juli 2011 Terug van weggeweest Geachte relatie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juli 2011 Terug van weggeweest Geachte relatie,"

Transcriptie

1 juli 2011 Terug van weggeweest Geachte relatie, Na een aantal jaren van afwezigheid hebben wij besloten om onze nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. De laatste jaren heeft de informatieverstrekking naar u, als klant, partner of onderaannemer op een laag pitje gestaan. Wij vertrouwen erop hiermee een passende wijze gevonden te hebben om u periodiek te informeren. Het jaar 2011 is inmiddels voor de helft voorbij. Het was voor ons als organisatie kenmerkend met het behalen van het CO 2 certificaat niveau 3, het aannemen van een aantal mooie projecten, maar daarnaast ook het missen van een aantal werken. Te vaak werden wij tweede met soms maar een klein verschil ten opzichte van de nummer één. De concurrentie in de regio is groot en het prijsniveau is slecht. Feit is wel dat vrijwel iedere bouwer hier last van heeft en dat we met elkaar moeten hopen dat de voorspelling op een herstel van de markt in 2012 uit zal komen. Gezien die omstandigheden proberen wij ons continu te onderscheiden in de markt door op een andere wijze te denken dan de traditionele manier. Wij stellen ons dan ook de vraag hoe wij zaken beter én slimmer kunnen aanpakken waarbij wij maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, CO 2 reductie en kostenreductie in ogenschouw nemen. Nu bij de overheid de bezuinigingen toenemen en een fors aantal gemeenten in zwaar weer geraakt zijn, moeten wij als bedrijf inventief op zoek naar markten waarin wij met ons dienstenpakket de klant kunnen bedienen. Een voorbeeld daarvan is de hernieuwde kennismaking met de industriemarkt waarin we momenteel actief zijn. Ondanks een mindere economie en een onder druk staande bouwsector, doen onze specialismes zoals engineering en leveren en aanbrengen van onze poerconstructies het dit jaar goed. Enkele voorbeelden van projecten waarbij engineering een onderdeel uitmaakt van onze werkzaamheden zijn te vinden in de twee werk uitgelicht artikelen in deze nieuwsbrief. Tevens hebben wij dit jaar enkele malen de mogelijkheid gehad om invulling te geven aan de wens van onze klanten op werken waarbij er knelpunten zijn in de uitvoering. Inmiddels hebben we dit jaar een aantal projecten mogen uitvoeren waarbij ons organisatorisch vermogen op de proef werd gesteld om te zorgen dat het werk gereed kwam. Naast het leesplezier van deze nieuwsbrief wens ik u een prettige vakantie toe. A. F. Verhallen Directeur

2 Werk uitgelicht: Breda Talmazone In Breda maakt Ippel op de Talmazone een zevental fiets-/voetgangersbruggen. De bebouwing in het plan bestaat uit robuuste bastions in een openbaar park. Die worden onderling verbonden door middel van de bruggen. Ontwerp Het D&C-contract is door Ippel begin 2010 aangenomen naar aanleiding van het indienen van een eigen ontwerp met bijbehorende prijs. Als hoofdaannemer heeft Ippel samen een ontwerpende partij het winnende ontwerp samengesteld en ingediend. De opdracht is ons gegund en inmiddels zijn er in een tweetal fases vijf van de zeven bruggen aangebracht. Het constructieve deel van de brug bestaat uit staal met daaromheen een houten dek welke doorloopt aan de zijkant. De bruggen zijn als het ware één familie, aangezien alle bruggen hetzelfde ontwerp en samenstelling hebben. Alleen de lengte, boog en de vorm van het hout aan de zijkant variëren zodat ze toch allemaal anders zijn. Systems Engineering Vaak wordt gedacht dat geïntegreerde contracten alleen geschikt zijn voor grootschalige projecten. De opdrachtgever, Gemeente Breda, heeft echter de stap gezet om als experiment een relatief klein werk met behulp van Systems Engineering uit te laten voeren. Ippel heeft dit desgewenst opgepakt en in nauw overleg met de klant het proces vastgelegd in een plan van aanpak. Getracht is geen grote stapels papier op te stellen met ingewikkelde processen. Op tweederde deel het project kan gesteld worden dat de gekozen aanpak de samenwerkende partijen goed bevalt. Montage De afgelopen weken zijn de 3 e, 4 e en 5 e brug aangebracht op locatie in Breda. Op onze werf in Nieuwendijk is ter voorbereiding het houten dek van de bruggen afgemonteerd. Vanuit de werf zijn de bruggen getransporteerd naar de eindlocatie en aangebracht op de landhoofden. Voorlopig liggen voor ons de werkzaamheden op de Talmazone stil in afwachting van de volgende fase van het werk. Als alles volgens verwachting loopt, dan gaan de twee laatste bruggen in de tweede helft van 2012 nog volgen. Transport van de brug op de werf

3 CO 2 -prestatieladder Waarom CO 2? De CO 2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. De verwachtingen is dan ook dat andere overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, Provincies en gemeenten met dit systeem gaan werken bij aanbestedingen. Footprint De hoeveelheid CO 2 die een bedrijf uitstoot wordt uitgedrukt als Footprint. Anders gezegd: je energiegebruik laat een voetafdruk achter op de aarde als zijnde milieubelastend. Hoe geringer de uitstoot is, hoe kleiner de Footprint is. Voor 2009 en 2010 is de CO 2 footprint van Ippel Civiele Betonbouw BV bepaald en onze CO 2 -uitstoot in 2010 is 7,5 % minder dan in De reductie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we een lagere omzet hadden en wat minder projecten op grote afstand van Nieuwendijk hadden. Reductiedoelstellingen Ippel heeft zich tot doel gesteld om in 2013 de volgende reducties te hebben gerealiseerd: - Op scope 1, dat zijn de brandstoffen zoals diesel, benzine en aardgas willen we 10% reduceren. - Op scope 2, zijnde hoofdzakelijk electriciteit, willen we 40% reduceren. Wat hebben we verbruikt dit jaar? Na 1 juli zal de stand van ons energiebeheer voor de 1 e helft van 2011 worden opgemaakt. Deze stand wordt in de tweede helft van augustus gepubliceerd op de website van Ippel. Wat doen we al? Een trend die we zien is dat er veel bewuster wordt overlegd over carpoolen als er meerdere mensen naar een bijeenkomst moeten. Dit resulteert direct in minder brandstofkosten en dus minder CO 2 - uitstoot. Een ander voorbeeld is het bewuster uitzetten van materieel zodra het niet gebruikt wordt. Machines hebben tegenwoordig geavanceerdere techniek dan jaren geleden, waardoor bijvoorbeeld het opwarmen van de motor korter kan. Dit voorkomt onnodig brandstofverbruik en dus ook weer CO 2 -uitstoot. Wat willen we nog gaan doen? We willen nog meer reducties halen door het nemen van de volgende maatregelen: Bij de aanschaf van lease-auto s wordt alleen voor A- of B-label auto s gekozen. Daarnaast zal ook bij de aanschaf van bedrijfswagens op de uitstoot worden gelet.

4 Carpoolen. Dit geldt zowel voor de vakmensen die naar de bouwplaatsen rijden als voor kantoorpersoneel dat naar een bouwvergadering rijdt. Recent is door alle medewerkers van Ippel deelgenomen aan de cursus Het Nieuwe Rijden. Ttijdens de cursus heeft men de kans om zich meer bewust te worden van de mogelijkheid om zelf zuiniger te rijden. Het aardige van deze cursus is dat iedereen er ook buiten het werk in zijn eigen auto voordeel mee kan halen. Vergaderen middels multimedia-technieken zoals Skype. Het komt voor dat iemand flinke afstanden moet afleggen voor alleen een vergadering. Door deze vergadering via het computerscherm bij te wonen besparen we veel kilometers autorijden. Door groene stroom te betrekken kunnen we veel CO 2 uitstoot reduceren. Deze maatregel is op de projecten al in 2010 genomen. Sinds 1 januari van dit jaar hebben het kantoor en de werkplaats eveneens groene stroom. Goede ideeën zijn welkom! Heeft u een goed idee om (onze) CO 2 uitstoot te reduceren en wilt u dat idee met ons delen? Dat kan! Hiervoor kunt u terecht op ons speciaal adres: Korte Nieuwsberichten Bovenstaande maatregelen op CO 2 gebied hebben geleid tot het feit dat Ippel op afgelopen 1 juni gecertificeerd is voor CO 2 ladderniveau 3. Inmiddels zijn we hard op weg naar trede 5! Kort voor de bouwvakantie hebben wij drie medewerkers mogen feliciteren met hun langdurig dienstverband. Twee medewerkers zijn 12½ jaar in dienst en één medewerker vierde zijn 25-jarig dienstjubileum. De bruggen van ons project Park Meerhoven te Eindhoven hebben de Dirk Roosenburg (architectuur) prijs gewonnen. Het betreft een ontwerp van stalen bruggen met een dek van beton. De vorm van de leuning is beeldbepalend voor het ontwerp, maar door de gekozen kleur valt de brug in het landschap maar beperkt op. Bouwvaksluiting: Van 21 juli t/m 12 augustus zijn wij gesloten voor de bouwvak. Vanaf maandag 15 augustus zijn wij u graag weer van dienst! Brug Park Meerhoven

5 Werk uitgelicht: OGK N280 Roermond Momenteel legt Ippel Civiele Betonbouw samen met Janssen de Jong Infra de laatste hand aan de ongelijkvloerse kruising (OGK) over de N280 in Roermond. Samenwerken De opdrachtgever voor het D&C-contract is de Provincie Limburg. Samen met enkele andere partijen zijn zij de initiator en hebben het project op de markt gezet. Janssen de Jong Infra (Jajo) is formeel gezien de hoofdaannemer en Ippel neemt het kunstwerk voor haar rekening. In de praktijk wordt echter samengewerkt als zijnde een bouwteam. Ontwerpoptimalisatie Medio 2010 zijn de voorbereidingen begonnen aan het ontwerp. Hierbij is door Jajo en Ippel intensief samengewerkt om een optimaal ontwerp samen te stellen. Oranjewoud is als ontwerpbureau erbij betrokken. In overleg tussen de drie partijen is het uitvoeringsontwerp tot stand gekomen. Hierbij is gekeken naar mogelijke optimalisaties voor alle partijen. Uiteraard wil een aannemer zo efficiënt mogelijk een project tot stand brengen. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat er ook voordeel valt te halen voor de opdrachtgever. Dankzij een uitgekiend ontwerp is er een kostenbesparing gerealiseerd voor aannemer én opdrachtgever. Voordeel voor beide partijen dus. Uitvoering De uitvoering startte midden in de winter, wat uiteraard niet de meest makkelijke tijd van het jaar is. Zo was bijvoorbeeld de beschikbaarheid van zand voor de grondlichamen moeizaam, waardoor de voortgang dreigde te stagneren. Van een gedegen voorbereidingstraject plukt men de vruchten in de uitvoering en ondanks een koude start heeft het project geen vertraging opgelopen in uitvoering. Zonder noemenswaardige problemen zijn het kunstwerk en omliggende grondlichamen tot stand gekomen. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is het kunstwerk gereed, omliggend asfalt is aangebracht en de laatste werkzaamheden aan het groen vinden plaats. Nog voor de bouwvak worden de wegen in gebruik genomen. Enkele kengetallen: - Overspanning dek: 31,5 m - Eigen gewicht prefab beton liggers: 64 ton - Verwerkt zand en grond: m 3 - Verwerkt asfalt: 4000 ton - Aanneemsom totaal: ,- Inhijsen liggers in de vroege ochtend.

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Profiel People Planet

Profiel People Planet NH logistiek 2012 Inhoudsopgave Profiel 4» Algemeen 4» Adresgegevens en bedrijf 4» Geschiedenis 4» Organisatie 5» Producten - Markten - Ketens 5» Duurzaamheid in publicaties 6» Samenwerkingsverbanden 6»

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. ORGANISATIE... 4 2.1 Organogram

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Ambities en Prioriteiten 2014-2015

Ambities en Prioriteiten 2014-2015 2 2 Ambities en Prioriteiten 2014-2015 01. VERSTERKING EN VERBREDING Voorwoord door Patrick Buck voorzitter SKAO directeur projecten ProRail 2 De CO 2 -Prestatieladder verovert na de spoorbranche nu de

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Tekst/ redactie Connekt en Het Beyschrift. Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam. Druk Koninklijke De Swart, Den Haag

Tekst/ redactie Connekt en Het Beyschrift. Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam. Druk Koninklijke De Swart, Den Haag Tekst/ redactie Connekt en Het Beyschrift Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam Druk Koninklijke De Swart, Den Haag 2e herziene druk, juni 2010 Disclaimer Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3.

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3. 2014 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Woon- werk verkeer Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Versie 3.2 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Doel 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012 Pagina 1 van 9 VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012 Inleiding Boskalis Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt actief aan Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST

MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST Inhoudsopgave Voorwoord VAn de CEO Tegen de stroom in 2 Bedrijfsprofiel 4 Case Beelen Recycling we doen wat we zeggen en zijn daar transparant over 6 Kerncijfers

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Aangezien er echter nog meer interessante en inspirerende uitspraken werden gedaan, leest u op op deze pagina s het volledige verslag.

Aangezien er echter nog meer interessante en inspirerende uitspraken werden gedaan, leest u op op deze pagina s het volledige verslag. Koninklijke Saan is sinds eind 2012 gecertifeerd op nivieau 3 van de CO2- Prestatieladder, een meetinstrument op het gebied van duurzaamheid, dat momenteel veel aandacht geniet. Omdat het delen van kennis

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doordacht Duurzaam. Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen

Doordacht Duurzaam. Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen Doordacht Duurzaam Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Aannemersbedrijf van Zoelen 4 Brandwijk Kerstpakketten 6 EnerPro advies- en ingenieursbureau 8 De Katoenfabriek

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie