Tien strategieën voor de Best-in-Class inkoop in de publieke sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tien strategieën voor de Best-in-Class inkoop in de publieke sector"

Transcriptie

1 Tien strategieën voor de Best-in-Class inkoop in de publieke sector De is wereldwijd op een cruciaal punt aanbeland: Voor de eerste keer zijn inkopers in deze sector, gedreven door de marktontwikkelingen en de sterke druk op de budgetten, gedwongen initiatieven te nemen om de prestaties en de transparantie van de organisatie te verbeteren. En het ultieme doel reikt zelfs verder, namelijk om tot ongekende kostenbesparingen te komen door met schaarse middelen de aankoop van hoognodige diensten te realiseren. Auteurs: Patrick de Coucy, Account Director, Frankrijk Paolo Fincato, Business Director, Italië Richard Hogg, General Manager, Verenigd Koninkrijk en Ierland John Shaw, Director of Global Adoption Services BravoSolution June 2012

2 Het nieuwe normaal De is wereldwijd op een cruciaal punt aanbeland: Voor de eerste keer zijn inkopers in deze sector, gedreven door de marktontwikkelingen en de sterke druk op de budgetten, gedwongen initiatieven te nemen om de prestaties en de transparantie van de organisatie te verbeteren. En het ultieme doel reikt zelfs verder, namelijk om tot ongekende kostenbesparingen te komen door met schaarse middelen de aankoop van hoognodige diensten te realiseren. Bij inkoop ligt de focus van oudsher op het beheersen van risico s en het naleven van regels, maar dat begint te veranderen. Risico s en mandaten zijn nog steeds belangrijk, maar ze zijn nu ondergeschikt aan kostenbeheersing en optimalisatie van middelen. Het zal niet eenvoudig zijn om dit nieuwe normaal algemeen geaccepteerd te krijgen; de inkoopstrategie in de publieke sector is in meer dan vijftig jaar nauwelijks veranderd. Hieronder vindt u tien strategieën die worden gehanteerd door enkele van de meest effectieve inkoopgroepen in de publieke sector op nationaal, regionaal en lokaal niveau in Europa, de Verenigde Staten en Latijns Amerika. 1. Transformeren van de inkoopcultuur 2. Invoeren van spendanalyse 3. Aanmoedigen van initiatieven door de politiek en lokale overheden 4. Versterking van leveranciersselectie 5. Opbouwen van een sterke relatie met de leveranciers 6. Centralisatie van sourcing en inkoop 7. Samenwerken en beste praktijken delen 8. Faciliteren van de toepassing van technologieën en processen 9. Niet alleen technologie: focus op de mensen, processen en vaardigheden 10. Samenwerken met het juiste team

3 1. Transformeren van de inkoopcultuur Hoe verander je een cultuur die al sinds mensenheugenis bestaat? Visie, leiderschap en meting komen bijna altijd naar voren als de drie belangrijkste elementen van een succesvolle transformatie. Inkoop vormt daarop geen uitzondering. In elk geval is er een belangrijke verschuiving gaande van een traditionele benadering naar een nieuw model. Het traditionele inkoopmodel in de publieke sector was voornamelijk gericht op het voldoen aan externe beleidseisen, wat resulteerde in een statische checklist -mentaliteit bij de inkoop. In het nieuwe model wordt van een tactische benadering omgeschakeld naar een strategische benadering, waarbij de nadruk veel meer ligt op blijvende, meetbare effecten. niet zien hoe spendanalyse verandering een vliegende start kan geven, en daardoor talrijke mogelijkheden missen om besparingen te realiseren en de sourcing te optimaliseren. Om daadwerkelijk kosten te besparen en de efficiency te verbeteren, moet de hele organisatie inzicht hebben in hoeveel er aan inkopen wordt uitgegeven, voor welke producten en diensten en bij welke leveranciers. In de Visie worden de beperkingen van de bestaande cultuur aangegeven en ook de mogelijkheden van een betere aanpak van een hardnekkig probleem. Het begint allemaal met een visie op verandering. De leiding moet het natuurlijke potentieel van inkoop begrijpen en zich erbij betrokken voelen alvorens het fundament voor verandering te leggen. De leiding transformeert de visie in verandering. Elke verandering stuit hier en daar op weerstand. Tegelijkertijd voelen de meeste professionals al een sterke publieke druk en zoeken ze de voldoening die het behalen van betere resultaten oplevert. Daarom hebben de effectiefste organisaties alle inkoopchefs met de passie, autoriteit en politieke invloed die nodig zijn om de bestaande situatie te veranderen, en de programmatische kennis en ervaring om kostenbesparingen te realiseren. Meting is de laatste en misschien wel de belangrijkste stap. Het meten van het sourcingsucces werd vroeger voornamelijk gevalideerd aan de hand van tactische kengetallen, waaronder het aantal gehouden e-veilingen en specifieke compliance benchmarks. De nieuwe kans, afgedwongen door de druk om de kosten te verlagen, degradeert deze benchmarks tot table stakes. Zinvollere kengetallen geven informatie over kwaliteit, spend under management, gerealiseerde besparingen, efficiencyverbetering en toepassing van nieuwe technologieën. 2. Invoeren van spendanalyse Inkooptransformatie begint met spendanalyse. Het is ontluisterend hoeveel organisaties in de publieke sector Inzicht in de uitgaven van de hele organisatie heeft een trickle-down effect door alle functies heen: het draagt bij om contractuele discrepanties te identificeren, niet-contractuele uitgaven op te sporen, kansen voor volumegebaseerde inkoop aan het licht te brengen, onderhandelingen te verbeteren, leveranciersprestaties te meten en uiteindelijk om weglekken van besparingen in organisaties te stoppen. De Britse Government Procurement Service (GPS) beheert de inkopen van de hele centrale overheid. Dit jaar is de dienst begonnen met het samenvoegen van inkoopgegevens van zeventien overheidsdiensten met meer dan leveranciers. Het doel: volledig inzicht krijgen in de overheidsinkopen, strengere eisen aan het contractbeheer en efficiëntere sourcing. Tot een paar jaar geleden werd dit niet eens voor mogelijk gehouden, en nu wordt het gezien als s werelds grootste initiatief op het gebied van spendanalyse.

4 3. Aanmoedigen van initiatieven door de politiek en lokale overheden Het stimuleren van de lokale economie staat naast kostenbesparing bovenaan op de prioriteitenlijst van de meeste overheden. De voortdurende economische instabiliteit biedt een unieke kans om hun sourcingstrategieën bij overheidsopdrachten in overeenstemming te brengen met bredere overheidsprioriteiten, en invloed uit te oefenen op lokale overheden. Zo zijn er de initiatieven van de Welsh Assembly Government. In 2008 heeft de Assembly, die de uitgaven in heel Wales beheert, xchangewales geïmplementeerd, een strategisch sourcingprogramma dat veertig overheidsdiensten en departementen de mogelijkheid biedt om leveranciersinformatie te delen, samen te werken bij beste praktijken en de voordelen van groepsinkopen te benutten. Meer dan 1000 inkopers maken dagelijks gebruik van het programma. Het initiatief leverde niet alleen de eerste vijf jaar 200 miljoen aan inkoopvoordelen op, het maakte ook meteen duidelijk dat de overheid zich wil inzetten voor de lokale economieën. De diensten werken samen en rapporteren over kwesties met hoge prioriteit die direct van invloed zijn op de werkgelegenheid en de inkomsten, waaronder het aantal opdrachten dat aan het midden- en kleinbedrijf wordt gegund, en hoeveel wordt besteed bij lokale bedrijven. De Assembly houdt zelfs bij hoeveel werk wordt gegund aan ondernemingen die grotendeels Welsh zijn. 4. Versterking van leveranciersselectie Strengere selectiebepalingen, beperkingen op onderhandelingen, openbare aanbestedingen en concrete selectiecriteria maken het optimaliseren van de sourcingactiviteiten voor overheidsdiensten moeilijker. Vroege gebruikers van het nieuwe normaal bewijzen dat twee samenhangende strategieën de winsten kunnen verveelvoudigen: zoveel mogelijk concurrentie genereren door 100% transparant te zijn over wat u nodig hebt van leveranciers. Door specifieker te zijn over de eisen die u aan sourcing en categorieën stelt, zullen de offertes meer op uw wensen zijn toegesneden. Daarmee bespaart u stappen in de aanbestedingsprocedure en dus kosten. Herziening van de offerteaanvragen om de efficiency te verbeteren. Twee strategieën die gemakkelijk te implementeren zijn: het aantal toegestane bijlagen beperken (om de beoordelingstijd te reduceren) en gestructureerde vragen stellen om de offertes van leveranciers te versterken. 5. Opbouwen van een sterke relatie met de leveranciers De waarde van spendanalyse reikt verder dan enkel kosten besparen. De verkregen gegevens maken prognoses haalbaar en realistisch, wat weer zorgt voor een hechtere en meer op samenwerking gerichte relatie met leveranciers. Overheidsorganisaties hebben geen al te beste naam bij leveranciers vanwege de onzekere samenwerking. Veel overheidsdiensten gaan alleen de markt op om een beoordeling te kunnen maken. Als ze een offerte vragen, vragen ze om niet-gegarandeerde contracten, die de kosten van de leverancier weer opdrijven. Meer volwassen sourcingteams gaan de markt op als ze precies weten wat ze nodig hebben. Deze ervaren sourcinggroepen kunnen volumes garanderen, wat de kosten terugdringt, de contractvoorwaarden verbetert en de onderhandelingspositie van het team versterkt. Leveranciers die bekend zijn met de doelstellingen van de dienst zijn eerder geneigd te helpen bij het realiseren ervan; het is veel moeilijker om goed werk te leveren op basis van ruwe schattingen en giswerk. 6. Centralisatie van sourcing en inkoop Toen de stad Parijs (Frankrijk) meer grip op de uitgaven van de stad wilde krijgen, wisten haar inkoopleiders al dat centralisatie van essentieel belang zou zijn. De doelstelling

5 Tien strategieën voor de Best-in-Class van de stad was ambitieus: 350 overheidsorganisaties samenvoegen tot vijf grote inkoopclusters en hun indirecte inkopen combineren. Hoewel het jaren duurde om het project te voltooien, was de ROI het eerste jaar al meetbaar. De stad bespaarde meer dan 15 procent en versterkte haar inkoopmacht. Een ander succesvol voorbeeld van centralisatie is te vinden in de regio Emilia Romagna in Italië. Om kosten te besparen en de sourcing en inkoop te optimaliseren, heeft Emilia Romagna Intercent-ER opgericht. Intercent-ER, dat volledig wordt gefinancierd door de regio, heeft een e-procurement systeem opgezet dat procedures voor overheidsopdrachten beheert voor meer dan 700 overheidsbedrijven in de hele regio. De nadruk ligt daarbij vooral op het regionale gezondheidssysteem: consolideren van de uitgaven, contracten en onderhandelingen. De harde besparingen waren aanzienlijk: meer dan 10 procent vergeleken met de gemiddelde prijzen die de overheid voorheen betaalde, in totaal 460 miljoen euro in de periode Bijna elke lokale overheid heeft dezelfde kansen. Door de inkoop te centraliseren kunnen organisaties gemeenschappelijke inkoopbehoeften aan het licht brengen, gefragmenteerde categorieën en contractuele discrepanties opsporen, en besparingen realiseren door volumekortingen en een sterkere onderhandelingspositie. Centralisatie bevordert ook de samenwerking, een andere motor voor efficiency. 7. Samenwerken en beste praktijken delen Terwijl medewerkers van de ene dienst een categorie voor het eerst inkopen, is het zo goed als zeker dat iemand anders bij dezelfde overheid de ins en outs van die marktplaats al kent. Overheidsorganisaties behoren alle tot hetzelfde team met dezelfde missie en collegiale samenwerking zou vanzelfsprekend moeten zijn. Twee succesvolle voorbeelden zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar duizenden inkoopmedewerkers van overheidsorganisaties regelmatig informeel tips, content en kennis uitwisselen via landspecifieke netwerken voor online educatie. De deelname is door de economische crisis sterk toegenomen een stijging van 900 procent sinds De directe praktische waarde van dit heterogene sociale netwerk blijft nieuwe gebruikers aantrekken en er worden gemeenschappen opgebouwd bij alle diensten van de centrale overheid, de staten en de lokale overheden, en bij commerciële organisaties. 8. Faciliteren van de toepassing van technologieën en processen Er is een verontrustende ontwikkeling gaande in de publieke sector: organisaties die gebukt gaan onder bezuinigingen op hun budget hebben niet alleen hun technologische investeringen teruggeschroefd, maar doen ook vrijwel niet meer aan opleiding. Dit heeft een blijvend effect op de efficiency en op de toepassing; de ROI van zelfs de beste technologieën zal kelderen als de medewerkers niet de juiste processen en technieken toepassen. Bij de 180 overheidsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk waar in 2011 de toepassing van esourcing werd gemeten, maakte 35 procent van de medewerkers bij de sourcing nog steeds gebruik van , en velen herhaalden handmatige processen in de sourcingtool. Volledige efficiencywinsten werden zelden behaald. De regering van Mexico werd met een soortgelijk probleem geconfronteerd. Ondanks een grote investering in een nieuw esourcing platform enkele jaren geleden, was de toepassing onaanvaardbaar laag. Uit onderzoek uitgevoerd na de installatie blijkt dat inkoopmedewerkers niet alle mogelijkheden van de tool kenden en geen procesroadmap hadden om daadwerkelijk besparingen te realiseren; net als in het Verenigd Koninkrijk herhaalden velen simpelweg handmatige processen. De prestaties verbeterden nadat professionele trainings - en certificatieprogramma s waren ingevoerd. 9. Niet alleen technologie: focus op de mensen, processen en vaardigheden Zoals hierboven al is aangegeven is er meer nodig dan een softwarepakket om een blijvende verandering teweeg te brengen. Vaardigheidsontwikkeling, werknemermentaliteit en excellente processen zijn allemaal van cruciaal belang. Volgens onderzoeksbureau Gartner kan de juiste combinatie van vaardigheden, processen en technologieën de financiële resultaten van een organisatie met 30 cent per dollar verbeteren. 1 Maar elk hoofd Inkoop in de publieke sector met een visie, en de wens om het personeel in lijn te brengen met de organisatie, zal erkennen dat er nog veel medewerkers zijn die 1 Uitstekende Sourcing Realiseren (Reaching Sourcing Excellence), Deel 1: Hoe 30 Cent van Elke Uitgegeven Dollar Over Te Houden (How To Keep 30 Cents of Every Dollar Spent) - Juni 2009 Gartner Inc.

6 Tien strategieën voor de Best-in-Class hun werk als tactisch zien, en tevreden zijn met de vink het vakje aan -benadering om aan de externe beleidseisen te voldoen. De noodzaak tot verandering moet worden versterkt door het hele managementteam en ingevuld met een actiepan om specifieke doelstellingen te halen. Het uitgangspunt is een organisatiebrede beoordeling van vaardigheden om essentiële gebieden te identificeren waar procescompetenties of harde vaardigheden ontbreken, gevolgd door een kader voor gerichte training om de leemtes op te vullen. 10. Samenwerken met het juiste team De juiste partner, en technologie, zijn van essentieel belang om de inkoop te transformeren. Nu veel verkopers om aandacht strijden kan zelfs het stellen van prioriteiten al tijdrovend zijn, en het selectieproces kan een probleem vormen. Beperk het speelveld teneinde te bewerkstelligen dat uw doelstellingen het gesprek op gang te brengen. Zorg ervoor dat de offertes aan uw behoeften voldoen, en dat ze niet de toekomstige productroadmap van een verkoper weerspiegelen. De perfecte inkooppartner moet: goed op de hoogte zijn van uw locale en regionale regelgeving bewezen hebben zijn aanbod op de klant af te kunnen stemmen in dit geval om aan uw specifieke behoeften te voldoen veel ervaring en succes in de publieke sector hebben beschikken over systemen die de toepassing bevorderen en de vaardigheden stimuleren waarde kunnen toevoegen die verder reikt dan de technologie Over BravoSolution Supply managers staan nu meer dan ooit onder druk om meer besparingen te realiseren, relaties met strategische leveranciers te ontwikkelen en te onderhouden, aanbestedingsprocedures te versnellen, en excellente processen te handhaven. CPO s en sourcingprofessionals die met deze diverse, maar consistente uitdagingen worden geconfronteerd, moeten op zoek naar maatoplossingen die snel ROI opleveren voor hun bedrijf. BravoSolution levert toonaangevende software en diensten die afgestemd zijn op de behoeften van de hedendaagse geavanceerde supply management organisaties. Onze dienstverlenende organisatie, een van s werelds grootste teams van professionals die zich uitsluitend richten op advisering op het gebied van inkoop en sourcing, levert slanke, gerichte diensten voor de ondersteuning van strategische inkoop- en sourcinginitiatieven. Onze marktleidende softwaretoolkit ondersteunt de hele supply management-levenscyclus in tal van bedrijfstakken, regio s en bedrijfsmodellen. Op dit moment profiteren meer dan professionals in zestig verschillende landen van de technologie en diensten van BravoSolution, en realiseren daarmee tastbare voordelen zoals grotere procesefficiency, beslissingsondersteuning, kostenbesparing, betere procesgovernance, verhoging van de kwaliteit van de relaties met verkopers en de mogelijkheid om de grote hoeveelheid sourcing-gerelateerde gegevens in hun organisatie te delen, te begrijpen en te gebruiken. BravoSolution heeft vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, de Benelux, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Amerika, Mexico en China.

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT. rning]. impact.

DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT. rning]. impact. DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT rning]. impact. HET SALES M.B.A. MODEL WAAROM EEN SALES M.B.A.? OM DEZE UITKOMSTEN TE LEVEREN: M. MEESTERSCHAP VAN HET BEROEP Een echte expert

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Tender

ibisapps IBIS4Tender ibisapps IBIS4Tender online budgetten aanbesteden bewaken Quote Online aanbesteden met IBIS4Tender is transparant en voorkomt fouten. Daarnaast is het voor alle betrokkenen ook veel eenvoudiger. Transparanter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Rode draad. Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Sheet: 2 7e Nationale EP Seminar & Expo

Rode draad. Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Sheet: 2 7e Nationale EP Seminar & Expo Introductie Hoe sterk is de eenzame fietser? Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Cris Bijker, director Procurement Imtech NV Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Sheet: 1 7e Nationale EP

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

De publieke inkoper in tijden van crisis

De publieke inkoper in tijden van crisis De publieke inkoper in tijden van crisis Jan Telgen Universiteit Twente Agenda Wat betekent een crisis voor de publieke sector? De standaard reactie: bezuinigen Stimuleren economie met inkoop! Hoe dan?

Nadere informatie

Kantoorartikelen & Computersupplies. Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies??

Kantoorartikelen & Computersupplies. Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies?? Kantoorartikelen & Computersupplies Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies?? Agenda 1. Voorstellen 2. Categoriemanagement Rijksoverheid 3. Categoriemanagement

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie