Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf. Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf. Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer"

Transcriptie

1 Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer Marc TACK teamleider preventie CGG Eclips Gent ssies

2 Van waaruit? CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg - afdeling van CGG Eclips - preventieve en hulpverlenende focus op middelenmisbruik, gokke - modules: Infopunt, Preventie, Vroeginterventie, Hulpverlening & Omgevingszorg Lid en netwerkpartner

3 Inhoudstafel DEEL I Gebruik, problematisch gebruik en verslaving DEEL II Alcohol- en drugproblematiek in werkcontext DEEL III Verandering uitlokken DEEL IV CAO 100 DEEL V Q-ADO

4 DEEL I Gebruik Problematisch gebruik Verslaving

5 Van niet-problematisch gebruik vs problematisch gebruik (VAD, 2002) Meerderheid bevolking Minderheid bevolking Niet-problematisch gebruik Sociaal gebruik Geïntegreerd gebruik Problematisch gebruik Situationeel (veiligheid/gezondheid) Riskant Occasioneel excessief gebruik Chronisch gebruik Proces naar afhankelijkheid (vooral gezondheid; impact op omgeving)

6 Middelenproblematiek is des mensen DSM-III-R diagnose Ooit in het leven In de afgelopen 12 maanden % % Stemmingsstoornis 19,0 7,6 Angststoornis 19,3 12,4 Alcoholmisbruik/ afhankelijkheid 17,2 8,2 Drugsmisbruik/ afhankelijkheid 3,1 1,3 Schizofrenie 0,4 0,2 Eetstoornis 0,7 0,4

7 Verslaving ontstaat uit een fout in het leerproces Normaal leren incident Te vaak te veel te goed incident Stoppen met gebruiken is VERLIESERVARING

8 Verslaving is een progressieve aandoening. De neurobiologische processen die ten grondslag liggen bij de aanleiding verschillen van die van de latere fases. ( Kalivas & Volkow, 2005, AJP 2005) Versterkte aandacht Geremde controle 9

9

10

11 Consequenties voor behandeling «Vroege interventies» hebben betere kans op succesvolle verandering Verwacht weerstand Veranderen van gedrag is meer dan «een andere keuze maken»

12 DEEL II Alcohol- en drugproblematiek in werkcontext

13 Definiëring werkgerelateerd A&D-gebruik Elk gebruik dat zich voordoet tijdens werkgerelateerde uren i.c.: - (onmiddellijk) voorafgaand aan het werk; - tijdens de werktijd inclusief lunchpauzes; - specifieke aangelegenheden ; - de weg van en naar het werk.

14 Problematisch gebruik en werk Bedrijven worden voornamelijk geconfronteerd met functionerings-problemen ten gevolge van alcoholgebruik vooral buiten het werk. Aantal probleemdrinkers: 5 tot 10% beroepsbevolking. Medicatiegebruik wordt onderschat (tot 30% beroepsbevolking) Illegale drugs (vooral cannabis) ook bij volwassenen betekenisvol. Inzake illegale drugs is er buiten de schoolcontext te weinig Belgisch cijfermateriaal onderzoek is aangewezen

15 Met als gevolgen Ziekteverzuim/afwezigheid: twee tot zes keer hoger. 2 types : on the job & stay away Verhoogde kans op bedrijfsongevallen: twee tot vier keer hoger 15 % tot 30% gebeurt onder invloed van alcohol. Toename spanningen in de werkrelaties Kwaliteits- en imagoverlies PR-inspanningen En voor de betrokkene

16 DEELIII VERANDERING UITLOKKEN

17 Zelfwaarde -esteem -efficacy Kennis probleem/context/alternatieven Veiligheid steun/behoud

18 Marc Tack cgg Eclips 5 manieren om te beïnvloeden: Wanneer Plaats Doelstelling Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Modelling Permanent Gehele theater Gewenste alternatieven tonen Grenzen stellen Nu Op de scène De regeloverschrijding stopt object. info / feedback Motiveren Onmiddellijk nadien Geleidelijk proces Aan rand v/d scène Op balkon Leren Begeleiden van een keuze

19 A&D-beleid: deel van een groter geheel (VAD, 2001) veiligheidsbeleid gezondheidsbeleid globaal personeelsbeleid

20 Marc Tack cgg Eclips 5 manieren om te beïnvloeden: Wanneer Plaats Doelstelling Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Modelling Permanent Gehele theater Gewenste alternatieven tonen Grenzen stellen Nu Op de scène De regeloverschrijding stopt object. info / feedback Motiveren Onmiddellijk nadien Geleidelijk proces Aan rand v/d scène Op balkon Leren Begeleiden van een keuze

21 Marc Tack cgg Eclips 5 manieren om te beïnvloeden: Wanneer Plaats Doelstelling Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Modelling Permanent Gehele theater Gewenste alternatieven tonen Grenzen stellen Nu Op de scène De regeloverschrijding stopt object. info / feedback Motiveren Onmiddellijk nadien Geleidelijk proces Aan rand v/d scène Op balkon Leren Begeleiden van een keuze

22 Marc Tack cgg Eclips 5 manieren om te beïnvloeden: Wanneer Plaats Doelstelling Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Modelling Permanent Gehele theater Gewenste alternatieven tonen Grenzen stellen Nu Op de scène De regeloverschrijding stopt object. info / feedback Motiveren Onmiddellijk nadien Geleidelijk proces Aan rand v/d scène Op balkon Leren Begeleiden van een keuze

23 Marc Tack cgg Eclips 5 manieren om te beïnvloeden: Wanneer Plaats Doelstelling Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Modelling Permanent Gehele theater Gewenste alternatieven tonen Grenzen stellen Nu Op de scène De regeloverschrijding stopt object. info / feedback Motiveren Onmiddellijk nadien Geleidelijk proces Aan rand v/d scène Op balkon Leren Begeleiden van een keuze

24

25 DEEL IV CAO 100 (1 april 2009) leidraad op

26 Preventie in het licht van de CAO 100 bevorderen en zorg om welzijn en veiligheid op de werkvloer is een wettelijke verplichting voor de wekgever (rol werkgever) problematisch gebruik (acuut/chronisch) is nadelig voor : - betrokken werknemer - collega s - werkgever A/D beleid dient deel uit te maken van het algemeen gezondheidsen veiligheidsbeleid en het algemeen personeelsbeleid CAO 100 brengt thematiek aan de orde en geeft grenzen aan krachtlijnen : - focus op prestaties & (dis)functioneren op het werk - preventie & hulpverlening - werkgerelateerd gebruik - gefaseerd - consensus mbt beleid noodzakelijk - geldt voor alle werknemers (hoog /laag) - op maat van bedrijf & specifieke risico s Fase 1 : verplicht (beleidsverklaring) 01/04/2010 Fase 2 : Facultatief (uitwerken regels, procedures,.)

27 Preventief beleid verplicht? Elke onderneming uit de private sector (1april 2010) (advies publieke sector) Fase 1 (verplicht): in een eerste fase bepaalt de WG-er de uitgangspunten en de doelstellingen van een preventief beleid in zijn onderneming en werkt hij een beleidsverklaring of intentieverklaring uit, die de krijtlijnen bevat van een preventief A&D-beleid in zijn onderneming. overleg CPBW (doel=consensus) en advies CPBW/OR opname in AR + info aan WN-ers. 4 modellen (zie www. nar.be) : Model 1 : alg. beleidsverklaring, zonder uitwerking (enkel fase 1) Model 2 : alg. beleidsverklaring + verdere uitwerking Model 3 : alg. beleid & uitwerking + regels testen Model 4 : uitgewerkt beleid op alle vlakken (info, preventie, hulp, + regelgeving + nadere regels testen

28 Fase 2 (facultatief) uitwerking van regelgeving, procedures en hulpverlening. Verdere uitwerking fase 2 na opname hiervan in fase 1 Regels uitwerken rond : - beschikbaarheid alcohol op het werk - binnenbrengen alcohol / medicatie / drugs - werkgerelateerd gebruik van alcohol, Procedures uitwerken : - bij vaststelling disfunctioneren - bij regelovertreding - bij onbekwaamheid tot werken (vervoer nr huis, kosten, ) gn recht op gewaarborgd dagloon (is zz te wijten) aansprakelijkheidsgegeven WG Procedures testen : - algemeen beleid opgenomen in AR (fase 1) incl. testmogelijkheid - tijdstippen testen, doelgroepen WN (vb veiligheidsfuncties), procedure, gevolgen positief resultaat (hulpverlening, andere functie, verwijdering, )

29 DEEL V Q-ADO

30 AAN DE SLAG MET Q-ADO 2.0 Welke onderwerpen komen aan bod? Q-ADO bestaat uit een honderdtal vragen (wanneer u de vragenlijst volledig kunt invullen) verspreid over tien categorieën:

31 1. Organisatiegegevens 2. Beschikbaarheid van alcohol op het werk 3. Functioneringsproblemen door problematisch gebruik 4. Regelgeving inzake alcohol en andere drugs op het werk 5. Huidige aanpak van deze functioneringsproblemen 6. Hulpverlening en ondersteuning binnen de organisatie 7. Samenwerking met externe hulpverlening 8. Voorlichting en vorming 9. Stand van zaken beleidsmatig werken 10. Evaluatie met betrekking tot beleidsuitkomsten

32 6. Hulpverlening en ondersteuning binnen de organisatie 7. Doorverwijzing en samenwerking met externe hulpverlening 8. Voorlichting en vorming 9. Stand van zaken beleidsmatig werken 10. Evaluatie met betrekking tot beleidsuitkomsten

33 Wie vult Q-ADO in? Het is de bedoeling dat Q-ADO ingevuld wordt door beleids/sleutelfiguren in de organisatie: - werkgever/hiërarchische lijn; medewerkers van HRM - de vakbondsafgevaardigdenpersoneelsdienst; - medewerkers van de sociale dienst; preventieadviseurs van Interne/Externe D P B. U kunt op de volgende manier te werk gaan: 1. Voorafgaand overleg en één persoon vult Q-ADO in of verschillende personen vullen Q-ADO in - resultaten samenbrengen 2. Collectieve verwerking van uw resultaten via uitnodiging Wilt u een collectieve verwerking van de resultaten? Wilt u alle organisaties van uw netwerk de vragenlijst laten invullen en wilt u een overzicht? VAD kan u de collectieve verwerking van meerdere vragenlijsten in een globaal overzicht leveren. U betaalt een vast deelnamebedrag en een bedrag per verstuurde . Interesse? of 02/423351

34 Tijd voor een besluit De basisassumpties voor een beleid zijn duidelijk : een preventieve benadering gericht op kwaliteitsvol werkbehoud Er zijn steunende partners beschikbaar Het is een zaak van ieder zijn rol Vanuit een synergie van diverse hefbomen is er invloed mogelijk Problemen groeien, oplossingen ook

35 Bedankt voor uw aandacht Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg Lange Violettestraat Gent Infopunt

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Cao 100 alcohol- en drugbeleid

Cao 100 alcohol- en drugbeleid Cao 100 alcohol- en drugbeleid Leen De MEY preventiewerker CGG VAGGA/Verslavingspreventie Marie-Claire LAMBRECHTS VAD/coördinator sector arbeid Studienamiddag CPBW-leden Provinciehuis Antwerpen, 10 november

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Isabel PLETS Assistente Arbeidsrecht, Vakgroep sociaal recht, UGent Advocaat, Lydian, Brussel Willy VAN EECKHOUTTE

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID Alcohol en drugsbeleid in de ondernemingen PRINCIPE Werknemers of uitzendkrachten die op het werk alcohol en drugs gebruiken of onder invloed ervan zijn kunnen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATIE DATUM 08-04-2009 14-04-2009 NUMMER 2009-1937 91788 KONINKLIJK BESLUIT I BELGISCH STAATSBLAD I COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 Zitting van woensdag

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming Instituut voor de autocar ar en de autobus v.z.w. 1 Institut pour l autocar ar et l autobus a.s.b.l. reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming CAO n 100 P R E V E N T I E F A L C O H O L

Nadere informatie

Omzendbrief BZ 2011/3

Omzendbrief BZ 2011/3 Omzendbrief BZ 2011/3 Aan de lijnmanagers en personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid Kabinet van de viceminister-president, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,

Nadere informatie

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013 Anti-alcoholbeleid op het werk ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 Krachtlijnen voor een alcoholbeleid op het werk Zowel werknemers als werkgevers winnen bij een duidelijk alcoholbeleid. De uitwerking

Nadere informatie

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2 PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2 HOE EFFICIËNT OMGAAN ALS WERKGEVER/LEIDINGGEVENDE MET EEN ALCOHOL EN/OF DRUGPROBLEEM OP DE WERKVLOER Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe Prenne

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 4 1 / Is dit een cao over alcoholtesten op het werk? 10 2 / Wat is een goed

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB Bundel Nr 124 Alcohol- en drugspreventie in de bouw Inhoud Inleiding... 3 Wegwijs in dit NAVB dossier... 4 Vierde trimester 2009 Bundel Nr

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan

Nadere informatie

VAD-jaarverslag 2009

VAD-jaarverslag 2009 VAD-jaarverslag 2009 Woord vooraf De VAD-activiteiten 2009 zijn in grote lijnen bepaald door het convenant dat met de Vlaamse overheid is afgesloten. Dit concretiseerde zich in een jaarplan 2009, dat gebaseerd

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs

Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs 05/11/2010 Advies inzake het opstellen van een samenwerkingsprotocol over de coördinatie, implementatie en uitvoering van acties tussen Vlaams, provinciaal, locoregionaal

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 1 Met drugs wordt in deze tekst illegale drugs bedoeld. INHOUD 1. Visietekst met daarin de gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd op de gezondheidsconferentie

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie