Ruimtelijk financiële tool. Toelichting opbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijk financiële tool. Toelichting opbouw"

Transcriptie

1 Ruimtelijk financiële tool Toelichting opbouw

2 Overzicht presentatie I. Aanleiding II. Algemene info bij tool III. Toelichting bij gebruik tool

3 I. Aanleiding

4 I. Aanleiding Inrichtingsplannen met lagere densiteit (meer ruimtelijke kwaliteit) vs. Financiële haalbaarheid Impact op de omzet Impact op het verhuurregime (week maand jaar) Impact op de mix van verblijfstypologieën

5 II. Algemene info bij tool

6 II. Algemene info bij tool a. Wat houdt de tool juist in? b. Waarvoor kan de tool (niet) worden gebruikt? c. Waarop moet je letten wanneer je de tool gebruikt?

7 II. Algemene info bij tool a. Wat houdt de tool juist in? b. Waarvoor kan de tool (niet) worden gebruikt? c. Waarop moet je letten wanneer je de tool gebruikt?

8 II. Algemene info bij tool Wat houdt de tool juist in? MS Excel bestand, te downloaden van de site Overzicht van de informatie die je het best op voorhand verzamelt, zodat het bestand efficiënt kan worden ingevuld In de tool: tips & tricks om bepaalde gegevens te kunnen invullen en te kunnen interpreteren

9 II. Algemene info bij tool Wat houdt de tool juist in? MS Excel bestand bevat 4 tabbladen: 1) huidige situatie 2) toekomstige situatie 3) geoptimaliseerde situatie 4) samenvatting & conclusies Onderverdeling per tabblad Algemeen luik Uitgaven Ontvangsten Kasstromen

10 II. Algemene info bij tool Wat houdt de tool juist in? Opmaak op basis van kleuren per vakje: Nog in te vullen gegevens Berekende waarden Vooraf ingevulde gegevens, mogelijk aan te passen Resultaat kasstroomanalyse per tabblad (Netto Contante Waarde) Inclusief voorwaardelijke opmaak: Opmaak past zich aan afhankelijk van relevante gegevens Controleberekeningen

11 II. Algemene info bij tool a. Wat houdt de tool juist in? b. Waarvoor kan de tool (niet) worden gebruikt? c. Waarop moet je letten wanneer je de tool gebruikt?

12 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven: Wat zou het betekenen indien ik een deel van m n terrein op een andere manier zou inrichten en verhuren, en dit in vergelijking met de bestaande situatie?

13 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven Een correcte vergelijking vereist dat je de gegevens (oppervlaktes, aantallen, bezetting), ontvangsten en uitgaven voor de gehele camping invult, zelfs indien je erover nadenkt om slechts een deel te herontwikkelen. De ontvangsten en uitgaven worden in de tijd uitgezet (a in jaar x, b in jaar y, ). Het is dus van belang een bepaalde periode in gedachten te houden (de referentieperiode) waarop de investering volgens jou dient te lonen. Binnen deze periode worden de alternatieven met elkaar vergeleken

14 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven Een correcte vergelijking start met een goede omschrijving van de bestaande situatie (tabblad 1). Hierbij kan je nadenken over hoe je verwacht dat de bezetting van je camping de komende jaren zal evolueren (tijdseffect!)

15 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven Na het invullen van de gegevens voor de huidige situatie (tabblad 1), kan je starten met de inschatting van de toekomstige situatie (tabblad 2). Dit kan gebeuren o.b.v. een plan voor de herontwikkeling van een deel van je terrein, waaruit je het aantal units, oppervlaktes e.d. kan afleiden. De verwachte bezettingsgraden, ontvangsten en uitgaven dienen dan te worden ingeschat en ingevuld

16 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven Op basis van de vergelijking van de resultaten voor de huidige en de toekomstige situatie, kan je beslissen om ook tabblad 3 (de geoptimaliseerde situatie) in te vullen. Het invullen van tabblad 3 kan twee redenen hebben: De resultaten uit tabblad 2 vallen slechter uit dan de resultaten uit tabblad 1: dit betekent dat je bepaalde keuzes best kan herdenken, en op basis van een aangepast plan tabblad 3 dient in te vullen. De resultaten uit tabblad 2 vallen beter uit dan de resultaten uit tabblad 1: je denkt in de juiste richting, maar mogelijk valt het resultaat nog te optimaliseren.

17 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven Op welke manier kan je de resultaten uit de tabbladen met elkaar vergelijken? Het resultaat per tabblad wordt samengevat in de netto contante waarde (NCW) of netto huidige waarde (NHW) van de toekomstige kasstromen over de referentieperiode. Op deze wijze kunnen de effecten van uitgaven en ontvangsten die op verschillende tijdstippen plaatsvinden, met elkaar vergeleken worden. De NCW dient positief te zijn opdat een investering wordt terugverdiend over de referentieperiode.

18 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool WEL worden gebruikt? Het vergelijken van alternatieven Op welke manier kan je de resultaten uit de tabbladen met elkaar vergelijken? Indien de NCW uit tabblad 2 hoger uitvalt dan de NCW uit tabblad 1, is de invulling volgens tabblad 2 (althans vanuit dit oogpunt) een beter alternatief. Indien de NCW uit tabblad 2 lager uitvalt, loont het de moeite om meer in detail te bekijken wat hier de reden voor is. Liggen de uitgaven (investeringen, exploitatie) hoger? Liggen de inkomsten lager? Duurt het langer eer de investering rendeert?

19 II. Algemene info bij tool Waarvoor kan de tool NIET worden gebruikt? Als blauwdruk voor een businessplan Het is geen boekhoudkundige tool (geen afschrijvingen e.d.) BTW wordt niet in rekening gebracht: uitgaven exclusief BTW worden vergeleken met ontvangsten exclusief BTW.

20 II. Algemene info bij tool a. Wat houdt de tool juist in? b. Waarvoor kan de tool (niet) worden gebruikt? c. Waarop moet je letten wanneer je de tool gebruikt?

21 II. Algemene info bij tool Waarop moet je letten wanneer je de tool gebruikt? Het resultaat van de tool mag niet de enige factor bij een investeringsbeslissing zijn: Een goede inschatting van de toekomstige marktsituatie is zeer belangrijk: voor het evolueren van de bestaande situatie indien er niet geïnvesteerd wordt, maar ook voor het inschatten van de toekomstige ontvangsten Voor een succesvolle herontwikkeling is een zekere schaalgrootte noodzakelijk, specifiek in de verhuurmarkt van accommodatie: clustering, uniforme uitrusting,

22 II. Algemene info bij tool Waarop moet je letten wanneer je de tool gebruikt? Bepaalde aspecten dienen met de nodige omzichtigheid te worden ingevuld: De referentieperiode kan vrij worden gekozen, maar bepaalt wel het uiteindelijke resultaat: hoe langer de referentieperiode, hoe positiever het resultaat. Iedere investering zal op termijn immers worden terugverdiend (volgens de tool), maar hoe langer de terugverdientijd, hoe hoger het risico. De tool biedt een mogelijkheid om externe financiering mee in rekening te brengen. Indien deze mogelijkheid wordt gebruikt, dient men een goed zicht te hebben op de correcte financieringsmogelijkheden (rentevoet e.d.), zo niet bestaat het gevaar dat men zich rijk rekent (door het leverage aspect)

23

24 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

25 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

26 Case Bestaande situatie ( tabblad 1) Totale terreinoppervlakte camping = 10,5 ha Oppervlakte open ruimte/groen = 1,4 ha Oppervlakte wegenis /verharding = 4,5 ha Oppervlakte gemeensch. voorzieningen = 0,2 ha Oppervlakte percelen = 4,4 ha Totaal aantal plaatsen = 692 Aantal klassieke staanplaatsen = 417 Aantal trekkersplaatsen = 230 Aantal tentenplaatsen = 45

27 Case Bestaande situatie oppervlakte projectgebied = 2.8 ha gemiddelde bruto kavelgrootte = 90m² aantal klassieke staanplaatsen = 227 densiteit = 81 units/ha open ruimte = 1133m² ( 4%)

28 Case Toekomstige situatie oppervlakte projectgebied = 2.8 ha gemiddelde bruto kavelgrootte = 160m² aantal klassieke staanplaatsen = 110 densiteit = 40 units/ha open ruimte = 4031m² ( 14%) Totale terreinoppervlakte camping = 10,5 ha Oppervlakte open ruimte/groen = 1,8 ha Oppervlakte wegenis /verharding = 4 ha Oppervlakte gemeensch. Voorzieningen = 0,2 ha Oppervlakte percelen = 4,5 ha Totaal aantal plaatsen = 575 aantal klassieke staanplaatsen = 300 aantal trekkersplaatsen = 230 Aantal tentenplaatsen = 45

29 Case Geoptimaliseerd totaal aantal units = 111 Stacaravans : 82 Tipi s: 6 landelijke kampeerwagen : 13 Stacaravans met verhoogd terras: 10 densiteit = 40 units/ha open ruimte = 4031m² ( 14%) Totale terreinoppervlakte camping = 10,5 ha Oppervlakte open ruimte/groen = 1,8 ha Oppervlakte wegenis /verharding = 4 ha Oppervlakte gemeensch. Voorzieningen = 0,2 ha Oppervlakte percelen = 4,5 ha Totaal aantal plaatsen = 576 Aantal klassieke staanplaatsen = 272 Aantal trekkersplaatsen = 230 Aantal tentenplaatsen = 45 Aantal tipi s = 6 Aantal landelijke kampeerwagens= 13 Aantal stacaravans met verhoogd terras = 10

30 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

31 Algemeen luik omvat: Prijsevolutie / data Terreinoppervlaktes Overzicht van mogelijke types verblijfsunits + aantallen, oppervlaktes en gemiddelde bezettingsgraden per type

32 Algemeen luik omvat: Prijsevolutie / data Prijsevoluties (inflatie, groei bouwkost, ) worden gebruikt om de groei van toekomstige uitgaven en ontvangsten te kunnen inschatten De data die moeten worden ingevuld zijn: Het referentiejaar De startdatum van de investeringen (enkel in tabbladen 2 en 3) De duur van de investeringen (enkel in tabbladen 2 en 3) en de percentuele verdeling van de investeringen over deze periode De startdatum van de exploitatie van het vernieuwde gedeelte (enkel in tabbladen 2 en 3) De referentieperiode

33 Algemeen luik omvat: Terreinoppervlaktes Hier dient de ruimtebalans voor het terrein te worden ingevuld, op basis van de bestaande situatie (tabblad 1) of de toekomstige situatie (tabblad 2 / 3). Cruciaal hierbij is dat de som van de oppervlaktes gelijk blijft in de toekomstige situatie t.o.v. de bestaande situatie (indien de camping niet ruimtelijk wordt uitgebreid) Een onderscheid wordt gemaakt tussen de terreinoppervlakte die wordt ingenomen door de percelen van de verblijfsunits en het overig (gemeenschappelijk) domein (gemeenschappelijke voorzieningen, wegenis, groen, )

34 Algemeen luik omvat: Overzicht van mogelijke types verblijfsunits + aantallen, oppervlaktes en gemiddelde bezettingsgraden per type De tool omvat verschillende rijen waar per type het aantal units, de oppervlakte per unit, het verhuurregime en de gemiddelde bezettingsgraad worden ingevuld Enkel de rijen die relevant zijn in de huidige, dan wel de toekomstige situatie, dienen te worden ingevuld Er is een mogelijkheid om bepaalde types toe te voegen of de omschrijving van bestaande types aan te passen.

35 A Algemeen luik omvat: Overzicht van mogelijke types verblijfsunits + aantallen, oppervlaktes en gemiddelde bezettingsgraden per type Verhuur van het perceel (ifv vaste inrichting 7 Toeristenplaatsen particuliere eigenaar) 1 Stacaravans (particulier eigenaar) 8. 2 Chalets (particulier eigenaar) C Verhuur van het perceel + accommodatie 3 Vakantiehuisje (particulier eigenaar) 9 Verhuurunit type 1 standaard 4 10 Verhuurunit type 2 standaard B Verhuur van het perceel (ifv mobiele unit) 11 Verhuurunit type 3 luxe 5 Jaarplaatsen (trekcaravan + vaste voortent seizoen) 12 Trekkershutten 6 Seizoensplaatsen (trekcaravan + vaste voortent seizoen) 13 Glamping tent 14

36 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

37 Uitgaven Investering omvat: Algemene investeringen Investeringen specifiek aan het gemeenschappelijk domein Investeringen aan de verblijfsunits Enkel in te vullen in tabblad 2 en 3

38 Uitgaven Investering omvat: Algemene investeringen Bijkomende uitgaven op investering (%) Financieringslast door investering (indien relevant)

39 Uitgaven Investering omvat: Investeringen specifiek aan het gemeenschappelijk domein Oppervlaktes + aanlegkosten voor nieuw aan te leggen gemeenschappelijke voorzieningen, wegenis, groen,

40 Uitgaven Investering omvat: Investeringen aan de verblijfsunits Enkel de rijen die relevant zijn in de toekomstige situatie dienen te worden ingevuld Per relevant type: aantal af te breken / te verplaatsen units + afbraak /verplaatsingskost Per relevant type: aantal nieuwe units, aanlegkost per perceel, bouwkost per unit (enkel indien accommodatie gebouwd & verhuurd wordt)

41 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

42 Uitgaven Exploitatie omvat: Algemene exploitatie uitgaven Exploitatie uitgaven specifiek voor het gemeenschappelijk domein Exploitatie uitgaven voor de verblijfsunits

43 Uitgaven Exploitatie omvat: Algemene exploitatie uitgaven Dagelijks beheer terrein (administratie, toezicht, ) Algemene uitgaven voor terrein (belastingen, verzekering, ) Horeca/winkel /recreatie Promotiebudget e.d. Overige uitgaven voor exploitatie Financieringslasten lopende leningen

44 Uitgaven Exploitatie omvat: Exploitatie uitgaven specifiek voor het gemeenschappelijk domein / jaar / m², o.a. voor onderhoud gemeenschappelijk domein

45 Uitgaven Exploitatie omvat: Exploitatie uitgaven voor de verblijfsunits Enkel de rijen die relevant zijn in de huidige, dan wel de toekomstige situatie dienen te worden ingevuld Per relevant type en afhankelijk van het verhuurregime: Uitgaven dagelijks of wekelijks beheer per unit (poetsen, administratie) Uitgaven (meer)jaarlijks beheer per unit (o.a. groot onderhoud, brandverzekering voor vaste units)

46 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

47 Ontvangsten omvat: Algemene ontvangsten Ontvangsten door de verblijfsunits

48 Ontvangsten omvat: Algemene ontvangsten ontvangsten horeca / winkel ontvangsten pop ups ontvangsten recreatie ontvangsten andere subsidies

49 Ontvangsten omvat: Ontvangsten door de verblijfsunits Per type, en afhankelijk van het verhuurregime, het seizoen en de (verwachte) bezettingsgraad: de ontvangsten op dag, midweek, weekend, week, maand of jaarbasis

50 a. Testcase b. Algemeen luik c. Uitgaven Investering(enkel in tabbladen 2 en 3) d. Uitgaven Exploitatie e. Ontvangsten f. Kasstromen

Hermes 5.0. Korte handleiding bij de Beta-versie d.d. 25-2-2013. Inhoud. Rekenmodel herbestemming van Colliers International en het H-team

Hermes 5.0. Korte handleiding bij de Beta-versie d.d. 25-2-2013. Inhoud. Rekenmodel herbestemming van Colliers International en het H-team Hermes 5.0 Rekenmodel herbestemming van Colliers International en het H-team Korte handleiding bij de Beta-versie d.d. 25-2-2013 Inhoud I. Wat is Hermes 5.0 en wat kunt u er mee? II. Praktische opmerkingen

Nadere informatie

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case 3 3.1 Het Business concept 3 3.2 Opbrengsten,

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject

Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject 1. WAT IS EEN BUSINESS CASE?...1 2. DE BUSINESS CASE VAN EEN WARMTE-UITWISSELINGSPROJECT...2 3. DE TECHNIEK VAN EEN BUSINESS CASE...3 4.

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Onderzoek in opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Life Cycle Cost Analysis als instrument om verantwoorde keuzen te maken bij ontwerp en keuze van systemen voor de realisatie van bouwprojecten voor welzijns en gezondheidsvoorzieningen. Onderzoek in opdracht

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Marktconsultatie OEPC projecten

Marktconsultatie OEPC projecten Marktconsultatie OEPC projecten Syntheserapport 30 september 2014 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 1 Verloop van de marktconsultatie Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft op 12 juni 2014 een marktconsultatiedossier gepubliceerd

Nadere informatie

De investeringsanalyse

De investeringsanalyse Het programma van vandaag: het investeringsproject de cashflow het gemiddelde rendement de terugverdientijd de netto contante waarde Adele 1 Investeringsbeslissingen Waarom investeren? We verwachten winst

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Bouwstenen Businessplan. Aandachtspunten voor de onderbouwing van investeringsbeslissingen

Bouwstenen Businessplan. Aandachtspunten voor de onderbouwing van investeringsbeslissingen Bouwstenen Businessplan Aandachtspunten voor de onderbouwing van investeringsbeslissingen Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector Juni 2010 Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector Oudlaan 4 Postbus

Nadere informatie

Rendementen op woningen in de particuliere huursector

Rendementen op woningen in de particuliere huursector I7173 MBr/WH/KF 14-05-2002 Rendementen op woningen in de particuliere huursector Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal van

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Rapportage. Controle Toeristenbelasting 2011-2012. Gemeente Steenwijkerland

Rapportage. Controle Toeristenbelasting 2011-2012. Gemeente Steenwijkerland Rapportage Controle Toeristenbelasting 2011-2012 Gemeente Steenwijkerland Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 1 van 16 INHOUD bladzijde Inleiding 3 Opdracht uit te voeren controles

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Nota huurprijzen voor gemeentelijk vastgoedaccommodaties

Nota huurprijzen voor gemeentelijk vastgoedaccommodaties Nota huurprijzen voor gemeentelijk vastgoedaccommodaties Gemeente Velsen Directie Beheer & Ontwikkeling Afdeling Gebiedsontwikkeling Datum Vastgesteld door de gemeenteraad op Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel

Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel Inleiding In het kader van het meer jaren beleid van vier zaalsportbonden (NeVoBo, NBasB, NHV en NBadB) zijn de belangrijkste knelpunten voor haar

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming Uitgangspunten investeringsopgave Oktober 2012 Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming 1 Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 3 2. Positie en inbedding binnen Brabantse Waard...

Nadere informatie

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Snel aan de slag met onze Verhuursoftware Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Inhoud Inhoud... 2 Welkom... 4 Doel van dit document... 4 Belangrijke kenmerken... 4 Sterke

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie