BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards. Module 3 Functionele specificatie en Ruimtelijke vormgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards. Module 3 Functionele specificatie en Ruimtelijke vormgeving"

Transcriptie

1 BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards Module 3 Functionele specificatie en Ruimtelijke vormgeving

2 BIM-Lab Georganiseerd door projectgroep COINS i.s.m. BIR Vijf samenhangende onderwijsmodulen Doelstellingen - Inzicht geven in aard en toepassingsmogelijkheden van standaarden - Inzicht geven in hoe de standaarden kunnen bijdragen aan procesintegratie en procesbeheersing Theorie en praktische oefening Cursus is een pilot

3 Een cursus in 5 modulen 1. Inleiding Virtueel Bouwen en Toepassing Standaarden - 22sep09 2. Organisatie Bouwproces en Informatiemanagement - 29sep09 3. Functionele specificatie en ruimtelijke vormgeving - 06okt09 4. Engineering - 13okt09 5. Toelevering en productie - 20okt09

4 Instructeurs 1. Henk Schaap en Peter Willems 2. Sander Nederveen en Henk Schaap 3. René Dorleijn en Jacob Beetz 4. Hans Hendriks en Henk Burggraaff 5. Martinus van de Ruitenbeek, Patrick van Tol en Bert de Wolde

5 Middelen Diverse software-tools, o.a. Coins-Navigator Revit en Coins4Revit Allplan en Coins4Allplan VISI webtool van Bakker&Spees Metacom Informatiepagina:

6 Agenda Module uur 195 min Inleiding / positie van de module in het geheel RD 10 m Introductie Functioneel Specificeren (FS) RD 30 m Oefening FS op basis van casus Halte Lunetten RD 45 m Pauze 20 m Introductie Ruimtelijke vormgeving JB 30 m Oefening Ruimtelijke vormgeving op basis FS JB 45 m Evaluatie en afsluiting RD 15 m

7 Achtergrond module 3 Waar opdrachtgevers traditioneel hun opdrachten op basis van bestekken op de markt zetten, wordt steeds vaker gekozen voor functionele specificaties. De transitie van een oplossingsgerichte naar een functionele specificatie van bouwwerken gaat niet vanzelf. Waar partijen er in slagen om deze slag te maken, is de uiteindelijke functionele specificatie vaak een op zichzelf staand document of database. COINS biedt een integrale werkwijze waarin de functionele specificatie en overige bouwprocessen gekoppeld zijn op basis van een gestandaardiseerde objectinformatiestructuur. Dat wordt in module 3 geïllustreerd aan de hand van een integrale benadering van de functionele specificatie en de ruimtelijke vormgeving.

8 Functionele specificatie en ruimtelijke vormgeving Doel: Globale kennis van achtergronden Functioneel Specificeren (FS) in het bouwproces Zicht op samenhang FS en Ruimtelijke vormgeving (RV) Vaardigheid met integrale werkwijze FS en RV

9 Bronnen Systems Engineering Fundamentals DoD (http://www.dau.mil/pubs/pdf/sefguide% pdf) Incose (www.incose.org/nl) Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector (www.leidraadse.nl ) COINS-referentiekader voor functioneel specificeren (http://www.coinsweb.nl/downloads/coinsreferentiekader_fs_jun08.pdf)

10 COINS systematiek en referentiekaders Systematiek algemene afspraken die de ruggengraat vormen voor procesintegratie Referentiekaders aanvullende afspraken voor ondersteuning van specifieke toepassingen

11 Wat is Systems Engineering? Een verzameling van samenhangende methodieken voor een beheerste interdisciplinaire aanpak van de ontwikkeling van systemen en producten volgens een levenscyclus benadering waarbij centraal staat dat een oplossing bereikt wordt die voldoet aan de klantwensen.

12 Van behoefte naar realisatie

13 Waarom Systems Engineering? klantvraag Systems Engineering proces Oplossing (werkend systeem) De ideale klant: Weet wat hij wil Definieert heldere eisen Vertegenwoordigt alle stakeholders De ideale leverancier: Kan aan alle eisen voldoen Kent de prestaties van zijn producten Zo niet: Systems Engineering

14 Basisprincipes van Systems Engineering Gestructureerd specificeren Scheiding specificeren en ontwerpen Oplossingsvrij specificeren Verificatie en validatie van zowel ontwerp als gebouwd object Denken in systemen Levenscyclus benadering van systemen

15 Samenwerking

16 Systems Engineering V-model

17 Hoge vs Lage Knip PPS D&C E&C bestek

18 Systems Engineering proces

19 Specificatie en Ontwerp Specificatiemodel Ontwerpmodel TS CO Groeiende Specificatiestructuur SS SO Groeiende Ontwerpstructuur SSS SSO DS / CS DO / CO TS = Top Specificatie SS = Systeem Specificatie SSS= Subsysteem Specificatie DS = Detail Specificatie CS = Component Specificatie CO = Conceptueel Ontwerp SO = Systeem Ontwerp SSO= Subsysteem Ontwerp DO = Detail Ontwerp CO = Component Ontwerp

20 Functioneel Specificeren Bij functioneel specificeren zijn de vereiste functies van een product het uitgangspunt. Door het helder en nog oplossingsvrij specificeren van de functies van een bouwwerk kan naar goedkopere en betere oplossingen gezocht worden die passen binnen de beschikbare ruimte voor technologie, tijd en geld

21 Voorbeeld Ongelijkvloerse kruising

22 Functies Ongelijkvloerse kruising

23 Bouwdelen Ongelijkvloerse kruising

24 Functies & Bouwdelen Ongelijkvloerse kruising

25 Functies en Functievervullers Eisen en Prestaties

26 Functies, Eisen en Objecten Functie: Beoogde werking en verrichting van een product of dienst (Wat moet het systeem doen?) Eis: Beschrijving van een gewenste eigenschap van het te leveren product of dienst Object: Een afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel

27 Typen Eisen Binnen de (infra) Systems Engineering worden de volgende soorten eisen onderscheiden: 1. Functionele eisen (eigenlijk: eisen ) 2. Randvoorwaarden (grens oplossingsruimte) 3. Raakvlak eisen (intern en extern) 4. Aspecteisen (RAMSHE)

28 Functionele eisen en Randvoorwaarden Functionele eisen Eisen aan de functie die het systeem of object na realisatie moet vervullen. Randvoorwaarden Van buiten het systeem opgelegde voorwaarden die beperkingen voor de te ontwerpen oplossingen vormen. Randvoorwaarden kunnen gezien worden als expliciete grens van de oplossingsruimte

29 Raakvlakeisen Interne en externe raakvlakken zijn raakvlakken met andere en/of toekomstige systemen/objecten. Externe Raakvlakeisen Eisen die worden gesteld aan de grens van een systeem met de omgeving met als doel beide qua functie vorm en/of ruimtelijk op elkaar aan te laten sluiten of af te stemmen. raakvlakken systeem omgeving Interne Raakvlakeisen Eisen die gesteld worden aan grenzen tussen objecten binnen een systeem met als doel beide qua functie vorm en/of ruimtelijk op elkaar aan te laten sluiten of af te stemmen.

30 Aspecteisen (RAMSHE) Aspect Toelichting Betrouwbaarheid R Eisen met betrekking tot betrouwbaarheid van objecten (de mate waarin het systeem zijn functie zonder falen kan vervullen) Beschikbaarheid A Eisen met betrekking tot beschikbaarheid en levensduur van objecten (de tijdsperiode waarin het systeem zijn functie kan vervullen) Onderhoudbaarheid M Eisen met betrekking tot benodigde instandhoudingvoorzieningen en relatie met onderhoudsprocessen Veiligheid S Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving. Gezondheid H Eisen met betrekking tot gezondheid tijdens realisatie en veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving. Omgeving E Eisen aan hinder en verontreiniging tijdens de realisatie en gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen. Vormgeving Eisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van gerealiseerde objecten om andere redenen dan constructieve Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing van bestaande objecten Beheer Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten Toekomstvastheid Eisen met betrekking tot aanpassing van gerealiseerde objecten aan toekomstverwachtingen Sloop Eisen met betrekking tot de sloop van te slopen objecten Andere aspecten zijn mogelijk

31 Eisen aan eisen Zie bijlage: Eisen aan eisen

32 Verificatie & Validatie Verificatie: check of het product juist ontworpen / gebouwd is Validatie: check of het juiste product ontworpen / gebouwd is

33 Casus Halte Lunetten HISTORIE & TOEKOMST Spoorverdubbeling Vleuten-Geldermalsen Oplevering voorontwerp in 2003 Nu onderdeel van RandStadSpoor (RSS): Hoogfrequent treinsysteem dat Utrecht en de omliggende plaatsen met elkaar moet verbinden. Meer haltes, minstens ieder kwartier een trein, comfortabel modern materieel. Onderdeel is herbouw Halte Lunetten

34 Randstadspoor

35 Topfuncties Railinfrasysteem Topeis Faciliteren Railverkeer Geleiden railverkeer Dragen Toevoeren energie Beveiligen en beheersen Verbinden Transfereren Communiceren Isoleren railverkeer van omgeving Verlichten Topeis Kruisen omgeving Kruisen verkeersroutes Kruisen kabels & leidingen railinfra Kruisen kabels & leidingen derden

36 Objecten Halte Lunetten

37 Halte Lunetten

38 Vragen?

39 BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards Module 3 Functionele specificatie en Ruimtelijke vormgeving

40 Overzicht 1. Koppeling van functievervuller met geometrie Revit / Coins4Revit IFC / CoinsNavigator 2. Voorzien van eisen met concrete eigenschappen 3. Creëren van prestaties uit IFCeigenschappen

41 Koppeling en verificatie CBIM -IFC

42 Overzicht Structuur COINS-Container: \SationLunettenFuncties.ccr (zip-bestand) \bim voor het.owl CBIM-model \doc voor documenten PDF,IFC,Revit,

43 Toekenning eigenschap in IFC bestand #3316=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#3313,#3315,#9,0.1); #3317=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#3316)); #3318=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#3317)); #3319=IFCSLAB('3W8UquvHr6XAiVFJ5kPZ',#33,'Floor:Rijwielstalling:247524',$,'Floor:Rijwielstalling',#3310,#3318,'247524',.FLOOR.); #3327=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Area',$,IFCAREAMEASURE( ),$); #3328=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Volume',$,IFCVOLUMEMEASURE( ),$); #3341=IFCPROPERTYSET('1pUZYBTgvCeAeAQtUPLZT',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#3326,#3327,#3328,#3331)); #3342=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0yBzNQxwL0Bwnqc5zRjZ6B',#33,$,$,(#3319),#3341););

44

45 Casus

46 Opdracht Rijwielstalling

47 Stappen 1. Creëren functies / eisen 2. Creëren meetbare geometrie in Revit door Floor (-> IfcSlab) Roof ( -> IfcRoof) 3. opstarten Coins4Revit (Add-ins menu) 4. Inlezen container met daarin functies/eisen bestand 5. Toewijzen van geometrie aan functievervuller s

48 COINS4Revit

49 Stappen (contd.) 1. Exporteren IFC bestand uit Revit in COINS4Revit werkmap 2. Importeren container CN 3. Creëren van expliciete3drepresentatie in CN 4. Kiezen van IFC-eigenschap, en bepalen van equivalente EigenschapsType in CN 5. Kiezen E3DR en toekennen aan functieverfuller 6. generatie Rapport, verglijken

50 COINS Navigator

51 COINS Navigator

52 Verificatie-Rapport

53 Vragen?

Virtueel bouwen en de toepassing van standaards. Module 2: Organisatie bouwproces en informatiemanagement

Virtueel bouwen en de toepassing van standaards. Module 2: Organisatie bouwproces en informatiemanagement BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards Module 2: Organisatie bouwproces en informatiemanagement BIM-Lab Georganiseerd door projectgroep COINS i.s.m. BIR Vijf samenhangende onderwijsmodulen

Nadere informatie

Uniforme objectstructuur

Uniforme objectstructuur 1 thema Procesverbetering dankzij afsprakenstelsels en softwaretools Uniforme objectstructuur 2 6 2009 Uniforme objectstructuur ing. René Dorleijn RI Movares 1 Light Rail brug in Jeruzalem (architect:

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Toekomst voor het bouwproces

Toekomst voor het bouwproces To ek s om t o vo r t he b w ou p c ro es Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Rapport van de onderzoeksfase van het programma COINS

Nadere informatie

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA Samenvatting Strategische kennisagenda voor ICT in de bouw Er komen veel ontwikkelingen op de bouw af: het moet duurzamer, slimmer,

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Een onderzoek naar het verminderen van knelpunten in de planstudiefase van infrastructuur projecten doormiddel van verificatiematrices volgens Systems

Nadere informatie

Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR. Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1.

Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR. Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1. Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1.3 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijzigingen Persoon 0.1 15-02-11

Nadere informatie

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Werkgroep Systems Engineering Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw Praktijk voorbeeld Systems Engineering versie 1.0 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SLIM OMGAAN MET HET BESTEK

SLIM OMGAAN MET HET BESTEK SLIM OMGAAN MET HET BESTEK ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.2 Fase: II Datum: maart 2013 GEGEVENS BIMMING BUSINESS : Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek, afdeling BTB Weesperzijde 190, 1097 DG Amsterdam

Nadere informatie

Grip op de toekomst. Mobilizer, het integrale digitale management- en informatiesysteem van Mobilis. Voor slimmer en beter bouwen.

Grip op de toekomst. Mobilizer, het integrale digitale management- en informatiesysteem van Mobilis. Voor slimmer en beter bouwen. Grip op de toekomst Mobilizer, het integrale digitale management- en informatiesysteem van Mobilis. Voor slimmer en beter bouwen. White paper Inhoudsopgave Voorwoord van de directie 5 1 Grip op projecten

Nadere informatie

Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces

Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces Een stap op weg naar de stip op de horizon datum versie omschrijving Sept. 2010 0 Eerste opzet Febr.2012 1.0 IPC architecten Nov. 2013 2.0 Pioneering verificatie

Nadere informatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Datum: 9 nov. 09 Pagina: 1/37 Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar Datum: 9 nov. 09 Pagina: 2/37 Voorwoord Na het uitkomen van de Leidraad

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

Toekomst als totaalleverancier of als specialist?

Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 6 14 18 20 Inhoudsopgave 3. Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 5. Project services, investeren in projectbeheersing 6. Virtueel Bouwen bij Strukton: Niet meer weg te denken 8. Business scans:

Nadere informatie

B A S I S B O E K S Y S T E M S E N G I N E E R I N G I N D E B O U W. robin de graaf. Uitwerking van een voorbeeld

B A S I S B O E K S Y S T E M S E N G I N E E R I N G I N D E B O U W. robin de graaf. Uitwerking van een voorbeeld B A S I S B O E K S Y S T E M S E N G I N E E R I N G I N D E B O U W robin de graaf Uitwerking van een voorbeeld B A S I S B O E K S Y S T E M S E N G I N E E R I N G I N D E B O U W Een methodische

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel

Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij deze handleiding hoort het Verslag SE & BIM

Nadere informatie

Functionele Specificatie DuboCalc. Maart 2010

Functionele Specificatie DuboCalc. Maart 2010 Functionele Specificatie DuboCalc Maart 2010 DOCUMENT NUMMER : NWP0800100-FS VERSIE : 13.01 STATUS : Definitief DOCUMENT DATUM : Maart 2010 Deze Functionele Specificatie is het product van een projectteam,

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking Inhoud Voorwoord 3 Van bestek naar specificeren 4 Bouwbreed, de I in BIM 7 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional 10 Roadmap: op weg naar een

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Het doel 3 2 Projectontwerp 3 A. Producten en resultaten 3 B. Besturing van het project 4 C. Het veranderingsproces 4 3 Projectinhoud

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

meer is gericht op het ontwikkelen klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE

meer is gericht op het ontwikkelen klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE meer is gericht op het ontwikkelen van een klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE MASTERPROOF INHOUDSOPGAVE Blz. EXECUTIVE SUMMARY... 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie