Inspiratiepakket voor kwaliteitsvolle stagebegeleiding in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratiepakket voor kwaliteitsvolle stagebegeleiding in de zorg"

Transcriptie

1 Inspiratiepakket voor kwaliteitsvolle stagebegeleiding in de zorg

2 Colofon De inspiratiemap Zorg voor stage werd uitgegeven in opdracht van het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen West-Vlaanderen. Algemene coördinatie Chloë De Vreese, Michel De Wit, Marthe Debrouwere, Michèle Delbecque, Copywriting Wendy Devisch, Lay out Ally Graph-x, Druk drukkerij Jacobs, Verantwoordelijke uitgever Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen West-Vlaanderen Depotnummer D/2012/0248/27 Brugge, september 2012.

3 Inhoudstafel Voorwoord 5 Inleiding 7 Aan de slag 8 Aan de slag op de werkvloer 8 Aan de slag in de klas 8 Wegwijs 9 Inspiratiefiches 11 VOOR DE STAGE Keuze van de stageplaats Match Voorbereiding 15 TIJDENS DE STAGE De eerste dag Stagebegeleidersbezoek Feedback Evaluatie Wat als de stage niet loopt zoals verwacht? Theorie & praktijk? Afsluiten van de stage 29 NA DE STAGE Nazorg Stagiair last of lust? 33

4

5 Voorwoord De nood aan extra beroepskrachten in de gezondheids- en welzijnssector is groot en zal in de toekomst nog toenemen. De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom een actieplan om zorgberoepen te promoten. De provincies zetten mee hun schouders onder dit actieplan. Het project Zorg Voor Stage is gegroeid binnen het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen West-Vlaanderen. Dit sector overschrijdend platform bestaat uit actoren uit het zorgonderwijs, de zorgsector en een aantal socio-economische partners en wil meer mensen warm maken om aan de slag te gaan in de zorgsector. In de map die voor u ligt vinden stagementoren op de werkvloer en stagebegeleiders vanuit het onderwijs inspiratie om stagiairs in de zorg zo veel mogelijk leerkansen te geven. Een zinvolle stage-ervaring in de zorg is immers een positieve voedingsbodem om voor een zorgjob te kiezen. Werken aan een kwaliteitsvolle stage draagt dan ook bij aan de broodnodige instroom van nieuw bloed in de zorg. Wij willen hier ook graag benadrukken dat een opleiding waar theorie en praktijk elkaar versterken, een gedeelde verantwoordelijkheid is van onderwijs en werkvloer. Wij zijn dan ook verheugd dat onderwijs en werkvloer elkaar vinden op het Provinciaal Platform. Onze dank gaat naar iedereen die aan deze inspiratiemap meegewerkt heeft. Alle leden van het Provinciaal Platform waar het idee gegroeid is en afgetoetst werd. De medewerkers van het Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen, Resoc-Serr en de provinciale dienst welzijn voor de creatieve uitwerking van dit project. Wij hopen dat deze map en de aanverwante producten een sterke inspiratiebron mag zijn voor iedereen die begaan is met de kwaliteit van de zorg. Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen West-Vlaanderen Voorwoord 5

6 zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

7 Inleiding Verbeter je stagekwaliteit Goed opgeleide medewerkers zijn van onschatbare waarde. Zeker in de zorgsector, met een nijpend personeelstekort. De ideale zorgopleiding biedt dus een evenwichtige mix van praktijkgerichte theorie én stage. Met mooie leerkansen die voldoende instroom garanderen. Zorg voor Stage verbetert jouw stagekwaliteit en brengt de werkvloer en het zorgonderwijs dichter bij elkaar. Hoe? Met een educatief pakket boordevol tips en tools, in samenwerking met en voor de zorgsector*. Wat biedt dit educatief pakket? Drie inspirerende werkinstrumenten die dieper ingaan op: de verschillende stagefasen de rol van de stagiair, stagebegeleider en mentor Dit pakket is niet sturend, wel inspirerend. Het legt dus geen uniforme werkwijze op voor goede stagebegeleiding. Maar reikt handvatten aan voor kritische reflectie en bijsturing. Ontdek de drie tools: de website zorgvoorstage.be de vormingsfilm op zorgvoorstage.be deze inspiratiemap Laat je inspireren Haal meer uit je stage. Zorg voor stage betekent zorg voor zorg. Want de verwachtingen binnen de driehoeksverhouding stagiair, mentor (op de werkvloer) en stagebegeleider (vanuit de school) liggen soms ver uit elkaar. Start nu de dialoog. Ga aan de slag met het Zorg voor stage -pakket en wees creatief: Mentor: verfris je stagebeleid met tips en tools vanuit de zorgsector. Stagiair: leer met vertrouwen vragen stellen om je leerdoelen te bereiken. Stagebegeleider: sta samen met de stagiair en mentor even stil bij de stage. Heel wat van de tips en tools uit deze map werden verzameld tijdens de nabespreking van de interactieve vorming Een stagiair moet je verdienen?. Misschien kent u er nog. De website geeft de mogelijkheid om tips en tools toe te voegen. Laat maar komen, de zorgsector kan er wel bij varen. Zo wordt dit product een levend uitwisselingsplatform voor iedereen die betrokken is bij stage in de zorg. Gebruik en bespreek de film en laat je leiden door de inspiratiemap. Succes ermee. * Zorg voor stage is een gezamenlijk project van RTC West-Vlaanderen, RESOC Brugge en de provinciale dienst welzijn en is gegroeid vanuit het West- Vlaams platform Promotie Zorgberoepen. Wij haalden onze inspiratie uit de nabesprekingen van de vijf interactieve vormingsmomenten: Een stagiair moet je verdienen?. Samen goed voor 1250 deelnemers uit een waaier van zorgopleidingen en -instellingen. Inleiding 7

8 Aan de slag op de werkvloer Wat is Zorg voor stage? Zorg voor stage is jouw vormingspakket voor kwaliteitsvolle stages en stagebegeleidingen. Boordevol inspiratie, stof tot nadenken en voer voor discussie. Kortom, jouw ideale leidraad, maar geen strikt protocol. Verbeter de kwaliteit van je stagebeleid Dit educatief pakket biedt drie inspirerende werkinstrumenten om jouw stagebeleid op te frissen. Gebruik ze apart of combineer: Vormingsfilm (18 minuten): voor vertoning in beperkte kring of grote groep. Verzameling van interviews met mentors, stagiairs en stagebegeleiders en scènes met herkenbare stagesituaties. De opbouw volgt de verschillende stagefases met duidelijke pauzemomenten voor reflectie en ervaringsuitwisseling. De website jouw platform voor continue kennisuitwisseling, met actuele tools, concrete tips en goede praktijken van collega s. Deel jouw ervaringen én instrumenten! Deze Inspiratiemap: 12 gestructureerde inspiratiefiches voor debat en reflectie, over 12 relevante thema s voor de verschillende stagefases. Elke fiche breekt het ijs met de juiste vragen, biedt concrete tools en tips én een moment van reflectie. Ideaal om te werken aan de kwaliteit van je stagebeleid. Aan de slag op school en in de klas Wat is Zorg voor stage? Zorg voor stage is jouw vormingspakket voor kwaliteitsvolle stages en stagebegeleidingen. Boordevol inspiratie, stof tot nadenken en voer voor discussie. Kortom, jouw ideale leidraad, maar geen strikt protocol. Verbeter de kwaliteit van je stagebeleid Dit educatief pakket biedt drie inspirerende werkinstrumenten om jouw stagebeleid te ondersteunen op school én in de klas. Gebruik ze apart of combineer: Vormingsfilm (18 minuten): voor vertoning in beperkte kring of grote groep. Verzameling van interviews met mentors, stagiairs en stagebegeleiders en scènes met herkenbare stagesituaties. De opbouw volgt de verschillende stagefases met duidelijke pauzemomenten voor reflectie en ervaringsuitwisseling. De website jouw platform voor continue kennisuitwisseling, met actuele tools, concrete tips en goede praktijken van collega s. Deel jouw ervaringen én instrumenten! Deze Inspiratiemap: 12 gestructureerde inspiratiefiches voor debat en reflectie, over 12 relevante thema s voor de verschillende stagefases. Elke fiche breekt het ijs met de juiste vragen, biedt concrete tools en tips én een moment van reflectie. Ideaal om te werken aan de kwaliteit van je stagebeleid. 8 Aan de slag zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

9 Wegwijs Deze inspiratiemap bevat 12 inspiratiefiches. Stuk voor stuk snijden ze belangrijke thema s aan over het stageproces. Volg de verschillende fases: Voor de stage: 1: Keuze van de stageplaats, 2: Match, 3: Voorbereiding. Tijdens de stage: 4: De eerste dag, 5: Stagebegeleidersbezoek, 6: Feedback, 7: Evaluatie, 8: Wat als de stage niet loopt zoals verwacht, 9: Theorie & praktijk, 10: Afsluiten van de stage. Na de stage: 11 Nazorg, 12 Stagiair: last of lust? Elke inspiratiefiche bestaat uit 3 delen: ijsbrekers, tools & tips en reflectie. De ijsbrekers Zijn handvatten om het groepsdebat op gang te trekken. Je krijgt een mix van prikkelende vragen en omstreden stellingen: Filmvragen Deze vragen verwijzen naar de vormingsfilm Zorg voor stage. Bekijk de film op De volgorde van de fiches volgt de opbouw van de film. De vragen zijn dus gekoppeld aan de verschillende stagefases. Ervaringsuitwisseling Wissel eigen ervaringen uit zowel als stagiair, stagebegeleider of stagementor. Gevoelsvragen Hoe voelt een specifieke ervaring aan voor een stagiair, stagebegeleider of mentor? Rolvragen Verplaats je even in de schoenen van de ander. Wat kunnen een stagiair, stagebegeleider of stagementor doen? Hoe reageren ze het best op een bepaalde situatie? Waar of niet waar? Deze stellingen zoeken de controverse op. Ze zetten aan tot reflectie en brengen de discussie op gang. Wegwijs 9

10 Tools en tips* Reikt een selectie nuttige tips aan vanuit het werkveld. Zowel voor de stagiair, de stagebegeleider als de stagementor. Tool of tip Concrete suggestie voor de stagiair, stagebegeleider of mentor. De stagementor Leert de stagiair nieuwe zaken aan op de werkvloer. De stagiair Doet ervaring en praktijkkennis op. De stagebegeleider Begeleidt de stagiair vanuit zijn opleiding. Reflectie Tijdens de reflectie sta je even stil bij wat je zal bijblijven en denk je na over actiepunten. Wat blijft jou bij? Noteer wat blijft hangen. Wat vind jij belangrijk? Wat neem je mee naar de praktijk? Tijd voor actie Noteer welke concrete stappen jij, je organisatie of je school zullen ondernemen om de stagekwaliteit te verbeteren. * Surf naar voor nog meer tips en deel er jouw ervaringen en instrumenten. 10 Wegwijs zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

11 1 voor de stage: Keuze van de stageplaats De juiste persoon op de juiste plaats De stageplaats is cruciaal voor een optimale leerervaring. Maar wie kiest, en op basis van welke criteria? In de praktijk spelen randfactoren zoals bereikbaarheid vaak een (te) grote rol. Terwijl de verwachtingen en noden van de stageplaats zoveel mogelijk moeten gelijklopen met de interesses en leerbehoeften van de stagiair, toch? Deze afstemming is de gedeelde verantwoordelijkheid van de stagebegeleider, de mentor en de stagiair. En de eerste stap naar een verrijkend leerproces voor elke partij. IJsbrekers Filmvragen Wat vindt de school belangrijk? Hoe profileert de stageplaats zich? Hoe wil de stagiair betrokken worden? Is de stageplaats duidelijk over de leermogelijkheden? Wat primeert: de interesses van de stagiair of de leermogelijkheden van de stageplaats? Ervaringsuitwisseling Word je als stagiair betrokken bij de keuze van de stageplaats? Loopt een stagiair soms stage op een afdeling waarvoor hij nog niet klaar is? Hebben stagiairs een duidelijk beeld van het werkveld? Gevoelsvragen Hoe voel jij je bij de manier waarop de stageplaats gekozen wordt? Ben je blij met deze werkwijze? Ben je tevreden over de gemaakte keuze? Rolvragen Prikkelt de stagebegeleider de leerverwachtingen of speelt hij een sturende rol bij de keuze van de stageplaats? Moet de stageplaats met de stagebegeleider en/of stagiair praten? Waarop kan de stagiair letten bij zijn keuze? Waar of niet waar? 1. Een stagiair hoeft geen inspraak te hebben bij de keuze van zijn stageplaats. 2. Voor een eerste stage is werken in een woon- en zorgcentrum te confronterend en mentaal te belastend. 3. Elke stageplaats is een goede stageplaats. Want een stagiair kan overal iets leren. 4. Een stagecarrousel is beter dan een vaste stageplaats. Dan proeft de stagiair van meer taken. 5. Een vaste stageplaats is beter dan een stagecarrousel. Dan is het leerproces intensiever. 1. Keuze van de stageplaats 11

12 Tools & tips Tip 1: Informatiebundel Een uitgebreide informatiebundel over de stageplaats is het ideale hulpmiddel voor een snelle screening: is dit de juiste plaats voor de stagiair? Tip 2: Motivatiegesprek Toets tijdens een (sollicitatie)gesprek de verwachtingen van de stagiair aan de leermogelijkheden en noden van de stageplaats. Maak kennis en bereid de stagiair voor op de job. Tip 3: Stageprofiel Voorzie per afdeling een overzicht van de verwachtingen en het takenpakket van de stageplaats: is de stagiair de geschikte persoon? Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Keuze van de stageplaats zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

13 2 voor de stage: Match Mentor ontmoet stagiair Het leerproces tijdens de stage is persoonlijk. De mentor doet dienst als gids. De match mentor-stagiair is dus een belangrijk aandachtspunt. Idealiter komen de sterke punten van de mentor overeen met de leerverwachtingen van de stagiair. Maar neemt de mentor zijn taak vrijwillig op, zodat hij gemotiveerd is? Krijgt hij voldoende ruimte om de stagiair te begeleiden, of overheerst de hoge werkdruk in de zorgsector? En neemt de mentor een actieve luisterhouding aan, zodat de stagiair zijn leerdoelstellingen behaalt? IJsbrekers Filmvragen Waarom vindt de mentor persoonlijk contact met de stagiair belangrijk? Waarop legt zij de focus in haar begeleiding? Ervaringsuitwisseling Ervaarde je ooit dat het niet klikte met een stagiair/stagebegeleider/mentor? Wat waren daarvan de gevolgen? Was er ruimte voor actieve begeleiding of alleen voor supervisie? Gevoelsvragen Hoe belangrijk zijn wederzijds respect, vertrouwen en een veilige stagiair-mentorrelatie? Hoe voel je dat de stagiair of mentor gemotiveerd is om de leerdoelstellingen te behalen? Rolvragen Waarom is niet iedere zorgmedewerker enthousiast om de rol van mentor op zich te nemen? Hoe screen je mentoren het best? Wat kan de rol van de stagebegeleider zijn bij de zoektocht naar een juiste match? Waar of niet waar? 1. Mentorschap is een gedeelde verantwoordelijkheid. Organisaties mogen dit opleggen. 2. De relatie mentor-stagiair is een puur coachende band. 3. Supervisie is minder belastend voor de mentor dan actieve begeleiding. 4. Meerdere mentoren voor één stagiair? Dat is verwarrend. 5. Stagiairs en mentoren hoeven niet continu samen te werken. 2. Match 13

14 Tools & tips Tip 1: Kennismakingsgesprek Persoonlijk contact schept een vertrouwensband. Bovendien is een kennismakingsgesprek de uitgelezen kans om de leerverwachtingen van de stagiair te toetsen aan de sterke punten van de mentor. Tip 2: Vrije keuze Medewerkers die zelf kiezen voor de rol van mentor, zijn gemotiveerder. Tip 3: Meerdere stagementoren De stagiair staat er nooit alleen voor ook als de hoofdmentor op een ander moment werkt dan de stagiair. Bovendien verlichten extra mentoren de druk op de hoofdmentor. Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Match zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

15 3 voor de stage: Voorbereiding Weet waaraan je begint De stage begint voor de effectieve start. Want het is belangrijk dat de stagiair weet waar hij terecht komt. De stagebegeleider speelt een belangrijke rol als informatieverstrekker. Maar ook de student moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Door zelf op onderzoek uit te gaan, research te doen naar zijn stageplaats en te vragen om een kennismaking en een rondleiding. De stageplaats? Die moet tijd vrijmaken voor de stagiair. Want grondige informatie-uitwisseling is de sleutel tot elke succesvolle stage. IJsbrekers Filmvragen Waarin verschillen de twee stagiairs in hun opvattingen en aanpak? Ervaringsuitwisseling Schoot de informatie-uitwisseling bij jou al eens te kort? Welke gevolgen had dit voor de samenwerking? Was de stageplaats of school zich bewust van het belang van een goede voorbereiding? Gevoelsvragen Voelt de stagiair zich welkom bij het eerste contact? Hoe voelt het aan als de stagiair weinig weet over zijn stageplaats? Rolvragen Hoe profileert de stagebegeleider zich het best in deze fase? Hoe kan een stagiair zich voorbereiden op de stage? En de mentor of organisatie? En stagebegeleider of school? Waar of niet waar? 1. Een goede voorbereiding vermindert stress op de eerste stagedag. 2. Ook de stagebegeleider moet van de partij zijn op het eerste bezoek van de stagiair aan de stageplaats. 3. Verschillende communicatiestijlen bij de stagebegeleider en de stageplaats creëren onduidelijkheid bij de stagiair. 4. Ook praktische zaken zoals het werkschema, de details van het contract en het moment en de plaats van afspraak voor de eerste stagedag komen aan bod tijdens het eerste bezoek. 5. Het is niet nodig om de andere medewerkers van de afdeling vooraf te informeren over de komst van de stagiair. 3. Voorbereiding 15

16 Tools & tips Tip 1: Bezoek door stagebegeleider De stagebegeleider bezoekt op voorhand elke stageplaats om voeling te krijgen met de manier van werken. Hij kan ook zelf even meedraaien. Hij geeft daarna alle cruciale info over de stageplaats en het takenpakket door aan de stagiair. Tip 2: Bezoek door stagiair Ook de stagiair bezoekt zijn stageplaats het best voor de eerste werkdag. Om kennis te maken met de mentor en de zorginstelling. Op het programma? Een rondleiding, een waaier van praktische info en een toelichting over het takenpakket en de verwachtingen. Noteren is dus de boodschap. Zo gaat de stagiair op dag één meteen aan de slag. Tip 3: Interne communicatie De mentor licht zijn collega s in over de komst van de stagiair, zijn leerdoelstellingen en zijn takenpakket. Misschien hangt hij ook een affiche op met een foto en belangrijke informatie over de stagiair. De stagiair voelt zich zo meteen welkom. Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Voorbereiding zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

17 4 voor de stage: De eerste dag Goed begonnen is half gewonnen Van theorie naar praktijk. De eerste stagedag is vaak spannend. Voor de stagiair maar ook voor de stageplaats. Want de stagiair moet een goede eerste indruk maken. En de stageplaats moet snel heel wat informatie doorgeven. Bovendien moet de stagiair zich veilig voelen in zijn nieuwe omgeving. En weten wie zijn aanspreekpunt is. Een goed onthaal is dus cruciaal. Voor een vliegende start én een hecht team met wederzijds respect. IJsbrekers Filmvragen Hoe verwelkomen de stageplaatsen de stagiairs? Waarom is de eerste stagedag vaak overweldigend voor de stagiairs? Ervaringsuitwisseling Botste bij jou de praktijk met de theorie zowel bij de stagiair als bij de mentor? Kreeg je als stagiair een uitgebreide rondleiding op je eerste stagedag? Vervulden oudere stagiairs de rol van peter of meter? Gevoelsvragen Hoe voelde jij je op de eerste stagedag? Hoe ging je om met de soms harde confrontatie met de zorgvragers? Hoe voelt het tijdens de eerste dagen om een stagiair op te leiden? Rolvragen Waarom worden stagiairs het liefst met de voornaam aangesproken en niet met stagiair? Waarom start de stagiair de eerste dag het best iets later? Waarom zijn stiptheid, beleefdheid en een verzorgd voorkomen de basis van een goede start? Hoe combineert de mentor zijn nieuwe taak met zijn dagelijkse werk? Is de mentor het best aanwezig op de eerste stagedag? Waar of niet waar? 1. Een stagiair gooi je best meteen in het werk. Dan leert hij sneller. 2. Een stagiair hoeft alleen zijn eigen afdeling te kennen. 3. Een onthaalverantwoordelijke ondermijnt de taak van de mentor. 4. Een stagiair moet opgewassen zijn tegen de confrontatie met de zorgvragers. 5. Dankzij de zorgopleiding weet de stagiair perfect wat hij mag verwachten. 4. De eerste dag 17

18 Tools & tips Tip 1: Inleefstage en feestelijke kennismaking Plan de eerste dag(en) een kijkstage in. Dit is een introductiedag voor de stagiair: een soort snelcursus om de stageplaats en de nieuwe collega s beter te leren kennen. Koppel daaraan een feestelijk voorstellingsmoment voor de zorgvragers en je slaat twee vliegen in een klap. Tip 2: Vaste onthaalverantwoordelijke Stel een centrale onthaalverantwoordelijke aan binnen de stageplaats en organiseer een gezamenlijk onthaalmoment. Dit verlicht de taak van de mentoren. De onthaalverantwoordelijke kan tijdens de voorbereidingsfase ook fungeren als contactpersoon en centraal aanspreekpunt voor de stagiairs. Tip 3: Onthaalbundel en badge Geef elke stagiair een badge zodat iedereen hem correct aanspreekt. Voorzie ook een onthaalbundel met antwoorden op praktische vragen. Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? De eerste dag zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

19 5 tijdens de stage: Stagebegeleidersbezoek Stagebegeleider op bezoek De stagebegeleider bezoekt de stagiair op zijn werkplek om hem te coachen. Hij moet zich dus inleven in de stagiair en met een open houding luisteren naar zijn ervaringen. De stagiair lucht zijn hart en stelt heel wat vragen. Want de praktijk komt vaak niet overeen met de theorie op school. En de confrontatie met de zorgvragers kan onzekerheid creëren. De stagebegeleider helpt de stagiair om zijn ervaringen te kaderen en stuurt bij. Zodat de stagiair groeit in zijn leerproces. De stagebegeleider en mentor fungeren hierbij als steunpilaar en klankbord ook voor elkaar. IJsbrekers Filmvragen Wat loopt er fout bij de stagiair die Leo verzorgt? Waarom voelt ze zich niet goed bij de uitvoering van haar taken? Ervaringsuitwisseling Durft een stagiair in jouw ervaring vragen te stellen? Krijgt de stagiair altijd een telefoonnummer van de stagebegeleider, zodat hij kan bellen bij problemen? Hoe ervaar jij stagebegeleidersbezoeken? Gevoelsvragen Voelt een stagebegeleidersbezoek als een steun of een last? Voelt de stagiair zich actief betrokken bij het bezoek? Rolvragen Waarom verrijkt een stagebegeleidersbezoek ook de ervaring van de mentor? Waarom vullen de mentor en de stagebegeleider elkaar wel of niet aan? Waar of niet waar? 1. Een stagebegeleidersbezoek gebeurt het best onaangekondigd. 2. Een stagebegeleidersbezoek is de perfecte manier om de stagiair te controleren. 3. De stagebegeleider beoordeelt de stagiair streng op zijn sterke en zwakke punten. 4. De stagebegeleider heeft vooral een observerende rol. 5. De stagebegeleider praat met de mentor en velt dan zijn oordeel. 5. Stagebegeleidersbezoek 19

20 Tools & tips Tip 1: Actieve betrokkenheid Observeren en noteren volstaat niet. De stagebegeleider helpt actief mee met de stagiair om waardevolle feedback te geven. Tip 2: Open communicatie Communiceer open en eerlijk over de sterke én werkpunten van de stagiair. Dat is essentieel voor zijn groeiproces. Tip 3: Schouderklopje Een compliment doet wonderen. Zet de stagiair dus in de bloemetjes als hij goed werk levert. En deel als stagiair positieve ervaringen met je mentor en stagebegeleider. Positieve feedback is een grote motivatie voor elke partij. Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Stagebegeleidersbezoek zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

21 6 tijdens de stage: Feedback Constructieve kritiek als leerinstrument Constructieve feedback is een continu aandachtspunt tijdens stages. De stagiair kan zowel feedback krijgen op de werkvloer als op vaste overlegmomenten. Regelmatige feedback geeft elke partij duidelijkheid en draagt bij tot een veilige leeromgeving. Het is belangrijk dat fouten maken mag! Tijdige en heldere communicatie over verbeterpunten creëert een verrijkende leerervaring. Tenminste, als dat gebeurt op basis van vertrouwen. En als de stagiair daarvoor open staat. IJsbrekers Filmvragen Hoe verloopt het feedbackgesprek tussen Stella, Leo en de stagebegeleider? Welke voorwaarde stelt de stagiair om te werken met de feedback van de stagebegeleider en de mentor? Eén stagiair is niet volledig tevreden over zichzelf. Hoe lost hij dit op? Waarom is rechtstreekse feedback op de werkvloer nuttig? Ervaringsuitwisseling Hoe ga jij om met het geven en krijgen van feedback? Vragen stagiairs gemakkelijk zelf om feedback? Hoe regelmatig lassen mentoren en stagebegeleiders een feedbackmoment in? Gevoelsvragen Hoe voel jij je bij het geven of krijgen van (negatieve) feedback? Welke weerstanden voel je? Rolvragen Hoe brengen de mentor en de stagebegeleider hun feedback het best over? Waarom mag de mentor het feedbackmoment niet overlaten aan de stagebegeleider? Welke houding neemt de stagiair het best aan? Hoe profileren de mentor en de stagebegeleider zich het best tijdens het feedbackmoment? Waar of niet waar? 1. Het volstaat om de stagiair op het einde van zijn stage feedback te geven. 2. Fouten zijn een smet op de beoordeling van de stagiair. 3. Feedback is eenrichtingsverkeer. 4. De mentor uit zijn feedback het best niet rechtstreeks, maar via de begeleider. 5. De stagiair vraagt beter niet zelf om feedback. 6. Feedback 21

22 Tools & tips Tip 1: Maak tijd Feedback geven doe je niet snel-snel, maar in een open gesprek. Verzorg je lichaamshouding, gebruik geen verkleinwoorden of maar en wees eerlijk. Geef de stagiair bovendien de ruimte om vragen te stellen. Voer een open gesprek. Tip 2: Gebruik de sandwich-methode Vestig eerst de aandacht op de sterktes van de stagiair, pak daarna de werkpunten aan en sluit altijd af met een positieve boodschap. Deze methode waarbij de minder goede zaken gebracht worden tussen twee positieve boodschappen werkt heel motiverend. Tip 3: Tip van de dag/week Houd stagiairs alert met een dagelijkse of wekelijkse tip en stem die af op de werkpunten. Zo geef je op een constructieve manier continu feedback. Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Feedback zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

23 7 tijdens de stage: Evaluatie Alles kan beter Las een aantal vaste evaluatiemomenten in tijdens de stage. Tijdens zo n evaluatiegesprek komt het globale functioneren van de stagiair aan bod. Het is een formeel communicatiemoment voor alle partijen: de stagiair, de mentor en de stagebegeleider. De sterke én de aandachtspunten worden grondig besproken. Zodat de stagiair de kans krijgt om bij te sturen. Eerlijkheid en wederzijds respect zijn hierbij cruciaal. Want de student moet zich veilig voelen om te praten over zijn ervaringen en om vragen te stellen. IJsbrekers Filmvragen Waarom volstaat één evaluatiemoment niet? Hoe sluit de stagebegeleider het evaluatiemoment af? Ervaringsuitwisseling Welke ervaring heb jij met evaluaties? In welke mate waren de leerdoelstellingen gekend door alle partijen? Hoe werd het gesprek aangepakt? Gevoelsvragen Hoe voelt het om te evalueren of om geëvalueerd te worden: veilig en constructief of eerder ongemakkelijk? Voelt de mentor zich altijd begrepen? Voelt de stagiair zich zelfzeker over wat hem/haar te doen staat? Rolvragen Wat is de rol van de stagebegeleider tijdens een evaluatie? Hoe kan de mentor een aanzet geven tot bijsturing? Welke houding neemt de stagiair het best aan? Waar of niet waar? 1. Een evaluatie is een besloten zaak van de mentor en de stagebegeleider. 2. Alleen de bevindingen van de mentor zijn belangrijk voor de evaluatie. 3. Voor de stagiair voelt een evaluatie aan als een examen. 4. De stagebegeleider fungeert als gespreksleider. 5. Een evaluatie is een klaagmoment voor de mentor. 7. Evaluatie 23

24 Tools & tips Tip 1: Herhaal de verwachtingen De stagiair kreeg heel wat informatie te verwerken bij de start van zijn stage. Herhaal daarom regelmatig wat van hem verwacht wordt en maak dit concreet met voorbeelden. Tip 2: Vat samen en vraag om feedback Vat op het einde van elke evaluatie de sterke en aandachtspunten samen en vraag aan de stagiair of hij zich daarin herkent. Dit nodigt uit tot een open gesprek. Tip 3: Betrek de afdeling en de collega s Niet alleen de mentor werkt met de stagiair, ook andere medewerkers. Praat als mentor regelmatig over de evolutie van de stagiair met je collega s. Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Evaluatie zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

25 8 tijdens de stage: Wat als de stage niet loopt zoals verwacht? Een stagiair moet je verdienen Soms voelt een stagiair zich niet goed op zijn stageplaats of is de instelling niet tevreden over het werk van de stagiair. Dan is het belangrijk dat de betrokkenen niet met dit gevoel blijven zitten, maar daarover durven te praten. De stagebegeleider fungeert als vangnet. En snel reageren is de boodschap. Want een stage is vaak het eerste contact van de student met de werkvloer. Een slechte stage-ervaring kan dus grote gevolgen hebben. De student kan angstig worden op de werkvloer. Of twijfels krijgen over zijn/haar studie- en beroepskeuze. Nefast in een sector vol knelpuntberoepen! IJsbrekers Filmvragen Een stage is een leerervaring voor de stagiair, maar ook voor de stageplaats. Waarom? Ervaringsuitwisseling Had jij al een onprettige stage-ervaring? Was jij ontevreden over een stagiair? Hoe ging je daarmee om? Welke rol speelde de stagebegeleider? En wat deed de mentor? Gevoelsvragen Wat is het effect van een slecht lopende stage? Met welke gevoelens kampen de stagiair en de mentor? En wat met de stagebegeleider? Rolvragen Hoe kan de stagebegeleider de situatie bijsturen? Wat is de rol van de mentor? Welke stappen kan de stagiair ondernemen? Waar of niet waar? 1. De stagiair wacht het best tot de eerste evaluatie om zijn bekommernissen te uiten. 2. Niet de stageplaats moet zich aanpassen, wel de stagiair. 3. Een stagiair die de stagebegeleider inschakelt, schaadt het vertrouwen van zijn mentor. 4. Elke stage is waardevol. De stagiair stuurt het best zijn leerverwachtingen bij. 5. De stageplaats kan niet altijd stilstaan bij de leerervaring van de stagiair. 8. Wat als de stage niet loopt zoals verwacht? 25

26 Tools & tips Tip 1: Hallo hulplijn De stagebegeleider bezorgt de stagiair zijn contactgegevens. Zo kan die altijd bij hem terecht met vragen of verzuchtingen. Tip 2: SOS mentor De stagiair vraagt om een overlegmoment met de mentor. Zo werkt hij assertief mee aan meer stagekwaliteit. De stagebegeleider helpt de student om de pijnpunten aan te kaarten. Tip 3: Exit stageplaats Loopt het jaar na jaar mis op een stageplaats? En verbetert de kwaliteit van de stage niet na herhaald overleg met de directie? Durf ze dan te schrappen. Want een stagiair moet je verdienen, toch? Reflectie Wat blijft je bij? Wat neem je mee? Concrete actiepunten? Wat als de stage niet loopt zoals verwacht? zorgvoorstage.be Een stagiair moet je verdienen?

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep HET EVALUATIEGESPREK Je prestaties onder de loep Inhoudstafel 1. Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek p4 2. Voorbereiding is alles! p5 3. Hoe herpak je je na een mindere evaluatie p7 4. De verschillen

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

Feedbackformulier HBO-5

Feedbackformulier HBO-5 STAGEBELEID WGK-LIMBURG Feedbackformulier HBO-5 stagiair :.. Tel. GSM :.. E-mail:. Beste stagiair, School :.. Stagebegeleider school: Periode:. Tijdens de stageperiode is het belangrijk dat feedback van

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator 1 TRAJECTBOEKJE hoofdanimator boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Daarom hebben IKEA-kastjes een handleiding en auto s een gps-toestel. Mensen moeten nu eenmaal op weg geholpen worden.

Daarom hebben IKEA-kastjes een handleiding en auto s een gps-toestel. Mensen moeten nu eenmaal op weg geholpen worden. Inhoudstafel Voorwoord Deel 1: Visietekst Daarom hebben auto s een bumper en potloden een gommetje. Mensen maken nu eenmaal fouten. 1. Waarom vraag je feedback? 2. Wat is feedback? 3. Waarover vraag je

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Kennismakingsmodules kandidaten gezinsopvang Gesuperviseerde Beroepspraktijk werkenden gezinsopvang, Bink-opleiding in CVO s Parallellen en verschillen KMM,

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER 05-09-2017 CHARTER Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra Met steun van: CHARTER 05-09-2017 Inhoudstafel: Stagementorschap Fase 1: basisvoorwaarden

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN Communicatie coderen decoderen zender boodschap kanaal ontvanger feedback - interpretatiekader Communicatie LSD Techniek - Luisteren - Samenvatten - Doorvragen LSD Techniek

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Overzicht infosessie werkstage Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Dinsdag 7 oktober 201 I. Kennismaking met de opleiding IV. Praktische informatie 2 WAAROM EEN NIEUW

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V.

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken voeren met medewerkers HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken met medewerkers voeren... Doen we meerdere keren per dag Kunnen we allemaal Terug

Nadere informatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Tijdsduur van de volledige opleiding: maximum 1 uur. 1. Voorbereiding Vóór de opleiding plaats vindt. Doel In deze minivorming

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens Inhoud Inleiding 9 1 Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding 11 1.1 Het beroep Social Work 11 1.2 Beelden over leren mentale modellen 15 1.3 Competentiegericht leren 16 1.4 Een open leerhouding 17 1.5 Leren

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk Op weg naar stage en werk Lian Schuyt Inhoud Arbeid Arbeid en autisme Op weg naar stage en werk Uitvoering van het programma Aandachtspunten Waarom stagelopen/werken? zingeving status en eigenwaarde inkomen

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

1. Ouders en jij: opvoedingspartners 1. Ouders en jij: opvoedingspartners Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, een mooie taak! EEN GOEDE

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Feedbackformulier Bachelor

Feedbackformulier Bachelor STAGEBELEID WGK-LIMBURG Feedbackformulier Bachelor stagiair :.. Tel. GSM :.. E-mail:. Beste stagiair, School :.. Stagebegeleider school: Periode:. Tijdens de stageperiode is het belangrijk dat feedback

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie