Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo BEGELEIDERSVERSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE"

Transcriptie

1 Examendossier NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Crebo BEGELEIDERSVERSIE

2 NIVEAU 4 middenkader engineering Crebo Examendossier kwalificerend Projectbegeleiders, Praktijkopleiders en Beoordelaars Artikelnummer:

3 NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Versie 1 - juni 2012 EXAMENDOSSIER kwalificerend PROJECTWIJZER 12C KWALIFICEREN MIDDELS EEN DUAAL OF DEELTIJDTRAJECT Artikelnummer: Gebaseerd op kwalificatiedossier: Middenkader Engineering Uitstroom: Technicus Crebo-nummer: Projectbegeleiders, Praktijkopleiders en Beoordelaars

4 COLOFON Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Directeur en managementteam M. Wouters, L. Fine, B. Huijberts, I. Rabelink en A. Pijnenburg De volgende docenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit kwalificerend dossier H. Bakker, BCTI projectmanagement W. Slebus, ROC Nijmegen R. de Jong, ROC Landstede Harderwijk C. Otten, ROC Rivor Tiel P. Vrakking, ROC Rijn en IJssel Arnhem M. Starmans, ROC Albeda Rotterdam J. de Graaf, ROC ASA Utrecht H. de Geest, ROC ASA Utrecht C. Theuns, ROC Tilburg L. Hendriks, ROC Midden Nederland Utrecht A. Papa, ROC Aventus Apeldoorn D. Gray, ROC Flevoland Almere C. Alberts, ROC Nijmegen R. Kassius, ROC Albeda Rotterdam W. de Wit, ROC Albeda Rotterdam T. de Vaal ROC Zadkine Rotterdam M. van der Vlist ROC Midden Nederland Utrecht Werkgroepleider A.G. Bol Redactie M. Brok en A. G. Bol Omslag/Lay-out Studio Blanche Foto s/figuren Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat de Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld heeft. Degenen die menen alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

5 1 INHOUD 1 INLEIDING INFORMATIE VOOR DE STUDENT Inleiding Kwalificering Beoordeling Cesuur en Normering Hulpmiddelen AFNAMECONDITIES Plaats van uitvoering Complexiteit Omschrijving proces van afname Stroomschema proces van afname VOORBEREIDING Inleiding Richtlijnen examenopdracht Verwerven en vaststellen eigen examenopdracht UITVOERING Inleiding Omschrijving werkzaamheden per werkproces RESULTAAT Inleiding Formulier goedkeuring en vaststelling examenopdracht Beoordelingsformulieren per werkproces Overzicht bewijsmaterialen

6 7 NEDERLANDS EN MODERNE VREEMDE TALEN Communicatie algemeen Nederlands Moderne Vreemde Talen (Engels) REKENEN EN WISKUNDE LEREN, LOOPBAAN, BURGERSCHAP AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE ORGANISATIE Algemene informatie over het examen Onderbouwing uitgangspunten examendossier Aanvullende informatie voor de verantwoordelijke op het ROC Aanvullende informatie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie Aanvullende informatie voor de beoordelaars KWALIFICEREND DOSSIER BIJLAGEN BIJLAGE 1 Omschrijving kerntaken en voorbeeldprojecten BIJLAGE 2 Beoordelingsmethoden BIJLAGE 3 Handreiking reflectieverslag BIJLAGE 4 Handreiking beoordelingsgesprek BIJLAGE 5 Handreiking presentatie BIJLAGE 6 Begrippen en afkortingen BIJLAGE 7 De fasemethode BIJLAGE 8 Scoretabel BIJLAGE 9 Omrekentabel van O-V-G naar cijfers BIJLAGE 10 Voorbeeld formulier weekstaat BIJLAGE 11 Formulier Feedback examen door studenten BIJLAGE 12 Formulier voor feedback examen door betrokkenen uit het bedrijfsleven

7 1 INLEIDING 1 Beste collega, Voor u ligt de begeleidershandleiding voor het examendossier/ projectwijzer 12c van de opleiding Middenkader Engineering. Dit is de routebeschrijving voor de afsluitende en kwalificerende periode van de opleiding. Tijdens deze periode kwalificeert de student zich voor alle vier de kerntaken van de opleiding. Afhankelijk van de mogelijkheden doet hij dit deels bij een bedrijf en deels bij het ROC of volledig bij één of meerdere bedrijven. Als de student de vier kerntaken met werkprocessen uit deze projectwijzer naar behoren heeft gerealiseerd, ontvangt hij het diploma Middenkader Engineering uitstroomrichting Technicus. De student gaat in overleg met het ROC bepalen waar hij zich voor de kerntaken wil en kan kwalificeren. Het kan zijn dat hij dat volledig bij één of meerdere bedrijven kan doen. Het kan ook zijn dat hij dat deels bij een of meerdere bedrijven, maar ook deels op het ROC gaat doen. Het is wel van belang dat, voor de student met kwalificeren begint, hij een totaaloverzicht en afspraken heeft waar hij wat gaat doen. In hoofdstuk 4 staat uitgebreid beschreven hoe het kiezen van bedrijven en werkzaamheden in zijn werk gaat. De projectwijzer is zo opgebouwd dat de student eerst aangestuurd wordt om het kwalificerende traject zelf te organiseren. Vervolgens 5

8 vindt hij in deze projectwijzer de instructie, de opdrachtomschrijving en de beoordelingsformulieren voor de uit te voeren kerntaken met werkprocessen. Kwalificerend werken heeft de kenmerken van een examen. De kerntaak moet zelfstandig door de student worden uitgevoerd en de producten worden kwalificerend beoordeeld. De producten, maar ook het competente handelen, zullen beoordeeld worden door de praktijkopleider van het bedrijf en door de begeleider van het ROC. Als de student gemeld heeft dat het product af is, dient het te worden beoordeeld. Het product kan dan niet meer worden aangepast voor een betere beoordeling. De beoordelingen, die de student per werkproces krijgt voor het inzetten van kennis, vaardigheden en voor zijn werkhouding, zijn definitief. Meer over begeleiden en beoordelen staat in de hoofdstukken 2, 3, 4 en bijlage 2. Wij adviseren u de beoordelingen na het afronden van een werkproces zo snel mogelijk aan de student kenbaar te maken. De student heeft dan tijdens het uitvoeren van de volgende werkprocessen nog mogelijkheden zich te verbeteren. Hoe het Competentie Gericht Onderwijs met de methode van het Consortium Beroepsonderwijs georganiseerd wordt, hoe iedereen die betrokken is bij dit examendossier kan werken en hoe er geëvalueerd en beoordeeld kan worden, staat allemaal omschreven in het Basisdocument Middenkader Engineering. Dit examendossier is zo opgebouwd dat de student werkproces voor werkproces kan uitvoeren en de benodigde bewijzen kan verzamelen. Voor het kwalificeren is het van belang dat hij zelf alle bewijzen verzamelt die daarvoor nodig zijn. Wij adviseren u de student alle bewijzen in dit dossier op te laten slaan. Aan het einde van deze periode kan de student het volledige dossier bij de examencommissie inleveren. Het ROC kan het dossier een bepaalde periode bewaren voor de onderwijsinspectie. 6 KWALIFICEREND DOSSIER

9 1 INLEIDING In deze begeleidershandleiding staat exact dezelfde tekst als in de studentenversie. Informatie voor de begeleiders is toegevoegd in aanvullende grijze vlakken. In hoofdstuk 10 staat aanvullende informatie die van belang is voor de organisatie en de beoordelaars. Digitale ondersteuning en aanvullingen bij dit examendossier kunt u vinden bij Veel succes met de begeleiding en beoordeling van de student en zijn examen. 7

10 8 KWALIFICEREND DOSSIER

11 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT INLEIDING In dit hoofdstuk vind je de nodige informatie over je examen, beoordeling, cesuur en toegestane hulpmiddelen. Tijdens het examen is het van belang dat je alle bewijzen verzamelt die nodig zijn om je te kwalificeren. Een lijst met de daarvoor benodigde bewijsstukken vind je in paragraaf 6.4. De gerealiseerde bewijsstukken kun je in dit examendossier opslaan of in een digitale omgeving. De werkwijze is verder dezelfde als tijdens het opleidende deel van je opleiding. 2.2 KWALIFICERING Door het competent uitvoeren van de hieronder omschreven werkprocessen, kwalificeer je je voor de kerntaken van het kwalificatiedossier Middenkader Engineering, uitstroomrichting Technicus. 9

12 De overheid heeft, om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de beroepsopleidingen, vastgesteld dat je je op zijn minst voor een deel in het bedrijfsleven dient te kwalificeren. Daarom kwalificeer je je met behulp van deze projectwijzer deels of helemaal in het bedrijfsleven. De beoordeling wordt te allen tijde gedaan door mensen van het bedrijf en door mensen van het ROC. Het ROC is eindverantwoordelijk voor de kwalificering. Voor het verkrijgen van je diploma moeten alle werkprocessen met Voldoende of Goed aangetoond competent te zijn beoordeeld. Kerntaak 1: Werkproces 1.1: Competenties: Werkproces 1.2: Ontwerpt producten of systemen Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens M Analyseren T Instructies en procedures opvolgen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Uitwerken van ontwerpen Competenties: T Instructies en procedures opvolgen E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen Werkproces 1.3: Kiezen van materialen en onderdelen Competenties: L Materialen en middelen inzetten Werkproces 1.4: Maken van een kostenberekening Competenties: J Formuleren en rapporteren E Samenwerken en overleggen Kerntaak 2: Bereidt productiewerk voor Werkproces 2.1: Verzamelen en verwerken van productiegegevens Competenties: M Analyseren T Instructies en procedures opvolgen E Samenwerken en overleggen Werkproces 2.2: Maken van een tekening(pakket) Competenties: T Instructies en procedures opvolgen E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen Werkproces 2.3: Organiseren van mensen en middelen Competenties: J Formuleren en rapporteren Q Plannen en organiseren E Samenwerken en overleggen 10 KWALIFICEREND DOSSIER

13 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Kerntaak 3: Werkproces 3.1: Begeleidt productiewerk Begeleiden van het productieproces Competenties: B Aansturen J Formuleren en rapporteren Q Plannen en organiseren Werkproces 3.2: Bewaken begroting Competenties: J Formuleren en rapporteren E Samenwerken en overleggen Werkproces 3.3: Uitvoeren kwaliteitscontroles Competenties: B Aansturen J Formuleren en rapporteren Werkproces 3.4: Opleveren van werk Competenties: J Formuleren en rapporteren R Op de behoeften en de verwachtingen van de klant richten Kerntaak 4: Werkproces 4.1: Competenties: Werkproces 4.2: Competenties: Onderhoudt producten en systemen Inspecteren en testen van producten en systemen B Aansturen J Formuleren en rapporteren T Instructies en procedures opvolgen R Op de behoeften en de verwachtingen van de klant richten Optimaliseren van producten en systemen S Kwaliteit leveren L Materialen en middelen inzetten K Vakdeskundigheid toepassen 2.3 BEOORDELING Beoordeling van werkprocessen Tijdens je examen wordt beoordeeld of je de werkprocessen die bij elk van de vier kerntaken horen, competent uitvoert. Een werkproces omvat werkzaamheden die je competent moet uitvoeren met een gewenst resultaat. Voor iedere competentie die bij een werkproces hoort, wordt gekeken naar het resultaat van je werkzaamheden, naar je gedrag en naar het inzetten van je kennis en vaardigheden. Het resultaat van je werkzaamheden kan een product zijn, een dienst, een tevreden klant enzovoort. 11

14 Kerntaak Werkproces: omschrijving werkzaamheden met gewenst resultaat Competenties: omschrijving gedrag en inzet kennis en vaardigheden met een gewenst resultaat In hoofdstuk 5 staat voor elk werkproces omschreven welke werkzaamheden je moet verrichten, welke kennis en vaardigheden je moet tonen en welke producten je moet leveren. In hoofdstuk 6 vind je vervolgens voor elk werkproces een apart beoordelingsformulier. Daarop staan de beoordelingsmethoden die worden toegepast, de beoordelingcriteria en de gewenste resultaten. Werkprocessen worden beoordeeld met: O = onvoldoende V = voldoende G = goed. Hoe de score tot stand komt, ligt vast in de cesuur (zie paragraaf 2.4). Werkprocessen O-V-G 12 KWALIFICEREND DOSSIER

15 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Beoordelingsmethoden Om tot een zo objectief mogelijk oordeel te komen word je beoordeeld door meerdere personen, op meerdere plaatsen en op meerdere manieren. Om jouw werken op meerdere manieren te kunnen beoordelen worden vijf beoordelingsmethoden ingezet: 1. Observatie Je beoordelaar observeert je als je aan het werk bent. Hij stelt vast of je werkt volgens de prestatie-indicatoren en of je kennis en vaardigheid toont. 2. Productbeoordeling Je beoordelaar stelt vast of je product voldoet aan de eisen die bij het product staan aangegeven. 3. Reflectieverslag Je beoordelaar leest in je verslag waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en wat je precies gedaan hebt om tot het resultaat te komen. 4. Beoordelingsgesprek Je beoordelaar vraagt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, welke kennis en vaardigheden je hebt ingezet. Hij achterhaalt zo nodig wat jouw aandeel is geweest wanneer je een werkproces in een groep hebt uitgevoerd. 5. Presentatie Jij legt uit waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, welke kennis en vaardigheden je hebt ingezet en wat jouw aandeel is geweest wanneer je een werkproces in een groep hebt uitgevoerd. In bijlage 2 staat omschreven wat de beoordelingsmethoden precies inhouden en hoe en door wie ze worden uitgevoerd. 13

16 Beoordelen van producten De aangegeven producten moeten voldoen aan alle (eventueel wettelijke) eisen die de branche en/of de beroepspraktijk en/of de opdrachtgever stellen. In de beoordelingsformulieren staat bij de producten aangegeven aan welke criteria ze moeten voldoen. Producten worden beoordeeld met O V G. O Onvoldoende Een product is onvoldoende wanneer niet wordt voldaan aan een of meer van de criteria bij het product. V Voldoende Een product is voldoende wanneer wordt voldaan aan de criteria bij het product. G Goed Een product is goed wanneer het resultaat bovengemiddeld is. Producten O-V-G 14 KWALIFICEREND DOSSIER

17 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Beoordelen van competenties Bij elk van de competenties bij een werkproces staat aangegeven wat het gewenste resultaat moet zijn en welk competent gedrag van je wordt verwacht. Het gewenste resultaat is meestal een product of een dienst. Voor de beoordeling van je gedrag staan bij de competentie de prestatie-indicatoren en wordt er naar het inzetten van je kennis en vaardigheden gekeken die in hoofdstuk 5 bij het werkproces staan. De beoordelaars bepalen in principe door middel van observatie en als er een product is met productbeoordeling of je competent hebt gehandeld. In een aantal gevallen wordt één van de aanvullende beoordelingsmethoden ingezet: Reflectieverslag Beoordelingsgesprek Presentatie Competenties worden beoordeeld met O V G. O Onvoldoende aangetoond Het gewenste resultaat is onvoldoende en/of je laat het gewenste gedrag onvoldoende zien en/of je zet onvoldoende kennis en/of vaardigheden in. V Voldoende aangetoond Het gewenste resultaat is voldoende en je laat het gewenste gedrag zien en je zet voldoende kennis en vaardigheden in. G Goed aangetoond Het gewenste resultaat is voldoende of goed. Je gedrag is bovengemiddeld en/of je zet kennis en vaardigheden bovengemiddeld in. Competenties O-V-G 15

18 Proces van beoordeling Van tevoren moet aan jou bekend gemaakt worden wanneer een kwalificerende beoordeling plaatsvindt. Het kan zijn dat er meerdere beoordelingsmomenten zijn over een langere periode. Het kan ook zijn dat de beoordeling in één keer of enkele keren binnen een korte tijd plaatsvindt. De volgorde van activiteiten en de beoordeling kan als volgt plaatsvinden: Je start met de uitvoering van de kwalificerende werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden word je geobserveerd. Je levert op de in je planning opgenomen tijdstippen de vastgestelde producten in. Je levert waar nodig ter verduidelijking eventuele reflectieverslagen in. Tijdens een beoordelingsgesprek kunnen vragen ter verduidelijking worden gesteld. Tijdens een presentatie vertel je zelf wat je gedaan hebt en waarom. Welke methode bij welk werkproces gehanteerd wordt, staat in de beoordelingsformulieren van paragraaf 6.3. Daarin staan ook de prestatie-indicatoren en de criteria die bepalen of een product aan de eisen voldoet. De eindbeoordeling van een competentie gebeurt op basis van de uitkomsten van alle beoordelingsmethoden. De eindbeoordeling van een werkproces gebeurt door minimaal twee personen en gebeurt op basis van de cesuur zoals in paragraaf 2.4 omschreven. Als een werkproces met O wordt beoordeeld zullen de beoordelaars in het vak Opmerkingen toelichten waarom ze tot die score zijn gekomen. Bij dit examen kunnen, in tegenstelling tot de opleidende periode, producten of werkprocessen niet meer verbeterd worden voor een betere beoordeling! De verantwoordelijke van het ROC bespreekt de resultaten met jou. Je hebt te allen tijde recht op inzage in de door jou ingeleverde bewijsstukken met de daarbij behorende beoordeling. Je ondertekent de beoordelingsformulieren voor gezien. 16 KWALIFICEREND DOSSIER

19 2 INFORMATIE VOOR DE STUDENT Als alle werkprocessen gereed en beoordeeld zijn, beslist de examencommissie op basis van de gehanteerde cesuur (zie paragraaf 2.4) en het examenreglement van het ROC of je geslaagd bent, of je gezakt bent of dat je recht hebt op een herkansing. BEGELEIDING De meeste beoordelingen bij deze projectwijzer zullen door de praktijkopleider in het bedrijf en de begeleider van het ROC worden gedaan. U kunt per werkproces en van het hele traject een overzicht maken van wie, wat beoordeelt. Uitgaande van minimaal twee beoordelaars per werkproces. Beoordelaars worden gekozen op basis van de inhoud van een werkproces en van de beschikbare personen om de student in de betreffende periode te begeleiden. Het overzicht van de beoordelaars kunt u aan de student kenbaar maken. 2.4 CESUUR EN NORMERING Examen Voor het behalen van dit examen moet je voor alle kerntaken tenminste een Voldoende behalen. Kerntaak Een kerntaak is Voldoende als alle onderliggende werkprocessen tenminste beoordeeld zijn met Voldoende. Een kerntaak is Goed als 55% van de onderliggende werkprocessen beoordeeld is met Goed en de overige werkprocessen met Voldoende. Werkproces Een werkproces is Voldoende als 55% of meer van de onderliggende competenties met Voldoende of Goed is beoordeeld. Een werkproces wordt beoordeeld met Goed als 55% of meer van de competenties is beoordeeld met Goed en de overige competenties met Voldoende. 17

20 Competentie Een competentie wordt beoordeeld met Voldoende als alle bijbehorende producten met een Voldoende beoordeeld zijn. Je hebt het gewenste gedrag laten zien met het bijbehorende resultaat en je hebt voldoende kennis en vaardigheden getoond. Een competentie wordt beoordeeld met Goed als alle bijbehorende producten met een Voldoende of Goed beoordeeld zijn. Je gedrag is bovengemiddeld en/of je toont bovengemiddelde kennis of vaardigheden. Een school kan afwijken van deze cesuur. In zo n geval word je tijdig op de hoogte gesteld van de door jouw school gehanteerde cesuur. BEGELEIDING In veel gevallen kan via de beoordelingsmethoden Observatie en Productbeoordeling de score op een competentie worden vastgesteld. Alleen wanneer het gevraagde competente gedrag onvoldoende zichtbaar is en onvoldoende of niet tot uitdrukking komt in de producten, wordt een van de overige beoordelingsmethoden ingezet. De cesuur wordt gelegd op het niveau van de competenties omdat de verschillen in kwaliteiten/mogelijkheden tussen de studenten zitten in de competenties. De essentie van het beroep is vastgelegd in de beschrijving van de werkprocessen. Daarom stellen wij dat de studenten alle werkprocessen met minimaal een voldoende moeten afsluiten. 2.5 HULPMIDDELEN Alle in het vakgebied gebruikte hulpmiddelen zijn toegestaan. BEGELEIDING Het ROC kan een overzicht geven van bijzondere hulpmiddelen zoals PC, laptop, softwarepakketten enzovoort. 18 KWALIFICEREND DOSSIER

21 3 AFNAMECONDITIES PLAATS VAN UITVOERING De kerntaken, die uitgevoerd worden aan de hand van dit examendossier, worden volledig bij één of meerdere bedrijven gerealiseerd of deels bij het ROC en deels bij bedrijven. Aan de hand van de formulieren goedkeuring en vaststelling examenopdracht (paragraaf 6.2) maak je inzichtelijk, wat waar wordt gedaan. 3.2 COMPLEXITEIT Dit examen is geschreven op het niveau van kwalificatie dossier en dient ook op dat niveau te worden uitgevoerd. Dit betekent: Het is een omvangrijk project. De beroepscontext is complex. De projectopdracht dient zelfstandig uitgevoerd te worden. Waarbij het vragen van hulp tot een van de competenties behoort. Het niveau van het examen ligt op het niveau van de kwalificatie. Nederlands lezen, luisteren, gesprekken voeren, schrijven en spreken wordt uitgevoerd op niveau B2. Engels lezen, luisteren, gesprekken voeren, schrijven en spreken wordt uitgevoerd op niveau A2. Rekenen wordt uitgevoerd op niveau X2. 19

22 3.3 OMSCHRIJVING PROCES VAN AFNAME Nr. Activiteit Betrokkenen Documenten 1. Start voorbereiden examen Voorlichting geven aan de student over zijn kwalificering 2. Verwerven van passende examenopdracht De student kan een examenopdracht verwerven door: een project met alle vier de kerntaken bij één bedrijf uit te voeren verschillende kerntaken bij verschillende bedrijven uit te voeren kerntaken bij één of verschillende bedrijven en één of meer kerntaken bij het ROC uit te voeren 3. Goedkeuren van de examenopdracht Er wordt vastgesteld of de examenopdracht(en) aan de in paragraaf 4.2 gestelde eisen voldoet/voldoen 4. Plannen Afstemmen waar en wanneer er wat wordt uitgevoerd en beoordeeld Beschikbaarheid betrokkenen 5. Voldoen aan startvoorwaarden ROC stelt vast dat de student, voordat hij met het examen begint, heeft voldaan aan de voorwaarden van het opleidende deel van de opleiding Student Verantwoordelijke ROC Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Vaststellingscommissie van het ROC Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Student Verantwoordelijke ROC Examendossier Examenreglement van het ROC Examendossier Hoofdstuk 4 Examendossier Hoofdstuk 4 Formulieren goedkeuring en vaststelling paragraaf 6.2 Examendossier Hoofdstuk 4 Toezichtskader onderwijsinspectie gebied Start uitvoering examen Definitieve start van de kwalificerende werkzaamheden 7. Uitvoering opdracht Uitvoering van de opdracht(en) Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Student Verantwoordelijke ROC Verantwoordelijke bedrijf Examendossier Examendossier Hoofdstuk 5 20 KWALIFICEREND DOSSIER

23 3 AFNAMECONDITIES 8. Beoordelen per werkproces door diverse beoordelaars Beoordeling vindt voornamelijk plaats tijdens de uitvoering De beoordelaars observeren de student tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden volgens de voorgeschreven systematiek Beoordelingsformulieren worden ingevuld 9. Bepalen eindbeoordeling De beoordelaars komen per werkproces tot een gezamenlijke beoordeling 10. Bewijsstukken verzamelen De student verzamelt alle bewijsstukken in zijn examendossier De student levert zijn examendossier in bij de verantwoordelijke van het ROC 11. Controleren bewijsstukken Controleren of alle bewijsstukken aanwezig zijn 12. Vaststellen eindbeoordeling Op basis van de vastgelegde cesuur wordt: overgegaan naar diplomeren een herkansingstraject afgesproken 13. Diplomering Na afronding van dit examen, Nederlands, Moderne Vreemde Talen, LLB en eventueel andere in het KD genoemde zaken Verantwoordelijken ROC Verantwoordelijke bedrijf Verantwoordelijken ROC Verantwoordelijke bedrijf Student Verantwoordelijke ROC (Sub) examencommissie Alle betrokkenen Examendossier Hoofdstuk 2.3, 6, 10.3 en bijlage 4 Examendossier Paragraaf 10.3 Examendossier Hoofdstuk 6 Bewijsstukken Examendossier Hoofdstuk 6 Examendossier Paragraaf 2.4 Diploma BEGELEIDING Op basis van de bovengenoemde activiteiten kan een kwalificerend traject worden gepland. 21

24 3.4 STROOMSCHEMA PROCES VAN AFNAME 1. Start voorbereiden examen 2. Verwerven van passende examenopdracht 3. Goedkeuren van de examenopdracht Nee 4. Plannen 5. Voldoen aan startvoorwaarden Werken aan Startvoorwaarden Nee 6. Start uitvoering examen 7. Uitvoeren examenopdracht 8. Beoordelen per werkproces door diverse beoordelaars 9. Bepalen eindbeoordeling 10. Bewijsstukken verzamelen 11. Controleren bewijsstukken Herkansing 12. Vaststellen eindbeoordeling Niet voldaan Voldaan 13. Diplomeren 22 KWALIFICEREND DOSSIER

25 4 VOORBEREIDING INLEIDING Het doel van dit hoofdstuk is dat je vaststelt welke kerntaak je waar gaat uitvoeren. In overleg met de vaststellingscommissie van het ROC wordt het uit te voeren project of de uit te voeren deelopdrachten definitief vastgesteld. De uitkomst wordt vastgelegd op de formulieren van paragraaf 6.2. Je vraagt eerst om voorlichting en advies over kwalificering aan de begeleider van het ROC. Wat is de gewoonte en wat zijn de mogelijkheden die het ROC biedt! Vervolgens zoek je één of meerdere bedrijven waar je je voor alle, voor een aantal of voor één van de vier kerntaken kunt kwalificeren. Als je niet alle kerntaken in het bedrijfsleven kunt uitvoeren, kun je je wellicht voor een kerntaak of een deel van een kerntaak op het ROC kwalificeren. De kwalificerende activiteiten hoeven niet gedurende de hele werkperiode bij het bedrijf plaats te vinden. Je kunt bijvoorbeeld eerst bij het bedrijf ingewerkt worden, waarna je duidelijke afspraken maakt over de periode en de werkzaamheden om te kwalificeren. Het bedrijf dient bereid te zijn je deze werkzaamheden zelfstandig te laten uitvoeren en je te beoordelen. 23

26 4.2 RICHTLIJNEN EXAMENOPDRACHT De onderstaande kerntaken moet je uitvoeren om je te kwalificeren. 1. Ontwerpt producten of systemen 2. Bereidt productiewerk voor 3. Begeleidt productiewerk 4. Onderhoudt producten en systemen Het kan zijn dat je ze allemaal in de vorm van een project bij één bedrijf uit kan voeren. Het kan ook zijn dat dit niet mogelijk is en dat je bij verschillende bedrijven deelopdrachten uit kan voeren. Per bedrijf doe je dan één of meer kerntaken. Het kan ook zijn dat je bij één of meerdere bedrijven een aantal kerntaken uit kan voeren, maar dat het noodzakelijk is ook één of twee kerntaken op het ROC te doen. 24 Het project of een deelopdracht heeft de volgende kenmerken: De werkzaamheden van het project of de deelopdracht worden gewoonlijk door een middenkaderfunctionaris uitgevoerd. De opdrachtgever formuleert het project of de deelopdracht zodanig duidelijk en compleet dat je deze zelfstandig uit kunt voeren. Natuurlijk kan er tijdens de werkzaamheden altijd om verduidelijking en advies gevraagd worden. Het project of de deelopdracht geeft de mogelijkheid alle, bij de kerntaak behorende, werkprocessen uit te voeren. Het project of de deelopdracht heeft een complexe, maar heldere context. Het is duidelijk wie de opdrachtgever is, op welke locatie het eindproduct wordt geplaatst en in welke ruimte/omgeving het wordt geplaatst. Ook is duidelijk met wie er wordt gecommuniceerd tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van het project, wie de gebruikers zijn en of het een eenmalig product is of dat er serieproductie volgt. Bij de realisatie van de opdracht(en) draag je verantwoordelijkheden die een Technicus Middenkader Engineering gewoonlijk ook heeft nl.: werkt binnen de wereld van de industrie, dienstverlening, service en onderhoud KWALIFICEREND DOSSIER

27 4 VOORBEREIDING kan dit doen bij kleine, middelgrote en grote bedrijven is kostenbewust, klantgericht, kwaliteitsbewust, heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden De Technicus Middenkader Engineering houdt zich gewoonlijk bezig met: het ontwerpen, maken en onderhouden van producten en systemen het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van productiewerk het bewaken van planning, budget en kwaliteit de oplevering en de nazorg van projecten. In hoofdstuk 5 en in bijlage 1 van dit dossier worden de kerntaken en de bijbehorende werkzaamheden/werkprocessen uitgebreid omschreven. In bijlage 1 vind je ook een aantal voorbeeld- of referentieprojecten om het door jou te kiezen project mee te vergelijken. Dit kan je inzicht geven in wat een examenopdracht ongeveer in kan houden. 4.3 VERWERVEN EN VASTSTELLEN EIGEN EXAMENOPDRACHT Bestudeer de omschrijvingen van de kerntaken en de bijbehorende werkzaamheden in hoofdstuk 5, en in bijlage 1 goed om een indruk te krijgen van inhoud en niveau. Beslis welke kerntaak je waar uit wilt gaan voeren. Mooi is het natuurlijk als je bij één bedrijf in de vorm van een project alle kerntaken kunt doen. Op de manier zoals je bij eerdere BPV-perioden hebt geleerd, zoek je een bedrijf of bedrijven waar je denkt de kerntaken uit te kunnen voeren. Als je een deeltijdopleiding afsluit, kan dat wellicht je eigen werkgever zijn. Tijdens een gesprek met de vertegenwoordiger van het BPVbedrijf bespreek je jouw wensen en verwachtingen. Je vertelt op welke kerntaak of kerntaken je je bij hen wilt kwalificeren en wat dat inhoudt. Je vraagt ook of iemand van het bedrijf je kwalificerend kan beoordelen. Het bedrijf heeft natuurlijk ook wensen en heeft misschien wel extra mogelijkheden te bieden. Je overlegt over start- en einddatum van de werkperiode bij het bedrijf, over werktijden, vergoeding, reiskosten, werkkleding, 25

28 rijbewijs, verzekeringen, VCA en mogelijkheden om aan de kwalificering te werken. Vraag het bedrijf of zij, conform hoofdstuk 4.2, willen omschrijven welke project of welke deelopdracht je gaat voeren en aan welke eisen het resultaat moet voldoen. Als je met het bedrijf tot overeenstemming bent gekomen, volgt de ondertekening van de overeenkomst. Hiervan gaat het origineel naar de administratie van je school en bewaar jij een kopie in dit projectdossier. Vul het vaststellingsformulier in als je binnen één bedrijf, alle kerntaken in een project realiseert. Als je op verschillende plaatsen verschillende deelopdrachten doet, dan vul je de formulieren t/m in. Geef het formulier of de formulieren, samen met de omschrijving van het project of de opdrachten en de gestelde eisen, ter ondertekening aan je begeleider van het ROC. Zorg dat je de opdrachtomschrijving en het ondertekende formulier retour ontvangt. Doe de opdrachtomschrijvingen met de gestelde eisen en de ondertekende formulieren als eerste bewijsstukken bij paragraaf 6.2 in dit dossier. BEGELEIDING ROC Vanuit het ROC kunt u de student, begeleiden bij het kiezen van een bedrijf of bedrijven. Ook kunt u aangeven welke mogelijkheden uw eigen ROC heeft met betrekking tot het laten verrichten van kwalificerende opdrachten. Formeel keurt de examencommissie een door het bedrijf omschreven project/deelopdracht goed. U bepaalt zelf wie namens die examencommissie de vaststellingsformulieren ondertekent. Bedrijf Als bedrijf is het belangrijk dat u vaststelt welke kwalificerende werkzaamheden u de student kunt laten doen. Wees u ervan bewust dat de kwalificerende werkzaamheden niet gedurende de gehele werkperiode van de student hoeven plaats te vinden. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gedurende een door u nader vast te stellen periode. Het kan verheldering geven om de omschrijving van de bijbehorende werkprocessen in hoofdstuk 5 en de kerntaakomschrijving met voorbeeldprojecten van bijlage 1 te lezen. Stel ook vast wie de begeleiders en de beoordelaars van de student worden. Zorg dat degene die gaat beoordelen op de hoogte is van de beoordelingsmethoden en de beoordelingsformulieren. 26 KWALIFICEREND DOSSIER

29 5 UITVOERING INLEIDING Wanneer je start bij je bedrijf is het belangrijk een aantal zaken helder te krijgen. Wie zijn je begeleiders, met wie maak je afspraken over de opdracht en de periode van kwalificeren en wie gaan jou beoordelen? De eerste dag op het bedrijf zal weer een hele ervaring zijn. Je doet er veel nieuwe indrukken op en je toont ambitie en gedrevenheid! Als je al bij het bedrijf in dienst bent, is dat natuurlijk eenvoudiger. Weekstaten bijhouden Vanaf dag 1 leg je al je activiteiten vast in weekstaten. Dit doe je op een duidelijke en beknopte manier. De originelen bewaar je in dit dossier, kopieën stuur je naar je begeleider van het ROC. Het kan zijn dat je bedrijf eigen formulieren heeft voor weekstaten, anders kun je het voorbeeld van bijlage 10 gebruiken. Uitvoeren kwalificerende kerntaak Wanneer jijzelf en je begeleider vinden dat je klaar bent om je kwalificerende activiteiten te gaan doen, leg je de start- en de einddatum duidelijk vast. Vervolgens stel je de begeleider van het ROC op de hoogte. De periode kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. 27

30 De instructie voor het kwalificeren staat per werkproces omschreven in paragraaf 5.2. De criteria, die bepalen of de producten die je maakt als voldoende kunnen worden beoordeeld, staan in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Hierin staat ook beschreven aan welke voorwaarden een product moet voldoen. Lees dit per werkproces goed door. Producten die als bewijsstuk dienen, doe je in dit dossier. Als de producten te groot zijn, maak je er foto s van. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van alle bewijsstukken. Hoe er door observatie wordt beoordeeld of je competent hebt gehandeld, staat onder de prestatie-indicatoren in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Bestudeer deze om te weten waar op gelet wordt. Ook de beoordelingen door middel van een reflectieverslag, beoordelingsgesprek of presentatie, staan omschreven in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Terugkommomenten op school Er zijn momenten tijdens de kwalificerende periode waarop je teruggaat naar het ROC. Tijdens deze bijeenkomsten kun je de voortgang bespreken met je begeleider en mogelijk ervaringen uitwisselen met medestudenten. Neem het bijgewerkte dossier altijd mee naar zulke gelegenheden. Organisatie bezoek BPV-begeleider Je spreekt met je BPV-begeleider van het ROC af wanneer hij, op een voor jou belangrijk moment, op bezoek komt om de voortgang te bespreken. Bij dit bezoek geef je een rondleiding door het bedrijf, laat je iets van je eigen werkzaamheden zien en nodig je jouw praktijkopleider uit. Een verslag van het gesprek tijdens dit bezoek, doe je in dit examendossier en je stuurt een kopie naar de projectbegeleider en naar de praktijkopleider. Op eigen initiatief kan de BPV-begeleider natuurlijk vaker komen. 28 Presenteren Aan het einde of na afloop van je kwalificerende werkzaamheden houd je een presentatie op je bedrijf voor vertegenwoordigers van het bedrijf en je BPV-begeleider. Eventueel kunnen er KWALIFICEREND DOSSIER

31 5 UITVOERING medestudenten en andere belangstellenden aanwezig zijn. Voor deze presentatie maak je een uitnodiging en een spreekschema en/ of hand-outs. De presentatie kan gehouden worden volgens de handreiking in bijlage 5 of volgens de regels van je ROC. Gebruik in ieder geval ook je eigen inspiratie. Het belangrijkste van de presentatie is dat je de in de beoordelingsformulieren genoemde punten duidelijk naar voren brengt. Functioneringsgesprekken Je legt je werkzaamheden en ervaringen tijdens deze kwalificerende periode vast in dit examendossier. Dit dossier vormt de basis voor het afsluitende functioneringsgesprek dat je met de praktijkopleider gaat voeren. Je maakt hiervoor zelf een afspraak. In het functioneringsgesprek komt het volgende aan de orde: Hoe heb je bij het bedrijf gedurende de hele periode gefunctioneerd? Hoe heb je je verantwoordelijkheden naar het ROC laten zien? Wat heb je zelf nog te leren? Wat kan het BPV-bedrijf van jou leren? Hoe zijn de kwalificerende werkzaamheden verlopen? Van het functioneringsgesprek maak je een kort verslag. Diplomering Voor het behalen van je diploma is het van belang dat je alle werkprocessen van alle kerntaken Voldoende of Goed competent hebt uitgevoerd en dat je hebt voldaan aan de gestelde eisen voor de BPV. BEGELEIDING In deze kwalificerende periode is het dus van belang dat de student voldoet aan de door het ROC gestelde eisen voor wat betreft de BPV, zoals: Het vastgestelde aantal werkdagen controleren op de weekstaten Het bezoeken van de terugkomdagen Het houden van een eindpresentatie Het hebben van een laatste functioneringsgesprek Daarnaast gaat het om kwalificering op kerntaken. Hiervan worden de bewijzen verzameld die bij de betreffende kerntaken met werkprocessen horen. 29

32 5.2 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN PER WERKPROCES Hieronder staat per kerntaak en per werkproces omschreven wat de uit te voeren werkzaamheden zijn, welke kennis en vaardigheden je moet tonen en welke producten of je in moet leveren Kerntaak 1. Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1 Werkproces 1.1 Ontwerpt producten of systemen Verzamelen en verwerken ontwerpgegevens Bij aanvang van het project ga je alle benodigde gegevens verzamelen, bestuderen en analyseren. Daarbij stel je vast wat de doelgroep is en welke behoeften daar leven. Je stelt een overlegschema op en je gaat een marktonderzoek doen. Na overleg breng je de klantenwens helder in beeld. Vervolgens omschrijf je precies wat je gaat ontwerpen en je geeft informatie waaraan het eindproduct zal voldoen. Er wordt verwacht dat je aan de hand van een schets de installatie of het product mondeling toelicht. Dit doe je door de werking, de bijzondere eigenschappen, de voordelen en de kwaliteit ervan te bespreken. Ook geef je aan waarom je juist deze oplossing voor het project of voor jouw deelproject hebt gekozen. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen, zijn: het hanteren van de kwaliteitseisen die zijn gesteld kennis van het vakjargon binnen de branche Engelstalige instructie lezen het lezen van technische tekeningen en schema s. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Ontwerpgegevens 30 KWALIFICEREND DOSSIER

33 5 UITVOERING Kerntaak 1 Werkproces 1.2 Ontwerpt producten of systemen Uitwerken van het ontwerp Op basis van de ontwerpgegevens maak je alle benodigde ontwerptekeningen. De tekeningen en schema s zijn voldoende duidelijk en compleet om de werking weer te geven en een kostprijsberekening te kunnen maken. Van de tekeningen moeten later tijdens de werkvoorbereiding nog wel productie- en detailtekeningen gemaakt worden. Je gebruikt bij het uitwerken een elektronisch tekenprogramma. Het is verstandig met je begeleider te overleggen welke tekeningen noodzakelijke zijn. Je overlegt en brainstormt regelmatig met je begeleider, de opdrachtgever en andere interne en/of externe medewerkers om de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het ontwerp af te wegen. Je maakt aan de hand van de STARRT-methode (bijlage 3) in een reflectieverslag duidelijk op welke manier je hebt samengewerkt en wat de resultaten van het samenwerken zijn. Door middel van een beoordelingsgesprek maak je aan het einde van deze kerntaak aan de beoordelaars duidelijk wat je ontworpen hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en welke kennis je hebt toegepast. Een handreiking voor het houden van een beoordelingsgesprek staat in bijlage 4. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: kennis van de kwaliteitseisen die zijn gesteld kennis van producten die je kunt leveren het lezen van technische tekeningen en schema s tekenvaardigheden werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Ontwerptekeningen Reflectieverslag 31

34 Kerntaak 1 Werkproces 1.3 Ontwerpt producten of systemen Kiezen van materialen en onderdelen Als het ontwerp gereed is, inventariseer je voor alle geplande materialen en onderdelen wat het meest geschikte merk en type is. Afhankelijk van het doel zullen er aan de materialen lagere, hogere of specifieke eisen gesteld worden. Soms zal de prijs medebepalend zijn. Na de inventarisatie maak je definitieve keuzes en leg je een materiaal- en een onderdelenlijst aan voor de realisatie van het project. Door middel van een beoordelingsgesprek maak je aan het einde van deze kerntaak aan de beoordelaars duidelijk welke materialen jij gekozen hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en welke kennis en vaardigheden je hebt toegepast. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van kwaliteitseisen hanteren van moderne communicatiemiddelen kennis van materialen en middelen die bij het product worden toegepast lezen van technische tekeningen en schema s werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Materiaal- en onderdelenlijst 32 KWALIFICEREND DOSSIER

35 5 UITVOERING Kerntaak 1 Werkproces 1.4 Ontwerpt producten of systemen Maken van een kostenberekening Je maakt een kostprijsberekening van de realisatiekosten voor het product, systeem of de installatie. Hierbij maak je de kosten per post en voor het totaal inzichtelijk. Je kunt hierbij denken aan materiaalkosten, arbeid, reiskosten, werkplekgerelateerde kosten enzovoort. Overleg regelmatig met je projectbegeleider, je begeleider Techniek, Bedrijfskunde of met andere specialisten. Door middel van een beoordelingsgesprek maak je aan de beoordelaars duidelijk hoe je de kostprijsberekening gedaan hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en welke kennis en vaardigheden je hebt toegepast. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: kennis van de materialen en de middelen die bij het werk worden toegepast kennis van de kwaliteitssystemen en de kwaliteitseisen die worden gesteld kennis van producten en diensten die je kunt leveren kennis van de instructies en de procedures waar je je aan hebt te houden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Voorcalculatie Bewijs beoordelingsgesprek 33

36 BEGELEIDING In de bovenstaande studententekst zijn alleen de producten opgenomen die de studenten als kwalificerend bewijsmateriaal aan moeten leveren. Tijdens de kwalificerende periode worden er meer producten van de student verwacht zoals weekstaten, gespreksverslagen en andere zaken. U kunt als begeleider van het ROC of als opdrachtgever natuurlijk ook producten of verantwoordingsvragen toevoegen. Voor het uitwerken van het ontwerp kunt u als begeleider vaststellen wat voor tekeningen u wilt zien. Houd er rekening mee dat er bij de werkvoorbereiding nog productie- en detailtekeningen gemaakt moeten worden. De beoordelingscriteria voor de producten en de prestatie-indicatoren voor het competente handelen van de student zijn te vinden in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Deze geven tevens richting waar de producten en het handelen aan moeten voldoen. Tijdens het uitvoeren van de kwalificerende werkzaamheden en tijdens de verschillende overlegmomenten kunt u het competente handelen van de student observeren en beoordelen. Doe dit aan de hand van de prestatie-indicatoren in de beoordelingsformulieren. De aanvullende beoordelingen door middel van een beoordelingsgesprek bij werkproces 1.2, 1.3 en 1.4 kunnen in één gesprek plaatsvinden. Dit gesprek kunt u houden aan de hand van de STARRT-methode zoals die in bijlage 4 is omschreven. Het gaat er vooral om dat u de student beoordeelt op de criteria uit de beoordelingsformulieren en op zijn competente handelen. Laat de student op tijd weten wat de criteria zijn en wat voor vragen hij kan verwachten. 34 KWALIFICEREND DOSSIER

37 5 UITVOERING Kerntaak 2. Bereidt productiewerk voor Kerntaak 2 Werkproces 2.1 Bereidt productiewerk voor Verzamelen en verwerken van productiegegevens Je onderzoekt welke gegevens beschikbaar moeten zijn ten behoeve van de productie of de installatie van je product. Denk aan materiaallijsten, realisatieafspraken, begin- en eindtijd van de realisatie, geschikte leveranciers voor materialen en middelen en kwaliteitseisen. Je analyseert deze gegevens grondig, combineert verschillende gegevens uit verschillende bronnen en overlegt zo nodig met anderen. Je verwerkt en registreert de gegevens volgens geldende bedrijfsvoorschriften, zodat complete en juiste productie- of installatiegegevens beschikbaar zijn. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van de gestelde kwaliteitseisen kennis van de materialen en middelen die bij het werk worden toegepast lezen van Engelstalige instructie lezen van technische tekeningen en schema s. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: De productiegegevens 35

38 Kerntaak 2 Werkproces 2.2 Bereidt productiewerk voor Maken van een tekening(pakket) Met de bij werkproces 2.1 verzamelde gegevens maak je een compleet tekeningpakket bestaande uit productietekeningen en materiaallijsten. Diverse mensen (afdelingen) moeten in staat zijn om met de afzonderlijke tekeningen deelproducten of delen van de installatie te maken. Dit tekeningenpakket moet volgens beproefde methoden en richtlijnen worden gemaakt, zodat er een voor het bedrijfsleven correct pakket ontstaat. Je overlegt regelmatig met collega s, leidinggevende en/of andere begeleiders over de inhoud van de productietekeningen en de mate van detaillering. Na afronding van de kerntaak verantwoord je datgene wat je gedaan hebt bij dit werkproces door middel van een beoordelingsgesprek met je praktijkopleider van het bedrijf. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van de gestelde kwaliteitseisen kennis van de gestelde kwaliteitsystemen en de kwaliteitseisen kennis van benodigde wet en regelgeving werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Set werktekeningen 36 KWALIFICEREND DOSSIER

39 5 UITVOERING Kerntaak 2 Werkproces 2.3 Bereidt productiewerk voor Organiseren van mensen en middelen Je stelt de hoeveelheden vast van: aantallen manuren, materialen, onderdelen en middelen die nodig zijn om het product of de installatie te realiseren. Daarbij orden je de hoeveelheden in aantallen en eenheden met waar nodig een specificatie. Je bepaalt in overleg de fasering, uitvoeringsvolgorde, de inzetdatum van materieel, materiaal, mensen en middelen en legt dit volgens de geldende bedrijfsregels vast. Je maakt de planning inzichtelijk in een strokenplanning. Vanuit de materiaallijsten maak je bestellijsten om naar de diverse leveranciers te sturen. In een reflectieverslag leg je vast hoe de planning en de bestellijsten tot stand zijn gekomen. (Het reflectieverslag wordt geschreven volgens de STARRT-methode van bijlage 3.) Tot slot verantwoord je datgene wat je gedaan hebt bij werkproces 2.2 en 2.3 door middel van een beoordelingsgesprek met je praktijkopleider bij het bedrijf. Dit gesprek kun je houden aan de hand van de in bijlage 4 omschreven handreiking. Het gaat er vooral om dat je vragen kunt beantwoorden over de criteria uit de beoordelingsformulieren en dat je aantoont dat je voortdurend competent hebt gehandeld. De beoordeling van de producten heeft al eerder plaatsgevonden. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: hanteren van moderne communicatiemiddelen hanteren van benodigde Arbo-, veiligheid- en milieuvoorschriften hanteren van de voorschriften van het ROC kennis van de materialen en middelen die bij het werk worden toegepast kennis van de gestelde kwaliteitsystemen en de kwaliteitseisen lezen van Engelstalige instructie 37

40 planningsvaardigheden werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Werkplanning Bestellijsten Reflectieverslag Bewijs beoordelingsgesprek BEGELEIDING Tijdens het uitvoeren van bovenstaande werkprocessen zullen de studenten waarschijnlijk veel aan de begeleider en de opdrachtgever vragen. Mogelijk vraagt de student hoe het tekeningenpakket er uit moet zien, welke productietekeningen gemaakt moeten worden en wat de bedrijfsregels voor een tekeningenpakket zijn. U kunt zich hierop voorbereiden door de bedrijfsregels op papier vast te leggen, dan kan het product daaraan getoetst worden. Observeer en beoordeel de student tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden aan de hand van de prestatie-indicatoren uit de beoordelingsformulieren. De beoordelingscriteria voor de producten en de prestatie-indicatoren voor het competente handelen van de student zijn te vinden in de beoordelingsformulieren van hoofdstuk 6. Deze geven tevens richting waar de producten en het handelen aan moeten voldoen. De aanvullende beoordelingen door middel van een beoordelingsgesprek bij werkproces 2.2 en 2.3 kunnen in één gesprek plaatsvinden. Dit gesprek kunt u houden aan de hand van de STARRT-methode zoals in bijlage 4 is omschreven. Het gaat er vooral om dat u de student beoordeelt op de criteria uit de beoordelingsformulieren en op zijn competente handelen. Laat de student op tijd weten wat de criteria zijn en wat voor vragen hij kan verwachten. 38 KWALIFICEREND DOSSIER

41 5 UITVOERING Kerntaak 3. Begeleidt productiewerk Kerntaak 3 Werkproces 3.1 Begeleidt productiewerk Begeleiden productieproces Tijdens de realisatie houd je de actuele status van het werk bij en je vergelijkt deze met de planning. Zo nodig pas je de planning aan. Je bespreekt de voortgang van het werk steeds met je begeleider en brengt alle betrokkenen bij het project op de hoogte als er aanpassingen zijn t.o.v. de planning. Om op het einde verrassingen te voorkomen, rapporteer je ruim voor de oplevering schriftelijk aan de opdrachtgever en je begeleider hoe het werk verloopt en wanneer ze de oplevering kunnen verwachten. Bij de oplevering van het project verantwoord je in een presentatie, de gewerkte tijdsduur voor het realiseren, licht je de afwijkingen t.o.v. de gemaakte planning toe en benoem je de ondernomen acties om afwijkingen t.o.v. de planning te voorkomen. De kennis en vaardigheden die je tijdens dit werkproces moet aantonen zijn: kennis van de gestelde kwaliteitsystemen en de kwaliteitseisen planningsvaardigheden vaardigheden om het werkproces te begeleiden werkgebied relevante kennis en vaardigheden. Bewijsstukken voor je examendossier zijn: Voortgangsrapportage tijd 39

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Middenkader engineering

Middenkader engineering Landelijke Kwalificaties MBO Middenkader engineering Crebonummer: 22050, 94421, 94422 Sector: Branche: Automatiseringsdiensten, Detailhandel non-food, Elektrische apparaten, Houtindustrie, Machine-industrie,

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Studiejaar 2013-2014 Opleiding Studielast : Commerciële Economie (vt-wbw, vt-fmb, Deeltijd, Duaal, SPM-FMB, SPM-WBW, JCU, IM, CETO) : 20-25 ECTS (a.h.v.

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Handboek. Steigerbouwer

Handboek. Steigerbouwer Handboek Steigerbouwer 1 Handboek 2013 Fundeon Uitgeverij Ceintuurbaan 2 Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E boeken@fundeon.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Mogelijkheid

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie