Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest"

Transcriptie

1 2Advise bouwadvies Camphuysenlaan 5 Postbus AG Roosendaal T F Bouwbesluittoetsing stolpwoning aan de Stierop 3 te Uitgeest Berekening ruimten/oppervlakten, daglicht, ventilatie en EPC Projectnummer: 928 Documentnummer: 928.RAP01 Revisie: 0 Datum: 5 juni 2014 Status: Auteur: Definitief Ing. Ronald Stolk adres: Opdrachtgever: AA STUDIO bouwkundig Advies & Architectuur Contactpersoon: Michiel Hansen Boschjesstraat KL Koog aan de Zaan Pagina 1 van 8

2 Inhoudsopgave 1Inleiding...3 2Ruimten en oppervlakten...4 3Daglichttoetreding...5 4Ventilatie Ventilatie Overstroomvoorzieningen...6 5EPC Algemeen Bouwkundig Installatietechnisch Resultaat...8 Pagina 2 van 8

3 1 Inleiding Men is voornemens aan de Stierop 3 te Uitgeest de nieuwbouw van een stolpwoning te realiseren. Door 2Advise bouwadvies uit Roosendaal is een bouwbesluittoetsing uitgevoerd. Deze toetsing is in het voorliggende rapport beschreven. De getoetste onderdelen zijn de volgende: Ruimten en oppervlakten Daglichttoetreding Ventilatie EPC (energieprestatiecoëfficiënt) Deze onderdelen zullen in verschillende hoofdstukken worden behandeld. De uitgangspunten van de toetsing zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en overige gegevens. Pagina 3 van 8

4 2 Ruimten en oppervlakten De woning is opgedeeld in gebruiksfuncties. Dit is gebeurd conform het bouwbesluit en NEN Er is voor de volgende gebruiksfuncties gekozen: Ruimten Functie Begane grond en 1 e verdieping Kelder en 2 e verdieping Woonfunctie Overige gebruiksfunctie In bijlage 1 is een overzicht aanwezig met daarin de berekening van ruimten en oppervlaktes. Uit de bijlage blijkt dat wordt voldaan aan de eisen. Pagina 4 van 8

5 3 Daglichttoetreding Van alle verblijfsgebieden behorend tot de woonfunctie is de equivalente daglichttoetreding berekend. Dit is gebeurd conform het bouwbesluit en NEN Aan de overige gebruiksfunctie worden geen daglichteisen gesteld. In bijlage 2 is een overzicht aanwezig met daarin de berekening van de equivalente daglichttoetreding. Opgemerkt moet worden dat diverse daglichtopeningen niet in de berekeningen zijn opgenomen. Dit omdat ook zonder de betreffende openingen reeds wordt voldaan aan de daglichteisen. Uit de bijlage blijkt dat de woning voldoet aan de eisen. Pagina 5 van 8

6 4 Ventilatie Conform het bouwbesluit en NEN 1087 is een overzicht van de ventilatievoorzieningen en -capaciteiten gemaakt. In bijlage 3 zijn de berekeningen opgenomen. 4.1 Ventilatie Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van natuurlijke toevoer middels zelfregelende ventilatieroosters in combinatie met een mechanische afzuiging van ventilatielucht. De toevoer van ventilatielucht vindt plaats middels zelfregelende Buva streamroosters in de gevels (boven de gevelopeningen), de afvoer van ventilatielucht gebeurt door een gelijkstroom ventilator. In bijlage 3 is in tabellen alsmede visueel aangegeven in welke ruimten ventilatielucht wordt toegevoerd en/of afgevoerd en met welke capaciteiten dit dient te gebeuren. Opgemerkt moet worden dat de aangegeven ventilatie-eisen minimale eisen zijn. Andere capaciteiten zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de ventilatie-eisen uit het bouwbesluit. 4.2 Overstroomvoorzieningen Op diverse plaatsen dient ventilatielucht binnendeuren te passeren. Het op deze manier 'passeren' van lucht wordt 'overstroom' genoemd. Deze overstroom kan plaatsvinden via roosters in de deuren, maar kan ook worden gerealiseerd door onder de betreffende deuren een kier op te nemen. Indien wordt gekozen voor het toepassen van 'overstroom' middels een kier dient middels een formule de grootte van deze kier te worden bepaald: kierhoogte in m. = overstroom in dm 3 /s x (0,0012/kierbreedte in m.) Indien bijvoorbeeld 14 dm 3 /s over moet stromen door een deur met een kierbreedte van 900 mm bedraagt de kierhoogte: 14 dm 3 /s x (0,0012/0,9) = 0,019 m. = 19 mm. Pagina 6 van 8

7 5 EPC Conform het bouwbesluit en NEN 7120 is de energieprestatiecoëfficiënt van de woning berekend. Er wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. In bijlage 4 zijn de uitdraaien van de EPC berekeningen opgenomen. Zie voor een uitgebreide en gedetailleerde omschrijving van de uitgangspunten bijlage 4. Verder is achter de EPC berekeningen relevante technische informatie over de toegepaste biomassaketel opgenomen. Samengevat zijn de uitgangspunten voor de berekeningen als volgt: 5.1 Algemeen De kelder (ruimte -1.1) heeft de functie 'overige gebruiksfunctie' en wordt derhalve niet beschouwd bij de EPC berekening. De kelder is als 'sterk geventileerd' aangehouden in de berekening. Hij is buiten de thermische schil van de woning gelegen. De 2 e verdieping (ruimte 2.1) heeft eveneens de functie 'overige gebruiksfunctie' en wordt derhalve niet beschouwd bij de EPC berekening. De 2 e verdieping is echter wel binnen de thermische schil van de woning gelegen. Daarom is er voor gekozen om deze verdieping mee te nemen voor wat betreft verliesoppervlakken (gevels en daken). Deze benadering wordt beschouwd als de meest reële benadering. Ter plaatse van de linkerzijgevel grenst de nieuwe woning aan een bestaande schuur. Deze schuur is als 'buiten' aangehouden in de berekening. 5.2 Bouwkundig De thermische capaciteit van de woning is 'traditioneel, gemengd zwaar'. De infiltratiewaarde bedraagt 0,98 dm 3 /s m 2. Deze waarde volgt uit NEN 7120 na het invoeren van de gebouwgegevens. Er is van uitgegaan dat er geen open verbrandingstoestellen zoals bijvoorbeeld een open haard aanwezig zijn. De isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt R c = 5,0 m 2 K/W. De isolatiewaarde van de onderzijde van de trap tussen begane grond en 1 e verdieping bedraagt R c = 4,0 m 2 K/W. Hetzelfde geldt voor de wanden langs de trap tussen kelder en begane grond. Voor de gevels is een R c = 4,0 m 2 K/W aangehouden. Voor de schuine daken is een R c = 5,0 m 2 K/W aangehouden. De gevelkozijnen zijn van hout en hebben een U kozijn = 2,4 W/m 2 K. In alle kozijnen zit HR++ glas met U glas = 1,1 W/ m 2 K, dit resulteert in U raam = 1,64 W/m 2 K. De isolatiewaarde van de geheel blinde deuren bedraagt U = 1,65 W/m 2 K (taakstellend conform Bouwbesluit 2012). Hetzelfde geldt voor blinde delen in deuren. De ZTA-waarde van het glas is 60%. De dakramen zijn van het merk en type Velux SK10 en en hebben een U raam = 1,3 W/m 2 K. De ZTA-waarde van het glas in de dakramen is 65%. Er is nergens beweegbare buitenzonwering aanwezig. De lineaire warmteverliezen ('koudebruggen') zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Pagina 7 van 8

8 5.3 Installatietechnisch Er wordt gebruik gemaakt van een Hargassner HV 40 houtvergasser (stukhoutkachel) ten behoeve van de verwarming en de opwekking van het warm tapwater. Het type opwekker is dus een biomassaketel met vaste brandstof. Het betreft lage temperatuur verwarming. In de woonkamer is vloerverwarming aanwezig. Er is een regeling voor de warmteafgifte aanwezig (bijvoorbeeld een thermostaat). Voor de leidinglengtes van het warm tapwater zijn de forfaitaire waardes aangehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer middels Buva streamroosters en afvoer middels een gelijkstroom ventilator. Er is geen koeling aanwezig. Voor het opwekken van zonnestroom dienen, uitgaande van onbelemmerde plaatsing, onder 36º gericht op het zuiden minimaal 17,0 m 2 PV-panelen (fotovoltaïsche panelen) te worden aangebracht. Het watt-piekvermogen dient minimaal 135,0 WP/m 2 te bedragen. Met betrekking tot de houtvergasser moet opgemerkt worden dat de invoer hiervan in nauw overleg is gegaan met de leverancier. 5.4 Resultaat De EPC van de woning dient te voldoen aan de 1 e trap eis van 0,798 (1,33 x 0,60) alsook aan de 2 e trap eis van 0,60. De EPC van de woning middels de 1 e trap berekening bedraagt 0,798. Conform de 2 e trap berekening bedraagt de EPC 0,05. Er wordt dus voldaan aan zowel de 1 e trap eis als aan de 2 e trap eis. Pagina 8 van 8

9 Bijlage 1 Ruimten en oppervlakten

10 Ruimten en oppervlakken Berekening bruto oppervlakte, gebruiksoppervlakte en vereiste verblijfsgebiedoppervlakte Functie: woonfunctie Bruto oppervlakte [m2] Correctie* [m2] GO [m2] Vereist VG [m2] begane grond 188,7 0,0 188,7 1e verdieping 134,7 5,5 129,2 Totaal 317,9 174,8 Functie: overige gebruiksfunctie Bruto oppervlakte [m2] Correctie* [m2] GO [m2] Kelder 32,7 0,0 32,7 2e verdieping 45,7 5,5 40,2 * Hiermee wordt bedoeld de oppervlaktes die volgens NEN 2580 niet tot de gebruiksoppervlakte behoren, zoals 'dragende wanden en trapgaten groter dan 4m2. Ruimtetabel nr. Ruimtenaam Ruimtesoort GO [m²] VR/FR [m²] -1.1 Kelder Onbenoemde ruimte (OR) 30,3 0,0** 0.1 Entree Verkeersruimte (VKR) 7,5 0,0* 0.2 Meterkast Meterruimte (MR) 0,7 0,0* 0.3 Toilet Toiletruimte (TR) 2,7 0,0* 0.4 Hal/Garderobe Onbenoemde ruimte (OR) 26,7 0,0* 0.5 Verblijfsruimte Verblijfsruimte (VR) 19,8 19,8* 0.6 Verkeersruimte Verkeersruimte (VKR) 2,2 0,0* 0.7 Verkeersruimte Verkeersruimte (VKR) 0,3 0,0* 0.8 Keuken Verblijfsruimte (VR) 39,0 39,0* 0.9 Woonkamer Verblijfsruimte (VR) 39,0 37,7* 0.10 Slaapkamer Verblijfsruimte (VR) 34,3 34,1* 1.1 Slaapkamer 1 Verblijfsruimte (VR) 31,2 21,5* 1.2 Bergruimte Onbenoemde ruimte (OR) 17,9 0,0* 1.3 Slaapkamer 2 Verblijfsruimte (VR) 24,2 15,7* 1.4 Badkamer Badruimte (BDR) 13,9 0,0* 1.5 Slaapkamer 3 Verblijfsruimte (VR) 24,7 15,9* 1.6 Hal Verkeersruimte (VKR) 10,8 0,0* 2.1 Zolder Onbenoemde ruimte (OR) 39,4 0,0** * ruimte behoort tot de woonfunctie ** ruimte behoort tot de overige gebruiksfunctie Verblijfsgebieden woonfunctie nr. VG [m2] Ruimten in betreffende verblijfsgebied VG 1 10,8 0.5 Verblijfsruimte VG 2 54,0 0.8 Keuken + deel 0.4 Hal/Garderobe VG 3 37,7 0.9 Woonkamer VG 4 21, Slaapkamer VG 5 21,5 1.1 Slaapkamer 1 VG 6 15,7 1.3 Slaapkamer 2 VG 7 15,9 1.5 Slaapkamer 3 Totaal 177,1 In de oppervlaktes van bovenstaande verblijfsgebieden is waar nodig reeds de beschikbare equivalente daglichtoppervlakte verrekend. Deze daglichtoppervlakte resulteert m.b.v. de krijtstreepmethode in een bepaalde verblijfsgebiedoppervlakte. Controle verblijfsgebiedoppervlakte woonfunctie: Vereist VG: min. 55 % van het gebruiksoppervlak = 174,8 m² Totaal oppervlak verblijfsgebied = 177,1 m² Voldoet! Opgemerkt moet worden dat er aan de functie 'overige gebruiksfunctie' geen verdere relevante eisen worden gesteld in het bouwbesluit. De functie 'overige gebruiksfunctie' wordt derhalve verder niet behandeld. Toetsing aanwezigheid 'woonmatje' Er is ten minste 1 verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van minimaal 11 m 2 met een breedte van minimaal 3 m. Er is minimaal 18 m 2 aan verblijfsgebied aanwezig.

11 Toilet- en badruimten woonfunctie Toiletten Vereist Gerealiseerd aantal toiletten 1 1 stuks breedte bij hoogte 2,3 m 0,9 1,3 m diepte bij hoogte 2,3 m 1,2 2,2 m Badruimte wel samengevoegd met toiletruimte Vereist Gerealiseerd aantal badruimten 1 1 stuks breedte bij hoogte 2,3 m 0,9 3,4 m oppervlakte bij hoogte 2,3 m 2,2 13,9 m2 Bergruimte Er is een afsluitbare buitenberging vereist met een oppervlakte van minimaal 5 m 2, breedte van 1,8 m. en hoogte van 2,3 m. Hier wordt aan voldaan middels de bestaande schuur die naast de woning aanwezig is. Buitenruimte Er is een buitenruimte vereist met een oppervlakte van minimaal 4 m 2 en een breedte van minimaal 1,5 meter. Deze buitenruimte moet rechtstreeks vanuit een verblijfsgebied bereikbaar zijn. Hier wordt aan voldaan.

12

13

14

15 Bijlage 2 Daglichttoetreding

16 Daglichttoetreding Ad [m2] α β Cb Cu Ae [m2] Ae vereist [m2] VG [m2] VG Verblijfsruimte 10,8 voorgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 + 1,08 1,08 Voldoende VG Keuken + deel 0.4 Hal/Garderobe 54,0 achtergevel pui 7, ,78 1,00 6,01 + 6,01 5,40 Voldoende VG Woonkamer 37,7 achtergevel pui 5, ,78 1,00 4,13 + 4,13 3,77 Voldoende VG Slaapkamer 21,6 voorgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 rechterzijgevel 2x raam 1, ,76 1,00 1,08 + 2,16 2,16 Voldoende VG Slaapkamer 1 21,5 achtergevel pui 5, ,75 1,00 3,83 + 3,83 2,15 Voldoende VG Slaapkamer 2 15,7 voorgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 linkerzijgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 + 1,88 1,57 Voldoende VG Slaapkamer 3 15,9 voorgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 rechterzijgeveldakvlak Velux SK10 1, ,93 1,00 0,94 + 1,88 1,59 Voldoende

17 Bijlage 3 Ventilatie

18 Ventilatiecapaciteiten en -voorzieningen Overzicht verblijfsgebieden woonfunctie VG VG Eis VG Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer nr. [m2] [dm3/s] van buiten overstroom totaal naar buiten overstroom totaal VG 1 10,8 9,7 17,8 0,0 17,8 17,8 0,0 17,8 VG 2 54,0 48,6 24,3 60,7 85,0 85,0 0,0 85,0 VG 3 37,7 33,9 33,9 0,0 33,9 0,0 33,9 33,9 VG 4 21,6 19,4 30,7 0,0 30,7 30,7 0,0 30,7 VG 5 21,5 19,4 19,4 0,0 19,4 0,0 19,4 19,4 VG 6 15,7 14,1 14,1 0,0 14,1 0,0 14,1 14,1 VG 7 15,9 14,3 14,3 0,0 14,3 0,0 14,3 14,3 Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten woonfunctie Ruimte- Omschrijving B.B. Opp. Eis Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer nr. [m2] [dm3/s] van buiten overstroom naar buiten overstroom 0.3 Toilet TR 2,7 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0.5 Verblijfsruimte VR 19,8 13,9 17,8 0,0 17,8 0,0 0.8 Keuken VR 39,0 27,3 24,3 60,7 85,0 0,0 0.9 Woonkamer VR 37,7 26,4 33,9 0,0 0,0 33, Slaapkamer VR 34,1 23,9 30,7 0,0 30,7 0,0 1.1 Slaapkamer 1 VR 21,5 15,1 19,4 0,0 0,0 19,4 1.3 Slaapkamer 2 VR 15,7 11,0 14,1 0,0 0,0 14,1 1.4 Badkamer BDR 13,9 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 1.5 Slaapkamer 3 VR 15,9 11,1 14,3 0,0 0,0 14,3 Ventilatievoorzieningen woonfunctie capaciteit rooster [dm3/s m-1] = 13,9 Rooster is ter indicatie Buva Fitstream 14, capaciteit 13,9 dm3/s m-1 Ruimte- Omschrijving toevoervoorziening Minimale roos- afvoervoorziening Capaciteit in nr. terlengte in m. [dm3/s] 0.3 Toilet - Mechanische afvoer q= 7,0 0.5 Verblijfsruimte Rooster l= 1,3 Mechanische afvoer q= 17,8 0.8 Keuken Rooster l= 1,7 Mechanische afvoer q= 85,0 0.9 Woonkamer Rooster l= 2, Slaapkamer Rooster l= 2,2 Mechanische afvoer q= 30,7 1.1 Slaapkamer 1 Rooster l= 1,4-1.3 Slaapkamer 2 Rooster l= 1,0-1.4 Badkamer - Mechanische afvoer q= 14,0 1.5 Slaapkamer 3 Rooster l= 1,0 - Luchtverversing overige ruimten (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) nr. Omschrijving B.B. Opp. Eis Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer [m²] [dm3/s] van buiten Overstroom naar buiten Overstroom 0.2 Meterkast MR 0,7 0,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 * Er is geen gasaansluiting aanwezig, derhalve hoeft de meterruimte niet geventileerd te worden. Spuiventilatie woonfunctie Overzicht verblijfsruimten VR Omschrijving Opp. Eis Openingen Netto spui- Gerealiseerde nr. [m²] [dm3/s] meer gevels opp. [m2] Spui capaciteit [dm3/s] 0.5 Verblijfsruimte 19,8 59,4 Nee 1,4 140,0 0.8 Keuken 39,0 117,0 Nee 3,6 360,0 0.9 Woonkamer 37,7 113,1 Ja 1,2 480, Slaapkamer 34,1 102,3 Ja 1,4 560,0 1.1 Slaapkamer 1 21,5 64,5 Nee 1,5 150,0 1.3 Slaapkamer 2 15,7 47,1 Ja 1,5 600,0 1.5 Slaapkamer 3 15,9 47,7 Ja 1,5 600,0 Overzicht verblijfsgebieden VG VG Eis spuicap. Openingen Netto spui- Gerealiseerde nr. [m2] [dm3/s] meer gevels opp. [m2] capaciteit [dm3/s] VG 1 10,8 64,5 Nee 1,4 140,0 VG 2 54,0 324,0 Nee 3,6 360,0 VG 3 37,7 226,2 Ja 1,2 480,0 VG 4 21,6 129,3 Ja 1,4 560,0 VG 5 21,5 129,0 Nee 1,5 150,0 VG 6 15,7 94,2 Ja 1,5 600,0 VG 7 15,9 95,4 Ja 1,5 600,0

19

20

21

22 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies 928, Stolpboerderij - Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap - 0,80 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap variant - adres Stierop 3 postcode / plaats Uitgeest bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling gebouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 317,90 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 14,60 m 14,60 m 12,80 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² Uniec2.0.7 Pagina 1/9 Printdatum: :40

23 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting BG vloer 153,60 5,00 bg vloer boven kelder - sterk geventileerd - 32,7 m² BG vloer 32,70 5,00 minimale belem. onderkant trap bg-1e v. - sterk geventileerd - 3,4 m² Onderzijde trap bg-1e v. 3,40 4,00 minimale belem. wanden langs trap kelder-bg - sterk geventileerd - 7,4 m² Wanden trap bg 7,40 4,00 minimale belem. deur tussen kelder-bg - sterk geventileerd - 2,3 m² deur kelder-bg 2,30 1,65 0,00 nee minimale belem. voorgevel - buitenlucht, ZO - 47,0 m² - 90 Buitengevel 31,20 4,00 minimale belem. 4x raam bg 6,00 1,64 0,60 nee minimale belem. glas deel voordeurpui 3,20 1,64 0,60 nee minimale belem. blind deel voordeurpui 2,60 1,65 0,00 nee minimale belem. pui 1.4 4,00 1,64 0,60 nee minimale belem. achtergevel - buitenlucht, NW - 55,4 m² - 90 Buitengevel 21,20 4,00 minimale belem. pui 0.9 9,40 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m pui ,90 1,64 0,60 nee minimale belem. pui 1.1 9,90 1,64 0,60 nee minimale belem. rechterzijgevel - buitenlucht, NO - 39,9 m² - 90 Buitengevel 28,70 4,00 minimale belem. raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m 2x raam ,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 5,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 2,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan buiten - buitenlucht, ZW - 25,0 m² - 90 Buitengevel 16,00 4,00 meest ongunstig pui 0.8 7,80 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan bestaand deel - buitenlucht, ZW - 18,3 m² - 90 Buitengevel 13,70 4,00 volledige belem. deur naar 0.4 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. deur naar 0.6 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. voorgevel dak - buitenlucht, ZO - 66,8 m² - 50 Dak 63,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig Uniec2.0.7 Pagina 2/9 Printdatum: :40

24 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig achtergevel dak - buitenlucht, NW - 57,9 m² - 50 Dak 56,10 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 87,0 m² - 50 Dak 85,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 87,0 m² - 50 Dak 81,60 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning constructie l [m] toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² forfaitaire perimeter 55,40 vloerrand Verwarming- en warmtapwatersystemen verwarming/warmtapwater 1 Opwekking type opwekker biomassaketel (vaste brandstof) rendement op onderwaarde vlgs NEN-EN 303-5;1999 rendement op onderwaarde 91,8% getrapte eis 1e trap (Bouwbesluit EPC-eis x 1,33) aantal biomassaketels 1 vermogen biomassa ketel 40,0 kw -factor biomassa ketel 1,92 type bijverwarming geen bijverwarming warmtapwaterbereiding indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en) mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar Uniec2.0.7 Pagina 3/9 Printdatum: :40

25 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies opwekkingsrendement verwarming - biomassaketel ( H;gen) 0,850 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 opwekkingsrendement warmtapwater - biomassaketel ( H;gen) 0,750 mate van isolatie warmwatervoorraad Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte (in woonkamer) type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand 8 m 2,5 m²k/w n.v.t. 1,00 regeling warmteafgifte aanwezig ja afgifterendement ( H;em) 1,000 Kenmerken distributiesysteem verwarming onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee distributierendement ( H;dis) 1,000 Kenmerken tapwatersysteem aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1 warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair inwendige diameter leiding naar aanrecht 10 mm afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,742 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig nee aanvullende circulatiepomp aanwezig nee ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4 Aangesloten rekenzones woning Ventilatie ventilatie 1 ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer systeemvariant Buva Streamroosters + gelijkstroom ventilator luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Uniec2.0.7 Pagina 4/9 Printdatum: :40

26 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,83 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Kenmerken ventilatiesysteem werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend warmtepompboiler(s) in gebouw luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen nee nee onbekend Passieve koeling max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja ja Kenmerken ventilatoren totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 150,00 W (1 units) Aangesloten rekenzones woning Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem type zonnestroompaneel geen PVT systeem monokristallijn silicium (135 Wp/m2) Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] ori ntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 17,00 Z 36 minimale belemmering Uniec2.0.7 Pagina 5/9 Printdatum: :40

27 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P MJ hulpenergie MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 317,90 m² totale verliesoppervlakte Als 644,82 m² Biomassa (vaste brandstof) gebruik gebouwgebonden installaties MJ Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties kwh niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) kwh op eigen perceel opgewekte elektriciteit kwh TOTAAL kwh CO2-emissie CO2-emissie mco2 408 kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 407 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatieco ffici nt EPC 0,798 - energieprestatieco ffici nt EPC 0,80 - In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. Het gebouw voldoet aan de 1e trap eis (1,33 x BB eis) inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 2e trap eis. Uniec2.0.7 Pagina 6/9 Printdatum: :40

28 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1. Uniec2.0.7 Pagina 7/9 Printdatum: :40

29 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Verklaringen Uniec2.0.7 Pagina 8/9 Printdatum: :40

30 Nieuwbouw stolpboerderij - 1e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 Pagina 9/9 Printdatum: :40

31 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies 928, Stolpboerderij - Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap - 0,05 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap variant - adres Stierop 3 postcode / plaats Uitgeest bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling gebouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 317,90 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 14,60 m 14,60 m 12,80 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² Uniec2.0.7 Pagina 1/9 Printdatum: :43

32 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting BG vloer 153,60 5,00 bg vloer boven kelder - sterk geventileerd - 32,7 m² BG vloer 32,70 5,00 minimale belem. onderkant trap bg-1e v. - sterk geventileerd - 3,4 m² Onderzijde trap bg-1e v. 3,40 4,00 minimale belem. wanden langs trap kelder-bg - sterk geventileerd - 7,4 m² Wanden trap bg 7,40 4,00 minimale belem. deur tussen kelder-bg - sterk geventileerd - 2,3 m² deur kelder-bg 2,30 1,65 0,00 nee minimale belem. voorgevel - buitenlucht, ZO - 47,0 m² - 90 Buitengevel 31,20 4,00 minimale belem. 4x raam bg 6,00 1,64 0,60 nee minimale belem. glas deel voordeurpui 3,20 1,64 0,60 nee minimale belem. blind deel voordeurpui 2,60 1,65 0,00 nee minimale belem. pui 1.4 4,00 1,64 0,60 nee minimale belem. achtergevel - buitenlucht, NW - 55,4 m² - 90 Buitengevel 21,20 4,00 minimale belem. pui 0.9 9,40 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m pui ,90 1,64 0,60 nee minimale belem. pui 1.1 9,90 1,64 0,60 nee minimale belem. rechterzijgevel - buitenlucht, NO - 39,9 m² - 90 Buitengevel 28,70 4,00 minimale belem. raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m 2x raam ,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 5,00 1,64 0,60 nee minimale belem. raam 0.9 2,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan buiten - buitenlucht, ZW - 25,0 m² - 90 Buitengevel 16,00 4,00 meest ongunstig pui 0.8 7,80 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb 1,0 en h 2,5 m raam 1.4 1,20 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb 1,0 en h 2,5 m linkerzijgevel aan bestaand deel - buitenlucht, ZW - 18,3 m² - 90 Buitengevel 13,70 4,00 volledige belem. deur naar 0.4 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. deur naar 0.6 2,30 1,65 0,00 nee volledige belem. voorgevel dak - buitenlucht, ZO - 66,8 m² - 50 Dak 63,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig Uniec2.0.7 Pagina 2/9 Printdatum: :43

33 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Transmissiegegevens rekenzone woning constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee meest ongunstig achtergevel dak - buitenlucht, NW - 57,9 m² - 50 Dak 56,10 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 87,0 m² - 50 Dak 85,20 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. rechterzijgevel dak - buitenlucht, NO - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 87,0 m² - 50 Dak 81,60 5,00 minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. dakraam Velux SK10 1,80 1,30 0,65 nee minimale belem. linkerzijgevel dak - buitenlucht, ZW - 3,6 m² - 25 Dak 3,60 5,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning constructie l [m] toelichting bg vloer boven kruipruimte - kruipruimte - 153,6 m² forfaitaire perimeter 55,40 vloerrand Verwarming- en warmtapwatersystemen verwarming/warmtapwater 1 Opwekking type opwekker biomassaketel (vaste brandstof) rendement op onderwaarde vlgs NEN-EN 303-5;1999 rendement op onderwaarde 91,8% getrapte eis 2e trap (Bouwbesluit EPC-eis) aantal biomassaketels 1 vermogen biomassa ketel 40,0 kw -factor biomassa ketel 1,92 type bijverwarming geen bijverwarming warmtapwaterbereiding indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en) mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar Uniec2.0.7 Pagina 3/9 Printdatum: :43

34 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies opwekkingsrendement verwarming - biomassaketel ( H;gen) 0,850 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 opwekkingsrendement warmtapwater - biomassaketel ( H;gen) 0,750 mate van isolatie warmwatervoorraad Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte (in woonkamer) type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand 8 m 2,5 m²k/w n.v.t. 1,00 regeling warmteafgifte aanwezig ja afgifterendement ( H;em) 1,000 Kenmerken distributiesysteem verwarming onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee distributierendement ( H;dis) 1,000 Kenmerken tapwatersysteem aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1 warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair inwendige diameter leiding naar aanrecht 10 mm afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,742 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig nee aanvullende circulatiepomp aanwezig nee ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4 Aangesloten rekenzones woning Ventilatie ventilatie 1 ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer systeemvariant Buva Streamroosters + gelijkstroom ventilator luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Uniec2.0.7 Pagina 4/9 Printdatum: :43

35 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,83 (forfaitair conform systeemvariant C2a NEN ) Kenmerken ventilatiesysteem werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend warmtepompboiler(s) in gebouw luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen nee nee onbekend Passieve koeling max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja ja Kenmerken ventilatoren totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 150,00 W (1 units) Aangesloten rekenzones woning Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem type zonnestroompaneel geen PVT systeem monokristallijn silicium (135 Wp/m2) Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] ori ntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 17,00 Z 36 minimale belemmering Uniec2.0.7 Pagina 5/9 Printdatum: :43

36 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 0 MJ hulpenergie MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 317,90 m² totale verliesoppervlakte Als 644,82 m² Biomassa (vaste brandstof) gebruik gebouwgebonden installaties MJ Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties kwh niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) kwh op eigen perceel opgewekte elektriciteit kwh TOTAAL kwh CO2-emissie CO2-emissie mco2 408 kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 21 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatieco ffici nt EPC 0,042 - energieprestatieco ffici nt EPC 0,05 - In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3. Het gebouw voldoet aan de 2e trap eis inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 1e trap eis. Uniec2.0.7 Pagina 6/9 Printdatum: :43

37 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1. Uniec2.0.7 Pagina 7/9 Printdatum: :43

38 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Verklaringen Uniec2.0.7 Pagina 8/9 Printdatum: :43

39 Nieuwbouw stolpboerderij - 2e trap Ronald Stolk, 2Advise bouwadvies Uniec2.0.7 Pagina 9/9 Printdatum: :43

40

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 12-07-331 appartementen Voorthuizen - appartementen basis 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving appartementen variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] - basis 0,11 Algemene gegevens projectomschrijving variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen

Nadere informatie

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt.

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt. Cursus geregeld - Agentschap NL Tussenwoning met fouten 0,57 Algemene gegevens projectomschrijving variant adres postcode / plaats bouwar categorie aantal woonfuncties in berekening 1 gebruiksfunctie Agentschap

Nadere informatie

EPN-berekening. Ventilatieberekening

EPN-berekening. Ventilatieberekening EPN-berekening Ventilatieberekening Inzake het plaatsen van een Recreatieverblijf op een terrein gelegen aan de Noordendolfer 2b-17 te Zoutelande i.o.v. Top Totaal (comm. Koppejan) (rapport 13-13-bf) Werknummer

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (Rooding) - Algemene gegevens projectomschrijving variant adres Molweg 28 postcode / plaats 3784 VC Terschuur bouwar 2014 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie

Nadere informatie

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels 01. 8 energienota nul woningen Volker Wessels - 8 energienota nul woningen Volker Wessels luchtwarmtepomp 0,24 Algemene gegevens projectomschrijving 8 energienota nul woningen Volker Wessels variant luchtwarmtepomp

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 14 659 Middelharnis blok 8 - hoekwoning met dwarskap 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoekwoning met dwarskap adres Joost v d Vondellaan postcode / plaats Middelharnis bouwjaar 2015 categorie

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 23.Stadstuin Overtoom - Stadstuin Overtoom bouwdeel D, fase 2 0,13 Algemene gegevens projectomschrijving Stadstuin Overtoom variant bouwdeel D, fase 2 adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Contek - Vrijstaand landhuis 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaand landhuis adres Westhovenseweg 2b postcode / plaats Oostkapelle bouwar 2013 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015 Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : EPC Gewijzigd: : 15-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 16 15/09/2015 INHOUD: 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitgangspunten Blz.

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480 2015 - T-kap - 1480 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1480 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Beilen bouwar 2015 categorie Energieprestatie Woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen Contek - Nieuwbouw zomerwoning Logiesgebouw 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw zomerwoning variant Logiesgebouw straat / huisnummer / toevoeging Lijsterhofstraat 19 postcode / plaats

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone compleet verblijf gemengd licht 58,00.

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone compleet verblijf gemengd licht 58,00. Contek - Nieuwbouw vrijstaande vakantiewoning vrijstaand logiesverblijf 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw vrijstaande vakantiewoning variant vrijstaand logiesverblijf straat / huisnummer

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Woonhuis Balingshoek te Hobbitstee bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Woonhuis Balingshoek te Hobbitstee

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl 1420 bedrijfspand - bedrijfspand aan de Maas bouwaanvraag 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving

Nadere informatie

Bouwbesluitberekeningen 2 Stadsappartementen Wijngaardstraat

Bouwbesluitberekeningen 2 Stadsappartementen Wijngaardstraat Behorend bij besluit: OLO1638909 Datum: 05 juni 2015 Namens B&W van de gemeente Oudewater: Bouwbesluitberekeningen 2 Stadsappartementen Wijngaardstraat bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon:

Nadere informatie

Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 15. Zweedse proefwoning - Zweedse proefwoning It Grien kavel 17-0,45 Algemene gegevens projectomschrijving Zweedse proefwoning variant It Grien kavel 17 adres postcode / plaats Leeuwarden bouwar categorie

Nadere informatie

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014 Engineering EPC berekeningen en te Rotterdam Datum: 09-09-2014 1 ALGEMEEN Voor het nieuwbouwproject van de 5 woningen aan de te Rotterdam zijn in opdracht van dhr. T. Penders van de Katwijkse Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

EPC berekening Glazen huis 3FM Serious Request

EPC berekening Glazen huis 3FM Serious Request EPC berekening Glazen huis 3FM Serious Request uitgevoerd door: Bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-19863932 ir. R. Vollebregt november 2014 projectnr. 149311 EPC Glazen Huis

Nadere informatie

0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 13.211 Woningen prinses Margrietstraat te Middelharnis - hoek optimalisatie 0,01 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoek optimalisatie straat / huisnummer / toevoeging prinses Margrietstraat

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Roba_Verleg - Definitief - 13 mei 2015 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Definitief - 13 mei 2015 straat / huisnummer / toevoeging Romboutsstraat 4 postcode / plaats Deurne bouwar 2015

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT

TOETSING BOUWBESLUIT BEM1305830 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 20-01-2014 ZK13001000 Omgevingsmanager Nieuwbouw woning te Welberg Gelegen aan de Hoogstraat Blad 1 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING:......3

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 2016 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

RAPPORT. 2 woningen landbouwschuur Kortewegje Sommelsdijk. 2 woningen landbouwschuur

RAPPORT. 2 woningen landbouwschuur Kortewegje Sommelsdijk. 2 woningen landbouwschuur RAPPORT 2 woningen landbouwschuur Kortewegje Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing & Spuivoorziening Energieprestatie Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever

Nadere informatie

Energieprestatie berekening

Energieprestatie berekening B B & bouwadvies De Stek 10 info@benbbouwadvies.nl 5684 LV Best www.benbbouwadvies.nl 0499-850415 Bijlage 10 bij besluit 2014/2891-V1 JHOE Energieprestatie berekening Werk : Nieuwbouw 7 grondgebonden woningen

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Nieuwbouw woning Wielemaker - Nieuwbouw woning Fam. FPS Wielemaker -2vrijstaande woning Algemene gegevens projectomschrijving variant vrijstaande woning adres zwaanweg postcode / plaats koudekerke bouwar

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone Gebouw/woning gemengd licht 65,40

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone Gebouw/woning gemengd licht 65,40 BTP Bouwadvies 2012 - Opdrachtnummer 2014.194 Vrijstaande woning 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving Opdrachtnummer 2014.194 variant Vrijstaande woning straat / huisnummer / toevoeging Slotselaan

Nadere informatie

Warande kavel 1 Woning te Lelystad

Warande kavel 1 Woning te Lelystad Warande kavel 1 Woning te Lelystad 12.08 13 juli 2012 Definitief AMIC Installation Consultancy B.V. Energieprestatie berekening (EPN) t.b.v. Warande kavel 1 Woning te Lelystad AMIC Installation Consultancy

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] Contek - Realiseren appartementen in bestaande schuur 4 appartementen in schuur 0,99 Algemene gegevens projectomschrijving Realiseren appartementen in bestaande schuur variant 4 appartementen in schuur

Nadere informatie

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond 1403 Het Keeten - 1403 Het Keeten - Dagbesteding BA 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving 1403 Het Keeten - Dagbesteding variant BA straat / huisnummer / toevoeging Westerschelde postcode / plaats

Nadere informatie

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum aangepaste U-waarde kozijnen

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum aangepaste U-waarde kozijnen 2014-030 Noordzee residence Dishoek - Noordzee residence Dishoek De Ruyter - type 5 - Kavel 112 - Fase I 1,02 Algemene gegevens projectomschrijving Noordzee residence Dishoek variant De Ruyter - type 5

Nadere informatie

Bnr 8 = geel Bnr 9 = blauw. Energieprestatie. Uitgevoerd in opdracht van: Weboma Ontwikkeling Postbus 245 2290 AE Wateringen

Bnr 8 = geel Bnr 9 = blauw. Energieprestatie. Uitgevoerd in opdracht van: Weboma Ontwikkeling Postbus 245 2290 AE Wateringen Bouwkundig advies- en tekenburo Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein tel: 030-231 08 04 fax: 084-730 42 39 www.burowalet.nl info@burowalet.nl Energieprestatie Uitgevoerd in opdracht van: Weboma Ontwikkeling

Nadere informatie

L.P.A.H. van Beers, Adviesbureau CBB. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

L.P.A.H. van Beers, Adviesbureau CBB. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] BEM1406219 gemeente Steenbergen Burgemeester Popstraat e.o. - 2014P166 Type LLB (EPC? 0,60) 0,54 Algemene gegevens projectomschrijving 2014P166 variant Type LLB (EPC? 0,60) straat / huisnummer / toevoeging

Nadere informatie

Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 14. - 0,07 Algemene gegevens projectomschrijving variant adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen Indeling

Nadere informatie

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. type verbrandingstoestel

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. type verbrandingstoestel Woonhuis Zutphenseweg Vorden - Vrijstaande woning 0,39 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaande woning straat / huisnummer / toevoeging Zutphenseweg 71 postcode / plaats Vorden bouwar

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 19. BAM Passiefhuizen - De Kroeven Roosendaal - BAM Passief De Kroeven onbekend 0,70 Algemene gegevens projectomschrijving BAM Passief De Kroeven variant onbekend adres postcode / plaats bouwar categorie

Nadere informatie

0,35. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,35. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 16207 Nieuwbouw 2onder1kap Wijshake - Linker / zuid 0,35 Algemene gegevens projectomschrijving variant Linker / zuid straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal

Nadere informatie

EPG berekening. EPC uitkomst = 0,54 0,60 VOLDOET BEM1403084 25-06-2014 ZK14000609. Projectnaam : Projectnummer : Datum :

EPG berekening. EPC uitkomst = 0,54 0,60 VOLDOET BEM1403084 25-06-2014 ZK14000609. Projectnaam : Projectnummer : Datum : BEM1403084 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : Datum : 8 woningen Buiten de Veste te Steenbergen - tussen PR5244 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING. Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong

BOUWBESLUITTOETSING. Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong BOUWBESLUITTOETSING EPG-berekening Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong Yield Engiring Aalsmeerderweg 250 A 1432 CW Aalsmeer info@yield-engiring www.yield-engiring.nl

Nadere informatie

Bouwbesluittoetsen. EPG berekening. Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten. Varsseveld, 07-01-2015. Werknr. : 20566-IKA.

Bouwbesluittoetsen. EPG berekening. Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten. Varsseveld, 07-01-2015. Werknr. : 20566-IKA. Varsseveld, 07-01-2015 Werknr. : 20566-IKA Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten Bouwbesluittoetsen Onderdeel A : EPG berekening Opgesteld door : ing. N. Oonk E-mail: n.oonk@fwiggers.com werknr:

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone Gehele woning traditioneel, gemengd zwaar 196,64

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone Gehele woning traditioneel, gemengd zwaar 196,64 24. Energienulwoning Leek - Energienulwoning Leek onbekend 0,00 Algemene gegevens projectomschrijving Energienulwoning Leek variant onbekend adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

15032 Helena's Hof Hoofddorp Hardley Mijnals, Bantaskine. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

15032 Helena's Hof Hoofddorp Hardley Mijnals, Bantaskine. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 15032 Helena's Hof Hoofddorp - 15032 Helena's Hof Hoofddorp Type F Tussenwoning 0,38 Algemene gegevens projectomschrijving 15032 Helena's Hof Hoofddorp variant Type F Tussenwoning straat / huisnummer /

Nadere informatie

15032 Helena's Hof Hoofddorp Hardley Mijnals, Bantaskine. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

15032 Helena's Hof Hoofddorp Hardley Mijnals, Bantaskine. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 15032 Helena's Hof Hoofddorp - 15032 Helena's Hof Hoofddorp Type E Hoekwoning 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving 15032 Helena's Hof Hoofddorp variant Type E Hoekwoning straat / huisnummer / toevoeging

Nadere informatie

Energieprestatieoëfficiëntberekening. Vakantiehuis Zeeland Joossesweg 111 te Westkapelle

Energieprestatieoëfficiëntberekening. Vakantiehuis Zeeland Joossesweg 111 te Westkapelle Energieprestatieoëfficiëntberekening Vakantiehuis Zeeland Joossesweg 111 te Westkapelle Projectnummer: 2016120 Datum: 4 mei 2016 Architect: Borren Staalenhoef Architecten BV bna Europaplein 30 8916 HH

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen beheerderswoning - Beheerderswoning 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Beheerderswoning straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwjaar categorie Energieprestatie Woningbouw

Nadere informatie

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon. zaaknummer datum. Guus Stam medewerker WABO afdeling Dienstverlening

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon. zaaknummer datum. Guus Stam medewerker WABO afdeling Dienstverlening Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon zaaknummer datum Z-100781 30 juli 2015 Guus Stam medewerker WABO afdeling Dienstverlening 09 3! (( - #( ## #" -.0 :.- /!"

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Bouwbedrijf Meliskerke B.V. - vrijstaande woning 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant vrijstaande woning straat / huisnummer / toevoeging Jan Geertsesweg 1 postcode / plaats 4365NC Meliskerke

Nadere informatie

43 duurzame woningen Baanhoek West te Sliedrecht Tjitske Krabbenborg, Aveco de Bondt. 43 duurzame woningen Baanhoek West te Sliedrecht

43 duurzame woningen Baanhoek West te Sliedrecht Tjitske Krabbenborg, Aveco de Bondt. 43 duurzame woningen Baanhoek West te Sliedrecht 43 duurzame woningen Baanhoek West te Sliedrecht Tjitske Krabbenborg, Aveco de Bondt DO (def 2016-01-11) - 43 duurzame woningen Baanhoek West te Sliedrecht T1 west hoekwoning 5,8 m -0,38 Algemene gegevens

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 736 woongeb. 26 app Halfweg - F2 Algemene gegevens projectomschrijving variant F2 straat / huisnummer / toevoeging Binnenhof postcode / plaats 1165 Halfweg bouwjaar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Uden,9 woningen muntmeester - Type A1 en A2 (eindwoning) Algemene gegevens projectomschrijving variant Type A1 en A2 (eindwoning) straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats onbekend - bouwar categorie

Nadere informatie

Projectgegevens. EPC-uitkomst. Inhoudsopgave. 0,40 0,37 Voldoet. EPC-eis : EPC-uitkomst :

Projectgegevens. EPC-uitkomst. Inhoudsopgave. 0,40 0,37 Voldoet. EPC-eis : EPC-uitkomst : Projectgegevens Projectnaam : M&M woonboot Amstel te Amsterdam Projectnummer : PR7783 Datum : 17 juni 2016 Tekening : G-01, P-01 d.d. 26 mei 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : VerhoevenCS Gemaakt door :

Nadere informatie

Projectgegevens. EPC-uitkomst. Inhoudsopgave. 0,40 0,39 Voldoet. EPC-eis : EPC-uitkomst :

Projectgegevens. EPC-uitkomst. Inhoudsopgave. 0,40 0,39 Voldoet. EPC-eis : EPC-uitkomst : Projectgegevens Projectnaam Mertens Lekdijk Oost 36 te Zoelmond Projectnummer PR7630 Datum 19 mei 2016 Tekening Bestektekening d.d. 1 mei 2016 Versie 1.0 Opdrachtgever Bouw- en adviesbureau Moesbergen

Nadere informatie

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Contek - vrijstaande woning 0,39 Algemene gegevens projectomschrijving variant vrijstaande woning straat / huisnummer / toevoeging Boshoekweg 5 postcode / plaats 4353SE Serooskerke bouwar 2016 categorie

Nadere informatie

RAPPORT Nieuwbouw Stoeterij Nelissenhofweg Weert

RAPPORT Nieuwbouw Stoeterij Nelissenhofweg Weert Bartosz RAPPORT RAPPORT Nieuwbouw Stoeterij Nelissenhofweg Weert Energieprestatie NEN 7120 1 Colofon Rapportnummer: R3042.001.01 Status: Definitief Versie: 1 Datum: Opdrachtgever: Suzan Meulendijks Architect

Nadere informatie

verwarmde zone Kantoor/kantine > 400 kg/m² gesloten plafond

verwarmde zone Kantoor/kantine > 400 kg/m² gesloten plafond M16042_Lam (Baak) - Nieuwbouw kantoor met werktuigloods te Baak onbekend 1,00 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw kantoor met werktuigloods te Baak variant onbekend straat / huisnummer / toevoeging

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR4931 Datum : TGK NGW 11 december 2013 Tekening: C d.d. 29 oktober 2013 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Nieuwbouw Veerdam 1 te Aalst H. Hardeman B.V. gemaakt door:

Nadere informatie

EPG berekening. EPC Blok A = 1,92 2,60. Projectnaam : Projectnummer : Datum :

EPG berekening. EPC Blok A = 1,92 2,60. Projectnaam : Projectnummer : Datum : Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein" - Blok A PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Nieuwbouw Winkel en bedrijfsruimte te Heemstede bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl EPC berekening Nieuwbouw Winkel

Nadere informatie

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 161578 / 2355023 toelichting EPC-berekening Bijgaande EPC berekening voor een nieuw te bouwen woning aan

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

Woning Marée. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie

Woning Marée. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Woning Marée Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Woning Marée Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Nadere informatie

Bouwbesluittoetsing & Energieprestatie berekening

Bouwbesluittoetsing & Energieprestatie berekening Bouwbesluittoetsing & Energieprestatie berekening Werk : Bedrijfsverzamelgebouw Industrieweg te Deurne Opdrachtgever : Bouwkundig Buro Bos Keulsebaan 1 5758 AA Neerkant 077-4663370 Architect : Bouwkundig

Nadere informatie

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Project: Slagen van Graafland Groot Ammers Kavel 114 t/m 119

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Project: Slagen van Graafland Groot Ammers Kavel 114 t/m 119 Berekening energieprestatiecoëfficiënt Project: Slagen van Graafland Groot Ammers Kavel 114 t/m 119 Slagen van Graafland Groot Ammers Kavel 114 t/m 119 I.o.v.: Woonlinie Postbus 51 4285 ZH Woudrichem

Nadere informatie

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN toelichting EPC-berekening

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN toelichting EPC-berekening BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN toelichting EPC-berekening Bijgaande EPC berekening voor het bouwplan voor 4 appartemneten aan de Hooglandse Kerkgracht 2 te Leiden heeft de volgende uitgangspunten: HR++ glas

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\vrijstaande

Nadere informatie

Uitgangspunten EPG-berekening

Uitgangspunten EPG-berekening Opdrachtgever : Camping de Nolle te Vlissingen Betreft : Nieuwbouwen 12 recreatiewoningen Onderdeel : Bijlagen : Kwaliteitsverklaring Uitgangspunten EPG-berekening EPG-berekening Datum : 16 01 2016 pagina

Nadere informatie

BEM1502156 19-06-2015 ZK15000379. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

BEM1502156 19-06-2015 ZK15000379. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen BEM1502156 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 19-06-2015 ZK15000379 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen 1.Algemeen 01.01 Korte beschrijving Voor het verzorgen

Nadere informatie

Livingstone. Betreft Vrijstaande woning. - Gebruiksoppervlakten. - Verblijfsgebieden en kozijnmerken. - Daglichtberekeningen

Livingstone. Betreft Vrijstaande woning. - Gebruiksoppervlakten. - Verblijfsgebieden en kozijnmerken. - Daglichtberekeningen Livingstone Betreft Vrijstaande woning - Gebruiksoppervlakten - Verblijfsgebieden en kozijnmerken - Daglichtberekeningen - Spuiventilatieberekening - Ventilatiebalansberekening - EPN berekening Projectnummer

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders. Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders. Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m 12 mei 2016 r eg.n r. Z-HZ_WABO-2016-00516 b esl u i t Toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Projectgegevens

Nadere informatie

D D

D D D162506885 D162506885 Projectgegevens Projectnaam : Bemmelmans te Lent (2015-10) Projectnummer : PR7837 Datum : 31 oktober 2016 Tekening : d.d. Versie : 1.0 Opdrachtgever : Groenhart Gemaakt door : RDG

Nadere informatie

0,37. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,37. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 2015 - T-kap - 1502 0,37 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouwwoning Smit Limmen (Installatiepakket 1 + dubbel glas) variant 1502 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar 2015

Nadere informatie

Rapport Energieprestatie Gebouwen t.b.v. 17 woningen aan de prinses Margrietstraat te Middelharnis. ( PV-cellen)

Rapport Energieprestatie Gebouwen t.b.v. 17 woningen aan de prinses Margrietstraat te Middelharnis. ( PV-cellen) Rapport Rapport Energieprestatie Gebouwen t.b.v. 17 woningen aan de prinses Margrietstraat te Middelharnis. ( PV-cellen) Projectnummer 13.211 Opdrachtgever Auteur Referentie Versie Datum Woongoed GO Dhr.

Nadere informatie

3 woningen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld.

3 woningen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld. d.d. 24-03-2015 Werkno. 1424 gew. 16-04-2015 gew. 04-01-2016 EPG berekening voor de bouw van 3 woningen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld. opdrachtgever: ProWonen Postbus 18, 7270AA, Borculo Uitgangspunten/conclusie

Nadere informatie

(9) 0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

(9) 0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (9) 52459 - Bouwnummer 25 en 27 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Bouwnummer 25 en 27 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar categorie Energieprestatie Woningbouw aantal

Nadere informatie

O û. Q. Ill ARCHIEF. GEZIEN^ ŷ 7 BOUVroEŽICHŢj. ļ B.en W. GEM. BAARt.Ç-M A. Raad -AU. In**. 19 SEP B. IS. w.

O û. Q. Ill ARCHIEF. GEZIEN^ ŷ 7 BOUVroEŽICHŢj. ļ B.en W. GEM. BAARt.Ç-M A. Raad -AU. In**. 19 SEP B. IS. w. Ill ARCHIEF < ŨĹ O û. Q. < ŨĹ h- 20130072 ļ B.en W. GEM. BAARt.Ç-M A In**. 19 SEP. 2013 No. ùòťi. B. IS. w. e Raad e -AU GEZIEN^ ŷ 7 BOUVroEŽICHŢj LU O CQ Woningbouw Scholenlocatie Baarle-Nassau BOUWBESLUIT

Nadere informatie

06516 Oprichting, gewoon architecten. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

06516 Oprichting, gewoon architecten. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 06516 Oprichting, gewoon architecten BEM1605638 gemeente Steenbergen 06516 oprichting - 06516 Oprichting HP CUBE + Base Cube / Duco std. 0,36 Algemene gegevens projectomschrijving variant straat / huisnummer

Nadere informatie

projectnummer : bouwbesluittoetsing Zwettulips Rijsenhout documentnummer : volgens Bouwbesluit 2012

projectnummer : bouwbesluittoetsing Zwettulips Rijsenhout documentnummer : volgens Bouwbesluit 2012 projectnummer : 171121 bouwbesluittoetsing Zwettulips Rijsenhout documentnummer : 20171121-01 projectnummer : 171121 bouwbesluittoetsing Zwettulips Rijsenhout documentnummer : 20171121-01 volgens Bouwbesluit

Nadere informatie

Berekening Energie Prestatie Normering

Berekening Energie Prestatie Normering BEM1401102 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. 14-04-2014 nr.(s) ZK14000186 Omgevingsmanager Berekening Energie Prestatie Normering Project 2589261 B130539-81 Naam: Nova Lignum Plaats: Dinteloord

Nadere informatie

rechts Projectnaam : Projectnummer : Datum : 8 woningen Buiten de Veste te Steenbergen - links PR mei 2015 EPG berekening

rechts Projectnaam : Projectnummer : Datum : 8 woningen Buiten de Veste te Steenbergen - links PR mei 2015 EPG berekening BEM1505674 gemeente Steenbergen rechts Projectnaam : Projectnummer : Datum : 8 woningen Buiten de Veste te Steenbergen - links PR5244 22 mei 2015 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 3.0

Nadere informatie

Bijlage D Energie prestatie coëfficiënt (EPC) berekening En de bijbehorende verklaringen

Bijlage D Energie prestatie coëfficiënt (EPC) berekening En de bijbehorende verklaringen Qv10 bouwkundig advies Bijlage D Energie prestatie coëfficiënt (EPC) berekening En de bijbehorende verklaringen Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: 1307034 kenmerk

Nadere informatie

Project: Bouw van 8 appartementen De Punt te Voorthuizen

Project: Bouw van 8 appartementen De Punt te Voorthuizen Project: Bouw van 8 appartementen De Punt te Voorthuizen Behoort bij besluit van Project: Bouw van 8 appartementen 20151002 De Punt te Voorthuizen D.d. 20-10-2015 Opdrachtgever: Planontwikkeling van de

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Behoort bij besluit van College van Burgermeester en Wethouders van Aalten WA-15-0235-600 d.d. 9-11-2015 - Vrijstaande woning 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaande woning straat

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde Bouwbesluittoets Opdrachtgever: B. Beltman en M. Rommers Project: Woning Leidsche Rijn (Leypark Terwijde) Datum: 21 april 2004 Opgesteld door: DavidVerg ouw B ouw kunde Inhoudsopgave 1. Overzicht oppervlakten...2

Nadere informatie

Indeling van de woning Ventilatieberekening Equivalent daglichtoppervlak Energieprestatie-coëfficiënt

Indeling van de woning Ventilatieberekening Equivalent daglichtoppervlak Energieprestatie-coëfficiënt Project: Nieuwbouw half vrijstaande woning Te Lintelo Onderdeel: Indeling van de woning Ventilatieberekening Equivalent daglichtoppervlak Energieprestatie-coëfficiënt Datum: 17-9-2015 1 Algemene gegevens:

Nadere informatie

Schelpenbolweg 7 te Slootdorp. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie

Schelpenbolweg 7 te Slootdorp. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Schelpenbolweg 7 te Slootdorp Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Energieprestatie Schelpenbolweg 7 te Slootdorp Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten

Nadere informatie

Opdrachtgever : Vlissingse ontwikkelingsgroep Betreft : Nieuwbouwen van rijwoningen te Vlissingen Onderdeel : Bouwfysische berekeningen

Opdrachtgever : Vlissingse ontwikkelingsgroep Betreft : Nieuwbouwen van rijwoningen te Vlissingen Onderdeel : Bouwfysische berekeningen Opdrachtgever : Vlissingse ontwikkelingsgroep Betreft : Nieuwbouwen van rijwoningen te Vlissingen Onderdeel : Bouwfysische berekeningen Bijlagen : Oppervlakte-gegevens Ventilatie-berekening Verblijfsgebieden

Nadere informatie

Nieuwbouw recreatiewoning Duinenburg 22 te Domburg. Energieprestatieberekening

Nieuwbouw recreatiewoning Duinenburg 22 te Domburg. Energieprestatieberekening Nieuwbouw recreatiewoning Duinenburg 22 te Domburg Energieprestatieberekening Rapportnr: 2160749 Datum: 23-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: R. Kranenburg Samenvatting In opdracht van Adviesbureau van

Nadere informatie

,,"( &""#$-.501-2 34 &""#&#(#""-.807-2 34 87/4/ *"(($ $$&"-& "- "):%#.-.$.% -);(--<" 2 (( #%&"-&((""..$...#% 28"%%(%(27810 9#.

,,( &#$-.501-2 34 &#&#(#-.807-2 34 87/4/ *(($ $$&-& - ):%#.-.$.% -);(--< 2 (( #%&-&((..$...#% 28%%(%(27810 9#. !""# $#%&%&&""#' ("" )#$#%"(*%+,,"( &""#$(%"-./01-2 34 &""#$-.501-2 34 &""##" -.607-2 34 &""#&#(#""-.807-2 34 $&"-&"-"*&"#.-.$.-&"-*-*""9' 87/4/ *"(($ $$&"-& "- $"#.-.$."%%! $-:)#((-"( "):%#.-.$.% -);(--

Nadere informatie

EP - Berekening. Onderwerp:

EP - Berekening. Onderwerp: EP - Berekening Onderwerp: Nieuwbouw van twee vrijstaande woningen aan de Beggelderveldweg 47 en 49 te Dinxperlo Opdrachtgever: H.J. Seesink Beheer BV Aaltenseweg 19 7091AC Dinxperlo Werknummer: 08-1989

Nadere informatie

Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen aan de Oude Maasstraat te Uden - Kavel 02 Projectnummer : PR7165

Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen aan de Oude Maasstraat te Uden - Kavel 02 Projectnummer : PR7165 Projectgegevens Projectnaam Nieuwbouw 2 seniorenwoningen aan de Oude Maasstraat te Uden - Kavel 02 Projectnummer PR7165 Datum 20 januari 2016 Tekening B-01 d.d. 22 december 2016 Versie 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 15-2534 won Kraaienboom - BK Bouwbedrijf BV - Woning D3 en D5 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Woning D3 en D5 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar 2016 categorie

Nadere informatie

MAROKKAANSE VERENIGING MASJID EL-FETH RAPPORTAGE EPG BEREKENING

MAROKKAANSE VERENIGING MASJID EL-FETH RAPPORTAGE EPG BEREKENING D-ins Behoort ta ll bij besluit advies van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 nuari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woonhuis traditioneel, gemengd zwaar 227,00.

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone woonhuis traditioneel, gemengd zwaar 227,00. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 30-12-2016 16089 - nieuwbouw woonhuis Dirven - Nieuwbouw woonhuis te Diessen basis 0,21 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw woonhuis te Diessen variant basis

Nadere informatie

Bouwbesluittoetsing woning aan de Goropiuslaan kavel 13 te Hilvarenbeek

Bouwbesluittoetsing woning aan de Goropiuslaan kavel 13 te Hilvarenbeek 2Advise bouwadvies Camphuysenlaan 5 Postbus 298 4700 AG Roosendaal T 0165-529729 F 084-8701840 www.2advisebouwadvies.nl info@2advisebouwadvies.nl Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 1-7-2016 Bouwbesluittoetsing

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders) Bijlage 13 bij besluit 2016/1541-V1 V&V Transmissiegegevens rekenzone 2 laags woonhuis constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting merk 9 (1 stuks) 8,20 1,30 0,40

Nadere informatie

BOUWFYSISCHE BEREKENINGEN Logiesfunctie geen logiesgebouw

BOUWFYSISCHE BEREKENINGEN Logiesfunctie geen logiesgebouw BOUWFYSISCHE BEREKENINGEN Logiesfunctie geen logiesgebouw BEHORENDE BIJ DE BOUWAANVRAAG project nr. 16-076 d.d. 23-12-2016 Werk Nieuwbouw van een recreatiewoning te Westerbork in opdracht van de fam. Kramer

Nadere informatie

Bouwbesluitberekeningen Woning

Bouwbesluitberekeningen Woning Bouwbesluitberekeningen Woning familie Merkelenbach te Texel In opdracht van: Architectenbureau Tjaart Hoeksema BNA ir. T.H. Hoeksema Postbus 143 1790 AC Den Burg Earth Kalverdans 31 2771 RR Boskoop 030

Nadere informatie