projekt748@planet.nl

SCHAAPHOK 7, 9621 TN SLOCHTEREN ONTWERP EN ADVIESBURO TEL. / FAX.: 0598 41 65 07 WWW EMAIL: projekt748@planet.nl P R O J E K T 7 4 8 SCHAAPHOK 7, 9621 TN SLOCHTEREN ONTWERP EN ADVIESBURO TEL. / FAX.: 0598 41 65 07 WWW EMAIL: projekt748@planet.nl O/80 adviesburo bouw Damsterdiep 21 9711 SG Groningen Onderwerp: EPG

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluit. (Bouwbesluit 2012) - Oppervlakte berekening - Daglicht berekening - Ventilatie berekening - EPC berekening

Rapport Bouwbesluit. (Bouwbesluit 2012) - Oppervlakte berekening - Daglicht berekening - Ventilatie berekening - EPC berekening Rapport Bouwbesluit (Bouwbesluit 2012) - Oppervlakte berekening - Daglicht berekening - Ventilatie berekening - EPC berekening Nieuwbouw woning Stadskanaal Opdrachtgever: Dhr. B. Wind Revisie: 1 Datum:

Nadere informatie

Resultaten... Resumé ... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens ... Ruimten ...

Resultaten... Resumé <Gebouw: 1/1>... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>... Ruimten <Bouwlaag: 2/2>... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 2.1 Resultaten... Resumé ... 3 3 3 3.1 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens ... Ruimten ... Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 2015 - Notaris standaard - 1529 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1529 straat / huisnummer / toevoeging Lekdijk 84 postcode / plaats Nieuw-Lekkerland bouwjaar 2016 categorie Energieprestatie

Nadere informatie

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Nieuwbouw boerderij en bijgebouw te Volkel

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Nieuwbouw boerderij en bijgebouw te Volkel Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. Berekening energieprestatiecoëfficiënt Project: Nieuwbouw

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage. Nieuw te bouwen paardenstal aan de Biesdeel 20 te Deurne

Bouwbesluit rapportage. Nieuw te bouwen paardenstal aan de Biesdeel 20 te Deurne Bouwbesluit rapportage Nieuw te bouwen paardenstal aan de Biesdeel 20 te Deurne Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T 013-519 9458 Postel 8 5711 ET Someren T 0493 745 015 E info@vandunadvies.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw vakantiewoning a/d Zandput 38 te Zoutelande

Nieuwbouw vakantiewoning a/d Zandput 38 te Zoutelande Huzabouw Bouwadvies V.O.F. Tel/Fax: 0118-473530 mobiel: 06-45352512 email: info@huzabouw.nl kvk nr: 22040102 btw nr: NL147198902B01 bankrekeningnummer: 8040885 Huzabouw bouwadvies vof, Rosenburglaan 35,

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. Groothuisbouw BV - Engwerda 1671

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. Groothuisbouw BV - Engwerda 1671 Groothuisbouw BV - 1671 0,39 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1671 straat / huisnummer / toevoeging Professor Zuurlaan 5A postcode / plaats Biddinghuizen bouwjaar 2016 categorie Energieprestatie

Nadere informatie

bouwkundig advies RAPPORT TOETSING BOUWBESLUIT o.a. artikel: 3.28 / 3.74 / 4.1 / 5.2 Versie: 01 Datum: 10 december 2014

bouwkundig advies RAPPORT TOETSING BOUWBESLUIT o.a. artikel: 3.28 / 3.74 / 4.1 / 5.2 Versie: 01 Datum: 10 december 2014 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon zaaknummer datum Z 100781 30 juli 2015 Qv10 bouwkundig advies Guus Stam medewerker WABO afdeling Dienstverlening RAPPORT TOETSING

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

BOUWBESLUIT-BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT-BEREKENINGEN BOUWBESLUIT-BEREKENINGEN Nieuwbouw van een prefab houten blockhaus aan de Kockerseweg 79a te Venlo In opdracht van: Fam. H. Loonen Framboosstraat 5 5925 HJ VENLO Rapportnummer 2016015 11 januari 2016 GEBRUIKSOPPERVLAKTE

Nadere informatie

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Geattesteerde EPG software, rekenkern versie 4.0.0 Toegepaste berekeningsmethodes Koudebruggen forfaitair H13 NEN1068:2001/A4:2005 Verlichting forfaitair

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Project: Het Station Stationsplein te Abcoude

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Project: Het Station Stationsplein te Abcoude Berekening energieprestatiecoëfficiënt Project: Het Station Stationsplein te Abcoude Het Station Stationsplein te Abcoude I.o.v.: Stationsplein 3 BV Voetangelweg 9 1391 HJ Abcoude Bosch & van Oers bouwkundigen

Nadere informatie

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel B B & bouwadvies De Stek 10 info@benbbouwadvies.nl 5684 LV Best www.benbbouwadvies.nl 0499-850415 Bouwbesluittoetsing Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel Opdrachtgever : Dhr.

Nadere informatie

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

BOUWBESLUITBEREKENINGEN BOUWBESLUITBEREKENINGEN Gebruiksoppervlakteberekening EnergiePrestatieCoëfficiënt Ventilatieberekening Daglichtberekening Projectnummer : 120199 Datum : 20 november 2012 Projectrelatie : Geldrop B.V. te

Nadere informatie

Vrijstaande woning E/E = 0,926

Vrijstaande woning E/E = 0,926 EPG_01.epg Vrijstaande woning E/E = 0,926 Algemene gegevens Bestandsnaam : N:\documenten\Jaap\Projecten\Kroon, Bianca en Erwin\Omgevingsvergunning\EPG\EPG_01.epg Projectomschrijving : Vrijstaande woning

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Adviseurs in Bouwtechniek Bouwbesluit rapportage Projectnummer: 14300 Omschrijving: Plan Tabaksveld-Bull Kavel 9 Documentnummer: 14300-T09 Datum: 4 februari 2016 Gewijzigd: - Status: Definitief Opdrachtgever:

Nadere informatie

tekenbureau : De Vallei LM design bouwkundig teken en adviesbureau Birkstraat 95-97 3768 HD Soest tel: 035-6023424

tekenbureau : De Vallei LM design bouwkundig teken en adviesbureau Birkstraat 95-97 3768 HD Soest tel: 035-6023424 Bouwbesluitberekeningen Woningen Werknummer : 13-33 Nieuwbouw 8 woningen te Garderen - Zuid datum : werknummer : 13-33 www.vanesveld.tk project : Nieuwbouw 8 woningen te Garderen - Zuid betreft : Bouwbesluitberekeningen

Nadere informatie

2,35 m2 V2 deur 0,89 90,00 1,00 0,89 raam 1,18 60,00 0,86 1,01 2,35 kozijnprofiel 0,28 1,90 0,00

2,35 m2 V2 deur 0,89 90,00 1,00 0,89 raam 1,18 60,00 0,86 1,01 2,35 kozijnprofiel 0,28 1,90 0,00 Inventarisatie van de kozijnen J effectieve capaciteit ventilatie kozijn/schil onderdeel oppervlakte maximale vlgs oppervlakte Type Rooster per meter lengte capaciteit A(m2) openings hoek Nen 1087 A*J

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. Air Products

Vabi Elements EPG. Air Products Vabi Elements EPG Projectnummer: ASD1426 Omschrijving: Ontwerp voor de realisatie van een nieuwe distributielocatie met kantoor op het bedrijventerrein PolanenPark te Haarlemmerliede. Berekend op: 28-2-213

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning RAPPORT Nieuwbouw Boezempad 30 Barendrecht Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Spuivoorziening Energieprestatie Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd

Nadere informatie

datum 11-02-2015 Tekeningen Groosman partners dd.18-12-2014 Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

datum 11-02-2015 Tekeningen Groosman partners dd.18-12-2014 Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond 2014-204 Herontwikkeling Den Briel - Den Briel _BA_11-02-2015 -Utiliteit en wonen 1,00 Algemene gegevens projectomschrijving Den Briel _BA_11-02-2015 variant -Utiliteit en wonen straat / huisnummer / toevoeging

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1179611. Ingediend op 05-06-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1179611. Ingediend op 05-06-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1179611 Aanvraagnaam 14002 nieuwbouw appartementen DS Veenweg

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05

Project Stadsvilla te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05 Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05 Referentie 20122055-05 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening.

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPC berekening Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Lone Star Western Stable Alphen a.d. Rijn. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie

Lone Star Western Stable Alphen a.d. Rijn. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Lone Star Western Stable Alphen a.d. Rijn Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Lone Star Western Stable te Alphen a.d. Rijn Toetsing verblijfsgebieden,

Nadere informatie

5 Bouwkundige gegevens ... 7 5.1 Scheidingsconstructies... 5.2 Belemmeringen en overstekken... 5.5 Thermische capaciteit...

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1/1>... 7 5.1 Scheidingsconstructies... 5.2 Belemmeringen en overstekken... 5.5 Thermische capaciteit... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé ... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens ... 5 3.2 Ruimten ... 5 3.2.1 Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering EPN en Nieuwbouw Tips berekenen EPC Modellering Iedere bouwlaag dient als een aparte verwarmde zone gemodelleerd te worden. Indien bouwlagen, bijvoorbeeld tussenverdiepingen van een woongebouw, exact gelijk

Nadere informatie

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Rapportnummer: 2444_B_01 Datum: 03 dec. 2013 wijz. A: 20 jan. 2014 verbouwing/uitbreiding bavelselaan 250

Nadere informatie

Berekeningen: Ventilatie Equivalente daglichttoetreding. woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam.

Berekeningen: Ventilatie Equivalente daglichttoetreding. woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam. Berekeningen: EPC Ventilatie Equivalente daglichttoetreding Project: woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam. Opdrachtgever: tekenburo Jan Kikkert Toldijk 25 7901 TA HOOGEVEEN D.d. 12 maart

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT

TOETSING BOUWBESLUIT BEM1301605 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 15-05-2013 ZK13000389 Omgevingsmanager Gelegen aan de Drukkerij no.8 Blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING:... 3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: EPC BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 ENERGIEPRESTATIE Bouwbesluit 2003 afdeling 5.3 Voor een woonfunctie mag de energieprestatiecoëfficient (epc) ten hoogste 0,6

Nadere informatie

Nieuwbouw woonhuis op plan t Soerlant te Zelhem

Nieuwbouw woonhuis op plan t Soerlant te Zelhem d.d. 29 nuari 2016 Werkno. 1571 EPG berekening voor de bouw van (conform NEN 7120) Nieuwbouw woonhuis op plan t Soerlant te Zelhem opdrachtgever: fam. E. Kuperij, Schaepmanstraat 7, 7021 BA Zelhem Uitgangspunten/conclusie

Nadere informatie

Bouwbureau Jansman. Nieuwbouw woning a.d. Koekoekweg 2 te Harfsen.

Bouwbureau Jansman. Nieuwbouw woning a.d. Koekoekweg 2 te Harfsen. Bouwbureau Jansman Arrierflierweg 8-7735 KN - Arrien - Tel: 0529-457371 Fax: 0529-457016 Wilhelminastraat 3-7721 CD - Dalfsen - Tel: 0529-434438 Fax: 0529-435678 Havenweg 60-7772 AG - Hardenberg - Tel:

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Bak Bochanen Vinkenpolderweg te Alblasserdam PR3426 2 mei 2011. Versie : v 1.0 Bouw en Onderhoudsbedrijf de Kock gemaakt door: RDG

Bak Bochanen Vinkenpolderweg te Alblasserdam PR3426 2 mei 2011. Versie : v 1.0 Bouw en Onderhoudsbedrijf de Kock gemaakt door: RDG Projectnaam : Projectnummer : Datum : Bak Bochanen Vinkenpolderweg te Alblasserdam PR3426 2 mei 2011 Tekening: B01a d.d. 4-4-2011 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Bouw en Onderhoudsbedrijf de Kock gemaakt

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. nr.(s) Medewerker Publiekszaken/vergunningen

Behoort bij beschikking ZK d.d. nr.(s) Medewerker Publiekszaken/vergunningen TOETSING BOUWBESLUIT INLEIDING Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-12-2015 ZK15000992 Medewerker Publiekszaken/vergunningen BEM1505499 gemeente Steenbergen Het plan "Verbouwen van een bedrijfspand"

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing. Werk: Verbouwing woning project 0702. Hertvelden 6 5885 HD Best. Datum: 22-09-2007

Bouwbesluit toetsing. Werk: Verbouwing woning project 0702. Hertvelden 6 5885 HD Best. Datum: 22-09-2007 Bouwbesluit toetsing Werk: Verbouwing woning project 0702 Ontwerp: Toine van Baalen Hertvelden 6 5885 HD Best Datum: 22-09-2007 Inhoud Bouwbesluit toetsing... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Oppervlakten...

Nadere informatie

woonhuis te Vierakker

woonhuis te Vierakker d.d. 13-05-2015 Werkno. 1452 EPG berekening voor de bouw van (conform NEN 7120) woonhuis te Vierakker opdrachtgever: Fam. P. Van Disseldorp Ien Dalessingel 297 7207 LG Zutphen Uitgangspunten/conclusie

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 21 Woningen te Bakel Bestandsnaam : F:\Bouwkundig\2009214.1\EPN Berekeningen\04 17-10-2011 (OMZETTEN BOUWAANVRAAG)\Blok

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - *

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * hermische isolatie gebruiksfunctie leden van toepassing algemeen deur, raam, kozijn thermische isolatie-index vrijgesteld verbouw tijdelijk bouw artikel 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 lid 1 2 3 4 5 1 2 * 1 2

Nadere informatie

Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne. projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745

Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne. projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745 Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745 16 april 2013 INLEIDING Op verzoek van is door gegevenscontrole en berekeningen

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Wisse. Bouwbesluittoetsingen

Nieuwbouw woning Wisse. Bouwbesluittoetsingen Nieuwbouw woning Wisse Bouwbesluittoetsingen Rapportnr: 2151363 Datum: 27-01-2016 Versie: 1 Contactpersoon: M. van Belle [Klik hier en typ project] Bouwbesluittoetsingen Rapportnr: [Klik hier en typ rapportnr]

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT EN BEREKENING ENERGIEPRESTATIE

TOETSING BOUWBESLUIT EN BEREKENING ENERGIEPRESTATIE TOETSING BOUWBESLUIT EN BEREKENING ENERGIEPRESTATIE Project : Plan voor het bouwen van een zorghotel "Nieuw Bouwadres : Rijksstraatweg 162 te Leersum Opdrachtgever : Dhr. A. Visscher Rijksstraatweg 65

Nadere informatie

Project gegevens. Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau Lochem. Gebruiksoppervlakte

Project gegevens. Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau Lochem. Gebruiksoppervlakte Gebouwtype : Woning Gebouw : oppervlakten woning Project gegevens Gebruiksoppervlakte Project : 99801 Omschrijving : Bosweg kavel 1 Plaats : Aanmaakdatum : 16-6-2015 Mutatie datum : 16-6-2015 Auteur :

Nadere informatie

NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : PH-kade noordereiland Bestandsnaam : P:\ARKEY7\noordereiland\EPWberekeningen\epwkalevariant met 4m2 PV.EPW Omschrijving

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel 2 Voorbeeldopdracht Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk RAPPORT - Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door - Sommelsdijk R012887.001.01 Definitief Architectenbureau

Nadere informatie