Partners in waterzuivering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partners in waterzuivering"

Transcriptie

1 Aqua DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN NAJAAR 2005 Partners in waterzuivering De Europese Investeringsbank en Aquafin Terug meer aanbestedingen in 2005 Drijvende plantenmatten zuiveren overstortwater

2 Inhoud 4 Terug meer aanbestedingen in 2005 Door een procedure-aanpassing zakte het aanbestedingsvolume drastisch in Met bijkomende inspanningen van het Gewest en Aquafin is het tij ondertussen terug gekeerd. 5 Snel en goed met Ri-ant In de Pesthofstraat in Borgerhout waren de volledige riolering en de drinkwaterleiding aan vervanging toe. Tussen opdracht en afwerking verliepen minder dan 6 maanden. 6 De Europese Investeringsbank en Aquafin, partners in waterzuivering 9 Een Vlaamse collector naar Brussel-Noord De Europese Investeringsbank en Aquafin ondertekenden in juli een overeenkomst voor een kredietopname van 75 miljoen euro. De financiële steun van de EIB is bestemd voor de bouw en renovatie van zuiveringsinstallaties, pompstations en collectoren en moet het Vlaanderen makkelijker maken om te voldoen aan de Europese normen. De Woluwecollector moet het afvalwater van een kwart miljoen Vlamingen en Brusselaars verzamelen en naar de nieuwe zuiveringsinstallatie in Brussel-Noord transporteren. 2 Een nieuwe dynamiek Er waait een frisse wind door Aquafin De afgelopen jaren waaide er een nieuwe wind door Aquafin. Het bedrijf moest zich aanpassen aan de veranderde verwachtingen van het Vlaamse Gewest en later zijn positie zoeken binnen het nieuwe waterlandschap. Intern hebben we ons anders georganiseerd om te anticiperen op alle nieuwe uitdagingen en om een maximale efficiëntie in het bedrijf te brengen. Dat we daar in geslaagd zijn, blijkt onder meer uit het feit dat het aantal aanbestede projecten terug sterk gestegen is in Met de Europese Investeringsbank hebben we in juli bovendien een overeenkomst getekend voor een kredietopname van 75 miljoen euro, die zal worden aangewend om de opgedragen investeringsprogramma s verder uit te voeren. Een bewijs van het vertrouwen van de bankwereld in het nieuwe Aquafin. De nieuwe dynamiek die intern al een hele tijd duidelijk voelbaar was, is nu extern vertaald in een opgefrist logo en, zoals u ziet, een nieuwe layout en een aangepast concept voor de Aqua. Een gepast moment ook om ons steeds groeiend aantal geëngageerde lezers te bedanken voor hun interesse in de activiteiten van Aquafin. Alle inspanningen samen, van burgers, lokale overheden en het Gewest, veranderen onze waterlopen langzaam weer in beken en rivieren vol leven, waarlangs het aangenaam wonen is. Ik wens u veel van uw oude leesplezier in de nieuwe Aqua. Luc Bossyns gedelegeerd bestuurder

3 10 Drijvende plantenmatten zuiveren overstortwater In Bornem wordt ongezuiverd overstortwater succesvol behandeld in een buffervijver met drijvende plantenmatten, vooraleer het in de Oude Schelde terecht komt. 12 Sanering van de Warmbeek in volle gang De Limburgse Warmbeek in het stroomgebied van de Maas is omwille van haar visbestand Europees beschermd. De waterkwaliteit varieert er tussen matig en goed, maar om verdere verbetering mogelijk te maken, moet er drainage- en regenwater van de riolering worden afgekoppeld. 16 RWZI Nijlen uitgebreid en gemoderniseerd Aquafin maakt in heel Vlaanderen in sneltreinvaart werk van de renovatie van de overgenomen verouderde installaties. In 2002 kwam de zuiveringsinstallatie in Nijlen aan de beurt. 3 De weg naar zuiver water Lekker douchen s ochtends? Dat kost negen liter water per minuut. Snel even de vaat doen? Daar is nog eens acht liter voor nodig. Kleren wassen? Zestien liter... Nog niet zo heel lang geleden werd al dat vervuilde water zomaar in beken en rivieren geloosd. Vandaag voeren we het eerst af naar een zuiveringsinstallatie en laten we het pas wegstromen na een grondige schoonmaakbeurt. Hoe dat precies in zijn werk gaat, tonen onze gidsen u graag op een van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Groepen van maximum 20 deelnemers vanaf 12 jaar zijn op werkdagen welkom op de zuiveringsinstallaties in Aalst, Antwerpen-Zuid, Brugge, Diest, Dilsen, Gent, Hasselt, Hoogstraten, Houthalen-centrum, Huldenberg, Ieper, Leuven, Liedekerke, Lier, Lokeren, Oostende, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas, Tielt of Turnhout. Om een bezoek aan te vragen kan u schrijven naar Aquafin NV, Onthaal, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, mailen naar of faxen naar Gelieve uw bezoek zeker een maand op voorhand met opgave van een voorkeurdag en -uur aan te vragen. Een bezoek start tussen 8.00 en uur. Alle bezoekers krijgen een educatief stripverhaal, getekend door Jan Bosschaert. In 2004 bezochten geïnteresseerden een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin.

4 Terug meer aanbestedingen in 2005 Door die nieuwe afspraken konden er tussen april 2003 en juni 2004 maar een beperkt aantal projecten aanbesteed worden. In 2003 zakte het aanbestedingsvolume tot 30 miljoen euro, wat binnen de verwachtingen lag, maar dat volume bleef tot eind 2004 laag met 85 miljoen euro. Ter vergelijking: tussen 1997 en 2002 werd er jaarlijks zo n 180 miljoen euro aanbesteed. In 2004 had Aquafin een aantal externe factoren tegen, verklaart Dirk De Waele. Op het einde van de vorige legislatuur duurde het vaak meer dan een jaar om de nodige vergunningen te verkrijgen. Ook de Verklaringen van Openbaar Nut, die we nodig hebben om een grond te mogen betreden, lieten op zich wachten. Veel van de gecombineerde projecten, waarin zowel Aquafin als de gemeenten een aandeel hebben, zaten bovendien geblokkeerd door een gebrek aan subsidies. Daarbij moesten alle partijen ook nog eens leren werken met de Vlaamse Reglementering voor Bodem (Vlarebo), die inging op 1 april Voor de uitbouw van de waterzuivering in Vlaanderen zijn enorme infrastructuurwerken nodig. Met zijn gegunde, aanbestede en opgeleverde projecten staat Aquafin in voor een directe en indirecte tewerkstelling van zo n 6500 personen. In 2003 zakte het aanbestedingsvolume drastisch door een procedure-aanpassing, maar ondertussen is het tij terug gekeerd. Vroeger gold de afspraak met het Vlaamse Gewest dat een project onmiddellijk werd aanbesteed zodra het ontwerp af was. De bedoeling was om elk project telkens binnen het jaar aan te besteden, zodat de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur zo goed mogelijk zou vorderen, vertelt Dirk De Waele, directeur Infrastructuur. In praktijk werd wel tijdig aanbesteed, maar bleef de gunning van de projecten vaak uit. Daardoor verstreek de termijn waarbinnen de aannemer van het werk verplicht was zijn prijs te handhaven, zodat in vele gevallen prijsverhogingen werden doorgerekend. Meestal hadden de aannemers ook geen zicht op wanneer ze het werk dat aan hen gegund was precies zouden kunnen uitvoeren. Die onzekerheid van inkomsten werd natuurlijk ook in de prijs doorgerekend, waardoor veel projecten van Aquafin duurder uitvielen dan aanvankelijk begroot was. Om de waterzuiveringsfactuur niet nodeloos te laten oplopen, sprak Aquafin in april 2003 af met het Vlaamse Gewest dat projecten pas zouden worden aanbesteed nádat alle vergunningen verkregen waren en de grondonderhandelingen rond waren. Ommezwaai Vanaf dit jaar verlopen de aanbestedingsprocedures duidelijk sneller. In de eerste helft van 2005 werd al voor 90 miljoen euro aan projecten aanbesteed. Eind 2005 zullen we rond 156 miljoen euro uitkomen. Het hoge aanbestedingsvolume van 180 miljoen euro zal wellicht niet meer gehaald worden, omdat de grote renovatiewerken aan onze zuiveringsinstallaties achter de rug zijn. Dirk De Waele: Dat er terug een hoger volume kan aanbesteed worden, is te danken aan onze interne inspanningen van de afgelopen jaren om afdelingen en diensten beter op elkaar af te stemmen. Het kabinet van minister van Leefmilieu Peeters, de directie en de Juridische diensten van Aquafin hebben bovendien overleg gepleegd met de betrokken vergunningsverlenende instanties om te bekijken hoe de procedures versneld konden worden. Onze bekkenverantwoordelijken, projectleiders en coordinatoren volgen de stand van de vergunningen en grondverwervingen nauwgezet op voor elk apart project. De projecten die nu nog vertraging oplopen, zijn meestal gecombineerde projecten. Er zijn nu wel voldoende kredieten beschikbaar, maar de subsidieprocedure blijft vertragend werken. De intrede van de intercommunales op het rioleringsvlak maakt de coördinatie van deze projecten er ook niet eenvoudiger op. In bijna elk gecombineerd dossier is er nu een extra partij waarmee rekening moet worden gehouden. De prognoses voor 2006 en 2007 zien er even goed uit. De evolutie voor de daarop volgende jaren zal afhangen van de grootte van de projectenportefeuille die aan Aquafin opgedragen wordt.

5 Snel en goed met ri-ant In de Pesthofstraat in Borgerhout waren de volledige riolering en de drinkwaterleiding aan vervanging toe. Tussen opdracht en afwerking verliepen minder dan zes maanden, tot grote tevredenheid van de inwoners en de stad Antwerpen. Sinds 1 juli 2004 staan de Antwerpse Waterwerken en Aquafin onder de naam ri-ant in voor de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur van de stad Antwerpen. AWW is verantwoordelijk voor het klantenbeheer, de wachtdienst, het beheer van huisaansluitingen en het reinigen en inspecteren van riolen. Aquafin voert de investerings- en renovatieprojecten uit, de noodzakelijke studies en een deel van de exploitatie van de rioleringen en de hydraulische structuren. Eind vorig jaar deden zich kort na elkaar twee grote verzakkingen voor in de Pesthofstraat. Een bus zakte door het wegdek en de eigenaar van een geparkeerde auto vond zijn wagen gedeeltelijk onder de rijweg terug. ri-ant zorgde telkens binnen de week voor de herstellingen, zelfs tussen kerst en nieuwjaar. Na de feestdagen liet Aquafin de staat van de hele riolering in de straat onderzoeken met een camera. In overleg met de stad werd daarna beslist om de riolering in de hele straat zo snel mogelijk te vernieuwen. Aquafin zorgde als bouwheer op korte termijn voor de opmaak van een volledig ontwerp en wees een aannemer toe, waardoor de werken nog begin april konden starten. Gelijktijdig met de rioleringswerken vernieuwde AWW ook nog volledig de oude waterleidingen in de straat. Door de werken van kortbij op te volgen, kon de strikte timing die voorop gezet was De werken in de Pesthofstraat. Foto: Jan Locus gehaald worden. De Pesthofstraat werd nog vóór het bouwverlof afgewerkt en terug opengesteld voor alle verkeer. De stad Antwerpen was zeer tevreden over de snelle planning en uitvoering van deze werken. Ook voor de inwoners was het een opluchting dat de grote vakantie stofvrij kon beginnen. 5 ri-ant breidt uit ANTW-2040 stabroek De voorbije maanden zijn ook Mortsel, Hove en Boechout toegetreden tot ri-ant. Sinds 1 augustus staat Aquafin samen met AWW in voor het beheer en de uitbouw van de rioolstelsels van deze stad en haar buurgemeenten. Omdat elke nieuwe partner haar eigen verwachtingen en verlangens heeft, is telkens zorgvuldig besproken welke taken ri-ant zal uitvoeren, en welke projecten de stad of gemeente nog wil blijven coördineren. Echt maatwerk dus. AWW + RI-ANT: levering drinkwater en beheer riolering RI-ANT: enkel beheer riolering kieldrecht doel kallo hoevenen ANTW-2030 ekeren merksem zwijndrecht ANTW-2050 ANTW-2060 WIJNEGEM ANTW-2000 MELSELE DEURNE BORGERHOUT ANTW-2018 WOMMELGEM burcht RANST ANTW-2020 BERCHEM BORSBEEK KRUIBEKE HOBOKEN HEMIKSEM WILRIJJK EDEGEM MORTSEL HOVE SCHOTEN BOECHOUT VREMDE AARTSELAAR KONTICH LINT LIER

6 De Europese Investeringsbank en Aquafin, partners Voor de uitbouw en het onderhoud van de zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater zijn er zware investeringen nodig, zowel van de gemeenten als van het Vlaamse Gewest. De middelen daarvoor zijn uiteraard niet zomaar voor handen. Aquafin maakt voor de uitvoering van zijn opdracht hoofdzakelijk gebruik van kredieten op lange termijn. Ze worden ter beschikking gesteld door de Europese Investeringsbank en commerciële kredietinstellingen, waarvoor Dexia optreedt als agent. 6 Isabel Martín Castellá, vice-presidente van de EIB, Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder van Aquafin en Wilfried Van den Heuvel, bestuurder van Aquafin, ondertekenen een overeenkomst voor een kredietopname van 75 miljoen euro. Foto: Jan Locus

7 in waterzuivering De Europese Investeringsbank (EIB) en Aquafin ondertekenden in juli een overeenkomst voor een kredietopname van 75 miljoen euro. De financiële steun van de EIB is uitsluitend bestemd voor de bouw en renovatie van zuiveringsinstallaties, pompstations en collectoren en moet het Vlaanderen makkelijker maken om te voldoen aan de Europese normen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Deze verrichting past binnen een raamovereenkomst voor een krediet van 250 miljoen euro, die de EIB en Aquafin afsloten in In dat jaar werd een eerste schijf van 100 miljoen euro ter beschikking gesteld, gevolgd door nog eens 75 miljoen euro in Afgelopen juli werd de laatste schijf getekend. De raamovereenkomst kwam tot stand in samenwerking met Dexia. Het gaat om de vijfde overeenkomst sinds Aquafin prefinanciert de projecten die het Vlaamse Gewest opdraagt, voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Als een werk opgeleverd is en de uitgaven voor het project grondig gecontroleerd, dan betaalt het Vlaamse Gewest onze investering terug, gespreid over vijftien jaar. Op het moment heeft Aquafin voor 300 miljoen leningen op korte termijn lopen, tegenover een klein miljard euro aan leningen op lange termijn, weet Johan Maes, hoofd Financiële Zaken bij Aquafin. Onze financiering op lange termijn is gebaseerd op de affectatieovereenkomst die het Gewest, Aquafin en de financiers van Aquafin afgesloten hebben. Die overeenkomst bepaalt dat het saldo van de kredieten op lange termijn, kleiner moet zijn dan de bedragen die het Vlaamse Gewest nog moet terugbetalen aan Aquafin. De eerste jaren na de oprichting van Aquafin hebben we vooral met eigen kapitaal gewerkt, maar toen het projectvolume sterk begon te verhogen, gingen we op zoek naar partners die kredieten konden verstrekken. Voor de financiering op lange termijn is de EIB onze voornaamste partner. Dexia treedt op als agent, niet alleen voor de EIB, maar voor alle financiers op lange termijn. Geen papieren projecten Landsgrenzen vallen niet samen met stroomgebieden. De zuiveringsinfrastructuur die Aquafin en de gemeenten uitbouwen, komt dus niet alleen Vlaanderen of België ten goede, maar alle landen die aan de Noordzee grenzen. Omdat waterzuivering een grensoverschrijdende aanpak vraagt, is ze genormeerd op Europees niveau. Waterzuiveringsprojecten passen dus prima Henk Delsing en Peter Jacobs, EIB: De Quality stamp EIB krijg je niet zomaar. Foto: Jan Locus binnen het beleid van de Europese Investeringsbank, de financieringsinstelling van de Europese Unie. Deze instelling financiert projecten met een lange tot zeer lange looptijd, voor privé-bedrijven, overheden of andere banken. Milieu-investeringen komen er op de vierde plaats. Henk Delsing, directeur Kredietverrichtingen Benelux: Als publieke bank verschilt de EIB grondig van de meeste commerciële banken. Wij moeten geen winst maken, alleen onze kosten dekken. Daardoor is de EIB de ideale partner voor de publieke sector. Bovendien bestuderen we niet alleen de financiële aspecten van een project, maar telkens ook de economische en technische haalbaarheid. Onze financiële analisten werken regiogebonden, maar de economen en ingenieurs die voor ons projectevaluaties opmaken, werken sectorgebonden. Iemand die vandaag de technische kwaliteit van een zuiveringsinstallatie of een rioolstelsel in Vlaanderen beoordeelt, heeft dat vorige week misschien gedaan in Italië, en de maand ervoor in Portugal. Dat geeft ons het grote voordeel dat we projecten zeer goed onderling kunnen vergelijken. Ook 7

8 Philippe Maystadt, president van de EIB: De EIB werd opgericht in 1958 met de ondertekening van het Verdrag van Rome, samen met de toenmalige EEG. Ondertussen heeft de EIB 25 aandeelhouders, de lidstaten van de Europese Unie. In de Unie financiert de bank projecten die de aanwezige kennis- en innovatie verder uitbouwen, een verbetering van gezondheidszorg en onderwijs opleveren, of bijdragen aan de ontwikkeling van communautaire infrastructuurwerken op gebied van vervoer, telecommunicatie en energie. Via haar investeringen wil de bank de cohesie tussen de lidstaten versterken. Dat is essentieel voor een evenwichtige economische ontwikkeling van de Europese Unie. Jaarlijks investeert de EIB 45 miljard euro in nieuwe projecten in de Europese Unie en de partnerlanden, waarvan een vierde tot een derde naar projecten ter bescherming van het milieu gaat. Sinds 1995 investeerde de EIB al 11,5 miljard euro in de watersector in 21 van de 25 lidstaten. België komt hier op de vijfde plaats, na de UK, Duitsland, Nederland en Spanje. Philippe Maystadt Foto: EIB De EIB investeert globaal genomen jaarlijks 500 tot 600 miljoen euro in België. Na de spoorwegen is Aquafin er onze grootste klant. Sinds vorig jaar verlenen we ook kredieten aan de SPGE, de tegenhanger van Aquafin in Wallonië. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest investeren we onder andere in de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brussel-Noord, die het afvalwater van een miljoen inwoners moet behandelen. 8 onze financiële analisten gaan in hun regio op bedrijfsbezoek, Dexia als agent om dossiers te controleren en achteraf steekproeven te doen. Toen Aquafin in 1994 voor het eerst financiering aanvroeg bij de Wij werken met mensen, niet met papieren projecten. EIB, had de bank moeite om de complexe structuur van België na de staatshervormingen te doorgronden. De EIB wilde daarom Bedrijfskennis een lokale partner bij het project betrekken, die verankerd zat in De EIB en Aquafin werken samen sinds 1994, toen de eerste de publieke sector in Vlaanderen en België. Dat wij de projecten raamovereenkomst voor de financiering van waterzuiveringsprojecten in Vlaanderen werd afgesloten. Tot nu toe heeft hoofd Structured Finance bij Dexia. Dexia is mee gegroeid uit van Aquafin mee financieren is logisch, vertelt Gery Milants, Aquafin 720 miljoen euro van de EIB geleend, waarvan 200 het vroegere Gemeentekrediet, dat, zoals de naam aangeeft, miljoen al is terugbetaald. financier van de gemeenten Elk nieuw project wordt steeds opnieuw zorgvuldig geanalyseerd, voordat er Aquafin is voor ons een goed geleide onderneming was. Vandaag zijn wij wereldwijd de grootste speler op de markt van de finan- kredieten worden toegekend. Peter Jacobs, divisie Kredietverrichtingen Benelux: De quality stamp EIB krijg je niet zomaar. bank van de duurzame ontwikkeling geeft aan dat wij de sociering van de lokale openbare sector. Onze slogan Dexia, de Wie bij ons een lening aangaat, moet intensief meewerken aan ciale en milieudimensie willen onderlijnen. Via de financiering de initiële projectevaluatie en op regelmatige basis rapporteren van collectieve voorzieningen kunnen wij dat tot uiting brengen. De projecten van Aquafin passen hier perfect in. Aquafin is over de voortgang van het project. Voor Aquafin bijvoorbeeld wordt het jaarverslag aangevuld met een jaarrapport dat de ook een goede investering voor ons, omdat het bedrijf zeer bedrijfseconomisch gerund wordt, zeker sinds het management status van uitvoering van elk project beschrijft. We schakelen nooit over op automatische piloot. het bedrijf aanstuurt met balanced scorecards. Aquafin heeft bovendien een belangrijke link met de Vlaamse overheid, onder Henk Delsing: Aquafin is voor ons een goed geleide onderneming. Het bedrijf heeft een voldoende mate van standaardisatie heeft mee aan de wieg gestaan van de affectatieovereenkomst de vorm van de beheersovereenkomst met het Gewest. Dexia in zijn projecten ingebouwd, wat niet altijd het geval is in de andere landen waar we waterzuiveringsprojecten financieren. Het benadering, maar een goed concept dat elf jaar later nog steeds die in 1994 is uitgewerkt. Het was een unieke, typisch Belgische werkingsgebied van Aquafin is bovendien duidelijk afgebakend, standhoudt. aaneensluitend en voldoende groot, wat eveneens schaalvoordelen oplevert. Het bedrijf doet bovendien grote inspanningen Er is al sterk geïnvesteerd in de watersector in Vlaanderen, maar op gebied van onderzoek en productontwikkeling, en past die de uitdagingen blijven nog steeds groot. Henk Delsing: In Vlaanderen is Aquafin eigenlijk vooruitgelopen op de aansluitingen op ontwikkelingen ook in de praktijk toe. In de 10 nieuwe lidstaten van de Unie valt nog een hele achterstand op het gebied van de zuiveringsinfrastructuur. Die kan natuurlijk alleen optimaal waterzuivering weg te werken. Daar halen wij het model van functioneren als ook de gemeentelijke werken volgen. Aquafin soms aan als een goede manier om snel een zuiveringsinfrastructuur op poten te zetten.

9 Een Vlaamse collector naar Brussel-Noord De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brussel-Noord is een belangrijke schakel in de sanering van het afvalwater van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar ze neemt ook het water van een aantal Vlaamse gemeenten voor haar rekening. Het Vlaamse Gewest is dan weer verantwoordelijk voor de aanleg van de Woluwecollector, een verzamelriool die het afvalwater van een kwart miljoen Vlamingen en Brusselaars naar de nieuwe installatie zal transporteren. Waterlopen houden zich niet aan grenzen. Voor afvalwaterzuivering moeten er dus afspraken gemaakt worden tussen landen of, in dit geval, gewesten. In Haren, op de grens met Vilvoorde en Machelen, bouwt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een reusachtige rioolwaterzuiveringsinstallatie, met een capaciteit van inwonersequivalent. De meeste collectoren die de zuiveringsinstallatie in Brussel-Noord zullen voeden, liggen vanzelfsprekend in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Een beperkt aantal komt vanuit het Vlaamse Gewest, zoals de Woluwecollector. Voor projectontwerp, bouw en exploitatie werden de nodige verdeelsleutels tussen de gewesten opgesteld. De werken voor de nieuwe Woluwecollector gaan in oktober van start, op de plek waar de Woluwe en de collector die nu al langs deze rivier ligt, samenkomen, vertelt Ingrid Cattrel, verantwoordelijke voor het Dijlebekken. De bestaande koker in de Woluwelaan blijft dienst doen als waterloop. Het collectortraject van meer dan 3 km langs de Woluwelaan wordt opgesplitst in een noordelijke tak van de Kerkstraat tot aan de Budasteenweg en een zuidelijke tak vanaf het beginpunt aan de De Konincklaan eveneens richting Budasteenweg. Samen verzamelen ze een vuilvracht van ruim een kwart miljoen inwoners. Delicaat Gezien de omvang van de af te voeren vuilvrachten en het uitgestrekte afstromingsgebied, wordt de collector reusachtig groot. Ingrid Cattrel: Het totale traject beslaat meer dan 6 km en de diameter van de buis varieert van 1,6 m tot maar liefst 2,2 m. Er zijn 3 lange ondergrondse persingen voorzien, langs de Woluwelaan en onder de Budasteenweg. De doorgang doorheen deze verouderde industriële site met talloze nutsleidingen, tientallen bedrijven en loskades en twee zeer moeilijke spoorwegkruisingen vormen het meest delicate punt van het project. Eind 2006 zal het verzamelde water naar de nieuwe zuiveringsinstallatie in Brussel-Noord gevoerd kunnen worden, die dan zelf net operationeel is. vilvoorde 9 Afvalwater afgekoppeld van de Woluwe De Woluwe is een grote zijrivier van de Zenne. Het stroomafwaartse deel van de Woluwe en haar monding in de Zenne liggen op Vlaams grondgebied. In het Vlaamse gedeelte van het stroomgebied van de Woluwe wordt de vuilvracht van Wezembeek-Oppem, Kraainem, Zaventem, Machelen en een klein deel van Vilvoorde en Tervuren afgevoerd richting Zenne. Er ligt al een heel collectornetwerk langs de Woluwe en haar belangrijkste toevoerbeken, maar in Machelen verdwijnt de oude Woluwecollector samen met de open loop van de Woluwe in de ingekokerde Woluwe. Vanaf dit punt stromen alle lozingspunten en aansluitende rioleringstakken samen met de Woluwe in één koker. Een zeer groot vervuilingspunt dus. brussel machelen diegem Het traject van de Woluwecollector Zuiveringsinstallatie Brussel-Noord Pompstation Woluwe Woluwecollector Grens deelgemeente

10 Drijvende planten Overstorten vormen een noodzakelijk kwaad bij een gemengd rioolstelsel. Bij hevige regen wordt het volume in de riolen te groot. Het water moet de riool dan gecontroleerd kunnen verlaten om overstromingen te vermijden. In Bornem wordt dat ongezuiverde water succesvol behandeld in een buffervijver met drijvende plantenmatten, vooraleer het in de Oude Schelde terecht komt. 10 De meeste rioolstelsels in Vlaanderen zijn van het gemengde type. Ze moeten zowel het huishoudelijke afvalwater afvoeren als het regenwater uit de straat houden. Bij hevig regenweer kan het volume water in deze riolen zozeer toenemen, dat het niet meer mogelijk is om al het water naar een zuiveringsinstallatie te transporteren. Als het maximumdebiet bereikt is, kan het mengsel van regen- en afvalwater uit de riool stromen via de overstorten op het stelsel. Op die manier worden overstromingen vermeden, maar als het overgestorte water ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt, kan het daar zware ecologische schade veroorzaken. Om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water, die stelt dat tegen 2015 alle oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn, moet de impact van overgestort water zo snel mogelijk geminimaliseerd worden. Die impact wordt trouwens ernstiger naarmate de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen verbetert. Groen alternatief Op plaatsen waar het omwille van hoge investeringskosten of structurele beperkingen op korte termijn niet mogelijk is om over te schakelen naar een gescheiden stelsel voor regen- en afvalwater, moeten de gevolgen van werkende overstorten op het oppervlaktewater op een andere manier worden beperkt. Standaard worden er grote betonnen bekkens gebouwd om het bergingsvolume van het rioolstelsel te vergroten en de vuildeeltjes te laten bezinken, maar Aquafin ging op zoek naar een groen alternatief. In Bornem wordt overstortwater behandeld in een buffervijver met drijvende plantenmatten. De constructie past perfect in het bestaande natuurgebied van de Oude Scheldearm, waar er al een groot aantal vijvers en grachten aanwezig was. Aanbrengen van de rietmatten. Het concept heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve functie. In de eerste plaats wordt het overstortende water gebufferd en vertraagd afgevoerd, om piekdebieten op het oppervlaktewater te vermijden. De vijver kreeg een knijpende uitlaatconstructie, die een continue leegloop aan een laag debiet mogelijk maakt. Er is ook een noodoverlaat als overstromingsbeveiliging bij heel intense buien. Voordat het water via een uitgebreid grachtenstelsel in de Oude Schelde terechtkomt, oefenen drijvende plantenmatten een zuiverende werking uit. Hierdoor wordt het stroomafwaarts gelegen natuurgebied gevrijwaard van vervuilende impact.

11 matten zuiveren overstortwater 11 Gele lis, mattenbies, lisdodde, riet en zeggesoorten oefenen een zuiverende werking uit. Boven en onder water Het wateroppervlak van de vijver is bedekt met kunststofmatten die drijflichamen kregen en beplant werden met een rijke diversiteit aan moeras- en oeverplanten (gele lis, mattenbies, lisdodde, riet en zeggesoorten). De drijvende plantenmatten zitten verankerd aan de oever via kabels, maar kunnen op en neer bewegen met het waterpeil in de vijver. Om de vegetatie in leven te houden blijft er altijd een minimumdebiet in de vijver achter. De plantenmatten hebben verschillende functies. De plantendelen die boven water uitsteken houden de geur tegen, voorkomen algengroei, brengen extra zuurstof aan en nemen nutriënten op. De wortels die in het water hangen breken de energie van het binnenstromende water, filteren het water, leiden vuildeeltjes naar de bodem en zorgen tegelijk voor een aanhechtingsplaats voor micro-organismen, die op hun beurt het water verder zuiveren. Bezinkbare en zwevende stoffen in het water zetten zich af op de bodem, terwijl andere vervuilende stoffen worden afgebroken door de micro-organismen of opgenomen worden door de planten. De exacte rol van de vegetatie in het zuiveringsproces wordt nog steeds academisch onderzocht. En de resultaten? Uit metingen blijkt dat de concentratiepieken van verontreinigende stoffen worden afgevlakt. De algemene waterkwaliteit gaat er beduidend op vooruit en is voldoende om te kunnen lozen in de Oude Schelde-arm. Het vroegere dode overstortwater vertoont nu weer biologisch leven. Er zijn terug natuurlijke dag/ nacht-zuurstofregimes en er zitten grote aantallen watervlooien aan de uitlaat van de vijver. Door zijn groene karakter is het concept ook goed inpasbaar in het landschap. Het ecologisch geheel lokt ook verschillende watervogels. Deze dieren worden erg geapprecieerd door voorbijgangers, die zelfs stil blijven staan om hen te voederen. De gemeente Bornem is alvast heel enthousiast over deze vorm van behandeling van overstortwater. Ze is volop bezig met een plan om een tweede overstort op een gelijkaardige manier te saneren.

12 Sanering Warmbeek Alain Vandelannoote, milieucoördinator De Limburgse Warmbeek in het stroomgebied van de Maas is omwille van haar visbestand Europees beschermd. De waterkwaliteit varieert er tussen matig en goed, maar om verdere verbetering mogelijk te maken, moet er drainage- en regenwater van de riolering worden afgekoppeld. De Warmbeek Foto: Misjel Decleer 12 Zuivering in het deelbekken De Warmbeek ontspringt op het Kempense plateau in Peer en stroomt in noordelijke richting, waar ze de Tongelreep genoemd wordt. In Eindhoven vloeit ze samen met de Dommel. Het huishoudelijke afvalwater dat vroeger ongezuiverd in de bovenloop terecht kwam, wordt via gemeentelijke leidingen en collectoren van Aquafin naar de zuiveringsinstallaties in Peer en Hamont verpompt. Eind 1997 startte Aquafin de zuiveringsinstallatie in Achel op, die het afvalwater van inwoners kan verwerken. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd in het stroomafwaartse gedeelte van de Haagbroekerloop-Prinsenloop, die wat verder in het Nederlandse Valkenburg samenvloeit met de Tongelreep. De zuiveringsinstallatie behandelt de afvalwaters van Sint-Huibrechts-Lille en Achel, maar ook van een deel van Neerpelt. In 2000 werd de installatie aangepast om twee keer zoveel afvalwater als voorheen volledig biologisch te kunnen behandelen. De bestaande regenbezinktank werd toen in dienst genomen als tweede nabezinktank, waardoor er meer afvalwater kan gezuiverd worden bij regenweer. Geen overdreven luxe, gezien de zeer sterke verdunning die vastgesteld wordt bij het aangeboden afvalwater: de biologische zuurstofvraag varieert er tussen 34 mg/l in natte jaren en 64 mg/l in drogere. Ondanks deze verdunningsproblematiek slaagt de zuiveringsinstallatie er jaarlijks in om kg BZV, kg CZV, kg zwevende stoffen, kg stikstof en kg fosfor uit het afvalwater te verwijderen (gegevens van 2004). Allemaal vervuilende of vermestende stoffen, die zonder zuiveringsinstallatie in de beken zouden terecht komen. Van zeer slecht tot goed Als we de biologische waterkwaliteit van 1994 vergelijken met die van 2003, stellen we vast dat de bouw van de installatie in Achel de waterkwaliteit van de Prinsenloop sterk heeft verbeterd. De biologische waterkwaliteit was zeer slecht (een score van 2 op 10) in de periode voor de indienstneming van de zuiveringsinstallatie. Onmiddellijk erna verbeterde ze naar matig (6 op 10). In 2003 mat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het eerst een goede waterkwaliteit (7 op 10) op de Prinsenloop. Waar voorheen enkel slijkwormen en muggenlarven konden overleven, komt er nu een gevarieerd wereldje ongewervelde diertjes voor met onder meer de larve van de beekjuffer, embleem voor zuiver water, massa s door elkaar wriemelende vlokreeftjes, de larve van een eendagsvlieg en twee families kokerjuffers. Dat het nog beter kan, getuigt het meetpunt op de

13 in volle gang Prinsenloop stroomopwaarts van de zuiveringsinstallatie. Hier werd in 2003 een zeer goede waterkwaliteit van 9 op 10 gevonden, omdat er nog een derde familie kokerjuffers in het staal aanwezig was. Over haar ganse loop varieert de biologische waterkwaliteit van de Warmbeek tussen matig en goed. In 2000 was de waterkwaliteit er zelfs zeer goed, met eveneens een Belgisch Biotische Index (BBI) van 9 op 10. De waterkwaliteit zou erop vooruit gaan als er meer werk gemaakt werd van het afkoppelen van de riolering van drainage- en oppervlaktewater. De inventaris van gekende knelpunten lijkt eindeloos. Nadat bij de opstart van de installatie in Achel een verregaande verdunning van het influent werd vastgesteld, vatten Aquafin en VMM een onderzoek naar de oorzaken aan. Ook daarna stuitten terreinonderzoekers van VMM telkens op nieuwe probleempunten. Vooral aangesloten grachten en de talrijke pompjes die de kelders van huizen moeten droog houden, verdunnen het afvalwater dat op de installatie toekomt. Het resultaat: te veel proper water in het gecollecteerde afvalwater en wat erger is, wegens de werking van overstorten ook te veel afvalwater in de beken. Zowel Aquafin als de gemeente Hamont-Achel hebben al een aantal pijnpunten gesaneerd, maar uit de influentresultaten blijkt dat er voornamelijk vanuit de gemeente nog veel meer zal moeten gebeuren om te komen tot een normaal geconcentreerd afvalwater. Referenties De vissen van onze Vlaamse beken en rivieren van Bruylants B., Vandelannoote A. & R.F. Verheyen (1989). v.z.w. WEL, Antwerpen. Visbestandopnames op de Warmbeek (1998a) van Breine J., Solders R., Beyens J., Van Thuyne G. & C. Belpaire (1999). IBW.Wb.V.IR Vismigratie tussen de Maas en de zijwateren in Oost-Brabant van P. Voorn. Natuurhistorisch Maandblad (2003) 92, Visbestandopnames op de Dommel en Warmbeek en hun zijbeken (2004) van Van Thuyne G. & J. Breine (2004) IBW.Wb.V.R Voor waterkwaliteitsgegevens gingen we zoals steeds op zoek in de Beekjuffer. Foto: Misjel Decleer Beschermd viswater De Warmbeek werd omwille van haar visbestand Europees beschermd als viswater. Een belangrijk argument om het gebied errond te beschermen als habitatrichtlijngebied. In het midden van de jaren 80 werd er beekprik een habitatrichtlijnsoort gevangen in het traject tussen het Schelde-Maas-kanaal en de monding van de Oude Beek te Achel (Bruylants et al. 1989). Tijdens latere wetenschappelijke afvissingen werd deze soort er niet meer aangetroffen, maar de beekprik is niet volledig verdwenen in het deelbekken. In Achel hebben in 2004 onderzoekers van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Van Thuyne & Breine 2004) deze vissoort gevangen op twee meetpunten van de Oude Beek, waar hij in 1989 voor het eerst gerapporteerd werd door biologen van de Universiteit van Antwerpen. Vanuit de Oude Beek kan de beekprik de Warmbeek eventueel terug koloniseren. Het visbestand van het deelbekken zal sowieso verbeteren na de uitvoering van de geplande hermeandering van de Tongelreep en de plaatsing van vistrappen in zowel België als Nederland (Voorn 2003). In de Prinsenloop werden er onlangs nog 6 vissoorten gevangen: riviergrondel, blankvoorn, bermpje, bruine Amerikaanse dwergmeerval, driedoornige en tiendoornige stekelbaars (Van Thuyne & Breine 2004). Riviergrondel en het in Vlaanderen beschermde bermpje zijn er het talrijkst. Vorige metingen die dateren van 1998 toonden ook nog de aanwezigheid van paling en Amerikaanse hondsvis aan. Naast de dwergmeerval en de hondsvis werd er tijdens de bevissingen nog een derde Amerikaanse immigrant opgemerkt: de Amerikaanse rivierkreeft. 13

14 Water Tekst en fotografie: Misjel Decleer juli: een uitgeregende midzomerzondag. Alles is ontzettend stil op de pier van het Oosterstaketsel te Oostende. De vakantiegangers van juli zijn aan t inpakken of vertrokken die van augustus laten nog op zich wachten. Grijze regensluiers zorgden voor plaatselijke zondvloeden over het land, waardoor veel dagjesmensen weggebleven zijn. Het opkomende tij zorgt bij valavond voor een aanwakkerende wind. In een mum van tijd tovert die blauwe hemels met tientallen wisselende wolkenfiguren, die naar de avond toe feeërieke gouden randjes krijgen. Als er een begin- of eindpunt aan de wereld is, dan is het hier, op het puntje van het indrukwekkende havenhoofd, gedragen door zware tropische zuilen hardhout. wa Soms vertoef ik aan de tenen van deze zuilen op zoek naar wieren, zeepissebedden, duizendpoten, snoer en kokerwormen, slakjes, anemonen, spin- en porseleinkrabbetjes, of vergaap ik me aan de steenlopers die op forse oranje poten de mosselbanken afspeuren naar voedsel. Vandaag ben ik echter niet gekomen om de databank van het Vlaams Instituut voor de Zee aan te vullen met zeeorganismen, maar wel om het thema water een nieuwe wending te geven in Aqua. Nadat ik jarenlang, doorheen de vier seizoenen, zowat alle rivieren, beken, grachten en kanalen in Vlaanderen heb afgelopen, is het nu tijd voor een nieuwe aanpak. Vanaf nu dompelen we ons gewoon onder in de vele aspecten van het zoute, zilte of zoete nat. Alles en niets Moeilijk kan dat niet zijn: zowat drievierde van onze aarde is met water overdekt. Mochten we het oceaanwater gelijkmatig over het ganse aardoppervlak verdelen, dan zou het een laag vormen van maar liefst 2,500 km dik. Om die uitgestrektheid te vatten is de pier van mijn geboortestad Oostende de perfecte locatie. Van hieruit zie je dat de aarde rond is. Ontbreekt je dat zicht of voldoende verbeelding, dan moet je op een glasheldere wintermorgen of na een avondlijke bui maar eens de schepen volgen die het zeegat kiezen. Hier, op de grens van land en zee, gebeurt alles en niets. Je ziet er de aarde ademen in de tijdeloze zee. Haar boezem zwelt aan en laat weer los, tweemaal per etmaal, elke dag zo n vijftig minuten later - 24 uur en 50 minuten is de omlooptijd van de maan, de belangrijkste gangmaker. De zee ademt volgens een vast ritme. Diep na volle en nieuwe maan, en het diepst wanneer rond maart en september de zon het dichtst bij de aarde staat. De impact van zon en maan worden gestimuleerd of getemperd door de kracht en de richting van de wind. Soms kabbelen de golven bij hoog tij zachtjes tegen de dijkvoet aan, terwijl andere keren de kolkende golven over de dijken slaan en er de tegels uit hun voegen rukken. De Zwinmonding. De kracht van de getijen Vandaag bevindt de maan zich in het laatste kwartier en is de gemiddelde hoogte slechts 3,75 m volgens mijn getijenboekje. De bries van 3 à 4 Beaufort uit NW richting zal deze stand nog iets opstuwen, maar het tij zal toch zwak blijven. Bij springtij

15 kunnen de verschillen langs onze kust tot zo n 5 meter oplopen. Springtij in Oostende. In combinatie met een zware storm komt daar nog ruim een meter bij. Dat is nog maar de helft van het verticale bereik in de baai van Saint Malo die met zo n tien meter het grootste getijenverschil ter wereld heeft! Langs onze kust worden deze getijen meestal gebroken door halvemaanvormige dijken. Maar de zee, die het Scheldewater opstuwt, zorgt voor een getijenwerking tot in het Gentse, waar brak en zoet gescheiden worden door een sluizensysteem. Ook haar bijrivier, de Durme, bezit unieke zoetwaterschorren, veroorzaakt door opgestuwd Scheldewater tot voor de poorten van Lokeren, waar alweer een sluis de verdere stuw abrupt stopt. Onderweg wordt ook nog het brakwaterschor van Saefthinge, zo n 3500 ha, ingepalmd. Voor wie de kracht van de getijen echt wil zien of ondergaan, is een vakantiestek op één van de Nederlandse Waddeneilanden een aanrader. De getijen vormen er nog de allesoverheersende Magie of reden Dat datzelfde zeewater ook meer verborgen krachten vertegenwoordigt, merkte ik recent bij de aanmaak van foto s voor het bezoekerscentrum van de Uitkerkse polders. Ik was op stap geweest om de typische fauna en flora wat in kaart te brengen vóór de eigenlijke opnames. s Avonds plaatste ik een schuiltentje, dat ik de volgende morgen voor dag en dauw wilde betrekken. De locatie was een depressie van een oude turfafgraving, gevuld met water en voorzien van slibrijke oevers waar heel wat steltlopertjes op foerageerden. We hadden een droge en warme periode acher de rug en de zon had rondom de plaats de bodem gescheurd tot ruitvormig gebarsten kleibrokken. Het feest ging niet door! Ondanks de droogte en een uitnodigende heldere hemel met een fijne maansikkel en een schitterende morgenster, stond alles onder water. De slikoevers én de vogels waren verdwenen en mijn tent was kletsnat. Met ongeloof keek ik toe. Pas weken later kwam ik erachter dat bij hoge getijen het zeewater onder de duinen wordt opgestuwd en dat de zoetwaterbellen, aanwezig in de bodem, worden opgeduwd. De meeste krachten. Bij elk hoogtij wordt hier zo n vier miljard m 3 water magie heeft een onderliggende en verklaarbare reden. de Waddenzee ingestuwd over een oppervlakte van ongeveer ha. De grootste druk ontstaat bij de zeegaten tussen In volgende edities van Aqua gaan we op speurtocht naar de de eilanden. Daar worden geulen uitgegraven tot zo n 30 meter magie en het intrigerende leven in en om het water en naar diep, wat wel indrukwekkend is als je weet dat de zeebodem alles wat bemoedigend is om de inzet voor een heldere beek, voor de Waddenkust nergens dieper is dan 10 meter. Deze kilometersbrede geulen vertakken zich eindeloos en dringen kiloschap dat geen enkel organisme zonder water kan leven en we een kronkelende rivier en zuiver water te motiveren. De wetenmeters ver het wad binnen. Dit water zorgt op zijn beurt voor zelf voor zo n 75 % uit water bestaan, kunnen we zelfs als echte een onvoorstelbare aanvoer van levende organismen waarop landrotten niet negeren. zich, tijdens de trek, honderdduizenden vogels storten. 15

16 Zuiveringsinstallatie in Nijlen uitgebreid en gemoderniseerd De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijlen werd de voorbije jaren grondig gerenoveerd om aan de Europese normen te kunnen voldoen. Tegelijk werd de capaciteit van de installatie sterk verhoogd. Hierdoor kan het afvalwater beter behandeld worden en kunnen er op termijn meer inwoners worden aangesloten. In 1994, toen Aquafin de exploitatie van alle bestaande zuiveringsinstallaties overnam van de Vlaamse Milieumaatschappij, was er wettelijk nog geen stikstofnorm vastgelegd. Dat gebeurde pas in Sindsdien maakt Aquafin in heel Vlaanderen in sneltreinvaart werk van de renovatie van de overgenomen verouderde installaties, zodat ze kunnen voldoen aan de normen voor stikstof- en fosforverwijdering. 16 In 2002 kwam RWZI Nijlen aan de beurt. Deze rioolwaterzuiveringsinstallatie werd gebouwd in 1978 om het afvalwater van inwoners te behandelen. De installatie zuivert het afvalwater van de volledige gemeente Nijlen, een klein gedeelte van Lier en een deel van de gemeente Grobbendonk. Op termijn zal het afvalwater van inwoners naar de installatie getransporteerd worden. Bouw van de nieuwe nabezinktanks. Foto: Jan Locus In de oude installatie werd het afvalwater gezuiverd in oxidatiebedden die gevuld waren met lavastenen, vertelt Ivo Verschueren, verantwoordelijke voor het Netebekken. Op de lavastenen groeide een film van micro-organismen, die het water dat erlangs sijpelde zuiverde. De capaciteit van de installatie was echter te klein, waardoor er bij regenweer frequent ongezuiverd afvalwater moest worden geloosd in de Nijlenbeek. Bovendien was het systeem er niet op voorzien om stikstof te verwijderen. Deze stoffen vormen voedingsbronnen voor algen. Als er te veel van in het water zit, komt er een explosieve algenbloei op gang die waterorganismen verstikt en het lokale beek- of rivierecosysteem in elkaar doet storten. De oude installatie is tijdens de renovatie bijna volledig afgebroken en door een nieuw actief-slibsysteem vervangen. Het biologisch behandelde debiet werd daarbij van 6700 m 3 per dag opgetrokken naar maar liefst m 3 per dag. Meer dan een verviervoudiging dus. De totale kostprijs van de renovatie bedroeg 3,85 miljoen euro. Al die tijd kon de installatie door een zorgvuldige planning blijven werken. In totaal werden al 39 verouderde installaties aangepast om te voldoen aan de normen voor nutriëntverwijdering. Er zijn nog 7 renovaties in uitvoering en nog 3 meer in ontwerp. Colofon Verantwoordelijke uitgever: Luc Bossyns, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar Ombudsman van Aquafin: tel , Noodnummer (buiten werkuren): Aquafin NV, tel , fax , Gratis abonnement op schriftelijke aanvraag. Erkenningsnummer: P209940, afgiftekantoor Antwerpen X Vormgeving: Van Looveren & Gobert Aqua wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier (Muncken The Volume).

Aqua. Hergebruik van gezuiverd afvalwater: ecologisch én economisch voordelig. Inspelen op nieuwe uitdagingen voor de gemeenten

Aqua. Hergebruik van gezuiverd afvalwater: ecologisch én economisch voordelig. Inspelen op nieuwe uitdagingen voor de gemeenten ERKENNINGSNUMMER: P209940 - AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2007 Aqua DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2007/3 Inspelen op nieuwe uitdagingen voor de gemeenten Hergebruik

Nadere informatie

Aqua INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN. Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering 4

Aqua INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN. Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering 4 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2014/1 INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering

Nadere informatie

Aqua EERSTE CONCREET HEMELWATERPLAN

Aqua EERSTE CONCREET HEMELWATERPLAN Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2013/3 EERSTE CONCREET HEMELWATERPLAN Winnaars Minder Hinder- en Kwaliteitsaward durven innoveren 6 Gemeenten kunnen zich wapenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VERSLAG

JAARVERSLAG 2008 VERSLAG 18 JAARVERSLAG 2008 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2008 Belangrijkste evoluties tijdens het boekjaar 20 Uitbouw en beheer van de zuiveringsinfrastructuur 26 Onderzoek en productontwikkeling

Nadere informatie

Aqua MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR

Aqua MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2011/4 MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR Eigen onderzoekshal is de ideale testomgeving 10 Industriële waterzuivering

Nadere informatie

Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT JAARVERSLAG 2012 LOCAL THINK GLOBAL, ACT Onze opdrachten > > Het saneren van het stedelijk afvalwater van

Nadere informatie

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG 2013 HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE BMWB, EEN BELANGRIJKE ACTOR VAN HET WATERBELEID IN BRUSSEL ONZE

Nadere informatie

werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP

werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP 2 Jaarverslag 2012 Inhoud 56 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4 Aquafin kort

Nadere informatie

Natuur en Bos. De Schelde

Natuur en Bos. De Schelde A g e n t s c h a p v o o r Natuur en Bos De Schelde e e n st ro o m n a t u u r t a l e n t Voorwoord De schelde een stroom natuurtalent Hoe is het vandaag gesteld met de Schelde? Hoe was het vroeger

Nadere informatie

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel Fiche 13 Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel De uitdaging De gemeente vormt een van de vele spelers bij het integraal beheer van waterlopen. Lokaal regelt ze op haar grondgebied onder meer

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Minister Johan Vande Lanotte over het Belgisch Marien Ruimtelijk Plan: Ruimtelijk ordenen voldeed niet meer

Minister Johan Vande Lanotte over het Belgisch Marien Ruimtelijk Plan: Ruimtelijk ordenen voldeed niet meer IDON NIEUWSBRIEF december 2013, NUMMER18 01 Ruimtelijk ordenen voldeed niet meer 03 Het IDON moet zorgen voor een duidelijke stip aan de horizon 04 Debriefing oud-idon-thematrekkers Wind op Zee en Natura2000

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

werken aan zuiver water BE-GAAP Jaarverslag 2013 Anticiperen op de toekomst

werken aan zuiver water BE-GAAP Jaarverslag 2013 Anticiperen op de toekomst werken aan zuiver water Jaarverslag 2013 Anticiperen op de toekomst BE-GAAP 9 Voorwoord 4 Aquafin kort 11 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 57 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Umicore en u! Milieumagazine Umicore in Hoboken

Umicore en u! Milieumagazine Umicore in Hoboken & Umicore en u! Milieumagazine Umicore in Hoboken Gaszuivering Een vrouwenzaak op pagina 8 Wij rijden groen Op pagina 25 Koelen met Scheldewater Op pagina 14 STOOM OPSLAAN Vorig jaar kon u lezen over een

Nadere informatie

'OJD08/S52, - 3 JUL 2008. Op 11 juni 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vitens NV plaatsgevonden.

'OJD08/S52, - 3 JUL 2008. Op 11 juni 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vitens NV plaatsgevonden. VAN Reg.nr. ro / Provinciale Staten van Overijssel Dat. ontv,: Routing 'OJD08/S52, - 3 JUL 2008 j a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl

Nadere informatie

thema officiële opening Harnaschpolder

thema officiële opening Harnaschpolder nº6 / 2007 40ste jaargang / 23 maart 2007 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER thema officiële opening Harnaschpolder SCEPSIS OVER PPS-CONSTRUCTIE OP ZUIVERINGSGEBIED VERDWIJNT INTERVIEW MET

Nadere informatie

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 24 April 2008 Opdrachtgever Alexander Vos de Wael Steller Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Redactie Joost Van Luijt Verspreiding

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Rijnland. Jaarverslag 2013. Droge voeten, schoon water

Hoogheemraadschap van Rijnland. Jaarverslag 2013. Droge voeten, schoon water Hoogheemraadschap van Rijnland Jaarverslag 2013 Droge voeten, schoon water Voorwoord Gerard Doornbos Toen het bestuur, waarvan ik de voorzitter mag zijn, zo n vijf jaar geleden aantrad, sprak het een algemene

Nadere informatie

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

nº 20 / 2012 44ste jaargang / 12 oktober 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER

nº 20 / 2012 44ste jaargang / 12 oktober 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER nº 20 / 2012 44ste jaargang / 12 oktober 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER MBR VARSSEVELD EN HEENVLIET GAAN DICHT WETSUS STEEDS BELANGRIJKER WATERTECHNOLOGIE-INSTITUUT NIEUWE KRW-MAATLAT

Nadere informatie

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011 Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van overstromingen 2008-2011 Inhoud Geef ons uw mening! 3 Inventaris van de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 4 Wat zijn de verschillende

Nadere informatie

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie