Reactie op de column Roken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie op de column Roken?"

Transcriptie

1 Ingezonden Reactie op de column Roken? Matthijs Blankers Sinds een jaar of twaalf hebben verslaving en verslavingszorg in toenemende mate mijn interesse. Regelmatig komen mij daarbij boeken, rapporten of andere bijdragen van Jaap van der Stel onder ogen. Die lees ik altijd met veel interesse, vanwege de thema s waar hij zijn licht over laat schijnen, de nuance die hij in de door hem verwoorde opvattingen weet aan te brengen en de kennis van zaken die steevast in zijn teksten doorschemert. Ook met het thema roken in de verslavingszorg vestigt hij in zijn recente column (zie nummer 2015/1) de aandacht op een ronduit merkwaardige status quo in onze sector, namelijk een waarin de meest dodelijke van alle verslavingen het minste aandacht krijgt. Afgaand op recent Australisch onderzoek, kan immers tot wel twee derde van de sterfte onder rokers worden toegeschreven aan rookverslaving (Banks et al. 2015). In welke andere medische discipline is het denkbaar dat een zo dodelijke aandoening onbehandeld blijft? Merkwaardig aan de column van Jaap van der Stel vind ik echter wel, dat hij een recente overzichtsrapportage van het Trimbos-instituut met een specifieke focus op alcohol en drugs aangrijpt als bewijs dat ook het Trimbos-instituut aan het thema roken in de verslavingszorg onvoldoende aandacht besteedt. Dat doet geen recht aan de reeks onderzoeken, rapporten, factsheets en publicaties over roken en tabaksontmoediging die het Trimbos-instituut vanuit het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging in de afgelopen twee jaar heeft gepubliceerd (voor een overzicht zie Ik wil hier een bijzonder project uitlichten, dat zich juist richt op een heel moeilijke en vaak vergeten groep: rokers in de ggz en verslavingszorg. Het Trimbosinstituut heeft het afgelopen jaar, in opdracht van het Ministerie van VWS, gewerkt aan een onderzoek naar roken en rookbeleid in (onder meer) de verslavingszorg. Hiervoor is van 64 ggz-instellingen, verslavingszorginstellingen en RIBW s het rookbeleid geïnventariseerd, zijn werkbezoeken gebracht aan instellingen, inter- Dr. M. Blankers ( ) Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland Verslaving (2015) 11: , DOI: /s Bohn Stafleu van Loghum 2015 Published online: 9 June 2015

2 Verslaving (2015) 11: views gehouden met medewerkers over hun ervaringen rond (stoppen met) roken door cliënten en is landelijk een vragenlijst uitgezet, waaraan in totaal ruim twaalfhonderd medewerkers uit de sector hebben deelgenomen. Momenteel delen we de eerste onderzoeksresultaten met de sector via nationale en internationale congressen, en denken we met sleutelpersonen na over welke concrete vervolgstappen we het beste kunnen zetten om de tabaksontmoediging in de ggz (inclusief verslavingszorg) naar een hoger plan te tillen. Tijdens het door ons georganiseerde symposium Roken in de ggz: samen roken of samen stoppen? op 18 juni 2015 wordt het eindrapport overhandigd aan VWS. Afgaand op de inhoud van zijn column, vermoed ik dat Van der Stel zeer geïnteresseerd zal zijn in de uitkomsten en aanbevelingen. Graag zou ik ook met hem van gedachten wisselen over welke vervolgstappen het meest kansrijk zijn om het stoppen met roken ook in de verslavingszorg de aandacht te geven die het verdient. Vandaar dat ik Van der Stel van harte wil uitnodigen dit symposium van het Trimbos-instituut bij te wonen. Literatuur Banks, E., Joshy, G., Weber, M.F., Liu, B., Grenfell, R., Egger, S., Paige, E., Lopez, A.D., Sitas, F., & Beral, V. (2015). Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine, 13, 281. Dr. M. Blankers, is wetenschappelijk medewerker en projectleider Rookbeleid in de ggz bij het Trimbos-instituut te Utrecht.

3 Column Roken? Jaap C. van der Stel To smoke? Als er iets is dat we van ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg, zowel cliënten als werkers, kunnen leren, is het wel dat het niet makkelijk is om te stoppen met roken. Nicotine is een verslavende stof en het roken, als gewoonte, is voor velen moeilijk opzij te zetten. De gezondheidsschade is enorm, vooral als je dat bekijkt op wereldschaal. En wat niet onbelangrijk is: je kunt er niet alleen vroegtijdig dood aan gaan, maar het belemmert ook de effectiviteit van de psychische gezondheidszorg (zoals de verslavingszorg). Recentelijk schreef het Trimbos-instituut een overzichtsrapport over prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg, omdat voor de zoveelste keer de sector extern onder de loep werd genomen. De auteurs verontschuldigden zich dat ze maar een beperkt budget hadden en in relatief korte tijd hun tekst moesten maken. Dat hoeft niemand er echter van te weerhouden goed na te denken en op te schrijven hoe de feiten liggen zonder verhullend taalgebruik. Het Trimbos-instituut etiketteerde roken echter als een leefstijlfactor en besteedde er verder geen aandacht aan; dus geen woord over de ernstige tekortkoming, zo men wil het schandaal dat de verslavingszorg (en de psychische zorg) dit thema goeddeels links laat liggen. Het Trimbos-instituut moet beter werk leveren. Wetenschappelijk gezien is er alles voor te zeggen dit anders te benaderen. Oncologen en longartsen (zoals Wanda de Kanter) weten wel beter en doen verwoede pogingen tegen de stroom in, en in hun vrije tijd de overheid op andere gedachten te brengen. Bij een rokende minister is dat niet makkelijk. Maar dan zou het hen wel steunen als bijvoorbeeld hun directe collega s - de verslavingsartsen - zich en bloc achter hun acties schaarden. Het tegendeel is nu het geval. Roken wordt niet opgevat als een kernprobleem van veel mensen met een psychische aandoening en/ of zij die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Dr. J. C. van der Stel ( ) Leiden, Nederland Verslaving (2015) 11:17 19, DOI: /s z Bohn Stafleu van Loghum 2015 Published online: 24 February

4 18 Verslaving (2015) 11:17 19 Dat de huidige financieringsregelingen het niet stimuleren om programma s voor stoppen met roken aan te bieden of daar anderszins gericht beleid op te ontwikkelen, is mij niet ontgaan. Sinds het eind van de negentiende eeuw roken we sigaretten (naast pijp en sigaar) en dat dat schadelijk is, en alles van doen heeft met verslaving, is genoegzaam bekend. Maar noem mij het stuk waarin de sector zich heeft uitgelaten over de schadelijkheid van het roken en hardop heeft nagedacht over haar taak en mogelijkheden. Oogkleppen ophouden is de regel, en de patiënten zijn daar niet beter van geworden. Er is goed onderzoek gedaan naar de samenhang tussen stoppen met roken en het succes van alcoholhulpverlening. Nog even los van de vraag hoe je aandacht vraagt voor het roken bij aangemelde cliënten, is het bewezen dat het succes van alcoholhulpverlening afhankelijk is van de mate waarin het cliënten lukt ook iets aan hun rookgewoonten te veranderen (zie o.a. Walitzer et al. 2015). En daarbij komt dat het herstel van neurocognitieve functies, na een succesvolle alcoholbehandeling, niet goed van de grond komt als ze blijven roken (Durazzo et al. 2014). Hoe dat komt, is een ingewikkeld verhaal. Het heeft ermee te maken dat met de rook talloze giftige stoffen het lichaam binnenkomen, die een reeks schadelijke reacties teweegbrengen. Zo bezien is stoppen met roken een veelbelovende interventie bij alcoholafhankelijkheid. Natuurlijk wil niemand anderen hun pleziertje afpakken. Dat is een dooddoener. Maar mensen met een psychische aandoening, of zij die ook aan een ander middel verslaafd zijn, kunnen in beginsel net zo goed stoppen als een ander. En de voordelen daarvan zijn evident: het beïnvloedt in gunstige zin de benodigde dosis van diverse psychofarmaca, het bevordert de gezondheid, mensen houden geld over en (nogmaals) het voorspelt een groter succes van de verslavingszorg. Mogelijk kunnen e-sigaretten hier uitkomst bieden; de eerste experimenten laten zien dat die kunnen helpen om minder te roken (McRobbie et al. 2014). Ik kan er dus niet over uit, als ik werkers in deze sector (buiten) zie staan roken. Dat ze dat eens samen met hun cliënten doen, heeft wel weer wat. Maar toch pleit ik ervoor dat zorgmedewerkers op en om hun werk, zonder dat dat hoeft te worden afgedwongen, zich onthouden van het roken van tabak. Net zoals ze dat doen met alcoholische dranken. Moralistisch? Jazeker, maar wat is erop tegen het goede voorbeeld te geven? Ik stel voor de ambivalente gevoelens opzij te zetten en ons te realiseren dat roken meer is dan een leefstijlfactor. We moeten nu eens een klip-en-klaar standpunt formuleren: We hebben ons vergist, of: We willen dit rechtzetten en geven steun aan die geneeskundigen die de verslavingszorg nu nog mijlenver voor zijn. De vraag of er voor de uitvoering van ander beleid geld beschikbaar is, mag niet verhinderen om de eigen opvattingen uit te dragen en actie te voeren. Desnoods in de vrije tijd. Literatuur Durazzo, T. C., et al. (2014). Effects of cigarette smoking history on neurocognitive recovery over 8 months of abstinence in alcohol-dependent individuals. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 38,

5 Verslaving (2015) 11: McRobbie, H., et al. (2014). Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database of Systematic Reviews, 12, CD Walitzer, K. S., et al. (2015). Tobacco smoking among male and female alcohol treatment-seekers: clinical complexities, treatment length of stay, and goal achievement. Substance Use and Misuse, 50, Dr. Jaap C. van der Stel is lector ggz bij de Hogeschool Leiden en senior onderzoeker bij VUmc/GGZ ingeest.

6 Ingezonden Nawoord Jaap C. van der Stel Vanaf de oprichting van dit tijdschrift schrijf ik in elk nummer een column. Meer dan veertig in totaal. Nu is het eindelijk gelukt: een reactie uitlokken. En meteen twee! Blijkbaar moet je toch een beetje jennen om dat voor elkaar te krijgen. In mijn column sprak ik een ergernis uit die ik deel met vele verslaafde rokers, waaronder collega s in de verslavingszorg: hoe kan het dat een evident schadelijke gewoonte die voldoet aan alle criteria van verslaving, zo n beperkte aandacht krijgt in deze sector? Voor mij was de recente evaluatie van de verslavingszorg, waarvoor het Trimbos-instituut een overzichtsrapport schreef, de spreekwoordelijke druppel. Jawel, de opdrachtgever wil alleen iets horen over verslaving aan alcohol en drugs. Maar je hoeft daar niet braaf in mee te gaan en het probleem te benoemen als een leefstijlfactor. Je kunt de kans benutten te wijzen op een tekortkoming in de perceptie van het probleem. Vandaar een sneer naar het instituut. Dat er hiernaast allerlei initiatieven lopen, is mij natuurlijk bekend. Wie de literatuur een beetje bijhoudt, weet dat het gebruik van tabak zeer ernstige gevolgen heeft (Beaglehole et al. 2015), zeker voor mensen met een psychische aandoening (zoals verslaving). Laten we samen, in een brede coalitie, streven naar een tabaksvrije wereld in Dr. J. C. van der Stel ( ) Haarlem, Nederland Verslaving (2015) 11: , DOI: /s Bohn Stafleu van Loghum 2015 Published online: 27 June 2015

7 Verslaving (2015) 11: Literatuur Beaglehole, R., Bonita, R., Yach, D., Mackay, J., & Reddy, K.S. (2015). A tobacco-free world: a call to action to phase out the sale of tobacco products by Lancet, 385, Dr. Jaap C. van der Stel is lector ggz bij de Hogeschool Leiden, beleidsadviseur bij Brijder- Parnassia en senior onderzoeker bij VUmc/GGZ ingeest.

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen

Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en

Nadere informatie

T sstt.. Toename alcoholgebruik 55-plussers. een visie op het. doorbreken van de stilte achter de voordeur. Hogeschool Leiden, cluster Social Work

T sstt.. Toename alcoholgebruik 55-plussers. een visie op het. doorbreken van de stilte achter de voordeur. Hogeschool Leiden, cluster Social Work T sstt.. Toename alcoholgebruik 55-plussers een visie op het doorbreken van de stilte achter de voordeur Hogeschool Leiden, cluster Social Work Studierichting: Cultureel Maatschappelijke Vorming Onderdeel:

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

ERVARINGEN MET DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID ERVARINGSDESKUNDIGHEID

ERVARINGEN MET DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID ERVARINGSDESKUNDIGHEID ERVARINGEN MET DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID ERVARINGEN MET DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID WHO KNOWS?! De inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk van geestelijke gezondheidzorg,

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

EXTRA. Verslavingservaringsdeskundigheid. & Maatschappelijk herstel: het zwarte gat na de behandeling. fotoarchief: Kees C. Keuch

EXTRA. Verslavingservaringsdeskundigheid. & Maatschappelijk herstel: het zwarte gat na de behandeling. fotoarchief: Kees C. Keuch fotoarchief: Kees C. Keuch Verslavingservaringsdeskundigheid & Maatschappelijk herstel: het zwarte gat na de behandeling 0-nummer Extra januari 2008 Van de redactie 0-nummer is een cliëntgestuurd project

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

1 Denken over drinken

1 Denken over drinken 1 Denken over drinken Veel mensen drinken alcohol en de meesten krijgen daar geen ernstige gezondheids- of andere problemen van. Veel anderen merken echter op een zeker moment in hun leven dat drinken

Nadere informatie

13 Verduidelijking van de rookverboden. de Tabakswet

13 Verduidelijking van de rookverboden. de Tabakswet 13 Verduidelijking van de rookverboden in Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Verduidelijking van de rookverboden in, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca ( 33791 ).

Nadere informatie

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD Bestelinformatie: Dit rapport is gratis te downloaden via www.trimbos.nl. Artikelnummer: AF1358 Trimbos-instituut:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Analyses, conclusies en toekomst

Hoofdstuk 8 Analyses, conclusies en toekomst Hoofdstuk 8 Analyses, conclusies en toekomst Er is maatschappelijk gezien meer winst te behalen uit het verhogen van de arbeidsdeelname dan uit het verlagen van de kosten voor medische zorg. Bron: Booz

Nadere informatie

Meedoen en voorop lopen

Meedoen en voorop lopen Meedoen en voorop lopen Een kritisch opbouwende blik op de Nederlandse verslavingszorg. Door een insider Martinus Stollenga Groningen, januari 2013. Meedoen, en voorop lopen! Inhoudsopgave 0. Waarom dit

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Gezond aan het werk samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Expertmeeting 30 januari 2013 Ministerie SZW - Achmea - Erasmus MC Inhoudsopgave 1. Samenwerken aan

Nadere informatie

psychoactieve stoffen

psychoactieve stoffen De beoordeling van psychoactieve stoffen Ontwerp en verantwoording van een beoordelingsen vergelijkingsmodel vanuit farmacologisch en toxicologisch perspectief voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Nulmeting studentbedrijven

Nulmeting studentbedrijven Nulmeting studentbedrijven Eindrapportage Arnoud Muizer Panteia Martin Haring Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9790-7 Rapportnummer : A201357 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie