Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo BEGELEIDERSVERSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE"

Transcriptie

1 Examendossier NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Crebo BEGELEIDERSVERSIE

2 NIVEAU 4 middenkader engineering Crebo Examendossier kwalificerend Projectbegeleiders, Praktijkopleiders en Beoordelaars Artikelnummer:

3 NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Versie 1 - juni 2012 EXAMENDOSSIER kwalificerend PROJECTWIJZER 12C KWALIFICEREN MIDDELS EEN DUAAL OF DEELTIJDTRAJECT Artikelnummer: Gebaseerd op kwalificatiedossier: Middenkader Engineering Uitstroom: Technicus Crebo-nummer: Projectbegeleiders, Praktijkopleiders en Beoordelaars

4 COLOFON Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Directeur en managementteam M. Wouters, L. Fine, B. Huijberts, I. Rabelink en A. Pijnenburg De volgende docenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit kwalificerend dossier H. Bakker, BCTI projectmanagement W. Slebus, ROC Nijmegen R. de Jong, ROC Landstede Harderwijk C. Otten, ROC Rivor Tiel P. Vrakking, ROC Rijn en IJssel Arnhem M. Starmans, ROC Albeda Rotterdam J. de Graaf, ROC ASA Utrecht H. de Geest, ROC ASA Utrecht C. Theuns, ROC Tilburg L. Hendriks, ROC Midden Nederland Utrecht A. Papa, ROC Aventus Apeldoorn D. Gray, ROC Flevoland Almere C. Alberts, ROC Nijmegen R. Kassius, ROC Albeda Rotterdam W. de Wit, ROC Albeda Rotterdam T. de Vaal ROC Zadkine Rotterdam M. van der Vlist ROC Midden Nederland Utrecht Werkgroepleider A.G. Bol Redactie M. Brok en A. G. Bol Omslag/Lay-out Studio Blanche Foto s/figuren Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat de Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld heeft. Degenen die menen alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

5 1 INHOUD 1 INLEIDING INFORMATIE VOOR DE STUDENT Inleiding Kwalificering Beoordeling Cesuur en Normering Hulpmiddelen AFNAMECONDITIES Plaats van uitvoering Complexiteit Omschrijving proces van afname Stroomschema proces van afname VOORBEREIDING Inleiding Richtlijnen examenopdracht Verwerven en vaststellen eigen examenopdracht UITVOERING Inleiding Omschrijving werkzaamheden per werkproces RESULTAAT Inleiding Formulier goedkeuring en vaststelling examenopdracht Beoordelingsformulieren per werkproces Overzicht bewijsmaterialen

6 7 NEDERLANDS EN MODERNE VREEMDE TALEN Communicatie algemeen Nederlands Moderne Vreemde Talen (Engels) REKENEN EN WISKUNDE LEREN, LOOPBAAN, BURGERSCHAP AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE ORGANISATIE Algemene informatie over het examen Onderbouwing uitgangspunten examendossier Aanvullende informatie voor de verantwoordelijke op het ROC Aanvullende informatie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie Aanvullende informatie voor de beoordelaars KWALIFICEREND DOSSIER BIJLAGEN BIJLAGE 1 Omschrijving kerntaken en voorbeeldprojecten BIJLAGE 2 Beoordelingsmethoden BIJLAGE 3 Handreiking reflectieverslag BIJLAGE 4 Handreiking beoordelingsgesprek BIJLAGE 5 Handreiking presentatie BIJLAGE 6 Begrippen en afkortingen BIJLAGE 7 De fasemethode BIJLAGE 8 Scoretabel BIJLAGE 9 Omrekentabel van O-V-G naar cijfers BIJLAGE 10 Voorbeeld formulier weekstaat BIJLAGE 11 Formulier Feedback examen door studenten BIJLAGE 12 Formulier voor feedback examen door betrokkenen uit het bedrijfsleven

7 1 INLEIDING 1 Beste collega, Voor u ligt de begeleidershandleiding voor het examendossier/ projectwijzer 12c van de opleiding Middenkader Engineering. Dit is de routebeschrijving voor de afsluitende en kwalificerende periode van de opleiding. Tijdens deze periode kwalificeert de student zich voor alle vier de kerntaken van de opleiding. Afhankelijk van de mogelijkheden doet hij dit deels bij een bedrijf en deels bij het ROC of volledig bij één of meerdere bedrijven. Als de student de vier kerntaken met werkprocessen uit deze projectwijzer naar behoren heeft gerealiseerd, ontvangt hij het diploma Middenkader Engineering uitstroomrichting Technicus. De student gaat in overleg met het ROC bepalen waar hij zich voor de kerntaken wil en kan kwalificeren. Het kan zijn dat hij dat volledig bij één of meerdere bedrijven kan doen. Het kan ook zijn dat hij dat deels bij een of meerdere bedrijven, maar ook deels op het ROC gaat doen. Het is wel van belang dat, voor de student met kwalificeren begint, hij een totaaloverzicht en afspraken heeft waar hij wat gaat doen. In hoofdstuk 4 staat uitgebreid beschreven hoe het kiezen van bedrijven en werkzaamheden in zijn werk gaat. De projectwijzer is zo opgebouwd dat de student eerst aangestuurd wordt om het kwalificerende traject zelf te organiseren. Vervolgens 5

8 vindt hij in deze projectwijzer de instructie, de opdrachtomschrijving en de beoordelingsformulieren voor de uit te voeren kerntaken met werkprocessen. Kwalificerend werken heeft de kenmerken van een examen. De kerntaak moet zelfstandig door de student worden uitgevoerd en de producten worden kwalificerend beoordeeld. De producten, maar ook het competente handelen, zullen beoordeeld worden door de praktijkopleider van het bedrijf en door de begeleider van het ROC. Als de student gemeld heeft dat het product af is, dient het te worden beoordeeld. Het product kan dan niet meer worden aangepast voor een betere beoordeling. De beoordelingen, die de student per werkproces krijgt voor het inzetten van kennis, vaardigheden en voor zijn werkhouding, zijn definitief. Meer over begeleiden en beoordelen staat in de hoofdstukken 2, 3, 4 en bijlage 2. Wij adviseren u de beoordelingen na het afronden van een werkproces zo snel mogelijk aan de student kenbaar te maken. De student heeft dan tijdens het uitvoeren van de volgende werkprocessen nog mogelijkheden zich te verbeteren. Hoe het Competentie Gericht Onderwijs met de methode van het Consortium Beroepsonderwijs georganiseerd wordt, hoe iedereen die betrokken is bij dit examendossier kan werken en hoe er geëvalueerd en beoordeeld kan worden, staat allemaal omschreven in het Basisdocument Middenkader Engineering. Dit examendossier is zo opgebouwd dat de student werkproces voor werkproces kan uitvoeren en de benodigde bewijzen kan verzamelen. Voor het kwalificeren is het van belang dat hij zelf alle bewijzen verzamelt die daarvoor nodig zijn. Wij adviseren u de student alle bewijzen in dit dossier op te laten slaan. Aan het einde van deze periode kan de student het volledige dossier bij de examencommissie inleveren. Het ROC kan het dossier een bepaalde periode bewaren voor de onderwijsinspectie. 6 KWALIFICEREND DOSSIER

9 1 INLEIDING In deze begeleidershandleiding staat exact dezelfde tekst als in de studentenversie. Informatie voor de begeleiders is toegevoegd in aanvullende grijze vlakken. In hoofdstuk 10 staat aanvullende informatie die van belang is voor de organisatie en de beoordelaars. Digitale ondersteuning en aanvullingen bij dit examendossier kunt u vinden bij Veel succes met de begeleiding en beoordeling van de student en zijn examen. 7

10 8 KWALIFICEREND DOSSIER

11 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT INLEIDING In dit hoofdstuk vind je de nodige informatie over je examen, beoordeling, cesuur en toegestane hulpmiddelen. Tijdens het examen is het van belang dat je alle bewijzen verzamelt die nodig zijn om je te kwalificeren. Een lijst met de daarvoor benodigde bewijsstukken vind je in paragraaf 6.4. De gerealiseerde bewijsstukken kun je in dit examendossier opslaan of in een digitale omgeving. De werkwijze is verder dezelfde als tijdens het opleidende deel van je opleiding. 2.2 KWALIFICERING Door het competent uitvoeren van de hieronder omschreven werkprocessen, kwalificeer je je voor de kerntaken van het kwalificatiedossier Middenkader Engineering, uitstroomrichting Technicus. 9

12 De overheid heeft, om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de beroepsopleidingen, vastgesteld dat je je op zijn minst voor een deel in het bedrijfsleven dient te kwalificeren. Daarom kwalificeer je je met behulp van deze projectwijzer deels of helemaal in het bedrijfsleven. De beoordeling wordt te allen tijde gedaan door mensen van het bedrijf en door mensen van het ROC. Het ROC is eindverantwoordelijk voor de kwalificering. Voor het verkrijgen van je diploma moeten alle werkprocessen met Voldoende of Goed aangetoond competent te zijn beoordeeld. Kerntaak 1: Werkproces 1.1: Competenties: Werkproces 1.2: Ontwerpt producten of systemen Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens M Analyseren T Instructies en procedures opvolgen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Uitwerken van ontwerpen Competenties: T Instructies en procedures opvolgen E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen Werkproces 1.3: Kiezen van materialen en onderdelen Competenties: L Materialen en middelen inzetten Werkproces 1.4: Maken van een kostenberekening Competenties: J Formuleren en rapporteren E Samenwerken en overleggen Kerntaak 2: Bereidt productiewerk voor Werkproces 2.1: Verzamelen en verwerken van productiegegevens Competenties: M Analyseren T Instructies en procedures opvolgen E Samenwerken en overleggen Werkproces 2.2: Maken van een tekening(pakket) Competenties: T Instructies en procedures opvolgen E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen Werkproces 2.3: Organiseren van mensen en middelen Competenties: J Formuleren en rapporteren Q Plannen en organiseren E Samenwerken en overleggen 10 KWALIFICEREND DOSSIER

13 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Kerntaak 3: Werkproces 3.1: Begeleidt productiewerk Begeleiden van het productieproces Competenties: B Aansturen J Formuleren en rapporteren Q Plannen en organiseren Werkproces 3.2: Bewaken begroting Competenties: J Formuleren en rapporteren E Samenwerken en overleggen Werkproces 3.3: Uitvoeren kwaliteitscontroles Competenties: B Aansturen J Formuleren en rapporteren Werkproces 3.4: Opleveren van werk Competenties: J Formuleren en rapporteren R Op de behoeften en de verwachtingen van de klant richten Kerntaak 4: Werkproces 4.1: Competenties: Werkproces 4.2: Competenties: Onderhoudt producten en systemen Inspecteren en testen van producten en systemen B Aansturen J Formuleren en rapporteren T Instructies en procedures opvolgen R Op de behoeften en de verwachtingen van de klant richten Optimaliseren van producten en systemen S Kwaliteit leveren L Materialen en middelen inzetten K Vakdeskundigheid toepassen 2.3 BEOORDELING Beoordeling van werkprocessen Tijdens je examen wordt beoordeeld of je de werkprocessen die bij elk van de vier kerntaken horen, competent uitvoert. Een werkproces omvat werkzaamheden die je competent moet uitvoeren met een gewenst resultaat. Voor iedere competentie die bij een werkproces hoort, wordt gekeken naar het resultaat van je werkzaamheden, naar je gedrag en naar het inzetten van je kennis en vaardigheden. Het resultaat van je werkzaamheden kan een product zijn, een dienst, een tevreden klant enzovoort. 11

14 Kerntaak Werkproces: omschrijving werkzaamheden met gewenst resultaat Competenties: omschrijving gedrag en inzet kennis en vaardigheden met een gewenst resultaat In hoofdstuk 5 staat voor elk werkproces omschreven welke werkzaamheden je moet verrichten, welke kennis en vaardigheden je moet tonen en welke producten je moet leveren. In hoofdstuk 6 vind je vervolgens voor elk werkproces een apart beoordelingsformulier. Daarop staan de beoordelingsmethoden die worden toegepast, de beoordelingcriteria en de gewenste resultaten. Werkprocessen worden beoordeeld met: O = onvoldoende V = voldoende G = goed. Hoe de score tot stand komt, ligt vast in de cesuur (zie paragraaf 2.4). Werkprocessen O-V-G 12 KWALIFICEREND DOSSIER

15 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Beoordelingsmethoden Om tot een zo objectief mogelijk oordeel te komen word je beoordeeld door meerdere personen, op meerdere plaatsen en op meerdere manieren. Om jouw werken op meerdere manieren te kunnen beoordelen worden vijf beoordelingsmethoden ingezet: 1. Observatie Je beoordelaar observeert je als je aan het werk bent. Hij stelt vast of je werkt volgens de prestatie-indicatoren en of je kennis en vaardigheid toont. 2. Productbeoordeling Je beoordelaar stelt vast of je product voldoet aan de eisen die bij het product staan aangegeven. 3. Reflectieverslag Je beoordelaar leest in je verslag waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en wat je precies gedaan hebt om tot het resultaat te komen. 4. Beoordelingsgesprek Je beoordelaar vraagt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, welke kennis en vaardigheden je hebt ingezet. Hij achterhaalt zo nodig wat jouw aandeel is geweest wanneer je een werkproces in een groep hebt uitgevoerd. 5. Presentatie Jij legt uit waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, welke kennis en vaardigheden je hebt ingezet en wat jouw aandeel is geweest wanneer je een werkproces in een groep hebt uitgevoerd. In bijlage 2 staat omschreven wat de beoordelingsmethoden precies inhouden en hoe en door wie ze worden uitgevoerd. 13

16 Beoordelen van producten De aangegeven producten moeten voldoen aan alle (eventueel wettelijke) eisen die de branche en/of de beroepspraktijk en/of de opdrachtgever stellen. In de beoordelingsformulieren staat bij de producten aangegeven aan welke criteria ze moeten voldoen. Producten worden beoordeeld met O V G. O Onvoldoende Een product is onvoldoende wanneer niet wordt voldaan aan een of meer van de criteria bij het product. V Voldoende Een product is voldoende wanneer wordt voldaan aan de criteria bij het product. G Goed Een product is goed wanneer het resultaat bovengemiddeld is. Producten O-V-G 14 KWALIFICEREND DOSSIER

17 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Beoordelen van competenties Bij elk van de competenties bij een werkproces staat aangegeven wat het gewenste resultaat moet zijn en welk competent gedrag van je wordt verwacht. Het gewenste resultaat is meestal een product of een dienst. Voor de beoordeling van je gedrag staan bij de competentie de prestatie-indicatoren en wordt er naar het inzetten van je kennis en vaardigheden gekeken die in hoofdstuk 5 bij het werkproces staan. De beoordelaars bepalen in principe door middel van observatie en als er een product is met productbeoordeling of je competent hebt gehandeld. In een aantal gevallen wordt één van de aanvullende beoordelingsmethoden ingezet: Reflectieverslag Beoordelingsgesprek Presentatie Competenties worden beoordeeld met O V G. O Onvoldoende aangetoond Het gewenste resultaat is onvoldoende en/of je laat het gewenste gedrag onvoldoende zien en/of je zet onvoldoende kennis en/of vaardigheden in. V Voldoende aangetoond Het gewenste resultaat is voldoende en je laat het gewenste gedrag zien en je zet voldoende kennis en vaardigheden in. G Goed aangetoond Het gewenste resultaat is voldoende of goed. Je gedrag is bovengemiddeld en/of je zet kennis en vaardigheden bovengemiddeld in. Competenties O-V-G 15

18 Proces van beoordeling Van tevoren moet aan jou bekend gemaakt worden wanneer een kwalificerende beoordeling plaatsvindt. Het kan zijn dat er meerdere beoordelingsmomenten zijn over een langere periode. Het kan ook zijn dat de beoordeling in één keer of enkele keren binnen een korte tijd plaatsvindt. De volgorde van activiteiten en de beoordeling kan als volgt plaatsvinden: Je start met de uitvoering van de kwalificerende werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden word je geobserveerd. Je levert op de in je planning opgenomen tijdstippen de vastgestelde producten in. Je levert waar nodig ter verduidelijking eventuele reflectieverslagen in. Tijdens een beoordelingsgesprek kunnen vragen ter verduidelijking worden gesteld. Tijdens een presentatie vertel je zelf wat je gedaan hebt en waarom. Welke methode bij welk werkproces gehanteerd wordt, staat in de beoordelingsformulieren van paragraaf 6.3. Daarin staan ook de prestatie-indicatoren en de criteria die bepalen of een product aan de eisen voldoet. De eindbeoordeling van een competentie gebeurt op basis van de uitkomsten van alle beoordelingsmethoden. De eindbeoordeling van een werkproces gebeurt door minimaal twee personen en gebeurt op basis van de cesuur zoals in paragraaf 2.4 omschreven. Als een werkproces met O wordt beoordeeld zullen de beoordelaars in het vak Opmerkingen toelichten waarom ze tot die score zijn gekomen. Bij dit examen kunnen, in tegenstelling tot de opleidende periode, producten of werkprocessen niet meer verbeterd worden voor een betere beoordeling! De verantwoordelijke van het ROC bespreekt de resultaten met jou. Je hebt te allen tijde recht op inzage in de door jou ingeleverde bewijsstukken met de daarbij behorende beoordeling. Je ondertekent de beoordelingsformulieren voor gezien. 16 KWALIFICEREND DOSSIER

19 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Als alle werkprocessen gereed en beoordeeld zijn, beslist de examencommissie op basis van de gehanteerde cesuur (zie paragraaf 2.4) en het examenreglement van het ROC of je geslaagd bent, of je gezakt bent of dat je recht hebt op een herkansing. BEGELEIDING De meeste beoordelingen bij deze projectwijzer zullen door de praktijkopleider in het bedrijf en de begeleider van het ROC worden gedaan. U kunt per werkproces en van het hele traject een overzicht maken van wie, wat beoordeelt. Uitgaande van minimaal twee beoordelaars per werkproces. Beoordelaars worden gekozen op basis van de inhoud van een werkproces en van de beschikbare personen om de student in de betreffende periode te begeleiden. Het overzicht van de beoordelaars kunt u aan de student kenbaar maken. 2.4 CESUUR EN NORMERING Examen Voor het behalen van dit examen moet je voor alle kerntaken tenminste een Voldoende behalen. Kerntaak Een kerntaak is Voldoende als alle onderliggende werkprocessen tenminste beoordeeld zijn met Voldoende. Een kerntaak is Goed als 55% van de onderliggende werkprocessen beoordeeld is met Goed en de overige werkprocessen met Voldoende. Werkproces Een werkproces is Voldoende als 55% of meer van de onderliggende competenties met Voldoende of Goed is beoordeeld. Een werkproces wordt beoordeeld met Goed als 55% of meer van de competenties is beoordeeld met Goed en de overige competenties met Voldoende. 17

20 Competentie Een competentie wordt beoordeeld met Voldoende als alle bijbehorende producten met een Voldoende beoordeeld zijn. Je hebt het gewenste gedrag laten zien met het bijbehorende resultaat en je hebt voldoende kennis en vaardigheden getoond. Een competentie wordt beoordeeld met Goed als alle bijbehorende producten met een Voldoende of Goed beoordeeld zijn. Je gedrag is bovengemiddeld en/of je toont bovengemiddelde kennis of vaardigheden. Een school kan afwijken van deze cesuur. In zo n geval word je tijdig op de hoogte gesteld van de door jouw school gehanteerde cesuur. BEGELEIDING In veel gevallen kan via de beoordelingsmethoden Observatie en Productbeoordeling de score op een competentie worden vastgesteld. Alleen wanneer het gevraagde competente gedrag onvoldoende zichtbaar is en onvoldoende of niet tot uitdrukking komt in de producten, wordt een van de overige beoordelingsmethoden ingezet. De cesuur wordt gelegd op het niveau van de competenties omdat de verschillen in kwaliteiten/mogelijkheden tussen de studenten zitten in de competenties. De essentie van het beroep is vastgelegd in de beschrijving van de werkprocessen. Daarom stellen wij dat de studenten alle werkprocessen met minimaal een voldoende moeten afsluiten. 2.5 HULPMIDDELEN Alle in het vakgebied gebruikte hulpmiddelen zijn toegestaan. BEGELEIDING Het ROC kan een overzicht geven van bijzondere hulpmiddelen zoals PC, laptop, softwarepakketten enzovoort. 18 KWALIFICEREND DOSSIER

21 3 AFNAMECONDITIES PLAATS VAN UITVOERING De kerntaken, die uitgevoerd worden aan de hand van dit examendossier, worden volledig bij één of meerdere bedrijven gerealiseerd of deels bij het ROC en deels bij bedrijven. Aan de hand van de formulieren goedkeuring en vaststelling examenopdracht (paragraaf 6.2) maak je inzichtelijk, wat waar wordt gedaan. 3.2 COMPLEXITEIT Dit examen is geschreven op het niveau van kwalificatie dossier en dient ook op dat niveau te worden uitgevoerd. Dit betekent: Het is een omvangrijk project. De beroepscontext is complex. De projectopdracht dient zelfstandig uitgevoerd te worden. Waarbij het vragen van hulp tot een van de competenties behoort. Het niveau van het examen ligt op het niveau van de kwalificatie. Nederlands lezen, luisteren, gesprekken voeren, schrijven en spreken wordt uitgevoerd op niveau B2. Engels lezen, luisteren, gesprekken voeren, schrijven en spreken wordt uitgevoerd op niveau A2. Rekenen wordt uitgevoerd op niveau X2. 19

22 3.3 OMSCHRIJVING PROCES VAN AFNAME Nr. Activiteit Betrokkenen Documenten 1. Start voorbereiden examen Voorlichting geven aan de student over zijn kwalificering 2. Verwerven van passende examenopdracht De student kan een examenopdracht verwerven door: een project met alle vier de kerntaken bij één bedrijf uit te voeren verschillende kerntaken bij verschillende bedrijven uit te voeren kerntaken bij één of verschillende bedrijven en één of meer kerntaken bij het ROC uit te voeren 3. Goedkeuren van de examenopdracht Er wordt vastgesteld of de examenopdracht(en) aan de in paragraaf 4.2 gestelde eisen voldoet/voldoen 4. Plannen Afstemmen waar en wanneer er wat wordt uitgevoerd en beoordeeld Beschikbaarheid betrokkenen 5. Voldoen aan startvoorwaarden ROC stelt vast dat de student, voordat hij met het examen begint, heeft voldaan aan de voorwaarden van het opleidende deel van de opleiding Student Verantwoordelijke ROC Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Vaststellingscommissie van het ROC Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Student Verantwoordelijke ROC Examendossier Examenreglement van het ROC Examendossier Hoofdstuk 4 Examendossier Hoofdstuk 4 Formulieren goedkeuring en vaststelling paragraaf 6.2 Examendossier Hoofdstuk 4 Toezichtskader onderwijsinspectie gebied Start uitvoering examen Definitieve start van de kwalificerende werkzaamheden 7. Uitvoering opdracht Uitvoering van de opdracht(en) Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Examendossier Examendossier Hoofdstuk 5 20 KWALIFICEREND DOSSIER

23 3 AFNAMECONDITIES 8. Beoordelen per werkproces door diverse beoordelaars Beoordeling vindt voornamelijk plaats tijdens de uitvoering De beoordelaars observeren de student tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden volgens de voorgeschreven systematiek Beoordelingsformulieren worden ingevuld 9. Bepalen eindbeoordeling De beoordelaars komen per werkproces tot een gezamenlijke beoordeling 10. Bewijsstukken verzamelen De student verzamelt alle bewijsstukken in zijn examendossier De student levert zijn examendossier in bij de verantwoordelijke van het ROC 11. Controleren bewijsstukken Controleren of alle bewijsstukken aanwezig zijn 12. Vaststellen eindbeoordeling Op basis van de vastgelegde cesuur wordt: overgegaan naar diplomeren een herkansingstraject afgesproken 13. Diplomering Na afronding van dit examen, Nederlands, Moderne Vreemde Talen, LLB en eventueel andere in het KD genoemde zaken Verantwoordelijken ROC Verantwoordelijke bedrijf Verantwoordelijken ROC Verantwoordelijke bedrijf Student Verantwoordelijke ROC (Sub) examencommissie Alle betrokkenen Examendossier Hoofdstuk 2.3, 6, 10.3 en bijlage 4 Examendossier Paragraaf 10.3 Examendossier Hoofdstuk 6 Bewijsstukken Examendossier Hoofdstuk 6 Examendossier Paragraaf 2.4 Diploma BEGELEIDING Op basis van de bovengenoemde activiteiten kan een kwalificerend traject worden gepland. 21

24 3.4 STROOMSCHEMA PROCES VAN AFNAME 1. Start voorbereiden examen 2. Verwerven van passende examenopdracht 3. Goedkeuren van de examenopdracht Nee 4. Plannen 5. Voldoen aan startvoorwaarden Werken aan Startvoorwaarden Nee 6. Start uitvoering examen 7. Uitvoeren examenopdracht 8. Beoordelen per werkproces door diverse beoordelaars 9. Bepalen eindbeoordeling 10. Bewijsstukken verzamelen 11. Controleren bewijsstukken Herkansing 12. Vaststellen eindbeoordeling Niet voldaan Voldaan 13. Diplomeren 22 KWALIFICEREND DOSSIER

25 4 VOORBEREIDING INLEIDING Het doel van dit hoofdstuk is dat je vaststelt welke kerntaak je waar gaat uitvoeren. In overleg met de vaststellingscommissie van het ROC wordt het uit te voeren project of de uit te voeren deelopdrachten definitief vastgesteld. De uitkomst wordt vastgelegd op de formulieren van paragraaf 6.2. Je vraagt eerst om voorlichting en advies over kwalificering aan de begeleider van het ROC. Wat is de gewoonte en wat zijn de mogelijkheden die het ROC biedt! Vervolgens zoek je één of meerdere bedrijven waar je je voor alle, voor een aantal of voor één van de vier kerntaken kunt kwalificeren. Als je niet alle kerntaken in het bedrijfsleven kunt uitvoeren, kun je je wellicht voor een kerntaak of een deel van een kerntaak op het ROC kwalificeren. De kwalificerende activiteiten hoeven niet gedurende de hele werkperiode bij het bedrijf plaats te vinden. Je kunt bijvoorbeeld eerst bij het bedrijf ingewerkt worden, waarna je duidelijke afspraken maakt over de periode en de werkzaamheden om te kwalificeren. Het bedrijf dient bereid te zijn je deze werkzaamheden zelfstandig te laten uitvoeren en je te beoordelen. 23

26 4.2 RICHTLIJNEN EXAMENOPDRACHT De onderstaande kerntaken moet je uitvoeren om je te kwalificeren. 1. Ontwerpt producten of systemen 2. Bereidt productiewerk voor 3. Begeleidt productiewerk 4. Onderhoudt producten en systemen Het kan zijn dat je ze allemaal in de vorm van een project bij één bedrijf uit kan voeren. Het kan ook zijn dat dit niet mogelijk is en dat je bij verschillende bedrijven deelopdrachten uit kan voeren. Per bedrijf doe je dan één of meer kerntaken. Het kan ook zijn dat je bij één of meerdere bedrijven een aantal kerntaken uit kan voeren, maar dat het noodzakelijk is ook één of twee kerntaken op het ROC te doen. 24 Het project of een deelopdracht heeft de volgende kenmerken: De werkzaamheden van het project of de deelopdracht worden gewoonlijk door een middenkaderfunctionaris uitgevoerd. De opdrachtgever formuleert het project of de deelopdracht zodanig duidelijk en compleet dat je deze zelfstandig uit kunt voeren. Natuurlijk kan er tijdens de werkzaamheden altijd om verduidelijking en advies gevraagd worden. Het project of de deelopdracht geeft de mogelijkheid alle, bij de kerntaak behorende, werkprocessen uit te voeren. Het project of de deelopdracht heeft een complexe, maar heldere context. Het is duidelijk wie de opdrachtgever is, op welke locatie het eindproduct wordt geplaatst en in welke ruimte/omgeving het wordt geplaatst. Ook is duidelijk met wie er wordt gecommuniceerd tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van het project, wie de gebruikers zijn en of het een eenmalig product is of dat er serieproductie volgt. Bij de realisatie van de opdracht(en) draag je verantwoordelijkheden die een Technicus Middenkader Engineering gewoonlijk ook heeft nl.: werkt binnen de wereld van de industrie, dienstverlening, service en onderhoud KWALIFICEREND DOSSIER

27 4 VOORBEREIDING kan dit doen bij kleine, middelgrote en grote bedrijven is kostenbewust, klantgericht, kwaliteitsbewust, heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden De Technicus Middenkader Engineering houdt zich gewoonlijk bezig met: het ontwerpen, maken en onderhouden van producten en systemen het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van productiewerk het bewaken van planning, budget en kwaliteit de oplevering en de nazorg van projecten. In hoofdstuk 5 en in bijlage 1 van dit dossier worden de kerntaken en de bijbehorende werkzaamheden/werkprocessen uitgebreid omschreven. In bijlage 1 vind je ook een aantal voorbeeld- of referentieprojecten om het door jou te kiezen project mee te vergelijken. Dit kan je inzicht geven in wat een examenopdracht ongeveer in kan houden. 4.3 VERWERVEN EN VASTSTELLEN EIGEN EXAMENOPDRACHT Bestudeer de omschrijvingen van de kerntaken en de bijbehorende werkzaamheden in hoofdstuk 5, en in bijlage 1 goed om een indruk te krijgen van inhoud en niveau. Beslis welke kerntaak je waar uit wilt gaan voeren. Mooi is het natuurlijk als je bij één bedrijf in de vorm van een project alle kerntaken kunt doen. Op de manier zoals je bij eerdere BPV-perioden hebt geleerd, zoek je een bedrijf of bedrijven waar je denkt de kerntaken uit te kunnen voeren. Als je een deeltijdopleiding afsluit, kan dat wellicht je eigen werkgever zijn. Tijdens een gesprek met de vertegenwoordiger van het BPVbedrijf bespreek je jouw wensen en verwachtingen. Je vertelt op welke kerntaak of kerntaken je je bij hen wilt kwalificeren en wat dat inhoudt. Je vraagt ook of iemand van het bedrijf je kwalificerend kan beoordelen. Het bedrijf heeft natuurlijk ook wensen en heeft misschien wel extra mogelijkheden te bieden. Je overlegt over start- en einddatum van de werkperiode bij het bedrijf, over werktijden, vergoeding, reiskosten, werkkleding, 25

28 rijbewijs, verzekeringen, VCA en mogelijkheden om aan de kwalificering te werken. Vraag het bedrijf of zij, conform hoofdstuk 4.2, willen omschrijven welke project of welke deelopdracht je gaat voeren en aan welke eisen het resultaat moet voldoen. Als je met het bedrijf tot overeenstemming bent gekomen, volgt de ondertekening van de overeenkomst. Hiervan gaat het origineel naar de administratie van je school en bewaar jij een kopie in dit projectdossier. Vul het vaststellingsformulier in als je binnen één bedrijf, alle kerntaken in een project realiseert. Als je op verschillende plaatsen verschillende deelopdrachten doet, dan vul je de formulieren t/m in. Geef het formulier of de formulieren, samen met de omschrijving van het project of de opdrachten en de gestelde eisen, ter ondertekening aan je begeleider van het ROC. Zorg dat je de opdrachtomschrijving en het ondertekende formulier retour ontvangt. Doe de opdrachtomschrijvingen met de gestelde eisen en de ondertekende formulieren als eerste bewijsstukken bij paragraaf 6.2 in dit dossier. BEGELEIDING ROC Vanuit het ROC kunt u de student, begeleiden bij het kiezen van een bedrijf of bedrijven. Ook kunt u aangeven welke mogelijkheden uw eigen ROC heeft met betrekking tot het laten verrichten van kwalificerende opdrachten. Formeel keurt de examencommissie een door het bedrijf omschreven project/deelopdracht goed. U bepaalt zelf wie namens die examencommissie de vaststellingsformulieren ondertekent. Bedrijf Als bedrijf is het belangrijk dat u vaststelt welke kwalificerende werkzaamheden u de student kunt laten doen. Wees u ervan bewust dat de kwalificerende werkzaamheden niet gedurende de gehele werkperiode van de student hoeven plaats te vinden. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gedurende een door u nader vast te stellen periode. Het kan verheldering geven om de omschrijving van de bijbehorende werkprocessen in hoofdstuk 5 en de kerntaakomschrijving met voorbeeldprojecten van bijlage 1 te lezen. Stel ook vast wie de begeleiders en de beoordelaars van de student worden. Zorg dat degene die gaat beoordelen op de hoogte is van de beoordelingsmethoden en de beoordelingsformulieren. 26 KWALIFICEREND DOSSIER

29 5 UITVOERING INLEIDING Wanneer je start bij je bedrijf is het belangrijk een aantal zaken helder te krijgen. Wie zijn je begeleiders, met wie maak je afspraken over de opdracht en de periode van kwalificeren en wie gaan jou beoordelen? De eerste dag op het bedrijf zal weer een hele ervaring zijn. Je doet er veel nieuwe indrukken op en je toont ambitie en gedrevenheid! Als je al bij het bedrijf in dienst bent, is dat natuurlijk eenvoudiger. Weekstaten bijhouden Vanaf dag 1 leg je al je activiteiten vast in weekstaten. Dit doe je op een duidelijke en beknopte manier. De originelen bewaar je in dit dossier, kopieën stuur je naar je begeleider van het ROC. Het kan zijn dat je bedrijf eigen formulieren heeft voor weekstaten, anders kun je het voorbeeld van bijlage 10 gebruiken. Uitvoeren kwalificerende kerntaak Wanneer jijzelf en je begeleider vinden dat je klaar bent om je kwalificerende activiteiten te gaan doen, leg je de start- en de einddatum duidelijk vast. Vervolgens stel je de begeleider van het ROC op de hoogte. De periode kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. 27

30 De instructie voor het kwalificeren staat per werkproces omschreven in paragraaf 5.2. De criteria, die bepalen of de producten die je maakt als voldoende kunnen worden beoordeeld, staan in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Hierin staat ook beschreven aan welke voorwaarden een product moet voldoen. Lees dit per werkproces goed door. Producten die als bewijsstuk dienen, doe je in dit dossier. Als de producten te groot zijn, maak je er foto s van. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van alle bewijsstukken. Hoe er door observatie wordt beoordeeld of je competent hebt gehandeld, staat onder de prestatie-indicatoren in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Bestudeer deze om te weten waar op gelet wordt. Ook de beoordelingen door middel van een reflectieverslag, beoordelingsgesprek of presentatie, staan omschreven in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Terugkommomenten op school Er zijn momenten tijdens de kwalificerende periode waarop je teruggaat naar het ROC. Tijdens deze bijeenkomsten kun je de voortgang bespreken met je begeleider en mogelijk ervaringen uitwisselen met medestudenten. Neem het bijgewerkte dossier altijd mee naar zulke gelegenheden. Organisatie bezoek BPV-begeleider Je spreekt met je BPV-begeleider van het ROC af wanneer hij, op een voor jou belangrijk moment, op bezoek komt om de voortgang te bespreken. Bij dit bezoek geef je een rondleiding door het bedrijf, laat je iets van je eigen werkzaamheden zien en nodig je jouw praktijkopleider uit. Een verslag van het gesprek tijdens dit bezoek, doe je in dit examendossier en je stuurt een kopie naar de projectbegeleider en naar de praktijkopleider. Op eigen initiatief kan de BPV-begeleider natuurlijk vaker komen. 28 Presenteren Aan het einde of na afloop van je kwalificerende werkzaamheden houd je een presentatie op je bedrijf voor vertegenwoordigers van het bedrijf en je BPV-begeleider. Eventueel kunnen er KWALIFICEREND DOSSIER

31 5 UITVOERING medestudenten en andere belangstellenden aanwezig zijn. Voor deze presentatie maak je een uitnodiging en een spreekschema en/ of hand-outs. De presentatie kan gehouden worden volgens de handreiking in bijlage 5 of volgens de regels van je ROC. Gebruik in ieder geval ook je eigen inspiratie. Het belangrijkste van de presentatie is dat je de in de beoordelingsformulieren genoemde punten duidelijk naar voren brengt. Functioneringsgesprekken Je legt je werkzaamheden en ervaringen tijdens deze kwalificerende periode vast in dit examendossier. Dit dossier vormt de basis voor het afsluitende functioneringsgesprek dat je met de praktijkopleider gaat voeren. Je maakt hiervoor zelf een afspraak. In het functioneringsgesprek komt het volgende aan de orde: Hoe heb je bij het bedrijf gedurende de hele periode gefunctioneerd? Hoe heb je je verantwoordelijkheden naar het ROC laten zien? Wat heb je zelf nog te leren? Wat kan het BPV-bedrijf van jou leren? Hoe zijn de kwalificerende werkzaamheden verlopen? Van het functioneringsgesprek maak je een kort verslag. Diplomering Voor het behalen van je diploma is het van belang dat je alle werkprocessen van alle kerntaken Voldoende of Goed competent hebt uitgevoerd en dat je hebt voldaan aan de gestelde eisen voor de BPV. BEGELEIDING In deze kwalificerende periode is het dus van belang dat de student voldoet aan de door het ROC gestelde eisen voor wat betreft de BPV, zoals: Het vastgestelde aantal werkdagen controleren op de weekstaten Het bezoeken van de terugkomdagen Het houden van een eindpresentatie Het hebben van een laatste functioneringsgesprek Daarnaast gaat het om kwalificering op kerntaken. Hiervan worden de bewijzen verzameld die bij de betreffende kerntaken met werkprocessen horen. 29

32 5.2 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN PER WERKPROCES Hieronder staat per kerntaak en per werkproces omschreven wat de uit te voeren werkzaamheden zijn, welke kennis en vaardigheden je moet tonen en welke producten of je in moet leveren Kerntaak 1. Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1 Werkproces 1.1 Ontwerpt producten of systemen Verzamelen en verwerken ontwerpgegevens Bij aanvang van het project ga je alle benodigde gegevens verzamelen, bestuderen en analyseren. Daarbij stel je vast wat de doelgroep is en welke behoeften daar leven. Je stelt een overlegschema op en je gaat een marktonderzoek doen. Na overleg breng je de klantenwens helder in beeld. Vervolgens omschrijf je precies wat je gaat ontwerpen en je geeft informatie waaraan het eindproduct zal voldoen. Er wordt verwacht dat je aan de hand van een schets de installatie of het product mondeling toelicht. Dit doe je door de werking, de bijzondere eigenschappen, de voordelen en de kwaliteit ervan te bespreken. Ook geef je aan waarom je juist deze oplossing voor het project of voor jouw deelproject hebt gekozen. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen, zijn: het hanteren van de kwaliteitseisen die zijn gesteld kennis van het vakjargon binnen de branche Engelstalige instructie lezen het lezen van technische tekeningen en schema s. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Ontwerpgegevens 30 KWALIFICEREND DOSSIER

33 5 UITVOERING Kerntaak 1 Werkproces 1.2 Ontwerpt producten of systemen Uitwerken van het ontwerp Op basis van de ontwerpgegevens maak je alle benodigde ontwerptekeningen. De tekeningen en schema s zijn voldoende duidelijk en compleet om de werking weer te geven en een kostprijsberekening te kunnen maken. Van de tekeningen moeten later tijdens de werkvoorbereiding nog wel productie- en detailtekeningen gemaakt worden. Je gebruikt bij het uitwerken een elektronisch tekenprogramma. Het is verstandig met je begeleider te overleggen welke tekeningen noodzakelijke zijn. Je overlegt en brainstormt regelmatig met je begeleider, de opdrachtgever en andere interne en/of externe medewerkers om de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het ontwerp af te wegen. Je maakt aan de hand van de STARRT-methode (bijlage 3) in een reflectieverslag duidelijk op welke manier je hebt samengewerkt en wat de resultaten van het samenwerken zijn. Door middel van een beoordelingsgesprek maak je aan het einde van deze kerntaak aan de beoordelaars duidelijk wat je ontworpen hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en welke kennis je hebt toegepast. Een handreiking voor het houden van een beoordelingsgesprek staat in bijlage 4. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: kennis van de kwaliteitseisen die zijn gesteld kennis van producten die je kunt leveren het lezen van technische tekeningen en schema s tekenvaardigheden werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Ontwerptekeningen Reflectieverslag 31

34 Kerntaak 1 Werkproces 1.3 Ontwerpt producten of systemen Kiezen van materialen en onderdelen Als het ontwerp gereed is, inventariseer je voor alle geplande materialen en onderdelen wat het meest geschikte merk en type is. Afhankelijk van het doel zullen er aan de materialen lagere, hogere of specifieke eisen gesteld worden. Soms zal de prijs medebepalend zijn. Na de inventarisatie maak je definitieve keuzes en leg je een materiaal- en een onderdelenlijst aan voor de realisatie van het project. Door middel van een beoordelingsgesprek maak je aan het einde van deze kerntaak aan de beoordelaars duidelijk welke materialen jij gekozen hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en welke kennis en vaardigheden je hebt toegepast. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van kwaliteitseisen hanteren van moderne communicatiemiddelen kennis van materialen en middelen die bij het product worden toegepast lezen van technische tekeningen en schema s werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Materiaal- en onderdelenlijst 32 KWALIFICEREND DOSSIER

35 5 UITVOERING Kerntaak 1 Werkproces 1.4 Ontwerpt producten of systemen Maken van een kostenberekening Je maakt een kostprijsberekening van de realisatiekosten voor het product, systeem of de installatie. Hierbij maak je de kosten per post en voor het totaal inzichtelijk. Je kunt hierbij denken aan materiaalkosten, arbeid, reiskosten, werkplekgerelateerde kosten enzovoort. Overleg regelmatig met je projectbegeleider, je begeleider Techniek, Bedrijfskunde of met andere specialisten. Door middel van een beoordelingsgesprek maak je aan de beoordelaars duidelijk hoe je de kostprijsberekening gedaan hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en welke kennis en vaardigheden je hebt toegepast. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: kennis van de materialen en de middelen die bij het werk worden toegepast kennis van de kwaliteitssystemen en de kwaliteitseisen die worden gesteld kennis van producten en diensten die je kunt leveren kennis van de instructies en de procedures waar je je aan hebt te houden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Voorcalculatie Bewijs beoordelingsgesprek 33

36 BEGELEIDING In de bovenstaande studententekst zijn alleen de producten opgenomen die de studenten als kwalificerend bewijsmateriaal aan moeten leveren. Tijdens de kwalificerende periode worden er meer producten van de student verwacht zoals weekstaten, gespreksverslagen en andere zaken. U kunt als begeleider van het ROC of als opdrachtgever natuurlijk ook producten of verantwoordingsvragen toevoegen. Voor het uitwerken van het ontwerp kunt u als begeleider vaststellen wat voor tekeningen u wilt zien. Houd er rekening mee dat er bij de werkvoorbereiding nog productie- en detailtekeningen gemaakt moeten worden. De beoordelingscriteria voor de producten en de prestatie-indicatoren voor het competente handelen van de student zijn te vinden in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Deze geven tevens richting waar de producten en het handelen aan moeten voldoen. Tijdens het uitvoeren van de kwalificerende werkzaamheden en tijdens de verschillende overlegmomenten kunt u het competente handelen van de student observeren en beoordelen. Doe dit aan de hand van de prestatie-indicatoren in de beoordelingsformulieren. De aanvullende beoordelingen door middel van een beoordelingsgesprek bij werkproces 1.2, 1.3 en 1.4 kunnen in één gesprek plaatsvinden. Dit gesprek kunt u houden aan de hand van de STARRT-methode zoals die in bijlage 4 is omschreven. Het gaat er vooral om dat u de student beoordeelt op de criteria uit de beoordelingsformulieren en op zijn competente handelen. Laat de student op tijd weten wat de criteria zijn en wat voor vragen hij kan verwachten. 34 KWALIFICEREND DOSSIER

37 5 UITVOERING Kerntaak 2. Bereidt productiewerk voor Kerntaak 2 Werkproces 2.1 Bereidt productiewerk voor Verzamelen en verwerken van productiegegevens Je onderzoekt welke gegevens beschikbaar moeten zijn ten behoeve van de productie of de installatie van je product. Denk aan materiaallijsten, realisatieafspraken, begin- en eindtijd van de realisatie, geschikte leveranciers voor materialen en middelen en kwaliteitseisen. Je analyseert deze gegevens grondig, combineert verschillende gegevens uit verschillende bronnen en overlegt zo nodig met anderen. Je verwerkt en registreert de gegevens volgens geldende bedrijfsvoorschriften, zodat complete en juiste productie- of installatiegegevens beschikbaar zijn. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van de gestelde kwaliteitseisen kennis van de materialen en middelen die bij het werk worden toegepast lezen van Engelstalige instructie lezen van technische tekeningen en schema s. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: De productiegegevens 35

38 Kerntaak 2 Werkproces 2.2 Bereidt productiewerk voor Maken van een tekening(pakket) Met de bij werkproces 2.1 verzamelde gegevens maak je een compleet tekeningpakket bestaande uit productietekeningen en materiaallijsten. Diverse mensen (afdelingen) moeten in staat zijn om met de afzonderlijke tekeningen deelproducten of delen van de installatie te maken. Dit tekeningenpakket moet volgens beproefde methoden en richtlijnen worden gemaakt, zodat er een voor het bedrijfsleven correct pakket ontstaat. Je overlegt regelmatig met collega s, leidinggevende en/of andere begeleiders over de inhoud van de productietekeningen en de mate van detaillering. Na afronding van de kerntaak verantwoord je datgene wat je gedaan hebt bij dit werkproces door middel van een beoordelingsgesprek met je praktijkopleider van het bedrijf. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van de gestelde kwaliteitseisen kennis van de gestelde kwaliteitsystemen en de kwaliteitseisen kennis van benodigde wet en regelgeving werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Set werktekeningen 36 KWALIFICEREND DOSSIER

39 5 UITVOERING Kerntaak 2 Werkproces 2.3 Bereidt productiewerk voor Organiseren van mensen en middelen Je stelt de hoeveelheden vast van: aantallen manuren, materialen, onderdelen en middelen die nodig zijn om het product of de installatie te realiseren. Daarbij orden je de hoeveelheden in aantallen en eenheden met waar nodig een specificatie. Je bepaalt in overleg de fasering, uitvoeringsvolgorde, de inzetdatum van materieel, materiaal, mensen en middelen en legt dit volgens de geldende bedrijfsregels vast. Je maakt de planning inzichtelijk in een strokenplanning. Vanuit de materiaallijsten maak je bestellijsten om naar de diverse leveranciers te sturen. In een reflectieverslag leg je vast hoe de planning en de bestellijsten tot stand zijn gekomen. (Het reflectieverslag wordt geschreven volgens de STARRT-methode van bijlage 3.) Tot slot verantwoord je datgene wat je gedaan hebt bij werkproces 2.2 en 2.3 door middel van een beoordelingsgesprek met je praktijkopleider bij het bedrijf. Dit gesprek kun je houden aan de hand van de in bijlage 4 omschreven handreiking. Het gaat er vooral om dat je vragen kunt beantwoorden over de criteria uit de beoordelingsformulieren en dat je aantoont dat je voortdurend competent hebt gehandeld. De beoordeling van de producten heeft al eerder plaatsgevonden. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van moderne communicatiemiddelen hanteren van benodigde Arbo-, veiligheid- en milieuvoorschriften hanteren van de voorschriften van het ROC kennis van de materialen en middelen die bij het werk worden toegepast kennis van de gestelde kwaliteitsystemen en de kwaliteitseisen lezen van Engelstalige instructie 37

40 planningsvaardigheden werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Werkplanning Bestellijsten Reflectieverslag Bewijs beoordelingsgesprek BEGELEIDING Tijdens het uitvoeren van bovenstaande werkprocessen zullen de studenten waarschijnlijk veel aan de begeleider en de opdrachtgever vragen. Mogelijk vraagt de student hoe het tekeningenpakket er uit moet zien, welke productietekeningen gemaakt moeten worden en wat de bedrijfsregels voor een tekeningenpakket zijn. U kunt zich hierop voorbereiden door de bedrijfsregels op papier vast te leggen, dan kan het product daaraan getoetst worden. Observeer en beoordeel de student tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden aan de hand van de prestatie-indicatoren uit de beoordelingsformulieren. De beoordelingscriteria voor de producten en de prestatie-indicatoren voor het competente handelen van de student zijn te vinden in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Deze geven tevens richting waar de producten en het handelen aan moeten voldoen. De aanvullende beoordelingen door middel van een beoordelingsgesprek bij werkproces 2.2 en 2.3 kunnen in één gesprek plaatsvinden. Dit gesprek kunt u houden aan de hand van de STARRT-methode zoals in bijlage 4 is omschreven. Het gaat er vooral om dat u de student beoordeelt op de criteria uit de beoordelingsformulieren en op zijn competente handelen. Laat de student op tijd weten wat de criteria zijn en wat voor vragen hij kan verwachten. 38 KWALIFICEREND DOSSIER

41 5 UITVOERING Kerntaak 3. Begeleidt productiewerk Kerntaak 3 Werkproces 3.1 Begeleidt productiewerk Begeleiden productieproces Tijdens de realisatie houd je de actuele status van het werk bij en je vergelijkt deze met de planning. Zo nodig pas je de planning aan. Je bespreekt de voortgang van het werk steeds met je begeleider en brengt alle betrokkenen bij het project op de hoogte als er aanpassingen zijn t.o.v. de planning. Om op het einde verrassingen te voorkomen, rapporteer je ruim voor de oplevering schriftelijk aan de opdrachtgever en je begeleider hoe het werk verloopt en wanneer ze de oplevering kunnen verwachten. Bij de oplevering van het project verantwoord je in een presentatie, de gewerkte tijdsduur voor het realiseren, licht je de afwijkingen t.o.v. de gemaakte planning toe en benoem je de ondernomen acties om afwijkingen t.o.v. de planning te voorkomen. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: kennis van de gestelde kwaliteitsystemen en de kwaliteitseisen planningsvaardigheden vaardigheden om het werkproces te begeleiden werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Voortgangsrapportage tijd 39

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Handreiking Praktijkopleider

Handreiking Praktijkopleider Handreiking Praktijkopleider 1 Deze Handreiking voor de Praktijkopleider kan door het ROC of de student aan de praktijkopleider worden gegeven Handreiking voor de praktijkopleider bij projectwijzer 4 Beroepsoriëntatie

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handreiking Praktijkopleider

Handreiking Praktijkopleider Projectwijzer 4 Leerjaar 1 Beroepsoriëntatie in de Informatie- en Beroepsoriëntatie Elektrotechniek in de Informatie- en Elektrotechniek (BPV-1) (BPV-1) TECHNICUS MIDDENKADER ENGINEERING Niveau 4 Handreiking

Nadere informatie

Handreiking Praktijkopleider

Handreiking Praktijkopleider Handreiking Praktijkopleider 1 Deze Handreiking voor de Praktijkopleider kan door het ROC of de student aan de praktijkopleider worden gegeven Handreiking voor de praktijkopleider bij projectwijzer 4 Beroepsoriëntatie

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

1 Gegevens student. 2 Gegevens bedrijf. Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: -adres student:

1 Gegevens student. 2 Gegevens bedrijf. Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum:  -adres student: 1 Gegevens student Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Email-adres student: Telefoonnummer student: Studentennummer: Paraaf student: 2 Gegevens bedrijf Bedrijf:

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie: Onderwijsassistent

Nadere informatie

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo producttoets 9 Kerntaak 2 producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo Toetscode: PR9-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent niveau 4 examenproducten Onderwijsassistent Onderwijsassistent niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Dekkingsgraad 3 7. Inhoudelijke wijzigingen per proeve 4 8. Vakkennis en vaardigheden

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school)

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek teamleider. Logistiek teamleider. Uitstroom : Logistiek teamleider. Niveau : 3. Crebonr. : 22138, 90201, 90202

Servicedocument Examenplan. Logistiek teamleider. Logistiek teamleider. Uitstroom : Logistiek teamleider. Niveau : 3. Crebonr. : 22138, 90201, 90202 Servicedocument Examenplan Logistiek teamleider Logistiek teamleider Uitstroom : Logistiek teamleider Niveau : 3 Crebonr. : 22138, 90201, 90202 Kerntaak : 1, 2, 3 en 4 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken)

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) producttoets 3 Kerntaak 1 producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) Toetscode: PR3-KT1 Leeuwarden, 11 november 2010 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2008/2009

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

20Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

20Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens 20Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Middenkader Engineering Cohort 2011 Crebocode 94420 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat

Assembleren van een computer op maat 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310112 Bestelnummer 00615780003 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Willem

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 wijzigingen examenproducten Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5.

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Transport werkzaamheden uitvoeren

Transport werkzaamheden uitvoeren praktijkobservatie Transport werkzaamheden uitvoeren Toetscode: SD 3.1 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie