GLL 450 & GLR 450 GLL 550 & GLR 550 Handleiding voor de gebruiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GLL 450 & GLR 450 GLL 550 & GLR 550 Handleiding voor de gebruiker"

Transcriptie

1 Dendermondesteenweg 268 B Destelbergen tel.: 09 / fax: 09 / GLL 450 & GLR 450 GLL 550 & GLR 550 Handleiding voor de gebruiker 1 Versie 2013

2 Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding. Pagina Inhoud 3 1. Inleiding Voorwoord CE-markering Garantie en aansprakelijkheid Veiligheid 4 2. Hoe het apparaat gebruiken? Begrippen Beschikbare bedieningselementen 8 3. Instellingen Menu P Menu P Menu P Onderhoud Onderhoud door de gebruiker Filters reinigen of vervangen Ventielen en roosters reinigen Reinigen van het luchtverdelingssysteem Storingen Wat te doen in het geval van een storing? Einde van de levensduur 2

3 1 Inleiding. 1.1 Voorwoord Leest u de handleiding vóór gebruik zorgvuldig door! De handleiding bevat alle informatie die bijdraagt aan een veilige en optimale installatie, bediening en onderhoud van de GL450 en de GL550. Het apparaat is onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en verbetering. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de GL450 / GL550 in de toekomst enigszins kan afwijken van de omschrijvingen. 1.2 CE-markering Het apparaat heet de GLL450/GLR450 of de GLL550/GLR550 en zal in het vervolg worden aangeduid met GL450 o GL550. De GL450/GL550 is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning ten behoeve van een gezonde, gebalanceerde en energiezuinige ventilatie in woningen. De typeplaat van de GL450/GL550 bevindt zich aan de bovenzijde van de unit en is hieronder weergegeven. 1.3 Garantie en aansprakelijkheid De fabrikant garandeert de GL450/GL550 voor een periode van 24 maanden na installatie tot een maximum van 30 maanden na productiedatum. Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend voor materiaalfouten en/of constructiefouten ontstaan in de garantieperiode. In het geval van een garantieclaim mag de GL450/GL550 niet worden gedemonteerd zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant. Garantie op reserveonderdelen wordt alleen verstrekt (max. 6 maanden) indien deze door de fabrikant zijn geleverd en door een erkend installateur zijn geïnstalleerd. De garantie vervalt indien: De garantieperiode verstreken is; Het apparaat gebruikt wordt zonder filters; Onderdelen worden toegepast die niet door de fabrikant zijn geleverd; Niet geautoriseerde wijzigingen aan de installatie zijn aangebracht; 3

4 Het defect het gevolg is van externe factoren zoals overspanning, mechanische beschadigingen of waterinsijpeling; Technische ingrepen uitgevoerd worden door niet gekwalificeerd personeel. Aansprakelijkheid: De GL450/GL550 is ontworpen en gefabriceerd voor toepassing in balansventilatiesystemen. Elk ander gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik en kan leiden tot schade aan de GL450/GL550 of persoonlijk letsel, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade welke is terug te leiden tot het niet opvolgen van de veiligheids-, bedienings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding; het toepassen van onderdelen welke niet door de fabrikant zijn geleverd of voorgeschreven; normale slijtage. 1.4 Veiligheid Veiligheidsvoorschriften Neem steeds de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. Indien de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de GL450/GL550. Alleen een erkend installateur mag de GL450/GL550 installeren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren. De installatie van de GL450/GL550 dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de gemeente, de voorwaarden opgelegd door de leveranciers van elektriciteit en water. Bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur in de nabijheid van de GL450/GL550. Wanneer het apparaat van eigenaar verandert dan zal men ook deze handleiding doorgeven. Instructies voor het periodiek reinigen of vervangen van de filters en van de toevoer- en afvoerventielen (of roosters) dienen nauwgezet opgevolgd te worden. Modificatie van de GL450/GL550 is niet toegestaan. Aanbevolen wordt een onderhoudscontract af te sluiten zodat het apparaat regelmatig gecontroleerd wordt Veiligheidsvoorzieningen en maatregelen De GL450/GL550 kan niet worden geopend zonder gebruik van gereedschappen. Met de hand aanraken van de ventilatoren mag niet mogelijk zijn, daarom moeten steeds luchtkanalen op de GL450/GL550 worden aangesloten. De minimale kanaallengte bedraagt 900 mm. 2. Hoe het apparaat gebruiken? 2.1 Begrippen De GL450/GL550 beschikt over: Balansventilatie Warmteterugwinning 4

5 Bypass voor vrije koeling Vorstbeveiliging Openhaardregeling 0-10V ingang Vorstvrij element (optioneel) Naverwarmerregeling (optioneel) Bodemwisselaarregeling (optioneel) Balansventilatie De GL450/GL550 is een balansventilatiesysteem. Balansventilatie houdt in dat vervuilde lucht uit de keuken, de badkamer, de toilet(ten) en eventueel de berging wordt afgezogen en eenzelfde hoeveelheid verse lucht wordt toegevoerd in de woonkamer en in de slaapkamers. Kieren onder de deuren zorgen voor een goede doorstroming in de woning. Zorg ervoor dat deze kieren niet afgedicht worden door bijvoorbeeld deurrubbers of hoogpolig tapijt. Het systeem kan daardoor niet optimaal functioneren! Een balansventilatiesysteem bestaat uit: De ventilatie-unit GL450/GL550 (A). Kanalenstelsel voor de aanvoer van buitenlucht (B) en de afvoer van binnenlucht (C). Toevoerventielen in de woon- en slaapkamers (D). Afvoerventielen in de keuken, de badkamer, het toilet en eventueel de berging (E) Warmteterugwinning De GL450/GL550 biedt, naast de goede verhouding van in- en uitgaande lucht, het voordeel van warmteterugwinning. Warmteterugwinning houdt in dat de warmte van de afgevoerde lucht wordt overdragen op de verse, maar meestal koudere buitenlucht. Dit gebeurt zonder dat de twee luchtstromingen zich in de unit kunnen vermengen Bypass voor vrije koeling 5

6 De bypass wordt vooral gebruikt bij warme dagen tijdens de zomermaanden. Door s nachts de koele buitenlucht binnen te halen, wordt de binnentemperatuur in huis verlaagd. De bypass werkt automatisch. Er hoeft alleen een comforttemperatuur in gesteld te worden Vorstbeveiliging De vorstbeveiliging is een automatische beveiliging die bij bevriezingsgevaar van de GL450/GL550 de toevoer van de buitenlucht tijdelijk vermindert (of zelfs kort stopt). Dat kan in de wintermaanden gebeuren bij matige tot strenge vorst Openhaardregeling De openhaardregeling wordt toegepast in woningen waar een openhaard aanwezig is omdat hier de mogelijk bestaat dat er lucht uit het afvoerkanaal van de schoorsteen wordt teruggezogen. De openhaardregeling werkt automatisch maar moet wel worden geactiveerd door de installateur. In principe moet de installateur van de open haard zelf voor voldoende luchttoevoer zorgen zodat de goede werking van de open haard niet afhankelijk wordt van de prestatie van het centraal ventilatiesysteem! Vorstvrij element (optioneel) Optioneel kan een vorstvrij element in de GL450/GL550 gemonteerd worden met als voordeel dat de balansventilatie langer behouden blijft. De toevoer van de koude buitenlucht hoeft dan niet meer verminderd te worden. Het vorstvrij element schakelt automatisch in en uit Draadloze RF-bediening Het is mogelijk om de ventilatie-unit uit te rusten met één of meerdere draadloze afstandsbedieningen waarmede de drie ventilatietoestanden van de unit kunnen ingesteld worden. In de unit dient dan wel een RF-module ingebouwd te worden. 2.2 Beschikbare bedieningselementen De GL450/GL550 kan worden uitgerust met de volgende bedieningselementen: Display op het toestel 3-Standenschakelaar. Wordt standaard aangeboden. Draadloze (RF) 3-Standenschakelaar = optie die vooraf dient bepaald te worden!. Badkamerschakelaar om tijdelijk de hoogste ventilatiestand in te stellen. CO2 sensor CC Ease paneel Display op het toestel 6

7 4 Voor de gebruiker Driestandenschakelaar Een 3-standenschakelaar kan gebruikt worden om de ventilatiestanden van de GL450/GL550 in te stellen. Er kunnen één of meerdere 3-standenschakelaars in de woning (bijvoorbeeld in de keuken) gemonteerd zijn. Stand 1 Laagstand. Gebruik bij lage ventilatiebehoefte. Stand 2 Normaalstand. Gebruik bij normale ventilatiebehoefte. Stand 3 Hoogstand. Gebruik bij koken, douchen en wanneer extra ventilatie gewenst is. Als er meerdere standenschakelaars beschikbaar zijn in de woning, dan richt de GL450/GL550, wat ventilatie betreft, zich naar de hoogste ventilatiestand, tenzij een automatische softwareregeling dit anders bepaalt Badkamerschakelaar 7

8 Een badkamerschakelaar kan gebruikt worden om de GL450/GL550 tijdelijk in de hoogste ventilatiestand te zetten. Deze schakelaar wordt meestal in de badkamer gemonteerd om overtollig vocht na het douchen zo snel mogelijk te kunnen afvoeren. De uitvoering van badkamerschakelaars kan sterk uiteenlopen, activering via een domotica systeem is ook mogelijk. Eventueel kan er een inschakel- en uitschakelvertraging voor de badkamerschakelaar opgegeven worden via het display of het CC Ease paneel. Inschakelvertraging De inschakelvertraging zorgt ervoor dat de GL450/GL550 bij het activeren van de badkamerschakelaar niet direct naar de hoogste ventilatiestand schakelt maar eerst de ingestelde inschakelvertraging afwacht. Wordt de badkamerschakelaar gedeactiveerd tijdens de ingestelde inschakelvertraging dan zal de GL450/GL550 zijn huidige ventilatiestand behouden en niet naar de hoogste ventilatiestand schakelen. De inschakelvertraging werkt niet bij alle soorten badkamerschakelaars (zoals een pulsschakelaar). Laat in dat geval de inschakelvertraging op 0 staan. Uitschakelvertraging De uitschakelvertraging zorgt ervoor dat de GL450/GL550 bij het deactiveren van de badkamerschakelaar niet direct terug schakelt naar de normale (of oorspronkelijke ingestelde) ventilatiestand maar eerst de ingestelde uitschakelvertraging afwacht. Zodra de ingestelde uitschakelvertraging voorbij is schakelt de GL450/GL550 terug naar de normale (of oorspronkelijke ingestelde) ventilatiestand. De uitschakelvertraging zal niet actief worden als de badkamerschakelaar wordt uitgeschakeld binnen de ingestelde inschakelvertraging. 3. Instellingen 3.1 Menu P1 = Status van regelingen Sub-menu Betekenis Geactiveerd? P11 Menu 21 op dit ogenblik actief? JA (1) / NEEN (0) P12 Menu 22 op dit ogenblik actief? JA (1) / NEEN (0) P13 Menu 23 op dit ogenblik actief? JA (1) / NEEN (0) P14 Menu 24 op dit ogenblik actief? JA (1) / NEEN (0) P15 Menu 25 op dit ogenblik actief? JA (1) / NEEN (0) P16 Menu 26 op dit ogenblik actief? JA (1) / NEEN (0) 3.2 Menu P2 = Instellen van tijdvertragingen Sub-menu Betekenis Minimum Maximum Normaal P21 (optie) Alleen van toepassing op installaties met een bedrade schakelaar en als deze voorzien is van een tweede badkamerschakelaar Laagspanningsingang Inschakelvertraging voor de badkamerschakelaar om naar de hoogstand te gaan. X na het bedienen van de badkamerschakelaar gaat de GL450/GL550 naar de hoogstand

9 P22 (optie) Alleen van toepassing op installaties met een bedrade schakelaar en als deze voorzien is van een tweede badkamerschakelaar P23 (optie) Alleen van toepassing op installaties met een bedrade schakelaar Laagspanningsingang Uitschakelvertraging voor de badkamerschakelaar om naar de normaalstand te gaan. X na het bedienen van de badkamerschakelaar gaat de GL550 naar de normaalstand Uitschakelvertraging voor de ventilatiestand 3. Als de ventilatiestand 3 kortstondig wordt ingeschakeld (< 3 sec.) blijft de GL550 in hoogstand functioneren gedurende de ingestelde tijd P24 P25 Alleen van toepassing met een RFafstandsbediening Als binnen deze tijd de schakelaar opnieuw bediend wordt of via de RF afstandsbediening dan stelt de unit zich in op deze nieuwe selectie Filterwaarschuwing Hier kan de gebruiker aangeven na hoeveel tijd de filter vuil melding moet verschijnen Uitschakelvertraging voor stand 3 De GL450/GL550 gaat na het kort indrukken van de toets (< 2 sec), X 10 weken 1 minuut 26 weken weken 10 P26 Alleen van toepassing met een RFafstandsbediening naar hoogstand en schakelt dan automatisch terug naar de ingestelde stand. Uitschakelvertraging voor stand 3 De GL450/GL550 gaat na het lang indrukken van de toets (> 2 sec), X 1 minuut Minuten P27 Alleen van toepassing met een CC Ease bedieningspaneel naar hoogstand en schakelt dan automatisch terug naar de ingestelde stand Menu P9 = status van de regelingen (uit menu P5) Sub-menu Betekenis Geactiveerd? P90 Openhaardregeling actief? JA (1) / NEEN (0) P91 Bypass open = Ja, dicht = neen? JA (1) / NEEN (0) P V regeling actief? JA (1) / NEEN (0) P95 Vorstbeveiliging actief? JA (1) / NEEN (0) P97 Enthalpieregeling actief? JA (1) / NEEN (0) 9

10 Let op! Weet wat je doet! Ingrijpen in de menu s kan ook betekenen dat voor instellingen worden gekozen die de goede en aangepaste werking van de unit negatief kunnen beïnvloeden 4. Onderhoud Als u de onderhoudswerkzaamheden aan de GL450/GL550 en het luchtverdelingsysteem niet periodiek uitvoert, zal het ventilatiesysteem uiteindelijk niet meer optimaal functioneren! 4.1 Onderhoud door de gebruiker Als gebruiker van de GL450/GL550 moet u het volgende onderhoud uitvoeren: Het reinigen of vervangen van de filters. Het reinigen van de ventielen en roosters in de woning. In de volgende paragrafen worden deze onderhoudswerkzaamheden kort toegelicht. 4.2 Filters reinigen of vervangen U moet de filters reinigen of vervangen als dat op het display afwisselend FIL en ter wordt aangegeven. Als u wilt vervangen... Zodra de filters aan vervanging toe zijn, doe dan het volgende: Druk minimaal 4 seconden op OK (Display) tot de filterwaarschuwing verdwijnt. Trek de stekker van de GL450/GL550 uit het stopcontact. Trek de handgrepen (A) uit de GL450/GL550. Trek de oude filters (B) uit de GL450/GL550 Schuif de nieuwe filter weer in GL450/GL550. Monteer de handgrepen weer op de GL450/GL550 Stop de stekker van de GL450/GL550 weer in het stopcontact. Als u wilt reinigen... U kunt de filters reinigen door de filters (B) schoon te zuigen met een stofzuiger in plaats van het vervangen van de oude filters door nieuwe filters. Deze reiniging is slechts in beperkte mate mogelijk. 10

11 Het wordt aanbevolen, zodra de GL550 voor de eerste keer gebruikt wordt, eerst de filters (maar ook de ventielen) te reinigen omdat het ventilatiesysteem tijdens de bouwfase vervuild geraakt kan zijn met bouwstof. Vervang de filters (minimaal) 1 keer per jaar. 4.3 Ventielen of roosters reinigen Het ventilatiesysteem kan zijn uitgerust met de volgende ventielen: Afvoerventiel (LVA) Toevoerventiel (LVT) U moet de ventielen (minimaal) 2 keer per jaar reinigen: Haal het ventiel uit de wand of het plafond. Reinig het ventiel in een oplossing van zeep en warm water. Spoel het ventiel goed na en droog het af. Plaats het ventiel op EXACT DEZELFDE STAND (en IN HETZELFDE GAT) terug. Herhaal deze procedure voor de andere ventielen. Let op dat alle ventielen na reiniging ALTIJD op exact dezelfde stand (en in exact hetzelfde ventilatiegat in de wand of het plafond) terug worden geplaatst. Anders functioneert het ventilatiesysteem niet meer optimaal. Het ventilatiesysteem kan ook uitgerust zijn met muurroosters: Men zal de roosters minimum 2 keer per jaar reinigen: Haak het metalen rooster los door het naar boven te schuiven Reinig grondig met een stofzuiger het rooster en de roosterdoos Restanten van stof kunnen met een vochtige doek weggenomen worden. Zorg ervoor dat water noch voorwerpen in de ventilatiebuizen kan terecht komen.. Schuif het rooster van boven naar onder terug over de schroeven zodat de opening mooi afgedicht wordt. 11

12 4.4 Reinigen van het luchtverdelingssysteem Het is sterk aan te bevelen om de interne delen van de ventilatie-unit alsook de ventilatiebuizen na 2 jaar intensief gebruik te laten nakijken op vervuiling. Vooral de toevoerleidingen voor de verse lucht komen in aanmerking omdat stofresten in combinatie met luchtvochtigheid kan zorgen voor ongezonde lucht of onaangename geuren in de woning. De noodzaak van dit onderhoud is sterk afhankelijk van het gekozen luchtverdelingssysteem en deze keuze bepaalt ook of dit werk al of niet op eenvoudige en efficiënte wijze kan uitgevoerd worden. Doe dit niet zelf maar sluit desnoods een onderhoudscontract af met uw installateur. 4.5 Storingen Als de GL450/GL550 een storing heeft, wordt dat als volgt kenbaar gemaakt: De storingsmelding verschijnt op de display; De storingsmelding verschijnt op het CC Ease paneel (optie). 4.5 Wat te doen in geval van storing? Neem in geval van een storing contact op met de installateur. Noteer de storingscode die op het scherm verschijnt. Noteer ook uw type GL450/GL550, zie hiervoor de typeplaat aan de bovenkant van de unit. De stekker moet steeds in het stopcontact blijven, tenzij de GL450/GL550 voor een ernstige storing, filterreiniging of -vervanging, of om een andere dringende reden, buiten bedrijf moet worden gesteld. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, zal er geen mechanische ventilatie van de woning meer zijn en kunnen vocht- en schimmelproblemen in de woning optreden. Langdurige uitschakeling van de GL450/GL550 moet dus worden voorkomen. 4.6 Einde van de levensduur Overleg met uw leverancier wat u met de GL450/GL550 kunt doen aan het einde van de levensduur. Indien het niet mogelijk is de GL450/GL550 terug te leveren,deponeer deze dan niet bij het normale afval, maar informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik van componenten of milieuvriendelijke verwerking van de materialen. Gooi ook de batterijen van de draadloze schakelaars niet weg bij het normale afval maar lever deze in bij de daarvoor aangewezen plaatsen. 12

2 Voor de gebruiker. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de WHR moet worden gebruikt.

2 Voor de gebruiker. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de WHR moet worden gebruikt. 2 Voor de gebruiker B C Dit hoofdstuk beschrijft hoe de WHR moet worden gebruikt. A Gefeliciteerd, u bent eigenaar van de WHR 930 Basis, het warmteterugwinapparaat van Zehnder - J.E. StorkAir. Wij wensen

Nadere informatie

GLL 400 GLR 400. Handleiding voor de gebruiker

GLL 400 GLR 400. Handleiding voor de gebruiker Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be GLL 400 GLR 400 Handleiding voor de gebruiker mei 2009 DOC 849050509-0309derlands 0 INHOUD blz. 1.

Nadere informatie

WHR 920 Handleiding voor de gebruiker. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 920 Handleiding voor de gebruiker. Koeling Ventilatie Filtering WHR 920 Handleiding voor de gebruiker Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

Ventilatiesysteem WHR Gebruikershandleiding

Ventilatiesysteem WHR Gebruikershandleiding Ventilatiesysteem WHR Gebruikershandleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering WHR 98 WHR 920 WHR 90 WHR 950/960 Voorwoord Lees de handleiding vóór gebruik zorgvuldig door. Dit document bevat alle

Nadere informatie

ComfoControl Ease Installatie handleiding. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoControl Ease Installatie handleiding. Koeling Ventilatie Filtering ComfoControl Ease Installatie handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze documentatie is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4.

Nadere informatie

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker.  Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening RF en Uitbreidingssensor RF Handleiding voor de gebruiker In de Kasbah geplaatst in het voorjaar 2015 Verwarming Koeling Ventilatie Filtering www.dekasbah.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

ComfoD 550 Handleiding Manuel

ComfoD 550 Handleiding Manuel ComfoD 550 Handleiding Manuel Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade

Nadere informatie

WHR 930 Luxe Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 930 Luxe Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering WHR 930 Luxe Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z.

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z. - Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 8028 PM Postbus 621 8000 AP Zwolle T 0900 555

Nadere informatie

Verwarmen, Koelen, Ventileren

Verwarmen, Koelen, Ventileren Gebruikershandleiding d.d. 1 mei 2015 Verwarmen, Koelen, Ventileren Appartementen dr. Struyckenplein, Rijpstraat en Jan Ligthartstraat Heeft u een storing aan de verwarming, de koeling of de ventilatie?

Nadere informatie

Handleiding voor de installateur z.o.z. Heating Koeling Fresh Air Clean Air

Handleiding voor de installateur z.o.z. Heating Koeling Fresh Air Clean Air ComfoFan S ZMV Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4. Bediening...4

Nadere informatie

WHR 950/960 Luxe. Warmteterugwinunit. Handleiding

WHR 950/960 Luxe. Warmteterugwinunit. Handleiding WHR 950/960 Luxe Warmteterugwinunit Handleiding Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden

Nadere informatie

WHR 930 Basis. Handleiding

WHR 930 Basis. Handleiding WHR 930 Basis Handleiding Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade

Nadere informatie

WHR 930. Warmteterugwinunit. Handleiding

WHR 930. Warmteterugwinunit. Handleiding WHR 930 Warmteterugwinunit Handleiding Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor

Nadere informatie

WHR 930 Luxe. Warmteterugwinunit. Handleiding

WHR 930 Luxe. Warmteterugwinunit. Handleiding WHR 930 Luxe Warmteterugwinunit Handleiding Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden

Nadere informatie

WHR 930 Luxe. Warmteterugwinunit. Handleiding

WHR 930 Luxe. Warmteterugwinunit. Handleiding WHR 930 Luxe Warmteterugwinunit Handleiding Alle rechten voojrbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden

Nadere informatie

WHR 950/960 Luxe Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 950/960 Luxe Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering WHR 950/960 Luxe Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

WHR 950/960. Warmteterugwinunit. Handleiding

WHR 950/960. Warmteterugwinunit. Handleiding WHR 950/960 Warmteterugwinunit Handleiding Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor

Nadere informatie

WHR 930 Basis Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 930 Basis Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering WHR 930 Basis Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

RF en Uitbreidingssensor CO 2. Hoofdbediening CO 2. RF Handleiding voor de installateur. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

RF en Uitbreidingssensor CO 2. Hoofdbediening CO 2. RF Handleiding voor de installateur. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening CO 2 RF en Uitbreidingssensor CO 2 RF Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Woonhuisventilator. www.r-vent.com

Woonhuisventilator. www.r-vent.com WVX Woonhuisventilator Onderhoudsarm Hoge capaciteit Regelbaar in 3 standen www.r-vent.com Installateurshandleiding R-vent is een merk van R-vent group B.V., Boterdorpsweg 10, Bergschenhoek, Nederland.

Nadere informatie

ComfoD 350. Handleiding Manuel Anleitung

ComfoD 350. Handleiding Manuel Anleitung ComfoD 350 Handleiding Manuel Anleitung Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Artic Handleiding voor de gebruiker. Koeling Ventilatie Filtering

Artic Handleiding voor de gebruiker. Koeling Ventilatie Filtering Artic Handleiding voor de gebruiker Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

ComfoAir E 300 en ComfoAir E 400 Handleiding voor de gebruiker. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoAir E 300 en ComfoAir E 400 Handleiding voor de gebruiker. Koeling Ventilatie Filtering ComfoAir E 300 en ComfoAir E 400 Handleiding voor de gebruiker Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Voorwoord Lees de handleiding vóór gebruik zorgvuldig door. Met behulp van dit document kunt u de

Nadere informatie

Hygro-Presence sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hygro-Presence sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hygro-Presence sensor Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Goed ventileren in huis

Goed ventileren in huis Goed ventileren in huis Wist u dat de binnenlucht meestal viezer is dan de buitenlucht? Eén op de tien huizen heeft schimmel en in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten. Daarom is ventileren zo

Nadere informatie

ComfoD 350 Luxe Handleiding Manuel

ComfoD 350 Luxe Handleiding Manuel ComfoD 350 Luxe Handleiding Manuel Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige

Nadere informatie

Chrono RF Afstandsbediening Handleiding voor de installateur. Clean Air. Handleiding voor de gebruiker z.o.z.

Chrono RF Afstandsbediening Handleiding voor de installateur. Clean Air. Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Chrono RF Afstandsbediening Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Clean Air Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 8028 PM Postbus

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Member of the. Ventilatie in uw woning

Member of the. Ventilatie in uw woning Member of the Ventilatie in uw woning Wist u dat we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken maar eens na. Overdag werken we binnen, s avonds leven

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 920

Warmteterugwinapparaat WHR 920 Belangrijke kenmerken Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200 Pa Geschikt voor beperkte opstellingsruimte door compact ontwerp Wand- en plafondmontage

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume.

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume. BROCHURE Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325 Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform www.codume.eu EEN VERFRISSEND GEZOND BINNEN- MILIEU, OPTIMAAL WOONCOMFORT EN OOK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

Gebruik van de WTW-installatie:

Gebruik van de WTW-installatie: Gebruik van de WTW-installatie: Voor een zorgeloos gebruik van de WTW-installatie hoeft u slechts het volgende in acht te nemen: Koken: Als u gaat koken dient u de bedieningsschakelaar boven het aanrecht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10P. Deze hand leiding

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken EPC winst tot 0,25 Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer

Nadere informatie

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Woonhuisventilator type: Compact-10P Gebruikershandleiding Compact-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator type: Compact-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in bestaande bouw door compact ontwerp EPC-winst: 0.27 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200

Nadere informatie

WHR 950/960 Basis Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 950/960 Basis Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering WHR 950/960 Basis Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in nieuwbouw EPC winst: 0,25 Beschikbaar in basis, luxe en RF uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering CO 2 -Sensor Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat Zehnder WHR 960

Warmteterugwinapparaat Zehnder WHR 960 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Nano Air 50

Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Nano Air 50 Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Voordelen Conformiteit Installatie Beschrijving Assortiment Technische details Afstandsbediening Afstandsbediening Conformiteit Elektrische veiligheid Voordelen

Nadere informatie

Handleiding installaties 70 Appartementen Eeuwsels te Helmond

Handleiding installaties 70 Appartementen Eeuwsels te Helmond Adres : t Bogtje 12 5095 CD Hooge Mierde Tel. nr. : 013-5091268 Fax. nr. : 013-5092623 E-mail : info@schoormans.nl Bankrelatie : Rabobank Bladel-Reusel Rek. nr. : 12.28.00.370 KvK Eindhoven : 18041927

Nadere informatie

MaxiBox Installatiehandleiding

MaxiBox Installatiehandleiding 2016.001 MaxiBox Installatiehandleiding 2 ClimaRad montagehandleiding Copyright 2016 ClimaRad B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

WHR 950/960 Luxe Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 950/960 Luxe Handleiding. Koeling Ventilatie Filtering WHR 950/960 Luxe Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoe werkt uw ventilatiesysteem?

Hoe werkt uw ventilatiesysteem? Hoe werkt uw ventilatiesysteem? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw ventilatiesysteem in het kort 3 2. De werking van uw ventilatiesysteem 4 3. Goed gebruik van uw mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

MVS-15R Woonhuisventilatie

MVS-15R Woonhuisventilatie Handleiding voor de gebruiker MVS-15R Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15R. Deze handleiding bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Ventilatie in uw woning. Koeling Ventilatie Filtering

Ventilatie in uw woning. Koeling Ventilatie Filtering Ventilatie in uw woning Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Wat is ventileren? Wist u dat we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken eens na.

Nadere informatie

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be Brink Renovent www.atc-ventilation.be Renovent A B Brink Renovent Excellent 180 pagina 3 A+ A Brink Renovent Excellent 300/400/450 pagina 7 A+ A pagina 11 Brink Renovent Sky Brink Renovent Excellent 180

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930 Belangrijke kenmerken Zowel geschikt voor toepassing in nieuwbouw als in bestaande bouw Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + EPC-winst: 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Zo eenvoudig kan ventileren zijn. Gebruiksvriendelijk Comfortabel Geluidsarm Energiezuinig Optimaal binnenklimaat

Zo eenvoudig kan ventileren zijn. Gebruiksvriendelijk Comfortabel Geluidsarm Energiezuinig Optimaal binnenklimaat Zo eenvoudig kan ventileren zijn Gebruiksvriendelijk Comfortabel Geluidsarm Energiezuinig Optimaal binnenklimaat Gezond en efficiënt ventileren Voor een gezond binnenklimaat is het noodzakelijk dat er

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

WHR 950/960 Basic Handleiding voor de installateur. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 950/960 Basic Handleiding voor de installateur. Koeling Ventilatie Filtering WHR 950/960 Basic Handleiding voor de installateur Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan

Nadere informatie

gebruikshandleiding woninginstallaties comfortabel, milieubewust en veilig wonen

gebruikshandleiding woninginstallaties comfortabel, milieubewust en veilig wonen gebruikshandleiding woninginstallaties comfortabel, milieubewust en veilig wonen UNETO-VNI Bredewater 20, Postbus 188-2700 AD Zoetermeer T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - info@uneto-vni.nl Geachte bewoner,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

Bewonersinformatie over het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

Bewonersinformatie over het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning Bewonersinformatie over het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning Comfo en energi De argumenten en het comfort zijn overtuigend. WAT IS VENTILATIE? Ventilatie is hetzelfde als luchtverversing.

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-10W MPV-10WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MPV.

Nadere informatie

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS Ventileren Wat? Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen en geuren bevat, afvoeren. Ventileren is meer dan de kamer luchten door ramen en deuren even wijd open te

Nadere informatie

-concentratie is ongezond en resulteert in onder andere concentratieproblemen en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en een slechte nachtrust.

-concentratie is ongezond en resulteert in onder andere concentratieproblemen en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en een slechte nachtrust. L0001758VC Gebruikershandleiding Duco ventilatiesystemen 1 Inleiding 1A. Werking van het ventilatiesysteem Een Duco Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem (VNV) is een ventilatiesysteem dat automatisch*

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de gebruiker MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. Deze handleiding bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Maandag 4 september 2017 Panoramazaal 1. Algemeen... 2 Waarom ventileren?... 2 2. Twee opties: Individueel of collectief... 2 3. Relevante info voor collectieve

Nadere informatie

Ventilatie in uw woning Systeem C en Systeem D. Koeling Ventilatie Luchtzuivering

Ventilatie in uw woning Systeem C en Systeem D. Koeling Ventilatie Luchtzuivering Ventilatie in uw woning Systeem C en Systeem D Verwarming Koeling Ventilatie Luchtzuivering Wat is ventileren? Isoleren = ventileren Wist u dat we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 930

Warmteterugwinapparaat WHR 930 Belangrijke kenmerken EPC-winst tot 0,28! Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa Flexibele filterinstelling Standaard vorstbeveiliging Met onderhoudsinstructie

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR 950

Warmteterugwinunit WHR 950 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in nieuwbouw EPC winst: 0,25 Beschikbaar in basis, luxe en RF uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing

Nadere informatie

A = display B = 4-tal bedieningstoetsen A B. Functie toets. Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen

A = display B = 4-tal bedieningstoetsen A B. Functie toets. Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen 6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel Op het display kan uitgelezen worden wat de van het toestel is. Met een 4-tal bedieningstoetsen zijn instellingen in de programmatuur van de besturingsunit op te

Nadere informatie

WHR 920 Handleiding voor de installateur. Koeling Ventilatie Filtering

WHR 920 Handleiding voor de installateur. Koeling Ventilatie Filtering WHR 920 Handleiding voor de installateur Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker HRC-220/225 Woonhuisventilatie

Handleiding voor de gebruiker HRC-220/225 Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van het mechanisch ventilatiesysteem van het type HRC-220 en HRC-225. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de bediening en onderhoud van het

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR 930

Warmteterugwinunit WHR 930 Belangrijke kenmerken Zowel geschikt voor toepassing in nieuwbouw als in bestaande bouw EPC-winst: 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 350m³/h - 200Pa Flexibele

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

ComfoFan S Handleiding voor de installateur

ComfoFan S Handleiding voor de installateur ComfoFan S Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 8028 PM Postbus 621 8000 AP Zwolle T

Nadere informatie

Isoleren = ventileren

Isoleren = ventileren Wat is ventileren? Wist u dat we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken eens na. Overdag werken we binnen, s avonds leven we in huis en s nachts

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Aanwezig bij het onderzoek: Project: Adres of bouwnummer: Type ventilatiesysteem Fabricaat

Nadere informatie

MODEL OPNAMERAPPORT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

MODEL OPNAMERAPPORT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER BIJLAGE A MDEL PNAMERAPPRT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TEVER EN MECHANISCHE AFVER Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930 Belangrijke kenmerken Zowel geschikt voor toepassing in nieuwbouw als in bestaande bouw EPC-winst: 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 350m³/h - 200Pa Flexibele

Nadere informatie

Wat u moet weten over... Handleiding en tips over de in uw woning aanwezige installaties

Wat u moet weten over... Handleiding en tips over de in uw woning aanwezige installaties Wat u moet weten over... Handleiding en tips over de in uw woning aanwezige installaties maasvallei brengt wonen tot leven Wat u moet Lorem ipsum dolor sit amet weten over... Uw woning heeft een aantal

Nadere informatie

GLL 400 GLR 400. Handleiding voor de installateur

GLL 400 GLR 400. Handleiding voor de installateur Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be GLL 400 GLR 400 Handleiding voor de installateur DOC 849050522-0208derlands 1 INHOUD blz. 1. Algemeen

Nadere informatie