Organigram BNE. Visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organigram BNE. Visie"

Transcriptie

1 De positie van BALLAST NEDAM ENGINEERING (BNE) Organisatorisch gezien is BNE een onderdeel van het cluster Ballast Nedam Specialismen, dat op haar beurt onderdeel is van Ballast Nedam N.V. BNE is een besloten vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van Ballast Nedam. Het is een multidisciplinair ingenieursbureau met een eigen directeur, ondersteund door een managementteam. Organigram BNE BNE is één van de grotere Nederlandse aannemers-ingenieursbureaus, dat zich met name op het gebied van infrastructuur gerelateerde ontwikkelingen steeds verder specialiseert en differentieert ten dienste van haar belangrijkste opdrachtgevers. BNE kent een lange geschiedenis van ontwerp, berekenen en detailleren van constructies, binnen en buiten Nederland. De expertise van BNE is ontwikkeld door nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers. Visie BNE is als dochteronderneming van Ballast Nedam onderdeel van een toonaangevende Nederlandse multidisciplinaire bouwonderneming. Het ontwerp, berekenen en detailleren van infrastructurele projecten en bouwconstructies zijn voor een ontwikkelende bouwer, bij het aanbieden van duurzame totaaloplossingen voor steeds abstractere vragen uit de markt, een essentieel onderdeel van het primaire proces en dermate mede bepalend voor successen en resultaten. Pagina 1 van 7 Datum: Februari 2012

2 Missie BNE beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van grootschalige en kleinschalige innovatieve werken in Nederland en daarbuiten. Zij ondersteunt de BN-bedrijven bij het signaleren, ontwikkelen, realiseren, onderhouden en exploiteren van oplossingen op het gebied van: Constructief ontwerp Infrabouw Geotechniek en waterbeheer Materiaalkunde Bouwkunde CAD/BIM technieken Vergunningen Kabels en Leidingen System Engineering BNE kan op deze gebieden zowel een deelproduct als een zelfstandig product leveren. Deze producten worden primair geleverd ten behoeven van de Ballast Nedam bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland. BNE is in staat om varianten in ontwerp te ontwikkelen om, integraal met de bedrijven opererend in de horizontale waardeketen, projecten te verwerken. Ballast Nedam heeft als doelstelling de CO 2 uitstoot jaarlijks te verlagen. BNE wil hierin ook een bijdrage leveren. De CO 2 uitstoot van BNE bestaat uit energiegebruik in kantoor, afgelegde kilometers (zakelijk en woon-werk) en vliegreizen (n.b. vliegreizen t.b.v. internationale projecten blijven vooralsnog buiten beschouwing). Concrete maatregelen zijn geïmplementeerd: Geen vliegreizen onder 600 km (enkele reis), 50 % nieuwe lease auto s op CNG, Nieuwe lease auto s maximaal energie label B, Inkrimping m 2 kantoor. Concrete maatregelen in ontwikkeling: Faciliteiten ter ontwikkeling stellen voor video conferencing, Stimuleren van reizen per trein, Meer thuiswerken. Daarnaast ontwikkeltbne kennis van de CO 2 inhoud van materialen en de invloed van keuzes in ontwerp en werkmethode. Dit scoort weliswaar niet voor de CO 2 uitstoot, maar is wel veel fundamenteler en sorteert veel meer effect met name op de lange termijn. De te ontwikkelen kennis moet ook leiden tot zichtbare deelname en bijdrage aan sectorbrede reductieprogramma s. Pagina 2 van 7 Datum: Februari 2012

3 Kengetallen BNE is voortgekomen uit de samenvoeging van de volgende onderdelen: Ballast Nedam Engineering b.v., Ballast Nedam Infra Techniek en Ontwikkeling en NEW Engineering b.v. In onderstaande tabel zijn de kerncijfers sinds 2007 opgenomen. Kengetallen Omzet EUR 12,4 MLN EUR 12,6 MLN EUR 13,3 MLN EUR 18,3 MLN Aandeel omzet grootste opdrachtgever Percentage hoger opgeleid personeel 43 % 45 % 40 % 60 % 70 % 70 % 70 % 70 % Aantal medewerkers in dienst Organisatie In de afdeling CONSTRUCTIES worden constructieve ontwerpen en berekeningen gemaakt en geoptimaliseerd. Hiervoor zijn pakketten als ESAprimaWin en het eindige elementen pakket Ansys beschikbaar. Verder wordt gewerkt met Ribtec (voor bruggen), MathCAD, StaadPro en Technosoft. Systems Engineering is onderdeel van de afdeling CONSTRUCTIES. SE is een methode om systemen te ontwerpen en realiseren die aantoonbaar aan alle klanteisen voldoen. Daarmee geeft SE invulling aan de systeem gerichte contractbenadering die opdrachtgevers nastreven. Op projecten en tenders wordt geadviseerd over een passende SE aanpak. Er wordt gewerkt met Relatics In de afdeling INFRABOUW worden bestekken (RAW), wegontwerpen en berekeningen gemaakt en geoptimaliseerd, stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt en hier worden kabel- en leidingtracés ontworpen. Hiervoor zijn pakketten beschikbaar als MX en GWW Bestek. Ook vergunningen valt onder de afdeling INFRABOUW. In de afdeling GROND EN WATER wordt grondonderzoek gecoördineerd en beoordeeld en worden ontwerpen gemaakt van grondconstructies, funderingen, oevers, watersystemen en riolen. Hiervoor zijn pakketten beschikbaar als M-series (van GeoDelft), PLAXIS (eindige elementen grondberekeningen), MicroFEM (eindige elementen grondwaterstromingen), OPWRIO (rioleringen) en ANAMOS (oevers). Voor het bepalen van het draagvermogen van palen is eigen Pile Driving Analyses (PDA) hard- en software beschikbaar waarmee over de hele wereld metingen worden verricht tijdens het heien van palen. Voor de voorspelling van de heiweerstand zijn beschikbaar GRL Weap en TNO PDP. In de afdeling BOUWKUNDE EN INNOVATIE worden bouwkundige ontwerpen en berekeningen gemaakt en geoptimaliseerd, subsidies gecoördineerd en octrooien aangevraagd en bewaakt. De afdeling Bouwtechniek maakt ontwerpen en uitvoeringstekeningen voor woningbouw en woningbouwontwikkeling. Pagina 3 van 7 Datum: Februari 2012

4 In de afdeling CAD/BIM worden ontwerpen en berekeningen uitgewerkt op tekeningen en gevisualiseerd. Hiervoor zijn pakketten als AutoCAD, Civil3D, Adobe Photoshop, Revit Structure en 3D StudioMax beschikbaar. Het ontwikkelen van Bouw Informatie Modellen en het beheer en coördinatie daarvan behoort tevens tot de kerncompetentie van deze afdeling. GIS technieken en implementatie zijn in ontwikkeling. Onder de afdeling ONTWERPLEIDING vallen de ontwerpleiders voor grotere projecten. Uit deze expertgebieden worden de volgende markten bediend: Infra + Mobiliteit heeft de kwaliteit van maakbare innovatieve ontwerpen en heeft het organisatorisch vermogen voor het leiden van zowel kleine als grote projecten. Van idee- en conceptfase tot detailfase, besteksfase en eventueel onderhouds- en sloopfase worden (haalbaarheids)studies verricht, ontwerpen gemaakt en detailengineering uitgevoerd. Infra + Mobiliteit levert ontwerpen en diensten op het gebied van: kabels en leidingen wegen en spoorwegen ondergrondse constructies en bouwputten bruggen en viaducten tunnels kademuren steigers offshore sluizen De activiteiten op het terrein van de Gebiedsontwikkeling omvatten het gehele traject van de eerste conceptvorming tot en met de besteksfase en detailengineering, gemaakt bij tal van toonaangevende projecten in het stedelijk en randstedelijk gebied. Afhankelijk van de complexiteit van de opgave wordt met belanghebbenden in open of meer gesloten werkvormen gewerkt. BNE maakt ontwikkelingsvisies en -strategieën, haalbaarheidsstudies, inrichtings- en beheerplannen en communicatie-analyses op het gebied van: binnensteden bedrijventerreinen stadsranden waterfronten stationsgebieden havens Binnen Bouw + Industrie wordt nationale en internationale ervaring ingezet voor het bouwkundig en constructief ontwerp en de engineering voor de utiliteitsbouw, industriebouw en sportfaciliteiten. Specifieke kennis is beschikbaar op het gebied van: parkeergarages stadions en leisure industriële bouw hoogbouw funderingstechnieken Water + Milieu levert een bijdrage aan de concrete en innovatieve aanpak van water- en milieuvraagstukken. Onze kennis en ervaring wordt voortdurend uitgebreid op basis van nieuwe inzichten, praktijkervaringen en veranderende (Europese) richtlijnen. Water + milieu is daarbij nauw verbonden met natuur, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De kennis vanuit Water + Pagina 4 van 7 Datum: Februari 2012

5 Milieu vindt toepassing in stedelijk gebied, grootschalige infrastructuur en natuur- of landelijk gebied met de volgende producten en diensten: geluid en trillingen zuivering rioleringen stedelijke afwatersystemen landelijke afwatersystemen vergunningen In de markten van BNE is een aantal specifieke producten gedefinieerd die typisch het onderscheidend vermogen van BNE bevestigen en vergroten. De genoemde producten combineren kennis van ontwerp en advies in haar vakgebieden: Ontwerpmanagement Ontwerpen Bestekken Uitvoeringsrichtlijnen Productontwikkeling Second opinions Systems Engineering Strategische Onderzoeken BNE onderscheidt zich door een zestal bewezen pilaren van haar bestaan. Deze pilaren zijn mede versterkt op recente projecten zoals in Nederland de Hoge Snelheids Lijn en de Betuweroute, maar ook op nog veel meer kleine projecten: Maakbare ontwerpen Innovatieve en alternatieve ontwerpen Kennis van haar klanten Kennis van grote projecten Organiserend vermogen Kennis van werken in het buitenland Het individu achter BNE wordt gekenmerkt door een zestal cultuurwaarden. Deze waarden zijn typerend voor de gehele cultuur van BNE: Probleemoplosser Ondernemerschap Professionaliteit Vernieuwend Betrokkenheid Trots en durf Kwaliteit BNE is ISO 9001:2008 gecertificeerd en maakt voor haar processen gebruik van het door haar ontwikkelde I3 systeem, dat bestaat uit drie zuilen voor zowel bedrijfs- als projectmanagement. Voor de financiële administratie en het relatiebeheer wordt gebruik gemaakt van Microsoft Dynamics AX. Voor het product data management (PDM) wordt gebruik gemaakt van PTC Windchill. Voor de voortgangsbewaking van onze projecten wordt gebruik gemaakt van Microsoft Pagina 5 van 7 Datum: Februari 2012

6 Project. Deze drie systemen zijn zoveel mogleijk met elkaar gekoppeld voor een optimale bewaking van tijd, geld en inzet van onze experts. Pagina 6 van 7 Datum: Februari 2012

7 Adres Ballast Nedam Engineering Ringwade LM Nieuwegein [t] [f] Pagina 7 van 7 Datum: Februari 2012

1. Over Ballast Nedam

1. Over Ballast Nedam 16 17 1. Over Ballast Nedam In deze paragraaf schetsen we voor u de contouren van onze onderneming: waar we het voor doen (onze visie en missie), waar we voor staan, wat onze kernactiviteiten zijn en in

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR A.S.R., UTRECHT Renoveren met de winkel open Deze renovatie is een complex en integraal project, doordat we renoveren met de winkel

HOOFDKANTOOR A.S.R., UTRECHT Renoveren met de winkel open Deze renovatie is een complex en integraal project, doordat we renoveren met de winkel HOOFDKANTOOR A.S.R., UTRECHT Renoveren met de winkel open Deze renovatie is een complex en integraal project, doordat we renoveren met de winkel open. Dat vraagt om een goede samen werking tussen a.s.r.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit Jaarverslag 2014 20 14 Realiseren van blijvende kwaliteit Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Tienjarenoverzicht 6 Het aandeel en dividendvoorstel 8 Voorwoord 10 1 Profiel Ballast Nedam 1.1 Visie, missie en strategische

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding Ballast Nedam heeft in 2007 conform de verwachtingen gepresteerd. Deze prestatie stemt tot tevredenheid, temeer omdat de prijzen van toeleveranciers en onderaannemers

Nadere informatie

- Decentrale infrastructuur - Energiezuinige auto s

- Decentrale infrastructuur - Energiezuinige auto s 2 2.1 Buiten verandert onze leefomgeving Marktontwikkelingen bieden kansen en mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. Deze paragraaf beschrijft kort de belangrijkste trends en hoe wij hiermee

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Strategie. 3.1 Vijf pijlers om onze visie en missie waar te maken

Strategie. 3.1 Vijf pijlers om onze visie en missie waar te maken 3 Strategie In dit hoofdstuk ziet u eerst hoe wij onze visie en missie waarmaken op basis van de vijf pijlers. Vervolgens leest u over onze strategische focus op integrale projecten en de vier nichemarkten.

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING Landschapsarchitectuur Tuinarchitectuur Realisatie tuin en landschap Management openbare ruimte Bezoekadres: Larensteinselaan 26a

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V.

VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V. DE WERELD VAN FUGRO Wij werken waar onze opdrachtgevers actief zijn en daarom heeft Fugro vestigingen over de hele wereld. Wij hebben een sterke basis in Nederland,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen

Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen HALFJAARVERSLAG cijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen Resultaten in lijn met persbericht van 16 juni Operationeel verlies van 45

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13 Inhoud Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8 1.1 Het bedrijf...8 1.2 Kerncijfers Essent 2012...8 1.3 Missie, ambitie en doelen van Essent...9 1.4 De Raad van Bestuur...10 1.5 De Raad van Commissarissen...10

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Liander in verbinding 7 1.1 Profiel en kerntaken 7 1.1.1

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie