Rapportering Stad Antwerpen. Alcoholblik. Therapeutisch Advies Alcohol. CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag Subsidiëring:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportering Stad Antwerpen. Alcoholblik. Therapeutisch Advies Alcohol. CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013. Subsidiëring:"

Transcriptie

1 Rapportering Stad Antwerpen Alcoholblik Therapeutisch Advies Alcohol CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013 Subsidiëring: Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen vzw Door de Vlaamse overheid erkend Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer

2 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Samenstelling stuurgroep en medewerkers Doelgroep Aanbod Adviesgesprekken Ontwikkelingen interne werking m.b.t het project Bijscholing, intervisies en supervisies Cijfermateriaal Cijfers prioritaire doelgroep Aanmeldingen Adviesgesprekken Doorverwijzingen Cijfers secundaire doelgroep Besluit en aanbevelingen

3 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 3 1. Inleiding Het project Alcoholblik is een samenwerkingsverband tussen Stad Antwerpen, CGG Vagga en Free Clinic. Looptijd van het initiatief: 1 september december Er werd beslist om de convenant te verlengen tot 30 juni Vanaf 1 januari 2014 worden de projectmiddelen gehalveerd. Alcoholblik biedt adviesgesprekken aan voor mensen die door de dienst Sociale Interventie van de Stad Antwerpen worden doorgestuurd omwille van het alcoholverbod. De gesprekken gaan door in het woonkantoor in de Lange Beeldekensstraat 219, 2060 Antwerpen. Er is gekozen om de gesprekken te laten plaatsvinden los van de betrokken hulpverlenende organisaties en op een plaats die gemakkelijk te bereiken is voor de doelgroep. De administratieve opvolging van het project gebeurt door CGG Vagga. 2. Samenstelling stuurgroep en medewerkers Stuurgroep: Wim Vanspringel CGG- Vagga Ines De Paepe CGG Vagga Anneleen Lecoutre CGG Vagga Soaad El Allal Stad Antwerpen Winde Hoeyberghs Stad Antwerpen Eva De Bie Stad Antwerpen Tino Ruyters Free Clinic Frieda Matthys Free Clinic Jo Wittoek Free Clinic Medewerkers (1 VTE): Ines De Paepe CGG Vagga 19u/week Anneleen Lecoutre CGG Vagga 9,5u/week Jo Wittoek Free Clinic 19u/week In de loop van het werkingsjaar 2013 werd Aline De Coster binnen de stuurgroep opgevolgd door Soaad El Allal

4 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 4 3. Doelgroep Alcoholblik richt zich op: - prioritair: cliënten doorverwezen door medewerkers van de stad Antwerpen in het kader van een GAS-bemiddeling (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Dit zijn voornamelijk mensen die alcohol misbruiken of een alcoholverslaving hebben, vaak in combinatie met andere verslavende middelen. - secundair: mensen die problematisch alcohol gebruiken of afhankelijk zijn van alcohol en mensen met polymiddelengebruik waaronder ook veelvuldig alcohol. 4. Aanbod 4.1 Adviesgesprekken Wekelijks worden twee zitdagen georganiseerd in het Woonkantoor Noord, Lange Beeldekensstraat , 2060 Antwerpen. In 2013 vonden de zitdagen plaats op woensdagvoormiddag van 9u tot 12u en op donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30. Er vinden gemiddeld genomen drie adviesgesprekken plaats tijdens een zitdag in het woonkantoor. Sporadisch gingen er ook gesprekken door buiten de kantooruren. Dit aanbod is er voor cliënten die overdag niet op afspraak kunnen komen. De avondgesprekken kunnen niet doorgaan in het woonkantoor. Hierdoor wordt er door de hulpverlener per casus bekeken welke locatie het beste lijkt (Vagga of Free Clinic). Er wordt met de cliënten een hulpverleningstraject op maat besproken. Daarbij kan beroep gedaan worden op derden (hulpverleners, organisaties, familie ) die worden betrokken bij het zoeken naar een gepast hulpverleningsvoorstel, mits akkoord van cliënt. In de gesprekken worden hoofdzakelijk de technieken van de motiverende gespreksvoering toegepast. Indien de cliënt op deze uitnodigingen ingaat en zich coöperatief opstelt, wordt dit meegedeeld aan de sanctionerende ambtenaar (aan de hand van een positief advies). Deze kan met dit gegeven rekening houden om de sanctie te seponeren. Er werd een folder opgemaakt om mogelijke cliënten te informeren over het project en de samenwerking tussen de Stad Antwerpen en de hulpverlening. Deze folder wordt gebruikt door de Stad Antwerpen.

5 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA Ontwikkelingen interne werking m.b.t het project In de loop van het jaar 2013 werd het alcoholverbod uitgebreid met een paar straten. Reden van de uitbreiding waren enkele incidenten die plaats vonden onder invloed van alcohol. Hiernaast kwamen ook klachten van zowel buurtbewoners alsook de NMBS die te veel overlast ten gevolge van alcoholgebruik ondervonden. Wegens beroepsgeheim van de hulpverleners werd afgesproken geen inhoudelijke informatie terug te koppelen aan de stadsmedewerkers. Wel wordt er vanuit CGG Vagga maandelijks een overzicht doorgestuurd naar de stadsmedewerkers met hierin alle afspraken en de afgesloten dossiers. In de loop van 2013 werd opgemerkt dat het aantal aanmeldingen binnen het project beperkt bleef. Naar aanleiding hiervan kwam de bedenking naar voren of de huidige methodiek die gehanteerd wordt binnen het project wel de juiste is. Door de hulpverleners werd dan ook het afgelopen jaar een profielanalyse uitgevoerd van het cliënteel binnen het project. Deze analyse kwam tot stand op basis van cliëntbesprekingen. Hieruit konden twee grote groepen weerhouden worden: first offenders en recidivisten. Bij deze laatste groep kwam vanuit de stuurgroep vaker de bedenking of investeren vanuit het project Alcoholblik in deze groep nog langer zinvol is. Een meer specifiek, structureel aanbod lijkt mogelijks meer aangewezen. Er werd dan ook eind 2013 afgesproken recidivisten niet meer aan te melden binnen het project. Toch blijft de bezorgdheid naar deze groep bestaan en zal ook in het werkingsjaar 2014 stilgestaan worden bij de noden van deze groep. Wat de groep First offenders betreft werd naar het einde van het werkingsjaar 2013 door de Stad beslist om hen enkel een waarschuwing mee te geven. Hierdoor zal deze groep niet langer doorgestuurd worden in het kader van de adviesgesprekken. Tenslotte werd besloten om de adviesgesprekken in 2014 niet langer te laten doorgaan in het woonkantoor, maar in de vestiging van CGG Vagga (Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen). De gegevens op de cliëntfolder werd hiervoor aangepast. 4.3 Bijscholing, intervisies en supervisies Als jong evoluerend project blijven we ons steeds bijscholen om de gepaste zorg te kunnen bieden. Hierbij aansluitend hechten we veel belang aan intervisies en supervisies. Volgende studiedagen werden door één of meerdere medewerkers gevolgd: - Lezing over alcohol, geweld en familiaal geweld, Professor Emeritus Joris Casselman, VZW Zijn, 21 maart 13. Tijdens de lezing werd enerzijds een integraal denkkader geschetst voor de complexe problematiek van alcoholgebruik en geweld. Anderzijds werden er ook concrete handvatten aangereikt voor een praktijkgericht handelen.

6 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 6 - Motiverende gespreksvoering, VAD. Deze 5-daagse vorming ging door in het najaar van De laatste follow-up dag vond plaats in februari Motivatie wordt niet beschouwd als een vast concept maar evolueert met de tijd zoals de cirkel van Prochaska en Diclemente aantoont. Om motivatietekorten te benaderen is een praktische methode van motiverende gespreksvoering ontwikkeld, gebaseerd op de theorievorming van Miller en Rollnick. Deze aanpak biedt een bredere kijk op de problematiek en heeft zijn waarde reeds bewezen binnen de verslavingszorg. - Psychodynamisch werken binnen de verslavingszorg, VAD Brussel, 5 december Middelenmisbruik en mentale beperking, POPOVV, CGG VAGGA, 11 september 2013 en 2 oktober Op regelmatige basis vinden intervisies plaats binnen de afdeling verslavingszorg waarbij er gebruik kan worden gemaakt van de expertise van de verschillende hulpverleners, elk vanuit hun discipline. Indien nodig kunnen dossiers hier inhoudelijk uitgebreid besproken worden.

7 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 7 5. Cijfermateriaal 83 Aanmeldingen 159 Geplande adviesgesprekken 53 opgestarte adviesgesprekken 9 Doorverwijzingen 4 Lopende adviesgesprekken 96 Adviesgesprekken 75 Afgeronde adviesgesprekken 109 Cliënten in behandeling met een alcoholprobleem (secundaire doelstelling)

8 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA Cijfers prioritaire doelgroep Aanmeldingen In 2013 werden 83 aanmeldingen gedaan door de stadsmedewerkers Adviesgesprekken In het werkingsjaar 2013 werden in totaal 159 adviesgesprekken ingepland op de twee zitdagen in het woonkantoor. Hiervan hebben er 96 gesprekken effectief plaatsgevonden. Er konden 53 individuele adviestrajecten opgestart worden met cliënten. Deze trajecten liepen van minstens 1 tot maximum 4 gesprekken en waarin in het laatste gesprek een advies geformuleerd kon worden door de hulpverleners. In totaal werden er 75 adviesgesprekken afgerond. Op einde van het werkingsjaar 2013 konden we nog 4 lopende adviesgesprekken tellen Doorverwijzingen 9 mensen werden effectief doorverwezen voor begeleiding naar verschillende instanties, waaronder CGG Vagga, Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg, Free clinic, CAW en Dagcentrum De Vinken. We stellen vast dat weinig mensen effectief ingaan op een verwijzing. In veel gevallen, valt de motivatie tot verandering weg als de maatregel die aanleiding gaf tot de gesprekken ook wegvalt. 5.2 Cijfers secundaire doelgroep Een deel van de mensen die via Alcoholblik adviesgesprekken kregen, zijn ook patiënt in het laagdremelig substitutieprogramma van MSOC Free Clinic. Dit zijn de recidiverende polygebruikers (alcohol en drugs). Zij hebben vaak hun heroïnegebruik onder controle en zijn vrij stabiel met de hulp van substitutiemedicatie (methadon). We zien echter dat hun drang naar middelen en roes verschuift en dat ze meer en meer alcohol gaan drinken. Niet zelden hebben deze mensen het idee dat ze clean zijn. Dan bedoelen ze dat ze geen drugs meer gebruiken maar ze onderkennen daarbij moeilijk te verschuiving naar problematisch alcoholgebruik. Door de GAS-boetes kwamen een aantal van deze mensen bij Alcoholblik. Met de eerste adviesgesprekken als start konden zij gedurende langere tijd op een aanklampende wijze gevolgd worden door de bijkomende middelen van het project. Deze doelgroep kreeg binnen dit project meer aandacht waardoor sommigen een geïndividualiseerd traject op

9 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 9 maat konden afleggen. Het gaat om 36 cases. Deze mensen doorliepen adviesgesprekken bij Alcoholblik en worden verder opgevolgd binnen het MSOC. Fundamentele verandering teweeg brengen bij deze polygebruikers, vergt veel tijd (maanden, jaren) en volgehouden contact. Er dient bij deze groep ook op maat gewerkt te worden. Er is een groep aanwezig in Antwerpen die chronisch kampt met alcoholmisbruik. Dit fenomeen doet zich overal voor. Er zijn experimenten in Canada en Nederland (o.a. Amersfoort, Groningen ) waar wordt gewerkt met gecontroleerde alcoholverstrekking. De resultaten van deze aanpak zijn bemoedigend (zie Dergelijke initiatieven maken het mogelijk om in contact te komen met de doelgroep. De gecontroleerde alcoholconsumptie bij deze chronische groep is daarbij voor een aanzienlijk deel van hen niet een eindstation maar wel een tussenstation naar meer stabiliteit, een betere woonvorm of klinische behandeling met eventueel zelfs abstinentie. Dankzij de middelen van Alcoholblik was er ook de mogelijkheid om extra in te zetten op mensen met een alcoholafhankelijkheid die via andere kanalen zijn ingestroomd (bvb OCMW). Er is in Antwerpen immers een tekort aan capaciteit voor wat betreft ambulante behandeling voor mensen met een alcoholproblematiek. Binnen de secundaire doelgroep waren er in nieuwe cliënten in behandeling met een alcoholprobleem (misbruik of afhankelijkheid). Deze cliënten zijn rechtstreeks ingestroomd bij CGG Vagga. 6. Besluit en aanbevelingen Vanuit de Stad werd in juni 2013 beslist de projectmiddelen voor 2014 te halveren. In de laatste stuurgroepen werd dan ook tijd besteed om de transitie van het project naar het nieuwe werkingsjaar 2014 vlot te laten verlopen. Vanuit de Stad werd er aangegeven dat de resterende middelen van Alcoholblik niet meer kunnen worden ingezet voor de mensen met ernstige problemen op verscheidene levensgebieden en een chronische verslavingsproblematiek. Toch blijft de bezorgdheid binnen de stuurgroep naar deze doelgroep bestaan. Het lijkt dan ook zinvol in 2014 langer stil te staan bij welke noden in deze groep aanwezig zijn en wat helpend voor hen kan zijn. Er werd ook besloten de First offenders niet langer te verwijzen naar de adviesgesprekken, maar hen een waarschuwing mee te geven. De doelgroep die nog beoogd wordt zijn overtreders van het alcoholverbod waar beoordeeld wordt dat het aanbod van Alcoholblik zinvol kan zijn en /of mensen die een eerste maal recidiveren. Gezien het onduidelijk is of dit voldoende instroom zal genereren zullen de middelen slechts tot beschikbaar zijn. Uit de cijfers blijkt dat heel wat gesprekken werden gevoerd met mensen die naast alcohol ook andere verslavingsvormen hadden ontwikkeld. Zij hadden in het verleden of waren momenteel nog in drughulpverleningsprogramma s (meestal MSOC Free Clinic). Daar

10 Rapportering Alcoholblik Jaarevaluatie 2013 CGG VAGGA 10 volgden zij het substitutieprogramma voor hun drugproblematiek, maar ontwikkelden ernaast een alcoholverslaving omdat een nuchter leven een bijzondere opgave blijkt te zijn. In bijna alle gevallen bleek het een groep mensen waarvan de oorsprong van hun huidige alcoholafhankelijkheid ligt in een sterke benadeling in de jeugdjaren. Tijdens de adviesgesprekken kwamen deze thema s telkens terug. Deze mensen, die op eigen kracht geen progressie kunnen maken omdat de ondersteuning uit hun directe netwerk ontbreekt, waren gebaat bij een intensieve, langdurige opvolging waarbij kleine stapjes een grote verandering voor hen kunnen betekenen. Een gedeelte van de projectmiddelen werd hiervoor ingezet (de opvolging van deze doelgroep binnen MSOC Free Clinic) en we zouden het wenselijk vinden dat in een of andere vorm opnieuw te kunnen continueren. Alcoholmisbruik is een veelvoorkomende problematiek in de algemene populatie. Door het alcoholverbod in de stationsbuurt komen een aantal van deze mensen in beeld. Er zijn echter veel meer mensen met deze problematiek die niet in beeld komen. Om hoeveel mensen het gaat is moeilijk in te schatten maar we kunnen er van uitgaan dat het om een behoorlijk grote groep gaat. Schattingen wijzen op 5 à 10% van de algemene bevolking die kampt met problematisch alcoholgebruik. Dat is natuurlijk niet allemaal zichtbaar in de publieke ruimte maar het is er wel. Getuige hiervan zijn het extra aantal mensen (73) dat via de reguliere weg en dankzij de secundaire doelstelling konden instromen in CGG VAGGA. De intentie van de GAS-bemiddeling is mensen die in de openbare ruimte alcohol gebruiken advies te geven rond alcoholproblematiek en hen de weg naar hulpverlening te wijzen. Dit is een moeilijk verhaal omdat velen gemakkelijk hun drinkgedrag minimaliseren. Dat kadert ook in de algemene tolerante houding die onze samenleving heeft tegenover alcohol. Het ligt maatschappelijk moeilijk om een strikter beleid rond alcoholgebruik door te voeren. Getuige hiervan de recente mislukking van het opmaken van een nieuw Alcoholplan en de vaststelling dat er totaal geen maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen die problemen rond alcoholgebruik trachten te beperken. Als samenleving moeten we sterker inzetten op preventie. Een belangrijk element hierbij is echter de publieke opinie en die is nog niet mee. Er moeten inspanningen geleverd worden om de algemene bevolking meer te sensibiliseren rond de problemen van alcoholmisbruik. Aanvullend daarbij is dat er ook een vernieuwd wettelijk kader komt dat de beschikbaarheid van alcohol beter reguleert. Het beïnvloeden van de algemene mentaliteit rond alcohol is geen gemakkelijke opgave maar het is wel de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Ook voor de Stad is er die uitdaging om te blijven stilstaan bij hoe in de toekomst kan worden omgegaan met alcoholmisbruik binnen de stad.

JAARVERSLAG FREE CLINIC VZW

JAARVERSLAG FREE CLINIC VZW Jaarverslag Free Clinic vzw 2012 2013 JAARVERSLAG FREE CLINIC VZW ACTIVERINGSPROJECT - BUBBELS & BABBELS BURO AKTIEF - MSOC ANTWERPEN - PROJECT PLUG-INN - SPUITENPATROUILLE - SPUITENRUIL STRAATHOEKWERK

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

Groenboek Antwerpse Drughulpverleningscentra Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Groenboek Antwerpse Drughulpverleningscentra Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Groenboek Antwerpse Drughulpverleningscentra Gemeenteraadsverkiezingen 2012 et zoals andere vergelijkbare steden wordt ook Antwerpen in N toenemende mate geconfronteerd met een problematiek van middelengebruik

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Werkingsjaar 2011 Dit verslag vermeldt alle activiteiten die de dienst Drugspreventie heeft verwezenlijkt in het werkingsjaar 2011. Dit

Nadere informatie

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens

Nadere informatie

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Jaarverslag 2013 Voor de uitvoering van deze beheersovereenkomst is er een samenwerking tussen vzw

Nadere informatie

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Medisch Sociaal Opvangcentrum Mobiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Werkingsverslag 2012

Werkingsverslag 2012 1 PROJECT LiNK Werkingsverslag 2012 1. Inleiding Het project LiNK werd enkele jaren geleden opgestart om de samenwerking over de verschillende sectoren van de jeugdhulp heen te verbeteren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland Pakket Datum 22 augustus 2014 Betreft Rapport Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs acp@zinl.nl Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden

Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden VVBV 12 december 2013 Dirk.vandevelde@dekiem.be www.verslaafdenzorg.be Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden 1. Inleiding De Vlaamse Vereniging behandelingscentra Verslaafdenzorg

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

CAD Jaarverslag 2011

CAD Jaarverslag 2011 CAD Jaarverslag 2011 De werking van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen, omvat Ambulante en Online Hulpverlening, Preventie en Straathoekwerk. Het werkgebied voor de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland Louise van Tilburg Maart 2010 Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland - 1 - 2010 Lectoraat

Nadere informatie