De zesde zuil van verlichting. Persoonlijke Integriteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zesde zuil van verlichting. Persoonlijke Integriteit"

Transcriptie

1 De zesde zuil van verlichting Persoonlijke Integriteit

2 AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen werkelijk zijn. Doe je voordeel met deze kans om meer te leren over het leven en hoe jij dat leeft - maak een paar Avatar oefeningen mee. De waarde van een verslag Verslag uitbrengen is een afstemmingstechniek. Het is een mondeling of schriftelijk antwoord op drie vragen: Wat ben je van plan te gaan doen? Wat heb je feitelijk gedaan? Wat gebeurde er? De waarde van een verslag is dat je, door het verduidelijken van je intentie, je acties en het resultaat daarvan, niet langer afgaat op de evaluatie van iemand anders over je verrichting (werk, project, taak, etc.) en dat je erachter zult komen of de oefening af is, of ze op de juiste wijze is uitgevoerd en of ze passend is voor wat je probeert te bereiken. Als het je bedoeling is om een oefening te doen om een emotionele blokkade op te ruimen, en je bent in feite nog steeds geblokkeerd, dan is de oefening niet af, of je hebt haar verkeerd gedaan, of het is niet de geschikte oefening voor wat je probeert te bereiken. Opmerking voor onderwijskrachten: Star s Edge nodigt je hierbij uit om de Avatar Mini-Cursussen als leermodule te gebruiken voor je leerlingen. Missie Avatar heeft als missie in de wereld om de integratie van overtuigingssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat het enige verschil tussen ons onderling onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreëerd en gediscreëerd kunnen worden, dan zal het welles-nietes spel ophouden en zal een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede. Copyright 2010 door Harry Palmer. Alle rechten voorbehouden. Avatar, ReSurfacing, Enlightened Planetary Civilization en Star s Edge International zijn geregistreerde handelsmerken van Star s Edge, Inc. EPC SM en Love Precious Humanity SM zijn service-merken waarvan de licentie berust bij Star s Edge Inc.

3 De zesde zuil van verlichting Persoonlijke Integriteit 1

4 Persoonlijke Integriteit Checklist DOEL: Volkomen eerlijk worden met jezelf en zeggenschap krijgen over je eigen ervaringen. Eerlijk zijn met jezelf leidt tot compassie voor anderen. VERWACHTE RESULTATEN: Toegenomen welzijn, inzicht in aanvallen en meningsverschillen en een grotere beschikbaarheid van je creatieve energie. INSTRUCTIES: Voer de onderstaande checklist uit. 1 Lees: Een onderonsje over eerlijkheid 2 Lees: Echt worden 3 Lees: Verlichte gerechtigheidsprocedure 4 Doe oefening 1: Signalen van zelfmisleiding 5 Doe oefening 2: Wandeling voor verzoening 6 Doe oefening 3: Compassie-oefening 7 Mini-cursus verslag Schrijf op een apart blad papier de volgende antwoorden: a. Wat ben je van plan te gaan doen in deze mini-cursus? b. Wat heb je feitelijk gedaan? c. Wat gebeurde er? We nodigen je uit om je verslag te mailen naar: of te faxen naar of op te sturen naar: Star s Edge International, 237 N. Westmonte Dr, Altamonte Springs, FL U.S.A. 2

5 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS Mini-Cursus: Persoonlijke Integriteit Persoonlijke integriteit Het blijkt gemakkelijker te zijn om je daden te verdedigen dan om ze eerlijk onder de loep te nemen. We gaan gemakkelijker in de aanval dan dat we iets toegeven. Voor bekentenissen is moed nodig! Als we genoeg moed kunnen verzamelen om weer zeggenschap te nemen over onze ervaringen en ze gewoon te zien voor wat ze zijn, ze te voelen, zullen we de blauwdruk van ons leven weer in handen krijgen. We zien onze angsten onder ogen en leggen de transparante overtuigingen bloot die de angst creëerde. Eerlijker worden met onszelf houdt in, dat we meer eerlijkheid bijdragen aan het collectieve bewustzijn van de wereld, en dit verschaft het fundament waarop een verlichte planetaire beschaving gebouwd kan worden. Een onderonsje over eerlijkheid Uit Leven vanuit vrije wil door Harry Palmer De Griekse filosoof Diogenes zou met een lantaarn door de straten van Athene gedwaald hebben op zoek naar een eerlijk iemand. Omdat de meest opmerkelijke leer van Diogenes bekend is geworden als de cynische school,* neem ik aan dat zijn omzwervingen vergeefs waren. Eerlijkheid is een delicaat gespreksonderwerp. In de meeste kringen zal niemand zo tactloos zijn het aan de orde te stellen. Piraten, criminelen, zwendelaars en oplichters zijn de enigen die luidkeels van hun eerlijkheid getuigen. Daarom is het geen wonder dat degene die het onderwerp zelf aansnijdt, in een kwaad daglicht komt te staan. Dus ik ben me ervan bewust dat ik me op het gladde ijs van de schijnheiligheid bevind, maar het is een belangrijk onderwerp. Zonder eerlijkheid tegenover jezelf, ben je bezig met rationalisaties in plaats van met je werkelijke gevoel. Daarmee zal de vraag: Wat voel ik? leiden tot intellectuele speculaties ( Wat zou ik moeten voelen? ) en niet tot de werkelijke ervaring van het gevoel. Schijnheilige vertoningen van zogenaamd eerlijke gevoelens zijn vaak bedoeld om te bedriegen, te manipuleren of om verborgen agenda s te camoufleren, zoals in: Je wantrouwen kwetst me ten zeerste. Het oneerlijk behandelen van anderen leidt hoe dan ook tot verminderd respect voor de ander. Onze afgedankte vrienden hebben we altijd eerst bedrogen. Hetzelfde geldt voor het respect dat we hebben voor onszelf en onze verloren identiteiten. Oneerlijkheid ligt aan de basis van onze naar voren geschoven eigendunk. We blijken heel gemakkelijk over onze eigen eerlijkheid te kunnen liegen. Een deel van ons verklaart automatisch dat we eerlijk zijn, zonder onze daden en uitingen te onderzoeken. Betrap kinderen op heterdaad, en jawel, het eerste wat ze roepen is: Ik heb het niet gedaan! Het is gemakkelijker daden te verdedigen dan ze eerlijk te onderzoeken. * De Cynici geloven dat alleen juiste daden (moed) en juiste gedachten (eerlijkheid tegenover jezelf) van waarde zijn. Ze geloven dat onafhankelijkheid van wereldse behoeften en genoegens tot bevrijding leidt. Ze geloven dat alleen de juiste daden en gedachten je kunnen weerhouden van verspilde levens die alleen maar gericht zijn op materialistisch gewin. 3

6 ZUIL 6: Pretenderen is verbeeldingskracht zonder overtuiging. Creëren is verbeeldingskracht mét overtuiging. Mensen die in hun pretenties geloven maken ze waar. Aanvallen is gemakkelijker dan toegeven. Voor toegeven is moed nodig! Bij eerlijkheid gaat het echt om moed moedig genoeg zijn om onze angsten onder ogen te zien. Die moed gaat verloren in de mist van bedrog die gebruikt wordt om oneerlijkheid te rechtvaardigen. Wat voor goede redenen we ook aanvoeren om oneerlijk te zijn: tegenspoed, wanhoop, depressie, onwetendheid, slachtofferschap, etc. - we vergroten alleen maar de bewijslast om angstig te zijn voor datgene wat we vermijden. En wat is dat? Alleen dit: angst is een OVERTUIGING dat we niet bij machte zijn om goed met iets om te gaan. En die overtuiging gaat vooraf aan alle bewijzen die we vergaren om te getuigen van ons onvermogen. Hebben we de moed om onze angsten onder ogen te zien? Dat is de belangrijkste en zwaarste levenstest falen leidt tot onbewustheid. Onbewustheid die voortkomt uit angst is er de oorzaak van dat mensen oneerlijk zijn. De overtuiging die verantwoordelijk is voor die angst kan verloren zijn gegaan in de verwarring of in de schande van vernedering. Vandaar dat we de neiging voelen om te vermijden, te vergeten en ons van den domme te houden, en de behoefte om gelijk te hebben sanctioneert onze onwetendheid. Hoe opluchtend kan het niet zijn om een oneerlijke daad onder ogen te zien en te zeggen: Dat deed ik uit angst. Punt. Dat is de eerste stap naar het ontdekken van de verborgen angst. Wat een opluchting! Dan hoef je niet langer je best te doen om de wereld, de omstandigheden of iemand anders te veranderen. Je kunt aan jezelf werken. Je hoeft alleen maar wat moed te verzamelen en op zoek te gaan naar een OVERTUIGING over je eigen onvermogen. Aan de basis van iedere oneerlijke daad is er minimaal één te vinden. Hier volgt een opmerkelijke observatie die van verregaand belang is voor de toekomst van de wereld: naarmate mensen hun transparante en verborgen overtuigingen beter leren hanteren, worden zij van nature eerlijker. moed (zn.) de houding om al datgene onder ogen te zien en te hanteren wat als gevaarlijk, moeilijk of pijnlijk wordt ervaren, in plaats van het te vermijden on.ver.mo.gen (zn.) niet opgewassen zijn tegen dat wat vereist wordt of als afdoende wordt beschouwd pre.tenderen (ww.) poging om iets anders te ervaren of te tonen dan wat men voelt of gelooft (met betrekking tot de eigen persoon, anderen of gebeurtenissen) Opzettelijk doen alsof is een acteervaardigheid en dient niet te worden verward met dwangmatig pretenderen dat wordt ingegeven door angst. Dit laatste is een specifieke vorm van oneerlijkheid die iemands intenties maskeert. De volgende opmerkingen zijn van toepassing op dwangmatig pretenderen ofwel huichelen. Dwangmatig pretenderen vereist aandacht en kost creatieve energie. Dwangmatig pretenderen vernietigt motivatie en schakelt de intuïtie uit. Dwangmatig pretenderen vermindert het vermogen om harmonieus te 4 De hardvochtige oordelen die je over anderen velt, gaan over datgene wat je weigert bij jezelf onder ogen te zien.

7 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS functioneren in de wereld. Dwangmatig pretenderen creëert een interne druk die een uitweg zoekt. Soms resulteert dat in ziekte, soms in geweld. Uiteindelijk vernietigt dwangmatig pretenderen het vermogen om eerlijk met anderen en jezelf om te gaan. Iedere keer dat je aan huichelen herinnerd (of ervan beschuldigd) wordt, is je reactie defensief en kritisch. Uiteindelijk raak je het contact met je eigen gevoelens kwijt. Huichelaars creëren valse identiteiten, die toneelmatig, egocentrisch en ongevoelig zijn. Huichelaars bekritiseren, roddelen en vallen mensen, wier eerlijkheid hen herinnert aan hun eigen huichelarij, achter hun rug om aan; dit groeit uit tot een dwangmatig gedragspatroon. Ze gaan ervan uit dat iedereen huichelt, dus richten hun aanvallen zich op de ontmaskering daarvan. Huichelaars zijn goede mensen die vanuit angst tot slechte daden komen. Ze werken met verborgen agenda s. Om hun schuldgevoel te verminderen, projecteren ze identiteiten op anderen die het verdienen om bedrogen, bezwendeld, beroofd, belogen, misleid en bedonderd te worden. De meest uitgesproken beschrijvingen van asociale en criminele geesten, zondaars, etc. zijn opgesteld door huichelaars. (Het is verstandig om de aanklager met enig wantrouwen te beschouwen.) Mensen die zichzelf niet vertrouwen worden de vluchtelingen van de maatschappij. Indirect straffen ze zichzelf door hun vertrouwen te stellen in mensen die dat vertrouwen waarschijnlijk zullen beschamen. Dan verkondigen zij luidkeels dat ze verraden zijn. Dit verlicht hun eigen last. Zij vertrouwen niet op persoonlijke integriteit, maar vallen terug op de grote goedmaker van zonde: Iedereen doet het! Hun persoonlijk leven is een maalstroom van slechte relaties en mislukte projecten. Uiteindelijk versterkt de huichelarij de angst die het had moeten maskeren. Je hebt geen kwaad gedaan en kunt geen kwaad doen waarin ik niet deel. Hoewel het onaangenaam is om over na te denken, is de oneerlijkheid om mij heen een reflectie van mijn eigen hypocrisie. Pretenderen dat ik eerlijk ben en anderen niet, werkt niet. Dat is de valkuil voor degenen die geen verantwoording willen nemen voor de oneerlijkheid in de wereld. Zolang we niet allemaal vol medeleven meewerken aan de correctie van de collectieve oneerlijkheid in de wereld, zijn wij allemaal oneerlijk. Hoe doen we dat? Straf en de dreiging van onthulling lossen niets op. Beter is het om in ons persoonlijk leven en in onze relaties met anderen een moedig voorbeeld te stellen Eerlijkheid is een weg die uitmondt in geluk. Eerlijk worden is een daad van zelfvernieuwing. 5

8 ZUIL 6: van eerlijkheid, zelfs als we onszelf daarmee blootstellen aan kritiek en veroordeling van huichelaars. Eerlijkheid is de weg naar geluk. Eerlijk worden is een daad van zelfvernieuwing. Als we de moed verzamelen om verantwoording te nemen voor onze ervaringen, ze te zien zoals ze zijn, en ze te voelen, hervinden we de blauwdruk van ons bestaan. We zien onze angsten onder ogen en ontdekken dan de transparante overtuigingen waar ze uit voortkomen. Eerlijkheid tegenover onszelf betekent dat we eerlijkheid toevoegen aan het collectieve wereldbewustzijn, en dit legt de basis voor de opbouw van een verlichte planetaire beschaving. Het resultaat van een eerlijk leven bestaat uit voelen en delen, compassie en inlevingsvermogen. Het biedt vreugde om vrijwillig te integreren met het bewustzijn van anderen. Aandacht en creatieve energie combineren tot een synergetisch resultaat. Er dienen zich nieuwe mogelijkheden en netwerken aan. Er ontstaan vruchtbare relaties die een mate van veiligheid bieden die met geld, macht en roem niet te verwezenlijken is. Er ontstaat waar vertrouwen. Enkele kernvragen: Dragen mijn woorden en daden bij aan de collectieve eerlijkheid van de wereld of aan de collectieve oneerlijkheid? Wil ik leven in een wereld waar iedereen net zo eerlijk is als ikzelf? Echt worden Uit ReSurfacing door Harry Palmer 6 Het vermogen om iets dat je wordt toevertrouwd zonder dwang of supervisie te accepteren en te respecteren, versterkt je gevoel van eigenwaarde Elk van ons wordt geboren met een vonkje goddelijkheid. Wanneer deze vonk helder straalt, ervaren wij onze beste en meest nobele kanten. Wij werken samen en zijn echt tegen elkaar. Deze staat doet zich instinctief voor in crisistijden, maar kan ook welbewust gecreëerd worden om grote werken tot stand te brengen. Aan de andere kant, wanneer de vonk verdwijnt voelen we afgescheidenheid en komen de egoïstische en hebzuchtige aspecten van ons wezen tevoorschijn. Vaste gewoontes en doen alsof nemen de plaats in van echtheid in onze relaties. Conflicten, ruzies, angst en wantrouwen zijn aan de orde van de dag. Wat bepaalt of onze goddelijke vonk helder straalt, zijn licht en zegeningen deelt met andere goddelijke vonken? Eerlijkheid. Eerlijkheid is de maatstaf voor onze bereidheid om anderen onze daden, gedachten, gevoelens en bedoelingen te laten kennen. Alles wat deze bereidheid vermindert, scheidt ons verder van bron.

9 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS Wanneer we oneerlijk zijn, projecteren wij op degenen om ons heen de daden, gedachten, gevoelens en bedoelingen waarmee we zelf niet te koop willen lopen. Zij, de anderen, worden de valsspelers, zwendelaars, dieven, leugenaars of lafaards, waarvan we niet willen toegeven dat we dat zelf ook in ons hebben. Dan wijzen we met een beschuldigende vinger en wassen onze handen in onschuld. Wij projecteren onze geheime oneerlijkheid op de wereld en die krijgen we terug in de daden van vreemden. Zelfbedrog is de bron van het sociale verval in de wereld. De wortels van misdaad en geweld liggen in een ontkenning van verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat onze oneerlijkheid wordt ontdekt sluiten wij ons af van de verbondenheid die wij hebben met andere wezens. Uiteraard sluiten wij ons daarmee ook af van bron. In plaats van eerlijkheid is er pretentie en identiteit. De kosmische graadmeter, die verspilde levens aangeeft, kruipt omhoog maar onze diepste gedachten zijn veilig. Wat kost ons dat veel! Gevangen in onze eigen geheimen en ongevoelig voor de pijn die we veroorzaken, sluiten we ons aan in de rij van gebroken zielen. Geen enkele straf of vernedering is erger dan het lijden dat wij voor onszelf creëren door oneerlijk te zijn. Als de wereld dat eens inzag. Maar er is hoop. Als we onze voorwendsels laten varen en werkelijk eerlijk worden, ontwaakt er iets goddelijks in ons dat verder groeit. De balans wordt hersteld door een oprechte poging om de aangerichte schade te vereffenen. We stoppen met misleiden en beginnen vanuit vrije wil te leven. Door de aandacht die op onze geheimen gefixeerd was vrij te maken, krijgen we de kracht om richting te geven aan verandering en onze levens in een nieuwe vorm te gieten. Gewoontes en verslavingen die ons machteloos hielden, worden hanteerbaar; ziekten en zorgen worden geheeld; relaties gebaseerd op vertrouwen kunnen vorm krijgen alleen maar door eerlijk te worden. eerlijk een gevoel van eer hebben; eerbare gevoelens, motieven of principes hebben; vrij van bedrog of hypocrisie; waarachtig, open, recht door zee of oprecht in woord en daad; betrouwbaar in handel en wandel en oprecht in je uitingen; waard om vertrouwd te worden oneerlijk de neiging hebben tot of uitdrukking geven aan misleiding, vals spelen of bedrog eer respect vermengd met een bepaalde mate van eerbied; achting omdat iemand dat waard is integreren samenbrengen tot een geheel integriteit ongeschonden staat, heelheid, volledigheid, zuiverheid, volkomenheid desintegreren opsplitsen in onderdelen; terugbrengen tot fragmenten; de samenhang verbreken of vernietigen, zoals zielen gedesintegreerd raken door het verlies van hun eer De oplossing is om vanaf nu naar mezelf toe eerlijk te zijn Ik ga mijn uiterste best doen om minder misleidend te worden, om eerlijker te zijn in mijn daden, op oprechter te zijn in wat ik zeg, om vertrouwen meer waard te zijn en om VERGEVINGSGEZINDER te zijn. Ik kan mijn eigen schip besturen. Dat moet ik! Want als ik mijn eigen koers niet uitstippel, zal ik nooit in een wereld leven die van ware integriteit getuigt. Niemand anders kan de wereld eerlijk maken. 7

10 ZUIL 6: 8 Het gaat erom hoe je een misstap afhandelt en niet waarom je hem beging. 1 Als je toevallig wel eens hebt opgevangen dat een Star s Edge Trainer het heeft over iemand met Mdjg s (ticks in het engels), denk dan niet dat het om een enge aandoening gaat. Inmiddels weet je dat het de afkorting is voor Misstappen-die-je-geheimhoudt. Verlichte gerechtigheidprocedure De bamboe en de eikenboom hebben twee uiteenlopende overlevingsstrategieën. De eik heeft als strategie om erg solide en sterk te worden om de windkracht te kunnen weerstaan. De bamboe heeft als strategie om flexibel te blijven en te buigen voor de kracht van de wind. In deze analogie is de wind het symbool voor de krachten van verandering. De bamboe gebruikt haar flexibiliteit om te buigen voor verandering. Een paar jaar geleden woei een heftige orkaan dwars door zuidelijk Florida de orkaan Andrew. Bomen werden ontworteld. Huizen werden omver geblazen. De nieuwsdiensten filmden het gebied om de verwoestingen te laten zien. Alle palmen, palmpjes en eikenbomen waren omgewaaid, maar de camera liet een nietig polletje bamboeriet zien dat overeind gebleven was. Zelfs de massieve kracht van de eikenbomen had hen niet kunnen redden. Maar de bamboe had het wel gered. De flexibele kracht overleefde het, de niet-flexibele kracht ging ten onder. Dat is leerzaam. In een wereld waarin alles snel verandert biedt flexibiliteit een betere overlevingsstrategie dan kracht. Het individuele bewustzijn heeft de keus om zich de kwaliteiten van de eik of die van de bamboe aan te meten. Het kan leeg en flexibel zijn of solide en onbuigzaam worden. Meestal begint het flexibel maar in de loop van de tijd verhardt het. Wat is er de oorzaak van dat bewustzijn zich verhardt tot starre standpunten? Sommige mensen beweren dat het komt door het lijden dat de wereld teweeg brengt. Maar hoeveel je de wereld ook verandert, je bewustzijn wordt er niet flexibeler van. Dus waardoor krijg je starre standpunten? Vanwege twee dingen: Misstappen-die-je-geheimhoudt en verborgen agenda s. Misstappen-die-je-geheimhoudt 1 zijn de schadelijke daden (en dat wat je naliet te doen) die je voor bepaalde mensen niet wilt weten. Met het begaan van een misstap overtreed je een wet, of schend je een overeenkomst, of overtreed je een sociale norm of doe je jouw eigen waarden geweld aan. Je brengt schade toe aan iets waarover je had afgesproken dat je het zou beschermen. Voorbeelden van Mdjg s zijn het beroven van een bank, je huwelijkspartner bedriegen, graffiti spuiten op een openbaar gebouw of handelen op een wijze die indruist tegen je eigen geweten. Er is een grote verscheidenheid aan misstappen, en voordat je het tot heilige gebracht hebt, valt te verwachten dat je af en toe misstappen begaat ook al doe je dat per ongeluk. Als je jouw misstap niet geheim houdt spreken we van een fout. Wanneer iemand je vertelt dat hij of zij nog nooit een misstap heeft begaan, besef dan dat je met een heilige of met een leugenaar van doen hebt. Mensen maken fouten. Dat valt ook van ze te verwachten. Op die manier leren ze. Menselijke kennis is het resultaat van fouten maken. En alleen als de fouten verstopt worden of bewust bedoeld waren (zoals bij een verborgen agenda), leiden ze tot starre standpunten. Een verborgen agenda is in feite de strategie die iemand heeft om ten bate van zichzelf een misstap te begaan, of om daarmee door te gaan. Het is een daad die bedoeld is om schade te berokkenen. Dit verschijnsel wordt door moralisten het kwade genoemd en een boeddhist zou spreken van een daad die karma teweeg brengt. Een Misstap-die-je-geheimhoudt wordt geheim gehouden uit schaamte of vanwege angst voor afkeuring of straf. Een verborgen agenda wordt geheim gehouden omdat de betrokkene van plan is om een misstap te begaan of te herhalen. Bij een verborgen agenda treedt weinig of geen

11 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS schaamte op. Integendeel, er is vaak sprake van iets dat je boosaardige trots zou kunnen noemen. Het belangrijkste verschil tussen Misstappendie-je-geheimhoudt en verborgen agenda s is, dat bij de laatste slechts heel geleidelijk wordt ingezien dat er schade is berokkend. Verborgen agenda s gaan vaak schuil achter quasi rechtschapen identiteiten die humanitaire motieven voorwenden. Dit zijn dus de twee belangrijkste factoren die tot starre gezichtspunten leiden en uitmonden in een verharding van bewustzijn (wat een Wizard eens treffend omschreven heeft als zombie-bewustzijn). Hoe kan dat geheeld worden? 2 Waarom- therapieën proberen te verklaren waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Het zijn woordlessen die er uiteindelijk toe leiden dat iemand s vrije wil verdrinkt in een oud drama van oorzaken en gevolgen. MISSTAPPEN-DIE-JE-GEHEIMHOUDT (MDJG S) Wanneer iemand een misstap begaat krijg je meestal als eerste vraag: Waarom deed je dat eigenlijk? Waarom? Waarom? Waarom? Die vraag is volstrekt irrelevant. Niemand kan hem naar waarheid beantwoorden. Eigenlijk vraag je de persoon om een verklaring te verzinnen waarom hij of zij geen bron was. Lieg me voor. Ik wil een antwoord. De verklaring verandert helemaal niets. De verklaring is voor niemand leerzaam. En de verklaring zal, hoe goed ze ook moge klinken, niet voorkomen dat de misstap opnieuw begaan wordt. De waarom-vraag kun je evengoed beantwoorden met: Omdat mijn moeder me heeft voortgebracht. Weet je wat volgens mij de belangrijkste reden is voor het geheimhouden van je misstappen? Omdat je bang bent dat iemand zal vragen: Waarom deed je dat eigenlijk? En je hebt wis en waarachtig geen idee. Dus als je die vraag krijgt voorgelegd, moet je een tweede misstap begaan door te liegen ter verklaring van de eerste misstap. Weet je wat er de oorzaak van is dat in een maatschappij steeds meer Misstappen-die-geheim-gehouden-worden gaan optreden? Omdat die maatschappij zich blindstaart op het: Waarom deed je dat eigenlijk? Zo krijg je de waarom-therapieën. 2 De toename van verborgen agenda s is aan de andere kant een symptoom, dat de media en onderwijssystemen meer op indoctrinatie dan op verlichting gericht zijn. De diepste oorzaak van een verborgen agenda is altijd te vinden in een of andere vorm van sociale indoctrinatie, die egocentrisch, intolerant of onverantwoordelijk gedrag vergoelijkt. Ben je er klaar voor om even opgelucht adem te halen? Het kan me niets schelen wat je gedaan hebt of waarom je dat deed. Herstel het en laten we verder gaan. En nu komen we aan het belangrijkste punt van deze lezing. Je mag al het andere vergeten als je dit maar onthoudt: het gaat erom hoe je een misstap afhandelt en niet waarom je hem beging. De verkeerde manier om een misstap af te handelen is hem te verbergen, of goed te praten, of te ontkennen. Als je het zo aanpakt (verbergen, goedpraten, ontkennen) verhardt bewustzijn tot een starre identiteit. Verhard bewustzijn kan alleen maar een werkelijkheid projecteren die slechts op één manier bekeken kan worden. Hoor eens hoe de volgende primaries 3 klinken. Zou jij die maken? Ik weet er helemaal niets van. Ik heb het niet gedaan. Zij brachten mij ertoe. 9

12 ZUIL 6: 3 primary: een creatie of communicatie waarin voldoende intentie of inspanning wordt gestoken om een werkelijkheid te creëren. De creatie van dergelijke overtuigingen lijkt op het storten van beton in je geest. Dus nu weet je wie je bewustzijn verhardde. Dat deed je zelf met de primaries die je maakte om je misstappen geheim te houden. Dat zal ik nooit vertellen! Nooit is een eindeloos lange beperking die je oplegt aan je vrijheid van meningsuiting. Als je een misstap verbergt, goedpraat of ontkent, leer je daar zelden iets nuttigs van, terwijl het afhandelen van een misstap nu juist de belangrijkste levenslessen kan opleveren moed, tact, tolerantie, mededogen en vergevingsgezindheid, m.a.w.: wijsheid. De lessen die je leert bij de afhandeling van een misstap vormen vaak de inspiratiebron voor oprechte humanitaire ondernemingen. Dit zijn de stappen van de verlichte gerechtigheidprocedure. Ze zijn alleen maar bedoeld voor mensen die hun eigen persoonlijke integriteit willen herstellen. Je hebt het recht niet om ze aan iemand anders op te leggen. Ze bieden het geschenk van een nieuwe kans. 10 Extra toevoeging: genoegdoening is niet bedoeld als straf, hoewel het een element van zelfopoffering kan bevatten. Een succesvolle genoegdoening leidt tot persoonlijke realisaties die het verlangen creëren om jouw gedrag dat tot misstappen leidt te veranderen. Dat is het aspect van verbetering. VIER STAPPEN OM EEN MISSTAP AF TE HANDELEN: 1) Oprecht berouw Je hebt spijt van je daad (en niet omdat je daad aan het licht kwam) en je zult je best doen om het niet nog eens te doen. 2) Bekentenis Het geeft niet tegen wie je het zegt; bij de bekentenis gaat het er alleen maar om dat je weer verantwoordelijkheid neemt. Het is de terugkeer naar bron en het achterwege laten van welke rechtvaardiging dan ook. Ik heb het gedaan. 3) Genoegdoening/verbetering Een genoegdoening is een persoonlijk offer om de misstap te herstellen of goed te maken. De persoon die tevreden gesteld moet worden en moet voelen dat het offer opweegt tegen de aangerichte schade ben JIJ. Als er verschil van mening ontstaat over een eerlijke genoegdoening, raadpleeg dan een neutraal iemand. Wanneer de genoegdoening bedoeld is om je status in een groep te herstellen, moet je tegemoet komen aan de aanvaarde regels van de groep of de algemene verwachtingen van haar leden. 4) Opnieuw afstemmen op je eigen intuïtie Als de druk om standpunten goed te praten en identiteiten (hoe je hoort te zijn) te beschermen voldoende is afgenomen, zul je je kalm en ontspannen gaan voelen. Vanuit deze rust weet je intuïtief in welke richting je jouw geluk en je verdere groei moet zoeken. En ook al houdt dat in dat je het wat minder comfortabel krijgt, toch is dat de richting die je moet inslaan. Dit zijn de stappen van de verlichte gerechtigheidprocedure. Ze zijn alleen maar bedoeld voor mensen die hun eigen persoonlijke integriteit willen herstellen. Je hebt het recht niet om ze aan iemand anders op te leggen. Ze bieden het geschenk van een nieuwe kans. Of iemand ze al dan niet moet doen en hoe iemand ze doet, hangt helemaal af van het gevoel dat die persoon zelf heeft over eerbaarheid. Wanneer ze oprecht gedaan worden, herstellen ze levensgeluk. Het zal je opgevallen zijn dat nergens gesproken wordt over straf. Voor eerlijke mensen mensen die oprecht zijn over hun eigen spirituele ontwikkeling en verlichting is het niet nodig dat ze gestraft worden om hun misstappen te herstellen. Heb je eenmaal geproefd hoeveel kracht en vrijheid het oplevert om helemaal zelfstandig de zelfondermijnende aspecten af te handelen van een Misstap-die-je-geheimhield, dan zul je zoiets niet nog eens verborgen houden. Als je jouw lichaam niet moedwillig zou belasten met loodzware boeien, waarom zou je jouw geest dan wel belasten met angsten om door de mand te vallen? De stappen zijn simpel: 1) Het spijt me. 2) Geen uitvluchten, ik heb het gedaan. 3) Ik beschouw het als mijn hoogste prioriteit om de schade te

13 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS herstellen die mijn daden hebben aangericht. 4) Vanaf nu neem ik de verantwoordelijkheid om me te laten leiden door mijn eigen intuïtie. Een vaak gestelde vraag: Ik weet dat als ik iemand iets heb aangedaan, ik het beste voor die persoon de schade kan herstellen, maar hoe moet het dan als die persoon al overleden is? Het antwoord: Je kunt het alsnog goedmaken door het verrichten van een werkelijk humanitaire dienst. Help anderen. Alle levensvormen zijn met elkaar verbonden. Je eigen intuïtie zal je zeggen wanneer je schuld is voldaan. Mensen die zich vergissen in hun eigen intuïtieve wegwijzers of die niet kunnen herkennen, zijn nog niet klaar met de stappen 1 tot 3. Ze leggen zelfbeperkingen op aan hun spirituele groei. VERBORGEN AGENDA S Het spectrum van verborgen agenda s strekt zich uit van een verlangen om zelfzuchtige behoeften te bevredigen ten koste van anderen, tot mensonterende slechtheid die moedwillig de ander in het ongeluk stort. Over het algemeen geldt dat, hoe destructiever de verborgen agenda is, des te waarschijnlijker is het dat iemand het onontbeerlijke eergevoel mist om zichzelf te corrigeren. Hij praat zijn daden goed en laat de medemens in verwarring achter. Zo iemand kun je moeilijk begrijpen omdat hij zoveel onuitgesproken laat voor zichzelf. Wat hij wel zegt kan volkomen tegenstrijdig zijn aan zijn daden. Wanneer een individu of vooral een groep daartegen iets wil ondernemen, moeten zij bij machte zijn om de persoon met een verborgen agenda te identificeren en te beteugelen. Waarschijnlijk wordt anders de hele onderneming gesaboteerd. De ondergang van heel wat bedrijven is terug te voeren op die ene persoon die met een verborgen agenda werkte. Wanneer het jouw verantwoordelijkheid is om leiding te geven aan een groepsonderneming, doe je er verkeerd aan om iemand met een verborgen agenda te tolereren. Het komt zelden voor in het leven maar in zo n geval leidt tolerantie tot een verslechtering van de situatie. Mensen met verborgen agenda s moeten daarmee geconfronteerd worden en voor korte tijd de kans krijgen om weer mee te doen. Anders moeten ze uitgenodigd worden om te vertrekken. Wanneer ze niet bereid zijn om op te stappen moeten hun bedoelingen en de gevolgen van wat ze van plan zijn openlijk door de groep ter discussie gesteld worden. Iemands verborgen agenda s zullen alleen maar verdwijnen als de persoon volstrekt in staat is om zijn Mistappen-die-hij-geheimhoudt af te handelen. Als je bij jezelf een verborgen agenda ontdekt, dan kun je het beste open en eerlijk afstemmen op het doel, de middelen en de waarden van de agenda die de groep voert. Dat vereist enige discussie, waarschijnlijk wat compromissen en genoeg mentale flexibiliteit om vergaande consequenties te kunnen voorzien en oog te hebben voor ieders gezichtspunt. Verschillen in ziens- Als je compromisloos eerlijk bent tegenover jezelf, vloeit daaruit voort, dat de wereld die voor jou vaststond en waar je kritisch naar keek, getransformeerd wordt tot een flexibele wereld waarin van alles mogelijk is. 11

14 ZUIL 6: 12 4 Hieruit volgt dat als iemand jou verwijt dat jij hem of haar bepaalde gevoelens hebt bezorgd, je dat verwijt gewoon moet aanvaarden. Dat geeft jou meer macht en hen minder. Als ze doorgaan met hun verwijten, kun je hen tot jouw slaaf maken (dat laatste is maar een grapje.) 5 secondary: 1. een onbedoelde creatie die wordt uitgelokt door de creatie die je bedoelt 2. inzet of intentie die erop gericht is hoe een primary wordt, werd of zal worden opgevat 3. een poging om het uitgangspunt of ontvangstpunt van een communicatie te controleren of te veranderen 4. iets dat zich voordoet wat losstaat van datgene wat bewust gecreëerd wordt 5. een inspanning die niet afgestemd is. 6 CHP: Creatie Hanteringsprocedure, een geavanceerde oefening uit het Avatar materiaal die beschrijft hoe gewaarzijn werkt in het universum. wijze, richting en doel werken alleen maar destructief voor een groep wanneer ze verborgen blijven. Veeleer is het zo, dat diversiteit een groep sterker maakt, maar dan moeten de verschillen in zienswijze algemeen bekend zijn en geen verborgen invloed hebben. GEVOLGEN VOOR GEDRAG Heb je wel eens meegemaakt dat je met een vriend over alle mogelijke onderwerpen aan het babbelen bent? Jullie stellen je allebei flexibel op. Je kunt geheimen delen en praten over misstappen en dat alles in een sfeer van begrip en eerlijkheid. Geen hypocriete oordelen. Net als de sfeer van echtheid die je op de Professional Cursus meemaakt. Dan opeens komt de moeder van je vriend de kamer in. Je vriend heeft nogal wat Misstappen-die-hij-geheimhoudt voor zijn mamma (net als wij allemaal). Wat gebeurt er dan? Het gesprek wordt plotseling heel behoedzaam. Je vriend schakelt vanuit een flexibele bewustzijnstoestand over op een gefixeerde identiteit. De moeder zegt iets en je vriend stelt zich meteen heel kritisch op: Ach mam. Dat is alleen maar jouw mening. Ik haat het als je zo praat. Let eens op de spontane primaries die bij je vriend boven komen: Dat is alleen maar jouw mening, en: Ik haat het als je zo praat. Kun je je indenken welke ervaringen door dit soort primaries gecreëerd worden? Wat je vriend eigenlijk wil zeggen is: Donder op, mam. Door jou aanwezigheid word ik beroofd van m n vrijheid om eerlijk te zijn. Maar zelfs voor deze halve waarheid geldt, dat het een zelfontkrachtend standpunt is, want hij plaatst de bron van zijn vrijheid om eerlijk te zijn in het universum van mamma. Wanneer je iemand anders verwijten maakt over hoe jij jezelf voelt, geef je jouw bron aan de ander. Je laat jouw primaries aan die ander over. Als je het gevoel hebt dat je een misstap voor de ander geheim moet houden, lever je je bron uit. 4 Dus als de moeder van je vriend de kamer niet verlaat zal hij zelf weggaan. Waarom? Omdat het niet goed voelt om mensen om je heen te hebben waarmee je niet eerlijk durft te zijn. Het lijkt alsof ze jouw bron stelen, maar in werkelijkheid geef je die zelf aan ze weg. Hoe meer Misstappen-die-je-geheimhoudt iemand heeft, des te minder flexibel wordt het bewustzijn van die persoon en des te minder opties houdt hij over. Vanwege geheimen verhardt bewustzijn tot een quasirechtvaardige identiteit met starre meningen en overtuigingen. En deze overtuigingen leveren zelden een ervaring op die de persoon zich wenst. Zo n gefixeerde identiteit creëert een ego om zich te beschermen en gelijk te krijgen. Als het eenmaal zover is, dan houdt deze persoon nog maar in zeer beperkte mate de mogelijkheid over om bewustzijn te verkennen. Aan echte gebeurtenissen herinnerd te worden is pijnlijk, dus de persoon creëert een vals verleden. Hij projecteert en verbeeldt zich dingen in plaats van ze te herinneren. En vraagt zich vervolgens af waar al die secondaries 5 vandaan komen. Iemand met Mdjg s kan moeilijk zijn oordeel opschorten. Daardoor zullen er allerlei levensgebieden buiten het bereik van de CHP 6 vallen. Zo iemand is niet bereid om bepaalde creaties volledig te ervaren, en kan ze niet zonder oordeel labelen. In plaats van ze te discreëren biedt de persoon weerstand net als de eikenbomen en wacht net zolang tot de dood ze uit de weg ruimt. Om ReSurfacing aan te halen: Geen enkele straf of vernedering is erger dan het lijden dat wij voor onszelf creëren door oneerlijk te zijn.

15 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS Mdjg s beroven de mensen van hun vrijheid, omdat ze niet meer vrij zijn om volstrekt eerlijk tegen elkaar te zijn. Ze zijn bang voor de gevolgen, zoals straf, schaamte en afwijzing. Dus geven ze hun bron maar weg. En dat begint allemaal met het besluit om hun misstappen te verbergen in plaats van ze te zien als missers die hersteld kunnen worden en waarvan je kunt leren. KRITIEK LEREN DOORZIEN Ik ga je een scenario beschrijven dat zich al talloze malen met Masters heeft voorgedaan. Eerst begaan ze een misstap die indruist tegen hun verbintenis met Star s Edge, en vervolgens besluiten ze om dat geheim te houden. Dat is een domme beslissing. Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel moeite het moet kosten om iets geheim te houden voor oplettende Avatars? In de tweede plaats is hun geheim er de oorzaak van dat ze zich niet prettig voelen als ze bij andere Masters en Avatars zijn. Dus maken ze zich los van het netwerk. Voor het gemak wordt de Misstap-dieze-geheimhouden even vergeten. Ze verbergen voor zichzelf de eigenlijke oorzaak van hun vertrek. En omdat ze hun eigen motivatie niet meer doorzien, begint hun leven af te glijden. (Dit geeft nog meer inzicht in hoofdstuk elf uit Leven vanuit vrije wil: Een onderonsje over eerlijkheid.) Ten derde bedenken ze allerlei prachtige redenen en verklaringen voor hun vertrek, zonder ook maar iets daarvan in verband te brengen met de Mdjg. De mening van de ex-master over Star s Edge, of Avatar, of Harry Palmer verwordt tot één starre, naar voren geschoven opinie die een inflexibel gebied in het bewustzijn creëert. Het lukt ze niet langer om op een ontspannen manier hun ervaringen te onderzoeken en te integreren binnen hun leven als geheel. Hun eigen gebrek aan loyaliteit en toewijding praten ze goed door te zeggen dat Avatars vreselijke mensen zijn, en dat Harry gemeen is en Star s Edge niet deugt, bv.: Het gaat hen alleen maar om de centen, of: Waarom moeten ze alles zo geheimhouden? of: Ze zijn er alleen maar op uit om iedereen voor hun karretje te spannen. Wat daarbij opvalt is, dat hun kritiek bijna altijd een gemaskeerde bekentenis is van hun eigen Mdjg. De logica achter deze kritiek is als volgt: als het hen lukt om de status en het aanzien van Star s Edge naar beneden te halen, dan is de schade van hun misstap minder belangrijk. Het is een veel minder erge misstap om een tientje van een andere dief te stelen, dan om een tientje te stelen van een heilige. Dus creëren ze de overtuiging dat Star s Edge eigenlijk een oneerlijke organisatie is, en minimaliseren ze daarmee hun misstap. Ze zouden zich heel lekker en tevreden voelen als Star s Edge de mist inging, in elkaar klapte en helemaal verdween. Het lukt ze niet om zich zonder meer los te maken en de ervaring te waarderen. De Mdjg zet hen ertoe aan om te separeren en te kritiseren. De meeste van hen zijn dol op conflicten en vijandschap en zullen er maar al te happig op zijn om iedereen die kritiek heeft op Star s Edge (en elk ander doelwit dat ze bekritiseren) te steunen. En de grondslag voor dat alles, wordt gevormd door verhard bewustzijn, dat verstard is tot een quasi-rechtvaardig standpunt dat voortkomt uit de Avatar is een pad naar de waarheid dat niet begint met een leugen 13

16 ZUIL 6: 7 Heel af en toe krijg je, in plaats van dit wonder, te maken met een emotionele ontlading en een psychotische inzinking. Besef dan gewoon, dat bij een enkeling het nemen van verantwoordelijkheid werkt als een gif. 8 Met één van de eerste oefeningen op de Wizard Cursus, leer je hoe je Misstappen-die-jegeheimhoudt geheel en al kunt afhandelen. In essentie komt het erop neer, dat je de vier stappen die hierboven beschreven staan doorloopt, en de pijn en schaamte over je ontmaskering discreëert. Misstap-die-geheim-gehouden wordt. In het slechtste geval raakt dit quasi-rechtvaardige standpunt zodanig gefixeerd, dat het leidt tot een verborgen agenda waarmee alle mogelijke leugens, bedrog en destructieve daden gerechtvaardigd worden. Wanneer je meemaakt dat iemand afbrekende of ongevraagde kritiek op iets of iemand heeft, realiseer je dan dat die persoon alles in het werk stelt om z n eigen missers te verdoezelen. Eén, twee, drie. Misstap-die-je-geheimhoudt. Separeer. Kritiseer. Eén, twee, drie. Het is een aantoonbaar patroon in de aard van de mens. Wanneer je dit patroon begrijpt, kun je niet alleen de geheimen van het menselijk gedrag ontsluieren, maar tevens inzicht krijgen in het verval van hele beschavingen. Mocht je ooit één van deze kritische ex-masters tegenkomen, probeer dan hun aandacht te verplaatsen van hun punten van kritiek naar een discussie over hun eigen misstappen aangaande datgene wat ze bekritiseren. Wat heb je zelf gedaan? Je zult er versteld van staan hoe gemakkelijk zo n reddingsoperatie bij de meeste van hen verloopt. Een paar minuten van tranen en schaamtevolle bekentenissen en dan staat hun leven opeens weer op de rails. Ze voelen zich bevrijd. Weer flexibel. Het is een wonder om te zien. 7 DE ZON BREEKT DOOR De bedoeling bij het afhandelen van Misstappen-die-je-geheimhoudt is, dat je helemaal eerlijk tegenover jezelf komt te staan. 8 Dat houdt in, dat je flexibel wordt in je standpunt over de juistheid of onjuistheid van je eigen opinies en overtuigingen. Als je compromisloos eerlijk bent tegenover jezelf, vloeit daaruit voort, dat de wereld die voor jou vaststond en waar je kritisch naar keek, getransformeerd wordt tot een flexibele wereld waarin van alles mogelijk is. Het is goed om los te komen van Mdjg s. EPILOOG De fout van Adam en Eva was niet dat ze een misstap maakten door een appel te eten van de boom der kennis. Hun fout was dat ze het probeerden te verbergen. Toen God zich liet zien en vroeg wie van zijn appel gegeten had, wees Adam naar Eva. Eva wees op haar beurt naar de slang. En de slang zou de schuld op de rat geschoven hebben als hij een vinger had gehad om mee te wijzen. Dus kreeg de arme slang alle schuld. Maar God liet zich niet om de tuin leiden. Hij strafte ze allemaal. Wat zou er volgens jou gebeurd zijn als Adam tevoorschijn gekomen was en gezegd zou hebben: God, het spijt me dat ik van uw appel at. Ik heb het gedaan en ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik zie het als mijn hoogste prioriteit om het met u goed te maken en zal daartoe uw hof verzorgen en mijn kinderen leren uw naam te prijzen. Omdat Adam dat niet gezegd heeft, blijven wij het steeds maar tegen elkaar zeggen: God, het spijt me. God, het spijt me. God, het spijt me. 14

17 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS OE X OEFENING 1: SIGNALEN VAN ZELFMISLEIDING Doel: Leren herkennen van de signalen van zelfmisleiding. Verwachte resultaten: Inzicht, verhoogd welbevinden, herstel van zelfsturing. Instructies: Schrijf op een apart vel papier: A. Drie fouten die je vaak bij anderen waarneemt. B. Drie dingen die je doet (of gedaan hebt), die voornamelijk bedoeld zijn om anderen iets over jou te laten geloven. C. Drie conflicten waarin je verwikkeld bent. D. Drie namen van mensen (of groepen, organisaties, landen, etc.) waarvan je het gevoel hebt dat ze jou in de steek gelaten hebben. E. Drie ervaringen die zich in jouw leven herhaaldelijk schijnen voor te doen. Waarheid houdt in (mocht je je dat ooit afvragen) dat wat je creëert overeenstemt met wat je ervaart. Een leugen is een poging om iets anders te ervaren dan wat je creëert. Waarheid is het gezichtspunt van bron. Een leugen is eigenlijk een amusementsartikel. VRAGEN: De volgende vragen kun je zelf overwegen of in een groepsdiscussie gebruiken. A. Komt het wel eens voor dat je weigert om deze fouten bij jezelf te (h)erkennen? B. Vanuit welke overtuigingen betwijfel je dit bij jezelf? C. Welke overtuigingen zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaruit dit soort conflicten ontstaan? D. Welke overtuigingen weerhouden jou ervan te vergeven? E. Welke overtuiging zou iemand kunnen hebben om deze ervaringen te moeten creëren? Hier is iets om je wakker te schudden: Probeer op dit moment eens precies te creëren wat je op dit moment ervaart. Wat heb je feitelijk gedaan? 15

18 ZUIL 6: OE X OEFENING 2: WANDELING VOOR VERZOENING Dit is een verbazingwekkend proces. Het werkt het best op een bergpad, een bospad of op de treden van een trap. Je kunt de oefening overal doen, zolang elke stap maar doelbewust wordt gezet en vergezeld gaat van de voorgeschreven bekentenis. Je kunt de oefening toepassen op je leven in het algemeen, of op een specifieke situatie, of op een bepaalde persoon. Doel: Het verlichten van zorgen en lijden. Verwachte resultaten: Bevrijding van vijandigheden, zorgen en slachtofferschap. Nieuw leven. Instructies: 1. Je begint de oefening met het uitkiezen van een richting en een bestemming. 2. Bij elke stap die je zet op weg naar je bestemming, fluister je een daad die je hebt verricht, een gedachte of bedoeling die je hebt gehad, die voortkwam uit angst of woede. (Inclusief elke daad waar je liever niet voor uitkomt, of waarover je je schuldig voelt; elke daad waarvoor je een rechtvaardiging hebt of waarbij je de neiging voelt om die uit te leggen. Betrek ook al die momenten erbij, waarop je iets niet gedaan hebt, terwijl je eigenlijk wel iets had moeten doen.) 3. Op je bestemming aangekomen laat je je gedachten gaan over zeeën van tijd. verzoening de hereniging van een afgebakend, beperkt of begrensd bewustzijn met zijn bron zegenen welzijn of voorspoed toewensen huichelen weerstand bieden aan wat je werkelijk gelooft 4. Bij elke stap die je op de terugweg zet, denk je aan iemand en wens je hem of haar fluisterend geluk en welzijn toe. 5. Laat alle gedachten en gebeurtenissen achter je, en waardeer alles wat je op dit moment ziet, hoort en voelt. VARIATIES: Als je jezelf omlaag haalt of jezelf verloochent: Gebruik kritiek op jezelf bij stap 2, en Ik ben gelukkig en voel me goed bij stap 4. Vervolg deze oefening met kritiek op anderen bij stap 2, en Oké ten opzichte van iets bij stap 4. Als je je zorgen maakt of problemen hebt: Verbeeld je iets dat nog erger is (dan je zorgen of problemen) bij stap 2, en fluister: Ik ben dankbaar voor bij stap 4. Bij elke periode vlak voordat je een belangrijke verandering in je leven aanbracht (of vlak voordat je op het punt staat om dat te doen): Neem iets, dat je geheim probeerde te houden bij stap 2, en iets dat je zou kunnen onthullen bij stap 4. 16

19 PERSOONLIJKE MINI-CURSUS OE X OEFENING 3: COMPASSIE-OEFENING Eerlijk zijn met jezelf leidt tot compassie voor anderen. Doel: De hoeveelheid compassie in de wereld te vergroten. Verwachte resultaten: Een persoonlijk gevoel van vrede. Instructies: Je kunt deze oefening overal doen waar mensen samenkomen (vliegvelden, winkelcentra, parken, stranden, etc.). Je doet het op vreemden, onopgemerkt, van enige afstand. Probeer alle vijf stappen op dezelfde persoon te richten. Stap 1: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik, is deze persoon op zoek naar wat geluk in zijn/haar leven. Liefde is een expressie van de bereidheid om ruimte te creëren, waarbinnen iets mag veranderen. Stap 2: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik, probeert deze persoon lijden in zijn/haar leven te vermijden. Stap 3: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik, heeft deze persoon ervaring met verdriet, eenzaamheid en wanhoop. Stap 4: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik, probeert deze persoon zijn/haar behoeften te vervullen. Stap 5: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik, leert deze persoon over het leven. VARIATIES: 1. Je kunt de oefening doen met je partner en met familieleden, om meer begrip voor elkaar te krijgen. 2. Je kunt de oefening doen op oude vijanden en tegenstanders die nog steeds in je herinnering aanwezig zijn. 3. Je kunt de oefening doen op andere levensvormen. 17

20 ZEVEN ZUILEN VAN VERLICHTING JE VOLGENDE STAP Wanneer je er aan toe bent, om de innerlijke werking van je eigen bewustzijn te onderzoeken en vertrouwd te raken met de creatie die jij als jezelf beschouwt... GA MET DE ANDERE ZES ZUILEN AAN DE SLAG DE AvAtAr mini-cursussen Dit is een boek om thuis mee te werken en er staan zeven Avatar minicursussen in. Met deze mini-cursussen kun je voor jezelf zien en voelen hoe inspirerend en gemakkelijk de Avatar oefeningen in feite zijn. Neem deze gelegenheid waar om meer inzicht te krijgen in het leven en hoe jij dat leeft leer een aantal Avatar oefeningen kennen uit de eerste hand. De mini-cursussen in de Zeven zuilen van verlichting gaan over de belangrijkste facetten van verlichting: 1. Gewaarzijn (Basiscursus voor het hanteren van aandacht) 2. Inzicht (Overtuigingen managen) 3. Vastberadenheid (Basiscursus: Wil) 4. Perspectief (Definitie creëren) 5. Compassie (de Vergevingsoptie) 6. Integriteit (Cursus Persoonlijke Integriteit) 7. Afstemming (Basiscursus: Levensafstemming) BESTELLEN Neem contact op met je plaatselijke Avatar Master, ga naar AvatarBookstore.com, of bel naar: Voor Nederlandse boeken: Avatar Netwerk services. 18

21 JE VOLGENDE STAP THEAVATARTIMES.COM OnDErzOEk En begrijp het verband tussen je OvErtuigingEn En je ErvAringEn. Harry Palmer, auteur van het Avatar Materiaal heeft een gratis serie s (gedurende 26 weken) gecreëerd, waarin zulke onderwerpen onderzocht worden als: verbeter je vermogen om sturing te geven aan je leven, ervaar echt wat geluk en plezier is, twee aanpakken om stress te verminderen en nog veel meer. Deze nieuwsbrieven zijn vertaald in een groot aantal talen. Abonneer je GRATIS op TheAvatarTimes.com AVATARRESULTS.COM persoonlijke verhalen & inzichten van AvAtAr cursisten Na elke cursus ontvangt Star s Edge een heleboel post waarin Avatar cursisten hun inzichten, liefde, dankbetuigingen, erkentelijkheid en steun tot uitdrukking brengen. Een fractie van de meer dan brieven die Star s Edge ontvangen heeft van onze cursisten zijn na te lezen op deze website. THEAVATARCOURSE.COM jouw ingang Om het krachtigste zelfontwikkelingsprogramma DAt bestaat te OnDErzOEkEn Wil je meer weten over het Avatar pad? Dan is deze website de beste startplek. Je kunt artikelen van Harry downloaden, Avatar video s bekijken, je abonneren op de gratis Avatar Times nieuwsbrieven, contact opnemen met een plaatselijke Avatar Master, je inschrijven voor het Avatar Journal en meer. AVATARJOURNAL.COM inzichten & gereedschappen voor DE ExpAnsiE van bewustzijn Het Avatar Journal is een gratis online publicatie met nieuws en artikelen uit de hele Avatar wereld. Neem een kijkje als je op zoek bent naar goed nieuws. AVATAREPC.COM bijdragen AAn DE creatie van EEn verlichte planetaire beschaving Op deze site kun je informatie vinden over Star s Edge International, het bedrijf dat de Avatar cursussen coördineert en tevens links naar andere Avatar websites. AVATARBOOKSTORE.COM DE plaats voor AvAtAr publicaties & producten Wil je een exemplaar van Leven vanuit vrije wil en ReSurfacing delen met een vriend? Zoek je naar Harry s toespraak over Levensuitdagingen op dvd? Of wil je graag een Love Precious Humanity t-shirt? Dit is de plaats voor Avatar publicaties en producten. 19WWW.AVA

De tweede zuil van verlichting. Overtuigingen managen

De tweede zuil van verlichting. Overtuigingen managen De tweede zuil van verlichting Overtuigingen managen AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. 1 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons

Nadere informatie

Verdwaald in de liefde

Verdwaald in de liefde Verdwaald in de liefde Valkuilen en uitdagingen van liefde en verlangen Willem Lems 1 Ik ben Willem Lems en heb nu meer dan 12 jaar ervaring als psychosociaaltherapeut en met name de laatste 6 jaar als

Nadere informatie

Tjeerd van de Laar. Eindtermen vrije wil (Augustus 2011) Wat is vrije wil?

Tjeerd van de Laar. Eindtermen vrije wil (Augustus 2011) Wat is vrije wil? Eindtermen vrije wil (Augustus 2011) Tjeerd van de Laar Hieronder vindt u een uitwerking van de eindtermen bij het examen filosofie over vrije wil zoals vermeld in deel vier van de syllabus filosofie 2013

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Oktober 2011 Copyright notice: De teksten in dit document zijn uitgetypte channelings, die je in het kader van het channel-abonnement reeds als geluidsbestand

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Anderenwaarde, over codependentie

Anderenwaarde, over codependentie Anderenwaarde, over codependentie (The human condition) Henny Bos + test codependentie Anderenwaarde, over codependentie (The human condition) Anderenwaarde, over codependentie (The human condition) Henny

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie